Page 1

projekt badania interfejsu do sterowania urządzeniami w sali ZBWiI

procownia badania użyteczności autor marek kasperk prowadzący prof. asp dr hab. wiesław gdowicz mgr marta więckowska


opis zadania podczas pracy semestralnej zapoznawałem sie z technikami badawczymi związanych z projektem interfejsów badany był własny projekt interfejsu służącego do obsługi wyposażenia sali wykładowej


porządek prac TWORZENIE PROTOTYPU

BADANIE PROTOTYPU

określenie funkcji interejsu określenie wątpliwości skatogoryzowanie funkcji projekt badania interfejsu weryfikacja kategori przeprowadzenie badania wykonanie struktury projekt interakcji wykonanie prototypu

KOREKTA PROTOTYPU wyciągnięcie wniosków dokonanie zmian


określenie funkcji i kategorii interfejsu powietrze — sterowanie temperaturą (klima, kaloryfery) – sterowanie oknami multimedia — sterowanie systemem audio — sterowanie rzutnikiem — sterowanie ekranem oświetlenie — sterowanie lampami rolety — sterowanie roletami


weryfikacja kategorii badanie card-sorting badanie card sorting pomaga w projektowaniu interfejsów które wymagają katogoryzowania treści, polega na wypisaniu wszystkich elementów na osobnych kartkach a następnie pokazanie ich użytkownikowi i poproszenie o pogrupowanie oraz nazwanie tych grup kategorie po badaniu multimedia wyposażenie temperatura


struktura multimedia

sterowanie audio sterowanie rzutnikiem sterowanie ekranm

wyposażenie

oświetlenie rolety okna

sterowanie oświetleniem sterowanie roletami sterowanie oknami

temperatura

klimatyzacja kaloryfery

sterowanie klimatyzacją sterowanie ogrzewaniem


projekt interakcji wszystkie zmiany odbywają sie po dotknięciu aktywnego pola

dotknięcie

zmiana


rodzaje zmian 1. zmiana strony (zmienia się wszystko poza paskiem stanu) — nawigacja 2. zmiana stanu elementów (stan wyswietlany w głównym oknie i na pasku stanu) 3. zmiana wielu elementów (jeden przycisk obsługuje więcej elementów (lamp)) 4. zmiana wielu elementów (jeden przycisk obsługuje wszystkie funkcje interfejsu)


projekt interakcji nawigacja na przykładnie pokaże jak to działa

strona przed zmianą

dotknięcie

stron po zmianie


projekt interakcji nawigacja tutaj pokazuje fragment struktury z sposobem poruszania sie, od aktywnego pola strzałka prowadzi do miejsca gdzie znajdziemy się po kliknięciu


projekt interakcji nawigacja fragment od temperatury


projekt interakcji nawigacja fragment od wyposaĹźenia


projekt interakcji nawigacja całość


projekt interakcji zmiana stanów elementów na przykładnie pokaże jak to działa

strona przed zmianą

dotknięcie

stron po zmianie


projekt interakcji zmiana wielu elementów przy wielu elementach dotyczących danaego segmentu sterowania wprowadzono ułatwienia polegające na zmiane wielu na raz

strona przed zmianą

dotknięcie

stron po zmianie


projekt interakcji zmiana stanów elementów w przypadku aktywizacji elementów wyposażenia pojawi się informacja że dany element jest aktywny na pasku stanu, oznacza to że jedno kliknięcie zminia na raz dwa elementy dotknięcie

stron po zmianie 2 1


wykonanie prototypu do wykonania prototypu posłużył mi program adobe flash prototyp przystosowałem do telefonu samsung galaxy note ponieważ na nim wykonywałem badanie. dzięki temu podczas badania użytkownicy operowali bezpośrednio dotykiem a nie myszką wymusiło to wymiary interfejsu czyli 75 na 75 mm


prezentacja przykładowych stanów


część druga TWORZENIE PROTOTYPU

BADANIE PROTOTYPU

KOREKTA PROTOTYPU

określenie funkcji interejsu skatogoryzowanie funkcji weryfikacja kategori wykonanie struktury projekt interakcji wykonanie prototypu

określenie wątpliwości projekt badenia interfejsu przeprowadzenie badania

wyciągnięcie wniosków dokonanie zmian


określenie wątpliwości czy użytkownik rozpozna element interakcji służący do podnoszenia temperatury? czy użytkownik prawidłowo rozpozna co kryje sie pod kategorią wyposażenie? czy użytkownik jest świadom że wprowadził zmiane? czy funkcja wyłącznia wszystkiego na raz jest rozpoznawalna przez użytkownika?


projekt badenia interfejsu zadania wykonywane przez badanych 1. ustaw klimatyzacje na daną temperaturę (miało na celu sprawdzenie identyfikacji elementu interakcji służącego do podniesienia temperatury) 2. zapal światło (sprawdzenie kategoryzacji treści, wątpliwość do kategorii wyposażenie) 3. przygotuj sale do wykładu — zgaś światło, zasłoń rolety włącz rzutnik, wysuń ekran (sprawdzenie czytelności efektów wprowadzania zmian i nawigacji) 4. wyłącz wszystko (sprawdzenie funkcjonalności opcji wyłączającej wszystkie opcje na raz, oraz czytelność pasku stanu)


przeprowadzenie badań jak już wspominałem badanie wykonałem przy użyciu telefonu samsung galaxy note przeprowadziłem je na pięciu osobach zebrałem materiał audio-video z przebiegu badań notowałem komentarze użytkowników


część trzecia TWORZENIE PROTOTYPU

BADANIE PROTOTYPU

KOREKTA PROTOTYPU

określenie funkcji interejsu skatogoryzowanie funkcji weryfikacja kategori wykonanie struktury projekt interakcji wykonanie prototypu

określenie wątpliwości projekt badenia interfejsu przeprowadzenie badania

wyciągnięcie wniosków dokonanie zmian


opis opisu dokonania zmina prototyp przed zmianami

identyfikacja opis napotkanych przycisku problemów podnoszącego temperaturę oraz włączającego klimatyzacje wszystkim użytkownikom sprawiła wiele kłopotu

zmiana opis dokonanych orientacji izmian wielkości powinna załatwić sprawe czerwone wyszczególnienia zaznaczają miejsce problemu

prototyp po zmianach

niebieskie wyszczególnienia zaznaczają miejsce dokonanej zmiany


dokonane zmiany na podstawie wyniku badań identyfikacja przycisku podnoszącego temperaturę oraz włączającego klimatyzacje wszystkim użytkownikom sprawiła wiele kłopotu

zmiana orientacji i wielkości powinna załatwić sprawe


dokonane zmiany na podstawie wyniku badań odczytanie że siła światła może sie jeszcze bardziej zwiększyć stanowiło problem

zostawienie wolnej przestrzeni, zastosowanie kompozycji otwartej w znaku.


dokonane zmiany na podstawie wyniku badań wiele zamieszania sprawiło wprowadzenie legendy oobjaśniającej grafikę w stosunku do stanu elementu

wizualizacja stanu elementu


dokonane zmiany na podstawie wyniku badań pojawiło się wiele wątpliwaości co to jakości graficznej interfejsu oraz ortografi

poprawa wizualnej jakości, poprawa błędów


dokonane zmiany na podstawie wyniku badań pozostałe wątpliwości na szczęście nie potwierdziły się


opisanie elementów projektu interfejsu grid — podział 8 na 8

piktogramy

krój pisma — klavika

O Hamburgerofont


prezentacja interfejsu po zmianach


zapraszam do zabawy interfejsem http://www.bu2.republika.pl/

jeśli się nie mieści dopasuj wielkość ustawieniami powiększenia strony w twojej przeglądarce dziękuje.

Profile for Zakład Badań Wizualnych i Interakcji

Projekt badania interfejsu do sterowania urządzeniami w sali ZBWII  

Marek Kasperek 2 rok wzornictwo Badania użyteczności Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projekt badania interfejsu do sterowania urządzeniami w sali ZBWII  

Marek Kasperek 2 rok wzornictwo Badania użyteczności Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Profile for zbwii
Advertisement