Page 1

1

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu Julianna Zych

Pracownia Badań Użyteczności prowadzący: prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz, asyst Marta Więckowska Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 2014


Założenia projektowe ZAŁOŻENIA Zaprojektuj interfejs składający się z 9 kwadratów ułożonych w układ 3x3, z których każdy jest wypełniony dwukolorowym wzorem, tak by można było określić położenie kwadratu po jego obrocie w prawo lub lewo. Kwadraty mogą się obracać według środka co kąt 45 stopni w prawo i lewo. Kwadraty mogą się pomniejszać do środka do wierzchołków. Możliwe interakcje: • kliknięcie • najechanie na pole kwadratu • zjechanie z pola kwadratu Interfejs należy zaprojektować jako ciąg zdarzeń od stanu wyjściowego do stanu końcowego.

2


Opis projektu

3 CO ROBIĆ?

CZYM JEST? Interfejs Look składa się z dziewięciu kwadratów. W każdym z nich znajdują się elementy (nałożone na siebie mały i duży okrąg, oznaczone jako @ w prezentacji) umieszczone poza środkiem kwadratu. Ruch Jedno @ wykonuje obrót o wielokrotność 45º po najechaniu na pole kwadratu. Jego pozycja po obrocie zależy od położenia w układzie. Uwaga! Ruch odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Unieruchomienie Po kliknięciu w pole kwadratu @ nie obraca się po najechaniu. Zostaje w pozycji o wielokrotność 90º. Ponowne kliknięcia mają w założeniu prowadzić do stanu końcowego. Zmiana koloru Końcowym stanem każdego kwadratu jest zmiana jego koloru: z niebieskiego na czarny oraz odpowiednia pozycja @.

Ruch

Unieruchomienie

Aby dojść ze stanu początkowego do stanu końcowego użytkownik musi za pomocą klikania doprowadzić do zmiany koloru wszystkich kwadratów na czarne. Utrudnieniem jest ruch okręgów po najechaniu na pole kwadratu i unieruchomienie po kliknięciu w innej pozycji i kolorze niż pożądany. Dodatkowym utrudnieniem jest powrót do stanu wyjściowego (ruchomego) po kliknięciu o jeden raz za dużo.

Zmiana koloru

Kwadraty mają różną ilość unieruchomień tak, że użytkownik jest w stanie ułożyć wymyślony przez siebie (np. symetryczny układ).


Stany interfejsu

4

JAK ROZPOZNAĆ? Stań początkowy interfejsu to dziewięć niebieskich kwadratów, które wykonują ruch o wielokrotność 45˚ po najechaniu na pole kwadratu. Stanem końcowym interfejsu są czarne kwadraty, które po najechaniu na pole kwadratu nie wykonują ruchu.

stan początkowy

stan końcowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Sposób zapisu stanu elementów interfejsu oraz interakcji Stan elementu

Interakcja

Opis

Znak stanu

Opis

jeden z dziewięciu (1,2,3,4,5,6,7,8,9) kwadratów tej samej wielkości elementów podstawowych interfejsu

dziewięć okręgów o niebieskim konturze z zapełnionym polem, które wskazuje na aktualną pozycję @

jeden z ośmiu (1,2,3,4,5,6,7,8, kwadratów czarnych, tej samej wielkości, ale różnym położeniu @

dziewięć okręgów o czarnym konturze z zapełnionym polem, które wskazuje na aktualną pozycję @

jeden środkowy kwadrat bez @

dziewięć okręgów o czarnym wypełnieniu

kliknięcie

czerwone koło w środku układu złożonego z okręgów o niebieskich konturach

kliknięcie

czerwone koło w środku układu złożonego z okręgów o czarnych konturach

najechanie na kwadrat ruchomy

pusta przestrzeń w środku układu złożonego z okręgów, zaznaczenie ruchu strzałką

najechanie na kwadrat nieruchomy

pusta przestrzeń w środku układu złożonego z okręgów

5


Opis interakcji Element

Czynność

Opis

1

najechanie

obrót @ o 360˚

1

1

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 45˚

1a

kliknięcie

2

2a

2b

Stan

6 Stan

Element

Element

Stan

Czynność

Opis

Stan

Element

3

najechanie

obrót @ o 90˚

3a

1a

3a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 45˚

3b

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 1

1b

3b

kliknięcie

3c

najechanie

obrót @ o 45˚

2a

4

najechanie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 3a obrót @ o 135˚

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji 2a

2b

4a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 90˚

4b

kliknięcie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 2a

2c

4b

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 180˚

4a

4c


Opis interakcji Element

Czynność

Opis

4c

kliknięcie

4d

5

najechanie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 4a obrót @ o 360˚

5

kliknięcie

5a

5b

5c

Stan

7 Stan

Element

Element

Stan

Czynność

Opis

Stan

Element

5d

kliknięcie

zmiana koloru na czarny, zniknięcie @

5e

5

6

najechanie

obrót @ o 135˚

6a

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 45˚

5a

6a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 90˚

6b

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 90˚

5b

6b

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 180˚

6c

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 90˚

5c

6c

kliknięcie

6d

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 90˚

5d

7

najechanie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 6a obrót @ o 270˚

7a


Opis interakcji Element

Stan

8 Stan

Element

Czynność

Opis

7a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 45˚

7b

7b

kliknięcie

5

8

najechanie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 7a obrót @ o 225˚

8a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji 8a

8b

8b

kliknięcie

8c

9

najechanie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 8a obrót @ o 180˚

8a

9a

Element

Stan

Stan

Element

Czynność

Opis

9a

kliknięcie

unieruchomienie @ w pozycji zmienionej o 45˚

9b

9b

kliknięcie

zmiana koloru na czarny, unieruchomienie, pozycja @ jak w 9a

9c


Sposób zapisu drogi użytkownika Przykład

TABELA OPISU ZDARZEŃ liczba kliknięć numer elementu

liczba najechań

1. 2. 3. 1

2

3

4

5

6

czas w sekundach

kolejne kliknięcie w element nr 1 powoduje jego ponowny ruch, o czym świadczy strzałka, oraz powrót do koloru niebieskiego ponowne kliknięcie w element nr 1 powoduje zmianę pozycji @ (o czym świadczy inne wypełnienie pola), zmiana koloru obiektu na czarny kliknięcie w element nr 1 i unieruchomienie go w pozycji, na którą wskazuje zakolorowany element, obiekt niebieski najechanie na element nr 1 i jego obrót, zakolorowane pole wskazuje na pozycję @, a kolor odpowiada kolorowi obiektu w interfejsie

9


Przykłd korzystania z interfejsu

10

Scenariusz

SCENARIUSZ I najkrótsza możliwa droga dojśca do stanu końcowego Tabela opisu zdarzeń 0

2

1.

0

2

2.

0

2

3.

0

3

4.

0

5

5.

0

3

6.

0

2

7.

0

2

8.

0

2

9.

12 sek

Czas końcowy: 12 sek Ilość wszystkich kliknięć: 23 Ilość wszystkich najechań: 0 Ilość interakcji: 23

Użytkownik klika dwa razy w jednej sekundzie kolejno w każde pole, zaczynająć od nr 9. Nie występują najechania. Minimalna liczba kliknięć.

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12


Badanie interakcji interfejsu CEL BADANIA Sprawdzenie drogi jaką pokona użytkownik od stanu wyjściowego do stanu końcowego. Porównanie różnych dróg użytkowników oraz wykazanie błędów interfejsu i stopnia zrozumienia na podtawie wyników badania. SPOSÓB REALIZACJI Dziesięciu badanych w różnym wieku, znajdujących się przed ekranem komutera otrzymuje polecenie, które brzmi: „zapoznaj się z interfejsem, dojdż do stanu końcowego interfejsu”. SPOSÓB DOKONANIA POMIARU Zapis drogi użytkownika uwzględniający kilknięcia i najechania. Komentarze użytkownika usłyszane podczas wykonywania badania.

11


Badanie interakcji interfejsu

12

Określenie zrozumienia interfejsu oraz znalezienia stanu końcowego ZROZUMIENIE DZIAŁANIA INTERFEJSU

ZNALEZIENIE STANU KOŃCOWEGO

Zrozumiemnie działania interfejsu następuje wtedy, gdy użytkownik zauważa, że po najechaniu okręgi się obracają, a po kliknięciu unieruchamiają oraz wie, że po określonej liczbie kliknięć element zmienia się na czarny, a następne kliknięcie w czarny element powoduje powrót do stanu ruchomego.

Znalezienie stanu końcowego następuje wtedy, kiedy użytkownik wie, że stan końcowy to czarne nieruchome elementy i jego dalsze działania prowadzą do ułożenia takiego stanu.

W ten sposób potrafi ułożyć wymyślony przez siebie układ, jednak nie wie jaki jest stan końcowy.

GRAFICZNY ZAPIS ZROZUMIENIA I ZNALEZIENIA NA WYKRESIE CZASU INTERAKCJI – przykład

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

zrozumienie działania

15

20

znalezienie stanu końcowego

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi uĹźytkownika cz.1

13

Badany nr 1, lat 52 1

4

1

4

2

2

1

1

1

11

1

3

0

0

0

0

0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

5

10

31

32

33

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

30

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

14

Badany nr 1, lat 52

zrozumienie działania 1

5

3

5

3

3

1

7

1

11

1

7

0

1

0

1

1

13

znalezienie stanu końcowego

już

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

1

5

10

65

66

71

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

64

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.3

15

Badany nr 1, lat 52 1

5

3

6

3

4

1

7

1

11

1

7

0

2

0

2

1

14

Czas końcowy: 76 sek Ilość wszystkich kliknięć: 58 Ilość wszystkich najechań: 11 Ilość interakcji: 69

1 min 16 sek

72

73

74

75

76 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi uĹźytkownika cz.1

16

Badany nr 2, lat 52 2

0

4

2

2

3

2

0

7

0

4

0

2

0

2

0

2

0

koniec 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.5

14

15

16

17

18

24

25

26

27

29

31

33

34

35

1

5

10

37

38

39

40

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

36

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

17

Badany nr 2, lat 52

zrozumienie działania 3

5

5

2

3

7

5

2

9

3

5

3

2

1

3

2

3

1

znalezienie stanu końcowego

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

61.5

62

63

63.5

64

65

66

66.5

1

5

10

68

68.5

69

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

67

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.3

18

Badany nr 2, lat 52 3

5

5

2

3

7

5

3

9

5

5

3

2

2

3

2

3

2

Czas końcowy: 72 sek Ilość wszystkich kliknięć: 31 Ilość wszystkich najechań: 38 Ilość interakcji: 69

1 min 12 sek

69.5

70 70.5

71

72 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.1

19

Badany nr 3, lat 22 2

2

1

0

1

4

3

3

0

1

1

3

2

2

1

2

2

2

znalezienie stanu końcowego zrozumienie działania interfejsu

1

2

3

4

5

5.5

7

7.5

9

10

11

13

14

15

16

16.5

17

18

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

1

5

10

25

26.5

27

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

24

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

20

Badany nr 3, lat 22 2

2

1

2

1

5

3

3

0

10

2

6

2

2

1

2

2

2

Czas końcowy: 37 sek Ilość wszystkich kliknięć: 34 Ilość wszystkich najechań: 14 Ilość interakcji: 48

37 sek

29

29.5 29.9 30.3 30.5

31

32

32.3

32.5 32.9 33.5

35

36

36.3 36.5

37 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.1

21

Badany nr 4, lat 17 1

0

1

1

2

5

2

0

2

4

1

3

2

1

2

2

1

2

znalezienie stanu końcowego zrozumienie działania interfejsu

haha

1

2

3

4

5

6

7

8

8.3

8.5

9

9.3

9.5

10

11

15

17

17.5

18

18.5

19

19.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

22

Badany nr 4, lat 17 1

2 0

1

14

2

5

2

3 0

3

11 4

1

3

2

13

2

2

1

2

Czas końcowy: 35 sek Ilość wszystkich kliknięć: 35 Ilość wszystkich najechań: 15 Ilość interakcji: 50

35 sek

26

26.5

27

27.5

28

30

30.3 30.5

32

32.3 32.5

33

33.3 33.5

34

34.3 34.5 35 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi uĹźytkownika cz.1

23

Badany nr 5, lat 21 0

0

1

2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

5

1

2

1

0

Ĺ‚uuu

hehe

1

2

3

3.5

4

5

6

7

7.5

8

8.5

9

11

12

12.5

14

14.5

15

16

16.5

17

18

19

20

21

21.3 21.5

1

5

10

26

26.3 26.5 26.9 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

24

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

24

Badany nr 5, lat 21 0

1

1

2

1

1

2

3

4

6

1

2

1

17

1

14

2

5

zrozumienie działania interfejsu znalezienie stanu końcowego

kurde!

27

28

28.3

28.5 29

29.5

30

30.3

30.5

31

31.3

31.5

32

35

37

37.5

38

39

40

40.3 40.5 41

41.3 41.5

43

43.3 43.5 43.9 44.5

1

5

10

46

48

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

45

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.3

25

Badany nr 5, lat 21 0

2

1

2

1

2

2

3

4

6

1

2

1

17

1

14

2

5

Czas końcowy: 49 sek Ilość wszystkich kliknięć: 53 Ilość wszystkich najechań: 13 Ilość interakcji: 66 49 sek

48.5 49 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.1

26

Badany nr 6, lat 35 2

4

3

2

2

5

2

3

3

0

1

3

1

0

1

0

0

0

znalezienie stanu końcowego zrozumienie działania interfejsu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.5

13

13.5

14

15

16

17

18

19

19.5

20

20.5

22

24

25

25.5 26

1

5

10

29

30

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

27

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

27

Badany nr 6, lat 35 2

4

3

2

2

5

2

3

3

5

1

3

1

2

2

5

0

2

Czas końcowy: 45 sek Ilość wszystkich kliknięć: 31 Ilość wszystkich najechań: 16 Ilość interakcji: 47

aaa, uciekło

45 sek 31

32

33

33.5

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi uĹźytkownika cz.1

28

Badany nr 7, lat 21 3

0

2

0

2

8

1

0

2

1

2

3

1

0

1

2

2

2

a co to jest?

znalezienie stanu końcowego

1

2

3

4

6

7

9

10

12

13

15

18

20

20.5

23

25

27

28

29

30

30.5

31

31.3 31.5

32

32.5

33

33.3

1

5

10

34

34.3 34.5

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

33.5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

29

Badany nr 7, lat 21 3

5

2

5

2

8

1

3

2

11

2

3

1

2

1

2

2

2

Czas końcowy: 43 sek Ilość wszystkich kliknięć: 41 Ilość wszystkich najechań: 16 Ilość interakcji: 57 zrozumienie działania interfejsu

43 sek

35

35.3 35.5

36

36.3 36.5

37

37.3 37.5

38

38.3 38.5 39

39.3 39.5 40

40.3 40.5

41

41.3

41.5

42

42.3 42.5

43 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.1

30

Badany nr 8, lat 23 1

2

1

2

2

5

2

3

2

1

4

1

1

2

1

0

2

0

znalezienie stanu końcowego zrozumienie działania interfejsu

1

3

4

6

6.5

7

8

9

10

12

13

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28.5

29

30

30.5

1

5

10

32

33

33.5 34

czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

31

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.2

31

Badany nr 8, lat 23 1

2

1

2

2

5

2

3

2

5

4

3

1

2

1

2

2

2

Czas końcowy: 39 sek Ilość wszystkich kliknięć: 26 Ilość wszystkich najechań: 16 Ilość interakcji: 42

39 sek

35

35.5

36

36.5

37

37.3 37.5

38

38.5 39 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Zapis drogi użytkownika cz.1

32

Badany nr 10, lat 21 0

2

0

2

0

2

0

3

1

5

1

3

0

2

0

2

1

2

Czas końcowy: 13 sek Ilość wszystkich kliknięć: 23 Ilość wszystkich najechań: 3 Ilość interakcji: 26

znalezienie stanu końcowego zrozumienie działania interfejsu

1

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.3

13 sek

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.3

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13 czas w sekundach

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


Podsumowanie wyników badania

33

Porównanie liczby interakcji interfejsu dla danego elementu TABELA OPISU ZDARZEŃ Ilość najechań na dany element

Ba d

an

Ba y 1 da n Ba y 2 da n Ba y 3 da n Ba y 4 da n Ba y 5 da n Ba y 6 da n Ba y 7 da n Ba y 8 da ny 10 Su m a el em en t Su m a Ba da n Ba y 1 da n Ba y 2 da n Ba y 3 da n Ba y 4 da n Ba y 5 da n Ba y 6 da n Ba y 7 da n Ba y 8 da ny 10

Ilość kliknięć w dany element

WYKRES POKAZUJĄCY LICZBĘ KLIKNIĘĆ ORAZ LICZBĘ NAJECHAŃ NA KAŻDY ELEMENT

5

5

2

2

2

4

5

2

2

24

1.

14

1

3

2

1

1

2

3

1

0

6

2

2

4

2

2

5

2

2

27

2.

17

3

5

1

1

1

3

2

1

0

4

7

5

5

2

5

8

5

2

43

3.

17

3

3

1

2

2

2

2

2

0

7

3

3

3

3

3

3

3

3

31

4.

18

1

5

3

2

2

2

1

2

0

11

5

10

11

6

5

11

5

5

69

5.

23

1

9

0

2

3

3

2

2

1

7

3

6

3

2

3

3

3

3

33

6.

18

1

5

2

1

1

1

2

4

1

2

2

2

3

17

2

2

2

2

34

7.

11

0

2

2

2

2

1

1

1

0

2

2

2

2

14

5

2

2

2

33

8.

12

0

3

1

2

2

2

1

1

0

14

2

2

2

5

2

2

2

2

33

9.

13

1

3

2

1

1

0

2

2

1

Najczęściej klikanym kwadratem, był kwadrat nr 5. Jest to pole środkowe. Najczęściej najeżdżano również na kwadrat 5.

14

17 24

17 27

1.

18

43 2.

23 31

3.

18 69

4.

11

33 5.

12 34

13 33

7.

6.

33 8.

9.


Podsumowanie wyników badania

34

Porównanie liczby wszystkich interakcji interfejsu TABELA OPISU INTERAKCJI

liczba wszystkich kliknięć

76

liczba wszystkuch najechań

czas

72

58 53

49

45 39

38 31

34

31

41

37

35

26 16

45

43 35

37

23 16

11

14

13

16

15

16

Badany 9 4 17 lat

Średnia 10

13 3

Badany 1 1 52 lata

Badany 2 2 51 lat

Badany 6 3 35 lat

Badani są ułożeni w kolejności od najstarszego do najmłodszego. Badani powyżej 50 roku życia (nr 1 i nr 2) wykonywali badanie powyżej 1 minuty. Ich czasy są najdłuższe.

Badany 8 4 23 lata

Badany 3 5 22 lata

Badany 5 6 21 lat

Badany 7 7 21 lat

Badany 8 10 21 lat

Największa ilość kliknięć: 58

Największa ilość najechań: 38

Średnia ilość kliknięć: 37

Średnia ilość najechań: 16

Najmniejsza ilość kliknięć: 23

Najmniejsza ilość najechań: 3

Im mniej najechań, tym lepszy czas.


Podsumowanie wyników badania

35

Kolejność wybieranych elementów dla 3 pierwszych kliknięć Badany 1

Badany 2

Badany 3

Badany 4

Badany 5

Badany 6

Badany 7

Badany 8

Badany 10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 76 s

72 s

37 s

35 s

Kolejność wyboru 3 pierwszych elementów jest raczej przypadkowa. Więcej osób zaczyna badanie interfejsu od najeżdżania. Tylko jedna osoba rozpoczęła badanie interfejsu od kliknięcia. 6/9 osób w trzech pierwszych wyborach uwzględnia kliknięcia. Porównując te dane z czasem ukończenia możemy stwierdzić, iż nie ma to wpływu na czas ukończenia badania.

49 s

45 s

43 s

39 s

13 s


Podsumowanie wyników badania

36

Porównanie wykresu czasu interfejsu oraz czasu zrozumienia i znalezienia stanu końcowego interfejsu PORÓWNANIE WYKRESÓW CZASU WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW Na wykresie przedstawiono wszystkie czasy badań z wyszczególnieniem najkrótszego i najdłuższego oraz przedstawiono moment zrozumienia i znalezienia stanu końcowego interfejsu. ZROZUMIENIE INTERFEJSU 6/9 badanych w tym samym czasie odnajdywało zasadę działa i stan końcowy interfejsu. 1/9 badanych wcześniej niż zasadę działania, znalazł stan końcowy. WNIOSKI

Średni czas pomiędzy kliknięciami: 0,8 s

Osoby w wieku powyżej 50 lat miały gorszy czas niż osoby w wieku 20 lat. Najdłużej do stanu końcowego dochodziła osoba w wieku 52 lat, najkrócej – 21 lat. Interfejs jest skomplikowany, badani poruszali się po nim swobodnie, jednak mylili stany końcowe.

Najdłuższy czas: 76 s Średni czas badania: 45 s Najkrótszy czas: 13 s

Wykres czasu interakcji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

czas w sekundach


37

Julianna Zych Pracownia Badań Użyteczności Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katowice 2014

Profile for Zakład Badań Wizualnych i Interakcji

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu  

Julianna Zych / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projekt interfejsu i badania interakcji interfejsu  

Julianna Zych / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Profile for zbwii
Advertisement