Page 1

10.03.2012

TshwaneLex output

noun the joint between your foot and your leg kostka: Mum! Jack kicked me on the ankle! Mamo, Jacek kopnął mnie w kostkę!

ankle

noun the hollow place under your arm where it joins your body pacha: Her armpit skin is irritated because she shaved the other day. Skóra pod pachami ja piecze, bo niedawno się tam ogoliła.

a mpi

hip

noun one of the two parts on each side of your body between the top of your leg and your waist

biodro: The old lady had fallen and broken her hip. Staruszka przewróciła się i złamała sobie biodro. noun the red fruit of some kind of roses owoc dzikiej róży: Moja babacia zawsze wierzyła, e owoc

dzikiej ró y mo e być lekarstwem. My granny always believed that the hip can be used as medicine. adjective doing things or done according to the latest fashion najmodniejszy: Mary is really hip. Marysia jest na bie ąco z modą. idiom to shoot from the hip wyskoczyć jak Filip z konipii, palnąć coś

bez zastanowienia noun the joint that bends in the middle of your leg kolano: Lucy had a bandage round her neck. Lucyna miała zabanda owane kolano. verb transitive to hit someone with your knee kopnąc kolanem: I didn't realise that he would knee me in the belly. Nie spodziewałem się, e udarzy mnie kolanem w brzuch. idiom I go weak at the knees (at the thought of) uginają się pode mną kolana na myśl o : His smile made Anna go weak at the knees. Pod wpływem jego uśmiechu pod Anną ugięły się kolana.

knee

noun an arm or leg kończyna: W wypadku stracił wszystkie kończyny. He lost all limbs in the accident. idiom to be out on a limb nie mieć w nikim/ w niczym oparcia: As a single mother I was out on a limb Jako samotna matka nie miałam w nikim oparcia. idiom to risk life and limb ryzykować życiem i zdrowiem: He risked life and limb to save the child. Ryzykował yciem i zdrowiem, eby uratować to dziecko.

limb

noun a small dark brown mark on the skin that is slightly higher than the skin around it pieprzyk: She took a lot of moles after her father's family. Po rodzinie ojca odziedziczyła mnóstwo pieprzyków.

mole

noun the part of a person s or animal s face used for smelling or breathing nos: He broke his nose playing football. Złamał sobie nos grając w futbol. noun sense of smell powonienie, zmysł zapachu, węch: a dog with a good nose pies z dobrym węchem

no e

noun the tube which food passes down from your mouth to your stomach przełyk: In my family no one ever had any problems with the oesophagus. W mojej rodzinie nikt nigdy nie miał problemów z przełykiem.

oe ophag

noun one of the fingers kciuk: a baby sucking its thumb dziecko ssące kciuk idiom to be under somebody s thumb siedzieć u kogoś pod pantoflem, chodzić u kogoś na pasku: After the wedding Tom was under his wife's thumb. Po ślubie Tomek siedział u ony pod pantoflem. to be all thumbs mieć dwie lewe ręce: I have always been all thumbs. Zawsze miałem dwie lewe ręce.

h mb

noun a tube that carries urine down from the kidney to the bladder moczowód: Most porobably his deteriorating condition was caused by the ureter. Prawdopodobnie przyczyną jego pogarszającego się stanu był moczowód. ee

file:///C:/Users/EPCS/Desktop/S ownik polsko-angielski - English.html

1/1

Esteban  

Słownik angielsko-polski z częściami ciała jako hasła wyjściowe.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you