Page 1

oostkustMAG. meer weten, nog beter begrijpen

zondagen voorjaar 2010

Frank Adam Roger Blanpain Mimi Smith ... zondagen voorjaar 2010 1


voorwoord

K

nokke-Heist is het mekka voor ont­ spannen en creatief bij te leren! De Bibliotheek, Sincfala en het Cultuurcentrum verwennen u met een exclusief aanbod van lezingen of ontmoetingen. Met een mix van poëzie, literatuur en illustraties opent de Biliotheek de ko­ mende maanden. Unieke dubbelgesprekken met Claude van de Berge en Arlette Walgraaf afgewisseld met spannende mo­menten door Christian De Coninck. Geheel gratis en met een drankje.

zijn minst werken zij ook inspi­rerend en verleidelijk op ons in. Het sterrendom en het hippe wereldje van de fa­shion verheft het dag­ dagelijkse tot een absolute schoonheid.

Het Antique Café is de ont­ moetingsplaats voor ieder­ een die meer wil weten over het leven in Knokke-Heist. Op de tweede zondag van de maand rij heeft Cas Goossens inter­ views met spraakmakende ‘dorps­genoten’. Spraakmakende gasten zoals Jacqueline Goossens en professor Roger Blanpain vertellen over hun band met Knokke-Heist.

Kortom, ook op zondag hoeft u zich in Knokke-Heist niet te vervelen. Ik hoop u terug te zien op één van de lezingen of andere activiteiten.

Maxim Willems Voorzitter CC Knokke-Heist vzw Schepen van Cultuur

Heemkring Sint-Guthago en Sincfala, museum van de Zwinstreek, brengen zeer interessante lezingen over West­vlaamse thema´s. Thijs Lambrecht staat stil bij één van de welvarendste landbouwregio´s in de 17de en 18de eeuw, de polderstreek van het Brugse Vrije. Klaas Maddens bekijkt de Zwinstreek vanuit de opstand in de 16de eeuw. Niet te missen is het fotofestival ‘Stars and models’. Publiciteit, modebladen en kranten tonen ons dagelijks beelden van beroemdheden zoals voetballers, model­ len, politici en acteurs. Deze beelden zij vergankelijk en oppervlakkig, maar op

zondagen voorjaar 2010 2


zondagen februari - juni 2010 Bibbabbel Claude van de Berge en Arlette Walgraef zondag 7 februari

10 uur

Bibliotheek Scharpoord 4

Onder Ons Jan Beirens zondag 14 februari

11 uur

Antique Café

5

Thijs Lambrecht zondag 28 februari

10 uur

Museum Sincfala

6

RNDZ Fou

7

Bibbabbel Klaas Verplancke en Frank Adam zondag 7 maart

10 uur

Bibliotheek Scharpoord 8

Onder Ons Jacqueline Goossens zondag 21 maart

11 uur

Antique Café

9

Klaas Maddens zondag 28 maart

10 uur

Sincfala

10

Fotofestival

11

Onder Ons Prof. em. dr. Roger Blanpain zondag 11 april

11 uur

Antique Café

12

Katrien Vervaele zondag 25 april

10 uur

Sincfala

13

Scharpoord podium

14

Bibbabbel Erik Vlaminck zondag 2 mei

10 uur

Bibliotheek Scharpoord 15

Onder Ons Mimi Smith zondag 9 mei

11 uur

Antique Café

Zwin op stelten Bibbabbel Christian De Coninck zondag 6 juni

10 uur

Bibliotheek Scharpoord 18

praktische info

zondagen voorjaar 2010 3

16 17

19


Claude van de Berge en Arlette Walgraef

dichter

muzikante

Bibbabbel ‘Ijslandse poëzie’ zondag 7 februari 2010

10 uur

C

laude van de Berghe schrijft tijdloze poëzie. Ziel, kosmos en oneindigheid zijn sleutelbegrippen in zijn poëtisch oeuvre. Hij verbleef herhaaldelijk in Ijsland. Het zilveren landschap speelt de hoofdrol in zijn vorige bundels Ijsland en Asland. Dezelfde pure, kosmische poëzie vinden we terug in Arctica, een poëziebundel waarvoor hij naar Oost-Groenland trok.

kosmos en oneindigheid “zijnZiel,sleutelbegrippen in zijn poëtisch oeuvre”

Arctica vervult de lezer met intrigerende, bezwerende poëzie over ziel en mysterie, geken­ merkt door een heel eigen meta­ foriek en ritmiek. Een nieuwe mijlpaal in de zoektocht naar de kosmische essentie, naar de versmelting van onverenigbare tegenstellingen. Claude van de Berghe leest voor uit eigen werk. De eigen toon, de rust en de zeldzame diepgang van deze gedichten bezorgen ons een ongewone poëtische ervaring. De zang en muziek beïnvloed door de Noordelijke muzikale tradities, wordt gebracht door zijn echtgenote Arlette Walgraef. Sfeer­ volle natuurfoto’s worden geprojecteerd en zijn van intense schoonheid. Zij vor­ men als het ware de visuele echo van het onuitsprekelijke. Recensent Jooris Vanhulle praat met auteur en fotografe in het kader van de poëziemaand. In samenwerking met Markant Knokke. Bibliotheek Scharpoord Gratis toegang (incl. drankje) – reservatie gewenst

zondagen voorjaar 2010 4

boekentip

Poëziebundel Arctica / 2000 Poëziebundel Heelaloog / 2009 P uitgeverij


Jan Beirens

auteur / voormalig rechter

Onder Ons zondag 14 februari 2010

11 uur

C

87 dagen zat hij in de gevangenis op beschuldiging van corruptie, maar Jan Beirens werd vrijgesproken. De voor­ malige rechter bij het Gentse Hof van Beroep woont nu weer in het ouderlijke huis in Knokke. “In 1945 zijn ze van Sint-Michiels Brugge met de stoomtrein naar Knokke ge­komen. De zee is voor mij altijd een tweede moeder ge­weest. Maar zoals ik mijn echte moeder heb verloren, zo ben ik beetje bij beetje ook de zee kwijt­ gespeeld. Mijn ouders bouwden dit huis in de duinen, maar van de duinen is hier nauwelijks nog iets te zien. Maar ik zal altijd van de zee blijven houden Toch ben ik naar hier teruggekeerd, naar het ouderlijke huis. Hier begonnen en hier eindigen, waarom ook niet? In Ierland zeggen ze: You have frogs and you have crabs. Ik ben een krab en krab­ ben kunnen niet leven zonder de zee. Pas toen ik in de gevangenis zat heb ik mij gerealiseerd dat ik te lang van de zee was weggeweest. Die schade haal ik nu in. Ik kan geen dag zonder. Ik wandel er elke dag naartoe. Of ik neem mijn fiets.’’

boekentip

Straat van de slechteriken Jan Beirens

No Monkey books, 2009

© Marc Herremans

as Goossens heeft spraakmakende, ontroerende en begeesterende ont­ moetingen met inwoners en 2e verblijvers van onze gemeente. Als eerste in 2010 ontvangt hij Jan Beirens.

Na ‘Boete zonder schuld’ verscheen in december het tweede boek van Beirens ‘Straat van de slechteriken’. In dit boek geven Jan-van-de-zee en zijn alter ego Mallejan scherpe commentaar op de gerechtelijke mallemolen maar vooral op de al dan niet fictieve types die er de dienst uitmaken. Antique Café [€ 5,00 Uitpas, CJP / € 6,00 +55 / € 7,00] (incl. drankje)

Cas Goossens begon zijn carrière bij de openbare omroep in 1960 als presen­ tator van het Soldatenhalfuurtje en ver­ huisde daarna naar de radionieuws­ dienst (,,de beste jaren van mijn leven’’), vooraleer hij tot de VRT-top doorstootte. Allereerst als directeur van het secre­ tariaat van de algemene BRT-directie en daarna als administratief generaal van de BRTN.

zondagen voorjaar 2010 5


Thijs Lambrecht

UGent

Landbouw in de 18de eeuw zondag 28 februari 2010

10 uur

T

hijs Lambrecht (°1977) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en promoveerde tot dr. in de geschiedenis met een proefschrift over de rol van krediet op het platteland tijdens de 18de eeuw. Hij is momenteel postdoctoraal onderzoeker bij het Fond voor Wetenschappelijk Onderzoek met een project over arbeidsorganisatie op het Vlaamse platteland tijdens de 17de en 18de eeuw. Zijn onderzoeksinteresses betreffen de sociaal-economische geschie­ denis van het platteland tijdens de 17de en 18de eeuw.

Tegelijkertijd werd deze regio ook gekenmerkt door een trage bevolkingsgroei en hoge lonen. Deze lezing belicht de achtergrond van de sociale en economische transformaties in het Brugse Vrije vanuit het perspectief van de groet bedrij­ven. In de lezing komen vooral de organi­satie van de agrarische produktie en arbeid aan bod. Sincfala, museum van de Zwinstreek [€ 3,50 / gratis leden heemkring Sint Guthago]

De polderstreek van het Brugse “Vrije goldt tijdens de 17de en 18de

eeuw ontegen­sprekelijk als één van de meest welvarende landbouwregio’s

De kustzone van West-Vlaanderen neemt een aparte plaats in binnen het agrarische landschap tijdens de 17de en 18de eeuw. In de polderzones voltrok zich tijdens de 15de en 16de eeuw een geleidelijke transfor­matie naar een landbouworganisatie die vooral gebaseerd was op grote bedrijven. In het noorden van de kasselrij, het Brugse Vrije, treft men - in tegenstelling tot binnen-Vlaan­ deren - vooral grote landbouw­bedrijven aan. Deze specifieke bedrijfsstructuur had een aantal belangrijke gevolgen voor deze regio. In deze lezing wordt de werking van deze grote bedrijven in detail geanalyseerd en de maatschappelijke implicaties beschreven. De polderstreek van het Brugse Vrije goldt tijdens de 17de en 18de eeuw ontegen­ sprekelijk als één van de meest wel­varende landbouwregio’s in de Zuidelijke Nederlanden.

zondagen voorjaar 2010 6


Klaas Verplancke

illustrator

en Frank Adam

auteur

Bibbabbel De Absurde Fabels zondag 7 maart 2010

10 uur

© J. Darthet

een overzichtstentoonstelling als logisch gevolg. Het resultaat: korte verhaaltjes vol humor en absurditeit met een knipoog naar de actualiteit, die de lezer een aan­ tal dilemma’s voorhouden en doen naden­ ken over problemen. Deze tentoonstelling is te be­kijken in onze bib tijdens de maand maart en toert dan in Vlaanderen.

K

laas Verplancke is in 2009 al 20 jaar als illustrator actief. Hij publiceerde al ontelbare prenten voor alle leeftijden, van peuters tot volwassenen, bij uitgeverijen in binnen- en buitenland. Sinds enkele jaren is hij ook schrijvend auteur van verhalen, liedjesteksten en recensies. Zijn boeken Jot, Wortel, Nopje en Reus werden voor toneel bewerkt en bekroond.

korte verhaaltjes vol humor en “absurditeit met een knipoog naar de actualiteit” Beide heren lezen voor uit eigen werk en worden geïnterviewd door recensent Jooris Vanhulle. Bibliotheek Scharpoord [Gratis toegang – reservatie gewenst] (incl. drankje)

Frank Adams adolescenten­roman ‘De passie van de puber’, de lijdensgeschie­denis van de tragikomische tiener Jos, werd be­kroond met de Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 2006. Met ‘Confidenties aan een ezelsoor’ heeft Frank Adam het genre van de fabel voor de volwassenen nieuw leven ingebla­ zen. Zijn absurde fabels verschenen eerst als literaire reeks in de krant en werden daarna gebundeld met prenten van Klaas Verplancke. In opdracht van Klara en het Kunstencentrum De Werf Brugge bewerkte Frank Adam, samen met com­ ponist Johan De Smet, zijn Absurde fabels tot een luister­spel. Na de boeken, theater­ voorstellingen, de kranten en de CD, kwam zondagen voorjaar 2010 8

boekentip

Confidenties aan een ezelsoor: Deel 3 Erotische fabels Davidsfonds 2008


Jacqueline Goossens

journalist

Onder Ons zondag 21 maart 2010

10 uur

C

as Goossens heeft spraakmakende, ontroerende en begeesterende ont­ moetingen met inwoners en 2e verblijvers van onze gemeente. Vandaag ontvangt hij Jacqueline Goossens.

Jacqueline Goossens groeide op in Mal­ degem (Oost-Vlaanderen). Ze studeerde orthopedagogie en was korte tijd actief in de welzijnssector. In 1980 vestigde ze zich in New York, waar ze werkt als journaliste. Die stad is veelal ook het hoofdpersonage in de columns die ze schrijft voor het dag­ blad De Morgen. Haar columns verschenen ook in Knack Weekend, Elga, Feeling, Scoop en in het milieutijdschrift Argus. Haar leven in New York is de rode draad in haar boeken zoals ‘De beste straat ter wereld’, de gebundelde columns waar­ mee ze in 1998 op de boekenmarkt debuteerde, en ‘New York: de vette jaren’. ‘Dit is niet New York: de Iconen voorbij’ is haar laatste boek in samenwerking met fotograaf Bart Michiels. In dit lees- en kijk­ boek neemt Jacqueline Goossens je mee naar de onbekende hoeken en kantjes van New York.

© Bart Michiels

Jacqueline Goossens is nu niet iemand die je direct verwacht in de Onder Ons gesprekken. Toch heeft ze wel een spe­ ciale band met Knokke-Heist. Als ze de drukte van New York ontspringt zoekt ze de rust van Knokke-Heist op. In de Weekend Knack situeert ze Knokke-Heist als volgt: “Ik fiets verder door het nu zeer stille Heist. Tien, vijf­ tien keer ben ik hier teruggekeerd in de laatste weken. Van het echtpaar KnokkeHeist vind ik Heist veruit het charmantst. De dijk is de dijk. Steek echter dat mon­ ster van een Elizabetlaan over en je komt terecht op een plaats waar je ’s avonds laat, zonder de afleidingen van overdag, nog iets kunt opsnuiven van het vissers­ dorp dat Heist-aan-Zee ooit was.” Antique Café [€ 5,00 Uitpas, CJP / € 6,00 +55 / € 7,00] (incl. drankje)

boekentip

Dit is niet New York: de Iconen voorbij Jacqueline Goossens/ Bart Michieks Van Halewyck, 2007

zondagen voorjaar 2010 9


Klaas Maddens

historicus

Opstand in Vlaanderen in de 16de eeuw zondag 28 maart 2010

10 uur

D

r. Klaas Maddens is ere-archivaris van het Rijksarchief in Kortrijk. Hij maakte zijn doctoraat over de fiscaliteit in het Brugse Vrije in de 16de eeuw. Sindsdien bleef zijn interesse gaan naar de sociaaleconomische toestand in die zeer woelige periode. Zeker de Zwinstreek tussen Sluis en Brugge had veel te lijden onder de opstand en de Staats-Spaanse strijd. Van uit zijn jarenlange studie kan dr. Maddens nieuwe inzichten geven over het dagelijkse leven van onze voorouders en de economische activiteit in de Zwinstreek in de tweede helft van de 16de eeuw.

Nacht van de Geschiedenis dinsdag 23 maart 2010

H

et Davidsfons Westkapelle organi­ seert die avond een bezoek aan het For Freedom Museum in Ramskapelle. Inschrijven voor 22 maart is verplicht. Deelnameprijs: € 6,00 [€ 4,00 voor Davidsfonds-leden] Meer info: Davidsfonds Westkapelle, Johan Cabooter 050 61 42 83, johan.cabooter@telenet.be

Sincfala, museum van de Zwinstreek [€ 3,50 / gratis leden heemkring Sint Guthago]

zondagen voorjaar 2010 10


Prof. em. Dr. Roger Blanpain

KU Leuven

Onder Ons zondag 11 april 2010

11 uur

C

as Goossens heeft spraakmakende, ontroerende en begeesterende ont­ moetingen met inwoners en 2e verblijvers van onze gemeente. Vandaag ontvangt hij Roger Blanpain Professor, ex-politicus, schrijver, levens­ genieter, echtgenoot en (groot)vader: Roger Blanpain is het allemaal. Blanpain studeerde rechten (KULeuven) en is Mas­ ter of Arts (Columbia University). Hij werd vervolgens gewoon hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid in Leuven en doceerde aan universiteiten in Duitsland, Amerika, Frankrijk en Japan.

De sprankelende memoires van deze wereldvermaarde specialist arbeids­ recht, die hij uitbracht in 2008, werpen een fascinerende blik op de academische wereld en op de grote sociale evoluties van de Belgische en Europese naoorlogse samenleving. Ze bieden een uniek oog­ getuigenverslag van iemand die de belang­ rijkste gebeurtenissen van de laatste 65 jaar vanop de eerste rij heeft meegemaakt. Antique Café [€ 5,00 Uitpas, CJP / € 6,00 +55 / € 7,50] (incl. drankje)

uniek ooggetuigenverslag “vaneeniemand die de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste 65 jaar vanop de eerste rij heeft meegemaakt

Momenteel is Roger Blanpain professor emeritus arbeidsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven en gewezen decaan van de rechtsfaculteit. Hij is voorzitter van de VRG-alumni en erevoorzitter van de Internationale Vereniging voor Arbeidsen Socialezekerheidsrecht. Vorige maand werd hij verkozen tot voorzitter van Reprobel. Van 1987 tot 1989 was hij sena­ tor voor de Volksunie.

boekentip

Memoires Roger Blanpain Wat kan ik voor u doen?

2008, Uitgeverij Vanden Broele

Cas Goossens begon zijn carrière bij de openbare omroep in 1960 als presen­ tator van het Soldatenhalfuurtje en ver­ huisde daarna naar de radionieuws­ dienst (,,de beste jaren van mijn leven’’), vooraleer hij tot de VRT-top doorstootte. Allereerst als directeur van het secre­ tariaat van de algemene BRT-directie en daarna als administratief generaal van de BRTN.

zondagen voorjaar 2010 12


Katrien Vervaele

auteur

Vissersvrouwen zondag 25 april 2010

10 uur

K

atrien Vervaele schreef tot hiertoe vooral jeugdboeken, maar recentelijk stapte zij over naar de ‘literaire jour­ nalistiek’. Als kust­bewoon­ ster wilde ze meer te weten komen over de toch vaak gesloten gemeenschap van de visserij en sprak zij uitgebreid met 26 Vlaamse vrouwen, die vertellen over hun leven met een visser. De jongste, een meisje van 18, met grote vragen over de toekomst. De oudste, een vrouw van 91 die met veel melancholie en plezier terugblikt. Zoveel situaties, zoveel karakters. Allemaal verschillend, behalve dat het stuk voor stuk zelfstan­ dige en sterke vrouwen zijn die veel kunnen en moeten verdragen.

sprak uitgebreid met “26zeVlaamse vrouwen, die

vertellen over hun leven met een visser

Katrien Vervaele brengt hun mooiste uitspraken, beklijvende anek­ dotes en innigste ontboezemingen samen over o.a. het opvoeden van de kinderen, de angst tijdens storm en ontij, de eenzaam­ heid, over zonen die hun vaders opvolgen, over devotie, bijgeloof…

Sincfala, museum van de Zwinstreek [€ 3,50 / gratis leden heemkring Sint Guthago]

boekentip

Vissersvrouwen Katrien Vervaele Lannoo, 2009

zondagen voorjaar 2010 13


Scharpoord podium

HETPALEIS De Slag bij Dobor © Kurt Van der Elst

vrijdag 2 april 2010 om 20.30 uur [€ 10 Uitpas, CJP, -12 jaar / € 12 studentenkaart, 55+ / € 13]

Vlaams Muziektheater Die Fledermaus

zaterdag 3 april 2010 om 20.30 uur [€ 15 Uitpas, CJP, -12 jaar / € 17 studentenkaart, 55+ / € 18]

Javier Guzman Por Dios

zaterdag 10 april 2010 om 20.30 uur [€ 18 Uitpas, CJP, -12 jaar / € 20 studentenkaart, 55+ / € 21]

zondagen voorjaar 2010 14


Erik Vlaminck

auteur

Bibbabbel ‘Suikerspin’ zondag 2 mei 2010

10 uur

E

rik Vlaminck debuteerde op 21-jarige leeftijd met het verhaal ‘Proefschrift’. In 1995 werd hij fulltime schrijver. Van 1996 tot 2007 was hij eerst als docent en vervolgens als directeur verbonden aan de Antwerpse Schrijversacademie. Na een periode van experimenten met verschillende genres startte zijn literaire carrière pas goed met de roman ‘Quatertemperdagen’. Hij publiceerde verhalen en bijdragen in diverse lite­ raire tijdschriften en in de kranten. Als columnist werkte hij mee aan ‘Alert’, het vaktijdschrift over zorg, welzijn en sociale politiek. In 2002 leidde Vlaminck een schrijfworkshop in de Ant­ werpse gevangenis. Erik Vlaminck maakte naam met een zesdelige romancyclus die hij in 2005 afsloot met ‘Het schismatieke schrij­ ven’. Hij is ook auteur van ‘Dank u, heren’, een opmerkelijk toneelstuk over het leven van Willem Elsschot dat nog tot 2010 in Vlaamse en Nederlandse zalen wordt gespeeld. In 2008 verscheen zijn boek ‘Suikerspin’, waarin hij de kleurrijke wereld van de ker­ mis beschrijft. De eigengereide kermis­ exploitant Jean-Baptist Van Hooylandt weet de hand te leggen op de Siamese tweeling Joséphine en Anastasia, die hij op de Vlaamse kermissen tentoonstelt. Het is 1908. Het mensonterende bestaan waar­ toe hij Joséphine en Anastasia dwingt, laat

In 2008 verscheen zijn boek “Suikerspin, waarin hij de kleurrijke wereld van de kermis beschrijft

diepe sporen na. Honderd jaar later zijn de gevolgen nog altijd merkbaar in de lot­ gevallen van zijn nageslacht. Recensent Jooris Vanhulle praat met de auteur, in het kader van de Literaire Lente. Bibliotheek Scharpoord [Gratis toegang – reservatie gewenst] (incl. drankje)

zondagen voorjaar 2010 15

boekentip Suikerspin

Erik Vlaminck

Wereldbibliotheek 2008


Mimi Smith

journaliste/auteur

Onder Ons zondag 9 mei 2010

11 uur

C

as Goossens heeft spraak­ makende, ontroerende en begeesterende ont­moetingen met inwoners en 2e verblijvers van onze gemeente. Op moederdag ontvangt hij Mimi Smith. Mimi Smith was journaliste bij Het Laatste Nieuws, Week­ end Knack, Libelle, Dag Alle­ maal, Goed gevoel. Haar bij­ dragen concentreerden zich op de rubrieken in de sfeer van lifestyle: beauty, wellness, koken, reizen… Bij een deelname aan een quiz op de BRT viel haar manier van aanpakken en taal in de smaak van de directeur en van toen af is ze voor tv beginnen werken als presen­ tatrice en panellid. In Vlaanderen werd ze bekend als televisiepresentatrice op VTM en de VRT. Ze presenteerde onder meer het gezondheidsprogramma ‘Mimi’, het zondagmiddagprogramma ‘Binnen en Buiten’, het kookprogramma ‘Lekker Thuis’ en het spel ‘Wie van de Drie’. Ze maakte naam als panel­lid van vele quizzen waar­ van de bekend­ste de ‘Wies Andersen Show’, ‘Het is maar een woord’ en ‘Wie is Wie’. Ook de radio liet haar niet los: zo zat ze onder meer in het spel ‘De Zoete Inval’ en ‘De Tekstbaronnen’.

boekentip

Fit in de menopauze Mimi Smith

Van Halewyck, 2007

Schrijven is haar passie. Als freelance journaliste voor dagbladen en weeken maandbladen maar ook kinderverhaaltjes over ‘Konijn­tje Piep’. Haar eerste boek ‘Vrouw in de Meno­ pauze. De meest complete gids’, stond méér dan 10 weken in de Top 10 van De Standaard en Humo. Haar meest recente boek ‘Fit in de Menopauze’ stond een week na verschijning al num­ mer 2 op de Standaard Top 10 Non Fictie boeken. Verder schreef ze diverse kookboeken waaronder ‘De Wereld aan Tafel’ voor Oxfam Wereld­ winkels en de kleine huishoud­encyclopedie ‘101 Huishoudvragen’. Antique Café [€ 5,00 Uitpas, CJP / € 6,00 +55 / € 7,00] (incl. drankje)

Cas Goossens begon zijn carrière bij de openbare omroep in 1960 als presen­ tator van het Soldatenhalfuurtje en ver­ huisde daarna naar de radionieuws­ dienst (,,de beste jaren van mijn leven’’), vooraleer hij tot de VRT-top doorstootte. Allereerst als directeur van het secre­ tariaat van de algemene BRT-directie en daarna als administratief generaal van de BRTN.

zondagen voorjaar 2010 16


Christian De Coninck

auteur

Bibbabbel ‘de misdaadroman’ zondag 6 juni 2010

10 uur

C

hristian De Coninck is commissaris en woordvoerder bij de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Hij leidde onderzoeken naar moorden, zedenzaken, gewapende overvallen en diefstallen.

De Coninck schrijft een knappe “reeks van sterke boeken met geloofwaardige plot”

De Coninck groeide op in de schaduw van de basiliek van Koekelberg en beschouwt zichzelf als Brussels ketje. Zijn debuutthriller De Praagse Connectie (2007) waarvan de filmrechten inmiddels zijn verkocht aan Eyeworks Film & TV drama, speelt zich af in Brussel. De Coninck schrijft een knappe reeks van sterke boeken met geloofwaardige plots, met kennis van zaken en durft verder te kijken dan de grenzen van de hoofdstad. Sommige scènes spelen zich af in Moskou, Amsterdam, Washington en zelfs in het Albanese Tirana. Zijn boeken behoren wel degelijk tot het beter werk in onze eigen Vlaamse thrillerliteratuur. ‘Het boemerangprincipe’ (2009) is het derde spannende boek uit een reeks van tien. De misdaadauteur wordt geïnterviewd door recensent Jooris Van Hulle, in het kader van de maand van het spannende boek. Bibliotheek Scharpoord [Gratis toegang – reservatie gewenst] (incl. drankje)

boekentip

Het boemerangprincipe Houtekiet 2009

zondagen voorjaar 2010 18


Locaties Onderaan de activiteit staat vermeld op welke locatie de lezing doorgaat. Bibliotheek Scharpoord Meerlaan 32 8300 Knokke-Heist

Organisatie De zondagen zijn een organisatie van Cultuurcentrum Knokke-Heist, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Knokke-Heist, Heemkring Sint Guthago, Sincfala museum van de Zwinstreek.

Antique CafĂŠ Lippenslaan 135 8300 Knokke-Heist

Sincfala, museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist

Deelname en reservatie Voordien reserveren is gewenst om uw plaats te garanderen.

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Scharpoord Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist Tel. 050/630.400. bibliotheek@knokke-heist.be

Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist Tel. 050/630.430. - fax 050/630.429. cc.ticket@knokke-heist.be

Sincfala, museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist Tel. 050/630.400. sincfala@knokke-heist.be

Er kan niet ingeschreven worden bij Antique CafĂŠ!

zondagen voorjaar 2010 19


v.u. Maxim Willems, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, grafiek: zap.be

zondagen voorjaar 2010 20

cc knokke-heist - oostkustmag - voorjaarslezingen 2010  

voorjaarslezingen cc knokke-heist, oostkustmag. 2010. More info: http://www.zap.be

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you