Page 1

www.sticisce-novus.si

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.


www.sticisce-novus.si

www.sticisce-novus.si

Regionalno stičišče Novus

KONTAKT: DRUŠTVO NOVUS Trg mladosti 6, 3320 Velenje dr. Selma Filipančič Jenko 041 338 484 selma.filipancic@drustvo-novus.com Snježana Lekić 064 237 477 snjezana.lekic@drustvo-novus.com PARTNER MCDD SLOVENSKE KONJICE Žička cesta 4A, 3210 Slovenske Konjice Karmen Kukovič Tel: 041 362 878 karmen.kukovic@mcdd.si Neža Pavlič Brečko neza.pavlic.brecko@mcdd.si

TISK: MANTISK, Sašo Mažgon, s. p. NAKLADA: 300 izvodov

Tiskano in elektronsko gradivo izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča MJU. Aktivnosti

sofinancira

Ministrstvo

za

javno upravo iz Sklada za NVO.

Stran - 2

Stran - 3


Regionalno stičišče Novus

www.sticisce-novus.si

UVODNE BESEDE Naša publikacija je bila do sedaj vedno

No, tokratna številka ne bo namenja našim

namenjena

aktivnosti,

– sedaj že močno podkovanim – dedkom

nevladnih

in babicam, in tudi društvom ne. Tokratno

projektov

predstavitvi in

dobrih

zgodb

organizacij. In tudi v prihodnje bo tako,

številko

posvečamo

tistim,

ki

društva

brez skrbi. No, z izjemo te številke, ki bo

podpiramo, jih krepimo, jim pomagamo, da

namenjena nekomu drugemu. Veste komu?

so boljši sogovorniki občinam in da znajo svoje poslanstvo predstaviti javnosti. To smo

V

prejšnji

številki

smo

poleg

društev

regionalna stičišča nevladnih organizacij.

posebno mesto posvetili našim najstarejšim. Našim e-seniorjem! Seniorjem, ki bodo z

Tako

je,

tokratno

številko

našo pomočjo in njihovo železno voljo (res

regionalnim

jim vsa čast, kako so zagnani) dohiteli naše

jih

»tamlade mulce« v e-svetu. Naše delavnice

organizacije,

so vedno polne smeha na račun zgodb, ki

financerji, donatorji in odločevalci, ki nam

bi jih kratko malo lahko poimenovali »Ko

omogočate, da lahko delamo dobro za boljši

babica pametuje o uporabnosti eExcel-a«.

jutri.

stičiščem,

spoznate

tako kot

namenjamo

saj

želimo,

vi,

drage

tudi

vi,

da

nevladne spoštovani

Regionalno stičišče Novus

www.sticisce-novus.si nadomeščati s trdim delom in širokim

podpori in krepitvi nevladnih organizacij.

znanjem

prostovoljcev.

Če imate dobro nevladniško zamisel, se

V zadnjem času smo vedno bolj priča

vaše društvo ne znajde s statutom, iščete

pozitivnim spremembam v smeri razvoja,

partnerje za širitev vašega programa ali

vplivanja, večje vloge in transparentnega

zagovornika vašega poslanstva in podobno,

delovanja NVO. Različni segmenti družbe,

se obrnite na stičišče v vaši regiji. Strokovne

tudi gospodarstvo in država, se vedno bolj

ekipe z dolgoletnimi izkušnjami in s številnimi

zavedajo politične, ekonomske in socialne

uspešnimi projekti vam nudimo širok nabor

vloge NVO. Učinkovito sodelovanje med

storitev, zato ne odlašajte.

državo,

zaposlenih

in

gospodarstvom

in

nevladnim

sektorjem je dober pokazatelj spoštovanja

Sedaj vam ne preostane drugega, kot da

demokracije,

pregledate našo novo spletno stran (www.

pluralnosti,

socialnega

kapitala in družbenega razvoja. In ravno

zanvo.org),

poiščete

svoje

regionalno

povezovanje je tisto, ki nas bo pripeljalo

stičišče in poveste, kje vas čevelj žuli, mi pa

do tega, da bo naš glas glasnejši, naše

bomo poskrbeli za vas od glave do pet.

vrednote slišane, in dobro delo opaženo. Mreža

»ZaNVO«

predstavlja

mrežo

12

Ekipa Regionalnega stičišča NOVUS

regionalnih stičišč, namenjenih pomoči,

Ste vedeli, da je v Sloveniji dvanajst regionalnih stičišč, in da skrbimo za nevladne organizacije v svoji regiji?

Ste vedeli, da smo se v letu 2020 regionalna stičišča Slovenije združila v mrežo in ustvarila svojo blagovno znamko? Tako je! Naredili smo korak naprej, ki si

prinaša izzive, ampak je tudi ključ do uspeha.

zasluži posebno mesto v naši publikaciji. Z vsemi dvanajstimi regionalnimi stičišči

Nevladni sektor že od nekdaj velja za

smo se povezali v eno mrežo. Zakaj? Ker

šibkejšega, počasnejšega in organizacijsko

je bolj povezan nevladni sektor močnejši

slabše

nevladni sektor. Ker povezovanje prinaša

gospodarskim. Pa vendarle bi, po dolgoletnih

večjo prodornost, stabilnost, učinkovitost

izkušnjah dela v nevladnem sektorju, upali

in prenos znanja, če omenimo zgolj nekaj

trditi, da imajo NVO ogromno potenciala,

prednosti. Že res, da povezovanje večkrat

saj

Stran - 4

podkovanega

morajo

večno

v

primerjavi

pomanjkanje

z

kapitala Stran - 5


Regionalno stičišče Novus

www.sticisce-novus.si

Vlada RS je vprašanje razvoja nevladnih organizacij

začela

naslavljati

pridruževanja

Slovenije

Pridružitveni

proces

vzpostavitev

civilnega

doprinesel

k

pripravi

v

okviru

Evropski je

spodbudil

dialoga, prve

uniji. ki

je

Strategije

sodelovanja Vlade in nevladnih organizacij leta 2005. Ta je naslovila tudi potrebo po uveljavitvi trajnih oblik vplivanja NVO in širše javnosti na oblikovanje in izvajanje javnih politik. Za sodelovanje pri oblikovanju politik je ključna dobro informirana in opolnomočena nacionalna kot tudi lokalna

Stičišča danes

Danes je v program »NVO s potencialom« vključenih 135 organizacij, ki v intenzivnih usposabljanjih in mentorstvu krepijo svoje zaposlene in člane, da bi lahko bili še boljši pri svojem poslanstvu. Regionalna stičišča se seveda odzovejo tudi na potrebe ostalih nevladnih organizacij — v času epidemije so se lahko organizacije iz cele Slovenije usposabljale praktično pri kateremkoli od regionalnih stičišč na daljavo. Regionalna stičišča so tekom dvanajstih

civilna družba.

let postala tudi prepoznaven sogovornik

Leta 2008 smo na Ministrstvu za javno

drugim

občinam,

upravo razpisali prva evropska sredstva za krepitev kapacitet nevladnih organizacij — in prvikrat podprli 10 regionalnih stičišč. Od takrat jih podpiramo nepretrgoma, do danes. Osnovni namen je ostal enak: bolje informirane

in

usposobljene

nevladne

organizacije, ki bodo lahko sodelovale pri oblikovanju in izvajanju javnih politik.

vsebinah in zahtevnosti usposabljanj: če so bila na začetku ključna znanja, ki so jih stičišča ponujala, računovodstvo, projektno in pravno svetovanje, sedaj prevladujejo bolj zahtevne vsebine kot so zagovorništvo, vodenje

in

komuniciranje

ter

oblikovanje storitev. V začetku smo si stičišča zamislili kot sogovornike občinam in servis za vse nevladne organizacije v lokalnem okolju. Na podlagi evalvacij in javnih posvetov smo prišli do uvida, da se je smiselno osredotočiti na podporo organizacijam, ki bodo reševale konkretne izzive v svojem okolju, torej bile orientirane navzven in k potrebam občanov.

Stran - 6

regionalnim

deležnikom

sodelovala

so

pri

v

agencijam lokalnem

programih

ter

okolju, kulture,

mladine, turizma … Ponosni smo na zelo odmevno akcijo »Šola za župane«, ki so jo leta 2018 izvedla stičišča širom Slovenije. Nevladniki in županski kandidati so za en dan postali sošolci in iskali rešitve za lokalne izzive v neformalnem okolju. Tako se je vzpostavilo marsikatero partnerstvo, ki je imelo pozitivne učinke na vse občane.

Regionalna stičišča so naredila preskok v

strateško

Regionalno stičišče Novus

KDO SMO?

UVODNA BESEDA MJU

www.sticisce-novus.si

Stičišča v bodoče

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 predvideva razvoj

mreže

podpornega

okolja

za

nevladne organizacije ter ciljno razvijanje tiste

njihove

najučinkoviteje

dejavnosti krepijo

in

storitev,

inovacijski

ki in

razvojni potencial nevladnih organizacij v Sloveniji. Stičišča so v naši viziji tista, ki najbolje zaznajo lokalne premike, potrebe nevladnih organizacij in ljudi v okolju, kjer delujejo. Lahko rečemo, da stičišča sedaj delujejo kot dobro prepletena mreža, ki se medsebojno dopolnjuje in išče sinergije — to dokazuje tudi njihovo spletno ogledalo zanvo.org in pričujoča publikacija.

Stran - 7


www.zanvo.org

Obalno—kraška regija

ISKRA–stičišče NVO Istre in Krasa

KONTAKTI REGIONALNIH STIČIŠČ

Kulturno izobraževalno društvo PiNA Gortanov trg 15, 6000 Koper info@sticisce-iskra.si 05 630 03 20

Posavska regija

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja Zavod Dobra družba

Trdinova ulica 1, 8250 Brežice info@dobra-druzba.si 051 777 794

Osrednjeslovenska regija Stičišče Središče Zavod Nefiks

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana sticisce@nefiks.si 040 698 915

Jugovzhodna Slovenija Regijski NVO center Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Novi trg 9, 8105 Novo mesto drpdnm@gmail.com 041 925 405

Savinjska regija

Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS Društvo Novus

Trg mladosti 6, 3320 Velenje info@sticisce-novus.si 064 237 477

Podravska regija

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja

Zavod PIP

Koroška regija

Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij—KOROCIV Zveza športnih društev Ravne na Koroškem Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem info@korociv.si 040 296 064

Goriška regija

Regionalno stičišče NVO Planota Ustanova Fundacija BiT Planota Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar info@planota.si 05 307 40 40

Zasavska regija

Regionalni center NVO Društvo GEOSS

Ponoviška cesta 12, 1270 Litija info@consulta.si 059 927 619

Gorenjska regija

Grozd NVO Gorenjske Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse Kapucinski trg 8, Škofja Loka info@zavod-tri.org 040 528 387

Gosposvetska cesta 83,2000 Maribor zanvo@zavodpip.si 02 234 21 46 Stran - 8

Stran - 9


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

Pomurska regija

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje Martjanci 36, 9221 Martjanci info@lrf-pomurje.si 02 538 13 54

Primorsko—notranjska regija

BOREO, Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije

regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije

Zveza društev Mladinski center Postojna Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna info@boreo.si 041 982 781

KAJ VAM NUDIMO?

Skrbimo za redno in celovito informiranje ter promocijo NVO ... Ključ do rešitev se skriva v dobri informiranosti. Regionalna stičišča skrbimo za redno in celovito informiranje nevladnih organizacij, ključnih deležnikov nevladnega sektorja v regiji in širše javnosti s številnimi komunikacijskimi aktivnostmi, kot so redne brezplačne e-novice za nevladnike, ažurne nevladniške objave na svojih spletnih straneh in ostalih družbenih kanalih, obveščanje preko lokalnih medijev, izdajami biltenov in publikacij, e-časopisi in e-bilteni, svetovalnicami itd. Svoje komunikacijske napore dopolnjujemo z rednim predstavljanjem dobrih zgodb nevladnih organizacij, ki delujejo v naši regiji ter z oglaševanjem in vzpostavljanjem partnerstev oziroma sodelovanjem z mediji. Z dobro zastavljeno promocijo si širite ugled in prepoznavnost med akterji in deležniki, ki bodo na podlagi obstoječih uspehov pripravljeni tudi v prihodnosti sodelovati z vami. Regionalna stičišča vam lahko svetujemo pri kreiranju uspešnih komunikacijskih kampanj in promocije vaših aktivnosti pri različnih ciljnih skupinah. Kontaktirajte stičišče v svoji regiji in izkoristite priložnosti za večjo informiranost in omogočite večjo promocijo vaših aktivnosti.

Vzpostavljamo partnerstva ... Partnerstva vzpostavljamo tudi z drugimi deležniki v okolju, vključno z gospodarskim sektorjem.

ponudbo sodelovanje za reševanje potreb v lokalnem storitev, ki so v prvi vrsti namenjene okolju. ZaNVO

predstavlja

nevladnim

unikatno

organizacijam.

Za

vsemi

storitvami stojijo izkušeni in strokovno podkovani

sogovorniki

v

nevladnem

sektorju ter regionalnem okolju, iz katerega prihaja povpraševanje. Regionalna stičišča predstavljajo podporno okolje za nevladne organizacije. Krepimo organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost

nevladnih

Bi želeli na lokalni ravni skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami izvesti skupno akcijo, pa nimate kontaktov? Bi radi svojo razvito dobro prakso dela z ranljivimi ciljnimi skupinami prenesli v druge kraje znotraj regije, pa ne poznate drugih organizacij, ki se s tem ukvarjajo? Iščete različne vire financiranja vaših aktivnosti, pa ne veste, kako bi glede tega naslovili podjetja v vašem mestu? Ključ do uspeha je zgraditi dobro zgodbo, ki bo povezala različne, relevantne sektorje, deležnike, akterje in interese ter vzpostavila trajnostne partnerske mreže. Regionalna stičišča imamo pregled nad akterji v različnih sektorjih in razpolagamo z bogatimi bazami društev, organizacij in podjetij. Povejte svojemu stičišču, s kom bi radi vzpostavili sodelovanje ali na katerem področju, ter razvijte svojo dobro zgodbo.

organizacij,

prispevamo k večji vlogi nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih in regionalnih politik ter skrbimo za čezsektorsko povezovanje in Stran - 10

Stran - 11


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

Spodbujamo vključevanje NVO …

Podpiramo …

Ključen del našega delovanja so zagovorniške akcije, s katerimi si prizadevamo izboljšati finančno delovanje NVO v regiji in okrepiti uporabo praks v nevladnem sektorju. Izvajamo tudi aktivnosti Šole za župane, spodbujamo vključevanje NVO v čezmejne projekte in prispevamo k boljšemu vključevanju priseljencev na ravni posameznih občin.

Je glede na zgornje storitve ostala nenagovorjena še kakšna tehnična ali vsebinska potreba vašega društva, organizacije, zavoda? Regionalna stičišča glede na strokovna znanja in kompetence zaposlenih strokovnjakov ponujamo raznovrstne podporne storitve. Nudimo tudi finančno podporo za NVO, s katero spodbujamo izvedbo čezsktorskih akcij in razvoj novih storitev.

Regionalna stičišča smo z uspešnim zagovorništvom vplivala na spremembo mnogih lokalnih, regionalnih in deloma tudi nacionalnih politik na področju naslavljanja potreb v skupnosti. Vešča smo v organiziranju posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov strukturiranega dialoga. Zaupajte nam, kako želite zvišati kvaliteto življenja v vaši lokalni skupnosti, in skupaj bomo narediti načrt zagovorniških akcij.

Preverite pri stičišču v svoji regiji, kaj vam poleg zgoraj navedenega še lahko nudi.

Usposabljamo ... Aktivno mentoriramo posamezne perspektivne nevladne organizacije, ki izkažejo interes za poglobljeno sodelovanje s stičiščem. S pomočjo paketov storitev skrbimo za uspešno komuniciranje NVO, izvajamo usposabljanja za razvoj organizacijskih in strokovnih potencialov NVO in izvajamo svetovanja ter nudimo podporo izbranim NVO, ki jih z razpisom izberemo na letni ravni. Včasih je v organizaciji težko zagotoviti vse profile za učinkovito delovanje – dobro računovodjo, pravnika, komunikatorko itd., zato izkoristite možnost naših brezplačnih storitev: svetovanje, kvalitetna usposabljanja in izobraževanja ter individualno mentorstvo, ki vas bodo opolnomočile tam, kjer to potrebujete. Storitve, ki jih izvajamo za društva, zavode in ustanove, pomagajo pri razvoju projektov, izvedbi, zbiranju sredstev in vključevanju različnih sektorjev. V preteklih letih smo izvedli zanimiva in koristna izobraževanja s področja strateškega načrtovanja, računovodstva, komunikacije, pisanja projektov, novih načinov pridobivanja sredstev, razvoja novih storitev, odnosov z javnostmi, medijev, upravljanja spletnih orodij in omrežij, trženja, zagovorništva, marketinga, prostovoljstva, lobiranja, socialnega podjetništva in organizacije prireditev. NVO pomagamo pri pripravi projektov, vlog in prijav na različne razpise, pri čemer nudimo storitve mentorstva, svetovanja, job shadowing-a, mediacije in projektnega managementa. Izvajamo tudi delavnice kot hiter odziv na spremembe v zakonodaji, ki vpliva na NVO. Poiščite svoje regionalno stičišče in povejte, kje vas čevelj žuli. Stran - 12

Stran - 13


www.sticisce-novus.si

INFO RM IR

68

9.256

naslovov.

Na družbenih omrežjih nam sledi

11.661 sledilcev.

TORSKO POV K E EZ S D E

Sodelujemo z več kot

356

partnerji,

kot rezultat partnerstva je nastalo

z

179 2.572

usposabljanj udeleženci.

Za nevladnike smo opravili

6.034

ur svetovanj in mentorstev,

intenzivno krepimo

135

NVO.

ZZ A Delujemo na območju

212

občin.

novih rešitev.

Občinam in drugim deležnikom smo posredovali

NVO smo pomagali pri pridobitvi

ter dosegli uresničenje

39

1.823.101 € 72 ter razvili

novih storitev.

52

88

RNIŠTVOM O VO D O P G

M Stran - 14

Izvedli smo

kanalov,

obvestilnike pošiljamo na kar

O M JE U

MO NEVL I P E AD R K N

TOR EK IS

Prikazani so dosežki stičišč v obdobju od 1. 10. 2019 do 28. 2. 2021

OZAVEŠČA N I M O O M A Obveščamo preko

POTI

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij

Regionalno stičišče Novus

www.sticisce-novus.si

predlogov

rešitev.

O AM IR

Regionalno stičišče Novus

Stran - 15


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

ŠOLA ZA ŽUPANE ZA VELIKO VAŠIH TEŽAV SMO ŽE NAŠLI REŠITEV! ČE JE ŠE NISMO, JO BOMO SKUPAJ OBLIKOVALI!

»12 regionalnih stičišč v sodelovanju z NVO-ji in drugimi partnerji v okolju že od leta 2008 piše uspešne zgodbe. Poglejte jih nekaj …«

strani vseh 12 regionalnih stičišč nevladnih

NVO V SAVINJSKI REGIJI SO IZBRALE TEMO USPOSABLJANJA

organizacij ob lokalnih volitvah 2018. Z

Nevladne organizacije v savinjski regiji

županskimi

kandidatkami

so izrazile željo, da se želijo okrepiti na

ter njihovimi štabi smo bili predstavniki

področju spletnega marketinga in priprave

lokalne

učinkovitih

Gre za pobudo, ki je bila organizirana s

kandidati

skupnosti,

in

nevladne

in

druge

za

organizacije »sošolci«.

svoje

komunikacijskih ciljne

skupine.

kampanj Regionalno

stičišče Novus je tako zanje organiziralo usposabljanje na to temo.

Pišemo torej dobre zgodbe, ki so predstavljene v nadaljevanju ...

SMS OBVEŠČANJE PROSTOVOLJCEV V

okviru

smo

Regionalnega

vzpostavili

prostovoljskih

SMS

delih

v

centra

NVO

obveščanje zasavski

o

regiji,

katerim se lahko pridružiš.

POZABLJENA POLOVICA NOVEGA MESTA Projekt se je lotil lokalnega izziva na način in z rezultati, kot jih zagovarja Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije: s povezovanjem NVO in ostalih organizacij, z vključevanjem javnosti in z vzpostavljanjem novih produktov. Pozabljena polovica Novega mesta želi izpostaviti

VKLJUČEVANJE PRISELJENK

zgodovinsko

spregledane

pomembne ženske iz preteklosti mesta.

V okviru stičišča nevladnih organizacij s povezovanjem institucij in z grajenjem skupnosti Stran - 16

celostno

naslavljamo

migracij in vključevanja.

izzive Stran - 17


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

DOBRODELNA AKCIJA #PODARIZVEZEK

PO-STOJ NA ŽIVI ULICI IN TRŽNICA NVO

POSVET IZZIVI PODEŽELJA

NARIŠIMO OBALO

Stičišče Središče je v sodelovanju z Zvezo

Kulturno

slovenske podeželske mladine pripravilo

smo 21. septembra 2018 v sklopu Tedna

LRF

programa

Zadnji dan festivala Zmaj ‘ma mlade Boreo

cikel posvetov med občinami in nevladnimi

sredozemske obale in makroregionalnih

Regionalno stičišče nevladnih organizacij

pripravi tržnico nevladnih organizacij in

organizacijami (NVO). Na posvetih so

strategij

akcijo

Pomurja na pobudo društva Pomagajmo

športnih idej. Po ulicah in trgih Postojne

se kreirala priporočila za vzpostavitev

množičnega

načrtovanja

odprtih src za otroke iz socialno ranljivih

se na stojnicah predstavljajo nevladne

učinkovitih pogojev za delovanje NVO

prostora v obalno—kraški regiji in eno

skupin iz Pomurja vsako leto organizira

organizacije v regiji – s svojimi izdelki, z

in s tem dobrobiti lokalnih skupnosti,

večjih nasploh v Sloveniji – NARIŠIMO

dobrodelno

brošurami, s promocijskim materialom, z

uresničevanju priporočil pa redno sledijo.

OBALO.

potrebščin #podarizvezek. Namen akcije

izobraževalno

2018

društvo

organizirali

prvo

skupnostnega

PiNA

za

Pomurje

v

akcijo

okviru

zbiranja

šolskih

delavnicami, z nastopi …

je tudi krepitev družbene odgovornosti in čezsektorsko povezovanje podjetij, javnih institucij, nevladnih organizacij, medijev in posameznikov.

VZPOSTAVITEV KOMISIJE ZA MLADE IN PRIPRAVA STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI KANAL OB SOČI

POSAVSKI KONZORCIJ NVO ZA VEČJO VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN

SINERGIJA V GIBANJU 4D

V konzorciju smo zbrali pet nevladnih

organizacijskega področja, ki ga sestavljajo

Mladi v Občini Kanal ob Soči so s pomočjo

organizacij, ki so se ukvarjale vsaka s

Regionalnega stičišča NVO Planota prišli do novih znanj in spretnosti, s katerimi bodo samostojneje vplivali na svojo prihodnost v lokalni skupnosti, prispevali k odločanju v okviru razprav, predlaganju ukrepov za mlade ali neposrednemu vključevanju v lokalno politiko. V sodelovanju z Občino Kanal ob Soči je bila s podporo stičišča vzpostavljena tudi komisija za mlade ter pripravljena strategija za mlade v Občini

svojimi na

ranljivimi

področju

skupinami,

mladih

in

Konzorcij v

predvsem

sociale.

Skozi

partnerstvo so se združili, integrirali svoje storitve, jih optimalno prilagodili in naredili dostopne

za

širši

krog

usposabljanje na to temo.

uporabnikov.

UVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V MESTNI OBČINI MARIBOR Na

Zavodu

Regionalnega

PIP

smo

stičišča

se

v

programu

NVO

Podravja

lotili uvedbe participativnega proračuna v

Mestni

občini

Maribor

kot

največji

občini, ki bo odslej vpisana na zemljevid občin s tem mehanizmom vključevanja in

koroški

najperspektivnejših regiji

s

NVO

strokovnega

in

z

Zavod KONC, Nogometni klub Peca Črna na Koroškem, Nogometni klub Fužinar Ravne

na

Koroškem,

Košarkarski

klub

Dravograd, Rokometni klub Slovenj Gradec in Rokometna šola Sebastjana Soviča, s pomočjo Koroškega regionalnega stičišča NVO uvaja inovativne, multidisciplinarne in učinkovite pristope na področju dela z mladimi skozi športne aktivnosti.

sodelovanja občanov.

Kanal ob Soči. Stran - 18

Stran - 19


www.zanvo.org akcije.

REGIONALNO

STIČIŠČE NVO SAVINJSKE

Udeleženka

COVID—19—S socialnim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov

V času pandemije smo oblikovali nov projekt,

ki

neposredno

potrebe

v

okolju

in

odgovarja

nudi

na

pomoč

učencem/dijakom

v

in

času

šolanja na daljavo ter zagotavlja razne aktivnosti za družabništvo in aktiviranje starejših prebivalcev. Za izvajanje projekta »COVID—19—S socialnim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših« v letu 2021 smo tudi pridobili finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Od meseca januarja smo uspešno vzpostavili digitalni prostor za e-mreženje in e-učenje, izvedli smo 21 delavnic za krepitev kompetenc za uporabo IKT-orodij pri starejših, izvedli 46 učnih pomoči učencem in dijakom ter organizirali 5 družabniških srečanj za starejše. Projekt so tako posamezniki, kakor tudi organizacije (osnovne

in

srednje

šole,

društva

upokojencev ter domovi za ostarele) zelo dobro sprejeli, saj se je v projekt v prvih treh mesecih neposredno oz. posredno vključilo že več kot 10 organizacij in cca. Stran - 20

epidemije smo:

»Akcije sem se udeležila, ker se mi zdi

iz česar je nastala knjiga srčnih, smešnih,

pomembno, da stopimo skupaj in nekaj

življenjskih, hudomušnih, žalostnih zgodb

naredimo za Konjice.«

in poezije, kjer so objavljene vse prispele

na

potrebe

v

zgodbe. • Poleg tega smo zaznali veliko potrebo po večji digitalni usposobljenosti starejših, zato smo razvili in oblikovali Računalniški

Od razglasitve epidemije dalje smo vse

priročnik za komuniciranje na daljavo za

svoje sile usmerili v 24-urno informiranje

e-seniorje, ki je vsestransko uporaben in ga

NVO

ukrepih,

uporabljajo naši prostovoljci pri podajanju

okolju.

znanja naprej ostalim posameznikom ali pa

spreminjanje

ga zainteresirani posamezniki uporabljajo

in

prebivalcev

o

vseh

možnostih

in

priložnostih

Pandemija

in

nenehno

terja

od

v

organizacij

hitro

pri samostojnem učenju.

prilagajanje in hitro odzivnost. V času

140 uporabnikov.

Žinkana aktivirala 40 oseb

in starejših«

podporo

je

• izvedli projekt »Zgodbe iz stanovanja«,

ukrepov

DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS IN MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE

akcije

povedala:

Hitra odzivnost okolju

REGIJE NOVUS

delovne

V

sodelovanju

Slovenske Konjicah

z

Zavodom

Konjice

smo

pomagali

tradicionalno

v

izvesti

za

šport

Slovenskih že

prostovoljsko

osmo delovno

akcijo Žinkana, katere glavni namen je delovati prostovoljno za izboljšavo življenja lokalne skupnosti. Junija je v sklopu akcije potekalo urejanje družabnega prostora pri bazenu in stadiona Slovenske Konjice. K uspešni izvedbi akcije je pripomoglo 40 prostovoljk in prostovoljcev iz različnih lokalnih

Dravinjske Rod

doline,

belega

Konjiških Konjice

Kluba

študentov

Društva

tabornikov

organizacij: konja

skavtov 1

in

Slovenske –

Steg

Konjice,

Slovenske

Nogometnega

društva

Dravinja. Pri organizaciji delovne akcije sta pomagala tudi Občina Slovenske Konjice in JKP Slovenske Konjice. Odzval se je tudi gospodarski sektor in sicer Gostinstvo Fink d.o.o., ki je deloma doniralo pogostitev za vse udeležene ob zaključku akcije in medijska hiša Novice – Radio Rogla, ki je pomagala pri informacijskem procesu Stran - 21


www.zanvo.org integracije

in

pri

obravnavanju

izzivov

medkulturnega sobivanja.

GROZD NVO

Prepletanja — prihodnje šolsko leto želimo

GORENJSKE

svojo prakso vključevanja žensk razširiti tudi v Selško in Poljansko dolino, kjer bomo priseljenke dosegali v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami.

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse iz Škofje Loke ter SKUP — Skupnost privatnih zavodov iz Kranja Vključevanje priseljenk

(prijavitelj

Na področju vključevanja smo izvedli oziroma izvajamo naslednje projekte: OrientAkcija – socialna aktivacija žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem: Cilj projekta OrientAkcija, ki smo ga izvajali skupaj

s

Človekoljubnim

dobrodelnim

društvom UP v letih 2017 in 2018, sta bila razvoj

celostnega

pristopa

vključevanja

in izvajanje kratkega programa socialne aktivacije žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem. S projektnimi aktivnostmi smo pripomogli socialnih

k

odpravljanju

veščin

in

pomanjkanja

funkcionalnih

ovir,

udeleženke bomo spodbujali k socialnemu vključevanju

in

razvoju

lastne

socialne

mreže. Upamo, da bomo povečali osebno motivacijo

za

reševanje

zahtevnejših

življenjskih in socialnih situacij ter krepili socialno vključenost in posledično tudi zaposlitvene možnosti. Kot partnerska organizacija smo leta 2019 sodelovali v projektu Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura — Mutunk Stran - 22

je

ustvarjanjem,

bil

Zavod

predvsem

O).

S

skupnim

kvačkanjem

in

ustvarjanjem z volno, smo prispevale k boljši vključenosti žensk, ki so v Škofjo Loko prišle iz drugih kulturnih okolij in tako spodbudile skupnost k sobivanju v raznolikosti. Angažirana medkulturna pletilska skupnost: Povezujemo

nagrajujočo

rokodelsko

ustvarjalnost

s

pomembnostjo

vključenosti

in

sodelovanja

Z

ustvarjanjem

podpornih

v

občutka družbi.

ustvarjalnih

(pletilskih) skupin in z različnimi družbeno angažiranimi intervencijami v prostor se tako

posvečamo

tudi

izzivom

migracij,

vključevanja in medkulturnega sobivanja. Trenutno izvajamo delavnice ustvarjanja z volno in učenja slovenščine. Cilj srečanj je ponuditi ženskam iz drugih kulturnih okolij priložnost za učenje slovenskega jezika in ustvarjalno sodelovanje z ustvarjalkami iz Breje preje. Skupnostno ustvarjanje, s poudarkom na skupnostnem pletenju, je lahko uporabljeno kot močno orodje v dvosmernem procesu Stran - 23


www.zanvo.org mladi in druge generacije lahko zbirali in

generacije.

kakovostno preživljali prosti čas, je oživitev

donacije za prenovo doma.

Prejeli

SREDIŠČE

Društvo

in športnih programov več kot potrebna in

vključevanje prostovoljcev in solidarnost

zaželena pri občanih.

občanov. Ekipa mladih se širi, prevzema

Društvu

ZAVOD NEFIKS

krepi

podaljšanje projektov zaradi Covid razmer

Ker smo si kot eno od glavnih prioritet

itd.

za doseganje ciljev povezali tudi z Zvezo

Kot ključne izzive smo opredelili sledeča

slovenske podeželske mladine (ZSPM).

področja: razvoj podeželja, mladi kmetje,

S projektom smo tako povezali različne

aktivna

deležnike

NVO,

pametne vasi in dolgoživa družba. Vsak izziv,

prebivalce podeželja in občine. Skupni

ki bo premagan oz. priporočilo uresničeno,

projekt nosi naslov IZZIVI PODEŽELJA,

bo pomenil korak bližje k trajnostnemu

kjer smo prek posvetov med lokalnimi NVO

razvoju podeželja, h kateremu prispevajo

in podeželani izpostavili izzive, s katerimi se

tako NVO kot tudi kmetje in širša lokalna

soočajo, zanje iskali rešitve ter na podlagi

skupnost.

lokalnem

okolju

priporočila

za

Središče

nudilo

različne

spodbuja

naloge

in

ves

čas strokovno usposablja pod vodstvom

mentorstvo pri vzpostavljanju sodelovanja

mentorjev

z občino, ki je prepoznala interes v skupni

Vzpostavljajo

oživitvi Kmetskega doma in odobrila tudi

snujejo nove projekte, ki jih bodo prijavili

finančno podporo. Pomagalo jim je pri

na prihajajoče razpise. Zagon mladih in

ureditvi pravnih zadev, ki so bile potrebne

povezovanje lokalne skupnosti pri skupnih

za

solidarnostnih

ponovno

delovanje

v

spremenjenih

na

različnih

novo

področjih.

spletno

aktivnostih

je

stran

in

vsekakor

okoliščinah. Pod mentorstvom so pripravili

zgodba, ki se mora nadaljevati in širiti tudi

projektno

v druge kraje.

prijavo

na

razpis

Evropske

namenom

tako pridobili sofinanciranje za prenovo Kmetskega doma in izvedbo prvih zabavnih

participacija,

občinski

razpisi,

občine.

Stališča in priporočila smo posredovali z

Stičišče

za

članstvo,

in poučnih aktivnosti za mlade in druge

zadali trajnostni razvoj podeželja, smo se

občinam

je

svoje

solidarnostne enote in bili uspešni ter

Razvoj podeželja in povezovanje

oblikovali

materialne

za druženje ter izvedbo kulturnih, socialnih

odgovornost

tega

tudi

društva ter vzpostavitev prostora in pogojev

STIČIŠČE

v

so

vzpostavitve

učinkovitih pogojev za delovanje NVO in s tem dobrobiti lokalnih skupnosti.

Oživitev Kmetskega doma in povezovanje lokalne skupnost Stičišče Središče je pod svoje okrilje, kot enega od NVO z razvojnim potencialom, sprejelo Kulturno umetniško društvo Jurij

V letu 2020 smo izpeljali 7 posvetov, enega

Fleišman, ki je izkazovalo velik interes za

regionalnega ter 6 posvetov po posameznih

organizacijski in strokovni razvoj ter hkrati

občinah

Domžale,

velik interes in potencial za razvoj lokalne

Medvode, Šmartno pri Litiji in Litija ter

skupnosti na območju Dola pri Ljubljani.

Komenda). Uresničevanju priporočil, ki jih

Mladi so sedaj ponovno prepoznali vrednost

lahko uresničijo občine, redno sledimo,

obstoječe tradicije in se odločili, da bodo

nekatera so se tudi že realizirala, npr.

društvo in njegov Kmetski dom, kjer je

vzpostavitev komisij na občinah, v katere so

nekdaj potekalo druženje krajanov, ponovno

vključene NVO, posodobljene baze NVO,

oživili in obnovili. Ker v občini ni nobenega

povezovanje NVO in občin pri razpisih,

mladinskega društva, niti prostora, kjer bi se

Stran - 24

(Ljubljana,

Kamnik,

Stran - 25


www.zanvo.org

REGIONALNO

Naš

konzorcij

socialne,

STIČIŠČE

NEVLADNIH

ORGANIZACIJ POSAVJA

tako

povezuje

zdravstvene

in

tudi

kulturne,

uporabnikom omogočila dostop do novih,

urbane

boljših, naprednejših storitev, svetovalcev,

poglede na izzive vseh teh uporabnikov, se

razumevanja,

modernizira in poskuša biti na dosegu roke

pomoči in močne opore ne glede na zunanje

za čim večje število ljudi.

okoliščine.

Nakopičeno znanje se zdaj prosto pretaka,

Konzorcij smo: Družinski inštitut Zaupanje,

preoblači in rezultat je viden v obliki novih

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško,

zaposlitev iz vrst samih uporabnikov –

LIJAmedia, Zavod za medijsko produkcijo

invalidov in gluhih oseb. Storitve svetovanja

in izobraževanje, Mladinsko društvo Bistrica

in terapije so prilagodili in jih izvajajo

ob Sotli, Zavod EMMA, organizacijska enota

tudi prek spleta, prav tako ustvarjalne in

Krško in Zavod Dobra družba, Regionalno

izobraževalne

stičišče nevladnih organizacij Posavja.

dostopnejše

delavnice, in

oboje

uporablja

ju

je

tako

občutka

varnosti,

fizične

občutno

večje število ljudi. Združitev v konzorcij je

ZAVOD DOBRA DRUŽBA Nastanek

dobre

zgodbe

konzorcija

in metod, ki bodo še boljši način za delo z

posavskih organizacij: Močni, povezani in

gluhimi in naglušnimi.

učinkoviti – za večjo vključenost vseh! Mi

Društvo je s tem pridobilo tudi dodaten

smo dali svoje znanje in izkušnje pri pisanju

pogled na svoje delo skozi vidik zaposlenega

projekta, oni pa so vložili svoje strokovne

v organizaciji. Njena doživljanja, omejitve,

kompetence s posameznih področij dela.

s katerimi se je srečevala, vse to je društvu omogočilo, da se spremenijo, prilagodijo in

Nastalo

je

posebno

partnerstvo

z

še bolj opolnomočijo svoje člane.

integriranimi storitvami, od katerega imajo največ koristi ranljive skupine v regiji.

Znanje

o

snemanju

in

obdelavi

video

posnetkov je v tem primeru prispeval drugi Cilj

posavskega

organizacije posebnih

ena

znanj,

konzorcija

je,

od

druge

veščin

in

da

se

konzorcijski partner – Zavod Lijamedia. Z

naučimo

desetletnimi izkušnjami na tem področju so

skupno

zakladnica ne le strokovnega znanja, ampak

da

nadgradimo svoje pristope k delu, da

bi

tudi pristopanja k različnim skupinam in

postali še dostopnejši svojim uporabnikom

vsebinam, kot je na primer s pomočjo video

na spletu ali pa v živo.

tehnike

Zelo nam je pomembno, da smo ves čas

razvoj v podobi video življenjepisa.

podpreti

osebnostni

in

poklicni

usklajeni z našimi uporabniki in člani, ter da se razvijamo in prilagajamo okoliščinam, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Vsaka od partnerskih organizacij ima nek svoj poseben način dela, ki izhaja iz posebnega

Društvo gluhih in naglušnih je zaposlilo

vidika

gluho osebo in ji omogočilo dostojno delo,

članov

kjer so njeno znanje in veščine cenjeni.

partnerstva je šest posavskih organizacij

In ne samo to, omogočili so ji, da spozna

preseglo

snemanje, film, se udeleži video delavnic

sprejelo nove in pozitivne spremembe.

ter tako pripravi čisto nov paket Stran - 26

obravnave

svojih

ter njihovih svoje

uporabnikov

izzivov.

tradicionalne

S

in

pomočjo forme

in

tehnik Stran - 27


www.zanvo.org

ISKRA – STIČIŠČE NVO ISTRE IN KRASA

Kulturno izobraževalno društvo PiNA Na Stičišču ISKRA velik pomen pripisujemo

drugače snovali prihodnost obalne ceste.

tudi vključevanju javnosti v participativne procese. 21. septembra 2018 smo tako,

Vsi predlogi so bili izredno raznoliki in

v

in

inovativni. Udeleženci in udeleženke so se

makroregionalnih strategij 2018, organizirali

na dogodek večinoma vnaprej pripravili,

prvo

kar kaže na to, da so prepoznali pomen

sklopu Tedna akcijo

načrtovanja

sredozemske

množičnega prostora

v

obale

skupnostnega obalno—kraški

skupnostnega načrtovanja tega prostora.

regiji in eno večjih nasploh v Sloveniji — NARIŠIMO OBALO.

Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, je v naslednji fazi pripravil načrt

Številni evropski, pa tudi nekateri domači

analize podatkov, naša ekipa pa jih je,

zgledi kažejo, da je vključevanje javnosti v

skladno z načrtom, obdelala in strnila v

procese urejanja javnega prostora že v fazah

dokument Osmišljanje prihodnosti obalne

razvoja in načrtovanja izjemno koristna in

ceste. Predloge smo nato poslali dalje

dolgoročno dobra naložba, saj izboljša

odločevalcem oz. pristojnim institucijam,

kakovost rešitev, spremeni dojemanje v

ki so nekatere od njih že upoštevali pri

javnosti in pozitivno vpliva na zaupanje

prihodnjem razvoju obalne ceste.

v lokalno upravo. To je tudi en izmed

razlogov, zakaj smo se odločili spodbujati skupnostno urejanje javnega prostora. Na območju nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo smo tako združili več kot 1000 ljudi — številne nevladne organizacije, ustanove, mlade in druge zainteresirane in na 2 km dolgo »rolo« papirja, razprostrto na tem območju, risali, pisali ali kako Stran - 28

Stran - 29


www.zanvo.org

REGIJSKI NVO CENTER – STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ JV SLOVENIJE

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO V PARTNERSTVU Z MLADINSKIM CENTROM BIT IZ ČRNOMLJA Spodbujamo ideje, povezujemo rešitve —

Ko

»Povezovalec idej, znanj in energij vseh

pomanjkljivostih,

deležnikov za razvoj regije JV Slovenija«

izpostavljenimi

je zapisano poslanstvo Regijskega NVO

povezava in z njo oddaljenost od urbanih

centra – stičišča nevladnih organizacij JV

središč, slabe možnosti zaposlovanja itd.

Slovenije, ki na območju 21 občin nevladni

Pa je to tisto, kar mlade družine prisili, da

sektor krepi in povezuje že od leta 2008.

zapustijo rodno regijo? Vprašajmo jih, smo

A kaj to dejansko pomeni na terenu ? Naj

si zadali nalogo v Regijskem NVO centru. V

izpostavimo vsaj dva primera:

lanskem letu smo tako izvedli dve agori oz.

govorimo

o

Beli

krajini

so

med

splošno

slaba

prometna

težavami

in

njenih

javni razpravi, na katerih je bil glas župana Partnerstvo Pozabljena polovica Novega

enakovreden glasu skavta in stališče lokalne

mesta je združilo več nevladnih organizacij in

gospodarske

Mestno občino Novo mesto v želji izpostaviti

organizacije. Prvič so se skupaj s predstavniki

zgodovinsko

pomembne

ostalih javnih ustanov posedli za omizji v

ženske iz preteklosti mesta. Pri tem je s

iskanju odgovorov na vprašanje, zakaj mladi

svojimi predlogi sodelovala širša javnost,

zapuščajo Belo krajino? Med ugotovitvami

s strokovnim izborom 13 posameznic pa

pa

še strokovne javne ustanove. Po odmevni

tretja

okrogli

nastala

sodelovanja in povezovanja. Naslednjič so za

predstavitvena spletna stran, mesto pa ima

skupnimi omizji iskali že konkretnejše rešitve,

nov turistični produkt — sprehajalno pot.

zakaj pa ostati na sončni strani Gorjancev?

Partnerstvo nadaljuje z delom, zanimanje za

Zastavili so jih več in v tem času je že stekla

vodene oglede poti je veliko, končni cilj pa

obuditev Mladinskega sveta Bele krajine.

mizi

spregledane

o

vlogi

žensk

je

družbe

presenetljivo razvojna

os,

stališču

ni

bila

temveč

mladinske

izpostavljena pomanjkanje

so vsekakor še ustrezna obeležja.

Stran - 30

Stran - 31


www.zanvo.org zgolj pogovor in nasvet.

REGIONALNO

Naloga regionalnega stičišča NVO Pomurja

STIČIŠČE

v tem partnerstvu je povezovanje Varnih točk in

NEVLADNIH

medsebojna

promocija

varnih

komunikacija, točk,

informiranje,

povezovanje

med

lokalnim in nacionalnim nivojem (Unicefom),

ORGANIZACIJ

promocija v medijih, skrb za stalno usposabljanje novih in starih točk, komunikacija z občino,

POMURJA

priprava

promocijskih

gradiv,

identifikacija

potencialnih točk ipd.

USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE (LRF ZA POMURJE) DOBRA ZGODBA — #podarizvezek

potrebščin prejelo 238 pomurskih otrok.

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja:

koordinator dobrodelne

akcije

#podarizvezek LRF

za

Pomurje

vsako

leto

organizira

poletno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin

#podarizvezek

koordinacijo pomaga

in

in

komunikacijo

Društvu

skrbi

za

akcije

ter

Pomagajmo

odprtih

src, ki je pobudnik akcije. Zbrane šolske potrebščine

so

podarjene

otrokom

iz

socialno ranljivih skupin iz Pomurja. DOBRA ZGODBA – Unicefove Varne točke Namen akcije je poleg zbiranja šolskih potrebščin

tudi

krepitev

v Murski Soboti

družbene

odgovornosti ter čezsektorsko povezovanje

S

podjetij,

Unicefovih Varnih točk v Mestni občini

javnih

institucij,

nevladnih

organizacij, medijev in posameznikov.

ciljem

Murska

ponovne

Sobota

nevladnih

je

oživitve

Regionalno

organizacij

Pomurja

prevzelo

na

Unicefom in občino skrb za varne točke.

prek

korporativnih

v

stičišče

lokalno

točkah,

in

širitve

Akcija poteka na različne načine: od zbiranja zbirnih

koordinacijo

in

dogovoru

z

(SMS-

Danes v Murski Soboti deluje že 18 Varnih

sporočila, finančne donacije, promocijske

točk – gre za javne prostore, kamor se lahko

donacije). V letu 2020 je paket šolskih

zatečejo otroci, ko potrebujejo pomoč ali

prostovoljskih

Stran - 32

akcij

ali

donacij

Stran - 33


www.zanvo.org

REGIONALNO

kakšna

STIČIŠČE NVO

popestritev,

zmagovalni

ljudje med seboj sodelujejo, se poslušajo in

projekt v Mestni občini Maribor z ureditvijo

spodbujajo in so takšne skupnosti dokazljivo

označitve

bolj uspešne v svojem razvoju.

prehoda

kot za

je

pešce

v

obliki

klaviature pri glasbeni šoli, se med njimi

PODRAVJA

najde. Ker so ljudje tako želeli.

»Veseli me, da smo skupaj s sodelavci na Mestni občini Maribor, Zavodom PIP in

V Zavodu PIP si bomo prizadevali, da na

Fundacijo Prizma ponovno zagnali proces

zemljevid slovenskih občin s participativnim

participativnega proračuna. Svet razmišlja

proračunom vključimo še več podravskih

globalno, ustvarjamo pa ga skupaj lokalno.

občin in o pomenu sodelovanja ozavestimo

Tudi

še

občinskih

ustvarimo mesto v katerem bomo radi živeli,

odločevalcev. Ker verjamemo, da dobre

delali in ustvarjali boljši svet.« Aleksander

rešitve lahko nastanejo samo v okolju, kjer

Saša Arsenovič, župan

večje

število

občanov

in

mi

v

Mariboru. Želim, da

skupaj

Zavoda PIP — Pravni in informacijski center Maribor in v sodelovanju s partnersko organizacijo Društvo CET platforma S

participativnimi

sodelovanje

med

proračuni civilno

krepimo

družbo

in

občinskimi upravami

za stik med občani in predstavniki občin, na

posvetih

in

delavnicah

posredovali

informacije in znanje potrebne za uspešno pripravo projektnih predlogov in skrbeli,

Med prioritetna področja delovanja Zavoda

da se proces odvija v skladu s standardi, ki

PIP

med

določajo to obliko participacije občanov.

civilno družbo in lokalnimi samoupravami

Model izvedbe smo prilagajali za vsako

ter

občino posebej glede na njihove značilnosti.

uvršča

krepitev

participacijo

organizacij zadevah

pri

na

občanov

in

nevladnih

odločanju

lokalni

participativnega

sodelovanja

ravni.

o

javnih

Mehanizem dobra

in prebivalcev je pomembno z več vidikov,

priložnost za razvoj tovrstnega sodelovanja

saj omogoča boljši prenos informacij o

in pomembno prispeva k povezanosti v

potrebah v okolju, krepi zaupanje, ljudem

lokalnem okolju ter k razvoju skupnosti. S

daje občutek, da so njihovi predlogi slišani

svojim znanjem in izkušnjami strokovnjakov,

in upoštevani in vse to prispeva k boljšemu

s katerimi sodelujemo, smo pri uvajanju

življenjskemu okolju in dobremu počutju.

participativnega

sodelovali

Z izbranimi projekti se uresniči marsikatera

z Mestno občino Maribor ter občinama

potreba ljudi v njihovem življenjskem okolju,

Lovrenc na Pohorju in Ruše, ki so v letu

ki bi sicer ostala spregledana. Med temi

2020 uspešno izvedle postopek zbiranja

projekti izpostavljamo ureditev igralnih in

in

rekreacijskih

izbora

proračuna

je

Sodelovanje predstavnikov občinske uprave

proračuna

projektov

občanov,

ki

bodo

površin,

izvedbo

različnih

financirani in izvedeni v prihodnjih dveh

dogodkov na področju izobraževanja in

proračunskih letih.

krepitve kompetenc različnih ciljnih skupin, označitev in ureditev spominskih krajev,

Poleg

podlag

za

kakšna luč zasveti, kjer je bilo prej temno,

proračuna

in

komu bo prišla prav klop za počitek in

njegove promocije v skupnosti, smo skrbeli

kakšna smet ne bo ostala na tleh. Pa tudi

izvedbo

Stran - 34

priprave

strokovnih

participativnega

Stran - 35


www.zanvo.org

CONSULTA.SI – REGIONALNI

CENTER NVO

Izjave učiteljev o izvedbi akcije NVO gre v

šole, ravnatelji in učitelji preobremenjeni,

šolo

le redke šole in učitelji so se odzvali in

»Program pisanja (kaligrafija) jim je sicer

nas toplo sprejeli. Prav zato nam je vaša

delal težave, a so bili zelo navdušeni. Super

iniciativa tako dragocena, saj smo z vašo

je bilo,« so dejali po koncu ure.

pomočjo na preprost način vstopili v šole,

»Super! Učenci so uživali v jahanju konjev.

imeli možnost predstaviti svoje delo in

Jahanje konjev jim je bilo najboljše, kar so

delati z več kot 600 učenci v petih šolah v

doživeli v celem dnevu.«

le petih dneh. Veseli smo bili radovednosti

»Zelo zanimiv in uporaben prikaz pristopa

in vedoželjnosti, na katero smo v učilnicah

in ravnanja s psom, sploh za otroke, ki imajo

naleteli. Verjamemo, da so bili obiski petih

strah. Se priporočamo za sodelovanje pri

šol in 24 razredov po Sloveniji dragocena

pomoči psa pri branju. Otroci so bili ob

izkušnja tako za nas, kot za učence.«

srečanju s psom pomirjeni, z zanimanjem so poslušali in se približali psu.« Izjava udeležene nevladne organizacije v

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A

akciji NVO gre v šolo »V našem zavodu smo se v letošnjem

NVO gre v šolo

šolskem letu zelo trudili vzpostaviti most z

Z Akcijo NVO gre v šolo spodbujamo

način spoznajo delo nevladnih organizacij

sodelovanje

in se lahko tudi sami preizkusijo v kateri od

med

organizacijami Krepimo

in

nevladnimi

osnovnimi

prepoznavnost

organizacij,

prispevamo

prostovoljstva

in

šolami.

aktivnosti. Na ta način se spodbuja doživeto,

nevladnih

praktično učenje med mladimi, vključevanje

razvoju

v aktivnosti nevladnih organizacij ter aktiven

novih

in kvaliteten način preživljanja prostega

k

pridobivanju

članov med osnovnošolci. NVO

gre

v

šolo

predstavlja

lokalno

zelo hladen, večkrat smo slišali, da so

Z oblikovanjem Kataloga učnih programov za

med

nevladnimi

oblikovali programi nevladnih organizacij, ki

organizacijami iz lokalnega okolja. Namen

jih lahko osnovne šole izberejo za izvajanje

je predstavitev nevladnih organizacij in

dni dejavnosti. S tem nevladne organizacije

njihovih dejavnosti, programov in projektov

dopolnjujejo

učencem in učiteljem, seznaniti učence

ki so tradicionalno v izvedbi javnega ali

z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z

ekonomskega

možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno

organizacije

okolje ter vključitev dejavnosti oziroma

dobijo priložnost za potencialna nadaljnja

programov nevladnih organizacij v izvajanje

sodelovanja s šolo, kot izvajalci športnih,

šolskega učnega načrta.

naravoslovnih, tehničnih in kulturnih dni.

šolami

število šol po vsej Sloveniji. Odziv je bil

časa.

partnerstvo in medsektorsko sodelovanje osnovnimi

osnovnimi šolami, kontaktirali smo veliko

in

osnovne

šole

oz.

so

se

prevzemajo

sektorja. širijo

spodbudili

svoje

Tako

in

storitve, nevladne

poslanstvo

in

Katalog je dostopen na spletni strani www. Z interaktivno in doživljajsko predstavitvijo

consulta.si.

na

nevladne

V tem času je bila akcija izvedena štirikrat

organizacije navdušijo mlade, da se aktivno

na 14 osnovnih šolah v zasavski regiji.

vključijo v delo lokalnih društev, zavodov

Sodelovalo je 150 nevladnih organizacij, ki so

in

se predstavili več kot 4.800 osnovnošolcem.

osnovnih

šolah

ustanov. Tekom

Stran - 36

lahko

akcije

na

praktičen

Stran - 37


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

REGIONALNO

Tekom

STIČIŠČE NVO PLANOTA

priprave

strategije

je

bila

• sprožili ureditev enduro prog v Avčah (v

ustanovljena tudi »Komisija za mladinska

teku, izvedba do poletja 2021),

vprašanja pri županji«, ki jo sestavljajo

• sprožili postopek ureditve kolesarskega

predstavniki

Ključna

poligona (pumptrack-a) v Ložicah, ki bo

vloga komisije je v obravnavi mladinske

doprinesel k razširitvi športne ponudbe

problematike (in pripravi pobud za reševanje

in

le-te) ter priprava letnih in srednjeročnih

prebivalcem

načrtov, ki temeljijo na potrebah mladih.

športno udejstvovanje in gibanje.

občine

in

mladih.

infrastrukture

v

lokalnem

omogočil

več

okolju

možnosti

ter za

Na ta način »Komisija« predstavlja prostor za usklajevanje potreb in izzivov mladih in odločevalcev ter omogoča mladim aktivno participacijo v lokalni skupnosti. Rezultat sprejete strategije in delovanja komisije

za

mladinska

vprašanja

je

že

opazen v praksi, saj so v občini Kanal ob

USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA Izvajamo

program

"Zelena

socialna

aktivacija", katerega cilj je povezati potrebe: •

socialnih

podjetij,

npr.

potreba

po

embalaži za pakiranje izdelkov, • uporabnikov nevladnih organizacij, npr. pridobiti delovne spretnosti za proizvodnjo embalaže ter • podjetij, ki npr. donirajo socialnemu podjetju odpadne materiale za ponovno uporabo v proizvodnji embalaže – s tem podjetja izkazujejo družbeno odgovornost. Na področju mladine si v sodelovanju z drugimi regionalnimi deležniki (razvojne agencije,

občine,

prizadevamo

za

NVO,

univerze

vključevanje

mladih

…) v

lokalni razvoj in za pridobivanje izkušenj že v času njihovega izobraževanja. V okviru programa Mladi v akciji smo v letih 2018 in 2019 povabili mlade iz kanalske občine na delavnice, na katerih so s pomočjo zunanjega izvajalca (ge. Mateja Cepin) identificirali potrebe in izzive mladih v lokalni skupnosti, pripravili nabor možnih ukrepov za reševanje problemov mladih, začrtali smernice sodelovanja z odločevalci in določili načine participacije. Ogledali so Stran - 38

Soči: • sprožili postopek za ustanovitev Zavoda za

si tudi primer dobrih praks (MC v Velenju)

turizem Kanal, ki bo pokrival tudi področja

ter izmenjali mnenja in izkušnje z odločevalci

kulture, športa in mladine (maja 2021 bo

in predstavniki občinske uprave.

potrjena na občinski seji, drugo branje), • uredili mladinski prostor v Kanalu,

Rezultat

vsega

tega

sprejeta

Strategija

je

za

pripravljena

mlade

v

in

Občini

Kanal ob Soči 2020–2024. V strategiji so opredeljeni ključni ukrepi, ki bodo omogočili boljše zaposlovanje, izobraževanje, večjo dostopnost mlade,

do

primernih

vključevanje

v

stanovanj

pripravo

za

lokalnih

programov ter še bolj kvalitetno preživljanje prostega

časa

mladih

v

Občini

Kanal

ob Soči. Strategija bo prispevala tudi k hitrejšemu osamosvajanju mladih in njihovi boljši participaciji v lokalnem okolju. V občini Kanal ob Soči so imeli mladi že pred sprejetjem strategije možnosti za različna udejstvovanja prostega

časa.

in

aktivno

Izvajanje

preživljanje strategije

pa

sodelovanje med mladimi in občino ter drugimi organizacijami še bolj okrepi, saj uspešno

izvajanje

le-te

zahteva

aktivno

sodelovanje med vsemi deležniki v občini. Po besedah županje, Tine Gerbec, gre dejansko za strategijo razvoja občine in ne le za strategijo za mlade. Stran - 39


www.zanvo.org

Mreža regionalnih stičišč

REGIJSKO STIČIŠČE BOREO

MLADINSKI CENTER POSTOJNA Boreo izvaja številne zagovorniške akcije:

skrbijo za zdrav in aktiven način življenja in

PO-stoj-na

spoštljiv odnos do okolja. Manjkali niso niti

Unicefovo z

mladimi,

akcija

živi

ulici,

mesto,

PO-stoj-na

Šolo

stičišč)

prepoznavnost

otrokom

idr.,

prijazno živi

ulici

za

župane

(skupna

s

katerimi

krepimo

nevladnega

sektorja

v

Primorsko—notranjski regiji.

ponudniki storitev in izdelkov domače obrti. Letos se obiskovalci žal niso mogli udeležiti igranja

različnih

športov,

niti

preizkusiti

raznih rekvizitov. Tudi delavnice so manjkale,

PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2020 10. september 2020

saj ob tem ni mogoče zagotoviti razdalje in ugoditi vsem zahtevam in priporočilom, ki so letos krojile poletne dogodke. Smo

Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo

pa lahko ob dobri kavi poklepetali in se še

speljati Tržnico nevladnih organizacij, na

bolj povezali med seboj. Mogoče pa kljub

kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov

okrnjenemu

in drugih organizacij naše regije.

večjo povezanost in sodelovanje pri različnih

programu

dogodek

prinese

projektih v prihodnosti. Ob zaključku Festivala Zmaj 'ma mlade se

je

na

tržnici

nevladnih

organizacij

Obiskovalci so nedvomno začutili sporočilo,

obiskovalcem predstavilo 45 organizacij, ki

da sta sodelovanje in povezanost najboljša

v občini Postojna in širši regiji delujejo na

načina za premagovanje ovir in tudi za

različnih področjih, od športnih, kulturnih,

preživljanje prostega časa.

humanitarnih, okoljevarstvenih ... Aktivno

državljanstvo

mladih

kot

prvi

Kaj vse počnejo nevladniki in kako z vloženim

v

prostovoljnim delom dvigujejo kvaliteto

občinski svet. Na sejah OOS, ki je replika

življenja v lokalnem okolju in širše, so letos

pravega,

pokazali na prizorišču za Ljudsko univerzo

predloge županu in občinski upravi.

Sloveniji

vzpostavljamo

mladi

podajajo

skozi

Otroški

konstruktivne

in na Prešernovi cesti. Predstavila so se športna in kulturna društva, organizacije, ki z ozaveščanjem in različnimi aktivnostmi Stran - 40

Stran - 41


Mreža regionalnih stičišč

KOROCIV – KOROŠKO

REGIONALNO STIČIŠČE ZA NEVLADNE

ORGANIZACIJE (NVO)

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM Konzorcij

»Sinergija

v

gibanju

4D«

sestavljajo nevladne organizacije, ki se v

medkulturni

svetovalec,

organizator

izobraževanj in koordinator konzorcija.

Koroški regiji ukvarjajo z vzgojo mladih, predvsem na področju telesne kulture,

Sinergija

zdravja in športa. Pri svojih dejavnostih so

aktivnosti

najboljši v svojih lokalnih okoljih, kar kaže

rešuje dva problema mladih v Koroški regiji

tudi na število mladih, ki so vključeni v

(mladi med 4. in 18. letom):

njihove programe (NK Fužinar, NK Peca,

1. slabe športne sposobnosti otrok in pojav

RK Slovenj Gradec 2011, KK Dravograd). V

vedno večje debelosti med otroki v regiji,

konzorcij je vključena tudi Rokometna šola

2.

Sebastjana Soviča, ki deluje v okolju, kjer

priseljencev v regiji.

nizka

v

gibanju

na

4D

zgoraj

družbena

skozi

naštetih

izvajanje področjih

vključenost

mladih

imajo veliko izkušenj z integracijo mladih V okviru izvajanja projekta se že kažejo

priseljencev skozi športne aktivnosti.

konkretni Konzorcij

prostovoljci

v

posameznih

delavci

in

partnerskih

ki

znanj

na

organizacijah se vseskozi izobražujejo in

komplementarnih področjih v partnerskih

usposabljajo na različnih področjih, s čimer

organizacijah,

in

skrbijo, da se zgoraj omenjena problema

odpira povezave pri lokalnih odločevalcih

tudi aktivno rešujeta v praksi. Beležimo

in drugih relevantnih deležnikih v regiji.

namreč izboljšan fitnes indeks otrok in

za

dvig

Konzorcij

Zavod

Strokovni

Konc,

skrbi

zaokrožuje

rezultati.

kompetenc izvaja

razvija

in

izobraževanja

nove

storitve

in

z

multidisciplinarnim pristopom odpira nova

večje število vključenih mladih priseljencev v organizacije.

delovna mesta s povezavo že obstoječih resursov partnerjev konzorcija na področjih

Pridruženi

športa,

zdravja,

Koroška d. o. o., Mladinski zavod Kompleks,

pravic.

V

mladih

in

človekovih

partnerji

pri

projektu:

RRA

tako

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ OE

ustvarjenih šest novih delovnih mest: šolski

Ravne na Koroškem, Mestna Občina Slovenj

koordinator, motivator mladih, promotor

Gradec, Občina Ravne na Koroškem, Občina

športa, promotor zdravega načina življenja,

Dravograd, Občina Črna na Koroškem.

Stran - 42

okviru

konzorcija

je

www.zanvo.org Povežite se z nami.


REGIONALNO STIČIŠČE NOVUS

Trg mladosti 6 3320 Velenje

Telefon 064 237 477

Facebook facebook.com/sticiscenvoNOVUS

Spletna stran

E - pošta

www.sticisce-novus.si

info@sticisce-novus.si

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

Profile for ZaNVO-NOVUS

Predstavitev stičišč nevladnih organizacij  

Predstavitev stičišč nevladnih organizacij  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded