Page 1

Projekt badań interfejsu do obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni.

przedmiot: Badania użytecznościa prowadzący: asyst. Marta Więckowska autor: Martyna Mieszko, rok 2, semestr 4, rok studiów 2012/2013 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, wydział: Projektowy, kierunek: Wzornictwo


Funkcje interfejsu i scenariusze użycia Lista funkcji, które będzie pełnił interfejs: -regulacja żaluzji -regulacja oświetlenia -regulacja temperatury -włączanie i wyłączanie rzutnika -włączanie i wyłączanie ekranu -wyświetlanie zegara -tworzenie listy wydarzeń -przypisywanie ustawień do utworzonego wydarzenia


Scenariusze użycia Sytuacje, w których będzie wykorzystywany interfejs. (poszczególne kroki potrzebne do wykonania określonych czynności dotyczących obsługi interfejsu): WARSZTATY a. ustawienie temp. na 20 st b. włączenie oświetlenia c. zasłonięcie okien 1,2 d. włączenie rzutnika e. włączenie ekranu f. wyłączenie oświetlenia g. odsłonięcie okien h. wyłączenie rzutnika i. schowanie ekranu

WYKŁAD a. utworzenie wydarzenia ustawienie godziny b. włączenie lampy 1 i 2 na 50 % c. włączenie ekranu d. włączenie rzutnika


Architektura informacji−wersja pierwsza etap 1 Po wypisaniu funkcji, jakie ma pełnić interfejs oraz przygotowaniu scenariuszy, sporządzono pierwszą wersję architektury informacji. Jest to mapa pokazująca schemat poruszania się po interfejsie, Architektura informacji będzie ulegać modyfikacją podczas wykonywania kolejnych etapów pracy: badaniu przy pomocy metody card sorting oraz paper protoyping.


Metoda Card sorting Pojęcie „card sorting”

Opis badania

Metoda sortowania kart została zaadaptowana z psychologii, gdzie była wykorzystywana do budowy osobistych modelów sposobów myślenia i kategoryzowania zgromadzonej informacji przez badane osoby

W badaniu zastosowano metodę closed sort (Sortowanie zamknięte) W ramach sortowania zamkniętego osobom uczestniczącym w badaniu została pokazana lista pojęć w postaci kart. Otrzymane karty powinny zostać posegregowane przez użytkowników wg kategorii przygotowanych przez osobę przeprowadzającą badanie

Metoda ta pomogła zbadać logiczną strukturę interfejsu.

LISTA UŻYTYCH POJĘĆ : rolety, rzutnik, zasuń, odsłoń, włącz, wyłącz, temperatura, zasłoń okno, wydarzenie, edycja wydarzenia, lampa 1, lampa 2, ustaw wszytskie lampy, natężenie, dodaj nowe wydarzenie, schowaj ekran, wysuń ekran,


Architektura informacji etap 1i II WNIOSKI: Badanie metodą Card sorting pomogło stwierdzić czy logiczna struktura interfejsu jest poprawna i zorozumiała dla przyszłych użytkowników. Osoby badane nie miały większych problemów z segregacją kart. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że architekrura informacji jest niekompletna. Dodane elementy są oznaczone niebieskim kolorem


Paper prototyping Kolejnym etapem pracy było wykonanie papierowego prototypu przedstawiającego wszystkie stany interfejsu. Następnie poddano go ocenie użytkownikom. Użytkownicy otrzymali 5 zadań do wykonania. KOMENDY DLA UŻYTKOWNIKÓW 1.ustaw temp. na 20 st 2. włącz wszytskie lapmy na 50 % 3. zasłoń okna 1 i 2 4. włącz rzutnik 5. wyłącz wszystkie lapmy Badanie rozpoczęło się od zaprezentowania użytkownikowi startowego stanu interfejsu. Osoba przeprowadzająca badanie zmieniała kolejne stany inferjesu po dotknięciu danego przycisku przez użytkownika.


Paper prototyping

Przykład: ustawianie temperatury


Architektura informacji po paper prototyping etap 1II Architektura informacji przed badaniem Droga użytkownika : włączanie/wyłączanie rzutnika

krok 5 krok 4

krok 3 krok 2 krok 1

Pole z przyciskami OŚWIETLENIE, ROLETY, RZUTNIK, EKRAN, TEMPERATURA oraz WYDARZENIA będą elementami stałymi, widocznymi w każdym stanie interfejsu. Zmniejszyło to znacznie ilość wykonywanych przez użytkownika kroków. (Po przeprojektowaniu architektury informacji z 5 kroków na 2 kroki ).

Architektura informacji po badaniu włączanie/wyłączanie rzutnika

krok 2

Podczas badania paper prototyping użytkownicy chcąc zmienić kolejne ustawienia wracali każdorazowo do przycisku HOME a następnie przyciskali USTAWIENIA. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z interfejsu wprowadzono korekty, które pozwolą na szybką zmianę ustawień.

krok 1


Architektura informacji−wersja końcowa Architektura informacji po wykonanych badaniach.

relacje przenoszące do miejsca docelowego


Projekt interfejsu 10:49

zegar pole z informacją dotyczącą dzisiejszego wydarzenia

pole elementów zmiennych

pole przycisków służących do programowania urządzeń

pole z przyciskami nawigacyjnymi


Elementy budujące interfejs Podział elementów ze względu na pełnioną funkcję Elementy menu przed kiknięcięm

po kliknięciu

Suwaki do zmiany natężenia światła/ podnoszenia i opuszczania rolet/ zmiany temperatury

Przyciski zatwierdzania

nieaktywny

aktywny


Elementy budujące interfejs Przyciski do włączania i wyłączania

ON

przed kiknięcięm

OFF

ON

po kliknięciu

OFF

Przyciski z polem tekstowym

TYTUŁ

przed kiknięcięm

po kliknięciu

GODZINA

13

:

00

Suwaki do zmiany natężenia światła/podnoszenia i opuszczania rolet/ zmiany temperatury suwak ustawiony na 0 suwak aktywny


Prototyp Wizualna postać interfejsu Prototyp 1

Prototyp 2

10:49

10:49

Dziś warsztaty 18:00 !

Dziś warsztaty 18:00 !

ON

Oświetlenie

Temperatura

Rolety

Ekaran

Rzutnik

Narzędzia

OFF


Sposób nawigacji Programowanie aktualnych ustawień 10:49 Dziś warsztaty 18:00 ! Wtorek wykład 14:50 Czwartek wykład 14:50

Krok 1 Wybieramy przycisk jeśli chcemy zaprogramować aktualne ustawienia lub przycisk jeśli chcemy zapisać w notatniku wydarzenie, które odbędzie się w przyszłości. Po dotknięciu przyciski zmienią stan co pomoże użytkownikowi zorientować się jaką czynność właśnie wykonuje. Przycisk ma funkcje przenoszenia wstecz.


Sposób nawigacji Wybór urządzenia, które będziemy programować 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

Krok 2 wybieramy przyscisk z ikonką urządzenia by zmienić jego ustawienia.

USTAW WSZYSTKIE LAMPY USTAW WYBRANE LAMPY

Aktywne urządzenie jest podświetlone.


Sposób nawigacji Wybór urządzenia, które będziemy programować 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

USTAW WSZYSTKIE LAMPY USTAW WYBRANE LAMPY

Krok 3 W polu elementów zmiennych pojawiają się opcje, wybieramy odpowiedni przycisk.


Sposób nawigacji Zapisywanie wydarzeń 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

DODAJ WYDARZENIE LISTA WYDARZEŃ

Krok 1 aby rozpocząć dodawanie wydarzenia wybieramy przyscisk


Sposób nawigacji Zapisywanie wydarzeń 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

DODAJ WYDARZENIE

Krok 2 w polu elementów zmiennych wybieramy opcję DODAJ WYDARZENIE.

LISTA WYDARZEŃ

(możemy przejść do listy zapisanych wcześniej wydarzeń)


Sposób nawigacji Zapisywanie wydarzeń 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

TYTUŁ

GODZINA

DATA

Krok 3 wybieramy opcje po kolei i programujemy wydarzenie. Gdy przyciśniemy TYTUŁ pokawi nam się pole tekstowe , podobnie w przypadku GODZINY i daty . 13

USTAWIENIA

13

:

02 :

13

DD : MM : RR

:

00


Sposób nawigacji Zapisywanie wydarzeń 10:49 Dziś warsztaty 18:00 !

TYTUŁ

GODZINA

DATA

USTAWIENIA

Krok 4 gdy wybierzamy ustawienia pojawi się znak zapisu wydarzenia, po naciśnieciu przenosimy się do strony głównej


Badanie z użytkownikami Po wykonaniu działającego prototypu interfesju przeprowadzono badania z użytkownikami. Wybrano 5 osób w wieku od 20 do 26 lat. Użytkownicy otrzymali 5 zadań do wykonania. KOMENDY DLA UŻYTKOWNIKÓW a. ustaw temp. na 20 st b. włącz wszytskie lapmy na 50 % c. zasłoń wszystkie okna d. wyłącz rzutnik Osoba 1

a

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

Osoba 5

Srednia

ustawianie temperatury

2s

4s

3s

2s

2s

2,6s

włączanie wszystkich lamp

3s

4s

3s

4s

2s

3,2s

c

zasłanianie okien

5s

4s

5s

6s

4s

4,8s

d

wyłączanie rzutnika

2s

2s

3s

6s

2s

3s

e

programowanie wydarzeń

8s

15s

13s

10s

12s

11,6s

b


Badanie z użytkownikami Zestawienie średnich czasów, w których wokonano zadania

2,6s

3s

a

b

3,2s 4,8s 11,6s c

d

e

e

programowanie wydarzeń

a

ustawianie temperatury

b

włączanie wszystkich lamp

c

zasłanianie okien

d

wyłączanie rzutnika - Osoba 4 miała problem z zidentyfikowaniem ikony rzutnika

Po wykonanych badaniach zapytano użytkowników co sprawiło im trudność, czy mają jakieś uwagi dotyczące ewentualnych zmian jakie możnaby wprowadzić, jak oceniają sposób poruszania się po interfejsie i jakie są ich wrażenia estetyczne. WNIOSKI PO BADANIU Ustawienie temperatury, włączenie lamp czy zasłonienie okien nie sprawiły osobom badanym żadnych kłopotów, wykonały każde z tych poleceń w przeciągu ok. 3 s. Jedna z osób badanych miała problem z rozpoznaniem ikony rzutnika

Wprowadzanie

i zapisywanie nowego wydarzenia trwało 11,6 s i to było zadanie, nad którym osoby badane zastanawiały się najdłużej. Według użytkowików sposób poruszania jest łatwy do zrozumienia i instynktowny. Wrażenia estetyczne były pozytywne. UWAGI UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy sugerowali, że znak potwierdzenia zapisu

jest niepotrzebny ponieważ są przyzwyczajeni do autozapisu.

Projekt badania interfejsu  

Martyna Mieszko / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Advertisement