1 minute read

Jak samodzielnie bada? u?yteczno?? stron www? – Prototypowanie instrukcji

Pierwsze kroki

Wnioski

Badanie na początku nie sprawiało problemów użytkownikowi. Każde rozwiązane zadanie naprowadzało użytkownika na zagadnienia potrzebne do następnych zadań. W przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień, takich jak tworzenie mapy strony, przeprowadzanie badań z użytkownikami proste polecenia były niewystarczająće. Bez wstępu/wprowadzenia użytkownika do zagadnienia/ definicji trudno było przeprowadzić wystarczająca ilość zadań.

Po części sprawdziło się dawanie wolnej ręki badanemu. W przypadku poleceń, gdzie nie precyzowałem narzędzia, jakiego użytkownik powinien użyć, zazwyczaj wybierał te najłatwiejsze (najwydajniejsze). Przykładowo: przerysowując zrzuty podstron, użytkownik wykorzystał możliwości programu photoshop, żeby w miarę precyzyjnie obrysować konkretne obszary. Zadania z architekturą nie potrzebowały już takich rozwiązań, dlatego użytkownik zdecydował się wykonywać je na kartce papieru. Ciężko stwierdzić jak zmiana narzędzi komputerowych na manualne wpłynęła na jakość instrukcji.

Wnioski badanego pozostawiają wiele do życzenia. Ma się wrażenie, że użytkownik nie zrozumiał większości zagadnień, a jedynie posługiwał się wcześniejszymi doświadczeniami. W przypadku konstruowania zadania dla osoby badanej, użytkownik skorzystał z zadań wcześniej mu zadanych (Znalezienie biografii, zakładki „About UAL”). W instrukcji należałoby zawrzeć metodę weryfikowania, czy użytkownik prawidłowo rozwiązał zadanie.