Page 1

8 600262 030351


ОЛИВЕРА ТОДОРОВИЋ СРЂАН ОГЊАНОВИЋ

MATEMATИKA ВЕЖБАНКА за други разред основне школе

2

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ • БЕОГРАД

vezzbanka2.indb 1

4/7/2011 11:12:04 PM


ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 ..................................................................15 5. Сабирање (27 + 3) ...........................................................................................16 6. Одузимање (30 – 3) ........................................................................................17 7. Сабирање (17 + 6) ...........................................................................................18 8. Сабирање (25 + 17).........................................................................................20 9. Одузимање (23 – 6) ........................................................................................22 10. Одузимање (52 – 17) ...................................................................................25 11. Задаци са једном операцијом (+ или –) ...........................................28 12. Задаци са две операције (+ и –) ............................................................29 13. Замена места сабирака .............................................................................30 14. Здруживање сабирака ...............................................................................31 15. Задаци са три сабирка ...............................................................................32 16. Нула као сабирак и умањилац ..............................................................33 17. Одузимање збира од броја ......................................................................34 18. Веза сабирања и одузимања ..................................................................36 19. Одређивање непознатог сабирка .......................................................37 20. Одређивање непознатог умањеника ................................................40 21. Одређивање непознатог умањиоца ..................................................43 22. Провери себе...................................................................................................46 ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИЦИ .........................................................................47 23. Криве, праве и изломљене линије. Отворене и затворене линије – обнављање ...................................................................................48 24. Права и полуправа.......................................................................................49 25. Тачка, дуж – обнављање ..........................................................................51 26. Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра .......52 27. Коцка и квадар ..............................................................................................53 28. Лопта и ваљак ................................................................................................54 29. Поређење предмета по ширини, висини и дебљини ...............55 30. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи ....56 31. Провери себе...................................................................................................57

vezzbanka2.indb 3

САДРЖАЈ

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 – ОБНАВЉАЊЕ .................................... 7 1. Бројеви до 100 .................................................................................................... 8 2. Сабирање и одузимање до 20 ..................................................................10 3. Сабирање и одузимање до 100 ................................................................12 4. Провери себе .....................................................................................................14

4/7/2011 11:12:06 PM


САДРЖАЈ vezzbanka2.indb 4

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 – МНОЖЕЊЕ .......................................59 32. Множење бројева .........................................................................................60 33. Производ два броја .....................................................................................62 34. Множење броја 2 и бројем 2...................................................................64 35. Множење броја 10 и бројем 10 .............................................................66 36. Записивање двоцифрених бројева.....................................................68 37. Множење броја 5 и бројем 5 ..................................................................70 38. Замена места чинилаца ............................................................................72 39. За толико већи и толико пута већи број .........................................74 40. Множење броја 3 и бројем 3 ..................................................................76 41. Множење броја 4 и бројем 4...................................................................77 42. Множење збира и разлике једноцифреним бројем ..................79 43. Множење броја 6 и бројем 6...................................................................81 44. Множење броја 7 и бројем 7...................................................................83 45. Множење броја 8 и бројем 8...................................................................85 46. Множење броја 9 и бројем 9...................................................................87 47. Један и нула као чиниоци ........................................................................89 48. Таблица множења ........................................................................................90 49. Задаци са две операције ...........................................................................91 50. Редослед рачунских операција .............................................................94 51. Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем ...........96 52. Здруживање чинилаца ..............................................................................97 53. Задаци са две операције ...........................................................................99 54. Провери себе................................................................................................100 ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 – ДЕЉЕЊЕ ........................................ 101 55. Половина .......................................................................................................102 56. Одређивање половине ...........................................................................103 57. Дељење ...........................................................................................................105 58. Веза множења и дељења .......................................................................106 59. Дељење бројем 5 и бројем 10 .............................................................108 60. Дељење бројем 3 и бројем 4 ................................................................110 61. Дељење бројем 6 и бројем 7 ................................................................112 62. Дељење бројем 8 и бројем 9 ................................................................114 63. Таблица дељења ........................................................................................116 64. Одређивање непознатог чиниоца ...................................................117 65. За толико мањи и толико пута мањи број ..................................119 66. Делилац 1 и дељеник 0 ..........................................................................122 67 Дељење збира једноцифреним бројем ..........................................123

4/7/2011 11:12:06 PM


МЕРЕ И МЕРЕЊЕ ....................................................................................... 133 74. Мере за време (дан, седмица, месец и година) .........................134 75. Час и минут ...................................................................................................135 76. Задаци са јединицама за време .........................................................137 77. Провери себе................................................................................................138

vezzbanka2.indb 5

САДРЖАЈ

68. Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем ............124 69. Редослед рачунских операција ..........................................................125 70. Задаци са две операције ........................................................................127 71. Одређивање непознатог дељеника ................................................129 72. Одређивање непознатог делиоца....................................................131 73. Провери себе................................................................................................132

4/7/2011 11:12:06 PM


1

Бројеви до 100

Бројeћи од 1 до 100, спој тачкице.

Обој добијену слику.

1. Највећи једноцифрен број је ________, а најмањи двоцифрен број је ________.

2. Које двоцифрене бројеве можеш написати следећим цифрама. а) 1 и 7 ________________________ б) 0 и 8 ________________________

3. Напиши све двоцифрене бројеве чије су цифре десетица и јединица једнаке.

______________________________________________________________________________

4. На бројевној правој заокружи све бројеве веће од 14, а мање од 19. 8

vezzbanka2.indb 8

4/7/2011 11:12:06 PM


8

Сабирање (25 + 17) 6. Израчунај. 4 7 + 2 5

5 3 + 3 8

7 2 + 1 9

3 5 + 4 6

2 8 + 3 6

1 3 + 4 9

2 7 + 2 4

6 5 + 1 8

3 6 + 1 6

2 9 + 5 9

1 3 + 4 8

2 5 + 6 9 ?

7. У  упиши одговарајући знак >, < или = 19 + 16  34

27 + 45  62

48 + 23  83 – 48

82  47 + 35

67 + 17  17 + 58

89 – 4  58 + 19

38 + 19  43 + 16

59 – 9  38 + 12

47 + 17  54

8. У једну продавницу су довезли 29 векни белог хлеба, 43 векне

црног хлеба и 19 векни ражаног хлеба. Колико укупно векни су довезли у ту продавницу? ______________________________________________________________________________

Одговор: ___________________________________________________________________

9. Јованина мама има 35 година. Колико година има Јованин деда ако је 29 година старији од Јованине маме?

______________________________________________________________________________ Одговор: ___________________________________________________________________

10. У једном воћњаку има 26 стабала јабука. Стабала шљива има за 15 више него стабала јабука. Колико укупно има стабала јабука и шљива у том воћњаку?

______________________________________________________________________________ Одговор: ___________________________________________________________________

vezzbanka2.indb 21

21

4/7/2011 11:12:09 PM


Здруживање сабирака

14

1. Сабери задате бројеве здруживањем на два начина. 32 + 18 + 15 = __________________= __________________= _________ 32 + 18 + 15 = __________________= __________________= _________

(а + b) + c = а + (b + c)

Који ти је начин био лакши? Зашто?

2. Израчунај на најлакши начин. 20 + 75 + 5 =

__________________= __________________= _________

77 + 20 + 3 =

__________________= __________________= _________

84 + 10 + 6 =

__________________= __________________= _________

67 + 15 + 13 =

__________________= __________________= _________

63 + 11 + 7 =

__________________= __________________= _________

19 + 7 + 43 =

__________________= __________________= _________

17 + 41 + 33 =

__________________= __________________= _________

8 + 71 + 12 =

__________________= __________________= _________

3. Димитрије је имао 12 музи-

чких касета. Купио је још 7, а од маме је добио 3. Колико музичких касета сада има Димитрије? Реши задатак на два начина?

__________________________________ __________________________________ Одговор: __________________________________________________________________

vezzbanka2.indb 31

31

4/7/2011 11:12:11 PM


20

Одређивање непознатог умањеника

1. На паркингу је било неколико аутомобила. Када су три отишла,

остало је 5 паркираних аутомобила. Колико аутомобила је било на пакингу?

Једначина _________________________________________________________________ x = ______ + ______ Одговор: __________________________________________________________________

2.

3. Израчунај непознати умањеник. а – 18 = 52

b – 57 = 19

а – 4 = 32

b – 0 = 60

а = 52 + 18

b = 19 + _____

а = ____ + ____

b = _____ + _____

а = _____

b = _____

а = _____

b = _____

70 – 18 = 52

______________

______________

______________

52 = 52

______________

______________

______________

Провера:

40

vezzbanka2.indb 40

4/7/2011 11:12:13 PM


22

Провери себе Поред тачне реченице упиши слово Т. Поред нетачне реченице упиши слово Н. 1. 27 + 3 = 30 ______ 2. 70 – 7 = 53 ______ 3. 12 + 9 = 21 ______ 4. 55 + 0 = 55 ______ 5. 90 – 1 = 99 ______ Заокружи слово испред тачног одговора. да једнакост буде та6. Који број треба да напишеш уместо чна? 17 + 15 + 13 = 30 + а) 17 б)15 в)13 г) 45 7. У једнакости 80 – 56 = 23, број 56 је а) разлика б) умањеник в) умањилац

г) сабирак

8. Која једнакост одговара једнакости 47 – 18 = 29? а) 47 + 47 = 94 б) 47 + 18 = 65 в) 29 + 18 = 47 г) 47 + 29 = 76 9. Који израз користиш да израчунаш непознати сабирак m? m + 13 = 30 а) 13 + 30 б) 13 + 13 в) 30 – 13 г) 30 + 30 10. Који израз користиш да израчунаш непознати умањилац а? 27 – а = 17 а) 27 – 17 б) 27 + 17 в) 27 + 27 г) 17 + 17

Израчунај. 11. 100 – (44 + 39) = _______________________________________ 12. На првом диску је снимљено 9 песама, на другом 5 песама више него на првом и на трећем 3 песме мање него на другом. Колико песама је снимљено на трећем диску?

46

vezzbanka2.indb 46

_____________________________________________________________________________

4/7/2011 11:12:14 PM


Поређење предмета по ширини, висини и дебљини

29

1. На највишем дрвету нацртај птичицу, а испод најдебљег цветић. Магични троугао

2 4

3 9 4

2

3

2. Највишу зграду обој црвеном бојом, а најширу плавом. 30

90 20

40

55

vezzbanka2.indb 55

4/7/2011 11:12:16 PM


31

Провери себе 7. Нацртај дуж чија је дужина 1 dm 2 cm. Обележи је словима М и О.

8. Нацртај дуж која је за 3 cm краћа од дужи МО и обележи је са АТ.

9. Нацртај једну праву и две полуправе.

58

vezzbanka2.indb 58

4/7/2011 11:12:16 PM


Множење бројева

32

3. Посматрај цртеже и упиши бројеве који недостају. Овај аутобус има 4 точка.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ 5 · ___ = ___

3 + 3 + 3 = ___ ___ · 3 = ___

4 + ___ = ___ ___ · ___ = ___

4. Према тексту нацртај одговарајући цртеж, а затим реши задатак.

У сваком корнету има по 3 кугле сладоледа. Колико кугли сладоледа има у 5 таквих корнета? +

* 1 5 8

6 * 5 6

5. Упиши бројеве који недостају: 61

vezzbanka2.indb 61

4/7/2011 11:12:17 PM


33

Производ два броја 1. Израз 4 · 5 називамо _____________________ бројева ______ и ______. Број 4 је први __________________, а број 5 је други_____________________. Број 20 је _________________________.

2.

2 · 3 је производ бројева 2 и _____ 4 · 5 је производ бројева _____ и _____ 1 · 4 је производ бројева _____ и _____

3. Напиши збир једнаких сабирака као производ и израчунај. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 · 2 = _____ 5 + 5 + 5 + 5 = _____ · 5 = _____ 6 + 6 + 6 = _____ · _____= _____ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = _____________________ 7 + 7 + 7 = _____________________ 4 + 4 + 4 + 4 = _____________________

4. Напиши производ као збир једнаких сабирака и израчунај његову вредност.

62

vezzbanka2.indb 62

3 · 2 = _____+_____+_____ = _____

2 · 4 = _______________________

4 · 3 = _______________________

3 · 3 = _______________________

2 · 6 = _______________________

2 · 8 = _______________________

3 · 3 = _______________________

4 · 4 = _______________________

6 · 1 = _______________________

5 · 3 = _______________________

4 · 5 = _______________________

3 · 8 = _______________________

4/7/2011 11:12:17 PM


Производ два броја

33

5. Једна звезда има 5 кракова. Колико кракова имају 3 такве звезде?

______________________________________________________________________________ Одговор: ___________________________________________________________________

6. Васа станује у згради која поред приземља има три спрата. Виси-

на сваког спрата је 3 m. Поред зграде расте јаблан чији врх досеже до врха зграде. Колика је висина јаблана? ______________________________________________________________________________

Одговор: ___________________________________________________________________

7. Један камион има 6 точкова. Колико точкова имају два таква камиона?

______________________________________________________________________________ Одговор: ___________________________________________________________________

vezzbanka2.indb 63

63

4/7/2011 11:12:17 PM


38

Замена места чинилаца 1. Ако чиниоци замене места, производ се ___________________________. 2. Посматрај цртеже и упиши бројеве који недостају.

2 · 5 = 10

5 · 2 = ______

______ · 5 = ______

3 · 5 = ______

5 · ______ = ______

2 · ______ = ______

______ · ______ = ______

5 · 2 = 10

72

vezzbanka2.indb 72

4/7/2011 11:12:18 PM


54

Провери себе Поред тачне реченице упиши слово Т. Поред нетачне реченице упиши слово Н. 1. Број 18 је три пута већи од броја 6.

______

2. Ако је један од чинилаца 0, онда је производ 0.

______

3. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 ∙ 4

______

4. Број 42 је 6 пута већи од броја 8.

______

5. 1 ∙ а = а .

______

Заокружи слово испред тачног одговора. 6. Који број треба да напишеш уместо

да једнакост буде тачна?

2 ∙ 15 + 10 = 10 + а) 15

б) 2

в) 10

г) 30

7. У једнакости 12 ∙ 4 – 20 = 28, производ 12 ∙ 4 је а) разлика

б) умањеник

в) умањилац

г) сабирак

8. Који израз представља производ бројева 18 и 3? а) 10 ∙ 3 + 8

б) 10 ∙ 3 + 3

в) 10 ∙ 3 + 8 ∙ 3

г) 10 ∙ 8 + 3

9. Марко је купио 4 кесице сличица кошаркаша. У свакој кесици има по 6 сличица. Када их је отворио, пребројао је да има 5 дупликата. Који израз користиш да израчунаш колико сличица нису дупликати? а) 4 ∙ 6 + 5

б) (4 + 6) – 5

в) 4 ∙ 6 – 5

г) 4 ∙ (6 – 5)

10. Колика је вредност израза 24 – 4 ∙ 3 + 2? а) 62

б) 100

в) 14

г) 20

Израчунај. 11. 19 ∙ 5 – 8 ∙ 7 = _______________________________________ 12. Матијина мама је 4 пута старија од Матије. Матијин тата је за 4 године старији од Матијине мама. Матија има 9 година. Колико година имају Матијини родитељи?

100

vezzbanka2.indb 100

_____________________________________________________________________________

4/7/2011 11:12:23 PM


Одређивање половине

56

1. Одреди бројеве 2 пута веће од бројева: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ______________________________________________________________________________

2. Одреди половине бројева: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18. ______________________________________________________________________________

3. Како се називају бројеви: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18? ___________________ 4. Да ли можеш да одредиш половину броја 5? Зашто не можеш? ______________________________________________________________________________

5. Напиши све непарне бројеве друге десетице.

Ако је неки број збир два једнака сабирка, онда је сваки од тих сабирака половина тог броја.

______________________________________________________________________________ Да ли знаш њихове половине? ________________________________________ Шта можеш да закључиш? Поразговарај са друговима о томе да ли сваком парном броју можемо да одредимо половину. А непарном?

6. Злата је имала 50 динара. Половину је потрошила. Колико динара јој је остало?

______________________________________________________________________________ Одговор: __________________________________________________________________

7. Половину броја 16 добијамо дељењем броја 16 на __ једнака дела.

То записујемо _____________ и читамо: __________________________________.

8. Половину броја 12 добијамо дељењем броја 12 на __ једнака дела.

То записујемо _____________ и читамо: __________________________________.

vezzbanka2.indb 103

103

4/7/2011 11:12:24 PM


58

Веза множења и дељења 1. Ако производ поделимо једним чиниоцем, онда добијамо ____________________________.

Дељење 27 : 3 = 9, проверавамо 3 ∙ 9 = 27. Дељеник је производ делиоца и количника

2. Како је 4 ∙ 5 = 20, онда је 20 : 5 = 4 и 20 : 4 = 5. Како је 3 ∙ 6 = _____ , онда је 18 : 3 = __ и 18 : _____= _____ Како је 5 ∙ 7 = _____, онда је __________________ Како је 2 ∙ 9 = _____, онда је ___________________

3. Користећи везу множења и дељења провери следећа дељења. 30 : 6 = 5 , провера: 6 ∙ 5= 30

63 : 9 = 7 , провера ________

27 : 9 = 3 , провера ________

21 : 7 = 3 , провера ________

56 : 7 = _____ , провера ________

72 : 8 = __ , провера ________

48 : 6 = _____ , провера ________

48 : 8 =__ , провера ________

4. Користећи производ, израчунај вредност количника.

106

vezzbanka2.indb 106

5 ∙ 6 = 30

8 ∙ 7 = 56

9 ∙ 4 = 36

10 ∙ 1 = 10

30 : 5= _____

56 : 8 = _____

36 : 9 = _____

10 : 10= _____

30 : 6= _____

56 : 7 = _____

36 : 4 = _____

10 : 1= _____

4/7/2011 11:12:24 PM


74 Дан, месец и година служе за мерење времена.

Мере за време (дан, седмица, месец и година)

1. Колико дана имају последња три месеца године? Одговор: ___________________________________________________________________

2. Мала Јулијана има 2 године и 3 месеца. Колико она има месеци? ______________________________________________________________________________

3. Милошев брат је рођен пре 26 месеци. Колико година има Милошев брат?

______________________________________________________________________________

4. Наталија је 18. јануара напунила пола године. Када је рођена Наталија?

______________________________________________________________________________

5. Колико месеци има? 134

vezzbanka2.indb 134

1 година ___________

5 година___________

пола године___________

7 година __________

4/7/2011 11:12:29 PM


Час и минут

75

1. Авион за Москву је полетео из Београда у 11 часова, а слетео је

у Москву у 1 час и 45 минута поподне. Колико је трајао лет од Београда до Москве? ______________________________________________________________________________

Одговор: __________________________________________________________________

2. Властимир је почео да ради домаћи задатак у 15 часова и 45 минута. Домаће задатке је радио 1 час и 10 минута. Колико сати је било када је Властимир завршио домаће задатке? ______________________________________________________________________________ Одговор: __________________________________________________________________

3. Филм је почео у 17 часова. У колико сати се завршио ако је трајао 2 сата и 15 минута?

______________________________________________________________________________ Одговор: __________________________________________________________________

4. Ана вежба клавир пола часа, а треба да вежба 45 минута. Колико још минута би Ана требало да вежба клавир? ______________________________________________________________________________ Одговор: __________________________________________________________________

vezzbanka2.indb 135

135

4/7/2011 11:12:29 PM


77

Провери себе Поред тачне реченице упиши слово Т. Поред нетачне реченице упиши слово Н. 1. 1 дан има 24 часа.

______

2. Сваки месец има 30 дана.

______

3. 180 минута је 3 часа.

______

Заокружи слово испред тачног одговора. 4. Колико седмица и дана је 38 дана? а) 3 седмице и 8 дана б) 4 седмице в) 5 седмица и 3 дана г) 5 седмица 5. Сваке преступне године месец фебруар имају: а) 31 дан

б) 30 дана

в) 29 дана

г) 28 дана

б) 2 часа

в) 12 часова

г) 10 часова

6. Пола дана је а) 8 часова

Израчунај. 7. Милорад је почео партију шаха у 10 часова 50 минута, а завршио је у 13 часова 15 минута. Колико дуго је трајала партија шаха коју је Милорад одиграо? _____________________________________________________________________________

138

vezzbanka2.indb 138

8. Љубана је рођена 17. септембра. Колико дана ће Љубана имати 18. октобра следеће године? _____________________________________________________________________________

4/7/2011 11:12:29 PM


8 600262 030351

Matematika 2 vežbanka  

Matematika 2 vežbanka za drugi razred osnovne škole