Page 1

C.E.I.P. JUAN FERNÁNDEZ LATORRE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 1ºA E 1ºBº DE E.P( 2012-2013)

 500 folios DIN A 4 80Ggr. 25 o 30 folios de cores 3 lapis Noris nº2 2 gomas MILAN 624 1 pincel para témpera nº4 1 afíalapis 1 paquete de pinturas plastidecor (12) Ceras Manley (15) Rotuladores JOVI ou CARIOCA (12) 1 pegamentos de barra grande 1 peqamento de cola branca 1 tesoira de punta redondeada 2 carpetas de gomas, tamaño folio 2 cadernos dobre pauta ancha, tamaño cuartilla (sen espiral) Bloc de cartolinas de cores 1 taco de plastilina 1 regra de 15 cm 4 fundas de plástico tamaño folio 1 bloc de debuxo para esbozo CANSON (tamaño cuartilla) 3 folios de papel de acuarela 1 axenda escolar tamaño cuartilla (unha semá en dúas páxinas) 1 estoxo con cremalleira de boa capacidade

NOTA A indicación da marca dalgún material exprésase pola súa calidade, xa que favorecerá un mellor desenvolvemento nos traballos dos nenos e nenas. Todo o material deberá vir identificado con rotulador permanente. Os libros deben vir forrados con forro transparente e co nome posto fóra, no ángulo superior dereito. *Os lapis, a goma, o afíalapis, a regra e as pinturas plastidecor teñen que vir dentro do estoxo. Os folios de acuarela, as fundas de plástico e o bloc de cartolinas teñen que vir dentro dunha carpeta. Cómpre que o material, xunto cos libros, sexa entregado no colexio nas datas e horarios que a continuación se indican: VENRES, 7 DE SETEMBRO : DE 12,00 A 13,00 LUNS, 10 DE SETEMBRO: DE 12,00 A 13,00 MARTES, 11 DE SETEMBRO: DE 10,30 A 12,00


MATERIAL  

EJEMPLO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAL  

EJEMPLO DE MATERIAL ESCOLAR

Advertisement