Page 1

Libros de texto e outro material de adquisición obrigada para o curso 2009-2010 1º da E.S.O.

2º da E.S.O.

3º da E.S.O.

4º da E.S.O.

ENGLISH ALIVE 1:  Student Book ISBN: 843 5 15740115 8  Student Workbook ISBN: 978 0 19471002 2

ENGLISH ALIVE 2:  Student Book ISBN: 843 5 15740116 5  Student Workbook ISBN: 978 0 19471010 7

ENGLISH ALIVE 3:  Student Book ISBN: 843 5 15740117 2  Student Workbook ISBN: 978 0 19471018 3 Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press

Oxford University Press

By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny Quintana

By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny Quintana

By Ben Wetz

By Ben Wetz

By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny Quintana

By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny Quintana

Grammar book: Oxford Practice Grammar Basic (with key answers) ISBN 978 0 19 457978 0 Oxford University Press

Grammar book: Oxford Practice Grammar Basic (with key answers) ISBN 978 0 19 457978 0 Oxford University Press

Grammar book: MacMillan English Grammar In Context (with key) ISBN 978 1 4050 7143 7

Diversificación:

Diversificación:

Nota para Bacharelato Internacional:

ENGLISH ALIVE 4:  Student Book ISBN: 78 0 19471022 0  Student Workbook ISBN: 978 0 19471024 4 Oxford University Press

Good Move Oxford University Press  978 0 19475300 5 Student’s Book  978 0 19475311 1 Workbook Para o alumnado que non aprobe a materia en Xuño:

Para o alumnado que non aprobe Para o alumnado que non aprobe a materia en Xuño: a materia en Xuño:

 Progress Book A  Progress Book B  Progress Book C ISBN: 978 0 19471031 2 ISBN: 978 0 19471040 4 ISBN: 978 0 19471040 4

1º de Bacharelato STEPS TO SUCCESS 1:  Student’s book ISBN: 9788467318579

Smart Move Oxford University Press  978 0 19475304 3 Student’s Book  978 0 19475312 8 Workbook

Para o alumnado que non aprobe a materia en Xuño:

Summer Fun 4º ESO

2º de Bacharelato STEPS TO SUCCESS 2:  Student’s book  Workbook ISBN: 9788467318609

Nota para Bacharelato Internacional: Véxase cadro aparte

Véxase cadro aparte

Para o alumnado que non aprobe a materia en Xuño:

STEPS TO SUCCESS 1: Workbook ISBN: 9780194310291

Alumnado pendente de primeiro de bacharelato:

(Este non hai que compralo (Este non hai que compralo (Este non hai que compralo ata que o comunique o ata que o comunique o ata que o comunique o (aínda non publicado pero estará (Este non hai que compralo Traballo en fotocopias disponible no 2010) profesorado) profesorado) profesorado) ata que o comunique o abonadas polo alumnado By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny By Ben Wetz/Catherine McBeth/Jenny profesorado) By Ben Wetz Quintana Quintana Quintana Burlington Books Oxford University Press Oxford University Press Oxford University Press Oxford University Press

DICCIONARIO de tipo POCKET (Para tódolos cursos da E.S.O.) coma por exemplo: OXFORD POCKET, CAMBRIDGE KLETT POCKET ou LONGMAN POCKET

Vigo, 13 de Xuño do 2009.

DICCIONARIO TIPO AVANZADO (Para tódolos cursos de Bacharelato) coma por exemplo OXFORD STUDY ou RICHMOND ADVANCED STUDENT´S

O Xefe do Departamento,

Libros de texto de Inglés IES do Castro 2009-2010  

Libros de texto de inglés e outros materiais

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you