Page 1

GERIAUSIAS 2016 METŲ REKREACINĖS ARCHITEKTŪROS KŪRINYS PARODA - KONKURSAS


Projektą organizuoja

Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas ARCHITEKTO ALGIMANTO ZAVIŠOS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS

Projektą finansuoja

Steigėjai Lietuvos architektų sąjunga ir Neringos savivaldybės administracija info@zavisosfondas.lt Tiltų g. 6, LT91248 Klaipėda Leidinio sudarytojai Gerda Antanaitytė, Aurimas Baužys, Andrius Laurinaitis, Jurgita Raišutienė, Ramunė Staševičiūtė Leidinio dizainas Gerda Antanaitytė, Aurimas Baužys Leidėjų ir autorių nuomonės gali nesutapti. Už pateiktų projektų, tekstų turinį ir kokybę leidėjai neatsako.


Turinys

04 07 17 27 37 47 57 67 77 87

Konkurso sąlygos 01_Atnaujinta gelbėjimo stotis su vieša erdve Preiloje 02_Sveikatingumo kompleksas Birštone 03_Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone 04_Biblioteka - muziejus Kaune 05_Dviejų lygių sankryža Marijampolėje 06_Meno kolonija Nidoje 07_Valstybės pažinimo centras Vilniuje 08_Žirgynas Žalktynės kaime 09_Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje

3


Konkurso sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Sąlygos reglamentuoja „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys” parodos-konkurso (toliau vadinama – Konkursas) organizavimo tvarką ir sąlygas. 2. Konkursą skelbianti organizacija - Lietuvos architektų sąjunga (toliau - LAS). 3. Konkurso partneris – Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas (toliau A. Zavišos fondas). 4. Konkurso dalyviai – architektai (architektų kolektyvai), pateikę konkursinę medžiagą arba atrinkti LAS ir A. Zavišos fondo iš viešai publikuotos pagal šių Konkurso sąlygų reikalavimus. 5. Konkurso forma – atviras konkursas. 6. Konkursas skelbiamas LAS interneto tinklapyje (www. architektusajunga.lt) ir viešinamas kitomis visuomenei prieinamomis priemonėmis. 7. Visi santykiai, atsirandantys tarp Konkursą skelbiančiosios organizacijos, Konkurso partnerio ir Konkurso dalyvių yra reglamentuojami šių Konkurso sąlygų, raštiškų susitarimų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis. II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 8. Konkurso būdu išrinkti vieną 2016 metais realizuotą geriausią rekreacinės paskirties visuomenei atvirą architektūrinį, landšaftinį, urbanistinį kūrinį, pabrėžiantį

vietos tapatumą bei kuriantį kultūrinę reikšmę ir socialinę vertę. 9. Konkurso nugalėtojui įteikti apdovanojimą už „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys” - autorinį skulptoriaus kūrinį. 10. Skatinti ir viešinti Lietuvos rekreacinės architektūros kūrinių realizacijas. III. KONKURSINĖS MEDŽIAGOS PATEIKIMAS 11. Konkursui pateikiamos ar atrenkamos konkursinės medžiagos pagrindu sudaromas nominantų skaitmeninis leidinys. Autorių pateikiamos medžiagos apimtis geriausiai perteikia objekto idėją ir sprendinius: 11.1. Aiškinamasis raštas – trumpas realizuoto objekto aprašymas, pagrindiniai rodikliai; 11.2. Objekto nuotraukos; 11.3. Sklypo/situacijos planas; Ir pagal pobūdį: 11.4. Objekto/pastato aukštų planai; 11.5. Charakteringi pjūviai. 12. Konkurso dalyviai gali pateikti kitas vaizdines priemones, perteikiančias objekto idėją (vizualizacijas, koliažus, fotomontažus, eskizus, tekstinę medžiagą ir t.t.). 13. Reikalavimai medžiagos pateikimui: 13.1. Pildoma nustatytos formos anketa; 13.2. Vaizdai pateikiami .jpg formate. Minimalus ilgosios kraštinės dydis (pikseliais): 2000 px. Rezoliucija 300 dpi. 13.3. Rekomenduojama apimtis - 10 vaizdų. 14. Konkursinė medžiaga pateikiama su informacija apie kūrinio autorius.

4


15. Visa konkursinė medžiaga (užpildyta anketa) priimama iki 2017 m. rugpjūčio 07d. 17val. Pasiteiravimui: Konkurso koordinatorė Jurgita Raišutienė, 8620 76857, info@zavisosfondas.lt IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 16. Konkursui pateiktus ir atrinktus kūrinius, atitinkančius Konkurso sąlygas, vertina bei nugalėtoją išrenka vertinimo komisija, susidedanti iš penkių narių. 17. Komisija formuojama iš vieno LAS ir vieno A. Zavišos fondo atstovų bei ankstesnių „Geriausias metų rekreacinės architektūros kūrinys“ konkursų trijų laureatų: 17.1. Architektė Asta Kiaunienė (LAS deleguota ir 2011-2012m. konkurso laureatė); Architektė Gerda Antanaitytė (A.Zavišos fondo deleguota); Architektas Lukas Rekevičius (2013m. konkurso laureatas); Architektas Antanas Jonauskis (2014m. konkurso laureatas); Architektas Henrikas Štaudė (2015m. konkurso laureatas). 17.2. Nenumatytų aplinkybių atveju, paliekama galimybė komisijos narių sudėtį keisti, laikantis 17 p. įvardintų nuostatų. LAS Pirmininko Įsakymu tvirtinama Komisija. 18. Pagal LAS Pirmininko patvirtintą „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys“ parodoskonkurso vertinimo komisijos darbo reglamentą nominantai svarstomi uždarame vertinimo komisijos posėdyje.

19. Komisijos posėdyje, dalyvaujant tik komisijos nariams, nominantai vertinami laikantis pagrindinio principo – konceptualus ir kontekstualus aplinkos, formos ir funkcijos santykis (J.Tutlytė. Rekreacinės architektūros vertinimo kriterijai//Urbanistika ir architektūra). Atrankos ir vertinimo kriterijai: 19.1. Aplinka - geriausių rekreacinės aplinkos savybių tinkamas panaudojimas; - gamtinių vertybių respektavimas; - objekto kontekstualumas su susiklosčiusia urbanistine situacija; - kultūros paveldo respektavimas; - aplinkos vizualinių ryšių respektavimas. 19.2. Forma - originali, novatoriška formos raiška ir jos dermė su aplinka; - kompozicinės stilistikos vientisumas (tūrių, plastikos, spalvų, element kompozicinė darna); - originali tektonikos išraiška; - medžiagų ir technologijų panaudojimas atsižvelgiant į vietos specifiką; - medžiagų ir aplinkos ryšys; - racionali formos ir funkcijos dermė. 19.3. Funkcija - originalūs funkcinės struktūros sprendimai ir jų dermė su aplinka; - suplanavimo struktūros ir funkcijos harmonija; - objekto vidinių ryšių ir jų santykio su aplinka komfortiškumas.

5


01 _ Atnaujinta gelbėjimo stotis su vieša erdve Preiloje

adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

Nidos - Smiltynės pl. 29 DO ARCHITECTS 2016 350 m2 ir prieigos Gilma Teodora Gylytė, Karolina Čiplytė, Domantas Baltrūnas, Aurimas Baužys, Algimantas Neniškis poilsio 55.377521, 21.031095

Į Baltijos jūrą žvelgianti Preilos gelbėjimo stotis (aut. architektas Algirdas Sviderskas, 1984 m.) iš uždaro, monofunkcinio objekto subtiliai pasikeičia į atvirą, šviesią, kviečiančią erdvę. Pirmame aukšte atsiranda baras su lankytojų erdve ir atvertu vaizdu į Baltijos jūrą. Antrame aukšte - pagerinta gelbėtojų darbo erdvė. Išryškinami stoties tūriai, monolitinis fasadas perdažomas baltai. Stotis tampa matoma ir savo atspindžiais nuolat kinta kartu su Kuršių nerijos gamta. Nauja amfiteatrinė terasa / laiptai tampa poilsio erdve ant kopos praplečianti galimybes ilsėtis Kuršių nerijos gamtoje.

7


01_Atnaujinta gelbÄ—jimo stotis su vieĹĄa erdve Preiloje

9


01_Atnaujinta gelbÄ—jimo stotis su vieĹĄa erdve Preiloje

11


01_Atnaujinta gelbėjimo stotis su vieša erdve Preiloje Preilos gelbėtojų stoties atnaujinimas

1 Atveriamas praėjimas link jūros. Perkeliami gelbėtojų laiptai 2 Atveriama anga į jūrą. Projektuojama žirklinė vitrina 3 Įrengiama lankytojų salė su vaizdu į jūrą 4 Įrengiamos angos iki žemės 5 Įrengiama terasa su amfiteatru / laiptais 6 Teritorijoje įrengiama mažoji architektūra poilsiui 7 Įrengiamos naujos dangos, tako apšvietimas

5

2

3 6

4 1

13

7


01_Atnaujinta gelbÄ—jimo stotis su vieĹĄa erdve Preiloje

15


02 _ Sveikatingumo kompleksas Birštone

adresas realizacija apimtis autoriai

kategorija lokacija

Karalienės Barboros al. 2, Birštonas 2014-2016 12224 m2 Audronė Miniotaitė, Darius Osteika, Viktorija Puodžiūtė, Robertas Gasionis, Donatas Bručas gydymo 54.609691, 24.016861

1983 m. architektų dueto Aušros ir Romualdo Šilinskų pradėta statyti vandens ir purvo gydykla su poliklinika liko neužbaigta ir ilgainiui virto griuvėsiais. 2014 m. pradėti rekonstrukcijos darbai užbaigti 2016: pastato plotas žymiai padidėjo suprojektavus anstatą ir priestatą baseinui. Tai - viena didžiausių rekonstrukcijų Lietuvoje. Svarbiausia užduotis kūrėjų komandai - išsaugoti ir išryškinti vertingas postmodernistines formas. Sklypo plotas 9ha, tankumas 5,57, intensyvumas 13,18

17


02_Sveikatingumo kompleksas BirĹĄtone

19


02_Sveikatingumo kompleksas BirĹĄtone

21


02_Sveikatingumo kompleksas BirĹĄtone

Pirmo aukĹĄto planas

23


02_Sveikatingumo kompleksas BirĹĄtone

PjĹŤvis

25


03 _ Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

Senasis Ukmergės kelias 50A, Vilnius rajonas YCL studio 2016 220 m2 Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis, Rokas Kontvainis gydymo 54.780411, 25.192597

Gyvenamųjų namų apsuptyje, senajame Ukmergės kelyje, tėvelius ir vaikus apsilankyti kviečia kuklus betono tūris su žaismingu langų piešiniu. Vieno aukšto pediatrijos konsultacijos centrą nuo judraus kelio skiria erdvus parkingas ir medinė ažūro tvora. Plataus betono takas veda link įgilinto įėjimo, kuriame lankytojas nukreipiamas į profilaktikos ir sergančiųjų skyrius. Juos jungia bendras holas, padalintas stiklo vitrina. Norėjosi sukurti jautraus mastelio aplinką, kurioje smalsu paliesti “suglamžytą” betono tekstūrą, žvelgti pro įvairaus dydžio langus ir pamiršti dėl ko atvykai.

27


03_Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone

29


Sklypo planas


03_Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone

31


Pirmo aukšto funkcinė schema

Pirmo aukšto planas


03_Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone

33


RytĹł pusÄ—s fasadas

Pastato aksonometrija


03_Pediatrijos konsultacijos centras Vilniaus rajone

35


04 _ Biblioteka - muziejus Kaune

adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

Daukanto g. 25, Kaunas Dviejų grupė 2016 916 m2 Gintaras Balčytis, Kęstutis Vaikšnoras, Asta Prikockienė kultūros 54.898543, 23.913600

XXa. pradžios paveldiniame pastate rekonstravimo metu buvo įrengtas papildomas aukštas, laiptinė ir liftas, pastatas pritaikytas naujai funkcijai. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus kuriamas pagal JAV nusistovėjusias buvusių šalies prezidentų palikimo saugojimo ir sklaidos formas. JAV prezidentams nustojus eiti pareigas, steigiamos jų vardo prezidentinės bibliotekos (presidential library), kurioms yra perduodami visi prezidento veiklos archyvai. Čia kaupiamas su asmenybės veikla susijęs istorinis paveldas, įrengiamos ekspozicijos, vyksta vieši renginiai.

37


04_Biblioteka - muziejus Kaune

39


04_Biblioteka - muziejus Kaune

PjĹŤvis

41


04_Biblioteka - muziejus Kaune

43


04_Biblioteka - muziejus Kaune

45


05 _ Dviejų lygių sankryža Marijampolėje

adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

P. Armino g. / Geležinkelio g., Marijampolė MVM architektūra 2016 23540 m2 Mantas Mickevičius, Genius Boruta, Vygantas Šadauskas transporto 54.538696, 23.350672

Idėja paprasta, kaip ir prieš tai rekonstruotos sankryžos – kuo minkščiau įsiterpti į esamą urbanistinį medinį archetipą, o minčių estetikos linijai suteikė suvalkijos krašto suarti laukai. Tik ši sankryža buvo labiau adaptuota miestui su industrinėmis zonomis.

47


05_Dviejų lygių sankryža Marijampolėje

49


05_Dviejų lygių sankryža Marijampolėje

Sklypo planas

51


05_Dviejų lygių sankryža Marijampolėje

53


05_Dviejų lygių sankryža Marijampolėje

55


06 _ Meno kolonija Nidoje

adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

E. A. Jonušo g. 3, Neringa Kančo studija 2015-2016 1197 m2 Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gustė Kančaitė, Gytautė Gružauskaitė kultūros 54.295588, 23.742567

Rekonstruoto pastato architektūra įkvėpta kurorto tradicinės architektūros ir anksčiau čia stovėjusio plytų sandėlio su rampa - siekta išlaikyti sandėlio įvaizdį, tad statinys lakoniškų formų, aiškios struktūros, estetika kurta iš apdailos, angų ritmo, atvirų-uždarų erdvių žaismo, spalvų kontrasto. Pagrindinis ryškiai raudonas fasadas „prigesinamas“ antro – tamsiai pilko – fasado, kiti fasadai dailinti taip pat pilkai dažytomis maumedžio lentomis. Viduje, priešingai, viskas tviska baltumu, spalvas kuria kolonijos gyventojai.

57


06_Meno kolonija Nidoje

59


06_Meno kolonija Nidoje

61


06_Meno kolonija Nidoje

63


06_Meno kolonija Nidoje

PjĹŤvis

65


07 _ Valstybės pažinimo centras Vilniuje

adresas studija realizacija apimtis autoriai

kategorija lokacija

Totorių g. 28, Vilnius Processoffice 2016 1000 m2 Rokas Kilčiauskas, Marius Kanevičius, Vytautas Biekša, Eglė Matulaitytė, Dovilė Krikščiūnaitė, Olga Voišnis kultūros 54.682710, 25.283926

Valstybės pažinimo centro tikslas – ugdyti politiškai sąmoningą, savo pilietines teises žinantį ir pareigas valstybei suprantantį bei jos ateitimi besirūpinantį Lietuvos Respublikos pilietį. Centro vizija – tai pirmiausia į vyresnių klasių moksleivius orientuotas ugdymo centras, kuriame pasitelkus jaunimui patrauklias ugdymo priemones pateikiama informacija apie Lietuvos valstybinių bei demokratinių institucijų atsiradimą, raidą ir funkcionavimą, siekiama skatinti pasididžiavimą savo bendruomene ir valstybe, ugdomas atsakomybės už save, savo bendrapiliečius ir savo valstybę jausmas.

67


07_ValstybÄ—s paĹžinimo centras Vilniuje

69


07_ValstybÄ—s paĹžinimo centras Vilniuje

71


07_ValstybÄ—s paĹžinimo centras Vilniuje

73


07_ValstybÄ—s paĹžinimo centras Vilniuje

75


08 _ Žirgynas Žalktynės kaime

adresas studija realizacija apimtis autoriai kategorija lokacija

Molėtų r. sav. Žalktynės k. UAB BIO-RIDA, UAB ARCHIDELTA 2011-2016 4375 m2 Danas Pakutinskas, Tomas Pakutinskas, Regina Savičienė, Grytė Pupelienė kita (fermų) 6235200.98, 542811.83

Vieno aukšto, fermos paskirties pastatas, skirtas žirgų auginimui, treniravimui ir priežiūrai. Idėja apskritimas be kampų. Pastato planas yra karpyto apskritimo formos, suprojektuotas iš dviejų dalių – apskrito maniežo, kuris sudaro vidinį pastato kiemą. Gardai ir pagalbinės patalpos suprojektuotos aplink maniežą. Pagrindinę pastato dalį sudaro gardai, kuriuose numatytos 62 žirgų laikymo vietos ir vidinis maniežas. Kitą pastato dalį sudaro pagalbinės, adminitracijos bei apsaugos patalpos. Iš išorės pastatą supa vandens telkiniai, japoniškas sodas. Pastato fasado apdaila - kalkakmenis. Stogo dangabituminės čerpelės.

77


08_Žirgynas Žalktynės kaime

79


08_Žirgynas Žalktynės kaime

Sklypo planas

81


Pastato planas


08_Žirgynas Žalktynės kaime

83


08_Žirgynas Žalktynės kaime

Pietų pusės fasadas

Pjūvis A-A

85


09 _ Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje adresas studija realizacija apimtis autoriai

kategorija lokacija

Verkių g. 29, Vilnius DO ARCHITECTS 2013-2016 12 ha A.Baldišiutė, A.Neninškis, G.T.Gylytė, I.Uogintas, V.Šimoliūnaitė, G.Aismontas, J.Jauniškytė, M.Grabauskaitė, D.Baltrūnas, K.Čiplytė, I.M.Malinauskaitė, K.Šimkūnaitė, M.Kunevičius, M.Jagnieškutė, E.Gelažauskaitė prekybos 54.713891, 25.295609 Manytum, kad tapatumas būdingas tik senamiesčiui, kultūra vyksta tik teatre ar muziejuje, o gyventi gražiai galima tik savo bute ar name. Bet kai padedi kūrybinę ambiciją į stalčių ir pradedi stebėti žmones, matai, kad nestatydamas, negriaudamas, pritaikydamas, susiaurindamas, sulėtindamas, sutankindamas gali atrasti pokytį. Kur visiškai nebuvo vietos dviems automobiliams garbingai prasilenkti, staiga sutelpa ir medis, ir automobilis, ir fontanas, ir suoliukas, ir pastatas ir net žmogus.

87


09_Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje

89


09_Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje

91


09_Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje

93


09_Viešųjų erdvių urbanistinė transformacija Vilniuje 1 Automobilių aikštelė 2 Laisvalaikio terasa 3 Parkas 4 Fontanų skveras 5 Centrinis skveras 6 Kaštonų skveras 7 Kavinių paviljonai

LAK

8 Vaikų parkas

ŪNŲ

G.

1

3 3

4

5 6

US G

.

7

BILIA

8

J.KU

VERK

IŲ G.

2

P.LU

KŠIO

G.

Š

95


ARCHITEKTO ALGIMANTO ZAVIÅ OS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS_MMXVII

Profile for A.Zavišos fondas

Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys. Paroda-konkursas  

Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys. Paroda-konkursas  

Advertisement