Page 1

PORTFOLIO žanna bilecka


Ing. Arch. Žanna Bilecka bilecka.zanna@gmail.com +420 608 177 917


CURRICULUM VITAE Vzdělání

Pracovní zkušenosti

2009 - 2013 VOŠ a SPŠ stavěbní arch. Jana Letzela, Náchod, Obor lyceum, s maturitou

říjen 2015 - červen 2016 Design Švec

2013 - 2017 ČVUT v Praze Fakulta stavební Archutekura a stavitelství bakalářské studium 2017 - 2019 ČVUT v Praze Faakulta stavební Architektura a stavitelství magisterské studium Kurzy 2019 Athens - Instituto Superior Técnico Lisbon - workshop

říjen 2016 - listopad 2017 Modrá pyramida RSH stavební společnost červenec 2018 - září 2018 Alessandro Pepe Arquitecto Porto, Portugalsko září 2017 BIZAARCH Praha Jazyky Angličtina - pokročilá Ruština - rodilý mluvčí Španělština - základní Programy ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop, InDesign, SketchUp, Lumion, Vray, ArcGIS, MS Word, Excel, Power Point


AMG2 - URBANISTICKÁ STUDIE REKONVALESCENCE AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA


HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ BOURANÉ STAVBY

SCHÉMA SOUČASNÉHO STAVU

PONECHANÉ STAVBY ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

autokemp

občerstvení

HAMR

Zahradnictví Rypáček

jezdecký oddíl Orion

autoservis

obytné budovy

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAVRŽENÉ LÁVKY SILNICE CYKLOSTEZKA

SCHÉMA DOPRAVY

PĚŠÍ STEZKY VSTUPY NA ÚZEMÍ


HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NOVĚ NAVRŽENÉ STAVBY AREÁL VYSOKÉ ŠKOLY SPORTOVNÍ

SCHÉMA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

STAVBY PRO SPORT A REKREACI PROSTORY PRO KOMERCI

AMG2 - URBANISTICKÁ STUDIE REKONVALESCENCE AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA


HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAVRŽENÉ STROMY SCHÉMA ZELENĚ

STÁVAJÍCÍ STROMY VOLNÁ ZELEŇ


SITUACE DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA

0

5

10

15

20

[m]


BUDOVA A

BUDOVA B

FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ OSA

SHROMAŽĎOVACÍ / VEŘEJNÉ PROSTORY

ATRIUM

TERASA PROSRTUPNOST


PŮDORYS 1.NP

DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA

0

5

10

15

20

[m]


0

5

10

15

20

[m]


PŮDORYS 3.NP

DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA

0

5

10

15

20

[m]


0

5

10

15

20

[m]


ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA


DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA


DIPLOMOVÁ PRÁCE AREÁL FTVS. VYSOKÁ ŠKOLA U AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN BRANÍK, PRAHA


REKONSTRUKCE BYTU TURÍN, ITALY ALESSANDRO PEPE ARQ


RECONSTRUCTION OF APARTMENT BUILDING TURIN ITALY


RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH BEDŘICHOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


RODINNY DŮV JIZERSKÝCH HORÁCH Návrh založen na natočení hřebenu střechy tak aby doplňoval stávající zástavbu. Natočení tak aby byly odkryty určené pohledy do krajiny bez vizuálních závad. Hmota domu je z jednoduchého obdelníkového půdorysu, dvě podlaží a sedlová střecha podle vzoru okolních domů. Hmotou proniká prosklený pruh propisující se oběma podlažími, jako hlavní komunikační kanál se schodištěm a průhledem od vstupu až po terasu. Prosklená hmota v 1.NP vystupuje jako skleněný kvádr s umístěným zádveřím a závětším na straně východní a jako oddělovací zastřešený prvek v části druhé,na straně západní. Dům pracuje s výhledy na světové strany, hlavně s jižním a západním. Podle toho jsou umístěny prosklené plochy. Celá jižní fasáda je prosklena a zasazena do domu o metr aby vznikla přirozená clona proti slunci. Na tyto světové strany je umístěnatěna i terasa, která zasahuje do vnitřního prostoru u kuchyně aby spojila venkovní prostor s vnějškem a vznikla tak i zastřešená část terasy.


RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH BEDŘICHOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH BEDŘICHOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


RODINNY DŮV JIZERSKÝCH HORÁCH Návrh založen na natočení hřebenu střechy tak aby doplňoval stávající zástavbu. Natočení tak aby byly odkryty určené pohledy do krajiny bez vizuálních závad. Hmota domu je z jednoduchého obdelníkového půdorysu, dvě podlaží a sedlová střecha podle vzoru okolních domů. Hmotou proniká prosklený pruh propisující se oběma podlažími, jako hlavní komunikační kanál se schodištěm a průhledem od vstupu až po terasu. Prosklená hmota v 1.NP vystupuje jako skleněný kvádr s umístěným zádveřím a závětším na straně východní a jako oddělovací zastřešený prvek v části druhé,na straně západní. Dům pracuje s výhledy na světové strany, hlavně s jižním a západním. Podle toho jsou umístěny prosklené plochy. Celá jižní fasáda je prosklena a zasazena do domu o metr aby vznikla přirozená clona proti slunci. Na tyto světové strany je umístěnatěna i terasa, která zasahuje do vnitřního prostoru u kuchyně aby spojila venkovní prostor s vnějškem a vznikla tak i zastřešená část terasy.

TO BUY: WINE avocado


RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH BEDŘICHOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


DUBAI - CULTURE VILLAGE Vzhledem k tomu, že svět je stále více městský a města jsou stále větší a hustěji osídlené, čímž se zvyšuje naše spotřeba energie, stejně jako emise CO2, je zapotřebí specifických opatření ke snížení negativních vlivů. S populací, která se za posledních 70 let zvýšila více než 100krát, zatímco její městská struktura vzrostla 400krát ve stejném období, Dubaj je dnes jedním z průkopnických měst, pokud jde o udržitelnost Úkolem 14. ročníku mezinárodní soutěže MULTICOMFORT House Student Contest, kterou vyvinula společnost ISOVER v úzké spolupráci s magistrátem Dubaje a Dubai Properties Group, je rozvoj vize pro transkulturní dynamický rozvoj komunity, který se nachází na okraji Kulturní vesnice Dubaj. Cílem bylo vytvořit udržitelnou architekturu integrovanou do městského prostoru a zároveň reagovat na kritéria společnosti Saint-Gobain MULTICOMFORT a zohlednit klimatické podmínky a regionální kontext lokality a Dubaje. Návrh by měl být udržitelný, inovativní (originální a kreativní) a měl by řídit město dál. Kromě výstavby je třeba zvážit sociální a ekonomické aspekty a navrhované řešení by mělo novému areálu poskytnout nový impuls Architektura se musí hodit do okolí areálu. Budou navržena řešení městského prostoru pro bezprostřední okolí lokality.

MULTICOMFORT HOUSE STUDENT CONTEST - ISOVER CULTURE VILLAGE - AL JADAF DUBAI UAE


MULTICOMFORT HOUSE STUDENT CONTEST - ISOVER CULTURE VILLAGE - AL JADAF DUBAI UAE


MULTICOMFORT HOUSE STUDENT CONTEST - ISOVER CULTURE VILLAGE - AL JADAF DUBAI UAE URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ na základě plánovaného rozvoje daného území jsme navazovaly na stávající plán promenády jež lemuje celé pobřeží zálivu. našim cílem bylo do území přivést vodu, která bude mít nejen hodnotu estetickou, ale i energeticky úspornou pro navržené domy. území je rozděleno na tři samostatné bytové jednotky, které jsou navrženy v přímé návaznosti na stávající plán. komunikace jsou rozděleny do tří úrovní dle využití. primární úroveň vedoucí od knihovny je určena zejména pro obyvatele komplexu. přidanou hodnotou této úrovně je prostor pro zakryté venkovní trhy se schody k posezení s občerstvením. sekundární je navržena pro místní obyvatele jako rekreační část s místy pro odpočinek a terciální pokračuje ze stávající promenády pro obyvatele i veřejnost. z ní je přímá dostupnost k uměle navrženému zálivu, kde vyvrcholením je monumentální fontána. komunikace jsou navrženy tak, aby se prolínaly s parterem bytových domů, ve kterých se počítá s prostory pro občanskou vybavenost, jako banka, školka, restaurace. ve zbylých prostorech budou umístěny obchodní jednotky. v území je zastavěno 4080 m2 plochy, tedy 30% pozemku, kde 80% je bytových a 20% komerčních. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ návrh vychází z urbanistické studie území, kde vzniklé tři hmotové celky dělíme na vrstvy podle podlaží. spodní dvě podlaží jsou určena parteru, který je uskočen pro vznik průchozího prostoru a budova se propojila s oklními pěšími komunikacemi. budovy jsou rozděleny i výškově podle umístění aby umožňovaly co nejlepší výhled. primární prvek návrhu je zajištění dostatečného stínění na pozemek i budov navzájem. vzniklé podlažní vrstvy tedy dále lehce natáčíme, aby jsme přesahy podlaží vytvořily přirozené stínění. stínění podporujeme i navrženými slunolamy, které dodávájí stavbě jak vizualní tak funkční hodnotu. přirozené osvětlení dále přivádíme atrii umístěnými ve středu budovy v mezibytovém prostoru. v jedné z budov je umístěno podlaží v podobě otočené desky, která zajišťuje zastíění i pro promenádu podél umělého zálivu a další okolí.


MULTICOMFORT HOUSE STUDENT CONTEST - ISOVER CULTURE VILLAGE - AL JADAF DUBAI UAE


JUNIOR SWEET - HOTEL CENTURY OLD TOWN PRAGUE Návrh hotelového pokoje velikosti junior sweet, je v designovém petihvězdičkovém hotelu Century Old town Prague, na Náměstí Republiky. Dle toho je navržen koncept, luxusního apartmá pro jednu či dvě osoby. Pokoj je navržen v ostrém jednoduchém stylu, opakujících se barev a tvarů. Pokoj o velikosti 6x7m, je rozdělen na obývací část a koupelnu, celý prostor je průchozí a nerozdělen, oddělena dveřmi je jen toaleta. Koupelna volně přechází zvým povrchem do zbytku prostoru i svýmy dlaždicemi zasahujícími na vchodovou část.

Úhlavním motivem je šestiúhelníkový motiv opakujiící se na tapetě, v koupelně na podlaze a jeho rozsypaná podoba je použita i jako malba nad gaučem a malá zrcátka na skříni. Srdcem pokoje je postel, jako nejdůležitější prvek hotelového pokoje, kolem ní se tak vše obtáčí. Výrazným prvkem je také fialová sofa, doplněna křeslem v horčicové barvě, v této barvě je i odpočinkové/čtecí křeslo u knihovničky, vhodné také k napsání dopisu či pohledu. Všechny stolky jsou zhotoveny na míru a mají zlaté nožičky.

JUNIOR SWEET HOTELOVÝ POKOJ HOTEL CENTURY OLD TOWN PRAGUE INTERIÉR


JUNIOR SWEET HOTELOVÝ POKOJ HOTEL CENTURY OLD TOWN PRAGUE INTERIÉR


REKONSTRUKCE PROSTORU BAZÉNU PETSCHKOVA VILA PRAGUE PETSCHKOVA VILA- DEJVICE CHILL ROOM PRAHA


Ing. Arch. Žanna Bilecka bilecka.zanna@gmail.com

Bc. Žanna Bilecka tel.: +420 608 177 917 e-mail: bilecka.zanna@gmail.com

Profile for Zanna Bilecka

PORTFOLIO_Z  

Architecture portfolio.

PORTFOLIO_Z  

Architecture portfolio.

Advertisement