Page 1

PB- PP B- 07707 BELGIE(N) - BELGIQUE

ei 2014 m 4 2 f a i) en van Inschrijnvline vanaf 23 me (o


inhoudstafel

De Speelpleinen 2 Vakantieplus 4 In de kijker! 9 Kaart 12 Kalender kleuters 14 Kalender kinderen 17 Kalender 12+ 25 Kleuters Vakantieplus 28 Kinderen Vakantieplus 40 Uitstappen/activiteiten Speelpleinwerking 83 12+ Vakantieplus 90 Niet te missen 102


BESTE OUDERS, JONGENS EN MEISJES, Van de herfst, rechtstreeks naar de lente en nu klaar voor een spetterende zomer. Met de zomer nadert ook de zomer­ vakantie. Hoog tijd om de knoop door te hakken over hoe en wanneer je kind zich zal kunnen bezighouden. Wanneer jij werkt, zal je zoon of dochter zich al snel beginnen vervelen wanneer het thuis alleen zit. Dat is niet nodig in KnokkeHeist. Wij hebben de Speelpleinen en Vakantie­ stages! Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt er wel een gespecialiseerde stage over: dans, informatica, creatief of sportief... Er bestaan zoveel mogelijkheden dat je kind er beslist zijn gading in vindt! Wat dacht je van wakeboarden, Franse les, pottenbakken, paintball, koken, kiten of paardrijden? Geen zin in een stage? Breng je kinderen dan naar De Speelpleinen. De plaats om met hun vrienden te ravotten en plezier te maken. In deze brochure vind je een overzicht van de stages van Vakantieplus en wat uitleg over de werking van De Speelpleinen. Niet vergeten dat de begeleiding van de

stages en de speelpleinen steeds verzorgd wordt door professionele begeleiders en monitoren en dat een combinatie van een stage en een halve dag Speelpleinen perfect mogelijk is. Er rest ons niets anders dan jullie een leuke, actieve, om-nooit-te-vergetenzomer toe te wensen. Maxim Willems SCHEPEN VAN VRIJE TIJD, CULTUUR EN JEUGD P.s.: Wordt het moeilijk om te kiezen uit zo’n ruim aanbod? Ben je ook niet zeker over welke stage je nu precies zou moeten nemen? Contacteer het onthaal van Jeugdcultuur of van het Cultuurcentrum. Zij brengen je met plezier wegwijs in dit vakantieaanbod.

1


Zomerplezier op de speelpleinen Strandspelen, zandkastelen bouwen, knutselen, waterspelletjes en zoveel meer! Een zomer lang niets anders dan toffe spelletjes. Kijk jij ook al uit naar de leuke activiteiten die de monitoren voorzien? Mooi of slecht weer, dolle pret verzekerd! We organiseren ook leuke uitstappen. Wat denk je van een dagje Pairi Daiza, Waterpark Neeltje Jans of Bellewaerde? Het ziet er veelbelovend uit! Meer info en inschrijvingen hieromtrent vind je op pagina 85-89.

PRAKTISCH

• Elke schoolvakantiedag, niet in het weekend. • Voor kleuters vanaf 2,5 jaar (zindelijk) en kids vanaf 6 jaar tot 12 jaar. • Op elk speelplein is wekelijks een wandkrant te zien waarop je de geplande activiteiten kan volgen van de verschillende pleinen. Zo heb je een overzicht van wat er op het programma staat zodat er vooraf een keuze kan worden gemaakt. • Bij de opmaak van de activiteiten wordt rekening gehouden met de suggesties van de kinderen. • Het spreekt voor zich dat onze gebrevetteerde monitoren rekening houden met de leeftijd van de kinderen. • Per plein worden de kinderen onderverdeeld in leeftijdsgroepen en zitten kleuters zeker apart.

2

De Speelpleinen zijn open van woensdag 2 juli tot en met dinsdag 26 augustus. De pleinen zijn open op 11 juli en 15 augustus, behalve de Speelpelle die gesloten is op 15 augustus.

LOCATIE

Ieder speelplein legt zich toe op andere facetten, zodat je kind vooraf weet waar het terecht kan voor zijn /haar keuze van activiteit. Pleinen te Knokke en Heist. • ’T PLEIN: fietsen, wandeltochten, knutselen • DE KORENBLOEM: gezelschapsspelen, schilderen ... • DE BLEKKER: diverse kleuteractiviteiten • DE SPEELPELLE: sport, spelen ...

DUUR

Openingsuren van 7.45 uur tot 18.15 uur. Activiteiten vinden plaats tussen 9 en 12 uur en 14 en 17 uur. Gelieve ons niet te storen in ons superleuk spel!

MAALTIJDEN

‘s Middags kunnen kinderen meege­ brachte boterhammetjes eten. Fris­ dranken zijn niet te verkrijgen, maar er is steeds gratis water ter beschikking.


COMBINEER WAT JE WIL!

INSCHRIJVINGEN

Vooraf inschrijven is niet nodig. Het is wel zeer belangrijk dat je bij de inschrijving voor een Vakantieplus stage vermeldt of je kind al dan niet voor of na zijn/haar stage naar De Speelpleinen gaat. Dit voor de praktische regeling van ‘het busje’.

BETALING

Prijs: € 1 per halve dag. De afrekening gebeurt via facturatie, na de schoolvakantie. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een digitale Kom!Pas kaart (€ 2, eenvoudige aankoop in De Marge).

Jeugdvakanties Knokke-Heist maakt het mogelijk om je activiteiten gedurende de vakantie te combineren naar wens. Een hele dag Vakantieplus? Of halve dagen Vakantieplus aanvullen met De Speelpleinen of liever een hele dag De Speelpleinen? Of uitstappen van De Speelpleinen aangevuld met Vakantieplus? Alles is mogelijk. De beide organisaties zijn zodanig op elkaar afgestemd dat deze ideaal kunnen gecombineerd worden. Voor een stage dien je telkens voordien in te schrijven en daarbij te melden dat je kind vooraf of nadien nog Speelplein zal volgen. Wij zorgen er voor dat je kind verplaatst wordt naar het dichtstbijzijnde speelplein. Hou er rekening mee dat je dit nog eens extra meldt bij de inschrijving van deze verscheidene initiatieven.

FISCALE AFTREKBAARHEID

De kosten voor De Speelpleinen en de stages, zijn fiscaal aftrekbaar, in te brengen in de aangifte van 2015. In het voorjaar 2015 ontvang je van ons een fiscaal attest. Uiteraard hebben we nog veel meer te vertellen en willen we jullie alles van naaldje tot draadje uitleggen, maar daarvoor verwijzen we je graag naar onze website http://jeugd.knokke-heist.be.

3


Vakantieplus (v+)

Toffe, knotsgekke en leerrijke stages voor kinderen vanaf de 1e kleuterklas tot 16 jaar. Er is keuze uit weekstages of kortstondige activiteiten. Per week kan je kiezen uit verschillende onderwerpen: tennis, voet­­bal, koken, maar ook wakeboarden, boerderijstage, schaduwtekenen. Je kan het zo gek niet bedenken of wij bieden het aan. De stages worden gegeven door profes­ sionele begeleiders.

PRAKTISCH

Elke schoolvakantiedag, niet in het wee­ kend. Vakantieplus vanaf 3 tot 16 jaar.

DUUR

• V oormiddagstages (VM) lopen stipt van 9 tot 12 uur. • Namiddagstages (NM) lopen stipt van 13.30 tot 17 uur. • Opgelet: sommige stages hebben afwijkende uren.

MAALTIJDEN

‘s Middags kunnen kinderen meege­ brachte boterhammetjes eten. Frisdranken zijn niet te verkrijgen, maar er is steeds gratis water ter beschikking.

ALS DE STAGE GEDAAN IS

Wens je dat je zo(o)n(en) en/of dochter(s) in een leuke omgeving opgevangen worden voor of na de stage? Wij zorgen er voor. Er is opvang voorzien voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar komen niet meer in aanmerking voor de opvang en kunnen dus ook geen gebruik maken van het vervoer die daar aan gekoppeld is. Voor

4

de Vakantieplus stages worden ze dus steeds verwacht op de afspraakplaats die vermeld wordt bij de stage. • Opvang is mogelijk: ‘s morgens vanaf 7.45 uur, ‘s middags tot 13 uur en ’s avonds tot 18.15 uur. • Middagopvang houdt in dat de kinderen ook werkelijk blijven eten • Opvang dient steeds vooraf te worden gemeld! Meer informatie hierover kan je terugvinden op pagina 10. • De ‘busjes’ dienen om de kinderen van de opvang naar de stage te brengen. Indien je kind niet in de opvang zit, komt hij/zij niet in aanmerking voor het ‘busje’. • Opvang is gratis.

INSCHRIJVINGEN

• Starten zaterdag 24 mei om 9 uur in het Cultuurcentrum Scharpoord, met nummersysteem vanaf 8 uur. • Vanaf vrijdag 23 mei (8 uur) is er mogelijkheid tot online inschrijven voor een gedeelte van de beschikbare plaatsen via www.knokke-heist.be. Online inschrijvingen gebeuren steeds op naam van het kind. Zorg ervoor dat er per kind juist aan- en afgemeld wordt. Na inschrijving ontvang je steeds een bevestigingsmail met in bijlage de informatiefiche. Wie wenst kan bij de online inschrijving direct overgaan tot online betaling. • Nadien elke weekdag en zaterdag in Cultuurcentrum Scharpoord en zaterdag voormiddag in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge. • Inschrijven via e-mail is niet mogelijk!


CORRECTE WERKING BIJ BETALING

Tip: betaal je stage voor de aanvang van de stage en vermijd een boete van 20 euro voor te laat betalen! 1. Je kunt de stage cash, met bancontact of met Doe-bonnen (pag. 104 voor meer informatie) betalen. Hiervoor kan je terecht aan het onthaal van De Marge of het Cultuurcentrum Scharpoord. 2. Je betaalt de stage via overschrijving op het rekeningnummer: IBAN nummer BE83 0013 3574 0015 / BIC: GEBABEBB Vermeld steeds de naam van het kind + de stagecode. Zie ook enkele aandachtspunten op pagina 9 en 10.

KORTINGEN IN VAKANTIEPLUS

• Vanaf 2de kind kan je genieten van € 3 korting per stage, als beide stages doorgaan tijdens dezelfde week. • BILL-korting = op vertoon van je BILL-kaart krijg je €3 korting (geen cumulatie mogelijk met andere kortingen).

TUSSENKOMST ZIEKENFONDSEN EN SOCIALE DIENSTEN

Sommige ziekenfondsen en sociale dien­sten geven een tussenkomst voor Jeugdvakanties. Gelieve het document van het ziekenfonds of sociale dienst na afloop van de vakantie af te geven aan het onthaal van Jeugdcultuur.

5


!

VAKANTIEPLUS start op MAANDAG 30 JUNI, de SPEELPLEINWERKING start 2 dagen later op WOENSDAG 2 JULI! Op maandag 30 juni en op dinsdag 1 juli zal de opvang uitzonderlijk plaatsvinden in De Marge voor de niet kleuters en in De Vonk voor de kleuters. De laatste dag van de Jeugdvakanties is DINSDAG 26 augustus!

FISCALE AFTREKBAARHEID

De kosten voor de vakantieopvang: speelpleinen, stages, kampen enz. van het jaar 2014 zijn fiscaal aftrekbaar, in te brengen in de aangifte van 2015. In het voorjaar 2015 zal je van ons een fiscaal attest ontvangen.

TUSSENKOMST VIA HET OCMW? HET KAN!

Aarzel niet om je vraag voor te leggen aan het OCMW indien je het moeilijk hebt met betalen van inschrijvingsgeld voor vrijetijdsactiviteiten. Voor meer info kan je je wenden tot OCMW p/a Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 2, Knokke-Heist, T 050 530 900

WAT BIJ ANNULERING?

Stages kunnen ten laatste de maandag voor de stageweek schriftelijk geannuleerd worden. Deze wordt dan kosteloos geannuleerd, de reeds betaalde stages worden volledig terugbetaald. Indien je kind ziek wordt tijdens de stage moet je dit direct melden en binnen de betreffende week het doktersattest afgeven. Na afgifte van het attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. Vergeet ook niet de opvang te annuleren!

6

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN

• JEUGD- EN KUNSTENCENTRUM DE MARGE Edward Verheyestraat 16 T: 050 630 800, E: jeugd@knokke-heist.be (via e-mail geen inschrijvingen! - enkel informatie) Ma-vrij: 8.30-12 uur / 13.30-17.30 uur, za: 9-12 uur (inschrijvingen jeugdvakanties) • CULTUURCENTRUM SCHARPOORD Meerlaan 32 T: 050 630 430, E: cc.ticket@knokke-heist.be (via e-mail geen inschrijvingen! - enkel informatie) Ma-vrij: 8.30-12.30 uur / 13.30-17.30 uur, za: 10-12.30 uur en van 14-17 uur


7


MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN JEUGD- EN KUNSTENCENTRUM DE MARGE Edward Verheyestraat 16 T: 050 630 800, E: jeugd@knokke-heist.be Ma-vrij: 8.30-12 uur / 13.30-17.30 uur

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD Meerlaan 32 T: 050 630 430, E: cc.ticket@knokke-heist.be Ma-vrij: 8.30-12.30 uur / 13.30-17.30 uur, za: 10-12.30 uur en van 14-17 uur

EIGEN VERVOER

Wij organiseren een aantal heel leuke stages buiten de gemeente. Logistiek is het voor de gemeente niet mogelijk om de kinderen van en naar sommige stages te brengen. Hou er daarom rekening mee dat wanneer je ziet staan bij de stage, je zelf moet instaan voor het vervoer van je zoon of dochter naar of van de stage.

INFORMATIEPUNT ‘KINDEROPVANG’

Voor ouders met kinderen is het niet altijd even eenvoudig om kinderopvang op maat te vinden. De gemeente KnokkeHeist ontwikkelde daarom i.s.m. het LOK (lokaal overleg kinderopvang) een website met hierop al de informatie over de verschillende kinderopvanginitiatie­­ven te Knokke-Heist waaronder bij­voorbeeld het Kleuterateljee, Jeugdvakanties KnokkeHeist, babysits ...

8

Informatie kinderopvang Knokke-Heist: op de subpagina van jeugdcultuur: http://jeugd.knokke-heist.be Voor specifieke vragen omtrent kinder­ opvang of om een lijst te bekomen met beschikbare babysits kan je terecht in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge.


In de kijker! INSCHRIJVINGEN

Goed nieuws: nu kan je inschrijven via de nieuwe webshop. Even meedelen: je mag slechts inschrijven voor 1 stage, per dagdeel, per week. Het is wel mogelijk om je in te schrijven op wachtlijsten. Opgelet, hou rekening met de annulatie regel! Dit wil zeggen: ben je reeds ingeschreven voor een stage die doorgaat op hetzelfde moment, maar komt er toch een plaatsje vrij voor die stage waar je op de wachtlijst staat, dan moet je je uitschrijven uit de reeds ingeschreven stage. Wanneer je dit vergeet, gelden de regels voor “betaling en annulatie” voor de eerder ingeschreven stage(s).

CORRECTE WERKING BIJ BETALING

Wij schrijven heel wat kinderen in. Tijdens de zomervakantie heb­ben wij voor 5000 kinderen een stageplaats! Het kan ge­ beuren dat je, ondanks inschrijving, geen bevesti­ gingspapieren ontvangt. Laat dit geen reden zijn om de stages niet te betalen! Betaal je stage op tijd, d.w.z. voor de laatste stagedag en vermijd een boete van € 20, bovenop het inschrijvingsgeld, voor laattijdig betalen!

Je kan je kind niet inschrijven voor de vakantieplusstages zolang er open­ staande betalingen zijn.

ANNULEREN

Om alles praktisch goed te kunnen organiseren is het voor ons HEEL belangrijk dat je tijdig laat weten indien je zoon of dochter een stage niet kan bijwonen. We willen immers zoveel mogelijk kinderen de kans geven een leuke vakantie te beleven. Daarom een aantal belangrijke richtlijnen: • Annuleren kan kosteloos tot en met de maandag voor de stageweek. • Wie niet tijdig annuleert, dit wil zeggen voor dinsdag van de week voor de aanvang van de stage, krijgt via facturatie 50% van de stageprijs aangerekend. Dit om onze gemaakte kosten te kunnen dekken. • Dien je een doktersbriefje in voor het einde van de stageweek, dan recupereer je 100% van het betaalde bedrag. • Annuleren kan enkel schriftelijk of via mail (deze communicatie wordt bijgehouden om misverstanden te vermijden).

9


OPVANG/VERVOER

5000 kinderen die een stage volgen, vaak in combinatie met een leuke halve dag op De Speelpleinen of met een Vakantieplus stage op een andere locatie. Qua logistiek en planning is het voor ons heel wat werk om het vervoer van en naar de stages in goede banen te leiden. Jullie kunnen ons daarbij helpen. We vragen jullie rekening te houden met onderstaande: • Aanvraag voor vervoer dient te gebeuren door het invullen van een ‘opvang aanvraagfiche’, te verkrijgen in De Marge, het Cultuurcentrum of in bijlage bij je bevestigingsmail. Deze fiche dient ten laatste op donderdag, voor de aanvang van de stageweek, in ons bezit te zijn.

10

• Wij kunnen jammer genoeg niet garanderen dat er plaats zal zijn op de busjes wanneer de aanvraag te laat (na donderdag) in ons bezit is. • We factureren € 2 per dag voor kinderen die niet op de lijst staan, maar toch gebruik maken van de busjes en kinderen die wel op de lijst staan, maar afwezig zijn. Regel daarom de opvang met vervoer tijdig en bel ons (050 630 800) bij eventuele wijzigingen.


ADRESSEN KINDEROPVANG MET EXTRA OPVANG TIJDENS DE VAKANTIES KINDERDAGVERBLIJF ’T BREMHUISJE Bremlaan 37, Knokke, 050 633 700 opvang tot 12 jaar openingsuren: 6.45 tot 18.45 uur nathaniele.gheleyns@bremhuisje.be

KINDERDAGVERBLIJF DE DUINHUMMELTJES

Marktstraat 61, Heist, 050 511 974 opvang tot 12 jaar openingsuren: 6.45 tot 18.45 uur kaatje.steel@duinhummeltjes.be

KINDERDAGVERBLIJF HET HARTENDIEFJE HUIS VAN BEEBEE

Heilig Hartlaan 14, Knokke, 0499 380 699 opvang van 0 tot 3 jaar openingsuren: ma tot vrij: 7 tot 18.30 uur katrien.vanlippevelde@partenapartners.be

MIJN SCHILDPADJE

Piers de Raveschootlaan 54, Knokke 050 624 806 of 0475 243 080 opvang tot 7 jaar openingsuren: ma tot vrij: 8 tot 18.30 uur www.mijn-schildpadje.be valerie@mijn-schildpadje.be

JUTTEKIND

Pannenstraat 288, Heist, 050 517 895 www.juttekind.be info@juttekind.be

’T SPROOKJESHUISJE

Bremlaan 11, Knokke, 0471 708 806 open: 7 op 7 / 24 op 24 uur

LI-LO-LA

Heilig Hartlaan 16, Knokke, 0468 20 13 90 www.li-lo-la.be laura@li-lo-la.be

CLARA DI LUNA

Kastanjedreef 1, Westkapelle, 0479 37 40 67 opvang tot 3 jaar openingsuren: 7.45 tot 18.30 uur www.claradiluna.be clara.di.luna@hotmail.com

11


speelpleinen: 1

‘t Plein (Fosgebouw)

Kinderen van 1e leerjaar tot 12 jaar Smedenstraat 125, T 050 606 735

2

De Korenbloem

Kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot 12 jaar Breed Veertien 25, T 050 512 775

3

De Blekker

ijk

d Zee

Kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot laatste kleuterklas Van Steenestraat 11, T 050 630 861

4

De Speelpelle

Dorpsstraat 60-62 (enkel tijdens de zomervakantie en gesloten op vrijdag 15 augustus)

Alb

d

tran

erts

Eli th

abe

Eliz

ijk

d Zee

laan

v5

v4 v9 du

lein

h

at stra

nen

Pan

v7

ed

traa

t

eist

ion H

t raa

Heis tlaan

ertien

Breed Ve

2

HEIST

We st

v12

kap

at

stst

Hul

tra

stat

v11

DUINBERGEN

ijk

v6

lles

en

berg

Duin

mm

ape

ion stat

Kro

Wes tk

v2

elle

str aat

uw s

dijk

t

Knokkestraa

Elizabethlaan

np elde

Nie

Zeedijk

ren

erto

wat

n

rge inbe

ien

Kaa

traat Waters

t

aa str

an

m

Sp

ele

aat str

ere

he nck

RAMSKAPELLE

Jo

t raa

est

tein

Fon


v8 ijk

d Zee

n

aa ustl

K

Natuurreservaat Het Zwin

Bron

laan

El i z

abe t

hlaa n

HET ZOUTE

k

Lippenslaan

Sparrendreef

Zoutelaan

izabethlaan

Paulusstraat

Koningsbos

ion

stat

3

gaelestraat

v1 v10

ke

ok n Kn

io

stat

Seb. Nachte

KNOKKE

V+ AFSPRAAKPLAATSEN v1 De Marge / De Stormmeeuw (Knokke)

nstraa

t

v2 Stadion De Taeye (Heist)

an

nla

tië

Na

Smede

1

v3 Molenhoek (Westkapelle) v4 VVW Heist Kalfstra

v5 Cultuurcentrum Scharpoord (Knokke)

at

v6 Sportcentrum Laguna (Duinbergen)

n Krage

v7 Het Anker v8 Surfers Paradise

dijk

v9 De Raan v10 De Vonk (= ingang Edward Verheyestraat), dit voor de kleuters die V+ volgen

v11 Lakeside Paradise / Sportoase Duinenwater v12 De Speelman ijk Kalvekeetd Het Walletje Kalve

keetd ij

We s

tka

k

Sluiss

pe

traat

t

WESTKAPELLE

t

traa pss

str aa

Dor

lle

v3

4

Na

tië

laa

n


nieuw = nieuw

kalender

= opgelet geen volledige week

= eigen vervoer

= 2 begeleiders

tot en met 3 kleuter (geboortejaren: 2011-2008) KLEUTERS 1minimum leeftijd = 3 jaar! ste

de

MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI 2014 nr dag. geboortej.

120 104 121 122 105 123

VM VM VM VM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk Laguna De Vonk Het Anker De Vonk De Vonk

Musti aan zee Minitennis & Balvaardigheid Sport en crea: Piet Piraat! Schip Ahoi! Mickey Mouse fanclub Minivoetbal & Omnisport Hallo K3

€ p.

45 29 45 29 45 29 45 29 45 29 45 29

MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI 2014 nr dag. geboortej.

220 221 222 295 205 223

14

VM VM VM VM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk De Vonk Het Anker Het Anker De Vonk De Vonk

Minisport en crea met Hopla Kleuterdansen Superman Taalkriebel Word jij kampioen? Kleine visjes in de zee

p.

45 30 45 30 45 30 35 30 45 30 45 30


LET OP! GEBOORTEJAREN ZIJN VAN TOEPASSING! VM = voormiddag (9 tot 12 uur) NM = namiddag (13.30 tot 17 uur) VD = volledige dag (9 tot 12 en 13.30 tot 17 uur)

MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI 2014 nr dag. geboortej.

320 304 321 322 305 323 324

VM VM VM VM NM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk Laguna De Vonk Het Anker De Vonk De Vonk De Vonk

Dag Uki Minitennis & Balvaardigheid Sport en crea: Cars Kleuterrestaurant Multisport Spieter, spetter, spats Bonjour Pistache

p.

45 31 45 31 45 31 45 31 45 31 45 31 45 31

MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI 2014 nr dag. geboortej.

420 404 421 422 423 424

VM VM VM VM VM NM

afspraakplaats titel

11-10 De Vonk 09-08 De Vonk 09-08 De Vonk 08-08 Sportoase Duinenwater 09-08 Het Anker 09-08 De Vonk

p.

Bobo’s boomhut 45 32 Minivoetbal & Omnisport 45 32 Prinsessia 45 32 Watergewenning en spel 45 33 Het atelier van Kabouter Klus 45 33 Sport en crea: Sam, de brandweerman 45 33

MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

520 521 522 508 523

VM VM VM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk De Vonk Het Anker De Vonk De Vonk

Robot Arpo Sport en crea: Spiderman Kleuterdansen Minisport Klieder kladder knutselatelier

p.

45 33 45 33 45 33 45 33 45 34

15


MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

620 604 621 622 606 623 624

VM VM VM VM NM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08 08-08

afspraakplaats titel

De Vonk Laguna De Vonk Het Anker De Vonk De Vonk De Vonk

Minisport en crea: Maya de Bij Minitennis & Balvaardigheid Vaar mee met Wickie de Viking Knutselkriebels Ballerlei Op de werf van Bob de Bouwer Rox

€ p.

45 34 45 34 45 34 45 34 45 35 45 35 nieuw 45 35

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

720 704 721 722 706 723

VM VM VM VM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk Laguna De Vonk Het Anker De Vonk De Vonk

Nijntjes snuffelatelier Minitennis & Balvaardigheid Discodans en crea Kleuterrestaurant Minivoetbal & Omnisport Kaatjes tralalaatjes

p.

45 35 45 35 45 35 45 36 45 36 45 36

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

820 821 822 823 895 824

VM VM VM VM VM NM

afspraakplaats titel

11-10 De Vonk 09-08 Sportoase Duinenwater 08-08 De Vonk 09-08 Het Anker 09-08 De Vonk 09-08 De Vonk

Bumba dans en crea Watergewenning en spel Dansende letters en cijfers Elmer, de olifant Taalkriebel Sport en crea: Waterkater

p.

45 36 45 36 45 37 45 37 35 37 45 37

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

920 921 903 922

16

VM VM NM NM

11-10 09-08 09-08 09-08

afspraakplaats titel

De Vonk De Vonk De Vonk De Vonk

Dora’s zomerknutsels Sport en crea: Mega Mindy Minivoetbal & Omnisport De kikkerpoel

p.

18 37 18 37 18 38 18 38


6-12 JAAR

1ste tot en met 6de leerjaar (geboortejaren: 2007-2002)

MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

p.

100 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 60 41 101 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 110 41 102 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 41 103 VM 07-04 De Stormmeeuw Balsporten 50 41 124 VM 07-04 De Marge Zomers knutselatelier 45 41 127 VM 03-00 De Marge Keitof knutselen met keien 45 41 128 VM 07-02 Het Anker Strandbloemen 45 41 140 VM 07-05 Cultuurcentrum Keukenpieten gevraagd 48 41 141 VM 05-02 De Marge J’aime la France 40 42 161 VM 05-02 De Marge Leren acteren 50 42 165 VM 07-04 Cultuurcentrum Yoga 40 42 164 VM 05-00 Cultuurcentrum Hedendaagse Dans 50 42 145 VM 05-02 Cultuurcentrum Brei-en haaksterren 45 42 108 VD 05-02 De Stormmeeuw Sportavonturenweek (8.45-17u) 150 43 142 VD 07-02 De Marge Boerderijkamp (Oostkamp) 150 43 162 VD 05-02 Cultuurcentrum Survival: Hoedoejedatnu? in euw 30 43 163 VD 05-02 Cultuurcentrum GPS4kids nieuw 30 43 106 NM 07-98 De Stormmeeuw Mountainbike 50 44 107 NM 07-04 De Stormmeeuw Karate & Omnisport 50 44 125 NM 07-06 De Marge Klei- en gipsatelier 45 44 126 NM 05-00 De Marge Hijs de zeilen! 45 44 We maken miniatuurzeilboten 144 NM 07-04 De Marge Op stap met ridders en prinsessen 12 44 (Loppem) (13.15-17u) 160 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof Pony- en paardrijden (Oostkerke) 70 44 166 NM 03-98 Cultuurcentrum HipHop fast met ervaring 50 45

17


MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

â‚Ź p.

200 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 60 45 201 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 110 45 202 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 45 203 VM 07-02 Laguna Tennis 50 45 204 VM 07-04 De Stormmeeuw Voetbal 50 46 225 VM 07-06 De Marge Stempelen en knutselen met kurk 45 46 227 VM 05-02 De Marge Creafun 45 46 229 VM 07-02 Het Anker Boetseeratelier 45 46 240 VM 07-05 Cultuurcentrum Njam kwizien 48 47 241 VM 06-04 De Marge Engels voor beginners 45 47 242 VM 07-05 De Marge Een halve dag politieagent 10 47 261 VM 04-00 Ramskapelle Wonderbare wereld 88 47 van Mini Horse world 262 VM 07-06 De Marge Het internet is een jungle 50 47 265 VM 05-98 Cultuurcentrum Digitaal FotoAtelier4kids (8.30) 30 48 268 VM 05-02 Cultuurcentrum Een muzikale avonturentocht 50 48 269 VM 03-98 Cultuurcentrum Disco Salsa 50 48 280 VM 07-04 Cultuurcentrum De kracht van fantasie in euw 35 48 296 VM 07-04 Het Anker Nederlands voor Anderstaligen 35 49 245 VD 04-02 De Marge Een dag politieagent 15 49 264 VD 05-02 Cultuurcentrum Survival: Hoedoejedatnu? nieuw 30 49 206 NM 07-04 De Stormmeeuw Hockey 50 49 207 NM 05-02 Sportstrand Heist Beachgames 50 49 208 NM 07-04 De Stormmeeuw Bowling & Lasershooten (Sluis) 20 50 226 NM 07-04 De Marge Coole zomer t-shirts 45 50 228 NM 05-00 De Marge Stadsarchitect 45 50

18


243 NM 05-02 De Marge Fietsavontuur in de natuur 244 NM 04-02 Cultuurcentrum Proeven en smullen 260 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof Pony- en paardrijden (Oostkerke) 263 NM 05-02 De Marge Multimania 266 NM 05-98 Cultuurcentrum Fotozoektocht4kids 267 NM 07-04 Cultuurcentrum Kids Dance

45 50 48 50 70 50 50 51 30 51 50 51

MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

€ p.

300 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 60 51 301 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 110 51 302 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 51 303 VM 07-04 De Stormmeeuw Gym & Omnisport 50 52 325 VM 07-04 De Marge Zon, zee, zandcreaties 45 52 328 VM 03-00 De Marge Vriendschapsbandjes 45 52 329 VM 07-02 Het Anker Steenatelier 45 52 340 VM 07-04 Cultuurcentrum Pasta delicioso! 48 52 341 VM 07-02 De Marge Rope-skipping 45 52 342 VM 07-04 Cultuurcentrum Astrokids 45 53 343 VM 07-02 De Marge Spelen met Spaans 45 53 361 VM 05-02 Cultuurcentrum Eurosong for Kids 50 53 362 VM 07-02 Cultuurcentrum Fotografie 50 53 364 VM 07-02 Cultuurcentrum Diva-dance 50 53 308 VD 05-98 Laguna Avontuur & Paintball (Poperinge) 150 54 306 NM 07-04 De Stormmeeuw Sportmix 50 54 307 NM 05-02 Anemos Beach Club Catsy (14-17u) 120 54 326 NM 07-06 De Marge Pimp your room 45 54 327 NM 05-00 De Marge ‘t Schilderspaletje 45 55 344 NM 06-03 Cultuurcentrum Schoonheidssalon 45 55 346 NM 07-02 Cultuurcentrum Goochelen met Mario Fernandez 15 55 360 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof Pony- en paardrijden (Oostkerke) 70 55 363 NM 07-04 Cultuurcentrum Dans de wereld rond 50 56 365 NM 07-02 De Marge Chocolate academy 18 56 (Jabbeke) (13.15-17u)

MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

€ p.

400 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 401 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 402 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 403 VM 07-02 Laguna Tennis 405 VM 07-04 Sportoase Duinenwater Start to crawl & zwemplezier

60 56 110 56 110 56 50 57 65 57

19


425 VM 07-06 De Marge Knutselartiesten 45 57 427 VM 05-04 De Marge Zomerjuwelen en stoere sleutelhangers 45 57 429 VM 05-00 De Marge Kleurenpracht 45 57 430 VM 07-02 Het Anker ‘t Schilderspaletje 45 57 440 VM 07-05 Cultuurcentrum Chef-kok voor één week 48 58 441 VM 05-02 De Marge Engels voor halfgevorderden 45 58 442 VM 04-02 Cultuurcentrum EHBO 10 58 460 VM 05-02 De Marge Musical 4 Kids 50 58 461 VM 04-00 Ramskapelle Wonderbare wereld 88 58 van Mini Horse world 462 VM 07-02 Cultuurcentrum Fotografie 50 59 463 VM 07-06 De Marge Spinternet 50 59 465 VM 07-02 Cultuurcentrum Diva-dance 50 59 466 VM 07-04 De Marge Beestig geestig theater 20 59 467 VM 07-06 Cultuurcentrum Een ton vol energie! (Slagwerk) nieuw 20 59 w 480 VM 07-06 Cultuurcentrum De toverbib nieu 35 60 408 VD 05-98 De Stormmeeuw Paintball (Poperinge) 35 60 406 NM 07-04 Sportstadion De Taeye Skeeleren 50 60 407 NM 05-02 De Stormmeeuw Hockey 50 61 426 NM 07-05 De Marge Papierfabriek 45 61 428 NM 04-00 De Marge Klei-atelier 45 61 443 NM 05-02 Cultuurcentrum Tafeltje dek je 48 61 444 NM 07-02 Cultuurcentrum Strandavontuur 45 61 464 NM 05-02 De Marge Computergames 50 61 468 NM 05-00 Cultuurcentrum Een ton vol energie! (Slagwerk) nieuw 20 61

20


MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

500 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 501 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 502 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 503 VM 07-02 Laguna Tennis 505 VM 07-04 De Stormmeeuw Triatlon & Omnisport 524 VM 07-04 De Marge Zotte mannekes tekenen en schilderen 528 VM 03-00 De Marge Zomers glasschilderen 529 VM 07-02 Het Anker Creatief met zand en schelpen 540 VM 07-04 Cultuurcentrum Lekker, lekker, lekker 541 VM 07-05 Cultuurcentrum Kidslabo 542 VM 07-04 De Marge J’aime la France 561 VM 05-02 Cultuurcentrum Eurosong for Kids 562 VM 07-02 De Marge Initiatie viool 563 VM 07-06 De Marge Tablettovenaars 565 VM 04-00 Ramskapelle Wonderbare wereld van Mini Horse world 567 VM 05-00 Cultuurcentrum Hit Dance Top 20 568 VM 07-04 Cultuurcentrum Circus in kwadraat: Jongleren 569 NM 04-98 Cultuurcentrum Circus in kwadraat: Evenwicht 504 NM 05-02 Anemos Beach Club Catsy (14-17u) 506 NM 05-02 De Stormmeeuw Balsporten 525 NM 07-05 De Marge Strandbloemen 526 NM 05-04 De Marge Vingerpopjes nieuw 527 NM 03-00 De Marge Creatief met hout 543 NM 05-02 Cultuurcentrum Cupcakes 544 NM 05-02 Cultuurcentrum Kruidenateljee 560 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof Pony- en paardrijden (Oostkerke) 564 NM 05-02 De Marge Tabletspecialisten 566 NM 07-04 Cultuurcentrum Clip dance

p.

60 62 110 62 110 62 50 62 50 62 45 63 45 63 45 63 48 63 27 63 45 63 50 64 50 64 50 64 88 64 50 64 20 65 20 65 120 65 50 65 45 65 45 65 45 65 20 66 27 66 70 66 50 66 50 66

MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

600 601 602 603 605 625 627

VM VM VM VM VM VM VM

afspraakplaats titel

07-02 Surfers Paradise 04-98 Lakeside Paradise 03-98 Lakeside Paradise 05-98 Sportoase Duinenwater 07-05 Sportstadion De Taeye 07-05 De Marge 04-00 De Marge

Golfsurfen (9.30-11.30u) Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Reddend zwemmen & zwemplezier Voetbal Aquacrea Schaduwtekenen

p.

60 110 110 65 50 45 45

67 67 67 67 67 67 67

21


629 VM 07-02 Het Anker 640 VM 07-05 Cultuurcentrum 641 VM 06-04 De Marge 642 VM 06-03 De Marge 662 VM 05-02 De Marge 663 VM 07-02 Cultuurcentrum 664 VM 07-06 De Marge 667 VM 03-98 Cultuurcentrum 609 VD 05-98 De Stormmeeuw 610 VD 05-02 De Stormmeeuw 607 NM 07-04 Sportstrand Heist 608 NM 05-02 De Stormmeeuw 626 NM 07-06 De Marge 628 NM 05-02 De Marge 643 NM 05-02 Cultuurcentrum 644 NM 07-02 De Marge 660 NM 07-02 De Marge 661 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof 665 NM 05-02 De Marge 666 NM 07-02 Cultuurcentrum

Zomerjuweeltjes 45 68 Lekkere zomergerechtjes 48 68 Engels voor wie het al een beetje kan 45 68 Rope-skipping 45 68 Leren acteren 50 68 Fotografie 50 68 Computertovenaars 50 69 Move like Michael Jackson 50 69 Avontuur & Paintball (Poperinge) 150 69 Rugby4Kids nieuw 20 69 Beachgames 50 70 Badminton & Sportmix 50 70 De mooiste zomeraccessoires 45 70 Gipsatelier 45 70 Smikkelen en smullen 40 70 Je eigen brood bakken 12 70 (Loppem) (13.15-17u) Côte d’Or bezoek en workshop 10 71 (Halle) (12.15-17.30u) Pony- en paardrijden (Oostkerke) 70 71 Internetreporters 50 71 Dance 4 Fun 50 71

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

700 701 702 703 705 725 729 730 740 741 742 760 761 763 766 780 707

22

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM NM

afspraakplaats titel

07-02 Surfers Paradise 04-98 Lakeside Paradise 03-98 Lakeside Paradise 05-98 Sportoase Duinenwater 07-06 De Stormmeeuw 07-04 De Marge 05-00 De Marge 07-02 Het Anker 07-05 Cultuurcentrum 06-04 De Marge 07-02 De Marge 05-02 De Marge 07-02 De Marge 07-06 De Marge 07-04 Cultuurcentrum 07-07 Cultuurcentrum 07-04 De Stormmeeuw

Golfsurfen (9.30-11.30u) Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Zwem- & sportplezier Triatlon & Omnisport Diep in de zee De creatieve designers Zomers knutselatelier Proeven staat centraal! Engels voor beginners Djembé Musical 4 Kids Initiatie viool Tablettovenaars Dansstage aan zee! Ik kan al lezen! Gym & Omnisport

p.

60 110 110 65 50 45 45 45 48 45 45 50 50 50 50 35 50

71 71 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74


708 NM 07-04 De Stormmeeuw Sla je slag 50 74 709 NM 06-04 De Stormmeeuw Adventure Kids 20 74 (Nieuwvliet) (13-17u) 726 NM 07-05 De Marge Ik kan tekenen wat ik wil 45 74 727 NM 05-04 De Marge Kleurrijke mozaïeken 45 75 728 NM 03-02 De Marge Insecten uit ijzerdraad 45 75 743 NM 05-02 Cultuurcentrum So you think you can cook! 48 75 744 NM 07-04 Cultuurcentrum Strandavontuur 45 75 762 NM 07-04 Cultuurcentrum Dans de wereld rond 50 75 764 NM 05-02 De Marge Tabletspecialisten 50 75 765 NM 03-98 Cultuurcentrum HipHop Battle 50 75 767 NM 07-02 De Marge Chocolate academy 18 76 (Jabbeke) (13.15-17u)

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

p.

800 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 60 76 801 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 110 76 802 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 76 803 VM 07-02 Laguna Tennis 50 76 804 VM 07-02 De Stormmeeuw Basketbal 50 76 825 VM 07-04 De Marge Creatief met zomerse pastelkleurtjes 45 77 828 VM 05-00 De Marge Knutselfreaks 45 77 829 VM 07-02 Het Anker Papierfabriek 45 77 843 VM 04-04 De Marge C’est formidable! Voorbereiding 45 77 Frans 5de lj. 861 VM 07-06 De Marge Computersprookjes 50 77 864 VM 05-00 Cultuurcentrum Digitaal FotoAtelier4kids (8.30) 30 78 867 VM 05-02 Cultuurcentrum Een grappige componist 50 78 868 VM 03-98 Cultuurcentrum Passie voor dansen 50 78 880 VM 04-02 Cultuurcentrum Boekdetectives in euw 50 78 896 VM 07-04 De Marge Nederlands voor Anderstaligen 35 79 806 VD 05-02 De Stormmeeuw Sportavonturenweek (8.45-17u) 150 79 807 VD 05-02 De Stormmeeuw Gavermania (Harelbeke) (8-17u) 20 79 842 VD 06-03 De Marge Rope-skipping 10 79 846 VD 07-02 De Marge Boerderijkamp (Oostkamp) 150 79 863 VD 05-02 Cultuurcentrum Survival: Hoedoejedatnu? in euw 30 79 805 NM 07-02 De Stormmeeuw Judo 50 80 826 NM 07-06 De Marge Rubberknutselen 45 80 827 NM 05-02 De Marge Atelier met stof en vilt 45 80 844 NM 07-02 De Marge Ahoi Piraten! 12 80 (Loppem) (13.15-17u)

23


845 NM 04-02 Cultuurcentrum Kinderkookclub 860 NM 07-02 Stoeterij ‘t Heernishof Pony- en paardrijden (Oostkerke) 862 NM 05-98 De Marge The internet has got talent 865 NM 05-00 De Marge Digitaal fotobewerking4kids 866 NM 07-04 Cultuurcentrum Dance 4 Kids

48 80 70 80 50 81 30 81 50 81

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

24

afspraakplaats titel

â‚Ź

900 VM 07-02 Surfers Paradise Golfsurfen (9.30-11.30u) 901 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 902 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 904 VM 05-04 Lakeside Paradise Wakeboard4kids (9.30-12u) 923 VM 07-02 De Marge Boetseeratelier 941 VM 07-04 Cultuurcentrum Kleine massages 960 VM 07-02 De Marge Lichtgraffiti 961 VM 07-02 Cultuurcentrum Jazzdance 905 VD 05-98 De Stormmeeuw Stage op maat: Paintball (Poperinge) 924 NM 07-02 De Marge Teken- en schildersatelier 942 NM 07-04 Cultuurcentrum De natuur door een microscoop 962 NM 07-02 Cultuurcentrum HipHop

24 81 44 81 44 81 nieuw 30 82 18 82 20 82 20 82 20 82 35 82 18 82 20 83 20 83

p.


12+

Ook voor 1ste middelbaar en ouder (geboortejaren: 2001 en ouder)

MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

101 VM 04-98 Lakeside Paradise 102 VM 03-98 Lakeside Paradise 127 VM 03-00 De Marge 164 VM 05-00 Cultuurcentrum 166 NM 03-98 Cultuurcentrum 106 NM 07-98 De Stormmeeuw 126 NM 05-00 De Marge

â‚Ź p.

Multiwatersport (9.30-12u) 110 Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 Keitof knutselen met keien 45 Hedendaagse dans 50 HipHop fast met ervaring 50 Mountainbike 50 Hijs de zeilen! 45 We maken miniatuurzeilboten.

91 91 91 91 91 91 91

MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

201 VM 04-98 Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) 202 VM 03-98 Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 261 VM 04-00 Ramskapelle Wonderbare wereld van Mini Horse world 265 VM 05-98 Cultuurcentrum Digitaal FotoAtelier4kids 269 VM 03-98 Cultuurcentrum Moderne dans 228 NM 05-00 De Marge Stadsarchitect 266 NM 05-98 Cultuurcentrum Fotozoektocht4kids

â‚Ź p.

110 92 110 92 88 92 30 93 50 93 45 93 15 93

25


MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI 2014 nr dag. geboortej.

301 302 328 308 327

VM VM VM VD NM

04-98 03-98 03-00 05-98 05-00

afspraakplaats titel

Lakeside Paradise Lakeside Paradise De Marge Laguna De Marge

€ p.

Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Vriendschapsbandjes Avontuur & Paintball (Poperinge) ‘t Schilderspaletje

110 110 45 150 45

94 94 94 94 94

MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

401 VM 04-98 Lakeside Paradise 402 VM 03-98 Lakeside Paradise 429 VM 05-00 De Marge 461 VM 04-00 Ramskapelle 408 VD 05-98 De Stormmeeuw 428 NM 04-00 De Marge 468 NM 05-00 Cultuurcentrum

€ p.

Multiwatersport (9.30-12u) 110 94 Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) 110 95 Kleurenpracht 45 95 Wonderbare wereld 88 95 van Mini Horse world Paintball (Poperinge) 35 95 Klei-atelier 45 96 Een ton vol energie! (Slagwerk) in euw 20 96

MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

afspraakplaats titel

501 VM 04-98 Lakeside Paradise 502 VM 03-98 Lakeside Paradise 528 VM 03-00 De Marge 565 VM 04-00 Ramskapelle 567 VM 05-00 Cultuurcentrum 569 NM 04-98 Cultuurcentrum 527 NM 03-00 De Marge

Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Zomers glasschilderen Wonderbare wereld van Mini Horse world Hit Dance Top 20 Circus in kwadraat: Evenwicht Creatief met hout

€ p.

110 96 110 96 45 96 88 96

50 96 20 97 45 97

MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

601 602 603 627 667 609

26

VM VM VM VM VM VD

afspraakplaats titel

04-98 Lakeside Paradise 03-98 Lakeside Paradise 05-98 Sportoase Duinenwater 04-00 De Marge 03-98 Cultuurcentrum 05-98 De Stormmeeuw

Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Reddend zwemmen & zwemplezier Schaduwtekenen Move like Michael Jackson Avontuur & Paintball (Poperinge)

€ p.

110 110 50 45 50 150

97 97 97 98 98 98


MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

701 702 703 729 765

VM VM VM VM NM

afspraakplaats titel

04-98 Lakeside Paradise 03-98 Lakeside Paradise 05-98 Sportoase Duinenwater 05-00 De Marge 03-98 Cultuurcentrum

€ p.

Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Zwem & sportplezier De creatieve designers HipHop Battle

110 110 50 45 50

98 98 98 99 99

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

801 802 828 864 868 862 865

VM VM VM VM VM NM NM

04-98 03-98 05-00 05-00 03-98 05-98 05-98

afspraakplaats titel

Lakeside Paradise Lakeside Paradise De Marge Cultuurcentrum Cultuurcentrum De Marge De Marge

Multiwatersport (9.30-12u) Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Knutselfreaks Digitaal FotoAtelier4kids (8.30u) Passie voor dansen The internet has got talent Digitaal fotobewerking4kids

€ p.

110 99 110 99 45 99 30 99 50 100 50 100 15 100

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014 nr dag. geboortej.

901 VM 04-98 902 VM 03-98 905 VD 05-98

afspraakplaats titel

Lakeside Paradise Multiwatersport (9.30-12u) Lakeside Paradise Wakeboarden/Waterski (9.30-12u) Laguna Paintball (Poperinge)

€ p.

44 100 44 101 35 101

27


kleuters

LET OP! GEBOORTEJAREN ZIJN VAN TOEPASSING! 1STE TOT EN MET 3DE KLEUTER (GEBOORTEJAREN: 2011-2008) (MINIMUM LEEFTIJD = 3 JAAR) VM = VOORMIDDAG = 9 TOT 12 UUR NM = NAMIDDAG = 13.30 TOT 17 UUR VD = VOLLEDIGE DAG = 9 TOT 12 UUR EN 13.30 TOT 17 UUR

28


Vakantieplusstages MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI

SPORT EN CREA: 09-08 PIET PIRAAT! SCHIP AHOI! Hijs alle zeilen! We gaan er weer tegen­ aan! Een weekje sport en crea! afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 121

geboortejaar

MUSTI AAN ZEE

11-10

‘Musti aan zee’ is een titel uit de Musti vertelboekjesreeks. Met dit zomers verhaaltje starten we de grote vakantie en maken we er een leuke vertel- en knutselweek van. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 120

MICKEY MOUSE FANCLUB 09-08

De vrolijke en speelse Mickey is onze superheld in deze stage waarin we mooie knutselwerkjes maken. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 122

MINIVOETBAL & OMNISPORT 09-08

Aanleren van de belangrijkste voet­ baltechnieken: passen van de bal met MINITENNIS 09-08 de binnen- en buitenkant van de voet, & BALVAARDIGHEID stoppen van de bal, kopspel, schijnbe­ Tennis voor de allerkleinsten. In deze wegingen. In onderlinge wedstrijden stage draait het vooral om het krijgen en tornooitjes met veel ‘FUN’ komen de van balgevoel. Met je (soft)balletje op je aangeleerde technieken goed van pas (klein) racketje zo lang mogelijk rondlo­ en uiteraard wordt ook de traditionele pen of tikkertje bal spelen. Hier maak je ‘penalty cup’ niet vergeten. op een heel leuke manier kennis met het afspraakplaats: De Vonk koninklijke tennisspel. namiddag: prijs € 45 nr.: 105 afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 45 nr.: 104

HALLO K3 09-08 We gaan dansen, springen en zingen op de muziek van K3! Daarnaast maken we ook leuke knutselwerkjes. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 123

= 2 begeleiders

29


MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI MINISPORT EN CREA MET HOPLA 11-10 Hopla, onze vriend met de lange oren staat centraal in deze stage waarin we afwisselend gaan sporten en knutselen. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 220

KLEUTERDANSEN 09-08

Beginnen jullie voetjes te kriebelen wan­ neer de muziek begint te spelen? Kunnen jullie dan absoluut niet meer stilstaan? Dan moeten jullie zeker naar deze dans­ stage komen. Jullie dansjuf leert jullie toffe dansjes aan op leuke liedjes. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 221

SUPERMAN 09-08 Voor alle stoere kleuterjongens en -meisjes wordt dit een spannende week, vol leuke knutselmomenten en supermanverhalen. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 222

30

TAALKRIEBEL 09-08 Op een leuke manier leren we het Nederlands verder te ontdekken. We doen samen spelletjes en oefenen wat we al kennen. Een leuke en leerrijke ervaring. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 35 nr.: 295

WORD JIJ KAMPIOEN? 09-08 Ben je verzot op springen en lopen en wil je zoals Kevin en Jonathan Borlee kampi­ oen worden? Dan is deze mini­sport iets voor jou! Evenwichtsoefeningen, loop­ spelletjes, springen op de tram­poline, estafettes … Verveling zit er niet in! De motorische en sociale vaardigheden van de allerkleinsten worden op een speelse manier gestimuleerd. Inschrijven is de boodschap! afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 205

KLEINE VISJES IN DE ZEE 09-08 Tien kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Ooit zei de moeder ‘Maar ik ga niet mee’. Dit liedje weerklinkt in deze stage waarin we mooie kleine visjes maken en waarin we ‘blub, blub’ met water spelen. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 223


MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI DAG UKI

11-10

Uki is een klein, schattig, geel wezentje met vleugeltjes dat in de vrije natuur woont. Hij slaapt in een zonnebloem en zijn kast is een holle boom. Uki is even nieuwsgierig als onze kleuters en met Uki als hoofdpersonage in deze stage gaan we spelen, puzzelen en knutselen. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 320

MINITENNIS 09-08 & BALVAARDIGHEID Tennis voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Met je (soft)balletje op je (klein) racketje zo lang mogelijk rondlo­ pen of tikkertje bal spelen. Hier maak je op een heel leuke manier kennis met het koninklijke tennisspel. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 45 nr.: 304

SPORT EN CREA: CARS 09-08 Ben je in de ban van Cars? Ken je Bliksem Mcqueen, Doc Hudson, Sally en Takel? Hou je van auto’s en sport je graag? Dan is deze creatieve en sportieve stage iets voor jou. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 321

KLEUTERRESTAURANT 09-08 Zelf gerechtjes maken, de tafel dekken, een menukaart versieren en nog veel meer ... Een stage om van te smullen! afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 322

MULTISPORT 09-08

Een kamp vol sport en plezier! Kom mee genieten van verschillende sporten: voet­ bal, bewegingsspelletjes ... Samen met je vriendjes en met vele nieuwe vriendjes wordt dit een spetterende sportweek. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 305

SPIETER, SPETTER, SPATS 09-08

Een stage met veel water! Naast water­ spelletjes, schilderen met waterverf, waterijsjes maken, genieten we met volle teugen van rondspetterend water. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 323

BONJOUR PISTACHE 09-08 De kleine muis Pistache leert ons op een speelse wijze de eerste woordjes Frans. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 324

31


MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI BOBO’S BOOMHUT

11-10

Bobo woont samen met zijn ouders en zusje Knabbel in een grote kleurrijke boomhut. Wie daar vaak komt spelen is Bobo’s vriendje Tjerk. Nieuwsgierig als Bobo is, ontdekt hij elke dag iets nieuws. ‘Snuffelsnuit, ik ben eruit’ roept hij dan. Kom naar deze stage om elke dag iets nieuws te ontdekken. Dit is een stage voor Bobo-speurneuzen! afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 420

32

MINIVOETBAL & OMNISPORT 09-08

Aanleren van de belangrijkste voet­ baltechnieken: passen van de bal met de binnen- en buitenkant van de voet, stoppen van de bal, kopspel, schijnbewe­ gingen. In onderlinge wedstrijden en tornooitjes met veel ‘FUN’ komen de aangeleerde technieken goed van pas en uiteraard wordt ook de traditionele ‘penalty cup’ niet vergeten. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 404

PRINSESSIA 09-08 In een land hier heel ver vandaan zitten vijf prinsessen op een prinsessenschool. De prinsessen Roos, Madeliefje, Iris, Violet en Linde beleven er heel veel plezier. De film ‘Prinsessia’ is de inspira­ tiebron voor deze leuke stage. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 421


WATERGEWENNING EN SPEL 08-08

Ben je een waterratje? Kom dan naar het zwembad Duinenwater voor leuke water­spelletjes. Daarna gaan we de haren drogen door in de zon te spelen. afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 45 nr.: 422

HET ATELIER VAN 09-08 KABOUTER KLUS In het atelier van kabouter Klus steken we de handen uit de mouwen en maken er, klusserdeklus, mooie knutsels. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 423

SPORT EN CREA: 09-08 SAM, DE BRANDWEERMAN In deze stage staat brandweerman Sam centraal. Hij is voor velen een echte held en is altijd in de buurt om mensen in nood te helpen. We gaan afwisselend sporten en knutselen. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 424

MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS ROBOT ARPO

11-10

SPORT EN CREA: SPIDERMAN 09-08

Voor alle stoere kleuterjongens en -meis­ jes wordt dit een spannende week, vol leuke sport- en knutselmomenten. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 521

KLEUTERDANSEN 09-08 Beginnen jullie voetjes ook te kriebelen wanneer de muziek begint te spelen? Kunnen jullie dan absoluut niet meer stilstaan? Dan moeten jullie zeker naar deze dansstage komen. Jullie dansjuf leert jullie toffe dansjes aan op leuke liedjes. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 522

MINISPORT 09-08 Ben je zot op springen en lopen? Dan is deze minisport iets voor jou! Evenwichtsoefeningen, loopspelletjes, springen in de trampoline, estafettes … Verveling, dat zit er niet in! De moto­ rische en sociale vaardigheden van de allerkleinsten worden op een speelse manier gestimuleerd. Twijfel niet en schrijf je in! afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 508

Robot Arpo is als robot een vechtersbaas­ je maar door een slimme mama opnieuw geprogrammeerd tot huishoudelijke hulp en babysitter. In deze stage maken we van robot Arpo een speel- en vertelkame­ raad en knutselen we onze eigen robot in elkaar. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 520

33


KLIEDER KLADDER 09-08 MINITENNIS 09-08 KNUTSELATELIER & BALVAARDIGHEID Met verf en borstels in de aanslag gaan we aan het werk. Een spatje verf hier, een spatje verf daar, nog een spatje erboven­ op en eentje ernaast … Geen wit plekje van ons blad is nog te zien! Wij worden de grote kunstschilders van KnokkeHeist! afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 523

Tennis voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Met je (soft)balletje op je (klein) racketje zo lang mogelijk rond­ lopen of tikkertje bal spelen. Hier maak je op een heel leuke manier kennis met het koninklijke tennisspel. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 45 nr.: 604

MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS

VAAR MEE MET 09-08 WICKIE DE VIKING

MINISPORT EN CREA: MAYA DE BIJ

11-10

Al vanaf de dag dat ze geboren werd, is Maya een nieuwsgierig en ondeugend bijtje. Deze leuke, sportieve en creatieve stage is opgebouwd rond dit vrolijk bijtje. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 620

34

Wickie de Viking is een leuk tekenfilm­ figuurtje. Hij is klein, erg vindingrijk en slim. Kom naar deze stage en vaar mee met Wickie, de Viking. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 621

KNUTSELKRIEBELS 09-08

Tekenen, knutselen, boetseren en schil­ deren ... hier kan je naar hartenlust je cre­ ativiteit botvieren. Voel je het kriebelen? Dan ben je van harte welkom! afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 622


BALLERLEI 09-08

Een leuke week voor de kleinsten! Lopen en springen, gooien en vangen, rollen met grote en kleine ballen, spelen met ballonnen ... Deze week maken we kennis met allerlei leuke balspelen. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 606

OP DE WERF VAN 09-08 BOB DE BOUWER Bob de bouwer, de goedlachse bouw­ vakker is druk in de weer op de werf en vraagt zich af ‘Kunnen wij het maken?’. Nou en of! afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 623

ROX 08-08 Rox draait om drie superhelden, elk met hun eigen talenten, die samen met hun hoogtechnologische auto Rox voor interventies worden ingeschakeld. Wie fan is van Rox zit zeker op zijn plaats in deze stage. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nieuw nr.: 624

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS NIJNTJES SNUFFELATELIER

11-10

Nijntje is de jongste spruit bij de familie Pluis. Dat konijntjes graag rondsnuffelen, weten we. In deze stage gaan we samen met Nijntje genieten van allerlei geuren en kleuren. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 720

MINITENNIS 09-08 & BALVAARDIGHEID Tennis voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Met je (soft)balletje op je (klein) racketje zo lang mogelijk rond­ lopen of tikkertje bal spelen. Hier maak je op een heel leuke manier kennis met het koninklijke tennisspel. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 45 nr.: 704

DISCODANS EN CREA 09-08 We dansen op liedjes van K3, Samson en Gert en Spring tot we onze voetjes niet meer voelen om daarna rustig in de knutsel­hoek een discobal en discodinge­ tjes te knutselen. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 721

35


KAATJES TRALALAATJES 09-08 Kaatje en Kamiel zien we elke dag op Ketnet. Deze stage is opgebouwd rond deze twee figuren: knutselen, zingen, dansen en Kaatjes tralalaatjes. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 723

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS KLEUTERRESTAURANT 09-08

11-10

Zelf gerechtjes maken, de tafel dekken, een menukaart versieren en nog veel meer. Een stage om van te smullen! afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 722

Bumba, het grappige clowntje, is het fi­ guurtje waarrond deze dans- en knutsel­ stage is opgebouwd. Kom maar kijken! Bumbabeloe! afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 820

MINIVOETBAL & OMNISPORT 09-08

WATERGEWENNING EN SPEL 09-08

Aanleren van de belangrijkste voet­ baltechnieken: passen van de bal met de binnen- en buitenkant van de voet, stoppen van de bal, kopspel, schijnbe­ wegingen. In onderlinge wedstrijden en tornooitjes met veel ‘FUN’ komen de aangeleerde technieken goed van pas en uiteraard wordt ook de traditionele ‘penaltycup’ niet vergeten. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 706

36

BUMBA DANS EN CREA

Ben je een waterratje? Kom dan naar het zwembad Duinenwater voor leuke wa­ terspelletjes. Daarna drogen we de haren door in de zon te spelen. afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 45 nr.: 821


DANSENDE LETTERS EN CIJFERS 08-08

p een speelse manier maken we kennis O met letters en cijfers. Dit als voorproefje van het steeds dichterbij komende eerste leerjaar. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 45 nr.: 822

ELMER, DE OLIFANT 09-08 lmer is een olifant die anders is dan E andere olifanten. Hoe anders? Dit kom je te weten in deze stage. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 823

TAALKRIEBEL 09-08 Op een leuke manier leren we het Nederlands verder te ontdekken. We doen samen spelletjes en oefenen wat we al kennen. Een leuke en leerrijke ervaring. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 35 nr.: 895

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS DORA’S ZOMERKNUTSELS

11-10

Maandag 25 tot en met dinsdag 26 augustus

Dora is een vrolijk, ondernemend meisje. Samen met haar maken we mooie knut­ selwerkjes die we met trots mee naar huis nemen. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 18 nr.: 920

SPORT EN CREA: MEGA MINDY 09-08 Maandag 25 tot en met dinsdag 26 augustus

oed nieuws voor de fans van Mega G Mindy. Deze superheldin staat centraal in deze leuke stage waarin we zowel knutselen als sporten. afspraakplaats: De Vonk voormiddag: prijs € 18 nr.: 921

SPORT EN CREA: WATERKATER 09-08 S pieter-plets-plats … een creatieve en sportieve stage met veel water. Naast waterspelletjes, schilderen met water­ verf en waterijsjes maken, genieten we met volle teugen van rondspetterend water. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 45 nr.: 824

37


MINIVOETBAL & OMNISPORT 09-08 Maandag 25 tot en met dinsdag 26 augustus

Aanleren van de belangrijkste voet­ baltechnieken: passen van de bal met de binnen- en buitenkant van de voet, stoppen van de bal, kopspel, schijnbe­ wegingen. In onderlinge wedstrijden en tornooitjes met veel ‘FUN’ komen de aangeleerde technieken goed van pas en uiteraard wordt ook de traditionele ‘penalty cup’ niet vergeten. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 18 nr.: 903

DE KIKKERPOEL 09-08 Maandag 25 tot en met dinsdag 26 augustus

De groene Kikker is een grote kinder­ favoriet. Zijn verhalen zijn niet alleen boeiend en spannend, onze kleuters kun­ nen er ook heel wat uit leren. Als Kikker in het water gaat spelen, spetteren wij gezellig mee. afspraakplaats: De Vonk namiddag: prijs € 18 nr.: 922

38


39


kinderen

LET OP! GEBOORTEJAREN ZIJN VAN TOEPASSING! 1STE TOT EN MET 6DE LEERJAAR (GEBOORTEJAREN: 2007-2002) VM = VOORMIDDAG = 9 TOT 12 UUR NM = NAMIDDAG = 13.30 TOT 17 UUR VD = VOLLEDIGE DAG = 9 TOT 12 UUR EN 13.30 TOT 17 UU 40


Vakantieplusstages

BALSPORTEN 07-04

geboortejaar

In dit kamp komen de meeste sporten aan bod. In sporten zoals basket, netbal, baseball ... kan je jezelf meten met je vrienden. afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 103

GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

ZOMERS KNUTSELATELIER 07-04

MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI

Zomerse kleuren, zomers licht, zomer­ bloemen, schelpen en zand zijn de ingre­ diënten voor veel knutselplezier. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 124

KEITOF KNUTSELEN MET KEIEN 03-00

Golfsurfen is de op één na meest oorspronkelijke vorm van boardsporten die er is. De ideale stage voor die waterratten die het als een uitdaging zien om zo lang mogelijk op een plank mee te glijden op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 100

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 De hele week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 101

WAKEBOARDEN/ 03-98 WATERSKI (9.30-12U) Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 102

Keien, bijeengeraapt op wandeltochten, plat of bol, grijs of bruin spreken tot onze verbeelding. Ze lenen hun vormen en kleuren om in deze stage mooie voorwer­ pen te maken. Het werken met keien is een echte uitdaging. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 127

STRANDBLOEMEN 07-02

Dit is de zomerstage bij uitstek! Uit heel veel kleurrijk crêpepapier maken we de mooiste strandbloemen van het strand. Kom daarna naar ons strandwinkeltje! Je zult versteld staan. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 128

KEUKENPIETEN GEVRAAGD 07-05

Deze stage is beslist iets voor jou! Droom je er al lang van om zelf achter het fornuis te staan en in de potten te roeren? Dit is je kans. Met een beetje hulp van onze chef-kok verdien je vast je eerste ster. Verras ze daarna thuis met een gerechtje uit je zelfgemaakt recep­ tenboekje. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 140

nieuw = nieuw

= eigen vervoer

= opgelet geen volledige week

41


J’AIME LA FRANCE 05-02 C’est fantastique! Hoe leuk is het niet als je bij onze zuiderburen zelf je ijsje kan bestellen. Er is meer dan ‘vanille et chocolat’. Spelenderwijs leer je heel wat bij en je zal verbaasd zijn wat je na een weekje al onder de knie hebt. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 40 nr.: 141

LEREN ACTEREN 05-02

Altijd al willen leren acteren? Dan is deze stage beslist een must voor jou! Leer je uitleven op het podium en verras het publiek op vrijdag! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 161

YOGA 07-04 dinsdag 1 tot en met donderdag 3 juli

Ben je zo lenig als een kat die haar rug strekt? Kan je zo stil zijn als een reiger bij het water? Kan je zo onhoorbaar springen­en sluipen als een panter? Dan moet je zeker naar de yoga komen. Het wordt een stage vol afwisseling, beweging en spelletjes. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 40 nr.: 165

42

HEDENDAAGSE DANS 05-00

Tijdens deze workshop proberen we verschillende danstechnieken onder de knie te krijgen. Samen met onze ervaren danslerares zetten we lijf en leden aan het werk. Aan het eind van de week geven we samen een spetterende dansvoorstelling afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 164

BREI- EN HAAKSTERREN 05-02

We nemen de draad weer op! Onze ouders en grootouders hebben allemaal leren handwerken op de schoolbanken. Ook bij jullie is het breien en haken weer populair. Deze week leren we verschil­ lende handwerktechnieken en luisteren we naar het gezellige getik van onze brei- en haaknaalden. Insteken, omslaan, doorhalen, en af laten glijden, vasten, lossen en stokjes ... We leren het allemaal. Voor beginners, maar ook als je het al een beetje kunt en je je vaardigheden wil uitbreiden ben je welkom. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 45 nr.: 145


SPORTAVONTURENWEEK 05-02 (8.45-17U)

survivalfood klaarmaken, zonne-uurwerk maken, zonne-energie gebruiken ... en zoveel meer. afspraakplaats: Cultuurcentrum volle dag: prijs € 30 nieuw nr.: 162

GPS4KIDS 05-02 donderdag 3 juli

Deze week is bestemd om kennis te maken met de meer avontuurlijke sporten zoals boogschieten, mountain­ bike, sjorren, vlottenbouw, muurklimmen en kajak. afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 150 nr.: 108

BOERDERIJKAMP (OOSTKAMP) 07-02 De boerin staat klaar om jullie een onvergetelijke week te bezorgen. We ontdekken het leven op de boerderij, van dieren verzorgen tot koken en natuurlijk spelen we ook leuke spelletjes. Een ritje met de koets staat beslist ook op het programma. ‘s Middags verwent de boe­ rin ons met een warme maaltijd, soep, een dessert en een drankje. Dit wordt de week van je leven. afspraakplaats: De Marge volle dag: prijs € 150 nr.: 142

Een creatieve en uitdagende GPS zoek­ tocht, ook Geocache genoemd. Met onze GPS voeren we opdrachten uit en maken we een toffe zoektocht. We krijgen een spoedopleiding GPS gebruik, voeren onze waypoints in en weg wezen, op zoek naar de schatkist. We doorkrui­ sen met verschillende zoekteams het domein Scharpoord. We zoeken codes en geheime “dingen”. We leren ondertus­ sen bij over onze GPS. Na alle informatie te verzamelen steken we de koppen per team bijeen en lossen de schatcode op. Dan pas komt de klap op de vuurpijl en kunnen we de schat opgraven. Super! We need you! afspraakplaats: Cultuurcentrum volle dag: prijs € 30 nieuw nr.: 163

SURVIVAL: HOEDOEJEDATNU? 05-02 vrijdag 4 juli

Hoedoejedatnu is een dag zoeken, leren en amuseren. We ontdekken -liefst bui­ ten- leuke skills en technieken voor coole boys en girls. Fun! Van codesignalen tot vuur maken zonder lucifers, een kompas maken, kaart lezen, water zuiveren,

43


MOUNTAINBIKE 07-98

HIJS DE ZEILEN! WE MAKEN 05-00 MINIATUURZEILBOTEN

Op onze nieuwe scheepswerf vinden we alle materialen om op eigen ontwerp een mooi zeilbootje te maken. Op vrijdag hij­ sen we de zeilen en varen het weekend in. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 126

OP STAP MET RIDDERS 07-04 EN PRINSESSEN (LOPPEM) (13.15-17U) donderdag 3 juli

Onder begeleiding van mountainbike­ club Wacky Racers zal je een hele week op een speelse manier alle tips en tricks van het mountainbiken leren. En of dat je ze allemaal naar huis rijdt. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 106

KARATE & OMNISPORT 07-04

Ben je sportief aangelegd? Maar welke sport doe je nu het liefste? In deze stage maak je kennis met een resem verschil­ lende sporten. Maar één ding is zeker er staat elke dag een uurtje karate op het programma: afweren, aanvallen, trappen en stoten komen aan bod. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 107

KLEI- EN GIPSATELIER 07-06 Dit is een creatief atelier waarin we wer­ ken met gips en klei. Twee basismateria­ len die ons leiden naar tal van mogelijk­ heden. De kunstenaar in ons wordt zeker wakker geschud. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 125

44

Zoek de verdwenen koffer en breng hem naar het kasteel. Maar pas op voor de draak. Prinsessen hoeven echter niets te vrezen met zoveel moedige helden. De dappersten worden tot ridder geslagen! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 12 nr.: 144

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE) We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 160


HIPHOP FAST MET ERVARING 03-98

Supersnelle Hiphop is voor iedereen een uitdaging. Het was één van de opdrach­ ten in de finale van “So you think you can dance”. Wij tonen ook een spetterende show op vrijdag, dus ga de uitdaging aan! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 166

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 202

TENNIS 07-02

Ben jij een waterratje en heb je surfkrie­ bels? Neem een plank en glij op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 200

Zijn Nadal, Djokovic, Clijsters of Flipkens geen onbekenden voor je? Doe je niks liever dan op het tennisterrein vertoe­ ven? Dan is een tenniskamp de ideale oplossing voor je! Onder leiding van gediplomeerde tennistrainers leer je verschillende technieken en tactieken. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 50 nr.: 203

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 201

45


VOETBAL 07-04

Droom jij ervan om de volgende Lionel Messi te zijn? Dit is een goede start. In deze stage leer je de basistechnieken van het voetbal, op een speelse manier afgewisseld met 2 tegen 2 situaties, penalty trappen … afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 204

STEMPELEN EN KNUTSELEN 07-06 MET KURK

Kurk is een warm, gezellig materiaal, die heel wat te bieden heeft in onze knutsel­ wereld. Je kunt er veel meer mee doen dan alleen stempelen en dat gaan we ontdekken in deze stage. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 225

46

CREAFUN 05-02

Een koffer vol knutselgerief staat reeds klaar. Voel je alvast de knutselkriebels? Sta je al te popelen om te beginnen? Dit wordt een leuke, creatieve stage! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 227

BOETSEERATELIER 07-02 Klei, plasticine, fimo, brooddeeg ... zijn de belangrijkste materialen in deze stage. We kneden, wrijven, rollen en vormen erop los. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 229


NJAM KWIZIEN 07-05 Enthousiaste chef-koks gezocht. Heerlijke gerechtjes, eenvoudige hapjes en koekjes staan op het menu. Voor de lekkerbekjes en likkepotjes; proeven hoort erbij! En voor wie later zelf nog eens aan de slag wil; alle receptjes gaan mee naar huis. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 240

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD

ENGELS VOOR BEGINNERS 06-04 One, two, three ... Good morning, good evening and how do you do? We leren op een leuke manier Engels, de taal van de computer, speelfilms en de taal die gesproken wordt door heel veel mensen in de wereld. Op het einde van de week spreek je al een aardig mondje Engels. Come and join us! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 241

EEN HALVE DAG POLITIEAGENT 07-05 woensdag 9 juli

Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuur­ paardjes, je krijgt theoretische uitleg en zult de paardjes ook verzorgen, bor­stelen ... Dan ga je met jouw paardje op strand- of boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 261

HET INTERNET IS EEN JUNGLE 07-06

De motoragent rukt uit. Hooligans wor­den van de tribune verwijderd. Agen­ten onderzoeken een verdachte wagen. Er wordt geschoten ... De poli­tie­agent pakt de boef. Bij ons kan je het allemaal beleven. We doen zelfs een schietoefening op de schijf. Vreselijk spannend allemaal! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 10 nr.: 242

Het internet kan soms een echte jungle zijn, waar je door de bomen het bos niet meer ziet. Jammer, want je kunt er zoveel uithalen. Je moet enkel weten hoe. Op onze kaart doorkruisen we samen de jungle! Met kennis van onze kompassen, passers, sateliettelefoons en vergroot­ glazen proberen twee teams het snelste de jungle te doorkruisen met tegen het einde zoveel mogelijk goudstukken op zak. Maak je dus maar klaar voor een echte cybersurvival! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 262

47


DIGITAAL FOTOATELIER4KIDS 05-98 (8.30-12U) woensdag 9 tot en met donderdag 10 juli

Voor alle kinderen die meer willen doen met hun digitale camera. In twee halve dagen ontdekken we samen met een beroepsfotograaf op een speelse wijze de geheimen van digitale fotografie. Junior brengt zijn eigen camera mee met goed opgeladen batterijen, lege geheugen­ kaart en enkele al zelfgemaakte foto’s (print of op USB stick). Na wat basistech­ nieken oefenen in het atelier gaan onze fotokids buiten op zoek naar ambitieuze onderwerpen. De fotograaf stuurt bij en geeft tips. We leren o.a. een goed portret en landschapsfoto maken. We hebben oog voor detail. De shots worden in het veld en atelier besproken. We selecteren samen een aantal foto’s. Finaal leren we een foto op een creatieve manier inkaderen. (De foto voor het kader kun je een week later afhalen in het cultuurcen­ trum). Iedereen ontvangt een kleine in­ fobundel met nuttige tips. De fotosessie wordt afgerond met een leuke attentie voor de volhardende digi-kids. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 30 nr.: 265

EEN MUZIKALE 05-02 AVONTURENTOCHT

Nicolas Cage, een echte avonturier was hij! Hij trok de wereld rond, liet mensen voor hem zingen en viool spelen. Heerlijk tussen de échte volksmuziek! Heb je ook zin om op avontuur te gaan? Met een rugzak vol spannende avontuurlijke gedachten wil ik je graag eens uitdagen… Wie durft tekenen, zingen, luisteren? afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 268

DISCO SALSA 03-98

Bij Salsa dans gebruiken we ons hele lichaam. We draaien onze heupen en armen op het ritme van de Cubaanse en Latijs Amerikaanse swingende muziek. Expressie is net zo belangrijk om je te laten gaan op de muziek. Op vrijdag kan iedereen komen kijken naar onze spetterende show. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 269

DE KRACHT VAN FANTASIE 07-04

Boekenmonsters. Zijn ze eng? Neen hoor. Ze bezitten alle wijsheid van de wereld. Samen ontdekken we de wereld van geheime taal en maken we onze eigen

48


magische zegels. Nadien gaan we op bezoek in het huis van Uil en gaan we op stap met Eekhoorn en Mier. Laat je fan­ tasie openbloeien in de boeiende wereld van Toon Tellegen en Arnold Lobel. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 35 nieuw nr.: 280

NEDERLANDS VOOR 07-04 ANDERSTALIGEN

Spelenderwijs nieuwe woordjes leren; het wordt leuk om het Nederlands verder te ontdekken. Spelletjes, puzzels en liedjes helpen ons hierbij. We oefenen uiteraard wat we al kennen. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 35 nr.: 296

en technieken voor coole boys en girls. Fun! Van codesignalen tot vuur maken zonder lucifers, een kompas maken, kaart lezen, water zuiveren, survivalfood klaar­ maken, zonne-uurwerk maken, zonneenergie gebruiken ... en zoveel meer. afspraakplaats: Cultuurcentrum volle dag: prijs € 30 nieuw nr.: 264

HOCKEY 07-04

EEN DAG POLITIEAGENT 04-02 donderdag 10 juli

Een jeugddroom wordt gerealiseerd: politieagent worden. Hou je van actie, heb je een groot rechtvaardigheidsgevoel en ben je niet bang? Kom dan eens een dag kennismaken met de mensen in het blauw. We mogen zelfs deelnemen aan de schietoefeningen op de schijf. Mega spannend! afspraakplaats: De Marge volle dag: prijs € 15

nr.: 245

SURVIVAL: HOEDOEJEDATNU? 05-02

Een hele week lang zal je door middel van trainingen en spelvormen op allerlei leerzame en leuke manieren je vaardig­ heden verbeteren. Voor je het weet doe je mee met de Red Lions of de Red Panthers! afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 206

BEACHGAMES 05-02

The extreme beachgame. Geen idee wat dit is? Schrijf je dan in voor deze stage, een mix van fun, sport, spel, zon, zee en strand. Opgelet: deze stage is enkel toegankelijk voor hippe strandmeiden en stoere beachboys!! afspraakplaats: Sportstrand Heist namiddag: prijs € 50 nr.: 207

vrijdag 11 juli

Hoedoejedatnu is geen nieuwe taal maar wel een dag zoeken, leren en amuseren. We ontdekken -liefst buiten- leuke skills

49


BOWLING & LASERSHOOTEN 07-04 (SLUIS) dinsdag 8 juli

Hou je van spanning? Dan is het lasers­ hooten echt iets voor jou. In een donker doolhof ga je samen met je teamleden op zoek naar de tegenstander. Daarna gaan we met z’n allen gaan bowlen. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 20 nr.: 208

COOLE ZOMER T-SHIRTS 07-04

T-shirts? Je kunt er nooit genoeg van heb­ ben. Het is het kledingstuk bij uitstek in de zomer. Je hebt ze in vele kleuren, met of zonder mouwen. In deze stage maak je een eigen uniek ‘cool’ exemplaar! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 226

maken kennis met dieren en planten die we onderweg tegenkomen. We fietsen van de Zwinbosjes tot de baai van Heist en genieten van alles wat we ontdekken. Trappen maar! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 243

PROEVEN EN SMULLEN 04-02 Ambitie om lekker en goed te leren koken? Onze topchef leert je er alles van. Bak, braad, mix, klop, kneed, roer en geniet! We maken een echt kookboekje zodat we thuis ook aan de slag kunnen. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 48 nr.: 244

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE)

STADSARCHITECT 05-00

Indien jij het voor het zeggen had, hoe zou je stad of gemeente er dan uitzien? Vol met wolkenkrabbers of hou je het liever klein en gezellig? Droom je van een superhoge roetsjbaan op de markt of liever een openluchtzwembad met alles er op en er aan? De keuze is deze week aan jou! We ontwerpen een miniatuur­ stad die volledig aan jouw wensen zal voldoen. En denk alvast maar eens na hoe jouw huis of kasteel er moet uitzien in jouw droomstad … afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 228

FIETSAVONTUUR IN DE NATUUR 05-02

Onze ervaren natuurgids neemt ons mee naar de mooiste en interessantste plekjes in onze badstad en omstreken. We

50

We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 260


MULTIMANIA 05-02

Hier word je multimediaspecialist in één week! We mixen onze eigen deuntjes als echte virtuele DJ’s, maken onze eigen game, nemen foto’s en bewerken ze. Daarnaast spelen we ook heel wat games in het echt! Na deze week heeft de digitale wereld voor jou geen geheimen meer! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 263

MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

FOTOZOEKTOCHT4KIDS 05-98 donderdag 10 juli

Een creatieve en uitdagende fotozoek­ tocht. Met camera en opdrachten maken we een toffe fotozoektocht. Door middel van opdrachten worden de verschil­ lende teams over het domein Scharpoord geleid. We leren ondertussen wat bij over fotografie, natuur en milieu, lossen opdrachten op, maken de gevraagde foto’s en vinden finaal de schat. Een toffe zoektocht voor wie graag zoekt en foto’s neemt. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 30 nr.: 266

Golfsurfen is de op één na meest oorspronkelijke vorm van boardsporten die er is. De ideale stage voor die waterratten die het als een uitdaging zien om zo lang mogelijk op een plank mee te glijden op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 30

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 KIDS DANCE 07-04

Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 301

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Je wordt ondergedompeld in een toffe danssfeer waar alle aandacht gaat naar ritme, beweging, coördinatie en plezier. Je kan er al je energie in kwijt. Een dans­­­week voor jou en je kriebeltenen! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 267

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 302

51


GYM & OMNISPORT 07-04

Lenigheid en soepelheid vormen de basis bij het onderdeel gymnastiek. Grondoefeningen, trampoline ... kunnen aan bod komen. Op een speelse en recreatieve manier worden de onderde­ len van de gymsport naar voor gebracht. Geen ervaring nodig! Omnisport omvat een variëteit van sporten die de basis leg­ gen voor het verbeteren van de algemene fysieke paraatheid bv. atletiek, badmin­ ton, hockey … afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 303

ZON, ZEE, ZANDCREATIES 07-04

Wie aan de zomer denkt, denkt zeker aan zon, zee en strand. Op het strand vinden we niet alleen heel veel zand maar ook mooie schelpen en stenen. Die kunnen we perfect in deze stage gebruiken waar we mooie zomerse knutselwerkjes in elkaar steken. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 325

VRIENDSCHAPSBANDJES 03-00 Nodig een paar vriendinnen uit en kom samen tijdens deze stage vriendschaps­ bandjes maken. Eentje uit macramé, eentje uit kralen of de originele bandjes uit borduurgaren? Kies zelf maar … afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 328

STEENATELIER 07-02

Ben je een creatieve bij, maar wil je graag eens iets anders doen dan schilderen of knutselen? Dan is dit echt iets voor jou! In het steenatelier kan je onder andere kappen in iton en zo je eigen beeldje maken. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 329

PASTA DELICIOSO! 07-04

Heerlijk om zelf eens achter het fornuis te staan en in de kookpot te roeren. Onze chef-kok leert ons de geheimpjes van de lekkere keuken. Voor de echte keukenpieten is dit ‘the place to be’. Het kookboekje dat we maken, laat je toe om thuis ook eens aan de slag te gaan. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 340

ROPE-SKIPPING 07-02

Als je graag springt en beweegt dan mag je deze stage niet missen. Dit is niet zo­ maar touwtje springen. We leren allerlei technieken zoals criss-cross, enz. Kom en spring erin! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 341

52


ASTROKIDS 07-04

We gaan op ontdekkingstocht naar de sterrenhemel. Wat doen een astroloog en een astronoom? Samen ontdekken we hoe warm het is op de zon en of er leven is op Venus. Wat is mijn horoscoop en wat wil dat zeggen ... afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 45 nr.: 342

FOTOGRAFIE 07-02

SPELEN MET SPAANS 07-02

Ola! Hoe bestel je in het Spaans een ijsje of limonade? Voor alle stierenvechters en senorita’s in spe is dit de perfecte stage. Al spelend een taal leren is super leuk. Je zal verbaasd zijn wat je na een weekje al kan. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 343

EUROSONG FOR KIDS 05-02

Voor alle kinderen met zangtalent die er aan denken om ooit mee te doen aan een zangwedstrijd zoals Eurosong for kids, Idool of voor kinderen die gewoon graag zingen. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 361

Verbaas je je wel eens waarom de ene foto zo veel mooier is dan de andere? En vraag je je wel eens af of je zelf ook van die mooie foto’s kunt maken? In deze stage leer je precies waar je op moet letten om een leuke, mooie en vooral geslaagde foto te kunnen maken. We leren fotografie op een nieuwe, moderne manier kennen. We gaan spelen met speciale technieken om foto’s te maken die niet alledaags zijn. Van “lichtgraffiti” tot “jezelf kopiëren” en nog veel meer! Je krijgt ook notities mee waar alle technieken van stap tot stap uitgelegd staan zodat je ze thuis kan herhalen! Hierna heb je het fotovirus voorgoed te pakken, je bent gewaar­ schuwd! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 362

DIVA-DANCE 07-02 Wil jij net zo goed kunnen dansen als deze grote diva’s: Beyonce, Katy Perry, Rihanna, Nicki Minaj, Christina Aguilera … ? Wel, met deze stage kom je al één stap dichter bij de echte diva in jou. Met de juf leren we leuke dansjes op hun be­ kende liedjes en dit met de bewegingen uit hun videoclips. Super tof! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 364

53


AVONTUUR & PAINTBALL 05-98 (POPERINGE)

Avonturiers opgelet, dit is echt een vakantie voor jou! Hoe ziet onze week eruit: we zitten twee dagen op de lac van de Laguna Beach waar we kanoën, team­ buildingsopdrachten en waar we een vlot bouwen. We gaan dan nog een volle dag gaan mountainbiken in de omge­ ving. Op de overige twee dagen gaan we naar Poperinge waar we met de quads rijden en waar we paintballen. afspraakplaats: Laguna volle dag: prijs € 150 nr.: 308

maak je kennis met een resem verschil­ lende sporten met o.a. hockey, badminton ... afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 306

CATSY (14-17U) 05-02

SPORTMIX 07-04 De kleinste telg van de catamaranfamilie is de laatste jaren uitgegroeid tot de populairste zeilklasse. Veilig, gemakkelijk en toch heel uitdagend tegelijk! afspraakplaats: Anemos Beach Club namiddag: prijs € 120 nr.: 307 Ben je sportief aangelegd? Maar welke sport doe je nu het liefste? In deze stage

54

PIMP YOUR ROOM 07-06

We ontwerpen mooie spulletjes om je kamer te decoreren. Met enkele kleine aanpassingen kan je je kamer direct een andere sfeer geven. Wij geven je verschil­ lende tips en helpen je op weg om leuke dingen te maken. Je zal versteld staan, om van je vrienden en vriendinnen nog te zwijgen als zij jouw gepimpte kamer zullen zien! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 326


‘T SCHILDERSPALETJE 05-00 De zomer is het ideale seizoen om mooie schilderijen te maken. Alle bloemen staan in bloei, de zon schijnt en alles is veel kleurrijker. Misschien ontdek jij hier wel je talent en hangt je werk over enkele jaren naast de grootste schilders allertijden! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 327

SCHOONHEIDSSALON 06-03

GOOCHELEN MET 07-02 MARIO FERNANDEZ dinsdag 15 juli

Hoe zitten die trucs toch in elkaar? Wie wil niet eens een kijkje nemen achter de schermen? De enige echte goochelaar Mario Fernandez neemt je mee in deze wonderbaarlijke wereld van magie en illusie. Hij ontmaskert niet alleen zijn geheimen maar leert je ook zelf te goo­ chelen. Met je eigen goochelact kan je ze later thuis echt verrassen! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 15 nr.: 346

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE)

We maken dagcrème, badschuim, kruidenzakjes ... en ontwikkelen en knutselen er een leuke verpakking bij. Op vrijdag genieten we van een heuse gezichtsverzorging. We worden in de watten gelegd en krijgen een gezichts­ maskertje, gezichtsmassage ... afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 45 nr.: 344

We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven

55


schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 360

MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

DANS DE WERELD ROND 07-04 We gaan op een wereldreis van dans­ stijlen. Tarantella, Spaanse- en Indische dans en vele andere dansjes komen aan bod. Kom en zet de eerste danspas­ sen op de verschillende ritmes van de wereldmuziek en ontdek jouw favoriet. Dansplezier verzekerd! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 363

CHOCOLATE ACADEMY 07-02 (JABBEKE) (13.15-17U) donderdag 17 juli

Maak op een speelse manier kennis met chocolade. Wij verkleden ons als echte chocolatiers en krijgen de gelegenheid de geschiedenis en de afkomst van chocolade te ontdekken. We creëren zelf heerlijke pralines en chocoladestukken en leren ze te versieren en mooi te ver­ pakken. Tenslotte vieren wij de diplomauitreiking en natuurlijk kan iedereen zijn eigen chocoladecreaties mee naar huis nemen om familie en vrienden te verrassen. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 18 nr.: 365

56

Ben jij een waterratje en heb je surf­ kriebels? Neem een plank en glij op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 400

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 401

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 402


TENNIS 07-02

ZOMERJUWELEN EN 05-04 STOERE SLEUTELHANGERS We bekijken de nieuwste trends en halen er inspiratie uit om zelf aan de slag te gaan. Eén ding is zeker, jouw zomer­ juweeltjes of sleutelhangers maken je outfit compleet én ... ze zullen echt uniek zijn! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 427

KLEURENPRACHT 05-00 Droom je ervan om ooit op center court te staan van Wimbledon of de US Open? Ben je bezeten door het tennisballetje? Wil je de ene ace na de andere kunnen slaan? Schrijf je dan snel in voor deze tennisstage! Gediplomeerde tennis­ trainers leren je de beste tennistactieken en -technieken aan. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 50 nr.: 403

Kleur is emotie, kleur is gevoel, kleur maakt je vrolijk. Ontdek in deze stage de grenzeloze kracht van kleur! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 429

‘T SCHILDERSPALETJE 07-02

START TO CRAWL 05-98 & ZWEMPLEZIER

In dit sportkamp leren we de basis­ technieken van de crawlbeweging. Oefeningen op het drijfvermogen, de arm -en beenbeweging en ademhaling komen aan bod. Na de start to crawl les kun je nog wat ontspannen in het tropisch zwembad met o.a. glijbanen, stroomversnellingen ... afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 65 nr.: 405

KNUTSELARTIESTEN 07-06

De zomer is het ideale seizoen om mooie schilderijen te maken. Alle bloemen staan in bloei, de zon schijnt en alles is veel kleurrijker. Misschien ontdek jij hier wel je talent en hangt je werk over enkele jaren naast de grootste schilders allertijden! afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 430

Tekenen, knutselen, boetseren, schil­ deren, we doen het allemaal. Hier mag je je gekste ideeën bovenhalen. Geen reden om te twijfelen dus kom naar deze artistieke stage! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 425

57


CHEF-KOK VOOR ÉÉN WEEK 07-05

Altijd al zin gehad om mama te helpen in de keuken? Deze week leren we samen kleine maar o zo lekkere gerechtjes klaarmaken en natuurlijk ook proeven. We verzamelen alle receptjes in een echt kookboekje zodat we thuis zelf nog eens kunnen kokkerellen. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 440

ENGELS VOOR 05-02 HALFGEVORDERDEN

hulpdiensten. Daarnaast maken we enkele vaak voorkomende nepwondjes en leren we die ontsmetten en verzorgen op een speelse manier. Tot slot leren we allerlei verbandjes aanleggen zodat we het slachtoffer zoals een mummie kunnen inwikkelen. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 10 nr.: 442

MUSICAL 4 KIDS 05-02

Is het podium jouw ding? Hou je van zingen, dansen en acteren? Vlieg er meteen in met een week vol show, toneel en natuurlijk zingen tot de pannen eraf vliegen. Met een spetterende eigen musi­ cal als finale. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 460

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD

We proberen het Engels dat we al een beetje kennen te gebruiken en leren heel wat nieuwe woorden. Vooral praten in het Engels is belangrijk. Come and join the club, let’s go for it! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 441

EHBO 04-02 dinsdag 22 juli

We leren hoe we kunnen helpen bij een ongeval en oefenen hoe we de juiste informatie kunnen doorgeven aan de

58

Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuur­ paardjes, je krijgt theoretische uitleg en


zult de paardjes ook verzorgen en borstelen. Dan ga je met jouw paardje op strand- of boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 461

DIVA-DANCE 07-02

FOTOGRAFIE 07-02

Verbaas je je wel eens waarom de ene foto zo veel mooier is dan de andere? En vraag je je wel eens af of je zelf ook van die mooie foto’s kunt maken? In deze stage leer je precies waar je op moet letten om een leuke, mooie en vooral geslaagde foto te kunnen maken. We leren fotografie op een nieuwe, moderne manier kennen. We gaan spelen met speciale technieken om foto’s te maken die niet alledaags zijn. Van “lichtgraffiti” tot “jezelf kopiëren” en nog veel meer! Je krijgt ook notities mee waar alle tech­ nieken van stap tot stap uitgelegd staan zodat je ze thuis kan herhalen! Hierna heb je het fotovirus voorgoed te pakken, je bent gewaarschuwd! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 462

SPINTERNET 07-06 Heb je ooit al gespeeld op het inter­ net? Eigenlijk kan je alles doen: spelen, tekenen, praten, verstoppen, griezelen, knutselen en zelfs snoepen. Op het einde van de week ben je een internetspecia­ list! Enkel voor creatievelingen ;-) afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 463

Wil jij net zo goed kunnen dansen als deze grote diva’s: Beyonce, Katy Perry, Rihanna, Nicki Minaj, Christina Aguilera ...? Wel, met deze stage kom je al één stap dichter bij de echte diva in jou. Met de juf leren we leuke dansjes op hun bekende liedjes en dit met de bewegingen uit hun videoclips. Super tof! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 465

BEESTIG GEESTIG THEATER 07-04 dinsdag 22 juli

Zet je fantasiebril op en trek met ons mee op safari in de theaterjungle. Voor je het weet verander je in een sissende slang of bonkige baviaan! Laat het beest in je los en zet samen met de andere dieren uit het oerwoud een theaterstukje op poten! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 20 nr.: 466

EEN TON VOL ENERGIE! 07-06 (SLAGWERK) donderdag 24 juli

We beginnen met enkele eenvoudige muzikale ijsbrekers waarna we met­ een met ons hele hebben en houden in het muzikale spel vliegen! We slaan er werkelijk op los en daarvoor gebruiken we metsers tonnen. We verkennen en

59


spelen ritmes met stokken, handen en zelfs met onze voeten! Vergeet ook de stem en strijdkreten niet! We maken een eenvoudige partituur, spelen verschil­ lende ritmes in verschillende groepen tegelijkertijd en eindigen met een heus Burundees drumspel. Opzwepend en werkelijk een ton vol energie! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 20 nieuw nr.: 467

PAINTBALL (POPERINGE) 05-98 donderdag 24 juli

Sluipen door de diverse obstakels en achter de bunkers geven een echte adrenaline kick! Shoot! afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 35 nr.: 408

SKEELEREN 07-04

DE TOVERBIB 07-06 Hou jij van tovenaars, heksen, trollen en elfjes? Droom jij elke nacht dat je kan toveren? Tijdens deze stage gaan we samen op pad in een magische wereld. Elke dag hoor je een prachtig, toverach­ tig verhaal en daarna knutselen we er samen gezellig op los! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 35 nieuw nr.: 480

Spelenderwijs leren skeeleren, starten en stoppen, draaien en keren met leuke spelletjes zoals t ikkertje, staartjetrek ... afspraakplaats: Sportstadion De Taeye namiddag: prijs € 50 nr.: 406

60


HOCKEY 05-02

TAFELTJE DEK JE 05-02 Opgelet keukenpieten! Zin om met onze topchef aan het werk te gaan? We leren super lekkere gerechtjes en zoete hapjes klaarmaken. Proeven is er uiteraard ook bij. We bundelen alle receptjes in een kookboekje zodat we het later thuis nog eens kunnen proberen. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 48 nr.: 443

STRANDAVONTUUR 07-02 Onder begeleiding van professionele hockeytrainers zal je een hele week door middel van trainingen en spelvormen op allerlei leerzame en leuke manieren je vaardigheden verbeteren. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 407

PAPIERFABRIEK 07-05 Ongelofelijk wat je allemaal kunt doen met papier! Er bestaan dan ook enorm veel soorten papier en karton. Papier wordt het basismateriaal in deze knut­ selstage. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 426

KLEI-ATELIER 04-00

We gaan op avontuur naar het zonover­ goten Kneistse strand. We ontdekken wat er allemaal in het water, op het strand en de natuur rondom te beleven en te doen valt. Breng alvast je goed humeur mee, we gaan ons kei-goed amuseren, gegarandeerd! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 45 nr.: 444

COMPUTERGAMES 05-02 Speel je graag computerspelletjes? Knutsel je eigen (online)computergame in elkaar met verschillende levels, leven­ tjes, monstertjes ... Bedenk eigen perso­ nages en ontwerp 3D achtergronden. We gaan zelfs een beetje programmeren! Start game! Voor kinderen met enige PC-ervaring. Na de stage kan je met het gratis programma zelf aan de slag! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 464

EEN TON VOL ENERGIE! 05-00 (SLAGWERK) donderdag 24 juli

Nu is het echt eens toegelaten om te kliederen en je vuil te maken. We kneden klei en maken er mooie kunstwerkjes van. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 428

We beginnen met enkele eenvoudige muzikale ijsbrekers waarna we met­ een met ons hele hebben en houden in het muzikale spel vliegen! We slaan er werkelijk op los en daarvoor gebruiken we metsers tonnen. We verkennen en

61


spelen ritmes met stokken, handen en zelfs met onze voeten! Vergeet ook de stem en strijdkreten niet! We maken een eenvoudige partituur, spelen verschil­ lende ritmes in verschillende groepen tegelijkertijd en eindigen met een heus Burundees drumspel. Opzwepend en werkelijk een ton vol energie! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nieuw nr.: 468

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 502

TENNIS 07-02

MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

Golfsurfen is de op één na meest oorspronkelijke vorm van boardsporten die er is. De ideale stage voor die waterratten die het als een uitdaging zien om zo lang mogelijk op een plank mee te glijden op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 500

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 501

62

Zijn Nadal, Djokovic, Clijsters of Flipkens geen onbekenden voor je? Doe je niks liever dan op het tennisterrein vertoe­ ven? Dan is een tenniskamp de ideale oplossing voor je! Onder leiding van gediplomeerde tennistrainers verschil­ lende technieken en tactieken aanleren en inoefenen. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 50 nr.: 503

TRIATLON & OMNISPORT 07-04

Wil jij Frederik Van Lierde achterna en de IRONMAN in Hawaï winnen? Met deze stage ben je dan al goed op weg! Hier staan zwemmen, fietsen en lopen op het programma tot je een triatlon tot een goed einde brengt! afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 505


ZOTTE MANNEKES TEKENEN 07-04 EN SCHILDEREN In dit teken- en schilderatelier tekenen we figuurtjes zoals Keith Haring ze tekende. We schilderen ventjes in de trant van Picasso of we vinden ons eigen zot manneke uit met een bolle neus en grappige oren. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 524

ZOMERS GLASSCHILDEREN 03-00 Schilderen doe je meestal op een doek of op papier, maar heb je al eens op glas geschilderd? Echt de moeite, een mooi stukje glas, aangepaste verf en borstels, meer heb je niet nodig! Alhoewel, een schort kan ook wel van pas komen. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 528

geeft je ondertussen handige tips en weetjes mee. We koken er op los en genieten van de proevertjes. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 540

KIDSLABO 07-05 maandag 28 juli tot en met woensdag 30 juli

Beste jeugdige professoren, tijd om een experiment uit te voeren. Met deze proefjes op maat krijg je verrassende resultaten. We kijken hoe water kan stijgen, hoe suiker tandenstokers laat dansen, waarom iets blijft drijven en zoveel meer. Enkele proeven kan je later thuis nog eens overdoen en je ouders versteld doen staan. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 27 nr.: 541

J’AIME LA FRANCE 07-04 CREATIEF MET ZAND 07-02 EN SCHELPEN

Het strand ligt niet enkel vol met zand, maar ook met mooie schelpen, in alle vormen en kleuren. We gaan ze nog meer tot hun recht laten komen in prachtige knutselwerkjes. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 529

Bonjour et au revoir! Op een plezierige manier Frans leren, wie zou dat niet willen? Wil je graag weten hoe je in het Frans een ijsje besteld? Er is meer dan va­ nille et chocolat. Un, deux, trois et voilà ... na een weekje spreek je al een aardig woordje Frans. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 542

LEKKER, LEKKER, LEKKER 07-04

Voel je je geroepen om je eerste stappen te zetten in de culinaire wereld? Onze topchef legt je precies uit hoe je de lekkerste dingen moet klaarmaken en

63


EUROSONG FOR KIDS 05-02

snufje. Op het einde van de week ben je een tablettovenaar! Enkel voor creatie­ velingen ;-) afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 563

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD

Voor alle kinderen met zangtalent die er aan denken om ooit mee te doen aan een zangwedstrijd zoals Eurosong for kids, Idool of voor kinderen die gewoon graag zingen. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 561

INITIATIE VIOOL 07-02 Voor de toekomstige virtuozen op de viool. Zou je graag eens dit prachtige instrument willen bespelen? Dit is je kans. We maken kennis met de viool en we bespelen hem, puur op gehoor. Zo komen wij tot een eenvoudig concertje op vrijdag. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 562

TABLETTOVENAARS 07-06

Heb je ooit al gegoocheld met een tablet op het internet? Eigenlijk kan je alles doen met een tablet: surfen, spelen, teke­ nen, puzzelen, gekke foto’s nemen, online verhaaltjes schrijven, muziekjes maken, griezelen, knutselen en zelfs verstop­ pen. Deze week krijgt iedereen een eigen tablet en verkennen we spelenderwijs de mogelijkheden van dit technische

64

Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuurp­ aardjes, je krijgt theoretische uitleg en zult de paardjes ook verzorgen, bor­ stelen ... Dan ga je met jouw paardje op strand- of boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 565

HIT DANCE TOP 20 05-00

Dansen is tof! Wij proberen met verschil­ lende dansstijlen te werken zoals hiphop, disco, modern dance op de nieuwste hits van de Top 20 met het doel een schitterend optreden op vrijdag in elkaar te steken. Leef je uit! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 567


CIRCUS IN KWADRAAT: 07-04 JONGLEREN dinsdag 29 juli

Tijdens deze workshop leer je de jong­ leertrucen van de foor. Jongleren met één bal, twee ballekes, drie ... vijf? Of met sjaaltjes en kegels. Chinese bordjes op een stokje of op je neus! Diabolo’s tem­ men en devilsticks de baas kunnen! Leer het allemaal in deze workshop. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 20 nr.: 568

CIRCUS IN KWADRAAT: 04-98 EVENWICHT dinsdag 29 juli

BALSPORTEN 05-02 In dit kamp komen de meeste sporten met een bal aan bod. In sporten zoals basket, netbal, baseball ... kan je jezelf meten met je vrienden. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 506

STRANDBLOEMEN 07-05

Dit is de zomerstage bij uitstek! Uit heel veel kleurrijk crêpepapier maken we de mooiste strandbloemen van het strand. Kom daarna naar ons strandwinkeltje! Je zult versteld staan. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 525

VINGERPOPJES 05-04 Uit kleurrijke lapjes vilt maken we grap­ pige vingerpopjes. Voor op elke vinger één. In dezelfde maat, geschikt voor kleine en grote vingers. Sowieso een leuke stage! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nieuw nr.: 526 Evenwichtskunsten ten top tijdens deze workshop. Wandelen op een grote ton of op een enorme bal. Over een stalen kabel of wiebelend op een rolla bolla. En al eens vijf meter gefietst op een fiets met slechts één wiel? afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nr.: 569

CREATIEF MET HOUT 03-00

Niemand heeft twee linkerhanden! Help mee timmeren aan verbluffende bouwwerkjes. We leren veilig om te gaan met verschillende gereedschappen en hebben plezier in het creatief bezig zijn met hout. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 527

CATSY (14-17U) 05-02

De kleinste telg van de catamaranfami­ lie is de laatste jaren uitgegroeid tot de populairste zeilklasse. Veilig, gemakkelijk en toch heel uitdagend tegelijk! afspraakplaats: Anemos Beach Club namiddag: prijs € 120 nr.: 504

65


CUPCAKES 05-02 donderdag 31 juli tot en met vrijdag 1 augustus

Dit is een stage voor zoetebekjes. Deze lekkere gebakjes smaken nog beter als je ze zelf versierd hebt tot een kleur­ rijk kunstwerkje. De receptjes krijg je mee naar huis om daar nog eens aan de slag te gaan. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nr.: 543

KRUIDENATELJEE 05-02 maandag 28 juli tot en met woensdag 30 juli

We leren een aantal kruiden kennen en stellen ons eigen kruidenboekje samen. In lekkere hapjes zitten vaak kruiden, dus de smulpapen onder ons komen zeker aan bod. Verder maken we leuke kruidenkaartjes, een zakje om lekker te slapen en proeven nog mysterieuze toverthee. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 27 nr.: 544

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE) We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 560

66

TABLETSPECIALISTEN 05-02

In een week tijd dompelen we je onder in de wondere wereld van de ‘apps’. Deze apps of coole programmaatjes kunnen heel wat! Je krijgt een tablet voor één week. We maken onze eigen muziekjes, leren foto’s bewerken, doorpluizen het internet, spelen er games op en nog veel meer. In no-time ben je een echte whizz­ kid en word je misschien wel de nieuwe Steve Jobs. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 564

CLIP DANCE 07-04 il jij ook kunnen dansen zoals in de W videoclips? Kom dan zeker naar deze stage. Samen leren we dansen zoals de sterren en werken we aan een fantasti­ sche eindshow. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 566


MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

Ben jij een waterratje en heb je surfkrie­ bels? Neem een plank en glij op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 600

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 601

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 602

REDDEND ZWEMMEN 05-98 & ZWEMPLEZIER Reddend zwemmen is het onder de knie krijgen van verschillende reddingstech­ nieken die van pas komen wanneer ie­ mand in het water in nood is. Er worden verschillende hulp- en reddingstechnie­ ken geleerd om een drenkeling te helpen. Na het reddend zwemmen kun je je nog wat ontspannen in het tropisch zwem­ bad met o.a. glijbanen, stroomversnellin­ gen ... afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 65 nr.: 603

VOETBAL 07-05

Ooit kunnen voetballen voor een topclub als Club Brugge of FC Barcelona? Het begint allemaal met het goed aanle­ ren van de basistechnieken. Hier worden ze spelenderwijs bijgebracht, afgewisseld met tornooivormen, penalty trappen … afspraakplaats: Sportstadion De Taeye voormiddag: prijs € 50 nr.: 605

AQUACREA 07-05

Alles in en rond het water spreekt tot onze verbeelding. We zijn zeer gefas­ cineerd door water en laten het water spetteren doorheen deze creatieve stage. Je zwembroek meebrengen hoeft nu ook weer niet. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 625

SCHADUWTEKENEN 04-00

Deze stage is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te tekenen. Met verschillende tekentechnieken en -materialen laten we stap voor stap zien hoe het tekenen van licht en schaduw

67


tot stand komt. Waar komt het licht van­ daan? Welke delen vangen geen licht? Hoe geef ik dat weer? Een weekje in de ban van licht en schaduw. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 627

ZOMERJUWEELTJES 07-02

Als we modegoeroes moeten geloven, zijn juwelen terug hot deze zomer. We bekijken de nieuwste trends en halen er inspiratie uit om zelf aan de slag te gaan. Eén ding is zeker, jouw zomerjuweeltjes maken je outfit compleet én ... ze zullen echt uniek zijn! afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 629

LEKKERE ZOMERGERECHTJES 07-05

Samen met mama in de keuken, dat kan je vast na deze super leuke stage. We maken eenvoudige maar mega-lek­ kere gerechtjes klaar die we dan natuur­ lijk proeven. We nemen de receptjes mee naar huis zodat we de lekkerste later nog eens kunnen uitproberen. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 640

ENGELS VOOR WIE 06-04 HET AL EEN BEETJE KAN Do you speak English? We leren op een speelse, leuke manier de taal die we al zo vaak horen. Engels wordt op heel veel plaatsen en door mega-veel mensen gesproken. Come on, this is something you don’t want to miss! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 641

68

ROPE-SKIPPING 06-03

Als je graag springt en beweegt dan mag je deze stage niet missen. Dit is niet zomaar touwtje springen. We leren allerlei technieken zoals criss-cross. Kom en spring erin! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 642

LEREN ACTEREN 05-02

Altijd al willen leren acteren? Dan is deze stage beslist een must voor jou! Leer je uitleven op het podium en verras het publiek op vrijdag! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 662

FOTOGRAFIE 07-02

Verbaast het je wel eens waarom de ene foto zo veel mooier is dan de andere? En vraag je je wel eens af of je zelf ook van die mooie foto’s kunt maken? In deze stage leer je precies waar je op moet letten om een leuke, mooie en vooral geslaagde foto te kunnen maken. We leren fotografie op een nieuwe, moderne manier kennen. We gaan spelen met speciale technieken om foto’s te maken die niet alledaags zijn. Van “lichtgraffiti” tot “jezelf kopiëren” en nog veel meer! Je krijgt ook notities mee waar alle tech­ nieken van stap tot stap uitgelegd staan zodat je ze thuis kan herhalen! Hierna heb je het fotovirus voorgoed te pakken, je bent gewaarschuwd! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 663


COMPUTERTOVENAARS 07-06

AVONTUUR & PAINTBALL 05-98 (POPERINGE)

Heb je ooit al gegoocheld met een computer op het internet? Eigenlijk kan je alles doen met een computer: surfen, spelen, tekenen, puzzelen, gekke foto’s nemen, online verhaaltjes schrijven, muziekjes maken, griezelen, knutselen en zelfs verstoppen. Deze week krijgt iedereen een eigen computer en verkennen we spelenderwijs de mogelijk­ heden van dit technische snufje. Op het einde van de week ben je een computer­ tovenaar! Enkel voor creatievelingen ;-) afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 664

Avonturiers opgelet, dit is echt een vakantie voor jou! Hoe ziet onze week eruit: we zitten twee dagen op de lac van de Laguna Beach waar we kanoën, teambuildingsopdrachten en waar we een vlot bouwen. We gaan dan nog een volle dag gaan mountainbiken in de omgeving. Op de overige twee dagen gaan we naar Poperinge waar we met de quads rijden en waar we paintballen. afspraakplaats: Laguna volle dag: prijs € 150 nr.: 609

MOVE LIKE MICHAEL JACKSON 03-98

RUGBY4KIDS 05-02

Dans en beweeg zoals de legendarische King of Pop Michael Jackson. Vrijdag tonen we zijn beroemde danspasjes in de spotlights voor vrienden en familie. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 667

dinsdag 5 augustus

Hou jij van een uitdaging? Ben je snel en tactisch aangelegd? Wil jij zo veel moge­ lijk punten scoren met een ovale bal door deze in team over de lijn te krijgen? Dan is dit iets voor jou! Rugby laat je nooit meer los! afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 20 nieuw nr.: 610

69


BEACHGAMES 07-04

The extreme beachgame. Geen idee wat dit is? Schrijf je dan in voor deze stage, een mix van fun, sport, spel, zon, zee en strand. Opgelet: deze stage is enkel toegankelijk voor hippe strandmeiden en stoere beachboys!! afspraakplaats: Sportstrand Heist namiddag: prijs € 50 nr.: 607

GIPSATELIER 05-02

BADMINTON & SPORTMIX 05-02

Ben je sportief aangelegd? Aan de hand van spelvormen leer je de verschillende basisslagen van de badmintonsport. Maar welke sport doe je nu eigenlijk het liefste? In de sportmix maak je kennis met een resem verschillende sporten met o.a. hockey, gym ... afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 608

DE MOOISTE 07-06 ZOMERACCESSOIRES

We bekijken de nieuwste zomertrends en zomerkleuren en maken voor de zomer 2014 de allermooiste zomerjuwelen, sleutelhangers, armbandjes, sjaaltjes, enz … Kom en maak je zomeroutfit compleet! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 626

Gips is handig voor gebroken armen en benen, maar je kan er nog veel meer mee doen. In het gipsatelier ontdek je de vele mogelijkheden. Kom maar experimente­ ren met losse gips en gipsverband. Je zult versteld staan! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 628

SMIKKELEN EN SMULLEN 05-02

maandag 4 tot en met donderdag 7 augustus

Zou je ze graag thuis verrassen met een lekker gerechtje of een zoet dessertje? Dan ben je hier op de juiste plaats. Je leert de kneepjes van het vak. De receptjes worden gebundeld in een heus kookboekje zodat je thuis meteen aan de slag kan. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 40 nr.: 643

JE EIGEN BROOD BAKKEN 07-02 (LOPPEM) (13.15-17U) dinsdag 5 augustus

Het heerlijkste ontbijt, een lekker boter­ hammetje met choco! Je leert je eigen deeg mengen en kneden, je broodje vorm

70


geven en versieren. Heerlijk geurend komt het uit de oven, klaar om mee naar huis te nemen. Smakelijk! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 12 nr.: 644

CÔTE D’OR BEZOEK 07-02 EN WORKSHOP (HALLE) (12.15-17.30U) donderdag 7 augustus

Ontdek de mysterieuze geheimen van chocolade en word een chocoladeexpert! Na een geleid bezoek door de fabriek gaan wij op ontdekkingstocht in het magisch interactief museum van de chocoladetempel. Als afsluiter maak je je eigen chocoladereep in het chocolade­ atelier. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 10 nr.: 660

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE) We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 661

DANCE 4 FUN 07-02 Sta je te popelen om weer eens de dans­ vloer te veroveren? En hou je van coole dansmuziek? Maak dan kennis met ver­ schillende dansstijlen zoals showdance, hip hop, modern dance … Op het einde van de week verrassen wij iedereen met een hippe dansvoorstelling. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 666

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

Golfsurfen is de op één na meest oor­ spronkelijke vorm van boardsporten die er is. De ideale stage voor die waterratten die het als een uitdaging zien om zo lang mogelijk op een plank mee te glijden op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 700

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

INTERNETREPORTERS 05-02

Kan je goed schrijven en weet je altijd wat er in jouw dorp gebeurt? Dan zoeken we jou! Gewapend met ons fototoestel nemen we foto’s, maken we filmpjes en gaan we op zoek naar het laatste nieuws! We maken een krantje online en laten ie­ dereen weten wat er gebeurt in Knokkecity! Voor kinderen met PC-ervaring. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 665

Deze week maken we kennis met verschillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 701

71


WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

DIEP IN DE ZEE 07-04

Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 702

ZWEM & SPORTPLEZIER 05-98

We spreken af in het zwembad. Hier be­ leef je dolle pret met waterversnellingen, fonteinen, een golfslagbad en voor de echte waaghalzen een uniek glijbanen­ complex met 5 exclusieve glijbanen ... en dit allemaal in een tropische sfeer. afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 65 nr.: 703

Dit is een knutselstage met als thema water, vissen, schelpen en alles wat in en rond de zee leeft. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 725

TRIATLON & OMNISPORT 07-06

DE CREATIEVE DESIGNERS 05-00

Welke sport beoefen jij het liefst? “Zwemmen, lopen en fietsen”. Dan is dit de ideale stage voor jou. Wist je dat de mix van die drie sporten een triatlon heet? Hier komen al jouw favoriete spor­ ten ruimschoots aan bod. afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 705

Kledij uit plastiek, papier en karton? Je had het misschien nooit gedacht, maar het kan allemaal. De nieuwe designers bewijzen het met prachtige creaties. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 729

ZOMERS KNUTSELATELIER 07-02 Zomerse kleuren, zomers licht, zomer­ bloemen, schelpen en zand zijn de ingrediënten voor veel knutselplezier. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 730

72


PROEVEN STAAT CENTRAAL! 07-05

en natuurlijk zingen tot de pannen eraf vliegen. Met een spetterende eigen musical als finale. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 760

INITIATIE VIOOL 07-02

Zet je koksmuts maar op want met onze chef-kok leren we stap voor stap heerlijke gerechtjes klaarmaken. Deze week kan je je hartje voor het koken ophalen. We bundelen alle lekkere receptjes tot een heus kookboekje. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 48 nr.: 740

ENGELS VOOR BEGINNERS 06-04

How are you? Engels leren is fun, fun, fun. Het is de taal van de computer, van vele films en het wordt gesproken door heel veel mensen in de wereld. Come and join us! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 741

DJEMBÉ 07-02

Als je graag kennis maakt met de kleur­ rijke mix van uiteenlopende stijlen en rit­ mes mag je zeker deze stage niet missen. Samen spelen we de pannen van het dak! Iedereen zal het geweten hebben. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 742

MUSICAL 4 KIDS 05-02

Is het podium jouw ding? Hou je van zingen, dansen en acteren? Vlieg er meteen in met een week vol show, toneel

Voor de toekomstige virtuozen op de viool. Zou je graag eens dit prachtige instrument willen bespelen? Dit is je kans. We maken kennis met de viool en we bespelen hem, puur op gehoor. Zo komen wij tot een eenvoudig concertje op vrijdag. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 761

TABLETTOVENAARS 07-06

Heb je ooit al gegoocheld met een tablet op het internet? Eigenlijk kan je alles doen met een tablet: surfen, spelen, teke­ nen, puzzelen, gekke foto’s nemen, online verhaaltjes schrijven, muziekjes maken, griezelen, knutselen en zelfs verstop­ pen. Deze week krijgt iedereen een eigen tablet en verkennen we spelenderwijs de mogelijkheden van dit technische snufje. Op het einde van de week ben je een tablettovenaar! Enkel voor creatie­ velingen ;-) afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 763

DANSSTAGE AAN ZEE! 07-04

Een must voor alle jonge dansers die willen genieten van een week vol energie. Hou je van hippe muziek en van coole dansmoves? Onze ervaren danslerares leert je spetterende choreo’s die we op vrijdag in onze slotshow aan familie en vrienden laten zien. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 766

73


IK KAN AL LEZEN! 07-07 Vis-roos-maan: kijk eens aan! Maanroos-vis: lezen is niet mis! Sem-maanpim: ik ben al zo slim! Tik-tik-tak: lezen is een gemak! Voor kindjes die het eerste leerjaar achter de rug hebben maar nog een beetje willen oefenen ... afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 35 nr.: 780

ADVENTURE KIDS 06-04 (NIEUWVLIET) (13-17U) dinsdag 12 augustus

GYM & OMNISPORT 07-04

Lenigheid en soepelheid vormen de basis bij het onderdeel gymnastiek. Grondoefeningen, trampoline ... kunnen aan bod komen. Op een speelse en recre­ atieve manier worden de onderdelen van de gymsport naar voor gebracht. Geen ervaring nodig! Omnisport omvat een variëteit van sporten die de basis leggen voor het verbeteren van de algemene fysieke paraatheid bv. atletiek, badmin­ ton, hockey … afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 707

Zin in enkele uurtjes avontuur? Speleologie, hindernisbaan, touwenpiste, tokkelbaan, dodensprong, indoor hoogte­ piste ... komen aan bod. Bij slecht weer hebben we een programma vol binnen­ activiteiten. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 20 nr.: 709

IK KAN TEKENEN WAT IK WIL 07-05

SLA JE SLAG 07-04

Tijdens deze week zullen je arm­spieren goed getraind worden, want hier do­ mineren de ‘hit’- en slagsporten. Vele bekende racketsporten zoals badminton, baseball, hockey ... Dus sla je slag en schrijf je in! afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 708

74

Hoe teken je een hondje? Hoe teken je Mickey Mouse? Dit leer je in deze stage stap voor stap. We beginnen met de basisvormen en eindigen de week als een echte tekenaar. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 726


KLEURRIJKE MOZAÏEKEN 05-04

Kleine stukjes steen vormen samen een tekening. Het is een hele leuke uitdaging om alle stukjes op het juiste plaatsje te puzzelen tot een mooi geheel. We maken in deze stage mooie kunstwerkjes voor in huis. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 727

INSECTEN UIT IJZERDRAAD 03-02 In deze knutselstage gaan we aan de slag met ijzerdraad en wol en maken we mooie, interessante insecten. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 728

SO YOU THINK YOU CAN COOK! 05-02 Tijd om de handen uit de mouwen te steken, beste keukenpieten. Samen met onze chef bereiden jullie allerlei lek­ kers. Proeven staat uiteraard centraal. Lekkerbekjes, dit is DE stage voor jullie. De receptjes bundelen jullie in een leuk boekje en krijgen jullie mee naar huis. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 48 nr.: 743

aan bod. Kom en zet de eerste danspas­ sen op de verschillende ritmes van de wereldmuziek en ontdek jouw favoriet. Dansplezier verzekerd. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 762

TABLETSPECIALISTEN 05-02

In een week tijd dompelen we je onder in de wondere wereld van de ‘apps’. Deze apps of coole programmaatjes kunnen heel wat! Je krijgt een tablet voor één week. We maken onze eigen muziekjes, leren foto’s bewerken, doorpluizen het internet, spelen er games op en nog veel meer. In no-time ben je een echte whizz­ kid en word je misschien wel de nieuwe Steve Jobs. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 764

HIPHOP BATTLE 03-98

STRANDAVONTUUR 07-04

We gaan op avontuur naar het zonover­ goten Kneistse strand. We ontdekken wat er allemaal in het water, op het strand en de natuur rondom te beleven en te doen valt. We gaan ons zeker en vast kei goed amuseren! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 45 nr.: 744

DANS DE WERELD ROND 07-04 We gaan op een wereldreis van dans­ stijlen. Tarantella, Spaanse- en Indische dans en vele andere dansjes komen

Hiphop vindt zijn oorsprong in The Bronx (New York). Het is een dansstijl met veel elementen uit de breakdance. Dit is een echte uitdaging! Op vrijdag tonen wij ons kunnen. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 765

75


CHOCOLATE ACADEMY 07-02 (JABBEKE) (13.15-17U) donderdag 14 augustus

Maak op een speelse manier kennis met chocolade! Wij verkleden ons als echte chocolatiers en krijgen de gelegenheid de geschiedenis en afkomst van chocolade te ontdekken. We creëren zelf heerlijke pralines en chocoladestukken en leren ze versieren en mooi te verpakken. Tenslotte vieren wij de diploma-uit­reiking en natuurlijk kan iedereen zijn eigen cho­ coladecreaties mee naar huis nemen om familie en vrienden te verrassen. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 18 nr.: 767

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02 Ben jij een waterratje en heb je surf­ kriebels? Neem een plank en glij op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beachsporten op het pro­ gramma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 60 nr.: 800

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 802

TENNIS 07-02 Droom je ervan om ooit op center court te staan van Wimbledon of de US Open? Ben je bezeten door het tennisballetje? Wil je de ene ace na de andere kunnen slaan? Schrijf je dan snel in voor deze tennisstage! Gediplomeerde tennis­ trainers leren je de beste tennistactieken en -technieken aan. afspraakplaats: Laguna voormiddag: prijs € 50 nr.: 803

BASKETBAL 07-02

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 801

76

Power forward, shooting guard, een backboard, pivotvoet en buzzershot. Geen idee wat het wil zeggen? Het zijn


allemaal termen die te maken hebben met basketbal. Deze stage wordt georganiseerd in samenwerking met BC Namedis Chape Knokke-Heist. Wedden dat jij na deze stage vlot de basketbal in de ring schiet? afspraakplaats: De Stormmeeuw voormiddag: prijs € 50 nr.: 804

C’EST FORMIDABLE! 04-04 VOORBEREIDING FRANS 5DE LJ.

CREATIEF MET ZOMERSE 07-04 PASTELKLEURTJES

Mintgroen, roze en lichtgeel zijn zomerse pastelkleurtjes. Kom ontdekken hoe je met deze zachte kleurtjes een heerlijk zomers schilderijtje kan maken. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 825

KNUTSELFREAKS 05-00 Ben jij een creatieve duizendpoot? Kom dan zeker naar deze stage waarin je je volledig kunt uitleven. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 828

PAPIERFABRIEK 07-02 Ongelofelijk wat je allemaal kunt doen met papier! Er bestaan dan ook enorm veel soorten papier en karton. Papier wordt het basismateriaal in deze knutsel­stage. afspraakplaats: Het Anker voormiddag: prijs € 45 nr.: 829

Deze week ontdekken we de Franse taal. De juf serveert ons op een leuke manier voorproefjes van wat we in het 5de leerjaar zullen leren tijdens de Franse les. C’est magnifique et fantastique! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 843

COMPUTERSPROOKJES 07-06 Stap voor stap ontdekken we de compu­ ter: tekst bewerken, tekenen, knippen en plakken … We nemen foto’s en maken beelden en gaan op zoek naar onze favo­ riete sprookjes op Internet! Uiteindelijk knutselen we een eigen verhaaltje in elkaar dat we op het einde van de week op groot scherm presenteren! Als je wil kan je je eigen verhalenboek zelfs laten drukken. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 50 nr.: 861

77


DIGITAAL FOTOATELIER4KIDS 05-00 (8.30 - 12U) woensdag 20 augustus en donderdag 21 augustus

Voor alle kinderen die meer willen doen met hun digitale camera. In twee halve dagen ontdekken we samen met een beroepsfotograaf op een speelse wijze de geheimen van digitale fotografie. Junior brengt zijn eigen camera mee met goed opgeladen batterijen, lege geheu­ genkaart en enkele al zelfgemaakte foto’s, print of op USB stick. Na wat basistechnieken oefenen in het atelier gaan onze foto kids buiten op zoek naar ambitieuze onderwerpen. De fotograaf stuurt bij en geeft tips. We leren o.a. een goed portret en landschapsfoto maken. We hebben oog voor detail. De shots wor­ den in het veld en atelier besproken. We selecteren samen een aantal foto’s. Finaal leren we een foto op een creatieve manier inkaderen. De foto voor het kader kun je een week later afhalen in het cultuurcentrum. Iedereen ontvangt een kleine infobundel met nuttige tips. De fotosessie wordt afgerond met een leuke attentie voor de volhardende digi-kids. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 30 nr.: 864

78

EEN GRAPPIGE COMPONIST 05-02

Denk je dat het niet meer bestaat? Een componist die van grapjes houdt en zelfs een cactusconcert uitvoert? We bedenken zelf een partituur, op een heel originele manier, zoals de componist Béla Bartok het deed. Maar hij was een uitzondering. Of niet? Tijdens deze week reizen we door een onbekend land met gekke muziek waarin we gaan knutse­ len, schilderen en met dobbelstenen werpen ... afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 867

PASSIE VOOR DANSEN 03-98

We horen de muziek, voelen het ritme en de beat. Een must voor alle jonge dansers die willen genieten van een week vol energie. Hou je van hippe muziek en van coole dansmoves? Onze ervaren dansle­ rares leert je spetterende choreo’s die we op vrijdag in onze slotshow aan familie en vrienden laten zien. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 868

BOEKDETECTIVES 04-02

Hou jij van spanning en mysterie? Dan is dit echt iets voor jou. Stap in de voet­ sporen van een echte boekdetective. Fotografeer een moordscène in de bib, snuister tussen boekenrekken en ont­ cijfer geheimschriften. Tijdens deze crea­ tieve vakantieweek duik je in spannende verhalen en mysterieuze thrillers. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nieuw nr.: 880


NEDERLANDS VOOR 07-04 ANDERSTALIGEN

ROPE-SKIPPING 06-03 woensdag 20 augustus

Spelenderwijs nieuwe woordjes leren; het wordt leuk om het Nederlands verder te ontdekken. Spelletjes, puzzels en liedjes helpen ons hierbij. We oefenen uiteraard wat we al kennen. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 35 nr.: 896

SPORTAVONTURENWEEK 05-02 (8.45-17U)

Als je graag springt en beweegt dan mag je deze stage niet missen. Dit is niet zomaar touwtjesspringen. We leren allerlei technieken zoals criss-cross. Kom en spring erin! afspraakplaats: De Marge volle dag: prijs € 10 nr.: 842

BOERDERIJKAMP (OOSTKAMP) 07-02

Deze week is bestemd om kennis te maken met de meer avontuurlijke sporten zoals boogschieten, mountain­ bike, sjorren, vlottenbouw, muurklimmen en kajak. afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 150 nr.: 806

GAVERMANIA (HARELBEKE) 05-02 dinsdag 19 augustus

Heb je zin in avontuur en schrik je voor niks terug? Dan is dit een uitdaging voor jou! Een volledige dag vol mountainbike, mountainboard, vlotten bouwen, oriën­ tatieloop, hoogtouwenparcours afleggen, klimmen en deathride ... afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 20 nr.: 807

De boerin staat klaar om jullie een onvergetelijke week te bezorgen. We ontdekken het leven op de boerderij, van dieren verzorgen tot koken en natuurlijk spelen we ook leuke spelletjes. Een ritje met de koets staat beslist ook op het programma. ‘s Middags verwent de boe­ rin ons met een warme maaltijd, soep, een dessert en een drankje. Dit wordt de week van je leven. afspraakplaats: De Marge volle dag: prijs € 150 nr.: 846

SURVIVAL: HOEDOEJEDATNU? 05-02 vrijdag 22 augustus

Hoedoejedatnu is geen nieuwe taal maar wel een dag zoeken, leren en amuseren. We ontdekken - liefst buiten - leuke skills en technieken voor coole boys en girls. Fun! Van codesignalen tot vuur maken zonder lucifers, een kompas maken, kaart

79


lezen, water zuiveren, survivalfood klaar­ maken, zonne-uurwerk maken, zonneenergie gebruiken ... en zoveel meer. afspraakplaats: Cultuurcentrum volle dag: prijs € 30 nieuw nr.: 863

JUDO 07-02

Span de gordel maar aan, want op de ta­ tami is het smijten of gesmeten worden. Als een beer inkomen, anticiperen op aanvallen en zelf op het juiste moment toeslaan: de gediplomeerde trainers geven je de beste tips en grepen mee. Of het nu een ‘yuko’, ‘waza-ari’ of ineens ‘ipon’ is, deze week is er een van vallen en opstaan. ‘Hajime’! afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 805

AHOI PIRATEN! 07-02 (LOPPEM) (13.15-17U) dinsdag 19 augustus

Piraten ten aanval! Trek mee ten strijde, slaag in de piratenproeven en je zal vast de schatkist kunnen vinden. Zet je (hou­ ten) been alvast voor! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 12 nr.: 844

KINDERKOOKCLUB 04-02

RUBBERKNUTSELEN 07-06 Kom je eigen muizenmatje maken, zomerse juweeltjes, sleutelhangers en andere hebbedingen. Rubberplaten heb je in alle kleuren en zijn heel leuk om mee te knutselen. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 826

ATELIER MET STOF EN VILT 05-02 Vilt is een textielsoort die niet geweven, maar geperst is. Daardoor gaan de ran­ den niet rafelen als je het knipt. Ideaal dus om allerlei creatieve ontwerpen uit te werken. Kom dit alvast ontdekken! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 827

80

Stap voor stap leer je de kneepjes van het koksvak kennen. Onze chef laat je snijden, bakken, braden, kruiden en zelf in de kookpot roeren. Na een week verdien je vast je eerste ster. We bundelen alle heerlijke receptjes in een leuk kookboekje. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 48 nr.: 845

PONY- EN PAARDRIJDEN 07-02 (OOSTKERKE) We leren hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd (borstelen, roskammen, hoeven schoonmaken etc.). Daarna staan we stil bij het opzadelen en optuigen en het


op- en afstijgen. Het leukste van al blijft natuurlijk het paardrijden zelf. Hop, hop, hop ... rijden maar! afspraakplaats: Stoeterij ‘t Heernishof namiddag: prijs € 70 nr.: 860

THE INTERNET HAS GOT TALENT 05-98

Maak je graag muziek of zing je onder de douche? Dan is het tijd om je dromen waar te maken. We zingen, fluiten, maken lawaai, nemen het op en maken onze eigen ‘plaat’! Onze producer leert je mixen als een DJ en je muziek bekend te maken op het internet. Bij een echte artiest hoort natuurlijk een eigen website en een eigen cover. Op het einde van de week ben je een echt Idool! Voor kinderen met enige PC-ervaring. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 862

DIGITAAL 05-00 FOTOBEWERKING4KIDS donderdag 21 augustus

In deze workshop leer je digitale foto’s bewerken met behulp van een foto bewerkingsprogramma. We leren onder andere hoe we rode ogen wegwerken, een foto lichter of donker maken, kleur veranderen, beeldsnit aanpassen ... U mag alvast eigen foto’s op USB stick meebrengen. Fotograaf Johan leert u dat allemaal. Wie een workshop fotoatelier volgde is hier ook zeker welkom! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 30 nr.: 865

DANCE 4 KIDS 07-04 Je wordt ondergedompeld in een toffe danssfeer waar alle aandacht gaat naar ritme, beweging, coördinatie en plezier. Je kan er al je energie in kwijt. Een dans­ week voor jou en je kriebeltenen! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 866

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS GOLFSURFEN (9.30-11.30U) 07-02

Om ons nog even uit te leven voor het nieuwe schooljaar terug van start gaat, springen we nog een paar dagen op de golfsurfplank ... Golfsurfen is de op één na meest oorspronkelijke vorm van board­ sporten die er is. De ideale stage voor die waterratten die het als een uitdaging zien om zo lang mogelijk op een plank mee te glijden op de golven. Afhankelijk van het weer kunnen ook andere beach­ sporten op het programma staan. afspraakplaats: Surfers Paradise voormiddag: prijs € 24 nr.: 900

MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 De laatste 2 dagen van de vakantie vlie­ gen we er nog snel eens in met verschil­ lende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 44 nr.: 901

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 44 nr.: 902

81


WAKEBOARD4KIDS (9.30-12U) 05-04 maandag 25 augustus

Hou jij van water, snelheid en van een uitdaging? Dan is deze wakeboardsessie echt iets voor jou! afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 30 nieuw nr.: 904

BOETSEERATELIER 07-02

Klei, plasticine, fimo, brooddeeg … zijn de belangrijkste materialen in deze stage. We kneden, wrijven, rollen en vormen erop los. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 18 nr.: 923

KLEINE MASSAGES 07-04

Heerlijk genieten, voor elk kind een must. Na een eenvoudige ontspanningsoefe­ ning leren we bij elkaar een aantal kleine massages toepassen. Er worden handen en voeten gemasseerd, schouders, hoofd en gezicht, elk volgens eigen mogelijk­ heden. De massages gebeuren telkens met biologische massageolie die zacht is voor de huid en geen allergie veroorzaakt (kinderen met notenallergie dienen dit door te geven). Dus kom en geniet! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 20 nr.: 941

LICHTGRAFFITI 07-02 maandag 25 augustus

82

Je vindt graffiti mooi en je bent niet bang in het donker? Dan is lichtgraffiti geknipt voor jou! Kruip samen met ons in een pikdonkere kamer en schrijf met allerlei kleurrijke lichten je naam, maffe figuren en dolle taferelen in de lucht. Een digitaal fototoestel legt alle tekeningen die je maakt vast op foto. Het resultaat? Je eigen glimmende graffitikunstwerken! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 20 nr.: 960

JAZZDANCE 07-02

Jazzdance is een vrije manier van dansen die qua structuur lijkt op klassiek ballet maar gebaseerd is op populaire muziek zoals jazz, rock en hiphop. De bewegin­ gen en de muziek zijn jazzy – veel losser. Een echte uitdaging dus! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 20 nr.: 961

PAINTBALL (POPERINGE) 05-98 dinsdag 26 augustus

Sluipen door de diverse obstakels en achter de bunkers geven een echte adrenaline kick! afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 35 nr.: 905

TEKEN- EN SCHILDERSATELIER 07-02 Tekenen kan met potlood, houtskool en pastelkrijtjes. Schilderen met acrylverf, plakaatverf of aquarelverf. Er zijn heel wat technieken en mogelijkheden om te tekenen en te schilderen. In deze stage proberen we er enkele uit. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 18 nr.: 924


DE NATUUR DOOR 07-04 EEN MICROSCOOP We gaan op pad in de natuur met loupe, papier ... en zoeken naar allerlei dingen die we naderhand onder de microscoop bestuderen. Eenmaal met onze oogst terug, leren we eigen microscopisch beeld maken. We bestuderen het beeld. We leren op een eenvoudige manier onze eerste wetenschappelijke tekening maken. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nr.: 942

HIPHOP 07-02

Hiphop is voor iedereen een uitdaging. Het was één van de opdrachten in de finale van “So you think you can dance”. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nr.: 962

Panda’s spotten@ Pairi Daiza Donderdag 10 juli

07-02

Pairi Daizi is oud-perzisch voor paradijs. En dat is Pairi Daiza ook. Een prachtig park met de mooiste bloemen en plan­ ten. Dieren die je van heel dichtbij kan zien. Pairi Daiza is ingedeeld in zeven werelden met elk hun eigen architectuur en attracties. Dit jaar heeft Pairi Daiza er 2 nieuwe bewoners bij: Hao Hao en Xing Hui. Prachtige Chineze reusenpanda’s die er sindskort een nieuwe thuis hebben gevonden. Ben je dol op dieren en wil je wel eens een stukje van de wereld zien? Schrijf je dan snel in voor deze uitstap! afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle volle dag: Prijs: € 15 nr.: 290 Inschrijven kan tot en met woensdag 9 juli (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

83


Ontmoet dolfijne dieren in het Boudewijnpark Donderdag 17 juli

07-02

Bij een bezoek aan Boudewijnpark staan er verschillende zaken op het pro­ gramma: een bezoek aan de dolfijnen, een treinritje doorheen het park, een be­ zoek aan de miniboerderij en natuurlijk de vele attracties. Wie durft er op de Orca Ride of de Hurricane? Ga mee op uitstap en ontdek het zelf! afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle volle dag: € 10 nr.: 390 Inschrijven kan tot en met woensdag 16 juli (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

84


Waterpret in Deltapark Neeltje Jans Donderdag 24 juli 07-02

Wil jij weten hoe het voelt om in een orkaan terecht te komen? Of zou je graag eens een haai van dichtbij willen zien? Dan moet je beslist mee op deze uitstap! Deltapark Neeltje Jans is een fantas­ tisch waterpark. Een waterglijbaan, een orkaanmachine, een heuse waterspeel­ plaats en een zeeaquarium zijn maar enkele van de leuke attracties! afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle volle dag: € 10 nr.: 490 Inschrijven kan tot en met woensdag 23 juli (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

85


Atletiek Dag

Dinsdag 29 juli

07-02

Naar jaarlijkse traditie houdt De Speelpleinwerking hun eigen atletiek wedstrijd, dit in samenwerking met de ‘vzw atletiekvereniging’ uit Knokke-Heist. Verspringen, 100 meter sprint, speer­ werpen en nog veel meer fantastische disciplines komen aan bod. Doe je beste loopschoenen aan en beleef samen met ons een dag vol inspanning en plezier! Deelnemen is natuurlijk veel leuker dan winnen! afspraakplaats: ’t Plein/De Korenbloem/ De Speelpelle volle dag: gratis zonder voorinschrijvingen

86


Wow: Sealife Blankenberge & gekke fietsen Donderdag 7 augustus

07-02

In Sealife Blankenberge ontmoeten we meer dan 2500 onderwaterdieren. Van kleine zeepaardjes tot kleurrijke clowns­ visjes en zelfs grote zeeschildpaden. De twee zeeleeuwen Rocky & Milo tonen graag hun kunstjes aan het grote publiek in een heuse zeeleeuwen en zeehonden show. Na de lunch gaan we rijden op gekke fietsen. Fietsen met een groot & een klein wiel, met een stuur waar links eigenlijk rechts is ... verwarring troef! Je leest het al, deze uitstap is beslist de moeite waard. afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle volle dag: € 10 nr.: 690 Inschrijven kan tot en met woensdag 6 augustus (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

87


Dolle pret in Bellewaerde

Donderdag 14 augustus

07-02

In Bellewaerde kan je meer dan 300 exotische dieren ontmoeten! Van kleine kleurrijke vogeltjes tot schattige alpaca’s en zelf gigantische giraffen. Maar er zijn natuurlijk heel wat spectaculaire attracties: de draaiende koffietassen, de gekke koets of de river splash. Voor de echte waaghalzen is er de boomerang, of de huracan. Of wat denk je van de screaming eagle met een vrije val van 50 meter? afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle volle dag: € 15 nr.: 790 Inschrijven kan tot en met woensdag 13 augustus (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

88


Zon zee en veel plezier @ Kids Beach Donderdag 21 augustus

07-02

We gaan een middagje spelen op Kids Beach. Maak je klaar voor spectaculaire springkastelen met tunnels, glijbanen en hindernissen. Een ritje op een elektrische auto in een echt raceparcours. Indien het mooi weer is trekken we ons zwempak aan en duiken we het zwembad in. Pret verzekerd op Kids Beach! afspraakplaats: ’t Plein / De Korenbloem / De Speelpelle namiddag: ₏ 5 nr.: 890 Inschrijven kan tot en met woensdag 20 augustus (12 uur) in De Marge of op De Speelpleinen

89


12+

LET OP! GEBOORTEJAREN ZIJN VAN TOEPASSING! OOK VOOR 1STE MIDDELBAAR EN OUDER (GEBOORTEJAREN: 2001 EN OUDER) VM = VOORMIDDAG = 9 TOT 12 UUR NM = NAMIDDAG = 13.30 TOT 17 UUR VD = VOLLEDIGE DAG = 9 TOT 12 UUR EN 13.30 TOT 17 UUR

90


Vakantieplusstages MAANDAG 30 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 4 JULI geboortejaar

MULTIWATERSPORT 04-98 (9.30-12U) De hele week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 101

HEDENDAAGSE DANS 05-00

Tijdens deze workshop proberen we verschillende danstechnieken onder de knie te krijgen. Samen met onze ervaren danslerares zetten we lijf en leden aan het werk. Aan het eind van de week geven we samen een spetterende dans­ voorstelling afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 164

HIPHOP FAST MET ERVARING 03-98

Supersnelle Hiphop is voor iedereen een uitdaging. Het was één van de opdrach­ ten in de finale van “So you yhink you can dance”. Wij tonen ook een spetterende WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 show op vrijdag, dus ga de uitdaging aan! afspraakplaats: Cultuurcentrum (9.30-12U) namiddag: prijs € 50 nr.: 166

MOUNTAINBIKE 07-98

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 102

KEI-TOF KNUTSELEN MET KEIEN 03-00

Keien, bijeengeraapt op wandeltochten, plat of bol, grijs of bruin spreken tot onze verbeelding. Ze lenen hun vormen en kleuren om in deze stage mooie voorwer­ pen te maken. Het werken met keien is een echte uitdaging. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 127

Onder begeleiding van mountainbike­ club Wacky Racers zal je een hele week op een speelse manier alle tips en tricks van het mountainbiken leren. En of dat je ze allemaal naar huis rijdt. afspraakplaats: De Stormmeeuw namiddag: prijs € 50 nr.: 106

nieuw = nieuw

= eigen vervoer

= opgelet geen volledige week

91


HIJS DE ZEILEN! WE MAKEN 05-00 MINIATUURZEILBOTEN Op onze nieuwe scheepswerf vinden we alle materialen om naar eigen ontwerp een mooi zeilbootje te maken. Op vrijdag hijsen we de zeilen en varen het weekend in. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 126

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD

MAANDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 11 JULI MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98 Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 201

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 202

92

Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuurp­ aardjes, je krijgt theoretische uitleg en zult de paardjes ook verzorgen, borste­ len,... Dan ga je met jouw paardje op strand- of boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 261


DIGITAAL FOTOATELIER4KIDS 05-98 (8.30 - 12U) woensdag 9 tot en met donderdag 10 juli

laten gaan op de muziek. Op vrijdag tonen wij een spetterende show. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 269

STADSARCHITECT 05-00

Voor alle kinderen die meer willen doen met hun digitale camera. In twee halve dagen ontdekken we samen met een beroepsfotograaf op een speelse wijze de geheimen van digitale fotografie. Junior brengt zijn eigen camera mee met goed opgeladen batterijen, lege geheugen­ kaart en enkele al zelfgemaakte foto’s (print of op USB stick). Na wat basistech­ nieken oefenen in het atelier gaan onze fotokids buiten op zoek naar ambitieuze onderwerpen. De fotograaf stuurt bij en geeft tips. We leren o.a. een goed portret en landschapsfoto maken. We hebben oog voor detail. De shots worden in het veld en atelier besproken. We selecteren samen een aantal foto’s. Finaal leren we een foto op een creatieve manier in­kaderen. (De foto voor het kader kun je een week later afhalen in het cultuurcen­ trum). De cursist ontvangt een kleine infobundel met nuttige tips. De fotoses­ sie wordt afgerond met een leuke attentie voor de volhardende digi-kids. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 30 nr.: 265

Indien jij het voor het zeggen had, hoe zou je stad of gemeente er dan uitzien? Vol met wolkenkrabbers of hou je het liever klein en gezellig? Droom je van een superhoge roetsjbaan op de markt of liever een openluchtzwembad met alles er op en er aan? De keuze is deze week aan jou! We ontwerpen een miniatuur­ stad die volledig aan jouw wensen zal voldoen. En denk alvast maar eens na hoe jouw huis of kasteel er moet uitzien in jouw droomstad … afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 228

FOTOZOEKTOCHT4KIDS 05-98 donderdag 10 juli

Een creatieve en uitdagende fotozoek­ tocht. Met camera en opdrachten maken we een toffe fotozoektocht. Door middel van opdrachten worden de verschil­ lende teams over het domein Scharpoord geleid. We leren ondertussen wat bij over fotografie, natuur en milieu, lossen opdrachten op, maken de gevraagde foto’s en vinden finaal de schat. Een toffe zoektocht voor wie graag zoekt en foto’s neemt. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 30 nr.: 266

DISCO SALSA 03-98 Bij Salsa dans gebruiken we ons hele lichaam. We draaien onze heupen en armen op het ritme van de Cubaanse en Latijs Amerikaanse swingende muziek. Expressie is net zo belangrijk om je te

93


MAANDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 18 JULI MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 301

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 302

VRIENDSCHAPSBANDJES 03-00

Nodig een paar vriendinnen uit en kom samen tijdens deze stage vriendschaps­ bandjes maken. Eentje uit macramé, eentje uit kralen of de originele bandjes uit borduurgaren? Kies zelf maar … afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 328

volle dag gaan mountainbiken in de omgeving. Op de overige twee dagen gaan we naar Poperinge waar we met de quads rijden en waar we paintballen. afspraakplaats: Laguna volle dag: prijs € 150 nr.: 308

‘T SCHILDERSPALETJE 05-00

De zomer is het ideale seizoen om mooie schilderijen te maken. Alle bloemen staan in bloei, de zon schijnt en alles is veel kleurrijker. Misschien ontdek jij hier wel je talent en hangt je werk over enkele jaren naast de grootste schilders allertijden! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 327

MAANDAG 21 TOT EN MET VRIJDAG 25 JULI MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

AVONTUUR & PAINTBALL 05-98 (POPERINGE)

Deze week maken we kennis met verschillende watersporten o.a. windsur­ fen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 401

Avonturiers opgelet, dit is echt een vakantie voor jou! Hoe ziet onze week eruit: we zitten twee dagen op de lac van de Laguna Beach waar we kanoën, teambuildingsopdrachten en waar we een vlot bouwen. We gaan dan nog een

94


WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

PAINTBALL (POPERINGE) 05-98 donderdag 24 juli

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 402

START TO CRAWL 05-98 & ZWEMPLEZIER In dit sportkamp leren we de basis­ technieken van de crawlbeweging. Oefeningen op het drijfvermogen, de arm -en beenbeweging en ademhaling ko­ men aan bod. Na de start to crawl les kun je nog wat ontspannen in het tropisch zwembad met o.a. glijbanen, stroomver­ snellingen ... afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 65 nr.: 405

Sluipen door de diverse obstakels en achter de bunkers geven een echte adrenaline kick! Shoot! afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 35 nr.: 408

KLEURENPRACHT 05-00

Kleur is emotie, kleur is gevoel, kleur maakt je vrolijk. Ontdek in deze stage de grenzeloze kracht van kleur! afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 429

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuur­ paardjes, je krijgt theoretische uitleg en zult de paardjes ook verzorgen, borstelen ... Dan ga je met jouw paardje op strandof boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 461

95


KLEI-ATELIER 04-00

Nu is het echt eens toegelaten om te klie­ deren en je vuil te maken. We kneden klei en maken er mooie kunstwerkjes van. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 428

EEN TON VOL ENERGIE! 05-00 (SLAGWERK) donderdag 24 juli

We beginnen met enkele eenvoudige muzikale ijsbrekers waarna we met­ een met ons hele hebben en houden in het muzikale spel vliegen! We slaan er werkelijk op los en daarvoor gebruiken we metsers tonnen. We verkennen en spelen ritmes met stokken, handen en zelfs met onze voeten! Vergeet ook de stem en strijdkreten niet! We maken een eenvoudige partituur, spelen verschil­ lende ritmes in verschillende groepen tegelijkertijd en eindigen met een heus Burundees drumspel. Opzwepend en werkelijk een ton vol energie! afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nieuw nr.: 468

MAANDAG 28 JULI TOT EN MET VRIJDAG 1 AUGUSTUS MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 502

ZOMERS GLASSCHILDEREN 03-00

Schilderen doe je meestal op een doek of op papier, maar heb je al eens op glas geschilderd? Echt de moeite, een mooi stukje glas, aangepaste verf en borstels, meer heb je niet nodig! Alhoewel, een schort kan ook wel van pas komen. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 528

WONDERBARE WERELD 04-00 VAN MINI HORSE WORLD Welkom in de wonderbare wereld van de miniatuurpaarden. Je maakt uitgebreid kennis met de Amerikaanse miniatuur­ paardjes, je krijgt theoretische uitleg en zult de paardjes ook verzorgen, borstelen ... Dan ga je met jouw paardje op strandof boswandeling. We werken ook met een oefenparcours en leren de paardjes kunstjes aan. Een week om nooit te vergeten. afspraakplaats: Ramskapelle voormiddag: prijs € 88 nr.: 565

HIT DANCE TOP 20 05-00

Deze week maken we kennis met verschillende watersporten o.a. windsur­ fen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 501

96

Dansen is tof! Wij proberen met verschil­ lende dansstijlen te werken zoals hiphop, disco, modern dance op de nieuwste hits van de Top 20 met het doel een schitterend optreden op vrijdag in elkaar te steken. Leef je uit! afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 567


CIRCUS IN KWADRAAT: 04-98 EVENWICHT dinsdag 29 juli

MAANDAG 4 TOT EN MET VRIJDAG 8 AUGUSTUS MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

Evenwichtskunsten ten top tijdens deze workshop. Wandelen op een grote ton of op een enorme bal. Over een stalen kabel of wiebelend op een rolla bolla. En al eens vijf meter gefietst op een fiets met slechts één wiel? afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 20 nr.: 569

Deze week maken we kennis met verschillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak, polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 601

CREATIEF MET HOUT 03-00

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Niemand heeft twee linkerhanden! Help mee timmeren aan verbluffende bouwwerkjes. We leren veilig om te gaan met verschillende gereedschappen en hebben plezier in het creatief bezig zijn met hout. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 45 nr.: 527

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 602

REDDEND ZWEMMEN 05-98 & ZWEMPLEZIER Reddend zwemmen is het onder de knie krijgen van verschillende reddings­ technieken die van pas komen wan­ neer iemand in het water in nood is. Er worden verschillende hulp- en reddings­ technieken geleerd om een drenkeling te helpen. Na het reddend zwemmen kun je je nog wat ontspannen in het tropisch zwembad met o.a. glijbanen, stroomver­ snellingen ... afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 50 nr.: 603

97


SCHADUWTEKENEN 04-00

Deze stage is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te tekenen. Met ver­ schillende tekentechnieken en -materi­ alen laten we stap voor stap zien hoe het tekenen van licht en schaduw tot stand komt. Waar komt het licht vandaan? Welke delen vangen geen licht? Hoe geef ik dat weer? Een weekje in de ban van licht en schaduw. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 627

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 AUGUSTUS MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

MOVE LIKE MICHAEL JACKSON 03-98

Dans en beweeg zoals de legendarische King of Pop Michael Jackson. Vrijdag tonen we zijn beroemde danspasjes in de spotlights voor vrienden en familie. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 667

AVONTUUR & PAINTBALL 05-98 (POPERINGE)

Avonturiers opgelet, dit is echt een vakantie voor jou! Hoe ziet onze week eruit: we zitten twee dagen op de lac van de Laguna Beach waar we kanoën, team­ buildingsopdrachten en waar we een vlot bouwen. We gaan dan nog een volle dag gaan mountainbiken in de omge­ ving. Op de overige twee dagen gaan we naar Poperinge waar we met de quads rijden en waar we paintballen. afspraakplaats: De Stormmeeuw volle dag: prijs € 150 nr.: 609

98

Deze week maken we kennis met verschillende watersporten o.a. windsur­ fen, stand up-peddleboarden, kajak polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 701

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uitda­ ging? Dan is een wakeboard zomerkamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 702

ZWEM & SPORTPLEZIER 05-98

We spreken af in het nieuwe zwembad. Hier beleef je dolle pret met waterver­ snellingen, fonteinen, een golfslagbad en voor de echte waaghalzen een uniek glijbanencomplex met 5 exclusieve glij­ banen ... en dit allemaal in een tropische sfeer. We leren ook kennismaken met enkele groepslessen o.a. aquazumba en Zumba. afspraakplaats: Sportoase Duinenwater voormiddag: prijs € 50 nr.: 703


DE CREATIEVE DESIGNERS 05-00

MAANDAG 18 TOT EN MET VRIJDAG 22 AUGUSTUS MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

Deze week maken we kennis met ver­ schillende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 801

WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U) Kledij uit plastiek, papier en karton? Je had het misschien nooit gedacht, maar het kan allemaal. De nieuwe designers bewijzen het met prachtige creaties. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 729

HIPHOP BATTLE 03-98

Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 110 nr.: 802

KNUTSELFREAKS 05-00

Ben jij een creatieve duizendpoot? Kom dan zeker naar deze stage waarin je je volledig kunt uitleven. afspraakplaats: De Marge voormiddag: prijs € 45 nr.: 828

DIGITAAL FOTOATELIER4KIDS 05-00 (8.30 - 12U) woensdag 20 augustus

Hiphop vindt zijn oorsprong in The Bronx (New York). Het is een dansstijl met veel elementen uit de breakdance. Dit is een echte uitdaging! Op vrijdag tonen wij ons kunnen. afspraakplaats: Cultuurcentrum namiddag: prijs € 50 nr.: 765

Voor alle kinderen die meer willen doen met hun digitale camera. In twee halve dagen ontdekken we samen met een beroepsfotograaf op een speelse wijze de geheimen van digitale fotografie. Junior brengt zijn eigen camera mee met goed opgeladen batterijen, lege geheugen­ kaart en enkele al zelfgemaakte foto’s, print of op USB stick. Na wat basistech­ nieken oefenen in het atelier gaan onze foto kids buiten op zoek naar ambitieuze onderwerpen. De fotograaf stuurt bij en geeft tips. We leren o.a. een goed portret en landschapsfoto maken. We hebben oog voor detail. De shots worden in het veld en atelier besproken. We selecteren samen een aantal foto’s. Finaal leren we een foto op een creatieve manier inkaderen. De foto voor het kader kun je

99


een week later afhalen in het cultuur­ centrum. De cursist ontvangt een kleine infobundel met nuttige tips. De fotosessie wordt afgerond met een leuke attentie voor de volhardende d igi-kids. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 30 nr.: 864

PASSIE VOOR DANSEN 03-98

THE INTERNET HAS GOT TALENT 05-98

Maak je graag muziek of zing je onder de douche? Dan is het tijd om je dromen waar te maken. We zingen, fluiten, maken lawaai, nemen het op en maken onze eigen ‘plaat’! Onze producer leert je mixen als een DJ en je muziek bekend te maken op het internet. Bij een echte artiest hoort natuurlijk een eigen website en een eigen cover. Op het einde van de week ben je een echt Idool! Voor kinderen met enige PC-ervaring. afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 50 nr.: 862

DIGITAAL 05-98 FOTOBEWERKING4KIDS donderdag 21 augustus

We horen de muziek, voelen het ritme en de beat. Een must voor alle jonge dansers die willen genieten van een week vol energie. Hou je van hippe muziek en van coole dansmoves? Onze ervaren dans­­lerares leert je spetterende choreo’s die we op vrijdag in onze slotshow aan familie en vrienden laten zien. afspraakplaats: Cultuurcentrum voormiddag: prijs € 50 nr.: 868

In deze workshop leer je digitale foto’s bewerken met behulp van een foto bewerkingsprogramma. We leren onder andere hoe we rode ogen wegwerken, een foto lichter of donker maken, kleur veranderen, beeldsnit aanpassen,... U mag alvast eigen foto’s op USB stick meebrengen. Fotograaf Johan leert u dat allemaal. Wie een workshop fotoatelier volgde is hier ook zeker welkom! afspraakplaats: De Marge namiddag: prijs € 15 nr.: 865

MAANDAG 25 TOT EN MET DINSDAG 26 AUGUSTUS MULTIWATERSPORT (9.30-12U) 04-98

De laatste 2 dagen van de vakantie vlie­ gen we er nog snel eens in met verschil­ lende watersporten o.a. windsurfen, stand up-peddleboarden, kajak polo ... afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 44 nr.: 901

100


WAKEBOARDEN/WATERSKI 03-98 (9.30-12U)

Hou jij van snelheid en van een uit­ daging? Dan is een wakeboard zomer­ kamp echt iets voor jou! Hier leer je in een week de basis van het wakeboarden. afspraakplaats: Lakeside Paradise voormiddag: prijs € 44 nr.: 902

PAINTBALL (POPERINGE) 05-98 dinsdag 26 augustus

Sluipen door de diverse obstakels en achter de bunkers geven een echte adrenaline kick! afspraakplaats: Laguna volle dag: prijs € 35 nr.: 905

101


CONCERT EN FESTIVALBUS

Gratis busvervoer naar een concert/ festival of bal van je dromen! Hou ons op de hoogte van de hipste concerten, de tofste festivals en de niet te missen ‘bals’. Misschien kijken wij wel voor gratis vervoer! Voor ons is het vooral belangrijk dat we vooraf over tickets beschikken en dat er voldoende interesse (minimum 30) is om onze bus te vullen. Dus laat het ons weten via alle mogelijke kanalen: facebook, netlog, e-mail, tele­ foon of kom het ons gewoon vertellen in De Marge. Wij doen alvast ons best om jullie wensen in te vullen.

DEZE ZOMER STAAT SUMMERFESTIVAL EN LAUNDRY DAY ALVAST OP HET PROGRAMMA, ZIE: WWW.FACEBOOK.COM/ JEUGDCULTUUR.KNOKKEHEIST VOOR MEER INFO.

102


VLIEGACTIE: 6 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Van zaterdag 28 juni tot en met zaterdag 30 augustus 2014 8 verschillende locaties in Knokke-Heist Vlieg wil méér kinderen méér goesting doen krijgen in méér cultuur. Vlieg wijst de hele familie de weg naar muziek, theater, musea, dans en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten. Zes Partners (Museum Sincfala, Cultuur– centrum Scharpoord, Toerisme Knokke, Toerisme Heist, Bibliotheek Knokke-Heist en For Freedom Museum) verbergen elk een heuse schat van Vlieg. Aan de hand van zes zoektochten kunnen kinderen samen met hun familie deze schatten vinden. Kraak de code en noteer je naam in het speciale logboek. Op die manier word je eigenaar van een leuk gadget en maak je bovendien een grote kans om een mooie prijs te winnen. Voor de echte Van Zwams of Sherlocks, die vier van de zes schatten gevonden hebben, heeft de gemeente Knokke-Heist een bijzondere award voorzien!

De schatten liggen verborgen in: - Museum Sincfala, Pannenstaat 140 - Site Internationaal Cartoonfestival, Tentoonstellingspaviljoen ter hoogte van Casino Knokke - Toerisme Knokke, Zeedijk-Knokke 660 - Toerisme Heist, Knokkestraat 22 - Bibliotheek Knokke, Meerlaan 32 Bibliotheek Heist, Kerkstraat 32 Bibliotheek Westkapelle, Dorpsstraat 60 - For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91-93

Info en inschrijvingen: Gratis voor kinderen tot 12 jaar. (Ingang tot de musea is betalend, enkel gratis voor kinderen -12 jaar die deelnemen aan de Vlieg zoektocht) www.uitmetvlieg.be

103


Het ideale geschenk De “Doe-bon” ken je toch wel? “Doe-bonnen”: dé originele belevenis­ bonnen van de gemeente Knokke-Heist. Hét ideale cadeau! Weet je niet wat gekocht voor je lief, je actieve suikertante of je lievelingsbroer? Dit is het perfecte geschenk. Met de bon schenk je iemand een belevenis. Hoe die er uit ziet, bepaalt de gelukkige zelf.

Meer Info: Cultuurcentrum Scharpoord T. 050 630 430 of de Jeugddienst T. 050 630 800 Online: http://inwoners.knokke-heist.be/DOEbonnen. “DOE DOE DOE!”

De “Doe-bonnen” kun je als betaal­ middel gebruiken voor podium- of film­ voorstellingen, inschrijvingsgeld van de leuke vakantiestages, lidgeld, kampgeld, een zwembeurt bij SportOase, een film bij Beverly Screens en nog veel meer. De “Doe-bon” is een soort cheque die gebundeld is met een “Doe-bonnen boekje”. Jij bepaalt de waarde. In dit boekje vind je naast de cheques ook alle informatie over hoe, waar en waarvoor men de bonnen mag gebruiken. Het doe-bonnenboekje kan aange­ kocht worden aan het loket van het Cultuurcentrum Scharpoord, deKunst­ Academie, Museum Sincfala, De Marge, Sporthal De Stormmeeuw en Dienst Toerisme.

104

DBOONNEEN

-HEIST KNOKKE je vol ee n bo ek or iete op je fav ko rti ng ite n ac tivite vr ije tijds


colofon Jeugdvakantiebrochure Zomer 2014 verantwoordelijke uitgever: Maxim Willems, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist. directie: Pedro Oosterlynck beeld & redactiecoördinatie: Mieke Remmerie redactionele bijdragen: Nicolas Vandekerchove, Liesbet De Wilde, Katrien Theerens, Ilse Heysse, Lynn Rouzeré, Mieke Deweerdt, Mieke Remmerie en Bärbel Riswick. grafisch ontwerp & concept: zap all people (zap.be) (Conform de wet op de privacy van 8-12-1992 zal de jeugddienst je gegevens enkel gebruiken om je te informeren. Je kan te allen tijde deze gegevens controleren en verbeteren). “De speelpleinwerking en Vakantieplus gebruiken foto’s en bewegende beelden van de kinderen enkel voor eigen publicaties. Wil je niet dat de afbeeldingen van je kind hiervoor worden gebruikt, laat dit dan uitdrukkelijk weten op het secretariaat van De Marge”. Alle aanbiedingen/activiteiten zijn onder voor­behoud van wijzigingen en drukfouten.

In samenwerking met:


Zomer 2014 V.U.: Maxim Willems, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist Jeugddienst knokke-heist, Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist, T: 050 630 800, E: jeugd@knokke-heist.be, W: www.knokke-heist.be

Knokke-Heist jeugdvakanties zomer 2014  

jeugdvakanties in Knokke-Heist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you