Page 1

Mölndal - Balltorp - Kållered - Lindome

Det händer på biblioteken våren 2011


Januari 14/1 – 7/2 Lindome bibliotek

Jalakas eviga färgklick

Elisabet Jalakas Palmén visar sina tavlor. Vernissage lördag 15/1 kl 11.00 14/1 – 7/2 Lindome bibliotek

Warhammer 40K

Marcus Hallberg visar sin samling av figurer i en monterutställning.

18/1 – 11/2 Huvudbiblioteket

Onsdag 26/1 kl 18.00 Huvudbiblioteket

ur Stefan Linderoths stora samlingar av musikhistoria, artistprylar, skivor och ur sitt tidskrifts- och filmarkiv här i Mölndal, har han valt ut delar av det härliga med 50-talet...

För dig som vill börja släktforska. Fri entré Samarr med SV Mölndal

Ögongodis från 50-talet

Introduktionskväll i släktforskning


Januari Februari

Onsdag 2/2 kl 9.00 14/1 – 7/2 Huvudbiblioteket Lindome bibliotek

Jalakas eviga färgklicktill internet Introduktion

Torsdag 3/2 kl 18.30 Huvudbiblioteket

Ett gott skratt förlänger livet

Skratt ger ro, harmoni och avspänning Elisabet Jalakas Palmén visar sinaigång tavlor. - och är därmed den enklaste formen Om du vill komma Vernissage lördag 15/1 kl 11.00 av meditation. Skrattpedagogerna Annmed att använda internet. Britt Ternander och Elisabeth Fridefors Föranmälan tfn 315 16 00. visar hur man med metoden Skratta 14/1 – 7/2 utan anledning kan hjälpa sig själv att få Lindome bibliotek Onsdag 2/2 kl 13.00 Huvudbiblioteket mer glädje i sitt liv. Vad ska jag läsa Warhammer 40K Marcus Hallberg visarEntré 40 kr. Förköp från 24/1, tfn 315 16 00. Bibliotekets personal ger lästips och Samarr med ABF och Balansen sin samling av figurer i berättar om läsupplevelser. en monterutställning. Fri entré Måndag 7/2 kl 17.00 Kållereds bibliotek Samarr med Vård & Omsorg Facebook Blogg Twitter Häng med i denna nya spännande Onsdag 2/2 kl 17.00 Huvudbiblioteket värld. Tips och trix Fri entré. Föranmälan från 24/1, tfn 99 70 70. För dig som kommer i kontakt med barn och med läs- och skrivsvåOnsdag 7/2 26/1klkl17.00 18.00Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket 18/1ungdomar – 11/2 Huvudbiblioteket Måndag righeter. Biblioteket och UtvecklingsenÖgongodis från 50-talet Introduktionskväll i Stickcafé hetens Skoldatatek visar talböcker, tillur Stefandatorprogram Linderoths stora samlingaroch av Textilkonstnär Lillebil Falkenström delar släktforskning gängliga i kommunen musikhistoria, artistprylar, skivor och ur med sig av tips och råd. För dig som vill börja släktforska. andra verktyg i lärandet. sitt tidskriftsoch filmarkiv här i Mölndal, Ta med din egen stickning eller köp Fri entré Fri entré. Ingen föranmälan. har han valt ut delar av det härliga material plats. Samarr på med SV Mölndal med 50-talet... Drop-in Torsdag 3/2 kl 18.30 Lindome bibliotek Samarr med Vård & Mindfulness Omsorg, SV Mölndal Är du nyfiken på vad mindfulness är och om du kan använda det i ditt liv? Samtalsterapeut Carina Israelsson ger en introduktion och du får testa några praktiska övningar. Entré 50 kr. Begränsat antal biljetter. 7/2 – 5/3 Förköp från 22/1 tfn 99 40 10. Kållereds bibliotek Samarr med SV Mölndal Stilleben Lars-Eje Larsson är en konstnär med ett mycket personligt och tydligt uttryck i främst akvarell och grafik.


Februari

Onsdag 9/2 kl 15.30 Huvudbiblioteket

Onsdag 16/2 kl 13.30 Huvudbiblioteket

Om du behöver hjälp för att komma vidare i din släktforskning erbjuder vi vägledning tillsammans med Birgitta Bengtsson. Fri entré. Föranmälan 315 16 00. Samarr med SV Mölndal.

Workshop för barn och vuxna tillsammans. Gamla ord blir nya och utslitet omskapas till en ny konstform. Vi har materialet och fika finns att köpa i caféet. Föranmälan från 31/1 tfn 315 16 00. Samarr med Kulturverkstaden, Vård & Omsorg

Släktforskning

11/2 – 7/3 Lindome bibliotek

Smyckeutställning

Inspiration inför vårens workshops i smyckesdesign. Kajsa Hallenberg visar exempel på smycken som du kan göra själv. Lördag 12/2 kl 10.00 Lindome bibliotek

Tidskriftsförsäljning

Biblioteket säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter. Kom och fynda! Tisdag 15/2 kl 11.00 Balltorps bibliotek

Virka Amigurumi

Papercut

Onsdag19 16/2 kl 10.00 16.00 Kållereds bibliotek Lördag /2 kl Huvudbiblioteket

Ingalill Ekvall svarar på frågor och visar Biblioteket säljer ut gallrade årgångar av hur man söker i olika databaser. tidskrifter. Kom och fynda! Fri entré. Föranmälan från 2/2. Begränsat antal 21/2 platser. Måndag kl 17.00 Huvudbiblioteket Samarr med SV Mölndal

Me öv igå rie till Le Fr tfn ma Et Sa

Släktforskning – vägledning Tidskriftsförsäljning

Brodericafé

Textilkonstnär Britta Kleberg inspirerar Onsdag 16/2 kl 10.00 Lindome bibliotek och handleder i både traditionellt och Pyssel medTapärlor fritt broderi. med eget material eller Kom till biblioteket plocka i våra lådor. på sportlovet. Förentré. 7-12 år. Fri entré. Fri Drop-in. Föranmälan senast 14/2 tfn SV 99 40 10. Samarr med Vård & Omsorg, Mölndal

Släktforskning

Om du behöver hjälp för /3 att komma 15/2 –11 vidare i din släktforskning erbjuder vi Huvudbiblioteket vägledning tillsammans med Birgitta Spirande hantverk Bengtsson. Aktivitetshuset KrokFri entré. Föranmälan 16alster 00. i olika slätt315 visar Samarr med SV Mölndal. material. 11/2 – 7/3 Lindome bibliotek

Smyckeutställning

Sk

Onsdag 23/2 kl 16.00 Balltorps bibliotek

Internet för nybörjare

Det där Internet, hur funkar det egentligen? Vi introducerar dig till Internet och svarar på frågor. Fri entré. Föranmälan tfn 87 99 65.

Februari

Vi provar på att virka japanska figurer, både läskiga och söta. För dig mellan 10 och 12 år. Max åtta deltagare. Onsdag 9/2 kl 15.30 Huvudbiblioteket Föranmälan tfn 87 99 65.

me tek Fö

Mar

Torsdag 24/2 kl 19.00 Kållereds bibliotek

Kroka vantar Onsdag 16/2 kl 13.30 Huvudbiblioteket Workshop där vi utforskar den textila tekPapercut

@

niken krokning och hur den tillsammans. kan använWorkshop för barn och vuxna Tisdag 1/3 kl 15.00 Huvudbiblioteket das. Tag gärna medoch virknålar du har. Gamla ord blir nya utslitetom omskapas nybörjareoch till en ny konstform. Vi för har beskrivningar materialet Kursavgift 350E-post kr. Garn, För i dig som vill lära dig fika att kroknål köpa caféet. och finns dubbel ingår. hur du mailar. Vi Föranmälan 16går 00.igeFöranmälan från från 31/1 10/2 tfn tfn 315 99 70 70. nom hur du gratis kan Samarr med Kulturverkstaden, Vård & Omsorg Begränsat antal deltagare. skaffa en mailadress samt Samarr med SV Mölndal. hur du skickar tar emot e-mail. Lördag 19 /2 kloch 10.00 Huvudbiblioteket Fri entré. Föranmälan senast 25/2 Tidskriftsförsäljning tfn 315 16 00. Biblioteket säljer ut gallrade årgångar av

tidskrifter. Kom och fynda!

O

Tw

hö Vi Fr tfn


Februari

Föranmälan från 31/1 tfn 315 16 00. Samarr med Kulturverkstaden, Vård & Omsorg

k

för ops gn. erg på du

ek av

k

er,

rk

okika

Lördag 19 /2 kl 10.00 Huvudbiblioteket Onsdag 9/2 kl 15.30 Huvudbiblioteket Tidskriftsförsäljning Biblioteket säljer ut gallrade årgångar av Släktforskning tidskrifter. Kom och fynda! Om du behöver hjälp för att komma vidare i din släktforskning erbjuder vi Måndag 21/2 tillsammans kl 17.00 Huvudbiblioteket vägledning med Birgitta Brodericafé Bengtsson. Textilkonstnär Britta Kleberg Fri entré. Föranmälan 315 16inspirerar 00. och handleder i både traditionellt och Samarr med SV Mölndal. fritt broderi. Ta med eget material eller Onsdag 16/2lådor. kl 16.00 Kållereds bibliotek plocka i våra 11/2 – 7/3 Släktforskning Fri entré. Drop-in. – vägledning Lindome bibliotek Ingalill med Ekvall svarar på frågor och visar Samarr Vård & Omsorg, SV Mölndal Smyckehur man söker i olika databaser. utställning Fri entré. Föranmälan från 2/2. BegränOnsdag 23/2 kl 16.00 Inspiration inför sat antal platser. Balltorps bibliotek vårens workshops Samarr med SV Mölndal Internet för nybörjare i smyckesdesign. Det där Internet, hur funkar Kajsa Hallenberg Onsdag 16/2 klVi 10.00 Lindomedig bibliotek det egentligen? introducerar till Invisar exempel på Pyssel med pärlor ternet och svarar på frågor. smycken som du Kom till biblioteket på tfn sportlovet. Fri entré. Föranmälan 87 99 65. För 7-12 år. Fri entré.kan göra själv. Föranmälan senast tfn 99bibliotek 40 10. Torsdag 24/2 kl 19.0014/2 Kållereds Lördag 12/2 kl 10.00 Lindome bibliotek Kroka vantar

Tidskriftsförsäljning Workshop där vi utforskar den textila tekBiblioteket säljer gallrade årgångar niken krokning ochuthur den kan använ-av tidskrifter. Kom ochvirknålar fynda! om du har. das. Tag gärna med Kursavgift 350 kr. Garn, beskrivningar Tisdag 15/2 kl 11.00 Balltorps bibliotek och dubbel kroknål ingår. Föranmälan från 10/2 tfn 99 70 70. Virka Amigurumi Begränsat deltagare. Vi provar antal på att virka japanska figurer, Samarr med SV Mölndal. både läskiga och söta. För dig mellan 10 och 12 år. Max åtta deltagare. Onsdag 9/2 kl 15.30 Huvudbiblioteket Föranmälan tfn 87 99 65

Släktforskning

@

Bengtsson. Fri entré. Föranmälan 315 16 00. Samarr med SV Mölndal.

11/2 – 7/3 Onsdag 16/2 kl 13.30 Måndag 28/2Huvudbiblioteket kl Lindome 9.00 bibliotek PapercutHuvudbiblioteket SmyckeWorkshop för barn och vuxna tillsammans. till internet utställning Gamla ordIntroduktion blir nya och utslitet omskapas Om du vill komma igång till en ny konstform. Vi har Inspiration materialet och infö med använda internet. till bibliofikaatt finns att köpa i caféet.Kom vårens workshop teket så får du från chans atttfn prova Föranmälan 31/1 315 16 00. i på. smyckesdesign Föranmälan 3151600 Samarr medtfn Kulturverkstaden, Vård & Omsorg Kajsa Hallenberg visar exempel på Måndag Lördag28/2 19 /2klkl18.00 10.00Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket smycken som du Skrivarworkshop Tidskriftsförsäljning kan göra själv. Med hjälp av enkla, lustfyllda skriv-av Biblioteket säljer ut gallrade årgångar övningar fårKom du12/2 inspiration komma Lördag 10.00 att Lindome bibliotek tidskrifter. ochklfynda! igång med ditt eget skrivande av kåseTidskriftsförsäljning rier, dikter, låttexter mm vid tre Biblioteket säljer ut gallrade årgångar a Måndag 21/2 kl 17.00 Huvudbiblioteket tillfällen under våren. tidskrifter. Kom och fynda! Brodericafé Ledare: Eva Simmons Textilkonstnär Britta Kleberg inspirerar Frioch entré. Föranmälan 18/1, Tisdag 15/2 kl från 11.00 Balltorps bibliotek handleder i både traditionellt och tfn 315 16 00, Virka Amigurumi fritt broderi. Ta med eget material eller max åttaVideltagare tillfälle. provar på att virka japanska figurer plocka i våra lådor. Ett tillfälle per person. både läskiga och söta. Fri entré. Drop-in. Samarr För meddig SVmellan Mölndal 10 och 12 Samarr med Vård & Omsorg, SVår. Mölndal Max åtta deltagare. Föranmälan tfn23/2 87 99 Onsdag kl 65 16.00

Balltorps bibliotek –11 /3 Internet för15/2 nybörjare Huvudbiblioteket Det där Internet, hur funkar Spirande hantverk det egentligen? Vi introducerar dig till InAktivitetshuset Krok ternet och svarar på frågor. slätt visar alster i olika Fri entré. Föranmälan tfn 87 99 65. material.

Februari Mars

Om du hjälp–11 för/3 att komma Tisdag 1/3behöver kl 15.00 15/2 Huvudbiblioteket vidare i dinE-post släktforskning erbjuder vi Huvudbiblioteket för nybörjare vägledning För tillsammans med dig som villhantverk lära Birgitta dig Spirande Bengtsson. hur du mailar. Vi går igeAktivitetshuset KrokFri entré. Föranmälan 315 16 00.ikan nom slätt hur visar du gratis alster olika Samarr medskaffa SV Mölndal. en mailadress samt material. hur du skickar och tar emot e-mail. 11/2 – 25/2 7/3 Fri entré. Föranmälan senast Lindome bibliotek tfn 315 16 00.

pril

Smyckeutställning

Torsdag 24/2 kl 19.00 Kållereds bibliotek

Kroka vantar Onsdag 16/2 kl 13.30 Huvudbiblioteket Workshop där vi utforskar den textila tekPapercut

niken krokning och och hur vuxna den kan använWorkshop för barn tillsammans. Onsdag 2/3 kl 13.00 Huvudbiblioteket das. Tag gärna omomskapas du har. Gamla ord blirmed nya virknålar och utslitet Twitter, Facebook, Youtube… till en ny konstform. Vi har materialet och Kursavgift 350 kr. Garn, beskrivningar hör man ofta talas om, vad är det? fikadubbel finns att köpa iingår. caféet. och kroknål ViFöranmälan reder ut vadfrån det handlar om. Föranmälan från10/2 31/1tfntfn99 315 70 16 70.00. Fri entré. Föranmälan senast Samarr med Kulturverkstaden, Vård & Omsorg Begränsat antal deltagare. 25/2, tfn 315 16med 00. SV Mölndal. Samarr Lördag 19 /2 kl 10.00 Huvudbiblioteket

Ap

Tidskriftsförsäljning

Biblioteket säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter. Kom och fynda!


Mars

Onsdag 2/3 kl 19.00 Kållereds bibliotek

Växtorgie

Mina favoritblommor och hur jag lyckas odla dem. Låt dig inspireras inför odlingssäsongen av Peter Korn en mästare i att odla på såväl möjliga som omöjliga jordar. Entré 60 kr. Förköp från 16/3 tfn 99 70 70. Samarr med SV Mölndal

@

Torsdag 3/3 kl 15.00 Lindome bibliotek

E-post för nybörjare

För dig som vill lära dig att maila. Vi går igenom hur du gratis kan skaffa en mailadress samt hur du skickar och tar emot e-mail. Föranmälan senast den 1/3, tfn 99 40 10. 4/3 – 28/3 Lindome bibliotek

Skräppyssel!

En monterutställning av familjedaghemmen i Höganäsgruppen på temat konsumtion och återanvändning. Måndag 7/3 kl 17.00 Huvudbiblioteket

Stickcafé

Textilkonstnär Lillebil Falkenström delar med sig av tips och råd. Ta med din egen stickning eller köp material på plats. Fri entré. Drop-in Samar med Vård & Omsorg, SV Mölndal

Sam

Mån Bro Tisdag 8/3 kl 18.30 Huvudbiblioteket Lördag 12/3 kl 10.00 Lindome bibliotek Tex Kvinnor får mest vård, män får Antikrundan på biblioteket och bäst vård. Eller? Antikhandlare Thomas Johansson hjäl- fritt Hur och sjukvården i vårt per ser dig hälsoatt bedöma ålder, historia ploc samhälle ut idag? kvinnor och män och värde på ditt Får föremål. Fri e samma bemötande och behandling? Max två värderingar per person. Sam Erik Olsson och Kristin Eliasson från Fri entré. Västra Götalands regionens kunskapsTisd centrum för Kållereds jämställd vård berättar och 14/3 – 9/4 bibliotek Bar svarar frågor. Barnpå i Kållered under förra seklet Berä FriHembygdsgillet entré. i Kållered ställer ut foton tillsa Samarr Sv Mölndal, Balansen av barn, kläder, leksaker och annat roligt. från Fri e Sam Onsdag 9/3 kl 15.30 Huvudbiblioteket 15/3 – 8/4

Släktforskning Huvudbiblioteket Om dubildbroderi behöver hjälp för att komma Fritt

vidare i din släktforskning En utställning av Ingrid erbjuder vi vägledning tillsammans med Birgitta Svensson. Bengtsson. FriOnsdag entré. Föranmälan 315 16 00 16/3 kl 13.00 Samarr med SV Mölndal Huvudbiblioteket

Vad ska jag läsa

Torsdag 10/3 k 16.30 Lindome bibliotek Bibliotekets personal ger lästips och Släktforskning berättar om läsupplevelser. Ing-Marie Fri entréÅkerström svarar på frågor om släktforskning hur man söker i Samarr med och Vårdvisar & Omsorg olika databaser. FriOnsdag entré. Föranmälan 99 40 10, 16/3 kl 16.00tfn Kållereds bibliotek begränsat antal platser. Släktforskning

Ons

Ber

Gun den en s Fri e Sam

Mån

Skr

Med övn igån rier, und Fri e Ingalill Ekvall svarar på frågor och visar tfn 3 11/3 11/4söker Lindome bibliotek hur–man i olika databaser. Ett t Bilder berättar Fri entré. Föranmälan från 2/3. Sam Sara Gimbergsson, bilderbokskonstnär Begränsat antal platser. och författare, ut utvalda bilder ur Samarr med ställer SV Mölndal Tisd sin produktion. Var Torsdag 17/3 kl 15.00 Lindome bibliotek Lär grun Vägen Minnen längs gamla riksvägen. I bild- mes spelet Vägen möter vi personer och Lars platser från gångna tider längs gamla Entr riksvägen mellan Lindome och Mölndal. Sam Fri entré. Biljetter från 26/2. Ons Begränsat antal platser. Fik Samarr med SV Mölndal. För Måndag 21/3 kl 17.00 Huvudbiblioteket du s

Brodericafé


ars

00

mag åt ör av re ga

0.

00

att ur mt

0.

mn-

ar

a-

år

Lördag 12/3 kl 10.00 Lindome bibliotek Tisdag 8/3 kl på 18.30 Huvudbiblioteket Antikrundan biblioteket Antikhandlare Thomas hjäl-får Kvinnor får mestJohansson vård, män perbäst dig vård. att bedöma ålder, historia Eller? ochHur värde ditt föremål. serpåhälsooch sjukvården i vårt Max två värderingar per person. samhälle ut idag? Får kvinnor och män Fri entré. samma bemötande och behandling? Erik Olsson och Kristin Eliasson från 14/3 – 9/4 Kållereds bibliotek Västra Götalands regionens kunskapsBarn i Kållered undervård förra sekletoch centrum för jämställd berättar Hembygdsgillet i Kållered ställer ut foton svarar på frågor. av Fri barn, kläder, leksaker och annat roligt. entré. Samarr Sv Mölndal, Balansen 15/3 – 8/4 Huvudbiblioteket Onsdag 9/3 kl 15.30 Huvudbiblioteket

Fritt bildbroderi Släktforskning

EnOm utställning av Ingrid du behöver hjälp för att komma Svensson. vidare i din släktforskning erbjuder vi vägledning tillsammans med Birgitta Onsdag 16/3 kl 13.00 Bengtsson. Huvudbiblioteket Fri entré. Föranmälan 315 16 00 Vad ska jag Samarr medläsa SV Mölndal Bibliotekets personal ger lästips och berättar om 10/3 läsupplevelser. Torsdag k 16.30 Lindome bibliotek Fri entré Släktforskning Samarr med Vård & Omsorg Ing-Marie Åkerström svarar på frågor om släktforskning och visar hur man söker i Onsdag 16/3 kl 16.00 Kållereds bibliotek olika databaser. Släktforskning Fri entré. Föranmälan tfn 99 40 10, Ingalill Ekvall svarar på frågor och visar begränsat antal platser. hur man söker i olika databaser. Fri entré. Föranmälan från 2/3. 11/3 – 11/4 Lindome Begränsat antal platser.bibliotek Bilder berättar Samarr med SV Mölndal Sara Gimbergsson, bilderbokskonstnär och författare, ställerLindome ut utvalda bilder ur Torsdag 17/3 kl 15.00 bibliotek sin produktion. Vägen Minnen längs gamla riksvägen. I bildspelet Vägen möter vi personer och platser från gångna tider längs gamla riksvägen mellan Lindome och Mölndal. Fri entré. Biljetter från 26/2. Begränsat antal platser. Samarr med SV Mölndal. Måndag 21/3 kl 17.00 Huvudbiblioteket

Brodericafé

Textilkonstnär Britta Kleberg inspirerar och handleder i både traditionellt och

Samarr med SV Mölndal.

M

Måndag 21/3 kl 17.00 Huvudbiblioteket Onsdag 2/3 kl 19.0 Kållereds bibliotek Brodericafé Textilkonstnär Britta Kleberg inspirerar Växtorgie och handleder i både traditionellt och Mina favoritblom fritt broderi. Ta med egetmor material och eller hur ja plocka i våra lådor. lyckas odla dem. L Fri entré. Drop-in dig inspireras inf Samarr med Vård o Omsorg, SV Mölndal odlingssäsongen a Peter Korn en mästa Tisdag 22/3 kl 19.00 Kållereds bibliotek i att odla på såväl möjliga som Barn i Kållered under förra sekletomöjlig jordar.under ledning av Gun Flygare Berättarcafé Entré 60 kr. en Förköp frånmedlemmar 16/3 tfn 99 70 70 tillsammans med grupp SamarrHembygdsgille. med SV Mölndal från Kållereds Fri entré. Samarr med SV Mölndal Torsdag 3/3 kl 15.0 Lindome bibliotek Onsdag 23/3 kl 13.00E-post Huvudbiblioteket för nybörjare

@

Berättarcafé

För dig som vill lära dig a Gunilla Brodin kommer och Vi berättar om maila. går igenom h den japanske gossen Koij och måhända du gratis kan skaffa en mailadress sam en sägen från Mölndal. hur du skickar och tar emot e-mail. Fri entré. senast den 1/3, tfn 99 40 10 SamarrFöranmälan med SV Mölndal 4/328/3 – 28/3 Lindome bibliotek Måndag kl 18.00 Huvudbiblioteket

Skräppyssel! Skrivarworkshop

En monterutställning av familjedaghem Med hjälp av enkla, lustfyllda skrivövningar fåri du inspiration att på komma men Höganäsgruppen temat ko igång med ditt och egetåteranvändning. skrivande av kåsesumtion rier, dikter, låttexter mm vid tre tillfällen under våren. Ledare: Eva Simmons Måndag 7/3 kl 17.00 Huvudbiblioteke Fri entré. Föranmälan från 18/1, Stickcafé tfn 315 16 00. Max åtta deltagare tillfälle. Textilkonstnär Ett tillfälle per person.Lillebil Falkenström del med tips och råd. Samarr medsig SVavMölndal Ta med din egen stickning eller köp m plats. Huvudbiblioteket Tisdagterial 29/3 på kl 14.00 Fri entré. Drop-in Varför heter det Mölndals kråka? Samar med Vård & Omsorg, Lär känna Mölndals historia genom bakSVtillMölndal grunden namnen på några av våra mest välkända gator, trappor och torg. Lars Gahrn kåserar. Entré 50 kr Förköp från 18/3, tfn 315 16 00. Samarr med SV Mölndal. Onsdag 30/3 kl 17.00 Balltorps bibliotek

Fika med boktips

För dig som går i högstadiet. Vet du inte vad Tisdag 8/3 kl 18.30 Huvudbiblioteket du ska läsa? Vi fikar och pratar böcker.

Kvinnor får mest vård, män få


April

Måndag 4/4 kl 17.00 Huvudbiblioteket

Lördag 9/4 kl 10.00 Lindome bibliotek

Textilkonstnär Lillebil Falkenström delar med sig av tips och råd. Ta med din egen stickning eller köp material på plats. Drop-in Samarr med Vård & Omsorg, SV Mölndal

Välkommen på en workshop att frossa bland pärlor, kedjor, berlocker och smyckestenar. Kajsa Hallenberg visar hur man går tillväga. Från 12 år. Entré 150 kr/person + materialkostnad. Biljetter från 12/3. Begränsat antal platser.

Stickcafé

Tisdag 5/4 kl 15.00 Huvudbiblioteket

Vad gör jag med mina bilder?

Tips och råd om hur du som nybörjare kan få dina fotografier att komma till sin rätt. Föranmälan senast 1/4 tfn 315 16 00. Tisdag 5/4 kl 18.30 Huvudbiblioteket

Är det viktigt att vara lycklig?

Är det t.ex. viktigare att ha ett lyckligt liv än att ha ett moraliskt eller meningsfullt liv? En föreläsning med filosofen och lyckoforskaren Bengt Brülde. Entré 50 kr. Förköp från 25/3 tfn 315 16 00. Samarr med Sv Mölndal och Balansen. Onsdag 6/4 kl 15.30 Huvudbiblioteket

Släktforskning

Om du behöver hjälp för att komma vidare i din släktforskning erbjuder vi vägledning tillsammans med Birgitta Bengtsson. Fri entré. Föranmälan, tfn 315 16 00. Samarr med SV Mölndal. Torsdag 7/4 kl 16.30 Lindome bibliotek

Släktforskning - vägledning

Ing-Marie Åkerström svarar på frågor om släktforskning och visar hur man söker i olika databaser. Fri entré. Föranmälan, tfn 99 40 10. Begränsat antal platser.

Smyckesworkshop

Onsdag 13/4 på alla biblioteken

Världsbokdagen

Världsbokdagen firas med bland annat författarbesök av Tove Leffler kl 13.00 på Huvudbiblioteket. Torsdag 14/4 kl 15.00 Lindome bibliotek

Vad gör jag med mina bilder?

Tips och råd om hur du som nybörjare kan få dina fotografier att komma till sin rätt. Föranmälan senast 12/4, tfn 99 40 10. 14/4 – 9/5 Lindome bibliotek

Majblomman i Lindome 100 år

Majblommeföreningen i Lindome startade 1911 och firar nu 100 år. 14/4 – 30/4 Kållereds bibliotek

Påskekrim

En utställning om en lång norsk tradition av påskekrim, dvs att läsa deckare, lösa mysterier och se på kriminalserier på TV under påsken. Hur uppstod den traditionen? Kom och få svaret, lös några klurigheter och delta i tävlingar på biblioteket. Måndag 18/4 kl 17.00 Huvudbiblioteket

Brodericafé

Textilkonstnär Britta Kleberg inspirerar och handleder i både traditionellt och fritt broderi. Ta med eget material eller plocka i våra lådor. Fri entré. Drop-in. Samarr med Vård & Omsorg, SV Mölndal


April

19/4 – 13/5 Huvudbiblioteket

Onsdag 20/4 kl 19.00 Huvudbiblioteket

En fotoutställning av Annelie Utter.

Expeditionsledaren och naturfotografen Annelie Utter och tigerspanaren Rajat tar oss med på en spännande resa i ord och bild till Indiens djungler för att möta den bengaliska tigern och andra vilda djur. Entré 40 kr. Förköp från 11/4, tfn 315 16 00. Samarr med ABF

Indiska tigrar - utrotningshotade Onsdag 20/4 kl 10.00 Balltorps bibliotek

Påskspänning

Ett mysterium behöver lösas på biblioteket. Vinstchans! För dig mellan 9 och 12 år. Föranmälan, tfn 87 99 65.

Indiska tigrar - utrotningshotade

Varje tisdag kl 14.00-15.00 Huvudbiblioteket

Internethjälp

För dig som behöver hjälp när du använder internet erbjuds vägledning. Boka dator i förväg tfn 3151600


Maj Kom och låt dig inspireras av våra boktips. Fikar gör vi också. För vuxna. Föranmälan tfn 87 99 65

med ditt eget skrivande av kåserier, dikter, låttexter mm. Ledare: Eva Simmons Fri entré. Föranmälan från 18/1, tfn 315 16 00. Max åtta deltagare tillfälle. Ett tillfälle per person. Samarr med SV Mölndal

4/5 – 31/5 Kållereds bibliotek

13/5 – 8/6 Lindome bibliotek

Världen är full av underbara trädgårdar som man kan besöka! Bilder, kartor och fantastiska böcker ger dig tips om utflyktsmål.

En fotoutställning av Maja Floberg.

Onsdag 4/5 kl 16.00 Balltorps bibliotek

Bok med dopp

Ut och njut!

Måndag 9/5 kl 18.00 Huvudbiblioteket

Skrivarworkshop

Med hjälp av enkla, lustfyllda skrivövningar får du inspiration att komma igång

7/6 – 11/8 Kållereds bibliotek

Genomskinligt

Mitt Indien

24/5 - 18/6 Huvudbiblioteket

Havslandskap på drivved

En monterutställning av Doris Börtz.

Juni

Sommarutställning med konstnär Mia Branzell som har glas som huvudmaterial och då främst arbetar med s k ”kalla glastekniker”.

21/6 – 11/8 Huvudbiblioteket

Sjöräddningen

I utställningen informerar denna frivilligorganisation om sitt helt livsviktiga arbete som utförs av många vardagshjältar.


Sagostunder Huvudbiblioteket

För barn 1-3 år Torsdag kl 9.30 Start 13/1, avslutning 12/5 Ingen sagostund 17/2 och 21/4

Kållereds bibliotek

För barn från 2 år Tisdag kl 10.00 Start 18/1, avslutning 10/5 Ingen sagostund 15/2 och 26/4

Balltorps bibliotek

För barn från 4 år Tisdag kl 10.00 Start 11/1, avslutning 31/5

Lindome bibliotek

För barn från 3 år Onsdag kl 10.00 Start 19/1, avslutning 18/5 Ingen sagostund 20/4

Amigurumi Amigurumis är virkade maskotar från Japan. Kom och lär dig virka egna. Du behöver inga förkunskaper i virkning. Tisdagar kl 16.30 - 18.30 på Lindome bibliotek För dig från 11 år. Kursavgift 200 kr/6 ggr. Kursen startar v. 8 eller v. 9. Anmäl via Barn o Ungdomsguiden eller www.kulturverkstaden.molndal.se Anordnas av Mölndals Kulturverkstad.

Sportlovspyssel på Balltorps bibliotek

Vi plockar fram vinterpysslet! Kom och pyssla under hela lovet när vi har öppet.

Påsksnurr på Kållereds bibliotek Kom och klipp och klistra din egen pappersmobil. Snurrigt, vackert, roligt precis som du vill under påsklovet 18 april - 21 april Ill: Z Bärebring


MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK Öppettider och telefonnummer E-post: molndals.stadsbibliotek@molndal.se Webbplats: bibliotek.molndal.se Huvudbibliotek Mån - tors Fre Lör

tfn 315 16 00 10.00 - 20.00 10.00 - 19.00 10.00 - 14.00

Balltorps bibliotek tfn 87 99 65 Tis 10.00 - 19.00 Ons 13.00 - 16.00 Tors 15.00 - 19.00 Kållereds bibliotek tfn 99 70 70 Mån - tors 11.00 - 19.00 Fre 11.00 - 15.00 Lör 10.00 - 14.00 Lindome bibliotek tfn 99 40 10 Mån - tors 13.00 - 19.00 Fre 13.00 - 17.00 Lör 10.00 - 14.00 Almåsskolans skoldagar öppet från kl 9.00 Bokbuss tfn 0704 - 67 75 04 För att se om du har en hållplats nära där du bor, kolla för aktuell turlista på www.bibliotek.molndal.se/bokbuss

Kultur och Fritid Mölndals stadsbibliotek Göteborgsvägen 19 431 30 Mölndal 031-315 16 00

Platsantalet är begränsat. Boka därför biljett i förväg, så du är säker på att få plats. Reservation för eventuella ändringar.

Utställningar och evenemang 2011  

Utställningar och evenemang under våren 2011.

Utställningar och evenemang 2011  

Utställningar och evenemang under våren 2011.

Advertisement