Page 1

NA

PUNTA DA LINGUA

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

MONOGRÁFICO

A LINGUA GALEGA EN REDE

Nos número anteriores de NA PUNTA DA LINGUA foron aparecendo algúns dos recursos en rede para mellorar a nosa competencia lingüística. Este número de hoxe pretende recompilar eses materiais para que toda a comunidade educativa poida botar man deles en calquera momento. DICIONARIOS, VOCABULARIOS, GLOSARIOS -

-

VOLGA: vocabulario ortográfico. Permite consultar as dúbidas sobre a forma de escribir unha determinada palabra. Dicionario inglés-galego Vocabulario de Física e Química Vocabulario de Matemáticas Vocabulario de Deportes Vocabularios: referidos a varios ámbitos e materias. Dicionario SMS Vocabulario alfabético Vocabulario da RAG Corpus Técnico do Galego:Dereito,Ecoloxía, Economía, Informática, Socioloxía, Medicina Dicionarios, glosarios e vocabularios Dicionario galego das TIC Dicionario visual interactivo ( recomendado para alumnado estranxeiro) Dicionario Ir Indo Enciclopedia Galega Universal Cadernos de Fraseoloxía Tesouro Informatizado da

Lingua

Galega:

permite buscar calquera palabra e ofrécea en distintos contextos. -

Referencias terminolóxicas en rede Refraneiro galego coas equivalencias

1

en castelán


GRAMÁTICA, NORMAS ORTOGRÁFICAS

-

Gramática: coñecemento básico da lingua galega Curso de Galego Curso de lingua galega Curso interactivo de lingua galega Curso de iniciación á lingua galega Nocións elementais de gramática Curso de galego práctico Curso de lingua galega. Gramática, léxico e audio Materiais para a preparación do CELGA (Certificado de Lingua Galega) Normas Ortográficas e Morfolóxicas Resumo dos principais cambios na normativa

ACTIVIDADES -

castelanismos Actividades de Morfoloxía Análise morfolóxica e sintáctica Actividades de Ortografía Actividades de Fonemática Actividades de Lexicoloxía Actividades de Fraseoloxía Textos para mellorar a redacción Dúbidas e erros máis frecuentes MANUAIS DE LÉXICO: Manual I, Manual II, Solucionario I, Solucionario II MANUAIS DE ORTOGRAFÍA: Manual I, Manual II, Solucionario I, Solucionario II Actividades de expresión oral. Fichas para

profesorado e alumnado -

-

Actividades

de

deshinbición.

Fichas

para

profesorado e alumnado ORTOGAL: Corrector ortográfico en liña Conxugador de verbos: conxuga os verbos en liña. análise lingüística automática Conversor texto escrito en expresión oral: le o texto escrito

RECURSOS Recursos en galego e de lingua galega na rede Recursos: Secretaría Xeral de Política Lingüística Recursos en galego e de lingua galega Ferramentas básicas da lingua e cultura galegas Recursos básicos da lingua Recursos integrados da lingua galega Corrector ortográfico para Office 2000, 2003 e XP BEN FALADO. Vídeos da TVG

2


TRADUTORES -

Tradutor: TRADUCINDOTE Tradutor varios idiomas: OPENTRAD Tradutor varios idiomas: INSTITUTO CERVANTES

INFORMACIÓN -

Áreas lingüísticas. Dialectos do galego Galego exterior Historia da lingua galega

-

LINGUA GALEGA: Extensión .Historia . Posición oficial . Uso do galego . Galicia . Áreas lingüísticas do galego . Fonoloxía . Función normativizadora . Institucións relacionadas . Asociacións relacionadas . Referencias . Ligazóns externas

-

Estudos de Lingüística Galega. Revista dixital Linguas do mundo Lei de Normalización Lingüística

3

Na punta da lingua Monográfico Un  
Na punta da lingua Monográfico Un  

Recursos na Rede para o Galego

Advertisement