Page 31

I mensko in stvarno kazalo

socializem 40, 51, 62–64, 68, 82, 85, 90, 102, 108, 122, 132, 134, 135, 153, 154, 157, 160, 170–172, 175, 183

V

sodobna umetnost 7, 16, 41, 47, 54, 58, 72, 76, 85, 167, 168, 182

Vidokle, Anton 140

Solakov, Nedko 114

Vsak človek je kustos 73

Stele, France 27, 30, 35

Vsak človek je kustos! 73, 181

Sterle, Sandra 152, 154

Vukotić, Dušan 133

Stilinović, Mladen 96, 161

vzhodnoevropska umetnost 56, 68, 182

Vautier, Ben 120 Vogrinčič, Matej Andraž 80

Suruvka, Jiří 124 Szeemann, Harald 123

W

Šengenske ženske 73, 76, 152, 153, 155, 156, 157, 158

Wajcman, Gérard 173

Šerić – Šoba, Nebojša 125 Špan, Nika 82 Štembera, Peter 123 Štromajer, Igor 82 Šušteršič, Apolonija 69, 139, 186 Šutej Adamič, Jelka 11, 183

T TANK! Slovenska zgodovinska avantgarda 52, 53 Tati, Jacques 137

Warhol, Andy 118, 168 Weibel, Peter 11, 12, 15, 19, 60, 119, 183 Whiteread, Rachel 180 WHW 99, 100 Wols, Alfred 120 Wurm, Erwin 180

Z Zabel, Igor 7, 11, 12, 16, 18, 24, 52, 68, 115, 180, 183, 185

Tatlin, Vladimir 128, 135

Za muzej sodobne umetnosti Sarajevo 2000 45, 183

Temp 68

Zbirka Arteast 2000+23 66

Thomann, Georg Paul 107

zgodovina vzhodnoevropske umetnosti 152, 153

Todosijević, Raša 123

zgodovinjenje 8, 43, 48, 49, 66, 68, 141, 142, 144, 147, 148, 150, 151, 163, 170, 182

Tolj, Slaven 125 Tót, Endre 82 Toynbee, Arnold 118 transmodernost 38 trg umetnin 43, 64, 112, 122, 132, 159 Truszkowski, Jerzy 123

zgodovinske avantgarde 38, 49, 52–55, 77, 111, 120, 128–130, 139, 161 Zolghadr, Tirdad 104 Živeti z genocidom 45, 66 Žižek, Slavoj 89, 90, 111, 114, 115, 119

U U3, trienale sodobne slovenske umetnosti 11, 13–16, 19, 183 Ulay 114 umetniški trg 122 Uranjek, Roman 7

191

Profile for Maska Ljubljana

Avtentični interes  

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni...

Avtentični interes  

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni...

Advertisement