__MAIN_TEXT__

Page 1

Transitando el barrio auzoan murgildu

48014

patrimonio ondarea

Recórrelo con tu Bici, tu cámara y una buena banda sonora. Bizikletaz ibili, zure kamara eta soinu-banda eder batekin

Deustuko erribera

La Ribera

cultura kultura

de Deusto

Descubre espacios culturales, empápate de arte, deporte y entretenimiento Zure espazio kulturalak aurkitu, arte, kirol eta jolasez ongi jabetu

Más información//Informazio gehiago www.zawp.org

zorrotzaurre mapa en Tránsito iragaitzazko mapa

la isla uhartea

Transita esos espacios que aún no se contruyen. Sé testigo del movimiento. Murgildu eraiki ez diren guneetatik. Mugimenduaren lekuko izan

Ribera de Deusto 42 - 47 48014, Bilbao


iragaitzazko mapa

Deustuko erribera Mapa en tránsito D

dezorrotzaurre Deusto

A 1

la ribera

D

1. c h a l e t pa p e l e s n e r v i ó n

27

3 2. mefesa

4

26 C

7a 5

8

6 B

31 30

B

2

7b

9

11

15

12 13 10

B E 14

32

16

19

17

2 9 . m u e ll e d e g a s o l i n o s

28 29

24 25

20 21

18 22

30. estudio aitor ortiz

23

3. lancor

31. c l u b d e r e m o

4. consonni

9. karola zirko

14 . pa l a c i o m a d a l e n o

19 . pa b e ll o n 6 + C a n t i n a

24 . c a d e n a s v i c i n ay

32. grúa karola

A. puente a san ignacio a. san inaziorako zubia

10 . a r t i a c h

5 . ta r a b u s i

15 . f i n e w o r k s s t u d i o

20. eidabe

2 5 . pa p e l e r a

C . T R ANV Í A c. tranbia

B 6. cromoduro

b . á r e a v e r d e - PEATONA L b. gune berdea oinazkoentzako gunea

11. e s pa c i o o p e n

16 . z aw p l a b / e t c 0 2

21. h a c e r i a a r e t o a z aw p

26. street art

d. nuevos edificios d . e r a i k i n b a rr i a k e. casco viejo e . a l d e z a h a rr a

7. b e ta

12 . g u r e t x o k o s k at e pa r k

17. g a r a b i a z aw p a r e t o a

22. tokyo story

2 7. c a n a l d e d e u s t o

pat r i m o n i o / o n d a r e a c u lt u r a / k u lt u r a isla/uhartea fase 1

8. piugaz bilbao

13 . z i r k o z a u rr e

18 . e l r i n c ó n d e p i n y p o n

23. coromina industrial

2 8 . t o rr e y b e r e c i a r t u a

fase 2

Profile for ZAWP

MAPA IN PROGRESS LA RIBERA DE DEUSTO Y ZORROTZAURRE  

En 2016 hemos publicado, dentro de la línea de trabajo de memoria visual, la primera versión de un mapa de recorridos a través de la peníns...

MAPA IN PROGRESS LA RIBERA DE DEUSTO Y ZORROTZAURRE  

En 2016 hemos publicado, dentro de la línea de trabajo de memoria visual, la primera versión de un mapa de recorridos a través de la peníns...

Advertisement