Page 4

ปั่นกันเถอะเรา ครั้งที่ 23 ชวนปั่น ทริปทางไกลแต่ไม่ไกลมาก วัดพระพุทธฉาย – อทช.น้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 นัดเจอกันที่สวนรถไฟ เวลา 8.00 น.ล้อหมุน ปั่นไปตามถนนวิภาวดีขาออก เพราะว่ามีทางด่วนต่างระดับบังแดดให้และไม่มีไฟแดง ทำให้ไปได้คล่องตัว กระจายรายได้ไปตามร้านค้าข้างทางซึ่งมีอยู่มากมาย และอาศัยปั๊มน้ำมันเป็น ห้องน้ำได้ตลอดทางเช่นกัน....กระทั่งเลยหนองแคไปเล็กน้อยจนถึงที่หลัก กม.102 ขึ้นทางต่างระดับบายพาสไปนครราชสีมา และไปเลี้ยวขวาที่สี่แยก ไฟเขียวไฟแดงแรก....จนถึง อทช. น้ำตกสามหลั่นเข้าสู่ที่พักในเวลาประมาณ 14.00 น.รวมระยะทางขาไปประมาณ 112 กม. ถึงที่พักแล้วให้ทุกคนได้สัมผัส กับธรรมชาติของน้ำตกสามหลั่น ที่สามารถเดินป่าขึ้นเขาไปในระยะไม่ไกลนัก พร้อมทั้ง สามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เช่นวัดพระพุทธฉาย และ อื่นอื่น สัมผัสกับวิวทิวทัศน์เรือกสวนไร่นาป่าเขาลำเนาไพร อย่างเพลิด เพลินเจริญใจ มื้อเย็นไปกระจายรายได้ที่ร้านอาหารเชิงวัดพระพุทธฉาย...ร้าน คุณต่อ อาหารตามสั่ง วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 ตื่นเช้ามาจัดการธุระส่วนตัวเสร็จสรรพ ในเวลา 6.00 น คุณต่อจะมาส่งข้าว เหนียวร้อนนุ่มติดน่องไก่ทอดมาด้วย 1 ชิ้น (คงจะเป็นน่องรวมสะโพกคุณต่อ ขอชุดละ 40 บาท มีข้าวเหนียว 10 บาท + น่องไก่ทอด 30 บาท ท่าน สามารถโทรฯสอบถามคุณต่อได้ที่เบอร์ 082−239−6277 ครับ หรือไปตกลงกัน ที่ร้านในตอนเย็นที่หน้าทางขึ้นวัดพระพุทธฉายนั่นเอง 7.00 น ล้อหมุนกลับสวน รถไฟ มาทางด้านหลังวัดพระพุทธฉาย นำไปชมอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวเป็นอันดับ สองของประเทศไทยรองจากถ้ำขุนตาลที่จังหวัดลำปาง−ลำพูน ใช้เส้นทาง ซิงเกิ้ลเทร็กขึ้นข้ามเขาอุโมงค์นั้นเพื่อไปลงฝางนครนายกที่อำเภอวิหารแดง กลับมาทางหนองแค เข้าสู่บางกอกจนถึงสวนรถไฟต่อไป ในเวลาประมาณ 16.30 น.ระยะทางขากกลับ 120 กม.โดยประมาณครับ... เตรียมอะไรไปบ้าง คำแนะนำทั่วไปรถจักรยานพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการเดินทาง ชุดซ่อมปะยาง หรือ ยางในเอาไว้เปลี่ยนเวลายางรั่ว เต็นท์ ถุงนอน ครีมกันแดด หมวกนิรภัยสำหรับขับขี่จักรยาน โทรฯสอบถามเพิ่มเติมที่น้าเป็ด 081 0789 532

ปั่นกันเถอะเรา

CMBKK ปั่นกันเถอะเรา” ครั้งที่ 24 เย็น วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 จุดนับพบ : บริเวณหน้าหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน ตรงข้ามมาบุญครอง
 19.30 น. ล้อหมุน

04

พฤษภาคม 2552

ปฏิทนิ ทริป ปฏิทนิ ทริป พฤษภาคม – กรกฏาคม 2552

28 ธันวาคม -3 มกราคม 2552 ศุกร์ 29 พ.ค. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีห่ อศิลป์ 6-7 มิ.ย. 52 ซำเหมาอยุธยา/พบกันทีส่ วนรถไฟ (ปัน่ ไป-กลับ) เสาร์ท่ี 13- 14 มิ.ย.52 ปัน่ กันเถอะเรา –พุทธฉาย สระบุรี 21-มิ.ย.-52 ประชุมสามัญประจำปี 2552/พบกันทีห่ อ้ งประชุมอุเทนถวายฯ ศุกร์ 26 มิ.ย. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีห่ อศิลป์ อาทิตย์ท่ี 28 มิ.ย. 52 นัดซ่อมจักรยาน /พบกันทีโ่ รงงานน้าหมี 4-8 ก.ค. 52 4Fs+ ครัง้ ที่ 3 เกาะกง-กัมพูชา อาทิตย์ท่ี 5 ก.ค.52 รวมพลคนรักรถพับ – นครปฐม /พบกันทีส่ นามศุภฯ เสาร์ท่ี 11 ก.ค. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีส่ วนรถไฟ อาทิตย์ท่ี 12 ก.ค. 52 มือใหม่หดั ขี่ – เกาะเกร็ด /พบกันทีส่ วนรถไฟ 18-19 ก.ค. 52 รีไซเคิลฉะเชิงเทรา / พบกันทีท่ ำการชมรมฯ ศุกร์ท่ี 31 ก.ค. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีห่ อศิลป์ 1-2 ส.ค. 52 ซำเหมานครนายก /พบกันทีส่ วนรถไฟ เสาร์ท่ี 8 ส.ค. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีส่ วนรถไฟ …แม่ลกู ชวนปัน่ 16 ส.ค. 52 พระประแดง บางกระเจ้า/พบกันใต้ทางด่วนสะพานแขวน ศุกร์ท่ี 28 ส.ค. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีห่ อศิลป์ 8 ก.ย. 52 สำรวจเส้นทางจักรยานประดิษฐมนูธรรม เสาร์ท่ี 12 ก.ย. 52 ปัน่ กันเถอะเรา CMBKK/พบกันทีส่ วนรถไฟ 13 .ก.ย. 52 คาราวานจักรยานทีถ่ นนสีลม 20 ก.ย. 52 Car Free Day 27 ก.ย. 52 สำรวจเส้นทางจักรยานวงแหวนรอบใน / สาธารณสุขนนทบุรี รายละเอียดอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 02-612-4747 หมายเหตุ สนใจทริปใดสามารถลงชือ่ จองทริปไว้ลว่ งหน้า

ThaiCycingClub Journal  

May issu of Thai Cycling Journal.

ThaiCycingClub Journal  

May issu of Thai Cycling Journal.

Advertisement