Page 1

Analiza dwóch wybranych portali internetowych Martyna Mieszko Dariusz Wydera Wzornictwo, 2 rok, semestr III asys. mgr Marta Więckowska Zakład badań wizualnych i interakcji ASP Katowice 2012/2013


Cele portalu

Analiza portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Portale poddane analizie Centrum Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach http://bwa.katowice.pl/

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski http://www.csw.art.pl/


I. Badanie własne Analiza funkcjonowania portalu


Cele portalu

Analiza portalu

PROMOCJA: -udostępnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w galerii (wystawy, warsztaty, konkursy); informacja o wydawnictwach dostępnych w księgarni, -facebook, biuletyn,newsletter; -zamieszczanie fotografi z wystaw; -dostarczenie informacji dla zwiedzających (sposoby dotarcia do galerii, bilety, dane teleadresowe); GROMADZENIE WIEDZY: archiwizacja danych; NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Błędy i niejasności

Ocena portalu

PROMOCJA: -udostępnianie informacji na temat wydarzeń kulturalnych w odbywających się w galerii -promowanie instytucji -informowanie zwiedzających -możliwość zamówienia newsletteru -informacje na temat instytucji -strona posiada odnośnik do informacji na temat laboratorium mieszczącym się przy budynku glerii GROMADZENIE WIEDZY NA TEAMAT WYDARZEŃ W OSW: -archiwizacja danych NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Dostępne funkcje 1. Menu

- na stronie BWA Katowice występuje rozwijane menu podkażdym hasłem znajdują się odnośniki do postron - kliknięcie w element menu rozwija kolejne elementy

- forma menu na stronie Zamku Ujazdowskiego kliknięcie w element menu pododuje podświetlenie elementu, każdym hasłem znajduje się tylko jeden odnośnik, po najechaniu w obaszar menu widoczna jest żółta animacja obracającego się kursora, element ten urozmaica menu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

2. Wyświetlanie głónego newsu

- w przypadku BWA widzimy dwie ilustracje oraz trzy linijki nagłówka

- w przypadku CSW jest to jedna duża fotogradie plus nagłówek po lewej stronie na czerwonym tle


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

3. Wyszukiwanie

a. pierwszy krok wpisanie porządanej treści w oknie wyszukaj

b. drugi krok wyniki wyszukiwania wybór treści

c. trzeci krok porządana treść

Przebieg wyszukiwania porządanej treści przebiega w portalach tak samo; - w przypadku stron BWA i CSW w pierwszej kolejności na stronie głównej wpisujemy porządaną treść - dalej klikamy przycisk szukaj oznaczony strzałką

- strona przekierowuje nas do podstrony z wynikami wyszukiwania widzimy treści które są pokrewne w wpisaną frazą - wybieramy interesującą nas podstronę - po kliknięciu zostajemy przekierowani do właściwej strony


Cele portalu

Analiza Portalu

4. Zmiana języka

english

W przypadku portalu BWA Katowice jak i CSW Zamek Ujazdowski mamy dostęp do dwóch wersji jezykowych portalu; - w menu głównym znajduje się zakładka która umożliwia zmianę jezyka na preferowany, angielski lub polski - po kliknięciu portal przekierowywuje nas do wybranej wersji portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

5. Połączenie z facebookiem

brak BWA daje możliwość połączenia z Facebookową wersją strony, jednak na stronie CSW Zamek Ujazdowski taka możliwość niewystępuje.

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

6. Połączenie z biuletynem informacji publicznej

Na stronie CSW Zamek Ujazdowski jak i BWA Katowice występuje możliowść połączenia z biuletynem informacji publicznej. Odnośnik do storny bip znajduje się u dołu strony.

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

7. Możliwość przeglądania zdjęć

większe wyświetlenie

pole miniatur

- w przypadku BWA mamy możliwość powiększenia zdjęcia poprzez kliknięcie w miniaturę - aktualnie powiększone zdjęcie nie pojawia się już w polu minatur

- w przypadku CSW Zamek Ujazdowski przechodzimy do osobnej galeri


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

8. Możliwość oglądania wideo

brak Oglądanie filmów jest umożliwione przez portal www. youtube.com, w opisie jest zamieszczona miniatura filmu. Kliknięcie w miniaturę uaktywnia film.


Cele portalu

Sposób prezentacji informacji

9. Rozmieszczenie treści na stronie logo

nazwa instytucji

wyszukiwarka

zmiana języka

menu główne

informacja główna

aktualności

informacja główna

aktualności

aktualności

info w stopce

Kolorem zielonym zostały wyszczególnione elementy stron głównych. -najwiecej miejsca na stronach zajmuje news główny - w obu przypadkach elementy na stronie głównej są takie same

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

10. Kolorystyka stron logo

logo

napisy

tło

tło

napisy

A A A

Analizując kolorystkę strona BWA Katowice jest bardziej stonowana, efekt graficzny jest lepszy - koloru na stronie BWA jest znacznie mniej tylko 3 barwy

- ciekawe połączenie 6 barw prezentuje strona CSW Zamek Ujazdowski - liternictwo na stronie BWA to głównie czarne napisy na biały tle, zaznaczenie miejscami podkreślone w kolorze czerownym tak jak w przypadku CSW


Cele portalu

Analiza Portalu

11. Sposób wyświetlania newsów

trzy linijki nagłówka, który się urywa ...

trzy linijki nagłówka, który się urywa ...

ilustracja

ilustracja

1.Pole elementów zmiennych, które składa się z dwóch kolumn

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

trzy linijki nagłówka, który się urywa ... ilustracja trzy linijki nagłówka, który się urywa ...

trzy linijki nagłówka, który się urywa ...

trzy linijki nagłówka, który się urywa ...

ilustracja

ilustracja

ilustracja

2.Pole elementów zmiennych, które składa się z trzech kolumn

3.pole elementów, które składa się z dwóch kolumn

ilustracja

ilustracja

ilustracja ilustracja

tekst

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

12. Linki na stronie wewnętrzne

zewnętrzne

Zdjęcia pokazują rozmieszczenie odnośników na stronie: -kolor zielony linki wewnętrzne odsyłające do treści z tej samej strony -kolor żółty linki zewnętrzne linki odsyłające di treści z pozastrony

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Nawigacja sposób poruszania się po stronie 1. strona na ekranie komputera

ekran 1920 na 1080 pikseli

Slajd przedstawia jak ogląda stronę przeciętny użytkownik, czarna ramka są to proporcje ekranu.

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Nawigacja sposób poruszania się po stronie 1. Zakładka wydarzenia

a.główna galeria

a.główna galeria

możliwość uzyskania informacji na temat wystawy aktualnie odbywającej się w głównej galerii

możliwość uzyskania informacji na temat newsów

b.mała przestrzeń możliwość uzyskania informacji na temat wystawy aktualnie odbywającej się w małej przestrzeni


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

13. Wyszukiwanie w archiwum 1. kliknięcie w element menu archiwum

brak

2. wybranie porządanej treści w menu pasek propzycji

3. przekierowanie do wybranej podstrony

Użytkownik chcąc wyszukać porządaną treść korzysta z archiwum. - w pierwszej kolejności wybiera z menu zakładkę archiwum - w przypadku CSW zamek ujazdowski możesz skorzystać z paska propozycji - następnie użytkownik wybiera interesującą go treść - na końcu użytkownik zostaje przekierowany do właściwej treści


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

2. Zakładka edukacja

a.artBuszoWAnie

a.program edukacji

informacje o organizowanym w BWA cyklu warsztatów i oprowadzań kuratorskich

informacje o organizowanym w CSW warsztatch i wykładach

b.Klub Sztuk

a.Laboratorium

informacje o Klubie Sztuk przy Galerii — warsztatach twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami wytwarzania form


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

3. Zakładka do sztuki gotowi start!

a.warsztaty fotograficzne informacje o warsztatach odbywających się w BWA

b.konkurs informacje o konkursach realizowanych w ramach projektu DO SZTUKI GOTOWI START!

brak

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Cel prowanie instytucji, sprzedaż materiałów 4. Zakładka wydawnictwa

a.publikacje -dostępne pubikacje, -możliwość i zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany adres -fragment książki w wersji pdf

a. kliknięcie w zakładkę publikacje -następuje przekierowanie na podstronę -dostępne pubikacje, -możliwość i zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany adres -fragment książki w wersji pdf


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Cel prowanie instytucji 5. Zakładka menu o gadżety

b.gadżety nieuzupełniona podstrona-informacja „Wkrótce więcej gadżetów”

brak

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Cel prowanie instytucji 5. Zakładka menu o galerii

a.dane teleadresowe

a.kliknięcie w zkładkę menu O CSW - następuje przekierowanie na następne strony b.o nas

b.plan

c.zespół

c.zespół

d.misja

d.historia

e.rada CSW

Zakładka menu o galerii spełnie podstawowy cel strony promowanie instytucji, użytkownik może się dowiedzieć wielu

ważnych informacji; - godziny i dni otwarcia - misja galerii

- zespół - historia


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Cel nawiązywnie współpracy 5. Zakładka współpraca

a.zostań mecenasem informaje dla osób chcących zostać mecenacem galerii BWA

b.zostań sponsorem informaje dla osób chcących zostać sponsorem galerii BWA

c.patronem medialnym informaje dla osób chcących patronem medialnym galerii BWA

a.partnerzy -kilknięcie w zkładkę menu partnerzy -następuje przekierownie na stronę z listą instytycji współpracujących z CSW zamek ujazdowski


Cele portalu

Analiza Portalu

Struktura

graficzne przedstawienie map stron - zaprezentowanie ilości zakładek występujących po kliknięciu na daną zakładę menu głównego

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

1. Powtarzające się nagłówki

brak 2. Niejasność dotycząca zamówienia newslettera

problem z wypełnieniem formularza

po kliknięciu w okno ZAMÓW lub ZREZYGUJ pojawia się puste miejsce. Brak instrukcji do dalszych kroków.

brak

Ocena portalu


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Ocena portalu

1. Niespójna graficznie forma zamawiania newslettera a.forma zamawiania

brak

-użytkownik zamawiając newslettera zostaje przekierowany na zupełnie niespójną graficznie z resztą stronę

2. Forma wyświetlania która zniekształca zdjęcia a.forma zdjęcia

brak

-kształt ramki widoczne białe wcięcia w znacznym stopniu wpływają na odbiór zdjęcia -oglądający ma wrażenie że to element kompozycji


Analiza Portalu

Wyniki badań

Błędy i niejasności

Ocena portalu

ezydencje

Badania własne hipotetyczna ocena portalu ada CSW abcdef gh... olekcja . a. olekcja

olekcja

olekcja

galerie. info biA T

Przetargi Autorzy

Misja

Biblioteka

Pasek kontaktu

Newsletter

kolekcje CSW

o nas

Dokument INFO

Archiwum

o CSW

ome

poziomy struktury

Program L.E.T

Edukacja Warsztaty

Program edukacji

Li e abcdef gh...

chnia Artystyczna

ielony azd w

Performance Teatr

Program Strefa

Film Wideo

Galeria Muzyki

Wystawy Projekty

ontakt

Warsztaty

Muzyka

Archiwum Dokumen -tacji

olekcja

Partnerzy

E tra

omunikat . . Laborato -rium Edukacji

Program wystaw polskich

Program Edukacji

Programy

Edukacja

Polscy Artysci

Muzeum amku

Autorzy

Program fotografii

Lokalizacja

omunikat . .

ozmowy

projekty

Wystawy

rezydenci A-I-

obieg.pl

Info

Publikacje

Archiwum

Biuro Prasowe

Laboratorium

info

OBIEG

CSW T

kinolab.art.pl

wydarzenia

INO.LAB

A-I-

Szukaj

3 2

Poziomy struktury strony

1 0 0

10

20

30

40

50

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

rozwijane okno przez

Poziom 1

Osoba 2

(poszukiwanie

Poziom 2

Osoba 3

Poziom 3

Osoba 4 Osoba 5

Wyniki dla centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski

?

momenty zawahania >20s


II. Projekt badania użyteczności


Cele portalu

Analiza Portalu

Błędy i niejasności

Cel badania

Wykorzystane narzędzia

- sprawdzenie która strona posiada lepszą architekturę informacji - zgromadzenie spostrzeżeń dotyczących użyteczności i odbioru witryny - uwidocznienie ewentualnych błędów i niejasności na stronach - praca ma odpowiedzieć czy funkcje strony spełniają niżej wyszczególnione cele: - promocja - gromadzenie wiedzy - nawiązanie współpracy

- program CamStudio - komputer z ekrenem o wymiarach 1600 x 900 px - witryna draftest

Przebieg - użytkownik siada przed komputerem - moderator uruchamia narzędzie CamStudio w celu prześledzenia drogi jaką pokonuje użytkownik szukając informacji - moderator wydaje komendę “ wejdź proszę na stronę BWA Katowice lub CSW Zamek Ujzadowski” - moderator prosi o wykonanie kilku poleceń które umożliwią ocenę użyteczności oraz funkcjonalności strony - moderator prosi o wykonanie Draftestu

Ocena portalu

Dobór użytkowników - kryteria doboru - Ludzie o cechach odpowiadających Twojej grupie docelowej (wiek, płeć, wykształcenie ) - studenci ASP wiek 20-25lat


Cele Wnikiportalu badań

Spodób realizacji celów Sposób Analiza realizacji Portalu celów

Błędy Błędyi niejasności i niejasności

Ocena Ocenaportalu portalu

Scenariusz badań dla BWA Katowice

Badanie ma na celu sprawdzenie najważniejszych założeń strony. Twoja ocena w znacznym stopniu pomoże nam w ulepszeniu storny.

Polecenia Chcesz zamówić publikację z pracami Karola Wieczorka pt. ,,Złe Oko” - znajdź publikację i sprawdź jak można złożyć zamówienie Twój znajomi z innego miasta chcą zobaczyć aktualną wystawę w BWA - sprawdź w jakich godzinach i dniach tygodnia galeria jest czynna - odnajdź dokładny adres galerii - sprawdź jaką wystawę można aktualnie oglądać Słyszałeś gdzieś o akcji ,,gotowi do sztuki start” - znajdź informacje na temat akcji - znajdź informacje na temat konkursu na naciekawszą akcję artystyczną

Znajdź i zamów newsletter Moderator w żadnym stopniu nie ingeruje w poruszanie się na stronie. 2 Użytkownik może wcześniej zapoznać się z stroną poruszać się po niej sprawdzić jak działa. Zadania mają sprawdzić; 1 - nawigację na stronie - 0czy strona spełnia swóją fukcję - układ strony - klarowność 0 10 przekazu 20 30 40 50 - czy użytkownika ma problemy z poruszaniem się na stronie - czy strona zawiera ważne informacje o BWA Katowice

Poziomy struktury strony

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

rozwijane okno przez

Poziom 1

Osoba 2

(poszukiwanie

Poziom 2

Osoba 3

Poziom 3

Osoba 4 Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Cele Wnikiportalu badań

Spodób realizacji celów Sposób Analiza realizacji Portalu celów

Błędy Błędyi niejasności i niejasności

Scenariusz badań dla CSW Zamek Ujazdowski Badanie ma na celu sprawdzenie najważniejszych założeń strony. Twoja ocena w znacznym stopniu pomoże nam w ulepszeniu storny. Polecenia

Chcesz zamówić publikację z “FRAGMENT” Mirosława Bałki - znajdź publikację i sprawdź jak można złożyć zamówienie Twoi znajomi z innego miasta chcą zobaczyć wystawę Magdaleny Karpińskiej ,,Małe Rzeczy” w CSW - sprawdź do kiedy można oglądać wystawę

Zamów newsletter

Moderator w żadnym stopniu nie ingeruje w poruszanie się na stronie. Użytkownik może wcześniej zapoznać się z stroną poruszać się po niej sprawdzić jak działa. Zadania mają sprawdzić; - nawigację na stronie - czy strona spełnia swóją fukcję - układ strony - klarowność przekazu - czy użytkownika ma problemy z poruszaniem się na stronie - czy strona zawiera ważne informacje o BWA Katowice

Ocena Ocenaportalu portalu


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Spodób realizacji celów

Wyniki badań

Błędy i niejasności

Ocena portalu

1.Chcesz zamówić publikację z pracami Karola Wieczorka pt. ,,Złe Oko” 1a.znajdź publikację i sprawdź jak można złożyć zamówienie

wydarzenie 1

wydarzenie 2

wydarzenie 1

wydarzenie 2

Klub Sztuk 1

Klub Sztuk 2

Klub Sztuk 3 i więcej

warsztaty 1

warsztaty 2

główna galeria

mała przestrzeń

archiwum

artBuszoWAnie

Klub Sztuk

archiwum

warsztaty fotograficzne

konkurs

archiwum

warsztaty 3 i więcej

konkurs 1

konkurs 2

konkurs 3 i więcej

publikacja 1

publikacja 2

publikacja 3 i więcej

gadżety

dane teleadresowe

plan

zespół

historia

zostań mecenasem

??

Czas czas kroki

20s

32s

51s

65s

77s

2

4

3

2

2

publikacje

wydarzenia

edukacja

do sztuki gotowi

wydawictwa

o galerii

współpraca

newsletter

wydarzenia

edukacja

do sztuki gotowi

wydawnictwa

o galerii

współpraca

newsletter

zostań sponsorem

zostań osoby zamów patronatem zaprzyjażnione medialnym

zrezygnuj

wyszukiwarka

BWA

poziomy struktury

Poziomy struktury strony

0

czas [s]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

Poziom 1

Osoba 2

Poziom 2

Osoba 3

rozwijane okno przez osobę badaną (poszukiwanie porządanej treści)

Poziom 3

Osoba 4

kliknęcie

Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Poziomy struktury strony

Ocena portalu

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

Poziom 1

Osoba 2

Poziom 2

Osoba 3

rozwijane okno przez osobę badaną (poszukiwanie porządanej treści)

Poziom 3

Osoba 4

kliknęcie

Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Poziomy struktury strony

Ocena portalu

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

Poziom 1

Osoba 2

Poziom 2

Osoba 3

rozwijane okno przez osobę badaną (poszukiwanie porządanej treści)

Poziom 3

Osoba 4

kliknęcie

Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Poziomy struktury strony

Ocena portalu

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

Poziom 1

Osoba 2

Poziom 2

Osoba 3

rozwijane okno przez osobę badaną (poszukiwanie porządanej treści)

Poziom 3

Osoba 4

kliknęcie

Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Poziomy struktury strony

Ocena portalu

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

Poziom 1

Osoba 2

Poziom 2

Osoba 3

rozwijane okno przez osobę badaną (poszukiwanie porządanej treści)

Poziom 3

Osoba 4

kliknęcie

Osoba 5

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

WNIOSKI POLECENIE NR 1 -użytkownicy szybko i bez problemu odnaleźli zakładkę z publikacjami (w czasie od 10 do 50 s) Podczas szukania konkretnej publikacji nastąpiły momenty zawahania (czas był dłuższy niż 20s) Komentarz użytkownika: wyszukiwarka publikacji lub alfabetyczny spis ułatwiłby to zadanie -podczas zamawiania już odnalezionej publikacji użytkownik jest odsyłany do poczty elektronicznej Komentarz użytkownika: zamawianie publikacji w ten sposób zniechęca a nawet powoduje rezygnacje; wprowadzenie formularza z zamóweniem byłoby wygodniejszym rozwiązaniem POLECENIA NR 2, 3 -polecenia nr 2 i 3 nie sprawiają użytkownikom żadnych problemów Średni czas dotarcia do celu wynosi 20s Możemy zatem wnioskować, że oswojenie i zapoznanie się ze stroną trwało zaledwie kilkanaście sekund a poruszanie się po niej jest instynktowne. POLECENIE NR 4 -zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami zamówienie newslettera przysporzyło osobom badanym najwięcej kłopotów;

Ocena portalu


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu

ezydencje

Badania Zadanie 1

ada CSW abcdef gh...

-Chcesz zamówić publikację “FRAGMENT” Mirosława Bałki znajdź publikację i sprawdź jak

olekcja . a.

można złożyć zamówienie

olekcja

olekcja

olekcja

galerie. info biA T

Przetargi Autorzy

Misja

Biblioteka

Pasek kontaktu

Newsletter

kolekcje CSW

o nas

Dokument INFO

Archiwum

o CSW

ome

poziomy struktury

Program L.E.T

Edukacja Warsztaty

Program edukacji

Li e abcdef gh...

chnia Artystyczna

ielony azd w

Performance Teatr

Program Strefa

Film Wideo

Galeria Muzyki

Wystawy Projekty

ontakt

Warsztaty

Muzyka

Archiwum Dokumen -tacji

olekcja

Partnerzy

E tra

omunikat . . Laborato -rium Edukacji

Program wystaw polskich

Program Edukacji

Programy

Edukacja

Polscy Artysci

Muzeum amku

Autorzy

Program fotografii

Lokalizacja

omunikat . .

ozmowy

projekty

Wystawy

rezydenci A-I-

obieg.pl

Info

Publikacje

Archiwum

Biuro Prasowe

Laboratorium

info

OBIEG

CSW T

kinolab.art.pl

wydarzenia

INO.LAB

A-I-

Szukaj

3 Poziomy struktury strony

2 1 0 0

10

20

30

40

50

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

rozwijane okno przez

Poziom 1

Osoba 2

(poszukiwanie

Poziom 2

Osoba 3

Poziom 3

Osoba 4 Osoba 5

Wyniki dla centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu

ezydencje

Badania Zadanie 2

ada CSW abcdef gh...

-Twoi znajomi z innego miasta

chcą zobaczyć wystawę Magdaleny Karpińskiej ,,Małe Rzeczy” w CSW sprawdź do kiedy można oglądać wystawę

olekcja . a. olekcja

olekcja

olekcja

galerie. info biA T

Przetargi Autorzy

Misja

Biblioteka

Pasek kontaktu

Newsletter

kolekcje CSW

o nas

Dokument INFO

Archiwum

o CSW

ome

poziomy struktury

Program L.E.T

Edukacja Warsztaty

Program edukacji

Li e abcdef gh...

chnia Artystyczna

Performance Teatr

Program Strefa

Film Wideo

Galeria Muzyki

Wystawy Projekty

ontakt

Warsztaty ielony azd w

Muzyka

Archiwum Dokumen -tacji

olekcja

Partnerzy

E tra

omunikat . . Laborato -rium Edukacji

Program wystaw polskich

Program Edukacji

Programy

Edukacja

Polscy Artysci

Muzeum amku

Autorzy

Program fotografii

Lokalizacja

omunikat . .

ozmowy

projekty

Wystawy

rezydenci A-I-

obieg.pl

Info

Publikacje

Archiwum

Biuro Prasowe

Laboratorium

info

OBIEG

CSW T

kinolab.art.pl

wydarzenia

INO.LAB

A-I-

Szukaj

3 2

Poziomy struktury strony

1 0 0

10

20

30

40

50

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

rozwijane okno przez

Poziom 1

Osoba 2

(poszukiwanie

Poziom 2

Osoba 3

Poziom 3

Osoba 4 Osoba 5

Wyniki dla centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski

?

momenty zawahania >20s


Spodób realizacji celów

Wyniki badań

Błędy i niejasności

Ocena portalu

ezydencje

Badania Zadanie 3

ada CSW abcdef gh...

-Zamów newsletter olekcja . a. olekcja

olekcja

olekcja

galerie. info biA T

Przetargi Autorzy

Misja

Biblioteka

Pasek kontaktu

Newsletter

kolekcje CSW

o nas

Dokument INFO

Archiwum

o CSW

ome

poziomy struktury

Program L.E.T

Edukacja Warsztaty

Program edukacji

Li e abcdef gh...

chnia Artystyczna

ielony azd w

Performance Teatr

Program Strefa

Film Wideo

Galeria Muzyki

Wystawy Projekty

ontakt

Warsztaty

Muzyka

Archiwum Dokumen -tacji

olekcja

Partnerzy

E tra

omunikat . . Laborato -rium Edukacji

Program wystaw polskich

Program Edukacji

Programy

Edukacja

Polscy Artysci

Muzeum amku

Autorzy

Program fotografii

Lokalizacja

omunikat . .

ozmowy

projekty

Wystawy

rezydenci A-I-

obieg.pl

Info

Publikacje

Archiwum

Biuro Prasowe

Laboratorium

info

OBIEG

CSW T

kinolab.art.pl

wydarzenia

INO.LAB

A-I-

Szukaj

3 2

Poziomy struktury strony

1 0 0

10

20

30

40

50

Osoby badane

Poziom 0

Osoba 1

rozwijane okno przez

Poziom 1

Osoba 2

(poszukiwanie

Poziom 2

Osoba 3

Poziom 3

Osoba 4 Osoba 5

Wyniki dla centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski

?

momenty zawahania >20s


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Ankieta zawierała 5 pytań użytkownicy oceniali stronę Biuro Wystaw Artystycznych w skali od 0 do 5

Ankieta zawierała 5 pytań użytkownicy oceniali stronę Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w skali od 0 do 5

1.Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę

1.Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

4

5

0

1

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4

5

2

0

1

2

3

0

1

5.Sposób wyświetlania informacji

5.Sposób wyświetlania informacji 0

3

4.Kolory strony

4.Kolory strony

0

2

3.Widoczność elementów menu

3.Widoczność elementów menu 0

1

2.Portal w użytkowaniu jest

2.Portal w użytkowaniu jest

0

0

4

5

0

1

2

3


Wyniki badań

Spodób realizacji celów

Błędy i niejasności

Ocena portalu

Wnioski dla centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski

1.Większość użytkowników pomija menu główne strony i korzystya w wyszukiwarki w poszukiwaniu treści. 2.Analizując zapoznawanie się z stroną najbadziej widoczny jest element szukaj. 3.Użytkownicy nie rozumieją formy wyświeltania zdjęć wcięcie w zdjęciu, doszukują się głebszego znaczenia 4.Szatę graficzną menu użytkownicy oceniają wysoko jednak portal jest mało przejżysty w poruszaniu się 5.Użytkownicy bezwiększych problemów poruszają się na stronie i odnajdują porządane treści 6.Żaden z użytkowników w zadaniu pierwszym nie znalazł formy zamawiania publikacji 7.Forma zamawiania newsletter budzi negatywne uczucia użytkownik jest zagubiony 8.W tym przypadku ciekawe rozwiązania graficzne niekoniecznie sprzyjać czytelności strony, pomimo dobrej stuktury.

Porównanie funkcjonalności dwóch portali www  

Martyna Mieszko, Dariusz Wydera 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you