Page 12

A vtentični interes

poleg tega pa se v vsakem okolju – hote ali nehote – izoblikujejo precej podobni pogledi na situacijo, v kateri živimo in delujemo, zaradi česar izgine tista nujno potrebna distanca, ki jo povabljeni selektor iz tujine laže vzpostavi do slovenske produkcije. Izbiramo seveda ugledne in priznane tuje kustose, ki imajo – tako kot domači – povsem proste roke pri izboru sodelujočih umetnikov. Po mnenju nekaterih pa Peter Weibel ni dovolj poznal naše umetniške scene, da bi lahko svojo nalogo ustrezno opravil. Nekateri so mu očitali celo nekompetentnost in neprofesionalnost. Kovič: Ne gre za to, da Peter Weibel ne bi bil primeren kustos, niti ne za to, da bi imel kakršnekoli pomisleke glede njega ali samega trienala. Mene je zmotila njegova ekskluzivistična poza, skozi katero sem razbral, da je samo tisto, kar je izbral on, tudi nekaj vredno, vse ostalo pa ne. To je edini razlog, da sem se na njegovo postavitev odzval tako, kakor sem se. V nobenem primeru pa ni šlo za kakšno zaroto, bedna obračunavanja, užaljenost ali zamero. Znotraj umetnosti je danes toliko različnih usmeritev, smeri, ki potekajo vzporedno in ki zaradi svoje drugačnosti še ne morejo obveljati za nepomembne ali neveljavne. Gre za zavzetje določenega stališča do zelo kompleksnega pojava. Če bi Weibel izbor utemeljil kot svoj pogled na stvari, bi ga sprejel, ker pa je – vsaj glede na njegove izjave – zavzel stališče, da je predstavil umetniško produkcijo, ki edina nekaj velja, se z njim nisem strinjal. Zabel: S tem se ne morem strinjati. Že samo izhodišče, odločitev Moderne galerije, da razstavo vedno postavi en sam selektor, implicira, da bo kustos z razstavo postavil tudi svojo osebno tezo. Zdi se mi neproduktivno, da bi prirejali razstave, na katerih bi prikazali vse, kar je zanimivo, relevantno ali kakovostno. Takšen način bi lahko primerjali z barvanjem, ko dobimo z zmešanjem vseh barv neko čudno sivino. Tako nekako bi s predstavitvijo »vsega, kar nekaj velja« v slovenski likovni produkciji, dobili mišmaš, ki ne bi imel nobene funkcije. Se pravi, da ste šli zavestno v ekskluzivizem? Zabel: Zavestno. Že samo dejstvo, da povabimo enega kustosa, ki ima pri izboru proste roke, zagotavlja izoblikovanje subjektivnega koncepta in »enostransko« razstavo. To seveda še ne pomeni, da je ta teza tudi (ne)relevantna. Umetniška scena se vendar dogaja kot diskusija različnih osebnih stališč, nastaja in oblikuje se v tem medsebojnem dialogu in tudi konfliktu. Edino to je lahko produktivno. Če se vrnemo k Weiblu … Zabel: Njegovo izhodišče je bilo nedvoumno: da bo izbral umetnike, ki ustrezajo določenim problemskim sklopom, določenim točkam, ki so po njegovem mnenju aktualne in 12

Profile for Maska Ljubljana

Avtentični interes  

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni...

Avtentični interes  

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni...

Advertisement