Page 1

EVS projekat u Sloveniji Ljubljana, 1.1.2011-31.12.2012 Moje ime je Jelena Bubaja i završila sam 12 mesečni projekat zvan Evropski volonterski servis (EVS) u organizaciji Zavodu Akademija naprednih idej, Ljubljana, Slovenija U ovoj publikaciji mozes saznati nešto o program “Mladi u akciji”, šta je EVS i malo o tome šta sam ja radila u Sloveniji na mom projektu.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Ukratko o meni... Završila sam Drugu Kragujevačku gimnaziju. Još u trećoj godini srednje škole sam počela sa društvenim angažmanom. Učestvovala sam u programu Mladi preduzetnici u okviru škole, A.D. Flame, kada smo organizovali izbor za Miss srednjih škola Kragujevca. Tada sam se priključila i Đačkom Parlamentu, kao i Uniji srednjih škola Kragujevca i pomagala osnovanje Đačkih parlamenata u školama u kojima nije postojao. Uporedno sa tim sam se priključila i Hlesinškom odboru za ljudska prava, kancelarija u Kragujevcu. Nakon upisa Sociologije na Beogradskom Univerzitetu, nastavila sam društveni angažman u Helsinškom odboru, samo u Beogradskoj kancelariji, a tada sam se aktivirala i u AEGEE Beogradu, gde sam dve godine za redom bila članica Borda, izvršnog tela odbora. Tokom studija sam učestvovala na različitim projektima kako preko pomenutih organizacija, tako i preko srodnih organizacija, kao i sa drugim organizacijama kao partnerkim. Prošla sam i osnovnu, naprednu i najnapredniju školu ljudskih prava, u međuvremenu sam postala i NDI (national democratic institute) trenerica. Kako sam po ideološkoj orjentaciji socijaldemokratkinja, počela sam da sarađujem, a kasnije postala i članica, socijaldemokratske omladine. Tu sam prošle dodatne edukacije i postala članica Polisa, izvršnog organa na nacionalnom nivou. Moje aktivnosti su bile dobrim delom vezane za međunarodnu saradnju.


Sa dolaskom na EVS u Ljubljanu, kao glavnu aktivnost mogu navesti vođenje kampanje za prikupljanje potpisa za REKOM u Sloveniji. Malo pre povratka u Srbiju, osnovan je Zapadno-balkanski socio-ekonomski centar u Beogradu, čija sam jedna od osnivačica i gde nameravam da nastavim sa svojim radom i u budućnosti. Tokom svog rada sam posetila mnogo države, pre svega Evrope i imala sreću da se susretnem sa toliko različitih kultura. S obzirom da sam apsolventkinja sociologije, to je dodatno obogatilo mene kako lično tako i profesionalno. Ono što se izdvojilo u mom dosadašnjem radu i iskustvu su neki jako vredni kontakti i prijatelji koje sam stekla sa različitih delova sveta. U takvom radu se koriguju i usavršavaju ljudi, postaju komunikativniji, usavršavaju jezike i zadrže neke kontakte i za dalje. Neke od mojih strasti su upravo putovanja, jer uviđam njihovu vrednost, a i imam praksu posete prijatelja kao i što oni posećuju mene. Komunikativnost, učenje stranih jezika i u poslednjih 6 meseci povratak bavljenja sportom. Neke od veština su organizacione sposobnosti, držanje radionica na teme vođenja kampanje, javnog nastupa, predrasude i stereotipi, timski rad, planiranje događaja, pisanje projekata.


Program ˝Mladi u akciji'' “Mladi u akciji” je program Evropske komisije, koji podržava mobilnost i neformalno obrazovanje mladih u Srbiji i mladima širom sveta, uzrasta 15-28 (u pojedinim slučajevima i 13-30) godina, kao i omladinskim organizacijama i onima koji rade sa mladima. Program će trajati u periodu od 2007-2013. godine, sa ukupnim budžetom od 885 miliona evra. Program ima 5 osnovnih ciljeva i to su: • podsticanje aktivnog učešća mladih, • promocija vrednosti solidarnosti i tolerancije, • jačanje uzajamnog razumevanja, • razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktiviste/kinje i organizacije, • ohrabrivanje saradnje u oblasti rada sa mladima, na nivou Evrope.

Kako bi ciljevi Programa «Mladi u akciji» bili ostvareni, on je podeljen na pet podprograma, tzv. akcija: • Akcija 1 – Mladi za Evropu podržava omladinske razmene, inicijative mladih i omladinske projekte u oblasti demokratije; • Akcija 2 – Evropski volonterski servis, EVS podržava volonterske aktivnosti u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici; • Akcija 3 – Mladi u svetu fokusirana je na razmene, treninge, umrežavanje i saradnju sa susedskim i ostalim Partnerskim zemljama širom sveta; • Akcija 4 – Omladinski sistemi podrške promoviše razmene, treninge, umrežavanje i protok informacija; • Akcija 5 – Evropska saradnja u oblasti omladinskog rada podržava saradnju na razvoju omladinskih politika, na evropskom nivou.


Za projekte u kojima kao učesnici/e ili promoteri sudeluju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorene su samo određene akcije: • Akcija 2 Evropska volonterska služba - EVS • Akcija 3.1. Saradnja sa Partnerskim zemljama vise informacija: www.mladiuakciji.rs

Akcija 2 - Evropski volonterski servis (EVS) EVS daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. Otvoren je za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bilo da potiču iz neke od Programskih ili Partnerskih zemalja, i bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. U izuzetnim slučajevima, u EVS-u, takođe, mogu učestvovati i mladi uzrasta 16-17 godina. Aktivnosti volontera/ke su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji gde se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan obrazovni cilj za samog/u volontera/ku. Volonteri/ke često rade sa decom, tinejdžerima, osobama sa hendikepom, imigrantima, starim licima, beskućnicima i drugim manjinskim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine. Učestvovanje u EVS-u je za volontere/ke besplatno, a takođe im bivaju pokriveni troškovi stanovanja, zdravstvenog osiguranja i ishrane, za sve vreme trajanja projekta. Ohrabruje se uključivanje mladih iz manje podsticajnih sredina, što je ujedno i jedan od opštih prioriteta Programa «Mladi u akciji».


Svaki EVS projekat može uključiti između jednog/e i 30 volontera/ki. Individualne EVS aktivnosti podrazumevaju jednog/u volontera/ku, organizaciju koja ga/je šalje i onu koja ga/je ugošćava; grupni EVS, sa druge strane, može obuhvatiti do 30 volontera/ki istovremeno i nekoliko organizacija, i može biti organizovan na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Jedna od uključenih organizacija preuzima ulogu koordinatora, i podnosi predlog projekta u ime svih partnera. U svakom EVS projektu mora učestvovati barem jedna zemlja članica EU; broj volontera i partnerskih organizacija iz susedskih Partnerskih zemalja ne sme da premaši broj volontera i partnerskih organizacija iz Programskih zemalja. Sve organizacije koje žele da pošalju volontera/ku u inostrantsvo ili pak ugoste mladu osobu iz neke strane zemlje, moraju za to biti akreditovane.

Baza podataka o svim organizacijama koje su akreditovane da primaju i šalju volontere/ke je dostupna na Internetu ( http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/) i pruža potencijalnim volonterima/kama mogućnost da sagledaju šta sve može biti tema njihovog servisa. Matična organizacija koja šalje volontera/ku (eng. sending organization-SO) mu/joj pomaže da stupi u konkakt sa izabranom organizacijom-domaćinom (eng. host organization-HO). Nakon toga, obe organizacije preuzimaju bavljenje tehničkim i administrativnim stvarima u vezi sa projektom. EVS je iskustvo koje obogaćuje.Mlada osoba može mnogo toga da dobije, volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove veštine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Nije predviđeno da u organizaciji-domaćinu volonteri/ke zamenjuju zaposlene, već da oni svojim angažmanom doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.


ЕВС је прилика kоја обогаћује "Прилика је дивна реч која се може користити за дефинисање ЕВС-a". Као волонтеркa, у Љубљани за период од 12 месеци, могу да кажем да сам ималa одличну прилику да извућем најбоље из мог ЕВС пројекта и да се развијeм и професионално и лично. Учествoвaлa сам у различитим задатцима кao на пример: реализацијa различитих активности зa омладинских пројеката, промоцијa програмe Млади у акцији - ЕВС, помоћ у спровођењу филмских радионица и видео радионица, кaкo и учествo нa међународним тренинзима. Сви ови задатци су ми омогућили да научим специфичности омладинског сектора у Словенији, да се упознам са словеначком културом и да научим словеначки језик. На личном нивоу, ЕВС је био процес саморазвоја, само-истраживања и само-остварењa. ЕВС ми је пружиo шансу да откријем себе у потпуно другачијем окружењу (националнo, културнo, географскo) и да откријем моје врлине и мане.


Осим тога, морам напоменути да ЕВС пројекти имају значаја и за локалну заједницу где ЕВС волонтер ради и живи. Са својим ангажманом ЕВС волонтери допринесу за добробит организације и Људи који су у Њен рад укључени. Поред тога, волонтер из стране земље даје пројекту интеркултуралну димензију, што може водити и ка развоју локалне заједницe. Дакле, ЕВС је прилика коју треба да се користи од стране сваког младог човека. А ако сте се икада запитали ˝ Зашто да будем ЕВС волонтер ˝? Због ... -

Нове могућности ... Нова искуства ... Нова пријатељства ... За откривање нових ствари... Да бисте променили своју будућност ...


Zavod Akademija naprednih idej “ Zavod Akademija naprednih idej” је невладина организација, која се налази у Љубљани, главном граду Словеније.Организација ради углавном на волонтерској основи. Циљ организације је да подстакне јавну расправу о свакодневним ситуацијама и подстиче активно учешће .Програм се заснива на вредностима друштва које су: солидарност, једнакост и знање. Главне области рада су:

1. 2. 3. 4.

умрежавање организација на националном и међународном нивоу неформално образовање и процес доживотног учења интеркултурално учење истраживање и издаваштво

Са широким спектром активности подржавамо различите невладине организације као и појединци, и углавном радимо у омладинском сектору. Завод Ани је укључен у неколико пројеката: Development of local youth policies (Развој локалних омладинских политика) Завод АНИ учествује у конзорцијуму од 14 партнера у пројекту чији је оснивач Словеначко Министарствo за спорт и образовање и Европски социјални фонд . Пројекат ће трајати до 2012. Партнери у пројекту су локални омладински центри, локални омладински савети и неки подржавачи из омладинскега НВО сектора као Завод Ани. Улога Завода Ани у овог пројекта је да координира све активности повезани са образовним активностима у пројекту и да покрене неколико других активности.


Politkajekul (Политка је кул) Политика је кул је иницијатива група младих људи окупљених под окриљем Заводу Академијa напредних идеј". Главни идеја пројекту је да се младинска политика и политика укључивање приближи младим људима и са њом повећати учешће младих у заједници. Коришћење медије као главно средство за комуникацију са младим људима поново даје шансу младим људима да преко медије изразе своје ставове и идеје.

THIS IS ME (То сам ја) То сам ја је пројекат три европске земље кој подржава међугенерацијског дијалога, учење, креативност, историју и активног европског грађанства на локалном и међународном нивоу. Користећи метод приповедања три генерације ће радити у радионицама на локалном нивоу и њихови уметнички производи бићу представљена на Путујућо европску изложбу.

Little people big ideas! (Мали људи - велике идеје!) Пројекат »Мали људи велике идеје« је заснован на учешћу младих у јавном животу који води младе људе да преузму активну улогу у свом локалном друштву. 50 младих људи из шест различитих организација ће учествовати у пројекту. Многе различите активности ће се одвијати у три земље: Словенија, Литванија и Северне Ирске.


REKOM Koalicija za REKOM okuplja više od 1800 organizacija civilnog društva, pojedinaca/ki iz svih država nastalih raspadom bivše SFRJ. Među njima su i udruženja roditelja i porodica nestalih osoba, veterana, novinara, predstavnika manjinskih etničkih zajednica, organizacija za zaštitu ljudskih prava i sl. Koalicija za REKOM predlaže da vlade (ili države) osnuju REKOM, nezavisnu, međudržavnu Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u periodu od 1991.-2001. Коалиција за РЕКОМ окупља више од 1800 организација цивилног друштва, појединаца/ки из свих држава насталих распадом бивше СФРЈ. Међу њима су и удружења родитеља и породица несталих особа, ветерана, новинара, представника мањинских етничких заједница, организација за заштиту људских права и сл. Коалиција за РЕКОМ предлаже да владе (или државе) оснују РЕКОМ, независну, међудржавну Регионалну комисију за утврђивање чињеница о свим жртвама ратних злочина и других тешких кршења људских права почињених на територији бивше СФРЈ у периоду од 1991.-2001.

Задаци Коалиције: • Организовање консултација у оквиру цивилног друштва у пост-југословенским државама о моделу РЕКОМ као вансудском регионалном одговору на почињене ратне злочине и тешка кршења људских права у периоду од 1991. • Израда модела РЕКОМ-а који ће се дати парламентима држава наследницама бивше СФРЈ на разматрање • Медијска промоција и осигурање јавне и политичке подршке за успостављање РЕКОМ-а. • Јавно представљање и заговарање РЕКОМ-а на званичном нивоу у државама наследницама бивше Југославије и међународним организацијама • Притисак на институције у државама наследницама бивше Југославије да отворе парламентарну расправу о потреби регионалног приступа прошлости, иницијативи и моделу РЕКОМ-а. • Подршка РЕКОМ-у у спровођењу мандата. • Мониторинг остваривања препорука РЕКОМ-а. Основне одредбе о чланству Члан/ица Коалиције може бити свака организација и особа која прихвата циљеве и Статут Коалиције. Члан/ица Коалиције постаје се предајом потписане изјаве о приступању Коалицији. Члан/ица Коалиције не може бити организација која у свом програму или активностима заговара расну, верску или националну, мржњу, мизогинију,


хомофобију или друге облике мржње који представљају подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље. Члан/ица Коалиције не може бити особа осуђена у присуству за ратне злочине. Члан/ица Коалиције не може бити ни појединац који јавно заговара ставове из става 3. овог члана или то произлази из њених/његових активности. Члану/ици Коалиције који је оптужен за ратне злочине замрзава се чланство. Одлуку доноси Координацијско веће. Одлуку о томе да ли организација и појединци испуњавају услов из става 3. овог члана доноси Координацијско веће на захтев бар једног члана Коалиције за РЕКОМ. Податке о члановима/ицама Коалиције води Секретаријат/Тајништво Коалиције за РЕКОМ.

Органи Коалиције су: - Скупштина - Координацијско веће - Координацијске групе - Секретаријат/Тајништво Коалиције - Статутарна комисија Активности Коалиције се финансирају: • из фондова који раде у складу са законом • поклонима • добровољним прилозима физичких и правних лица • спонзорством и донацијама • из осталих извора у складу са законима Финансијски извештаји доступни су на увид чланицама Коалиције и јавности.

EVS projekt v Zavodu ANI  

opis EVS in izvajanje projekta v zavodu ANI (v srbskem jeziku)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you