Ščepec védenja

Page 1

SkupAJ ZA ZDrAvJe človekA iN NArAve

ŠČepec

VÉDeNJA Zamolčane zdravilne moči začimb Sanja Lončar, Sabina Topolovec, Marija Kočevar Fetah, Nadja Baćac


2

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

Naslov: ŠČEPEC VÉDENJA, Zamolčane zdravilne moči začimb Avtorice: Sanja Lončar, Sabina Topolovec, Marija Kočevar Fetah, Nadja Baćac Založnik: Jasno in glasno, založba, d.o.o., Ulica bratov Učakar 128, 1000 Ljubljana, tel.: 051 444 355; info@jasnoinglasno.si Publikacija v okviru projekta Skupaj za zdravje človeka in narave Naročila za društva in naročila po pošti (plačilo po povzetju) na zacimbe@gmail.com. Jezikovni pregled: Sinja Leskovec Oblikovanje in prelom: Opa:celica, Saša Vučina Fotografije: Sanja Lončar, Rajko Škarič, Frontier d.o.o., Fotolia, Europeana Tisk: Tiskarna Pleško Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 2013 Naklada: 5000 kosov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 635.7(035) 615.322:635.7(035) ŠČEPEC védenja : zamolčane zdravilne moči začimb / Sanja Lončar ... [et al.] ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2013. - (Skupaj za zdravje človeka in narave) ISBN 978-961-93452-0-7 (broš.) ISBN 978-961-93452-1-4 (trda vezava) 1. Lončar, Sanja, 1965265574400


3

Skupaj za zdravje človeka in narave

Kazalo I. poglavje

Kako so vedeli?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Odpiranje vrat od znotraj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kako so naši predniki „brali“ naravo? . . . . . . . . . . . 32 Kako brati poglavje o začimbah?. . . . . . . . . . . . . . . . 46

II. poglavje

O posameznih začimbah Citronka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Čebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Črna kumina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Drobnjak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Galgant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Gorčična semena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Hren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kapre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Krebuljica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Kazalo

POZABLJENA MODROST PREDNIKOV


4

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

Kazalo

Kumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Limonska trava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Melisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Navadni ožepek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Pravi pelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Piment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Sabljasti triplat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Vasabi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Vrtna kreša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Vrtnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Žafran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

III. poglavje

Kako začimbe pomagajo … ... pri alergijah?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 ... pri artritisu, revmi in putiki?. . . . . . . . . . . . . . . . . 292 ... pri bolečinah? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 ... pri hormonskih težavah?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 ... pri prehladih?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 ... pri slabovidnosti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 ... pri težavah s H. pylori?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 ... pri težavah s kožo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 ... pri težavah s srcem in z ožiljem?. . . . . . . . . . . . . . 340 ... pri težavah z živčevjem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 ... pri virusih?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 ... pri zajedavcih?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359


5

Skupaj za zdravje človeka in narave

VI. poglavje

OSTALE KORISTNE INFORMACIJE

Kazalo

Tabela medsebojnega ujemanja začimb. . . . . . . . . . 366 Katero začimbo izbrati ob kateri težavi?. . . . . . . 370 Začimbe za dojenčke in majhne otroke . . . . . . . . . 382 Ali bi radi vedeli več?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Skupaj za zdravje človeka in narave. . . . . . . . . . . . 388 Stvarno kazalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Opozorilo Avtorji v knjigi ne dajejo medicinskih nasvetov in ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega koli zdravila brez posveta z izbranim zdravnikom. Vse napisano je plod osebnih in strokovnih izkušenj avtorjev. Vse tukaj navedene podatke in priporočila bralec uporablja na lastno odgovornost. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano razmnoževanje, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.Zahvala Pri nastajanju te knjige je bilo preveč prebliskov, da bi jih spregledali, preveč energije, da bi si drznili pomisliti, da je le naša, in preveč neverjetnih „slučajnosti”, da bi bile slučajne. Z vseh strani smo čutili, da vse hoče nastanek te knjige. Vi, ki ste danes tu, in tudi mnogi, ki jih ni več. Največja dragocenost, s katero nas je pisanje te knjige obdarilo, je spoznanje, da nobeno življenje ni brez pomena! Vsaka izkušnja in vsako spoznanje, znanih in neznanih, slavljenih ali obsojanih, ostaja za vedno zapisano v kolektivni zavesti vesolja, iz katere smo nastali tudi mi. Zato v sebi nosimo védenje vseh, ki so bili tukaj pred nami. In zato smo tudi odgovorni za to, kaj bomo s svojim življenjem prispevali v to skupno „knjižnico”. Kakšen čudovit občutek je to! Zahvaljujemo se našim prednikom, ki so rastlinam znali prisluhniti s spoštovanjem in z ljubeznijo. Zahvaljujemo se jim, da so to prepoznali kot pomembno, da so temu namenili svojo pozornost in da so svoje znanje uspeli posredovati naprej.

Hvala tudi vsem raziskovalcem, zeliščarjem in ostalim, ki se danes posvečajo začimbam in nam tako ponujajo dodatne dokaze o močeh narave. Naj nam njihovi dosežki pomagajo, da tudi sami spremenimo svoj odnos do sebe in vsega, kar nas obkroža, ter tako nadaljujemo tam, kjer so se oni ustavili. V današnjem času še kako potrebujemo vse zbrano znanje, védenje in predvsem spoštovanje do narave, kot so ga gojili naši predniki. Ko bomo dojeli, da je Védenje veliko več kot le znanje, se bodo odprle zmožnosti, za katere smo ​​kot ljudje ustvarjeni. Takšno življenje želimo živeti! Zato smo prišli! Sanja, Marija, Sabina, Nadja, Saša, Sinja … … in mnogi drugi, brez katerih te knjige ne bi bilo.I. poglavje

POZABLJENA MODROST PREDNIKOV Sanja Lončar

Kako so vedeli?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odpiranje vrat od znotraj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kako so naši predniki „brali“ naravo? . . . . . . . . . . . 30 Kako brati poglavje o začimbah?. . . . . . . . . . . . . . . . 44


10

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

Kako so vedeli? Upamo, da vam je branje prvega dela knjige (Ščepec rešitve) odstrlo pogled na moč začimb in znanje, ki so ga o tem imeli naši predniki. Vse od trenutka, ko sem to dojela, me preganja naslednje

Pozabljena modrost prednikov

vprašanje: "Kako so lahko vse to vedeli?" Kako so vedeli, da določena začimba deluje prav na določen sev bakterij, ko pa vendar niso poznali ne njihove natančne sestave ne imen in ne videza različnih mikrobov? Kako so navadni tatovi (in ne doktorji

mikrobiologije) vedeli, s katerimi začimbami si bodo pripravili kis, ki jih bo varoval pred kugo, ko so ropali domove obolelih? Izbirali so takšne začimbe, za katere danes vemo, da so najmočnejši naravni antibiotiki in antioksidanti!

Megalitske gradnje na vseh koncih sveta, pričajo o močeh in dosežkih starih civilizacij.


11

Skupaj za zdravje človeka in narave

V času pred redukcionizmom in linearnim pogledom na svet so ljudje svet okrog sebe spoznavali drugače. Danes temu rečemo, da so naravo spoznavali neposredno, s srcem. Znanost to besedo vidi kot manjvredno, češ, kaj jim je pa drugega ostalo, glede na to, da niso bili izobraženi. Oglejte si sporočila naših politikov in strokovnjakov, ki nam ponujajo rešitve iz nastale krize. Vsi težijo k

razumu, pameti, stroki. Zanemarili so srce. Srčki so prisotni zgolj na Valentinovo, pa tudi takrat so zgolj objekt kupoprodaje. Kljub temu, da o poslušanju srca v času svojega šolanja ne boste slišali prav nič (ne glede na to, kako dolgo in kakovostno je bilo), se sporočila o pomenu srca počasi prebijajo tudi v današnji čas. O pomenu poslušanja srca, gledanja s srcem, učenja s srcem, delovanju iz srca govorijo in pišejo različni guruji, šamani, učitelji, voditelji, ... Vsi nam sporočajo, da je čas, da ponovno odpremo svoja srca. Le da ne vemo, kaj to v resnici pomeni. Od trenutka, ko sem se začela ukvarjati s tem vprašanjem, sem ljudem neštetokrat zastavila vprašanje, kaj si predstavljajo kot učenje s srcem. Slišala sem nešteto odgovorov, ki so bili omejeni, tako kot je omejen naš linearni pogled na življenje. Večinoma so mi odgovarjali, da je to metafora, ki pomeni, da bi morali biti bolj čustveni. Drugi so povedali, da to pomeni, da se bolj posvetimo temu, kar proučujemo, in smo pri tem bolj temeljiti. Tretji pa so povedali, da to pomeni, da na stvari gledamo celostno in vzamemo v poštev veliko več podatkov in zornih kotov, kot jih imamo zdaj. Menim, da so vsi trije najpogostejši odgovori še vedno zelo daleč od tega, kar spoznavanje s srcem resnično je. Če želimo moči začimb, in tudi druge fenomene, ki nas obkrožajo, spoznati s srcem, bomo morali nekaj besed na novo opredeliti. Kaj sploh je srce? Kaj je stvarnost? Kaj pomeni učiti se? Kaj je zavedanje?

Kako so vedeli?

Kako so že tisočletja nazaj pravilno opredelili tudi delovanje začimb na organe, ki jih ni enostavno spremljati (npr. jetra, živčevje), kjer spremembe niso opazne in se zgodijo šele po daljšem času? Kako so lahko vedeli, da deluje bazilika „očiščujoče na glavo”, da origano pomaga umrlim dušam najti mir ter da lovor odpira vstop v zapise prihodnosti in preteklosti (akašo)? Koliko opazovanja in zaznav je bilo potrebnih, da bi ugotovili, kateri planeti vplivajo na katere začimbe? Če se ujamemo v napačno logiko, da vemo le tisto, kar so nas naučili, odgovora na zgoraj zastavljena vprašanja nikoli ne bomo našli. Čas je, da spoznamo, da je ZNANJE veliko manj kot VÉDENJE. In da premalo ZNANJA ne pomeni nujno manj VÉDENJA. Nenazadnje, ali res moramo poznati note, da bi lahko peli? Ali moramo biti mikrobiologi, da bi kvasovke pod našimi rokami oživele in vzhajale kruh? Ravno nasprotno, doktorji znanosti s področja živilske tehnologije in mikrobiologije bodo imeli veliko več težav s pripravo dobrega kruha od srčne gospodinje z nekaj razredi osnovne šole.


12

Ščepec védenja

Kaj je srce?

Pozabljena modrost prednikov

Od trenutka, ko smo izumili parni stroj in ostale stroje, je medicina naše srce omejila na črpalko, ki po našem ožilju potiska kri. Vrhunec takšnega omejenega videnja vloge srca je umetno srce, ki „črpa kot pravo”. Dejstvo, da lahko človek živi z vgrajenim umetnim srcem, medicina jemlje kot dokaz, da je pravilno opredelila njegovo vlogo. Če je srce res zgolj črpalka, potem je to eden izmed bolj preprostih organov v telesu. Dejansko je v primerjavi z njim vsak drug organ bolj zapleten in težje nadomestljiv. Zakaj potem srce velja za glavni organ? Zakaj v vseh pravljicah slišimo, da princese čakajo na princa, ki mu bodo podarile svoje srce? Zakaj bi bila navadna črpalka tako dragocena? Zakaj ne obljubijo svojemu srčnemu izbrancu kakšnega bolj prefinjenega organa? Rekli boste, da je bila s tem simbolno mišljena ljubezen v srcu. Kaj pa pravite na naslednji izrek?: „Spomin nate bom nosila v svojem srcu.” Torej so naši predniki menili, da je tudi spomin v srcu. In tega: „Srce ti bo dalo moč, da premagaš vse ovire.” Tudi za energijo, ki nam daje moč, so očitno menili, da prihaja iz srca. Tam, kjer danes vidijo le črpalko, so naši predniki videli sedež našega spomina, naše moči in brezpogojne ljubezni. So imeli prav? Ko so faraoni umrli, so njihovo srce položili na tehtnico, ki je odmerila, koliko dobrega so v življenju storili in ali bodo šli v

Zamolčane zdravilne moči začimb

nebesa ali večno temo. To so upodobili tako, da so naslikali tehtnico, kjer je na eni strani srce umrlega, na drugi pa peresce. Če je srce težje od peresca, potem duša ostaja ujeta v podzemlju. Ali je sploh kakšno srce lažje od peresa? Če to vzamemo dobesedno, ne ... Če pa to razumemo tako, da je bilo zanje srce predvsem organ, ki je zapisal in shranil zapis (valovanje) vsega, kar je zaznamovalo življenje pokojnega, potem je peresce le simbolno ponazarjalo, da srce ne sme biti obteženo. Poznate izraz, da ima nekdo „kamnito srce”, da ima „kamen namesto srca” in podobno? Zagotovo ste kdaj že spoznali takšne neusmiljene ljudi, pa za to, da bi vedeli, kakšni so v srcu, ni bilo nujno, da ga stehtate. Še vedno pa nismo odgovorili na vprašanje, zakaj so tehtali prav srce? Zakaj bi bila ena navadna črpalka tako pomembna? In kar je še bolj zanimivo – srce je edini organ, ki so ga ločeno mumificirali in posebej shranjevali. Vas zanima, kaj so storili z možgani, ki jih imamo danes za glavni organ? Preprosto so jih zavrgli. Srce je nosilni organ, možgani pa naj bi bili njegov pomožni del. Kitajska medicina je skozi tisočletja menila enako, zato ta dva organa obravnava kot celoto in iz tega razloga meridijan možganov ne obstaja. V primitivnih plemenih na vseh celinah pa je obstajalo prepričanje, da bodo, če bodo zaužili srce živali ali celo sovražnika, ki so ga premagali, s tem pridobili še vse njegove veščine, znanje in moč.


13

Skupaj za zdravje človeka in narave

Ali gre torej tukaj za kolektivno planetarno zmoto, ki traja že tisočletja, ali pa je bolj verjetno, da smo v zmoti mi, sodobni zahodnjaki, ki smo pozabili, kaj srce v resnici je?

Srce ni črpalka Ker so nas skozi šolanje, v katerem smo razvijali predvsem levo možgansko polovico, naučili, da lahko dovolimo obstoj le tistega, kar naš razum sprejme kot logično, izmerljivo, objektivno in potrjeno, imamo težko nalogo. Kako logično razložiti, da je naša logika napačna? Kako razložiti razumu, ki si je priboril pravico do odločanja, da je v zmoti? Začnimo tako, da dovolimo znanosti, da nam razloži, kaj danes ve o srcu. V sodobne raziskave srca je vloženega toliko denarja, časa in dela strokovnjakov, da bi se stara plemena zagotovo neznansko zabavala, ko bi

videla, koliko strojev, denarja in učenosti je bilo potrebnih, da smo prišli do tistega, kar so naši predniki vedeli, ne da bi hodili v šolo, in česar še vedno ve več kot polovica sveta. Novo znanje o srcu danes prihaja iz znanstvenih krogov, ki se ukvarjajo s proučevanjem sistemske biologije, kvantne fizike, … Njihova spoznanja seveda niso povšeči farmaciji, kardiologiji in izdelovalcem srčnih spodbujevalnikov, diagnostičnih aparatov in podobnega. Tem zelo ustreza, da srce dojemamo le kot črpalko, na kateri bodo nenehno ugotavljali okvare in vam jo bodo, tako kot avtomobil, servisirali za veliko denarja.

Srce kot antenski sistem Ali ste vedeli, da imamo v srcu celice, ki jih imajo tudi živali z zelo razvitimi možnostmi zaznavanja? Dejansko so to naše antene, s katerimi nenehno sprejemamo impulze, ki jih oddaja vse, kar nas obkroža. In če lahko morski pes z enakimi celicami

Kako so vedeli?

V srcu je shranjen zapis vsega, kar je človek počel, zato lahko v Egipčanski knjigi mrtvih beremo, da so po smrti tehtali srce pokojnika, s čimer so želeli oceniti njegovo življenje.


14

Ščepec védenja

Pozabljena modrost prednikov

Srce je veliko več kot le črpalka. zazna valove, ki jih oddaja njegova samica ali pa plen, ki je oddaljen nekaj tisoč kilometrov, zakaj tudi mi ne bi bili sposobni takšnih zaznav? Ali ste vedeli, da lahko naše srce okrepi zunanje signale celo za 10.000-krat? To pomeni, da bi lahko osebo, ki jo lahko zdaj slišite na 10 metrih oddaljenosti, slišali tudi, če bi vam govorila z oddaljenosti 100.000 metrov oziroma 100 kilometrov? Seveda v to ne verjamete – kar je tudi osnovna ovira, da bi to možnost uporabili. Na srečo ribe niso hodile v naše šole, zato znajo to zmogljivost uporabiti bolje kot mi.

Srce kot sprejemnik in oddajnik Na enak način je srce tudi naš najmočnejši oddajnik elektromagnetnih valov. Srce oddaja elektromagnetno valovanje, ki je 5.000-krat močnejše od tistega, ki ga oddajajo možgani. Ali ste se že znašli v položaju, ko vas je nekdo prepričeval v nekaj, vi pa ste vedeli, da ne govori resnice? Ko otrok vpraša mamico, ali ga ima rada, na kar mu jezno odgovori:

Zamolčane zdravilne moči začimb

"Seveda, saj sem vendar tvoja mama!" – kateri impulz bo močnejši? Tisti, ki ga oddajajo njeni možgani, ali tisti, ki ga oddaja njeno srce? Otrok bo v srcu vedel, da je slišal laž! Po takšnem načelu ugotavljanja nesoglasja med valovanjem srca in možganov deluje detektor laži. Sodobni skenerji, s katerimi v ZDA že pregledujejo potnike na letališčih in drugih kritičnih mestih, delujejo tako, da merijo naše valovanje na razdalji do pet metrov, pri čemer ni več potrebno, da bi nam na telo namestili elektrode. Toda ali zares potrebujemo visoko tehnologijo, da bi odkrili lažnivce? Če se nismo ločili od lastnega srca, smo sami boljši detektor laži od najbolj prefinjene naprave. Vsakomur izmed nas je dana možnost, da prepozna resnico. To zmogljivost izgubimo le takrat, ko začnemo samim sebi (ali drugim) lagati. Seveda naša vest ve, da lažemo, zato nas začne opozarjati. Ko je nočemo več poslušati, sami „odklopimo” ta svoj senzor, zaradi česar tudi nismo več zmožni prepoznati laži in manipulacije, ki prihajajo iz okolja. Pot do tega, da znova slišimo skozi srce, je, da smo pripravljeni slišati tudi marsikaj, kar našemu razumu ni všeč. Mnogi preprosto menijo, da se to ne splača. Da je preveč naporno. Da utegne boleti. Zato takrat, ko obtičijo „v megli”, raje plačajo kakšnemu „jasnovidcu”, da jim pove, kaj bo zanje prava odločitev, in se tolažijo s tem, da gre za kakšne nadnaravne moči, ki njim niso dane. Težava je v tem, da bo življenje že jutri spremenilo težavo. Ali boste


15

Skupaj za zdravje človeka in narave

Srce kot spominska enota Ali ste vedeli, da 60–65 % celic srca sestavljajo celice, ki tvorijo tudi naše možgane? Srce dejansko shranjuje informacije. Zelo zanimivo je dejstvo, da so dokazali, da so v srcu zapisane naše najbolj pomembne informacije. Vsakdanja „krama”, operativne veščine, podatki in podobno se lahko shranjujejo tudi v možganih in na drugih mestih v telesu, najbolj dragoceni spomini pa ostajajo zapisani v srcu. Najboljši dokaz, da je res tako, je nešteto zgodb o transplantacijah srca, kjer je prejemnik organa obenem sprejel tudi novi „trdi disk” (tj. glavno spominsko enoto našega računalnika). Naenkrat je vzljubil športe ali jedi, ki jih nikoli ni maral, spremenil obnašanje in se celo spominjal dogodkov, ki jih nikoli pred operacijo ni doživel.

Srce kot najzmogljivejši procesor Ali ste vedeli, da lahko srce naenkrat obdeluje 100.000 zunanjih informacij, možgani pa le od 4.000 do 6.000? Če bi torej želeli vse, kar zaznamo s srcem, poslati v obdelavo možganom, ter čakali, da bi se možgani o tem izrekli, bi nastal popoln zastoj. Če ne znamo živeti, ne da bi imeli možgani zadnjo

besedo, potem moramo 94–96 % pridobljenih informacij zavreči (kar tudi počnemo), da bi možganom olajšali delo. Tretja možnost je, da dovolimo srcu, da obdela teh 100.000 informacij, ter zaupamo njegovemu odzivu, ne da bi morali možgani vse to analizirati in oceniti. Ali se vam je že zgodilo, da ste med vožnjo z avtomobilom brez razloga zavili na stransko cesto, ki predstavlja daljšo pot do vašega cilja? Imeli ste občutek, da je treba zaviti, kar ste brez veliko razmišljanja storili. Če bi vas možgani „poklicali na zagovor”, bi bilo takšno odločitev zelo težko utemeljiti. Včasih se res zgodi, da takoj zatem po radiu slišite, da je glavna cesta, ki ste jo zapustili, zaprta zaradi prometne nesreče, ali na tej stranski cesti srečate prijatelja, ki ga niste videli že desetletja. Večinoma pa ni tako trdnih dokazov, da je bila vaša odločitev pravilna. Nekateri preprosto dovolimo odločanje „brez razmišljanja”, za razliko od drugih, ki jim nato ni jasno, zakaj so obtičali v zastojih, zakaj je prav njih ustavila policija in podobno. Iz enakega razloga sčasoma spoznate, da v kuhinji ne potrebujete receptov. Če slišite sebe in če znate slišati živila in začimbe, boste vsakič znova dali v lonec ravno pravo druščino. Tako kot dirigent boste uživali v skladnosti njihovega petja. In že po posluhu boste vedeli, ali juha potrebuje več basov (popra, kurkume, ...) ali več visokih tonov (začimb z visokim, svetlim valovanjem, ki jih prepoznamo tudi po limonasti aromi).

Kako so vedeli?

klicali na pomoč jasnovidca trikrat na dan? Ali vam bo on povedal, katero zdravilo ali živilo bo pravo za vas danes, jutri, pojutrišnjem? Še najboljša dieta, ki vam jo lahko predpišejo zdravilec, bioenergetik, ajurvedski ali kitajski zdravnik, velja le za vas, in sicer za takšnega, kakršni ste bili tisti trenutek, ko vas je pregledal. Ali ste danes enaki?


16

Ščepec védenja

Če bi se te naloge želeli lotiti s kalkulatorjem (s katerim danes vse več ljudi izračunava „popolne” obroke, kalorije, beljakovine, maščobe in podobno), verjemite, da bi bile vaše celice prisiljene poslušati precej hrupa.

Pozabljena modrost prednikov

Srce kot dirigent Ali ste vedeli, da se sistem ožilja in kapilar v telesu odrasle osebe razpreda na več kot 90.000 kilometrih? (To je dvakratni obseg našega planeta.) Če bi bilo naše srce edina črpalka, ki omogoča, da se vsako minuto vsa kri na novo prečrpa, potem bi bila njena moč zares izjemna in bi zahtevala tlačno moč, ki bi, vsaj tako so izračunali, lahko dvignila 45 kilogramov na višino 150 metrov. Srce je res zelo močna črpalka, vendar takšnega dela kljub vsemu ne more opraviti sama. Živi organizmi imajo to lastnost, da pulzirajo in pretakajo tekočine sami. Že opazovanje zarodka piščanca je pokazalo, da se tekočine ritmično pretakajo skozi zarodek, še preden se oblikuje srce. Enako je z visokimi drevesi. Pravila klasične fizike ne zmorejo razložiti, kako drevesa črpajo hranila v višine, ki presegajo 40 metrov. Sodeč po izračunih kaj takega ni mogoče. Če bi se tekočine pretakale kot kakšna mrtva snov, potem bi zares potrebovali pogon črpalke, da bi zmogli kljubovati zakonom gravitacije. Vendar pa ima narava bolj elegantne rešitve. Sodobna spoznanja o krvi (enako velja tudi za „krvotok” rastlin) kažejo na to, da se v naših žilah nič ne pretaka premočrtno. Tekočine rotirajo, so kot tornado,

Zamolčane zdravilne moči začimb

ki kroži po našem ožilju. Pri tem se v ožilju prepleta več tokov, ki se med seboj trejo in s tem ustvarjajo napetost. Eno tretjino prostornine našega ožilja predstavlja, verjeli ali ne, vakuum. Tako kot pri delovanju centrifuge v pralnem stroju nastane prazen prostor na sredini – enak pojav ustvarja tudi naše ožilje. Pri mrtvem človeku takšnega gibanja ni mogoče opazovati, zato zdravniki, ki so svoje znanje pridobivali predvsem s seciranjem mrličev, o življenjskih silah v našem telesu vedo bore malo. Kri se torej na tako eleganten način delno pretaka tudi sama, pri njenem črpanju pa poleg srca sodelujejo tudi drugi organi — predvsem ledvice, pljuča, vranica, ... Srce torej ni glavni „fizični delavec”, temveč prej dirigent velikega orkestra. Moč srčne mišice ima nalogo, da z rednim poseganjem v način, ritem, pritisk, temperaturo, hormone in sestavo krvi nenehno usklajuje naš notranji svet z zunanjimi informacijami. Vsako minuto se skozi srce pretoči vsa naša kri in takrat ima srce možnost posegati in uravnavati tisto, kar je potrebno. Dialog med potrebami naših organov, stanjem v našem ožilju, našimi čustvi, zavestjo ter zunanjim dogajanjem poteka nenehno, srce pa, kot dirigent velikega orkestra, v delčku sekunde prilagaja pretok krvi in njeno sestavo danim razmeram. Lahko bi rekli, da je to kot vlada. Zato je tudi zelo pomembno vedeti, kdo je na čelu te vlade. Eni pravijo, da je razum doma v možganih, ljubezen pa v srcu. Zato tudi pogosto rečemo, da ne


17

Skupaj za zdravje človeka in narave

Alopatska medicina je mehansko opredelila določen ritem srca, in sicer kot merilo zdravja srca. Novejša spoznanja pa dokazujejo ravno nasprotno – zdravo srce je

sposobno nenehnega odzivanja, prilagajanja, tudi v svojem delovanju, ritmu, pritiskih in številu utripov je zelo prožno in nepredvidljivo. Stalen in predvidljiv ritem je značilen za „okamenelo” srce, ki ni več sposobno celostnega dialoga s telesom in z okoljem. Ko se vaše srce ne ozira na tisto, kar dejansko prihaja iz okolja, in se odziva po vnaprej ustaljenih vzorcih (razuma), potem je vse bliže stroju in vse dlje od svojega resničnega potenciala. Če mislite, da že vnaprej veste, kaj bo ob naslednjem srečanju povedala vaša mama, kako bo partner komentiral vaš predlog, kakšna je vaša sodelavka itd, potem bo vaš odziv takšen, kakršno je vaše predvidevanje, četudi bo energija druge osebe morda popolnoma drugačna, kot ste si jo predstavljali. Tudi pri delu z živalmi ali rastlinami moramo gojiti nenehno „nevednost”. Ali mislite, da veste, kakšna energija vas čaka v objemu bukve? Kakšnega okusa bo danes gozdna jagoda, ko jo boste utrgali? Kakšna bo jed, ko dodate začimbo, za katero se spomnite, da vam je zadnjič teknila? Če ste obtičali v tistem, kar je bilo ali kar menite, da bo, boste zgrešili tisto, kar v tem trenutku JE. Na seminarjih sem neštetokrat opazovala, kako ljudje nabirajo začimbe na določeni dan, ker je v setvenem koledarju zapisano, da je ta dan dober za nabiranje. Le redki pred tem preverijo, ali ima rastlina zares aromo in okus, ki potrjujeta, da je trenutno na vrhuncu svoje moči. Nekajkrat se je zgodilo, da se setveni koledar ni ujemal s tistim, kar so sporočale rastline (opazila sem, da

Kako so vedeli?

vemo, ali se bomo odločili tako, kot nam narekuje glava, ali kot si želi srce. Na žalost ta prispodoba ni popolnoma natančna. V srcu zna biti gneča. Tam se namreč srečujejo vsi. Naš razum, ki s tistim, kar si misli, zelo vpliva tudi na naša čustva, zunanji dražljaji, ki jih srce sprejema, in tudi naša zavest, ki jo nekateri imenujejo tudi duh, duša, bog, vest, ljubezen. Kdo se bo odločil, kako si bomo razlagali sporočila iz okolja? Oglejmo si to na primeru otroka, pred katerim se naenkrat znajde velik pes. Če otrok do psa nima ustvarjenega določenega mnenja, bo lahko sprejel tisto, kar bo začutil. Če bo začutil nevarnost, bo srce začelo bolj močno črpati in izločali se bodo vsi hormoni, ki so potrebni za stresni odziv. Če pa bo začutil prijaznost, se bo otrok psu približal, ga pobožal in njegov utrip bo še bolj umirjen kot sicer. Kaj se zgodi, če so starši otroku že povedali, da naj se izogne temu psu, saj je nevaren, ali pa so mu grozili, da ga bo kuža ugriznil, če ne bo priden? Otrok ne bo več sposoben zaznave s „čistim srcem”, saj bo o njegovem odzivu odločal vzorec, ki se je že oblikoval v razumu. Otrok se bo ustrašil, četudi pes ni nevaren. Srce bo uravnavalo odziv telesa po nalogu razuma in ne po tistem, kar narekuje dejanska situacija. Zato odločitve srca niso vedno odločitve zavesti. Da to postanejo, nas čaka veliko dela na nas samih.


Pozabljena modrost prednikov

18

Ščepec védenja

je to povezano tudi s pospešenim pršenjem chemtrailov, ki jim očitno uspeva vplivati na eter svetlobe). Ko sem tečajnike prosila, naj se ustavijo in po vonju ocenijo, ali res čutijo aromo začimbnic, ki so jih želeli nabirati, so se nekateri ustavili in res ugotovili, da je nekaj narobe. Drugi pa so bili prepričani, da vonjajo pravi vonj začimbe, in sicer preprosto zato, ker je v setvenem koledarju pisalo, da bi morale biti na ta dan arome zelo izrazite. Opisani primer je le dokaz več, kakšen vpliv ima naš razum na naše zaznavanje stvarnosti. Vidimo tisto, kar želi videti razum, slišimo tisto, kar želi slišati razum, in celo vonjamo lahko tisto, česar ni. Dokler nas bo vodil razum, bo naše videnje, čutenje, dojemanje, ..., precej popačeno. Zdelo se vam bo, da vam prijajo okusi, zaradi katerih bo vaše telo trpelo, poslušali boste glasbo, ki je vašim celicam vse prej kot prijazna, družili se boste z ljudmi, ki vam bodo kradli energijo in zdravje, ob vsem tem pa boste prepričani, da se imate lepo. Ali se vam ne zdi, da je takšno življenje neznosno, kljub vsem materialnim dobrinam, ki jih je razum sposoben ustvariti? Zaslužite si boljšega dirigenta.

Srce kot endokrina žleza Ali ste vedeli, da je srce ena izmed najbolj pomembnih žlez z notranjim izločanjem, ki izloča vsaj pet zelo pomembnih hormonov in s tem neposredno vpliva na naš živčni sistem, možgane, čustvene odzive, prebavo in druge ključne funkcije v telesu? Hormoni, ki jih lahko srce vsako minuto

Zamolčane zdravilne moči začimb

doda v kri, vplivajo na celotno telo in uravnavajo delovanje krvožilnega sistema, ledvic, nadledvičnih žlez, hipofize, hipotalamusa, pljuč, jeter, tankega črevesa in drugih organov, žlez, tkiv in živcev. Če je oblast v napačnih rokah, se država izčrpava v boju z izmišljenimi sovražniki, pomembne naloge pa se kopičijo. Enako je v našem telesu. Če zadnje besede v oceni razmer nima Zavest, bomo po nepotrebnem izčrpavali svoje telo v stresnih odzivih, srce pa se bo obrabilo, zaradi česar bodo njegove moči uravnavanja in varovanja sistema vse manjše. Znanstveniki so na tem področju prišli že zelo daleč. Skoraj za vsako izločanje teh hormonov je danes znano, kako v odvisnosti od „sklepanja srca” prihaja do verižnih reakcij v telesu, ki na koncu pripeljejo do skoraj vsake bolezni, ki jo danes poznamo. In če se je začelo pri napačni oceni zunanjih razmer, potem se lahko tam tudi konča. Verjetno ste neštetokrat slišali, da je ljubezen najboljše zdravilo. Ko bo imela v našem srcu zadnjo besedo Ljubezen, bodo tudi vsi naši hormonski odzivi manj škodljivi za naše lastno zdravje.

Srce kot organ sinhronizacije Ali v vašem okolju obstaja oseba, ob kateri se naenkrat počutite umirjeno, varno in prijetno? Ali obstajajo takšna mesta, na katerih naenkrat začutite, da ste 20 kilogramov lažji in da so bremena, ki jih nosite, naenkrat izpuhtela? Pobrskajte po lastnem spominu in poskusite priklicati takšen občutek. Kako takrat deluje vaše srce? Ali podivjano udarja ali je bolj mirno kot ponavadi? Obstaja stari rek: „Zdaj čutim mir v svojem


19

Skupaj za zdravje človeka in narave

Moč sinhronizacije, ki prihaja iz srca, so ljudje včasih zelo dobro poznali. Oseba, ki je mirna v srcu, je blagoslov za svoje okolje. Mir v srcu pomeni tudi, da lahko srce končno dela kot oddajnik in sprejemnik z največjo možno zmogljivostjo in na pravi valovni dolžini. Takrat smo lahko sprejemniki in oddajniki ljubezni. Takrat v nas ni premišljevanja ali občutkov strahu, jeze, pohlepa, žalosti ali skrbi. Predstavljajte si mamico, ki sedi ob bolnem otroku in ga drži za roko. Če v mamici prevladujejo skrbi in strah, potem bo otroku vse slabše, saj se bo enako valovanje preneslo tudi nanj. Če pa mama premore mir v srcu (temu lahko rečemo tudi prisotnost, brezpogojna ljubezen, zavest, brezpogojno sprejemanje dogajanja, ne da bi zanj iskala krivca), potem bo tudi otrok sprejel to valovanje in se bo takšna energija okrepila tudi v njem. Besede ne bodo potrebne. Tolažba „nič ne skrbi, vse bo v redu”, bo popolnoma odveč, saj bo otrok čutil tisto, kar mati misli in čuti. Danes mnogi menijo, da za lažje

okrevanje po bolezni in med boleznijo ni treba sedeti ob bolni osebi. Prinesemo ji antibiotik in pričakujemo, da bo tableta postorila vse. „Pojdi raje počet kaj bolj pametnega,” nam bo zagotovo kdo pripomnil. Če pa se zavedate, da lahko s svojo prisotnostjo delujete veliko močneje kot vsa zdravila, boste vedeli, da res ni ničesar bolj pametnega, kar bi človek v takšnem trenutku lahko počel, kot da s svojim notranjim mirom pomaga bolni osebi doseči lastni mir. Dobro ste prebrali – tako kot da dirigent intonacijo svojemu orkestru ali zboru, da lahko ujamejo pravi ton, vaše srce olajša srcu druge osebe, da se sinhronizira z valovanjem ljubezni in se tako izkoplje iz strahov, skrbi, jeze, žalosti ali pohlepa. Da je res tako, potrjujejo poskusi s celicami srca, ki so potrdili, da gre za celice, ki imajo posebni dar za sinhronizacijo. Ko so iz živega srca vzeli celico in jo opazovali pod mikroskopom, je ta zelo hitro propadla. Ko pa so iz srca vzeli več celic in jih položili tako, da so bile v bližini, vendar se druga druge niso dotikale, so se celice v svojem valovanju hitro sinhronizirale in tako preživele veliko dlje kot izolirana celica. S povečevanjem števila celic, ki se sinhronizirajo, raste življenjska energija. Zato ima človek, ki je v harmoniji z lastnim srcem, neizmerno veliko energije. Zato tisto, česar se učimo „s srcem”, hitro obvladamo. Zato imamo močnejši imunski sistem in se bolezni „ne nalezemo, ko nekoga negujemo z ljubeznijo”. Zato tistega, kar si zapomnimo „s srcem”, nikoli ne pozabimo.

Kako so vedeli?

srcu.” To ljudje izrečejo, ko se končno umirijo, ko jih od znotraj nič ne tišči in začutijo, kot da srce končno dela brez trzanja in „škripanja”. Ljudje smo močni oddajniki in sprejemniki. In četudi vam marsikaj, kar ste prebrali na prejšnjih straneh, zveni kot znanstvena fantastika, verjamem, da znate začutiti, da se ob nekaterih ljudeh počutite bolje, z več energije, bolj umirjeno, ..., pri drugih pa ravno obratno.


Pozabljena modrost prednikov

20

Ščepec védenja

Vsa stara ljudstva so zelo dobro poznala moč sinhronizacije. Zato so ob težkem fizičnem delu skupaj peli, zato so se zbrali ob bolnih v skupni molitvi, zato so plesali v krogih, hodili v skupini, ... Tudi ptiči svojo moč za dolge lete črpajo iz sinhronizacije svojih gibov. Vendar pa je moč sinhronizacije mogoče tudi zlorabiti za manj plemenite namene. To lahko vidimo pri športnih strasteh, vojaških paradah, političnih shodih, sodobnih glasbenih dogodkih, rave zabavah, ... Tudi tam gre za uporabo sinhronizacije, vendar z namenom, da ljudje ostanejo v valovanju, ki je veliko nižje od tistega, kar imenujemo valovanje ljubezni”. Ko to veste, imate možnost zavestne odločitve, s kom in s čim se želite sinhronizirati. Nikogar ne morete spremeniti razen sebe, res pa je, da bodo to spremembo začutili vsi okrog vas. Ko enkrat zaznamo prisotnega, umirjenega (um-mirjenega), ljubečega človeka, se na to vsi odzovemo. Zadostuje že, da je v prostoru. Ta energija pa se še bolj prenaša z dotikom, objemom ali s hrano, ki jo sprejmemo iz njegovih/njenih rok.

Kaj imata skupnega srce in začimbe? Pa smo končno nazaj pri hrani in začimbah. Če ste polni ljubezni, potem bo vse, česar se boste dotaknili, nosilo to vibracijo. In če boste hrano pripravili z ljubeznijo, boste spremenili tudi njeno valovanje. Če komu pripravite čaj, bo v njem tudi vaša energija. Zato imajo nekateri zeliščarji izjemne

Zamolčane zdravilne moči začimb

uspehe, drugi pa ne, in sicer kljub enakim mešanicam, ki jih prodajajo! In zato se dobrot, ki vam jih je pripravljala ljubljena oseba, ne da ponoviti, četudi bi imeli natančen recept in enake sestavine. Začimbe pa imajo pri vsem tem posebno vlogo. Za razliko od ostalih živil, v katerih je veliko materije in manj eteričnega, je pri začimbah ravno obratno. Tisto, kar nam je pri njih najbolj pomembno, je njihova aroma. Suha snov, beljakovine, sladkorji, maščobe – vse to pri začimbah ni pomembno. Njihova kalorična vrednost je skoraj nična. Tisto, s čimer delujejo na nas, je skrito v njihovih eteričnih oljih – torej v nečem, česar ne moremo prijeti in bo na zraku v celoti izhlapelo. S čim potem začimbe delujejo? Predvsem z valovanjem. Ko se razdišijo, njihove zdravilne moči ni več. Pri tem imajo začimbe še eno zelo pomembno značilnost – njihova eterična olja imajo izredno visoka valovanja, ki presegajo valovanje našega telesa, zato naše valovanje dvigajo in nas tako zdravijo. Zadnja leta je vse več znanstvenikov, ki se posvečajo biofrekvencam. Vsi se strinjajo, da padec biofrekvence človeka odpira prostor za delovanje različnim patogenim organizmom. Eden izmed pionirjev na tem področju je biolog Bruce Tainio, ki je razvil tudi posebno metodologijo meritev. S svojimi meritvami je prišel do optimalnega valovanja vsakega zdravega organa, ki se gibljejo v območju od 62 do 78 MHz. Po njegovih spoznanjih se začnejo zdravstvene težave, če biovalovanje pade pod 58 MHz.


21

Skupaj za zdravje človeka in narave

Morda so mi prav zaradi tega začimbe tako pri srcu. Ko sem se pred nekaj leti začela z njimi bolj intenzivno ukvarjati, se mi še sanjalo ni, kam me bodo pripeljale. Tako kot ste verjetno tudi vi to knjigo vzeli v roke predvsem zaradi želje, da bi bilo jutrišnje kosilo boljše ali kakšna zdravstvena težava odpravljena na naraven način, sem tudi sama od začimb pričakovala predvsem praktično pomoč. Takrat res nisem vedela, da mi bodo ponudile veliko, več, kot sem si upala misliti, da obstaja. Danes se poskušam spomniti sebe pred tremi leti. Če bi tista Sanja brala to besedilo, bi morda mislila, da se je avtorici zmešalo. Takrat je namreč tudi v mojem srcu vladal nek drugi „predsednik vlade”, zaradi česar nisem mogla videti, prebrati in slišati več, kot mi je dovolil. „Ko je učenec pripravljen, pride učitelj,” pravijo. Šele zdaj razumem, da to pomeni, da je učenje (resnica) vedno pred našimi očmi, le da mi mižimo, saj gledamo sliko, ki jo je ustvarilo naše prepričanje, ne pa resnico, ki je pred nami. Začimbe so bile vedno pred mojimi očmi. Tako kot drevesa, zdravilne rastline, živali in ljudje. Vendar pa ničesar od tega nisem videla takšnega, kakršno v resnici JE. Ali vas zanima, kako mi je kljub vsemu uspelo priti do točke, kjer sem danes?

Kako so vedeli?

Ker vse, kar vnašamo v telo, deluje na nas tudi s svojim valovanjem, je meril tudi različna živila, začimbe, rastline, ... Tako je ugotovil, da ima procesirana, zamrznjena in konzervirana hrana skoraj nično frekvenco. Biofrekvence svežih živil se gibljejo do 15 MHz, začimbe dosežejo frekvence od 12 do 27 MHz, eterična olja pa se začnejo pri frekvencah od 52 MHz in dosežejo celo do 320 MHz. Takšno, najvišjo biofrekvenco dosega čisto eterično olje vrtnice. Povedano drugače, začimbe v naše telo prinašajo skoraj dvakrat višje frekvence, kot jih premore najboljša sveža hrana. Tista zelišča, ki imajo visok delež eteričnega olja (takšne so začimbe, ki so gojene na biodinamični način in obrane ob ustreznem času), pa so v tem še bolj uspešna. Če v telo vnašamo višje frekvence, pomagamo celicam ohranjati visoko valovanje (povej mi, s kom se družiš, in povedal ti bom, kdo si). Kljub vsemu pa tudi najboljša hrana sama po sebi ne doseže optimalnega valovanja, kar pomeni, da ji moramo valovanje dvigniti sami. Temu rečemo dodajanje vitamina „L” (ljubezni) v hrano. Šele takrat, ko je hrana pripravljena z ljubeznijo in zaužita s hvaležnostjo, lahko rečemo, da bo hrana zdravilo. Ali poznate pregovor: „Ljubezen gre skozi želodec”? Ste kdaj pomislili, kaj to pomeni? Zagotovo ne drži, da boste s polnim želodcem že samodejno bolj ljubeči. Ta rek razumem tako, da je tudi hrana naš medij, s katerim lahko pridemo do srca po notranji poti. Z valovanjem ljubezni, ki je v hrani, podpremo tudi srce, da okrepi svoje lastno valovanje.


46

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

Kako brati poglavje o začimbah? Pogosto prejemamo vprašanja, katera začimba je najboljša za določeno težavo. „Veste, toliko začimb ste navedli, ki pomagajo žolčniku, da

Pozabljena modrost prednikov

zdaj več ne vem, katero naj izberem. Katera je najboljša?”


47

Skupaj za zdravje človeka in narave

Pred nekaj leti sem tudi sama dajala prednost materialnim dokazom. Zanimalo me je, katera začimba ima več določenih sestavin, katera se je bolje odrezala v znanstvenih raziskavah, katera je močnejši antioksidant, … Nato pa sem dojela, da so vsi ti podatki manj pomembni od tega, kako se bom z izbrano začimbo ujela. Morda vam bo to lažje razumeti na primeru drugih izbir, ki jih počnemo vsak dan. Recimo, da izbiramo frizerko. Če ste poslovna oseba, ki si želi umirjeno, resno frizuro, se nikakor ne boste počutili sproščeno, če vas bo urejala frizerka z divjo frizuro in s fluorescentno-rožnatimi asimetričnimi prameni. Že mogoče, da je svetovna prvakinja v svojem poklicu, prav mogoče k njej hodijo vsi mogoči zvezdniki, vendar se vi ne boste počutili dobro, saj boste takoj dobili vtis, da ste novi objekt za avantgardno obdelavo. Nekomu drugemu, ki pa je pripravljen prisluhniti vašim potrebam, pa se boste lažje prepustili, četudi na stenah nima toliko plaket. Predstavljajte si, da izbirate odvetnika, ki vas bo zastopal. Skoraj vsak odvetnik vam lahko pomaga pri različnih težavah. Vi pa morate povedati, za kakšno zadevo gre, in nato oceniti, ali vam lahko pomaga prav ta oseba.

Enako velja za maserje, zdravnike, zdravilce – povsod lahko dobimo marsikaj. Ali bomo dobili res to, kar potrebujemo, pa je odvisno od tega, ali znamo podrobno opredeliti svojo potrebo ter ali druga stran hoče in zmore odgovoriti nanjo. In kakšno povezavo ima vse to z začimbami?

Pri začimbah je enako Edina ovira, da bi to dojeli, je v naših glavah, ki rastlin nočejo videti kot bitja, ki so nam (najmanj) enakovredna ter premorejo veliko modrosti, veščin in brezpogojne ljubezni. Morda se boste vprašali, kako lahko primerjam neko rastlino z visoko izobraženim odvetnikom ali zdravnikom? Še kako! Ali je vaš zdravnik sposoben preživeti tri mesece pri temperaturah pod ničlo? Ali je sposoben prenesti visoko UV sevanje? Ali se lahko sam obnovi, četudi mu kdo poškoduje polovico telesa? Ali zna iz kamna narediti organske rudnine? Ali zna živeti od vode in sončne svetlobe ter ustvarjati beljakovine in maščobe, ki jih ni nikoli zaužil? Ali lahko zdrži brez vode mesec dni? Kdo je potem večji strokovnjak, ko gre za obnovo vitalnih moči telesa? Tisti, ki to počne vsak dan, ali tisti, ki je o tem šest let zgolj bral? Če v začimbah vidite le antioksidante, vam bodo dale antioksidante. Če v njih vidite rudnine, vam bodo dale rudnine. Če

Kako brati poglavje o začimbah?

Ljudje smo naklonjeni linearni logiki. Želimo čim bolj enostavne odgovore, ki ne bodo zahtevali veliko razmišljanja in našega lastnega odločanja.


48

Ščepec védenja

jih vidite kot bitja, ki so se morala vsega, kar zmorejo, naučiti skozi milijone let lastnih izkušenj, pa vam bodo dale še veliko več.

Zamolčane zdravilne moči začimb

marsikatero delovanje, je le dokaz, da gre za moči, ki so se deloma materializirale tudi v snoveh, niso pa končni opis potenciala posamezne začimbe.

Pozabljena modrost prednikov

Duh rastline, njen značaj in njene izkušnje lahko za vas storijo veliko več kot njeno telo. S tem spoznanjem so živele in še vedno živijo mnoge kulture na tem planetu. Naša, zahodna civilizacija pa se je od tega spoznanja močno oddaljila in ob tem poteptala vse, ki so v naravi videli več moči kot v denarju. Tako kot lahko prostitutki plačate uporabo telesa, ne morete pa z denarjem plačati ljubezni, velja tudi za rastline. Če želimo dobiti več, moramo biti pripravljeni tudi sami ponuditi več. Brez medsebojnega spoštovanja ne gre. Zato naslednja poglavja berite, kot da bi skoznje spoznavali osebe. Nekatere boste začutili bolj, nekatere manj. Med njimi se morda skrivajo tudi takšne, ki bodo prerasle v vaše najboljše prijatelje. Znanstveni dokazi lahko pomagajo našemu razumu do večjega spoštovanja moči začimb. Zagotovo pa niso končna ocena njihovih moči. Že način in namen mnogih znanstvenih raziskav onemogočata, da bi spoznali njihove moči v celoti. Znanost zahteva objektivnost, ki jo znanstveniki razumejo kot brezčutnost. Če pa začimbo (ali kakšno drugo rastlino) poskušate proučevati brez občutkov, ne pridete daleč. To, da so znanstveniki kljub vsemu uspeli izmeriti

Zamislite si vrhunskega športnika, ki bi ga takšni znanstveniki analizirali v iskanju njegove „aktivne učinkovine”. Morda bi odkrili, da ima več mišične mase od svojih konkurentov, da ima hitrejše reflekse, boljšo kri ali bolj prožne kite. Vendar pa, ali je v tem skrivnost njegovega uspeha? Ali je sestava mišic tista, ki odloča, kako bo „zajel” žogo in kam jo bo usmeril? Ali bo z mišicami prebral svojega nasprotnika? Ali bodo snovi odločale o tem, ali bo pred pomembnim tekmovanjem miren ali živčen? Njegov odnos do sebe, drugih, športa je tisto, zaradi česar je postal vrhunski športnik. Ob tem je seveda tudi treniral in razvijal svoje telo, da služi temu, kar želi doseči. Z merjenjem njegovih tkiv pa njegove skrivnosti ne bomo razvozlali. Zato znanstveni del dokazov, ki se pretežno ukvarjajo s tkivi, ki so jih rastline razvile z namenom, da služijo njihovemu poslanstvu, jemljem zgolj kot košček v sestavljanki čudežnih moči začimb in rastlin nasploh.


49

Skupaj za zdravje človeka in narave

Zakaj ne bi dobili več? Tako kot ni nujno, da ste šolani glasbenik, da bi uživali v glasbi, tudi pri začimbah niste odvisni od novih prebojev v znanstveni misli. Začimbe nam pojejo s svojimi aromami. Aroma dejansko ni nič drugega kot melodija, valovanje, ki ga lahko čutimo in se nanj odzivamo. Če vam uspe začutiti značaj začimb, bo izbira, kateri izmed njih boste zaupali svoje težave, veliko lažja. Ko sem se začela ukvarjati z začimbami, najprej nisem opazila, kako se lahko razlikujejo glede na svoj značaj. Prav tako kot pri ljudeh, kjer vse bolj prepoznavamo značaj osebe, s katero živimo dalj časa. In to se ne dogaja s proučevanjem, temveč z odnosom. Ali imate težave s prebavili? Katerega prijatelja bi najraje poklicali na pomoč? Baziliko, ki bo v telesu ustvarila sveti prostor, ingver, ki bo kot specialec izvedel desantni napad na nepridiprave, ali kurkumo, ki bo z

natančnostjo davčne inšpektorice pregledala vsako celico in njen genski zapis ter vsem tistim, ki so okvarjene, izdala odločbo o odstranitvi? Morda pa potrebujete zgolj tolažbo mile melise, ki se ji lahko vedno zjočete na ramenu? Ali pa bi svoje težave raje podelili z modrim in izkušenim žajbljem? Točen odgovor ne obstaja. Obstaja le vaš odgovor. Vsaka začimba ima, tako kot človek, svojo življenjsko zgodbo, svoje izkušnje in tudi snovi, ki jih je materializirala s svojim načinom življenja. Veliko nam imajo povedati, le da jih že dolgo več o tem ne sprašujemo. Zato bodo še toliko bolj vesele posameznikov, ki so jih pripravljeni prepoznati kot sogovornice, učiteljice in terapevtke. V želji, da bi si ustvarili veliko novih prijateljstev, vas prepuščamo branju naslednjega poglavja.

Začimbe, ki jih predstavljamo v tej knjigi, so zares kompleksne osebnosti. Nekatere med njimi so zagotovo utelešenje največjih zdravilnih moči, ki jih najdemo na tem planetu. Le delček teh moči je v škatlicah začimb, ki jih lahko kupite. Tisto najbolj dragoceno od njih lahko dobite le, če boste prijateljevali z njimi. Za prijatelje, kot pravi pesnik, pa si je treba čas vzet!

Kako brati poglavje o začimbah?

Znanost je obtičala v poskusih merjenja kvantitete. Spoznanje, da je bistvo vsega, kar se dogaja, v odnosih in ne v sestavinah, pa je za znanost novo. Sistemska biologija in kvantna fizika odpirata tudi ta področja, zato nam bo v prihodnosti verjetno lažje postreči z znanstvenimi dokazi, ki bodo uspeli zajeti veliko več življenja.II. poglavje

O POSAMEZNIH ZAČIMBAH Sanja Lončar, Marija Kočevar Fetah, Sabina Topolovec, Nadja Baćac

Citronka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Čebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Črna kumina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Drobnjak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Galgant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Gorčična semena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Hren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kapre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Krebuljica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Limonska trava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Melisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Navadni ožepek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Pravi pelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Piment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Sabljasti triplat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Vasabi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Vrtna kreša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Vrtnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Žafran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268


74

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

Črna kumina Nigella sativa L.

Prerok Mohamed naj bi dejal, da črna kumina ščiti pred vsemi boleznimi, razen pred smrtjo. Arabci jo zato imenujejo habbatul tej dragoceni rastlini, boste verjetno tudi sami začutili hvaležnost, da imamo takšno moč in modrost narave na dosegu roke. Očitno je, da je za vse narode, ki so črno kumino poznali „v dno duše“, ta predstavljala veliko več kot le skupek aromatičnih ali hranilnih snovi. Del tega spoznanja lahko razberemo tudi iz zelo zanimivih poimenovanj, ki jih danes ne znamo razložiti. Angleško poimenovanje „Love-in-amist“ (ljubezen v jutranji meglici) zares vzbuja pozornost. Ali poznate še kakšno začimbo, ki bi ji namenili tako poetičen izraz? Tudi v Franciji so značilno poetični – pravijo ji Venerini lasje ali modra brada. Arabci jo imenujejo habbatul barakah, semena blagoslova oziroma blagoslovljeno seme. Tam, kjer je poetike manj, je v ospredju opis njenega videza in značilne črne barve. Tudi v Sloveniji smo ubrali takšno pot in jo poimenovali nič kaj poetično – črna kumina, zamorska kumina ali navadna črnika.

Foto: Rajko Škarič

O posameznih začimbah

barakah, semena blagoslova. Ko boste prišli do konca poglavja o


Zgodovina uporabe črne kumine Kot začimbo so črno kumino uporabljali že v starem Egiptu. Najstarejši zapisi o črni kumini izvirajo iz Stare zaveze. Mohamed naj bi dejal, da črna kumina ščiti pred vsemi boleznimi, razen pred smrtjo. Legenda pravi, da je olje črne kumine v lepotilne namene uporabljala tudi egipčanska kraljica Nefretete. Danes vemo, da je v njem ogromno gama linolenske kisline, ki je znanstveno dokazana lepotilna učinkovina, pomembna pa je tudi za mnoge biološke funkcije v telesu. Tudi ko življenja ni mogla več podaljšati, so jo kljub temu ponovno poklicali na pomoč. Polagali so jo v grobove, saj so verjeli, da bo dobra popotnica v onostranstvo. V Severni Afriki črna kumina velja za drogo ljubezni. Najraje jo žvečijo, s čimer pripomorejo, da se dragocene učinkovine s pomočjo encima amilaze sprostijo že v ustni votlini. Grki in Rimljani so dobro poznali njene moči, o katerih sta pisala že Plinij in Dioskurid. Ibn Sina, znani arabski zdravnik srednjega veka, črno kumino opisuje kot rastlino, ki spodbuja dvig življenjske energije ter pomaga premagovati utrujenost in pomanjkanje volje do življenja. Za širitev njene uporabe v oddaljene

konce Evrope je zaslužen predvsem Karel Veliki (768–814), ki jo je ukazal gojiti na samostanskih vrtovih kot eno izmed pomembnih zdravilnih rastlin. Takrat so jo poimenovali „črni koriander“ in dejansko z njo sprva začinjali kruh. Preden je evropsko kuhinjo osvojil poper, je bila črna kumina zaradi svojega polnega in ostrega okusa priljubljena začimba. Obenem si je črna kumina utrla pot tudi v kozmetične namene. Iz nje so pripravljali odišavljeno vodo in puder. Do približno dvesto let nazaj so jo pogosto uporabljali v ljudskem zdravilstvu kot sredstvo proti bulam, vnetjem, kačjim ugrizom in steklini. Nato je utonila v pozabo, predvsem zato, ker so si ljudje pri teh težavah pomagali z drugimi sredstvi. Vendar pa je črni kumini priljubljenost povrnil prav zanimiv dogodek. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so z njo uspešno ozdravili astmo pri dragocenem dresiranem konju. Lastniki so recept prejeli od egipčanskega zdravnika, ki jim je svetoval, naj semena črne kumine dodajajo v krmo. Slavni konj je zares ozdravel, moči črne kumine pa so znova prišle v javnost. Po nekaterih virih naj bi prav ta dogodek prispeval k temu, da črno kumino danes ponovno uporabljamo. Posledično so črno kumino pričeli uporabljati tudi za zdravljenje astme in nevrodermitisa pri človeku, znanstveniki iz vsega sveta pa so pričeli mrzlično raziskovati dragocene učinkovine te začimbe. In ne zaman. Ko boste prebrali, kaj vse bi lahko zamudili,

Črna kumina

75

Skupaj za zdravje človeka in narave


76

Ščepec védenja

če bi bila ta rastlina pozabljena, boste verjetno tudi sami pomislili, koliko je še takšnih „blagoslovljenih rastlin“, po katerih morda hodimo in se ne zavedamo, kaj vse bi lahko storile za nas.

O posameznih začimbah

Kaj je črna kumina? Nigella sativa sodi v družino zlatičevk in prvotno izhaja iz Zahodne Azije. Botanično ni v sorodu niti s kumino, niti s kuminom. Je enoletnica, ki zraste v višino približno pol metra. Za rast potrebuje toplo podnebje in peščena ilovnata tla ter jo je enostavno gojiti. Gojijo jo vse od Sredozemlja do Indije, največ pa je pridelajo v Indiji, Egiptu in Turčiji.

Zamolčane zdravilne moči začimb

namesto popra. Po okusu, predvsem pa po videzu nekoliko spominjajo tudi na sezam, le da so bolj pikantna. V Turčiji ji zato pogosto pravijo kar črni sezam. Nasploh je z njenim poimenovanjem kar precej zmede. Zelo pogosto jo zamenjajo s kuminom (laška kumina, rimska kumina), predvsem pa s črnim kuminom, kar je običajna praksa poimenovanja na Orientu. Po okusu je nekoliko podobna tudi začimbi ajovan, zato se lahko zgodi, da boste pod imenom črna kumina dobili povsem drugo začimbo. Pri nakupu boste najbolj gotovi, če jo boste poiskali kar pod njenim botaničnim imenom Nigella sativa.

Kaj je v črni kumini? Znanstveniki so do zdaj razvozlali okrog 70 odstotkov od več kot 100 sestavin, ki so jih prepoznali v črni kumini. Že sam seštevek vsega, kar so v njej do zdaj našli, zbuja navdušenje. Če pa vemo, da je celota veliko več kot le seštevek delov, postaja črna kumina še veliko bolj zanimiva.

Semena črne kumine so poprasto grenka po okusu. Njena žametno črna, trioglata semena po videzu zelo spominjajo na črni kumin ali čebulna semena. Razen navidezne podobnosti pa ima le malo opraviti s pravo kumino ali kuminom. Semena črne kumine imajo nekoliko poprasto, zemeljsko, rahlo grenko aromo, zato jih ponekod uporabljajo tudi

Semena črne kumine vsebujejo osem od devetih esencialnih aminokislin (skupno jih je okoli 21 odstotkov), veliko olja (do 38 odstotkov), ki sestoji predvsem iz nenasičene linolne maščobne kisline, ki je omega-6 maščobna kislina, in nenasičene oleinske maščobne kisline, ki je omega-9 maščobna kislina, ter nasičene stearinske in palmitinske maščobne kisline. To olje je tisto, ki ga poznamo pod nazivom olje črne kumine in ga


77

Skupaj za zdravje človeka in narave

Kako črna kumina deluje ... V ljudski medicini zelo cenijo številne dobrobiti črne kumine. Seštevek vseh izkušenj, ki so jih skozi tisočletja nabrali na različnih koncih sveta, potrjuje, da statusa ene izmed najbolj zdravilnih rastlin na našem planetu ni dobila brez osnove. Arabska medicina v njej vidi popolnega dirigenta, ki v telesu uravnava imunski, hormonski in energijski sistem. S tem pa, kot pravijo, posledično zdravi 1001 bolezen (vse, razen smrti). V 16. stoletju jo je uporabljal že Paracelzus kot pomoč pri najrazličnejših težavah in obolenjih. Delovanje črne kumine je tipičen primer sinergijskih učinkov, zato je težko potegniti

mejo med različnimi področji uporabe. Črna kumina nikoli ne popravlja le enega segmenta v telesu. Njeno delovanje poseže v osnovo, zato s tem, da rešimo vidni simptom, obenem odpravimo še marsikatero težavo, ki se je morda niti ne zavedamo.

... na dihala S črno kumino uspešno zdravijo predvsem težave z dihalnimi potmi, kot so kašelj, bronhitis, astma in oslovski kašelj. Predvsem večkratno nenasičene maščobne kisline iz olja semen črne kumine krepijo obrambne moči organizma in mu pomagajo ohranjati naravno ravnovesje. Domače zdravilo proti astmi je med, pomešan s črno kumino. Žlico tako pripravljenega medu počasi zaužijte vsak dan pred zajtrkom. Z njim lahko sladkate tudi črni ali zeliščni čaj. Učinek boste okrepili, če si boste redno pripravljali tudi inhalacije s črno kumino. V ajurvedi v ta namen uporabljajo olje črne kumine. Uživajo ga od 1‑ do 3‑krat na dan po eno čajno žličko. Pri zelo občutljivih otrocih pa zmešajo polovico svetlega sezamovega olja in polovico olja črne kumine. S tem jim namažejo prsi in vrat.

... na prebavila Črna kumina deluje na vse organe, ki so vključeni v proces prebave. Njeno olje nasploh pozitivno deluje na različne presnovne procese v telesu. Vse tradicionalne medicine se strinjajo, da spodbuja prebavo, pomaga pri zaprtju, driski, napenjanju in drugih motnjah prebave.

Črna kumina

ne smemo mešati z eteričnim oljem, ki ga je v semenih le od pol do dva in pol odstotka. Glavni sestavini eteričnega olja sta timokinon (od 28 do 57 odstotkov) in p-cimen (do 40 odstotkov) ter karvakrol (do 12 odstotkov). Običajno olje, ki ga kupimo, vsebuje tudi delež eteričnega olja, predvsem timokinon, kar olju podeli značilen okus. Pomembni aktivni snovi v črni kumini sta še nigelon in nigelidin. Nigelon, podobno kot timokinon, deluje kot antihistaminik, nigelin pa skupaj z melantinom spodbuja črevesno čiščenje. Seme črne kumine vsebuje tudi kalcij, fosfor, železo, baker, cink ter vitamine C, B1, B3, B6 in folno kislino. Gre za izredno kompleksno medsebojno delovanje snovi in prav to daje tej začimbi izjemno in mnogostransko zdravilno moč.


O posameznih začimbah

78

Ščepec védenja

Pri takšnih težavah, pa tudi pri pekoči zgagi, pomaga, če pred jedjo po požirkih spijete kozarec toplega mleka s črno kumino in z medom. Če uživate črno kumino, se bodo želodčni prebavni sokovi lažje izločali, začimba pa obenem pomaga preprečevati razjede na želodcu in dvanajstniku. Deluje varovalno na jetra, kar še posebej dobro pozna ajurveda, ki z njo zdravi obolela jetra in spodbuja njihovo regeneracijo. Težave z jetri so v Vzhodni Aziji pogoste, zato so tudi izkušnje, ki jih ima tradicionalna medicina pri teh težavah, toliko bolj pomembne. Semena črne kumine v ajurvedi uporabljajo tudi kot pomoč pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Najboljše pa je njeno preventivno delovanje.

... na kožo Olje črne kumine je čudovito vsestransko sredstvo za regeneracijo in pomladitev celic, tkiva in kromosomov. K temu pripomore visok delež gama linolenske kisline, ki kožo ščiti pred izsušitvijo in s tem poživlja celično presnovo. Pomaga tudi pri različnih kožnih obolenjih, kot so ekcemi, suha koža, akne in nevrodermitis. Ponekod ga uporabljajo tudi v uradni medicini kot pomoč pri nevrodermitisu in alergijah. Pri različnih težavah s kožo so zelo dobrodošle inhalacije. Zraven semen in olja črne kumine lahko v vrelo vodo dodamo tudi nekaj kamilic. Ajurveda uporablja črno kumino kot učinkovito sredstvo proti aknam, mozoljem in izpuščajem na koži. V ta namen zmešamo v enakih delih mleto črno kumino, mleto

Zamolčane zdravilne moči začimb

baziliko in liste drevesa neem. Primešamo malo vode in enako količino sezamovega olja, da naredimo gosto pasto. Z njo namažemo prizadete dele kože. Po eni uri kožo umijemo. To ponovimo od 2‑ do 3‑krat na dan, dokler se stanje ne izboljša. Pasto naredimo za en teden in jo hranimo na hladnem. Po vzoru starih Egipčanov lahko s semeni zdravimo tudi hemoroide. Za mazilo potrebujemo pepel črne kumine in nekaj maščobne podlage.

... na lase Po izkušnjah ajurvede je olje črne kumine odličen naravni način za vzpodbujanje ponovne rasti las oziroma za preprečevanje njihovega izpadanja. V ta namen si masiramo lasišče z oljem. Za močnejše lase priporoča ajurveda pripravek iz petih suhih sliv, ki jih namočimo v malo vode in zmeljemo. Eno čajno žličko semena črne kumine zmeljemo v možnarju in primešamo k pasti iz sliv. Žlico tega pripravka lahko pojemo vsak dan. Istočasno to pomaga razstrupljati jetra in prebavila, kar spet pripomore k lepši koži in bolj zdravemu lasišču.

... na srce Olje, ki ga stisnejo iz semen črne kumine, vsebuje pomembne elemente v sledeh, kot so cink, železo, mangan, selen, jod in baker, poleg teh pa tudi veliko magnezija, ki zelo koristi srčni mišici. Uporablja se tudi pri obolenjih srčno-žilnega sistema. Ker redči kri, je koristna tudi pri težavah s krvnim


79

Skupaj za zdravje človeka in narave

... na živčevje Maščobna sestava olja črne kumine je zelo blagodejna tudi za živčni sistem. Pomirja možganske in živčne celice ter pospešuje njihovo regeneracijo. Splošnim ugotovitvam tradicionalne medicine pritrjuje tudi sodobna znanost, o čemer si boste lahko več prebrali v nadaljevanju.

... na ostalo Razen vsega navedenega je črna kumina, po izkušnjah tradicionalne medicine, dragocena pomoč tudi pri mnogih drugih težavah. Učinkuje protibakterijsko, protivirusno, protiglivično in antioksidativno. Ajurveda jo zato uporablja tudi pri zdravljenju malarije. Čaj, ki ima razkuževalne lastnosti, uporabljajo tudi lokalno za zdravljenje gnojnih vnetij in hemoroidov. Deluje kot lovilec radikalov. Odvaja vodo iz telesa in razstruplja telo. Uspešno omili simptome diabetesa. Pomaga pri ledvičnih vnetjih. Spodbuja libido. Čaj iz črne kumine blaži tudi menstrualne težave in poporodne zaplete ter spodbuja nastanek mleka. V tradicionalni kitajski medicini in v ajurvedi ga uporabljajo tudi za okrepitev porodnih popadkov.

Preganja gliste, tako pri človeku kot tudi pri živalih, zato je dragocena tudi v veterini. Gliste po tradicionalni recepturi odpravimo tako, da zmešamo žlico vinskega kisa s pol žličke olja črne kumine. To zaužijemo trikrat na dan: zjutraj pred zajtrkom, enkrat popoldne in enkrat pred spanjem. Kuro izvajamo 10 dni. Drugi recept navaja, da lahko podobno kuro izvedemo tudi tako, da zdrobimo 14 semen črne kumine, primešamo dve kapljici olja in kapljico čistega kisa ter to zmešamo s ¼ kozarca vode. Z njo pri živalih zdravijo tudi druge težave, večinoma na vseh področjih, ki smo jih že navedli. Če njena semena damo med perilo, bomo s tem odgnali mrčes.

Energijsko delovanje V Indiji črno kumino imenujejo tudi kala jeera in kalondži (ali kalindži). Razen že navedenih načinov uporabe, ki smo jih našteli med tradicionalnimi načini uporabe, je za črno kumino značilno to, da je ena izmed redkih začimb, ki jo lahko uporabljajo ljudje vseh tipov konstitucije. To nakazuje njene velike moči prilagajanja in uravnavanja procesov. Njen okus je grenek in pekoč, deluje pa hladilno. Tudi v telesu deluje hladilno. Zaradi izjemne arome in hladilnega učinka jo mešajo v mnoge začimbne mešanice, da ublažijo njihovo pogosto vroče delovanje.

Črna kumina

obtokom. Uporabljajo ga za zniževanje ravni holesterola, trigliceridov, krvnega pritiska in krvnih maščob.


80

Ščepec védenja

O posameznih začimbah

Kaj pravi sodobna znanost ... Ko boste prebrali, čemu vse so pri črni kumini pritrdili tudi znanstveniki, smo prepričane, da boste hoteli imeti stekleničko črnikinega olja ali semen tudi zase! V Medline, najobsežnejši bibliografski zbirki na področju medicine, je bilo konec leta 2012 uvrščenih kar 450 znanstvenih člankov, ki se navezujejo na raziskave o črni kumini. Zaradi skokovitega zanimanja zanjo pa število člankov o črni kumini še kar narašča. Tako oblegana s strani raziskovalcev nista niti njena besedna „podobnika“, s katerima jo radi zamenjamo – kumin (118 znanstvenih člankov) in kumina (119). O prvem boste brali v nadaljevanju knjige, o drugi pa si lahko preberete v naši prvi knjigi. Za črno kumino obstaja verjetno največ kliničnih študij med vsemi začimbami. Me smo jih zasledile 16, kar je za zdravilno rastlino oziroma začimbo zares veliko. Pregledale smo tudi številne in vivo raziskave na živalih ter in vitro raziskave, izvedene v umetno ustvarjenem okolju. Vsem raziskavam je skupno to, da nas osupnejo z mnogimi zdravilnimi učinki črne kumine. To jo upravičeno uvršča med univerzalna naravna zdravila, zato je izraz „božja začimba“ zanjo kar pravi. Zaradi obsega uvrščamo v to knjigo le tiste rezultate raziskav, ki so tudi v naših srcih vzbudili največ pozornosti. Morda uspemo tudi v vaših srcih vzbuditi nekaj tistega, kar vas bo gnalo, da boste to črniko vzljubili in jo nadalje raziskali tudi sami.

Zamolčane zdravilne moči začimb

V zvezi s črno kumino obstaja tudi nekaj odobrenih patentov. Bolj vidna sta patenta iz leta 1996 oziroma 1997. Prvi govori o uporabi izvlečka iz semen črne kumine za povečanje delovanja imunskega sistema, drugi pa govori o zdravljenju raka in preprečevanju neželenih učinkov kemoterapije s črno kumino (U. S. Patent 5482711; U. S. Patent 5653981). Obstajajo, na primer, še patenti za terapijo s črno kumino pri alergijah in astmi (E. P. Patent 1709995), za zdravljenje glivičnih in bakterijskih okužb, kožnih vnetij, ran, bolečin in hemoroidov (U. S. Patent 7722906) ter patent za zeliščno mešanico s 23‑odstotno vsebnostjo črne kumine za zdravljenje diabetesa (U. S. Patent 6042834). Navedeno vas lahko spodbudi k razmišljanju, da bi lahko tudi vam prišla prav, kajne? Resnično bi lahko znanstvene ugotovitve zapolnile še veliko strani. Vredno jih je prebrati, vendar pa prav nič ne more zamenjati vaše osebne izkušnje z njo. Ko si jo boste ogledali, jo povonjali, začutili na svojih dlaneh, okusili v ustih in nato sledili njenemu delovanju v svojem telesu, boste sami začutili, ali ste ustvarjeni drug za drugega. Ti znanstveni dokazi naj služijo kvečjemu temu, da utišamo še zadnje vzdihljaje dvomljivca v nas. Naj odprejo prostor, da črni kumini prisluhnemo od znotraj. Zgolj s tem zavedanjem pokukajte v še eno znanstveno izbo, v kateri je veliko dognanj o črni kumini.


81

Skupaj za zdravje človeka in narave

Znanost nedvomno pritrjuje tradicionalni uporabi črne kumine pri težavah z dihali. Skupina nemških znanstvenikov v svoji klinični študiji poroča, da črna kumina odpravlja težave pri bolnikih z alergijami, kot so bronhialna astma, alergijski nahod (rinitis) in ekcem. 152 bolnikov je prejemalo odmerek 40–80 miligramov olja črne kumine (v kapsulah) na kilogram telesne teže dnevno. Počutje bolnikov, ki so ga ovrednotili po posebni skali, se je izboljšalo. Izboljšano stanje pa so potrdili tudi s hormonskimi testi ter z različnimi laboratorijskimi preiskavami krvi in urina (protitelesa IgE, bele krvničke, limfociti, kortizol, trigliceridi, holesterol). Ena izmed raziskav poroča tudi, da je nigelon tista aktivna snov v črni kumini, ki zmanjšuje astmatične težave. Nigelon preprečuje, da bi se iz posebnih krvnih celic, plazmatk, izločal histamin. V drugi raziskavi pa ameriški znanstveniki poročajo o delovanju še ene aktivne snovi v črni kumini, to je o timokinonu. Timokinon prav tako odpravlja astmatične težave. Medtem ko nigelon, kot smo videli, deluje na histamin, torej je naravni antihistaminik, timokinon

... o delovanju na alergije Protivnetno delovanje na dihalih je olje črne kumine pokazalo v nedavni klinični , dvojno slepi, s placebom kontrolirani študiji, ki so jo izvedli iranski raziskovalci tamkajšnje Univerze medicinskih znanosti. V študiji, ki je trajala mesec dni, je sodelovalo 66 bolnikov z alergičnim rinitisom, v povprečju starih 47 let. Rezultati so že po dveh tednih pokazali zmanjšanje vnetja, zmanjšanje odebeljenosti nosne sluznice, prav tako so bili zmanjšani srbenje v nosu in napadi kihanja, nosna sluznica pa je bila manj bleda (American Journal of Otolaryngology. 2011; 32 (5): 402–407). Druga skupina znanstvenikov v sosednjem Iraku je podobno klinično študijo opravila na 118 bolnikih. Poročajo o še bolj osupljivih rezultatih. Ugotovili so, da olje črne kumine deluje tudi na najhujše oblike alergičnega rinitisa. Odmerek, ki so ga uporabili, je bil 600–800 mg olja (v kapsulah) trikrat dnevno, in sicer šest tednov. Kadar in če sploh se pojavijo stranski učinki, so

Črna kumina

... o delovanju na astmo

deluje protivnetno na levkotriene, ki naj bi bili 1.000‑krat hujši od histamina – kar pomeni, da še bolj zožujejo dihalne poti (bronhokonstriktorji) od histamina. S črno kumino, predvsem zaradi nigelona in timokinona, prihaja do zmanjšanja vnetja, kar to začimbo uvršča med dragoceno pomoč pri astmi (Phytotherapy Research. 2003; 17 (10): 1209–1214; Biochimica et Biophysica Acta. 2006; 1760 (7): 1088–1095; Annals of Allergy, Asthma and Immunology. 1993; 70: 237–242).


O posameznih začimbah

82

Ščepec védenja

ti precej blagi in jih je mogoče hitro obvladati (driska – 11 odstotkov; suha nosna sluznica – 0,1 odstotka) (Kowalski M. L. 2012. Allergic Rhinitis. InTech: str. 214. http://www. intechopen.com/books/allergic-rhinitis (12. dec. 2012)). Da ni samo olje tisto, ki je učinkovito pri alergijskem rinitisu, temveč tudi seme te začimbe (lahko tudi kot prehranski dodatek v kapsulah), poročajo turški znanstveniki. Bolniki so sprva mesec dni dobivali konvencionalno imunoterapijo, nato pa so polovici zraven imunoterapije peroralno dodajali še po dva grama zmletih semen dnevno, skupaj 30 dni. Stanje alergijskega rinitisa tiste skupine, ki so ji dodajali tudi seme črne kumine, se je znatno izboljšalo v primerjavi s skupino, ki je prejemala samo konvencionalno zdravljenje (Medicinal Principles and Practice. 2010; 19 (3): 206–211).

... o delovanju na raka Videli smo, da lahko olje in semena črne kumine pri alergijskih stanjih delujejo protivnetno in kot antihistaminik. Delujejo pa tudi kot imunomodulator in zaščitno na imunski sitem. Prav zadnja lastnost je dobrodošla pri osebah, ki trpijo zaradi posledic kemoterapije, kot sta, na primer, padec hemoglobina in levkocitov. Črna kumina dokazano spodbudi nastanek interlevkinov, ki imajo pri obolelih za rakom pomembno vlogo, saj obnavljajo imunski odziv ter spodbujajo celično rast. Več preliminarnih študij dokazuje, da seme črne kumine oziroma njegove posamične komponente dokazano zavirajo raka

Zamolčane zdravilne moči začimb

želodca in zgodnjega raka debelega črevesa ter tudi eno izmed vrst kožnega raka, multipli primarni melanom. Da alkoholni izvleček črne kumine preprečuje napredovanje raka jeter, poroča najnovejša raziskava znanstvenikov iz Egipta. Alkoholni izvleček črne kumine tudi popolnoma zaustavi rast raka dojke. Singapurski znanstveniki dodajajo, da je prav timokinon v črni kumini tisti, ki prepreči nadaljnjo rast raka (Cencer Letters. 1992; 63: 41–46; Nutrition and Cancer. 2003; 45 (2): 195–202; British Journal of Pharmacology. 2010; 161 (3): 541– 554; Environmental Health and Preventive Medicine. 2012 (6. julij, Epub pred tiskom); Biomedical Sciences Instrumentation. 2003; 39: 359–364). Maroški znanstveniki v kombinirani in vivo in in vitro raziskavi poročajo o splošnem protirakavem učinku črne kumine. V 30‑dnevnem poskusu z mišmi je apliciranje 0,6‑odstotnega eteričnega olja črne kumine na mesto tumorja zaustavilo rast večine tumorskih celic. Živalim so vsakih 48 ur v šestih zaporednih aplikacijah injicirali 50 µl oziroma 48 mg eteričnega olja črne kumine, zadnjič 10. dan poskusa. Rezultati so pokazali, da se je tumor izrazito zmanjševal do 12. dne poskusa, nato pa je velikost tumorja ostala nespremenjena. Končno meritev so opravili po 30 dneh. Izmerili so, da je tumor v skupini živali, ki je prejemala eterično olje črne kumine, za več kot 15‑krat manjši (0,16 +/- 0,1 cm3) v primerjavi s kontrolno skupino miši, ki ji niso injicirali eteričnega olja črne kumine. Pri kontrolni skupini so


83

Skupaj za zdravje človeka in narave

... o delovanju na holesterol Povsem sveža randomizirana in s placebom kontrolirana klinična študija ene izmed iranskih univerz za medicino je vključevala 88 oseb, ki so imele koncentracijo skupnega holesterola večjo od 200 mg/dl (oziroma 5,2 mmol/l). Ena skupina je prejemala štiri kapsule dnevno s 500 mg zdrobljenih semen črne kumine, druga, kontrolna skupina, pa kapsule s placebom. Poskus je trajal štiri tedne. Po tem času so naredili krvne analize in jih primerjali z začetnimi vrednostmi. Koncentracija skupnega holesterola se je pomembno zmanjšala (za 5 odstotkov), prav

tako koncentracija trigliceridov (za 17 odstotkov) in lipoproteinov nizke gostote (za 8 odstotkov). Podatki kažejo, da lahko seme črne kumine pomembno prispeva k zdravljenju povišane koncentracije maščob v krvi (hiperlipidemija), kar je dobra popotnica tudi proti razvoju ateroskleroze in drugih srčno-žilnih bolezni (Medicinal Archives. 2012; 66 (3): 198–200). Kaj bi se zgodilo, če bi raziskava potekala dlje? Ali bi bil odstotek znižanja navedenih parametrov še nižji? Preizkusite sami in morda nam boste prav vi lahko o tem kdaj poročali.

... o delovanju na krvni pritisk Iranski znanstveniki v svoji klinični študiji poročajo, da črna kumina blago uravnava povišan krvni pritisk. Poročajo, da se je ob jemanju 100–200 miligramov izvlečka semen črne kumine pri bolnikih z zmerno povišanim krvnim pritiskom v dveh mesecih znižal tako zgornji kot spodnji krvni pritisk za okoli 2 mmHg (Fundamental and Clinical Pharmacology. 2008; 22 (4): 447–452).

... o delovanju na preprečevanje kapi Raziskava, ki prihaja iz Savdske Arabije, je v in vivo poskusu vključevala živali, ki so jim v krmo primešali zdrobljeno seme črne kumine (250 mg na kilogram telesne teže, na dan, sedem tednov). Rezultati so pokazali, da semena črne kumine znatno zaščitijo pred povišano koncentracijo homocisteina v krvi (hiperhomocisteinemija). Ta rezultat pomeni, da semena varujejo pred zamašitvami (okluzije) krvnih žil. Zamašitve žil lahko

Črna kumina

izmerili, da velikost tumorja meri 2,5 +/0,6 cm3. To kaže na dolgotrajno izboljšanje rakavega stanja zaradi črne kumine, četudi brez novih odmerkov (po 10. dnevu). Nato so še z razsojem metastaz izmerili, kako močno aktivno je eterično olje črne kumine. Zanimivo! Izkazalo se je, da je črna kumina preprečila razvoj metastaz v jetrih. To pa ni kar tako, kajne? Občudovanja in čudenja vredno (Brazilian Journal of Medicinal and Biological Research. 2007; 40 (6): 839–847). Podobno potrjuje tudi najnovejša kitajska raziskava, ki poroča, da je timokinon snov, ki deluje proti metastazam raka trebušne slinavke (Acta Pharmaceutica Sinica. 2011; 46 (8): 910–914). Ker ta oblika raka velja za najbolj nevarno in so pri njej prognoze najslabše, bo morda spoznanje o močeh črne kumine za nekoga postalo rešilna bilka. Obenem pa ne moremo, da ne bi še enkrat začutili spoštovanja do ajurvede, ki to dejstvo pozna že tisočletja.


84

Ščepec védenja

zaradi prekinitve kroženja krvi in dovoda kisika do organov, predvsem pa v možgane in v srce, vodijo v možgansko kap in srčni infarkt (Vascular Disease Preventia. 2006; 3 (1): 73–78).

O posameznih začimbah

... o delovanju na ledvice Olje črne kumine deluje zaščitno na ledvice. To so pakistanski znanstveniki objavili konec leta 2012. Vendar pa to ni vse. Preskušali so, kako olje črne kumine ščiti ledvice pred toksičnim vplivom sintezne zdravilne učinkovine gentamicina na ledvice. Gentamicin je sintezni antibiotik z zelo širokim spektrom delovanja. Uporablja se v obliki krem in mazil, kadar gre za okužbe na koži, ali pa intravensko ob hudih vnetjih notranjosti srca (endokarditis), okužbah spodnjih dihal, hudih okužbah sečil, meningitisu, sepsi itd. Ta aminoglikozidni antibiotik se nabira v delih ledvic, tam pa prihaja do oksidativnega stresa in slabšanja delovanja ledvic. Toksični vpliv na ledvice se pojavi v do 30 odstotkih, so o nefrotoksičnosti zapisali v skupnem delu Bolnišnica Golnik in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Kaj pa pravijo o tem pakistanski znanstveniki? Ali se lahko temu izognemo? Olje črne kumine je v poskusu na živalih znižalo vrednosti kreatinina in dušika sečnine v krvi v primerjavi s kontrolno skupino. (Kadar sta ti dve vrednosti v serumu visoki, kažeta na poslabšano delovanje ledvic.) Ob dodatku vitamina C k olju črne kumine pa je zaradi sinergizma obeh antioksidantov zaščitno delovanje na ledvice še večje (Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012; 25 (4):

Zamolčane zdravilne moči začimb

727–730). Četudi nismo v zahtevni zdravstveni situaciji, ko moramo prejemati antibiotike, pa lahko svoje ledvice – ta pomemben organ zdravja in razstrupljevalca našega telesa – „pocrkljamo“ z oljem črne kumine in mu olajšamo odstranjevanje toksičnih snovi iz našega organizma, ki jih vanj vztrajno in dnevno vnašamo.

... o delovanju na jetra Obstaja veliko znanstvenih raziskav, ki na različne načine potrjujejo, da črna kumina ščiti jetra. Tradicionalno se v ta namen uporabljata tako seme kot tudi olje iz semen črne kumine. Znanstveniki so na osnovi rezultatov raziskav ugotovili, da zdrobljena semena ali vodni izvleček iz semen (odmerek za laboratorijske živali: 250–500 mg/kg) delujeta v ta namen bolje kot olje. Glavno vlogo pri tem ima timokinon, ki je močen antioksidant, zato znanstveniki verjamejo, da pride do zaščite jetrnih celic predvsem zaradi antioksidativnega učinka, pa tudi zaradi nevtralizacije prostih radikalov in imunomodulatornih lastnosti timokinona (odmerek za laboratorijske živali: 100 miligramov timokinona na kilogram telesne teže dnevno).

... o delovanju na diabetes Dva grama zmletih semen črne kumine dnevno sta lahko koristna dopolnilna terapija pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, poročajo raziskovalci iz Savdske Arabije. Sodelovalo je 94 bolnikov, ki so prejemali kapsule z različnimi odmerki semen. Dvogramski odmerek se je izkazal kot najustreznejši za uravnavanje glukoze v krvi, saj


85

Skupaj za zdravje človeka in narave

... o delovanju na živčevje Danes obstajajo številne znanstvene podlage, ki potrjujejo upravičenost tradicionalne uporabe črne kumine pri boleznih živčevja. V povsem sveži študiji skupine iranskih znanstvenikov so pokazali, da vodno-alkoholni izvleček deluje proti depresiji, ki so jo za namen poskusa sprožili umetno. Odzivnost živali je bila znatno večja v skupini, ki je prejemala 200 oziroma 400 miligramov črne kumine na kilogram telesne teže ali pa čisti izvleček timokinona v primerjavi s kontrolno skupino (Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. 2012; 4 (3): 219–225). Dokazano je, da črna kumina, predvsem njena glavna sestavina timokinon, ščiti živčne celice pred njihovim propadom. Nova študija, ki prihaja iz malezijskih znanstvenih krogov, pa poroča o učinku olja črne kumine, ki pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti ter ščiti pred nevrodegenerativnimi boleznimi, vključno z Alzheimerjevo boleznijo. Posebnost te študije je, da je v ozir vzela več morebitnih krivcev za nastanek teh

bolezni: vnetje možganskih živcev, oksidativni stres in kronično zmanjšanje pretoka krvi v možgane (kronična cerebralna hipoperfuzija, ki nastane zaradi zoženj vratnih arterij, kar vodi v razvoj nekaterih tipov demence). Pri podganah, ki so jim izzvali cerebralno hipoperfuzijo, so izmerili, da olje črne kumine navkljub motnji v pretoku krvi opazno ohranja kognitivne sposobnosti (Acta Neurobiologiae Experimentalis. 2012; 72 (2): 154–165).

... o delovanju na hormone Proti krčenju maternice Iz Jordanije poročajo, da je olje črne kumine zmožno zavirati krčenje maternice, tako spontane naravne krče maternice pri nezaželenih zapletih, kot sta prezgodnji porod ali obetajoči se spontani splav, kot tudi krče, sprožene umetno s sintezno učinkovino oksitocin. Oksitocin zdravniki najpogosteje uporabljajo pri pospeševanju poroda oziroma za sprožitev umetnih popadkov. Proti zanositvi Da ima črna kumina lahko tudi kontraceptivni učinek, poroča raziskava na podganah, ki so jo opravili indijski znanstveniki. Izvleček (dva grama na kilogram telesne teže), ki so ga ekstrahirali iz semen z organskim topilom heksanom, preprečuje zanositev, če ga dodamo prvi do deseti dan po spolni združitvi. Za več mleka Črna kumina dokazano poveča tudi količino mleka pri doječi materi, kar povezujejo

Črna kumina

ni povzročal tudi hkratne izgube telesne teže (kar bi bil sicer pri osebah s prekomerno težo zaželen učinek). Krvni sladkor se je znižal v povprečju za 45 mg/dl po 4 tednih (pretvorjeno v enote, ki jo uporabljamo v Sloveniji, 2,5 mmol/l), po 8 tednih za 62 mg/dl (oziroma 3,4 mmol/l) in po 12 tednih za dodatnih 56 mg/dl (oziroma 3,1 mmol/l). Terapija s črno kumino je potekala ob sočasnem jemanju konvencionalne terapije za diabetes (Indian Journal of Physiology and Pharmacology. 2010; 54 (4): 344–354).


86

Ščepec védenja

z maščobami in s hormonsko strukturo črne kumine (Journal of Ethnopharmacology. 1996; 52 (1): 23–26; Indian Journal of Physiology and Pharmacology. 1995; 39 (1): 59–62; Saudi Pharmaceutical Journal. 1999; 7 (4): 205–215).

O posameznih začimbah

... o delovanju na moške Za dvig testosterona in proti debelosti Na indonezijski univerzi za medicino je skupina raziskovalcev v nedavni dvojno slepi s placebom kontrolirani klinični študiji proučevala učinkovanje semena črne kumine na vsebnost prostega testosterona v krvi. Preverjali so tudi učinek na metabolne motnje pri moških s centralno (jabolčno obliko) debelosti. Drugače povedano, obstaja medsebojna odvisnost med količino testosterona in maščobnega tkiva. Upad testosterona se pogosto izrazi v povečani količini maščobnega tkiva, debelosti. Raziskave kažejo, da začne po tridesetem letu koncentracija krvnega testosterona upadati za en odstotek na leto, po štiridesetem pa že za 1,6 odstotka na leto. V večji ameriški študiji so ugotovili, da ima kar 19 odstotkov moških, starejših od 60 let, pomanjkanje hormona testosterona. To je tudi razlog, zakaj imajo starejši moški več maščobnega tkiva, predvsem v predelu trebuha in prsnega koša, okrog notranjih organov in okrog srca, kar s skupnim imenom označujemo kot centralna debelost. Klinične študije tudi kažejo, da nizka koncentracija testosterona povečuje možnost nastanka za življenje nevarnih kroničnih bolezni 21. stoletja – srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, povišanega

Zamolčane zdravilne moči začimb

krvnega pritiska, povišane vrednosti trigliceridov in holesterola v krvi. V navedeni indonezijski klinični študiji so sodelovali moški, stari od 30 do 45 let, razdeljeni v dve skupini, prva je prejemala kapsule s semenom črne kumine v prahu (750 mg) dvakrat dnevno, druga pa placebo. Študija je trajala tri mesece ob nespremenjenih prehranskih navadah in dodatku kapsul črne kumine oziroma placeba. Subjektivno počutje: slabost, spahovanje, bolečine v sklepih in drugod po telesu, telesna šibkost, utrujenost, pozabljivost, libido, nespečnost in izpadanje las so se izboljšali že po enem tednu, do konca študije pa je bilo izboljšanje izmerjeno pri vseh udeležencih. Znatno so se spremenili tudi telesna teža in obseg pasu ter zgornji krvni pritisk. Statistično niso mogli potrditi, da je šlo za bistvene spremembe metabolnih parametrov. Naknadno so glede na preliminarne študije preračunali, da bi povišani odmerek 40 mg na kilogram telesne teže dnevno oziroma približno 3 grame črne kumine dnevno vplival tudi na povišanje ravni prostega testosterona v serumu ter na znižanje trigliceridov, holesterola, kreatinina, krvnega sladkorja in spodnjega krvnega pritiska (Acta Medica Indonesiana. 2010; 42 (3): 130–134). Kdo bi si mislil, da lahko toliko moških težav odpihnemo zgolj s ščepcem črnih semen … In vse to za ceno zgolj 10 centov na dan (toliko boste v Sloveniji odšteli za 2 grama semen črne kumine iz certificirane ekološke pridelave).

... o delovanju na otroke Proti otroški epilepsiji in krčem


87

Skupaj za zdravje človeka in narave

Proti vročini Iz arabskega sveta prihaja raziskava, v kateri so mišim dajali olje črne kumine v odmerku 100–400 µl/kg. To je znižalo telesno temperaturo za 4 stopinje Celzija v 30 minutah (Natural Product Sciences. 2006; 12: 11–16). Ta učinek sicer še ni bil preverjen s klinično študijo na ljudeh, mu pa pritrjujejo tisočletne izkušnje ajurvede. Ker je olje črne kumine varno tudi za otroke, bi nemara lahko predstavljalo učinkovito naravno pomoč pri vročini, takrat ko jo je nujno treba znižati. Proti kožnim okužbam in vnetjem Iz Jordanije prihaja novejša raziskava, ki poroča o pozitivnih rezultatih zdravljenja kože, okužene z bakterijami iz rodu Staphylococcus. Mišim so tri ure po okužbi na okuženo mesto nanašali 50 oziroma 150 μmol olja črne kumine dvakrat dnevno dva zaporedna dneva. Po petih dneh so izvedli meritve in ugotovili, da je olje črne kumine pospešilo celjenje na mestu okužbe, zmanjšalo se je tudi število belih krvničk,

lokalno vnetje je bilo manjše, bakterijska okužba pa omejena (Pakistan Journal of Biological Sciences. 2011; 14 (23): 1038– 1046). Nekatere druge raziskave poročajo, da črna kumina deluje prav tako na druge po Gramu pozitivne in po Gramu negativne bakterije ter na viruse, glivice in gliste. Raziskave o črni kumini so nas presenetile, saj je ena bolj zanimiva od druge. Vsaka govori o črni kumini iz svojega zornega kota. Da te mnogostranske „vojakinje“ ne bi prikrajšali za kakšno „odličje“, bomo v tem odstavku nanizale, česar nismo zajele v zgornje, bolj obsežne opise. Črna kumina se je odlično izkazala tudi pri okužbah urinarnega trakta, proti nadležni želodčni bakteriji Helicobacter pylori (trije grami semena črne kumine v kombinaciji z antibiotikom), deluje dokazano analgetično, antioksidativno in protivnetno. Številne so študije, ki poročajo o vplivu črne kumine na prebavni trakt: vodni izvleček (čaj) pri živalih dokazano znižuje količino kisline v želodcu ter s tem varuje pred razjedami na želodcu in dvanajstniku, umirja razdraženo črevo in prebavne krče, odmerek 10 miligramov na kilogram telesne teže pa popolnoma zaustavi kolike v poskusih z živalmi (Pakistan Journal of Biological Sciences. 2004; 7 (4): 441–445).

Morebitne nevarnosti pri uporabi V običajnih količinah za prehrano jo lahko uporabljate brez strahu, če pa bi z njo pretiravali, bi lahko razdražili želodec in

Črna kumina

Znanstveni podatki kažejo, da se 15 odstotkov otrok ne odziva na konvencionalno terapijo s sinteznimi antiepileptičnimi zdravili. Iranska dvojno slepa, navzkrižna klinična študija, v katero je bilo vključenih 23 otrok, starih od 13 mesecev do 13 let, kaže na izredne rezultate. Odmerek vodnega izvlečka črne kumine (40 mg na kilogram telesne teže otroka, na 8 ur, 4 tedne) je znatno zmanjšal napade v primerjavi s kontrolno skupino (placebo) (Medical Science Monitor. 2007; 13 (12): CR555–559).


88

Ščepec védenja

O posameznih začimbah

črevesje. Učinkovina nigelon je v večjih koncentracijah lahko strupena in lahko izzove alergije. Običajni odmerki za odraslo osebo, ki jih navajajo znanstveni viri, so od 1,2 do 2 grama zdrobljenih semen črne kumine. Seme v najvišjem odmerku uporabljamo štiri tedne. Ob uporabi olja črne kumine na koži se lahko pojavi draženje kože. Previdnost velja, kadar črno kumino uporabljajo osebe z imunskimi motnjami ali imunsko pomanjkljivostjo. Seme črne kumine ima lahko kumulativni učinek, kadar jemljemo protiastmatična zdravila, protivnetna zdravila, zdravila za zniževanje maščob in antibiotike. Kdor želi zanositi, naj se raje izogne črni kumini, prav tako velja previdnost med nosečnostjo, saj zavira naravno krčenje maternice. Previdnost je potrebna pri sočasnem jemanju zdravil za plodnost ter zdravil, ki sprožajo porod in popadke (učinek črne kumine je ravno obraten – popadke umirja).

Uporaba v kulinariki Zdaj ko ne morete verjeti svojim očem, česa vse je zmožna črna kumina, verjetno premišljujete, na kakšen način bo najbolje zaužiti svoj dnevni odmerek tega „blagoslova“. Semena črne kumine so v Turčiji in na Bližnjem vzhodu obvezna sestavina ploščatih kruhkov in slanega peciva. Tudi pri nas so jo nekoč dodajali v kruh, da bi bil bolje prebavljiv. Dobro tekne v jajčni omleti, ki v

Zamolčane zdravilne moči začimb

kombinaciji s kumino in koriandrom dobi prav poseben orientalski pridih. Tudi Indijci imajo začimbo zelo radi: njihove vegetarijanske jedi, kot so pilavi, kariji in podobno, hlepijo po zemeljski noti, ki jo nudi črna kumina. Dodajamo jo v različne zelenjavne jedi in jedi s stročnicami, pa tudi k vloženi zelenjavi. Ponekod z njo aromatizirajo maslo, s katerim zabelijo kuhano lečo. Črna kumina odlično začini jajčevce, buče, paradižnik in perutnino. Če so vam všeč trpki okusi, si pripravite začimbno mešanico „Panch Phoron“, ki naj vsebuje črno kumino, koromač, triplat, črna gorčična semena in kumin v enakih delih. Takšna začimbna mešanica se zelo dobro poda k zelenjavi ali ribi. Pred uporabo jo prepražite v vročem olju, najbolje gorčičnem. Semena črne kumine so zelo okusna tudi pražena. Tako lahko namesto običajnih drobtin, denimo, tofu ali sir panirate kar v semenih črne kumine. Z njimi lahko obogatite različne solate in juhe. Po vzoru različnih vzhodnih narodov začimbo dodajte v testo za kruh, z njo pa lahko začinite tudi zelje, krompir, sir, skuto in različne omake. Če radi eksperimentirate v kuhinji, lahko s ščepcem črne kumine obogatite celo čaj ali kavo. Kljub vsem navedenim kulinaričnim izkušnjam menimo, da je za resne zdravilne učinke bolje zaužiti čim večji del te začimbe v obliki zmletih semen ali hladno stisnjenega olja, ki ga dodamo, ko je jed že servirana. Dragocene maščobne kisline in druge učinkovine bi bilo škoda uničiti z visoko temperaturo.


89

Skupaj za zdravje človeka in narave

Dobro se ujame s/z ... ... cimetom, gorčičnimi semeni, janežem, kardamomom, koriandrovimi semeni, koromačem, kuminom, kurkumo, limonsko travo, timijanom in triplatom. Prva faza cvetenja

Gojenje

Če bi en cvet vsako uro posneli s fotoaparatom in predvajali kot animirani film, bi dojeli, kako graciozni so ti cvetovi v svojem plesu odpiranja. Morda je prav ta nežnost spodbudila nekoga, da jih je poimenoval „ljubezen v jutranji meglici“.

Je enoletnica s pernatimi lističi sivo-zelene barve, cveti pa v belo-modrih odtenkih. Lepota cvetov je večplastna in lahko uživate v vsaki fazi njihovega odpiranja. Če bi en cvet vsako uro posneli s fotoaparatom in predvajali kot animirani film, bi dojeli, kako graciozni so ti cvetovi v svojem plesu odpiranja. Kdo pravi, da rastline ne hodijo? Nekatere celo plešejo pred našimi očmi. Škoda je umreti, preden to doživimo. Morda

je prav ta nežnost spodbudila nekoga, da jih je poimenoval „ljubezen v jutranji meglici“ (love-in-a-mist) ali „Venerini lasje“. Sodobni botaniki pravijo, da so za takšna imena zaslužni njeni listki, ki kot puhek obdajajo cvetove in fotografom otežujejo izostritev fotografije. Razlaga morda drži za zadnjih sto let, ime pa je zagotovo starejšega datuma.

Črna kumina

Črna kumina je nadvse preprosta za gojenje, rada se sama zaseje in je na pogled ena izmed najlepših začimb. Rada ima dobro odcedna tla in precej sonca. Če ji ne morete zagotoviti sonca ves dan, potem jo dajte tja, kjer bo imela na voljo jutranje sonce. Kupljeno začimbo v semenih lahko uporabite tudi za sejanje. Semena le pritisnite na tla in čeznje posujte milimeter prsti. Če kupite sadike, bodo potrebovale nekoliko več časa, da se ukoreninijo. Rastlina ima kratko vegetacijsko dobo in če želite uživati v njej vse poletje, ponovite setev vsak mesec od pomladi do poletja.

Faza, kjer se že ustvarja semenska glavica


90

Ščepec védenja

Zamolčane zdravilne moči začimb

O posameznih začimbah

Če opazujete njeno obliko, boste v njej razbrali vpliv planeta Venere. Tako kot za Venerino jabolko in vrtnico, je peterokraka oblika značilna tudi za črno kumino. To lahko opazimo v obliki cvetov (če ne gre za žlahtnjene cvetove) in po obliki glavic. Sicer pri tem črna kumina ni tako dosledna kot drugi dve navedeni rastlini, zato občasno najdemo tudi cvetove, ki so izjema pri tem pravilu. Ko rastlina odcveti, se nežni cvetovi prelevijo v nadvse dekorativne glavice s semeni. Tudi njih je vredno opazovati, saj boste priča vsakodnevnemu spreminjanju njihove barve. Ko začnejo glavice izgubljati zeleno barvo, vendar še niso suhe in odprte, jih oberemo in posušimo. Če želimo semena, ki imajo največ arome in zdravilnih moči, čakamo na to, da začnejo rožljati v cvetnih glavicah. Po eni strani jih moramo obrati čim pozneje, vendar pa kljub temu pravočasno, da semena ne padejo ven. Najbolje bi bilo izbrati dan za cvet po biodinamičnem setvenem koledarju.

Če boste črno kumino sušili obrnjeno navzdol, pod njo obvezno postavite papir ali škatlo, kamor bodo padala semena. Do trenutka, ko jih boste potrebovali, bodo krasile suhe cvetlične aranžmaje. Presežke pa posušite do konca in nato stresite iz cvetnih glavic. Shranite jih v steklenem kozarcu na temnem mestu.

Kako nakupovati? Kupite nezmleta semena, če želite imeti čim več od arome črne kumine. Sama semena nimajo posebnega vonja, če pa jih le malo podrgnete med prsti, boste hitro začutili značilen vonj, ki spominja na poper, timijan ali origano. Podoben je tudi njen okus, ki se s praženjem še okrepi. Pražite jo lahko na suho ali za spremembo kot Indijci – v gorčičnem olju. Semena boste najlaže strli v kavnem mlinčku ali mlinčku za poper.


91

Skupaj za zdravje človeka in narave

Pakora – indijski zelenjavni ocvrtki • • • • • • • • • • • •

Za testo uporabimo: 100 g čičerikine moke 100 g pšenične moke 1 jušno žlico črne kumine 1/2 čajne žličke mletega cimeta ¼ čajne žličke čilija ali kajenskega popra 2 čajni žlički mletega koriandra 2 čajni žlički mletega kumina 1 čajno žličko mlete kurkume ¼ čajne žličke asafoetide 2 čajni žlički soli ½ čajne žličke vinskega kamna 250 ml hladne vode

Potrebujemo še 700 g sveže zelenjave (brstični ohrovt, mlade bučke, cvetača, krompir, paprika, korenček, gomolj zelene, čebula, …) in olje za cvrtje. Najboljše je palmino olje ali ghee. Dobro je tudi sončnično ali svetlo sezamovo olje. V skledo presejemo moko, pecilni prašek in dodamo vse začimbe. Počasi dolivamo vodo in z metlico mešamo, da dobimo gladko testo, ki je dovolj gosto, da se prime zelenjave. Zelenjavo očistimo in narežemo na kolobarje ali lističe debeline 3–5 mm. Cvetačo in brstični ohrovt bo morda treba najprej na pol skuhati. Osušene koščke zelenjave pomakamo v testo in ocvremo v vroči maščobi. Lepo zlato zapečene koščke zlagamo na papirnate prtičke, da se vpije odvečna

maščoba. Palmino olje se najmanj vpije in zato so pakore lepo suhe. Postrežemo jih z rižem in omako iz avokada ali z jogurtom.

Sada pakora – „zlate kroglice“ • • • • • • • • • •

200 g čičerikine moke 1 čajna žlička črne kumine ½ čajne žličke zmletega cimeta ¼ čajne žličke mletega čilija 1 čajna žlička mletega koriandra 1 čajna žlička mletega kumina 1 čajna žlička mlete kurkume ¼ čajne žličke asafoetide 1 čajna žlička soli ½ čajne žličke pecilnega praška iz vinskega kamna • 200 ml hladne vode • olje za cvrtje Testo pripravimo, kot je opisano v prejšnjem receptu za pakore, le da naj bo gostejše, skoraj kot krema. Z metlico ga močno stepamo, da se naredijo zračni mehurčki. Z žlico ali majhno zajemalko zajemamo testo in ga počasi vlivamo v vročo maščobo. Kapljica bo v maščobi zacvrčala in priplavala na površje. Z žlico hitro vlivamo tanke curke testa, dokler ne prekrije celotne površine. Ogenj naj bo tako močen, da se pakore v štirih minutah zlato rumeno zapečejo. Med tem jih s penovko večkrat obrnemo. Nato jih poberemo iz olja in odcedimo. Takšne pakore so zelo okusne v juhi ali kakšni drugi zelenjavni jedi. So tudi odličen prigrizek k pijači.

Črna kumina

Recepti


priča smo vse bolj agresivnim poskusom kapitala, da se polasti zdravja in zdravil. v tej luči predstavlja knjiga Ščepec védenja revolucijo v načinu mišljenja, videnja in čutenja zdravilnih moči narave.

Knjiga prinaša združitev Védenja naših prednikov, izkušenj tradicionalnih medicin vsega sveta in sodobnih znanstvenih spoznanj, ki nedvomno potrjujejo, da so začimbe pogosto veliko bolj močne, varne in pametne od registriranih zdravil. Pomagajo tudi tam, kjer uradna medicina nima rešitev in zdravi zgolj simptome –pri virusu HIV, herpesu, okužbah z bakterijami, odpornimi na antibiotike, pri multipli sklerozi, demenci, Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni, boleznih srca in ožilja, hormonskih težavah itd. In ker so trditve, ki jih boste v tej knjigi prebrali, včasih zares osupljive, je temu primerna tudi teža

dokazov, ki še nikoli v svetovni literaturi niso bili zbrani in objavljeni na enem mestu.

Če bo „postdemokratično društvo” (kot nekateri imenujejo navidezno demokracijo, v kateri trenutno živimo) končalo v novi obliki totalitarizma, bodo verjetno tudi knjige, kot je ta, na muhi uradnih skrbnikov družbeno zaželenega mišljenja. Morda ne bomo mogli preprečiti novega „lova na čarovnice” in zažiganja knjig. Lahko pa skupaj naredimo nekaj, kar je močnejše od vsake cenzure – dovolimo temu védenju, da živi v nas, in s tem zagotovimo, da se bo zbrana ljudska modrost posredovala prihodnjim rodovom.

Cena: 38 € 9 789619 269343

www.zazdravje.net

Ne bo vam povedala zgolj, kaj začimbe zmorejo, temveč tudi, zakaj in kako. Zakaj tistega, kar so naši predniki znali prebrati v naravi, ne bi zmogli tudi mi? Možnost, da se lahko pozdravimo sami, na varen način in brez velikih stroškov, je naša pravica! To je eden izmed temeljev svobode vsakega posameznika.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.