Page 1

H369614 02/08/2009 CVETANOVIC DUSAN

SCIENNET CARD-Sa kojom kada kupujute zaradjujete  

ZA SVE ŠTO KUPIJETE VI_KOGA UČLANITE _KOGA SU UČLANILI KOJE STE VI UČLANILI DOBIVATE PROVIZIJU u trgovinama sa kojima «SCIENNET» ima ugovor...