Page 1

ONLINE MAGAZINE STICHTING ASSYRIË NEDERLAND

MAART 2011

ASSYRIË MAGAZINE

Provinciale Statenverkiezingen

Met een Assyrisch Tintje

Annelies Haddad `Sommige Assyriërs vinden mij geen echte Assyriër`

Assyria Council of Europe druk aan het lobbyen

WWW.ASSYRIË.NL


ASSYRIË MAGAZINE

Online Magazine Stichting Assyrië NL info@assyrie.nl www.assyrie.nl Editie #1, Maart 2010 Eindredactie Nahrin Aslan Daniël Cengiz Redactie Nahrin Aslan Somar Abdo Daniël Cengiz Art direction & Design Daniël Cengiz Fotografie Somar Abdo Met dank aan Attiya Gamri Matay Beth Arsan

Beste lezer, Sinds enkele jaren is de gemeenschap van Assyrische Nederlanders in een hoog tempo gestegen, vooral na de oorlog in Irak. De christelijke Assyriërs zien Nederland als hun nieuwe vaderland en gaan in de maatschappij op als hard werkende burgers die hun kansen grijpen op het gebied van educatie, in de zakenwereld, entertainment en sport. Nederland en Europa zijn voor hun een tolerante leefomgeving ten opzichte van de islamitische regimes in het Midden-Oosten. Stichting Assyrë Nederland heeft in de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd om te bekijken wat de Assyrische Nederlanders zoal bezighoudt. Van concerten, lezingen en debatten met lokale en provinciale Nederlandse politici

tot hulpacties voor het oude vaderland Assyrië, waar hun volksgenoten in het huidige Irak, Turkije, Syrië en Iran nog steeds zwaar onderdrukt worden. In Assyrië magazine treft u een mix aan van onderwerpen. We beginnen natuurlijk met de Statenverkiezingen van 2 maart. Daarnaast komen er enkele Assyrische Nederlanders aan het woord en vindt u artikelen over regionale en landelijke politici die zich met de Assyrische kwestie bezig houden. Wij zien uit naar reacties en commentaar van onze lezers. Heeft u interesse om Stichting Assyrië Nederland te ondersteunen, neem dan contact met ons op per e-mail. Veel leesplezier! Drs. M. Beth Arsan Stichting Assyrië Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.


In deze editie...

7

ASSYRISCHE KEI UITGEREIKT

FRANK KHOSHABA STELT ZICH VOOR

11

10

CHRISTMAS GIFT FOR NINEVEH EEN SUCCES!

IN GESPREK MET ANNELIES HADDAD

11

ASSYRIËRS IN DE MEDIA

19

STUDIEREIS NAAR NINEVEH


t s k j i r g n a l e b e D n e g n i z e i k r e v n State

Vriend en vijand is er mee eens dat de statenverkiezingen die op woensdag 2 maart worden gehouden erg belangrijk zijn, misschien wel de belangrijkste ooit. De toekomstige statenleden kiezen namelijk de Eerste Kamerleden. Als het kabinet van Rutte geen meerderheid heeft in de Eerste kamer wordt het moeilijk voor de VVD, CDA en PVV om hun plannen als minderheidskabinet te realiseren. De plannen van de coalitiepartijen zullen dan namelijk vaak al in de Eerste Kamer stranden. Voor de PvdA is het daarom van belang dat zij de zetels die zij op dit moment heeft in alle provincies behouden. In Overijssel heeft het CDA de meeste zetels. De tweede partij is de PvdA. De Assyriërs hebben de afgelopen acht jaar massaal op de PvdA gestemd mede door PvdA’er Attiya Gamri. Zij is een bekende politica binnen de Assyrische gemeenschap. Gamri is de afgelopen vier jaar vicevoorzitter van de fractie geweest, maar is nu verhuisd naar Noord-Holland en daarom niet meer actief in Overijssel. De Oldenzaalse trok de afgelopen acht jaar voor meer dan zevenduizend stemmen. Bij het CDA en de PvdA zijn er twee politici die de Assyriërs en hun problemen kennen en hen hierbij willen helpen. Dat zijn Tiem van Dalfsen (PvdA) en Theo Rietkertk (CDA). Tiem van Dalfsen zit 8 jaar voor de PvdA in de Provinciale Staten van Overijssel. Hij werkt daar met veel volharding en passie aan

3

een beter Overijssel voor mensen, dieren en planten. Geen megastallen voor 25000 varkens of een miljoen kippen, maar familiebedrijven, passend in het landschap van Overijssel. Tiem is kortom een hartstochtelijk voorvechter voor een beter Overijssel.

Stichting Assyrië Nederland had een gesprek met Tiem om te onderzoeken wat hij van Assyriërs weet en of hij wat dat betreft het hart ook op de goede plek heeft. Nou, daar waren we snel achter! Tiem blijkt een bijbelkenner te zijn en dat kan bijna niet anders als je in het Calvinistische Genemuiden bent opgegroeid. Hij kent de Assyriërs ten tijde van Sanherib en Nebukadnézar zelfs erg goed! Dat het volk nog steeds bestaat heeft hij altijd geweten, maar pas toen hij acht jaar geleden Assyrische partijgenoten leerde kennen, besloot hij zich in de Assyrische kwestie te verdiepen. De afgelopen jaren heeft Tiem acties als ‘Kerst in Ninevé’ gesteund en hulporganisaties waar hij bij betrokken is kennis laten maken met de situatie van de Assyriërs in Irak voor hulp en steun. Zo heeft een kerk in zijn woonplaats Genemuiden projecten in Irak gesteund. Tiem is absoluut overtuigd van de noodzaak van internationale solidariteit. Daarom heeft hij sinds 1974 samen met vijf collega’s een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Zwolle opgericht. Via ‘De Brug’ zet hij zich nog steeds in voor onderdrukte bevolkingsgroepen. Hij vindt het een absolute must dat de Assyriërs een eigen provincie in Irak .com/


te n ooit! krijgen. Het is daarom zeer teleurstellend dat de minister van buitenlandse zaken Rosenthal (VVD) deze gedachte niet steunt en de Iraakse regering hier niet op aanspreekt. Natuurlijk kent Tiem de Assyriërs ook als inwoners van Overijssel. Hij kent het syrischorthodoxe klooster, het Anatolië festival, de diverse kerken en het lekkere eten.

een betrouwbare volksvertegenwoordiger die altijd bereid is om te luisteren en zaken op te pakken”. Dus, stem op Tiem van Dalfsen, nummer 11 van lijst 2, PvdA en geef daarmee de Assyriërs ook een stem in Overijssel en in Zwolle!

‘Tiem werkt dag en nacht aan een beter Overijssel’ Het verhaal van de St. Jan in Den Bosch waar de Assyriërs door Den Uyl van de PvdA hun verblijfsvergunning hebben gekregen ligt nog vers in zijn geheugen. Om die houding is hij lid geworden van de PvdA. In 2008 heeft Tiem daarom samen met een Assyrische een emotioneel bezoek gebracht aan de St. Jan in Den Bosch om te bekijken en te ondergaan hoe de Assyriërs zo’n lange tijd daar in hongerstaking hebben ‘gewoond’. Attiya Gamri, collega statenlid stemt om alle genoemde redenen op woensdag 2 maart op Tiem van Dalfsen: ‘Ik stem op Tiem, de nummer elf op lijst van de PvdA en ik hoop dat alle Assyriërs dat ook gaan doen. Tiem bewijst iedere keer weer dat hij dag en nacht werkt aan een beter Overijssel terwijl hij in zijn schaarse vrije tijd ook nog eens werkt aan een betere wereld. Met Tiem in het parlement van Overijssel hebben de Assyriërs

Foto: Tom van Dijke

Weblog Tiem van Dalfsen

http://tiemvandalfsen.blogspot.com

4


De politicus Theo Rietkerk is lijsttrekker van het CDA tijdens de komende Statenverkiezingen. Rietkerk is een ervaren politicus die al eens werkzaam was als Tweede Kamerlid voor zijn partij. De Kampenaar wil nu echter weer actief zijn voor Overijssel en al haar bewoners. Waar wilt u zich als Statenlid persoonlijk mee bezig houden de komende vier jaar? ‘Ik ga me inzetten voor een Overijssel waar een goede balans is tussen wonen, werken en ontspanning. Ik wil met mijn partijgenoten de regionale economie stimuleren en ruimte voor de landbouw waarbij de kwaliteit van bestaande natuur behouden blijft. Ik vind ook dat de files in de regio moeten worden opgelost en ik zet me ervoor in dat er geen extra goederentreinen over de spoorlijn Deventer-Rijssen-Oldenzaal komen.’

ling volg en individuele gesprekken met Assyriërs. Ik heb de Assyriërs vooral leren kennen via gesprekken met mevrouw Attiya Gamri.’ Wat vindt u van de situatie van Assyriërs in Irak en Turkije? ‘Ik ben tegen onderdrukking in elke vorm. Ook als het gaat om de situatie van de Assyriërs in Irak en Turkije.’ Waarom trekt dit onderwerp u aan? ‘Publieke gerechtigheid en solidariteit zijn de grondbeginselen van het CDA. Wij willen ook dat dit voor de inwoners in Irak en Turkije geldt. Via de Europese Unie oefenen we daar onze invloed op uit en ook natuurlijk de regering in Den Haag.’

‘Alles wat een Statenlid doet, raakt iedere bewoner van wilt u zich de komende tijd Overijssel’ metHoedeze kwestie bezig houden?

Wat vindt u belangrijk voor Overijssel? ‘Het stimuleren van de regionale economie is een kerntaak van de provincie. Dit blijft belangrijk voor Overijssel, of het nu gaat om duurzaam bouwen, nieuwe energieclusters, de innovatieroute of ruimte voor bedrijven en boeren.’

‘Persoonlijk door mij solidair te verklaren, maar in het provinciale beleid kan ik daar beperkt wat aan doen. Het CDA kiest er wel bewust voor om provinciaal georganiseerde maatschappelijke organisaties te ondersteunen.’

Waarom wilt u eigenlijk Statenlid zijn? ‘Alles wat een Statenlid doet, raakt iedere inwoner van Overijssel. Vaak weet men niet precies wat de provincie doet, maar we kunnen als Statenleden veel voor Overijssel betekenen!’ Hoe bent u iets te weten gekomen over de politieke situatie van Assyriërs in Irak en Turkije? 
 ‘Ik ken de situatie van de Assyriërs in Turkije en Irak door de media die ik met belangstel

5

Foto: http://www.cda.nl

Weblog Theo Rietkerk


Noord Holland is wat mij betreft de drive van Nederland. Wat mij aan NoordHolland intrigeert is de combinatie van zee, water en landschap, de economische ontwikkeling en het vestigingsklimaat. Deze combinatie van factoren leidt er toe dat je als provinciale politica steeds voor moeilijke keuzes staat. De grote steden problemen en de leefbaarheid op het platteland zullen de komende jaren veel meer aandacht behoeven. De vergrijzing zal ook Noord Holland veranderen. Ik wil een bijdrage leveren aan de provinciale politiek omdat ik vind dat iedereen kansen moet krijgen. Wij horen mensen niet af te schrijven maar krachtiger te maken. De natuur en bedrijvigheid in Noord-Holland horen niet met elkaar te concurreren maar dienen elkaar te versterken. Tevens ga ik de jeugdzorg in Noord-Holland volgen omdat ik vind dat kinderen in probleemsituaties recht hebben op zorg die goed is en die snel ingezet kan worden. Attiya Gamri, Haarlem Kandidaat Statenlid Noord-Holland


Naam: Frank Khoshaba Geboortedatum: 10-12-1986 Geboorteplaats: Niniveh, Irak Woonplaats: Oldenzaal Studie: Bedrijfseconomie HBO Hoelang woon je al in Nederland? ‘Ik woon inmiddels 12 jaar in Nederland.’ Wat was de reden dat je wegging uit Irak? ‘Ik ben met mijn familie naar Nederland gevlucht, omdat wij als Assyrische christenen niet meer veilig waren in Irak. Dit is tot de dag van vandaag nog steeds het geval. De christenen zijn een minderheid en daardoor een makkelijke prooi voor extremistische islamitische groeperingen.’ Hoe zijn jullie uiteindelijk in Oldenzaal terecht gekomen? ‘Toen we in Nederland aankwamen werden we naar een opvangcentrum gebracht in de buurt van Breda. Vervolgens hebben we een lange tijd in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Zwolle gezeten. Daarna hebben we ook nog een tijd bij AZC Kollum in Friesland gewoond. Toen we uiteindelijk een verblijfsvergunning kregen, konden we kiezen waar we wilden wonen. Mijn ouders kozenvoor Twente omdat hier veel Assyriërs wonen. We zijn vanaf dag een erg gelukkig in Oldenzaal.’ Ken je veel Assyriërs? ‘In Twente wonen momenteel rond de 20.000 Assyriërs als ik het goed heb en ja, sinds we in Twente wonen zijn we veel in aanraking gekomen met andere Assyriërs. We hebben hier niet veel familie, maar wel veel vrienden.’ Ga je in Nederland wel eens naar de kerk? ‘Ik ga samen met mijn familie tijdens de feestdagen naar de Assyrische kerk van het Oosten in Ede. Veel Assyriërs verzamelen zich daar om elkaar fijne feestdagen te wensen.’

7

Ben je actief in Assyrische verenigingen of organisaties? ‘Ik ben zelf een trouwe aanhanger van de Assyrische Jongeren Federatie (AJF) en ik ben samen met wat anderen bezig om een Assyrische vereniging in Oldenzaal op te zetten. Ons doel is om een culturele organisatie te stichten voor jong en oud waar onze gasten wat leren, zich vermaken en elkaar leren kennen.’ Hoe ken je Stichting Assyrië? ‘Ik heb de stichting een aantal jaar geleden leren kennen door de inzamelingsactie ‘Christmas Gift for Nineveh’. Dat was mijn eerste kennismaking en sindsdien doe ik daar elk jaar aan mee. Ik kijk ook vaak op de website en ik lees de nieuwsartikelen die daar verschijnen.’ Wat vind je van de actie? ‘In één woord: GEWELDIG! Ik vind het erg fijn dat de Assyriërs in Irak op deze manier worden geholpen. De kinderen hebben de tijd van hun leven als ze een cadeau krijgen met kerst. Het is een mooi initiatief en ik vind het ook prachtig om achteraf foto’s van blije kinderen te zien op de website van Stichting Assyrië.’


Politiek uit idealisme Sabri Gabriel

‘Terugkijkend naar mijn periode als politicus van 2006 t/m april 2010 wil ik stilstaan bij een aantal momenten waarbij ik vanuit passie en idealisme politiek bedreef. Ik noem deze twee woorden omdat wat mij betreft dit dé uitgangspunten zijn om politiek te bedrijven. Voordat ik mij in 2006 voor het CDA kandidaat had gesteld voor de gemeenteraad had ik mij zelf voorgenomen om vanuit de lokale politiek zoveel mogelijk de landelijke politiek op te zoeken en aandacht te vragen voor de onderdrukking van de Assyriërs. Het begon in 2006 met een gevoelige kwestie namelijk: de genocide in de jaren 1915-1918 op mijn volk. In een uitgebreide documentaire op het populaire programma Netwerk werd er voor het eerst openlijk op de Nederlandse televisie gesproken over de Assyrische genocide. Ik was als beginnend politicus destijds voor het eerst op TV en erg zenuwachtig. Het was echter de moeite waard en ik heb veel reacties gehad van zowel Nederlanders en Assyriërs. Ik kon het niet verkroppen dat er zo weinig aandacht was in de media over de Assyrische genocide dat ik na de Netwerkuitzending zelf de media bleef opzoeken. Ik herinner mij nog de diverse krantenartikelen over de Turkse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, die omdat ze de genocide weigerden te erkennen, zich niet meer kandidaat konden stellen. Een andere belangrijk onderwerp waarmee ik mij bezig hield was de telkens terugkerende, ellendige situatie van onze mensen in Irak. Ik zocht continue de aandacht en stuurde verzoeken naar diverse Tweede Kamerleden om vragen te stellen. Het bezoek naar Den Haag op initiatief en inzet van PvdA Statenlid Attiya Gamri resulteerde in een hulpakket van zes miljoen euro. Dit was een prachtig moment, een om nooit te vergeten.

Een moment, dat weinig met politiek te maken heeft, maar toch één is die ik wil noemen was mijn verzet tegen het uitsluiten van een deel van onze gemeenschap bij een integratieavond. Door inzet en eendracht heb ik met een groep mensen het avondprogramma compleet op de kop gezet. Ik ben nog steeds blij met mijn verzet, want ik kan niet tegen onrecht en het zaaien van verdeeldheid binnen onze gemeenschap! Ik denk ook nog vaak terug aan de stille tocht voor de Assyriërs in ons vaderland. Het was wat mij betreft een succes. Diverse collega raadsleden liepen mee en de burgemeester van Enschede was die avond een van de gastsprekers. De tocht kreeg lokale aandacht in de kranten. Tot slot is het bezoek aan het St. Gabriël klooster het vermelden waard. Diverse landerijen van het klooster worden onrechtmatig opgeëist door de Turkse staat en de omliggende dorpen. Samen met de journalisten van het Nederlands Dagblad hebben we ter plaatse de situatie geanalyseerd. Uiteraard werd hierover uitvoerig geschreven door onze vrienden van het Nederlands Dagblad. Maar het mooiste was toch de aandacht voor het Assyrische klooster op het acht uur journaal. Voor zover ik weet was er nog nooit een thema m.b.t. de Assyriërs op het 8 uur journaal gekomen. Anno 2011 ben ik niet meer politiek actief. Een politiek comeback in de toekomst sluit ik niet uit, maar ook zonder politieke betrokkenheid kun je actief zijn. Er is veel werk te verzetten en de situatie van ons volk is rampzalig. Het is tijd om weer de handen ineen te slaan met betrouwbare mensen die vanuit hun hart en ziel zich willen inzetten voor hun idealen en voor de vrijheid van hun volk.’

8


En de Assyrische kei gaat naar… De Assyrische Kei (Kepho d Ashur) wordt dit keer gegeven aan Joel Voordewind die kamerlid is voor de ChristenUnie. Joel Voordewind heeft zich de afgelopen vier jaar intensief ingezet voor de Assyriërs in Irak. Voordewind is met een werkbezoek van Stichting Assyrië Nederland (SAN) naar Irak gereisd om Assyriërs te bezoeken in hun eigen vaderland. Hij bezocht het gebied terwijl de Nederlandse overheid en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties dit hadden afgeraden omdat het er zo onveilig was. Het Kamerlid ging toch mee naar Niniveh en sprak daar persoonlijk met honderden vluchtelingen uit Baghdad, Bashra, Mosul en Kirkuk. De Assyrische Kei is daarom verdient door Joel Voordewind.

ers en moed en n e d r b honde n heb et de rs of zone m k Joel Vo e e pr ord in ges annen, bro d n i s yriërs in ewind woont w m e Voord n die hun nisch N Nohadra (Do Ha B’Nisan bij e h ieuwja vrouw in Irak. ar viere uk) het mille waarbij zesti n e r gduiz nnia o n l r middels ve een cult oude Assyris end Asch urele o ptocht. -Babylo-

Joel Voordewind Proficiat met je Assyrische kei! 9


Society (DAS) en Picasso Jeans! Jullie financiële bijdrage aan dit project is essentieel geweest. Onze ondersteuners zijn ook aan de andere kant van de oceaan te vinden. De Assyrian Evangelical Church of San Jose heeft net als voorgaande jaren de spits afgebeten aan dit project en een grote bijdrage geleverd! God bless you!

A Christmas Gift for Nineveh Net als voorgaande jaren heeft Stichting Assyrië Nederland de Assyrische kinderen in de vlaktes van Nineveh een speciale kerst bezorgd. Zonder uw ondersteuning was dit uiteraard onmogelijk geweest! De Kerstman en zijn helpers van de ChaldoAssyrian Student Union bezochten de kinderrijke gezinnen van de Syrisch Orthodxe kerk in Bartella, Chaldeeuwse kerk in Alqosh, de Syrisch Katholieke kerk in Bakhdeda en vele dorpen met leden van de Assyrische kerk van het Oosten, Assyrische kerk - Oude Kalender, de Assyrische Evangelische gemeenten, e.a. Dit alles werd gecoördineerd door de grootste en tevens onafhankelijke hulp organisatie die Assyrië kent: Assyrian Aid Society – Iraq (www.assyrianaid.org). Een speciale dank gaat uit naar Karam Hasso. Zijn onophoudelijke steun voor dit project is sinds enkele jaren een zegen voor de Assyriërs in de Nineveh vlakte. Karam Bedankt! Ook gaat onze dank uit naar rabi Emanuel Kelaita die het ons mogelijk heeft gemaakt vele bureaucratische hindernissen te overwinnen. Natuurlijk vergeten wij niet mensen te bedanken zoals Dr. Samir Afram en Stichting Mor Afram, de leden van de Dutch Assyrian

Ook heeft Mw. Christine Faulkner (www.assyrianheritage.com) een grote rol gespeeld in de werving van donateurs in de Verenigde Staten van America. Zij is een voorbeeld voor vele Assyriërs wereldwijd! Tot slot heeft de patrones van dit project, Attiya Gamri, haar talenten voor dit project nogmaals laten blijken. Hier volgt een opsomming van de grotere steden en dorpen in Iraaks Assyrië die de Kerstman met uw steun heeft weten te bereiken:

Baghdeda: 3650 kinderen Karemles: 700 kinderen Bartella: 800 kinderen Ba’ashiqa: 550 kinderen Merke: 200 kinderen Alqosh: 700 kinderen Shekhan: 600 kinderen Batnaye: 700 kinderen Tellisquf: 700 kinderen Telkeif: 800 kinderen Sharafiya: 750 kinderen

Totaal: 10,150 kinderen! 10


In gesprek met Annelies student en ondernemer Ik ben Annelies Haddad, 32 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Ik ben sinds tien jaar ambtenaar bij de Gemeente Amsterdam. Ik ben een Nederlandse Assyrische, dat wil zeggen: ik ben in Nederland geboren en getogen en ik heb Assyrische ouders. Ik ben in Nederland geboren en kan daardoor wel Nederlands, maar geen Assyrisch. Mijn ouders zijn in 1970 in Nederland gaan wonen, toen werden er bij hoge uitzondering taalcursussen aangeboden. Toen mijn zus naar school ging en zich niet verstaanbaar kon maken doordat zij Nederlands, Engels én Assyrisch door elkaar sprak, besloten mijn ouders om thuis alleen Nederlands te praten. Mijn ouders hebben zich snel beseft dat de toekomst voor hun kinderen in Nederland lag en zij ze alles moesten geven zodat hun kinderen hier een toekomst konden opbouwen. Op die manier hebben mijn ouders overigens ook sneller Nederlands geleerd. Ik vind het jammer dat ik de Assyrische taal niet spreek, hoewel ik het wel versta. Sommige Assyriërs vinden mij daarom geen echte Assyriër. Ik denk juist dat je identiteit in je hart zit en niet in de taal die je spreekt. Ik ben trots dat mijn ouders ervoor hebben gekozen om alleen Nederlands met ons te praten. Zij hebben in een moeilijke periode de juiste beslissing genomen. Voor hun was het al moeilijk alles achter te laten en in een nieuw vreemd land alles op te bouwen. Er waren in die tijd ook geen andere familieleden of vrienden die hun konden helpen en of adviseren. Ik ken geen trotsere Assyriërs dan mijn ouders, maar het zijn ook vooral ouders die hun kinderen zonder problemen wilden zien opgroeien. Mijn zus en ik hebben onze identiteit niet verloren. Ik ben en blijf een trotse Assyrische. Ik hou van de taal, de gebruiken en het heerlijke eten!

11

Toen ik opgroeide was het moeilijk uitleggen waar ik vandaan kwam, voor Nederlanders ben je immers een ‘buitenlander’, want je bent niet blond en je hebt geen blauwe ogen. Ik werd, voornamelijk in Amsterdam, veelvuldig als Marokkaanse gezien. Ik heb bruin krullend haar dus wordt je meteen in een hokje geplaatst en dat is erg jammer. Assyriërs waren toen vrij onbekend, maar

tegenwoordig helpt het internet met informatie te verschaffen. Daardoor is het nu ook wat makkelijker om dingen uit te leggen. Het blijft wel raar dat je als Assyrier geen land hebt om aan te wijzen. Voor veel mensen is dit ingewikkeld. Voor mij persoonlijk is dit nooit een echt probleem geweest, ik voelde me altijd apart of anders verwoord: speciaal.


Haddad... In Nederland hoorde ik niet bij een groep of bevolking en als ik bij familie ben in het buitenland, dan ben ik wel bij mijn familie, maar die zijn toch ook weer anders. Wat het anders maakt kan ik niet goed uitleggen, maar ik denk dat de verschillen komen doordat je opgroeit in verschillende landen en daardoor ook een andere mentaliteit krijgt. Het voordeel van Assyrische zijn is dus dat je familie over de hele wereld hebt

wonen, het nadeel is dat je nooit met elkaar opgroeit en dit veel verdriet en gemis met zich mee kan brengen. Wat ook erg jammer is is dat je niet je favoriete eten ergens kan halen. Dit is iets wat onze moeders door moeten geven en wat we moeten koesteren. Mede hierdoor is het erg belangrijk dat de Assyriërs die in Nederland wonen elkaar zo nu endan eens zien in een ongedwongen sfeer. De Dutch Assyrian

Society (DAS) voldeed aan deze verwachtingen toen dit opgericht werd in 1995. De DAS bestaat dit jaar zestien jaar. Het is opgericht door Assyriërs voor Assyriërs en Nederlanders die graag eens in de zoveel tijd bijeen komen. Toen de stichting begon werden er elk kwartaal feesten georganiseerd. Zo hebben de bekende Assyrische zangers Linda George, Ashur Bet Sargis en Evan Agassi al een aantal keer op een DAS-feest gezongen. Op 15 augustus organiseerden we een uitstapje naar België voor de viering van de Maria Tenhemelopneming, oftewel Mart Mariam (Heilige Maria). Ook waren er familie uitjes naar Frankrijk en Engeland. De stichting had ook een website en een kwartaalkrantje, Nisha. Helaas is die de afgelopen jaren niet meer ge-update en streven de verkiesbaar gestelde leden ernaar dit zo snel mogelijk weer op te starten en te updaten. Het gaat me aan het hart te zien dat er zoveel mensen zijn die de behoefte hebben om bij elkaar te komen maar dit niet schijnt te lukken. Ik denk dat de jongeren onder ons dit moeten oppakken. De laatste vier jaar is er helaas weinig georganiseerd hoewel de be hoefte er wel was. Het bestuur is toen vernieuwd omdat de oprichters het tijd vonden een nieuwe dimensie te geven aan de stichting. Nieuwe visies en ideeën zouden alles naar een hoger niveau moeten tillen en de verwachtingen waren hoog gespannen, maar van de realisatie is er helaas weinig terecht gekomen. Doordat er minder werd georganiseerd maar mensen wel contributie bleven betalen, heeft dit veel leden gekost. Op dit moment zijn we bezig een nieuw bestuur te vormen. Het streven is weer terug te gaan naar het grote aantal leden die we hadden toen DAS begon. Ik houd jullie in de toekomst op de hoogte van de ontwikkelingen en veranderingen van de Dutch Assyrian Society.

12


Los Paise Het was een mooie dag. Wij reden in een bus naar een dorpje in het midden van Chili, richting de kust. Mensen vroegen ons waar we vandaan kwamen, zo vaak kwamen ze immers geen toeristen tegen hier. Wij antwoordden altijd steevast met Holanda...maar soms werden we gecorrigeerd. Want Holland is maar een stukje van Nederland, de rest wordt meestal aangeduid, met het land wat laag ligt, het Neder-land, Los Paises Bajos. By the way , dit doet ons altijd denken aan de naam discussie van de Assyriers. Hollanda, Netherlands en niet te vergeten de Friezen, drie namen, drie volken …? Of wij geen last hebben van natte voeten, want lag het grootste gedeelte van onze kleine landje niet een heel stuk onder de zeespiegel, en waren de dijken dan bij ons wel sterk genoeg om het water tegen te houden? Vreemd genoeg maakt niemand zich echt dagelijks zorgen over hoe hoog het water van de zee vandaag en morgen komt. We vertrouwen op de duinen, de dijken, het Deltaplan, de waterwerken, de kennis van Willem-Alexander als water expert en het gilde van Dijkmeesters. Het zal zo ’n vaart niet lopen. We hebben nog minimaal 100 jaar om ons geen zorgen te maken. Het systeem kan bogen op een uitstekende staat van dienst. Ach, en wanneer er werkelijk een stress test wordt ondergaan, in geval van failure, zullen we het uiteindelijk er toch met z’n allen moeten oplossen. In het oude Assyrie, leefde men ook met de gevaren van overstromingen. Diezelfde overstromingen hadden er natuurlijk wel voor gezorgd dat de de oevers van de Eufraat en de Tigris extreem vruchtbaar waren, zodat de landbouw bloeide. Om het water te

temmen, waren dijken aang len gegraven. Maar wannee extremen, begaven de dijke verwoest. De gevolgen hier in de Assyrische stad Mari. H leefde met het risico. Wat h en banken in dit fenomeen veel. De bank geeft je een p schijnt, en pakt deze snel w begint te regenen. We beta de afkoop van risico’s en de geboden wordt. Maar wan is, dan zullen we het gewoo ten knappen. Dan blijkt toch gevolg is van een uitzonderl standigheden, die niet was kerd, maar helaas de verzek misschien een andere verze

Toen we aankwamen bij de de zoektocht naar een hote onderneming. Er bleken gee resten van de hotels, de fun van muren, waren alles van was meegevoerd door een d van 6 tot 10 meter hoog, die aardbeving volgden. De me eigen regering op de hoogte van een tsunami, deze hadd ustgesteld. Er was welliswaa ing geweest, maar toch was regering slechts een geringe Een uur later volgde echter een tsunami alarm, maar de


es Bajos

gelegd, en irrigatiekanaer de natuur optrad in zijn en het en werd er veel rvan zijn nu nog zichtbaar Hoe vervelend ook, men hebben de verzekeringen veranderd? Helaas niet zo paraplu wanneer de zon weer van je af wanneer het alen maar wat graag voor e (schijn)zekerheid die ons nneer de calamiteit te groot on weer met elkaar moeh dat de gebeurtenis het lijke combinatie van omte voorzien. U bent verzekering keert niet uit. Wilt u ekering afsluiten?

e kustplaats in Chili was el een wel heel trieste en hotels meer te zijn. De ndatie en sommige delen n wat er over was. De rest drietal Tsunamis, golven e 2 uur na de zware ensen werden niet door hun e gesteld van de dreiging den de juist mensen gerar een hele zware aardbevs er volgens de Chileense e dreiging van een tsunami. alsnog via de Amerikanen e verwarring leidde ertoe

dat alsnog 800 mensen de dood vonden, waaronder vele mensen die zich juist op het strand hadden verzameld omdat ze zich er veilig waanden. Kennelijk zijn sommige dingen niet te voorzien, en zullen we maar moeten accepteren dat het een onderdeel is van het leven. Toch hebben we allemaal behoefte aan een voorspelling, om onze toekomst op te baseren. Welke goed is of fout, blijkt helaas vaak pas achteraf. Misschien is het daarom beter om je beslissingen niet af te laten hangen van de voorspellingen van regeringen, banken, beleggingsfondsen of het KNMI, want ze hebben vaak maar een zeer beperkte geldigheid. Een vriend van mij die in Australie woont, verkocht vorig jaar zijn prachtige woning aan de rivier in Brisbane en kocht in ruil daarvoor een huisje op een heuvel. Vorige maand zag hij zijn verkochte huisje bij de overstromingen van de rivier naar open zee drijven. Mijn vriend had misschien toch een voorzienende blik. Of gewoon geluk? Misschien moeten we maar accepteren, dat de overheid en de meeste instanties zich eigenlijk gewoon met de dag van vandaag bezighouden, terwijl ze zijn aangesteld voor de dag van morgen. Dat betekent dat u dus dat andere stukje voor de toekomst zelf moet invullen. Of denkt u nog dat u er zich tegen kunt verzekeren? Ik vertrouw erop dat de dijken het opnieuw houden in 2011. Want we leven tenslotte in de Paisos Bajos.

Nisho Nuqzo


Assyria Cou is druk aan h De afgelopen twee maanden had de lobbygroep Assyria Council of Europe (ACE) diverse gesprekken met Kamerleden in Den Haag over de situatie van de Assyriërs in Irak. Samen met een Assyrische delegatie uit Irak heeft de ACE de noodzaak uitgesproken van een eigen provincie voor de Assyriërs in Noord-Irak. Op 2 februari 2011 jongstleden heeft een Assyrische delegatie uit Irak Nederland bezocht. De delegatie bestond uit zes personen waaronder een parlementariër uit Bagdad. De delegatie heeft de Iraakse ambassadeur bezocht in Den Haag en gesproken over het feit dat meer dan zestig procent van de Assyriërs Irak hebben verlaten. Tijdens het bezoek heeft de delegatie ook een gesprek met Tweede Kamerleden gehad over de provincie Assyrië in Irak. Dat is de provincie waar nu de meeste Assyriërs wonen en werken. De Assyriërs zijn alleen veilig in hun eigen provincie en vragen de Nederlandse Kamerleden om druk uit te oefenen op Bagdad en Arbil zodat de Assyriërs voor hun eigen veiligheid mogen zorgen. Tot op heden hebben de Assyriërs namelijk formeel geen recht op een politiekorps net als de Koerden en Arabieren. Joel Voordewind( CU) en Wim Kortenoeven (PVV) hebben tijd gemaakt voor de delegatie en hebben aangegeven dat zij zich om de Assyrische kwestie zullen bekommeren. De Kamerleden hebben ook gesprekken gehad met Shlimon Haddad en James Barkho (AUA) en het Overijsselse Statenlid Attiya Gamri die adviseur is van de ACE en regelmatig Irak bezoekt. Ook de ACE is van mening dat als de Assyriërs in Irak niet hun eigen provincie mogen besturen de laatste honderdduizenden Assyriërs uit het land zullen vertrekken. Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de Assyriërs in Irak. De ACE lobbyt bijvoorbeeld voor een provinciaal politiekorps, want alleen als de veiligheidskwestie provinciaal wordt geregeld kan de veiligheid van Assyriërs gegarandeerd worden. Dat geldt ook voor de beveiliging van kerken en het uitoefenen van de rituelen die daarbij horen en voorwerpen van historische waarde. Verder wil de ACE dat er op lageren scholen in het Assyrisch (‘Surayt’) wordt onderwezen met het Arabisch als tweede taal.

15


uncil Europe het lobbyen ACE De ACE voert daarnaast veel gesprekken met Assyrian Universal Alliance (AUA). Die organisatie heeft vorig jaar een conferentie georganiseerd in Arbil waar zestien Assyrische politieke partijen een eisenpakket hebben samengesteld met betrekking tot de provincie Assyrië. De delegatie uit Irak representeerde ook vijf van de zestien organisaties. Voor alle deelnemende partijen weegt de veiligheidskwestie het zwaarst. Zowel de ACE en de AUA hebben beloofd de partijen te helpen bij het presenteren van deze eisen bij de Arabieren en Koerden in Irak. Raad van Europa De ACE is enige tijd geleden nog actief geweest bij de Raad van Europa. De lobbygroep heeft contact gehad met diverse leden die zitting nemen aan de raad die van 24 tot 28 januari hebben vergaderd. De leden zoals dhr. de Vries (PvdA), K. Arib (PvdA) H. ten Broeke (VVD) en L. Bonte (PVV) zijn uitgebreid geïnformeerd over de situatie van de Assyriërs in de Nineveh vlakte. Het verzoek van de ACE was om als Raad van Europa veel druk uit te oefenen op de Iraakse regering om artikel 125 uit te voeren. Met behulp van dat artikel kunnen minderheden als de Assyriërs over bepaalde rechten beschikken die naar een autonome provincie kunnen leiden.

Declaration of the Second Meeting of the Heads and Leaders of our People’s Political Parties and Organizations.

(95,8 kb)

16


Assyriërs in de media Hieronder ziet U een aantal nieuwsartikelen over de Assyriërs. Dit zijn artikelen die verschenen zijn op verschillende nationale als internationale websites. Klikt u op het nieuwsartikel om naar het desbtereffende item te gaan.

RAAD VA N EUROP A OVERL OVER CH EGT RISTENE De Raad van N IN IRAK Europa over legt tijde 28 jan

ns zijn bijeen uari in Straa tsburg over komst van 2 de godsdien 4 tot bijzonder de stvrijheid en levensomsta in het ndigheden v an christen e

n in Irak.

KEN IN ARBOeft aandacht besteed aan de EO UITGESPRO ma EO Uitgesproken he

Het televisieprogram Berends heeft het dorp ia lv Sy ). je ki ur (T n di Ab in Tursituatie van de Assyriërs ers eind jaren 80 is veron w in de n va er id le e litiek Arbo bezocht waar de po ijke boodschap: ‘Leave or el id du n ee as w nc di Er o rtrokken naar ve moord. De moord op Ah en ht uc vl ge bo Ar n va le inwoners die’. Na de moord zijn al en Nederland. onder andere Duitsland

OPINIEARTIKEL ATTIYA GAMRI Het Nederlands Dagblad heeft voor Kerst een opinieartikel gepubliceerd van Attiya Gamri die deze heeft geschreven namens de Assyria Council of Europe (ACE)

STAAT E S K R U T M IGENDO E R E T S O O L K echt de r e t n o t s ij w e ASSYRISCH an Turkij v f o h s t h c l aan de e r ie e r b a G ) r o M Het hoogg ( van St. n e m m o d n e kloostereig oe. Turkse staat t 17


PIJNLIJK INTERVIEW OVER CHRISTENEN IN IRAK

Prof. Herman Teule ( Universiteit Nijmegen ) is geïnterviewd door de Koerdische website Rudaw.nl. Het stuk is voor de meeste Assyriërs pijnlijk en erg teleurstellend. Wij gaan ervan uit dat prof. Herman Teule niet de uitspraak heeft gedaan dat de Assyriërs ‘de Koerden dankbaar mogen zijn,’ maar dat dit een interpretatie is van de journalist die hem interviewde. Het Human Rights Rapport van 2010 bewijst dat de Assyriërs niet dankbaar zijn voor de politiek van de Koerden in het noorden van Irak. Vanaf het moment dat de ‘no-fly-zone’ in 1992 werd ingesteld en de Koerden de kans kregen om een provinciaal parlement op te zetten zijn vijfentwintig procent van de Assyriërs gevlucht uit Noord-Irak. Verder tonen berichten van onafhankelijke NGO’s aan dat de ontwikkelingen in Noord-Irak ondemocratisch zijn. Wij vinden het jammer dat prof.Herman Teule dit niet belicht.

EUROPARLEMENTARIËR STELT VRAGEN OVER ASSYRIËRS IN IRAK

Europarlementariër Esther de Lande (CDA) heeft vragen gesteld in het Europarlement over de situatie van de Assyriërs in Irak. Esther de Lange zit zich al jaren voor de situatie van de Assyriërs in Irak.

AUTONOMIE IN IRAK EE N

REËLE OPTIE?

Is een autonome provin cie voor Assyrische chris tenen in Irak een optie? Volgens de wet kan het in Nineve. De arabist Mar tin Jansen schreef er een over. Janssen woont in Sy stuk rië en volgt voor het Frie sch Dagblad de ontwikke de Arabische wereld, he lingen in t Midden-Oosten, Afrika en Azië. In zijn artikel ge uitstekend beeld van de eft hij een situatie en geschiedenis.

18


Metalen

Studiereis Stichting Assyrië Nederland (SAN) organiseert van zondag 27 maart tot zondag 3 april een studiereis naar de hoofdstad van Assyrië, Nineveh. Tijdens de studiereis zullen diverse organisaties (NGO) en kerken worden bezocht. De nadruk ligt op de mensenrechtensituatie van de Assyriërs in Irak. Deze studiereis biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met de Assyriërs in Irak. Iedereen die belangstelling heeft in deze studiereis kan mailen naar: info@assyrie.nl

19


Online Magazine Stichting Assyrie Nederland  

Online Magazine of the Assyria Foundation of the Netherlands

Advertisement