Page 2

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 21 มิ.ย. 2552

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552

ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถนนพญาไท ใกล้โรงเรียนเตรียมอุดม เยื้องมาบุญครอง อีกวาระหนึ่งที่สมาชิกทุกท่านจะได้มาร่วมกันผนึกกำลังระดมความคิด ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของชมรมฯ พบปะพูดคุยกัน รับฟังรายงานผลงานกิจกรรมต่างๆ ในรอบปที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และรายงานงบการเงิน

กำหนดการ

11.00 น. ลงทะเบียน สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก ชมนิทรรศการภาพทริปต่างๆ พิเศษ!! สมาชิกท่านใดมีจักรยาน อะไหล่ หรือสิ่งของจำเปนสำหรับชาวจักรยาน สามารถนำมาแบ่งปนแลกเปลี่ยนจำหน่ายให้เพื่อนๆ ในราคาเพื่อนกันได้ สนทนาประสาชมรมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (สนับสนุนโดยคุณพิชิต เอื้อสกุลเกียรติประธานชมรมฯ ) 13.30 น. ชมสไลด์ภาพกิจกรรมชมรมฯ 14.00 น. เริ่มประชุม ดำเนินรายการโดยคุณมงคล วิจะระณะ มีวาระดังนี้ • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ • รายงานงบการเงิน • รายงานผลงานและกิจกรรมต่างๆ 16.00 น. พิธีมอบเข็มกลัดและเกียรติบัตรสะสมระยะทาง โดยคุณพิชิต เอื้อสกุลเกียรติ จากนั้นร่วมสังสรรค์เฮฮาประสาชมรมฯ ร้องเพลงร่วมกัน 16.30 น. ปิดงาน

หมายเหตุ

สมาชิกและผู้สนใจท่านใดมีสินค้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานจะนำมาแลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายให้เพื่อนๆราคากันเอง ก็เชิญได้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 11:00- 13:00 น. หรือหลังจากปิดประชุมแล้ว สำหรับสมาชิกที่เคยได้ร่วมทริปกับชมรมฯ ไม่ว่าปไหน กรุณามารับภาพถ่ายของท่านได้ ในวันนี้ มีภาพถ่ายจากทริปมากมาย รอให้ทุกท่านมารับไปด้วย ท่านใดประสงค์จะอาสาสมัครช่วยงานชมรมฯ เชิญลงชื่อสมัครได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่สะสมระยะทางครบ 1000 ,3000 , 5000, 8000 และ10000 กม.กรุณาแจ้งชื่อเพื่อการเตรียมเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกที่จะมอบให้ โทร.03-6124747 อย่าลืม !! อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 พบกันที่ วิทยาเขตอุเทนถวาย ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 7 สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ลานจอดด้านหน้าตึก จักรยานนำไปจอดหน้าห้องประชุมได้ค่ะ วิทยาเขตอุเทนถวายฯ หองประชุมชั้น 2 จอดรถ สยามสแควร

คณะเภสัชฯ

ถนนพญาไท มาบุญ ครอง

02

พฤษภาคม 2552

ที่ทำการชมรม

ร.ร.เตรียมฯ

ThaiCycingClub Journal  

May issu of Thai Cycling Journal.

Advertisement