Page 1

Gazeta

Zamość: Zamoyski w prokuraturze

1,50 zł 28

numer

cena

9 772080 320002

30

( 0% VAT ) (056)

04 Sport: Roztocze będzie grało w Zamościu? 19

amo ska STRONA

STRONA

REKLAMA

1 50 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEĹťNY TYGODNIK

27 lipca - 2 sierpnia 2010 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

8

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Sprawa sporu między firmą Lubet a Urzędem Miasta nadal. W tym roku doszło do długo oczekiwanej ekstym czy przejęcie kamienicy przez komornika oznacza miejsce 20 stycznia 2010 roku i dotyczyła budynku pomyślnie dla włoskiego restauratora, który nie długo. Dwa tygodnie temu komornik wkroczył do

Zamość rozpoczęła się w 2006 roku i trwa misji komorniczej. Wielu zastanawia się nad koniec tej sprawy. Pierwsza egzekucja miała dawnej pierogarni. Sprawa zakończyła się kryje jednak şalu, şe wszystko trwało tak budynku dawnej winiarni.

Darmowe wejściówki!

Ira, Myslovitz, Acid Drinkers i TSA wystąpią pod koniec sierpnia w Cieszanowie pod Lubaczowem, w ramach imprezy Cieszanów Rock Festiwal 2010. Gazeta Zamojska objęła imprezę patronatem. Będziemy mieli teş trzydniowe karnety dla naszych Czytelników. Jak je zdobyć?

Kto zapłacił za ogłoszenie...?

Prywatny urzÄ…d?

15

STRONA

05

STRONA

Wiele kontrowersji wzbudziło zachowanie prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego podczas ostatniej kampanii prowadzonej przed wyborami Prezydenta Polski. Zamoyski napisał list otwarty do Zamościan i opublikował go wraz z plakatem wyborczym Bronisława Komorowskiego w lokalnej prasie. Nazwał w nim Komorowskiego swoim przyjacielem. Istnieją jednak podejrzenia, şe Zamoyski złamał przez to zapisy ustawy o wyborze Prezydenta RP.

Straşak moşe wręczyć mandat

04

STRONA

30 czerwca weszło w şycie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoşarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wprowadza ono wiele interesujących zmian. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za wypalanie nieuşytków rolnych znajdujących się w odległości mniejszej niş 40 m od budynków, dróg i lasów, będzie moşna dostać mandat.

Salmonella w Ruskich Piaskach 04

STRONA

Powrót w swoje strony Rankiem 16 czerwca oddział „Wiklina� dotarł do Rozdołów. Była to maleńka wioska połoşona na skraju nieduşego lasku. Dowódca tamtejszej placówki, sierş. „Kary� (Zygmunt Jaślikowski) ze względów bezpieczeństwa, zabronił şołnierzom wałęsania się w dzień po wiosce. Teren na razie był spokojny, więc nie chciał go dekonspirować. Stan kompanii „Ryszarda� w tym czasie wynosił około 60 ludzi, gdyş część şołnierzy zdezerterowała w Świdnikach, wykorzystując chwilową nieobecność „Ryszarda� (kiedy udawał się na odprawę do „Adama�), a 30 ludzi otrzymało urlop od szefa „Dzięcioła� w Józefinie. Ze względu na trwającą w dalszym ciągu akcję pacyfikacyjną dowódca kompanii postanowił urlopować dalszą partię şołnierzy, pozostawiając po sobie kilkunastu partyzantów.

10

STRONA

REKLAMA

0$6=<1<52/1,&=( 0$6=<& 1/<$5$2 6/1,&=(

07

STRONA

TrzynaĹ&#x203A;cie mieszkanek Domu Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej w Ruskich Piaskach zatruĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; salmonellÄ&#x2026;. Przyczyny zakaĹźenia sÄ&#x2026; nieznane. Do zatrucia doszĹ&#x201A;o w poĹ&#x201A;owie miesiÄ&#x2026;ca. 13 lipca na bĂłle brzucha i wymioty zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o uskarĹźaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; mieszkanek oĹ&#x203A;rodka, nastÄ&#x2122;pnego dnia doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;o do nich jeszcze siedem.

&/$$6

0$6=<1<52/1,&=( &/$$6

4 09 2 79 1 86 $XWRU\]RZDQ\GHDOHU&/$$6RIHUXMH FLĂ&#x2021;JQLNLUROQLF]HLVDGRZQLF]HNRPEDMQ\]ERÄšRZHVLHF]NDUQLH SRORZHSUDV\PDV]\Q\]LHORQNRZHF]Ă&#x203A;Ä&#x2DC;FL]DPLHQQHVHUZLV KXVÄ XJLĆ&#x201A;QDQVRZHLXEH]SLHF]HQLRZH $XWRU\]RZDQ\GHDOHU&/$$6RIHUXMH FLĂ&#x2021;RJIQHLUNFLLUHRSOQRLFV]LDHGLDVP DGRZQLF]HÄšNÄ&#x2DC;URRPGENLDRMQF\K]UREQR\ÄšRURZÄ&#x2DC;HOLQVLQHDFV]LNRDQUDQLH : $ XORWR UH\]SRUDZ DQP\DVG]\H\UQDÂľ\OZH]QULHLH& HVHUZLV S R Z V \ ORQ/ N$ROQ$ Z\FH6KFR ]IĂ&#x203A;RHÄ&#x2DC;NUFUX\LFM]HLDDP QDZR]\SDV]HVNXSSÄ RGÂľZ UR S GLDHFQKQR ZH F L Ă&#x2021; J Q L N L U R O Q L F ] H L V D G R Z Q L F ] H  N R P E D M Q \ ] E R Äš R ZHVLHF]NDUQLH KXVÄ XJLĆ&#x201A;QDQVRZHLXEH]SLHF]HQLRZH S ]DP QHVHUZLV 'R]OLR DÄ Z VHSU]SHUDGVD\Äš\P PDDVV]]\\QQ\]LHORQNRZHF]Ă&#x203A; Ä&#x2DC;FL LHQ KXVÄ XJLĆ&#x201A;QDQVRZHLXEH]SLHF]HQLRZH  :RIHUFLHSRVLDGDP\UÂľZQLHÄšÄ&#x2DC;URGNLRFKURQ\URÄ&#x2DC;OLQQDVLRQD ' LDR Ä 6\HUZ LVVX]HVNXSS GÂľZ OQ\FKSRNU\FLDGDFKRZH QD]Z : RIH]UF LHSSDR VLDGDP\UÂľÄ R ZQLHÄšUR Ä&#x2DC;URGNLRFKURQ\URÄ&#x2DC;OLQQDVLRQD ' LDRÄ F]\]Ă&#x203A;Ä&#x2DC;SFDLV]]DHP FKÄ RG ÂľZUROQ\FKSRNU\FLDGDFKRZH QD]Z VLHNQXQS\S

']LDÄ VSU]HGDÄš\PDV]\Q

' LĂ&#x2030;3URJUHVV&KHP ]LDÄ VSU]HGDÄš\PDV]\Q.Ä&#x2014;Z LOLÄ&#x192;VNLHJR =DPRÄ&#x2DC;Ă&#x2030; ']LDÄ 6HUZLVX ']LDÄ 6HUZLVX ']LDÄ F]Ă&#x203A;Ä&#x2DC;FL]DPLHQQ\FK ']LDÄ F]Ă&#x203A;Ä&#x2DC;FL]DPLHQQ\FK ZZZSURJUHVVFKHPSO

Ä&#x2014;Z ZLLĂ&#x2030;Ă&#x2030;3 3UURRJJUUHHVVVV& &KKHHP P Ä&#x2014; . L O L Ä&#x192; V N L H J R   .LOLÄ&#x192;VNLHJR ==DDP PRRÄ&#x2DC;Ä&#x2DC;Ă&#x2030;Ă&#x2030; 


Z Z

Gazeta

2

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Feltieton

Aktywność posła Można ją zmierzyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest statystyka. Problem w tym, że czasem kłamie. Czasem częściej niż polityk. Kilka lat temu usłyszałem od kolegi, który w Sejmie zdarł niejedną parę butów historię o pewnym pośle, który wychodził na mównicę, a po skończonym wystąpieniu bił brawo. Wszystko po to, by w stenogramie znalazł się zapis „oklaski”. Inni prześcigali się na przykład w składaniu poselskich interpelacji. To nie żart! W obecnej kadencji Sejmu, patrząc na sejmowe zestawienie bez problemu można

wskazać najbardziej aktywnych polityków. Wszyscy są z Prawa i Sprawiedliwości. I tak pod względem sejmowych wystąpień na pierwszym miejscu jest Jerzy Gosiewski (519). Najwięcej interpelacji (832) złożyła do tej pory Anna Sobecka. Zapytań - Kazimierz Moskal (385). Oświadczeń Andrzej Szlachta (87). Najmniej nieobecności podczas głosowań mają jednak posłowie Platformy. Do nich należy pierwszych czterdzieści jeden miejsc. Na czterdziestym drugim jest wspomniany wcześniej Jerzy Gosiewski. To jednak statystyka. Inna sprawa to

zaliczanie w ciągu dnia kilku wywiadów w radiu i telewizji, ale o tym kiedy indziej. Oprócz liczb, posłow ie uczestniczą także w sejmowych komisjach (także śledczych), czy zespołach parlamentarnych. Właśnie. Urok zespołu polega na tym, że on zawsze jest otwarty. Nikt nie może nikomu zabronić uczestniczenia w pracach zespołu. Jeżeli chce mieć ciupagę - proszę bardzo. Jeżeli stwierdzi, że kanarek wąskonosy wymaga ochrony? Bardzo proszę stwierdził (zresztą słusznie) Wacław Martyniuk z SLD. O moralnej i marketingowej

stronie tego największego „ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.” nie będę dziś pisał. Obojętnie jak bardzo politycy Prawa i Sprawiedliwości oburzają się na zachowanie Janusza Palikota, to ma on prawo uczestniczyć w pracach tego zespołu. Tak jak pozostali politycy mają prawo bojkotować pracę grupy parlamentarzystów pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza - o którym tym bardziej nie zamierzam się dziś rozpisywać. Zespół, w którym PiS ma monopol jest największym jaki

jest w Sejmie i to jego obrady będą najbardziej przykuwać uwagę mediów, a szkoda. Wśród pięćdziesięciu trzech zespołów znajdziemy takie rodzynki jak: brydża sportowego, wyścigów konnych i jeździectwa, motocykli i samochodów, promocji żużla, szachowy. Jest też najmniejszy w parlamencie zespół poselski „Debata”, w którym jest zaledwie trzech posłów oraz parlamentarna Grupa Uśmiechu, w której monopol ma z kolei Platforma. Piotr Pilewski

Ogród Marzeń

Ogród Pana Sebastiana z Zamościa - wyd. nr 28

Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010 1. Wybieramy ogród wydania. Najpiękniejsze ogrody, których fotografie otrzyma redakcja zostaną opublikowane i wezmą udział w konkursie. Za publikację ogrodu otrzymasz kupon o wartości 100 zł na dowolne rośliny ogrodowe, które możesz odebrać w Szkółce Roślin Ozdobnych „Matcze” przy ul. Wyszyńskiego (obok komisariatu policji). 2. Spośród wszystkich opublikowanych fotografii Czytelnicy „Gazety Zamojskiej” wybiorą „Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010”. Laureat konkursu otrzyma 12 roślin lub krzewów od sponsora konkursu, dyplom oraz publikację od „Gazety Zamojskiej” oraz pamiątkową statuetkę. 3. Aby oddać głos na najpiękniejszy ogród należy wysłać kupon z gazety do naszej redakcji na adres: „Gazeta Zamojska, ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w redakcji.

Kupon konkursowy Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010 Głosuję na ogród Pani/Pana ..................................................................................... IMIĘ LAUREATA

z ......................................................................................................, wydanie nr: .......... MIEJSCOWOŚĆ

Fotografie ogrodów z ciekawymi roślinami, kompozycjami kwiatowymi, rabatkami i nowatorskimi aranżacjami, prosimy przesyłać drogą elektroniczną do Redakcji „Gazety Zamojskiej” na adres: redakcja@zamojska.com lub korespondencyjnie na adres redakcji.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH Zamość ul. Wyszyńskiego (obok policji)

tel. 513-056-032 Szeroki wybór krzewów, drzewek i sadzonek ogrodowych


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Zamość Rozmowa z Luiggi Tondelli, prezesem spółki „Lubet” i właścicielem ‘La Cantina”

Prywatny urząd? Sprawa sporu między firmą Lubet a Urzędem Miasta Zamość rozpoczęła się w 2006 roku i trwa nadal. W tym roku doszło do długo oczekiwanej eksmisji komorniczej. Wielu zastanawia się nad tym czy przejęcie kamienicy przez komornika oznacza koniec tej sprawy. Pierwsza egzekucja miała miejsce 20 stycznia 2010 roku i dotyczyła budynku dawnej pierogarni. Sprawa zakończyła się pomyślnie dla włoskiego restauratora, który nie kryje jednak żalu, że wszystko trwało tak długo. Dwa tygodnie temu komornik wkroczył do budynku dawnej winiarni. - Proszę powiedzieć jak wyglądało przejęcie lokalu? Luiggi Tondelli: - Wydawało się, że egzekucja będzie łatwa, ale okazało się, że była skomplikowana i  długa. Jestem bardzo rozgoryczony faktem, że Urząd Miasta utrudniał mi odzyskanie budynku mimo że w wyroku Sądu Apelacyjnego znalazł się zapis, który stwierdza, że „ wszystkie instytucje państwowe” powinny mi pomagać w tej sprawie. - Co wpłynęło na fakt, że eksmisja przedłużyła się w czasie? - Przede wszystkim to, że do sądu wpłynęło klika skarg na czynności komornicze, które sąd oddalił na moją korzyść. Dodatkowo po wkroczeniu komornika do budynku okazało się, że dysponujemy nieaktualnymi planami architektonicznymi tego lokalu. Dlatego sąd zlecił rzeczoznawcy wniesienie poprawek, co wiązało się z  dodatkowymi kosztami finansowymi. W końcu udało mi się wkroczyć z komornikiem do budynku. Niestety pojawiły się kolejne kłopoty. - Jakie? - Okazało się, że nie można zakończyć eksmisji ponieważ niektóre pomieszczenia magazynowe w lokalu są zamknięte, a klucz do nich posiada właścicielka firmy dzierżawiącej piwnice. Dlatego byliśmy zmuszeni przełożyć eksmisję na następny dzień. - Ja k d a l e j w y g l ą d a ł a eksmisja? - O  godzinie 11.00 przed zamkniętym lokalem zastaliśmy

pracownika firmy, który poinformował nas, że nie możemy wejść do pomieszczeń magazynowych ponieważ jest tam wartościowy towar, za który jest osobiście odpowiedzialny. Dlatego zmuszeni byliśmy wezwać ślusarza, który otworzył nam piwnicę. - Co zastaliście w piwnicy? - Niesamowicie „cenne” rzeczy: kilka pustych butelek, beczka piwa i szmaty…! - Jak pan to skomentuje? -O czym my mamy w ogóle rozmawiać? Jak można kogoś traktować w ten sposób? Wygląda na to że miasto Zamość to prywatna instytucja, dla której nie liczy się prawo. - „Prywatna instytucja” to mocne określenie… - W wyroku Sądu Apelacyjnego stwierdzono, że wszystkie instytucje państwowe powinny mi pomagać w tej sprawie. - Według pana jak jest? - Wydaje mi się, że nie trzeba tego komentować. Fakty mówią same za siebie. Urząd miasta jako instytucja państwowa przez ponad rok i dwa miesiące utrudniał mi wyegzekwowanie tego budynku, który zgodnie z prawem mi się należy. UM nie zrobił nic co mogłoby mi pomóc w tej sprawie. Dlatego wygląda na to że w mieście Zamość nie ma publicznej instytucji, a prywatna, która nie liczy się z sądem i sędziną. Wygląda również na to, że jest tutaj prawo ale nie dla wszystkich. - Na forach internetowych

pojawiają się komentarze i wpisy, w których ludzi pytają: czego ten Włoch ciągle jeszcze chce? Z czego to wynika? - Ludzie tak reagują bo znają tylko 10 procent całej prawdy. Poza tym nie traktuje poważnie internautów, którzy podpisują się pseudonimem. Jeśli ktoś ma odwagę to niech przyjdzie i zapyta a ja mu wytłumaczę. - W tej chwili dawna pierogarnia wniosła doniesienie do prokuratury na Urząd Miasta Zamość i nie wyklucza, że bedzie się starać o odszkodowanie.Co pan o tym sądzi? - Według mnie, nie należy pytać ile wynosi odszkodowanie, ale warto zapytać: dlaczego tak się stało i dla czyjej korzyści. - Co pan ma na myśli? - Dlaczego pierogarnia wnosi o odszkodowanie, skoro była wcześniej poinformowana o tym, że jest prowadzone postępowanie sądowe w tej sprawie? Była również poinformowana pisemnie o tym, żeby zatrzymać prace remontowe, po to, żeby nie narażać miasta na dalsze koszty. Wiedzieli o tym a mimo wszystko robili swoje. Po co? - Komornik oddał panu lokale, co będzie teraz? - Wystarczy, żeby UM respektował wyroki sądowe, czyli połączył dwie kamienice, jak było to w pierwotnym projekcie. To oczywiście pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Dlaczego tak się stało, skoro można było zrobić remont zgodnie z pierwotnym projektem? Kto za to

teraz zapłaci? My. A konsekwencje? Powinny zostać poniesione. -”Morandówka” stoi. A co się stanie jeśli do Zamościa przyjedzie komisja z UE? Wtedy zobaczy, że „morandówka” nie jest wykorzystywana zgodnie ze swoim kulturalnym przeznaczeniem. Natomiast UM musi wówczas zwrócić fundusze europejskie przeznaczone na remont budynku, czyli kwotę 5, 5 mnl. zł. - Jakie są pana plany? Mieszkam tutaj bo lubię to

miasto. Ale musi się tutaj coś zmienić. W przeciwnym razie będzie tylko gorzej. I co będzie? Do domu przyjdzie mąż i zapyta o obiad, na to żona go zapyta: co chcesz zjeść? Cegłę smażoną czy pieczoną? Plany? Żyje z dnia na dzień - Wspomniał pan, że ludzie nie wiedzą wszystkiego o tej sprawie. Czy i kiedy ujawni pan prawdę? - W odpowiednim czasie. - Nie boi się pan? - Oczywiście, ale ktoś musi być pierwszy. Wioletta Sawa

REKLAMA

BEZP£ATNE STUDIA STACJONARNE

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamoœciu now

oœ TURYSTYKA I REKREACJA æ

FILOLOGIA ANGIELSKA - translatorska, nauczycielska FILOLOGIA ROSYJSKA - jêzyk rosyjski w biznesie i turystyce, nauczycielska FILOLOGIA POLSKA - ¿urnalistyka, animacja kultury, nauczycielska POLITOLOGIA - public relations, marketing polityczny, studia europejskie i polityka regionalna, studia samorz¹dowe i polityka lokalna, polityka bezpieczeñstwa, pomoc spo³eczna MATEMATYKA - matematyka z informatyk¹, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - eksploatacja samolotów i œmig³owców,in¿. pojazdy samochodowe, odnawialne Ÿród³a energii, maszyny przemys³u drzewnego

Studia podyplomowe ju¿ od 750 z³ / semestr


Z Z

Gazeta

4

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Narkotyki w więzieniu

Z policji i straży

Zamość Śledczy sprawdzą prezydenta

Zamość: uderzenie pioruna

Czy prezydent Zamościa Marcin Zamoyski wraz z urzędnikami przekroczyli uprawnienia lub nie dopełnili obowiązków? To sprawdza Prokuratura Rejonowa Lublin Południe, a chodzi o kontrowersyjną sprawę dzierżawy staromiejskiej kamienicy włoskiemu restauratorowi.

21 lipca na ul. Społecznej w budynek mieszkalny uderzył piorun. Wypadło cześć szyb, został uszkodzony dach i instalacja elektryczna. Straty oszacowano na 20 tys. zł. Na szczęście nie doszło do pożaru, nikt też nie ucierpiał bo budynek nie był jeszcze zamieszkany.

Krasnobród: drzewo na drodze Silny wiatr przewrócił drzewo na ulicę. Po jego podcięciu, strażacy usunęli je z ulicy Młyńskiej. Zdarzenie miało miejsce 21 lipca.

Wierzba: kradzież na budowie W nocy z 20 na 21 lipca magazynu jednej z bud ukradziono szlifierkę i przewody elektryczne. Właściciel oszacował straty na 7 tys. zł. Sprawca nieznany.

Krasnobród: samochód w ogniu Tego samego dnia doszło do zapalenia fiata Punto na ul. Mickiewicza. Zniszczeniu uległ przedział silnika i przewody elektryczne. Działania straży polegały na odcięciu dopływu gazu. Prawdopodobna przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zamość: okradziona z biżuterii Biżuterię o wartości 17 tys. zł oraz gotówkę o tej samej wartości skradziono z torebki właścicielki w nocy z 20 na 21 lipca. Kobieta nie zamknęła mieszkania, więc złodziej nie miał problemu z dostaniem się do jej domu.41 - letnia poszkodowana wyceniła straty na 34 tys. zł.

Kolonia Zawalów: spłonęła stodoła Trzy zastępy PSP i jeden OSP wyjechały 20 lipca o godz 3.18 na akcje gaszenia budynku. Zagrożone było również zboże, które rosło koło stojącej w ogniu stodoły. Spaleniu uległo: siano, wóz konny i rozrzutnik. Pożar nie rozpowszechnił się na zboże. W akcji pożarniczej wzięły udział zastępy z Horyszowa, Miączyna, Zawalowa i Zamościa. Straty oszacowano na 10 tyś. zł.

Krasnobród: majątek strawił ogień 21 lipca o godz. 11.41 na ul. Sobieskiego doszło do pożaru budynku gospodarczego, w którym znajdował się samochód Wolsvagen golf. Spaleniu uległ budynek wraz z autem. Straty oszacowano na 20 tyś. zł. Policja bada przyczyny i okoliczności pożaru. Nie wyklucza się podpalenia.

Lufka bez właściciela

Zamoyski w prokuraturze Zawiadomienie złożyły Polskie Pierogarnie, bo musiały wyprowadzić się z lokalu. Prokurator sprawdza na razie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie zapadła też jeszcze decyzja o wszczęciu śledztwa. Prokurator postanowił przesłuchać przedstawicieli Polskich Pierogarnii. Całą sprawa ma swój początek w  2006 roku, kiedy to Luigii Tondelli wygrał przetarg na wieloletnią dzierżawę remontowanej za unijne środki kamienicy na Rynku Wielkim. I  nic by w  tym dziwnego nie było, gdyby nie fakt, że

kamienica w niewyjaśnionych okolicznościach zmniejszyła się o blisko dwieście metrów kwadratowych. Zgubiony metraż znalazł się za ścianą, w sąsiedniej kamienicy. To zdenerwowało Włocha. Tondelli domagał się więc by miasto oddało mu zgubione metry. W  rezultacie miasto rozwiązało umowe z  Włochem i  ogłosiło nowy przetarg, który wygrała firma należąca do Polskich Pierogarni Zapiecek. Do piwnicy wprowadziła się też inna firma. Włoch nie wytrzymał i  podał miasto do sądu. Proces wygrał.

Zamość Nowe regulacje prawne

Strażak może wręczyć mandat 30 czerwca 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wprowadza ono wiele interesujących zmian Nowe regulacje prawne zawierają wcześniej nie istniejący zapis, który zabrania palenia traw i nieużytków rolnych. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za wypalanie nieużytków rolnych znajdujących się w odległości mniejszej niż 40 m od budynków, dróg i lasów będzie można dostać mandat. - Strażak ma prawo wydać sprawcy podpalenia mandat karny. Może wynosić od 50 nawet do 500 zł. Jest to jakaś forma nacisku i oddziaływania na świadomość społeczną. - mówi Andrzej Szozda, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Pa ństwowej St raży Poża r nej w Zamościu.

W asyście komornika wszedł do lokalu. Komornik przekazał Włochowi ostatnią piwnicę, w której działała restauracja Skarbiec Wina. Lokal jest częścią umowy dzierżawy, którą miasto podpisało z Tondellim. Egzekucja komornicza odbyła się w asyście policji. Nie do końca wiadomo jak w całej sprawie zachowa się drugi restaurator. Nie wykluczone, że obie restaurację będą chciały od miasta odszkodowania. wues

Szklana lufka z suszem przypominającym konopie indyjskie wymieszane z amfetaminą została znaleziona 20 lipca w jednej z cel Zakładu Karnego przy ulicy Okrzei w Zamościu. Żaden z osadzonych nie przyznaje się do posiadania narkotyków. - Podczas kontroli celi na oddziale terapeutycznym jeden z funkcjonariuszy znalazł przedmiot niedozwolony, który przekazano policji do analizy. Jeżeli będą podstawy, to zostanie wszczęte śledztwo w tej sprawie - poinformował nas Mirosław Radliński, oficer prasowy zamojskiego Zakładu Karnego. WMS

Powiat Pechowy wtorek na drogach Zamojszczyzny Celem wprowadzenia nowych zmian jest poprawa poziomu bezpieczeństwa. Słabością nowego rozporządzenia jest trudność w egzekwowaniu prawa. - Bardzo trudno jest namierzyć delikwenta. Żeby to zrobić trzeba zlapac go na gorącym uczynku lub istnieliby świadkowie, którzy potwierdziliby jego sprawstwo dodaje Szozda. Karane będą również osoby które utrudniają straży prowadzeni czynności przeciwpożarowych. Nowe przepisy narzucają również właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom budynków, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych, konieczność zabezpieczenia ich przed pożarem. Budynki muszą być teraz wyposażone w gaśnice, hydranty i pompy. Wlasciciele budynkw musza ponadto umieścić w  widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Oprócz tego zobowiązani są rowniez oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami m.in. drogi i  wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, drzwi oraz drogi przeciwpożarowe. Rozporządzenie weszło w życie z dniem jego podpisania. wiosa

Gdeszyn Okradziono księdza

Sprzęt ogrodowy znikł Warty 6 tysięcy złotych sprzęt ogrodowy, należący do proboszcza parafii w Gdeszynie pod Miączynem, skradziono z pomieszczenia przy plebanii. Łupem nieznanych sprawców padły ciągnik ogrodowy i kosiarka samojezdna. Sprzęt pomocy był przy utrzymywaniu porządku na ogrodzie i trawnikach przy kościele i plebanii. Nie wiadomo też kto ukradł sprzęt. Sprawców szuka policja. Do kradzieży doszło prawdopodobnie w nocy z 22 na 23 lipca. Red.

Niebiezpiecznie na drogach Jeden wypadek śmiertelny z udziałem rowerzysty i dwie kolizje z udziałem motorowerzystów to bilans wydarzeń na drogach powiatu zamojskiego.

57-latek z gminy Grabowiec zmarł w wyniku wypadku do którego doszło 20 lipca o godz.8.40 w  miejscowości Grabowczyk. Mężczyzna jadący rowerem wjechał pod koła volkswagena passata. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 57-letni mieszkaniec gminy Grabowiec jechał rowerem lewą stroną jezdni, a następnie zjechał do osi i zderzył się z volkswagenem passatem. Rowerzysta doznał ciężkich obrażeń głowy, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kierujący passatem 51-latek z gminy Grabowiec był trzeźwy, od 57-latka pobrano krew do badań. Na tym nie koniec wypadków drogowych. W Wólce Wieprzeckiej kierujący motorowerem wykonując manewr skrętu w lewo nie upewnił się, czy ma wolną drogę i wjechał wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu marki volvo. Kierujący motorowerem doznał urazu głowy, pęknięcia miednicy

i wstrząśnienia mózgu. Kierowca auta był trzeźwy, od motorowerzysty pobrano krew do badań. Do zdarzenia doszło o godz. 8.20. Natom i a s t o  go d z . 15.0 0 w Płoskim doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu i tylko dzięki refleksowi motocyklisty nie doszło do nieszczęścia. Kierujący motocyklem jechał drogą od strony Szczebrzeszyna w stronę Zamościa. Z drogi podporządkowanej, od strony Mokrego wyjechało nagle audi. Ponieważ motocyklista jechał wolno, zdążyła wyhamować i poza zwichnięciem barku, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierująca autem kobieta odjechała z miejsca zdarzenia, nie udzielając pierwszej pomocy poszkodowanemu. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie sprawcy wypadku. WMS


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zdaniem znanych

5

Jak promować ideę sportu na wsi?

Lesław Kapka przedsiębiorca, działacz sportowy

Co roku organizowane są Powiatowe Igrzyska Sportowe LZS. Do rywalizacji sportowej stają drużyny zrzeszone w Ludowych Zespołach Sportowych. Zrzeszenie LZS jest powszechną organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast i stara się wypełniać swoje założenia najlepiej jak może. Jednak tego typu inicjatywy, jak sportowe święta gmin, należą raczej do rzadkości. Sport poważnie traktowany jest tylko przez mieszkańców większych miast, którzy uprawiają go by zabić czas, bądź sprawdzić się w różnych dyscyplinach. Mają również dostęp do szerokiej bazy klubów sportowych, które w miastach prężnie działają. Zupełnie odwrotnie sprawa wygląda na wsi. Imprezy sportowe to rzadkość. Również zaplecze do uprawiania jakiegokolwiek sportu na wsi pozostawia wiele do życzenia. Ale niechęć do uprawiania sportu to również efekt mentalności mieszkańców wsi, również władz gminnych, które żałują grosza na propagowanie idei sportu. Dzisiaj pytamy Lesława Kapkę, znanego na Lubelszczyźnie przedsiębiorcę i działacza sportowego oraz Jana Świcia, znanego przedsiębiorcę, ale również przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu o to, co należy zrobić, by lepiej propagować ideę sportu na polskiej wsi?

Na bazie swoich doświadczeń z ostatnich czterech lat pracy z klubem wiejskim GLKS Spartakus Szarowola, zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Według mnie rozwój sportu na wsi został zepchnięty na daleki margines. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że brakuje pieniędzy na drogi, na szkołę i tak dalej. Przecież tak naprawdę zawsze będzie brakowało pieniędzy, ale władze samorządowe powinny wykazywać większe zaangażowanie i większe wsparcie inicjatyw społecznych. Generalnie obecną sytuację sportową na wsi można określić jako marazm i totalna zapaść. By propagować ideę sportu na wsi, należałoby wyszukać wzorców, które potrafiłyby przyciągać młodych ludzi do uprawiania sportu. Olbrzymie pole do popisu maja tutaj nauczyciele, którzy powinni coś zrobić, by sport stał ponad komputerami i internetem, a niestety internet jest w tej chwili jedyną rozrywką na wsi. A można to zmienić i szczerze w to wierzę.

Jan Świć przedsiębiorca, przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu

Edukację w wiedzę należy rozpoczynać w wieku przedszkolnym i szkolnym; podobnie jest ze sportem i jego dyscyplinami. W ciągu ostatniego okresu wiele w tej mierze się zmieniło, nastąpił duży rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminach i miasteczkach. Tego przykładem jest Miączyn, gdzie są piękne obiekty sportowe i już po raz kolejny odbyły się Powiatowe Igrzyska Sportowe LZS Mieszkańców Wsi. Wystąpiły reprezentacje wszystkich gmin powiatu zamojskiego, ponad kilkaset uczestników w różnym przedziale wiekowym. Tego typu imprezy ale również całoroczna liga LZS koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i wielu innych dyscyplin zachęcają młodzież do udziału i treningów. Uważam, że stworzenie właściwych warunków do treningów, akceptacja środowiska, liczne nagrody i wyróżnienia, zachęcają młodzież do uczestnictwa w życiu sportowym. Działalność Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu służy właśnie temu rozwojowi. Działamy społecznie bez specjalnych środków finansowych ale wszystkie wyniki sportowe są publikowane w lokalnych mediach, to też podnosi ducha rywalizacji sportowej. Reasumując: wykorzystajmy wszystkie fundusze unijne na rozwój obiektów sportowych a będziemy mieć wysportowaną młodzież i chętnych do treningów i rekreacji.

Zamość Prezydent przyjaciel prezydenta, czyli...

Zamość Kultura

Kto zapłacił za ogłoszenie wyborcze?

Kino Stylowy ma nową siedzibę

Wiele kontrowersji wzbudziło zachowanie prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego podczas ostatniej kampanii prowadzonej przed wyborami Prezydenta Polski. Zamoyski napisał list otwarty do Zamościan i opublikował go wraz z plakatem wyborczym Bronisława Komorowskiego w lokalnej prasie. Nazwał w nim Komorowskiego swoim przyjacielem. Istnieją jednak podejrzenia, że Zamoyski złamał przez to zapisy ustawy o wyborze Prezydenta RP. W liście otwartym Prezydenta Zamoyskiego, będącym jednocześnie ogłoszeniem wyborczym kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego czytaliśmy m.in., że należy zagłosować na Bronisława Komorowskiego, bo to „przyjaciel” Prezydenta Zamoyskiego, bo jako ojciec pięciorga dzieci „niezłomnie kieruje się w życiu etosem chrześcijańskim”, a ten z kolei jest niezwykle ważny, bo od wieków, tak jak nauka Jana Pawła II, buduje tożsamość Polaków. Dlatego też, najlepszym kandydatem na Prezydenta dla Polski jest właśnie kandydat Platformy Obywatelskiej. Prezydent Zamoyski objawił się jako gorliwy zwolennik Platformy Obywatelskiej (zresztą przed 5 laty był także w komitecie honorowym kandydata na Prezydenta RP Donalda Tuska, choć nie okazywał tego oficjalnie w lokalnej prasie), że aż - co prawdopodobne - naruszył (on, albo komitet kandydata Komorowskiego) postanowienia ustawy o wyborze Prezydenta RP. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jego list, zaopatrzony dodatkowo plakatem Bronisława Komorowskiego, wydaje się być materiałem wyborczym w czystej postaci. Jeśli tak jest, to zgodnie

art. 78a list ten powinien zawierać oznaczenie, że pochodzi od komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego, a takiej wzmianki tam nie ma. Jaka jest za to sankcja? Kara grzywny. A dlaczego nie można indywidualnie popierać kandydata, bez wskazywania, że materiał pochodzi od danego komitetu? Bo byłaby to korzyść niematerialna, której komitetowi wyborczemu nie wolno przyjąć ani przekazać, z uwagi na art. 85 ust. 2. Rodzi się więc dodatkowe pytanie, kto zapłacił jednemu z lokalnych tygodników za wskazane ogłoszenie wyborcze z walnym udziałem Prezydenta Zamoyskiego? Zgodnie z postanowieniami ustawy powinien to uczynić wyłącznie komitet wyborczy Bronisława Komorowskiego. Jeśliby to uczynił sam Marcin Zamoyski z własnej kieszeni, to wydaje się, że naruszyłby ustawę o wyborze Prezydenta RP, bo przekazałby w ten sposób komitetowi Komorowskiego wartość niematerialną, której komitet ten w takiej postaci nie mógłby przyjąć. Co za to grozi? Znów kara grzywny, od 1 tys. do 100 tys. zł (art. 88g ustawy). Oczywiście w grę wchodzi jeszcze potencjalna możliwość,

że za to ogłoszenie zapłaciło Miasto Zamość. No ale tu trzeba mieć nadzieję, że tak nie było, bo byłby to poważny skandal. Wobec domysłów wielu dobrze byłoby jednak, gdyby Prezydent Zamoyski zechciał takie podejrzenia zdementować w sposób jednoznaczny, czego do tej pory nie uczynił. O wszystkie te sprawy pytał Okręgową Komisję Wyborczą Dariusz Górny, pełnomocnik wyborczy PiS w ostatnich wyborach w Zamościu. Komisja jednak schowała głowę w piasek, nie zajmując jednoznacznego stanowiska. I.C.

22 lipca odbył się ostatni seans filmowy w siedzibie kina przy ulicy Piłsudskiego 36. Następnego dnia rozpoczęła się przeprowadzka Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu pod nowy adres. Teraz do kina wybierzemy się na ulicę Odrodzenia 9

Choć wszyscy zwolennicy X muzy długo musieli czekać na nowoczesne centrum filmowe, wkrótce będą mogli się cieszyć oglądaniem filmów w technologii 3D. Oprócz nowoczesnych trzech sal projekcyjnych w holu na parterze będą działać bary i restauracje oraz galeria sztuki. Na piętrze budynku zaplanowano kawiarenkę internetową, a w podziemiach budynku parking. Projekcje odbywać się będą w trzech salach. Największa z nich pomieści 374 osoby, mniejsza 172, trzecia sala została zaprojektowana na 110 osób. Wszystkie sale będą dostępne dla niepełnosprawnych. Sale projekcyjne dodatkowo wyposażone będą w systemy audiowizualne umożliwiające prowadzenia prezentacji

systemem kongresowym w tłumaczeniem symultanicznym. Obok holu wejściowego wzdłuż elewacji wschodniej ciągnie się hol, który będzie wykorzystywany jako przestrzeń wystawiennicza, zakończony schodami i windą prowadzącymi na pozostałe kondygnacje oraz do garażu podziemnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 17. 554.219, 51 zł w tym otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6.465.136, 77 zł. Ponieważ budowa przeciągnęła się aż o pięć miesięcy, inwestor będzie musiał zapłacić karę w wysokości 33 tys. za każdy dzień zwłoki. WMS


Z Z

DOTACJE

Artur Habza SPECJALISTA W ZAKRESIE FUNDUSZY UNIJNYCH Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - pytania do eksperta wysyłaj na adres: redakcja@zamojska.com Odpowiedzi udzielimy na łamach Gazety Zamojskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem wdrażania polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Program określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki. Na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny, który dokładnie identyfikuje silne i słabe strony obszarów wiejskich w odniesieniu do wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla

Gazeta

6

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o tą strategię kraje członkowskie opracowały własne dokumenty strategiczne. Określają one szczegółowe rozwiązania oraz zasady wdrażania priorytetów unijnych w odniesieniu do sytuacji danego kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii w Polsce jest właśnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. PROW składa się z czterech osi priorytetowych, które określają warunki i obszary interwencji. Pierwsza Oś Priorytetowa Poprawa konkurencyjności sektora

rolnego i leśnego ma na celu wsparcie polskich gospodarstw rolnych w procesie dostosowywania działalności do standardów wspólnotowych. Dotacje będą kierowane na ich restrukturyzację umożliwiającą zbilansowaną gospodarkę ziemną, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego oraz na podnoszenie kwalifikacji i promowanie wiedzy w obszarze nowoczesnego gospodarowania wśród rolników. Druga Oś Priorytetowa Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich ma na celu zachowanie oraz poprawę zasobów naturalnych polskiego środowiska.

Założenia zapisane w tej osi mają być osiągnięte poprzez promowanie wśród rolników zrównoważonego wykorzystywania gleb i wód oraz odpowiedzialnych praktyk gospodarowania. Kolejna, tj. Trzecia Oś Priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ma za zadanie wspieranie dwóch poprzednich osi na zasadzie komplementarności. Podstawą zapisów tej osi jest twierdzenie, że poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, odnawianie dziedzictwa kulturowego oraz wszelkie działania mające na celu podwyższenie

edukacji i doświadczenia zawodowego pozytywnie wpływają na pobudzenie działalności gospodarczej oraz aktywności zawodowej ludności wiejskiej. Ostatnią Osią Priorytetową jest LEADER. Realizacja działań tej osi jest możliwa między innymi dzięki funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania. LGD opracowują Lokalne Strategie Rozwoju. Na tej podstawie wdrażają projekty łączące przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Szczegóły dotyczące poszczególnych osi i ich działań zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Zamość Spotkanie wolontariuszy

Zamość Uwaga kierowcy!

Możesz się przydać w „Okrąglaku”

Utrudnienia na Przemysłowej

Do Zamościa przyjechali przedstawiciele trzydziestu organizacji pozarządowych z całego świata. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Lubelskiej Fundacji „Szczęśliwe dzieciństwo”. Goście z Bułgarii, Egiptu, Grecji, Litwy, Łotwy, Jordanii, Palestyny, Turcji, Węgier spotkali się 21 lipca w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w ramach Europejskiego Programu „Młodzież w działaniu”. - Przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjechali tutaj po to, żeby znaleźć partnerów do swoich projektów, polegających m.in. na wymianach młodzieżowych. Celem tych działań jest międzykulturowe poznanie i zrozumienie oraz wymiana doświadczeń. Z wymiany może skorzystać prawie każdy - młodzież, studenci i osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia - mówi Ewa Szczepańska, prezes Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu. Podczas środowego spotkania studyjnego, uczestnicy dowiedzieli się o funkcjonowaniu zamojskiego wolontariatu i poznali jego obecne działania. REKLAMA

- Od lipca tego roku zaczynamy prowadzić większy projekt pn. „Wolontariat dorosłych - szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie” - mówi Krystyna RybińskaSmyk,wiceprezes zamojskiego stowarzyszenia wolontariatu. Inicjatywa została powołana za względu na rosnący problem spadku liczby wolontariuszy w społeczeństwie. - Ludzie tłumaczą: nie mam czasu, nie znam organizacji pozzarządowej w mojej okolicy, najpierw muszę zabezpieczyć byt mojej rodzinie, nikt mnie o to nie poprosił, nie mam nic do zaoferowania. Poza tym wolontariat najczęściej kojarzy się tylko z opieką nad osobami starszymi w szpitalu - tłumaczy Ewa Szczepańska. A wolontariat to również praca w administracji, przy organizacji przedsięwzięć czy pomoc prawna. - Chcemy wyjść m.in. do środowisk studenckich, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, tam gdzie są specjaliści z różnych dziedzin. Potrzebni nam są m.in. pracownicy administracji, informatycy, prawnicy, graficy komputerowi, specjaliści od pozyskiwania

środków z UE, osoby znające języki obce, lecz również wszyscy inni, którzy chcieliby nam zaoferować swój czas - dodaje Krystyna Rybińska-Smyk W zamian za nieodpłatna pracę wolontariusz może sprawdzić swoje predyspozycje do wykonywanego zawodu. To jednak nie wszystko. - Wolonta riat poz wa la na poznanie nowych ludzi, nabycie nowych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zarówno społecznego jak i zawodowego, które można wpisać do swojego CV. Poza tym wolontariat pomaga przełamywać nieśmiałość - kończy prezes. Chętni na wolontariat mogą się zgłosić do siedziby Stowarzyszenia Zamojskiego Centrum Wolontariatu mieszczącego się Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” przy ul. Wyszyńskiego 28A w Zamościu lub dzwoniąc pod numer 84 627 37 75. Ci, którzy zechcą wziąć udział w wymianie międzynarodowej powinni zgłosić się do organizacji pozarządowej, która prowadzi takie działania m.in. tj. „Szczęśliwe dzieciństwo”. Akredytacje do takich działań ma również Fundacja „Nowy staw” z Lublina. wiosa

Zamojski magistrat informuje, że w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ulicy Przemysłowej od 26 lipca do 1 sierpnia oraz od 6 do 8 sierpnia, w godzinach od 19:00 do 5:00 ulica Przemysłowa funkcjonować będzie jako jednokierunkowa od ulicy Kilińskiego do Peowiaków. Kierowcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na znaki. Miejsca prowadzonych robót oraz objazdy na odcinkach ulicy poza strefą robót będą oznakowane. - Przebudowa ulicy Przemysłowej obejmuję m.in. korektę skrzyżowania ulicy Peowiaków i bocznej osiedlowej i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Peowiaków - poinformował

nas Karol Garbula, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zamościu. - Projekt obejmuje również przebudowę chodników oraz położenie nowej nawierzchni na całym odcinku ulicy - dodał. Remont ulicy Przemysłowej prowadzony jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Red.

Zwierzyniec Podnoszenie kwalifikacji

Pomogą znaleźć pracę Na przełomie sierpnia i września ruszą bezpłatne kursy dla bezrobotnych mieszkańców gminy Zwierzyniec. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje dla nich również warsztaty psychologiczne. Celem jednych i drugich jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia i poruszaniu się na rynku pracy. Chcemy, żeby bezrobotni podnieśli swoją samoocenę oraz nabyli podstawowe umiejętności w komunikacji interpersonalnej - mówi Elżbieta Wawrzkowicz, kierownik MGOPS w Zwierzyńcu. W ubiegłym roku projekt obejmował przeprowadzenie trzech kursów dla bezrobotnych mieszkańców. - Prowadziliśmy szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej i opieki nad starszą osobą. Był również kurs REKLAMA

prawa jazdy na kategorię C - dodaje kierownik. Tegoroczny projekt przewiduje szkolenia w zawodzie: kosmetyczki, kucharza, pilarza, kasjera - sprzedawcy oraz kurs na prawo jazdy kategorii B i C. Po skończonym kursie każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie danych kwalifikacji zawodowych. - W 2009 roku z tego typu pomocy skorzystało sześć osób, z czego jedna z nich podjęła pracę w sklepie - kończy Wawrzkowicz. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Koszt przedsięwzięcia to 100 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 90 procent. wiosa


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Czy starość będzie upływała pod znakiem ubóstwa? Nasza przyszła emerytura będzie się kształtowała w zależności od ilości przepracowanych lat oraz od uzbieranego kapitału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na naszych indywidualnych, wirtualnych kontach emerytalnych i kapitału uzbieranego w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Szacunki mówią, że przyszłe emerytury będą się kształtować na poziomie 44, 5 proc. dla mężczyzn oraz 37-39 proc. dla kobiet ostatniej pensji (np. ostatnia wypłata pana Kowalskiego w grudniu była na poziomie 2000 zł netto,

w styczniu po przejściu na emerytur jego emerytura wyniesie 890 zł, brak 1110 zł). Co zrobić by starość nie upłynęła pod znakiem ubóstwa? Jednym ze sposobów jest dodatkowe oszczędzanie w tzw. III filarze. Ten tzw. III filar to różnego rodzaju produkty oszczędnościowe od Indywidualnych Kont Emerytalnych, poprzez Pracownicze Programy Emerytalne, polisy na życie, polisy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Niestety oszczędzanie w III filarze w Polsce nie jest popularne. Na Indywidualnych Kontach

Emerytalnych w 2009 zostało zgromadzone jedynie 5 mld złotych, w porównaniu z OFE 180 mld złotych to malutki ułamek. Spory polityczne toczące się nad głowami przyszłych emerytów nie wpływają dobrze na promocję dodatkowego oszczędzania. Musimy sobie uświadomić, że nasze państwo będzie chciało jak najwięcej ograniczyć swój udział w przyszłych emeryturach. Propozycje zmniejszenia składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych (obecnie do OFE przekazywanych jest 7, 3 proc. wynagrodzenia

FINANSE brutto) sam osobiście uważam ze zamach na naszą przyszłą własność. Nasze składki przekazywane do ZUS są tylko i wyłącznie zapisem komputerowym, wirtualnym, a pieniążki są wypłacane obecnym emerytom. Zmniejszenie składki do OFE sprawi, że budżet ZUS zostanie podratowany ale nasz przyszły budżet skurczy się jeszcze bardziej. Dodatkowe oszczędzanie nie musi być drogie. Obecnie firmy ubezpieczeniowe dostosowują ofertę do regionów Polski. Składki na dodatkowe oszczędzanie

zaczynają się już od 100 zł pierwszej wpłaty, a kolejne 50 zł. Im dłużej oszczędzamy tym wiadomo więcej oszczędności mamy zgromadzonych. W dodatkowym oszczędzaniu na pewno pomógłby system ulg podatkowych, skoro są ulgi na dzieci które są największą inwestycją rodziców dlaczego nie mogą być ulgi na oszczędzanie. Przed nami długa droga do przebyć w dogonieniu krajów zachodniej Europy. Miejmy nadzieje, że tak się stanie.

Ruskie Piaski Niebezpieczne zatrucie

Region Turystyka

Salmonella w Ruskich Piaskach

Smak adrenaliny i przygody na szlakach Roztocza

Trzynaście mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach zatruło się salmonellą. Przyczyny zakażenia są nieznane.

Bez wątpienia Roztocze jest krainą aktywnej turystyki i przygody. Wytyczono tutaj setki kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Rzeki Roztocza dostępne są dla początkujących kajakarzy, a niektóre odcinki polecane są wyłącznie wręcz wytrwałym wodniakom. Liczne stadiony proponują jazdy konne, wczasy w siodle a nawet kilkudniowe rajdy konne i taborowe. Miłośnicy sportów ekstremalnych mają do dyspozycji park linowy, pola paintbolowe, a także możliwość przeżycia przygody w kuli wodnej i zorbingu. Nasi Czytelnicy podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w parku linowym Ośrodka Wypoczynkowego „Roztoczanka” w Suścu. Jak widzimy, w tak ekstremalnych warunkach można też nie rozstawać się ze swoją ulubioną Gazetą Zamojską. Zachęcamy do przesyłania na adres Redakcji GZ fotografii z ciekawych miejsc, które odwiedzili Państwo w czasie wakacyjnych podróży.

Do zatrucia doszło w połowie miesiąca. 13 lipca na bóle brzucha i wymioty zaczęło uskarżać się sześć mieszkanek ośrodka, następnego dnia dołączyło do nich jeszcze siedem. Tego samego dnia zamojski sanepid pobrał próbki żywności do badań. Zbadano również pomieszczenia kuchenne. Początkowe objawy wskazywały na zatrucie pokarmowe. Okazało się jednak, że pensjonariuszki zaraziły się salmonellą, chociaż choroba miała łagodniejszy przebieg bez objawów gorączkowych. Badania żywności i sprzętów kuchennych dały wynik negatywny, nie wykryto w nich pałeczek salmonelli. Pobrano więc wymazy od ludzi. Przeprowadzone badania wykazały, że personel jest zdrowy, pozytywny wynik stwierdzono u sześciu pensjonariuszek. - Do zatrucia doszło drogą pokarmową. Personel opiekujący się paniami z ośrodka, zwracał uwagę na fakt, że pensjonariusze jedzą nieumyte,

przyniesione prosto z ogrodu warzywa i owoce. Być może skażona była część żywności podana na stołówce. Nie pobraliśmy z niej próbek. W tym przypadku trudno ustalić konkretną przyczynę zatrucia - powiedział dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu, Stanisław Jaślikowski. Najważniejsze jest jednak, że chore wracają do zdrowia - dodał. Salmonelloza jest chorobą odzwierzęcą, ponieważ naturalnym miejscem bytowania bakterii jest przewód pokarmowy zwierząt. Podstawowym źródłem zakażenia są drób, jaja, produkty jajeczne i mleko. Zakażenie pałeczką Salmonella najczęściej wywołuje objawy ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Zwykle występuje gorączka, bóle głowy, czasami dreszcze i bóle stawowo-mięśniowe. Objawy choroby ustępują samoistnie po 2-5 dniach, na ogół bez następstw. WMS

Krasnobród Inwestycje wskazane

Kolonie letnie dla powodzian

Pora na nowe atrakcje

We wtorek, 20 lipca, do gospodarstwa agroturystycznego państwa Zofii i Józefa Smyk ze Starego Zamościa przyjechało trzydzieścioro siedmioro dzieci z gminy Annopol. - W związku z tym, że te dzieciaki znalazły się po powodzi w tak trudnej sytuacji, to postanowiliśmy zorganizować dla nich krótki pobyt w naszej gminie. Chcieliśmy im po prostu pomóc mówi Waldemar Raczyński, wójt gminy Stary Zamość. Przez ponad trzy godziny dzieci mogły pojeździć konno, bryczką oraz obejrzeć stajnię i ptaszarnię. - Byłem razem z nimi. Widziałem jak chętnie wsiadały na kucyki. Sprawiało im to wiele radości - wspomina wójt.

Po przygotowanych atrakcjach mali goście posilili się przy wspólnej kolacji. W ramach pomocy finansowej wójta gminy, dzieci otrzymały również buty sportowe. Mali mieszkańcy spędzili na Roztoczu dwa tygodnie. Od 12 - 23 lipca dzieci odwiedziły m.in. Sułów, Ulchówek, Mircze i Grabowiec. - W ramach kolonii letnich dzieci z terenów popowodziowych utrzymały również koce, odzież oraz wyprawki szkolne - mówi Iwona Przewor- organizator akcji. Pomoc dla dzieci z terenów województwa małopolskiego została zorganizowana w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Rolnictwa Obszarów Wiejskich. wiosa

Szymon Miąsik DORADCA FINANSOWY HOMEFINANCE Sp. z o. o. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - pytania do eksperta wysyłaj na adres: redakcja@zamojska.com Odpowiedzi udzielimy na łamach Gazety Zamojskiej

Park linowy w Ośrodku Roztoczanka w Suścu MS

Stary Zamość Wakacje na Roztoczu

Dzieci z terenów popowodziowych województwa małopolskiego gościły w gminie Stary Zamość.

7

„Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego” - to liczący blisko 70 kilometrów szlak, przebiegający przez Roztocze od Suśca pod Tomaszowem Lubelskim, do Józefowa pod Biłgorajem. Na wzgórzu w pobliżu pomnika Miszki Tatara w Józefowie pojawi się piętnastometrowy taras widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę Józefowa. - Trasa ma prowadzić przez geologicznie zakątki Józefowa, Krasnobrodu i Suśca. Będą to miejsca, gdzie pozyskiwało się i obrabiano kamień - mówi Grzegorz Surmacz, koordynator projektu. Turyści będą mogli obejrzeć kamieniołomy w Józefowie, Szopow y m, K ra snobrod z ie i Nowinach, sztolnie w Senderkach oraz rezerwaty „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”.

Na szlaku znajdzie się także góra „Wapielnia” i pracownia rzeźbiarska Jana Pastuszka. Szlak będzie można pokonywać pieszo i rowerem. Na całej trasie będą tablice informacyjne, stojaki na rowery, deszczochrony, ławki i słupy z oznaczeniem szlaku. Projekt przewiduje również powstanie Geoturystycznego Pawilonu Wystawowego z muzeum kamieniarstwa. Liderem projektu jest Gmina Józefów, a jego partnerami są gminy: Krasnobród i Susiec oraz Roztoczański Park Narodowy i Józefowska Kawaleria Rowerowa. Realizacja wszystkich pomysłów, powinna zakończyć się w tym roku. Koszt inwestycji to około 1 miliona złotych. Projekt będzie dofinansowany z Regionalnego P rog ra mu Operacy jnego Województwa Lubelskiego wiosa


Z Z

Gazeta

8

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

A R T Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y

Nie odchudzaj się całe życie - schudnij RAZ na całe życie…

Odchudzanie i dieta……. Słowa, które dziś zna każdy z nas, kojarzą się przede wszystkim z ograniczeniem jedzenia. Najbardziej znane, a zarazem najpopularniejsze są diety redukcyjne. Kiedy w ramach diety obniżamy ilość zjadanych kalorii, spada także ilość dostarczanych ciału substancji odżywczych, co prowadzi do zaburzenia ogólnej równowagi. Pojawia się rozdrażnienie, brak koncentracji, bóle głowy i ogólne zmęczenie, co odbija się także na naszym wyglądzie. Ograniczenie ilości jedzenia powoduje spowolnienie metabolizmu oraz wszystkich układów

w ciele. Ciało odczuwa brak energii. Przestrzeganie diety redukcyjnej wymaga wyjątkowo silnej woli i samozaparcia. Organizm ludzki jest jednak bardzo mądry. Po przerwaniu diety przez jakiś czas metabolizm działa jeszcze w spowolnionym tempie, dlatego wszystko, co zjadamy odkłada się w ciele i tyjemy jeszcze bardziej. Tak powstaje tzw. efekt jo-jo. Ponadto podczas diety mamy często do czynienia z brakiem białka w pożywieniu, a ponieważ jest nam ono niezbędne, ciało zaczyna spalać własne proteiny, które pochodzą z mięśni. Ubytek masy mięśniowej uzupełniany jest po ukończeniu diety przez tłuszcz i ostatecznie wyglądamy jeszcze gorzej niż przedtem. Po ograniczeniu ilości jedzenia oraz substancji odżywczych, po pewnym czasie ich brak staje się tak intensywnie odczuwalny, że w końcu się poddajemy. Jeśli nawet uda nam się pozbyć kilka kilogramów, na utrzymanie tego stanu nie mamy już sił, a zrzucone kilogramy prędko wracają. Znamy przecież powiedzenie, że nie jest trudno schudnąć, ale

trudno jest utrzymać nową wagę. Teraz już wiemy dlaczego. Znajdujący się w ciele tłuszcz jest magazynem substancji toksycznych. Podczas diet redukcyjnych dochodzi do spalania tłuszczu, uwalniania się toksyn i do obciążenia poszczególnych organów. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości płynów, często dochodzi do uszkodzenia nerek. Kolejnym problemem klasycznych diet jest ograniczenie nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do utrzymania sprężystości tkanki łącznej i skóry. Dlatego też, podczas diety niedoborowej, bardzo często dochodzi do zwiotczenia skóry oraz mięśni. Chudniemy, ale zostają nam fałdy skóry, która nie może się dostosować do nowej wagi i wymiarów. To na pewno nie jest zdrowa i naturalna sytuacja. Osoby z nadwagą próbują schudnąć za pomocą diet redukcyjnych, które niestety zawodzą, utwierdzając nas w przekonaniu, że nie warto już w ogóle próbować. To dlatego między innymi ilość ludzi otyłych wciąż wzrasta.

Podstawą redukcji wagi, jest dostarczenie organizmowi wszelkich niezbędnych mu substancji odżywczych, usprawnienie wydalania i pozbawienie ciała substancji toksycznych. Równocześnie należy zmienić nawyki żywieniowe, co pozwoli osiągnąć ogólną poprawę kondycji zdrowotnej. Doradcy Żywieniowi z WLC Strefa Zdrowia powiedzą Ci, jak w prosty sposób pozbyć się nadwagi lub otyłości i już nigdy nie mieć problemów z kontrolą wagi. Nasze hasło przewodnie: „Nie odchudzaj się całe życie-schudnij RAZ na całe życie” może stać się wyzwaniem również dla Ciebie.

WLC Strefa Zdrowia Najlepsi Doradcy Żywieniowi Tomasz Wichlaj i Wojciech Wrębiak Tel: 791-736-997 796-560-824 www.piekno-natury.pl www.wlc24.com.pl

Zamość Zamojscy harcerze na polach Grunwaldu

Kraj Nie ukryją już dochodów

Przybyli i zdobyli tytuł

Lekarze z kasą fiskalną

Z okazji obchodów 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem odbył się XXXIX Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki. Przybyło na niego ponad 2600 harcerek i harcerzy z całego świata. Byli tam również harcerze z gminy Zamość. Hufiec ZHP Zamość reprezentowała 69 Drużyna Harcerska i Starszoharcerska „Pyszczydła” z  Gimnazjum w  Wysokiem. Drużyna wyjechała dzięki temu, że zrealizowała trzy zadania programowe tj. „Jak na Zawiszy”, „Grunwaldzki Zwiad” i „Turniej Grunwaldzki”. Ich wypełnienie zadecydowało o przyjęciu drużyny do grona Ogólnopolskiej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. 17 lipca na Polach Grunwaldu przedstawiciele Zamościa otrzymali tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, jako jedna ze 183 drużyn z całego kraju i jedyna z hufca ZHP Zamość. Tego samego dnia harcerze

obejrzeli rekonstrukcję bitwy oraz wzięli udział w zajęciach tj. nauka tańców dworskich, wyrób kolczug, walki rycerskie, poszukiwanie miecza Zawiszy Czarnego. Tańczyli poloneza, jedli śląskie wodzianki i uczestniczyli w olimpiadzie sportowej. Oprócz tego wzięli udział w Sejmiku Wspólnoty Drużyn Gr u nwa ld z k ic h, u r o cz ystym ognisku poświęconym 65-leciu Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej oraz Ogniobraniu. Dwa dni wcześniej, 15 lipca odbył się uroczysty apel na polach Grunwaldu. Wzięli w nim udział przewodniczący Pa rla ment u Eu ropejsk iego Jerzy Buzek, prezydent-elekt Bronisław Komorowski, prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, prezydent Rumunii Traian Baesescu, pełniący obowiązki prezydenta Mołdowy Mihai Ghimpuoraz wielki mistrza

Od 1 stycznia 2011 roku lekarze i adwokaci będą mieli obowiązek instalacji kas fiskalnych w prywatnych gabinetach. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów.

Zakonu Krzyżackiego bp. Bruno Plattera. Towarzyszyli im parlamentarzyści, dyplomaci, wojskowi, urzędnicy administracji państwowej, samorządowcy. wiosa

Do tej pory lekarze i adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi byli uprzywilejowani i nie musieli ewidencjonować swoich obrotów za pomocą k a s f i sk a l nyc h. Z m ien ia to nowe r oz por z ąd z en ie Ministerstwa Finansów, które wejdzie w życie 1 stycznia 2011

roku. Z kas fiskalnych korzystać nadal nie będą musieli notariusze, którzy i  tak stosują pełny rejestr na podstawie ustawy o notariacie. Kasy nie będą też wymagane w przypadku tzw. usług sieciowych, np. sprzedaży prądu czy gazu, gdzie i tak są wystawiane faktury, oraz usługi pocztowe, telekomunikacyjne, finansowe. Kasy fiskalne rejestrują wszystkie transakcje i  wyliczają podatek VAT. Dzięki nim utrudnione jest unikanie płacenia podatków i ukrywanie dochodów.

REKLAMA

VIOLA MOTOR Sprzedaż części i akcesoriów do motocykli i skuterów. Najtaniej w sieci. Wejdź na stronę - za to nie płacisz. Hufiec ZHP Zamość na Zlocie reprezentowała 69 Drużyna Harcerska i Starszoharcerska „Pyszczydła” z Gimnazjum w Wysokiem

www.violamotor.sklepna5.pl

tel. 667-565-821

Red.


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9

Historia Powstanie Warszawskie1

Warszawskie dzieci pójdziemy w bój! Wojska radzieckie szybko posuwały się na zachód i latem 1944 r. znalazły się nad Wisłą. Okupant uciekał w popłochu, likwidując urzędy i zacierając ślady swych zbrodni. Na terenach wschodnich, już wyzwolonych przez „bratnią” armię, władzę sprawowała Krajowa Rada Narodowa i PKWN, organy popierane przez ZSRR, ale nieuznawane przez zachodnie państwa koalicji. Od początku wojny istniało natomiast podległe rządowi w Londynie, Polskie Państwo Podziemne, którego działalności nie uznawał jednak Związek Radziecki. Aby nie doszło do starcia pomiędzy Armią Krajową, a wojskami radzieckimi należało znaleźć inne rozwiązanie: wywołanie powstania. Dowództwo AK postanowiło opanować stolicę i przywitać Rosjan jako gospodarze. Również ludność Warszawy udręczona latami okupacji z utęsknieniem czekała na hasło do walki. Termin rozpoczęcia powstania generał Tadeusz Bór - Komorowski wyznaczył na 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 - godzinie „W „. Bezpośrednie dowództwo nad oddziałami sprawował płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”. W pier wsz ych d n iach wa l k powstańcy opanowali Stare Miasto, Śródmieście, Wolę i Powiśle, gdzie zdobyli elektrownię, a także część Ochoty, Mokotowa i  Żoliborza. Kilkunastu tysiącom słabo uzbrojonych powstańcom nie udało się jednak opanować najważniejszych punktów miasta - mostów na Wiśle, głównych ulic Śródmieścia oraz urzędów. Już od 6 sierpnia Niemcy rozpoczęli regularne tłumienie powstania. Ściągnęli posiłki, broń pancerną, ciężką artylerię, miotacze ognia oraz lotnictwo. Stolica został skazana na zagładę. Hitler i Himmler postanowili ukarać warszawiaków tak, aby odstraszyć mieszkańców innych miast do pójścia w ich ślady. Szczególnie, że warszawski zryw okazał się zaraźliwy i dzięki powstaniu paryżan, 19 sierpnia alianci zdobyli stolicę Francji. Dlatego

Powstańcy warszawscy 1 sierpnia o godz. 17.00 w całej Polsce zawyją syreny, by uczcić Tych, którzy przez 63 dni w nierównej walce walczyli o wyzwolenie Stolicy z rąk hitlerowskiego okupanta. I choć od wybuchu powstania minęło już 66 lat, to nadal nie milkną spory, czy ten zryw niepodległościowy był potrzebny. w okrutny sposób mordowano cywilów i jeńców. Z ocalałych domów płonącej Woli, którą Niemcy zdobyli na początku sierpnia, wypędzano mieszkańców i rozstrzeliwano na podwórkach domów i na dziedzińcach fabryk, bo mogły pomieścić większą liczbę trupów. Zabijani byli chorzy i lekarze z wolskich szpitali, dzieci z prawosławnego sierocińca, kilkunastoletnie harcerki, księża, zakonnicy i siostry Benedyktynki. Łącznie 5 i 6 sierpnia na Woli wymordowano około 40 tys. osób. Podobnie potraktowali hitlerowcy ludność Ochoty, którą zdobyli w tym samym czasie. Po zdobyciu Woli i Ochoty, 11 sierpnia oddział niemieckie uderzyły na Stare Miasto, bronione przez odziały Zgrupowania „Radosław”. Walki trwały trzy tygodnie. Na Starym Mieście doszło do niezwykle zaciętych walk, podczas których Niemcy użyli ciężkiej artylerii

Ogłoszenie AK Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie zaprasza na uroczystości poświęcone 66. rocznicy powstania warszawskiego, które odbędą się dnia 1 sierpnia br. O godz. 10.30 w Katedrze Zamojskiej zostanie odprawiona Msza Św. w intencji uczestników powstania, po której nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości pod pomnik Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów. Następnie zostanie przedstawiony rys historyczny dotyczący powstania warszawskiego. Na zakończenie weterani oraz uczestnicy uroczystości złożą pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

i lotnictwa oraz pocisków rakietowych, nazwanych przez powstańców „krowami „ lub „szafami „. W wyniku systematycznego ostrzału i bombardowań zabytkowa dzielnica została obrócona w gruzy. Zaczęło brakować żywności, wody i amunicji. Powstańcy liczyli bardzo na pomoc z zewnątrz. Lotnictwo alianckie, pokonując wiele przeszkód, dokonywało zrzutów dla walczącej Warszawy. Było to jednak utrudnione ze względu na brak zgody Stalina na udostępnienie sowieckich lotnisk. Samoloty startowały z odległych lotnisk w południowych Włoszech, musiały więc ze sobą brać zapas paliwa potrzebny do pokonania wielu tysięcy kilometrów. Wiele samolotów zostało zestrzelonych przez hitlerowską artylerię przeciwlotniczą. Zdarzało się również, że to co mieli przejąć powstańcy, wpadało w  ręce Niemców. Z 30 na 31 sierpnia oddziały AK ze Starówki usiłowały się przebić do Śródmieścia przez Plac Bankowy. Pomimo wsparcia nacierających na Śródmieście żołnierzy AK, próba skończyła się niepowodzeniem. W tej sytuacji, w dniach 1 i 2 września, na rozkaz dowództwa, powstańcy przeszli kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Po zdobyciu Starówki 2 września wojska niemieckie przypuściły generalny

szturm na Powiśle, opanowując je 6 września. Powstańcy wiązali wielką nadzieję z sowiecką ofensywą na Pradze. 10 września wojska I Frontu Białoruskiego rozpoczęły operację praską, by wyprzeć Niemców z przedmieścia. W skład 47. armii walczyły jednostki 1. Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen dyw. Zygmunta Berlinga. Oddziały sowieckie wkroczyły na przedmieścia Pragi 13 września, a już dzień później operacja praska się zakończyła. Nocą z 15 na 16 września z Saskiej Kępy na Solec przeprawiła się pierwsza grupa żołnierzy z 9. pułku piechoty 3. dywizji. Przez następne dni kolejne grupy

założyć lekką nie przylegającą do ciała odzież z tkanin naturalnych, nie możemy zapomnieć również o kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. Jeśli będąc na zewnątrz, poczujemy zawroty głowy, osłabienie, niepokój dotkliwe pragnienie i ból głowy wówczas trzeba jak najszybciej wejść do chłodnego pomieszczenia i napić się chłodnego płynu. W przypadku bolesnych skurczy mięśniowych, zwykle mięśni nóg, ramion i brzucha

pojawiających się po większym wysiłku fizycznym, należy odpocząć w cieniu i napić się chłodnych płynów glukozowo - elektrolitowych. Jeśli kurcze nie ustaną, wówczas trzeba natychmiast udać się do lekarza. Może się również zdarzyć że obok nas znajdzie się osoba, u której zauważymy, że ma suchą skórę, majaczy, ma drgawki lub traci przytomność. Wówczas trzeba bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia. Podczas oczekiwania na przybycie

żołnierzy lądowały na lewym brzegu rzeki. Silne przeciwnatarcie niemieckie zadecydowało o niepowodzeniu desantu. Z chwilą odcięcia powstańców od brzegów Wisły i udaremnienia forsowania rzeki przez 1. Armię Wojska Polskiego, nieprzyjaciel zacieśniał pierścień wokół trzech walczących jeszcze ośrodków powstańczego oporu: Żoliborza, Śródmieścia i Mokotowa. Walcząca resztkami sił próżno czekała na ostateczny szturm wojsk sowieckich, „sojusznik” przyjął bowiem postawę widza. Taka sytuacja sprzyjała niemieckim wojskom do przygotowania ostatecznej rozprawy z powstaniem. 27 września skapitulował Mokotów, 30 września padł Żoliborz. Został tylko jeden ośrodek oporu - Śródmieście. W rozpaczliwej sytuacji zapadła decyzja o kapitulacji stolicy. 2 października, po 63 dniach walki, powstanie upadło. Dowódca AK Tadeusz Bór - Komorowski podpisał akt kapitulacji w kwaterze niemieckiej w Ożarowie. Powstańcy zostali uznani za żołnierzy i osadzeni w obozach jenieckich. Ludność cywilna musiała opuścić stolicę. Następnie padł rozkaz zrównania Warszawy z ziemią i wykonano go z wielką starannością. W powstaniu zginęło około 18 tysięcy żołnierzy polskich i ponad 150 tysięcy ludności cywilnej. Żołnierzy niemieckich poległo 26 tysięcy. Całkowitemu zniszczeniu uległa większa część dóbr kultury. Powstanie upadło, należy jednak pamiętać, że miało duże znaczenie dla losów II wojny światowej. Zmusiło bowiem Niemców do przeciwstawienia Warszawie ogromnych sił. Stracili oni mnóstwo broni, amunicji i żołnierzy, przez co byli słabsi, kiedy ponownie ruszyła na nich ofensywa radziecka. WMS

Warszawa Plac Krasińskich

Zamość W trosce o zdrowie

Sposoby na upały Tropikalne temperatury już nas nie męczą. Wreszcie nadeszła fala chłodnego, orzeźwiającego powietrza. Jednak meteorolodzy już zapowiadają nadejście kolejnych upałów. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi zasadami radzenia sobie w upale. Będąc w domu najlepiej przebywać w najchłodniejszym pomieszczeniu. Należy często korzystać z  chłodnej kąpieli i pryszniców. Zamiennie można stosować okłady i kompresy chłodzące - nasączone zimną wodą ręczniki lub gąbki. Najlepiej unikać wychodzenia na

zewnątrz szczególnie jeśli cierpimy na niewydolność krążenia. Leki powinniśmy trzymać w lodówce. Jeśli już musimy wyjść to powinniśmy zabrać ze sobą wodę. Należy unikać napojów zawierających cukier lub alkohol. Wychodząc na upał powinniśmy

lekarza należy przenieść osłabioną osobę w chłodne miejsce układając ją w pozycji leżącej na plecach, z nogami i miednicą ułożonymi wyżej niż tułów. Potem należy rozpocząć chłodzenie jej ciała poprzez ułożenie kompresów chłodzących na szyi, pachach i pachwinach. Nie wolno podawać jej aspiryny ani paracetamolu. Jeśli straciła przytomność, trzeba ułożyć ją na boku. wiosa


Z Z

Gazeta

10

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Przemieszczenia „Wikliny”

Powrót w swoje strony

HISTORIA

Rankiem 16 czerwca oddział „Wiklina” dotarł do Rozdołów. Była to maleńka wioska położona na skraju niedużego lasku. Dowódca tamtejszej placówki, sierż. „Kary” (Zygmunt Jaślikowski) ze względów bezpieczeństwa, zabronił żołnierzom wałęsania się w dzień po wiosce. Teren na razie był spokojny, więc nie chciał go dekonspirować. Stan kompanii „Ryszarda” w tym czasie wynosił około 60 ludzi, gdyż część żołnierzy zdezerterowała w Świdnikach, wykorzystując chwilową nieobecność „Ryszarda” (kiedy udawał się na odprawę do „Adama”), a 30 ludzi otrzymało urlop od szefa „Dzięcioła” w Józefinie. Ze względu na trwającą w dalszym ciągu akcję pacyfikacyjną dowódca kompanii postanowił urlopować dalszą partię żołnierzy, pozostawiając po sobie kilkunastu partyzantów. Urlopowani żołnierze wrócili do swoich rodzin, które rozlokowały się w Perespie, Rudkach, Dubie, Lesiczyźnie i innych wsiach w pobliżu rodzimych miejscowości, to jest Honiatycz, Kazimierówki i Kotlic. Na szczęście Niemcy na tych terenach nie przeprowadzili akcji „oczyszczającej”. „Wiklinowcy” zasilili miejscowe placówki samoobrony, gdyż niebezpieczeństwo dalszych ataków band upowskich teoretycznie nie zostało zażegnane. Po oczyszczeniu i zakonserwowaniu uzbrojenia oddziału, kilku wtajemniczonych partyzantów złożyło je do schronu, który starannie zamaskowano. Zostawiono przy sobie jedynie pistolety oraz parę karabinów. Schron znajdujący się w lesie, został nakryty gałęziami i igliwiem, tak że niewtajemniczonemu trudno było go znaleźć. Wczesnym rankiem następnego dnia niedaleko Rozdołów przejeżdżały niemieckie czołgi. Warkot motorów dochodził do chałup. Po chwili rozległy się strzały z działek czołgów. Niemcy wznowili swą „robotę pacyfikacyjną”. Zaatakowali sąsiednie wsie Sławęcin i Stanisławkę. Nie liczyli się z niszczeniem przez ciężkie pojazdy wojskowe łanów zboża. Od czasu do czasu puszczali serie z broni maszynowej. Na szczęście miejscowa młodzież w porę opuściła wioski. „Wikliniarze” natychmiast po usłyszeniu strzałów schowali kabeki i pozostałe granaty do podręcznej skrytki, a furman zaprzęgną konie do wozu. Chłopcy postanowili wywieźć sanitariuszki do Zamościa, póki jeszcze to było możliwe. W ten sposób wyjechała „Wrzos” (Anna Weychert), natomiast „Kama” (Zofia Bukraba) kategorycznie odmówiła wyjazdu. Nie chciała opuszczać „swych chłopców” w ciężkich chwilach. Rozesłane patrole wróciły ze złymi wiadomościami. Naokoło kwaterowało wojsko okupanta. Sytuacja stawała się bardzo niekorzystna, prawie beznadziejna. Chłopcy zeszli się w środku małego lasku, z którego można było dojrzeć jego krańce w niektórych miejscach. Jak mogli tak nadrabiali minami, lecz nie przychodziło im to łatwo. Paru żołnierzy próbowało szukać schronienia na własną rękę w czym im nie przeszkadzano. Jak się później przyznali znaleźli sobie kryjówkę na drzewie. Tymczasem strzały rozlegały się ze wszystkich stron. To Niemcy bombardowali las świdnicki, odległy o jakieś trzy

kilometry. Niespodziewanie wróciła furmanka, z której wysiadła „Wrzos”. W Horyszowie ujrzała parę samochodów wojskowych. Przywiozła trochę jedzenia dla głodujących chłopaków. Po p o ł ud n iu z a meldow a no „Ryszardowi”, że Niemcy wchodzą do lasu od strony Sławęcina. Partyzanci przenieśli się na zachodni kraniec lasu. Wysłany na zwiady „Miś” (Czesław Szewluk), który był w mundurze kolejarskim, zameldował, że i tam kwateruje wojsko. Drugi patrol doniósł, że Niemcy, którzy weszli do ich lasku, okopali się na północnym skraju, gdzie urządzili zasadzkę na uciekających Polaków z północy na południe. Akurat na tym krańcu lasu kończył się pierścień obławy. Tymczasem zbliżał się upragniony wieczór, strzały osłabły. Niemcy samochodami i czołgami przenieśli się w inne strony. Można było pomyśleć o ucieczce z lasu. Postanowiono wyrwać się o świcie z niebezpiecznego miejsca, gdyż Niemcy jeszcze kwaterowali w sąsiadujących wioskach. Zaprzęgnięto dwie furmanki i starano się wyrwać z niebezpiecznego terenu. Przekradano się ostrożnie polnymi drogami. Na pierwszej furze jechali: „Czarny” (Kazimierz Wlaziński), „Tułacz”, „Biały” (Kazimierz Wawrzynkowski), „Wrzos” i niedawno przyjęty woźnica „Zajączek”(Józef Klaudel), a na drugiej „Ryszard”, „Delfin” (Henryk Janczak), „Płot” (Stanisław Wolnik), „Kama” i woźnica „Maszynka” (Stanisław Przybysz). Z początku wozy jechały ostrożnie, później nieco szybciej, a od Ciołek, im bliżej do Zamościa coraz szybciej. Dojechano wreszcie do miasta. Partyzantów zdziwił ożywiony ruch. Ulicami Zamościa sunęły bez przerwy samochody załadowane wojskiem i żandarmerią. Było ich mnóstwo. Niemcy wieźli ze sobą działka, wiele jechało wozów pancernych, zmotoryzowanej łączności oraz parę kuchni polowych. Kolumna skręciła na szosę tomaszowską. To Niemcy szykowali nową akcję przeciwpartyzancką w Puszy Solskiej. Grupa „Wikliniarzy” przywała w Zamościu trzy dni. Przede wszystkim zaopiekowano się „Płotem”, którego należało umieścić w szpitalu. Odwieziono go na leczenie specjalistyczne do Tworek pod Warszawą. Niestety nikt nie przewidział, że Niemcy w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego zlikwidują wszystkich pacjentów nerwowo chorych. Ponadto „Ryszard” przesłał do władz naczelnych dalsze wnioski o odznaczenie Krzyżami Walecznych za postawę na placu boju: „Zycha” (Alfreda Thora), „Boksera” (Ryszarda Hryniewieckiego), „Żwirki” (Stanisława Bednarczuka), „Delfina”(Henryka Janczaka), „Brzosta” (Romana Bajwoluka) i „Karasia” (Jana Załogę). Wszystkie te wnioski zostały pozytywnie załatwione.

„Ryszard” nawiązał kontakt z ppor. „Kablem” (Wacławem Wnukowskim). Miejscowy wywiad doniósł, że Niemcy ukończyli pacyfikację powiatu hrubieszowiskiego, przerzucając siły w rejon Zwierzyńca. W związku z tym 20 czerwca „Wikliniarze” wrócili do Rozdołów. Pierwszą ich czynnością było skontrolowanie, czy schron był nienaruszony. Po sprawdzeniu, że nikt go nie odkrył, wydobyto dwa erkaemy i kabeki dla uzbrojenia „załogi” po czym z powrotem zamaskowano schron. Wieczorem 23 czerwca dotarła do Rozdołów wiadomość o ciężkich walkach oddziałów AK i BCh z przerażającymi siłami Wehrmachtu, którzy zamknęli partyzantów w wielkim pierścieniu. „Ryszard” z „Tułaczem” udali się do Bończy, gdzie zastali ppor. „Ciąga” (Józefa Śmiecha). Niestety „Ciąg” nie otrzymał żadnych rozkazów od „Adama”, ani też „Norberta” (Jana Turowskiego) - po prostu łączność z nimi została przerwana. W tej sytuacji organizowanie odsieczy osaczonym oddziałom polskim nie miało szans, ponieważ nie znaliśmy miejsca postoju polskich oddziałów, nie wiedzieliśmy co się z nimi dzieje, nie mieliśmy żadnego rozpoznania siły i miejsca zgrupowania nieprzyjaciela itp. Na stępnego d n ia „ Rysz a rd z „Tułaczem” udali się w drogę powrotną do Rozdołów. Wczesnym rankiem 28 czerwca grupa „Ryszarda” wyruszyła dwoma wozami w swoje dawne strony, załadowawszy broń wydobytą ze schronu. Początkowo jechali polnymi dróżkami kłusem. Z daleka zauważyli szosę hrubieszowską. Panował na niej dość ożywiony ruch. Co pewien czas jechały kolumny Wehrmachtu ze wschodu na zachód. Kolumny te składały się z kilkudziesięciu wozów. O czasu do czasu mknęły samochody wojskowe, ciężarowe i osobowe w obu kierunkach. Coraz bliżej było do szosy. Była to najpoważniejsza przeszkoda, jaką mieli pokonać, chcąc się dostać na swoje tereny. Wobec tego „Wikliniarze” już nie jechali razem, rozszerzając odległość między sobą do 100-150 metrów. Znajdowali się pomiędzy Miączynem i Zawalowem. Musieli przebyć szosą odcinek 800 metrowy i później skręcić w polną drogę. Pierwszy wóz z „Czarnym”, „Tułaczem” i „Ha n ką” (A n ną Klauderówną) wjechał na „parszywy” odcinek szosy. Akurat nadjechała kolejna kolumna taborowa. Na każdym wozie siedziało po dwóch Niemców. Jechali pod prąd. Minęli jakieś kilkanaście furmanek, obserwując się wzajemnie w milczeniu. Nareszcie skręcali w polną drogę. Znów ruszyli kłusem, pozostawiając za sobą tumany kurzu. Obejrzeli się dyskretnie i ku swemu przerażeniu zobaczyli, jak do drugiej furmanki (na której siedzieli „Ryszard”, „Kama”, „Bokser” i „Miś”) zbliża się dwóch żołnierzy

niemieckich z charakterystycznymi łańcuchami na piersiach, będącymi odznaką formacji żandarmerii polowej. „Tułacz” z „Czarnym” nie spuszczali z nich oczu, tymczasem niefortunna furmanka zbliżyła się o parę metrów do żandarmerii. Na domiar złego znajdowała się w samym środku kolumny taborów. Pierwsza furmanka momentalnie zwolniła bieg, jadąc noga za nogą, aby mój przyjść z ewentualną pomocą zaatakowanym kolegom. Żandarmi zbliżyli do dwóch metrów od furmanki i podnieśli rękę: „Halt”. Załoga drugiego wozu posłusznie stanęła, nie dając ponieść się nerwom. Żandarmi wolnym krokiem zbliżyli się do furmanki i zażądali wyprzęgnięcia koni. To uspokoiło jadących. Zaczęły się targi z żandarmami co poczną bez koni, jak dojadą do celu swej podróży. Żandarmi byli niewzruszeni, tłumacząc, że jeden z koni zaprzęgniętych do furgonu zasłabł i nie nadaje się do dalszej jazdy. Żandarmi kilkakrotnie zbliżali się do wozu, jakby chcieli go zrewidować, lecz krok w krok chodził za nimi „Ryszard” z ręką wsuniętą w zanadrze kurtki, ściskając pistolet. Wreszcie po dłuższych targach, zgodzili się, aby nie drażnić Niemców na kompromisową wymianę jednego konia. W duchu byli zadowoleni, że Niemcom chodziło tylko o to. Wreszcie konwój znalazł się na „swoich śmieciach”. Partyzanci dojechali do Mielnik, gdzie zamelinowali broń w siedzibie „Ducha” (Mieczysława Kuropatnickiego). Po rozdzieleniu broni na poszczególne plutony, wieczorem zaczęto je rozwozić na punkty alarmowe. Tej samej nocy partyzanci udali się do Perespy, w której zamieszkała cześć Kazimierowiczan i założyli tam kwaterę dowódcy kompanii. W oddziale został odwołany stan urlopowy, z tym że poszczególni żołnierze mieszkali ze swymi rodzinami w Perespie, Rudkach, Poddąbrowie i Mielnikach. Wkrótce „Ryszard” otrzymał wiadomość, że na miejsce poległego w Puszczy Solskiej mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny”, nowym inspektorem zamojskim został mjr. „Adam”. Zgodnie z rozkazem został zniesiony dotychczasowy rozdział między oddziałami dywersyjnymi, a placówkami terenowymi AK. W ten sposób, po uzgodnieniu z „Gniadyszem”, w skład kompanii „Wiklina” weszły trzy plutony „rezerwowe” (bojówki), a mianowicie: pluton IV (z terenu Kotlic) dowodzony przez Wincentego Bentkowskigo „Ryżego”, pluton V (z terenu Kadłubisk) dowodzony przez Jana Mielniczuka „Klingę”, pluton VI (z terenu Duba) dowodzony przez Wincentego Ogórka „Kocha”. Zbyt późne włączenie wspomnianych plutonów nie pozwoliło na pełne ich wykorzystanie w walkach z okupantem niemieckim i bandami UPA.

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Niedługo po tym „Ryszard” dokonał przeglądu powiększonej kompanii (6 plutonów) w lesie tyszowieckim. Partyzanci obejrzeli swoje stare kwatery - na miejscu obozowiska dojrzeli leje po bombach, co dowodziło, że zostało ono zbombardowane przez samoloty Luftwaffe. „Ryszard” polecił, aby poszczególne plutony i drużyny kwaterowały w pobliżu największego skupiska swych jednostek. W związku z tym przeniosłem się 7 lipca na kolonię Dub (Poddąbrowę). Ryszard z kolei przeniósł kwaterę na kolonię Rudki. W parę dni później Niemcy zlikwidowali lotnisko polowe koło Duba i samoloty odleciały na zachód. U Niemców można było wyczuwać coraz bardziej nerwową atmosferę. Na szosie pojawiło się coraz więcej pojazdów wojskowych jadących na zachód. To już nie byli ci sami butni władcy świata, lecz zgaszone istotki. Rankiem 22 lipca od wschodu rozległa się silna kanonada. Zrozumieliśmy, że sowieci rozpoczęli kolejną ofensywę. Na niebie krążyło wiele samolotów, zaś szosy zaroiły się od uciekających w popłochu przerażonych „nadludzi”. Bali się zemsty za swoje morderstwa i grabieże. Już nie starczyło miejsca na szosie w ogólnej rejteradzie, dlatego na naszych dróżkach pojawiły się cofające jednostki bojowe. Podczas odwrotu Niemcy niszczyli wiele magazynów, dotychczasowych obiektów wojskowych oraz wysadzili tory kolejowe (w odcinkach co parę metrów). Wehrmacht przyjął taktykę, że najbardziej wysunięte na zachód oddziały otrzymały zadanie utrzymania (jeśli to było możliwe) swoich pozycji do ustalonej godziny (zwykle do zmroku). W tym czasie inne wyznaczone oddziały wycofywały się we względnym porządku na ustalone stanowiska, a zastępowały je inne jednostki i tak na zmianę. Podczas natarcia Sowietów, udałem się wraz z całą rodziną gospodarza do bunkra postawionego na dawnym lotnisku polowym, gdzie przebywaliśmy aż do oddalenia się gwałtownej wymiany strzału z obydwu stron. W bunkrze schowała się dość znaczna liczba miejscowych gospodarzy. Po wyraźnym oddaleniu strzałów do bunkra wpakowali się „wyzwoliciele” z groźnym pytaniem: „Kto Germaniec”? Przed wieczorem odjechaliśmy z rodziną gospodarza na wschód - do lasu kotlickiego. Następnego dnia spotkałem się z „Ryszardem”i jego pocztem - „Czarnym”, „Białym”, „Bokserem”, „Delfinem”. „Żwirką”. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości: zaborcy wymienili się (Sowieci nie uznawali legalnego rządu polskiego, czasowo urzędującego na emigracji). Witold Hryniewiecki


REKLAMA

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Z Z

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Czas na media lokalne

Gazeta

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

In PRESS www.inpress.com.pl

DEKORACJE WESELNE tel. 502 24 19 19 http://www.kreacjeweselne.pl (opcjonalnie- pokrowce na krzesła)

WTOREK 27.07.2010

Celestyna, Lilii

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Przyjaciele z podwórka (25) - serial, Kanada 2005 09:15 Legenda Nezha (29) - serial, Chiny 2003 09:45 Szkoła złamanych serc (208) - serial, Australia 1998 10:35 Miejsce z historią (3) - dokument, Polska 2009 10:55 Ostry dyżur Jedynki - zdrowie i medycyna, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 13:05 Kabaretowa Jedynka (5) rozrywka, Polska 2010 13:30 Don Matteo (2) - serial, Włochy 2006 14:30 Plebania (1495) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1855) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1856) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5090) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5091) serial, USA 2007 17:50 Zmiennicy (8) - serial, Polska 1986 19:00 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Bali (40) - serial, Francja 2006 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Czar Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Gorycz tropików (3) - serial, Francja 2007 21:35 Niebezpieczne wody - atak rekinów - film fabularny, USA 2005 23:10 Sześć stopni oddalenia (3) - serial, USA 2006 23:55 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:00 Afrykańska królowa - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 1951

06:25 Słowa z Galilei - dokument, Polska 2010 06:50 W krainie władcy smoków (2) - serial, Australia/Polska 1997 07:20 M.A.S.H. (73) - serial, USA 1975 07:55 Codzienna 2 m 3 (33) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:30 Telezakupy 12:05 Planeta Ziemia (6) - dokument, Wielka Brytania 2006 13:05 Czarne chmury (4) - serial, Polska 1973 14:05 Córki McLeoda (109) - serial, Australia 2005 15:00 Szansa na sukces (77) - rozrywka, Polska 2006 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (729) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (416) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:10 Draka w Bronksie - film fabularny, Hongkong/Kanada 1995 21:45 07 zgłoś się (4) - serial, Polska 1976 22:45 Oficerowie (13) - serial, Polska 2006 23:45 Trzeci oficer (1) - serial, Polska 2008 00:40 Szara strefa - czarny rynek dokument, Wielka Brytania 2008 01:40 Oblicza Ziemi (8) - dokument, Niemcy 2007

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (784) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (5) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (27) serial, USA 1997 09:25 Kaszmirowa mafia (3) - serial, USA 2008 10:25 Ostry dyżur (5) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (9) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (170) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (27) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (27) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (91) - serial, Polska 2002 14:45 Świat według Bundych (185) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (186) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (165) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (33) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (96) - serial, Polska 2002 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (176) - serial, Polska 2004 20:00 Depresja gangstera - film fabularny, USA 1999

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (22) - serial, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (6) - serial, USA 1990 08:55 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary (2) dokument, Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:50 Mango - Telezakupy 12:50 Na Wspólnej (1209) - serial, Polska 2009

06:10 Kabaretowy alfabet Dwójki - rozrywka, Polska 2005 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Zima w Wiklinowej Zatoce (3) - serial, Polska 1998 07:10 Zima w Wiklinowej Zatoce (4) - serial, Polska 1998 07:30 Sto minut wakacji (3) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:00 Bulionerzy (37) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Zagadkowa blondynka (5) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (708) - serial, Polska 2009 13:05 Festiwal Piosenki Zaczarowanej (1) - kultura, Polska 2008 14:10 Benefis Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka (1) - kultura, Polska 1999 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1064) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1485) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów (2) - kultura, Polska 2010 18:15 Pełną parą (1) - serial, Polska 2005 18:45 Pełną parą (2) - serial, Polska 2005 19:15 Misiaki (10) - serial, Czechy 2001 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (37) - serial, Polska 2006 20:40 Podróże z żartem (42) rozrywka, Polska 2007 21:35 Tydzień polski 22:05 Wydział zabójstw (20) - serial, Polska 2008 22:35 Polskie drogi (8) - serial, Polska 1976 00:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (30) - dokument, Polska 2007 00:30 Kabaretowa Jedynka (9) rozrywka, Polska 2010 00:45 Bulionerzy (37) - serial, Polska 2005 01:15 Misiaki (10) - serial, Czechy 2001 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (157) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Berlin, Berlin (8) - serial, Niemcy 2001-2005 10:25 Mój grzech (72) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (131) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Hollywoodzkie pojedynki (4) - rozrywka, USA 2008 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (51) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (158) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (9) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (73) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Krokodyl zabójca - film fabularny, USA 2000 23:00 Armstrong i Miller show (1) - serial, Wielka Brytania 2007 23:40 Selekcja - rozrywka, Polska 2009 00:15 Big Brother V - rozrywka 01:15 Blackjack - film fabularny, Kanada/USA 1998

06:05 Na Wspólnej (702) - serial, Polska 2006 06:35 Mamy cię! - rozrywka 07:55 Życie przede wszystkim (1) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (71) - serial, USA 1997 09:50 Kobra oddział specjalny (7) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (126) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania (1) - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (99) serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (2) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (8) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (72) serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (22) - serial, USA 2002 19:35 Niania (100) - serial, Polska 2008 20:05 Dzika banda - film fabularny, USA 1969 23:00 Seks w wielkim mieście (3) - serial, USA 2001 23:40 Seks w wielkim mieście (4) - serial, USA 1998-2004 00:15 Amerykański Ninja V - film fabularny, USA 1993 02:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:15 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (56) - serial, USA/Kanada 2006 23:15 Pytania i odpowiedzi - film fabularny, USA 1990 03:20 Tajemnice losu

13:18 Na Wspólnej (1210) - serial, Polska 2009 13:46 Na Wspólnej (1211) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (10) serial, USA/Kanada 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 17:20 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:25 Sąd rodzinny (148) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Bez śladu (16) - serial, USA 2006 21:50 Usta usta (7) - serial, Polska 2010 22:50 Kuba Wojewódzki (7) - talk show, Polska 2010 23:50 Klub szalonych dziewic (3) - serial, Polska 2010 00:50 Dr House (8) - serial, USA 2004 01:50 Uwaga! 02:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 14:30 Holandia - Anglia 16:00 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 16:45 Eurogole - skrót wiadomości 16:55 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 18:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 18:45 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:45 Fotofinisz 22:15 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:00 Fotofinisz

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (11) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (17) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (18) serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (55) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Taki jest świat 13:30 Burza uczuć (188) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (189) - serial, Niemcy 2005 15:30 Max - film fabularny, Kanada 1994 17:30 Nieśmiertelny (56) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Byli sobie wynalazcy (22) - serial, Francja 1994 19:00 Jetsonowie (32) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (44) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (55) - serial, USA 1960 20:30 Szpital - nagłe przypadki dokument, USA 2005 21:30 Podniebny horror (3) - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (17) - rozrywka 23:00 Generał - film fabularny, Irlandia/Wielka Brytania 1998 01:30 Nocne hity - muzyka


Z Z

Gazeta

12

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ŚRODA 28.07.2010

Macieja, Tymona

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:40 Owocowe ludki (13) - serial, Hiszpania 2002 09:10 Na wysokiej fali (11) - serial, Australia 2005-2006 09:45 Szkoła złamanych serc (209) - serial, Australia 1998 10:35 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:00 Pora na doktora 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:15 Agrobiznes 12:35 Raj 13:20 Don Matteo (3) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1496) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1857) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1858) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (9) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5092) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5093) serial, USA 2007 17:50 Czterdziestolatek (15) - serial, Polska 1974 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Pocoyo (10) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Nouky i przyjaciele (3) - serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Pogoda 20:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:10 Tomek i ja - film fabularny, Wielka Brytania 2007 00:00 Ekstradycja III (1) - serial, Polska 1998 01:00 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 02:05 Godzina szczytu - film fabularny, Rosja 2006

06:20 Znaki czasu 06:45 W krainie władcy smoków (3) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 07:20 M.A.S.H. (74) - serial, USA 1975 07:50 Codzienna 2 m 3 (34) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:30 Telezakupy 12:05 Jak wychowywać malucha (1) - dokument, Wielka Brytania 2008 13:10 Czarne chmury (5) - serial, Polska 1973 14:05 Córki McLeoda (110) - serial, Australia 2005 15:05 Królowie magii (2) - dokument, USA 2009 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (730) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:20 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Barwy szczęścia (417) - serial, Polska 2010 19:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 19:25 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:30 Bestia - film fabularny, Kanada/Hongkong/Wlk. Bryt. 2003 22:05 Dr House (101) - serial, USA 2008 22:55 Tancerze (8) - serial, Polska 2009 00:00 Łuk - film fabularny, Japonia/Korea Południowa 2005 01:35 Album kazimierski - dokument, Polska 2001

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (785) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (6) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (28) serial, USA 1997 09:25 Kaszmirowa mafia (4) - serial, USA 2008 10:25 Ostry dyżur (6) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (10) - serial, Polska 2001 12:00 Rodzina zastępcza plus (171) - serial, Polska 2004 13:00 Mamuśki (28) - serial, Polska 2007 13:30 I kto tu rządzi? (28) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (96) - serial, Polska 2002 14:45 Świat według Bundych (187) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (188) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (166) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (34) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (97) - serial, Polska 2002 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (178) - serial, Polska 2004 20:00 Kung Fu szał - film fabularny, Chiny/Hongkong 2004

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (23) - serial, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (7) - serial, USA 1990 08:55 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary (3) dokument, Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:50 Mango - Telezakupy 12:50 Na Wspólnej (1212) - serial, Polska 2010 13:18 Na Wspólnej (1213) - serial, Polska 2010 13:46 Na Wspólnej (1214) - serial, Polska 2010 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (11) serial, USA/Kanada 2001

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Zima w Wiklinowej Zatoce (5) - serial, Polska 1998 07:10 Zima w Wiklinowej Zatoce (6) - serial, Polska 1998 07:30 Sto minut wakacji (4) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:00 Bulionerzy (38) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Mój pierwszy raz (16) - rozrywka, Polska 2005 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (709) - serial, Polska 2009 13:05 Wideoteka dorosłego człowieka (95) - rozrywka, Polska 2010 13:50 Twoje złote przeboje (12) muzyka, Polska 2010 14:10 Benefis Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka (1) - kultura, Polska 1999 15:10 Saga rodów (63) - dokument, Polska 2001 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1065) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1486) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów (3) - kultura, Polska 2010 18:15 Pełną parą (3) - serial, Polska 2005 18:45 Pełną parą (4) - serial, Polska 2005 19:15 Przypadki zwierzojeża (10) - serial, Polska 1996 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (38) - serial, Polska 2006 20:40 Córy szczęścia - film fabularny, Polska/Węgry/Niemcy 1999 22:40 Program rozrywkowy rozrywka, Polska 23:00 Tulipan (1) - serial, Polska 1986 00:05 Smaki czasu z Karolem Okrasą 00:30 MotoSzał 00:45 Bulionerzy (38) - serial, Polska 2005 01:15 Przypadki zwierzojeża (10) - serial, Polska 1996 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (158) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Berlin, Berlin (9) - serial, Niemcy 2001-2005 10:25 Mój grzech (73) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (132) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Hollywoodzkie pojedynki (5) - rozrywka, USA 2008 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:25 Rodzina Serrano (52) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (159) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (10) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (74) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Blackjack - film fabularny, Kanada/USA 1998 23:05 Armstrong i Miller show (2) - serial, Wielka Brytania 2007 23:40 Selekcja - rozrywka, Polska 2009 00:15 Big Brother V - rozrywka 01:15 Muzyczne listy - muzyka 02:20 Nobel ‚83 - pro memoria muzyka, Polska 2008

06:25 Na Wspólnej (703) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania (1) rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (2) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (72) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (8) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (127) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania (3) - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (100) serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (3) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (9) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (73) serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (23) - serial, USA 2002 19:35 Niania (101) - serial, Polska 2008 20:05 Na zakręcie - film fabularny, USA 2004 21:45 Seks w wielkim mieście (5) - serial, USA 2001 22:25 Seks w wielkim mieście (6) - serial, USA 1998-2004 23:05 Doskonały świat - film fabularny, USA 1993 01:45 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:10 Pigułka szczęścia - film fabularny, Kanada/Francja/ USA 1996 00:10 Krwawy obiad - film fabularny, USA 1987 02:00 Zagadkowa Noc (500) rozrywka, Polska 2010 03:15 Tajemnice losu

16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:20 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (537) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Firma - film fabularny, USA 1993 00:00 Grzech milczenia - film fabularny, USA 1995 02:00 Uwaga! 02:20 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 13:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 14:30 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 15:30 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 16:20 Eurogole - skrót wiadomości 16:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 18:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:15 Fotofinisz 22:45 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:00 Fotofinisz

CZWARTEK 29.07.2010

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (54) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (12) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (18) - serial, USA 20022005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (19) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (57) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Domy nie do sprzedania 13:30 Burza uczuć (190) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (191) - serial, Niemcy 2005 15:35 Bliskie spotkania z wesołym diabłem - film fabularny, Polska 1988 17:30 Nieśmiertelny (58) - serial, Kanada/Francja 19921998 18:30 Byli sobie podróżnicy (22) - serial, Francja 1997 19:00 Jetsonowie (33) - serial, Wielka Brytania 19621988 19:30 Tom i Jerry (47) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (56) serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (21) - rozrywka, USA 2010 21:30 Najniebezpieczniejszy zawód świata (3) - dokument, USA 2005 22:30 Goło i wesoło (18) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (42) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (18) rozrywka 00:30 Taki jest świat 01:00 Nocne hity - muzyka

Olafa, Marty

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Fantaghiro (23) - serial, Hiszpania 2000 09:15 Legenda Nezha (30) - serial, Chiny 2003 09:40 Szkoła złamanych serc (210) - serial, Australia 1998 10:30 Smaki polskie 10:45 Jak zostać ogrodnikiem (4) - dokument, Wielka Brytania 2002 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 My, wy, oni 13:00 Kabaretowa Jedynka (7) rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (4) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1497) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1859) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1860) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5094) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5095) serial, USA 2007 17:50 Czterdziestolatek (16) - serial, Polska 1977 18:50 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Halo, tu Hania! (44) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 Rajd Finlandii 20:05 Pogoda 20:20 Ranczo (16) - serial, Polska 2006 21:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:10 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:55 Życie po życiu (3) - serial, Wielka Brytania 2006 23:50 Turyści Apokalipsy - dokument, Wielka Brytania 2008 00:35 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:35 Prawdziwe oblicze Charliego - film fabularny, USA/ Niemcy 2002

06:20 Sto tysięcy bocianów (15) dokument, Polska 2007 06:50 W krainie władcy smoków (4) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 07:20 M.A.S.H. (75) - serial, USA 1975 07:55 Codzienna 2 m 3 (35) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:30 Telezakupy 12:10 Jak wychowywać malucha (2) - dokument, Wielka Brytania 2008 13:10 Czarne chmury (6) - serial, Polska 1973 14:30 Dom (13) - serial, Polska 1996

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (786) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (7) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (29) serial, USA 1997 09:30 Kaszmirowa mafia (5) - serial, USA 2008 10:25 Ostry dyżur (7) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (11) - serial, Polska 2001 12:00 Rodzina zastępcza plus (172) - serial, Polska 2004 13:00 Mamuśki (29) - serial, Polska 2007 13:30 I kto tu rządzi? (29) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (97) - serial, Polska 2002 14:45 Świat według Bundych (189) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (190) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (167) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (35) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (98) - serial, Polska 2002 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (187) - serial, Polska 2004 20:00 Mój chłopak się żeni - film fabularny, USA 1997

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (24) - serial, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (8) - serial, USA 1990 08:55 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary (4) dokument, Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:50 Mango - Telezakupy 12:50 Na Wspólnej (1215) - serial, Polska 2010 13:18 Na Wspólnej (1216) - serial, Polska 2010 13:46 Na Wspólnej (1217) - serial, Polska 2010 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (12) serial, USA/Kanada 2001 16:25 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:20 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:25 Sąd rodzinny (149) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Komando Foki - film fabularny, USA 1990

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Zima w Wiklinowej Zatoce (7) - serial, Polska 1998 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (1) - serial, Polska 1995 07:30 Sto minut wakacji (5) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:00 Bulionerzy (39) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Kabaretowy Klub Kanapowy (12) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (710) - serial, Polska 2009 13:05 Tydzień polski 13:45 Benefis zespołu „Krywań” - rozrywka, Polska 2004 14:40 Benefis zespołu „Krywań” - rozrywka, Polska 2004 15:10 Warszawskie rody ewangelicko-reformowane - dokument, Polska 2010 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1066) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1487) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (1) muzyka, Polska 2010 18:15 Pełną parą (5) - serial, Polska 2005 18:45 Pełną parą (6) - serial, Polska 2005 19:15 Miś Uszatek (22) - serial, Polska 1976 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (39) - serial, Polska 2006 20:40 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006 21:35 Egzamin z życia (29) - serial, Polska 2005 22:20 Szansa na sukces (150) rozrywka, Polska 2009 23:15 Kleeberg odszedł... kleberczycy zostali - dokument, Polska 2007 00:10 Światowiec 00:45 Bulionerzy (39) - serial, Polska 2005 01:15 Miś Uszatek (22) - serial, Polska 1976 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (159) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Berlin, Berlin (10) - serial, Niemcy 2001-2005 10:25 Mój grzech (74) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (133) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:05 Rodzina Serrano (53) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (160) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (11) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (75) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Ucieczka z Kuby - film fabularny, USA 1997 23:05 Brazil - film fabularny, Wielka Brytania 1985 02:05 Big Brother V - rozrywka

06:25 Na Wspólnej (704) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania (3) rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (3) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (73) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (9) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (128) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania (4) - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (101) serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (4) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (74) serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (24) - serial, USA 2002 19:35 Niania (102) - serial, Polska 2008 20:05 Doskonały świat - film fabularny, USA 1993 22:55 Wyrok (13) - serial, USA 2006 23:50 Oddział specjalny - film fabularny, USA 1990 01:30 Arkana magii rozrywka, Polska 2010 a

16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (731) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:20 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:50 Barwy szczęścia (418) - serial, Polska 2010 19:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 19:25 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:20 Samowolka - film fabularny, Polska 1993 22:35 Dr House (102) - serial, USA 2008 23:30 Tancerze (9) - serial, Polska 2009 00:30 Determinacja śmierci - film fabularny, USA 2001

22:10 Wallander: Kontener - film fabularny, Szwecja 2006 00:00 Zagadkowa Noc (501) rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

23:15 Szymon Majewski Show (10) - rozrywka, Polska 2010 00:15 Orange Warsaw Festival odliczanie (5) - rozrywka 00:45 Bez śladu (16) - serial, USA 2003 01:40 Uwaga! 02:00 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 10:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 15:30 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 16:15 Eurogole - skrót wiadomości 16:25 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 17:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:00 Fotofinisz 22:30 Vintage Collection 23:30 Tydzień z World Wrestling Entertainment 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:00 Fotofinisz

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (13) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (19) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (20) serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (59) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Gotuj jak mistrz 13:30 Burza uczuć (192) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (193) - serial, Niemcy 2005 15:35 31. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (1) - dokument 17:30 Nieśmiertelny (60) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Był sobie kosmos (22) - serial, Francja 1982 19:00 Jetsonowie (34) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (50) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (57) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo - rozrywka 21:30 Alarm na plaży (8) - rozrywka, USA 2007 22:00 Dyżur (4) - dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (19) - rozrywka 23:00 Wielkie przeprowadzki (4) - dokument 00:00 Goło i wesoło (19) - rozrywka 00:30 Od zera do bohatera (4) - rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

PIĄTEK 30.07.2010

13

Julity, Piotra

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Owocowe ludki (14) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Na wysokiej fali (12) - serial, Australia 2005-2006 09:50 Kyle XY (16) - serial, USA 2006 10:40 Pomysł na mieszkanie (6) dokument, Wielka Brytania 2007 11:05 Wędrówki z europlecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Wojna światów - dokument, Polska 2010 12:55 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 13:20 Don Matteo (5) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1498) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Kawa czy herbata? 15:25 Klan (1861) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1862) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (10) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5096) serial, USA 2007 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Znowu razem - film fabularny, USA 2006 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Kraina elfów (17) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 Rajd Finlandii 20:05 Pogoda 20:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:20 Kawa czy herbata? 22:35 Szczęki - film fabularny, USA 1975 00:50 Dark Water - film fabularny, Japonia 2002 02:40 W słusznej sprawie (3) - serial, Francja 2004 03:50 W słusznej sprawie (4) - serial, Francja 2004

06:15 W krainie władcy smoków (5) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 06:50 W krainie władcy smoków (6) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 07:20 M.A.S.H. (76) - serial, USA 1975 07:55 Codzienna 2 m 3 (36) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 10:55 Telezakupy 11:35 Wakacyjne przypadki na Teneryfie - film fabularny, Niemcy 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (787) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (8) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (30) serial, USA 1997 09:30 Kaszmirowa mafia (6) - serial, USA 2008 10:30 Ostry dyżur (8) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (12) - serial, Polska 2001 11:55 Rodzina zastępcza plus (173) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (30) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (30) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (98) - serial, Polska 2002 14:45 Świat według Bundych (191) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (192) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (168) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (36) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (101) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (188) - serial, Polska 2004 20:00 Muzodajnia Gwiazd - Giżycko 2010 (1) - rozrywka, Polska 2010 21:00 Muzodajnia Gwiazd - Giżycko 2010 (2) - rozrywka, Polska 2010 22:00 Jaskinia - film fabularny, USA/Niemcy 2005

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (25) - serial, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (9) - serial, USA 1990 08:55 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary (5) dokument, Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:50 Mango - Telezakupy 12:50 Na Wspólnej (1218) - serial, Polska 2010 13:18 Na Wspólnej (1219) - serial, Polska 2010 13:46 Na Wspólnej (1220) - serial, Polska 2010 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (13) serial, USA/Kanada 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:20 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (538) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i więzień Azkabanu - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2004

06:10 Brodzik od kuchni 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Powrót do Wiklinowej Zatoki (2) - serial, Polska 1995 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (3) - serial, Polska 1995 07:30 Mama - nic (1) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (40) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (2) muzyka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (711) - serial, Polska 2009 13:05 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej (1) - rozrywka, Polska 2001 14:10 Benefis Jerzego Gruzy kultura, Polska 2003 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1067) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1488) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (3) muzyka, Polska 2010 18:15 Piękny był pogrzeb, ludzie płakali - film fabularny, Polska 1967 19:15 Film pod strasznym tytułem (6) - serial, Polska 1993 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (40) - serial, Polska 2006 20:40 Wideoteka dorosłego człowieka (96) - rozrywka, Polska 2010 21:25 Kolumbowie (1) - serial, Polska 1970 22:30 Sceny dziecięce z życia prowincji - film fabularny, Polska 1985 00:50 Bulionerzy (40) - serial, Polska 2005 01:15 Film pod strasznym tytułem (6) - serial, Polska 1993 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Apetyt na miłość (5) - serial, Polska 2006 02:35 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (160) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Berlin, Berlin (11) - serial, Niemcy 2001-2005 10:25 Mój grzech (75) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (134) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (54) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (161) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (12) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (76) - serial, Meksyk 2009 20:00 Spadkobiercy (1) - rozrywka, Polska 2009 21:00 1000 złych uczynków (9) serial, Polska 2009 21:30 1000 złych uczynków (10) - serial, Polska 2009 22:05 Jazda figurowa - talk show, Polska 2010 23:05 Nienasycona obsesja - film fabularny, USA 2006 01:05 Big Brother V - rozrywka 02:05 Big Brother V - rozrywka 03:10 Muzyczne listy - muzyka

06:25 Na Wspólnej (705) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania (4) rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (4) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (74) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (129) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania (5) - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (102) serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (75) serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (1) - serial, USA 2003 19:35 Niania (103) - serial, Polska 2008 20:05 Strzały nad Saber River - film fabularny, USA 1997 22:00 Rozbitkowie - film fabularny, USA 1992 00:00 Sześć stóp pod ziemią (3) - serial, USA 2005 01:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

13:15 Czarne chmury (7) - serial, Polska 1973 14:20 Dom (14) - serial, Polska 1996 16:00 Program lokalny 16:30 Daleko od szosy (4) - serial, Polska 1976 18:00 Panorama 18:20 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Barwy szczęścia (419) - serial, Polska 2010 19:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 19:25 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:25 Kabaretowy Klub Dwójki (16) - rozrywka, Polska 2010 21:25 Hit dekady (6) - rozrywka, Polska 2010 22:40 Popatrz na mnie - film fabularny, Włochy/Francja 2004 00:40 Podkomisarz Brenda Johnson (16) - serial, USA 2005 01:35 Podkomisarz Brenda Johnson (17) - serial, USA 2005

00:10 Znikający punkt - film fabularny, USA/Wielka Brytania 1971

23:00 Historia przemocy - film fabularny, USA/Niemcy 2005 01:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:15 Telesklep 02:40 Firma - film fabularny, USA 1993

SOBOTA 31.07.2010

EUROSPORT PL 07:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 14:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 15:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 16:15 Eurogole - skrót wiadomości 16:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 18:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:15 Fotofinisz 22:45 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:00 FIA WTCC

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (55) - dokument, Niemcy 2006 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (20) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (21) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (61) - serial, Kanada/Francja 19921998 12:30 Telemarket 13:00 Dyżur (4) - dokument, Polska 2009 13:30 Burza uczuć (194) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (195) - serial, Niemcy 2005 15:30 Debbie zmienia wnętrza 16:30 Test na supermamę (4) rozrywka, Kanada 2004 17:30 Nieśmiertelny (62) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Odjazdowe zoo (43) - serial, Francja 2001 18:45 Odjazdowe zoo (44) - serial, Francja 2001 19:00 Jetsonowie (35) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (53) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (58) - serial, USA 1960 20:40 Tajemnica Edith - film fabularny, USA/ Kanada 1997 22:30 Goło i wesoło (20) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (43) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (20) - rozrywka 00:30 Ktoś tu zwariował! (4) - rozrywka, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka

Ignacego, Lubomira

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Nowy Testament (19) - serial, USA 1999 06:55 Powszechny spis rolny 2010 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Las bliżej nas 08:40 Ziarno 09:10 Klub przyjaciół Myszki Miki (27) - serial, USA 2008 09:40 Tarzan II: Początek legendy - film fabularny, USA 2005 11:00 Kyle XY (17) - serial, USA/ Kanada 2007 12:00 Wiadomości 12:10 Ssaki morskie (1) - dokument, Francja 1999 12:50 Rycerze i rabusie (2) - serial, Polska 1984 13:40 Kawa czy herbata? 13:50 Niespodziewany atak zwierząt - dokument, Wielka Brytania 2008 14:40 Kawa czy herbata? 14:50 Wallis i Edward - film fabularny, Wielka Brytania 2005 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Kopalnie króla Salomona (2) - film fabularny, Niemcy/ USA 2004 18:50 Kawa czy herbata? 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (16) - serial, USA 2007 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Rajd Finlandii 20:00 Pogoda 20:10 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:00 Kawa czy herbata? 22:15 Cena przetrwania - film fabularny, USA 2006 00:05 Dowody kłamstwa - film fabularny, USA/Kanada 2006 01:45 Dzień czwarty - film fabularny, Polska 1984

06:00 Tylko Kaśka (3 / 7): Kocham Jacka - serial przygodowy 06:35 Wojna domowa (13 / 15): Młode talenty - serial obyczajowy 07:30 Podróż za jeden uśmiech (6 / 7): Polowanie na kapelusz - serial przygodowy 08:05 Siedem życzeń (1 / 7): Rademenes - serial przygodowy 09:00 Zoo Story - telenowela dokumentalna 09:25 Klub kemping: Birkelt w Luksemburgu - felieton 09:35 Kocham Cię, Polsko! - program rozrywkowy 11:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Kokosy z kokosów - reportaż 11:35 Makłowicz w podróży: Podróż 8. Portugalia - Zielone Minho - magazyn kulinarny 12:10 W samą porę - film obyczajowy 14:00 Familiada - teleturniej 14:30 Czterej pancerni i pies (12 / 21): Fort Olgierd - serial wojenny 15:35 Czterej pancerni i pies (13 / 21): Zakład o śmierć - serial wojenny 16:35 Świat bez tajemnic: Rodzina, która wygrała z Hitlerem - film dokumentalny 17:30 Słowo na niedzielę - program religijny 17:35 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” 2010 - Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą (1) - cykl felietonów 18:00 Panorama 18:20 Sport telegram 18:25 Pogoda - program informacyjny 18:30 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - studio 18:35 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - 5. dzień 20:10 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 21:10 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 22:15 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 00:10 Oni - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 Scooby Doo, gdzie jesteś? (3) - serial 07:25 Romeo i Julia - film fabularny, USA 2006 08:55 Casper: początek straszenia - film fabularny, USA 1997 10:55 Dziupla Cezara (7) - serial, Polska 2004 11:40 I kto tu rządzi? (13) - serial, Polska 2007 12:10 I kto tu rządzi? (14) - serial, Polska 2007 12:45 Mamuśki (7) - serial, Polska 2007 13:15 Ewa gotuje 13:45 Studio F1 14:00 Grand Prix Węgier 15:00 Studio F1 15:15 Się kręci (180) - rozrywka, Polska 2010 15:50 Power Rangers Turbo film fabularny, USA/Japonia 1997 17:50 Orły z Bostonu (7) - serial, USA 2004 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (190) - serial, Polska 2004 20:00 Piknik Country Mrągowo 2010 - muzyka, Polska 2010 22:00 Hotel 52 (8) - serial, Polska 2010

05:55 Mango - telezakupy 08:00 Samsam - serial animowany 08:10 Geronimo Stilton - serial animowany 08:35 Raczkujące melodyjki - serial animowany 09:00 Dzień dobry wakacje - magazyn 11:25 Orange Warsaw Festival odliczanie - cykl reportaży 12:00 Turbo squadem przez Maroko - reportaż 12:35 You can dance - po prostu tańcz! - program rozrywkowy 14:10 Pojechany łikend - program rozrywkowy 14:45 Majka - telenowela 16:30 Wizytówki festiwalowe 2010 - program rozrywkowy 16:35 Interkosmos - komedia science fiction 19:00 Fakty 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! - magazyn reporterów 20:10 Siła muzyki - koncert 21:00 Siła muzyki - koncert 22:00 Be cool - komedia kryminalna 00:25 Kobieta w błękitnej wodzie - film fantasy

06:10 Makłowicz w podróży 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Ostoja 07:25 Między nami bocianami (8) - serial, Polska 2000 07:55 Ranczo pod Zieloną Siódemką (7) - serial, Czechy 1998 08:30 Podróże z żartem (42) rozrywka, Polska 2007 09:25 Czterej pancerni i pies (5) serial, Polska 1966 10:25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (31) - dokument, Polska 2007 11:05 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:30 Brodzik od kuchni 12:00 Wiadomości 12:15 Skarb sekretarza (4) - serial, Polska 2000 12:40 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 13:00 Tulipan (1) - serial, Polska 1986 14:05 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 14:35 Kiedy słońce traci blask (2) - serial, Czechy 1995 15:30 Czarodzieje transu - dokument 2010 16:00 Śniadanie na podwieczorek - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Łagodna na drodze 17:35 Wideoteka dorosłego człowieka (96) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Przystań (7) - serial, Polska 2009 19:15 Maurycy i Hawranek (7) serial, Polska 1989 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ja wam pokażę! (7) - serial, Polska 2007 21:05 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (1) muzyka, Polska 2002 22:00 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (2) muzyka, Polska 2002 22:55 Kawalerskie życie na obczyźnie - film fabularny, Polska 1992 00:40 Laskowik & Malicki (1) rozrywka, Polska 2010 00:55 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 01:15 Maurycy i Hawranek (7) serial, Polska 1989 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

05:15 Bon Jovi - One Last Wild Night (1) - koncert 06:05 AlleGra - magazyn komputerowy 06:35 Ręce, które leczą - magazyn 07:05 mała Czarna - talk-show 08:05 Jazda Figurowa - program rozrywkowy 09:05 Tornado - komedia obyczajowa 11:00 Galileo - program popularnonaukowy 12:00 mała Czarna - talk-show 13:00 Bon Jovi - One Last Wild Night (2) - koncert 13:30 AlleGra - magazyn komputerowy 14:00 Bon Jovi - One Last Wild Night (3) - koncert 14:30 Supergliny z Miami - komedia 16:30 Hollywoodzkie pojedynki (6) - program rozrywkowy 17:00 Gliniarze z Melbourne - serial sensacyjny 18:00 Samochód przyszłości - serial dokumentalny 19:00 Galileo (124) - program popularnonaukowy 20:00 Spadkobiercy - serial komediowy 21:00 Rancho w dolinie - western 23:10 Świntuch 3: Zemsta - komedia 01:05 Ucieczka z Kuby - film sensacyjny 03:05 Westlife - Live From Manchester - koncert

06:00 Chwila prawdy - rozrywka, Polska 2003 07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice Smallville (14) - serial, USA/ Kanada 2005 10:00 Frasier (18) - serial, USA 2000 10:35 Pantofelek Kopciuszka - film fabularny, USA/Francja 1990 12:20 Diabli nadali (8) - serial, USA 1998-2002 12:50 Diabli nadali (9) - serial, USA 1998-2002 13:20 Diabli nadali (10) - serial, USA 1998-2002 13:50 Diabli nadali (11) - serial, USA 1998-2002 14:20 Diabli nadali (12) serial, USA 1998-2002 14:50 Odpowiedź mile widziana - film fabularny, USA/Francja 1993 16:45 Przyjaciele (21) - serial, USA 2002 17:15 Przyjaciele (22) - serial, USA 2002 17:45 Przyjaciele (23) - serial, USA 2002 18:20 Przyjaciele (24) - serial, USA 2002 18:50 Przyjaciele (1) - serial, USA 2003 19:30 Zgrywus - film fabularny, USA 1996 21:30 PootieTang - pogromca zła - film fabularny, USA 2001 23:05 Tornado (2) - film fabularny, Niemcy 2006 00:50 Jaja ze stali (2) - rozrywka, Wielka Brytania 2005 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

23:00 Się kręci (181) - rozrywka, Polska 2010 00:00 Niedobra - film fabularny, USA 1998 02:00 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010

02:35 Kuba Wojewódzki - talk-show 03:35 Po co spać, jak można grać - program interaktywny

EUROSPORT PL 08:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 10:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 13:00 Wyścigi w Brnie 14:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 16:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:45 Fotofinisz 22:15 Turniej WTA w Stanford 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:30 Fotofinisz

PULS 06:00 Will i Grace (3) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (9) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (4) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (31) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (32) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Flintstonowie (54) - serial, USA 1960 11:00 Flintstonowie (55) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (41) - serial, USA 1966 12:00 Tom i Jerry (44) - serial, USA 1966 12:35 Tajemnice Wiklinowej Zatoki - film fabularny, Polska 1985 14:30 Goście z nieba - film fabularny, USA/Kanada 1999 16:25 32. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (1) - dokument 18:30 Will i Grace - serial, USA 1998-2006 19:00 Will i Grace (5) - serial, USA 1998-2006 19:30 Niezły numer (21) - rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 10,5 w skali Richtera (1) - film fabularny, USA 2004 22:00 Szok wideo (21) - rozrywka 23:00 Medium (2) - serial, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (16) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (8) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Nocne hity - muzyka


Z Z

Gazeta

14

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEDZIELA 1.08.2010

Alfonsa, Nadii

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Owocowe ludki (25) - serial, Hiszpania 2002 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:30 Południowy Pacyfik (6) dokument, Wielka Brytania 2009 09:25 Wakacje z duchami (3) serial, Polska 1970 10:00 Kangurek Joey - film fabularny, Australia 1997 11:45 Śpiewnik patriotyczny: „Warszawianka 1831” muzyka, Polska 2007 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:10 Rycerze i rabusie (3) - serial, Polska 1984 14:00 Pierścionek z orłem w koronie - film fabularny, Polska 1992 15:55 Warszawa 2010 - koncert w 66. rocznicę powstania warszawskiego - muzyka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:00 Chip i Dale (28) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Kronika Tour de Pologne 20:00 Pogoda 20:15 Dom nad rozlewiskiem (5) - serial, Polska 2009 21:05 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:10 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:35 Piłkarski poker - film fabularny, Polska 1989 00:30 Amadeusz - film fabularny, USA 1984 03:15 Stan wyjątkowy (4) - serial, Wielka Brytania 2006

05:00 Słowo na niedzielę - 5 min. 05:05 Nie tylko dla pań - film dokumentalny 06:10 100 tysięcy bocianów Polska 2007 06:35 Wojna domowa - Polska 1966 07:20 Podróż za jeden uśmiech Polska 1971 08:00 Przygoda na Mariensztacie - komedia, Polska 1953 09:40 Łagodna na drodze 10:00 Godzina ‚W’ - Polska 1979 11:25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Polska 2009 11:50 Festiwal Filmu i Sztuki ‚Dwa brzegi’ 2010 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą 12:00 Książę i żebrak - film przygodowy, USA 1977 14:00 Familiada - teleturniej 14:30 Złotopolscy - telenowela, Polska 2010

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:10 Kaczor Donald przedstawia (46) - dla dzieci, USA 1983 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (4) - serial 08:15 Gumisie (7) - serial, USA 1985 08:45 Gumisie (8) - serial, USA 1985 09:15 Kacze opowieści (16) - serial, USA 1987 09:45 Kacze opowieści (17) - serial, USA 1987 10:15 Zaklęta w sokoła - film fabularny, USA 1985 12:45 Jaś Fasola (7) - rozrywka, Wielka Brytania 1992 13:15 Studio F1 14:00 Grand Prix Węgier 16:00 Studio F1 16:15 Jaś Fasola (6) - rozrywka, Wielka Brytania 1992 16:45 Kabareton TOPtrendy rozrywka, Polska 2010 17:45 Kabareton TOPtrendy rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (191) - serial, Polska 2004 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (8) - serial, USA 2008 21:00 Wzór (7) - serial, USA 2007 22:00 Kości (18) - serial, USA 2006 23:00 Gotowe na wszystko (14) serial, USA 2007

08:00 SamSam - film animowany, Francja 2005 08:10 Geronimo Stilton - film animowany, Włochy 08:35 Raczkujące melodyjki film animowany, USA 2002 09:00 Pascal: po prostu gotuj 09:35 Pojechany łikend  10:10 Jak dobrze wyglądać nago - USA 10:40 Jak dobrze wyglądać nago - USA 11:10 Siła muzyki 12:10 Siła muzyki  13:10 Co za tydzień - program informacyjny 13:40 Usta, usta - serial komediowy, Polska 2010 14:40 Szymon Majewski Show Polska 2010 15:40 Orange Warsaw Festival odliczanie - Polska 2010 16:10 Spotkania Doroty - Polska 2010 16:45 Smaki miasta 17:20 Czy leci z nami pilot? - komedia, USA 1980 19:00 Fakty - program informacyjny 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda - program informacyjny 19:45 Uwaga! 20:00 Lepiej późno niż później komedia, USA 2003

06:30 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Rok w ogrodzie 07:25 Rodzina Leśniewskich (1) serial, Polska 1978 07:55 Ziarno 08:25 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006 09:05 Błękitne wakacje 09:25 Czterej pancerni i pies (6) serial, Polska 1966 10:20 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 10:35 Etniczne klimaty (52) - dokument, Polska 2009 10:55 Przygody pana Michała (8) - serial, Polska 1969 11:25 Sto tysięcy bocianów (3) dokument, Polska 2006 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Miejsce z historią (18) - dokument, Polska 2010 13:00 Msza święta z kościoła pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Górecku Kościelnym 14:15 Tajemnica Enigmy (8) - serial, Polska 1980 15:05 Zagadkowa blondynka (6) - rozrywka, Polska 2009 16:00 Film dokumentalny - dokument 17:00 Teleexpress 17:20 MotoSzał 17:30 Więzy krwi (8) - serial, Polska 2001 18:00 Twoje złote przeboje (14) muzyka, Polska 2010 18:15 Siedlisko (8) - serial, Polska 1998 19:10 Baśnie i bajki polskie (8) serial, Polska 2004 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ojciec Mateusz (31) - serial, Polska 2009 21:00 Warszawa 2010 - koncert w 66. rocznicę powstania warszawskiego - muzyka, Polska 2010 21:55 Defekt (6) - serial, Polska 2005 22:55 „Serca bicie” - Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy 23:30 Czarodzieje transu - dokument 2010 23:50 Supermodelki (7) - rozrywka, Polska 2010 00:15 Błękitne wakacje 00:35 Przygody pana Michała (8) - serial, Polska 1969

05:50 VIP 06:20 Dekoratornia - magazyn 06:50 Tornado - USA 1989 08:45 Krótkie spięcie 2 - USA 1988 11:00 Galileo 12:00 mała Czarna 13:00 Dekoratornia - magazyn 13:30 Samochód przyszłości 14:30 Szuje i zbóje - komedia, Włochy 1982 16:40 VIP 17:00 Superpuchar Porsche 17:30 Hollywoodzkie pojedynki 18:00 Gliniarze z Melbourne serial sensacyjny, Australia 2008 19:00 Galileo 20:00 Spadkobiercy - serial komediowy, Polska 2010 21:00 Podniebny terror - film sensacyjny, USA 2000 23:05 Regina - Polska 2007 23:35 Regina - Polska 2007 00:10 Regina - Polska 2007 00:40 Regina - Polska 2007 01:10 Wściekłe rekiny - horror, USA/Bułgaria 2005 03:05 Chick Corea - Remembering Bud Powell

06:00 Chwila prawdy - rozrywka, Pol-

15:00 Szansa na sukces 16:05 Na dobre i na złe - Polska 2010 17:05 Historia Polski według Kabaretu Moralnego Niepokoju - Polska 2006 17:50 Festiwal Filmu i Sztuki ‚Dwa brzegi’ 2010 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą  18:00 Panorama - program informacyjny 18:20 Sport telegram 18:25 Pogoda - program informacyjny 18:35 Tak to leciało!  19:25 Mistrzostwa Europy w Barcelonie  19:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:15 Hity na czasie 2010 23:15 Wyrównanie rachunków Australia/Wielka Brytania 2003

00:00 Gotowe na wszystko (15) serial, USA 2007 01:00 Magazyn sportowy 03:00 Tajemnice losu

22:35 Klub Szalonych Dziewic Polska 2009 23:35 W roli głównej 00:05 Californication 3 - serial komediowy, USA 2009 00:45 Bez skazy - USA 2006 01:45 Bez skazy - USA 2006 02:40 Uwaga! 03:00 Po co spać, jak można grać

EUROSPORT PL 08:30 Wyścigi w Brnie 09:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 10:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 12:30 Wyścigi w Brnie 13:00 Wyścigi w Brnie 14:00 Mistrzostwa Świata w Donington 15:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 17:15 Mistrzostwa Świata w Donington 18:00 Mistrzostwa Świata w Donington 18:45 Weekend w sportach motorowych 19:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:15 Fotofinisz 23:30 Turniej WTA w Stanford 01:15 Weekend w sportach motorowych

PONIEDZIAŁEK 2.08.2010

ska 2003 07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice Smallville (15) - serial, USA/ Kanada 2005 10:00 Frasier (19) - serial, USA 2000 10:30 Frasier (20) - serial, USA 2000 11:00 Pokojówka - film fabularny, Francja/USA/Wielka Brytania 1991 12:45 Plotkara (15) - serial, USA 2009 13:50 Operacja „Kusza” film fabularny, Włochy/Wielka Brytania 1965 16:10 Strzały nad Saber River - film fabularny, USA 1997 18:10 Miasteczko Twin Peaks (5) - serial, USA 1990 19:10 Uwaga, faceci! (9) - serial, USA 2006 20:05 Tornado (2) - film fabularny, Niemcy 2006 21:50 Fringe: Na granicy światów (9) - serial, USA 2008 22:50 PootieTang - pogromca zła - film fabularny, USA 2001 00:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Will i Grace (6) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (10) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (5) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (33) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (34) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Był sobie człowiek (22) - serial, Francja 1978 11:00 Flintstonowie (56) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (50) - serial, USA 1966 12:00 Roczniak - film fabularny, USA 1946 14:40 Bank na kółkach - film fabularny, USA 1974 16:30 Taki jest świat 17:00 Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki (10) - dokument, Wielka Brytania/Kanada 2006 17:30 Tajemnica Edith - film fabularny, USA/Kanada 1997 19:30 Niezły numer (22) - rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 Prawo rodziny: Próba wiary - film fabularny, Kanada/USA 1997 22:00 Szok wideo (105) - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (17) - rozrywka 00:30 Dyżur (4) - dokument, Polska 2009 01:00 Nocne hity - muzyka

Kariny, Gustawa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:35 Owocowe ludki (15) - serial, Hiszpania 2002 09:10 Na wysokiej fali (13) - serial, Australia 2005-2006 09:40 Kyle XY (18) - serial, USA 2007 10:30 Dziesięć lat mniej (5) - dokument, USA 2003 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Szerokie tory - dokument, Polska 2004 13:05 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (6) - serial, Włochy 2006 14:30 Plebania (1499) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1863) - serial, Polska 2010 15:50 Klan (1864) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (11) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5097) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:05 Halo, tu Hania! (45) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Nieustraszony (14) - serial, USA 2008 21:20 Licencja na zabijanie - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 1989 23:45 Ekstradycja III (2) - serial, Polska 1998 00:40 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:50 Ninoczka - film fabularny, USA 1939

06:15 Powszechny Spis Rolny 2010 06:50 W krainie władcy smoków - Polska/Chiny/Australia 1997 07:20 M.A.S.H. - serial komediowy, USA 1975 07:55 Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje - Magazyn 09:30 Panorama - program informacyjny 10:05 Pogoda - program informacyjny 10:10 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:40 Aleja gwiazd 11:00 Familiada - teleturniej 11:30 Telezakupy 12:05 Malta Festival Poznań 2010 - Polska 2010 12:40 Znaki czasu - magazyn 13:05 Czarne chmury - Polska 1973 14:05 Córki McLeoda 5 - Australia 2005 14:55 Laskowik & Malicki 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość - Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18:00 Panorama - program informacyjny 18:25 Gorący temat 18:40 Sport telegram 18:45 Pogoda - program informacyjny 19:00 Barwy szczęścia - Polska 2010 19:35 Kabaret na lato 20:10 Pechowiec - komedia, Meksyk/Francja 198 21:55 Czas honoru 2 - Polska 2009 23:00 Agata kontra Agata - film kryminalny, Francja/Belgia/ Szwajcaria 2007 00:40 Rosja. Podróże z Jonathanem Dimblebym - Wielka Brytania 2008 01:50 Obrobić VIP-a - serial komediowy, USA 2007 02:15 Obrobić VIP-a - serial komediowy, USA 2007

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (788) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (9) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (31) serial, USA 1998 09:30 Kaszmirowa mafia (7) - serial, USA 2008 10:25 Ostry dyżur (9) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (13) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (174) - serial, Polska 2004 12:55 Synowie (1) - serial, Polska 2009 13:25 I kto tu rządzi? (31) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (101) - serial, Polska 2003 14:45 Świat według Bundych (193) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (194) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (169) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (37) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (102) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (194) - serial, Polska 2005 20:00 Conan barbarzyńca - film fabularny, USA 1982

06:00 Mango 07:00 Granie na śniadanie  08:00 Zorro - film animowany (dzieci) , Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 2 - film animowany (dzieci) , USA 1990-1993 08:55 Milionerzy - teleturniej , Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary USA/Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie  11:50 Mango  12:50 Na Wspólnej - Polska 2009 14:15 W-11 - Wydział Śledczy Polska 2007 14:55 Detektywi - Polska 2009 15:25 Tajemnice Smallville USA/Kanada 2008-2009 16:25 Rozmowy w toku 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 18:25 Detektywi - Polska 2009 19:00 Fakty - program informacyjny 19:30 Sport - program informacyjny 19:40 Pogoda - program informacyjny 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 - Wydział Śledczy Polska 2008 20:50 Dowody zbrodni - USA 2007-2008

06:25 Dzień na wyścigach 07:00 Powrót do Wiklinowej Zatoki (4) - serial, Polska 1995 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (5) - serial, Polska 1995 07:30 Mama - nic (2) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (41) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Hit dekady (8) - rozrywka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (712) - serial, Polska 2009 13:05 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006 13:45 Laskowik & Malicki (8) rozrywka, Polska 2010 14:00 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 14:20 Benefis Zbigniewa Górnego (1) - kultura, Polska 2003 15:10 Poszukiwacze zagubionych cywilizacji (5) - dokument, Polska 2001 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1068) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1489) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (1) muzyka, Polska 2002 18:15 Kopciuszek (41) - serial, Polska 2006 18:45 Kopciuszek (42) - serial, Polska 2006 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (14) - serial, Polska 1970 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej (2) - rozrywka, Polska 2001 21:05 Tajemnica twierdzy szyfrów (9) - serial, Polska 2007 21:55 CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga 23:55 Wenus z Ille - film fabularny, Polska 1969 00:25 Podróżnik 00:45 Bulionerzy (41) - serial, Polska 2005 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (14) - serial, Polska 1970 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy 07:20 Zbuntowani - Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09:20 Berlin, Berlin - Niemcy 2002 10:20 Mój grzech - Meksyk 2009 11:20 Idiotki nie idą do nieba Telenowela, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy 13:30 The Basement Sessions  14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:00 Drogówka  15:25 Rodzina Serrano - serial komediowy, Hiszpania 2003 17:00 Zbuntowani - Meksyk 2004 18:00 Berlin, Berlin - Niemcy 2002 19:00 Mój grzech - Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Kochaś - komedia USA 1989 23:05 Armstrong i Miller Show serial komediowy , Wielka Brytania 2007 23:45 Selekcja - Polska 2009 00:20 Big Brother 5 - Polska 2008 01:20 Big Brother 5 - Polska 2008 02:20 mała Czarna

06:25 Na Wspólnej (706) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania - rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (75) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (130) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (103) - serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (6) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (12) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (76) - serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (2) serial, USA 2003 19:35 Niania (104) - serial, Polska 2008 20:05 Rozbitkowie - film fabularny, USA 1992 22:05 Seks w wielkim mieście (7) - serial, USA 1998-2004 22:40 Seks w wielkim mieście (8) - serial, USA 1998-2004 23:15 Mściciel - film fabularny, USA 1973 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:50 Błękitna stal - film fabularny, USA 1990 01:00 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

21:50 Dr House - USA 2005 22:50 Dr House - USA 2005 23:50 Rodzina Soprano - serial sensacyjny, USA 2006 00:55 Co za tydzień - program informacyjny 01:30 Dr House - USA 2005 02:30 Uwaga!

EUROSPORT PL 08:30 Weekend w sportach motorowych 08:45 Mistrzostwa Świata w Donington 09:15 Wyścigi w Brnie 10:15 Fotofinisz 11:30 Watts 11:45 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 13:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 15:15 Fotofinisz 16:30 Watts 16:45 Tour de Pologne 17:30 Tour de Pologne 19:00 Eurogole - skrót wiadomości 19:10 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 20:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:30 Eurogole - skrót wiadomości 22:45 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 00:00 Fotofinisz 01:15 Watts

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (56) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (2) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (21) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (22) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (64) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Ból za kulisami sławy (24) - dokument 13:30 Burza uczuć (196) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (197) - serial, Niemcy 2005 15:40 Tajemnice Wiklinowej Zatoki film fabularny, Polska 1985 17:30 Nieśmiertelny (65) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Był sobie człowiek (23) - serial, Francja 1978 19:00 Jetsonowie (36) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (56) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (59) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo (22) - rozrywka 21:30 Will i Grace (7) - serial, USA 1998-2006 22:00 Will i Grace (8) - serial, USA 1998-2006 22:30 Goło i wesoło (21) - rozrywka 23:00 10,5 w skali Richtera (1) - film fabularny, USA 2004 01:00 Nocne hity - muzyka


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Z Z

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

OGŁOSZENIE

Jak powstawał Jazz? Okres do 1895 r. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych kulturze i sztuce wraz z rysem historycznym. Na dzień dzisiejszy rozpoczniemy od muzyki jazzowej. Tym bardziej, że jest to czas który dla mieszkańców naszego regionu kojarzy się z festiwalami jazzowymi. Jak powstawał Jazz ? – okres do 1895r. Muzyka ta formowana była na południu Stanów Zjednoczonych, głównie w dużych miastach z dzielnicami zamieszkałymi

przez Afro-amerykanów. Głównym jego ośrodkiem był Nowy Orlean, gdzie pojawiła się wielu mistrzów. Najpełniej zaznaczyły się wówczas początki jazzu. Twórcami byli anglojęzyczni czarni, którzy wyemigrowali i zamieszkiwali dzielnice tego miasta – Uptown. Bezpośrednimi komponentami muzyki jazzowej były blues i ragtime. Niewątpliwie wpływ na krystalizację mieli Kreole i potomkowie wyzwolonych niewolników oraz imigranci z całego świata. Zauważalne było wtedy nietypowe użycie

instrumentów oraz forma utworów. Były one wynikiem połączonego i europejskiego dziedzictwa Kreoli, afrykańskich tradycji potomków wyzwolonych niewolników. W 1865r. po wojnie secesyjnej Północ- Południe niewolnictwo zostało zniesione. Mimo ograniczonych nadal praw pozwalano modlić się i śpiewać przy rodzimej muzyce. W tym czasie do niewykształconych ludzi dostały się europejskie instrumenty. W trąbki, klarnety mogli dąć tylko tak, jak im nakazywała wrodzona

Cieszanów Cieszanów Rock Festiwal pod patronatem Zamojskiej. Wygraj wejściówkę!

Myslovitz w Cieszanowie Przez trzy dni, od 20 do 22 sierpnia potrwa Cieszanów Rock Festiwal. Jedną z gwiazd festiwalu będzie grupa Myslovitz. Imprezę objęliśmy patronatem. Historia grupy sięga 1992 roku. Wtedy to w Mysłowicach, przy tamtejszym MDK-u powstaje zespół The Freshmen, założony przez dwóch studentów: Artura Rojka (gitara, wokal) i Wojtka Powagę (gitara). W pierwszym składzie pojawili się ponadto Marcin „Bongo” Porczek (perkusja) i Rafał Cieślik (gitara basowa) zwany „Książę” ze względu na uwielbienie muzyki Prince&#39;a. W 1994 1994roku nagrywają swoje pierwsze demo, które zostaje wysłane na przełomie kwietnia i maja na przegląd młodych zespołów „Garaż 94” w Częstochowie. Zajęli tam drugie miejsce a nagrodą była sesja nagraniowa w Studiu Radia Łódź. Do nagrań doszło w czerwcu, a ich producentem był Robert Ochnio (Reds, Tubylcy Betonu). Były to piosenki „Funny Hill”, „Mówisz że”, „Słowa” i „Ultra Fiolet”. Ich debiutancka płyta, zatytułowana „Myslovitz” wydana została w 1995 roku. Potem zespół wydał jeszcze 7 płyt i jedenaście singli. Dochodziło też do zmian personalnych. Myslovitz wyśpiewali też kilka znaczących nagród muzycznych. Myslovitz

kultywuje tradycję amerykańskich wykonawców rockowych lat 70., którzy nadawali zespołom nazwy swoich miast rodzinnych. W przypadku Myslovitz było tak, iż członkowie kapeli włócząc się po starych, pustych i rozsypujących się domach w swym mieście, natknęli się na zniszczony, przedwojenny piec kaflowy, na którego żeliwnych drzwiczkach widniał niemiecki napis „Myslovitz”. „Gazeta Zamojska będzie ma wejściówki na trzy dni festiwalu (ich konkretna liczba będzie znana za tydzień), które będą również umożliwiały do skorzystania z pola namiotowego. Jednym słowem, każdy, kto wygra jednoosobową wejściówkę, będzie mógł pojechać do Cieszanowa na trzy dni festiwalu, bo prócz darmowego wejścia, dostanie też możliwość noclegu. Jednak wejściówek za darmo nie rozdajemy. By je zdobyć, trzeba będzie się postarać! Zasady kupna biletów oraz szczegółowy program imprezy na plakacie obok oraz na naszej stronie internetowej www.zamojska.com wues

Zasady otrzymania wejściówek

Z Z

W czterech kolejnych wydaniach „Gazety Zamojskiej” z 27 lipca, 3, 10 i 17 sierpnia, drukować będziemy kupony z numerami 1, 2, 3 i 4. By zdobyć wejściówkę należy zebrać komplet kuponów wyciętych z gazety (nie wolno kserować!), na których trzeba będzie wpisać swoje imię i nazwisko i zgłosić się z nimi do naszej redakcji przy ulicy Szczebrzeskiej 21 w Zamościu, w czwartek 19 sierpnia o godzinie 10.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Liczył będzie się spryt, czyli kto pierwszy ten lepszy, bo będziemy mieli ograniczoną liczbę wejściówek (ich konkretną liczbę podamy za tydzień).

NIEZALEŻNY TYGODNIK

amo ska

Cieszanów Rock Festiwal Kupon nr 1

Gazeta

REKLAMA

15

MUZYKA muzykalność. Różne kotły, bębny i grzechotki wykonywali sami, według zapamiętanych wzorów z Afryki. Wpływ na krystalizację jazzu miały także orkiestry dęte słyszane podczas świąt państwowych, pieśni francuskie śpiewane przez osadników z Francji, ballady śpiewane przez Anglików oraz pieśni kreolskie i chorały sekt protestanckich. W wyniku tych wpływów narodził się poprzednik jazzu – ragtime ( z ang. rag – łobuz, oberwaniec)

Piotr A. Szymański MUZYKOLOG, ARTYSTA-MUZYK

POWIATU ZAMOJSKIEGO


Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

Z Z

Ogłoszenia drobne

NIERUCHOMOŚCI

FINANSE I BIZNES

Cena do uzg. tel. 790 873 390 [205] Opel Corsa B, srebrny, 1999 r., sprowadzony z Włoch, 1,0 benz., klimatyzacja. Cena 8 tys. Tel. 506 018 961 [00000108]

SPRZEDAM Sprzedam działkę o pow. 791m2 w miejscowości Skokówka. Cena do uzgodnienia. Tel. 698-09-47-14 Działka z zabudową 10 a. Horodło Rynek. Budynek 70 m. kw z gankiem i podbudówką, obok budynek gospodarczy. Cena 80 tys. do uzgodnienia. Tel. 607 081 119. [213] Mieszkanie przy ul. Zamoyskiego, 77 m. kw., tel. 660 851 459 lub 502 834 307 [193] M4-61,53 m2, Zamość, ul. Wąska, może być z garażem, tel. 600 038 666 lub 84 627 45 84 [198] Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną w Nieliszu 58a przy zalewie 512271691 [235]

OPEL CORSA B, 95r., 1,2 B, morski, 3D, POSIADA IMMOBILAJSER, PODUSZKI, RADIO ORAZ ALUFELGI STAN BDB, c.3.300zł do uzgodn.. ZAMOŚĆ t.602-132-986. [241] Saab 9.3, 2003r., 2.2 diesel, komputer, 8 pod. pow., klima, cena 21 tys., tel. 504 463 049 [00000114]

Siedlisko 10 km od Zamoscia. 47a dom drewniany, obora mur.+2,01 ha ziemi. Możliwośc zakupu bez ziemi. Tel, 513 853 979 [00000115] M4-61,53m.kw., Zamość, ul. Wąska, może też być garaż. Tel. 84 627 45 84, 600 038 666 [00000121]

Działka budowlana, 0,25 ha, centrum wsi, przy szosie, Siemierz (pow. tomaszowski), tel. 84 6644314 [226]

WYNAJMĘ

NAUKA

Peugeot 405, 1.8. benz+gaz, 1995r., cena 1700, tel. 664 714 749, 84 616 65 84 [00000118]

Mazda 626, kombi, 98r., klima, immo, cz, es, el, 4x zimówki. Tel. 503 130 162 [00000134] Citroen Xsara 1.4 1998 + kpl opon zimowych felgi, tel. 661 122 564 [190] VW Passat combi, 1.9TD, 1992 r., czerwony, hak holowniczy, szyberdach. Tel. 691 391 239. [230] VW Passat 1.8. benz+gaz, 1993 r., granatowy, RO,WK, Elektryczne szyby. Tel. 723 310 121. [231]

Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

PRACA DAM PRACĘ

Młode małżeństwo poszukuje niedrogiej, samodzielnej stancji w Zamościu (mogą być peryferie) w rozsądnych pieniądzach (Zamość to nie Warszawa). Tel. 790-546-138 [220] 3-osobowa rodzina szuka mieszkania do wynajęcia, Biłgoraj/Zamość, tel. 726 623 108 [00000112]

Wynajmę lokal w Zamościu, 1700 zł, tel. 505 871 247 [192]

MOTORYZACJA

Fiat Punto 1,2B+G, rok prod.2002/2003, przebieg 85tys.km,kupiony w ASO w Polsce,czerwony,5-drzwi,airbag,CZ,autoalarm,bardzo ekonomiczny,polecam,tel.503-154-951 [237] POLONEZ Caro, 95r., 1,9 D, bordowy, Pierwszy właściciel, Hak, BLokada Skrzyni, Garażowany od początku. Stan dobry Silnik zdrowy, c.2.300zł do uzgodn, ZAMOŚĆ t. 504-606497. [240]

HANDEL OFERUJĘ

SPRZEDAM Sprzedam motocykl Kawasaki GPZ 500 S. Stan bardzo dobry. Zarejestrowany i opłacony.

Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

NSZOZ „ORTOPEDIA ZAMOJSKA” - KRIOKOMORA

[00000132]

Naprawa drukarek, ksreo, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Filmowanie, fotografowanie, śluby, wesela, bale, komunie, zdjęcia w studio i plenerze, Zamość, Słonecznikowa 13, tel. 501 078 788 [199] Komputery, notebooki, monitory, drukarki, akcesoria - ul. Peowiaków 92 (obok urzędu gminy), serwis. [204] Biuro Podróży Antea. Organizacja wycieczek szkolnych, wczasów, rezerwacja biletów, Zamość, ul. Kresowa 56 F, tel. 84 682 14 27, 509 317 417 [208]

Przyjmują lekarze: kardiolodzy – Hanna Batalia, Leszek Batalia, Wojciech Czochra, Tomasz Szymczyk, spec. chorób wewnętrznych – Piotr Rudnik, Elżbieta Rudnik ul. Wyszyńskiego3/4p, 22-400 Zamość, tel. 691 115 775.

Cena jednego zabiegu: 25zł.

Lokal do wynajęcia na magazyn lub nieuciążliwe usługi na ul. Weteranów

tel. 600-701-325

LOKAL DO WYNAJĘCIA O POWIERZCHNI 60m2 NA CELE SZKOLENIOWE LUB KONFERENCYJNE. POMIESZCZENIE KLIMATYZOWANE ANEKS KAWOWY .MIEJSCA PARKINGOWE JUZWEX. UL.PRZEMYSŁOWA 4 22-400 ZAMOŚĆ. Kontakt: 84 6271643, 509512775

Nieruchomości - SPRZEDAM

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - KUPIĘ Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 28

Wypełniony kupon dostarcz do redakcji Gazety Zamojskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

[00000130]

RÓŻNE Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

SPRZEDAM SADZONKI TYTONIU VIRGINIA, TEL. 794 903 547 [215]

Zespół muzyczny Big Beat - wesela, bale, dancingi, imprezy okazjonalne, tel. 663 218 099 [212]

Echo serca, próby wysiłkowe, holter ciśnieniowy, holter EKG, konsultacje specjalistyczne.

Czynne w godzinach od 15 do 18 od poniedziałku do piątku. ul. Starowiejska 23, telefon: (84) 638 06 38.

KUPIĘ

SPRZEDAM OFERUJĘ

DO WYNAJĘCIA Rusztowania warszawskie - tanio wynajmę i zmontuję. Tel. 517 607 642. [229]

SPRZEDAM

Siatka ogrodzeniowa, słupki i brama, sprzedam tanio - producent, tel. 695584995 [224]

OFERUJĘ

USŁUGI

RZECZY UŻYWANE

Serwis komputerowy, naprawa, instalacja oraz konfiguracja, konkurencyjne ceny, tel. 694 630 566 [221]

SZUKAM PRACY Szukam pracy jako pracownik gospodarczy,stróż jestem rencistą 53 lata, jurekzm2@gmail.com [102]

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Sprzedam Adidasy chłopięce, rozmiar 42 (białe), cena 80 zł, tel. 517201828 [222]

Kupię ziemię, tel. 606 753 241

Zatrudnię po godzinach operatorów maszyn budowlanych z I klasą uprawnień tel. 609 455 783 [234]

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [00000129]

Praca dla programistów PHP/MySQL. Zgłoszenia na adres biuro@inpress.com.pl

NSZOZ „KARDIOLOGIA” BADANIA:

Leczenie zimnem, znakomite rezultaty, szerokie zastoswanie w chorobach zwyrodnieniowych, reumatoidalnych i urazach.

www.idkom.pl - komputery, notebooki, monitory, drukarki, akcesoria [00000122]

ROLNICTWO

Praca w Anglii, tel. 791 843 511 [206]

Nissan Micra, poj. 1.0, benzyna, 2000 r., cena 11,5 tys. Tel. 505 987 592. [232]

Stancja samodzielna dla uczennic Zamość tel 84 6386109 [101]

Usługi tapicerskie - renowacja mebli, ul. listopadowa 32, tel. 668 741 635 [00000116]

Videofilmowanie, fotografowanie - śluby, wesela, bale, komunie, zdjęcia w studiu i plenerze, tel. 501 078 788 [00000123]

OFERUJĘ

VW golf II, 1996r., 1.8, szyberdach, centrzamek, tel. 605 257 853 [00000117]

Sprzedam skuter, CPI (49 cm3), 2004r., cena do uzgodnienia, tel. 608 107 834 [00000119]

Sprzedam działkę budowlaną, Łapiguz. Tel. 784 678 817 [209]

Kredyt samochodowy, Zamośc, tel. 84 627 32 25 [00000120]

amo ska

Dostarcz do redakcji wypełniony kupon ogłoszeniowy z aktualnego wydania lub treść ogłoszenia wyślij drogą elektroniczną z portalu www.zamojska.com Grafika, robienie stron internetowych itp. www.pomelostudio.pl, tel. 509 662 417 [210]

OFERUJĘ

Gazeta

16

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

Bagażnik na samochód osobowy, tel. 505 062 300. [00000113] Sprzedam bale, belki, deski, krokwie z przeznaczeniem na dom, tel. 484 639 54 80 [00000131] Urządzenia do soku Jabłkowego 500 kg/h, 350.000 zł, ttm 46 8742813 [225]

INNE www.imprezyzmc.pl Zapraszamy . Kultura Sport Kino, Rozrywka z Zamościa i okolic. [236] Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe itp. Sitaniec 201, k. cmentarza, tel. 503 622 224 [203]

Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228] Pralkowirówka, stan idealny, cena 230 zł. Tel. 505 987 592. [233] Sprzedam Adidasy chłopięce, rozmiar 42 (białe), cena 80 zł, tel. 517201828 [222] Siatka ogrodzeniowa, słupki i brama, sprzedam tanio - producent, tel. 695584995 [224] Śliczna suknia ślubna. Biała, rozmiar 38, 165cm wzr., używana 1 raz, po praniu chemicznym, cena 500zł do negocjacji + dodatki. tel. 510-741922 [0000065] Sprzedaż porcelany, Sitaniec 201, k. cmentarza, tel. 503 622 224. [00000110] Sprzedam łóżeczko dziecięce, tel. 606 753 241 [194] Sprzedam faks Panasonic KX FT25, tel. 606 753 241 [195] Sprzedam regał pokojowy, cena 250zł, tel. 606 753 241 [196] Sprzedam tanio stół konferencyjny, tel. 501 078 788 [200] Tanio sprzedam kserokopiarkę, tel. 606 753 241 [214]

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu, ul. Krasnobrodzka 9 i 22a. Najlepsza szkoła zawodowa w województwie lubelskim. Zwycięzcy i finaliści większości konkursów zawodowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 100% zdawalności na egzaminach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu w najlepszych zakładach rzemieślniczych i salonach samochodowych: Mercedes Lublin, Opel Lublin, Nissan Lublin, Seat Zamość, Opel Zamość, Fiat Zamość. Ucząc się u nas również zarabiasz. Chętni mają możliwość odbycia praktyk także w krajach Unii Europejskiej, gdzie otrzymują wynagrodzenie. Jeżeli chcesz szybko zdobyć atrakcyjną, dobrze płatną pracę, rozpocznij naukę w Rzemieślniczej Zasadniczej szkole Zawodowej, która kształci w następujących zwodach: mechanik pojazdów samochodowych * fryzjer kucharz małej gastronomii * piekarz * cukiernik murarz * stolarz * monter inst. i urządzeń sanitarnych - monter instalacji gazowych


REKLAMA

Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pomoc psychologiczna i psychoterapia. - konsultacja i poradnictwo psychologiczne - psychoterapia indywidualna - psychoterapia małżeństw - psychoterapia rodziny Porad udziela: Monika Sołek-Semczuk NZOZ „Resort-Med” ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/677-17-06

17

Komputerowe Centrum Serwisowe SERWISONIK Naprawy komputerów , laptopów Projektowanie stron www Zamość Lwowska 18 tel.846399940

Stancja

dla uczniów, studentów

tel. 502 604 700 OGŁOSZENIE

USG: jamy brzusznej, jamy brzusznej z konsultacją specjalisty chirurgii onkologicznej, tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich DOPPLER: tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych, stawu kolanowego BADANIE echokardiograficzne Gabinety Kosmetyczne * SPA * Rehabilitacja * Apteka * Badania RTG Salon Optyczny * Badania Słuchu

SKLEP Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM

DURAKIEWICZ MAREK

DĘBICKI DARIUSZ

SIEMASZKO MARTA

TOMASZEWSKI PIOTR

FIREK-GWIZDAK ANNA

Dr n. med. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń.

Lek. med. Specjalista Chorób Wew. i Nefrologii.

Lek. med. Radiolog.

Lek. med. Specjalista Radiodiagnostyki

Lek. med. Specjalista położnik i ginekolog

Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką anestezjologiczną i okołooperacyjną.

Przyjmuje we wtorki od 15.00-16.00.

KISIEL PIOTR Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – poniedziałki i czwartki od 12.00 – 15.00, wtorki od 10.00 - 14.00. SOCHA DANUTA Lek. med. Specjalista Chorób Wew. Kardiolog

Przyjmuje we wtorki i czwartki od 16.00, oraz drugą sobotę miesiąca od 8.00 ŻOŁYŃSKI ZBIGNIEW Lek. med. Specjalista Chirurg, Proktolog.

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne Przyjmuje we wtorki od 15.00. SZYMAŃSKI WALDEMAR Lek. med. Specjalista Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – środa od 14.00 – 16.00. JAROSZ JAROSŁAW

ROMANOWICZ TOMASZ Dr n. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (Wykonuje UGS – Certfikat PTU)

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00. IGNACZUK JAN Lek. med. Specjalista Laryngolog, Specjalista Medycyny Pracy (badania kierowców, pozwolenia na broń)

Przyjmuje w piątki od 16.00. MICHNAR MAREK Dr n. med. Specjalista Alergolog, Pulmunolog,

Przyjmuje w ostatni piątek miesiąca od 15.00.

Wykonuje USG – wtorek od 13.15. ŁÓJ JANUSZ Lek. med. Specjalista Chirurg – porady z zakresu chirurgii naczyń.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

Wykonuje USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi Przyjmuje w piątki od 13.00-15.00.

Lek. med. Specjalista ginekolog położnik

Lek. med. Specjalista Chirurg

Przyjmuje w środy od 16.00-18.00 BĄK ŁUKASZ

Przyjmuje w czwartki od 15.00. BŁASZCZYK GRUDZIEŃ AGNIESZKA

BUDZYŃSKA ANNA

Lek. med. Specjalista Neurolog

Lek. med. Estetycznej.

Przyjmuje we wtorki i środy od godz.9.00. SAPUŁA RAFAŁ Dr n. med. Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Przyjmuje w środy od 15.30

Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi,gruczoł krokowy Przyjmuje w poniedziałki od 13.30 do 15.00 RYBAK JANUSZ Lek. med. Specjalista chirurg

BRZOSTOWSKA ANNA

ZIÓŁKOWSKI CEZARY

Lek. med. Specjalista Laryngolog, Audiolog.

Lek. med. Specjalista Ginekolog

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 – 16.00.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.30

Przyjmuje w poniedziałki i środy od 9.00 Do 14.00. SZCZEPANIK JÓZEF

CZOCHRA MAŁGORZATA

MADEJ TOMASZ Dr n. med. USG narządów ruchu

Lek. med. Radiolog

Wykonuje USG – środa od 13.15

Przyjmuje co drugi wtorek (co drugi) od godz. 16.00

LASKOWSKI RADOSŁAW

NOWOSIELECKI MAREK Chirurgia ogólna,kosmetyczna i bezoperacyjne zabiegi z zakresu odmładzania twarzy . Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

PIWOWARSKA MAGDALENA

Przyjmuje w piątki od 16.00

Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje USG tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jamy brzusznej. Przyjmuje we wtorki od 13.30 do 16.00, oraz środy od 14.00. ROMAŃCZUK IRENA Lek. med. Specjalista chorób płuc

Przyjmuje we wtorki od 15.15 RUBAJ EDYTA Lek. med. Specjalista pediatra, kardiologdziecięcy,

Lek. med. Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Przyjmuje w środy od 8.00.

Przyjmuje w piątki od 15.00 BRODOWSKI ANDRZEJ

Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Dr n.med. Specjalista neurolog

Przyjmuje w środy od 13.00

Przyjmuje w środy od16.00


Motoryzacja Mazda 2 1.3MZR exclusive plus

Z Z

Gazeta

18

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Diamenty kosztują Bez wątpienia najnowsze modele Mazdy mają najbardziej odważną stylistykę. Wyróżniają się tym z grona innych pojazdów pochodzących z Kraju Kwitnącej Wiśni. Tak jest też z Mazdą 2 uznaną za Samochód Roku 2008.

Napompowane przednie błotniki, przetłoczenie na drzwiach łączące się z tylnymi lampami, do tego jeszcze przetłoczenie karoserii nad progiem. To jest najbardziej włoska linia nadwozia spośród japońskich aut. I zdecydowanie najładniejsza z małych Mazd w historii marki. Projektanci mieli wolną rękę przy projektowaniu wnętrza. Owocem ich pracy jest zabawna deska rozdzielcza z okrągłym panelem fabrycznego radia. W tym przypadku stylistyka nadrabia nad jakością materiałów, z jakich ją wykonano. Twarde czarne plastiki nie wyglądają zachęcająco, ale wszystko jest dobrze spasowane i wykonane. Zaskoczeniem jest nietypowo zamykany schowek po stronie pasażera. W pozycji zamkniętej mamy do dyspozycji kieszeń na drobiazgi, a po otwarciu dodatkową kieszonkę. Obie są małe i w efekcie mało praktyczne. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczona pod ręką dźwignia zmiany biegów. Mała trzydrzwiowa Mazda szybko przekonuje, że jest samochodem dla dwojga. Osoby siedzące na przednich fotelach nie będą narzekały na brak miejsca, ale z tyłu jest już gorzej. Denerwujący jest też brak pamięci położenia fotela kierowcy. W efekcie jeśli wypuścimy siedzącego z tyłu

pasażera będziemy musieli ponownie regulować ustawienie fotela. Te niedogodności dwójka nadrabia silnikiem i zawieszeniem. Pod maską umieszczono benzynowy motor 1.3 o mocy 86 KM zapewniające przyzwoite osiągi jak na typowo miejskie auto. Setkę osiąga w 12,9 sekundy, przy płynnej jeździe spali w mieście ok. 7 litrów, a średnio zmieści się w nieco ponad 5 litrach. Testowy egzemplarz miał 16 calowe koła co przekładało się na dobre prowadzenie. Niestety, na niezbyt równej nawierzchni polskich dróg cierpiał na tym komfort jazdy. Seryjne 15 zapewnią odpowiedni kompromis. Szkoda tylko, że zgrabna Mazda 2 jest dość kosztowna przy zakupie. Ale to co piękne jest w cenie. Trzydrzwiowy model z 86-konnym silnikiem kosztuje 53.400 zł. W zamian otrzymamy na wyposażeniu standardowym sześć poduszek powietrznych, klimatyzację manualną, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane szyby, system audio z CD sterowany z koła kierownicy, centralny zamek i podgrzewane przednie fotele. W tej samej cenie jest wersja pięciodrzwiowa. Testowy egzemplarz był jeszcze lepiej wyposażony, ale takiej wersji nie ma w ofercie. (klan)

Gadże iPhone 4

Komputery Przeglądarki internetowe

Nauka Środki transportu

iPhone 4 zbyt często traci zasięg, dlatego szykuje się zbiorowy pozew przeciwko Apple. Szef koncernu Steve Jobs nie przyznaje się do porażki i krytykuje użytkowników.

Google pracuje nad kolejną nowością w swojej przeglądarce. Aplikacja ma rozpoznawać podstawowe kierunki i obracać się zgodnie z położeniem urządzenia.

Zbudowaliśmy samolot napędzany siłą mięśni pilota - poinformował przedstawiciel wojsk lotniczych Korei Południowej.

Przed sądem za iPhone’a

Google staje na głowie

Samolot na pedały

Kalifornijska firma prawnicza, która zasłynęła już na rynku IT przy okazji zbiorowego pozwu w sprawie metod wyświetlania reklam w grach Farmville i Mafia Wars, zbiera zeznania klientów Apple’a. Jak twierdzą użytkownicy, iPhone 4 trzymany palcami za boki telefonu, dokładnie tak jak trzyma się każdy telefon podczas rozmowy czy pisania SMS-ów, natychmiast traci zasięg sieci komórkowej lub zrywa połączenie internetowe. Zdaniem ekspertów, dochodzi do zwarcia sygnałów dwóch anten, jednak według Jobsa, ludzie po prostu „chwytają iPhone&#39;a w nieodpowiedni sposób”. Światowa premiera odbyła się 24 czerwca, ale w Polsce iPhone 4 pojawi się dopiero jesienią. Jak twierdzą komentatorzy, późny termin jest dla

Google Chrome będzie automatycznie dostosowywać się do położenia tabletów, smartfonów, a nawet netbooków i laptopów. Pozwoli to na komfortowe oglądanie stron internetowych, niezależnie od tego jak użytkownik będzie trzymał urządzenie. Technologia może znacznie ułatwić obsługę gier internetowych lub czytanie tekstu. Będzie częścią silnika WebKit, z  którego korzysta również przeglądarka Safari. Nowość w  Chrome już wywołuje kontrowersje. W końcu będę mógł poserfować po internecie stojąc na głowie.

firmy okazją do naprawienia produktu i uratowania wizerunku w tej części Europy. Adrian Such

Tak, właśnie tego mi było trzeba! - ironizuje internauta o pseudonimie „maestro102”. Inni zwracają uwagę, że podobną funkcję zawiera przeglądarka Opera Mini. Ja k w idać, koncer n z Mountain View dosłownie i w przenośni staje na głowie, by odnieść sukces na rynku oprogramowania. Rozbudowa Chrome wiąże się z nadchodzącym systemem Google&#39;a - Chrome OS. Jak zapewnia producent, przeglądarka będzie najważniejszym elementem nowego systemu operacyjnego. Adrian Such

Samolot (który de facto samolotem nie jest, bo nie lata samodzielnie) waży zaledwie 40 kilogramów, a jego skrzydła mają rozpiętość 30 metrów. Naukowcy nadali mu nazwę „Sky runner”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Podniebny biegacz”. Śmigło wprawiane jest w ruch przy pomocy pedałów. Podczas dwóch prób, przeleciał odległości 100 i 150 metrów. Południowokoreańskie wojska zabiegają o zdobycie dodatkowych pieniędzy na udoskonalanie „Sky runnera”. Kolejne

loty mają być dłuższe i bardziej komfortowe dla pilota. Korea Południowa stała się piątym krajem na świecie, który zbudował urządzenie latające dzięki sile ludzkich muskułów. Największe osiągnięcie w tej dziedzinie należy do USA, bowiem amerykański samolot utrzymał się w powietrzu cztery godziny i pokonał odległość aż 119 kilometrów. Podobny, zbudowany w Japonii, przeleciał dystans 1400 metrów. Adrian Such


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Optymizm maleje Kiedy "Kolejorz" sięgnął po mistrzowską koronę, pomyślałem sobie, że może uda się tym razem i w najlepszej lidze na świecie znajdzie się jedno miejsce i dla nas. Choćby tylko takie w kąciku, za to gwarantujące sześć (nie bądźmy pazerni) niezapomnianych wieczorów. Bo przecież to nie Legia czy Wisła, chłopaki mają charakter i ciała nie dadzą. Środowy wieczór jednak dość poważnie moim optymizmem zachwiał, a nawet

nim wstrząsnął i przez to do stanu nadziejnego zadowolenia sprzed tygodnia ciągle powrócić nie zdołałem. Pewnie, że skończyło się szczęśliwie i Lech gra dalej, ale morderczy doprawdy styl awansu chwały ekipie Zielińskiego na pewno to nie przynosi. Prawdę mówiąc, kiedy przed seriami jedenastek spoglądało się w czarne oczy broniącego dostępu do bramki Interu Baku "gruzińskiego niedźwiedzia", biła z nich przerażająca pewność siebie

19

FELIETOM i spokój. Kotorowski wyglądał przy nim co najwyżej jak niedźwiadek, a jednak to on był górą, co dziwi mnie nieprzerwanie do tej pory. Co będzie dalej? Ano skala piłkarskich trudności przed "Kolejorzem" rośnie. Na razie przeprawili się z ogromnymi problemami przez wąską i płytką Łabuńkę, teraz przed nimi woda o wiele głębsza, a przecież i to jeszcze nie koniec. Wiara na pewno w kibicach pozostała, optymizmu tylko pewnie o wiele mniej.

W cieniu potyczki Lecha z Azerami, inny nasz eksportowy ligowiec, czyli chorzowski Ruch walczył z drużyną maltańską o awans w eliminacjach Ligi Europejskiej. Chciałoby się teraz napisać, że oczywiście awansował, ale słowo "oczywiście" brzmiałoby w tym kontekście nieprawdziwie. Awansował bowiem dwukrotnie remisując, a w końcówce meczu rewanżowego "Niebieskich" przed

porażką (!) z drużyną z Valletty wyratował bramkarz. Wnioski są ni mniej, ni więcej takie, że póki co walczymy jak równy z równym z ekipami maltańskimi i azerskimi. Problem polega na tym, że Kolejorz ma ambicje sięgające Ligi Mistrzów. Z umiejętnościami gry pod pressingiem jest już gorzej. A jak z optymizmem u samych poznaniaków? Przekonamy się o tym bardzo szybko.

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Zawada Tenis stołowy

Trefl się wzmacnia i... przeprowadza Co prawda inaugurację I ligi tenisa stołowego mężczyzn zaplanowano dopiero na połowę września, ale zawodnicy Trefla Zawada wznowili już treningi i przygotowują się do walki o awans do Ekstarligi. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie pingpongiści spod Zamościa rzutem na taśmę utrzymali pierwszoligowy byt, pokonując w barażowym dwumeczu (6:4, 5:5) ekipę z Nowego Dworu Gdańskiego. W nadchodzących rozgrywkach klub Prezesa Wojciecha Skuby ma już jednak zupełnie inne cele. - Liga w nadchodzącym sezonie będzie niezmiernie wyrównana, a kandydatów do awansu kilku. Poważnie wzmocniła się Alfa Radzyń Podlaski i Kolping Jarosław, które zatrudniły zawodników z Ekstraligi. Na trochę mniejszą skalę zbroją się również pozostałe ekipy. Oczywiście jednym faworytów do końcowego triumfu jest Trefl. Gdybym miał się pokusić o precyzyjniejsze oszacowanie naszych szans, to powiem w ten sposób - na zajęcie pierwszego miejsca daję nam 50% szans, natomiast na udział w barażach

80 %. Co ważne, oprócz tego, że nasza kadra będzie silna i wyrównana, to dodatkowo będą ją stanowić zawodnicy, którym ze względu na doświadczenie i charakter na pewno nie zadrży ręka w ewentualnych meczach barażowych - przewiduje Prezes Trefla - Wojciech Skuba. Słowa te znajdują potwierdzenie, gdy spojrzy się na pingpongowe CV zawodników, którzy zasilili Trefl: Artur Daniel (ur. 1982)wielok rotny medalista Mistrzostw Polski we

wszystkich kategoriach wiekowych; uczestnik Mistrzostw Świata w Jokohamie w 2009 r., gdzie po przebrnięciu eliminacji w turnieju głównym w grze pojedynczej uległ czołowemu tenisiście stołowemu świata - Chińczykowi Wang Liginowi 0-4. Na swoim koncie ma przede wszystkim: Mistrzostwo Polski w grze pojedynczej 2009, drużynowe MP w sezonie 2007/2008, brązowy medal MP w grze podwójnej (z Marcinem Kusińskim) w 2006 roku. Michał Dąbrowski (ur.

1991 - młodzieżowiec)- brązowy medalista w MP juniorów w drużynie, brązowy medalista MP w grze podwójnej z Michałem Dąbrowskim z 2010r. Witold Sk ubiszewsk i (ur.1975)- wielokrotny drużynowy medalista MP, srebrny medalista MP w deblu, kilkukrotny indywidualny ćwierćfinalista MP, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji punktowej austriackiej Bundesligi. Zawodnicy ci wraz z Maciejem Nowalińskim, Romanem Torbą oraz młodziutkimi: Pawłem

Rozwadowskim, Błażejem Ferensem i pozyskanym w ostatnich dniach z MOSiRu Biłgoraj Kacprem Żyburą dają z pewnością gwarancję włączenia się do walki o awans. Trefl Zamość Zmiany personalne to nie jedyne novum w Treflu, klubowe władze postanowiły bowiem, aby drużynę seniorów przenieść do Zamościa. - Rzeczywiście, to prawda. Mamy w tej kwestii zielone światło od miejskich władz, które parzą na naszą inicjatywę przychylnym okiem.

Drużyna seniorów rozgrywać będzie mecze w którejś z zamojskich hal, natomiast w Zawadzie nadal będziemy prowadzić szkolenie młodzieży. Odnośnie nazwy, wystartujemy jeszcze jako Trefl Zawada, jednak do nowego roku będziemy już rywalizować pod szyldem drużyny z Zamościa - wyjaśnia Prezes Skuba. W świetle powyższych informacji bardzo możliwe, ze już w przyszłym roku Zamość zaistnieje na pingpongowej mapie Polski. tom

Zamość Piłkarskie sparingi

Warszawa Piłka nożna

Liga coraz bliżej

Roztocze będzie grało w Zamościu?

Drużyny z naszego regionu rozgrywają kolejne mecze sparingowe, przy okazji testując nowych zawodników. Na boiskach za zamojską Rotundą Roztocze Szczebrzeszyn pokonało Omegę Stary Zamość 5:3, a skutecznością znowu błysnął Artur Lipski, który podobnie jak w meczu z Unią Hrubieszów (2:2) zdobył dwie bramki. Z nowych nabytków w drużynie Krzysztofa Rysaka zagrał były zawodnik Łady - Jakub Rozwadowski oraz Krzysztof Sasyn ze Sparty Łabunie. Roztocze bardzo chętnie widziałoby w swoich szeregach również Tomasza A lbingiera (Olender Sól) oraz Tomasza Margola (GKS Bełchatów), jednak obydwie kwestie są jeszcze dalekie od pozytywnych rozstrzygnięć. Wiadomo za to, że w Szczebrzeszynie nie zostaną Rafał Kycko, Tomasz Demusiak, Piotr Winkowski i Patryk Dobromilski, którzy wybrali inne kluby. Z podjęciem ostatecznej decyzji ciągle czeka również Michał Rajtar, kuszony przez Stal Stalową Wolę. Ruch t ransferow y również w Omedze. Do klubu ze Starego Zamościa powraca

Łukasz Sękowski oraz Roman Blonka, natomiast szeregi drużyny opuszczają: Piotr Chadaj (AMSPN Hetman), Przemysław Mazur (Echo Zawada) i Paweł Łukaszczuk (Ruch Izbica). Nie jest również pewne, czy jesienią w barwach Omegi zobaczymy wszystkich piłkarzy rodem z Brazylii, ponieważ zainteresowanie nimi przejawia jeden z niemieckich trzecioligowców. Piłkarze ze Starego Zamościa wzięli też podczas weekendu udział (24.07) w XI Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Rejowcu Fabrycznym, w których, reprezentując swoją gminę, pokonali w finale rzutami karnymi 2:2 (4:3 k.) Włodawiankę. Omega Stary Zamość Roztocze Szczebrzeszyn 3:5 Roztocze: Sobolewski Pawlak, Lipiec Paweł, Sawic, M i sia rz, Bielec, Ruga ła, Antoszek, Rozwadowski, Lipski, Lipiec Piotr. Po przerwie grali: Debesz, Sasyn, Pawluczuk, Pupiec Omega: Sowa - Maziarczyk Michał, Mikulski, Luan, Denis, Ignaciuk, Santos, Tchórz, Perin, Blonka, Andrade. Po przerwie grali: Maziarczyk Marek,

W Szczebrzeszynie praca wre i to nawet podwójnie. Z jednej strony przygotowują się do jesiennej rundy piłkarze Krzysztofa Rysaka, z drugiej zaś powstaje nowy stadion, którego otwarcie planowane jest na 30 listopada.

Piotr Chadaj - Z Omegi do AMSPN Mazurek Patryk, Bojar Maciej, Duda Artur, Mazurek Tomasz, Majkut, Goch. Wyniki spotkań sparingowych (22.07 - 25.07): Unia Hrubieszów - Roztocze Szczebrzeszyn 2:2, Olimpia Miączyn - Unia Hrubieszów 2:3;

Omega Stary Zamość - Roztocze Szczebrzeszyn 3:5, AMSPN Hetman Zamość - Sparta Wożuczyn 5:1, Korona Łaszczów - Igros Krasnobród 3:6, Sparta Łabunie - Brat Cukrownik Siennica Nadolna 3:2. Kamil Kusier, tom

- Otwarcie nowego stadionu nastąpi najwcześniej 30 listopada. To znaczy, że rundę jesienną sezonu 2010/2011 będziemy musieli spędzić poza Szczebrzeszynem. W grę wchodzą trzy opcje. Jedna to gra w Zwierzyńcu, druga to wynajęcie stadionu OSiR w Zamościu, trzecia zaś jest podobna do sytuacji Startu Krasnystaw, który przez pół roku grał mecze tylko na wyjeździe. Dobrą propozycją jest ta zamojska, bowiem nie od dziś wiadomo o sympatii obydwu klubów zarówno na podłożu sportowym jak i kibiców - mówi prezes klubu, Marian Kitowski. Ja k i b ęd z ie obiek t w Szczebrzeszynie? Z umowy z 23 czerwca 2010 roku pomiędzy Gminą Szczebrzeszyn a Przedsiębiorstwem

Więcej sportu na

Wielobranżowym "BUDMAT" wynika, że już podczas rundy wiosennej kibice Roztocza zasiądą na now y m 660miejscowym obiekcie, z czego 220 siedzisk będzie zadaszonych. Ponadto powstanie budynek z szatniami dla piłkarzy, magazynem na sprzęt sportowym, pokojem dla sędziów i trenerów oraz węzłem sanitarnym. Wymieniona zostanie również nie najlepsza murawa, która dodatkowo zostanie wyposażona w drenaż odsączający wody opadowe. Poza modernizacją obiektu, rozbudowany zostanie również parking, który do tej pory mógł pomieścić maksymalnie pięćdziesiąt samochodów. Kamil Kusier

www.zamojska.com/sport


Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

Gazeta

20

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

Z Z

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Piłka nożna

AMSPN łatwo ograł Spartę Skład ASMPN: Kiecana - Daniluk, Grela, Chałas, Waga - Głąb, Kita, Hałas, Kornas - Gałka, Kycko. Po przerwie grali: Flejszer, Rajtar, Koczwara, Winkowski, Skóra, Wurszt. Sędzia: Piotr Lipczuk (OKS Zamość). Widzów: 50.

Wysokim zwycięstwem, bo aż 5-1 (3-0), zakończył się pierwszy mecz towarzyski AMSPN Zamość. Podopieczni Roberta Wieczerzaka i Tomasza Goździuka zmierzyli się z piątą drużyną poprzedniego sezonu zamojskiej okręgówki, czyli Spartą Wożuczyn. Mecz roz począ ł się pechowo dla gości. W 9 minucie z lewej st rony boiska dośrodkowywał Kamil Kornas, do piłki w polu karnym wyskoczył Mariusz Kycko, jednak zamiast w futbolówkę, trafił w głowę obrońcę Sparty. To, co nie udało się na początku spotkania, wyszło bezbłędnie pięć minut później. Po raz kolejny lewą stroną boiska szarpnął " Korek", dośrodkował, a wicekról strzelców ligi okręgowej Mariusz Kycko pięknym strzałem z przewrotki wyprowadził zespół AMSPN na prowadzenie.

Po szybko strzelonej bramce nadal przeważali gospodarze, jednak ani Artur Głąb, ani Jakub Hałas nie potrafili zdobyć bramki w dogodnych dla siebie sytuacjach. Na kolejną bramkę oglądający mecz piłkarze Roztocza Szczebrzeszyn, Omegi Stary Zamość, Olendra Sól i Motoru Lublin musieli czekać do 27 minuty, kiedy to po indywidualnej akcji Mariusz Kycko ponownie pokonał bramkarza gości. Napór zamościan trwał, zaś Sparta ograniczała się wyłącznie do kontrataków, które jednak nie przynosiły powodzenia. W 31 min. meczu w pole karne zawodników z Wożuczyna wpadł Jakub Hałas, po czym został sfaulowany. Do rzutu karnego podszedł Przemysław Kita i pewnym strzałem ustalił wynik do przerwy na 3:0. W drugiej części spotkania ponownie AMSPN ruszył do ataku. Opłaciło się to bardzo szybko, bo już w 47 min. Przemysław Gałka strzeli ł kolejną bramkę.

Wysok ie prowad zen ie na chwilę uśpiło obronę AMSPN-u, co przyniosło efekt bramkowy dla Sparty w 62 min. meczu. Gapiostwo Rafała Wagi i Artura Chałasa wykorzystał Mateusz Rejs i pewnym strzałem pokonał Michała Kiecanę, zdobywając tym samym honorową bramkę dla swojego zespołu. Kropkę "nad i" w 74 minucie postawił Jakub Hałas, wykorzystując dobre podanie wprowadzonego po przerwie Michała Rajtara. Ten ostatni otrzymał ofertę kontraktu od Stali Stalowa Wola i do końca przyszłego tygodnia ma zdecydować, czy chce występować w II lidze, czy w rozgrywkach klasy B lub A. Reasumując, ekipa AMSPN Zamość dysponuje bardzo dużym piłkarskim potencjałem. Miejmy nadzieję, że podczas obozu w podkarpackiej Pustyni zespół zgra się ze sobą i już pod koniec sierpnia tego roku rozpocznie z powodzeniem walkę o wyższą ligę.

Kamil Kornas

Kamil Kusier

Zamość Piłka nożna

Rejowiec Fabryczny Igrzyska LZS

Sitno tuż za podium

Wiadomo, kto będzie gwizdał Zarząd ZOZPN po analizie rankingu sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych podjął Uchwałę nadającą uprawnienia do prowadzenia zawodów jako sędzia główny w sezonie 2010/2011. Oto pełna lista Panów z gwizdkiem w nadchodzącym sezonie: II liga: Woś Michał Asytent Centralnego:

Szczebla

Kozłowski Andrzej

5. Ostrowski Tomasz 6. Pociennik Tomasz 7. Swacha Andrzej 8. Szczurek Mariusz 9. Tymecki Artur 10. Ukalski Piotr 11. Węgrzyn Mariusz 12. Kudela Marek (przeniesienie z III ligi-limit wieku) 13. Kapłon Bartosz 14. Lipczuk Piotr 15. Olcha Grzegorz 16. Tucki Paweł

III Liga: Kl. "A" 1. Burak Piotr 2. Kucharski Andrzej 3. Łaszkiewicz Arkadiusz IV Liga: 1. Kostrubała Konrad 2. Kozłowski Piotr 3. Węgrzyn Ireneusz

Kl. "O"

Arkadiusz Łaszkiewicz

1. Borowiński Marek 2. Góra Andrzej 3. Kapitan Dariusz 4. Łyś Rafał

1. Adamczuk Sylwester 2. Dzido Tomasz 3. Folusiewicz Tomasz 4. Jasina Jarosław 5. Kuryj Krzysztof 6. Lenard Tomasz 7. Michalec Wojciech 8. Radliński Sławomir 9. Samulak Daniel 10. Szarowolec Mirosław 11. Szykuła Grzegorz 12. Talabski Jarosław 13. Winiarczyk Janusz 14. Winiarski Radomir 15. Wróbel Krzysztof 16. B a z a n M a r i a n

(przeniesienie z klasy O -limit wieku) 17. Kędziora Robert 18. Bardega Grzegorz 19. Kapłon Mateusz 20. Kuczmaszewski Marcin Kl. "B" 1. Ciećko Przemysław 2. Furmanek Jacek 3. Gawron Zenon 4. Jarzyna Paweł 5. Krzowski Mateusz 6. Okoń Arkadiusz 7. Nadworski Patryk 8. Pakuła Tomasz 9. Pawęzka Adam 10. Słoboda Mariusz 11. Kiełbiński Jerzy 12. Petela Tomasz 13. Szczygieł Zdzisław 14. Darda Grzegorz 15. Milichiewicz Łukasz 16. Szewczuk Wojciech Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminów teoretycznosprawnościowych, aby prowadzić zawody jako sędzia główny, muszą uporać się z nimi przed rozpoczęciem sezonu. tom

Zwycięzcy zawodów pow iatow ych, cz yl i Gminy Sitno, Zamość i Miączyn reprezentowały powiat zamojski w XI Wojewódzkich Igrzyskach L ZS, k tóre 25 l ipca rozegrano w Rejowcu Fabrycznym. W sumie w imprezie wzięło udział około1, 5 tys. zawodników z 56 gmin i 18 powiatów. Rywalizowano w piętnastu konkurencjach drużynowych i dziesięciu i ndy w idua lnych. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali aż 120 medali. Bardzo dobrze spisała się ekipa z Sitna, która wśród gmin zajęła miejsce tuż za podium, natomiast w gronie powiatów Zamość został sklasyfikowany na wysokim trzecim miejscu. Ekipy z naszego powiatu okazały się najlepsze w piłce nożnej mężczyzn (Stary Zamość), kobiet (Zamość), przeciąganiu liny kobiet

(Zamość) i przenoszeniu worków z piaskiem (Sitno). Końcowa klasyfikacja: Gminy: 1. Tyszowce 2. Rachanie 3. Wierzbica 4. Sitno 5. Telatyn 6. Dęblin 7. Rejowiec Fabryczny 8. Hanna 9. Zamość 10. Miączyn. Powiaty: 1. Tomaszów Lubelski 2. Chełm 3. Zamość 4. Ryki 5. Włodawa 6. Kraśnik 7. Parczew 8. Lubartów 9. Lublin 10. Hrubieszów. tom


Gazeta

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

28

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Piłsudskiego 27A

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

21

Łabunie/ Krasnobród Beniaminkowie klasy O

Sparta Entra i Igros piętro wyżej Igros Krasnobród i Entra Sparta Łabunie to nowi reprezentanci powiatu zamojskiego wśród drużyn występujących w lidze okręgowej. Zespoły prowadzone odpowiednio przez Marcina Nowosada oraz Ireneusza Suchowierzcha, który zastąpił przed kilkoma dniami Marka Pogódzia, zajęły w sezonie 2009/2010 odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w lidze. Przed rozpoczęciem sezonu w Krasnobrodzie, wszyscy stawiali sobie jeden cel - awans, który po czterech sezonach udało się zrealizować i Igros wraca w skład okręgowej elity. Najmocniejszymi punktami zespołu byli Piotr Wasilewski - autor 25 ligowych bramek, Marek Margol - podobnie jak brat Tomasz (GKS Bełchatów) środkowy pomocnik, a także Mateusz Adamczuk (wcześniej AMSPN), Mateusz Muda (Huczwa Tyszowce) oraz Michał Mazurek (Tomasovia Tomaszów Lubelski). Również obiecująco zapow iada się nadchodzący sezon, w którym Igros zamierza powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. Zarząd krasnobrodzkiego klubu dogadał się już Piotrem Gozdkiem, ostatnio napastnikiem trzecioligowych rezerw Górnika Łęczna. Wśród nazwisk przewijących się jako wzmocnienia klubu wymienia się ponadto Wojciecha Bartoszyka (Huczwa Tyszowce) oraz Tom a sz a Siomę, Paw ła Zatorsk iego (Toma sov ia Tomaszów Lubelski). Jeżeli planowane

Radość z awansu piłkarzy Igrosu; zdj. www.igroskrasnobrod.futbolowo.pl wzmocnienia dojdą do skutku, to zespół trenera Nowosada w nadchodzącym sezonie może zdecydowanie powalczyć nawet i o awans, choć wiele na pewno zależało będzie od klubowego budżetu. Kadra Igrosu: Krystian Siemko ( bramkarze ), Marcin Kołtun, Marek Cybura, Rafał Gradziuk, Bartłomiej Kudełko ( obrońcy ), Marek Margol, Daniel Kozłowski, Bartłomiej Gielmuda, Damian Gmyz, Piotr Wasilewski, Lesław Wy r wa, Mateusz Muda,

Michał Mazurek, Sylwester Kłyż - grający prezes ( pomocnicy ), Damian Tyrka, Mateusz Kołtun, Maciej Lewandowski ( napastnicy ). Nerwowe nastroje panowały za to niemal do ostatniej kolejki w Sparcie, która dzięki świetnej rundzie wiosennej pozbawiła awansu Olimpię Miączyn. Można zadać sobie pytanie, kto jest ojcem tego sukcesu - Waldemar Sękowski czy Marek Pogódź, którzy w przerwie zimowej zamienili się klubami. Osiągnięcia

obydwu trenerów ze Spartą są bardzo podobne, jednak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, czyli w kilku punktach. Trener Waldemar Sękowski zdobył 25 punktów, (31 strzelonych bramek), z kolei nowy szkoleniowiec Ruchu Izbica - Marek Pogódź wywalczył 30 punktów (55 goli). Ostatecznie w sezonie 2009/2010 Sparta zajęła drugie miejsce, wyprzedzając rywali z Miączyna o cztery oczka. Mimo awansu, przystąpienie zespołu z Łabuń do

rozgrywek w klasie okręgowej stało pod znakiem zapytania. Wszelkie wątpliwości rozwiał Wojciech Turczyn, wójt Łabuń, który jak na prawdziwego kibica przystało, stanął na wysokosci zadania, znajdując sponsorów dla beniaminka zamojskiej okręgówki. Małe zamieszanie wokół klubu doprowadziło do tego, że na posadzie trenera Sparty Marka Pogódzia zastąpił Ireneusz Suchowierzch, który w minionym sezonie wraz z Koroną Łaszczów wywalczył

piąte miejsce w okręgówce. Kad ra Spa rty: Ja rosław Wolski junior, Jarosław Wolski senior, Paweł Juszczak, Maciej Wróbel, Grzegorz Albingier, Paweł Turczyn, K rzysztof Sasyn, Michał Marcinkiewicz, Damian Kowalczuk, Artur Pałka, Damian Kurzępa, Karol Batorski, Krzysztof Szerafin, Przemysław Bondyra, Łukasz Burdzy, Daniel Szerafin, Piotr Batalia, Kamil Podryga, Adam Cymiński, Sylwester Gredys, Bartłmiej Bajaka, Tomasz Tkaczyk.

od przeszło tygodnia trenuje z zespołem AMSPN, gdzie prawdopodobnie spędzi najbliższy rok. Niepewna jest również przyszłość trenera Czarnieckiego, który nie widzi sensu prowadzenia zajęć dla garstki piłkarzy. W tym celu trener ma się spotkać z zarządem klubu. Na pewno w Ostoi pozostanie Marek Baranowski, który jest już po rozmowach z prezesem klubu Mieczysławem Bartoniem.

Tomasza Goździuka, a także Mariusza Bardę buduje kadrę godną pozazdroszczenia. Do wspomnianych już zawodników Ostoi Skierbieszów i Roztocza Szczebrzeszyn dołączyli ponadto: Michał Kiecana, Jakub Hałas oraz Rafał Waga (Kryształ Werbkowice), Artur Chałas (Stal Rzeszów), a także Patryk Lechowicz (Korona Łaszczów). Jak zapowiedział prezes AMSPN Marcin Łyś, zespół będzie liczył piętnastu zawodników, zaś pozostała część kadry na potrzeby meczów seniorskich dobierana będzie z zespołu juniorów starszych.

Kamil Kusier

Zamość Przed ligą

Karuzela nabiera rozpędu Roz poczęcie sezonu 2010/2011 tuż tuż, w związku z czym prezesi klubów nie próżnują na rynku transferowym. Choć zespół Hetmana formalnie jeszcze nie upadł, to piłkarze nadal związani umowami z KS-em podpisali kontrakty z drugoligowym Motorem. Mowa o Rafale Kycko oraz o Patryku Dobromilskim, którzy od sierpnia tego roku reprezentować będą barwy lubelskiego zespołu. Inny zawodnik Hetmana Michał Rajtar również długo nie pozostawał bez klubu i związał się kontraktem z występującą w drugiej lidze Stalą Stalowa Wola. W ślady byłego pomocnika zamojskiego klubu poszło również dwóch

byłych zawodników Hetmana - Tomasz Demusiak oraz Rafał Turczyn. O coś więcej niż utrzymanie… Na transferową karuzelę wsiedli również działacze Roztocza Szczebrzeszyn, którzy w nadchodzącym sezonie chcą powalczyć o coś więcej niż utrzymanie. Zadanie to trener Krzysztof Rysak będzie miał jednak trudne, bowiem z zespołu odeszło pięciu zawodników. Poza "armią zaciężną" z Hetmana, do drużyny AMSPN Zamość dołączył bowiem Piotr Winkowski, który wybrał rozgrywki w niższej klasie rozgrywkowej.

Pierwszym wzmocnieniem szczebrzeszynian będzie z pewnością Jakub Rozwadowski. Ten 26-letni pomocnik po tym, jak Łada Biłgoraj wycofała się z rozgrywek, sam zgłosił chęć gry w Szczebrzeszynie, choć ponoć chrapkę na niego miał beniaminek III ligi - Olender Sól. Kto dołączy jeszcze do Roztocza? Jednym z kandydatów do gry w IV lidze jest Mateusz Szyper, który jednak do końca tygodnia czeka jeszcze na rozwój wypadków w zamojskim Hetmanie, gdzie zadeklarował chęć pozostania. Koniec marzeń o awansie… Kiedy w minionym sezonie

Ostoja Skierbieszów jak równy z równym walczyła o awans z Huczwą Tyszowce, wszystkim zdawało się, że to co niemożliwe teraz, uda się za rok. Czy będzie tak rzeczywiście? Jak się okazuje, Ostoja najprawdopodobniej skupić się tym razem będzie się musiała na walce o środek tabeli. Kamil Kornas, Marcin Flejszer, Roman Blonka, Artur Głąb, Adam Koszałka, Przemysław Gałka oraz Przemysław Kita … to w gruncie rzeczy od tych zawodników zależała siła zespołu ze Skierbieszowa. W sezonie 2010/2011 trener Jarosław Czarniecki będzie musiał sobie radzić jednak bez tych zawodników, bowiem cała siódemka

Powstaje nowa siła? Choć A MSPN Za mość w ystępować będzie najprawdopodobniej w B klasie, to zespół prowadzony przez Roberta Wieczerzaka,

Kamil Kusier


Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

Z Z

Gazeta

22

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Przepis na nagrodę Horoskop Polecam wyśmienity tort czekoladowy, który wręcz wystrzelił na urodzinach mojego syna Sebastiana. Oto składniki: Biszkopt kakaowy: 5 jajek ¾ szklanki cukru ¾ szklanki mąki pszennej 1 ½ łyżki kakao 1 łyżeczka proszku do pieczenia Biała masa śmietankowa: ½ litra śmietany 36% 30 dag białej czekolady Milka Kakaowa masa śmietankowa: ½ litra śmietany 36% 20 dag mlecznej czekolady 10 dag gorzkiej czekolady Ponadto: ¾ szklanki mleka Do dekoracji: orzechy laskowe w czekoladzie Białka ubić, dodać cukier i nadal ubijać. Dodać żółtka, jeszcze ubijać. Następnie dodać mąkę pszenną, kakao i proszek do pieczenia. Wymieszać i wylać ciasto do wysmarowanej tłuszczem dużej tortownicy (o średnicy 26-28 cm). Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut w temperaturze 180 °C. Ostudzić i przekroić na pół. Białą czekoladę połamać i zalać połową gorącego mleka. Wymieszać i ostudzić. W osobnym naczyniu połamać

Konkurs kulinarny

mleczną i gorzką czekoladę. Następnie zalać je pozostałym gorącym mlekiem. Wymieszać i ostudzić. ½ litra śmietany ubić i wymieszać z rozpuszczonymi białymi czekoladami. Pozostałe ½ śmietany ubić i wymieszać z rozpuszczonymi kakaowymi czekoladami. Na jedną część biszkoptu wyłożyć połowę białej masy śmietankowej, a na nią położyć drugą część biszkoptu lekko dociskając. Na biszkopt wyłożyć kakaową masę śmietankową, a 3-4 łyżkami tej masy posmarować boki tortu. Na wierzch tortu wyłożyć pozostałą białą masę śmietankową. Tort udekorować orzechami laskowymi w czekoladzie. Schłodzić w lodówce. Życzę smacznego Marta z Zamościa

27 lipca - 2 sierpnia 2010 Bliźnięta 21.05-21.06

Wodnik 20.01-18.02 Nareszcie sprawy finansowe potoczą się po Twojej myśli. Zainwestuj w swoją osobę, kup sobie coś nowego, jakiś miły gadżet. Gwiazdy wróżą dobrą passę w uczuciach. U samotnych wodników spore powodzenie.

Na horyzoncie życiowe sukcesy. Pomysł, nad którym pracujesz może okazać się bardzo pracochłonny, i niekoniecznie przyniesie tyle pieniędzy, ile oczekiwałeś. Musisz rozważyć, czy warto kontynuować działania.

Ryby 19.02-20.03 W tym tygodniu znowu będziesz walczył z wrogiem. Aby zwyciężyć, musisz zaplanować strategie. Zakończą się Twoje problemy finansowe, a w życiu osobistym zdobędziesz się na odważny krok.

Rak 22.06-22.07

W nadchodzącym tygodniu gwiazdy obdarzą Cię sporą energią i wiarą w siebie. Dobrze będzie, jeśli wykorzystasz to do zrealizowania dawno zamierzonych działań. W rodzinie spokój i relaks. Ciekawe i sprawdzone przepisy kulinarne (ze zdjęciem własnych potraw, wypieków lub innych wyrobów kulinarnych), prosimy przesyłać na adres Redakcji - drogą elektroniczną lub pocztą. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane oraz dodatkowo nagrodzone przez naszego sponsora Restaurację Gościniec – Kanclerz, zaproszeniem dla dwóch osób na obiad firmowy.

Lew 23.07-22.08

Przesłane materiały prosimy zatytułować „Konkurs kulinarny” oraz uzupełnić o dane kontaktowe.

Ktoś nieustannie przeszkadza Ci w realizacji Twoich planów. Masz słuszność, twierdząc, że to tylko Twoje życie i tylko Ty możesz je właściwie przeżyć. Odrzuć rady innych, kieruj się własnym przekonaniem i sercem.

Konkurs! Konkurs!

Posiłek

W tym tygodniu wkroczysz na wojenną ścieżkę. Twój nastrój wprawi wszystkich w osłupienie. Konflikt z rodziną musisz szybko rozwiązać. Pomyśl też nad tym, jak pomnożyć pieniądze.

Strzelec 22.11-21.12

Szykuje się gorąca atmosfera w pracy. Najlepiej stój obok tego i patrz na to spokojnie, nie reaguj zbyt gwałtownie. Odpowiednią dawkę emocji przyniesie Ci życie osobiste. Zadbaj również o swoje zdrowie.

Byk 20.04-20.05

Gwiazdy wróżą poprawę samopoczucia. Twój dobry humor przyda Ci się w pracy, pobudzisz wszystkich do działania, a szef zauważy Twój wkład. Na podwyżkę jeszcze długo nie możesz liczyć. Uważaj na Lwa.

Skorpion 23.10-21.11

W tym tygodniu musisz być bardzo uczciwy. Namnożą Ci się sprawy urzędowe i finansowe, i niestety możesz się w nich pogubić. Sprawy sercowe odsuń na drugi plan, bo nic dobrego one nie przyniosą. Skup się na finansach.

Baran 21.03-19.04

Waga 23.09-22.10

W tym tygodniu szef i współpracownicy dostrzegą Twoje możliwości. Pojawią się również pieniądze, które warto przeznaczyć na wycieczkę z bliskimi. Czeka Cię również nowe wyzwanie, zwłaszcza w sferze uczuć.

Koziorożec 22.12-19.01

Panna 23.08-22.09 Chandra dopadnie Cię już w poniedziałek. Nic się nie będzie układać od początku tygodnia. Nie możesz się temu poddać. Ktoś bliski i życzliwy poda Ci pomocną dłoń. Problemy finansowe musisz jednak rozwiązać sam.

Nadchodzi okres rozstrzygnięć zawodowych i osobistych. Zrób bilans swojego dotychczasowego życia. Być może pojawi się szansa wyjazdu lub zmiany pracy i miejsca zamieszkania.

Konkurs!

z ulubionym bohaterem Konkurs!

Konkurs!

Konkurs McDonald’s i Studio Tańca Nowoczesnego

Gazeta Zamojska wraz ze sponsorami ogłasza nowy konkurs dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury i wszystkich zainteresowanych. Na adres Redakcji Gazety Zamojskiej prosimy wysłać prace, których tematem będzie ulubiony bohater z którym chciałbym spotkać się i zjeść posiłek w restauracji. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek dla 3 osób (uczeń, rodzic/opiekun, nauczyciel prowadzący). Szkoła tańca zaprasza ucznia na bezpłatny kurs tańca (8 lekcji). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy. Z satysfakcją prezentujemy kolejnego laureata naszego konkursu. Gratulujemy pomysłu i wygranej. Zapraszamy po odbiór nagród.

Ola z Zamościa (12l.)

Maja i Gucio Leżę sobie na kocyku w ogrodzie i obserwuję co dzieje się wokół mnie, patrzę na piękną zieleń trawy i wszystkie małe zwierzątka, których tam jest naprawdę mnóstwo. Są tam różne pajączki, mrówki, pasikoniki, żuczki i pszczółki. I kogo ja jeszcze widzę? Są oczywiście moi znajomi z książki, jest pszczółka Maja i Gucio. Mam pomysł, zaproszę ich na uroczystą kolacyjkę na świeżym powietrzu, to może opowiedzą mi coś o swoim ciekawym życiu na łące. Bardzo lubię te dwie pszczółki, Maja jest niesamowicie sprytna i mądra a Gucio zawsze miły ale troszkę ciapowaty. Są wolni i szczęśliwi, latają tu i tam, zwiedzają i codziennie poznają nowe miejsca. Mnie też bardzo podoba się świat

zwierząt, kolorowe kwiaty, wysokie drzewa, błękitne rzeki. Dlatego właśnie, że wszyscy kochamy przyrodę, będziemy mieli mnóstwo wspólnych tematów do omówienia. Te dwie pszczółki to bardzo pozytywne postaci w literaturze i filmie. Cechuje je dobroć, szczerość, oddanie w stosunku do innych zwierząt. Są one zawsze pełne energii i chęci w niesieniu pomocy innym mieszkańcom łąki. Maja jest bardzo serdeczna, bezinteresowna, zawsze gotowa nieść radę i pomoc. Pszczółki to bardzo małe zwierzątka, ale jak sami widzimy, nie od wzrostu zależy kim jesteśmy, ale od naszego serca. Spotkanie z nimi i wspólna kolacja z pewnością będzie bardzo przyjemna. Wszystko zorganizuję na

kocyku, w moim ogrodzie, wśród kwiatów i traw. Będzie nam świeciło jasne słońce i powiewał ciepły wietrzyk. W oddali słychać będzie śpiew słowików i kumkanie żab. Maja z pewnością udzieli mi szeregu dobrych rad a Gucio jak zwykle będzie marudził. Ja poczęstuję ich słodkim nektarem i pozwolę na gościnę w naszym ogrodzie, tak długo jak tylko tego zapragną. Nie ma nic przyjemniejszego od leżenia na kocyku w upalny dzień, upajania się zapachem kwiatów i słuchania szmeru traw. Jak to dobrze ze są wakacje! Ola z Zamościa (12l.)


Gazeta

Z Z Śmiechem, żartem...

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Jasiu mówi do mamy: - Mamo kup mi małpkę. - Czym ją będzie karmił? - To kup mi taką z zoo, bo tych nie wolno karmić.

***

Kowalski przychodzi do knajpy i mówi: - Pół litra, bo się zacznie! Kelner przynosi butelkę. Sytuacja powtarza się jeszcze pięć razy. Za

szóstym kelner pyta: - A kto za to zapłaci? - Acha, zaczęło się...

***

- Grywa pan na fortepianie, hrabio? - Owszem, ale nie lubię. - Ależ dlaczego? - Bo mi się karty ślizgają.

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

z pingwinem. - Skąd wytrzasnąłeś tego ptaka? - A przyplątał się, i nie wiem co z nim zrobić. - Jak to co? Idź z nim do zoo. Po kilku godzinach znowu widzi kolegę spacerującego z pingwinem. - I co? Nie byłeś w zoo? - Byłem, ale teraz idziemy do kina.

***

***

Policjant widzi kolegę, który idzie

Idzie lew przez las i widzi tygrysa:

Krzyżówka Dawny komputer

Lear z estrady

Odsyłacz na WWW

Malowidło na mokrym tynku

Cz jakiej rzeczy

Ferenc Molnar

Rozsuwane ciastko

Blondynka skarży się koleżance: - Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i nie napisała mi czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem ciocią czy wujkiem....

Parker Rzeka Niszczy lub "białych miny Pakula nocy" morskie

16

Powszechne uznanie

6

6 2

2

6

9 5

4

8

8

3

4

7

3

9

8

1

1

Difficulty level: 10

2

8 5 3

1 9

4 6 7

5 2 4

8 9 7 1

Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

5 7

3

6 8

2 1 3

8 3 7

5

6

4

1

8

7 4 8

3 6 2

1

3

9

2 5 9 4

3 9 7 5

8

6

4

1

1

1

1

5

5

6

7

84 539-81-83

7

1

4

9

8

Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7

Zadzwoń i nagraj wiadomość

9

2

2

5

8

6

8

4

5 3 2 6 4 8 9

4

2

7

3

3

6

5

2

7

8

3

2 6 3 8 9 4 7 5 1 2 6

2

7

6

9

9

7

2

6

6

3

5

1

1

9

4

8

4

4

5

7

7

3

9

9

3

9

5

1

1

7

6

2

9

5

1

7

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim.

4

8

4

9

2

3

5

6

1

4

3

5

2

6

4

4

5

7

8

1

8

7

1

7

3

2

3

9

7

6

1

5

5

3

6

5

5

2

6

8

1

6

8

1

3

6

4

3

2

4

3

2

2

2

9

7

2

8

9

ny jest na 9 identycznych kwadratów. Każdy z nich jest podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystapić jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać.

8

5

9

1

6

Kwadratowy gry podzieloDiffi cultydiagram level: 10

4

8

5

8

4

6

1

7

9

7

2

3

9

3

7

WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał.

3

5

1

7

7

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Wojciech Stepaniuk, Tomasz Tomczewski, Michał Kyc, Piotr Arkadiusz Szymański, Wioletta Sawa, Kamil Kusier

8

4

4

6

2

WSPÓŁPRACOWNICY: Przemysław Czarnek, Aleksandra Kalita

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Mirosław Szpakowski, Marek Kaźmierczak ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 1,50 zł (0% VAT).

9

9

8

4

8

PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury

7

2

3

3

Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Macieja Radawca. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „Gazety Zamojskiej”: ul. Szczebrzeska 21, p. 121, 22-400 Zamość.

6

1

5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

REDAKCJA:

6

6

8

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - przysłowie polskie.

ul. Szczebrzeska 21, pok. 121, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com

9

7

1

18

Atrybut muzy taca

1 2 3 4 5 6

5

2

4

15

Grzywna lub lanie

13

24

4

6

9

Ryzykuje za aktora

2

4

19

Dwik na papierze

8

1

3

10

Mieszka w Atenach

7

5

6

Schuberth z estrady

3

9

1

Cel dla Kubicy

9

4 Mopsy lub pudle wród psów

1

8

7

CietrzePikna wie sztuka zaloty

8

9

1

1

2

7

Niem. imi mskie

Ma j klucz

4

5

Niewielki pies pokojowy

Pasta do zbów

7

5

11

Przykładany koi rany

9

4

17

Wizany pod szyj

3

8

20

Biblioteczny kwit

5

9

Komputer jak walizka

6

5

Legendarny Wilhelm

2

2

1

22

14

Sudoku

8

Na Napiera Chorolodzie z na ba tacami izbic oskrzeli

4

Długi Gorce sznur z ródło, ptl cieplica

2

…-Royce, marka

21

6

Ratunko- Lazurowe - to we nad tobogan nami

12

5

7

Akwen gondoli

Płynie przez Londyn

***

3

3

Szajka przestpców

Dzieli si na wieki

- Ja nie jestem żadna mysz. Ja jestem jeż na przepustce.

23

Justyna lub Boena

Dwukołowy pojazd

- A coś ty taki smutny? - pyta tygrys. - Biorą mnie do wojska - mówi lew. - No i co? - No i będę musiał obciąć swoją piękną grzywę. - Poszukamy kogoś, kto był już w wojsku i opowie nam jak tam jest. Mijają godziny i zobaczyli mysz: - Powiedz nam myszko, jak to jest w wojsku?

23

REKLAMA

Defraudant inaczej

Opowiada tok akcji

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9


Dziewczyna Zamojskiej ‘28

Z Z

Gazeta

24

28

Nr (056) 27 lipca - 2 sierpnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zostań Dziewczyną Zamojskiej 2010. Zasady konkursu są bardzo proste i skierowane do wszystkich dziewcząt z Zamojszczyzny. Wystarczy wysłać na adres: redakcja@zamojska.com kilka zdjęć z krótkim opisem swojej osoby. Co tydzień na łamach „Gazety Zamojskiej” oraz na www.zamojska.com będziemy publikować wizerunek jednej z dziewcząt. Głosy będzie można oddawać na portalu zamojska.com lub wysyłając wycięte z gazety kupony na adres Redakcji od 21 czerwca

Każda dziewczyna, która zgłosi się do konkursu, a jej wizerunek zostanie opublikowany w "Gazecie Zamojskiej" zostanie nagrodzona zabiegiem w Centrum Urody SPA „PULS” (po okazaniu Gazety Zamojskiej w której jest opublikowana).

Agata Szadyn Agata Szadyn (l. 24) urodzona w Zamościu obecnie mieszka w Wielobyczy. Ukończyła studia wyższe, kierunek ekonomia i finanse. Pasjonuje się sztukami walki i giełdą. Swą przyszłość wiąże z kontynuacją wyuczonego zawodu. Aktualnie pracuje w Agencji Rozwoju Lokalnego w Krasnymstawie.

Zdobądź doświadczenie i nagrody Co kwartał Czytelnicy i Internauci wybierają „Miss Sezonu GZ”. Na laureatki czekają wspaniałe nagrody: I miejsce: kupon o wartości 300 zł na zakup biżuterii, * karnet na solarium o wartości 90 zł – 105 min, kupon na 100 zł usługi fryzjerskie. II miejsce: kupon na zakupy biżuterii o wartości 200 zł,* karnet na solarium o wartości 60 zł – 70 min. III miejsce: kupon na zakup biżuterii o wartości 100 zł, karnet na solarium o wartości 30 zł – 35 min. Kupony na zakup biżuterii oraz karnety solarium ufundowało Studio modelowania sylwetki MARILYN ul. Orla1.

Nie przegap szansy! Weź udział w naszym plebiscycie. Szczegóły na www.zamojska.com, pod numerem telefonu: 84 539-88-22 oraz w siedzibie redakcji. REKLAMA

Rozrywka Zamość: Do końca lipca w Małej Galerii

Lipiec

Kultura Imprezy

Corner Pub można oglądać wystawę fotografii Renaty Kamińskiej p.t. „Szczęśliwy mały człowiek”

Zamość: „Klub 10” - czwartek, piątek, sobota - Dyskoteka od 21:00. Za konsolą Dj Pafcio. Zamość: „Broadway”, czwartek – 20:00 Wieczór Karaoke, piątek – 20:00 Dancing & Party Zamość: 30 - 31 lipca - XXVIII Jazz na Kresach. New Cooperation. Miejsce: Rynek Wielki Zamość: Wystawa aut z okazji zlotu Daewoo. W niedzielę o godz 13:00 na płycie Rynku Wielkiego, rozpocznie się prezentacja tuningowanych aut marki daewoo. Zamość: 1 - 10 sierpnia - X Jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne. Miejsce: Sala Koncertowa Orkiestry Symfonicznej, Zespół Staromiejski

27

Horyszów Polski: Klub „Galeria” DJ Presto

29

Horyszów (Ruski): Klub „Galactika” Sunrise Festival - DJ Pex DJ Presto DJ

DJ Adams DJ Mateoo Gwiazda wieczoru : Max Farenthide

Adams

31

Zamość: „Klub Stara Elektrownia”, sobota 21:00 Dyskoteka Łabunie Klub „Gorzelnia”. Gwiazda wieczoru: C-Bool Długi Kąt: Gra zespół Pryzmat Nabróż: Gra zespół Golden

01

Górecko: XIV Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym. Gwiazdą wieczoru jest Wojciech Korda

Wożuczyn: Gra zespół Nexus Hopkie k/Łaszczowa: Dyskoteka gra zespół Bravo

Mołożów: Dyskoteka gra zespół Meffis Kalendarz miprez powstaje przy współpracy z serwisem

www.imprezyzmc.pl Kupon „Dziewczyna Gazety Zamojskiej” Głosuję na dziewczynę: ......................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ Telefon: ........................................ Spośród nadesłanych kuponów wylosujemy 3 nagrody - sprzęt AGD.

Gazeta Zamojska  
Gazeta Zamojska  

Nr 28 (056)

Advertisement