Page 1

CHIRURGEN DOEN HET: TACTISCH PLANNEN LANG LEVE DE VAKANTIE? HET CRISISTEAM OEFENT ‘DROOG’

inZGT IS VOOR IEDEREEN DIE WERKT IN ZGT | Nr. 2 | september 2010


TWENTSE NIEUWE

Daniël Plijter (41) MANAGER FINANCIËN EN INFORMATIE SINDS 14 JUNI 2010

'DQLsOPHW]LMQNLQGHUHQ*HNRSZDWHUSROR

Hoe ben je bij ZGT terechtgekomen? ‘Op een vrijdagmiddag was ik aan het werk en werd ik gebeld door een headhunter. Ik was helemaal niet op zoek, maar ben erover na gaan denken en vond dat praten altijd kon. In de gesprekken werd de functie steeds interessanter. Het leek me een uitdaging.’ Bevalt het? ‘Jazeker. De eerste tijd heb ik vooral veel kennismakingsgesprekken gevoerd. Het valt me op dat de betrokkenheid van medewerkers zo groot is. Mensen zijn heel begaan met hun werk en de organisatie. Ik werd ook heel open onthaald.’ Wat vind je belangrijk in je werk? ‘Open en directe communicatie. Zo benader ik andere mensen en zo word ik zelf ook graag benaderd. Daarnaast is het mijn streven om de bureaucratie zo laag mogelijk te houden. Ondersteunende diensten moeten in mijn ogen zoveel mogelijk het papierwerk verzorgen, zodat de collega’s zich op de zorg kunnen richten en alleen basisregistraties hoeven uit te voeren.’ Toekomstplannen? ‘Die maak ik de laatste jaren niet meer. Ik vind het vooral belangrijk om leuk en uitdagend werk te hebben waar ik mijn ei in kwijt kan. Go with the flow is mijn motto, ik zie wel wat het wordt. Bij ZGT ligt voor mij in ieder geval een mooie uitdaging.’ En privé? ‘Ik heb een druk gezinsleven. Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen, een dochter van elf en een zoon van negen. Daarnaast heb ik veel hobby’s. Ik geef zwemles, doe aan waterpolo en zit in het bestuur van de zwemclub. In meerdere functies, maar vanzelfsprekend is penningmeester er daar één van.’

COLOFON inZGT is voor iedereen die werkt in ZGT en verschijnt drie keer per jaar Oplage 5.000 ex. Productie & redactie bureau communicatie (e.wakeren@zgt.nl) Samenstelling en eindredactie ZB Communicatie & Media (francine@zbcom.nl) Redactieraad bureau communicatie (Ineke Lantinga, Marian van Valderen, Elly van Wakeren) Concept, realisatie & vormgeving ZB Communicatie & Media/Ruth Bos Fotografie Richard Kamphuis, Onno Verschuur (ZGT), John Voermans Tekstbijdragen Paolo Laconi, Monique de Ligny Foto voorpagina Ad Claassen in de OK

2

inZGT september 2010


INHOUD

‘Dit jaar zijn bijna al mijn patiënten voor de vakantie geopereerd. Dat is echt uniek.’ ORTHOPEDISCH CHIRURG VINCENT DE WINDT, P. 7

04 09 12 13 15

KORT PROJECT Crisisteam ZGT BETER! Tilliften voor zware patiënten SECOND OPINION Gaan we ons vakantiegevoel dit jaar vasthouden? WÁÁR IN ZGT?

06

10

14

Tactisch plannen levert veel op. Twee ervaringsdeskundige chirurgen vertellen.

Op elk moment een totaalbeeld van de patiënt bij de hand. ZGT start met het elektronisch dossier.

Dan liever de lucht in! Vier collega’s wonnen een ballonvaart.

REPORTAGE

UITZICHT

KORT

inZGT september 2010

3


KORT

485

warme maaltijden worden er weer dagelijks in ZGT voor patiënten bereid. Jarenlang hadden we dit uitbesteed, maar nu werken in beide keukens de koks weer volop met verse producten, zoals groenten en vlees. Ook alle sauzen maken ze zelf.

Mailen met Meindert De zomer zit er weer op. Was er nog iets bijzonders? ‘De zomerregeling verloskunde. Om ook in de zomermaanden goede en veilige zorg te kunnen bieden, moesten we de klinische verloskundige zorg concentreren. Voor bevallingen en opnames konden patiënten eerst drie weken alleen in Hengelo terecht en daarna drie weken alleen in Almelo. De poliklinieken van beide locaties waren wel open.’

Is het goed verlopen? ‘Het betekende nogal wat voor de medewerkers die op een andere locatie aan de slag moesten. Alleen al praktisch: waar liggen de spullen? Maar het ging goed en er is prima samengewerkt. Ik ben echt trots op onze medewerkers. Ook voor de patiënten had het impact. Gelukkig hadden zij er over het algemeen begrip voor.’

De Gronau-ploeg

Deal or no deal

Kunnen we ook tekort aan personeel in de toekomst met tactisch plannen voorkomen? ‘Het is

Wie denkt dat ZGT’ers een paar gezellige dagen beleefden in Gronau, heeft helemaal gelijk. Maar er werd vooral hard gewerkt.

voor ZGT heel belangrijk dat we mensen en middelen efficiënt inzetten en onze capaciteit goed benutten. Dat kan als je weet hoe groot de vraag naar zorg is en vooral daaraan draagt tactisch plannen bij, zoals je in deze inZGT kunt lezen. We zetten dit nu alleen in voor snijdende specialismen, maar we gaan het uitbreiden naar de beschouwende vakken. Dit betekent ook dat het roosteren van personeel meer aandacht zal vragen.’

gewerkt aan het opstellen van locatieprofielen. Welke klinische zorg kunnen we beter aanbieden in Almelo, welke in Hengelo en wat op beide locaties. In september leggen we de plannen voor aan de medische staf. De komende periode zal dus in het licht staan van de reacties op en discussies over de plannen.’ Ook een vraag aan Meindert? Mail naar m.schmidt@zgt.nl

4

inZGT september 2010

Late uurtjes Meindert Schmidt is bestuursvoorzitter van ZGT

Wat staat er nu voor ZGT nog meer op het programma? ‘Een werkgroep heeft in de zomer hard

In juni gingen werkgroepen en trainers van Six Sigma naar het Duitse Gronau om verschillende werkprocessen onder de loep te nemen volgens Six Sigma, een systematiek die ZGT al jaren met succes toepast. De kern: processen onder de loep nemen en waar mogelijk verbeteren, zodanig dat het leidt tot besparingen én kwaliteitsverbeteringen.

Onder begeleiding van de drie Six Sigma-trainers Henri Wijers (directeur facilitair bedrijf), Marie-Louise Engbers (productgroepmanager facilitair bedrijf) en Anet Eggert (manager productie administratie) bogen de medewerkers zich over projecten als patiëntenvoeding, medicatiebevoorrading op afdelingen, infectieregistratie, drukwerk, hospitality medewerker en secretariaten poliklinieken. Er werd vaak tot in de late uurtjes gewerkt. ‘s Ochtends gaven de trainers handvatten om de problemen aan te pakken, in de middag en avond werden deze uitgewerkt. Op 25 juni was er een eindpresentatie. Na iedere presentatie gaf de jury bestaande uit Els van der Wilden (lid Raad van Bestuur) Hanneke Klopper en Thymen de Vries (directeuren zorg), Sjef van Baal, (voorzitter medische staf Almelo) en Daniël Plijter (afdelingshoofd F&I) een directe go of no go.

i

Binnenkort is er over de projecten en uitkomsten meer te lezen op Plaza.


De polikliniek dermatologie in ZGT Almelo nam het initiatief voor een brochure voor kinderen met eczeem. Edje (van Babetje) speelt hierin de hoofdrol.

Snelle zorg voor kinderen met jeuk Patiënten weten steeds beter de weg te vinden naar de polikliniek voor kindereczeem in ZGT Hengelo. Het speciale spreekuur door verpleegkundigen is een succes. Atopisch eczeem, met als verschijnselen roodheid, zwelling en warm aanvoelen van de huid, komt veel voor. In Nederland heeft negen procent van de jongens en zeven procent van de meisjes tussen 0 en 4 jaar er last van. ‘Door de jeuk is de ziektelast erg groot,’ weet dermatoloog Leontien de Graaf. ‘Het hele gezin kan eronder lijden. Maar met een proactieve houding en een paar bezoeken aan de kindereczeempolikliniek zijn de meeste patiëntjes al enorm geholpen. Goede begeleiding, aandacht en advies in combinatie met het voorschrijven van een vette en een ontstekingsremmende zalf, is dé meerwaarde van dit spreekuur.’

Afdoende Ouders weten de weg naar het speciale spreekuur in ZGT Hengelo steeds beter te vinden. Via doorverwijzingen van het consultatiebureau of de huisarts, of door zelf

direct een afspraak te maken. Dermatologie verpleegkundige Marian Huis in ’t Veld: ‘Met dit spreekuur bieden we kinderen met eczeem op een simpele manier laagdrempelige zorg. De verpleegkundige doet de intake, de dermatoloog heeft de regie en is eindverantwoordelijk. Eén of twee afspraken, plus een keer bellen voor de nazorg is meestal afdoende. En voor een chronische ziekte als eczeem is dat heel bijzonder. We stonden met ons spreekuur zelfs in de krant.’

Eind dit jaar is in ZGT de expositie ‘Sclerodermie in beeld’ van de NVLE te zien. In deze reizende foto-expositie geven elf mensen met de reumatische aandoening sclerodermie zich bloot voor de camera om aandacht te vragen voor deze zeldzame ziekte.

We gaan op weg! Op 1 januari wordt DOT ingevoerd, wat staat voor DBC’s Op weg naar Transparantie. De huidige 30.000 DBC’s (diagnosebehandelcombinaties) veranderen in 3.000 zorgproducten. Het gehele administratief proces wordt eenvoudiger en beter controleerbaar, omdat de kosten van de nieuwe zorgproducten de geboden zorg beter weergeven. ZGT heeft een stuurgroep en werkgroepen in het leven geroepen die de invoering van DOT voorbereiden. Op 17 september vindt er een kickoff plaats van dit omvangrijke project.

Herre Kingma (l.) en Meindert Schmidt ondertekenen de overeenkomst; op de achtergrond René Niessen (l.) en Cees Doelman, hoofden laboratoria.

Eén lab voor ZGT en MST ZGT en Medisch Spectrum Twente gaan met ingang van 1 januari 2011 een gezamenlijk laboratorium oprichten: MEDLON BV, voluit Medische Laboratoria Oost Nederland. Het doel: de dienstverlening aan de patiënt verbeteren én versnellen. De intentieovereenkomst voor de samenwerking werd door beide bestuursvoorzitters ondertekend op 15 juni. ZGT en MST richten op 50/50-basis een nieuwe organisatie op, waarnaar alle medewerkers van de huidige drie laboratoria (MST, ZGT Almelo, ZGT Hengelo) zullen overgaan. ‘In alle drie laboratoria handhaven we de 24-uurs dienstverlening. Maar vanwege de efficiëncy zullen we sommige specifieke taken in één laboratorium concentreren’, aldus hoofd laboratorium René Niessen. Een eerste voordeel van de samenwerking is inmiddels gerealiseerd, namelijk een nieuw laboratoriuminformatiesysteem. Niessen: ‘Daardoor kunnen patiënten van MST en ZGT nu gebruikmaken van de prikposten van beide ziekenhuizen. Met hun MST- of ZGTponskaart kunnen ze bij de drie laboratoria en aangesloten prikposten/servicepunten terecht.’ Een eerste stap in een betere dienstverlening aan de patiënt. Daarnaast zal de patiënt voordelen ondervinden van een snellere algemene diagnostiek, DNA-diagnostiek, diagnostiek van vitaminen en sporenmetalen en allergieonderzoek. Niessen, tot besluit: ‘Met deze nieuwe laboratoriumorganisatie zijn we slagvaardiger. Zo kunnen we kleine investeringen bijvoorbeeld uit eigen middelen financieren. En dat is nodig om ons ondernemend te kunnen positioneren.’

inZGT september 2010

5


‘Het loopt alleen goed als iedereen zich eraan houdt’

6

inZGT september 2010


REPORTAGE

Tactisch plannen is sinds vorig jaar op stoom in ZGT. Dat moet ook, want het levert veel op: meer productie, snellere zorg, bétere zorg. Twee ‘snijders’ die er vanaf het eerste uur bij betrokken zijn, vertellen over hun ervaringen. ‘Al snel werd duidelijk hoeveel het oplevert.’

De truc van tactisch plannen

Slim schuiven Tactisch plannen is, kort gezegd, een manier om vraag en aanbod van de zorg optimaal op elkaar af te stemmen (zie ook inZGT van december 2009). Er wordt acht tot twaalf weken vooruit gekeken, maar ook teruggekeken: op basis van gegevens van een achterliggende periode wordt met speciale software een voorspelling gedaan voor de komende periode. Zo kan worden berekend hoeveel ruimte er nodig is voor OK en kliniek en kunnen die beter worden benut. Dankzij die voorspelbaarheid neemt de productie toe en worden wachtlijsten verkort. Bovendien weet de patiënt waar hij of zij aan toe is; na het spreekuur duurt het zoveel weken tot de operatie en zoveel dagen tot het ontslag. Orthopedisch chirurg Vincent de Windt, ZGT Almelo, werd in de beginfase gevraagd mee te denken over het tactisch plannen en was meteen enthousiast. ‘Al heel snel werd duidelijk hoeveel het oplevert als we bedrijfsmatiger kijken naar de bezetting, werkvoorraden en patiëntstromen in het ziekenhuis,’ zegt hij. ‘Niet alleen van de OK, maar ook van de polikliniek en de kliniek. Bij mijn eigen vakgroep, orthopedie, heeft dat geleid tot een honderd procent bezetting van de OK, waar dat eerder tachtig procent was. Dit jaar zijn al mijn patiënten, op één na, voor de vakantie geopereerd. Dat is echt uniek.’ Ook Ad Claassen, chirurg in ZGT Hengelo, is pleitbezorger van het eerste uur. ‘Dankzij deze manier van plannen weten we hoeveel patiënten

voor de deur staan en met welke specifieke zorgvraag. We laten het zorgaanbod op die vraag meebewegen. Het is eigenlijk slim schuiven met de beschikbare capaciteit. Kijken waar de schoen wringt en daar voorrang aan geven. Maar dat vereist wél dat je bereid bent samen te werken met andere specialismen en dat je verder wilt kijken dan je eigen neus lang is.’

Schipholbord ‘Succesvol omgaan met tactisch plannen vraagt wel iets van ons,’ beaamt De Windt. ‘Je moet het spel meespelen, anders werkt het niet. Vergelijk het met een organisatie als Schiphol. Ook daar is een nauwkeurige afstemming vereist van wachttijden en activiteit. Het loopt alleen goed als iedereen zich eraan houdt.’ De gegevens voor het ‘Schipholbord’ van ZGT worden geleverd door een computersysteem dat de capaciteit berekent van de verschillende zorgpaden. Een totale heupoperatie vergt bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, twee uur operatiekamer en vijf en een halve dag kliniek. Vervolgens komen specialisten en planners elke twee weken bij elkaar voor het tactisch planningsoverleg en vindt de afstemming plaats. Claassen: ‘De focus ligt nu in dat overleg nog vooral op de eigen locatie, op termijn willen we meer over de grenzen kijken. Dan kun je

< Ad Claassen, chirurg (links) en Henk Dikkers, operationeel leidinggevende anesthesie ZGT Hengelo

inZGT september 2010

7


REPORTAGE nóg slimmer schuiven met de beschikbare capaciteit, en bijvoorbeeld een gynaecoloog uit Almelo OK-tijd geven die “over” is van een KNO-arts uit Hengelo.’ Ook kan met tactisch plannen de beddencapaciteit nog efficiënter worden georganiseerd, denkt Claassen. ‘Als je naar de cijfers kijkt, herken je patronen. We weten dat patiënten gemiddeld vier dagen in het ziekenhuis liggen. Ook weten we dat de bedden aan het eind van de week en in het weekend minder bezet zijn. Beter is het dan om operaties standaard op donderdag en vrijdag in te plannen, zodat patiënten in het begin van de daaropvolgende week naar huis kunnen. Dan heb je op die dagen weer meer ruimte voor spoedopnames.’

hebben we dit jaar voor het eerst via TPO meer in elkaar geschoven. Daarbij is te weinig rekening gehouden met ieders vakantieplanning, zodat de personeelsbezetting hier en daar wel héél krap was… Maar daar hebben we weer van geleerd.’ Claassen: ‘Het is voor iedereen plezieriger werken als je weet wat op je afkomt. Maar dat kost tijd. Het overleg zelf, het analyseren en interpreteren van de cijfers. Kortom: het is echt een investering. Maar één die het dubbel en dwars waard is.’ Sinds de invoering van tactisch plannen wordt ZGT steeds vaker bezocht door belangstellenden van collega-ziekenhuizen, onder meer uit Arnhem, Hoorn en Heerlen.

Communicatie In het tactisch planningsoverleg TPO wordt vooral met de medisch specialisten overlegd. Het is ook belangrijk om de afspraken die in het TPO worden gemaakt, goed te communiceren met de medewerkers op polikliniek en verpleegafdelingen. De Windt: ‘In het verleden bleek dat op veel afdelingen een volledige bezetting van het personeel ingepland was, terwijl de bedden maar voor zestig procent bezet waren. Dat

Vincent de Windt, orthopedisch chirurg (l.), Ad Claassen, chirurg (r.)

OLIEVLEK Begin 2009 begon het TPO als pilot bij de vakgroepen KNO, orthopedie en chirurgie. Inmiddels zijn alle specialismen op snijdend gebied onderdeel van de nieuwe manier van plannen. Sinds het voorjaar van 2010 is een olievlekwerking zichtbaar naar de niet snijdende specialismen, zoals internisten en longartsen. Zij zijn inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest om zich de principes eigen te maken en daarmee afstemming tussen patiëntstromen te starten. ZGT is met dit project voorloper in Nederland.

8 inZGT september 2010


PROJECT ‘Duidelijke rollen, dáár gaat het om’

Op alles voorbereid Een enorm busongeluk op de A1 of een vliegtuigcrash. Een ramp als destijds in Enschede, maar dan in de buurt van Almelo of Hengelo. Om ervoor te zorgen dat ZGT er klaar voor is als zich in de omgeving een ramp voltrekt, wordt er regelmatig geoefend.

CRISISTEAM ZGT Er is één crisisteam voor ZGT. Bij een grote calamiteit zullen beide ziekenhuizen een rol spelen in de opvang van slachtoffers, bij een kleinere ramp het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het rampenopvangplan Zirop treedt in werking als - na een melding bij de SEH - de dienstdoende chirurg/traumatoloog en de directeur zorg daartoe besluiten. Het crisisteam bestaat uit een lid van de Raad van Bestuur, directeur zorg, directeur van het facilitair bedrijf, dienstdoend staflid, hoofd communicatie, één secretaresse Raad van Bestuur, één secretaresse zorg en de beheerder ZIROP.

Annelies Roording, beheerder ZIROP (Ziekenhuis Rampenopvangplan), weet dat bij een externe ramp iedereen in het ziekenhuis alles uit z’n handen laat vallen om mee te helpen. ‘Dat is heel waardevol. Maar het is ook erg belangrijk dat er een duidelijk rampenplan ligt,’ benadrukt ze. ‘Een scenario waarin heldere afspraken vastliggen en wie wat doet als we met een ramp worden geconfronteerd. Zoals een militaire bevelstructuur, die geen discussies toelaat over de rolverdeling.’ ‘In een crisissituatie zijn er andere rollen nodig dan in de reguliere zorg,’ beaamt bestuurslid Els van der Wilden, die lid is van het crisisteam dat bijeen komt als zich een ernstige calamiteit voordoet. ‘En goede zorg verlenen verlangt duidelijke rollen op een moment van crisis, dáár gaat het om.’

Oefening Organisatie, logistiek, rolverdeling, communicatie en coördinatie zijn voor externe rampen vastgelegd in het ZIROP. Dit rampenopvangplan wordt ieder jaar geactualiseerd en de leden van het crisisteam worden getraind op hun specifieke rol. In mei van dit jaar was er een zogenaamde table top oefening in Almelo, waarin de verschillende partijen onder begeleiding van deskundigen oefenden aan de hand

van een fictief incident. Werkt het plan, wat gaat er goed, wat nog niet? ‘Het crisisteam kreeg gefaseerd informatie over een busongeluk op de A1,’ vertelt Annelies Roording. ‘Vervolgens moesten ze beslissingen nemen en acties uitvoeren, zoals overleg voeren met het operationeel team, de triage arts, facilitair bedrijf en met de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), het overkoepelende orgaan voor hulpdiensten als brandweer en politie. Ook moest het team uitzoeken of er voldoende SEH- en OK-ruimte beschikbaar was en of de familie op de aangegeven plek kon worden opgevangen.’ Els van der Wilden vult aan: ‘Het is nog mooier om écht in de praktijk te oefenen, met LOTUS-slachtoffers en bestaande ruimtes in het ziekenhuis. Maar dat is zeer complex en kostbaar. Deze oefening was ook al heel nuttig. Je checkt namelijk niet alleen of iedereen zijn rol goed kent, maar ook hele praktische dingen. Zijn de opvangruimtes uit het plan nog beschikbaar? Klopt de telefoonlijst nog? Dat is niet alleen nuttig bij een crisis, maar ook voor de dagelijkse gang van zaken!’

i

Zie ook Plaza voor meer informatie over ZIROP (onder K&V)

inZGT september 2010

9


UITZICHT

ZGT start met elektronisch patiëntendossier

Het complete plaatje

Met een computer op een kar de patiëntenrondes maken; dat wordt het beeld in de nabije toekomst nu ZGT start met elektronische dossiervoering. De eer is aan de vakgroep chirurgie. ‘Een grote vooruitgang voor de patiëntveiligheid.’ INTERN GEBRUIK Het EPD van ZGT is iets anders dan het lándelijk elektronisch patiëntendossier. Ons EPD bevat uitsluitend de gegevens van eigen patiënten en is voor intern gebruik. Informatieveiligheid en fraudegevoeligheid zijn belangrijke punten. Daarom is nauwkeurig vastgelegd wie wel en wie niet bij de gegevens mag. Gebruikers moeten getraceerd kunnen worden.

10 inZGT september 2010

Met het elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben verpleegkundigen en artsen straks overal en op elk moment een totaaloverzicht van de patiënt. Dat is volgens projectleider Dick Hogenkamp een grote vooruitgang. ‘Waar je nu een deel van een dossier ziet, heb je met het EPD snel toegang tot álle noodzakelijke patiëntgegevens. Je ziet meteen het complete plaatje; of iemand hartpatiënt is, of bepaalde medicatie gebruikt. Daarmee kunnen we sneller én zorgvuldiger handelen en maken we weer een stap vooruit in patiëntveiligheid en kwaliteit.’ De gegevens die het EPD bevat, zijn het (para)medisch dossier van de patiënt,

het verpleegkundig dossier, medicatie én alle onderzoeksaanvragen en uitslagen (zie kader). Alle bestaande papieren dossiers van patiënten moeten gedigitaliseerd worden, zo’n 1,4 miljoen in totaal. Dat zal vier tot vijf jaren duren. Daarnaast moet er opgeleid worden; collega’s moeten het EPD kunnen gebruiken en weten hoe ze gegevens in moeten voeren.

Keuzes maken ‘We vinden het belangrijk dat onze professionals het EPD als hun eigen product gaan zien,’ zegt medeprojectleider Astrid Egbertzen. ‘Dus hebben wij in de voorbereidingsfase vragen


Het zal vier tot vijf jaar duren voordat alle papieren dossiers gedigitaliseerd zijn.

gesteld als: wat vinden jullie handig? In welke volgorde moet de informatie staan? Moeten gegevens van andere specialismen meteen zichtbaar zijn, of sla je die achter een tabblad op? Kortom, welke keuzes maken we om een zo praktisch en gebruikersvriendelijk mogelijk digitaal dossier te ontwerpen? We streven naar uniformiteit, maar elk specialisme vereist een iets andere invulling. Het EPD moet voor iedereen werkbaar zijn en waar mogelijk op maat gemaakt.’ De invoering van het EPD kan dan ook niet anders dan stapsgewijs plaatsvinden, te beginnen met de vakgroep chirurgie. In het najaar start een scholingstraject voor medisch secretaresses en verpleegkundig personeel en de specialisten, en voor het eind van het jaar zullen zij met het EPD werken. Er wordt nog nagedacht over het (mobiel) gebruik van het EPD op de werkvloer, bijvoorbeeld op een computer on wheels. Hogenkamp: ‘Gelukkig staat iedereen heel positief ten opzichte van de invoering, omdat het de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt. Dit is een ontwikkeling waar we met z’n allen echt trots op kunnen zijn.’

ONDERZOEK DIGITAAL AANVRAGEN Binnen het EPD wordt ook het digitaal aanvragen van radiologieonderzoeken opgenomen; de zogenaamde ordercommunicatie. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, aldus projectleider Lars van der A. Als nu een patiënt een onderzoek moet ondergaan, er moet bijvoorbeeld een röntgenfoto gemaakt worden, dan vult de specialist een formulier in. Daarmee gaat de patiënt naar de afdeling radiologie, waar hij of zij wordt ingeboekt en het formulier gescand. De nadelen, aldus Lars van der A: onvolledig ingevulde of slecht leesbare formulieren, soms zoekgeraakte formulieren. Daaraan komt een eind als de aanvragen elektronisch worden gedaan en in het EPD opgeslagen. ‘De specialist vult de orde in op de computer, die alleen complete aanvragen accepteert. Er kan niets kwijtraken of verkeerd gelezen worden. De kwaliteit van de aanvraag verbetert dus aanzienlijk en dat is in het belang van de patiënt.’ Er moet wel opnieuw nagedacht worden over het proces. Waar de patiënt zich voorheen met een briefje meldde bij radiologie en het proces zich in gang zette, moet straks bij de komst van de patiënt de ‘order’ al klaar staan. Ook moet er een noodprocedure zijn voor het geval het systeem uitvalt. Het digitaal aanvragen gaat in september gefaseerd live. Vanaf het eerste kwartaal van 2011 kunnen specialisten ook zelf onderzoeken inplannen.

inZGT september 2010

11


BETER!

Tilplezier Dagelijks worden zo’n vijftig patiënten op de SEH binnengebracht. Een deel van hen ligt op een brancard en moet een paar keer worden getild. Op de behandeltafel, en er weer af, als ze naar kliniek of naar elders gaan. Dat wordt letterlijk en figuurlijk steeds zwaarder voor de medewerkers, omdat veel patiënten kampen met (extreem) overgewicht. Na een succesvolle test in januari heeft Almelo, in samenwerking met Ambulancedienst Oost, tien plafond-tilliften aangeschaft. Te zware patiënten worden standaard op een net gelegd in de ambulance. In de behandelkamer zakt de lift uit het plafond en tilt het net op, inclusief de patiënt. Het ambulancepersoneel krijgt direct een leeg net mee voor de volgende patiënt. De reacties zijn lovend en de ruggen varen er wel bij.

12 inZGT september 2010


SECOND OPINION De zomervakantie is een belangrijke periode om uit te rusten en nieuwe energie op te doen voor de rest van het jaar. Op Plaza vroegen we naar jullie voornemens voor na de vakantie. Van de 120 collega’s die reageerden laten maar liefst 24 weten dat ze zich altijd van hun positieve kant gaan laten zien. Drie collega’s nemen zich voor op de fiets naar het werk te gaan. Slechts dertien collega’s hebben de hoop dat ze hun vakantiegevoel vast weten te houden...

ALOYS BRUMMELHUIS, LOCATIEBEHEERDER HORECA ZGT ALMELO

BASTIAAN DE VRIES, RADIODIAGNOSTISCH LABORANT

EVELIEN OOLDERINK, AFDELINGSSECRETARESSE KINDERAFDELING ZGT HENGELO

Wat zijn jouw goede voornemens voor ná de vakantie? ‘Rust creëren bij de medewerkers. De reorganisatieplannen voor het restaurant veroorzaken veel onrust en onzekerheid. Ik vind het heel belangrijk om hen goed te begeleiden, zo goed mogelijk te informeren en een luisterend oor te bieden.’

‘Die heb ik eigenlijk niet. Hoewel… Misschien toch eentje. Ik wil nog wel eens mijn werk voortrekken ten opzichte van privé. Niet om half 5 naar huis, maar pas om half 6 of nog later. Daar krijg ik thuis wel eens opmerkingen over. Dat ga ik na de vakantie dus anders doen.’

‘Tijdens mijn vakantie heb ik het vooral erg druk met studeren. 9 september moet ik een belangrijk examen doen voor de studie pedicure. Als ik eind augustus weer aan het werk ga, heb ik nog twee weken om te leren. Ik hoop volgend voorjaar klaar te zijn en dan – naast mijn huidige baan - met mijn eigen praktijk te beginnen.’

Kun jij je vakantiegevoel goed vasthouden? ‘Zodra ik het ziekenhuis instap, duik ik er weer helemaal in. Natuurlijk praat je even na over de vakantie. Maar je mailbox zit vol, mensen komen met vragen naar je toe en binnen twee uur is het vakantiegevoel naar de achtergrond. Geeft niks, zo gaat dat gewoon.’

‘Ja, ik word altijd heel vrolijk van vakantie. Even de boel de boel laten, naar het buitenland en lekker in de zon. Ik kom altijd heel uitgerust en ontspannen terug. Dat gevoel neem ik mee naar het werk en het duurt minstens een maand voor dat weer wegebt.’

‘Dat duurt meestal niet zo heel erg lang… Je hebt natuurlijk je herinneringen, de foto’s en filmpjes. Maar al heel snel zit je weer in de normale wereld, met alle verplichtingen die daarbij horen. Op het werk is het niet anders. Iedereen vraagt hoe het was en daarna ga je over tot de orde van de dag. Alsof je niet weggeweest bent.’

Was jij extra aan vakantie toe, na het afgelopen rumoerige half jaar? ‘Ik kan het redelijk goed loslaten. Gelukkig maar, anders stap je nog ongelukkiger je vakantie in. Toch voelt het nu wel anders dan andere jaren. Dan pakte je na je vakantie je werk weer op. Nu ligt er straks een stukje te wachten dat nog niet is afgesloten. Dat speelt onbewust toch mee.’

‘Onze afdeling wordt aardig gespaard in het hele verhaal, dus mij persoonlijk treft het niet zo. Daarom maak ik me er minder druk om en ben ik ook niet extra aan vakantie toe. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat bij andere collega’s in het ziekenhuis heel anders ligt.’

‘Ja, ik leef er nu wel meer naar toe dan anders. De bezuinigingen hebben voor veel onrust gezorgd en extra werkdruk. Vacatures worden niet opgevuld, maar het aantal kinderen dat op de afdeling komt blijft hetzelfde. Ook krijgen we mondjesmaat informatie, het blijft heel ongewis. Alsof er veel vuurwerk wordt afgestoken, terwijl je niets ziet.’

inZGT september 2010

13


KORT

AGENDA 16 OKTOBER ZGT Hengelo, herdenkingsbijeenkomsten voor kinderen die in ZGT zijn overleden

6 NOVEMBER ZGT Almelo, idem

17 NOVEMBER Evenement landelijke COPD-dag, ZGT Hengelo

19 NOVEMBER

Ballonvaart ZGT Benefietgala Tijdens de veiling op het Benefietgala van ZGT bracht de Raad van Bestuur met succes een bod uit op een ballonvaart. De tocht stelde zij vervolgens beschikbaar aan alle medewerkers van ZGT. Omdat we niet met 3.500 man in een mandje passen, konden we elkaar nomineren en gemotiveerd aangeven waarom een collega een plaatsje in de luchtballon verdiende. Er werden 36 ZGT’ers genomineerd. De uiteindelijke winnaars zijn Martine Dijkstra, William Grooten, Marco Mahangoe en dr. Srdjan Rakic. Van harte gefeliciteerd. Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn, vindt de ballonvaart plaats. Het ZGT Benefietgala werd op 16 april jl. georganiseerd door co- en arts-assistenten van ZGT Almelo.

Verwendag voor patiënten, ZGT Almelo

22 NOVEMBER Vriendendag, ZGT Hengelo

22 T/M 26 NOVEMBER Week van Kwaliteit en Veiligheid ZGT

i

Kijk ook op Plaza

Nieuw kunstwerk ZGT Hengelo In juli is in ZGT Hengelo een sculptuur met de naam Vluchtende Wolk onthuld van de beeldend kunstenaar Jan Jacobs Mulder. Het kunstwerk staat bij de hoofdingang van ZGT Hengelo, meteen rechts. Wie meer over de kunstenaar wil weten, kan een kijkje nemen op www.janjacobsmulder.nl.

14 inZGT september 2010

Echte Vrienden Het heeft even geduurd, maar de Stichting Vrienden van ZGT Hengelo heeft een nieuw ‘gezicht’ dat aansluit op de huisstijl van ZGT. ‘We zijn erg blij met het nieuwe ontwerp,’ aldus Wim Smies, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden. ‘En met het bijbehorende nieuwe pasje, dat alle donateurs inmiddels hebben ontvangen bij de jaarbrief.’ In die brief krijgen donateurs uitleg over de wensen van ZGT die de Stichting heeft gehonoreerd. ‘Zo weten ze wat we met hun geld doen. En met het pasje krijgen ze weer korting, bijvoorbeeld op artikelen in het bezoekersrestaurant Zoresto. Bij een consult bij de Travel Health Clinic ontvangen zij een gratis flacon muggenmelk.’ Het is voor de Stichting Vrienden, die zo’n 1.500 leden telt, een heel karwei om het donateurbestand up to date te houden. ‘In geval van verhuizing of overlijden vergeet men nogal eens om ons te informeren.’ Wilt u donateur worden (minimaal 12 euro per jaar)? Vraag de folder aan bij het secretariaat op 5212 of kijk op www.zgt.nl.


Wáár in ZGT? Queen! De PV heeft na de zomervakantie een aantal leuke activiteiten georganiseerd, zoals een ballonvaart op het Hulsbeek in Oldenzaal en makreelvissen in Scheveningen. Op 22 en 30 september vertrekken er volle bussen naar het Beatrixtheater in Utecht voor de musical Queen. Lekker swingen! In november/december kan iedereen een keuze maken uit vier lange weekenden per luxe touringcar naar Berlijn.

i

Meer weten? Kijk op Plaza.

Weet jij waar en in welk ziekenhuis het detail op de foto hierboven te vinden is? Mail het antwoord voor eind oktober naar Elly van Wakeren (e.wakeren@zgt.nl) en maak kans op een lekkere taart of twee flessen wijn.

En de winnaar is... De foto in de vorige inZGT toont de glaskunst in het raam bij het trappenhuis van de oude hoofdingang van ZGT Hengelo. De winnaars zijn Johan Lankamp, beveiliging, Sandra Leppers-Boerrigter, laboratorium, Bernardine Wes, inkoop, allen werkzaam in ZGT Hengelo. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

Symposium Spoedpost Aanvankelijk gepland in juni maar vanwege het WK voetbal verschoven naar 23 september: een symposium ter gelegenheid van de opening van de Spoedpost van ZGT Almelo. ‘We zitten nu op ruim honderd inschrijvingen,’ vertelt Janke Snel, directeur. ‘Zowel van specialisten en huisartsen als van doktersassistenten en SEH-verpleegkundigen, allemaal uit de regio.’ Het symposium blikt vooruit. Zo staan de toekomst van de huisartsenposten en de voorbereidingen voor een eenduidig triagesysteem (urgentie van patiënt bepalen, red.) op eerste hulp en huisartsenposten op de agenda. ‘En collega’s uit Deventer komen

vertellen over hun ervaringen met de Spoedpost die daar al twee jaar draait.’ De Spoedpost van ZGT Almelo ging op 14 april jl. officieel van start en wordt gevormd door de Centrale Huisartsenpost en de SEH. De samenwerking bevalt uitstekend, aldus Janke. ‘We wilden een situatie creëren waarin de patiënten op de juiste plek terechtkomen, en vooral niet onnodig op de SEH. Dat is te duur. Voor patiënten is het prettig dat we nu één balie hebben. We moeten alleen de bewegwijzering nog verbeteren; we krijgen soms de klacht dat we hier, aan de achterzijde van ZGT Almelo, moeilijk te vinden zijn.’

De Spoedpost werd 14 april officieel geopend.

inZGT september 2010

15


TE GAST

‘HET LIJKT HIER WEL EEN HOTEL’, zegt mevrouw Roelofs (81). ‘Het is een feest om hier te zijn, het is net vakantie’. Mevrouw Roelofs verblijft al drie weken in het Zotel. ‘Ik kreeg huidproblemen en had de hele dag jeuk. Lichttherapie en zoutbaden hielpen niet en toen verwees de dermatoloog mij door naar het Zotel. Ik onderga een zalftherapie. Omdat de zalf teerdelen bevat, moet ik van mijn nek tot aan de knie een katoenen pak aan dat om de drie dagen wordt verwisseld.’ Geen pretje zeker? ‘Het pak niet, maar verder is het prima hoor. Er is hier altijd wel iemand om mee te praten en als ik op mijn kamer wil zitten is dat ook goed. Ik vind het ook fijn dat de zusters hier tijd voor je hebben. Ik druk op een belletje en ze staan er al. Als de teer mijn huid heeft geheeld, mag ik naar huis. We gaan dan wel verder zoeken naar de oorzaak van de jeuk.’

InZGT  

Personeelsblad ziekenhuis ZGT

InZGT  

Personeelsblad ziekenhuis ZGT

Advertisement