__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

Eindelijk! Het eerste gebouwtje staat er: de buurtwerkplaats. En op de spijkers na, kwam er geen bouwmarkt aan te pas. De balken komen van een oude school, de tegels van buurtbewoners die hun tuintje groener willen maken. Van de dakplaten tot het piepschuim, alles heeft een vorig leven gehad. Boschgaard is bijzonder, in elk opzicht.

Bijzonder Boschgaard Oog voor elkaar, de wijk en het milieu Het oude buurthuis De Patio aan het Van Roosmalenplein is sinds 2004 eigendom van Zayaz – en werd vrijwel direct daarna gekraakt. Dat was destijds nog niet strafbaar en omdat er nog geen concrete plannen waren, werd het toegestaan. Elf jaar later was het pand zo verouderd dat Zayaz het wilde ontruimen en slopen. Tot de bewonersgroep met een heel ander plan kwam. Meindert de Vries en Jochem Kromhout van Collectief Boschgaard vertellen: “Onze woongroep droomde al jaren van een eigen plek, maar dat bleef steken op praktische bezwaren. Samen bouwen klinkt mooi, maar groepshypotheken bestaan nu eenmaal niet. We hebben bij Zayaz aangeklopt met het idee voor een sociaal wijkcentrum waar we samen kunnen wonen, werken en iets voor de wijk betekenen.” Projectleider Jurgen Arts van Zayaz: “Eerlijk is eerlijk, we stonden niet direct te springen. En ze wilden ook nog zélf de leiding hebben. Aan de andere kant paste het heel goed bij onze toekomstplannen. We willen experimenteren met nieuwe

Kom maar op met die ideeën Vrijwilligers, goede ideeën en initiatieven voor het buurthuis zijn welkom! Voor meer informatie over dit mooie project, kijk op www.boschgaard.nl of volg het op Facebook.

10

buurt

woonvormen en met duurzaam bouwen. Ook zien we graag dat huurders zelf verantwoordelijkheid nemen en iets bijdragen aan een veilige, leefbare en zorgzame buurt.” Jochem zegt droog: “Gedeeld eigenaarschap dus, nou dat hebben we redelijk radicaal opgevat.” Na veel praten en onderzoeken, is het nu dan zover: na de winter start de bouw. Alleen de muren en fundering blijven staan en verder worden er zo veel mogelijk tweedehands en milieuvriendelijke materialen gebruikt.

Dit moet je samen willen

In de lente van 2021 zullen er 19 sociale huurwoningen en een nieuw buurtcentrum staan. Hoewel de woningen ook gewoon via WoonService aangeboden worden, zal de selectie van bewoners iets anders verlopen. Meindert: “Dit is iets wat je samen moet willen, je bent samen verantwoordelijk voor het geheel. We vinden het belangrijk dat medebewoners net als wij milieubewust willen leven en willen delen.” Jochem: “Waarom zou je 19 wasmachines neerzetten, die 23 uur per dag stil staan? Die knop moet echt om. Het is verdorie 2019!”

‘Pak een schep’

“We willen geen wijkcentrum dat van alles regelt voor de buurtbewoners. We bieden ruimte voor eigen ideeën. We organiseren dus geen cursus bandenplakken, maar wie dat hier wil doen is welkom. En wil je een kast schuren, maar heb je thuis geen plek of geen schuurmachine, kom het gerust hier doen. Zo moest de trampoline plaatsmaken voor de nieuwe werkplaats, onder protest van de buurtkinderen. Dan zeggen we: pak een schep, zoek een plek en ga maar graven.” Die nieuwe plek werd de Graafse Akker. Een tot voor kort braakliggend terrein achter de Albert Heijn, waar de buurt inmiddels volop van geniet. “Met hulp van de ‘Transfarmers’, die al acht jaar het groene buurtwerk organiseren, verbouwen we hier met elkaar groente en fruit. Niet voor elke buurtbewoner een apart moestuintje met een hek eromheen, maar voor iedereen: wie dat wil mag er zaaien, kweken en oogsten.” De tuinen, de dagbesteding, de wekelijkse biologische markt, maar ook de vele studenten die van dit project willen leren; het is er nu al een drukke boel. Jochem: “Er gebeurt van alles. Er zit een hoop hard werk in van de Transfarmers en Boschgaarders, maar het is super tof om te zien wat hier allemaal ontstaat!”

Profile for Woningcorporatie Zayaz

Bewonersblad Buurt, woningcorporatie Zayaz, 's-Hertogenbosch, editie november 2019  

Twee keer per jaar verschijnt ons bewonersblad Buurt. Een blad vol inspirerende verhalen van huurders en nieuws uit de wijken. In deze verni...

Bewonersblad Buurt, woningcorporatie Zayaz, 's-Hertogenbosch, editie november 2019  

Twee keer per jaar verschijnt ons bewonersblad Buurt. Een blad vol inspirerende verhalen van huurders en nieuws uit de wijken. In deze verni...

Profile for zayaz
Advertisement