Page 24

Większość noclegów rezerwuje się online 55 proc. rezerwacji noclegów w 2015 r. w Unii Europejskiej dokonano przez internet. Częściej rezerwowano noclegi zagraniczne (59 proc.), niż krajowe (52 proc.) Popularność internetu nie jest tak oczywista, jak mogłoby się to zdawać. W Holandii 69 proc. noclegów zarezerowano poprzez internet, we Francji – 68 proc. a w Luksemburgu – 67 proc., przykładowo w Bułgarii było to tylko 9 proc., a w Rumunii jedynie 7 proc. W Polsce, jak wynika z informacji Eurostatu, dane są obarczone zbyt dużym błędem i nie są wiarygodne.

Transport też przez internet W transporcie rezerwacja internetowa jest mniej popularna, wynika to z korzystania z własnych aut. Jedynie 24 proc. podróży zostało zarezerwowanych online w 2015 r. Najwyższy wskaźnik dotyczył podróży lotniczych (67 proc.). Są takie kraje, jak Hiszpania, Grecja, Rumunia, Słowacja, Belgia, Czechy, gdzie ten udział jest niższy: poniżej 50 proc. Co ciekawe, już 52 proc. podróży koleją także zarezerowano w Europie online. W Polsce ta forma rezerwacji dopiero staje się popularna. Rezerwacje autobusowe kupowane są online przez 22 proc. klientów.

IT to DNA turystyki i hotelarstwa Sektor turystyczny jest zdecydowanym liderem wykorzystania internetu spośród wszystkich branż. 74 proc. przedsiębiorstw w Unii oferuje rezerwację poprzez swoje strony internetowe. Dla całej gospodarki ten procent wynosił w 2015 r. aż 17 proc. Można zrozumieć, że taka usługa nie jest praktyczna we wszystkich biznesach, ale badania pokazują, że po zastosowania social media w turystyce sięga 71 proc. biznesów, dla całej gospodarki to tylko 36 proc. Dwa na trzy biznesy turystyczne w Unii wykorzystują je do marketingowych i wizerunkowych celów. Hotelarstwo i turystyka, za sprawą morderczej konkurencji, ma w swoim DNA stałe doskonalenie swojego zaplecza IT.

Najpierw trzeba mieć pieniądze na turystykę Na korzystanie z internetu przy zakupach usług turystycznych wpływają, jak konkluduje badanie, dwa czynniki: dostęp do internetu i partycypacja w turystyce. Badania Unii Europejskiej na temat zastosowania internetu w gospodarsstwach domowych w krajach UE wskazują, że 39 proc. populacji pomiędzy 16 a 74 rokiem życia korzysta z internetu w związku podróżami i usługami noclegowymi. Badania wskazały, że 60 proc. populacji UE uczestniczyło w turystyce w ostatnim roku, 40 proc. nie zrealizowało żadnej podróży z przynajmniej jednym noclegiem poza domem.

24

60 proc. populacji UE uczestniczyło w turystyce w 2015 r., 40 proc. nie zrealizowało żadnej podróży z przynajmniej jednym noclegiem poza domem.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  
Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  

Jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. Analizy rynku hotelowego i turystycznego w Polsce oraz prezentacje ciekawych od strony projektowej,...

Advertisement