__MAIN_TEXT__

Page 1

K o r e o g r a f o v p r i r o cˇ n i k

Jonathan Burrows


K o r e o g r a f o v p r i r o cˇ n i k


Zbirka TRANSformacije PRISOTNOST, PREDSTAVLJANJE, TEATRALNOST, zbornik Blaž Lukan DRAMATURŠKE FIGURE Bojana Kunst NEMOGOČE TELO TELO, UJETO V DROBOVJE RAČUNALNIKA, zbornik ZADNJA FUTURISTIČNA PREDSTAVA, zbornik TEORIJE SODOBNEGA PLESA, zbornik Jana Pavlič, Boris Pintar KASTRACIJSKI STROJI

Zbirka Mediakcije Serge Halimi NOVI PSI ČUVAJI Naomi Klein NO LOGO Sandra Bašić Hrvatin, Lenart J. Kučić MONOPOLI. DRUŽABNA IGRA TRGOVANJA Z MEDIJI Olivier Razac EKRAN IN ŽIVALSKI VRT Ariel Dorfman in Armand Mattelart KAKO BRATI JAKA RACMANA. IMPERIALISTIČNA IDEOLOGIJA V DISNEYEVIH STRIPIH

STELARC, zbornik

McKenzie Wark HEKERSKI MANIFEST

Amelia Jones BODY ART. UPRIZARJANJE SUBJEKTA

Mike Davis BUDOV VOZ. KRATKA ZGODOVINA AVTOMOBILA BOMBE

ZERO VISIBILITY, zbornik Alexei Monroe PLURALNI MONOLIT. LAIBACH IN NSK Hans-Thies Lehmann POSTDRAMSKO GLEDALIŠČE

Uroš Hočevar ESTETIKA REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE Marc Augé NEKRAJI

THE FUTURE OF COMPUTER ARTS, zbornik

Posebne izdaje

Tomaž Toporišič MED ZAPELJEVANJEM IN SUMNIČAVOSTJO

FAMA

Bojana Kunst NEVARNE POVEZAVE Katrien Jacobs LIBI_DOC: JOURNEYS IN THE PERFORMANCE OF SEX ART

POSTDRAMATIC FISHING MEMORY_PRIVACY_SPECTATORSHIP COLLECT-IF

Katrien Jacobs LIBI_DOC. SLOVENIJA: MISTIFICIRAJ TELO, POVZDIGNI DUHA

ON FORM/YET TO COME

READY 2 CHANGE, zbornik

Janez Janša LIFE [IN PROGRESS]

DEMOKINO – VIRTUAL BIOPOLITICAL AGORA, zbornik SODOBNE SCENSKE UMETNOSTI, zbornik

WATCH IT!

RECONSTRUCTION, VOICE, IDENTITY V IMENU LJUDSTVA!

Inke Arns AVANTGARDA V VZVRATNEM OGLEDALU

ZID OBJOKOVANJA / THE WAILING WALL

Nicolas Bourriaud RELACIJSKA ESTETIKA. POSTPRODUKCIJA

DINAMIKA SPREMEMB V SLOVENSKEM GLEDALIŠČU 20. STOLETJA

Jacques Attali HRUP Beti Žerovc KURATOR IN SODOBNA UMETNOST. POGOVORI Aldo Milohnić TEORIJE SODOBNEGA GLEDALIŠČA IN PERFORMANSA PRIŠLI SO PUPILČKI, zbornik Jacques Rancière EMANCIPIRANI GLEDALEC Zdenka Badovinac AVTENTIČNI INTERES NE, – VIA NEGATIVA 2002–2008, zbornik Gerald Raunig UMETNOST IN REVOLUCIJA


Jonathan Burrows

Koreografov priroÄ?nik Prevedla Polona Glavan

Maska Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana 2011


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 792.8.01 793.3.01 BURROWS, Jonathan, 1960  Koreografov priročnik / Jonathan Burrows ; prevedla Polona Glavan ; [prevod pesmi Douglasa Dunna Marjan Strojan]. - Ljubljana : Maska : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 31) Prevod dela: A choreographer’s handbook ISBN 978-961-6572-26-2 (Maska) 259237632


V spomin Doreen Burrows 1931–2007


Kazalo Predgovor  Ples / Načela 

9 11

Material 

14

Navade 

16

Ponavljanje 

17

Ponavljanje 

19

Ponavljanje 

21

Improvizacija / Kopiraj in prilepi / Koreografija

30

Oblika 

33

Proučevanje / Tveganje 

34

Tema / Navdih / Kraja / Znani gibi / Koreografija / Sklicevanje na druge vire / Samoizražanje 

35

Dogovor / Prostor predstave / Jezik / Koreografija 

40

Kršenje pravil 

43

Raziskovanje / Kako in kaj? / Dramaturgija / Teorija / Radovednost 

44

Intervju / Nedokončano / Vprašanja / Načela 

48

Finančne omejitve / Studii / Prošnje za sredstva

50

Priprave / Razpored vaj / Težavnost

52

Sodelovanje / Občinstvo 

55

Izvirnost / Paradoks 

57

Tehnika / Papagaj na rami / Avtentičnost / Dnevne vaje / Ples / Slog / Poigravanje 

61

Virtuoznost 

68

Kopičenje / Začetki 

70

Konci 

72

Vztrajanje / Tempiranje 

73

Dub reggae / Stopnja spreminjanja / Preprost material /Obup 

76

Nepremičnost in tišina / Strah pred dolgočasnostjo 

79

Minimalno in maksimalno 

81

Ali deluje? / Prikazi / Mentorstvo 

82

Druga telesa / Stanja 

85


Odvračanje pozornosti od jaza / Paradoks / Koreografija / Predstava / Električne kitare 

87

Predvidljivo in nepredvidljivo / Pričakovanje 

91

Pripoved / Balet / Kontinuiteta 

93

Kontinuiteta / Predstave po delih / Material / Naredite šest stvari / Koreografija / Tok / Odnos 

96

Odnos / Soli, dueti, trii, kvarteti / Ideje 

100

Odnos / Čas / Ritem 

103

Čas107 Abstraktni ples 

113

Kontrapunkt / Formalni elementi / Razlika 

115

Partitura / Studii / Improvizacija 

117

Naključje / Prazne roke / Barvna lestvica gibov / Omejitve / Garanje / Filozofija 

125

Mesto ali prostor? 

129

Občinstvo / Obrnjenost naprej / Soočenje / Humor / Neuspeh 

131

Občinstvo 

135

Nastop / Načela 

138

Trg / Preživljanje / Upravljanje dela / Naročila

141

Glasba / Sodelovanje / Tišina 

146

Besedilo 

150

Osvetljava / Tehniki / Sodelovanje / Kostumi / Obuti ali bosi? / Scenografija / Golota 

152

Naslovi 

157

Snemanje na film / Zgodovina / Sodelovanje / Ogledala / Človeška velikost 

158

Hierarhije / Plesalec ali koreograf? / Znotraj ali zunaj? / Čigava last je kaj? 

162

Kako naj vse to poenostavim? 

165

Pozabite na vse skupaj 

166

Viri in literatura 

167

Zahvale 

169

Imensko in stvarno kazalo 

171


Predgovor

Ena mojih nalog je vodenje delavnic, kjer različne skupine ljudi, ki prihajajo z različnih področij plesa, povabim, da sedejo in se pogovorijo o postopku koreografiranja. Koreografiranje je lahko samotno početje in v vsaki skupini so pokazali navdušenje, ko so slišali, kaj počnejo drugi. Odkrili smo, da ostali v glavnem počnejo isto kot mi – da vprašanja in ideje, ki zaposlujejo koreografe, segajo preko estetskih meja, ki nas včasih razdvajajo. To je prav zabavno nasprotovalo modrostim, ob katerih sem odraščal in ki so vedno postavljale en pristop ali sklop prepričanj proti drugemu, kot bi bila sovražnika: balet proti modernemu plesu, gledališče proti abstraktnemu plesu, improvizacija proti vnaprej določenemu plesu, konceptualni ples proti plesu kar tako … Kar naprej nam govorijo, da naša umetniška oblika zanima le redke, da jo je težko razumeti in da s težavo sporoča to, kar počne, vendar pa sem na teh delavnicah videval strast, ki jo očitno delijo mnogi in ki je široko artikulirana. Beležnice s teh delavnic so moje izhodišče za pisanje te knjige, opažanja, ki jih vsebujejo, pa sem skozi leta pobiral od najrazličnejših plesnih umetnikov in jih zapisoval. Čeprav je natisnjen le delček teh komentarjev, je bil dialog mnogih od njih vseskozi prisotna sila, s katero sem meril lastne predsodke. Za vsem tem tiči delo, ki ga opravljam kot koreograf in izvajalec, kar je moja resnična naloga; brez dela ne bi zaživel nobeden teh paradoksov, vprašanj, mnenj in opažanj. Knjiga je zrasla iz občutka in oblike moje umetniške prakse in jo tudi odraža, zato je nekakšna meditacija o njej – upam pa, da bo skozi različne gotovosti in negotovosti o tem, kaj se pojavlja v odnosu do mojega dela, nastalo tudi nekaj, kar bodo lahko pri lastnem procesu refleksije uporabili drugi. V plesu delamo z najrazličnejšimi tehnikami: fizičnimi, improvizacijskimi, kompozicijskimi in performativnimi. Število pristopov, ki nam je na voljo, je večje kot kadarkoli v zgodovini 9


koreografov priročnik

te umetniške oblike. Vprašanja, ki so me motivirala, so odzivi na občutje poraženosti, ki sem ga včasih doživljal. Kako lahko iz tega izbirnega področja naredimo prijatelja in ne nevzdržno breme? Kako da se včasih vrnemo tudi na položaj strastnega neznanja, ki zadostuje, da nekaj izberemo, namesto da bi vedeli vse? Nekateri bodo morda vprašali: »Toda ali se lahko naučiš koreografirati iz knjige?« – in pri tem imeli čisto prav. Ne, ne vabim vas k učenju koreografiranja, temveč prej k temu, da še naprej počnete, kar ste pač želeli početi, pri tem pa vam bo knjiga v pomoč kvečjemu kot nekaj, čemur lahko ugovarjate. Če to knjigo odvržete, bo prav tako koristno, kot če jo vzamete v roko. Slik ni zaradi tveganja, da bi zapečatile podobo plesa, ki bi vas le ovirala pri lastnih posebnostih.

10


Ples / Načela Ples: Začnimo z idejo, da znate plesati. Trening je le včasih bonus.

Načela: To knjigo bom začel tako, da bom našel nekaj, neko načelo, ki mi bo pokazalo, kako začeti. Načelo pisanja te knjige bo: pisati knjigo tako, kot bi koreografiral neki ples ali ustvarjal predstavo. To se pri meni obnese, saj se tako znebim prvinskega strahu, strahu, da ne vem, kaj počnem. Ponavadi ne vemo, kaj počnemo. Lahko bi izbral mnoge druge možne načine, ki bi me za hip prepričali, da je prav začeti. Težko je začeti. To je le eden mogočih začetkov.

Načela: Tudi odločitev, da ne boste imeli načel, je načelo. 11


koreografov priročnik

Tudi odločitev, da boste samo plesali in sledili intuiciji, je načelo. Edino vprašanje je: kakor koli že delate – je to način, na katerega želite delati?

Načela: Načelo ni pravilo, le način, kako poskrbeti za nekatere odločitve; sicer pa vam pušča proste roke, da počnete, kar najbolje obvladate, torej da sledite intuiciji. Včasih je težko slediti intuiciji, kadar imate preveliko izbiro. Hkrati pa je zamisel, da lahko naredite, kar želite, fantazija. Vi ste vi, in naredite lahko le to, kar pač lahko. »Predstavo, ki jo mislite narediti, boste naredili ne glede na to, na kateri način to poskušate.« To mi je povedala koreografinja Rosemary Butcher. Bistvo je v tem, da spoznate, kaj lahko naredite. Iz pogovora z avtorjem 1999. Saj je le delo. Delajte, kar pač morate delati.

Načela: Ko enkrat začnem, se mi zdi koristno upoštevati nekatere druge misli, ki mi lahko pomagajo pri delu. Takole sem razmišljal: Delajte le eno uro naenkrat in o svojem delu ne sodite vsaj teden dni. Naredite en del naenkrat, potem pa ga odložite in se na novo lotite naslednjega. Naslednji del naj se začne tam, kjer se je prejšnji končal, a mora imeti proste roke za to, da krene v novo smer. Vsaka misel bo napeljevala na naslednjo in se ustavila, ko misli več ne bo. Začnite na začetku in pojdite naprej. Rad začenjam na začetku, ker mi je všeč to, kako eno vodi k drugemu. Drugi raje začnejo kje drugje in pozneje razvrstijo stvari v nekakšen red. Odvisno je od tega, kakšen tip človeka ste in kakšne vrste predstavo pripravljate. Razlika med tema načinoma dela ni tako huda, kot si včasih predstavljamo. Gre le za izbiro: kako hočete delati? Povejte neumnost. To načelo sem si izposodil od znanstvenika Francisa Cricka, ki je skupaj z Jamesom Watsonom leta 1953 odkril dvojno spiralno obliko DNK. Crick je v 12


PLES / NAČELA

laboratoriju uporabljal tole načelo: če ima kdor koli idejo, jo mora izreči ne glede na to, kako neumna se mu zdi. »Nič sramotnega ni bilo navreči kaj neumnega; vendar pa ni bilo niti zamere, če je kdo drug rekel, da je to neumnost.« Matt Ridley, iz Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code, HarperCollins Publishers, (2006) 2008, str. 103. Tako je rekel tudi Francis Crick: »Že res, da sva naletela na zlato, ko sva brskala na slepo, je pa dejstvo, da sva zlato tudi iskala.« Francis Crick, ibid., str. 76. Leta 1962 sta Francis Crick in James Watson prejela Nobelovo nagrado za fiziologijo oziroma medicino.

Načela: Načelo je način izdelave zemljevida, kjer zemljevid ne obstaja. Pokrajina je že tu, zemljevid pa vam lahko pomaga odločiti, kam kreniti. Stopiti v pokrajino brez zemljevida je prav tako v redu, če je to tisto, kar želite.

Načela: Idej ni prav veliko. Morda bo nekaj časa trajalo, da jo najdete, je pa vredno počakati. Včasih idejo spoznate šele, ko jo najdete.

Načela: To ni najboljši način dela, je le eden od načinov dela.

Načela: Če ne deluje, ga odpišite.

13


Imensko in stvarno kazalo

abstraktni ples 112 Aggiss, Liz (koreografinja) 98, 138, 155 Agon (George Balanchine) 64 Ali deluje? 82 Astaire, Fred, Steps in Time 38 avtentičnost 61 azijska filozofija 126 Bach, Johann Sebastian 115 Balanchine, George (koreograf) 64 balet 9, 36, 68, 93, 94, 95, 103, 104, 134, 156, 165 baročne cerkve 131 barvna lestvica gibov 125, 127 Baudelaire, Charles (pesnik), »On The Essence of Laughter« 133 Bausch, Pina (koreografinja) 131, 143 Beckett, Samuel (pisatelj) 17 Bel, Jérôme (koreograf) 50, 64, 71, 89 besedilo 88, 123, 124, 150, 151 Bhagavad Gita 52 Both Sitting Duet (Burrows in Fargion) 72, 139, 140 »Bucky Skank« (Lee Scratch Perry) 76 Burke Kirstensen, Carsten (scenograf) 150 Burroughs, William (pisatelj) 60 Burrows, Jonathan (koreograf) 46, 72, 118, 140; Ceneno predavanje. Glej Ceneno predavanje (Burrows in Fargion); Quiet Dance, The 93 Butcher, Rosemary (koreografinja) 12, 169

Cage, John (skladatelj): naključni procesi 125- 127; in prazne roke 126; Lecture on Nothing 29, 152, 153; Sonatas and Interludes for Prepared Piano 125 Charman, Robert. A (raziskovalni psihoterapevt) 66 Cheap Lecture (Burrows in Fargion): čas 106; občinstvo 135; ponavljanje 21 Chu, Christine (plesalka in koreografinja) 105 Claid, Emilyn (koreografinja) 112 Crick, Francis (znanstvenik) 12, 13 Crow, Lesley (raziskovalna fizioterapevtka) 63, 66, 169 Cunningham, Merce (koreograf) 64, 98, 125, 126, 127 čas v nasprotju z intuicijo 38; in kontrapunkt 115; in ples na utrip 104, 105; in trajanje 74; in tempo 103, 104; razpored vaj 53, 54; in partitura 117, 118; govorjenja 151; in hitrost 104, 105, 107; nepremičnost in tišina 79; krčenje ali raztezanje 17 čevlji 156 death metal 105 Del Amo, Marin (koreograf) 41 Diquero, Gildas (plesalec in koreograf) 105 disciplina 53, 62 dnevne vaje 62 DNK, odkritje dvojne spiralne oblike (Crick in Watson) 12

171


koreografov priročnik

dogovor z občinstvom 37, 40, 59, 71, 75, 92, 131, 132, 148, 151, 158; kršenje konvencij 59; kontinuiteta 151; in glasba 147, 148; tempo 75, 104; prostor predstave 41, 46, 118, 133; in naslov 140, 158 dolgčas 36, 53; strah pred dolgočasnostjo 79, 80 Donaghy, Michael (pesnik) 33 Downing, Rebecca (plesalka) 163 dramaturgija 44, 46 dub reggae 76 Dunn, Douglas (koreograf), Gestures in Red 20 Dunn, Douglas (pesnik), Kraljica Belgijcev 19 električne kitare 87, 90 Etchells, Tim (gledališki direktor) 55, 133 Fargion, Matteo (skladatelj in izvajalec) 29, 72, 80, 112, 116, 123, 137, 140, 147, 169; in začetki; Ceneno predavanje. Glej Ceneno predavanje (Burrows in Fargion); o kontrapunktu 116; o plesu in glasbi 147; in konci 72

naročena glasba 147; glasna 148, 155; pop glasba 148; relativna teža glasbe in plesa 146, 150; in tišina 80 Godsmark, Claire (plesalka) 72, 169 golota 149, 152, 156 govor. Glej komunikacija gravitacija 103 Great Flydini, The (Martin) 78 Greenberg, Neil (koreograf) 52 Guston, Phillip (slikar) 126: o smehu 133; o pomikanju po centimetrih 58; o želji po pripovedovanju zgodb 114 Hamilton, Julyen (koreograf) 124 Handke, Peter (pisatelj) 87, 88 Hay, Deborah (koreografinja) 101 Heathfield, Adrian (teoretik) 169: o sodelovanju 55; o konvencijah 59; o humorju 133; o partiturah 124; o besedilu 150 hierarhije 162, 163 higieničen prostor 41 humor 131, 132, 133

Feeling and Form (Langer) 39, 129 Feldman, Morton (skladatelj); o Newmanu (Barnett) 81, o Beckettu (Samuel) 17, 18, o anorganskih trenutkih 67; o vzorcih 99 filozofija 125, 128 financiranje: in upravljanje dela 141, 142; prošnje za 50, 51 finančne omejitve 50, 51 formalni elementi 115 Forsythe, William (koreograf) 143: in kontinuiteta 95; in ostanki gibanja 97 Gehmacher, Philipp (koreograf) 130 Gestures in Red (Dunn) 20 gib 32: in avtentičnost 61; in okornost 64; in vzrok in posledica 94; in kontinuiteta 94, 96, 97; znan 35; barvna lestvica gibov 125, 127; kot jezik 42; in material 14, 15; in glasba 146, 147, 148, 155; in usklajevanje z obliko 33; in izvirnost 59; prepoznaven 36; in stanja bivanja 86; in slog 95, 97, 98; kot tema 35, 36; in tehnika 61, 63, 64; in čas 103, 104, 105 gibalni spomin 66 glasba 29, 146, 148; izgubljanje v 88;

172

I Ching 126 ideje: začnite z eno idejo 12, 54; in kontaktna improvizacija 95; in iskanje nečesa novega 31, 53, 55; prepoznavanje ideje 17; neumne ideje 12, 13, 93; in nedokončano 48 improvizacija 9, 30, 31, 32 infrastruktura 50, 142 intervju 48 iskanje materiala 31, 32 Iyengar, B. K. S. (mojster joge), Light on Yoga 70 izbira: preobilje 127; koreografija kot 42, 127; svoboda pred 30; omejevanje 127; izvajalca 14. izvirnost 57, 58, 59 jezik: baleta 94; in kontinuiteta 42; in slovnica 33; in gibanje 42; znakovni jezik 42 jogijska filozofija (Bhagavad Gita) 52 Judson Dance Theater 162 Kako in kaj? 45, 46 Kelleher, Joe (teoretik) 56 komunikacija: in abstraktni ples 114; in začetki 37; odločitev za govor 150; in sodelovanje 132, 151; čas govorjenja 151


I M E N S KO I N S T VA R N O K A Z A L O

koncentracija: Handke o 87; vztrajanje 73; in stres 66; in studii 118; in Wolff (Christian) 134

McKernan, Jane (koreograf) 87

konci 71, 72

mera človeka 160, 161

kontaktna improvizacija 95

mesto ali prostor? 129, 130

kontinuiteta 96, 97, 98, 99; in balet 94, 95; in Beckett 18; vzrok in posledica 95; dogovor z občinstvom 40; in material 15, 97; predstave po delih 96; in slog 65; in besedilo 151

mikro-makrokozmična struktura 125

kontrapunkt 115, 116, 154; in odnos 115 konvencije 59 kopičenje 70, 71 kopiraj in prilepi 30, 31, 32 koreografi, vloga 162, 163 koreografija 32, 35, 37, 40, 42; opredelitve 32, 42, 62, 73, 89, 98, 126; razvoj materiala 74; in improvizacija 32 koreografsko polje 64

mentorstvo 84

minimalno in maksimalno 81 minorna umetniška oblika 145 misli: zapisovanje 48; trapaste. Glej trapasta misel, izrekanje Montes, Henry (plesalec in koreograf) 98, 170 motorično učenje 66, 162 možgani 63, 66 mreženje 141 načela 11, 12, 13, 71; in intervju 48, 49; skupna 147 načelo uprizarjanja 30

kostumi 152, 155

najrazličnejše tehnike 9

kraja 35, 36; in papagaj na rami 61; in kdo ima kaj v lasti 164

naključni procesi 119, 126, napake 114, 134, 143

Kraljica Belgijcev (Dunn) 19

narativ 93, 94, 129, 156, 157; odsotnost 92

kršenje pravil 43

naslovi 157 nastop 138-140

La Ragione, Martina (plesalka in koreografinja) 17

navade 16, 59, 89

Langer, Susanne K. (filozofinja), Feeling and Form 39, 129

nedokončano 48, 49

Last Performance, The (Jérôme Bel) 89

nestrinjanje 55

Le Roy, Xavier (koreograf) 46, 62

neumnost, izrekanje: biti dovolj trapast 12; Crick in Watson o 13

Lecture on Nothing (Cage) 153

navdih 35, 36 nepremičnost in tišina 79, 80

Leone, Sergio (filmski režiser), Bilo je nekoč na Divjem zahodu 65

neuspeh 48, 68, 131, 133, 134, 145

Lepecki, Andre (pisatelj) 159

Noverre, Jean-Georges (koreograf), Letters on Dancing and Ballets, 199-200 159

Levi, Marcela (koreografinja) 86

Newman, Barnett (slikar) 81

Light on Yoga (Iyengar) 70 Linke, Susanne (koreografinja) 89 Maher, John (jezikoslovec) 33 Martin, Steve (komik), The Great Flydini 78 material: in izbira izvajalcev 88; in kontinuiteta 96, 97; in izreži in prilepi 32, 96; določen 31; razvijajoč se 74; in improvizacija 14, 30, 31; in skrb za izvajalce 101; in sestavljanje skupaj 96; in ponavljanje 18; in ritem 105; preprost 76, 78; in stanja bivanja 88; in nepremičnost in tišina 79

občinstvo 17, 18, 22, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 55, 59, 63, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 82, 91, 92, 94, 97, 101, 102, 104, 113, 114, 115, 116, 118, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160; in abstraktni ples 113, 114; in začetki 70, 71; in soočenje 131, 132; dogovor z. Glej dogovor z občinstvom; in obrnjenost naprej 131, 132; in neuspeh 133, 134; in mera človeka 161; zaposlitev 55; in trženje 144; in samoizražanje 35, 38, 39; in tema 113, 114; in besedilo 151; in naslov 157; in virtuoznost 68, 69

173


koreografov priročnik

oblika 33 obrnjenost naprej 132, 133 obseg: mera človeka 161; in trg 143 obup 56, 78 odnos 15, 30, 33, 64, 75, 85, 88, 89, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 121, 122, 123, 131, 142, 151, 162, 163; z upravitelji in promotorji 142, 143, 145; z občinstvom 131, 132, 157; med koreografom in plesalcem 162; in kontinuiteta 94, 96, 99; in kontrapunkt 115, 116; in čas 103, 104 odvračanje pozornosti od jaza 87, 88, 89 ogledala 161 ognjemet 92 okornost, tehnika 64 omejitve 127 ostanki gibanja 97 osvetljava 152, 154 papagaj na rami 61 paradoks: in odvračanje pozornosti od jaza; 87, 88, 89, in električne kitare 87, 90; in neuspeh 134; in iskanje nečesa novega 16, 58; in navade 16; in predstava 41, 97; in prostor predstave 41; in tehniki 153 Paredes, Frederico (koreograf) 68 Parkinson, Chrysa (plesalka) 83, 169, 170 partitura; pristopi k pisanju 117 Paxton, Steve (plesalec in koreograf) 86 Perry, Lee Scratch (producent), Bucky Skank 76 perspektiva: in sodelovanje 116; in kontrapunkt 116; in seznanjenost 38; in teorija 47; in virtuoznost 68 ples: abstraktni 113, 114; sodobni. Glej sodobni ples; kot eksperimentalna umetniška oblika 159; relativna teža plesa in glasbe 146, 150; skupne informacije, zgodovina 164; prostor 152, 153, 154; delo v nasprotju z intuicijo 38, 87, 115; in kontinuiteta 94, 95, 96, 97; 'dober' 65; na utrip 105; in čas 103, 104, 105, 106 plesalci: kot disciplinirani ljudje 53, 62; odnos s koreografi 162, 163; glej tudi umetniki poigravanje 39, 67 ponavljanje 17, 18, 19 pop glasba 148 povratne informacije 63, 83

174

prazne roke 126 predstava: in odvračanje pozornosti od jaza 90; in paradoks 89; in partitura 124 predstave po delih 96 predvidljivo in nepredvidljivo 91, 92 premori 119, 151 preobračanje očitnega 59 prepoznavni gib 36 prevajalci, izvajalci kot 163 preživljanje 141, 164 pričakovanja 40, 52, 68, 91, 92 prikazi 83, 100 priprave 52, 66 prostor predstave 41 proučevanje 34 Quiet Dance, The (Burrows in Matteo) 93 radovednost 47 raziskovanje 44, 47 razlika 116 razpored vaj 53, 54 razvoj materiala 74 reggae 76 Richter, Gerhard (slikar), Daily Practice of Painting 45, 46 ritem 105, 106; zvočni in vizualni 112; in kontrapunkt 115, 116; in ponavljanje 123 Ritsema, Jan (gledališki režiser in izvajalec) 132, 170 Roden, Tom (koreograf) 18, 100 Ryan, Elizabeth (koreografinja) 87 samoizražanje 38, 39 Saunders, Emma (koreografinja) 87 scenografija 156 Schubert, Franz Peter 29, 89 Schulkowsky, Robyn (tolkalec), o skupnem času 88 senzorna skorja, možganska 66 Shambhu, Shane (plesalec in koreograf) 105 skakanje 18 sklicevanje na druge vire 37; in pop glasba 148; in besedilo 150; in video 158 slog 65; in kontinuiteta 95, 97, 98 slovnična pravila 33


I M E N S KO I N S T VA R N O K A Z A L O

smeh 76, 132, 133 snemanje na film 158, 159, 160, 161; filmska montaža 115; grozljivke 91; in Bilo je nekoč na zahodu (Leone), projekcija na odru, uporaba 65; snemanje dogodka za zanamce 158; pošiljanje videa predstavljalcem 159; teden dni čakanja pred ogledom 161; kot delovno orodje 160 sodelovanje 14, 55, 56, 146, 148; in dramaturgija 46; in film 160; in osvetljava, kostumi in scena 152-155; in glasba 146, 147; in izvajalci naročila 121 sodobni ples: in gravitacija 103; kot tema 37; in čas 103 soli, dueti, trii in kvarteti 101 Sonatas and Interludes for Prepared Piano (Cage) 125 soočenje 132 Speaking Dance (Burrows in Fargion) 140 sprejemanje tega, kar pride zlahka 15 sreča 143 stanja bivanja 85, 88 Stop Quartet, The (Burrows) 86, 98 stopnja spreminjanja 76-78 stres 52, 66, 162 Stuart, Meg (koreografinja) 17, 46 studii 50, 118; in priprava na delo 52; stres 52, 66 svoboda, znotraj improvizacije ustaljenih oblik 30 šest stvari, narediti 98-99 šteti premori 79 štetje 88 taj či 31 Taylor, Claire (plesalka) 163 tehnika 61-67 tehniki 153 telesa, druga 85-86 televizijska montaža 77 tema 35-39 tempiranje 74 teorija 47 težavnost 53-54 tišina 149 tok 99

trajanje predstave 75 trans 116 trdo delo 62, 127, 155 trg 141-145 trk 97, 104, 116, 126 trženje 144 tveganje 34 umetniki: dramaturgija, ki jih podpira 46; dolgoživost 143; in mreženje 141, 142; kot nosilci preobratov 59; glej tudi plesalci upravljanje dela 142, 145 ustvarjalnost 59, 142 vaje 52, 61-62 virtuoznost 68-69 Volans, Kevin (skladatelj): o sodelovanju 14; in Feldman (anorganski trenutki) 67; o predvidljivosti 91; in stopnja spreminjanja 76; in tišina; Stop Quartet, The 80 vprašanja 82-83, 126, 141 vrednotenje predstave 97 vzdušje 117, 146, 148, 162 vzorci: in motorično učenje 162; in vzorci razmišljanja telesa 32 vzrok in posledica 94 vztrajanje 73, 74, 75 Wait, Nalina (plesalka in koreografinja) 106 Wandlung (Linke) 89 Watson, James (znanstvenik) 13 Whaites, Michael (koreograf) 61 Wilm, Heidi (koreografinja) 58 Wilson, Lee (koreograf) 37, 68 Wittgenstein, Ludwig (filozof), Philosophical Investigations 38 Wolff, Christian (skladatelj) 134 začetki 70-71 zadrega 118, 134 zgodovina 159 znakovni jezik 42 znani gibi 36 zvijače: kup 74, 101; in plesni film 158; in televizija 77 zvoki: izmišljeni, pisanje partitur za 99; delo z 123

175


Jonathan Burrows

KOREOGRAFOV PRIROČNIK Prevedla: Polona Glavan Zbirka Transformacije, knjiga št. 31 Urednik zbirke: Janez Janša Izdala: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana e-mail: info@maska.si www.maska.si in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Štefanova 5, SI — 1000 Ljubljana e-mail: info@jskd.si www.jskd.si Naslov izvirnika: A Choreographer’s Handbook © Jonathan Burrows, 2010 © za slovensko izdajo: Maska Prevod pesmi Douglasa Dunna: Marjan Strojan Lektura: Mojca Hudolin Prelom in priprava za tisk: Vtis Tisk: Cicero Naklada: 500 Ljubljana, 2011 Ilustracija na naslovnici: Matteo Fargion (del partiture za plesni film Hands, 1995, Arts Council England/BBC) Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.


Koreografov priročnik bralca vabi k raziskovanju načinov in vzrokov za pripravo plesne predstave. Mednarodno priznani plesalec, koreograf in učitelj Jonathan Burrows nam v navdihujočem in nenavadno spodbudnem nizu zgodbic razlaga, kako je mogoče pluti skozi ta kompleksni proces. Gre za osupljivo razmišljanje o osebni praksi in poklicni poti, ki se napaja iz petletnih izkušenj z delavnic, ki jih je vodil Burrows. Burrowsova odkrita in iskrena proza ponuja bralcu dostop do vrste vaj, razmišljanj, načel in idej o koreografiji, ki umetnikom in ustvarjalcem plesa omogoča iskanje lastnega estetskega procesa. Gledalcu plesnih in drugih predstav ponuja impresiven nabor vprašanj s katerimi se vsaka predstava sooča, ko ga nagovarja. To je knjiga za vsakogar, ki ga zanima delanje predstav, ne glede na raven ali slog. To je knjiga za vsakogar, ki ga zanima delanje in delovanje sodobne scenske umetnosti.

Cena: 12 EUR

Profile for Maska Ljubljana

Koreografov priročnik  

Koreografov priročnik bralca vabi k raziskovanju načinov in vzrokov za pripravo plesne predstave. Mednarodno priznani plesalec, koreograf in...

Koreografov priročnik  

Koreografov priročnik bralca vabi k raziskovanju načinov in vzrokov za pripravo plesne predstave. Mednarodno priznani plesalec, koreograf in...

Advertisement