Page 1

Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Projekt layoutu

Projekt badania interfejsu do sterowania urządzeniami w sali ZBWiI. Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prowadzący: prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Pracownia Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji

Funkcje interfejsu dla Pracowni Zakładu Badań Projekt layoutu Wizualnych i Interakcji Możliwość manipulowania obiektami interakcji w fizycznej i wirtualnej przestrzeni: 1. Manipulowanie żaluzjami okiennymi ( podnoszenie i opuszczanie żaluzji ) 2. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu 3. Sterowanie projektorem ( włączanie, wyłączanie ) 4. manipulowanie ekranem ( chowanie, wysuwanie) 5. ustawianie oczekiwanej temperatury dla pomieszczenia 6. ustawianie zegara i alarmu Pośredniczenie pomiędzy użytkownikiem a urządzeniami

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Card Sorting

Card sorting to narzędzie wykorzystywane do Projekt layoutu badania które ma na celu określanie grup pojęć budujących architekturę informacji Osoba badana miała pojęcia (nazwy elementów z lewej strony), zadanie polegało na pogrupowaniu elementów i nazwaniu grupy

Przebadanych zostało 10 osób Wyniki pokazują jak osoby badane pogrupowały pojecia i jakie nadały im nazwy, oraz ile osob wykonało to tak samo 7 na 10 badanych zgrupowało pojęcia nastepująco

lista pojęć oświetlenie lampa wszystkie lampy prezentacja rzutnik ekran komputer temperatura klimatyzacja

ogrzewanie ... temp C żaluzje wszystkie żaluzje żaluzja natężenie światła zegar kalendarz tryb automatyczny automatyczny

Wyłonione grupy i ich nazwy

oświetlenie

żaluzje

oświetlenie lampa wyszytkie lampy nateżenie światła

żaluzje wszystkie żaluzje żaluzja

media

temperatura

rzutnik ekran komputer prezentacja

temperatura klimatyzacja ogrzewanie temp C

data

tryb pracy

zegar kalendarz

tryb automatyczny automatyczny dadaj własny tryb


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Paper prototyping

Służy do wstępnych konsultacji koncepcji, pomysłów, Projekt layoutu interakcji z użytkownikiem w formie papierowej 16 kartek stanów Zmiana stanu na każdej nastepnej kartce Moderator rejestruje uwagi i komentarze użytkowników

Wnioski: nieczytelna ikona żaluzji, brak dostepu do kazdej kategorii z 2 poziomu,

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

tryby pracy

Prototyp interfejsu po badaniu

Projekt layoutu interfejsu

Strona główna Projekt layoutu home

Wyniki badania prototypu

oświetlenie

Kolorystyka media temperatura żaluzje

aktywny element po naciśnięciu

Typografia menu główne

Myriad Pro

A A A Rozmiar

102 mm

68 mm


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Interakcje

Prezentacja poszczególnych stanów interfejsu Projekt layoutu dla zakładek menu głównego tryb pracy klik

zmiana koloru nowe okno klik tryby pracy

tryby pracy

edytuj usuń

=|=

klik dodaj nowyklik dodaj aktualny

1 stan po najechaniu kursorem na pole elementu

stan po kliknięciu w element

1


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Projekt layoutu

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Interakcje stan po naciśnięciu elementu

stan po najechaniu kursorem na pole elementu

oświetlenie klik

aktywny zmiana koloru nowe okno klik

aktywny

oświetlenie

wszystkie biuro sala

media klik

aktywny zmiana koloru nowe okno klik komputerklik

media

rzutnik projektor

stan po naciśnięciu elementu

stan po najechaniu kursorem na pole elementu

klik

aktywny


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Interakcje

Projekt layoutu stan po najechaniu kursorem na pole elementu

temperatura klik

zakres +1 klik -1

temperatura

okno po kliknieciu w strzałki wizualizuje stan rzeczywisty

zmiana temp

stan po najechaniu kursorem na pole elementu

żaluzje klik

żaluzje

aktywny zmiana koloru nowe okno

aktywny zmiana koloru nowe okno aktywny góra klik dół góra dół góra dół góra dół wszystkie góra dół


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Badanie z użytkownikami

Projekt layoutu Cel badania – Wykazanie błędów w funkcjonalności. – sprawdzenie interakcji użytkownika z interfejsem – sprawdenie czy użytkownik nie ma trudności w poruszaniu się po interfejsiesprawdzenie – czytelności layoutu, – intuicyjności, – poprawności zakładanych zachowań użytkowników

Opis badania – 4 zadania – 3 osoby badane – zapisanie czasu wykonywania badania – ankieta po badaniu, pytanie o komentarze na temat interfejsu – przed przystąpieniem do badania osoba badana dostanie liste zadań, – moderator bedzie czytał kolejno zadania i mierzył czas wykonywania oraz zapisywał komentarze użytkownika oraz wnioski z sposobu poruszania się użytkownika po interfejsie

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Wyniki badania

Zadania Projekt layoutu 1. Dadaj nowy tryb pracy 2. Opuść 1 zaluzje do końca i 1 żaluzję do połowy 3. Załącz lampy w biurze a nastepnie je wyłącz 4. Ustaw temperaturę na 22*C

Wnioski 1. konieczna zmiana ikony trybów pracy 2. elementy czytelne 3. konieczność dodania możliwość odklikania akcji 4. elementy czytelne

sprawdzenie najbardziej newralgicznego elementu interfejsu sprawdzenie czytelnosci elementów sprawdzenie akcji i akcji odwracajacej sprawdzenie czytelnosci elementów

wyniki badania z użytkownikami czas wykonywania poleceń

ilość kliknięć zadanie

1

2

3

4

U1

18 sek

6 sek

7 sek

4 sek

U2

48 sek

7 sek

7 sek

3 sek

U3

6sek

25sek

24 sek

4 sek

użytkownik

użytkownik

zadanie

Ze wzgledu na nauke obsługiwania przy każdym kolejnym zadaniu,postanowiono zmienić kolejność zadań, zastosowano to dla użytkownika 3. Postawiono mu zadania w kolejności: zad 2,3,4,1 zamiast 1,2,3,4. Wyraźnie widać ze jego wynik 1 zadania jest o wiele niższy niż pozostałych użytkowników, zato zad2 które było postawione jako pierwsze wypadło o wiele gożej od pozostałych użytkowników

1

2

3

4

U1

6

5

3

3

U2

10

4

3

3

U3

4

6

5

3

Komentarze -powinno się dać odklikać, nie tylko usuwać X, - napisy np. tryb pracy nieczytelne - ikona trybów pracy kojarzy sie z ustawieniami - szybko uczy sie obsługiwac, z każdym zadaniem interfejs jest czytelniejszy


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Proponowane zmiany

Projekt layoutu

dodać możliwość ’odklikania’ akcji

zwiększyć czytelność podpisów elementów

zmienić ikone trybów pracy

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Interfejs po zmianach

Projekt layoutu

zmiana naczytelnej ikony trybów pracy przed po

zmiana naczytelnych nagłówków zmiana punktacji na większą z podlewem przed

Prototyp badania z użytkownikiem

po

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Interfejs po zmianach

zmiana rozmieszczenia Projekt layoutu

przed

po

dodanie możliwość ’odklikania’ akcji bez koniecznosci użycia przycisku ‘wyłącz wszystkie’

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Badanie z użytkownikami II

Projekt layoutu Cel badania – Wykazanie błędów w funkcjonalności. – sprawdzenie interakcji użytkownika z interfejsem – sprawdenie czy użytkownik nie ma trudności w poruszaniu się po interfejsiesprawdzenie – czytelności layoutu, – intuicyjności, – poprawności zakładanych zachowań użytkowników

Opis badania – 4 zadania – 3 osoby badane – zapisanie czasu wykonywania badania – ankieta po badaniu, pytanie o komentarze na temat interfejsu

– przed przystąpieniem do badania osoba badana dostanie liste zadań, – będzie mogła swobodnie zapoznać się z interfejsem – moderator bedzie czytał kolejno zadania i mierzył czas wykonywania oraz zapisywał komentarze użytkownika oraz wnioski z sposobu poruszania się użytkownika po interfejsie

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Wyniki badania II

Zadania Projekt layoutu 1. Dadaj nowy tryb pracy 2. Opuść 1 zaluzje do końca i 1 żaluzję do połowy 3. Załącz lampy w biurze a nastepnie je wyłącz 4. Ustaw temperaturę na 22*C

sprawdzenie najbardziej newralgicznego elementu interfejsu sprawdzenie czytelnosci elementów sprawdzenie akcji i akcji odwracajacej sprawdzenie czytelnosci elementów

Wnioski 1. zmiana ikony poprawiła czytelność 2. elementy nieaktywne outlinem 3. poprawne 4. dodanie opcji wł. i wył.

wyniki badania z użytkownikami czas wykonywania poleceń

ilość kliknięć zadanie

1

2

3

4

U1

9 sek

8 sek

6 sek

4 sek

U2

5 sek

5 sek

4 sek

2.8 sek

U3

2,7 sek 2.2 sek 4.5 sek 2.9 sek

użytkownik

użytkownik

zadanie

Komentarze – Ikona trybu pracy odstaje od reszty ikon, brakuje jej światła – Ogrzewanie/klimatyzacja powinna mieć opcje włącz i wyłącz

1

2

3

4

U1

3

4

3

3

U2

3

4

3

3

U3

2

4

3

3

Wnioski – Ikona trybów pracy stała się czytelna czas wykonywania pierwszego zadania znacznie się obniżył – Zmiana ikony trybów pracy (dodanie dodanie światła) – Dodanie opcji wł i wył. w ‘sterowaniu temperaturą’ – Zmiana nieaktywnych strzałek na outline


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Projekt layoutu interfejsu po badaniu II

Projekt layoutu

– Zmiana home przed

po

– Dodanie opcji wł i wył. w ‘sterowaniu temperaturą’ przed

Wyniki badania prototypu

po

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Projekt layoutu interfejsu po badaniu II

Projekt layoutu

– Zmiana nieaktywnych strzałek na outline przed

po

– Zmiana ułożenia elementów w zakładce oświetlenie przed

Wyniki badania prototypu

po

Prototyp interfejsu po badaniu


Prezentacja projektu interakcji i wizualnej postaci interfejsu Ewelina Bidzińska Badania użyteczności 2012/2013 prof. ASP Wiesław Gdowicz, asyst. Marta Więckowska

Prototyp badania z użytkownikiem

Wyniki badania prototypu

Prototyp interfejsu po badaniu

Prezentacja interfejsu po zmianach

Projekt layoutu

tryby pracy

oświetlenie

media

temperatura

żaluzje

Profile for Zakład Badań Wizualnych i Interakcji

Projekt badania interfejsu  

Ewelina Bidzińska / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Projekt badania interfejsu  

Ewelina Bidzińska / 2 rok wzornictwo / Badania użyteczności / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Profile for zbwii
Advertisement