Page 26

Podróże turystyczne mieszkańców Polski Prawie 61 proc. podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, natomiast w przypadku podróży zagranicznych ponad 80 proc. stanowiły podróże długookresowe W 2015 r roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 63 mln podróży, to o 5,2 proc. więcej niż w roku 2014 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 50,2 mln, z tego 29,6 mln podróży krótkookresowych (2–4 dni) i 20,6 mln podróży trwających 5 dni lub dłużej. Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 12,7 mln i przeważnie były to podróże na 5 dni lub dłużej (10,1 mln), a 2,6 mln podróży zagranicznych trwało od 1 do 4 dni.

Kiedy Polacy podróżują? Na okres wakacji, czyli lipiec-sierpień, przypada łącznie około 33 proc. wszystkich podróży krajowych oraz około 29 proc. z ogólnej liczby podróży zagranicznych. W przypadku podróży krajowych także stosunkowo popularny jest czerwiec (8,9 proc.) oraz grudzień (7,8 proc.). Z kolei popularnymi wśród mieszkańców Polski miesiącami na podróże zagraniczne były czerwiec (11,4 proc.) i wrzesień (9,5 proc.). Największą sezonowością charakteryzowały się podróże długookresowe. W przypadku podróży krajowych na czerwiec, lipiec i sierpień przypadało 58 proc. tego typu podróży, w tym na sam sierpień 28 proc.! Zagraniczne podróże na 5 dni lub dłużej podejmowano przede wszystkim w lipcu i sierpniu. W tych dwóch miesiącach odbyto 31 proc. długookresowych podróży zagranicznych. W przypadku podróży krótkookresowych nie występowała tak wyraźna sezonowość.

Cele podróży Odwiedzenie krewnych lub znajomych. Ten cel wskazano w odniesieniu do 20,6 mln podróży krajowych (52% ogółu podróży krajowych i 64% – krajowych podróży krótkookresowych). Za granicę wyjeżdżano natomiast głównie na wypoczynek i rekreację – 6,2 mln podróży (57%) oraz w odwiedziny – 3,3 mln podróży (31%).

Jakie województwa odwiedzamy najczęściej W 2015 r. podczas podróży krajowych z co najmniej 1 noclegiem najwięcej turystów odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie – po 5,0 mln osób, następnie zachodniopomorskie – 4,7 mln i mazowieckie – 4,5 mln osób. Łącznie to 48 proc. całego krajowego ruchu turystycznego. Kolejne cztery województwa przyjęły 25 proc. turystów. Dolnośląskie 2,9 mln osób, podkarpackie – 2,4 mln, śląskie i warmińsko-mazurskie – po 2,3 mln osób. W kolejnych dwóch województwach – lubelskim i wielkopolskim – przebywało po 2,1 mln turystów, tj. 11 proc. turystów. W pozostałych województwach przebywało łącznie 6,7 mln turystów. W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie, zaś podczas podróży trwających 5 dni lub dłużej – województwa pomorskie i zachodniopomorskie.

Wydatki na podróże Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2015 r. wyniosły 53,9 mld zł i było to o 11,7 proc. więcej niż w roku 2014, z tego na krajowe wyjazdy z noclegami wydano 19,3 mld zł (o 13,6 proc. więcej niż w roku 2014), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 23,1 mld zł (o 7,9 proc. więcej niż w roku 2014), a na zagraniczne podróże jednodniowe – 11,5 mld zł (o 16,7 proc. więcej niż w roku 2014). W 2015 r. przeciętny wydatek jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniósł 264 zł (o 14,8 proc. więcej niż w roku 2014), na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 823 zł (o 6,7 proc. więcej), a na zagraniczną odpowiednio 1 151 zł (o 8,1 proc. więcej) i 2 347 zł (o 0,9 proc. więcej niż w roku 2014).

Na okres wakacji przypada łącznie 33 proc. wszystkich podróży krajowych oraz 29 proc. z ogólnej liczby podróży zagranicznych.

26

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  

Jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. Analizy rynku hotelowego i turystycznego w Polsce oraz prezentacje ciekawych od strony projektowej,...

Advertisement