Page 5

Zmiana liczby hoteli w ostatnich 20 latach rok

łącznie

k ategoria

21 3

1996 773

513

1997 844

535

1998 909

573

1999 906

539

331

2000 924

545

333

2001 966

579

2002 912

507

2003 983

544

380

2004 1054

553

425

2005 1112

572

2006 1180

586

2007 1262

607

2008 1379

629

2009 1514

662

2010 1671

687

779

2011 1762

692

845

2012 1909

728

910

2013 2008

736

964

2014 2153

739

1056

2015 2209

723

236

ho

te

le

25 1

283 305

ho

30 1 35 1

ho

40 6

343

39 5

355

13 66

503

16 72

547

19 84

609

24 114

676

27 141

35 162

43 180

45 224

47

261

47 303

1108

Jeszcze bardziej istotny wskaźnik liczby miejsc noclegowych za ostatnie cztery lata pokazuje, że pomimo kryzysowej sytuacji, która była odczuwalna w latach 2012–2013, liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła niemal o 20 proc. Wzrost w standardzie czterogwiazdkowym był wręcz spektakularny (o prawie 37 proc.!). Segment economy (łącznie * i ** gwiazdki) nieznacznie zmalał, co jednak zmarginalizowało jego udział w rynku wyraźnie poniżej hoteli czterogwiazdkowych.

le

8 63

458

te

le

h ec o t e on le om y

44 6 51

te

55

321

57

Należy trzeźwo patrzeć na atrakcyjność turystyczną Polski. Udział gości zagranicznych w sprzedanych noclegach wynosi 19,3 proc. i jest na najniższym obok Rumunii poziomie w Unii Europejskiej.

Wzrost liczby miejsc noclegowych w poszczególnych standardach hoteli oraz ich udziały rynkowe w latach 2012-2015 Nazwa

2012

2013

2014

2015

Wzrost/spadek liczby miejsc proc. w latach 2012-2015

Udział w rynku w 2012

Udział w rynku w 2015

economy

51419

52643

53258

50273

-2,23

26,73

21,9

***

81430

85479

93165

99987

22,8

42,33

43,58

****

47581

53499

61993

65094

36,8

24,73

28,37

*****

11907

11311

12999

14027

17,8

6,01

6,11

192337

202937

221415

229381

19,25

100

100

ł ącznie

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

5

Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  

Jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. Analizy rynku hotelowego i turystycznego w Polsce oraz prezentacje ciekawych od strony projektowej,...