Page 1

47

amo ska

9 772080 320101

cena

5% VAT

numer

(123)

STRONA

ReKLAMA

2 00

Gazeta 2,00 zł 45

Włączenie do komórki „WiN”-owskiej placówki ORMO - część 2 09 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

22 listopada - 28 listopada 2011 ISSN: 2080-3206, Nr indeksu: 254762 e-mail: redakcja@zamojska.com Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

protetyka implantologia endodoncja pod mikroskopem leczenie w znieczuleniu ortodoncja

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

22-400 Zamość, ul. Śląska 40

www.zamojska.com

www.bezbolesnie.pl tel. 84 639 63 30, tel. kom. 500 028 652, e-mail: rejestracja@multimed.zam.pl

Odwiedzaj codziennie o g ło s z e n i e

Z Gazetą Zamojską 10% Rabatu!

Pielgrzymka z przygodami Reklama pociągu pielgrzymkowego z Hrubieszowa do Częstochowy przyniosła efekt i 12 listopada nad ranem na stacjach kolejowych Zamojszczyzny zgromadziło się wiele osób chcących odbyć podróż na Jasną Górę. Z pewnością długo jej nie zapomną.

Wójt uhonorowany przez Prezydenta

Fot. archiwum, zdjęcie z 2 sierpnia 2011 roku

07

03

STRONA

STRONA

Uczniowie wspomnieli AK-owców

Prymusi Zamojszczyzny dostali stypendia od premiera 51 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamojszczyzny otrzymało stypendia premiera za wyniki w nauce. Miesięcznie otrzymywać będą od szefa rządu po 258 złotych. R e K L AMA

13

STRONA R e K L AMA

14 listopada w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość II Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

11

STRONA

8,5 roku za śmierć dwóch osób na drodze 04

STRONA

Przed rokiem wsiadł za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu i spowodował śmiertelny wypadek. Teraz wiadomo, że poniesie za to wysoką karę.


POLITYKA

www.zamojska.com

Gazeta

2

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Polityka Nowy gabinet premiera Tuska

Tusk przedstawił swój rząd Nie ma już żadnych tajemnic. W czwartek 17 listopada Donald Tusk podał skład swojego nowego rządu. Są w nim nowi ministrowie i nowe ministerstwa. Sam premier o swoich ministrach mówi, że to zderzaki na trudne czasy. Spośród „ludowców” swoje teki zachowali wicepremier Waldemar Pawlak w resorcie gospodarki oraz Marek Sawicki jako minister rolnictwa. Jolantę Fedak w resorcie pracy zastąpił młody 30-letni Władysław Kosiniak - Kamysz. Do rządu jako minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wszedł dotychczasowy doradca premiera Sławomir Nowak. Finansami rządu dalej kierował będzie Jacek Rostowski, zaś rozwój regionalny nadal będzie resortem Elżbiety Bieńkowskiej. Ale zdarzają się i zaskakujące zmiany. Nowym ministrem sprawiedliwości będzie historyk filozofii Jarosław Gowin, zaś ministrem sportu, działająca do tej pory w sektorze zdrowia publicznego, Joanna Mucha. Z kolei Krystyna Szumilas zastąpi

Joanna Mucha - czyli najatrakcyjniejsza posłanka ministrem sportu

Jarosław Gowin - pierwszy filozof, który będzie kierował resortem sprawiedliwości

Bartosz Arłukowicz - nowy minister zdrowia

Katarzynę Hall w resorcie edukacji. Jedynym ekspertem będzie Jacek Cichocki, który obejmie resort spraw wewnętrznych. Dotychczas pełnił on funkcję ministra do spraw służb specjalnych, a  podczas rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego przewodniczył kolegium ekspertów do spraw służb specjalnych oraz był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zupełnie nowym resortem pokieruje Michał Boni. Tusk, omawiając

kompetencje nowego resortu administracji i cyfryzacji, powiedział, że pierwszym zadaniem szefa ministerstwa Michała Boniego będzie przegląd planowanych wydatków i inwestycji z tej dziedziny. Jak tłumaczył Tusk, nowe ministerstwo administracji i cyfryzacji, którym pokieruje Michał Boni, powstało z wydzielenia administracji z dotychczasowego MSWiA. Nie będzie - jak poinformował premier - ministra ds. korupcji, którym była do tej pory Julia

Pitera. Według Tuska, to stanowisko nie jest potrzebne, gdyż istnieje CBA. Ewę Kopacz, która została marszałkiem Sejmu jako minister zdrowia zastąpi Bartosz Arłukowicz, dotychczas minister do spraw osób wykluczonych. Jego stanowisko zostanie zlikwidowane. Rzecznikiem rządu pozostanie Paweł Graś. Oto skład nowej Rady Ministrów: P r e m i e r - D o n a l d Tu s k ; Wicepremier, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak; Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji - Michał Bon i; M i n isterst wo Edu k acji Narodowej - Krystyna Szumilas; Ministerstwo Finansów - Jacek Rostowski; Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomir Nowak; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski; Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka; Ministerstwo Obrony Na rodowej - Tomasz Siemoniak; Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz; Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi - Marek Sawicki; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska; Ministerstwo Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski; Ministerstwo Sportu i Turystyki - Joanna Mucha; Ministerstwo Sprawiedliwości Jarosław Gowin; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Jacek Cichocki; Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Radosław Sikorski; Ministerstwo Środowiska - Marcin Korolec; Ministerstwo Zdrowia - Bartosz Arłukowicz; Szef Kancelarii Premiera i Komitetu Stałego Rady Ministrów dacz Tomasz Arabski.

Polityka Ciąg dalszy sporu Nowa Prawica - PKW

Zamość Spotkanie z przedstawicielami państw UE z Kijowa

JKM dostanie odszkodowanie?

Granica ma łączyć, a nie dzielić

19 października przedstawiciele Nowej Prawicy złożyli protest wyborczy w sprawie odmówienia im przez Państwową Komisję Wyborczą oświadczenia uprawniającego komitet wyborczy tej partii do wystawienia list kandydatów we wszystkich 41 okręgach w kraju. - Złożyliśmy protest wyborczy przeciw takiemu potraktowaniu naszego komitetu wyborczego Nowej Prawicy. Ilość zaniedbań i błędów popełnionych w tej kampanii była tak wielka, że nie wyobrażam sobie, by można było przejść nad tym do porządku dziennego - mówił wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Grzegorz Burchert. - W  sądach mam w  tej chwili t rzy spraw y: jedna to odwoła n ie do Najw y ższego Sądu Administracyjnego - chodzi o to, by ktoś wreszcie ustali, czy Państwowa Komisja Wyborcza to jest organem administracji czy organem sądowniczym, czy czymś innym. To dobrze na przyszłość, bo w tych wyborach się tego nie dało ustalić. Druga sprawa to unieważnienie wyborów, gdyż - jak słusznie zauważył kolega Burchert ilość zaniedbań jest ogromna, choć jest głównie wina ustawodawcy! Jest to też wina warszawskich komisji wyborczych, które nie lubią partii antybiurokratycznych, co jest

17 listopada Sala Consulatus zamojskiego Ratusza była miejscem seminarium „Studenci ukraińscy w Polsce doświadczenia, perspektywy”, który zorganizowały Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz Urząd Miasta w Zamościu.

Prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke oczywiste. I trzecia sprawa - gdybyśmy nie daj Boże, przegrali - to kwestia odszkodowania, odwołania się do Strasburga i to już nie jest sprawa polityczna, ale spór o  pieniądze, spore pieniądze... Natomiast w tym dzisiejszym proteście chodzi o to, że brak Kongresu Nowej Prawicy w  wyborach, w  połowie okręgów wyborczych, wywarł olbrzymi wpływ nie tylko na wynik KNP w wyborach, co jest oczywiste, ale również - wywarł olbrzymi wpływ na całokształt sceny politycznej - mówił prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Na unieważnienie wyborów większość komentatorów i obserwatorów sceny politycznej oraz konstytucjonalistów nie daje partii Korwina-Mikke cienia szans. Co by się stało w wypadku uznania przez Trybunał w Strasburgu skargi Nowej Prawicy? Wówczas Korwin i  jego formacja mogliby liczyć na naprawdę spore pieniądze od Skarbu Państwa. dacz

Seminarium miało postać dyskusji w większości ukraińskich studentów WSZiA z zaproszonymi gośćmi. Byli nimi przedstawiciele placówek dyplomatycznych usytuowanych w Kijowie: Konstantinos Grigoriadis (Grecja), Iwona Gutt (Szwecja), Aurelian Rugina (Rumunia), Aivar Tsarski (Estonia) i  Rafał Wolski, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Na spotkanie przybył również Ireneusz Fidos, będący pracownikiem przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie. Zabrakło natomiast Marka Martinka, konsula generalnego RP w  Łucku. Gospodarzem spotkania był prezydent miasta Marcin Zamoyski, który powitał zebranych jeszcze przed wydarzeniem. Moderatorem spotkania był dr Bogusław Klimczuk, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA. Rozmowy koncentrowały się na zagadnieniu ułatwień dla studentów ukraińskich w zakresie przekraczania granicy z Polską, studiowania w naszym kraju, a także poruszania się po reszcie terytorium Unii Europejskiej. Goście zwracali uwagę na konieczność dopilnowania wszystkich szczegółów formalnych, gdyż ich

Rafał Wolski (z mikrofonem), konsul RP na Ukrainie

W debacie licznie uczestniczyli ukraińscy studenci uczący się w Polsce brak może skutkować uznaniem przebywania danego studenta z Ukrainy w Polsce za nielegalne i nałożeniem rocznego zakazu przybywania do Polski. Poruszono również temat studiowania obywateli Ukrainy, nominalnie studiujących u nas, w ramach programu Erasmus w innym państwie UE, co okazuje się, że nosi ze sobą poważny problem w postaci częstego braku odpowiedniej wizy, którą trzeba sobie zawczasu sobie wyrobić.

Na koniec spotkania Rafał Wolski powiedział: - Chcemy, aby jak najwięcej Ukraińców przybywało do Polski i jak najwięcej Polaków odwiedzało Ukrainę. Dlatego właśnie musimy dążyć do tego, by odprawy graniczne nie stanowiły przeszkody ku temu. Granice bowiem muszą łączyć, a nie dzielić i taki jest sens działania podmiotów, które tu reprezentujemy. rmar


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Stary Zamość Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP

3

Komarów-Osada Obchody 11 Listopada

Wójt uhonorowany Cześć Ci Polsko... w Komarowie przez Prezydenta

Moment wręczenia krzyża zasługi 11 listopada 2011 roku, w dniu święta narodowego, w  Urzędzie Wojewódzkim w  Lublinie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W  Jego imieniu dekoracji dokonała Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska. Dokonując dekoracji w  tym dniu Strojnowska powiedziała, że „wymiar święta podczas którego możemy spotkać tych, którzy pracują dla naszego

kraju”. Wręczyła ona 43 odznaczenia dekorując zasłużone osoby 2 Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, 7 Krzyżami Kawalerskimi OOP, 11 Złotymi, 6 Srebrnymi i 5 Brązowymi Krzyżami Zasługi, a także 8 Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę i 2 Krzyżami Zesłańców Sybiru. Ponadto udekorowała Medalem Wojewody Lubelskiego konsula generalnego Ukrainy w Lublinie Oleha Horbenko. Wśród odznaczonych znalazł się także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Został On udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i umacnianiu samorządności. - Jestem bardzo mile zaskoczony. To odznaczenie to docenienie mojej dotychczasowej działalności dla ludzi. Pani wojewoda Henryka Strojnowska złożyła mi gratulacje, życzyła powodzenia i dalszych sukcesów – powiedział „Zamojskiej” wójt Waldemar Raczyński.

Złożenie wiązanek na grobie Wiesława Lipki „Część Ci Polsko. Hołd i Chwała” - pod takim hasłem 93. rocznicę odzyskania niepodległości uczcili 11 listopada mieszkańcy gminy Komarów-Osada.

Elżbieta Czarny, fot. Elżbieta Czarny

Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Według ustawy z 1992 roku, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, podczas której homilię w ygłosił ks. prałat Józef Tucki. Potem uczestnicy obchodów przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie oddali hołd m.in. żołnierzom poległym w 1920 i  1939 roku. Przedstawiciele władz gminy z  wójtem Wiesławą Sieńkowską, sekretarzem Stanisławem Siekiem

Straż pożarna Sezon grzewczy

Najczęściej zdarzenia te kończyły się zapaleniem się sadzy w kominie i uszkodzeniem przewodu dymowego. W pięciu przypadkach zapalenie się sadzy spowodowało pożary dachów lub poddaszy budynków. Odnotowano także 8 pożarów kotłowni, których powodem było składowanie materiałów palnych w pobliżu pieca centralnego ogrzewania. W dwóch przypadkach zwarcie w instalacji elektrycznej spowodowane eksploatacją urządzeń ogrzewczych zakończyło się pożarem mieszkania, a  nawet całego budynku mieszkalnego. Podczas bieżącego sezonu grzewczego odnotowano już 8 pożarów w budynkach

Trześniowskiego. W tym roku do grona osób i  organizacji zasłużonych dla Komarowa dołączyli: strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dubie, uczennica Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie Kinga Żukowska i wieloletni sołtys Komarowa Wsi Ryszard Mazur. Uroczystości zakończyła część artystyczna w  wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i  P ublicznego Gi m na zju m w Zubowicach oraz zespołu śpiewaczego „Dominanta”, działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. rael

Zamość Pożar kamienicy

Strażacy radzą... Tegoroczny sezon grzewczy wkracza już w decydującą fazę. Dokonując podsumowania minionego sezonu należy stwierdzić, że w okresie od października do kwietnia odnotowano łącznie 76 pożarów w budynkach mieszkalnych, z czego 38 pożarów spowodowane były wadami lub nieprawidłową eksploatacja różnych urządzeń ogrzewczych.

i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Pałczyńskim oraz proboszczem ks. Tomaszem Bombą i ks. prałatem Józefem Tuckim złożyli też wieńce i wiązanki kwiatów na grobie zasłużonego społecznika dr Wiesława Lipki. Dalsza część uroczystości odbyła się w  Samorządowym Ośrodku Kultury. Zgodnie z  tradycją podczas spotkania, po okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli władz gminy, wręczono nagrody i tytuły „Człowieka Roku 2011”. Przyznaje je kapituła fundacji, założonej przez prof. Romana

Mieszkanie po pożarze mieszkalnych, których powodem były wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych. Mając powyższe na względzie apelujemy o przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy: zadbać o drożność przewodów dymowych poprzez usuwanie sadzy, zachowywać odległości co najmniej pół metra przy składowaniu materiałów palnych od komina lub pieca, zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pieców, kominów i ich szczelność, elektryczne urządzenia ogrzewcze stawiać na podłożu niepalnym z zachowaniem odległości co najmniej pół metra od mebli, firanek i  innych materiałów palnych, uwzględniając w szczególności

stan i rodzaj instalacji elektrycznej, a  także zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w budynkach, w których odbywa się proces spalania płomieniowego (kuchnie, łazienki wyposażone w podgrzewacze gazowe) wymagający odpowiedniego dopływu powietrza poprzez np. kratki wentylacyjne czy też napowietrzacze okienne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku wystąpienia duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i problemów z oddychaniem należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. W trosce o  bezpieczeństwo, zachęcamy wszystkich do zadbania o zabezpieczenie własnych domów i mieszkań przed pożarem lub zagrożeniem powodowanym przez tlenek węgla. Jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania tego typu zagrożeń jest zamontowanie dymowej czujki pożarowej lub czujnika tlenku węgla. Są to urządzenia bezpieczne, które już na samym początku tworzącego się zagrożenia głośnym sygnałem akustycznym powiadamiają o zaistniałej sytuacji. Koszty zakupu takich urządzeń i ich eksploatacja jest niewspółmiernie niska w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają. st. kpt. mgr inż. Andrzej Szozda

Spaliło się całe mieszkanie Sporo ognia, duże zamieszanie i kompletnie spalone mieszkanie - to bilans pożaru w jednej z kamienic na zamojskim Starym Mieście.

15 listopada krótko po godzinie 9.00 dyżurny Komendy Miejskiej Pa ńst wowej St ra ż y Poża r nej w Zamościu odebrał zgłoszenie o pożarze na poddaszu kamienicy przy ulicy Kościuszki. - Natychmiast ruszyliśmy do akcji. Zaangażowani zostali wszyscy obecni w  jednostce strażacy i  to włącznie z dowódcą, czyli łącznie 16 osób powiedział nam st. kpt. mgr inż. Andrzej Szozda, rzecznik KM PSP w Zamościu. Dodał, że podczas akcji zastępstwo w mieście pełnili strażacy-ochotnicy z Mokrego. Z k a m ien ic y ewa k uowa no 4 osoby, które przebywały w zadymionej strefie zagrożenia. Aby ugasić pożar, doprowadzono dwa prądy wodne do wnętrza kamienicy. Strażacy musieli założyć aparaty do ochrony dróg oddechowych, aby wejść tam do środka i jednocześnie z gaszeniem dokonać przeszukania

wnętrza płonącego mieszkania. Nikogo tam jednak nie znaleziono, a zaalarmowany mieszkaniec płonącego lokalu sam dotarł przed kamienicę. Gaszenie z zewnątrz przy użyciu drabiny uznano za pozbawione większego sensu. Akcja gaszenia ognia trwała 3 godziny. Ustalono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru była nieszczelność piecyka gazowego. W  wyniku zdarzenia spaliło się całe mieszkanie, włącznie z meblami i  sprzętem gospodarstwa domowego, a także część stropu drewnianego. Wartość strat oszacowano na 10 tysięcy złotych. Jak poinformowała nas Halina Rycyk, dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w  Zamościu, poszkodowany mężczyzna wie, że może skorzystać z oferty noclegu w schronisku dla bezdomnych, ale z tego nie korzysta. - Ten pan zorganizował sobie spanie u swoich znajomych. Oprócz tego może liczyć na naszą pomoc w zakresie codziennego ciepłego posiłku - powiedziała. rmar


amo ska

Zwierzyniec Zatrzymanie w Kosobudach

Policja poszukuje sprawców kradzieży kabli sejsmicznych, do których to zdarzeń doszło w ostatnich dniach. Najpierw w sobotę (12.11.) w miejscowości Bagno (gm. Zwierzyniec) dokonano kradzieży 440 metrów kabla i 3 wiązek sejsmicznych o długości 210 metrów wraz z geofonami wszystko warte 16 500 złotych. We wtorek (15.11.) 176 metrów kabla o wartości 8 500 złotych skradziono w Lipsku-Kosobudach (gm. Zamość). W czwartek (17.11.) skradziono w Jacni (gm. Adamów) 50 metrów wiązki geofonicznej wartej 700 złotych. W obu przypadkach poszkodowaną jest firma Geofizyka Toruń, która bierze udział w poszukiwaniach gazu łupkowego na Zamojszczyźnie.

Wypchnął okno i skradł złoto

Zamojska policja ostatnio częściej zatrzymuje sprawców kradzieży. Wykorzystuje przy tym fakt, iż złodziejami często są osoby, z którymi poszkodowani mają wcześniej bezpośredni kontakt.

W poniedziałek wieczorem (14.11.) na ul. Partyzantów w Zamościu 33-letni mieszkaniec Hetmańskiego Grodu podczas spaceru ze swoją 21-letnią dziewczyną został pobity przez dwóch zamościan w wieku 23 i 24 lat. Obaj mieli w organizmie alkohol. Motywem zajścia była owa 21-latka, która wcześniej była związana z jednym z napastników. Najwyraźniej mężczyzna nie mógł ścierpieć, że to już tylko przeszłość. Było trochę czadu W sobotę (12.11.) w jednym z domów w Szczebrzeszynie doszło do uszkodzenia przewodu kominowego. Strażacy wyprowadzili stamtąd osobę podtrutą tlenkiem węgla, którą następnie pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala. Stwierdzono niewielką ilość czadu w pomieszczeniu, które następnie przewietrzono i pouczono mieszkańców o konieczności naprawy niesprawnego przewodu. Pożar w kotłowni Tego samego dnia (12.11.) wieczorem w Klemensowie (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru w kotłowni budynku mieszkalnego. Strażacy ze Szczebrzeszyna ugasili ogień i wynieśli nadpalone drewno. Straty wyniosły 5 tysięcy złotych, z czego 4 tysiące warta była instalacja elektryczna w samej kotłowni. Wartość uratowanego mienia zaś oszacowano na 350 tysięcy złotych. Drewno mogło się zająć ogniem, bo znajdowało się za blisko pieca. rmar

www.zamojska.com

STRONA

REKLAMA

! m i n t niele

W jednym z pomieszczeń lokalu policjanci odnaleźli 14 doniczek z roślinami konopi o różnej wysokości oraz urządzenia wspomagające ich uprawę. Obecnie trwa wyjaśnianie tej sprawy. Na razie 20-latek otrzymał jedynie zarzut posiadania środków odurzających, do czego się przyznał i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Nie można jednak wykluczyć, że warszawskie „znaleziska” dostarczą mężczyźnie kolejnych kłopotów. Jak informuje Joanna Kopeć, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, w tym roku na

Nie wypadliśmy sroce spod ogona

03

rmar

Straż 09 Przybyli ułaniGraniczna domoże Komarowa więcej STRONA

35

Działania podjęte przez dzielnicowego wykazały, że złodziejem jest 23-letni mieszkaniec Zamościa. Kradzieży dokonał tym łatwiej, że niedawno pomagał kobiecie malować mieszkanie i doskonale orientował się w jej codziennych zwyczajach. W jego mieszkaniu znaleziono Przykładem może być zdarzenie wszystkie skradzione przedmioty. z nocy z 10 na 11 listopada. 66-letnia Mężczyzna przyznał się do dokosamotnie mieszkająca zamościanka nania zarzucanego mu czynu i wyrastraciła wówczas laptopa wartego ził chęć dobrowolnego poddania się 1,5 tys. złotych, o czym zawiado- karze. Poszkodowana zaś zapewne miła policję. Powiedziała, że rabuś zmodyfikuje swoje nocne zwyczaje. wykorzystał otwartezamojskiego drzwi mieszkakarnypodróżnych za kradzież przeW poczekalni dworca PKS spotkaćKodeks można najczęściej czekających nia, do którego wszedł widuje wysokości do 5 lat na autobus. Jednakniezauważena drewnianych krzesłach dworcakarę siadają w nie tylko oni, lecz również nie i zabrałmłodzi komputer z myszką ludzie, a wraz jest ich sporo. Okazuje się,pozbawienia że nigdzie nie jadą,wolności. tylko z nadzieją wpatrują i zasilaczem. Kobieta wówczas spała. rmar w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami”.

07

STRONA

Nielisz Wyrok Sądu Rejonowego

Strażnik graniczny od z nowym rozporządzeniem - funkcjo16 listopada może karaćefekty pirotechniczne, nariusze Szarże ułańskie, popisy kaskaderskie, a wszystko SG zostali uprawnieni do zazprzekroczenie nakładania tomandatem według scenariusza pieśniami i muzyką specjalnie napisaną do tego grzywien w drodze manprędkości, picie alkoholu datukawalekarnego m.in. za wprowadzenie widowiska - tak wyglądały tegoroczne ostatniej wielkiej bitwy w miejscu w błąd funkcjonariusza, który legityryjskiej XX wieku.publicznym czy - uwaga - za nieobyczajne muje daną osobę, zanieczyszczanie zachowanie. lasu i wód gruntowych, spożywanie

Zamojska Gra Miejska

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

Przed rokiem wsiadł za swoim 18-letnim synem Sebastianem. kierownicę będąc pod wpływem Wcześniej byli w Lublinie, skąd autoalkoholu i spowodował śmiertelny busempatriodotarli 17 dowrześnia Nielisza. Pozostałe Zamojskiej. Manifestacja Prezydent Miasta Zamościa, obchody rozpoczną wypadek. Teraz że obejmie: ceremoniał 3 kilometry wojskowy, sięmieli o godz. przejść 15.30 Mszą wpieszo. Katedrze Światowy Związek Armiiwiadomo, Krajowej. tyczna poniesie to wysoką Pokonali prawieOcały dystans. wystąpienia okolicznościowe m.in.jużZamojskiej. godz. 17.00 przewiOkręg Zamość,zaZwiązek Sybiraków.karę. Do prezydenta domu zostało im zaledwie dziano część patriotyczną, która odbęMarcina Zamoyskiego Oddział w Zamościu zapraszają nego pa źd i kowego 1 5którą 0 poprom e dzie t r się ó na wterenie . Rotundy W ł aZamojskiej. śnie modlitwę, na Pew uroczystości związane z z ier nZamościa, dnia ubiegłego roku w wadzi Nawozie w Leszczyński, tedy j e d n a ceremoniał k p iwojskowy, jany J.E.Ks.. Mariusz Tradycyjnie obchodami 71. Rocznicy Napaści (gm. Adam, będąc biskup pod wpłyAdam K. wjechał samochodem we pomocniczy diecezji Zamojsko wystąpienie okolicznościowe, Marcin NiemiecNielisz) Hitlerowskich i Agresji wem alkoholu, postanowił- wsiąść za Po wspomnianą dwójkę,prezydent która Zamościa, poruszała Lubaczowskiej. niej będzie apel Zamoyski apel Sowieckiej na Polskę. kierownicę swojego mercedesa i trosię prawidłowo, czyli po lewej stronie poległych, salwa honorową oraz poległych i salwa honorowa, złożenie chę pojeździć okolicy. W tym jezdni. Dla ojca i syna wypadek zakoń1 września, obchodypo rozpoczną wieńców i wiązanek. złożenie wieńców pod pomnikiem czył się śmiercią - Zbigniew zmarł samym tej miejscowości poległych. red. się o godz.czasie 19.00 nado Rotundzie wracał 52-letni Zbigniew H. wraz ze na miejscu, Sebastian w szpitalu.

05

alkoholu w miejscu publicznym oraz STRONA Strażnicy graniczni będą mogli za nieobyczajne zachowanie. Do tej karać mandatami kierowców za: pory pogranicznicy zmuszeni byli do niezatrzymanie się do kontroli, prze- wzywania Stowarzyszenie "PROJEKT - EUROPA" jest organizacją pozarządową policji w celu nałożenia kroczenie prędkości, niezastosowadziałającą w zamojskim III sektorze od początku 2010 roku.grzywny Skupia ludziw drodze mandatu karnego, nie się do pełnych znakupomysłów lub sygnału co powodowało dodatkowe koszty dynamicznych, oraz chęcidrogowspierania rozwoju naszego wego,Mimo niewykonanie kieruzwiązane z dojazdem policjantów regionu. młodego stażu polecenia ma już na swoim koncie współorganizaruchem, pojazdui ośrodków lub też kierowaniem do sądu wniocjęjącego konferencji pn. "Rolaprowadzenie organizacji pozarządowych pomocy bez uprawnień bez oraz posiadania o ukaranie sprawcy. społecznej w aktywizacjilub społecznej zawodowej osóbsku zagrożonych ich przy sobie. Dodatkowo - zgodnie rael wykluczeniem społecznym". Jest inicjatorem kolejnych wydarzeń, które będą mieć miejsce w Zamościu, w tym zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Europejskich Dni Języków. I wiadomo już, że będzie tam mieszREKLAMA kał jeszcze długo. Sąd Rejonowy w Zamościu 16 listopada wydał wyrok w tej sprawie. Adam K., który odpowiadał za spowodowanie wypadku Adam K. nie udzielił im pomocy, lecz drogowego ze skutkiem śmiertelnym, zbiegł z miejsca zdarzenia. nieudzielenie pomocy poszkodowanym Jednakże krótko cieszył się wol- oraz kierowania samochodem w stanością. Policjanci pracujący na miej- nie nietrzeźwości, został skazany na scu zdarzenia zabezpieczyli odpryski 8,5 roku bezwzględnego pozbawienia lakieru i szkła oraz znaczek firmowy wolności. Dodatkowo - wykorzystując mercedesa. Pozwoliło im to ustalić niedawno znowelizowane przepisy właściciela pojazdu, którego niedługo - sąd dożywotnio pozbawił sprawcę później zatrzymano. Przyznał się do prawa do prowadzenia pojazdów winy. Podczas badań okazało się, że mechanicznych. Stało się tak, gdyż ma 2,1 promila alkoholu w organizmie. sprawca w przeszłości był już karany za Sąd postanowił aresztować Adama K., jazdę w stanie nietrzeźwości rowerem który do tej pory przebywa w miejscu oraz samochodem. Wyrok nie jest prawomocny. rmar odosobnienia.

Zamość Ku czci poległych 8,5 roku za śmierć dwóch osób na drodze

RR eE K K LL AAMMA A

terenie powiatu zamojskiego policjanci ujawnili 130 przestępstw popełnionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 80 podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia. Handel narkotykami, udzielenie lub nakłanianie do używania narkotyków to zaś przestępstwa, za które można trafić do więSTRONA zienia nawet na 10 lat.

Region WIęcej dlatygodniu pograniczników Mistrz polskiego kina Jerzyuprawnień Hoffman w ubiegłym kręcił sceny do swojej najnowszej superprodukcji "Bitwa warszawska 1920" na polach pod Komarowem i w Zamościu.

Malarz pokojowy okazał się złodziejem

9 772080 320002

Poszło o dziewczynę

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ć r e i m ś ą j a d e z Spr

Zamość Kradzież laptopa

W sobotę i niedzielę (12-13.11.) nieustalony sprawca uszkodził łącznie 16 pojazdów, w tym 5 stojących na parkingu przy ul. Peowiaków w Zamościu. Łamał anteny radiowe, wyrywał wycieraczki, tłukł zewnętrzne lusterka, wybijał szyby i kradł radioodtwarzacze. Właściciele aut wycenili swoje straty na łączną sumę 2 900 złotych.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

50

Aktualności Sport Ogłoszenia Konkursy E-wydania szukanie jego miejsca zamieszkania ujawniło, że znajduje się tam worenumer Nr indeksu: 254762 niacenaz popołudnia 11 listopada, czek z zawartością 0,66 g suszu tej ( 0% VAT ) (061) Wyłącznie polski kapitał tego było mało, munkiedy to policyjny patrol jechał rośliny. Jakby Odwiedzaj codziennie przez miejscowość Kosobudy (gm. durowi zlecili również przeszuZwierzyniec). Gdy mijał dwóch męż- kanie mieszkania, które 20-latek, czyzn stojących przy samochodzie, będąc studentem jednej z warszawjeden z nich zaczął się podejrzanie skich uczelni, wynajmował wspólnerwowo zachowywać. Wzbudziło to nie z innymi studentami w stolicy. 31 sierpnia - 6 września 2010 1,50 zł 33 ISSN: 2080-3206 A wszystko przez wydarze-

W sobotę (12.11.) przy ul. Klonowej w Zwierzyńcu nieznany sprawca zerwał deski zabezpieczające wejście na teren budowy i zabrał wełnę mineralną. Był również w garażu, skąd skradł przewody elektryczne, szlifierkę kątową i siekierę. Poszkodowany 31-latek oszacował straty na 1 040 złotych.

Autofob

STRONA

Posiadanie narkotyków podejrzenia funkcjonariuszy, którzy w dalszym ciągu jest jeszcze zatrzymali tego człowieka. w Polsce zabronione, dlatego Okazało się, że zatrzymany 20-letni zamościanin nie 20-letni mieszkaniec Zamościa miał uniknie odpowiedzialności. Być powody do obaw, gdyż policjanci POWIATU ZAMOJSKIEGO NIEZALEŻNY może jednak poniesie karę nie TYGODNIK znaleźli przy nim 21 gramów maritylko z tego tytułu. huany. To nie wszystko, gdyż prze-

Złodziej-budowlaniec

Również w sobotę (12.11.) nieznany sprawca wszedł, za sprawą wypchnięcia okna balkonowego, do jednego z mieszkań przy ul. Zamoyskiego w Zamościu. Następnie ukradł złotą biżuterię, którą 51-letnia właścicielka wyceniła na 700 złotych.

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011

1 Diler sam się zdradził

Gazeta

Poszukiwani złodzieje kabli

10 Sport: Będzie bunt w klasie „A” 19

www.zamojska.com

Gazeta

4 WYDARZENIA Zamość: Tragedia nie do opisania.. Na sygnale

4 05 2 75 1 85


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

Zamość Projekt

Co dalej po wyjściu z więzienia? Na to pytanie 17 listopada podczas konferencji w zamojskim Ratuszu szukali odpowiedzi przedsiębiorcy, naukowcy, wychowawcy i przedstawiciele służby więziennej oraz organizacji pozarządowych. Zdecydowana większość ludzi opuszczających mury więzienia ma problemy ze znalezieniem pracy. Kartoteka z wyrokiem i odsiadką jest niemal zawsze równoznaczna z wilczym biletem, jeśli takie osoby chcą podjąć pracę. Z myślą o nich różne instytucje i organizacje stworzyły przedsięwzięcie pomagające im odnaleźć się w sytuacji, gdy zostają zdani na siebie po opuszczeniu więzienia lub aresztu. Inicjatywa „Twoja szansa na lepsze jutro” realizowały Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny r a z em z e Stow a r z y sz en iem Gospodarczym „Profit Club”, a także Zakładem Karnym w  Zamościu i Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Zamościu. - Naszym celem było udzielenie pomocy osobom pierwszy raz przebywającym w zakładzie karnym, młodocianym, opuszczającym zakład karny, a także osobom bezrobotnym zarejestrowanym w  Powiatowym Urzędzie Pracy

w Zamościu, które po odbyciu kary nie uzyskały zatrudnienia. Odbyły one szkolenia z zakresu obsługi komputera, ABC przedsiębiorczości oraz marketingu, prawa, rachunkowości, a także obejmujące temat tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, jakimi są na przykład spółdzielnie socjalne - przedstawił zarys zajęć dla byłych więźniów Marian Gil z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator przedsięwzięcia. Jak dodał, zajęcia te miały pomóc tym ludziom stanąć na nogi w sytuacji, gdy cały świat odwraca się do nich plecami. Spotkanie w Ratuszu miało uświadomić także przedsiębiorcom, że zatrudnianie osób, które mają ciemną plamę w  przeszłości, jest szansą do powrotu dla nich do normalnego funkcjonowania w  społeczeństwie. - Gdy tego brakuje, ci ludzie często nie wiedzą co z sobą począć. Popadają w uzależnienia albo wracają znowu na drogę przestępstw - tłumaczył o. Arkadiusz Nesterenko z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - W areszcie w Lublinie spotkałem raz człowieka, który świetnie rysował. Gdy spytałem go dlaczego w takim razie w  ten sposób nie próbował zarabiać, odpowiedział mi, że był już karany i nikt go nie zatrudni, a poza tym bardziej opłaca mu się

Prezes współorganizatora projektu Profit Club Aleksy Surma w rozmowie z zamojską telewizją kraść. Tym ludziom brakuje wiary w siebie i wiary, że ktoś im może zaufać i  dać szansę - wyjaśniał duchowny psycholog. O  zatrudnienie osób po odbyciu kary apelował także Włodzimierz Hawrot, prezes Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zwrócił on uwagę, że resocjalizacja przez pracę jest najlepszym sposobem powrotu byłych więźniów do normalnego życia. Ludzi takich zatrudniają miedzy innymi SIPMOT Sp. z  o.o. oraz Mariusz Wasil Zakład Cukierniczy. Na koniec

Koordynatorem przedsięwzięcia był Marian Gil z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Uczestnicy konferencji mogli spróbować "więziennego" bigosu

W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkania wszyscy uczestnicy mogli spróbować „więziennego” bigosu,

który przybył z kuchni Zakładu Karnego w Zamościu. dacz

Zamość Sala Tradycji 2. Batalionu Zmechanizowanego

Zamość Budowa ronda przy ulicy Hrubieszowskiej

Zaoszczędzili, zrobią Tradycja rzecz święta! Rozkaz! lepsze drogi Dobiegają końca prace przy rondzie u zbiegu ulic Hrubieszowskiej, Jana Pawła II i Zamoyskiego. Jak się okazuje, inwestycja będzie miała szanse być nawet większa, a to ze względu na oszczędności. Jak tę kwotę planuje wykorzystać zamojski magistrat? - Sytuacja wygląda tak, że pierwotnie projekt, który był według kosztorysu przygotowany w kwocie 26 milionów złotych brutto, po przetargu został wykonany o  ponad cztery miliony taniej. Wykonawca zadeklarował, że taką kwotę może wydać. Zakres pierwotnie zakładany został wykonany. Natomiast miasto wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o wykorzystanie na dodatkowy zakres nowego projektu, czyli rozbudowę istniejącej inwestycji o zaoszczędzoną kwotę. Ministerstwo zgodziło się na wykonanie prac o  wartości 1,5 miliona złotych. Te wszystkie prace, które prowadzą, mają wykonać włączenie do ulicy Legionów tej drugiej nitki za przejazd kolejowy. Widać ją już dzisiaj, bo jest oznakowana, natomiast ruchu nie puszczamy jeszcze przez nią.

Będzie ona wykonana prawdopodobnie na wiosnę, z racji tego, że czekamy w tej chwili na podpisanie aneksu. Żeby aneks był zatwierdzony, musi przejść całą procedurę studium wykonalności. Dzięki temu zyskamy w tym miejscu na przepustowości ruchu, co na pewno ucieszy kierowców - powiedział „Zamojskiej” Tomasz Kossowski, wiceprezydent Zamościa. Przypomnijmy, że zamojski samorząd pozyskał na inwestycję dofinansowanie z  Programu Operacy jnego In f rast r u ktu ra i  Środowisko. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Całkowity koszt zadania to ponad 22 mln zł. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie ulicy Kilińskiego z Legionów. Powstały też dwa ronda. Ponadto między nowymi rondami na ulicach Zamoyskiego i Wyszyńskiego wybudowano dwupasmowe jezdnie. Działa już nowa sygnalizacja świetlna. Co na pewno ucieszyło pieszych i rowerzystów, w ramach inwestycji wybudowano nowe chodniki i ścieżki rowerowe, nowe zatoki autobusowe i  zjazdy na posesje. dacz

10 listopada w Klubie 3. Batalionu Zmechanizowanego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie „Sali Tradycji 3. Batalionu Zmechanizowanego”.

Sala tradycji to miejsce odzwierciedlające dorobek zamojskiego garnizonu, działania żołnierzy na misjach pokojowych, jak również miejsce spotkań żołnierzy i pracowników wojska z okazji różnych uroczystości wojskowych i patriotycznych. To też miejsce patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, która bardzo chętnie zwiedza salę tradycji w ramach lekcji wychowania obywatelskiego. Uroczystego otwa rcia Sa li dokonali dowódcy 3. Batalionu Zmechanizowanego mjr Leszek Winogrodzki oraz kierownik klubu Agnieszka Biernacka, a poświęcenia dokonał kapelan ks. płk Bogusław Romankiewicz. Swoja obecnością zaszczycili: parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów miast i gmin, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek muzealnych, dyrektorzy zamojskich szkół, Bractwo Rycerskie, żołnierze i pracownicy wojska. Po uroczystym otwarciu sali tradycji odbył się koncert patriotyczny

Poświęcenia sali dokonał kapelan ks. płk Bogusław Romankiewicz

Z koncertem wystąpiła Nieetatowa Orkiestra Wojskowa pt. „Do Niepodległej Polski…”, w którym wystąpili: Nieetatowa Orkiestra Wojskowa działająca przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami” w Zamościu,

Chór Ziemi Zamojskiej „Contra” działający przy Klubie 3. BZ oraz dzieci i młodzież z  kółek zainteresowań klubu 3. Batalionu Zmechanizowanego. red.


POWIAT ZAMOJSKI

Moje CV Jerzy Nizioł

Imię i nazwisko: Jerzy Nizioł Miejsce urodzenia: Krasnystaw Stan cywilny i rodzinny: żonaty, dwie córki - Agnieszka i Marta, a także dwóch zięciów Zawód, wykształcenie: ekonomista - wyższe magisterskie, ukończona Akademia Ekonomiczna w Krakowie Pierwsza praca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Na obecnym stanowisku od… 1990 roku Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… zadowolenie mieszkańców Gdybym nie był ekonomistą, byłbym zapewne… żołnierzem Hobby: ogród, rower, piłka nożna Największy życiowy sukces: duże poparcie w wyborach samorządowych, rzucenie palenia papierosów Największe marzenie: podróż dookoła świata Najprzyjemniejszy moment dnia: poranna kawa Ulubiona potrawa: rosół mojej żony Ulubiony napój bezalkoholowy: sok z czarnej porzeczki Alkohol: czerwone wino Nałogi lub „nałogi”: j azda samochodem Za 10 lat będę… dalej aktywny Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… coraz piękniejsza Starówka Brakuje mi w Zamościu… Hetmana Zamość w II lidze rmar W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Jerzego Nizioła - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zamościa i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu: Osoby prezentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

www.zamojska.com

Pozdrawiam Maria z Biłgoraja

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011

Zamość Straż pożarna

Uczcili pamięć i niepodległość

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

WOŚP zagra po raz dwudziesty! 17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyło się pierwsze zebranie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym uczestniczyli wolontariusze oraz przedstawiciele służb mundurowych. Finał już 8 stycznia 2012 roku. Zamojską orkiestrą dyrygował będzie Andrzej Szumowski, dyrektor zamojskiego MDK. Podczas najbliższego finału pieniądze będą zbierane na sprzęt ratujący życie najmłodszych pacjentów.

Delegacja KM PSP na obchodach Święta Niepodległości

Na Mszy Świętej w intencji strażaków 10 i 11 listopada zamojscy strażacy brali udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Najpierw 10 listopada w kościele p w. M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o w Zamościu odbyło się nabożeństwo wspominkowe za zmarłych strażaków, po którym kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj odprawił Mszę Świętą w ich intencji. W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz reprezentacje strażaków z terenu 6 gmin powiatu zamojskiego. Delegacjom zamojskich strażaków przewodzili mł. bryg. Jacek Sobczyński, Komendant Miejski PSP oraz dh Kazimierz Mielnicki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Następnie na cmentarzu parafialnym w Zamościu oddano honor Karolowi Kłossowskiemu zamojskiemu farmaceucie, który w 1882 roku założył Zamojską Straż Ogniową. 11 listopada zaś, w 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Komendant Miejski PSP mł. bryg. Jacek Sobczyński oraz kompania honorowa Komendy Miejskiej w Zamościu uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na Rynku Wielkim w Zamościu. Był to pierwszy występ kompanii honorowej zamojskiej komendy. W ramach obchodów kierownictwo Komendy złożyło kwiaty przy odsłoniętej tablicy Leopolda Skulskiego, premiera rządu RP w latach 1919 - 1920. st. kpt. mgr inż. Andrzej Szozda

R e K L AMA

Sztab zamojskiej WOŚP będzie mieścił się w siedzibie MDK im. Kornela Makuszyńskiego przy ulicy Kamiennej 20. Jednak część imprez będzie odbywać się w Galerii Twierdza. Tam prawdopodobnie będą odbywać się koncerty charytatywne. - Właściciele obiektu obiecali niezbędne dla organizacji wsparcie. Wiadomo, że gdybyśmy chcieli zorganizować takie przedsięwzięcie na Rynku Wielkim, to wymagałoby to od nas zapewnienia ochrony, co sporo kosztuje i przerasta nasze możliwości organizacyjne. Jeżeli jednak wszystko pójdzie dobrze, to w Galerii Twierdza będą mogły wystąpić zespoły muzyczne, jeśli się takie oczywiście znajdą - zapowiedział Andrzej Szumowski. W swoim wystąpieniu zwrócił on szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa. - Dwa lata temu Zamość wpisał się na niechlubną listę miejsc, gdzie napadnięto na wolontariuszy. Stąd nasza bliska współpraca z policją i opiekunami, by taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła - zapowiedział szef sztabu. Przypomnijmy, że kwestujący, którzy nie ukończyli 16. roku życia, będą mogli uczestniczyć w zbieraniu pieniędzy pod opieką osób pełnoletnich. Zamojski sztab potrzebuje 650 wolontariuszy. Chętni mogą się zgłaszać w swoich szkołach, uczelniach lub do Młodzieżowego Domu Kultury. Należy dostarczyć swoje zdjęcie oraz dane p e r s on a l ne : i m ię, n a z w isko, wiek, adres zamieszkania

8 stycznia WOŚP zagra po raz 20. Szefem zamojskiego sztabu będzie Andrzej Szumowski i nazwę szkoły, uczelni bądź zakładu pracy. Na wszelki wypadek można dołączyć PESEL i datę urodzenia. Dyrektora Szumowskiego będą wspierać w sztabie jego współpracowniczki z MDK - Ola Baranowicz, Anna Harkot, Magdalena Majeri Ewa Skolimowska, które mają za sobą doświadczenie w kierowaniu poprzednich edycji Orkiestry w Zamościu. Co ciekawego będzie na 20. finale? Pisaliśmy już o możliwości koncertów w Galerii Twierdza. Z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje wolontariuszom darmowy wstęp na Krytą Pływalnię oraz zaprasza na turniej piłkarski, który tego dnia będzie rozgrywany w hali OSiR. Ponadto pielęgniarki z zamojskiego szpitala będą udzielały porad i rozdawały materiały promujące zdrowy styl życia. Każdy, kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę w tym finale, może składać swoje propozycje do sztabu w MDK. Przypominamy, że w tym roku temat orkiestry brzmi: „Gramy z pompą! Zdrowa ma ma, zd row y wcześn ia k, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”. Jak co roku mogą Państwo liczyć na rzetelną relację i sporo zdjęć z imprezy w wydaniu „GZ”. My również będziemy kwestować. Daniel Czubara

R e K L AMA

o g ło s z e n i e

Serdeczne podziękowania dla Pani Magdaleny z biura Kredyty-Chwilówki w Zamościu za pomoc w trudnej sytuacji materialnej.

Gazeta

6

Kornet International Transport Zamość, ul. Peowiaków 90B (dawna baza MZK - osiedle Planty)

tel. 84 638 64 69, kom. 515 49 33 78 www.bosfor.com.pl Zamówienia od 30 zł - dowóz gratis! czynne: pon. - niedz. 9.00 - 21.00 ZAPRASZAMY

ul. Starowiejska 2b tel 639-16-00

RABAT 10%

(obok naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)

- Legalizację tachografów cyfrowych - Czyszczenie i nabijanie klimatyzacji - Ustawianie zbieżności i geometrii kół - Drobne naprawy samochodów ciężarowych i osobowych - Diagnostyka komputerowa - Spawanie metodą TIG stali nierdzewnych, aluminium


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Region Pociąg pielgrzymkowy do Częstochowy

Pielgrzymka z przygodami Reklama pociągu pielgrzymkowego z Hrubieszowa do Częstochowy przyniosła efekt i 12 listopada nad ranem na stacjach kolejowych Zamojszczyzny zgromadziło się wiele osób chcących odbyć podróż na Jasną Górę. Z pewnością długo jej nie zapomną. 11 listopada tuż przed północą z Lublina wyjechał skład składający się z czterech wagonów i lokomotywy spalinowej SU45-213, który miał dotrzeć do Hrubieszowa jako stacji początkowej dla tego pociągu. Jednakże już w Świdniku lokomotywa zaczęła się... palić za sprawą niesprawnej prądnicy grzewczej, którą próbowano ogrzać wagony. Warto w tym miejscu dodać, że ta prądnica była od dawna nieużywana, gdyż owa lokomotywa od kilku miesięcy nie prowadziła żadnego pociągu pasażerskiego. Po ugaszeniu ognia do składu zaprzęgnięto lokomotywę ST45-06, która nie może ogrzewać wagonów, a dodatkowo trochę czasu zajęło znalezienie mechanika posiadającego uprawnienia do obsługi tej maszyny. Taki skład dotarł więc do Zamościa dopiero o  4.30, gdy według rozkładu od niemal godziny miał już być w normalnej trasie. W międzyczasie pojawił się pomysł wysłania po pasażerów do Hrubieszowa

Pociąg pielgrzymkowy na stacji w Zawadzie jednego z dwóch stacjonujących w Zamościu szynobusów obsługujących połączenia Zamość-Lublin, ale sprawa upadła, bo nie znaleziono możliwości tak szybkiego dogadania się PKP Intercity z Przewozami Regionalnymi. Podczas wymiany lokomotywy na SU45-250, zdolną ogrzewać wagony, tłum oczekujących pasażerów wdarł się już do środka. Skutkiem tego pociąg w  momencie w jeżd ża n ia do Hrubieszowa o godz. 6.15, gdzie również oczekiwał tłum osób - które specjalnie tam przyjechały w nadziei na łatwość znalezienia miejsca

siedzącego, pomimo konieczności spędzenia kilku godzin na kilkustopniowym mrozie - miał już niemal pełną frekwencję. Skład rozpoczął właściwy kurs dopiero o 6.25, czyli ze 172-minutowym opóźnieniem, pozostawiając na hrubieszowskim peronie około 30 osób, które zrezygnowały z podróży pociągiem nabitym do granic możliwości. Dalsza część trasy przebiegła bez większych zgrzytów, pomijając oczywiście opóźnienie, które do samej Częstochowy nadrobiono o godzinę, dzięki czemu pątnicy zdążyli na początek uroczystości. W Lublinie

Warszawa Zamojski akcent w sprawie Boeinga

To Panas podniósł Boeinga

Boeing 767 holowany przez zamojskiego transportera 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych cała Polska śledziła losy Boeinga 767, który lądował na warszawskim Okęciu bez wysuniętego podwozia. Po tym, jak szczęśliwie samolot osiadł na ziemi, do pracy przystąpili fachowcy z zamojskiej firmy Panas Transport. W czasie, gdy cała Polska chwaliła umiejętności kapitana Wrony, do firmy Panas Transport dotarło wezwanie z prośbą o pomoc w usunięciu Boeinga z  płyty lotniska.

Firma Panas Transport specjalizuje się w przewożeniu ładunków ponadgabarytowych. Zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym trzech pilotów i mechanika samolotowego. Zaprojektowanie samochodu odpowiedniego do przetransportowania boeinga razem z naczepą, którą rozkłada się jak klocki pod konkretny ładunek, zajęło nam tylko godzinę - tłumaczył Przemysław Panas, właściciel przedsiębiorstwa. Gdy maszynę obejrzała Komisja ds. Badania Wypadków Lotniczych, do działania przystąpiła firma z Zamościa. - Dźwig uniósł maszynę

na wysokość 2,5 metra, a mechanicy podłączyli prąd zewnętrzny, by sprawdzić czy można wysunąć podwozie. Moi pracownicy cały czas czekali z przodu w pogotowiu. Gdyby podwozie się nie wysunęło, cofnęliby samochód i wjechali pod brzuch boeinga - opisywał Panas. Ostatecznie podwozie rozłożyło się i samolot można było odholować. Maszyna nie odniosła większego szwanku i zdaniem mechaników będzie miała jeszcze okazję wzbić się ku niebu. red.

SU45-250 zakończyła kursowanie, przekazując cztery wagony pozostałym sześciu, które poprzedniego wieczoru również zostały ściągnięte z Zakładu Centralnego PKP Intercity Warszawa Grochów (PKP IC w ubiegłym roku zlikwidowało swoje zaplecze wagonowe w Lublinie, a rok wcześniej zaplecze w  Hrubieszowie skasowały Przewozy Regionalne). Następnego dnia skład wrócił już niemal zupełnie bez problemów, bo opóźnienie wynosiło zaledwie 20 minut, ale pasażerowie i tak byli zadowoleni. Co więcej, do Hrubieszowa dotarło łącznie pięć wagonów, w których wszyscy pomieścili się bez kłopotu. Jednakże feralny podsył budzi wśród lokalnych miłośników kolei ogromne emocje. Bartosz Sojda, współprowadzący serwis lubelskakolej.net, nie szczędzi słów krytyki pod adresem podmiotu obsługującego lokomotywę spalinową: - Dlaczego na tak ważny pociąg lubelskie PKP Cargo wystawiło z grupy maszyn SU45 jedyną, która od chwili przybycia do Lublina w połowie maja nie prowadziła ANI RAZU pociągu pasażerskiego? Co za tym idzie, od ponad pół roku ani razu działanie prądnicy ogrzewczej nie było testowane przy obciążeniu z takim pociągiem. Żeby było jeszcze ciekawiej, lokomotywa ta bezpośrednio przed wydaniem na pielgrzymkę przeszła przegląd okresowy! Czy nikt nie sprawdził przy tej okazji prądnicy grzewczej? A może nikt nie widział takiej potrzeby? Wszak skoro lokomotywa ta dotychczas jako jedyna z lubelskich SU45 nie prowadziła składów pasażerskich, to logicznym wydawało się, że z pielgrzymką pojedzie któraś z czterech pozostałych w zakładzie? A może po prostu w Lublinie nikt nad tym nie panuje i stąd taka głupia i brzemienna w skutkach decyzja? - pyta retorycznie. Podobnie na problem patrzy inny administrator strony lubelskakolej. net, używający pseudonimu Ty5117: - Przejazd organizowała spółka PKP Intercity, ale ze względu na brak własnych lokomotyw spalinowych, wynajęte zostały w tym celu maszyny od PKP Cargo. Tej

instytucji zajmującej się z założenia transportem towarowym świetlanej przeszłości na Roztoczu nie wróżę od dawna. Obserwuję stopniowy zanik przewozów i ubywanie klientów, a przede wszystkim duże braki taborowe. Lokomotywy nieco gorsze lub te, którym zbliża się okres do wykonania naprawy, zatrudniane są przy pociągach towarowych, często w trakcji podwójnej. Skierowanie SU45-213 do obsługi tak ważnego, by nie powiedzieć prestiżowego i  nadzwyczajnego, pociągu uważam za dużą lekkomyślność. Nawet jeśli przeszła ona wcześniej naprawę okresową. Co na to wszystko sama spółka? Wojciech Chobotow, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych PKP Cargo S.A. Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie, ubolewa nad zdarzeniem, ale twierdzi, że był to po prostu pech. - Przyznam, że dziwi mnie, iż dzwoni pan do mnie w tej sprawie. Zapewniam, że lokomotywa była sprawna w trakcie wydania jej do pracy. Niedługo wcześniej przeszła zresztą przegląd okresowy, podczas którego sprawdzono również prądnicę grzewczą. Niestety nawet nowy sprzęt czasem defektuje, a przyczyny tej awarii sprawdzamy i ustalimy je w ciągu trzech tygodni. Oczywiście bardzo nam przykro, że tak się stało i przepraszamy wszystkich pasażerów mówi przedstawiciel towarowego przewoźnika. - A może jest tutaj jeszcze drugie dno? - zauważa Bartosz Sojda. - Patrząc bowiem na to, jak w ciągu ostatniego roku kierownictwo wschodniego zakładu PKP Cargo systematycznie zwija działalność spalinowej części lubelskiej lokomotywowni, nie ma się co dziwić, że wszystko zaczyna się sypać. Jak zatem teraz mieć pretensje do pracowników o brak motywacji, jeśli wcześniej za motywację właśnie spotkała ich „nagroda” w  postaci zamknięcia macierzystego zakładu? - pyta wskazując na przykład lokomotywowni PKP Cargo w Bortatyczach, która została zamknięta 2 lata temu, niedługo po likwidacji połączeń pasażerskich przez PKP Intercity. Obecny prezes PKP IC, Janusz Malinowski, wydaje się jednak, że zdaje sobie sprawę z problemu, jakim jest brak w posiadaniu spółki lokomotyw spalinowych. - Będziemy się starali zwiększyć nasz tabor w tym zakresie. Chcemy w ogóle rozwijać sieć naszych połączeń na liniach niezelektryfikowanych - powiedział nam przy okazji niedawnej Gali Kolejowej w Warszawie. Mamy nadzieję, że zamierzenia prezesa zostaną zrealizowane i  przyszłoroczna Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę również ruszy z Hrubieszowa - tym razem bez problemów. Frekwencja w tym roku pokazała bowiem, że istnieje zapotrzebowanie na taki pociąg, podobnie jak i na samą kolej - w tym także na ziemi hrubieszowskiej. rmar, fot. Bartosz Sojda


POWIAT ZAMOJSKI

www.zamojska.com

Robert Marchwiany: - Panie Wójcie, jak przebiega realizacja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych z terenu Gminy Sitno”? Kajetan Protas: - Mówiąc o azbeście trzeba powiedzieć co to jest za substancja, dlaczego tak wiele mówi się o nim i dlaczego kładzie się tak duży nacisk na jego właściwą utylizację i zagospodarowanie. Azbest jest minerałem włóknistym występującym w dwóch odmianach: serpentynowej i amfibolowej. Pomimo szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w  powietrzu. Skutki zdrowotne narażenia na azbest są różnorodne, a wśród nich najgroźniejsze jest ryzyko powstania nowotworu płuc. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców naszej gminy podjęte zostały działania w zakresie likwidacji tego niezabezpieczonego odpadu. Pierwszym i niezbędnym krokiem było zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy, a następnie opracowanie „Programu usuwania azbestu”. Na terenie gminy znajduje się 2461 budynków pokrytych eternitem w tym 678 budynków mieszkalnych i 1783 budynków gospodarczych, gdzie do utylizacji pozostaje ok. 6088 Mg (ton) eternitu. Realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu rozpoczęto w 2009 roku. W przeciągu 3 lat tj. 2009-2011 zutylizowano ok. 332,6 Mg azbestu za kwotę 138 647 zł. Na to zadanie pozyskano część środków.

W postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zaznaczyć należy, że pomimo wsparcia ze strony samorządu usuwanie azbestu przebiega powoli. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak środków finansowych na wykonanie nowych pokryć dachowych przez właścicieli nieruchomości. - Jak wygląda zabezpieczenie środków na tę inwestycję? Uważa Pan, że w 2032 roku program usuwania azbestu zakończy się pełnym sukcesem? - Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest przedsięwzięciem długofalowym i kosztownym, dlatego szczególnie ważne jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w tym funduszy unijnych. Na realizację zadań związanych z likwidacja azbestu gmina corocznie pozyskuje środki z WFOŚiGW w Lublinie. Pomoc ta polega na pokryciu kosztów demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest. W latach 2009-2011 Fundusz dofinansował usuwanie azbestu w kwocie 25 450 zł. Ponadto Gmina Sitno podpisała deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli i  ich usuwania i  unieszkodliwienia” planowanego do realizacji w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podkreślić należy, że środki na te zadania zostały już przyznane Zarządowi Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym pojawia się realna szansa na właściwe dofinansowanie prac w  zakresie utylizacji azbestu. Zgodnie z założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu” usuwanie wyrobów zawierających azbest ma zostać zakończone do 2032 roku, uważam, że powodzenie

Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem pełna jest przeróżnych eksponatów

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Życie cudem jest Mieszkańcy Józefowa będą mogli za darmo uczyć się udzielania pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i promocji krwiodawstwa. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj dłoń”, które organizuje tego typu warsztaty, będzie kontynuować przedsięwzięcie o nazwie „Życie cudem jest”.

realizacji Programu uzależnione będzie od stopnia zamożności właścicieli budynków pokrytych eternitem oraz możliwości udzielania odpowiedniej pomocy przez organy państwowe i samorządowe głównie w formie dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek i kredytów na to jakże ważne przedsięwzięcie. - Gdyby to od Pana zależało, to jak zorganizowałby pan program usuwania azbestu, aby przyniósł najwięcej korzyści? - Przy braku środków finansowych przeznaczonych na usuwanie azbestu nawet najlepiej opracowany program nie spowoduje zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska tym niebezpiecznym odpadem. Chcąc chronić środowisko - nasz skarb narodowy - powinno się dążyć do zabezpieczenia takiej pomocy finansowej, która pozwoli na całkowite oczyszczenie naszej gminy i całego kraju ze źródeł azbestu w możliwie jak najkrótszym czasie. Zarówno Zamojszczyzna, jak i województwo lubelskie, posiadają największe ilości materiałów azbestowych do utylizacji. W znacznie większym stopniu musi być większe wsparcie ze strony NFOŚiGW, WFOŚiGW, administracji rządowej, Zarządu Województwa i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Bez jasnej i konkretnej pomocy finansowej tych instytucji powodzenie tego zadania może być mało realne. rmar

Wymiędlą len, jak to drzewiej bywało

Pokaz będzie odbywał się od godziny 10.00 do 15.00. Jego celem jest uświadomienie ludziom doby

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Józefów Promocja zdrowia

Wysokie Regionalna Izba Pamięci

Kto lubi historię i zastanawia się, jak wyglądało życie codzienne i jak funkcjonowało gospodarstwo rolne w czasach przed dobą elektryczności i technologii, może znaleźć odpowiedź na wszystkie te pytania w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. 24 listopada odbędzie się tam pokaz mię­dlenia lnu z wykorzystaniem ekspo­natów muze­al­nych.

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011

Trzy pytania do Kajetana Protasa O usuwaniu azbestu w Gminie Sitno rozmawiamy z tamtejszym Wójtem Kajetanem Protasem:

Gazeta

8

Internetu i elektroniki, jak wyglądało życie i praca naszych przodków. Co więcej, pokaz ten daje możliwość bezpośredniego kontaktu z  przedmiotami, jakimi posługiwali się nasi pradziadkowie, czy prababcie. Na pomysł zorganizowania takiej imprezy wpadła Wanda Szpuga z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­ kiem powstała dzięki ini­cja­ty­w ie człon­k iń Koła Gospo­dyń Wiej­ skich w  Wyso­k iem 12 listo­pada 2005 roku. Pomy­s ło­d aw­c z y­ nią przed­się­wzię­cia była Wanda

Stowarzyszenie organizuje zajęcia od ubiegłego roku. W przedsięwzięciu pod hasłem „Kropla krwi” uczestniczyło 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tym roku warsztaty odbywają się pod hasłem

„Życie cudem jest” i obejmują również 15 osób. Ich uczestnicy łączą teorię z praktyką. W tym roku odwiedzili m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Tomaszowie Lubelskim. Jedną z ostatnich inicjatyw była promocja akcji krwiodawstwa w gminie Józefów poprzez... maskotki „kropelki”. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie maskotki, które potem odwiedzały szkoły i zakłady pracy. Pomysł sprawdził się, ponieważ prawie połowę uczestników listopadowej akcji krwiodawstwa stanowili nowi dawcy. rael

Zwierzyniec Obchody Święta Niepodległości

11 Listopada, jakiego w Zwierzyńcu nie było

Delegacja władz gminy z okolicznościowym wieńcem Takich obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Zwierzyńcu jeszcze nie było. W piątek 11 listopada po raz pierwszy wzięli w nich udział ułani. Proboszcz miejscowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski ks. Błażej Górski, który jest miłośnikiem kawalerii, zaprosił na uroczystości Szwadron Ziemi Zamojskiej 9. Pułku Ułanów Małopolskich z  dowódcą rotmistrzem Wojciechem Bryknerem oraz Oddział Kawalerii Ochotniczej 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Kawalerzyści uczestniczyli we wszystkich uroczystościach, a na zakończenie obchodów zorganizowali specjalny pokaz ułański. Uczestnicy obchodów, delegacje instytucji i organizacji oraz poczty sztandarowe zebrali się o 13.15 przed

Szpuga, prze­wod­ni­cząca Koła. Na pier­wotną sie­dzibę Izby wybrano dom z lat 30-tych XX wieku, dawne cen­t rum kul­tury Wyso­kiego i miej­ sce spo­t kań mieszkańców. Panie posta­n o­w iły gro­m a­d zić eks­p o­ naty zwią­zane z daw­nym życiem wsi i pracą rol­ni­ków. Pomysł spo­ tkał się z żywym i cie­płym przy­ ję­ciem miesz­k ań­ców Wyso­k iego i całego regionu. Pierw­sze eks­po­ naty zaczęły napły­w ać w  2005 roku, a obec­nie ich liczba wynosi ponad 300 sztuk. Pocho­dzą z Wyso­ kiego oraz innych miej­sco­wo­ści Gminy Zamość, Zamojsz­c zy­z ny

siedzibą Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, skąd w asyście kawalerzystów przeszli pod pomnik przy ulicy Zamojskiej, gdzie złożyli wieńce i kwiaty. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W programie znalazł się apel poległych i honorowa salwa armatnia. O oprawę muzyczną obchodów zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Janem Sochą. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta w  intencji Ojczyzny w  Kościele na Wodzie, po której na placu przy Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyły się pokazy ułańskie. Orga n i zatorz y z  Urzędu Miejskiego i  miejscowej parafii zapraszali zebranych również na gorącą grochówkę przygotowaną przez ZOKiR oraz do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. red.

i Roz­to­cza: Bor­ta­t ycz, Bia­ło­woli, Zawady, Sitańca, Kątów, Jacni, Bródka, Mało­żowa i innych, z któ­ rych rzeczy wciąż są przekazywane. Naj­star­szym eks­po­na­tem w Izbie są żarna - uży­wano ich przed I wojną świa­tową. Są tu też mię­dlice i meta­ lowe szczotki do obróbki lnu, dzieże, łopaty i kociuby przy­datne przy wypieku chleba, tary do pra­ nia, maglow­nice, maśl­niczki, bar­ la­cze, nosiłki i wiele innych rze­czy z domu pod strze­chą. Zbiory sukce­ syw­nie się powięk­szają. dacz


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

HISTORIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9

Informacje Telewizji Kablowej Zamość Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

Konkurs recytatorski

Patchworki Joanny Błaszczyńskiej

Z a m o j s k i D o m K u l t u r y, Wojewódzk i Ośrodek Kultu r y Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie zorganizowali 15. Jesienny Konkurs Recytatorski pod tytułem „Życie Ukryte w słowach... pamiętniki, dzienniki, listy, wspomnienia”. Adresatami konkursu byli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także studenci i wszyscy dorośli miłośnicy recytacji z województwa lubelskiego. Uczestnicy zaprezentowali repertuar zarówno z zakresu literatury polskiej jak i obcej. Wybór tekstów ciekawych i wartościowych literacko był mile widziany. Jak co roku, Jury oceniało wybór tekstów obecnych w podręcznikach szkolnych lub z kanonów lektur szkolnych. Główne kryteria oceny prezentacji to: dobór tekstów, dostosowanie

Otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego Joanny Błaszczyńskiej zatytułowanej „Świat Łat” odbyło się 18 listopada w Książnicy Zamojskiej, Autorka Patchworków przyznała, że u źródeł jej inspiracji była podróż do Stanów Zjednoczonych, w którą udała się wraz z rodziną. Tam właśnie po raz pierwszy ujrzała rękodzieła ze szmatek, które ją niezwykle zachwyciły . Ekspozycja składa się z około 20 prac patchworkowych, zróżnicowanych, wielkością, kompozycją wzorów, faktura i kolorami. Wyroby rękodzielnicze, będące dziełem pani Błaszczyńskiej, to sztuka użytkowa oraz formy dekoracyjne - kolorowe narzuty, poduszki, pledy i serwety bieżniki. Na wystaw ie z apr ezentowa ne zost a ł y tylko te, które zdaniem autorki są

tekstów do możliwości wykonywanych i interpretacyjnych recytatora, interpretacje utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Turniej Powiatowy 15. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbył się 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury. Do Turnieju Wojewódzkiego zakwalifikowali się: Sz y mon Zawada ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu, Wiktoria Tochman ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu, Jan Garbuz z Gimnazjum nr 1 w Zamościu, A g at a Fleter z I I L ic eu m Ogólnokształcącego w Zamościu, Joanna Włoszczuk z Liceum Plastycznego w Zamościu. Gratulujemy! Małgorzata Łysiak

Joanna Błaszczyńska najciekawsze. Dodajmy, że Joanna Błaszczyńska mieszka w Zamościu, a z wykształcenia jest chemikiem. Szycie patchworków jest jej wielką pasją i sposobem na ciągłą aktywność. W 2007 roku została laureatką II Festiwalu Haftu, Koronki i

Rękodzieła odbywającego się w Łodzi. W 1990 roku, podczas pobytu w USA, otrzymała Złotą Igłę od redakcji amerykańskiego pisma. Wystawę „Świat Łat” pełną precyzji i miłości do sztuki, można oglądać do 31 grudnia tego roku.

Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Huta Komarowska i Komarów. Mieszkańcy tych miejscowości już wcześniej byli podłączeni do wodociągu, ale był on budowany wiele lat temu i nie spełniał w y maganych norm. Dlatego gmina zdecydowała się na budowę nowej sieci wraz z przyłączami i modernizację ujęcia wody z nowym zbiornikiem. W sumie

wykonano ponad 11,5 kilometra wodociągu i około 3,5 kilometra przyłączy oraz zmodernizowano stację wodociągową w Janówce Zachodniej. Do sieci zostało podłączonych prawie 190 odbiorców. Gmina zapłaci za tę inwestycję połowę kosztów, gdyż na resztę pozyskała pieniądze z funduszy unijnych.

Małgorzata Łysiak

Komarów-Osada Gospodarka wodna gminy

Mają wodociąg jak malowany Prawie 2,5 miliona złotych kosztował nowy wodociąg w gminie Komarów-Osada. Dzięki niemu skorzystają mieszkańcy czterech miejscowości. Prace dobiegły końca w październiku. Sanepid wydał pozytywną opinię o jakości wody. Nowa sieć została wybudowana we wsiach:

Włączenie do komórki „WiN”-owskiej placówki ORMO - część 2 W poprzedniej części Witold Hryniewiecki rozpoczął swą historię o tym jak partyzanci z WiN użyli fortelu w walce z bezpieką, a mianowicie założyli jednostkę ORMO w całości złożoną z członków WiN. W tym wydaniu publikujemy dalsza część tej historii. Wracając do sytuacji, jaka panowała na terenie „powiklinowskim”. Jednym z pilniejszych zadań było przeszkodzenie w organizowaniu manifestacji pierwszomajowych na wioskach. WiN - owcy otrzymali zadania doprowadzenia do bojkotu tych obchodów przez mieszkańców i niedopuszczenia ludzi do trybun. „Władze ludowe” zadecydowały, że centralne uroczystości z kilku gmin odbędą się w Grabowcu. Mieli tam zjechać przedstawiciele partii z województwa i powiatu. Agitatorzy nawoływali mieszkańców, aby gromadnie wzięli udział w manifestacji. W kontrakcji WiN-owcy porozstawiali się na wszystkich drogach prowadzących do Grabowca,

przestrzegając chłopów, aby nikt nie odważył się dojść do trybun, a tylko wszedł do kościoła. I tak też się stało. Tłumy ludzi wypełniły świątynię, a przy trybunie poza partyjnymi kacykami nie było nikogo. Następn ie „Pistolet ” ( Józef Włoszczuk) omówił z Władysławem Jakubiakiem z Perespy koncepcję utworzenia we wsi placówki ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej) złożonej z samych „swoich” chłopców. Byłaby ona w dyspozycji WiN-u. W tej sprawie delegacja wioski udała się do Tomaszowa, do powiatowego komendanta Milicji Obywatelskiej Czesława Wójcika, który został tam oddelegowany z posterunku MO w Niewirkowie, o którym wspominałem już w moich poprzednich artykułach. Delegacja złożyła wniosek o utworzenie w Perespie posterunku. Sprawa była o tyle prosta, że w wiosce przed wyborami utworzono 8 - osobową grupę powołaną do pilnowania obiektów i utrzymywania porządku. Niebawem Perespę wizytował wspomniany komendant Wójcik w asyście pięciu milicjantów

i uroczyście otworzył placówkę ORMO. W skład jej wchodziło dziewięciu ludzi, z czego czterech należało do WiN-u, to jest obydwaj bracia Jakubiakowie - Władysław i Antoni, Stanisław Szady „Brzytwa” oraz Bronisław Nagowski. Wszyscy otrzymali broń i amunicję, komendant pepeszę, a pozostali 10 - strzałowe karabiny. Komendantem został Władysław Jakubiak, a jego zastępcą „Brzytwa” (łącznik „Jara” - Marian Pilarski - na cały inspektorat WiN-u). O powołaniu „własnego” ORMO w Perespie powiadomiono „Burtę” (Jan Leonowicz), którego żołnierze czasami operowali w lasach tyszowieckim i kotlickim. Ubowcy wszystkimi siłami dążyli do zlikwidowania tego oddziału, ponieważ solidnie zaszedł im za skórę (miał na swym koncie kilkunastu rozbrojonych, ranionych i zabitych ormowców, milicjantów i ubeków). Chodziło o to, aby „Burta” był zorientowany, że w Perespie działa niereżymowe ORMO. Parę dni później „Pistolet” przebywał w Perespie, gdzie zatrzymał się na noc u

rael

HISTORIA

Władysława Jakubiaka. W pewnej chwili weszła jakaś kobieta i wywołała Jakubiaka na dwór, pomimo padającego deszczu. Doniosła, że oddział „Burty” szuka schronienia we wsi. „Pistolet” wyczuł w tym prowokację. Zwierzył się ze swych wątpliwości gospodarzowi. Ten odpowiedział kobiecie, aby oddział partyzantów zjawił się w pobliskim sadzie. W międzyczasie zaalarmował cały oddział ormowców. W chwili nadejścia „Burtowców”, ORMO otoczyło ich, oddało parę strzałów w górę i wezwało do poddania się. Z otoczonego oddziału wystąpił jakiś starszy rangą. W tym momencie „Brzytwa” podszedł do niego i uderzył mocno w twarz, aż ten się zachwiał. Po tym złapał go za brodę, chcąc go znów uderzyć i krzyknął: - Przeklęte koniokrady, bandyci! Oddamy was w ręce milicji. W t y m momencie sta rsz y krzyknął: - Panowie, pozwólcie, że wam wyjaśnię sprawę. Nie jesteśmy z oddziału „Burty”, lecz funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa.

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Dla potwierdzenia prawdomówności, wyjął legitymację porucznika UB. - Ca ła g r upa ta k że słu ż y w Urzędzie Bezpieczeństwa. Począł wychwalać, że takiego oddziału ORMO, jak w Perespie, trudno znaleźć. Zamelduje o tym władzom i otrzymają za to pochwałę. Nie miał pretensji, że oberwał. Zalecił, aby dalej śledzili bandę przeklętego „Burty”. Za zlikwidowanie jej wyznaczona jest wysoka nagroda. Zostawił sporo amunicji do pepesz oraz swój adres w Tomaszowie. Po tym ubowcy udali się do Przewala, gdzie czekał na nich samochód ciężarowy.


Przy zamówieniu pow. 5 tyś zmywarka za 50% ceny Przy zamówieniu pow. 10 tyś zmywarka gratis

www.zamojska.com

Gazeta

10 OGŁOSZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość

Wyprzedaż sukni ślubnych 2011 r.

- 50%

Od 1 października do wyczerpania zapasów

DT „Łukasz” I piętro ul. Piłsudskiego 71, 22-400 Zamość

Miejski Zakład Komunikacji zaprasza do korzystania z usług: - Parking strzeżony, oświetlony, monitorowany , czynny 24 h - Myjnia KARCHER (samochody osobowe, busy, autobusy, TIR-y) - Stacja tankowania ON i CNG – najtaniej w Zamościu - Stacja obsługi pojazdów Oferujemy: - NAJNIŻSZE CENY - RABATY DLA FIRM Kontakt: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu ul. Lipowa 5, 22-400 Zamość tel./fax 84 638 45 57 wew. 212 www.mzk.zamosc.pl


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

REGION

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Region Sukces filmu „Lubelskie - chwilo trwaj!”

Podobamy się na świecie!

Spot promujący region „Lubelskie - chwilo trwaj!” został doceniony przez międzynarodowe jury podczas Festiwalu Festiwali Grand Prix CIFT w Wiedniu. 45-sekundowy film, zachęcający do odwiedzenia Lubelszczyzny, znalazł się wśród ośmiu najlepszych filmów turystycznych świata 2011 roku. Gra nd P ri x ot rzy mał film z Meksyku pt. „Mexico en tus Sentidos”. Kolejne wyróżnienia przypadły Polskiej Organizacji Turystycznej za film pt. „Move Your Imagination” oraz filmom z Austrii, Danii, Szwecji i Węgier. Festiwal Festiwali Grand Prix CIFFT stanowi podsumowanie najbardziej prestiżowych festiwali filmów promujących turystykę na świecie m.in. w Warszawie, Cannes, Berlinie, Czechach czy Rosji. Każdy

Laureaci nagród CIFT z festiwali posiada własne międzynarodowe Jury złożone z najlepszych specjalistów w dziedzinie filmu, promocji i turystyki oraz niezależnie przyznaje nagrody filmom zgłoszonym do konkursu. W tym roku do cyklu festiwalowego

C I F F T zg łosz ono w su m ie 1400 obrazów. Nasz spot „Lubelskie - chwilo trwaj!” zdobył nagrody na większości festiwali zrzeszonych w CIFFT-cie i tym samym zasłużył na światową nagrodę. W ceremonii wręczania nagród zorganizowanej

przez Österreichisches Filmservice w siedzibie Austriackiej Izby Gospodarczej w Wiedniu (11 listopada 2011 roku) udział wzięło 370 osób. Byli to reżyserzy, producenci filmowi, przedstawiciele władz gospodarczych Austrii, branży turystycznej, mediów i szkół turystycznych, a także reprezentanci międzynarodowych organizacji turystycznych. - Głównym zadaniem produkcji jest wyzwolenie w odbiorcach pozytywnych emocji i związanie ich z wizerunkiem Województwa Lubelskiego. Chcemy pokazać nasz region jako miejsce gdzie można „odnaleźć siebie”, cieszyć się życiem w otoczeniu różnorodnej przyrody i fascynujących zabytków - podkreśla Piotr Franaszek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który jeszcze we

wrześniu w zamojskim Ratuszu mówił o promocji regionu. Nagroda przyznana w Wiedniu to dowód na to, iż przyjęty kurs promocji regionu jest właściwy i powinien on przełożyć się na większe zainteresowanie ze strony turystów. Film „Lubelskie - Chwilo trwaj!” zdobył w 2011 roku główne nagrody za najlepszy spot turystyczny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych FilmAT w Warszawie, Document.A rt w Rumunii oraz na International Tourism and Cultural Film Festival „Kitovras” w Rosji. Naszej produkcji przypadła także Srebrna Fala w kategorii filmów turystycznych na festiwalu SILAFEST w Serbii oraz trzecia nagroda na najstarszym festiwalu filmów turystycznych na świecie w Karlovych Varach w Czechach. red.

Zamość Rozstrzygnięcie konkursu historycznego

Uczniowie wspomnieli AK-owców 14 listopada w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość II Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz te spośród szkół podstawowych, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość - powiaty: zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, lubaczowski i krasnostawski. Zasadniczymi celami konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a także zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Zaproszenie na uroczyste rozst rz yg n ięcie kon k u rsu prz yją ł m.i n. JE k s. Bp Wacław Depo - Ordy na riusz Diecezji

Zamojsko-Lubaczowskiej, Minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - współorganizator konkursu oraz Senator Jerzy Chróścikowski. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentował Jan Lelonek kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu. Obecny był także Jacek Grabek - Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, zaś środowiska wojskowe reprezentował płk Adam Pilip - komendant WKU Zamość. Obecni byli także przedstawiciele samorządowców i wielu organizacji niepodległościowych i kombatanckich. Wszystkich zgromadzonych powitał Poseł Sławomir Zawiślak - Prezes Światowego Związku Żołnirzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Przed ogłoszeniem wyników konkursu odbyła się ceremonia wręczenia medali PRO-MEMORIA i Odznak Zasługi ŚZŻAK. Medalami PRO -M E MOR I A M i n ister Ja n Ciechanowski odznaczył następujące osoby: Marię Bigos, Stanisława Kozara, Stanisława Momota, Józefa Łabę, Irenę Olszewską, Danutę Socha i Henryka Szady. Odznaczenia te przyznane zostały przez Prezesa Urzędu ds. Kombatantów i Osób

Repr esjonowa nyc h n a w n io sek ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu. Tę ostatnią organizację reprezentował na uroczystości Prezes Józef Samulak. Minister Jan Ciechanowski wręczył także dwie specjalne nagrody w postaci statuet k i V IRTUTI M I L I TA R I Z e s p o ło w i Sz k ó ł Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej w Zamościu, reprezentowanej przez Dyrektora Wiesława Monachowskiego oraz Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, reprezentowanej przez Dyrektora Krzysztofa Szkałubę. Z kolei Odznaki Zasługi ŚZŻAK Prezes związku w towarzystwie kombatantów, wręczył następującym osobom: Ministrowi Janowi Ciechanowskiemu - Kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa nych, Mon ice Żur - starszemu wizytatorowi Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu, Antoniemu Wrotniakowi - byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Bogdanowi Leszczukowi Dyrektorowi Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Z a mośc iu, E l żbie c ie Zub

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki: W kategorii szkół podstawowych: I miejsce - Patrycja Rambon, SP im. AK w Kaczórkach, opiekun: Elżbieta Zub; II miejsce - Martyna Dąbek, Zespół Szkół w Księżpolu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, opiekun: Halina Sarzyńska; III miejsce - Magdalena Kocira, Aleksandra Stelmaszczuk, Aleksandra Warzocha, Karol Cisak, Szkoła Podstawowa im. J. Kilińskiego w Tyszowcach, opiekun: Aneta Jóźwik. Wyróżnienia: Patrycja Korol - SP im. AK w Kaczórkach; Kamila Roczkowska - SP im. AK w Kaczórkach; Diana Wiatrzyk - SP im. AK w Kaczórkach; opiekun: Elżbieta Zub. W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce - Ewa Garbuz, Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu - opiekun: Maria Łysakowska; II miejsce - Zuzanna Tarnawska, Karolina Buczak - Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, opiekun: Anita Kuzdra; III miejsce - Agata Kwika, Zespół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu, opiekun: Waldemar Wolanin. Wyróżnienia: Karolina Kusiak - Zespół Szkół

- nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Ma r iu szow i Ża r nowsk iemu - D y r e k t o r o w i P u bl i c z n e g o Gimnazjum w Rudniku, Edwardowi Kanikule - nauczycielowi Zespołu Szkół w Grabowcu, Andrzejowi Baranowi - nauczycielowi z miejscowości Mircze, Marii Kozyrze Dyrektorowi Gimnazjum w miejscowości Majdan Górny, Krystynie Król - Dyrektor Gimnazjum w Uchaniach

w Księżpolu, Gimnazjum im. Jana Pawła II; Izabela Krubnik - Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie-Gimnazjum; Magdalena Budzińska - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Zamościu; Martyna Dziurbas - Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym; Barbara Głuszek - Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym; Anna Litwin - Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym; Ewelina Treszczyńska - Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym; Anna Jarosz - Zespół Szkół Publicznych w Suścu; Wioletta Obirek - Zespół Szkół Publicznych w Suścu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Małgorzata Sawa - I LO im. W. Jagiełły w Krasymstawie, opiekun: Anna Król; II miejsce - Emilia Sobaszek - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących III LO w Biłgoraju, opiekun: Anna Sadowska; III miejsce - Katarzyna Tokarczyk - II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu, opiekun: Agnieszka Baraniecka. Wyróżnienia: Diana Koza - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących III LO w Biłgoraju, opiekun: Anna Sadowska.

z siedzibą w Jarosławcu, Krystynie Małysz - nauczycielowi im. ONZ w Biłgoraju, Helenie Oleszczak nauczycielowi im. ONZ w Biłgoraju, Barbarze Poliszczuk - nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 im. O. Langego w Zamościu, Dionizemu M r oz ow i - Wicedy r ek tor ow i Szkoły w Tomaszowie Lubelskim i Czesławie Woźniak - emerytowanej Dyrektor Zespołu Szkół w Mirczu. red.


www.zamojska.com

Gazeta

12 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Szkoła Podstawowa Smart School

Każde dziecko jest zdolne „Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka, jest dopomożenie mu w znalezieniu dziedziny, która najbardziej odpowiada jego talentom, w której będzie kompetentnym fachowcem, w której praca będzie mu dawała zadowolenie” - Howard Gardner

Dokonywanie wszelkiego rodzaju ocen jest bardzo potrzebne. Dzięki temu człowiekowi łatwiej jest odnaleźć się w świecie. Jednakże przy przyjęciu niewłaściwych kryteriów pojawia się problem. Otrzymane informacje są bowiem zafałszowane i nieprawdziwe. Najczęściej ofiarami takich pomyłek stają się dzieci. Wszelkie ich niepowodzenia w szkole tłumaczone są brakiem zdolności. Istnieje założenie, że ci mniej zdolni uczniowie nie mogą przyswoić pewnych wiadomości. Z tą świadomością czują się gorsi. To prosta droga do „nerwicy szkolnej”. Wobec tego panicznego lęku rodzice pozostają bezradni. Rodzą się wówczas kompleksy, które towarzyszą uczniowi często przez całe jego dorosłe życie. Krzywdząca ocena jest piętnem, a wcale nie musi tak być. Szansą zarówno na zmianę sposobu myślenia o  indywidualności każdego dziecka oraz jego edukacji, jak również na znaczące zmiany w polskich przedszkolach i  szkołach, jest edukacja oparta o  teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma prawo do pełnego rozwoju. Z  takiej szansy chce skorzystać Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu. Skoro

jest wiele rodzajów inteligencji (wg Gardnera: językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, wizualno przestrzenna, muzyczna, ruchowa, interpersonalna i intrapersonalna) to każde dziecko jest „inteligentne inaczej”, a tym samym wiele jest metod przyswajania wiedzy. Nauczyciel musi obserwować ucznia. Nie po to jednak, by go oceniać, ale poznać. Dzięki temu będzie wiedział, jak dostosować swoje działania do jego potrzeb i możliwości. To nie ono ma się dostosować do metody nauczania. To metoda winna być specjalnie dobierana pod dziecko. Howard Gardner przestrzega przed przedwczesnym ukierunkowaniem uczniów. Jego zdaniem wspierać należy nie tylko zainteresowania i zdolności dzieci. Ważny jest bowiem równomierny rozwój dziecka, szczególnie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niestety program w polskich szkołach jest silnie zhierarchizowany. Są przedmioty ważne takie, jak matematyka, język polski i mniej ważne typu muzyka i plastyka. Nie pozwala to na rozwinięcie prawdziwego potencjału dziecka. Prowadzi

też do wielu frustracji i rozczarowań. Każde dziecko jest w jakimś sensie inne. Inne nie oznacza — gorsze. W związku z  powyższym w  Dwujęzycznej Szkole Pod st awowej Sm a r t Sc hool w Zamościu obok programu dla klas I-III „Od A do Z. Edukacja z pasją” oraz programu dla oddziału przedszkolnego „Przedszkolne zabawianki JAK PO SZNURKU...” Wydawnictwa Didasko, realizowane są autorskie programy Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej „Wielointeligentne odkrywanie świata”. Mając na uwadze fakt, że nie da się nauczyć wszystkich wszystkiego, jednakowymi metodami indywidualizujemy metody, formy organizacyjne i środki dydaktyczne, a także treści. Takiej organizacji pracy sprzyjają mało liczne grupy. W swoich działaniach doradczych uświadamiam nauczycieli zatrudnionych w  naszej szkole o  celowości wykorzystywania w procesie wychowawczo-dydaktycznym pracy w parach, grupach, wzajemnym uczeniu się, ukazywania dzieciom różnych możliwości i różnych dróg dochodzenia do

wiedzy. Bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym wyzwalanie twórczej aktywności dzieci jest wykorzystywanie inspirującego środowiska edukacyjnego, które winno zachęcać, motywować, wywoływać zaciekawienie i zainteresowanie otaczającym światem. Jesteśmy na etapie tworzenia w placówce trzech Krain: Ruchu Twórczego, Wiedzy i Wyobraźni, w których dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich zdolności, ale również, poprzez wykorzystywanie wysoko rozwiniętych rodzajów inteligencji, wzmacniania słabszych stron swojego rozwoju. Ponadto tak zorganizowana przestrzeń edukacyjna będzie sprzyjała pełnemu i kreatywnemu zaangażowaniu dziecka w proces własnego uczenia się, budowania wewnętrznej motywacji i  wiary w siebie. Naszą koncepcję pracy nad rozwojem dziecka, opartą na teorii inteligencji wielorakich, chcemy uzupełnić o profil dominacji dotyczący preferencji sensorycznych, który - jak się okazuje - jest bardzo skutecznym sposobem komunikacji z dzieckiem. Każdy z nas w zależności od posiadanego profilu inaczej się zachowuje, ubiera, zapamiętuje, używa innych słów, ma inne predyspozycje naturalne, nieco inaczej lubi się uczyć: jedni łatwiej i szybciej przyswajają informacje wizualne (wzrokowo) i mają lepszą pamięć wzrokową, drudzy łatwiej i  szybciej przyswajają informację audytywnie (słuchowo), mają lepszą pamięć słuchową, jeszcze inni łatwiej i szybciej przyswajają informacje kinestetycznie (poprzez dotyk, ruch i działanie), a najlepiej pamiętają to, co dotknęli, odczuli, wykonali. Właściwe rozeznanie to wskazówka dla nauczyciela. Może on dzięki niej wesprzeć

ucznia w trudnej sytuacji wynikającej z określonego profilu dominacji. Trzeba też pamiętać, że na efektywność uczenia się wpływa odpowiedni stan skupienia i aktywacji mózgu. To znaczy, że uczeń/wychowanek przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych powinien być: pozytywnie nastawiony do nauki, zainteresowany, odpowiednio (!) zrelaksowany, zintegrowany, nawodniony, powinien zidentyfikować cel i sens (korzyści) uczenia się! Reasumując: pracę wychowawczo - dydaktyczną w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu prowadzimy w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, ponieważ pomaga ona naszym podopiecznym zrozumieć możliwości swoje i innych, pokazuje im jak wykorzystać swoje mocne strony i jak poprawić słabe, buduje poczucie ich własnej wartości, aby byli gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom. Ponadto jesteśmy przekonani, że uwzględnianie w procesie wychowawczo-dydaktycznym założeń teorii Gardnera pomoże uczniom/ wychowankom Naszej Szkoły uczyć się lepiej poprzez doświadczanie niezapomnianych wrażeń, w które zaangażowane są ich wszystkie zmysły, udoskonali ich podstawowe umiejętności, dzięki czemu będą mieli szansę rozwijać wszystkie rodzaje inteligencji, co z pewnością zapewni im sukces w osiąganiu efektów na górnej granicy ich możliwości. A z atem w  D w ujęz ycz nej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu dzieci mogą optymalnie wykorzystać własny potencjał i uczyć się w sposób, jaki im odpowiada. Barbara Gorzkiewicz - doradca metodyczny Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu

Region Niechciany pociąg

„Nie” dla „Podkomorzego”! 28 września zakończył kursowanie „Podkomorzy”, czyli połączenie kolejowe REGIO na trasie Zamość-Chełm. Nawet miłośnicy kolei żegnali go bez żalu. Jednakże również w przyszłym roku pociąg ten znajdzie się w rozkładzie jazdy. Szynobusy jeżdżące na trasie Zamość - Lublin cieszą się stabilnym zainteresowaniem podróżnych, którzy nazwy „Magnat”, „Kasztelan” czy „Kanclerz” kojarzą bezbłędnie. Zwłaszcza w weekendy frekwencja jest w nich bardzo dobra. Wprowadzenie tych pociągów do rozkładu jazdy okazało się trafionym pomysłem Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze lepiej oceniane jest uruchomienie (choć tylko w sezonie) szynobusów na trasie Lublin - Bełżec. Niestety Lubelskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych przytrafił się pociąg, o którym nikt nie wypowiada się pozytywnie.

- To wielka sztuka uruchomić pociąg, który nie pasuje nawet kolejarzom, a jednak tutaj się to udało - powiedział nam jeden z pracowników spółki PKP Intercity o szynobusie „Podkomorzy”, który kursował na trasie Zamość-Chełm od końca czerwca do 28 września. Od początku na temat jego uruchomienia miłośnicy kolei na Zamojszczyźnie wypowiadali się negatywnie. Wskazywali przede wszystkim na fakt ustalenia bardzo złego rozkładu jazdy dla tego pociągu. Pociąg przyjeżdżał do Zamościa na 7.46 (z Chełma o 6.16), a odjeżdżał stąd o 19.30 (w Chełmie na 20.55). Był więc to pociąg praktycznie tylko dla chełmian, bo zamościanie raczej rzadko jeżdżą do Chełma tylko na noc. Nie pomogło nawet skomunikowanie składów z pociągami do/z Lublina. Suchej nitki na „Podkomorzym” nie pozostawili miłośnicy kolejnictwa na swojej stronie lubelskakolej.

net. „Ile kosztowało budżet województwa wożenie przez 3 miesiące codziennie rano i wieczorem powietrza z Chełma do Zamościa i z powrotem? Dzieląc przeznaczoną na ten rok dotację do kolejowych przewozów regionalnych wykonywanych trakcją spalinową na terenie naszego województwa przez pracę eksploatacyjną, którą wykonać mają w  województwie lubelskim spalinowe pojazdy trakcyjne Przewozów Regionalnych, otrzymamy stawkę nieco mniejszą niż 20 złotych za kilometr jazdy szynobusu. Przyjmując więc za podstawę do obliczeń otrzymaną stawkę możemy przystąpić do szacowania. 2 razy 84 kilometry (z Chełma do Zamościa) razy 93 dni kursowania daje nam 15 624 kilometry, czyli całościowo koszt około 3,1 mln złotych”. Jednocześnie lubelskakolej.net wskazuje konkretny cel, na który można byłoby przeznaczyć tę

„Podkomorzy” na stacji Zamość dotację. „Za 3 mln złotych, które kosztował „Podkomorzy”, można było uruchomić w ciągu 140 dni jedną parę pociągów REGIO w relacji Zamość - Hrubieszów, skomunikowaną z parą pociągów TLK Zielona Góra - Zamość i to przy założeniu nieco wyższych kosztów eksploatacyjnych (nocowanie w Hrubieszowie bez zaplecza). Te 140 dni akurat to akurat okres wakacyjny plus weekendy i święta, czyli czas w którym

nasze jedyne połączenie dalekobieżne cieszy się naprawdę dobrą frekwencją i chętnych na kontynuację podróży z Zamościa dalej do Hrubieszowa z pewnością byłoby wielu”. Ponieważ pociąg TLK znalazł się również i w przyszłym rozkładzie jazdy, propozycja uruchomienia połączenia Zamość-Hrubieszów jest wciąż aktualna. Niestety pociąg Zamość - Chełm... ponownie zostanie uruchomiony i to jako pociąg całoroczny! Nie pozostaje nam więc nic innego, jak powtórzyć za zamojskimi miłośnikami kolei: „Póki jest jeszcze czas powinniśmy podjąć zdecydowane działania, aby nie powtórzyła się sytuacja, w której Przewozy Regionalne wolą na Zamojszczyźnie wozić powietrze oddając jednocześnie pole przewoźnikom autobusowym na bardzo perspektywicznym kierunku. Nie pozwólmy, by znów nasze pieniądze wyrzucano w błoto”. rmar, fot. lubelskakolej.net


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

13

Zamość Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Prymusi Zamojszczyzny dostali stypendia od premiera 51 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamojszczyzny otrzymało stypendia premiera za wyniki w nauce. Miesięcznie otrzymywać będą od szefa rządu po 258 złotych. Ceremonia wręczenia stypendiów odbyła się w  murach dawnej Akademii Zamojskiej, gdzie na co dzień funkcjonuje I Liceum O g ól n ok sz t a łc ą c e i m . Ja n a Zamoyskiego. Na uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych byli wyróżnieni uczniowie, dumni ze swych pociech rodzice prymusów oraz prezydent Marcin Zamoyski, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz i  wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska. - Stypendia finansowe mają w  Wam pomóc, ale poza takim wsparciem potrzebna Wam będzie pomoc ludzi, rodziny, przyjaciół a często też przypadkowych osób. Droga przed wami jest kręta, więc życzę Wam, żeby zawsze stał na niej ktoś kto poda Wam rękę, a będą omijać Was ludzie, którzy zechcą Wam przeszkodzić, bo to, że tacy się pojawią, jest pewne - mówił prezydent Zamoyski. - Liczymy na to, że dzięki Wam ten kraj będzie kiedyś lepszy, bogatszy i sprawiedliwy dla wszystkich - zakończył prezydent. - Ten rok jest rokiem Marii CurieSkłodowskiej. To bardzo ważna postać, która przyświeca pewnie części z  Was. Była ona laureatką Nagrody Nobla. Dziś te stypendia to taki Nobel od premiera Donalda Tuska, za Waszą pracę i  wyniki w nauce - mówiła wicewojewoda Henryka Strojnowska. Łącznie stypendia otrzymało 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Jak oni odebrali te nagrody? - Pracowałem na to cały rok, więc bardzo się cieszę. Jestem uczniem klasy wojskowej. Muszę się starać,

Bartłomiej Palikot otrzymał z rąk wicewojewody Henryki Strojnowskiej stypendium Prezesa Rady Ministrów bo marzy mi się studiowanie na Wojskowej Akademii Technicznej, a tam ciężko się dostać - tłumaczył Bartłomiej Palikot z LO w Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu Recepta? Chyba systematyczność. Godzina nauki dziennie wystarcza i naprawdę zostaje dużo czasu i na życie prywatne, i na hobby, czyli w  moim przypadku trenowanie sztuk walki - dodał. Sty pendia premiera ot rzymali: Michał Felas z Katolickiego L iceu m Ogól nok sz t a łc ącego w  Biłgoraju, Magdalena Brytan z LO przy tamtejszym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Jarosław Marzec z IV Technikum Budowlanego ZSzZiO, Urszula Brytan z  Technikum Gastronomicznego i Hotelarskiego ZSzZiO, Wioletta Bielańska z Technikum Odzieżowego ZSziZO, Dominika Nizio z  Technikum Uzupełniającego ZSzZiO, Justyna Saj z  LO ZSzZiO, Sebastian Stępień z  Technikum Leśnego, Magdalena Małek z LO im. ONZ i  Justyna Biernat z  Technikum ZDZ w  Biłgoraju, Małgorzata Gontarz z  LO w  Józefow ie, Marta Krasowska z  Technikum

Ekonomicznego w Tarnogrodzie, Aleksandra Tabiszewska z LO przy ZSE w Turobinie, Kamila Filipek z III Liceum Profilowanego i  Daniel Kociach z III Technikum przy ZSz nr 1 w Hrubieszowie, Aleksandra Jańczuk z III LO w ZSz nr 2, Paulina Ambroziak z II LO i Anna Dawid z IV Technikum Ekonomicznego w ZS nr 3 oraz Milena Denniak z  III Technikum w  ZSz nr 4 w Hrubieszowie, Agata Przygoda z  Te c h n i k u m A g r obi z ne s u w ZSz w Dołhobyczowie, Kamil Zdu n i kowsk i z  LO w  ZSz w  Horodle, Michał Zawadzki z LO przy ZSz nr 1 w Tomaszowie Lub., Natalia Hałasa z  LO przy ZSz nr 2, Katarzyna Kossak z LO przy ZSz nr 3, Karolina Sak z Technikum przy ZSz nr 3 i  Piotr Wojciechowski z Technikum przy ZSz nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, Amanda Kunc z Technikum przy ZSz nr 6 w Lubyczy Królewskiej, Kamil Litkowski z LO przy ZSz n r 5 w   Ty sz o w c a c h o r a z Karol Bukała z  LO przy ZSz w Krasnobrodzie, Agata Wójtyna ze Społecznego LO w Zamościu, Katarzyna Mazurkiewicz z I LO, Marta Basak z II LO, Agnieszka

o g ło s z e n i e

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 22 listopada 2011 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej - działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 44 o powierzchni 0,25 ha; - działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 166/2 o powierzchni 1,70 ha. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2011 r. do dnia 13.12.2011 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póz. zm.) upływa z dniem 10 stycznia 2012 roku. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

Okolicznościowy dyplom z podpisem premiera Donalda Tuska

Prezydent Marcin Zamoyski

Kamińska z III LO, Dominika R ad ło z  I P r y wat nego LO, Bartłomiej Palikot z LO w Centrum Szkół Mundurowych, Paulina Chmielowska z  LO przy ZDZ, Angelika Załoga z  Prywatnego Te c h n i k u m H o t e l a r s k i e g o , Jolanta Krasna z  Technikum przy ZDZ, Katarzyna Michońska z  Technikum „Lider”, Dagmara K o r c z y ń s k a z   Te c h n i k u m Centrum Szkół Technicznych, Natalia Szczerba z  Liceu m Plastycznego, Aleksandra Skóra z  Liceum Profilowanego przy ZSz Ponadgimnazjalnych nr 1, Katarzyna Buchta z Technikum

nr 1 przy ZSzP nr 1, Barbara Jurkiewicz z Technikum nr 2 przy ZSzP nr 2, Edyta Pawłowicz z  Technikum Uzupełniającego ZSzP nr 4 oraz Diana Niemczuk z  Technikum przy ZSzP nr 5 w  Zamościu, Angelika Poźniak z LO przy ZSz w Szczebrzeszynie i Agata Dudek z LO przy ZSzDiOŚ w  Zwierzyńcu. Ponadto stypendia Ministra Edukacji Narodowej ot r z y m a l i : K a m i l Ha nd iu k z  I Społecznego Gimnazjum w  Zamościu, a  ta kże Kinga Darmochwał i Paulina Głaz z LO w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Daniel Czubara

Zamość Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

Generał o bezpieczeństwie kraju i biznesu Bezpieczeństwo biznesu oraz bezpieczeństwo narodowe to tematy przewodni listopadowego spotkania Unii Szefów Firm Zamojszczyzny. 18 listopada w zamojskim hotelu Artis po raz czwarty w tym roku spotkali się członkowie stowarzyszenia. Na spotkanie z zamojskimi przedsiębiorcami przybył były szef Urzędu Ochrony Państwa, generał brygady w stanie spoczynku, Gromosław Czempiński. - Rośnie znaczenie wywiadu i  kontrwywiadu - mówił gen. Czempiński. Generał wskazywał na zwiększone zaangażowanie w Polsce agentów obcych wywiadów, w szczególności z Rosji i Chin. Inną niepokojącą kwestią stanowiącą o bezpieczeństwie kraju jest nadmierne informowanie w  mediach. Gen. Gromosław Czempiński uzasadniał, że nieumiejętne podnoszenie do poziomu debaty publicznej spraw najbardziej strategicznych dla kraju, ułatwia pracę obcym wywiadom gospodarczym. Generał zauważył również brak wsparcia biznesu

na najwyższym szczeblu politycznym. Za przykład podał ostatnie wizyty zagraniczne najważniejszych polskich polityków. Według gen. Czempińskiego takie wizyty to doskonałe i jednocześnie niewykorzystywane okazje do nawiązywania kontaktów biznesowych. Temat przewodni spotkania uzupełniło również wystąpienie Romana Wyrostka, Dyrektora Regionu TUiR Warta S.A. Zamojscy przedsiębiorcy dowiedzieli się o najnowszych trendach w ubezpieczeniach stosowanych w  biznesie. Roman Wyrostek prezentował między innymi ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - All Risks. Spotkanie Unii Szefów było również pretekstem do powitania nowych członków. Stowarzyszenie powiększyło swoje szeregi o kolejne dwa zamojskie przedsiębiorstwa. Prezes Unii - Jan Świć przywitał prezesa Uniwers sp. z  o.o. Tadeusza Mazura oraz Artura Długoszewskiego, prezesa Agtel sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczył również prezydent Marcin Zamoyski. jar.


www.zamojska.com

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011

Zamość Studenci z Chin i Kazachstanu gościli w zamojskim liceum

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Piekut podbija Kraków Dariusz Piekut, artysta plastyk ze Skierbieszowa, został wyróżniony w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. Konkurs towarzyszył VII edycji „Stacji Kutno” Ogólnopolskiemu Konkursowi Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory.

Dwaj studenci Jian Xiao z Chin oraz Askhat Laulanov z Kazachstanu gościli na początku listopada w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, gdzie poprowadzili kilkugodzinne warsztaty w języku angielskim dla uczniów szkoły.

Wspólna pamiątkowa fotografia były dwie nauczycielki języka angielskiego w II LO Edyta CabanŻywicka i Małgorzata Gajewska. O tym, jak licealiści oceniają zajęcia prowadzone przez studentów z zagranicy, można opowiedziała Katarzyna Dudzińska, naczelna „Ergo Sum”. - Warsztaty „Express Your Knowledge” były doskonałą lekcją języka angielskiego. Okazały się również sposobem na przezwyciężenie własnej nieśmiałości, przełamywanie barier w  kontaktach z innymi ludźmi oraz podnoszenie umiejętności językowych. Wszyscy, którzy brali udział w różnych zajęciach ze studentami, dowiedzieli się bardzo wielu rzeczy o różnych odległych krajach - zostali zachęceni do nauki języka angielskiego. Warsztaty były doskonale zorganizowane i ciekawe. Kilka godzin szybko mijało w przyjemnej atmosferze. Wtórował jej Wojciech Gontarz, z klasy III b: - Askhat i Jeff z wielką pasją opowiadali nam o  kulturze krajów, z  których pochodzą.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kraków Sukcesy zamojskiego malarza

Goście ze Wschodu

Była to już kolejna wizyta studentów z zagranicy murach zamojskiej szkoły. Przyjazd studentów odbył się w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego „Express Your Knowledge” realizowanego pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Dzięki warsztatom prowadzonym przez zagranicznych studentów zamojscy uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzy o świecie i udoskonalić umiejętności językowe. Studenci z AIESEC przygotowali prezentacje multimedialne o swoim kraju, barwnie opowiadając o rodzimej kulturze i stylu życia. Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem licealistów, którzy dość aktywnie brali w nich udział. Chętnie zgłaszali się do wyznaczonych przez prowadzących zadań. Brali udział w krótkich konwersacjach, szybkiej nauce języka chińskiego, prezentacji walk kung-fu oraz wielu innych zadaniach. Uczniowie liceum udowodnili, że język angielski oraz umiejętności współdziałania w grupie nie są im obce. Zajęcia ze studentami były niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich słuchaczy. Koordynatorami przedsięwzięcia

Gazeta

14 KULTURA

Jak się okazało, Chiny to nie tylko Wielki Mur i jedzenie pałeczkami, ale i wiele innych ciekawych, choć często niezrozumiałych dla młodego Polaka, tradycji i zwyczajów. Askhat, który pochodzi z Kazachstanu, starał się walczyć z  wytworzonym przez film „Borat” stereotypem tego kraju. Kazachstan to nowoczesny, bogaty w ropę kraj, który dzięki kosmodromowi Bajkonur jest furtką do kosmosu. Nasi goście nie tylko świetnie przekazywali nam swoją wiedzę, ale i chętnie ją chłonęli. Zafascynowani Polską, naszą kuchnią, a w szczególności Polkami, zadawali setki pytań, na które często nawet my, Polacy, nie znaliśmy odpowiedzi. Nasze rozmowy często zahaczały nawet o tematy z pogranicza filozofii, marketingu czy psychologii. Poza tym, była to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce i muszę przyznać, że chyba nie wyszło to tak najgorzej. red.

Jury konkursu plastycznego pod przewodnictwem Dariusza Kacy, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przyznała trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Wśród wyróżnionych prac znalazł się rysunek „Cisza leśna”, który piórkiem i ekoliną wykonał Dariusz Piekut. Pracę skierbieszowskiego artysty plastyka będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej

w Kutnowskim Domu Kultury. Reprodukcja pracy znalazła się również w  katalogu towarzyszącym wystawie. Kolejną pracę Dariusza Piekuta można oglądać do końca grudnia w Muzeum Farmacji w Krakowie. Dzieło prezentowa ne jest w  ramach wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Materia medicinalis, materia artificialis”. Namalowany farbami akrylowymi na płótnie przez Dariusza Piekuta obraz „Wspomnienie” znalazł się pośród 34 prac polskich artystów zakwalifikowanych do wystawy przez jury, któremu przewodniczył prof. Adam Wsiołkowski, rektor ASP w Krakowie. W styczniu przyszłego roku wystawa zostanie przeniesiona do Galerii Dwór Karwacjanów w Gorlicach. DNL

Obraz Dariusza Piekuta na wystawie w Krakowie

Wysokie Obchody 11 Listopada i wysiedleń na Zamojszczyźnie

Uczcili niepodległość i wysiedlonych bohaterów 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 70. rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie uczcili 11 listopada w Wysokiem mieszkańcy i władze gminy Zamość. Z tej okazji odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Zamość, którą otworzył Jerzy Bondyra, Przewodniczący Rady Gminy Zamość. Okolicznościowy referat poświęcony Rocznicy Odzyskania Niepodległości wygłosił Krzysztof Mróz, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Wysokiem. Historię wysiedlenia Wysokiego z  1941 roku przedstawiła Mieczysława Bełz, naoczny świadek tamtych wydarzeń. Uczestnicy spotkania obejrzeli także część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Wysokiem, przygotowanych przez: Lidię Kuryło i Lucynę Lewko. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, wysiedlonych i ich rodzin odprawił Ksiądz Dziekan Bolesław

Warta honorowa przy pomniku w Wysokiem Zwolan, Proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnili uczniowie Zespołu Szkół w  Wysokiem pod kierunkiem Krzysztofa Mroza. Harcerze z Drużyny Harcerskiej „Pyszczydła” wraz z uczestnikami uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą nauczycieli i  wychowanków szkoły, którzy zginęli w latach 1939 - 46.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, pod pomnik pamięci wysiedlonych mieszkańców wsi Wysokie. Jego poświęcenia dokonał Proboszcz pa ra f i i pw. św. Ba r t łom ieja Apostoła w  Sitańcu. Po czym odsłonięto pomnik, dokonali tego: Wiesław Kwoka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pom n i ka, Hen r yk Ma rczu k,

i n icjator budow y pom n i k a, M iecz ysława Beł z, naocz ny świadek wysiedleń Wysokiego, Jerzy Bondyra, Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość, Jerzy Chróscikowski i Senator RP, Franciszek Łasocha z Fundacji C ent r u m Wy sie d lonyc h n a Zamojszczyźnie, Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Złożyli je: delegacja sołectwa Wysokie i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, delegacja Osób Wysiedlonych, Senator RP Jerzy Chróścikowski, delegacja Rady Gminy Zamość, Wójt Gminy Zamość wraz z  Elżbietą Sobulską, Sekretarz gminy i Marią Zajączkowską, Skarbnikiem gminy, Jerzy Sobczuk, Wicesta rosta Powiatu Zamojskiego i  Ryszard Ciurysek, Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  Zamościu st. kpt Andrzej Szozda w  asyście płk Mieczysława Skiby,

Honorowego Obywatela Gminy Zamość, delegacja Zespołu Szkół w Wysokiem, delegacja Zespołu Szkół w Płoskiem, delegacja miejscowości Huszczka Duża, Franciszek Łasocha z  Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, delegacja Związku Kombatantów i   O s ó b R e p r e s j o n o w a ny c h Z i e m i Z a m oj s k i e j, d e le g a cja Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów K o n c e n t r a c y j ny c h , d e l e g a cja Ogólnopolskiego Związku Batalionów Chłopskich Oddział Zamość, Dominika Kopciowska z Bortatycz Kolonii w imieniu własnym i w hołdzie swoim rodzicom Zofii i Adamowi Gruszkom. I nsk r y pcja na pom n i ku w  Wysokiem brzmi „PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW WSI WYSOKIE W YSI EDLON YCH PR Z EZ N IEMIECK IEGO OK U PA NTA W DNIU 8 LISTOPADA 1941 ROKU W 70. ROCZNICĘ WYDARZEŃ”, Magda Misztal, red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Zajęcia breakdance

Zamość Warsztaty filmowe

Po prostu taniec

W kinie szukają tożsamości Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu serdecznie zaprasza młodzież szkolną na warsztaty filmowe zatytułowane „Dokument formą tożsamości”, które odbędą się 26 listopada od godziny 12.00.

Zamojski Dom Kultury zaprasza na Zajęcia Tańca Breakdance prowadzone przez grupę Side By Side. Wykwalifikowani i doświadczeni tancerze prowadzący zajęcia na terenie województwa lubelskiego oraz poza granicami kraju przekażą adeptom sekrety swojego warsztatu. 3 grudnia o  godzinie 14.00 w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym będzie można zapoznać się ze szczegółami prowadzonych zajęć, instruktorami oraz programem i  metodami nauczania. Spotkanie organizacyjne jest całkowicie niezobowiązujące do zapisów. Grupa Side by Side powstała w 1997 roku w Zamościu, z czasem otwierając się na ludzi spoza naszego miasta. - Od tamtego czasu zdobywaliśmy doświadczenie na niezliczonych pokazach, turniejach, warsztatach i podróżach w kraju i  za granicą. Z  czasem niektórzy z  nas zaczęli zajmować się okazyjnie przekazywaniem zdobytej wiedzy i umiejętności, nabywając w tym celu niezbędne uprawnienia i doświadczenie. Od pobierania nauki przeszliśmy więc do prowadzenia różnego rodzaju zajęć i warsztatów na terenie Lubelszczyzny, a le ta k że Wiel k iej Br y ta n i i i Stanów Zjednoczonych. W miarę

Wyginam śmiało ciało, czyli pokaz breakdance zdobywanego doświadczenia i wiedzy zamieniliśmy się w grupę zajmującą się nie tylko tańcem, ale i promocją filozofii i kultury Hip Hop oraz jej wpływem na wychowanie młodych ludzi i wzmacnianie ich charakterów, z czego korzystamy prowadząc swoje zajęcia - opowiadają członkowie Side by Side, którzy po udziale w  warsztatach u zagranicznych mistrzów tej sztuki zamierzają przekazać wiedzę i umiejętności innym pasjonatom tańca breakdance. - W przypadku osób początkujących unikamy przesadnie trudnych i niebezpiecznych elementów stawiając przede wszystkim na zabawę muzyką, przyjazną atmosferę i  stopniowy, zrównoważony rozwój polegający na nauce fundamentów. Oprócz czysto tanecznych

ruchów uczymy podstaw gimnastyki, stopniowo zwiększając stopień trudności i dostosowując go do potrzeb nauczanego tańca. Dbamy o to, aby uczestnicy poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz sposoby unikania kontuzji i zachowań, które mają chronić ich przed urazami. Jednym z elementów teoretycznych jest kontrola emocji, sposobów szukania motywacji i inspiracji - zachęca Mirek Jadach, student turystyki PWSZ w Zamościu, tancerz Side by Side. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i trwać półtorej godziny. Koszt uczestnictwa w warsztatach to 40 złotych miesięcznie. Wszelkie pytania należy kierować na e-mail: sidebysidecrew@gmail.com. DNL

Zamość Wystawa fotografii Wojciecha Kapuścińskiego

Nowe Miasto w Ratuszu We wtorek 15 listopada, w Galerii Fotografii „Ratusz” w Zamościu otwarta została wystawa prac Wojciecha Kapuścińskiego pn. „Nowe Miasto”. - To nie jest dokument typu „ktoś pojechał i zrobił zdjęcia”, ale klisza tego, co utrwaliło się w jego umyśle. To jest Nowe Miasto, które zakodowało się w jego osobowości - przedstawił twórczość Kapuścińskiego S t a n i s ł aw O r ło w s k i , p r e zes Zamojskiego Towarzystwa

Fotograficznego. Wystawa składa się z kilkunastu fotografii, na których można dostrzec wybrane przez autora miejsca, obiekty lub ich fragmenty, zlokalizowane na Nowym Mieście. Fotografie zostały wykonane w konwencji czarno-białej. - Dla mnie taki wybór był naturalny. Tak pamiętam Nowe Miasto z najmłodszych lat. Pamiętam, że wychodząc w niedzielne popołudnie nie można było praktycznie nikogo spotkać - powiedział autor wystawy.

Wojciech Kapuściński (z prawej) ze Stanisławem Orłowskim

DNL

15

Wojciech Kapuściński jest absolwentem specjalizacji fotograficzno - filmowej na kierunku Animator i Menedżer Kultury UMCS. Od wielu lat jest członkiem Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. Współtworzy powstałą latem 2011 roku przy organizacji Galerii Bezdomnej w Zamościu Grupę Tint Projekt. Jestem autorem kilku wystaw indywidualnych. Ma również na koncie udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, pokonkursowych i poplenerowych. Może pochwalić się wyróżnieniem i główną nagrodą w konkursie Zdjęcie Roku.

Zajęcia poprowadzi Grzegorz Linkowski - reżyser, scenarzysta, producent, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Rozstaje Europy, autor wielu filmów o  dialogu kultur i religii. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę o realizacji filmu we wszystkich aspektach. Wstęp wolny - po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: mkf@

Warsztaty poprowadzi Grzegorz Linkowski stylowy.net. Film dokumentalny jest jedną z najtrudniejszych i  najpełniejszych form sztuki filmowej zawierającej jednocześnie w sobie elementy kreacji artystycznej. Warsztaty obok scenopisarstwa i praktycznej nauki form dokumentalnych, takich jak: news, relacja, felieton, reportaż i film dokumentalny akcentują sferę tematów, idei i odpowiedzi na pytania: „Po co żyję?”, „Dlaczego to robię?”, „Jakie są moje korzenie i gdzie jest moje miejsce?”. red.

Zamość Dyskusyjny Klub Książki

Pilot z pióropuszem „Pióropusz” Mariana Pilota - to książka, która będzie tematem rozmowy prowadzonej w Dyskusyjnym Klubie Książki 23 listopada o godzinie 15.00. O wyborze tym zdecydował fakt przyznania jej autorowi Nagrody Literackiej Nike 2011 oraz uznanie powieści przez krytykę za najlepszą książkę 2010 roku. Marian Pilot (ur. w  1936 roku w Siedlikowie ) - polski pisarz współczesny, dziennikarz i  scenarzysta filmowy, absolwent Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany

z reda kcjami „Wiadomości Filmowych”, i „Na przełaj”. Autor książek, którymi są m.in. „Ssapy, szkudły, świętoja n k i: słow ni k d aw nej g wa r y Siedlikowa” (2011), „Gody” (2009). „Na odchodnym: opowieści i opowiadania” (2002), „Bitnik Gorgolewski” (1989), „Sień” (1989). Czy książka przyjęta zostanie równie dobrze przez uczestników rozmowy prowadzonej w DKK? Przekonamy się red. niebawem.

Zamość Wystawa rocznicowa

Patron w Książnicy Od 15 listopada do 31 grudnia tego roku w holu dolnym Książnicy Zamojskiej w Zamościu, mieszczącej się przy ulicy Kamiennej 20, oglądać można wystawę „Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856). 155. rocznica śmierci patrona Książnicy Zamojskiej”. Celem wystawy jest zaprezentowanie postaci Stanisława Kostki Zamoyskiego jako prężnie działającego ordynata, wytrawnego polityka, mecenasa nauki i kultury oraz wielkiego bibliofila - założyciela Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, którego imię od roku 2006 nosi Biblioteka w Zamościu. Na wystawie wyeksponowano książki, czasopisma, dokumenty ikonograficzne - reprodukcje fotografii, ekslibrisy, foldery, plakaty - obrazujące bogatą biografię Stanisława Kostki Zamoyskiego. Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów

działu Informacji, Bibliografii i Wiedzy o  Regionie Książnicy Zamojskiej. Wystawa została przygotowana w roku Jubileuszu 90-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu i jest wydarzeniem podsumowującym przedsięwzięcie „Biblioteka skarbnicą wiedzy o  regionie” współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Anna Rychter, red.


www.zamojska.com

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822

Ogłoszenia drobne Zatrudnimy osoby do doręczania paczek na terenie Zamościa. Wymagania: własny samochód typu bus lub pick up w kolorze białym lub żółtym, mile widziana działalność gospodarcza. Tel.: 514 985 738" FHU Biuro w Zamościu zatrudni 3 osoby do 30 roku życia na stanowiska związane z obsługą klienta, marketingiem, realizacją sprzedaży. Oferujemy szkolenie stanowiskowe - możliwość rozwoju zawodowego, wynagrodzenie 1800 zł brutto. Zgłoszenia pod nr telefonów: 84 639-82-59, 510-199-944 w godz. 9.00-17.00 PRACAPoszukujemy studentów do pracy na stanowisku sprzedawca w Zamościu. Grafik elastyczny. Mile widziane doświadczenie w sprzedaży. Praca na umowę zlecenie w salonie meblowym. CV na adres: zamosc. rekrutacje@gmail.com

KUPIĘ POLE - ŁĄKĘ w okolicach Zamościa tel. 663 330 049

SPRZEDAM CEGŁA KLINKIEROWA BUDOWLANA, DROGOWA, MĄCZKA CEGLANA, GLINA SUSZONA MIELONA. MĄCZKA SZAMOTOWA, GRUZ KLINKIEROWY, CERAMICZNE KRUSZYWA OGRODNICZE. ZAMOJSKA KLINKIERNIA BUDY. 84/663-01, www.ldinkiernia.pl DESKI. KANTÓWKA, ŁATY, 662-240-274 DREWNO OPAŁOWE. 698-713-483 GARAŻE BLASZANE WSZYSTKIE WYMIARY RATY. MONTAŻ GRATIS. 517-697-428

Do wynajęcia powierzchnie handlowe w D.T. „Hetman”. Ceny do negocjacji. Tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67.

SKUP FASOLI 503-142-481

593-429. KURS KAT.B. CENY PROMOCYJNE. RATY! JAZDY DODATKOWE.

SPRZEDAM SPRZEDAM WYPOSAŻENIE WARSZTATU PODNOŚNIK, WYWAŻARKA. MONTAŻOWNIA 792-828- 038 HONDA CRV 4x4 (1998), STAN BDB, 501401-073 AUTO-GAZ MONTAŻ, SERWIS TOMASZÓW. TEL.605-558-547, 84/664- 63-17 ZŁOM, SAMOCHODY,

KERATYNOWE PROSTOWANIE I REGENERACJA WŁOSOW. Salon fryzjerski ul. Kamienna 6 Tel. 502899360. Wiecej informacji na www.zamoscfryzjer.pl ZAPRASZAM. PURMO, 696-275-923 BETONIARKA 200L. TEL.501-082-109 SADZONKA MALINA POLKA. 512-336-579 DRUT 16 170KG. ŻURA- WIK BUDOWLANY. 506730-711

ZAŚWIADCZENIE DO WYREJESTROWANIA, ODBIÓR Z DOMU. 602-673-066 HONDA CIVIC 1,41 (1999) SEKWENCJA. GAZ. 1 WŁAŚCICIEL C.9700ZŁ. 502-218-100 VW POLO 1,4 (2002), 694-472-513 SPRZEDAM FELGI STALOWE 15 CALI. DO AUDI 80 B4 I OPONY ZIMOWE 15X195, TEL. 503-109-241 SPRZEDAM VW PASSAT (1998) 1,9TDI SEDAN. 608- 431-438

ANGIELSKI, 504-692-724 AUTOKURSY „PERFECT” KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU KIEROWCY. U NAS ZROBISZ KURS PRAWA JAZDY KAT.A,B,B+E,C,C+E,D UZYSKASZ ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY. WYKONASZ BADANIA PSYCHOLOGICZNE. ZAMOŚĆ UL.PRZEMYSŁOWEJ 4 84/64-11-876. 601-288- 959, TOMASZÓW LUBELSKI UL.LWOWSKA 40. 84/664-39-68. ZAPRASZAMY! NIEMIECKI 535-928-794 KOREPETYCJE J.ANGIEL- SKI, 790-554-497 „ W U R E X „ NAUKA JAZDY WSZYSTKIE KATEGORIE. ROZPOCZĘCIE KURSU 21.11.2011 I MOŻLIWOŚĆ OPŁATY W RATACH. ĆWICZENIA NA SYMULATORZE JAZDY. PONADTO ORGANIZUJEMY KURSY: OPERATOR KOPARKOŁADO WARKI, WÓZKI WIDŁOWE, PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR, BHP, KWALIFIKACJA WSTĘPNA (ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI NA PRZEWÓZ RZECZY LUB OSÓB), SZKOLENIA OKRESOWE 10.11.2011 I INNE. WWW.WUREX.EU ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW: ZAMOŚĆ UL.GMINNA 43, TEL.84/638-66-91; TOMA

DREWNO OPAŁOWO- KOMINKOWE SUCHE CENA OD 100ZŁ, 608- 762875 PO 18

SAMOCHÓD DOSTAWCZY ŁAD. 1.5 T (2006), 77400KM. KONTENER,

DREWNO OPAŁOWE RÓŻNE. TRANSPORT. TEL.784-680-614 PRODUKCJA KOTŁÓW CO TOMASZÓW. TEL. 84/536- 13-50. 502-390-373BRAMY GARAŻOWE, 16/632- 2893, 607-526-377

501-624-613 MTZ-82TS (1997), KOMBAJN KLEINE 5002, 602294115

BIOLOGIA, 665-770-603 ANGIELSKI, 602-479-855

BOAZERIA, SZALOWKA. DESKI PODŁOGOWE. KONSTRUKCJE SZKIELETOWE. DACHY. IMPREGNACJA. JERZY TYMICKI ŻURAW-

OGRODZENIA BETONOWE. PŁYTY POD SIATKĘ. MURKI, SŁUPKI OZDOBNE I DO SADU, OZDOBY OGRODOWE. SITANIEC 83C, TEL.84538-12-58,

604-969-312

NICA. TEL. 84/682-10-76, www.tymicki.pl

602-252-930

SADZONKI TRUSKAWEK SENGA. SENGANA, 513- 846-297 GARAŻE BLASZANE, BRAMY GARAŻOWE, TRANSPORT MONTAŻ GRATIS, 605-630-987, 603-689- 920, www.jas-stal.pl SPRZEDAM BRYKIET FI 60 WOREK 24KG - 10ZŁ, 507-190-107 DREWNO KOMINKOWE, CO GRUBO RĄBANE. 606- 830-498 WYTWÓRNIA PASZ LUBARTÓW UL. PRZEMYSŁOWA 20, TEL. 81/855-27-51 POLECA PASZE I KONCENTRATY DLA BYDŁA. TRZODY I DROBIU. POWYŻEJ 1 TONY TRANSPORT GRATIS TELEWIZOR SONY BRAVIA 32 CALE. STAN IDEALNY. 2 LATA GWARANCJI. CENA 1000 ZŁ. TEL. 513241732 SPRZEDAM SALON FRYZJERSKI. 694-023-019

KUPIĘ KUPIĘ FASOLĘ PÓŁTYCZNĄ ORZEŁEK. AURA. ORZECHY WŁOSKIE ŁUSKANE. 500-717-972 SKUP FASOLI 604-125- 143 FASOLA - KUPIĘ 600- 244-493 ZŁOM. SAMOCHODY, ZAŚWIADCZENIE DO WYREJESTROWANIA. ODBIÓR Z DOMU, 602673-066 FASOLA 84-697-13-60 KUPUJĘ FASOLĘ, ORZECHY. DOJAZD 502-779805, 502-638-686, 506- 95-10-60 PSZENICA, JĘCZMIEŃ, ŻYTO „WITRON” UDRYCZE, TEL.84/62-129-18, ŁABUNIE 84/611-30-35

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. TE L.784- 680-614

KUPIĘ TOPOLĘ NA PNIU, SOSNĘ. DĘBY, JESIONY,

TARTAK DACHY. DESKI, ZRZYNY, TEL.502415-031

603-368-371

TARTAK, KROKWIE, DESKI, ŁATY, TRANSPORT, TEL.669-418-345 DREWNO OPAŁOWE SUCHE, 698861527 STEMPLE BUDOWLANE. DRUT 6. KROKWIE. 6X18. PALETY, 502-636-880 TARTAK SPRZEDA KROKWIE. ŁATY. DESKI OD 450ZŁ TRANSPORT, TEL.665-721-511 SIANO BELOWANE SPRZEDAM. 84/645-13-13 GRZEJNIKI PŁYTOWE

ANTYKI, MONETY ZŁOTE. SREBRNE NAJKORZYSTNIEJ, 603-070-727 PSZENICA, JĘCZMIEŃ, ODBIÓR Z DOMU PRZY ILOŚCI POWYŻEJ 2OT, TEL. 602-67-30-66 KUPIĘ FASOLĘ PŁAZA ANDRZEJ. MIĘTKIE 9, 507- 099-041 ŁĄKI W OKOLICACH ZAMOŚCIA POWYŻEJ 1HA, EWENTUALNIE WIELOLETNIA DZIERŻAWA, 512-575-601 KUPIĘ DĄB W STANIE OKRĄŁYM, 600-720-267

SEICENTO (1999) B+G HONDA CRV 502-604- 700 AUDI A-6, 508-805-920 PEUGEOT 307 1,6HDI (2005) 140TYS.KM NIEBIESKI METALIK. 602507-785 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 0 ZŁOMOWANIU POJAZDÓW, SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH. SKUP SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. CIĘŻAROWYCH, AUTA POWYPADKOWE I ANGIELSKIE. ZAMOŚĆ. 604-164- 702 DO 17 PASSAT (1997) 502-604- 700 SPRZEDAM ZIMÓWKI 14/65/175, TEL.608719- 177 AUTO-SZYBY, ZAMOŚĆ, ŻYTNIA 14 TEL. 84/639-80- 31, 608-073-041 SPRZEDAŻ TŁUMIKÓW, AKCESORIA UKŁADU WYDECHOWEGO, CENY HURTOWE, SPAWANIE I NAPRAWA. ZAMOŚĆ, GRANICZNA 11, TEL. 785-829- 122, 84-63992-07 „AUTO-CENTRE” UŻYWANE CZĘŚCI IMPORT FRANCJA. SZCZEBRZESKA 43. 84/639-36-02 PEUGEOT 206 (2000) HDI, TEL.509754815 AUDI 80 B4 TDI, SHARAN TDI, POLO DIESEL, RENAULT MEGANE 1,6, TEL.888-073- 245 TANIE ZIMOWE OPONY UŻYWANE, FELGI STALOWE I ALUMINIOWE TEL. 785715070

Opiekun osób starszych – WIELKA BRYTANIA Przedstawiciel handlowy – WŁOCHY/ POLSKA Operator maszyn do szycia/tapicerowania – WIELKA BRYTANIA Monter stelaży meblowych – WIELKA BRYTANIA Kierowca samochodu ciężarowego – NIEMCY Starszy specjalista ds. oprogramowania – CZECHY Pracownik ds. izolacji technicznej – DANIA Mechanik serwisu naczep i przyczep – HOLANDIA Spawacz TIG, MIG/MAG, ALUMINIUM – HOLANDIA

Kamieniarz - monter oczek wodnych

Spawacz MLBE 111 – HOLANDIA

Kasjer

Pracownik wulkanizacji – HOLANDIA

Kasjer - kelner

Mechanik samochodów ciężarowych – HOLANDIA

Kasjer - sprzedawca Kelner - barman Kelner/ka - barman/ka Kelner-sprzedawca Kierowca autobusu Kierowca autobusu - robotnik budowlany Kierowca - dostawca Kierowca - konduktor Kierowca - operator dźwigu Kierowca samochodu osobowego/ dostawca

Konserwator budynków Księgowa Kucharz - kelner

Mechanik samochodowy - wulkanizator Mechanik samochodów osobowych Murarz

Kierowca samochodów ciężarowych – HOLANDIA Operator żurawia – CZECHY Tokarz horyzontalny – CZECHY Tokarz – CZECHY Programista Java – HOLANDIA Programista PHP – HOLANDIA Pracownik do zbioru grzybów – WIELKA BRYTANIA Pielęgniarz / pielęgniarka – NIEMCY Maszynista/tka – NIEMCY Elektryk – NIEMCY Piaskarz – HOLANDIA Cukiernik – HOLANDIA Spawacz, monter konstrukcji – HOLANDIA Stolarz – HOLANDIA Operator maszyn CNC – HOLANDIA Mechanik autobusów – HOLANDIA Blacharz, Lakiernik – HOLANDIA Szwacz/ka kombinezonów ze skóry– FRANCJA Osoby do układania schematów wykrojów – FRANCJA

023-043

Pomoc kuchenna

Krojczy – FRANCJA

NAUKA JAZDY „BIMAR” SOLIDNIE! ZAMOŚĆ, HRUBIESZOWSKA 4A, 603796302

Pomocnik murarza

Instalator centralnego ogrzewania / hydraulik – BELGIA

AUTO-NAUKA MARIAN ZUB, UL.GMINNA 25B, TEL.84/639-16-50. ROZPOCZĘCIE KURSU 28.11.2011, GODZ. 16.00, KAT.A, B, B+E, C, C + E, DK KURS; WÓZKI WIDŁOWE ORAZ KURS NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI. RATY! ZNIŻKA DLA MŁODZIEŻY! www. autonauka.pl

Pracownik d/s kateringu

„RYSBUX” NAUKA JAZDY RYSZARD BUCZAK, ZAMOŚĆ UL. GMINNA 25, TEL. 84-639-40-00 ORGANIZUJE KURS KAT.B, ROZPOCZĘCIE 18 LISTOPAD GODZ. 15.30, RATY! ZAPRASZAMY!

Specjalista ds. sprzedaży części zamiennych

NAUKA JAZDY „ELPOL- LO” NAJTANIEJ - TYLKO 850ZŁ. KRÓTKIE TERMINY.

Sprzedawca

ZAMOŚĆ. PRZEMYSŁOWA 15 TEL.84/638-6683, 695- 987-835 HISZPAŃSKI KOREPETYCJE, 790-390-899

PRACA Pracownik 3w1 (Socjolog, Pracownik biurowy, Sprzedawca). Poszukuje pracy umysłowej w Zamościu. Poszukujesz takiego pracownika, proszę prześlij swoją ofertę i ewentualne pytania na e maila: pracownik3w1@wp.pl

Pracownik biurowy Pracownik ochrony fizycznej Pracownik stolarni Przedstawiciel handlowy Reprezentant handlowy

Sprzątaczka Sprzątacz/sprzątaczka Sprzedawca części do samochodów ciężarowych

ZWROT PODATKU Z PRACY, RODZINNE;NIEMCY, ANGLIA. IRLANDIA, HOLANDIA, DANIA. NORWEGIA, EUROPA, USA 71/385-20-18

Matematyka, korki, rozw. zad. Ok. Starego Zamościa. Tel.513856101

AGENCJA ARTYSTYCZ- NO-TANECZNA www. art- smoon.eu

Spawacz MAG / WIG – NIEMCY Spawacz MAG – CZECHY Operator CNC – CZECHY Monter elektronik – NIEMCY Monter opon / wulkanizator – NIEMCY Pracownik infolinii – NIEMCY

Mechanik pojazdów ciężkich/Spawacz – WIELKA BRYTANIA

Stolarz Szwaczka Zastępca kierownika działu handlowego EURES Przedstawiciel wsparcia technicznego – WIELKA BRYTANIA

Asystent w supermarkecie

Korepetycje z j. Polskiego i historii. Każdy poziom nauczania. Solidnie. Tel.793117908

Kierownik projektów internetowych – FRANCJA

Operator CNC – CZECHY

OPIEKUNKI, OPIEKUNOWIE Z J.NIEMIECKIM KOMUNIKATYWNYM, 82/568-22-85

ROLNIK PODEJMIE PRACĘ NA FERMIE DROBIU, 531993654, 531353242

Inżynier mechanik – NORWEGIA

Sprzedawca w sklepie mięsnym

Mechanik statków – SZWECJA

PRACA W ZESPOLE. MOŻLIWOŚĆ AWANSU 512-151-177

Monter – spawacz – FINLANDIA

Kierowca betoniarki – NIEMCY

ZATRUDNIĘ PIELĘGNIARKĘ W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W ZAMOŚCIU UL. NOWY RYNEK 20 603-300-929, 84-639-18-90

PEUGEOT206 1.4B, 5-DRZWIOWY, SREBRNY, TEL.784027924

Operator CNC – FINLANDIA

Sprzedawca w dziale mięsnym

Przedstawiciel serwisu obsługi klienta – WIELKA BRYTANIA

ZWROT PODATKU -

Operator CNC – WIELKA BRYTANIA

Sprzedawca - kierowca

Poszukujemy studentow do pracy na stanowisko pracownika magazynowego w Zamosciu. Grafik elastyczny. Praca na umowe zlecenie w salonie meblowym. CV na adres: zamosc. rekrutacje@gmail.com

NIEMCY, HOLANDIA, ANGLIA, BELGIA. ZAMOŚĆ PARTYZANTÓW 16. TEL. 84-638-70-41

NAUKA JAZDY GRZEGORZ KURANTOWICZ,

– HOLANDIA

Organizator imprez ślubnych

GOLF IV 1999R. 1, 9TDI (110KM) 3D CZAR- NY514060185

NAUKA

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Inżynier budownictwa

Mechanik pojazdów samochodowych

SEICENTO (2004) CZERWONE, TEL.604-076-457

ZETOR 7245 TELATYN 783840552

Handlowiec

J.ANGIELSKI, J.POLSKI KOREPETYCJE, 669345- 800

DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE DOWÓZ GRATIS, 600-720-267

DASZKI, NAKRYWY. PUSTACZKI SŁUPKOWE. KOSTKA. TRALKI - INNE. PRODUCENT, 602680-913

Gospodarz ośrodka hodowlanego

Magazynier

MECHANIKA POJAZDOWA, UKŁADÓW ZAWIESZENIA, WYMIANA ROZRZĄDU, ZAMOŚĆ. GRANICZNA 11, TEL. 785-829-122

PŁYTY STROPOWE WPS. PUSTAKI ŻUŻLO- BETONOWE, KRĘGI STUDZIENNE. 509-818-011 CEBULA, TEL.504-503-543

Farmaceuta – farmacja apteczna

ANGIELSKI, 696-275-923

OGRODZENIA. PRODUKCJA, MONTAŻ, WSZYSTKIE TYPY, NISKIE CENY. 84- 639-85-13, 601-270-142

SPRZEDAM ZIEMNIAKI, 600-181-223

Doradca techniczno - handlowy

501-044-596

OPAŁOWE METRY SOSNOWE. 888-328-566

TRAK TAŚMOWY SPRZEDAM, 660-836-920

Cieśla - dekarz

Kierownik robót żelbetowych

POMAGAM PRZY ODRABIANIU LEKCJI. 791-

GARAŻE BLASZANE. DOWÓZ, MONTAŻ GRATIS - CAŁY KRAJ! PRODUCENT, 81/440-64-69, 82/570- 92-04,15/816-42-06, 512- 245-075, RATY! www. robstal.pl

Blacharz - dekarz

Kierownik działu Chemia

SPRZEDAM PANDĘ (2007) PIERWSZY WŁAŚCICIEL GARAŻOWANY, 508-019-085

PŁYTY POD SIATKĘ, ŁĄCZNIKI, RÓŻNE OGRODZENIA, BETON. PRODUCENT PŁOSKIE 259, 602- 680-913

Asystent Kierownika Działu Produkty Świeże

MATEMATYKA MATURA,

GARAŻE TANIO! 84/665- 23-94, 790-588-181, 607- 526-377

DREWNO OPAŁOWE, 794-981-941

Asystent Kierownika Działu Napoje

SPRZEDAM VW POLO 1,3B STAN B.D, TEL.781968-457

VW POLO 0997), 784- 111-950

DREWNO OPAŁOWE. 791-722-004

Asystent Kierownika Działu Gospodarstwa Domowego

LAND ROVER (1998) 2.0TDI C.12500ZŁ DO UZGODNIENIA, 604-163- 677

MATEMATYKA, FIZYKA, NAUCZYCIEL, 84/63927-19

KRĘGI BETONOWE. SITA- NIEC. 696892853 ELEKOM TELEFONY KOMÓRKOWE. SKUP. SPRZEDAŻ, NAPRAWA. PARTYZANTÓW 58,8464-12-330

Wolne miejsca pracy na dzień 18.11.2011 r.

SZÓW LUB. UL.ZAMOJSKA 2 TEL.84/66432-75. MATEMATYKA, FIZYKA NAUCZYCIEL, 784-693-199

SPRZEDAM GOLF III 1,4 BENZYNA (1994) 175000KM CENA 4000ZŁ, TEL.695-564-669

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

ZAMOŚĆ PARTYZANTÓW 16, TEL. 84/63848-30,

MOTORYZACJA

amo ska

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

SKUP DRZEWA ORZECHOWEGO. PŁATNE GOTÓWKĄ. TEL.503-782-054, 501- 431-569 SKUP FASOLI I ORZECHÓW WŁOSKICH - DOJAZD. SITANIEC 192, 604-211-170, 604548-517

Gazeta

16 ROZMOWA TYGODNIA

Odlewnik metalu – CZECHY Manager produkcji napojów – NORWEGIA Pracownik produkcyjny – HOLANDIA Starszy programista – DANIA

POTRZEBNA OSOBA DO SPRAW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH. 694-979-806 www.flomodels.pl ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ DO PRACY W SZKLARNI, 509-826-861 ZAOPIEKUJĘ SIE DZIECKIEM W ZAMIAN ZA LEKCJE J.FRANCUSKIEGO, 84/ 639-89-93 ZATRUDNIĘ KELNERKĘ NA 1/2 ETATU, MILE WIDZIANA STUDENTKA Z J.ANGIELSKIM, CV:HOTEL@WOJTO.PL TEL.603- 752-252 ROZNOSZENIE ULOTEK HRUBIESZÓW, 517-

Kierowca C+E – NIEMCY Hydraulik / Monter instalacji sanitarnych – NIEMCY Pracownik supermarketu – HOLANDIA Operator prasy krawędziowej – WIELKA BRYTANIA Kucharz – NIEMCY Informatyk – MALTA Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1 pok. 15, 22 oraz 8, tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej www.pupzamosc.samorzady.pl/

663936 RESTAURACJA W TOMASZOWIE LUBELSKI POSZUKUJE KUCHARZA LUB POMOC KUCHARZA. TEL. 502646456 PRZYJMĘ KIEROWCĘ KRAJ, 606894699 POTRZEBNA POMOC DOMOWA 84-638-5582 MECHANIK. ELEKTRYK SAMOCHODOWY. BLACHARZ Z DOŚWIADCZENIEM 84- 62-79785, 600-48-38-41 PO 18.00 ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ, 509879239 KIEROWCA Z KAT. C + E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM. EUROPA + UKRAINA. 505729522


Gazeta

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

OGŁOSZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

UBEZPIECZENIA ul. Krasnobrodzka 8 22-400 Zamość

Michał Dudziński

WESELA - KOMUNIE - CHRZCINY CATERING TEL. 510 237 624 SpitfirePub DJ. TONY I ZESPÓŁ ANEX, 888-937-400 „EX-DUET” TEL.693-498- 862

tel./fax: 84 638 99 43 kom. 607 925 144

„RYTM” WESELA TEL.609- 654-244 AKORDEONISTO-KEY- BOARDZISTA, WESELA ITP, 84/616-67-68 „WIGOR” TEL.693-946- 764 BIS WESELA, TEL.667- 086-682

KIEROWCA Z KAT.D. 519317192

ARTYKUŁY ROLLNICZE URSUS C-360 Z TUREM, 698-916-355 VAT ROLNICZY - ARTUR BANACH, TEL.604506- 189 SPRZEDAM ZBOŻE DLA RYBOŁÓWSTWA, 660-796- 055 URSUS 355, 603-808- 723 WYWROTKI 4.5, 6T, 506- 201-698

SKIBOWY, WÓZEK DO PRZEWOZU ZWIERZĄT, ŚRUTOWNIK Z SILNIKIEM,

„PRYZMAT” www.grupa- pryzmat.pl, 84/6169147

SZAMBA BETONOWE. SITANIEC, 696892853

695-936-964

„BRAVO” TEL.697-246-981

C-360, TEL.888-073-245

DEKORACJE ŚLUBNO- WESELNE www.fabrykazabawy.com, TEL.790- 778-716

BRONY. SIEWNIK 17-LEI, 602535130 CIĄGNIKI ZACHODNIE WWW.MASZYNYHUBALA. OTOMOTO.PL 514-202- 888 URSUS C385 695458392

PRZEWOZY

CIĄGNIKI, SPRZĘT ROL­NICZY DUŻY WYBÓR. PRODUKCJA BURT. RATY, BEZPŁATNY TRANSPORT. JATUTÓW 93A, 604-507- 378, 604-507-363

KOLN - BONN -VENL0; BERLIN, HAMBURG BRE­MEN - MUNSTER. DOWÓZ NA ADRES, TV, KLIMA­TYZACJA, 84/638-85-86, 84/639-94-24, 602-12-16- 42, www.allstar.com.pl

KOMBAJNY. PRASY. SIEWNIKI. KOSOBUDY 084/687-25-13

MONACHIUM I OKOLICE 5X W TYGODNIU EMBUS 84/681-81-71. 600-398- 572

RĘBAKI 3 SZTUKI, 603- 808-723

AUTOKAR 32-OSOBO- WY, WYCIECZKI KRAJOWE, WYNAJEM, 84/681-81-71, 600-398-572 POLSKA - ANGLIA - POL­SKA PRZEWÓZ OSÓB I BAGAŻY. 693-695-662, 787-552-727 „MEGA-TUR” BELGIA HOLANDIA - NIEMCY, WTOREK. PIĄTEK KLIMA­ TYZACJA. DVD, DOWÓZ POD WSKAZANY ADRES. 506-780-231,502-603-024

„POWER-DANCE” ZA­BAWY. WESELA, tel.516399-965 ALEKSANDER VAN JE WE­SELA, DYSKOTEKI, PRY­WATKI , ITD, www.alek- sandervanje.com, 721- 109-700

DACHY 513-589-262 OCIEPLENIA PODDASZY, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIE 796-535-135 PRANIE DYWANÓW. WYKŁADZIN. TAPICERKI Z DOJAZDEM 504-47-27-27 KROKWIE. KRYCIE TEL.609-945-759, 721707-749 BRUKARSTWO 789-204- 876

„FX” WESELA BALE 504783219

INSTALACJE WOD.-KAN.. CO, 880-702-275

WESELA WWW.LED-FIRE. PL TEL606251205

MYCIE DACHÓW, ELE­WACJI, KOSTKI BRUKO­ WEJ, TEL.601-684-254

USŁUGI Prane dywanow, tapicerki, sprzatanie 518330276 Ogrodnicze uslugi.Koszenie,ciecie,glebogryzarka. Tel.533 015899 Remontowo- budowlane ear-bud 530913414. KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO-WYKONCZENIOWE 600896061 Ogrodnicze uslugi. Koszenie,ciecie,glebogryzarka. Tel.533 015899 Remontowo- budowlane ear-bud 530913414. KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO-WYKONCZENIOWE 600896061

PRZEWOZY NIEMCY- SZWAJCARIA 605225- 083

SIEWNIKI, PŁUGI, AGRE­GATY, PRASY, KOMBAJNY, SIECZKARNIE, TEL.84/661- 11-23

TAXI 668-824-548

UKŁADANIE KOSTKI BRU­KOWEJ, 607-059-855

SPRZEDAM ZBIORNIK DO MLEKA 430L ALFA LA­VAL. C.3TYS.ZŁ. 663-486- 642

PRZEPROWADZKI, TO­WARY. LAWETY, 725-607599 ROBOTY ZIEM­NE KOPARKI, KOPARKOŁADO WARKI, SPYCHACZE,

BALUSTRADY KUTE, NIE- RDZEWKA, SCHODY, 609-731-104

C-330, PŁUG TEL.665- 101-347

WALEC, WYBU­RZANIE, KRU­SZARKA. PIA-

SPRZEDAM STA- CJONARNĄ DOCZYSZCZARKO- ŁADOWARKĘ DO BURA­KÓW - MARCHWI HOL- MER. TEL.84/638-38-81, KOM.502383-786

SEK WSZYSTKIE RODZAJE, GRYS, TŁUCZEŃ. GRUZ, TRANSPORT CIĘŻAROWY, NISK0P0DW0ZI0WY, DŹWIG, PODNOŚNIK KO­SZOWY, 84/639-61-20, 601 -364-564 www.kusiak. com.pl TRANSPORT DO 12 TON CIĄGNIKI ROLNICZE CAŁY KRAJ, 500-524-570

NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 84/638-91-95, 668-426-475

„MEFFIS” STARA HUTA

KUPIĘ CIĄGNIKI, 696- 451-865

KOMBAJN DRONNING- BORG 8500 HEDER 5,5M STAN IDEALNY, 514-170- 097

HYDRAULIK 504-078- 064

ZESPÓŁ „ASTERIX” 796335540

C-360 0982), C.16500ZŁ, TEL.84/6821822

KOMBAJN MF 2.5M SZER. TEL.84/666-31-60

GAZ, HYDRAULIKA, C.O, 668-127-458 STUDNIE GŁĘBINOWE. ZAMOŚĆ, KALINOWICE 238C, 607-042-394, 601- 096-036

URSUS C-355, PŁUG

„ALLSTAR” NIEMCY. BEL­GIA, HOLANDIA, LIPSK - HANNOVER - DORTMUND

ZETOR 160KM (1989). ZETOR 80KM Z NAPĘDEM 27500ZŁ, 666-928-972

791635573

HYDRAULIK, 796-468- 466

CYKLOP UNHZ 750 504901640

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW MASZYN ROLNICZYCH UŻYWANYCH Z ZAGRA­NICY 605-384-234

HYDRAULIKA TANIO! SOLIDNIE! 511567343

Usługi Remontowo -Budowlane tel. 663 354 000 Sprzedam własnościowe M4-63,10 m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 SPRZEDAM Nowy dom pod Zamościem, stan deweloperski, 2 garaże, 132 m2 powierzchni użytkowej. Działka 17 arów, tel. 502-604-700 Sprzedam dom w Wólce Panieńskiej 350m2, działka 10 arów, możliwość działalności gospodarczej, tel. 601 165 453

ŚWIADECTWA CHARAK­TERYSTYKI ENERGETYCZ­NEJ BUDYNKÓW. 697- 002-558

DOTACJE I FUNDUSZE DLA ROLNIKÓW, BIURO RACHUNKOWE. BIZNE- SPLANY - ARTUR BANACH. 604-506-198

WŁADIMIREC T-25 Z KA­BINĄ 0990) CENA 9000ZŁ, TRANSPORT GRATIS, 885- 563-368

GLAZURA REMONTY TEL. 791527948

EX-BASS WESELA, BALE PROFESJONALNIE 694- 463-230, 509-397-399 www.ex-bass.pl

ORZECHY WŁOSKIE 3 ZŁ/ KG 608582111

PRZYCZEPA WYWROTKA 3,5T, 84/671-33-12

PROFESJONALNY MON­TAŻ KOTLO W C.O. SAS, ELEKTROMET, MONTAŻ W CENIE KOTŁA, 511567343

Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol

CYKLINOWANIE BEZPYŁOWO, 668-575- 224

www.djshary.pl 888- 577-000

KUPIĘ CIĄGNIKI I MA­SZYNY ROLNICZE, 604507-378

OPONY ROLNICZE, NOWE. BIEŻNIKOWANE. GWARANCJA. TRANS­PORT. RATY! 82/56518-96

PROJEKTY ARCHITEKTO­NICZNO-BUDO WLANE, ROZBUDOWY 505948632 WYCINKA DRZEW TRUD­NYCH 504-195-361

502-605-888

PRZEWO NE USŁUGI TARTACZNE, TEL.693550- 602

LIMIT SUDZUKER SPRZE­DAM, ZAMIENIĘ NA POL­SKI CUKIER WZGLĘDNIE KUPIĘ, 504760-447

CYKLINOWANIE, 504-024-534

„VENT”- MEBLE NA WY­MIAR KUCHNIE. SZAFY, TEL.694-438-153 WYCINKA DRZEW, RĘ- BAKOWANIE GAŁĘZI, 608- 074-175 STUDNIE GŁĘBINOWE, SPRZEDAŻ, MONTAŻ POMP, HYDROFORÓW. UZDATNIA­NIE WODY (ODŻELAZIANIE. ZMIĘKCZANIE), POMPY CIEPŁA (CO. CUW.) „HY- DROTECH” ROMAN. ZE-

BUDOWA DOMÓW DREWNIANYCH, TEL.601684-199 GLAZURNIK, 513-170- 885

WIDEOFILMOWANIĘ HD, FOTOGRAFIA, STUDNIÓW­KI www.aitstudio.pl 698- 624-834

SPRZEDAM PRZYCZEPĘ SAMOZBIERAJĄCĄ STAN DOBRY, 665887249

WID E0-F0T0G RAFIA, STUDNIÓWKI www. achron.pl 607-230-482

SPRZEDAM CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 (1980) C.5300ZŁ, TEL.666505847

WIDEOF1LMOWANIE 200 ZDJĘĆ GRATIS, 791-070- 096

PRZYCZEPA 4,5T TRZY- STRONNY WYWRÓT CENA 5300ZŁ TRANSPORT GRA­TIS. 885-563368 DOTACJE UE, BIZNE- SPLANY, KREDYTY „EU- RO-PLAN”, ZAMOŚĆ UL. GMINNA 43,84/627-08-97, 600-319-641,604-294-404

WIDEOFILMO W A NIE, TEL.604-302-358

ROŚLINY OZDOBNE, LIŚCIASTE, IGLAKI - TUJE SMARAGD - ZAMOŚĆ.

502-604-700

UL.MAJDAN 98, TEL.514- 600-640

www.zamojskakamera.pl 513-136-046

ŁADOWARKA V0LV0 ŁYŻKA, WIDŁY, 605064- 475

www.fotofilmpro.pl

www.video-filmowanie. com.pl, 502-450-414 VIDEO-KADR MAREK MADEJ, STUDNIÓWKI. FOTO WIDEO, 602678336

SPRZEDAM CIĄGNIK. TEL.502-967-075

www.jkc.videofoto-za- mosc.pl, FILMOWANIE HD.

MERKATOR 70C 29000, TEL.505-509-676

697-722-574

RZEPAK JARY C.100ZŁ, TEL.505-509-676

STUDIO FILMOWE AR­TUR WWW. AR TURPU. PLTEL. 600-415-999

POŁÓWKI GROCHU C.45ZŁ, TEL.505-509-676 WYSŁODKI SUCHE SPRZEDAM, TEL.606- 766859, 602-728-372. 84/661-98-00

ROZRYWKA

DOCIEPLENIA BUDYN­KÓW. PODDASZY, RE­ MONTY. 512-819-409 MALOWANIE. GŁADZIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE TANIO. 508 522 765 GŁADŹ, MALOWANIE, PANELE, PŁYTY, REGIPSY, TEL.669-418-585 USŁUGI REMONTOWE GŁADŹ, GLAZURA, PŁYTY K-G, MALOWANIE, 504- 327-115 PROJEKTOWANIE. SZYCIE. UPINANIE FIRAN. POMIAR W DOMU KLIENTA. TKANI­NY Z FIRMY EUROFIRANY LUB KLIENTA. TEL. 501- 346-565 PRANIE, SPRZĄTANIE BIUR, MIESZKAŃ - DY­ WANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI (MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ) SO­LIDNIE, PROFESJONALNIE. TEL.507-662-662, www. automyjnia-zamosc.pl USŁUGI HYDRAULICZNE, SPRZEDAŻ - MONTAŻ KOTŁÓW, PIECYKÓW GAZO­WYCH, INSTALACJE C.O.. WOD.KAN., KOLEKTORY SŁONECZNE. HYDRO-GAZ ZAMOŚĆ, PEOWIAKÓW 94, TEL.84/638-57-14,501 - 149-177, 509-811-051

SPRZEDAM ATRAKCYJNY DOM OSIEDLE RATAJA 49 5TYS. ZŁ. DZIAŁKA 13 A, 514-579-444

BIURO „ANITA”. DZIAŁAMY 10 LAT. ZAMOŚĆ TEL/FAX, 84/638-02-28. 605-729- 750

SPRZEDAM POLE W STENIA- TYNIE, TEL.518934-010

zWIERZĘTA KROWA. 600-429-783

BEZPOŚREDNIO SPRZEDAM ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 7,5 ARA. KALINOWICE, WSZYSTKIE MEDIA 105TYS. ZŁ, TEL. 503166-486 SPRZEDAM DOMY JEDNORODZINNE W STANIE DEWELOPERSKIM W SZOPINKU, TEL.512-167-250

DOM Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI NA DZIAŁCE

JAŁÓWKA HF ZACIELO- NA, 506-200-463

40 HA BIAŁOBRZEGI. TEL510- 439-516

2 KLACZE. ŹREBICA 1,5-ROCZNA, 602 535 130 2 KUCYKI SPRZEDAM. 660-836-920

GARAŻ, ZAMOŚĆ, WSPÓLNA 25000ZŁ GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI

130-217

DZIAŁKA ZAMOŚĆ 502-604-700

GLAZURA, MALOWANIE, GŁADZIE K-G, 883410- 984 WYKOŃCZENIE, ADA­PTACJA PODDASZY. MA­ LOWANIE ITP, TEL.798- 637-199 DOCIEPLENIA PODDA­SZY, SUFITY PODWIESZA­NE, GŁADŹ, MALOWANIE, 600147-453 HYDRAULIKA SZYBKO! TANIO! SOLIDNIE!, 506- 203-759

NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie 2 pokojowe + kuchniia w nowym budownictwie kupię lub najmę , tel. 609 200 039

WYSOKIE 0.38HA 89000ZL GÓRSKJ NIERUCHOMOŚĆI DZIAŁKA BUDOWLANA 8A SITANIEC K. ZAMOŚCIA, 692- 211-299 DZIAŁKA KOLONIA CHYŻA,506-163-952

BIURO NIERUCHOMOŚCI EURODOM Małgorzata Kosarska ZAMOŚĆ GMINNA 27 TEL . 84 639 19 89 KOM . 507 723 139 PRZYJDŻ DUŻO OFERT

GARAŻE BLASZANE. BRAMY GARAŻOWE. TRANSPORT MONTAŻ GRATIS,

BIURO NIERUCHOMOŚCI N - DOM mgr . Marek Nawrocki ZAMOŚĆ LWOWSKA 3 TEL . 84 627 82 66 , KOM 601 857 197

MIESZKANIE 50m2 SPRZEDAM. 504630076

www.n-dom.eu Mieszkanie 58 m. 3 piętro Zamość ul Poniatowskiego 7 sprzedam tel. 84 530-44-28

DZIAŁKA ROLNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCENIA NA BUDOWLANĄ 1.43HA MOCÓW- KA (NA GÓRZE). 502-234-520

MEBLE NA WYMIAR. 600- 289197, www.stolarnia- duda.pll

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA, 66A, 12km OD ZAMOŚCIA, HORYSZÓW POLSKI,GM.SITNO, TEL.501-O11-961.

SPRZEDAM DOM 120m2 5 POKOI+ KUCHNIA+ GARAŻ. DZIAŁKA 7A TOMASZÓW LUB. TEL.505-668-364

DACHY STARE, NOWE WIĘŻBA DACHOWA. TEL.693-152-703

Mieszkanie ul Peowiakow 45m 3 pokoje cena do uzgodnienia tel 603460428

KUPIĘ POLE. 606894699

USŁUGI HYDRAULICZNE PHU HYDROMARIO, IN­STALACJE CO. WOD-KAN, TRADYCYJNE. MIED , PLASTIK, OGRZEWANIE PODŁOGOWE. TECHNOLO­GIA MROŻENIA. TANIO! SO­LIDNIE! FAK.VAT. MARIUSZ KWARCIANY. RUSZÓW 62, TEL.84-611-36-25, 790- 741-730

Toyota Corolla combi 98r poj. 1.6 benzyna, bezwypadkowy, kupiony w Polsce, 6 tys zl tel 667648917

DRZWI DREWNIANE NA WYMIAR. 535-601-139 POSADZKI MASZYNOWE - MIKSOKRETEM, DOCIEPLE- NIA, TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE - CEMENTOWE,

UKŁADANIE PANE­LI, MONTAŻ DRZWI, 605342280

597-602

BIURO MATRYMONIALNE „VIKTORIA”, 698061-236

ZAGĘSZCZARKA WYPOŻYCZANIE 504-327115

PRZEPROWADZKI TRANS­PORT TANIO (ZAŁADUNEK) www.transprzeprowadzki. pl, 692-101-195

PODBIERACZ, TEL.693-

SPRZEDAM DOM TOMASZÓW, TEL.607557-705

SPRZEDAM KACZKI, KO­GUTY, PANTARKI, 604- 991-622

ZETOR 7211, KOPACZKA, OPRYSKIWACZ, 510-331- 030

REMONTY, WYKOŃCZENIA PODDA­SZY, GLAZURA, ELEWACJE, TEL.506-810-721

DOM STAN SUROWY NOWE BU DO WNICTWO TOAAASZÓW, TEL607-557-705

GLAZURA, TERAKOTA, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 513808782

ANTENY - DOJAZD DO KLIENTA. 507-504-240

foto-video

LOMBART KATAR” POŻYCZKI POD ZASTAW. SKUP ZŁOTA, UL.PARTY­ZANTÓW 58 84/6412330

DOM W DUBIENCE TANIO, 785-991-514

DZIAŁKI BUDOOWLANE SITANIEC, 604-202581

ZŁOTA RĄCZKA - NAPRA­WY. USŁUGI. 605342280

WYWROTKI 4.5, 6T, 506- 201-698

BIURO PODATKOWE MGR K.WRÓBLEWSKI, 84/639- 34-74, www.wroblewski- biuro.pl

MACIORA PO PIERW­SZYCH PROSIĘTACH, 2 TUCZNIKI, 503-

KOPALNIA PIASKU RU­SKIE PIASKI - TRANS­ PORT MAN, 509-031-144, 502-440-270

HYDRAULIKA INSTALA­CJE. 505131360

WRÓŻKA. 517-060-499 PROMOCJA 100ZŁ WYDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS. 84/63853-57

598-056

ZAKUPIĘ CIĄGNIKI, MA­SZYNY ROLNICZE, 510- 331-030

WYWROTKA 5T, 8T SZTYWNA. 84/696-41-32

BANK NIE DAŁ Cl KRE­DYTU? ZADZWOŃ DO NAS! GOTÓWKA I KON­SOLIDACJA W 1DZIEŃ! TEL84/639-02-43

SPRZEDAM MIESZKANIE 73m2 LEGE-ARTIS. UL.PO- PRZECZNA I PIĘTRO. 693- 182-370

NAPRAWA TELEWIZORÓW

SZAMBA - USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ, KOMPLEKSOWO. 600-466- 541

DARCZĄ ZMNIEJSZ KOSZ­TY, 508-108-587

PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL. POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035

MŁODA KROWA, 84/6166732

MALOWANIE, K/G, 797-

MALOWANIE. GŁADŹ. 500-306-045

TANIO PRZEPROWADZKI 512078336

BIKO SERWIS, SPRZE­DAŻ LAPTOPÓW, KOM­ PUTERÓW. MONITORÓW, PARTYZANTÓW 32, NA­PRZECIWKO TPSA, 84-64- 16-217

ODDAM KOTKI. 509- 979-233

TRANSPORT, PRZEPRO­WADZKI, 513-136-046

URSUS 4514 42TYS.ZŁ+ SIANO, 663-263-946

LOGIN - KOMPUTERY, LAPTOPY, SERWIS, 84/639- 20-10, UL.PIŁSUDSKIEGO 27A (BGŻ)

REMONTY, GLAZURA, TERAKOTA. PANELE, GŁAD,

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT, TANIO! 603071-220

MTZ-82 MAŁA KABI­NA, TUR ORBITOL, PRASA Z-224/1 84/6162071

RÓŻNE

SKUP CIELĄT, BYDŁA, FASOLI. MIRCZE ŁUKASZ­ CZYK 512-457-608

866-053, 84/639-24- 29,

SPRZEDAM PRZYCZEPĘ SAMOZBIERAJĄCĄ JUGOSŁOWIANKA, 502- 322-286

REMONTY WYKONCZENIA

USUGI REMONTOWO- WYKOCZENIOWE, MALO­WANIE, PANELE, SUFITY PODWIESZANE, ZABU­DOWA K-G, GLAZURA, TERAKOTA. TEL503-637- 482

NON SZYPORT, UL.LIPSKA 63. ZAMOŚĆ TEL 84-627- 15-20, 84/6270711, 600- 877-065, 600877-064 OFERUJEMY WIELOLET­NIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY ORAZ SPRAW­DZONE URZĄDZENIA. www.hydrotech.zam.pl

TRANSPORT DO 2T+ LA­WETA, 504-519-515

17

REMONTY, PŁYTKI, MA­LARSKIE, 507-296-984 SCHODY. DRZWI DREW­NIANE NA WYMIAR, 692- 843732 www.stolarnia- duda.pl

WYKONCZENIE WNĘTRZ, PŁYTKI. MALOWANIE, RE­GIPSY. ZWOLAK DANIEL. 506-666-951 SCHODY - HENRYK SADŁO. DESZKOWICE. www.drew- dom.com.pl, 604-903-047 PODDASZA, 661-555-955 HYDRAULIIK, 608-366- 069 R-BUD TYNKI GIPSOWE. CEMENTOWO-WAPIENNE AGREGATEM. PŁYTY KG, GŁADŹ, 798-870-492

SPRZEDAM M-4 57m2 WYREMONTOWANE. ZAMOŚĆ, UL.KAMIENNA, 692-211-299 DOM POD ZAMOŚCIEM 502-604-700 DOM POD TOMASZOWEM 419-513

SPRZEDAM SALON FRYZJERSKI, 694-023-019 RUDA WOŁOSKA 1.58HA 14000ZŁ, TEL.500185-600

POSIADAM DO WYNAJECIA NOWO WYBUDOWANY LOKAL W BILGORAJU PRZY UL.W. BARTOSZEWSKIEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAZOWEJ 48M2 + ZAPLECZE 20M2, NIEZALEZNE MEDIA I MIEJSCA PARKINGOWE. KONTAKT 514-026-636

2 2-POKOJOWE ZAMOŚĆ, 512-480-917

Atrakcyjne M4 UL.Brzozowa po remoncie 1 piętro własnościowe 603793237

M-4 SPRZEDAM 602-501-772

Sprzedam dzialke budowlano w Zamosciu ul rolnicza pow .1739 M2 Tel.696 015 609 NOWOCZESNY DOM SPRZEDAM 265m2, DZIAŁKA 10A KAROLÓWKA C.990TYS. ZŁ DO NEGOCJACJI. 502- 840-920

SPRZEDAM M-3 NOWE MIASTO. 600-720-267

DZIAŁKI POD TOMASZOWEM, 600-705-940

KUPIĘ MIESZKANIE OKOUCE ZAMOŚCIA DO 110000ZŁ. 666278895 GOSPODARSTWO ROLNE 12HA+ 80A ŁĄK, MASZYNY ROLNICZE, 504-182-204 LOKAL UŻYTKOWY, MIESZKANIE 56,5m2 TOMASZÓW. WYSPIAŃSKIEGO. TEL.603- 943-353 SPRZEDAM M-45M2 NAMYSŁOWSKIEGO, TEL603- 334-443 DZIAŁKA PRZY RZECE IDEALNA NA STAW W HUSI- NACH, TEL.605-335-004

TYNKI GIPSOWE - TRADY­CYJNE. POSADZKI, 511- 273-334

ZAMOŚĆ, PIŁSUDSKIEGO 63mkw, 170000ZŁ. GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI

NAPRAWA TELEWIZORÓW. KOMPUTERÓW (DOJAZD). 515-514-121

3-PO KO JO WE 67m2 TRAUGUTTA STAN DEWELOPER- SKI+ GARAŻ, 517-716-276

ZIEMIĘ ORNĄ 2,47HA (W JEDNYM KAWAŁKU) JEZIER- NIA GM. TOAAASZÓW LUB. 697139-589

DACHY. KROKWIENIE, RYN­NY, PODBITKI, TEL.500- 248-448

SPRZEDAM DZIAŁKĘ, KRASNOBRÓD 798042-997

M-3 GOZDÓW SPRZEDAM PILNIE, 507-037759

DZIAŁKI BUDOWLANE TEL500-531-321

INSTALACE ELEKTRYCZNE 691-36-80-80

POSADZKI WYLEWKI MIK­SOKRETEM, 697135-069

OS.LEGE ARTIS UMEBLOWANE 2-POKOJOWE 57m2, 668854743

MINIKOPARKA, KOPARKO-ŁADOWARKA,

GLAZURA. TERAKOTA. 607- 989-057

SPRZEDAM NOWY DOM POD KLUCZ, KALINOWICE, 503-921-033

SPRZEDAM DOM LUBYCZA, TEL.531-720-500

SPRZEDAM DZIAŁKĘ TEL.513-603-063 DOM TOMASZÓW, TEL.697-194-005


www.zamojska.com

Gazeta

18 INNE

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011

KONKURS

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

R e K L AMA

„Moja Domowa Kuchnia”

KREDYTY

Ciekawe przepisy kulinarne wraz ze zdjęciem, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:redakcja@ zamojska.com. Najciekawsze dania, wypieki lub inne domowe przysmaki zostaną nagrodzone publikacją na naszych łamach oraz kuponem o wartości 50 zł do wykorzystania u naszego sponsora:

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNY, GOTÓWKOWE OFERTA 30 BANKÓW Kredyty dla firm hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Karczma Góralska, Zamość ul. Sikorskiego 9, tel. 84 627 99 99, kom. 513 14 14 14

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633

Przepis - Spaghetti z brokułami SKŁADNIKI: 350 g spaghetti, 350 g brokułów, 5 łyżek oliwy z oliwek, 6 odsączonych i posiekanych filecików anchois, 2 papryczki chilli, wydrążone i drobno posiekane, 100 g bułki tartej. SPOSÓB WYKONANIA: Spaghetti gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Brokuły dzielimy na malutkie różyczki, a łodygi siekamy drobno. Dodajemy do garnka z gotującym się spaghetti na ostatnie 3 min. W czasie kiedy makaron się gotuje podsmażamy na oliwie anchois z chilli na 3 łyżkach oliwy. Dodajemy bułkę tartą, smażymy mieszając ok. 5 min, aż bułka się przyrumieni. Spaghetti z brokułami odcedzić, przełożyć znowu do garnka. 3/4 zawartości patelni wymieszać z makaronem, przyprawić, dodać pozostałą oliwę. Podawać posypane resztą bułki tartej z anchois. Palce lizać, polecam student Andrzej z Zamościa.

Sklep czynne 9 - 17

R e K L AMA

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl o g ło s z e n i e

KF

KANCELARIA

FINANSOWA

Ireneusz MOŁODECKI ul. Lwowska 2 Zamość tel. 84 - 6397250

U B E Z P I E C Z E N I A

komunikacyjne – domów - na życie – emerytalne – inwestycyjne Marek KAŹMIERCZAK tel. 695 764 696

K R E D Y T Y

gotówka - konsolidacja - kredyty samochodowe - leasing

KONKURS „McDonald’s w oczach dziecka” Zapraszamy dzieci i ich r o d z i ców d o n owe g o konkursu. Prace plastyczne z motywem McDonald's należy wysyłać w wersji elektronicznej (zdjęcia w formacie jpg) na adres redakcja@zamojska.com. Co tydzień najciekawsza praca zostanie nagrodzona publikacją w G azecie Zamojskiej oraz kuponami na trzy McZestawy. McDonald’s w oczach Oli

AKTUALNIE BIURO HANDLOWE W ZAMOŚCIU ZATRUDNI TYLKO 3 OSOBY DO 26 R.Ż NA STANOWISKA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA, MARKETINGIEM, KOORDYNACJA DZIAŁAN HANDLOWYCH/REALIZACJA PLANÓW SPRZEDAŻY. OFERUJEMY: SZKOLENIA STANOWISKOWE, PRACE W MŁODYM ZESPOLE, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO, WYNAGRODZENIA WYPŁACANE NA CZAS. ZGŁ. POD NR 84 639-82-59 ORAZ 510-199-944 W GODZ. 9-17 R e K L AMA

KUP McZESTAW

I WYGRAJ

600 x

I WIELE INNYCH CENNYCH NAGRÓD

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2011 McDonald’s Corporation.

310015 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1

11-10-17 17:52


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ReKLAMA

Salon Urody Salon Fryzjerski

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000 damskie, męskie, dziecięce

nawilżająca włosy

***

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA

Salon Kosmetyczny

Dowcipy Horoskop W restauracji: - Kelner, ta zupa mi nie odpowiada. - A o co ją Pan zapytał?

STRZYŻENIE

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

Przychodzi facet do lekarza, wystawia „swoją męskość” na stole, i nic nie mówi. - Co jest? Boli? - pyta lekarz. - Nie - odpowiada facet. - Za duży?. - Nie - odpowiada facet. - Za mały? - Nie. - No to co jest? - Fajny, nie? *** -Panie doktorze... Jest Pan pewien, że żona jednak wyzdrowieje? - Tak, z całą pewnością. - Cholera... A zna Pan może kogoś, kto trumnę potrzebuje?

Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT, a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze.

*** Jasiu pisze wypracowanie. W pewnym momencie zwraca się do ojca: - Tato, czy mógłbyś mi podpowiedzieć jakieś zdanie o katastrofie? - W domu nie ma ani kropli wódki.

Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Andrzeja Cisaka z Zamościa. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

***

WAGA 23.09. - 22.10. Ostatni weekend listopada do dobry czas na drobny wyjazd na przykład w góry, gdzie powoli zaczyna się sezon narciarski. Ostatnio ciężko pracowałaś, więc możesz sobie teraz pozwolić na kilka dni nicnierobienia. Przy okazji skorzysta na tym Twój partner, który ostatnio martwił się, że rzadko jesteś w domu. Teraz będziesz mu to mogła wynagrodzić.

Żona ogląda w telewizji program o gotowaniu. Mąż z przekąsem: - Nie pomoże Ci. I tak nie umiesz gotować. Żona nie odrywając wzroku od ekranu: - I to mówi ten, co ciągle ogląda pornosy. ***

DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Tomasz Pakuła, Daniel Czubara, Robert Marchwiany PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów,

Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

RAK 22.06. - 22.07. Po ciężkim ubiegłym tygodniu czeka Ciebie teraz tydzień jeszcze cięższy. Zadbaj więc o odpowiednie wykorzystanie chwil między stresującymi zajęciami. Pamiętaj jednak, że nie należy przesadzać. Zamiast spać od kolacji do śniadania poświęć trochę czasu na ciekawą lekturę albo na aktywność fizyczną. Słońce będzie Tobie sprzyjać, dzięki czemu uda Ci się to wszystko pogodzić.

PANNA 23.08. - 22.09. Pomyśl więcej o swojej rodzinie, która ostatnio czuje się trochę zaniedbywana przez Ciebie. Poświęć im teraz trochę czasu. Przyrządź rodzinie smakowity obiad, zabierz ją w jakieś ciekawe miejsce, a dzieciom pozwól nieco poszaleć. Tobie również przyda się taki relaks. W najbliższych dniach Neptun będzie Ci sprzyjał. Możesz to wykorzystać w swoich kolejnych wyzwaniach.

***

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com

BLIŹNIĘTA 21.05. - 21.06. Uważaj na swoich najbliższych współpracowników. Wśród nich jest ktoś Tobie nieprzychylny. Zazdrości Ci sukcesów i powodzenia w pracy. Postaw bardziej na działania samodzielne, aby nie dawać mu okazji do ataku. Po pracy zaś pomyśl o wyjeździe w ciepłe kraje. Może warto spędzić Sylwestra w bardziej przyjaznym klimacie? Pomyśl również o odpowiednim towarzyszu tej podróży.

Na plaży nudystów atleta podchodzi do pięknej kobiety. - I co? Podobają Ci się moje muskuły, nie? Jak bomba! Ona odpowiada: - No, muskuły jak bomba... Tylko lont mały.

Sierżant do żołnierzy: - Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała? Zgłosiło się dwóch. - Dobra... Pozostali pójdą na piechotę.

listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim.

BYK 20.04. - 20.05. Niestety, ale po okresie względnej prosperity w uczuciach, teraz Byki czeka recesja. Kto znalazł już oparcie w konkretnej osobie płci przeciwnej, ten niech nie szuka już dalej, bo tylko pobłądzi. Kto zaś jeszcze się tego szczęścia nie doczekał, ten niech wstrzyma się z dalszymi działaniami aż Wenus będzie bardziej oddalona od Jowisza. Możliwe jednak, że będzie lepiej z finansami.

***

***

WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał.

BARAN 21.03. - 19.04. Ten tydzień rozpoczniesz daleką podróżą, ale resztę dni spędzisz w rodzinnych pieleszach. Obecne położenie Merkurego względem Saturna wskazuje, że czeka Cię teraz dłuższy czas bez dalszych wyjazdów, co z pewnością będzie sprzyjało odzyskaniu poczucia stabilizacji i przedświątecznego relaksu. W finansach nie szalej. Najbliżsi czekają na prezenty i udane Święta.

LEW 23.07. - 22.08. Najbliższy tydzień dla Lwów będzie stał pod znakiem większego dbania o swoje zdrowie. Nie lekceważ nawet najdrobniejszego przeziębienia, bo może się ono przerodzić w naprawdę poważne problemy dla Ciebie, Twoich najbliższych i Twojego przełożonego. Jedz dużo warzyw i owoców. Unikaj alkoholu. Obecne położenie Księżyca wskazuje, że czeka Cię awans w pracy.

Pani do Jasia: - Jasiu, czy tata nadal odrabia za Ciebie lekcje? - Nie... Ta ostatnia jedynka Go załamała.

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com

19

Komisariat policji. Dyżurka. Dzwoni telefon. Dyżurny odbiera: - Komisariat Policji, słucham? - Dzień dobry. Czy to wasz komisariat wysyłał wczoraj wieczorem patrol na Aleję Lipową 74 przez 3? - Chwileczkę, już sprawdzam. Tak, mieliśmy zgłoszenie naruszenia ciszy nocnej. Głośna muzyka, wrzaski... - Mam prośbę. Czy możecie ich przysłać jeszcze raz? Zapomnieli zabrać czapkę i pistolet. No i zdjęcia obejrzą, fajne wyszły!

SKORPION 23.10. - 21.11. W najbliższym czasie na Twojej drodze stanie pewna interesująca Ryba, z sprawą której sprawy uczuciowe, po okresie stagnacji, znów ruszą z kopyta. Pamiętaj jednak, żeby zachować tu ostrożność i nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Trochę podchodów i dania do zrozumienia, że trzeba się trochę natrudzić, aby Ciebie zdobyć, nie zawadzi. STRZELEC 22.11. - 21.12. Oj, trochę za dużo ostatnio było leniuchowania w Twoim życiu. Teraz musisz nadrobić zaległości i pracować nieco intensywniej. W nagrodę możesz liczyć na zadowolenie przełożonych, co przełoży się na gratyfikację finansową. W sam raz na Święta! Pamiętaj, że bez pracy nie ma kołaczy i niech to hasło przyświeca Tobie również w kolejnych tygodniach. KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01 Słońce przestało Ci sprzyjać. Twoje ostatnie perturbacje w życiu uczuciowym niestety nie były dziełem przypadku. Sama wiesz, że nie tylko Twój partner zawinił. Trudno będzie Wam odbudować Wasze wzajemne zaufanie, ale jest to możliwe. Do tego w finansach nadeszły czasy upragnionej stabilizacji. Jeśli tylko będziesz uważać na zdrowie, znów wszystko może być OK. WODNIK 23. 01.- 20.02. Problemy zdrowotne Twoich najbliższych są ostatnio Twym największym zmartwieniem, ale to nie znaczy, że nie będziesz mieć innych. Koniec roku będzie okresem wytężonej pracy w Twej firmie, co wprawdzie przełoży się na nieco większe profity, ale zapomnij na razie o wolnych wieczorach. Na szczęście będziesz mogła liczyć na wsparcie swojego partnera. RYBY 19.02 - 20.03 Jowisz z Saturnem weszły w konstelację najbardziej dla Ciebie korzystną. Teraz jest Twój czas! Jeśli chcesz przeprowadzić większą ofensywę, to właśnie teraz! Dotyczy to zarówno pracy, jak i uczuć. Nie ograniczaj się przy tym do swojego najbliższego otoczenia, bo Księżyc pozwoli Ci na zatoczenie zdecydowanie szerszych kręgów. Tylko nie szalej za bardzo, bo zdrowie przyda Ci się w kolejnych miesiącach.


www.zamojska.com

Gazeta

20 URODA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

R e K L AMA

URODA

Marta Baraś

FRYZJERKA Salon Urody, ul. Kiepury 10

Kolory blond na jesień

Jest jeden warunek: muszą lśnić i zachwycać zdrowym blaskiem. Mówimy „nie” wypłukanym, pożółkłym kolorom, przesuszonym końcówkom i szorstkim, matowym pasmom. Stawiamy na prawidłową pielęgnację włosów farbowanych. Jasne włosy przyciągają męskie spojrzenia niczym magnes. Nie ma w tym nic w tym dziwnego, gdyż blondy odmładzają i sprawiają ,że bez względu na metrykę wygląda się świeżo i promiennie. Jasny, chłodny blond ze złocistymi refleksami miękko podkreśla delikatne, dziewczęce rysy twarzy. Alabastrowa, jasna

cera stanowi tło do mocniejszego makijażu. Planujesz stać się blondynką? Jedną z bezpieczniejszych opcji jest rozjaśnienie włosów tak, aby uzyskać wielowymiarowy kolor, w którym będą przeplatać się różne odcienie blondu – od chłodnych, dających efekt „światła”, aż po cieplejsze, lekko „korzenne” refleksy. Ten rodzaj blondu wygląda bardzo naturalnie. Można go również podkreślić odpowiednio dobranym, seksownym makijażem! Uwaga: rozjaśnione włosy mogą stać się szorstkie i matowe, dlatego warto sięgnąć po szampon,

R e K L AMA

który nie tylko ochroni kolor, ale i pomoże przywrócić naturalny poziom nawilżenia. Nowoczesna koloryzacja potrafi zmienić w platynową blondynkę nawet naturalną brunetkę. Aby efekt był olśniewający, warto pamiętać, by odcień harmonizował z twoją karnacją . Porcelanowa cera wiele zyska w otoczeniu chłodnej gamy blondów . Skóra brzoskwiniowa zaś rozkwitnie na tle ciepłych, złocistych barw. Do pielęgnacji jasnych włosów należy używać szamponów i odżywek z dodatkiem jedwabiu, gdyż często włosy są przesuszone .

Sanmed Marek Lipiec

Zamość, ul. Elizy Orzeszkowej 28, Tel. 84 627 15 87

Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Rejestracja Usg Ciąży, Usg 4 D Ciąży Pon. - Piątek 16 - 18 Usg - Ginekologiczne Przez Pochwowe Przyjęcie: Nowoczesne Leczenie Nadżerek Poniedziałek, Wtorek, Środa

R e K L AMA

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO NZOZ "MEDYK" UL. SZWEDZKA 20 TECHNIK MASAŻU SŁAWOMIR ŻYBURA 606 912 351

Konkurs

Moje 4 kąty Konkurs "Moje 4 kąty" Zapraszamy do konkursu, w którym można zaprezentować ciekawe aranżacje, wystrój i praktyczne rozwiązania w naszych domach i mieszkaniach. Fotografie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@zamojska.com. Spośród nadesłanych fotografii co tydzień wybierzemy tę najciekawszą, której autor otrzyma nagrody od naszego sponsora. W najbliższym wydaniu będzie to zestaw: profesjonalny proszek do prania Clever Professional 3,3 kg, płyn do prania Multicolor 4 L i 3 saszetki odplamiacza Clever Attack.

Nagrody

Konkurs "Moje 4 kąty", wygrały w tym tygodniu przytulne 4 kąty Olgi z Zamościa`. Gratulujemy wygranej oraz gustu w urządzeniu przytulnego mieszkania.

Zapraszamy Panią po odbiór nagród. Zchęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w konkursie.

ReKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawłą II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Ligi halowe LZS

Zamość Pływanie

Orka się rozpędza

Pierwsze potyczki pod siatką

Wraz z nadejściem października kolejny sezon rozpoczęli pływacy Orki Zamość. Przed tygodniem na łamach „GZ” informowaliśmy o  startach w  Grand Prix Polski Marceliny Radlińskiej. Przypomnijmy, że pływaczka Orki przygotowuje się do Mistrzostw Europy Seniorów, które zostaną rozegrane w dniach 8-11 grudnia w Szczecinie. Warty podkreślenia jest fakt, że nasza zawodniczka będzie jedyną reprezentantką Lubelszczyzny na tej imprezie. Marcelina udział w ME zapewniła sobie już w maju, zdobywając srebrny medal na 50 metrów motylkiem podczas Mistrzostw Polski na długim basenie. Tydzień po szczeci ń sk ic h z awodac h Radlińska powalczy w Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów i  Młodzieżowców w  Poznaniu (15-18 grudnia). Zawodniczka Orki wystąpi na 50 i 100 metrów stylem motylkowym, a także na 100 i 200 metrów stylem zmiennym. O to, w jakiej formie jest nasza olimpijska nadzieja oraz inni pływacy Orki, zapytaliśmy trenera Zbigniewa Lewickiego. - Startami kontrolnymi dla najlepszych były zawody z cyklu Grand Prix-Puchar Polski. W  pierwszej edycji, rozegranej na zmodernizowanej pływalni w Dębicy, Marcelina Radlińska czterokrotnie stawała na podium. Drugie miejsca wywalczyła na dystansie 200 metrów stylem motylkowym i 200 metrów stylem zmiennym, zaś trzecie pozycje zajęła na 100 i 400 metrów stylem zmiennym. Bardzo dobrze pływał 14-letni Michał Brzuś, który ustanawiając rekord klubu z wynikiem 27.63 na 50 metrów grzbietem, uplasował się na 9. pozycji. Katarzyna Sędłak najlepszą, 12. pozycję, wywalczyła na 800 metrów stylem dowolnym, a  Łukasz Kulesza na 50 metrów klasykiem był 10. W drugiej edycji GP, rozegranej

W sobotę i niedzielę, 19 i 20 listopada, w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu zainaugurowała rozgrywki Liga Piłki Siatkowej LZS. Patronat medialny nad zmaganiami objęła Gazeta Zamojska.

Czy Marcelina dopłynie do IO w Londynie? w Krakowie, Marcelina Radlińska zwyciężyła na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, na 50 metrów tym samym stylem była druga, a na 200 metrów stylem motylkowym i 200 zmiennym zajęła trzecie lokaty. Pozostali zawodnicy: Katarzyna Sędłak, Michał Brzuś i jego debiutujący w takiej imprezie koledzy ze złotej sztafety, zajęli miejsca poza pierwszą „10”. Trzecia edycja GP odbyła się w Łodzi. Marcelina Radlińska po tygodniowej przerwie w treningach, spowodowanej chorobą, jeszcze nie w pełni zdrowa odniosła kolejne sukcesy. Tym razem zaliczyła mniej startów, co miało przełożyć się na lepsze wyniki. Niestety, nie pozwolił na to osłabiony organizm i  skończyło się „tylko” dwoma trzecimi miejscami na 50 metrów motylkiem i 200 metrów stylem zmiennym. Ponownie bardzo dobrze pływał Michał Brzuś, który poprawił 2 kolejne rekordy klubu: na 200 met rów stylem grzbietowym(2:13.26) i 100 metrów stylem dowolnym (54.71). Poza pierwszą dziesiątką plasowali się: Katarzyna Sędłak, Łukasz Kulesza i  Igor Radwański - relacjonuje szkoleniowiec Orki. Sezon rozpoczęli również młodsi zawodnicy, którzy w  kategorii 10 i 11 lat podzielili między siebie

medale Mistrzostw Województwa Lubelskiego podczas zawodów w Puławach (12 listopada). W kategorii 10 - latek najszybsza na dystansie 50 metrów stylem klasycznym okazała się Julia Sawicka. Wynikiem 46.41 wywalczyła zloty medal i  tytuł Mistrzyni Województwa. W kategorii 11-latków w jej ślady poszedł Dawid Wiórko, który zdobył złoty medal na 100 metrów stylem zmiennym (1:18.21 - nowy rekord Orki) i srebrny medal na 50 metrów motylkiem. Rezultat Dawida na 100 zmiennym okazał się najlepszym wynikiem zawodów, według tabel punktowych FINA. Blisko podium uplasowali się: Jakub Bochniak - 4. na 50 klasycznym i 50 motylkiem, a także Aleksy Radwański 5. na 50 grzbietem. Kolejne starty zawodników Orki już wkrótce. W  dniach 3-4 grudnia powalczą o medale Mistrzostw Województ wa w  kategoriach 12-13, 14-15 lat i open na pływalni w Puławach. Wcześniej czekają ich finałowe rundy Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików, a także Wojewódzkiej Ligi Juniorów (12 lat i starsi), które rozegrane zostaną w  Zamościu 26 i 27 listopada. tom

Zamość Ligi halowe

Piłkarze wchodzą do hali W nadchodzący weekend ruszają rozgrywki Ligi LZS w piłce nożnej pod patronatem prasowym Gazety Zamojskiej. W rozgrywkach, podzielonych na 3 kategorie, zagrają: A - GIMNAZJA: Gimnazjum Radecznica, Stary Zamość I, Stary Zamość II, Szewnia Górna, Gimnazjum Nr 4 Zamość, Gimnazjum Nr 6 Zamość, Sitaniec, Skierbieszów B - DRUŻYNY PRZYZAKŁADOWE, SZKOLNE, AKADEMICKIE - Zart-Met Zamość, PSP Zamość, UKS III LO Zamość, AZS UP WNR Zamość, LKS Rozpacz Kalinowice, Verona Zamość, Login Profit Zamość,

ULKS Krokus Zamość, LKS Płoszczanin Płoskie, AZS PWSZ Zamość, UKS Skorpion Zamość, Kroczek Zamość, BKS Roztocze Krasnobród, GKS Perła Jatutów, Gmina Sitno, Carlos Zamość, KS Skaraszów, Miasto Zamość, Prawnicy Inter-Baum Zamość. Podział na grupy: I - PSP Zamość, AZS UP WNR, Verona, Inter-Baum; II Login Profit, Zart-Met, Rozpacz, Perła, Carlos; III - ULKS Krokus, Płoszczanin, III LO, Sitno, Miasto Zamość; IV - KS Skorpion, Kroczek, PWSZ, Roztocze, Skaraszów. C - KLUBY SPORTOWE: GKS Relax Radecznica, GLKS Omega Stary Zamość, LKS Orion Sthil

21

Jacnia, GKS Legion Komarów, GLKS Echo Zawada, LKS Duet Wychody Hubale, GKS Ostoja Skierbieszów. W każdym terminie mecze w poszczególnych grupach rozpoczynają się o godz. 9.00 (turniej poranny) i  o godz. 13.00 (turniej południowy). Losowanie podgrup odbywać się będzie odpowiednio o godz. 8.50 i 12.50. W sobotę, 26 listopada, zagrają: godz. 9.00 - grupa A; godz. 13.00 grupa C W niedzielę, 27 listopada zmierzą się: godz. 9.00 - grupy B I i B II; godz. 13.00 - grupy B III i B IV. Wszystkie mecze odbędą się w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 („Rolniczak”). tom

Liga Kobiet LZS - Wyniki I i II kolejki: KU AZS PWSZ W ZAMOŚCIU - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 2:1; AZS UP WNR W  ZAMOŚCIU - KU AZS PWSZ 2:0; UKS „ORZEŁ” STARY ZAMOŚĆ - GMINA SITNO 2:0; „ATOM” ŁABUNIE - GMINA SITNO 0:2; AZS UP WNR - „ATOM” ŁABUNIE 2:0. W tabeli prowadzi AZS UP WNR z 6 punktami na koncie przed Orłem Stary Zamość i Gminą Sitno - po 3 „oczka”. Liga Mężczyzn LZS - Wyniki I i II kolejki: AZS UP WNR W  ZAMOŚCIU - UKS „OLIMP” ZAMOŚĆ 2:0; „MOTO PA RTN ER” ZA MOŚĆ - AZS UP WNR 2:0, KU AZS PWSZ W  ZA MOŚCIU - WKS „TR ZEPIECIN Y” 2: 0; „MOTO PARTNER” - WKS „TRZEPIECINY” 2: 0 ; „PAW E X” GR A BOW I EC

- „SOKÓŁ” ZWIERZYNIEC 2:0; „ I N T E R C A R S” Z A MOŚĆ PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 2:1; „SOKÓŁ” ZWIERZYNIEC ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 2:0; „INTER CARS” - UKS „OLIMP” ZAMOŚĆ 2:0; „PAWEX” GR ABOWIEC ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 2:0; „MOTO PARTNER” - „INTER CARS” 1:2; PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - KU AZS PWSZ 2:1. Kolejne mecze w ZSP Nr 5 zaplanowano na 3 (kobiety) i 4 grudnia (mężczyźni). tom 1. KS „INTER - CARS” ZAMOŚĆ

3

7

6-2

171-126

2. KS „MOTO PARTNER” ZAMOŚĆ

3

7

5-2

137-136

3. KS „PAWEX” GRABOWIEC

2

6

4-0

100-59

4. KU AZS PWSZ ZAMOŚĆ

2

4

3-2

107-80

5. AZS UP WN ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU

2

3

2-2

90-84

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

2

3

2-2

80-76

7. STRAŻ POŻARNA ZAMOŚĆ

2

3

3-3

114-119

8. UKS „OLIMP” ZAMOŚĆ - GIM. NR

2

2

0-4

65-100

9. WKS „TRZEPIECINY”

2

0

0-4

61-100

10. KS „SOKÓŁ” ZWIERZYNIEC

2

0

0-4

55-100

11. UKS „III LO” ZAMO ŚĆ

0

0

0-0

0-0

Tomaszów Lubelski Tenis stołowy

Chłodna głowa Dąbrowskiego M icha ł Dąbrowsk i z w yciężył w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym, który rozegrany został 20 listopada w Tomaszowie Lubelskim. Tenisista Stone Master Trefla Zamość w decydującym, pełnym dramaturgii pojedynku, pokonał Alana Wosia (UKS Edbar 23 Lublin) 3:2. Wcześniej 20-latek z Trefla uporał się z dwoma klubowymi kolegami: Błażejem Ferensem (3:0) i w półfinale z Pawłem Rozwadowskim (3:1). W nagrodę podopieczny Kazimierza Wiszowatego zagra w II OTK (17-18 grudnia w Rzeszowie). - Grało mi się naprawdę dobrze, a przede wszystkim pracowała u mnie głowa. Byłem odpowiednio skoncentrowany, co stanowiło klucz do sukcesu. Szczególnie cieszy mnie zwycięstwo z Alanem Wosiem, bo wreszcie przełamałem złą passę w spotkaniach z zawodnikami teoretycznie lepszymi od siebie. Sam finał to ogromna dramaturgia z happy endem. Przegrywałem już 0:2 i 7:10, ale wybroniłem 3 piłki meczowe. W piątym secie było już 7:3 dla rywala, ale zdołałem się jeszcze pozbierać i wygrać decydujące piłki - opisał kulisy decydującego meczu sukcesu Michał Dąbrowski. W tomaszowskim turnieju bardzo dobrze spisała się również młodzież

Trefla. Paweł Rozwadowski pokonał w ćwierćfinale Daniela Puchalskiego 3:1, a Daniel Kisielewicz w identycznym stosunku ograł straszego kolegę z drużyny - Macieja Nowalińskiego. Czołowa "ósemka" II WTK: 1. Michał Dąbrowski - Trefl 2. Alan Woś - Ruch - UKS 23 Lublin 3-4. Daniel Kisielewicz, Paweł Rozwadowski - Trefl 5-6. Daniel Puchalski - Trefl, Jarosław Maruszczak - Sygnał Lublin 7-8. Bła żej Ferens, Maciej Nowaliński - Trefl tom

Michał Dąbrowski


www.zamojska.com

Gazeta

22 SPORT

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Zamość Halowa piłka nożna

Grać też potrafią!

Reprezentacja OKS Zamość Reprezentacja OKS ZOZPN Zamość okazała się bezkonkurencyjna w IX Halowych Mistrzostwach Sędziów o Puchar Prezesa LZPN. Zawody rozegrano w minioną niedzielę

(20 listopada) w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tego samego dnia odbył się również Turniej o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, w którym ponownie triumfowali gospodarze.

- W dotychczasowej historii rozg r y wek sęd z iom Ok r ęgowego Kolegium Sędziów z Zamościa jako pierwszym udało się obronić puchar zarówno w  Mistrzostwach, jak i Turnieju. Przypomnę, że rok temu w Chełmie również zwyciężyliśmy

w obu zmaganiach - skomentowały wyniki niedzielnych meczów zadowolony Andrzej Swacha, sekretarz Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Halowe Mistrzostwa Sędziów Piłkarskich o  Puchar Prezesa LZPN:OKS Chełm - OKS Zamość 1:3, KS LZPN - OKS Biała Podlaska 2:2, OKS Zamość - OKS Biała Podlaska 4:1, OKS Chełm - KS LZPN 4:3, KS LZPN OKS Zamość 1:1, OKS Biała Podlaska - OKS Chełm 6:3. Najlepszy zawodnik: Paweł Tucki (OKS Zamość); Najlepszy bramkarz: Tomasz Wilczyński (OKS Chełm); Król strzelców: Tomasz Korszeń (OKS Biała Podlaska) - 6 goli; Najstarszy zawodnik: Marian Bazan (OKS Zamość) 46 lat. Do reprezentacji KS LZPN na Mistrzostwa Polski Sędziów zostało powołanych 3 przedstawicieli OKS Zamość: Piotr Burak, Robert Kędziora i Michał Woś. W Tu r n i e j u o   P u c h a r Przewodniczącego KS LZPN spotkało się 5 ekip, bo do rozgrywek dołączyła Kadra LZPN. Gospodarze w drodze do sukcesu pokonali kolejno KS LZPN 4:0, Kadrę 5:2, OKS Chełm 9:0 i OKS Biała Podlaska 4:1.

- Oczywiście, że cieszę się z obu zwycięstw. Zabawa zabawą, ale na boisku nie było już mowy o  ulgowym traktowaniu rywala, bo każdy chciał wygrać. Jako gospodarze okazaliśmy się gościnni, organizując turniej najlepiej jak potrafimy. O miejscach i pucharach decydowały już nie uprzejmości, lecz umiejętności piłkarskie. I tu również stanęliśmy na wysokości zadania - podsumował zmagania Prezes ZOZPN, Stanisław Pryciuk. OKS ZOZPN Zamość: Marian Bazan (kpt), Piotr Burak, Przemysław Ciećko, Tomasz Folusiewicz, Jarosław Jasina, Robert Kędziora (br), Andrzej Kucharski, Łukasz Milichiewicz, Patryk Nadworski, Mariusz Słoboda, Paweł Tucki, Michał Woś, Tomasz Ba kunia k. Szef ek ipy: Witold Woś; Trener: Andrzej Kozłowski; Kierownictwo: Andrzej Swacha, Andrzej Duda, Krzysztof Fidor; Sędzia: Artur Tymecki. tom Końcowa kolejność: 1. OKS Zamość

3

7

8-3

2. OKS Biała Podlaska

3

4

9-9

3. OKS Chełm

3

3

8-12

4. KS LZPN

3

2

6-7

Zamość Halowa piłka nożna

Kraśnik Piłka nożna

Narybek walczył o Puchar

Przedłużyli sobie jesień

9 drużyn z rocznika 2002 walczyło 19 listopada w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji o Puchar Prezesa Autonomicznej Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej Hetman Zamość. O ostatecznej kolejności musiała decydować dodatkowa tabela, uwzględniająca wyniki meczów między trzema najlepszymi drużynami. W efekcie puchar Marcina Łysia zdobyli zawodnicy BKS Lublin, na drugim miejscu uplasował się AMSPN Hetman I Zamość, a najniższy stopień podium przypadł Stali Stalowa Wola. - To był bardzo emocjonujący turniej. Sytuacja w tabeli zmieniała się jak w kalejdoskopie. Zmagania były przez to bardzo ciekawe. Chłopcy pokazali dobrą grę i jestem z nich zadowolony - podsumował trener Hetmana, Andrzej Rycak. Wyniki meczów: Hetman - Hetman III 6:0 (Oliwer Maziarka 2, Jakub Małachowski 2, Krystian Laskowski, Łukasz Pokrywka); Hetman IV - Hetman II 3:0 (Damian Dołba, Jan Mróz, Paweł Żur) Tomasovia - Jedynka 6:0; BKS Lublin - OSiR Biłgoraj 1:1; Hetman Zamość - Stal Stalowa Wola 2:0 (Małachowski, Maziarka); Hetman II - Hetman III 0:0 ; Tomasovia - Hetman IV 7:0; Jedynka - OSiR 0:0 ; BKS Lublin - Stal 2:0 ; Het ma n - Het ma n II 9: 0 (Małachowski 3, Pokrywka 2, Oskar Nowak 2, Maziarka, Szymon Kubina); Hetman III - Hetman IV 2:1 (Wojciech Żukowski, Wiktor Zubrzycki - Kacper Laskowski); Tomasovia - Hetman II 8:0; Hetman IV - Jedynka 1:0 (Kacper Laskowski); Tomasovia - OSiR Biłgoraj 4:0; BKS Lublin - Jedynka 3:; Stal - OSiR 1:0;

Podopieczni Andrzeja Rycaka (Fot. www.hetman.zamosc.pl) BKS Lublin - Hetman Zamość 1:0; Stal - Hetman III 7:0; Hetman Hetman IV 3:0 (Małachowski, Nowak, Jakub Podoba); Tomasovia - Hetman II 7:0; Hetman III - Jedynka 1:1 (Mateusz Kalman); OSiR - Hetman IV 3:0; BKS Lublin - Tomasovia 2:2; Stal - Jedynka 3:0; OSiR - Hetman 2:1 (Maziarka); BKS Lublin - Hetman III 5:0; Stal Hetman II 8:0; Hetman - Tomasovia 3:0 (Małachowski, Maziarka, Podoba); Jedynka - Hetman III 4:0; OSiR Hetman II 6:0; Hetman IV - BKS Lublin 1:1 (Jan Mróz); Stal - Tomasovia 2:1; Hetman Zamość - Jedynka 2:1 (Pokrywka 2); OSiR - Hetman III 3:0; BKS Lublin - Hetman II Zamość 6:0; Stal Hetman IV 5:1 Paweł Żur (Hetman IV) Wy r óż n ien i a i ndy w idu a l ne otrzymali: Król Strzelców - Jakub Szuta (Tomasovia Tomaszów Lubelski) -

13 bramek; Najlepszy Bramkarz - Radosław Bartoszczyk (Hetman Zamość) Najlepszy Piłkarz - Karol Machowski (BKS Lublin) Składy drużyn: HETMAN Zamość - Radosław Bartoszczyk, Jakub Hubala, Krzysztof Kluczyński, Szymon Kubina, Krystian Laskowski, Jakub Małachowski, Oliwer Maziarka, Oskar Nowak, Jakub Podoba, Łukasz Pokrywka; trener Andrzej Rycak HETMAN II Zamość - Kacper Czekierda, Szymon Denkiewicz, Jakub Fidler, Kacper Kamiński, Szymon Kurzawski, Wojciech Nowak, Szymon Wosiura; trener Andrzej Rycak HETMAN III Zamość - Mateusz Gawryś, Jakub Gielmuda, Mateusz Kalman, Michał Mękal, Sebastian Naklicki, Filip Sobański, Wiktor Wasil, Wiktor Zubrzycki, Wojciech Żukowski; trener Paweł Rysak HETMAN IV Zamość - Filip Bida, Damian Dołba, Jakub Kołodziejczuk, Kacper Laskowski, Jan Mróz, Adam Pociennik, Patryk Suda, Michał Zabiciel, Wojciech

Ziemiński, Paweł Żur; trener Paweł Rysak BKS Lublin - Grzegorz Adamek, Krystian Bartoszek, Mateusz Gornowski, Karol Krukowski, Jakub Leszczyński, Wiktor Łuczkowski, Karol Machowski, Jakub Marek, Adam Muciek, Wojciech Nizio, Adam Polański, Kacper Pytka-Wasil, Filip Stasiak, Rafał Szady; trener Mariusz Żyszkiewicz JEDYNKA Krasnystaw - Szymon Czuba, Patryk Kondraciuk, Filip Kopańko, Jakub Nowak, Aleksander Pohl, Jakub Repeć, Maciej Stańczuk, Dawid Szczęch, Łukasz Szymczyk, Kamil Świetlicki, Bartosz Źrobek; trener Mariusz Wróbel OSiR Biłgoraj - Dominik Grzyb, Mateusz Koguc, Dawid Kozak, Bartłomiej Naworol, Michał Nawrocki, Jakub Piętak, Szymon Przybyłowicz, Paweł Siwiela, Bartłomiej Wach, Bartosz Zych; trener Łukasz Mazurek STAL Stalowa Wola - Kryspin Białas, Maciej Biedrzycki, Tymoteusz Buczek, Bartosz Górak, Filip Grabowski, Filip Iskra, Hubert Kozłowski, Jakub Lebioda, Kacper Marecki, Patryk Marut, Dawid Maślach, Jakub Niemiec, Jakub Turek, Cezary Żur; trener Marek Kusiak TOMASOVIA Tomaszów Lubelski Maksymilian Ecker, Damian Jarosz, Oskar Kapturkiewicz, Dominik Kumorek, Oskar Lasota, Jakub Maciejko, Szymon Małka, Kacper Polisiewicz, Patryk Pudełko, Sebastian Różycki, Mikołaj Sielewicz, Paweł Sikora, Maciej Stożek, Jakub Szuta, Jakub Wawrzusiszyn, Patryk Wereszczak, Oskar Wicijewski, Hubert Woś, Bartosz Zabandżała, Szymon Ziembiński, Adrian Żurawski; trener Andrzej Nowosielecki tom

1. BKS Lublin

8

18

21-5

2. Hetman Zamość

8

18

26-4

3. Stal Stalowa Wola

8

18

26-6

4. Tomasovia Tomaszów Lubelski

8

16

35-7

5. OSiR Biłgoraj

8

14

15-7

6. Hetman IV Zamość

8

7

7-21

7. Jedynka Krasnystaw

8

5

7-16

8. Hetman III Zamość

8

5

3-27

9. Hetman II Zamość

8

1

0-47

Co prawda czwartoligowcy mają już zimową przerwę, ale działacze Omegi Zamość zafundowali swoim piłkarzom przedłużenie sezonu jesiennego. W związku z tym zawodnicy, Dariusza Herbina w niedzielę, 20 listopada, sprawdzili swe umiejętności na tle trzecioligowca z Kraśnika. Towarzyska potyczka zakończyła się sprawiedliwym remisem 1:1. Stal objęła prowadzenie w  16. minucie, gdy Carlos przymierzył celnie z rzutu wolnego. Futbolówka posłana z  23 metrów skozłowała jeszcze przed, zastępującym Marka Baranowskiego, Mateuszem Bojarem i ugrzęzła w siatce. Goście wyrównali w 69. minucie. Wprowadzony chwilę wcześniej Bartłomiej Nizioł znalazł się tam, gdzie być powinien napastnik i dzięki temu został trafiony piłką, która sekundę później wpadła do bramki miejscowych. W drużynie Omegi Zamość testowany był Damian Bielec - były zawodnik Roztocza Szczebrzeszyn, a   o s t a t n i o pi ł k a r z S ok o ł a Zwierzyniec. Niewykluczone, że beniaminek IV ligi rozegra w najbliższym czasie jeszcze jedne mecz sparingowy. Stal Kraśnik - Omega Stary Zamość 1:1 Bramki: Carlos 16 Nizioł 69 O m e g a : M at e u sz B oj a r Denis, Sękowski, Luann, Fulara (80 Dy wański), Maciej Bojar, (15 Bielec) Ignaciuk (46 Maciej Bojar), Kamiński, Perin (70 Mazur), Andrade, Santos (60 Nizioł) tom


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

23

Poligowo

Za nami kolejna piłkarska jesień. Przynajmniej ta na boiskach Zamojszczyzny, bo ekstraklasowcy pomarzną jeszcze na podgrzewanych murawach do połowy grudnia. A co wydarzyło się kilka pięter niżej w piłkarskiej hierarchii? Przyznam szczerze, że gdybym 15 tygodni temu musiał odgadywać, jak będzie wyglądała sytuacja w tabeli naszych czwartoligowców, pomyliłbym się okrutnie

na ich niekorzyść. Beniaminek ze Starego Zamościa widział mi się mianowicie co najwyżej w połowie stawki, a zdziesiątkowanemu Roztoczu nie wróżyłem na koniec rundy dwucyfrowego wyniku punktowego. Dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. Omega u siebie nie pozwoliła wygrać nikomu, a sklecona naprędce i z czwartoligowych żółtodziobów ekipa ze Szczebrzeszyna uskładała wystarczająco wiele „oczek”, aby

spokojnie przezimować. W jednym i drugim przypadku są więc powody do zadowolenia. Nie umniejszając w żaden sposób osiągnięć zawodników i sztabów trenerskich, do beczki miodu trzeba dodać przysłowiową łyżkę, a przynajmniej łyżeczkę dziegciu. Zawierać będzie stwierdzenie, że w  porównaniu do ubiegłorocznego sezonu zdecydowanie mniej czwartoligowych drużyn gra w piłkę. Część

najzwyczajniej męczy się na boisku. Poza nim organizacyjnie również. Upraszczając sprawę, poziom schodzi na psy. Piętro niżej wszystko odbyło się zgodnie z planem. Zamojska ekipa nie pozostawiła złudzeń, kto jest najlepszy i na żadne emocje związane z walką o awans wiosną nie ma co liczyć. Więcej znaków zapytania towarzyszyć będzie zapewne walce o utrzymanie, choć cała sprawa może

zakończyć się nawet tragikomicznie. Poza Ładą Biłgoraj spośród najlepszych A-klasowców może bowiem nie znaleźć się więcej chętnych do biegania po boiskach okręgówki. A wówczas spadek nie zagrozi nikomu. Ale to jeszcze odległa perspektywa. W bliższej zimowa przerwa. A w niej pora na lizanie ran, planowanie i obserwację, jak też poradzi sobie nowa pani minister sportu.

Zamość Sportowe pasje

I Galeria Vlepek przeszła do historii 12 i 13 listopada Revia Park była gospodarzem I Międzynarodowej Galerii Vlepek Klubowych i Sportowych ze zbiorów Tomasza Pakuły oraz Najstarszego i Najlepszego Forum Vlepkowego w Polsce vlepy.fora.pl. Oprócz możliwości obejrzenia ponad 1300 vlepek nie zabrakło również innych atrakcji. Po otwarciu imprezy na parkingu przed galerią odbył się pokaz ekstremalnej jazdy ma motocyklach (stunt i freestyle) w wykonaniu Frantic Riders Squad Zamość. W niedzielę natomiast miały miejsce pokazy Freestyle Football z udziałem Michała Rycaja - brązowego medalisty Mistrzostw Świata z Malezji, a także Pawła Wier zchowsk iego i Serh iya My r on iu k a z Uk r a i ny. Nie

zabrakło również pokazów karate w wykonaniu Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego i pokazów tańca Patryka Kawki - Mistrza Świata w tańcu „Electric boogie”. Zwieńczeniem imprezy był panel dyskusyjny o piłce nożnej i kolekcjonerstwie wlep pod tytułem „Piłka nożna dla kibica”. Wzięli w nim m.in. udział: Zbigniew Masternak - prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg, a z zamiłowania piłkarz oraz Łukasz Drozd i Mateusz Idec - administratorzy portalu vlepy. fora.pl. - Przede wszystkim zależało nam na promocji ruchów kibicowskich. Podczas panelu dyskutowaliśmy na temat miejsca i roli kibica we współczesnym futbolu i I Galeria Vlepek miała być odzwierciedleniem tematu dyskusji - mówi Tomasz Pakuła. Nasza impreza to również ukłon wobec tych, którzy mają pasję i zajmują się zbieraniem vlepek. Ważne

jest dla nas, aby poprawić wizerunek kibiców, bo oni też potrafią się złączyć i realizować naprawdę wartościowe społecznie przedsięwzięcia. Impreza odbyła się pod patronatem prasowym Gazety Zamojskiej. tom

Młodzi karatecy ZKKT

Pokazy Freestyle Football

Pokaz ekstremalnej jazdy na motorach

Zamość Karate tradycyjne

Zawada Tenis stołowy

Jerozolima zdobyta

Medale rozdane

Złoty medal Jana Kłębka i brązowy Eweliny Pańczyk to dorobek reprezentantów Zamojskiego K lubu K a r ate Tr adyc y jnego w Mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie sportu, które 16 i 17 listopada odbyły się w Jerozolimie. Ogółem seniorska reprezentacja Polski wraca do kraju z 16 krążkami (8 złotymi, 2 srebrnymi i 6 brązowymi). Jan Kłębek w parze z Bartoszem

S k w a r s k i m z To m a s z o w a Lubelskiego wywalczyli złoto w kategorii „enbu”. Ewelina Pańczyk razem z siostrami Marciniak z Lublina zajęły natomiast trzecie miejsce w Kata Drużynowym. - Po zakończeniu mistrzostw, po gratulacjach za poziom i za jakość karate tradycyjnego, którą pokazaliśmy, powiedziałem zawodnikom, żeby pamiętali, że nie jest sztuką jednorazowo wygrać,

ale sztuką jest utrzymać jakość. Traktowaliśmy start w mistrzostwach Europy jako trening przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata, które odbędą się w Polsce. Historia tego startu zobowiązuje nas do utrzymania formy i pozycji, ale potrzebna jest też pokora - podsumował start Polaków Włodzimierz Kwieciński, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. tom

Zamość Siatkówka

Gdyby nie zagrywka... W meczu na szczycie Wojewódzkiej Ligi Juniorów UKS III LO uległ przed własną publicznością Avii Świdnik 0:3 (21:25, 18:25, 21:25). Podopieczni Jana Obszańskiego wcale nie musieli tego spotkania przegrać. Szwankowała jednak zagrywka. Dość powiedzieć, że gospodarze w trzecim secie zepsuli serwis aż siedmiokrotnie.

1. ASPS Avia Świdnik

7

13

20:7

2. ZKS Cukrownik Lublin

8

13

18:10

3. UKS III LO Zamość

8

13

17:15

4. UKS Tempo Chełm

8

12

17:16

5. LKS Cisy Nałęczów

7

8

7:20

6. MKS Opole Lubelskie

6

7

5:16

Sk ład U KS III LO : Er nest Kosa, Michał Mazurek, Krystian Gałan, Bartosz Wróbel, Patryk

Wędziński, Mateusz Waga, Mateusz Malinowski, Adam Zieliński, Adam Podpora, Patryk Miśko, Wojciech Tomaszewski, Łukasz Kozłowski, Łukasz Stefański. W przedostatniej kolejce zamościanie zagrają na wyjeździe 27 listopada z Cisami Nałęczów. tom

W ubiegłym tygodniu w hali w Zawadzie o medale walczyli szachiści. 19 listopada ponad 80 zawodników w 7 kategoriach wiekowych wzięło udział w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość w tenisie stołowym. Orga nizatorem zawodów było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, ULKS Trefl Zawada, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Miasta Zamość i Stowarzyszenia na R zecz A kt y w i zacji Osób B ez r ob ot nyc h w Z a mo ś c iu. Klasy f ikacja w poszc zególnych kategoriach: Dziewczęta, rocznik 2001: 1. Sandra Niedźwiecka - Siedliska, 2. Ewa Wysok UKS Iskra Sitno, 3. Julia Miszczuk - UKS Olimpijczyk Sitno, 4. Izabela Charkot - Gorajec; Chłopcy, rocznik 2001: 1. Jakub Buczak SP Zawada, 2. Dominik Dadia - UKS Iskra Sitno, 3. Paweł Dyjak - UKS Olimpijczyk Sitno, 4. Bartłomiej Mikuliński - MUKS Roztocze Szczebrzeszyn; Dziewczęta, rocznik 2000 -1999: 1. Agata Kornas - UKS Optima Zamość, 2. Agnieszka Jankowska - UKS Olimpijczyk Sitno, 3. Wiktoria Czechońska - SP nr 1 Szczebrzeszyn, 4. Aleksandra Łuczka - UKS Iskra Sitno; Chłopcy, rocznik 2000-1999: 1. Wiktor

Banach SP nr 1 Szczebrzeszyn, 2. Michał Wawrzkiewicz - SP Zawada, 3. Krystian Magryta - UKS Iskra Sitno, 4. Krystian Petz UKS Olimpijczyk Sitno; Dziewczęta - gimnazja: 1.Małgorzata Łuczka - UKS Iskra Sitno, 2. Ewelina Żurek - Gorajec, 3. Magdalena Stefańska - MUKS Roztocze Szczebrzeszyn, 4. Julia Płoszaj G. Nr 2 Zamość; Chłopcy - gimnazja: 1. Patryk Wieczorek MUKS Roztocze Szczebrzeszyn, 2. Mateusz Różycki - G. Nr 3 Zamość, 3. Paweł Makowski - UKS Iskra Sitno, 4. Grzegorz Olek - Gorajec; Mężczyźni:1. Artur Orłowski - ULKS Trefl Zamość, 2. Daniel Godzisz - KS Sokół Zwierzyniec, 3. Krzysztof Gilewski - Sitno, 4. Tadeusz Chwiejczak - MUKS Roztocze Szczebrzeszyn.

Najlepsi pingpongiści otrzymali medale, statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawody sędziowa ł Piot r Kostrubiec. tom

Podium w kategorii gimnazjalistek


www.zamojska.com

Gazeta

24 Z OSTATNIEJ STRONY

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 45 (123) | 22 listopada - 28 listopada 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Obchody roku Liszta

Szilasi zagrał w Zamościu dla Liszta

Uczestnicy koncertu 14 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu koncert dał znany węgierski muzyk Alex Szilasi. Koncert był jedną z form obchodów roku Ferenca Liszta. W tym roku na całym świecie obchodzona jest 200. rocznica urodzin Ferenca Liszta. W związku z tą datą rok 2011 został ogłoszony rokiem Liszta. Ferenc Liszt to charyzmatyczny wirtuoz fortepianu, genialny kompozytor porywających Rapsodii Węgierskich, wirtuozowskich etiud, nowatorskich Poematów Symfonicznych, Symfonii Faustowskiej, Symfonii Dantejskiej, wirtuozowskich utworów fortepianowych, a także transkrypcji fortepianowych symfonii Beethovena i Berlioza.

Koncert ten został zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu oraz dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. W uroczystości wystąpili młodzi artyści - uczniowie szkoły, a niewątpliwie największą gwiazdą wieczoru był wybitny węgierski pianista Alex Szilasi, który specjalnie dla nas przyjechał z Budapesztu. Z racji, iż koncert był wyjątkowy - publiczność wypełniła salę koncertową po brzegi. Gościem specjalnym był również Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pan Janusz Kiecana, a także zastępca dyrektora pani Katarzyna Kuchta. W krótkim wystąpieniu przedstawili informację

o obchodach roku Liszta w Szkole Muzycznej, a także zaprezentowali postać oraz dorobek artystyczny głównego bohatera wieczoru - koncertującego na całym świecie artysty pana Alexa Szilasiego. Ciekawostką, którą podzielił się ze słuchaczami Janusz Kiecana, a bezpośrednio związaną z występującym artystą, jest fakt, iż Alex Szilasi dokonał w Budapeszcie niezwykłego odkrycia. W 2005 roku w przepastnych magazynach budapeszteńskiego Muzeum Sztuki Użytkowej artysta odnalazł świetnie zachowany złoty fortepian legendarnej marki Pleyel, ozdobiony pięknymi wzorami w stylu neorokoko. Jest to niezwykle rzadki egzemplarz „złotego Pleyela”, wyprodukowanego zaledwie w trzech egzemplarzach: jeden do dziś jest w posiadaniu angielskiej królowej,

Moim zdaniem

Marek Pogódź - były piłkarz „Hetmana” Zamość i „Górnika” Łęczna: - Jest to jedna z największych głupotek, jakie popełnił PZPN. Jednak myślę, że w końcu ktoś pomyśli i zdecyduje o tym, że znajdzie się miejsce na koszulce dla ORŁA i dla logo PZPN. Robert Kulik - trener „Echa” Zawada: - Moim zdaniem długoletnia tradycja Kadry Polski związana z Orzełkiem na koszulkach powinna być kontynuowana. Głupota członków PZPN nie zna granic. Ciekawe co jeszcze wymyślą? Wizerunek PZPN i tak już jest bardzo mizerny, więc ważniejsze jest dobro polskiej piłki i kibiców. Ja osobiście bez Orzełka na koszulkach Reprezentacji Polski nie wystąpiłbym w meczu. Zbigniew Pająk - trener „Roztocza” Szczebrzeszyn: - Osobiście jestem za kontynuacją obecności Orzełka na koszulkach reprezentacji Polski w piłce nożnej jako godła państwowego. W najlepszych wynikach i osiągnięciach piłkarskiej reprezentacji Polski Orzełek był zawsze obecny. Moim zdaniem Orzeł, jako godło państwowe motywuje i przyciąga zawodników chcących być reprezentantami Polski w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych. Sam doskonale to pamiętam, kiedy jako junior „Lublinianki” powołany byłem na zgrupowanie kadry juniorów. Brak godła państwowego na koszulkach reprezentacji w ostatnich meczach sparingowych z drużynami Włoch i Węgier był zauważalny w zachowaniu kibiców i większości społeczeństwa polskiego. Dziwna to sprawa z usunięciem Orzełka z koszulek reprezentacji, kiedy Polska jest współorganizatorem Mistrzostw Europy. To państwo polskie buduje stadiony i całą infrastrukturę związaną z EURO 2012. Jestem przekonany, że większość Polaków jest za obecnością Orzełka na koszulkach reprezentacji. To powinno przyczynić się do zmiany decyzji władz PZPN i powrotu godła.

Jagielska, Tatiana Kucharuk, Alicja Słupska i Arkadiusz Twarożek. Druga część koncertu w całości należała do pana Alexa Szilasiego. Utwory Liszta w interpretacji artysty pochodzącego z ojczyzny kompozytora wzbudziły liczne emocje wśród przybyłej publiczności. Alex Szilasi grał na nowym fortepianie koncertowym KAWAI model SHIGERU - zakupionym do auli szkoły dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doskonała, niezwykle ekspresyjna gra artysty na długo pozostanie w pamięci zamojskiej publiczności. Pianista z pomocą tłumaczki - Ewy Surmacz wzbogacił swój występ o obszerne komentarze do prezentowanych utworów, dzięki czemu odbiór ze strony publiczności był o wiele ciekawszy, a słuchacz z łatwością mógł przenieść się w bardzo interesujący świat muzyki węgierskiej. Piękny wystrój sali koncertowej, a także świetne warunki akustyczne, które podkreślał po koncercie sam artysta, niewątpliwie wpłynęły na jeszcze lepszy odbiór koncertu. To już kolejny wyjątkowy recital, który odbył się w sali koncertowej. Dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza wszystkich melomanów oraz miłośników muzyki na kolejne koncerty oraz muzyczne spotkania do Państwowej Szkoły Muzycznej I i I I s t o p n i a i m . K a r ol a Szymanowskiego w Zamościu. Katarzyna Kuchta, red.

Za kulisami

Piłkarska reprezentacja Polski podczas niedawnych meczów z Włochami i Węgrami wystąpiła w nowym modelu koszulek, w którym biało-czerwonego orzełka zastąpiło logo Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zwolennicy tego pomysłu wskazują, że niewiele już reprezentacji europejskich ma państwowe godło na koszulkach, tak więc wspomniana zmiana jest znakiem postępu. Przeciwnicy twierdzą, że jest to złamanie wieloletniej tradycji. Która z tych stron ma rację? Czy na wprowadzeniu tej idei w życie nie ucierpi wizerunek PZPN-u wśród ogółu kibiców? A może nie ma się o co spierać, bo najważniejsi są piłkarze i ich gra? Piotr Welcz - trener „Olimpii” Miączyn: - Jestem przekonany, że tradycja i przywiązanie do symboli narodowych jest to coś szczególnego dla każdego Polaka. To m.in. dzięki tym wartościom Polacy w swoich dziejach kilkakrotnie ratowali swoją Ojczyznę i polski język. To prawda, że dziś wszystko zmierza do europeizacji i powszechnej globalizacji, lecz każdy Polak nie może zapominać o swojej prawdziwej tożsamości, bo tylko to pozwala na pełną suwerenność i niepodległość. Dlatego też jestem głęboko poruszony, że kilku działaczy z Centrali PZPN podejmuje kontrowersyjną decyzję wbrew woli milionów polskich kibiców i milionów Polaków, którzy nie interesują się piłką, ale mają przywiązanie do polskich emblematów narodowych. Czy jest jakakolwiek cena, która potrafi zrekompensować nieobecność polskiego Orła na koszulce reprezentacyjnej? Mam nadzieję, że tym razem komercja przegra z wszechobecnym duchem narodowym, a panowie, którzy podjęli taką decyzję, poniosą w niedługim czasie odpowiednie konsekwencje, gdyż Polska jest tylko jedna i nie ma żadnych innych jej wersji czy modyfikacji.

drugi można podziwiać w salonie Pleyel w Paryżu, trzeci został właśnie odnaleziony w Budapeszcie. Instrument, o którym mowa, okazał się własnością polskiego arystokraty - hrabiego Jana Stanisława Zamoyskiego, o czym świadczy wyraźny duży napis ołówkiem „Comte Jean Zamoyski” w środku fortepianu. Potwierdzają to archiwa firmy Pleyel, do których dotarł Alex Szilasi. Złoty fortepian jest nieuszkodzony, jedynie ołowiane części mechanizmu uległy zatarciu wskutek upływu czasu. W 2006 roku instrument został wstępnie odrestaurowany dzięki wsparciu finansowemu manufaktury Pleyela oraz Węgierskiego Ministerstwa Kultury. To niezwykłe odkrycie w sposób szczególny wpisuje się w dzieje i historię związaną z Zamościem, a także rodem Zamoyskich. W dalszej części koncertu, który poprowadziła pani Ewa Jagielska przyszedł czas na popisy uczniów Szkoły Muzycznej, którzy prezentowali się w repertuarze Ferenca Liszta. W koncercie udział wzięli: Angelika Czujkowska, Natalia Strach, Aleksander Surmacz, Kamila Tarnawska, Jakub Czerski i Jakub Waszczuk - któremu akompaniowała Eliza Holko oraz najmłodsi uczniowie szkoły w interpretacji przestrzenno - ruchowej fragmentu utworu Liszta „Taniec w wiejskiej karczmie”. Uczniów przygotowali nauczyciele: Jan Bednarz, Ewa

Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sensacyjne wydarzenia, skandale i dziwaczne okoliczności różnych historii są pożywką dla mas. Przyciąga nas niecodzienność takich zjawisk, fascynuje fakt, że dzieją się gdzieś obok, ale jednocześnie cieszymy, że nie dotykają nas bezpośrednio. Podobnie rzecz ma się ze światami czy środowiskami, których częścią nie jesteśmy i nigdy nie będziemy: świat naprawdę wielkich pieniędzy, gwiazd i sław muzyki, wybiegów mody, a nawet kulisy funkcjonowania luksusowych hoteli, nadmorskich kurortów czy linii lotniczych. Kto nie chciałby wiedzieć, co kryje się za uśmiechem recepcjonistki czy boya hotelowego? Co dzieje się w kuchni, skoro właśnie spaliło się danie dnia, a zamówienia czekają? Co wyrabia obsługa, kiedy leżymy na leżaku z drinkiem z parasolką przekonani, że dostajemy to, za co zapłaciliśmy? Dodajmy jeszcze, że jest to sześciogwiazdkowy hotel, gdzie wymagania rosną wprost proporcjonalnie do wydawanych tu pieniędzy. Szejkowie ze swoimi żonami, zwariowani biznesmeni, bogate kobiety w kryzysie wieku średniego, intrygi i tajemnice - to nie jest świat dostępny dla każdego. Zastanawiasz się czasem, co się dzieje z pasażerem linii lotniczych,

który umrze podczas lotu? Co czeka wyjątkowego rozrabiakę na pokładzie? I co robi pilot podczas przerw w lotach? Albo jak to się dzieje, że nagle powstaje zespół pop składający się z czterech czy pięciu członków? Co się dzieje na trasach koncertowych? I dlaczego girlsbandy kosztują więcej niż boys-bandy? Brytyjka Imogen Edwards - Jones miała pomysł na bestseller i okazało się, że trafiła w przysłowiową dziesiątkę. Jest autorką rozchwytywanej serii książek ujawniających kulisy funkcjonowania drogich hoteli, linii lotniczych, branży modowej czy muzycznej. Do współpracy zaprasza zawsze osoby bardzo blisko związane z każdym ze światów i dlatego też na każdej pozycji umieszcza pod swoim nazwiskiem dopisek - Autor Anonimowy. Pisarka nigdy nie zdradziła nazwisk swoich informatorów i tym samym zapracowała na stuprocentowe zaufanie, objawiające się wiedzą o najpikantniejszych i najbardziej strzeżonych tajemnicach. Jej książki noszą tytuły: "Hotel Babylon", "Air Babylon", "Pop Babylon". Ostatnią wydaną w Polsce jest zaś "Fashion Babylon" - o kulisach najbardziej snobistycznego biznesu świata czyli przemysłu modowego. Kto decyduje, co jest tego sezonu modne? Dlaczego jedna kiecka kosztuje 3 tysiące funtów, a druga tylko 30? Co sprawia, że jedna z modelek jest w sezonie najlepsza, a kreator mody na piedestale? Czy modelki faktycznie nic nie jedzą czy może objadają się, a to geny robią swoje? Książka, podobnie, jak reszta pozycji Imogen jest fabularyzowana. Mamy fikcyjną bohaterkę i

jednocześnie narratorkę - anonimową, cenioną brytyjską projektantkę. Wszystkie jednak historie opisane w "Fashion Babylon" zdarzyły się naprawdę, a celebryci są tu po prostu sobą. Szokujące, czasem komiczne sytuacje i zdarzenia, wzloty i upadki, przekręty, narkotyki, konkurencja i obłęd są przedstawione tak, jak opisał je Autor Anonimowy, czyli grupa wysoko postawionych osób, pracujących w świecie mody. Akcja obejmuje sześć miesięcy z życia projektantki, w czasie, gdy powstaje nowa kolekcja. Dzięki reporterskiej przenikliwości Imogen przedzieramy się przez perfekcyjnie zorganizowany biznes, w którym kobietom płaci się dziesiątki tysięcy funtów za założenie konkretnego ubrania, i gdzie nieodpowiednia długość spódnicy może kogoś kosztować karierę. Poznajemy sekrety i anegdoty zakazanego świata mody: "projektanci wiecznie kradną ubrania. Wszyscy szukają ciuchów vintage na Portobello, wycinają metkę i prezentują je na wybiegu" - oto cytat z książki. Przekonujemy się, że to świat, który ponad wszystko kultywuje wizerunek: "możesz być zagłodzona, pijana i na haju, z wyschniętymi nerkami i wątrobą pięćdziesięcioletniego pijaka, ale dopóki umiesz przejść po wybiegu, wyglądając bajecznie - kogo to obchodzi?" Pieniądze, sława i zero moralności - "Fashion Babylon" to nieocenzurowane, brutalne wręcz spojrzenie na to, co naprawdę dzieje się za kulisami wybiegów mody. Może to nie literatura najwyższych lotów…, ale czyta się ekspresowo. Polecam.

Gazeta Zamojska  

Nr 45 (123)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you