Page 6

Jeśli spojrzeć na liczbę powstających miejsc noclegowych nie tylko w hotelach, ale szerzej, we wszystkich obiektach noclegowych, to ostatnie dziesięć lat przyniosło wzrost o ponad jedną trzecią. Niemniej jednak, wyniki te, na tle przyrostu liczby miejsc hotelowych, nie są już tak spektakularne. Wiele obiektów jest zamienianych na hotele lub po prostu zamykanych. Gwiazdami wzrostu były województwo świętokrzyskie, gdzie niemal podwojono liczbę miejsc (wzrost o 94,2 proc.) i województwo łódzkie ze wzrostem miejsc o 67,4 proc. Niewiele mniejszy sukces zanotowało województwo podkarpackie (57,6 proc.). Wyraźnie powyżej średniej budowano nowe miejsca w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim i, co należy uzanać za duży sukces ze względu na i tak dużą bazę noclegową, województwie pomorskim.

Wzrost pomiędzy 2006-15

Dwie czy trzy gwiazdki? Wybór na przyszłość wcale nie jest taki jednoznaczny dla inwestora. Zdecydowanym liderem hotelarstwa w Polsce stały się hotele trzygwiazkowe, a przegranym hotele klasy ekonomicznej. Ta sytuacja, na tle dokładnie odwrotnych tendencji światowych, gdzie miejsce dla hoteli środka staje się coraz ciaśniejsze, a rynek preferuje albo wysoką jakość i luksus, albo taniość segementu ekonomicznego, może nieco dziwić. Tendencje zachodnioeuropejskie wiążą się z pauperyzacją klasy średniej i awansem finansowym wyższej klasy średniej (wolne zawody, profesjonaliści, menadżerowie), i kierują wybory gości do segmentu 4/5 gwiazdek.

6

Opolskie

44

Kujawsko-Pomorskie

33,1 39,7

Dolnośl ąskie

Wielkopolskie

26

Z achodniopomorskie

Lubuskie

P odlaskie

Świętokrzyskie

P odkarpackie

Śl ąskie

Lubelskie

M ałopolskie

Ł ódzkie

M azowieckie

Najsłabszy popyt na bazę noclegową w ostatnich 10 latach występował w województwie lubuskim. Spadek w 2010 r. liczby miejsc noclegowych o 10 proc. był spektakularny i nigdzie indziej nie notowany w Polsce, choć spadki do 2 proc. występują dosyć często, szczególnie po długotrawałym bumie budowlanym, w wielu regionach Polski. Takim przykładem są Warmia i Mazury, gdzie przeinwestowanie za sprawą dotacji unijnych przybrało największe rozmiary. Nowe obiekty powstają tam nadal, ale nie mają one należytego wsparcia popytowego i biznesowego. Nie tworzą także jakości i innowacyjności, która przyciągałaby nowych gości do regionu. Rozczarowaniem jest do pewnego stopnia Śląsk, gdzie oczekiwany wzrost był chyba większy niż 29,6 proc. Wzrost prawie o 40 proc liczby miejsc w Małopolsce przy tak rozbudowanej bazie to świetny wynik i wyraz zaufania do atrakcji tamtego regionu. 26 proc. przyrostu w Zachodniopomorskim to, przy największej bazie noclegowej w Polsce, także bardzo dobry wynik. Reszta województw rozwijała się mniej więcej zgodnie ze średnią dla kraju.

POLSKA

36,3 67,4 36,4 39,2 29,6 35,9 57,6 47,2 94,2 16,9 31,5

42,1 21,7

Warmińsko-M azurskie

Procentowy wzrost liczby miejsc noclegowych w województwach Polski w ostatnich 10 latach

P omorskie

Cały rynek noclegowy odnotował wzrost, choć nie tak spektakularny

W Polsce hotelarstwo rozwijało się inaczej. Wynika to z podporządkowania hotelarstwa w Polsce potrzebom przeciętnego biznesu, w tym przede wszystkim małym i średnim polskim firmom oraz spłaszczeniu drabiny cen hoteli. Hotele trzygwiazdkowe nie pozostawiają zbyt dużo miejsca dla inwestycji o parametrach ekonomicznych. Zapotrzebowanie na te obiekty nie rosło ze strony zwykłych obywateli ze względu na niskie dochody. Dochody 70–80 proc. obywateli były zbyt małe, aby mogli oni korzystać w podróży z hotelu. Inwestycje w hotelarstwo ekonomiczne jest specyficzne i wymaga dużej skali, wysokiego profesjonalizmu i marketingowej smykałki. Hotele 3-gwiazdkowe, będące w Polsce hotelami bardzo uniwersalnymi, czerpiącymi profity także ze szkoleń, wesel, uroczystości, były o wiele łatwiejszym biznesem. Ich wszechstronność i zdolności adaptacyjne poddane zostaną poważnemu testowi w najbliższych latach, w związku z kurczącym się rynkiem pracy i gwałtownym wzrostem kosztów funkcjonowania. Wiele z nich nie będzie w stanie utrzymać dotychczasowego modelu funkcjonowania.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  

Jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. Analizy rynku hotelowego i turystycznego w Polsce oraz prezentacje ciekawych od strony projektowej,...