Page 1

‫فصل‬ ‫نكاح‬


‫ع ن نكاح ؟ )‪1‬‬ ‫عمدمقصودك ن د نً‬ ‫اف ي نً‬ ‫دالمايكات ن‬ ‫فرمفوانساتو‬ ‫فرمفوان دالم‬ ‫للكي‬ ‫ياتوك ن‬ ‫كي‬ ‫سوات عقمد‬ ‫ا(ا( سوات‬ ‫ساتو‬ ‫دان دان‬ ‫للكي‬ ‫ياتوك ن‬ ‫كيم اِم اِ‬ ‫عقمدبا نًبا نً‬ ‫منورت‬ ‫فرستوباه ن‬ ‫كاول ن دان‬ ‫علحللك ن‬ ‫عاهاروسك ن نًدان م نً‬ ‫بوات م‬ ‫كاول ن دان‬ ‫علحللك ن فر نً‬ ‫دانفرم نً نً‬ ‫عاهاروسك ن‬ ‫ايكات ن نً بوات م‬ ‫منورت ٍ‬ ‫فرستوباه نشرط‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن شرط‪ٍ ٢‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ايكات ن‬ ‫داندالم دوا‬ ‫فرمفوان‬ ‫ياتوك ندان‬ ‫م اِللكي‬ ‫ياتوك ن‬ ‫كي م‬ ‫عقمد با نً‬ ‫سوات‬ ‫بواتدوا‬ ‫دالم‬ ‫فرمفوان‬ ‫للكي‬ ‫با اِنًكي‬ ‫عقمد‬ ‫سوات‬ ‫ب( ب(‬ ‫علحرامك ن فرنًكاول ن دان فرستوباه ن منورت شرط‪ٍ ٢‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬م‬ ‫فرستوباه ن منورت‬ ‫علحرامك ن فرنًكاول ن دان‬ ‫ايكات ن نً بوات م نً‬ ‫‪.‬شرط‪ ٢‬نٍ‬ ‫عاهاروسك ن دان‬ ‫بوات م نً‬ ‫ايكات ن‬ ‫ساتو‬ ‫سوات م اِ‬ ‫عقمد بانًكي‬ ‫بوات‬ ‫ساتو ايكات ن‬ ‫دالم‬ ‫ياتوك ن‬ ‫دالم م اِ‬ ‫ياتوك نبانًكي‬ ‫عقمد‬ ‫ج( سوات ج(‬ ‫علحللك ن فرنًكاول ن دان فرستوباه ن منورت شرط‪ٍ ٢‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬م نً‬ ‫فرستوباه ن منورت‬ ‫علحللك ن فرنًكاول ن دان‬ ‫عاهاروسك ن دان م نً‬ ‫م نً‬ ‫‪.‬شرط‪ ٢‬نٍ‬


‫اف نام خصوص بانًكي هاري نكاح ؟ )‬

‫‪2‬‬

‫عك ن‬ ‫عوسو نً‬ ‫ا( هاري مل نً‬ ‫ع ن‬ ‫عقمدنً‬ ‫فرسنمدي‬ ‫عك ن‬ ‫عوسو نً‬ ‫ب( هاري مل نً‬

‫نكاح‬ ‫عك ن‬ ‫عوسو نً‬ ‫ج( هاري مل نً‬ ‫فركاهوين ن‬


‫ع دنًكوناك ن بانًكي فركتأن )‬ ‫اف نام لي ن ي نً‬ ‫نكاح ؟‬

‫‪3‬‬

‫لحراي ن‬ ‫ا( فن اِ‬ ‫ب(‬

‫كاهوي ن‬ ‫ج( عقمد نكاح‬


‫عكه رسول ا )‬ ‫‪ ‬حكوم نكاح منوروت ججق ل نً‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬

‫ا( واجب‬ ‫ب( مكروه‬ ‫ج( سنة‬


‫حكوم نكاح دري سودوت ترتنتو اد ‪ 4‬يأيت ‪-:‬‬

‫ا( واجب ‪ ،‬سنة ‪ ،‬مكوره دان‬ ‫حرام‬ ‫واجب ‪ ،‬سنة ‪ ،‬مكوره دان هاروس‬ ‫ب(‬

‫ج( واجب ‪ ،‬سنة ‪ ،‬صح دان‬ ‫حرام‬

‫؟)‬

‫‪5‬‬


‫عين ن هنمدق كاهوي ن دان سوده اد بلنجا )‬ ‫ممفواِيأي كاي نً‬ ‫كاهوي ن دان تاكوت ترنًكودا فمد زنا أياله حكوم بانًكي ______؟‬ ‫‪6‬‬

‫ج( سنة‬

‫ب(‬ ‫هاروس‬

‫ا( واجب‬


‫عين ن هنمدق كاهوي ن دان تيمدق اد )‬ ‫تيمدق ممفواِيأي كاي نً‬ ‫بلنجا كاهوي ن أياله حكوم بانًكي ________؟‬

‫‪7‬‬

‫ج( مكروه‬

‫ب(‬ ‫هاروس‬

‫ا( واجب‬


‫عأنيأي دان ماِياكيت )‬ ‫ع برنية هنمدق م نً‬ ‫ع ي نً‬ ‫بانًكي اور نً‬ ‫ع هنمدق دكاهويني أياله حكوم بانًكي‬ ‫فرمفوان ي نً‬ ‫________؟‬

‫ج( سنة‬

‫ب(‬ ‫حرام‬

‫‪8‬‬

‫ا(‬ ‫مكروه‬


‫براف روكون نكاح ؟‬

‫برفنمدوك ن لكون ن كاون كامو تادي‬ ‫ع ترماسوق ددالم روكون نكاح ؟‬ ‫سياف ي نً‬

Presentation1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you