Page 1

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO

2017

Zainspiruj się...


AKADEMIA MENEDŻERÓW HOTELARSTWA

Inst y tut R ynku Hotel arskiego z a p r a s z a n a n a jl ep s ze s zkol eni a hot el a r sk ie p ro wa dzone w formie sp ot k a ń ot wa r t ych

Akademia Menedżerów Hotelarstwa to działający od 2006 roku pierwszy w Polsce kompleksowy program szkoleniowy skierowany do kadry menedżerskiej hoteli. Powstał w oparciu o zachodnio-europejskie programy szkoleniowe oraz konsultacje z dyrektorami hoteli w całej Polsce. Co roku, na podstawie zebranych ankiet oraz opinii od uczestników, do programu dochodzą nowe szkolenia. Szkolenia w ramach Akademii są prowadzone przez sprawdzonych i doświadczonych trenerów. Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach z wieloletnim dorobkiem dydaktycznym. Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii Menedżerów Hotelarstwa. Informacji udziela Ewa Behrendt, e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

w w w . irh . p l


spis treści:

3

Od redakcji

4

Są powody do optymizmu na najbliższe lata

11 Hotel bardziej oszczędny 16 Wydatki na Horeca w Polsce 22 Polska turystyka na tle Unii Europejskiej 24 Większość noclegów rezerwuje się online 26 Podróże turystyczne mieszkańców Polski 30 Hotel lifestylowy 36 Adaptacja obiektu zabytkowego na hotel 46 Hostel dla grup młodzieżowych 51 Eco Hotel 55 Furnas Boutique Hotel Thermal & Spa 58 Butik Hotel „z przesłaniem” 64 Współczesny hostel 68 Luksus na współczesne czasy 77 Miejskie Spa

Szanowni Państwo, W jedenastym wydaniu Poradnika Inwestora Hotelowego chcieliśmy, oprócz analiz rynku hotelowego w Polsce, w szerszym stopniu zainspirować Państwa zagranicznymi inwestycjami hotelowymi. Są to zarówno hotele wellness i spa, hotele butikowe jak i nowoczesne hostele. To, co łączy te inwestycje, to dopracowane wzornictwo, które przyciąga uwagę gości i sprawia, że do tych miejsc chcą ponownie wracać. Znaczenia projektów wnętrz nie należy nie doceniać, ale bez cyfr, które są bardzo obiektywne nie można sobie wyobrazić zainwestowania choćby złotówki, dlatego tradycyjnie Poradnik rozpoczyna obszerna analiza funkcjonowania polskiego rynku turystycznego i hotelowego. Dane za 2015 r. są znakomite dla większości hoteli. Liczba sprzedawanych noclegów szybko rośnie, co przepowiadaliśmy już kilka lat temu. Popyt krajowy rośnie istotnie szybciej niż zagraniczny. Polska jest bezpiecznym i umiarkowanie atrakcyjnym krajem o już niezłej infrastrukturze, co zachęca gości krajowych do pozostania w kraju, a zagranicznych do przyjazdów nie tylko biznesowych. Potwierdzeniem tego roku byli goście z Czech, których generalnie nad Bałtykiem na wczasach nie widziano od niepamiętnych czasów. Życzę owocnej lektury, Zbigniew Bugaj Redaktor naczelny

spis reklam:

7 Duravit 9 Aplauz 11 Schiessl 13 Rigips 14-15 Tarasola 17 Vabo 18-19 Axpro Carpets 23 Spot Light 25 Betasi 27 Britop Lighting 28 Mextra 35 Fluidra Polska

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

41 Horeca 44-45 Pose 49

World Hotel

spis prezentacji:

21 Profitroom 29

Mextra Group

okładki:

II Akademia Menedżerów Hotelarstwa III Instytut Rynku Hotelarskiego IV Profitroom

3


HOTELARSTWO W POLSCE

Są powody do optymizmu na najbliższe lata 2015 r. był jednym z najlepszych dla biznesu hotelowego w ostatnich 10 latach, a 2016 r. ma szansę mu dorównać. Ze wszystkich obiektów noclegowych w 2015 r. skorzystało 26,9 mln turystów – o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej 21,25 mln to goście krajowi, a 5,69 mln to turyści zagraniczni. Wzrost wśród tych pierwszych wyniósł, w porównaniu z 2014 rokiem, 8,36 proc., a w odniesieniu do turystów zagranicznych o 4,0 proc. Turyści zagraniczni stanowili 21 proc. wśród gości obiektów noclegowych (5,69 mln). Wśród gości hoteli ten odsetek był większy – sięgał 26 proc. (4,7 mln). Łącznie z oferty hoteli skorzystało 17,49 mln turystów.

71 mln noclegów we wszystkich obiektach noclegowych Jeśli chodzi o kluczowy wskaźnik udzielonych noclegów, sprzedano ich we wszystkich obiektach noclegowych 71,23 mln: o 7 proc. więcej niż w 2014 r. (66,58 mln). Z tego gościom zagranicznym udzielono 13,76 mln noclegów, tj. o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Należy jednak niezwykle trzeźwo patrzeć na atrakcyjność turystyczną Polski. Udział gości zagranicznych w sprzedanych noclegach wyniósł jedynie 19,3 proc. i jest na najniższym (obok Rumunii) poziomie w Unii Europejskiej.

4

32 mln noclegów w hotelach Hotele sprzedały z tych 71 mln noclegów aż 32,67 mln, co stanowi prawie 46 proc. sprzedaży wszystkich obiektów noclegowych. Ten procent systematycznie rośnie. Goście zagraniczni zakupili 10,2 mln noclegów, czyli niemal co 3 nocleg. Hotele lepiej sobie radziły także w sprzedaży pokoi, ich wykorzystanie wyniosło w hotelach 48,3 proc. (podczas gdy w całości bazy noclegowej jest to 45,3 proc.).

Nowe hotele będą powstawać zawsze Bardzo dobre dane za ubiegły rok są tylko wycinkiem generalnie znakomitej koniunktury dla realizacji inwestycji hotelowych w Polsce ostatnich 20 lat. Liczba hoteli zwiększyła się o 230 proc. na przestrzeni 20 lat. Hotele będą powstawały więc zawsze, nawet jeśli rynek już się nasyci. Zmiany demograficzne, pokoleniowe, gustów, designu i styl hoteli będą wymagały nowych produktów, stare będą musiały schodzić z rynku. Nowy innowacyjny produkt zawsze znajdzie swoje miejsce na rynku, w przyszłości kosztem starych, niemodnych obiektów. PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Zmiana liczby hoteli w ostatnich 20 latach rok

łącznie

k ategoria

21 3

1996 773

513

1997 844

535

1998 909

573

1999 906

539

331

2000 924

545

333

2001 966

579

2002 912

507

2003 983

544

380

2004 1054

553

425

2005 1112

572

2006 1180

586

2007 1262

607

2008 1379

629

2009 1514

662

2010 1671

687

779

2011 1762

692

845

2012 1909

728

910

2013 2008

736

964

2014 2153

739

1056

2015 2209

723

236

ho

te

le

25 1

283 305

ho

30 1 35 1

ho

40 6

343

39 5

355

13 66

503

16 72

547

19 84

609

24 114

676

27 141

35 162

43 180

45 224

47

261

47 303

1108

Jeszcze bardziej istotny wskaźnik liczby miejsc noclegowych za ostatnie cztery lata pokazuje, że pomimo kryzysowej sytuacji, która była odczuwalna w latach 2012–2013, liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła niemal o 20 proc. Wzrost w standardzie czterogwiazdkowym był wręcz spektakularny (o prawie 37 proc.!). Segment economy (łącznie * i ** gwiazdki) nieznacznie zmalał, co jednak zmarginalizowało jego udział w rynku wyraźnie poniżej hoteli czterogwiazdkowych.

le

8 63

458

te

le

h ec o t e on le om y

44 6 51

te

55

321

57

Należy trzeźwo patrzeć na atrakcyjność turystyczną Polski. Udział gości zagranicznych w sprzedanych noclegach wynosi 19,3 proc. i jest na najniższym obok Rumunii poziomie w Unii Europejskiej.

Wzrost liczby miejsc noclegowych w poszczególnych standardach hoteli oraz ich udziały rynkowe w latach 2012-2015 Nazwa

2012

2013

2014

2015

Wzrost/spadek liczby miejsc proc. w latach 2012-2015

Udział w rynku w 2012

Udział w rynku w 2015

economy

51419

52643

53258

50273

-2,23

26,73

21,9

***

81430

85479

93165

99987

22,8

42,33

43,58

****

47581

53499

61993

65094

36,8

24,73

28,37

*****

11907

11311

12999

14027

17,8

6,01

6,11

192337

202937

221415

229381

19,25

100

100

ł ącznie

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

5


Jeśli spojrzeć na liczbę powstających miejsc noclegowych nie tylko w hotelach, ale szerzej, we wszystkich obiektach noclegowych, to ostatnie dziesięć lat przyniosło wzrost o ponad jedną trzecią. Niemniej jednak, wyniki te, na tle przyrostu liczby miejsc hotelowych, nie są już tak spektakularne. Wiele obiektów jest zamienianych na hotele lub po prostu zamykanych. Gwiazdami wzrostu były województwo świętokrzyskie, gdzie niemal podwojono liczbę miejsc (wzrost o 94,2 proc.) i województwo łódzkie ze wzrostem miejsc o 67,4 proc. Niewiele mniejszy sukces zanotowało województwo podkarpackie (57,6 proc.). Wyraźnie powyżej średniej budowano nowe miejsca w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim i, co należy uzanać za duży sukces ze względu na i tak dużą bazę noclegową, województwie pomorskim.

Wzrost pomiędzy 2006-15

Dwie czy trzy gwiazdki? Wybór na przyszłość wcale nie jest taki jednoznaczny dla inwestora. Zdecydowanym liderem hotelarstwa w Polsce stały się hotele trzygwiazkowe, a przegranym hotele klasy ekonomicznej. Ta sytuacja, na tle dokładnie odwrotnych tendencji światowych, gdzie miejsce dla hoteli środka staje się coraz ciaśniejsze, a rynek preferuje albo wysoką jakość i luksus, albo taniość segementu ekonomicznego, może nieco dziwić. Tendencje zachodnioeuropejskie wiążą się z pauperyzacją klasy średniej i awansem finansowym wyższej klasy średniej (wolne zawody, profesjonaliści, menadżerowie), i kierują wybory gości do segmentu 4/5 gwiazdek.

6

Opolskie

44

Kujawsko-Pomorskie

33,1 39,7

Dolnośl ąskie

Wielkopolskie

26

Z achodniopomorskie

Lubuskie

P odlaskie

Świętokrzyskie

P odkarpackie

Śl ąskie

Lubelskie

M ałopolskie

Ł ódzkie

M azowieckie

Najsłabszy popyt na bazę noclegową w ostatnich 10 latach występował w województwie lubuskim. Spadek w 2010 r. liczby miejsc noclegowych o 10 proc. był spektakularny i nigdzie indziej nie notowany w Polsce, choć spadki do 2 proc. występują dosyć często, szczególnie po długotrawałym bumie budowlanym, w wielu regionach Polski. Takim przykładem są Warmia i Mazury, gdzie przeinwestowanie za sprawą dotacji unijnych przybrało największe rozmiary. Nowe obiekty powstają tam nadal, ale nie mają one należytego wsparcia popytowego i biznesowego. Nie tworzą także jakości i innowacyjności, która przyciągałaby nowych gości do regionu. Rozczarowaniem jest do pewnego stopnia Śląsk, gdzie oczekiwany wzrost był chyba większy niż 29,6 proc. Wzrost prawie o 40 proc liczby miejsc w Małopolsce przy tak rozbudowanej bazie to świetny wynik i wyraz zaufania do atrakcji tamtego regionu. 26 proc. przyrostu w Zachodniopomorskim to, przy największej bazie noclegowej w Polsce, także bardzo dobry wynik. Reszta województw rozwijała się mniej więcej zgodnie ze średnią dla kraju.

POLSKA

36,3 67,4 36,4 39,2 29,6 35,9 57,6 47,2 94,2 16,9 31,5

42,1 21,7

Warmińsko-M azurskie

Procentowy wzrost liczby miejsc noclegowych w województwach Polski w ostatnich 10 latach

P omorskie

Cały rynek noclegowy odnotował wzrost, choć nie tak spektakularny

W Polsce hotelarstwo rozwijało się inaczej. Wynika to z podporządkowania hotelarstwa w Polsce potrzebom przeciętnego biznesu, w tym przede wszystkim małym i średnim polskim firmom oraz spłaszczeniu drabiny cen hoteli. Hotele trzygwiazdkowe nie pozostawiają zbyt dużo miejsca dla inwestycji o parametrach ekonomicznych. Zapotrzebowanie na te obiekty nie rosło ze strony zwykłych obywateli ze względu na niskie dochody. Dochody 70–80 proc. obywateli były zbyt małe, aby mogli oni korzystać w podróży z hotelu. Inwestycje w hotelarstwo ekonomiczne jest specyficzne i wymaga dużej skali, wysokiego profesjonalizmu i marketingowej smykałki. Hotele 3-gwiazdkowe, będące w Polsce hotelami bardzo uniwersalnymi, czerpiącymi profity także ze szkoleń, wesel, uroczystości, były o wiele łatwiejszym biznesem. Ich wszechstronność i zdolności adaptacyjne poddane zostaną poważnemu testowi w najbliższych latach, w związku z kurczącym się rynkiem pracy i gwałtownym wzrostem kosztów funkcjonowania. Wiele z nich nie będzie w stanie utrzymać dotychczasowego modelu funkcjonowania.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Se Sens Sen S en orowy orow wy włłączn ącz ik ik świat wiatła ła a Wanna Wann a z rant antem em m-p półłk ką ą

Podniesiona półk półka a pod pod baterię. ba

Opcj pccjon pcj onal na nal alln nie ie z hy ie hydrom dr asaż dromasaż dr dro sa saż ażem a e Mięk Mi Mię M iękkii zag ię za agłó ag g ów we wek

Desk esk ka z funk fun nkcją nk kcją cjją ją myci mycciia ssttte ero e ro owan na a pilotem Bez ez łącz łączeń, eń, łatw łatwa a w piel pielę ęgna ęgna g acji cji j wann wan ann nna

Szu ady w techn Szufl h olog ogiii push-open p n

Do Dopa o sowa opa sowanyy organ sow org rgan ga an nize iizer zzer err we w nę wew nętr ętr trrzny Glaz azzura anty antybakt bakt akt ktteryj ery e ryj yjna yj na

Technol Tec Te Tech nolo nol o gia i Riml m ess

P3 COMFORTS. KOMFORT DLA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW. Seria P3 Comforts od Duravit i Phoenix Design daje optymalny komfort - jej wygląd, odczucie i funkcjonalność. Cienkie krawędzie i delikatne kształty umywalki czy to wanny, są charakterystyczne jak i komfortowe. Hojna szerokość toalety to 20 mm dodatkowego komfortu siedzenia. Perfekcyjnie dopasowana seria meblowa L-Cube. Więcej na www.duravit.pl


Liczba hoteli klasy economy i 3-gwiazdkowych w województwach w latach 2012-15 Economy

Nazwa

/

kategorii

ROK

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

POLSKA

728

736

739

723

910

964

1056

1108

Łódzkie

38

41

40

40

54

56

57

55

Mazowieckie

62

68

72

72

72

80

90

97

Małopolskie

66

59

51

52

156

159

170

179

Śląskie

55

56

61

59

75

82

87

94

Lubelskie

26

23

23

25

35

41

51

48

Podkarpackie

42

49

47

50

53

53

63

62

Podlaskie

12

13

12

13

9

14

15

15

Świętokrzyskie

37

39

47

42

27

31

36

42

Lubuskie

30

32

31

29

26

22

20

23

Wielkopolskie

96

94

91

88

95

101

107

107

Zachodniopomorskie

36

34

38

38

37

42

43

54

Dolnośląskie

70

66

65

64

108

106

122

122

Opolskie

14

15

14

13

19

24

29

36

Kujawsko-Pomorskie

36

36

38

38

40

41

47

49

Pomorskie

72

74

69

68

64

71

78

82

Warmińsko-Mazurskie

39

37

40

32

40

41

41

43

2014

2015

Wykorzystanie pokoi w hotelach 2 i 3-gwiazdkowych w latach 2012-2015 Hotele

Nazwa ROK

2012

POLSKA

40,5

41

Łódzkie

36,1

34

Mazowieckie

46,4

45,7

Małopolskie

47,2

Śląskie

39,4

2013

Hotele 2014

2015

2012

2013

42,1

45,2

38,1

38,9

39

40

33,5

38,2

41,5

36,7

38,9

41,3

48,2

52,7

46,1

51,6

51,5

49,9

48,3

48,6

52,2

39,2

42,3

42,8

40,8

38,7

39,7

42,1

38,2

40,5

41,4

41,2

Lubelskie

39,1

41,5

41

42,8

41,8

42,2

37,2

40,6

Podkarpackie

34,3

34,1

34,9

33,8

38,7

36,2

35,7

38,5

Podlaskie

45,9

44,5

46,6

47,2

51,9

48,5

47,3

49,2

Świętokrzyskie

33,9

35,9

35,3

34,9

31,8

28,4

25,4

24,7

Lubuskie

36,4

36,7

38,5

38,5

32,3

30,9

25,3

26,1

Wielkopolskie

37,2

36,9

38,1

41,1

32,6

30,6

32,6

35,3

Zachodniopomorskie

48,7

50

52,7

58,4

46,5

49

47,1

49,2

Dolnośląskie

39,1

40,4

40,6

42,2

34,4

35,9

37,2

40,4

Opolskie

41,7

41,6

41,5

41,6

24,8

24,9

27,5

29,7

Kujawsko-Pomorskie

33,2

34,5

36,6

42,5

37,1

37,8

38,2

44,1

Pomorskie

39,2

40,6

42,7

47,3

35,7

35,9

35,8

36,7

Warmińsko-Mazurskie

33,9

34,5

36,7

35,9

30,8

29,9

31,3

31,5

8

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Polski standard – cztery gwiazdki

Dla ambitnych i silnych – pięć gwiazdek

Rynek hoteli czterogwiazdkowych jest odkryciem ostatnich lat. Jest stosunkowo niewiele mniejszy niż hotele trzygwiazdkowe. Jeszcze kilka lat takiego rozwoju, a będzie on (zakładając problemy segmentu średniego) równie duży. Choć trzeba przyznać, że ten segment jest w istotnym stopniu czterema gwiazdkami na kredyt. Wiele słabszych hoteli tego segmentu, mających problemy z uzykiwaniem satysfakcjonujących cen, podzieli problemy hoteli trzygwiazdkowych. O ile hotelowi trzygwiazdkowemu będzie łatwiej zrestrukturyzować biznes, to rozbudowanemu o wiele funkcji dodatkowych słabemu hotelowi czterogwiazkowemu przyjdzie to znacznie trudniej i będzie się wiązało raczej z inwestycjami marketingowymi, niż realną restrukturyzacją działalności. Segment ten będzie czekać trudna praca nad podniesieniem obłożenia i średnich cen. Nie będzie to łatwe poza dużymi miastami.

Segment pięciu gwiazdek zwiększył swój udział tylko za sprawą problemów segmentu economy. Liczba hoteli i miejsc noclegowych rośnie na tle rynku dosyć wolno. To się zmieni. Inwestorzy po prostu czuli się pewniej realizując hotele czterogwiazdkowe, do których wystarczają polskie zasoby dostawców i wkład lokalnych projektantów wnętrz. Hotel pieciogwiazdkowy, który na dodatek chce osiągać wysokie ceny, stawia przed inwestorem znacznie większe wymagania finansowe i wzornicze. Wiele elementów, tworzących wyjątkowość takich miejsc, musi być importowana (w tym meble). To się jednak opłaca. W ośmiu na trzynaście województw, w których działają zarówno hotele 5- jak 4-gwiazdkowe, wykorzystanie pokoi 5-gwiazdkowych jest wyższe niż czterogwiazdkowych. Nieprzerwany, i na dodatek przyspieszający wzrost zamożności 10 proc. najbogatszych obywateli, będzie powodował odpływ gości do tego segmentu. W czterech gwiazdkach po prostu jest już zbyt tłoczno (np. w Krakowie). W najbliższym okresie 2–3 lat pojawią się na rynku także hotele superluksusowe. Dotyczyć to będzie Warszawy i Krakowa, gdzie jest już adekwatna liczba gości ekstremalnie niewrażliwych na ceny w polskich hotelach, które są na tle Europy bardzo niskie. Póki co jest to jednak margines 300–400 pokoi.

Liczba hoteli klasy 4 i 5-gwiazdkowych w województwach w latach 2012-15 Hotele

Nazwa

Hotele

ROK

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

POLSKA

224

261

303

321

47

47

55

57

Łódzkie

5

9

11

11

0

0

0

0

Mazowieckie

19

28

31

32

10

9

10

11

Małopolskie

46

47

59

62

14

14

14

14

Śląskie

24

30

32

33

3

3

3

3

Lubelskie

5

7

9

9

0

0

1

1

Podkarpackie

6

8

11

12

0

1

1

1

Podlaskie

3

3

3

3

0

0

0

0

Świętokrzyskie

4

7

9

11

1

1

1

1

Lubuskie

4

4

7

5

0

0

0

0

Wielkopolskie

18

21

25

27

2

2

3

3

Zachodniopomorskie

21

21

21

22

3

2

3

3

Dolnośląskie

29

30

31

32

5

5

6

7

Opolskie

0

0

1

3

0

0

1

1

Kujawsko-Pomorskie

11

13

16

19

1

1

1

1

Pomorskie

15

15

18

21

7

7

7

7

Warmińsko-Mazurskie

14

18

19

19

1

2

4

4

10

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Hotel bardziej oszczędny Energooszczędny i efektywnie zarządzany system klimatyzacyjny to dla hotelu szansa na znaczne oszczędności w budżecie. Taką możliwość dają pompy ciepła Panasonic z linii ECO G, które pobierają jedynie 100 W energii, czyli tyle co najmocniejsza do niedawna żarówka. Jednocześnie, za sprawą inteligentnego sterownika przeznaczonego dla hoteli, zapewniają wyższy komfort gościom, którzy mogą samodzielnie regulować warunki w pokoju.

Warunki dopasowane do potrzeb Dla gości hotelowych zaletą sterownika jest natomiast możliwość samodzielniej regulacji systemów klimatyzacji, oświetlenia czy rolet w pokoju. Wykorzystując jeden panel sterowania, mogą sami m.in. włączyć lub wyłączyć klimatyzację, ustawić pożądaną temperaturę, regulować prędkość wentylatora, jak również dostosować natężenie światła lub poziom zasłonięcia okien. Takie rozwiązanie daje gościom maksymalny komfort.

Linia pomp ciepła GHP Panasonic oferuje agregaty o mocy nominalnej od 16 do 30 KM. Wśród nich są modele dwururowe pozwalające na alternatywną produkcję chłodu i ciepła, jednostki trzyrurowe umożliwiające ich jednoczesne wytwarzanie, a także jednostki High Power (HP). Te ostatnie nie tylko generują ciepło lub chłód, ale dodatkowo także energię elektryczną na potrzeby działania samego urządzenia. W efekcie pompa ECO G HP pobiera jedynie 100 W energii, czyli tyle co najmocniejsza do niedawna żarówka i 1 proc. tego, co wymagają typowe systemy VRF. „Darmowa” woda użytkowa Dodatkowe oszczędności w hotelu generuje system odzysku ciepła pochodzącego z płynu chłodzącego silnik. Dzięki niemu, oprócz produkcji ciepłego i chłodnego powietrza, możliwe jest uzyskanie gorącej wody użytkowej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W trybie chłodzenia (lub grzania, gdy temperatura zewnętrzna przekracza 7 stopni) ciepło silnika jest wykorzystywane do produkcji cwu o temperaturze 75 stopni, która z powodzeniem może zostać wykorzystana w przyhotelowych obiektach spa, basenach czy w pralni.

Kontrola zużycia energii Układ Panasonic VRF może być zintegrowany z systemem BMS oraz zarządzany za pomocą specjalnego sterownika dla pokoi hotelowych. Dzięki temu właściciel lub zarządca budynku ma możliwość monitorowania zużycia energii w poszczególnych pokojach oraz sterowania systemem tak, by pracował jak najefektywniej. Co ważne, sterownik jest zintegrowany z czujnikami kart, oświetleniem, zestykami okiennymi czy żaluzjami. Dzięki temu możliwa jest m.in. automatyczna blokada chłodzenia po otwarciu okna czy wyłączenie klimatyzacji i oświetlania po opuszczeniu pokoju.

Regulacja oświetlenia

Zdalne zarzadzanie systemami, czyli „chmura” AC Smart Cloud Umożliwia ona zarządzanie całym systemem z każdego miejsca na ziemi przez przeglądarkę internetową, informuje online o ewentualnych usterkach, poborze energii elektrycznej oraz poziomie efektywności w czasie rzeczywistym, pozwala na regulację temperatury online wraz z podglądem temperatur w każdym z pomieszczeń, a także informuje o konieczności czyszczenia filtrów. AC Smart Cloud daje możliwość zarządzania wieloma obiektami z jednego miejsca. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem http://www.aircon.panasonic.eu/ PL_pl/

Jednostka wewnętrzna kanałowa

Inteligentny sterownik naścienny Zintegrowana kontrola nad klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem. Współpraca z czytnikiem kart hotelowych. Możliwość podłączenia do BMS.

DYSTRYBUTOR PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

11


Wykorzystanie pokoi w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych w latach 2012-2015 Hotele

Nazwa

Hotele

ROK

2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

POLSKA

50,1

49,9

51,8

54,9

63,4

66,3

65

Łódzkie

48,9

41,9

45,5

50,5

0

0

0

0

Mazowieckie

62,4

61,9

63,7

67,7

74,6

79,2

76,5

76,3

67,1

Małopolskie

57,1

58

59,6

63,2

61,4

64,3

65,3

68

Śląskie

36,7

40

42,5

46,1

29,2

31,2

32,3

39,2

Lubelskie

41,7

39

42,4

44,3

0

0

22

53,3

Podkarpackie

45,2

37,5

44,6

47,7

0

31,8

33,9

44,9

39

35,8

35,6

34,2

0

0

0

0

Świętokrzyskie

48,2

36,1

36,3

39,6

67,6

72,2

78,6

72

Lubuskie

45,1

42,4

47,9

56,6

0

0

0

0

Wielkopolskie

41,9

43,1

48,4

50,7

48,4

54

53,8

58,3

Zachodniopomorskie

61,2

65,6

67,9

69

54,3

59,5

62,7

62,7

Dolnośląskie

43,3

41,4

41,2

42,1

60,3

61,4

59,4

64,2

0

0

46,4

40,8

0

0

45,4

41,3

Podlaskie

Opolskie Kujawsko-Pomorskie

45,9

43

47,1

50,9

45,5

45,2

48,5

42,9

Pomorskie

51,5

53,3

56,2

61,3

54,3

57,5

64,3

70,5

Warmińsko-Mazurskie

40,8

41,4

43,7

45,6

45,1

40,3

39

44,2

STOPKA REDAKCYJNA: PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017 ® Copyright IRH W ydawca: Instytut Rynku Hotelarskiego faks: +48 22 100 32 46, e-mail: katalog@irh.pl Redaktor Naczelny: Zbigniew Bugaj, tel.: +48 667 444 498, e-mail: zbigniew.bugaj@irh.pl Szef Projektu: Elżbieta Maleszewska, tel.: +48 601 83 55 91, e-mail: ela.maleszewska@irh.pl Projekt Makiety, Skład i Ł amanie: Jarco DESIGN, e-mail: joannajarco@gmail.com Druk: Print Studio, www.artdruk.com D ystrybucja: Zamówienia można składać listownie, pocztą elektroniczną, faksem bądź telefonicznie:biuro@irh.pl, tel.: +48 601 83 55 91, faks: +48 22 10032 46 Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w publikacji reklam i prezentacji.

12

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Wydatki na HoReCa w Polsce

Rosną one nieprzerwanie po 1989 roku. Są jednym z kluczowych wskaźników dla oceny perspektyw dla hotelarstwa

Jesteśmy już średnio zamożnym społeczeństwem o dochodzie narodowym na osobę porównywalnym z Portugalią, Grecją, Czechami, ale przy znacznie bardziej zrównoważonej, zdrowej i rosnącej gospodarce. Tendencja wzrostu wydatków na HoReCa obserwowana w Europie Zachodniej pokazuje, że – wraz z rosnącą zamożnością – udział wydatków na HoReCa gwałtownie rośnie. W Polsce nadal nieznacznie przekraczają 3 proc., podczas gdy w Wielkiej Brytanii sięgają 10 proc. dochodów., a w Europie Zachodniej i Południowej wynoszą około 8,5 proc. dochodów rodzin.

Wydatki miesięczne na obywatela w segmencie HoReCa w Polsce w latach 1999-2014

Ten poziom wydatków powoduje, że większość województw jest sporo poniżej średniej. Jedynie Dolnośląskie, z wydatkami na poziomie 56 zł na obywatela miesięcznie, wybija się powyżej średniej. Jest to jednak województwo mniej ludne (2,9 mln obywateli), co przekłada się na łączną sumę rocznych wydatków w wysokości 1,95 mld zł. Bez tych wydatków trudno sobie jednak wyobrazić codzienne funkcjonowanie hoteli w Sudetach. Niemniej jednak, te znacząco mniejsze pieniądze, tłumaczą istotnie mniejszy tamtejszy ruch turystyczny i inwestycyjny, niż w ulubionych destynacjach Warszawy, czyli na Podhalu i Pomorzu Gdańskim. Kampania turystyczna Dolnośląskiego w centralnej Polsce, w celu uszczknięcia tego 4,5-miliardowego tortu, to wręcz konieczność. Zwłaszcza, że komunikacyjnie są to już dobrze połączone regiony. Duże pieniądze wydaje się na HoReCa także na Górnym Śląsku. Suma wydatków miesięcznych na obywatela to tylko 39,5 zł, ale przy liczbie ludności wynoszącej 4,6 mln obywateli daje to wydatki roczne na poziomie 2,2 mld zł rocznie.

22,93

24,82

29,25

30,64

45,09

2012

2013

2014

15,39 2007

2011

14,63 2006

20,72

12,8 2005

2010

12,26 2004

2009

11,71 2003

18,08

10,12

2008

8,48

2002

8,41 2000

2001

7,43

Średnia dla Polski, czyli 45 zł wydatków na HoReCa na osobę (dane za 2015 r.), to efekt „pracy” 16 województw. Największy wkład ma tu oczywiście, za sprawą bardzo zamożnej Warszawy i jeszcze zamożniejszych okolic stolicy, województwo mazowieckie. Nie dość, że jest to najludniejsze województwo liczące 5,3 mln obywateli, to jego mieszkańcy wydają średnio 71 zł miesięcznie na segment HoReCa. Daje to łącznie wydatki roczne w wysokości 4,5 mld zł. Nic dziwnego, że wiele hoteli w Polsce nie domknie swojego biznesplanu bez gości z tego województwa.

1999

Wydatki na HoReCa w województwach

Wydatki miesięczne Polaków na HoReCa, według województw, w PLN Województwo

Wydatki miesięczne HoReCa na obywatela w zł

Łódzkie

43,23

Mazowieckie

70,84

Małopolskie

47,74

Śląskie

39,53

Lubeslkie

36,35

Podkarpackie

27,24

Podlaskie

33,85

Świętokrzyskie

33,71

Lubuskie

45,47

Wielkopolskie

35,45

Zachodniopomorskie

44,75

Dolnośląskie

56,25

Opolskie

43,2

Kujawsko-Pomorskie

36,1

Pomorskie

45,18

Warmińsko-Mazurskie

33,78

Źródło: Oprac. własne IRH, na podstawie danych GUS

16

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


KOWARY 1854


Dochody Polaków na tle wybranych innych krajów (dane OECD za 2015 r.).

Kraj

Dochody rodzin w wybranych krajach w $ wg parytetu siły nabywczej za 2015 r.

Zwiększaniu wydatków w najbliższych latach będzie służyło bogacenie się społeczeństwa. W przeciwieństwie do lat poprzednich wzrost będzie dotyczył szerszych rzesz społeczeństwa. Baza klientów dla hoteli, szczególnie budżetowych, znacznie wzrośnie.

Polska

17820

Niemcy

31925

Czechy

18953

Słowacja

18534

Bazą dla wszelkich wydatków są dochody, jakie odnotowuje nie pojedyncza osoba, ale rodzina. To w ramach niej zapadają decyzje wydatkowe. Znaczenie wypoczynku, wakacji, relaksu wysunęło się w zamożnych społeczeństwach na pierwszy plan i jest tam postrzegane jako prawo, a nie przywilej. Podobne przemiany dokonują się właśnie w zamożniejszej cześci polskiego społeczeństwa, a w następnych 10 latach obejmą już zdecydowaną większość Polaków.

Węgry

15614

Wlk. Brytania

26678

Irlandia

22969

Szwecja

28859

Norwegia

33393

Rosja

17006

Izrael

22115

Hiszpania

22007

Japonia

27323

Korea Płd.

19372

Dochody rodzin liczone w dolarach metodą PPP (ang. Purchase Power Parity, czyli uwzględniającej siłę zakupową lokalnych walut), są następujące dla przykładowych 10 krajów będących ważnymi rynkami przyjazdów turystycznych do Polski:

Źródło: Oprac. własne IRH na podstawie danych OECD

20

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Profitroom Sp. z o.o. Franklina Roosevelta 9/3 60-829 Poznań Tel .: +48 61 840 23 80 * kontakt@profitroom.pl

ZAPEWNIJ SUKCES SWOJEJ INWESTYCJI Kompleksowe narzędzia dla hoteli Profitroom to największy w Polsce dostawca systemów rezerwacyjnych online dla hoteli, a także firma specjalizująca się w projektowaniu stron internetowych oraz świadczeniu usług marketingowych dla branży hotelarskiej. Ta polska spółka została w ostatnich latach wielokrotnie nagrodzona za swoje projekty w międzynarodowych konkursach i zyskała zaufanie większości cenionych marek w naszym kraju, wśród których znajdują się m.in. Hotele Puro, Dr Irena Eris Spa, IBB Hotels, Hotel Arłamów, Aquarius Spa, Prestige Hotels, Hotel Bukovina, Hotel Bania, Dolina Charlotty, Metropolitan Boutique Hotel, Airport Okęcie, Hotel Aries, Zamek Ryn. Obecnie, dzięki prawie 100 pracownikom firmy, Profitroom obsługuje już ponad 1500 obiektów w różnych zakątkach świata i z sukcesem realizuje swoją misję zwiększania ich zysków. Profitroom jest autorem szeregu uzupełniających się rozwiązań z zakresu marketingu i sprzedaży, które gwarantują Hotelarzom sukces. • SKUTECZNY SYSTEM REZERWACJI - Upper to najpopularniejszy w Polsce i najskuteczniejszy na świecie silnik rezerwacji online. Wyróżnia go niezwykle wysoka użyteczność i innowacyjne funkcjonalności. • UŁATWIAJĄCY PRACĘ CHANNEL MANAGER - Upper CRS pozwala w prosty sposób zarządzać wieloma kanałami sprzedaży. Dzięki niemu kształtowanie polityki sprzedażowej obiektów hotelarskich jest dużo bardziej efektywne. • KAMPANIE MARKETINGOWE - budowanie rozpoznawalnej marki, ulepszanie jej widoczności w sieci i atrakcyjne opakowanie oferty to tylko przykłady wyzwań, które Profitroom podejmuje w tym zakresie.

• EFEKTYWNE STRONY INTERNETOWE - Profitroom gwarantuje najwyższą jakość designu i wysoką konwersyjność witryn dla obiektów hotelarskich, co zostało potwierdzone wieloma nagrodami w międzynarodowych konkursach. • INNE NARZĘDZIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ KOMUNIKACJĘ Z GOŚCIEM, do których należą m.in.: Social WiFi for hotels, Hotel Messenger, Easy Sell, Call Tracker czy usługa Google - Hotel Ads. Dzięki współpracy z Profitroom stworzysz silną markę swojego obiektu i zaczniesz korzystać z narzędzi, dzięki którym będziesz maksymalizował swoje wyniki.

Zapewnij sukces swojej inwestycji! PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

21


Polska turystyka na tle Unii Europejskiej W 2015 r. sprzedano w Polsce 71,1 mln noclegów we wszystkich obiektach noclegowych. We wszystkich 28 krajach UE sprzedano ich łącznie 2,672 miliarda. Polski rynek stanowi więc jedynie 2,5 proc. rynku noclegów w całej UE. Zdecydowanie największymi rynkami są Hiszpania i Francja: odpowiednio 421 (+4,3 proc. za 2015 r. w stosunku do 2014 r.) i 413 mln noclegów (+2,8 proc.). Kolejne są: Włochy – 385 mln (wzrost o 1,8 proc.) oraz Niemcy 379,5 mln (+3,3 proc.)

10 najpopularnieszych destynacji dla turystyki zagranicznej w 2014 r.

Polska sprzedaje tyle noclegów co mała (4,5 mln obywateli), ale niezwykle atrakcyjna turystycznie Chorwacja. Niewiele większa Austria (8 mln mieszkańców) sprzedaje 114 mln noclegów rocznie, a Holandia – 103 mln. Nasi sąsiedzi Czesi mogą poszczycić się aż 47,4 mln noclegów i, co ważne, tamtejszy rynek odnotował 10 proc. wzrost – w tym krajowy aż o 15 proc.

Kto na turystyce zarabia najwięcej

Polski rynek przypomina niemiecki Na wielkość rynku noclegowego składają się zarówno goście krajowi, jak i zagraniczni. W Hiszpanii aż 65 proc. noclegów jest sprzedawanych obcokrajowcom. Z kolei we Francji jest dokładnie na odwrót: to sami Francuzi kupują 68 proc. noclegów. Francuzi generalnie preferują wakacje u siebie, turystyka wyjazdowa jest tam zdecydowanie mniejsza niż w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii. We Włoszech ten udział jest idealnie 50:50. Niemiecki rynek noclegowy jest podobny do naszego: 80 proc. to pobyty krajowe, noclegi gości zagranicznych to 20 proc. Interesującym przypadkiem jest Holandia, która nie jest destynacją wakacyjną, choć Amsterdam jest perłą turystyczną Europy, a tamtejszy port lotniczy Schiphol jednym z największych w Europie. 67 proc. noclegów, czyli 66 mln noclegów, dostarczają sami Holendrzy. Zimna Szwecja także w 75 proc. polega na turystach krajowych. Krajowa turystyka zapewnia także ok. 50 proc. obłożenia w Czechach i Węgrzech.

22

Kraj

Liczba turystów zagranicznych w mln

Hiszpania

259,6

Włochy

186,9

Francja

130,9

Wlk. Brytania

105,5

Austria

78,1

Niemcy

74,8

Grecja

74,7

Chorwacja

61,1

Portugalia

35,6

Holandia

34,4

Top 10

1,041,6

EU 28

1,207,3

Źródło: Eurostat

Najwięcej pieniędzy z turystyki w Europie wpływa do Hiszpanii. W 2014 r. było to 49 mld euro. Następna jest Francja (43,2 mld euro). Kolejne kraje to: Wielka Brytania, Włochy i Niemcy – osiągały zyski w granicach 33–35 mld euro. Trzeba jednak przyznać, że nawet dla Hiszpanii nie jest to kluczowa branża. Co innego dla Chorwacji, Malty czy Cypru, gdzie turystyka stanowi odpowiednio 17,2; 14,4 i 12,3 proc. całego PKB.

...a kto najwięcej na nią wydaje Krajami, z których wyjeżdża najwięcej turystów i którzy wydają najwięcej w innych krajach UE, są kraje Północy Europy, w tym – co może być zaskoczeniem – Polska, która jest 5 największym rynkiem wyjazdów turystycznych w Europie. Najwięcej na zagraniczne podróże wydają niezmiennie Niemcy (70,3 mld euro), Brytyjczycy (47,8 mld euro) i Francuzi (36,7 mld).

Niemcy i Brytyjczycy w 2014 r. wykupili 50,4 proc. wszystkich noclegów zagranicznych w Unii Europejskiej! PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Oświetlenie SPOT Light PREMIUM stworzone na potrzeby wymagających Klientów Oryginalne kształty, najwyższa jakość wykonania i dbałość o każdy nawet najdrobniejszy szczegół sprawiają, że produkty oświetleniowe SPOT Light wspaniale wpisują się w luksusowe aranżacje wnętrz.

www.spotlight.pl Jeśli weźmie się przychody i wydatki turystów to największym beneficjentem jest Hiszpania, która netto (po odliczeniu wydatków własnych obywateli za granicą) zarobiła w 2014 r. na turystyce 35,4 mld euro. Najwięcej dokładały Niemcy – deficyt 37,6 mld euro.

Hotelarstwo rozwija się niemal stale Turystyka na Starym Kontynencie rozwija się w ostatnich latach sukcesywnie. Poza okresem 2008–2009, kiedy zanotowano 0,6 i 2,1 proc. spadek liczby zakupionych noclegów, od 2010 (kiedy liczba noclegów wzrosła o 4,7 proc.), notuje się stały wzrost: 2011 – o 3,3 proc., 2012 – o 4,3 proc., 2013 – o 2,1 proc., 2014 – o 1,8 proc.

Kraj

Liczba nocy zakupionych za granicą w mln w 2014 r.

Niemcy

730,1

Wlk. Brytania

563,9

Francja

235,1

Holandia

166,7

Polska

103,7

Hiszpania

94

Włochy

90,2

Belgia

86,5

Austria

69,8

Szwecja

68,7

Top 10

2,208,8

EU-28

2,566,3

Źródło: Eurostat

Największą sezonowością charakteryzowały się podróże długookresowe. W przypadku podróży krajowych na czerwiec, lipiec i sierpień przypadało 58 proc. tego typu podróży, w tym na sam sierpień 28 proc.! PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

23


Większość noclegów rezerwuje się online 55 proc. rezerwacji noclegów w 2015 r. w Unii Europejskiej dokonano przez internet. Częściej rezerwowano noclegi zagraniczne (59 proc.), niż krajowe (52 proc.) Popularność internetu nie jest tak oczywista, jak mogłoby się to zdawać. W Holandii 69 proc. noclegów zarezerowano poprzez internet, we Francji – 68 proc. a w Luksemburgu – 67 proc., przykładowo w Bułgarii było to tylko 9 proc., a w Rumunii jedynie 7 proc. W Polsce, jak wynika z informacji Eurostatu, dane są obarczone zbyt dużym błędem i nie są wiarygodne.

Transport też przez internet W transporcie rezerwacja internetowa jest mniej popularna, wynika to z korzystania z własnych aut. Jedynie 24 proc. podróży zostało zarezerwowanych online w 2015 r. Najwyższy wskaźnik dotyczył podróży lotniczych (67 proc.). Są takie kraje, jak Hiszpania, Grecja, Rumunia, Słowacja, Belgia, Czechy, gdzie ten udział jest niższy: poniżej 50 proc. Co ciekawe, już 52 proc. podróży koleją także zarezerowano w Europie online. W Polsce ta forma rezerwacji dopiero staje się popularna. Rezerwacje autobusowe kupowane są online przez 22 proc. klientów.

IT to DNA turystyki i hotelarstwa Sektor turystyczny jest zdecydowanym liderem wykorzystania internetu spośród wszystkich branż. 74 proc. przedsiębiorstw w Unii oferuje rezerwację poprzez swoje strony internetowe. Dla całej gospodarki ten procent wynosił w 2015 r. aż 17 proc. Można zrozumieć, że taka usługa nie jest praktyczna we wszystkich biznesach, ale badania pokazują, że po zastosowania social media w turystyce sięga 71 proc. biznesów, dla całej gospodarki to tylko 36 proc. Dwa na trzy biznesy turystyczne w Unii wykorzystują je do marketingowych i wizerunkowych celów. Hotelarstwo i turystyka, za sprawą morderczej konkurencji, ma w swoim DNA stałe doskonalenie swojego zaplecza IT.

Najpierw trzeba mieć pieniądze na turystykę Na korzystanie z internetu przy zakupach usług turystycznych wpływają, jak konkluduje badanie, dwa czynniki: dostęp do internetu i partycypacja w turystyce. Badania Unii Europejskiej na temat zastosowania internetu w gospodarsstwach domowych w krajach UE wskazują, że 39 proc. populacji pomiędzy 16 a 74 rokiem życia korzysta z internetu w związku podróżami i usługami noclegowymi. Badania wskazały, że 60 proc. populacji UE uczestniczyło w turystyce w ostatnim roku, 40 proc. nie zrealizowało żadnej podróży z przynajmniej jednym noclegiem poza domem.

24

60 proc. populacji UE uczestniczyło w turystyce w 2015 r., 40 proc. nie zrealizowało żadnej podróży z przynajmniej jednym noclegiem poza domem.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Podróże turystyczne mieszkańców Polski Prawie 61 proc. podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, natomiast w przypadku podróży zagranicznych ponad 80 proc. stanowiły podróże długookresowe W 2015 r roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 63 mln podróży, to o 5,2 proc. więcej niż w roku 2014 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 50,2 mln, z tego 29,6 mln podróży krótkookresowych (2–4 dni) i 20,6 mln podróży trwających 5 dni lub dłużej. Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 12,7 mln i przeważnie były to podróże na 5 dni lub dłużej (10,1 mln), a 2,6 mln podróży zagranicznych trwało od 1 do 4 dni.

Kiedy Polacy podróżują? Na okres wakacji, czyli lipiec-sierpień, przypada łącznie około 33 proc. wszystkich podróży krajowych oraz około 29 proc. z ogólnej liczby podróży zagranicznych. W przypadku podróży krajowych także stosunkowo popularny jest czerwiec (8,9 proc.) oraz grudzień (7,8 proc.). Z kolei popularnymi wśród mieszkańców Polski miesiącami na podróże zagraniczne były czerwiec (11,4 proc.) i wrzesień (9,5 proc.). Największą sezonowością charakteryzowały się podróże długookresowe. W przypadku podróży krajowych na czerwiec, lipiec i sierpień przypadało 58 proc. tego typu podróży, w tym na sam sierpień 28 proc.! Zagraniczne podróże na 5 dni lub dłużej podejmowano przede wszystkim w lipcu i sierpniu. W tych dwóch miesiącach odbyto 31 proc. długookresowych podróży zagranicznych. W przypadku podróży krótkookresowych nie występowała tak wyraźna sezonowość.

Cele podróży Odwiedzenie krewnych lub znajomych. Ten cel wskazano w odniesieniu do 20,6 mln podróży krajowych (52% ogółu podróży krajowych i 64% – krajowych podróży krótkookresowych). Za granicę wyjeżdżano natomiast głównie na wypoczynek i rekreację – 6,2 mln podróży (57%) oraz w odwiedziny – 3,3 mln podróży (31%).

Jakie województwa odwiedzamy najczęściej W 2015 r. podczas podróży krajowych z co najmniej 1 noclegiem najwięcej turystów odwiedziło województwo małopolskie i pomorskie – po 5,0 mln osób, następnie zachodniopomorskie – 4,7 mln i mazowieckie – 4,5 mln osób. Łącznie to 48 proc. całego krajowego ruchu turystycznego. Kolejne cztery województwa przyjęły 25 proc. turystów. Dolnośląskie 2,9 mln osób, podkarpackie – 2,4 mln, śląskie i warmińsko-mazurskie – po 2,3 mln osób. W kolejnych dwóch województwach – lubelskim i wielkopolskim – przebywało po 2,1 mln turystów, tj. 11 proc. turystów. W pozostałych województwach przebywało łącznie 6,7 mln turystów. W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie, zaś podczas podróży trwających 5 dni lub dłużej – województwa pomorskie i zachodniopomorskie.

Wydatki na podróże Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2015 r. wyniosły 53,9 mld zł i było to o 11,7 proc. więcej niż w roku 2014, z tego na krajowe wyjazdy z noclegami wydano 19,3 mld zł (o 13,6 proc. więcej niż w roku 2014), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 23,1 mld zł (o 7,9 proc. więcej niż w roku 2014), a na zagraniczne podróże jednodniowe – 11,5 mld zł (o 16,7 proc. więcej niż w roku 2014). W 2015 r. przeciętny wydatek jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniósł 264 zł (o 14,8 proc. więcej niż w roku 2014), na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 823 zł (o 6,7 proc. więcej), a na zagraniczną odpowiednio 1 151 zł (o 8,1 proc. więcej) i 2 347 zł (o 0,9 proc. więcej niż w roku 2014).

Na okres wakacji przypada łącznie 33 proc. wszystkich podróży krajowych oraz 29 proc. z ogólnej liczby podróży zagranicznych.

26

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


www.britoplighting.pl

Struktura wydatków na podróże krajowe i zagraniczne różniła się w zależności od długości trwania podróży. Wydatki na zakwaterowanie były szczególnie wysokie w przypadku podróży krajowych – długookresowych.

Struktura wydatków na podróże w procentach

Rodzaj wydatków

Podróże krajowe

Podróże zagraniczne

krótkookresowe

długookresowe

krótkookresowe

długookresowe

jednodniowe

22

35,2

24,6

27,8

0.0

Wyżywienie

28,9

32

17,1

21,5

10,9

Transport

25,8

15,8

35

33,9

30,2

Zakup towarów

16,5

10,7

18,6

11,7

54,1

Pozostałe usługi

6,7

6,3

4,8

5,1

4,6

Zakwaterowanie

Oprac. IRH na podstawie danych Eurostat

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

27


MEXTRA GROUP 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 telefon: 77 483 70 70 infolinia : 531 542 542 * biuro@mextra.pl www.mextra.pl

MEXTRA WSPÓŁTWORZY HISTORIĘ BRANŻY MEBLI BANKIETOWYCH W POLSCE… Naszym celem jest tworzenie mebli, w których praktyczne rozwiązania łączą się z doskonałą jakością, zachowując przy tym najlepsze ceny na rynku. Specjalizujemy się w produkcji krzeseł, stołów i tekstyliów bankietowych, które dostarczamy do klientów na terenie całej Europy.

POLSKIE KRZESŁA BANKIETOWE MAESTRO

NOWOŚĆ ROKU 2016! Krzesła bankietowe MAESTRO to linia krzeseł produkowanych przez naszą firmę w Polsce. Umożliwia ona wykreowanie własnego, niepowtarzalnego modelu krzesła na podstawie obszernych wzorników kolorów ram oraz dziesiątek rodzajów tapicerek w szerokiej kolorystyce. Krzesła MAESTRO jako jedyne na rynku, produkowane są w całości w Polsce. Poza MAESTRO w naszej ofercie znajdą Państwo 11 standardowych modeli krzeseł.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy konfigurator krzeseł w formie elektronicznej. Dostępny jest on na stronie www.c.mextra.pl. Jest to pierwsza taka aplikacja dostępna w naszej branży. Umożliwia ona wizualizację własnego krzesła bankietowego, zapisanie konfiguracji oraz uzyskanie błyskawicznej wyceny.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

STOŁY BANKIETOWE MEXTRA GROUP ® Nasza oferta zawiera sześć unikalnych i niezwykle praktycznych modeli dostępnych w dziesiątkach wymiarów oraz ponad 100 kolorach blatu. Stoły bankietowe posiadają opatentowany system Click-Clack, który gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania każdego wyprodukowanego przez MEXTRA stołu. Naszym klientom gwarantujemy szybkie terminy realizacji i najlepsze ceny w Polsce.

TEKSTYLIA BANKIETOWE Posiadamy własną szwalnie tekstyliów. Profesjonalnie dobrane materiały oraz precyzyjne wykonanie to nasza wizytówka. Nasze główne grupy produktów to eleganckie pokrowce na krzesła bankietowe, piękne obrusy plamoodporne oraz ozdobne falbany do stołów. Oferujemy również elastyczne pokrowce na stoły koktajlowe, bieżniki oraz serwety – bankietówki.

29


HOTEL LIFESTYLOWY

Hotel Woolloomooloo w Sydney

Zaprojektowany z myślą o współczesnym miejskim gościu, który jest młody, energiczny, a nawet nieco bezczelny i bezceremonialny, lubiący za to nawiązywać kontakty z innymi i socjalizować się w specjalnie do tego celu zaprojektowanych przestrzeniach. Dzisiejsi goście hotelowi oczekują płynnego przejścia pomiędzy pracą, odpoczynkiem i zabawą. Podporządkowana jest temu zastosowana w hotelu mieszanka technologii i udogodnień, jakie daje współczesne wzornictwo.

Z myślą o realizacji wskazanych wyżej oczekiwań docelowego gościa wybierano wszystkie elementy projektu wnętrz, a nawet uniformy pracowników. Duża część biznesu hotelu pochodzi z obsługi lokalnej społeczności, dlatego hotel poprzez design stara się upodobnić do swoich gości i związać ich ze sobą, tak aby odwiedzali go jak najczęściej: w czasie spotkań biznesowych, imprez rodzinnych, wieczornych wypadów z przyjaciółmi. Lokalizacja hotelu blisko centrum Sydney, na 100-letnim nabrzeżu, pełnym świateł i wieczornego życia, ułatwiła podjęcie decyzji o stworzeniu obiektu lifestylowego, skierowanego do zamożnej części mieszkańców.

Podpisy przy zdjęciach: Nicole England

30

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

31


32

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Stare, zdekapitalizowane budynki, w tym kłopotliwy tunel aerodynamiczny, podzielono na mniejsze strefy, tworząc bardziej intymne przestrzenie zagospodarowane między innymi drzewami w donicach, zachowując jednocześnie historyczne dziedzictwo. Hotel jest tylko częścią inwestycji. Bary, restauracje i sklepy tworzą razem organizm biznesowy, który w połączeniu działa znacznie skuteczniej, przyciągając gości z okolicy, osadzając sam hotel lepiej w otoczeniu.

Dzisiejsi goście hotelowi oczekują płynnego przejścia pomiędzy pracą, odpoczynkiem i zabawą. Podporządkowane jest temu współczesne wzornictwo.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

33


Design wnętrz całego kompleksu jest zestawieniem przytulnych przestrzeni ogólnodostępnych i ich optymistycznej kolorystyki z funkcjonalnością i prostotą pokoi, w których umieszczono niestandardowe oświetlenie i zamówione u lokalnych artystów dzieła sztuki.

34

Architekci odpowiedzialni za stworzenie hotelu: Studio HASSELL

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


ADAPTACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO NA HOTEL

Hospes Palacio de San Esteban

36

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

37


XVI-wieczny klasztor, znajdujący się we wpisanym do światowego dziedzictwa UNESCO historycznym centrum Salamanki, Hospes Palacio de San Esteban, tworzy niezwykłą mieszankę starej Kastylli z czasów Servantesa i współczesnego dyskretnego luksusu pięciogwiazdkowego hotelu, w którym goście znajdą 51 pokoi.

Znajdujący się w odrestaurowanym klasztorze Dominikanów, wybudowanym w złotym okresie miasta, hotel jest oazą spokoju. Daje oddech od gwaru ulic wypełnionych turystami, a dzięki grubym murom, także orzeźwiający chłód w czasie gorącego hiszpańskiego lata. Obiekt wypełniony jest historią, nawet w restauracji El Monje, zlokalizowanej w orginalnej klasztornej kuchni, oraz tureckiej łaźni.

Znajdujący się w odrestaurowanym klasztorze Dominikanów, wybudowanym w złotym okresie miasta, hotel jest oazą spokoju.

Pokoje hotelowe i apartamenty są rozlokowane na czterech piętrach klasztoru i wszystkie zapewniają wspaniały widok na starą część Salamanki, w tym na wspaniałą katedrę. Pokoje wyposażone są typowo dla pięciogwiazdkowego hotelu. Ich wyjątkowość natomiast kryje się we wspaniałych historycznych drewnianych belkach stropowych w kolorze ochry i złotawym odcieniu kamienia z pobliskiego kamieniołomu Villamayor.

38

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

39


40

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


NOWOŚĆ! Strefa Inteligentna Restauracja

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

41


Pokoje wyposażone są typowo dla pięciogwiazdkowego hotelu. Ich wyjątkowość natomiast kryje się we wspaniałych historycznych drewnianych belkach stropowych w kolorze ochry i złotawym odcieniu kamienia z pobliskiego kamieniołomu Villamayor. 42

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

43


Pose... to Twรณj czas


           





  

  

 



 



 

 

 







 



BEZ

TM





Parabenów Petrochemikaliów 1.4 Dioxane Phtalates TEA DEA Glikoli Formaldehydów Zapachów



NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH


HOSTEL DLA GRUP MŁODZIEŻOWYCH

Hostel „Wadi” w Belgii Ta tyleż spektakularna, co prosta w swojej formie budowla, powstała w miejscu składu amunicji Królewskiej Marynarki Wojennej w czasie II wojny światowej. Pejzaż usiany jest w tym rejonie bunkrami, wałami ochronnymi, fosami. Całość znajduje się w lesie zasadzonym na potrzeby okolicznych zakładów matelurgicznych, jakie tu działały w przeszłości. Po wojnie 300 hektarów terenu zostało przeznaczonych na centrum edukacyjne dla młodzieży i miejsca kampingowe.

Struktura tego jednopiętrowego budynku jest zrobiona z desek, metalowej ramy oraz izolowanych podwójnych ścianek. Jest pomyślana zgodnie z pożądanymi właściwościami funkcjonalnymi. Charakteryzuje je ciągłąść, rozmieszczenie pomieszczeń w kręgu i zamknięcie elewacji zewnętrznej. Płyty chodnikowe „Betonwood” zostały wykorzystane do płynnego przejścia z zewnątrz (beton) w cieplejsze powierzchnie wewnętrzne (drewno). Modrzew europejski został wybrany do zewnętrznej elewacji. Ten szczególny rodzaj drewna jest odporny na czynniki atmosferyczne i zmieni kolor na szary: blaknąc stworzy odcień, który będzie harmonizować z ciemniejszymi pniami drzew sosnowych.

Struktura tego jednopiętrowego budynku jest zrobiona z desek, metalowej ramy oraz izolowanych podwójnych ścianek. Jest pomyślana zgodnie z pożądanymi właściwościami funkcjonalnymi: ciągłości, rozmieszczenia pomieszczeń w kręgu i zamknięciu elewacji zewnętrznej. 46

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Projektanci włoscy Studio Bernardo Secchi & Paola Viganò dołożyli starań, aby budynek był samowystarczalny i wydajny. Zimowy ogród kumuluje ciepło zimą, zielony dach pomaga utrzymać budynek ciepłym zimą i chłodny latem. Daszek od wewnątrz tworzy przestrzeń wspólną

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Projektanci: Studio Bernardo Secchi & Paola Viganò

47


Projektanci dołożyli starań, aby budynek był samowystarczalny i wydajny. Zimowy ogród akumuluje ciepło zimą, zielony dach pomaga utrzymać budynek ciepłym zimą i chłodny latem.

48

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


ECO HOTEL

Hotel Aquiles Eco na wyspie Sao Vincente To, co jest szczególnie pociągające w tym obiekcie, to jego konstrukcja. Składa się ona z 13 drewnianych kontenerów (będących gotowymi pokojami hotelowymi) wsuniętych w betonową ramę.

Hotel zlokalizowany jest w małej rybackiej wiosce, na jednej z wysp w Republice Zielonego Przylądka. Prezentuje prostą architekturę, niewyszukane, ekologiczne podejście do życia i wypoczynku. Jego wielkość i architektura starają się wpisać w otaczające hotel niezbyt bogate otoczenie, dając jednak turystom minimum współczesnego komfortu, z dozą pewnej chropowatości, prostoty i autentyczności.

Hotel jest low-tech i ma niewiele wizualnych informacji, aby goście wzajemnie pytali się o wszystko i nawiązywali kontakt ze sobą. PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

51


Wielkość i architektura starają wpisać się w otaczające hotel niezbyt bogate otoczenie, dając jednak turystom minimum współczesnego komfortu, z dozą pewnej chropowatości, prostoty i autentyczności.

Taka konstrukcja była podyktowana założeniem biznesowym, które jednoznacznie wskazywało, iż w takim miejscu gości z Europy przyciągnie hotel o zacięciu eko. Typowy dom ekologiczny czerpie wiele ze skandynawskich domów drewnianych. Drewno niestety jest bardzo rzadkim budulcem na wyspie, do tego drogim. Dostępne są za to piasek i kamień, z których stworzono ramę, a w nią wsunięto przygotowane wcześniej w Portugalii kompletnie umeblowane kontenery mieszkalne – z łazienkami.

52

Dzięki temu ten hotel, jak mówią inwestorzy, łatwo rozmontować i przenieść w inne miejsce, gdyby zapotrzebowanie na hotel było większe w innym miejscu lub kraju. Na parterze znajdują się: recepcja, kuchnia oraz restauracyjny lounge. Pierwsze i drugie piętro to po 6 kontenerów mieszkalnych i magazyn. Ostatnie pietro mieści apartament, pralnię i rozległą otwartą werandę. W hotelu nie ma klimatyzacji, dobrze funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. Nie ma tu także telewizji; w miejscach publicznych jest za to wi-fi – dla kontaktu ze światem. Woda z pryszniców jest powtórnie użytkowana do spłukiwania toalet, a na dachu mają być zainstalowane panele fotowoltaiczne. Hotel jest low-tech i ma niewiele wizualnych informacji, aby goście wzajemnie pytali się o wszystko i nawiązywali kontakt ze sobą Ten hotel jest prototypem i opiera się na zasadzie: myśl globalnie, działaj lokalnie. Architekt: Ramos Castellano Arquitectos

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

53


DESTINATION SPA

Furnas Boutique Hotel Thermal & Spa Azory to samotny archipelag na środku Atlantyku, na wprost wybrzeża Portugalii. Jest jednym z najbardziej fascynujących obszarów Europy, od stuleci stacją postojową dla pełnomorskich statków, a obecnie jednym z najbardziej znanych i lubianych miejsc dla żeglujących oceanicznymi jachtami.

czego, gdzie można zakupić lokalne produkty. Pragnienie połączenia ludzi przybyłych z odległych miejsc Europy i Ameryki znalazło swoje uzewnętrznienie w restauracji ÀTerra, gdzie długie wspólne stoły oddają sedno socjalnego konceptu dzielenia się jedzeniem.

Z dziewięcioma wulkanami, bujną zielenią pełną fauny i flory, źródłami termalnymi, lagunami i życiem morskim, wyspy od dawna są pożądanym miejscem wypoczynku dla zamożnych Europejczyków szukających miejsc odosobnionych i autentycznych.

Nie należy zapominać, że ten 54-pokojowy obiekt ma charakter wellnesowy i spa. Goście znajdą tu różnorodne atrakcje z tym związane, w tym łaźnię turecką, medytacyjne alkowy zaprojektowane w bieli i brązach symbolizujących lokalną wulkaniczną ziemię. Do budowy i ozdabiania wnętrz zastosowano lokalny bazalt, co jest typowym materiałem na Wyspie i jej dziedzictwem.

Powstanie tej klasy hotelu co Furnas na największej wyspie archipelagu São Miguel jest efektem rosnącego zapotrzebowania na takie miejsca, zapewniających wspaniały wypoczynek, a poprzez swoją odległość od cywilizacji będących naturalnymi destination spa. Hotel w swoim wystroju oczywiście inspiruje się naturą. Ciekawie wprowadza zdjęcia natury do pomieszczeń pod postacią tapet. Lobby w nowoczesny sposób łączy funkcje recepcji, loungu, restauracji i sklepu spożyw-

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Okna od podłogi do sufitu także pomagają gościom nie zapomnieć o otaczającej przyrodzie. Hotel służy głównie Brytyjczykom i Amerykanom, co uzewnętrznia się w doborze produktów spa i kosmetykach łazienkowych (Molton Brown).

Lobby w nowoczesny sposób łączy funkcje recepcji, loungu, restauracji i sklepu spożywczego, gdzie można zakupić lokalne produkty.

55


58

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


BUTIK HOTEL Z „PRZESŁANIEM”

Art Peace Hotel w Szanghaju

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

59


Hotel przypomina trochę nowojorski Chelsea Hotel z lat 70-tych, tyle że tutaj artyści żyją wraz z gośćmi. Można ich spotkać w codziennym funkcjonowaniu obiektu, w przestrzeniach publicznych hotelu.

Piękny hotel zbudowany na współczesnych wartościach: materializmu, dwuznaczności i snobizmu. Witamy w Chinach XXI wieku.

Goście spotykają tych wyselekcjonowanych artystów w codziennym funkcjonowaniu obiektu, poprzez wspólną interakcję w przestrzeniach publicznych hotelu.

Koncept operacyjny miejsca jest bardzo silny: stworzenia hotelu wokół sztuki. Taki koncept nie byłby nowym w Polsce (choćby Art Hotel Bristol w Busku Zdroju).

Reasumując, praca desigera wnętrz Jouin Manku jest wspaniała. To także fortunne, że nie podjęła decyzji, żeby być częścią tej snobistycznej szopki.

Hotel nie żartuje ze sztuki, nie służy ona prawdopodobnie do podbijania ego rodzinie Hayek, wspówłaścicieli Swatch Group, co najwyżej zwiększeniu sprzedaży zegarków, których chińskie guanxi jest spragnione (dwa sklepy są na dole budynku).

W regionie nazywanym w skrócie EMEA (Europe, Middle East, Asia) w różnych etapach powstawania jest obecnie 2357 projektów hotelowych, w których łącznie powstanie 480 225 pokoi. Planowane wejście tych hoteli na rynek to lata 2016–2017.

Hotel przypomina trochę nowojorski Chelsea Hotel z lat 70-tych, tyle że tutaj artyści żyją wraz z gośćmi. Oczywiście chodzenie nago po korytarzu, czy kilkudniowe imprezy z kokainą i morzem wódki nie wchodzą w grę, to już nie te czasy, wszystko jest ugrzecznione i podszyte sztucznością, tak jak współczesna kultura i biznes, który zapędził sztukę do kontrolowanych przez siebie zagród, a artystów uczynił częścią swojego wizerunku.

700 hoteli, czyli 30 proc. z nich, powstaje w Chinach, których obywatele przeznaczyli na turystykę 229 mld dolarów w 2015 r.

60

36 proc. wszystkich inwestycji w obszarze EMEA mieści się w kategorii obiektów luksusowych. W Londynie, jeśli do luksusu dołączymy segment upscale (czyli obiekty z kategorią 4+), stanowią one 84 proc. wszystkich nowych inwestycji.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

61


PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

63


64

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


WSPÓŁCZESNY HOSTEL

SS-YimHuaykwang w Bangkoku

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

65


66

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

67


Oddzielona przez gigantyczny zegar jadalnia jest wyłożona białymi płytkami. Zaledwie kilka metrów dalej, na klatce schodowej, przestrzeń jest pomalowana w optymistyczne kolory turkusu, pomarańczy. Na życzenie młodego małżeństwa, któremu zamarzyła się sieć hosteli w Bangkoku, przerobiono niewielki dwudziestokilkuletni budynek na pierwszy 16-pokojowy YIM hostel (uśmiech po tajsku).

Oddzielona przez gigantyczny zegar jadalnia dla gości jest wyłożona białymi płytkami. Zaledwie kilka metrów dalej, na klatce schodowej, przestrzeń jest pomalowana w optymistyczne kolory turkusu i pomarańczy.

Renowacja polegała na pozbyciu się różnych naleciałości tego oryginalnego modernistycznego budynku i przywróceniu mu pierwotnej jakości. Dodano do budynku jedynie bambusowe elementy w elewacji dla nadania kontrastu.

16-pokoi hostelu zostało urządzonych w prosty sposób, za pomocą bieli i naturalnego koloru drewna, tak aby w kompaktowych pokojach goście czuli się możliwie najbardziej komfortowo. Piętrowe łóżka są łączone i zbudowane w stylu kapsuł, aby dodać trochę więcej prywatności.

We wnętrzach zestawiono różne koncepty. Marmurowa recepcja, pozostałość po poprzednikach, zestawiona została z różnobarwnym kolażem designowych magazynów.

68

Architekt: Supermachine Studio

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


Renowacja polegała na pozbyciu się różnych naleciałości tego oryginalnego modernistycznego budynku i przywróceniu mu pierwotnej jakości. Dodano jedynie bambusowe elementy w elewacji dla nadania kontrastu.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

69


70

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


LUKSUS NA WSPÓŁCZESNE CZASY

11 Howard w Nowym Jorku

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

71


72

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017


Budynek, w którym powstała nowa nowojorska gwiazda hotelarstwa, to były budynek Holiday Inn, a jeszcze wcześniej była to poczta. Inspiracją projektu był skandynawski design, który przetworzono na nowo. Autorem jest znane z projektu słynnej restauracji Noma w Kopenhadze tamtejsze biuro Space Copenhagen i bardzo znana projektantka hoteli Shragera w ramach Morgan Group, Rumunka z pochodzenia Anda Andrei. Powstałe przestrzenie projektanci określają jako: przytulne, spokojne i zebrane w sobie, rojące się na niewielkiej przestrzeni inspiracjami. Hotel ma aż 221 pokoi, kolorystyka jest stonowana do ciepłej szarości, mosiądzowych dodatków, marmuru, ożywionych wyblakłym różem na łóżku i niebieskimi kotarami. Ten styl sprawdza się, przestrzenie odpowiadają współczesnym czasom, w których luksus ma stonowany styl i na nowo klasę, nie epatuje dubajowskimi kryształkami Swarowskiego i torebkami z logo.

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017

Hotel ma 221 pokoi. Kolorystyka jest stonowana do ciepłej szarości, dodatków z mosiądzu, marmuru, ożywionych wyblakłym różem na łóżku i niebieskimi kotarami. Ten styl sprawdza się, przestrzenie odpowiadają współczesnym czasom, w których luksus ma stonowany styl i klasę, nie epatuje dubajowskimi kryształkami Swarowskiego i torebkami z logo.

73


74

PORADNIK DLA INWESTORÓW HOTELOWYCH 2017


MIEJSKIE SPA

Guigu Spa Pavillon w Fuzhou (Chiny)

Jest to bardzo chińskie SPA, choć zastosowane materiały i nowoczesna stylistyka jest bardzo zachodnia. Chińskość wyraża się w układzie przestrzeni i symbolice. Most i woda widoczne na pierwszym zdjęciu przed holem recepcyjnym łączą go symbolicznie ze strefą wypoczynku. Korytarz łączy z kolei strefę wypoczynku z salonem fizjoterapii, przejrzyste drzwi przesuwne służą do podłączenia przestrzeni strefy kąpielowej i strefy masażu. Ogólne planowanie struktury przestrzennej w pełni wykorzystuje „krętą ścieżkę”, orientalny ogród będący sposobem wyrażenia kulturowego i duchowego wzorca między krajobrazem, obiektem i ludźmi.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

Architektura hotelu świadomie realizuje symboliczne i wizualne potrzeby, ale przywiązuje także wielką wagę do koordynacji między wewnętrzną przestrzenią i środowiskiem zewnętrznym. Dążenie do powrotu do natury tworzy ogólne piękno kompozycji. W pierwotnym projekcie obie strony sztucznego pomostu pomiędzy recepcją i holem były ścianą. Później ściany zostały zastąpione przez kraty, przez które był widoczny krajobraz zewnętrzny. Ponadto miękkie światło i cień wewnętrzny zostały wykorzystane do stworzenia ciepłej i odprężającej atmosfery. Architekt: Lin Kaixin Design Co., Ltd.

77


Jest to bardzo chińskie SPA, choć zastosowane materiały i nowoczesna stylistyka są bardzo zachodnia. Chińskość wyraża się w układzie przestrzeni i symbolice. Most i woda widoczne na pierwszym zdjęciu przed holem recepcyjnym łączą go symbolicznie ze strefą wypoczynku. Korytarz łączy z kolei strefę wypoczynku z salonem fizjoterapii, przejrzyste drzwi przesuwne służą do podłączenia przestrzeni strefy kąpielowej i strefy masażu.

PORADNIK INWESTORA HOTELOWEGO 2017

79


szkolenia we wnę tr zne sz y te na miarę k a żdego hotelu p e ł n a of er ta s zkol e ń hot el a r sk ich z n a jl ep s z y mi sp ec ja l is ta mi

Szkolenia wewnętrzne IRH to dedykowane programy szkoleniowe, których zakres jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb hotelu. Indywidualizacja szkoleń ustalana jest poprzez konsultacje trenera z dyrekcją obiektu, a niekiedy audytu typu „tajemniczy gość” (mystery guest). Dzięki temu szkolenia IRH są optymalnie dostosowane do potrzeb pracowników hoteli oraz oczekiwań Zamawiającego. Informacji udziela Ewa Behrendt, e-mail: ewa.behrendt@irh.pl

w w w . irh . p l


ZAPEWNIJ SUKCES SWOJEJ INWEST YCJI Kompleksowe narzędzia dla hoteli

Zaufało nam 1500+ hoteli, między innymi:

Poradnik Inwestora Hotelowego 2017  

Jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. Analizy rynku hotelowego i turystycznego w Polsce oraz prezentacje ciekawych od strony projektowej,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you