Page 1

ZOMBORI BALÁZS INTERMÉDIA / HARMADÉV ERASMUSPÁLYÁZAT PORTFOLIO


fot贸k


talรกlt tรกrgy

รกlmoskรถnyv


FOTOGRAM


(2010)


ta l á lt n e gat í v / sa ját f o t ó / m űa n yag be t ű k / r epü l ő gép - m a k e t t


hétfő

/

kedd

/

szerda

/

csütörtök

/

pén


tek

/

szombat

/

va sá r na p

RÉSZLET A MŰLEÍRÁSBÓL:

„ (…) f e n t i ek a l a pjá n a köv e t k e z ő t c si ná lta m: m e gh atá roz ta m a k épek tá rgyát : e gy sz e m ély e s/i n t i m t er e t vagy t ér r é sz l e t e t, a z ágyat ; a k é sz í t é s i d őp on tját : m i n de n na p, l ef ek v é skor ; i d ő ta rta m át : 7 na p ; ebből köv e t k e z őe n a k épek cí m é t (szom bat, va sá r na p st b., a soroz at n e m k a p o t t k ü l ön cí m e t) ; a k épek f or m át u m át : 24×24 cm ; t e ch n i k á ját : digi tá l is t e ch n i k a , r aw f or m át u m, m i n i m á l is u t óf el dol g oz á s.”


a képek közepéről származó, 25×25 mm-es négyzetek, 4×4-es rácson véletlenszerűen elhelyezve

a képek szín- és világosságértékeinek átlagolásával kapott színminták, 4×4-es rácson véletlenszerűen elhelyezve


a képek 2×2 pixeles méretűre kicsinyítésével létrejövő színkombinációk, 4×4-es rácson véletlenszerűen elhelyezve

MONTÁZS / KOLLÁZS

„(…) a ta rta l m at a l á r e n delv e a z e gy e n l ő bá ná smód elv é n ek”


GYŰJTÉS

bluetooth telefon > telefonszaküzlet > kipróbálható készülékek > adatok átmásolása > távozás


Ú N. S Z A BA DK É Z I R A J Z OK valódi boldogsággal ajándékoz meg a tudat, hogy valószínűleg többé nem kell anatómiai tanulmányt, alakrajzot, ábrázoló geometria-példát, modell utáni rajzot, tanulmányrajzot, krokikat, csendéletet, tájképet készítenem. (eddig sem kellett, mégis csináltam.)


FÜGGŐ INTIMIT

terápiás jellegű rajzok „girls & guns” keresőszavakra; google-találatok, google-fordítás


Keresett Körözött Körözött Keresett

személy személy

férfinak, Buffalo City, Ohio

a Kansas férfi

Mississippi Keresett Bárhol is Lehet, Vagy Munka néhány

államban Körözött személy, férfi ol ‘Cheyenne tűnhet ma este láthat a körözött férfit hogy a Colorado, Georgia a tenger ember, akik nem tudják, ki vagyok egyáltalán lehet

ŐSÉG / TÁS

Ha valaha is látni, hogy jövök, és ha tudod, ki vagyok Nem szabad belélegezni, hogy senki sem mert tudod, én vagyok a bárány Körözött Körözött Keresett Körözött

személy személy férfit személy ebben

Lucy Jeannie Nellie a következő

a

Elegem van minden, amit akartam egy És sokkal több, mint Kellett néhány Lettem Megállt, Elment

a

mellékvágányra hogy magamnak rossz irányba Juarez

Elaludt Felébredtem Kíváncsi vagyok,

miért

Keresett Körözött Keresett Körözött Van Bárhol És Lehet,

a

egyes

dolog, amit kellett ami kiderült, rossz

El egy Juanita

városok

férfi személy férfi személy itt

Baton

az

Albuquerque, Syracuse Tallahassee, Rouge

beállítani, hogy megragad lehet, hogy bármerre nézhet ma hogy kap egy pillantást a Kansas Körözött ol

személy, ‘Cheyenne

férfi államban férfi is

tűnhet

ma

este

engem én este rám férfinak, Buffalo City, Ohio

személy személy

Mississippi Keresett

Paso, térképet ölemben

Shreveport, Abilene között félúton

valaki

Keresett Körözött Körözött Keresett

Bárhol

akarta

csomó dolog,

Watson, Brown Johnson, városban

láthat

a

körözött

férfit


iss arizo „MISS ARIZONA”


ona I

2009

„A lőszervásárláshoz betöltött 18-ik életév szükséges. Az online lőszervásárlás mindennapos dolog, csak bizonyítania kell a vásárlónak, hogy betöltötte a vásárláshoz megadott szükséges életévet. (És persze van ahová nem küldik ki a lőszert, például, Kaliforniába, Washington D.C-be., Illinoi és Ohio állam pár városába.) A kaliber nem igazán korlátozott, a .22-es kis lőszerre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az igen nagy .50-es puskalőszerre. Van olyan állam, ami a rövid csövű puskák és shotgunok birtoklását külön szabályozza és csak engedéllyel lehet vásárolni 16 hüvelyknél rövidebb csövűt. (1 hüvelyk 2,54 cm) Az átlag törvények shotgunokra, revolverekre és félautomata pisztolyokra, puskákra vonatkozik. Az automata fegyverek vásárlására külön törvény vonatkozik, de még ha valakinek van is (Class III) engedélye, akkor is csak az automata fegyverek szabályozó törvény előtti években gyártott fegyvereket vásárolhat (1986). Éppen ezért a teljesen automata fegyverek aranyárban cserélnek gazdát, 2000 dollártól akár több mint 30,000 dolláron át. A teljesen automata fegyverek vásárlásakon 200 dollár plusz adót kell befizetnie a vevőnek, az állam részére. A hangtompítók vásárlásához is Class III-as engedély szükséges. A fegyvereket lehet használni fedett vagy nyitott lőtereken, fegyverklubok lőterein, állami területen, nagyobb magánterületen. Például ha az embernek van földje és ott kialakít a hátsó udvarban egy kis lőteret, ami az állami és a városi szabályzatnak megfelel, akkor lehet saját lőtere a saját udvarán.”


MISS WORLD 2007 MISS CHINA ZI LIN ZHANG

iss world 2007 · · miss world 2007 · · miss w :miss china: :miss china: :mi – zi lin zhang – – zi lin zhang – – zi l


world 2007 · · miss world 2007· ·miss world iss china: :miss china: :miss chi lin zhang – – zi lin zhang – – zi lin zha


Ha HAS la LA REV lu SIE sie


asta STA a revoVOLUCIÓN, ución, EMPRE! empre!


k áv é / t e jsz ín / eper

ÉTEL/F


FESTÉK m á sf él hóna p on k er e sz t ü l , é t el k é sz í t é skor l e j e gy z e t t be sz él ge t é sf osz l á n yok ; a pa pí rokon a z é t el ek n yom a i, a be sz él ge t ők moz du l ata i 2009


má j / tejföl / cékla


pe t r e zsely em / sĂĄ rga r ĂŠpa / va j


K ÁV É / B O R S Ó / T


TEA / ROQUEFORT


SZÍN + PORTRÉ. RAJZOLNI NEM TUDÓ EMBEREK ÖNARCKÉPEI; AZ ELKÉSZÜLT VÁZLATOT KEDVENC SZÍNEIKKEL EGÉSZÍTEM KI, INSTRUKCIÓIK ALAPJÁN


sz í n + p ort r é . r a j zol n i n e m t u d ó e m ber ek öna rck épei; a z el k é sz ü lt vá z l at o t a z á lta lu k vá l a sz t o t t sz í n ek k el e gé sz í t e m k i, i nst ru kciói k a l a pjá n.


VIDEOK

st i l l ek + (a z on l i n e v er z ióba n m ű köd ők épe s) you t u be / v i m e o l i n k ek .


HTTPS://VIM

3min56sec lo-fi fnk / city


MEO.COM/28688990 a l i n k m ű ködi k .


HTTP://WWW.Y WATCH?V=5SM a l i n k m ű ködi k .


YOUTUBE.COM/ MUHZD8DOG feeling so real

3min44sec / google earth anim谩ci贸


deto&gleam / chrono

9min14sec

HTTP://WWW.YOUT WATCH?V=SVMDFT


TUBE.COM/ TNNTZI a l i n k m ű ködi k .


yes, no

2min11sec

/ led-lámpa – kamera-fps interferencia-kísérlet

HTTP://WWW.YO WATCH?V=38S2M


OUTUBE.COM/ ME5YXUI a l i n k m ű ködi k .


zom bor i ba l รก z s / m k e - i m / 2 01 2

zombori balázs erasmus-portfólió, 2012  

mke intermédia erasmus-portfólió 2012

zombori balázs erasmus-portfólió, 2012  

mke intermédia erasmus-portfólió 2012

Advertisement