__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zj.sv.Jan -APOKALYPSA O našich ,posledných časoch nám bolo povedané všetko ,okrem dňa a hodiny : 1.-Pred koncom bude evanjelium ohlasované celému svetu . 2.Potom nastane masový odpad od viery.2listSol.2 Ten nastal. Židia kresťanom zmenili kresťanstvo na ekumenizmus a tak namiesto jednej ,úzkej cesty a úzkej brány dnes RKC učí ,že všetky cesty vedú do Božieho kráľovstva ,nech už človek vyznáva čo chce. Pretože to prišlo od cirk.vrchnosti tak 1,5 miliarda katolíkov to prijala a páči sa im ,že tú úzku cestu rozšírili a odstránil úzku bránu ,aby sa mohlo nebo naplniť všetkými sodomistami ,modloslužobníkmi a všetkými ,ktorí odmietli Božieho Syna a jeho evanjelium i jeho obeť na kríži ,lebo ju uznali za nepotrebnú ku svojmu životu a k svojej spáse a ostali v zajatí zlého pri uctievaní svojho rozumu a svojich falošných náboženstiev. Božie slovo ale na rozdiel od RKC stále hovorí ,že v iných náboženstvách niet spásy a vedú do zatratenia, lebo sa neklaňajú Bohu ,ale démonom a ich náukám.1Kor.10:20 3V 2liste Tim.3kap. nám Písmo hovorí ,akí budú ľudia v posledných časoch. 4. v 2List Sol.- čítame ,že sa nemáme nechať naplašiť, lebo pred antikristom sa najprv zjaví falošný prorok, posadí sa na najvyššie miesto v cirkevnej hierarchii a bude sa povyšovať nad Boha tým, že bude svojvolne meniť a popierať Božie pravdy ,ktoré cirkev zachovávala takmer dve tisíc rokov. Bergoglio popiera stvorenie za šesť dní ,lebo Boh vraj nie je kúzelník a uznal evolučnú teoriu. Popiera piatu Božiu pravdu o nesmrteľnosti duše a hovorí ,že duše zlých budú anulované. Tým popiera aj večnosť pekla a múk. Káže nehlásať pravú vieru iným, ale rešpektovať bludy ostatných. Teda neprinášať im svetlo evanjelia ,ale nechávať ich v temnote. Sodomiu ,ktorá je pred Hospodinom ohavnosťou on vydáva za cnosť. Ďalšie proroctvo naplnené! 5. Židovská vrchnosť -45 najvýznamnejších rabínov sveta vo februári tohto roku oznámila ,že ich mesiáš ,na ktorého čakali dve tisíc rokov a ktorému pripravujú tron svetovlády -NWO už žije medzi nami! O ňom hovorí Písmo ,ako o malom rohu ,bezzákonnom Amosovi a antikristovi ,ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst pri svojom druhom príchode a o ňom povedal židom:“ Ja prichádzam v mene Božom a mňa neprijímate. Ale príde iný v mene svojom a toho prijmete“. Jediný , z nezávislých internetových webov ,ktorý túto správu uverejnil bol afinabul a pri tom je to najdôležitejšia správa pre celý svet ,lebo on bude ústrednou postavou NWO a svetovládcom. Teraz ho predstavia svetu a budú vydávať najprv za mierotvorcu a postupne za pravého mesiáša a Krista za falošného. Jeho dosadia na vrchol NWO -židovskej svetovlády -panstva antikrista a jemu odovzdajú vládu ostatní panovníci. Bude mu dovolené vládnuť 3,5 roka .Písmo hovorí,že on už nebude zvrhnutý ľudskou rukou ,ale ho zničí sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode. 6. –Prijatie znamenia pred ktorým varuje kap.13verš 16 ,bez ktorého nik nebude môcť predávať ,ani kupovať ,teda zrušenie hotovosti a očipovanie ľudí je tu a všetci až na malé výnimky ho prijmu ,lebo RKC ich pred tým nevaruje ,ale dokonca im to odporučí tak, ako im odporučila intoxikáciu očkovaním. A čo jeden a pol miliardy kresťanov? Tí to znamenie príjmu, tak ako je napísané vZj13:16


O tom, čo čaká tých ,ktorí toto znamenie príjmu hovorí Zj.sv.J. kap.16 verš2 a kap.14.verš9. V kap.20Zj. čítame ,že pred koncom má byť ešte raz vypustený satan ,aby ukázal silu svojho zvodného bludu a teda aby všetci tí ,ktorí odmietli uveriť v Božieho Syna ale radšej uverili lži ,boli odsúdení. Svätá Anna Katarína Emmerichová ,ktorej Boh vo videniach ukázal celé umučenie Krista so všetkými podrobnosťami hovorí ,že jej bolo ukázané ,že to bude 50-60 rokov pred rokom 2000. Za tých 50 rokov je zrazu všetko naopak. Zlo sa verejne prezentuje ako dobro ,lož je vydávaná za pravdu, zvrátenosti sú ľuďom prezentované ako niečo normálne a tí ,ktorí to nadšene neprijímajú sú nálepkovaní a vystavení posmechu. RKC je im v tom nápomocná a svojim postojom dáva veriacim najavo ,že všetko je ok a netreba sa ničoho obávať. Občas vypustí nejakú tú frázu o mieri. Veď svetové elity uznávajúce satana a ich sluhovia politici by nám predsa nechceli zle. Spoločne pripravujú ľudstvu elektronický koncentrák ,kde bude očipované stádo donútené k absolútnej poslušnosti. Židia odštartovali Apokalypsu záplavou imigrantov ,nasledovať bude tretia svetová vojna a pád finančného systému. Ich nastrčené figúrky už teraz vyzývajú vládcov ,aby už konečne vytvorili nejaký nový svetový poriadok a ľuďom to podstrčili pekne zabalené v takzvanej výzve „Zjednotení za mier“. A elity im samozrejme vyhovejú a vytvoria im ho, lebo všetko je to stále v ich réžii:) Absolútna väčšina ľudí im to zožerie. Internet je zaplavený falošnými protestantskými ,adventistickými a jehovistickými výkladmi Apokalypsy od rôznych Veithov a Batchelorov a pretože ich vedú židia ,tak všetci označujú za antikrista –takzv. malý roh pápeža. Pápež nie je ten malý roh z proroctiev Písma! V Zj.sv.J aj v Danielovom proroctve je antikrist označený ako malý roh ,ktorému odovzdajú moc a vládu svetskí panovníci - Ale židia nepripravujú svetovládu pápežovi ,ale svojmu mesiášovi! Pápež mu len pripraví cestu , aby ho stádo prijalo. Bergoglio nie je antikrist ,ale len falošný prorok o ktorom Biblia hovorí ,že sa posadí v Božom chráme a bude robiť apostáciu. Bergoglio nie je ani Peter Rímsky posledný 112 pápež z Malachiášovho proroctva, lebo Malachiaš hovorí ,že Peter Rímsky bude pásť Božie stádo v časoch najväčšieho súženia a nie robiť apostáciu! Bergoglio sa sám označuje len za „Rímskeho biskupa“Viacerí svätí nám o falošnom prorokovi predpovedali ,že bude Rímskym biskupom.(Viac v diele Franza Spiraga –„Antikrist“) Písmo nám v 2L.Sol. hovorí ,že až potom sa zjaví ten zločinec ,ktorého Pán zahubí dychom svojich úst. Rabínmi ohlásený židovský mesiáš je ten malý roh zo ZJ.sv. Štvrté zviera: Štvrté zviera a štvrté posledné kráľovstvo z Danielovho proroctva ,ktoré bude odlišné od všetkých predošlých ,ktoré bude všetko drúzgať a ostatok pošliape nohami je židami ovládané anglo-americké impérium, spolu so všetkými tými tajnými aj oficiálnymi spolkami ako EU ,NATO ,prisluhovačmi a médiami, ktoré ženú stádo do NWO -panstva antikrista. Čo neovládli lsťou, cez zapredaných politikov ako Europu ,to ovládli a zničili silou, rozdrvili a pošliapali! Líbya ,Irák ,Syria ,Afgánistán ,Ukrajina na rade je Rusko a Irán. . V Zj. sv.Jana je táto sila ,toto zviera , pomenovaná ako Morská šelma. Zemská šelma:


Zemská šelma je oficiálna štruktúra RKC - má dva rohy ako baránok ,ale hovorí ako drak. Tá pomáha morskej šelme nahnať stádo do NWO a prijať znamenie šelmy ,bez ktorého nikto nebude môcť predávať ,ani kupovať. V kap.17Zj.svJ je RKC – označená ako žena-neviestka- ,ktorá smilní s kráľmi zeme - to je kolaboruje, spolupracuje so svetskými vládcami a pomáha im zotročiť ľudstvo -vytvoriť jednu vládu ,jednu menu a jedno spoločné satanistické náboženstvo ,veľký Babylon náboženstiev ,v ktorom si každý verí čomu chce. Na oficial.pečati Vatikánu je žena s kalichom v ruke ,symbolizujúca cirkev- Kristovu nevestu ,z ktorej sa stala neviestka. Správanie tejto organizácie- neviestky RKC počas tohto zotročovania a satanizácie národov opisuje kap.18 :“Lebo v srdci si hovorí ,sedím si ako kráľovná ,vdova nie som a smútok neuzriem“. O treste za svoju zradu, za to že pred plánmi Božieho nepriateľa ľudstvo nevarovala ,ale mu ho pomáhala zotročiť hovorí Zj.svJ kap.17 verš 15až 18 a tak je to naplánované aj v Protokoloch židovských mudrcov. Väčšina kresťanov je k tomu všetkému ľahostajná a hovoria ,že veď za to sa budú zodpovedať oni –cirkevná vrchnosť. Písmo ale hovorí ,že „kam ide pastier ,tam idú aj ovce“ Ak ovce nasledujú zlého pastiera a falošného proroka, tak skončia s ním. Preto nás kresťanov Písmo vyzýva "Vyjdite ľud môj z neho ,aby ste neboli účastní na jeho hriechoch a aby sa vám neušlo z jeho rán ,lebo jeho hriechy siahajú až do nebies"

Profile for Zastavme Auto-genocídu

Apokalypsa  

Apokalypsa  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded