Page 1

42

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 40 cena

5% VAT

numer

(118)

W tym tygodniu losujemy kolejne 10 nagród

amo ska

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

KONKURSOWI PATRONUJĄ

02

STRONA

rekLaMa

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

18 października - 24 października 2011 ISSN: 2080-3206, Nr indeksu: 254762 e-mail: redakcja@zamojska.com Wyłącznie polski kapitał

Szkoła

Aktualności

Sport

protetyka implantologia endodoncja pod mikroskopem leczenie w znieczuleniu ortodoncja

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

22-400 Zamość, ul. Śląska 40

www.zamojska.com

www.bezbolesnie.pl tel. 84 639 63 30, tel. kom. 500 028 652, e-mail: rejestracja@multimed.zam.pl

Odwiedzaj codziennie

- Chcemy, aby nasze dzieci za odpłatnością miały dodatkowe zajęcia w przedszkolu - deklarowała grupa rodziców z Zamościa. - W przedszkolach samorządowych nie ma miejsca na komercję czy segregację uczniów - odpowiadał szef zamojskiej oświaty dr Kazimierz Chrzanowski.

Biznes czy edukacja?

Szymański zasłużony - odznaczony

15

STRONA

Piotr Szymański, lider zamojskiego zespołu ONI, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaczenie w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego wręczył artyście prezydent Marcin Zamoyski.

Dlaczego w autach wybuchają pożary? 07

STRONA

Wybory po zamojsku

12

r e k L aMa

Masz starszy samochód albo trzymasz go w miejscu, gdzie w pobliżu są gryzonie? Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na instalację elektryczną STRONA pojazdu.

11

STRONA

PO przed PiS-em, Ruchem Palikota, PSL-em i SLD - takie były wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 9 października. Na Zamojszczyźnie klasyfikacja ta wyglądała nieco inaczej.

Sokół odleciał i przyleciał Jeszcze w ubiegłym tygodniu Andrzej Sokół przedstawiał dziennikarzom plany naprawy PKS Zamość i wyprowadzenia spółki na prostą. Po paru dniach stwierdził, że rezygnuje ze stanowiska i we środę odszedł z firmy. W poniedziałek jednak... ponownie był prezesem PKS. r e k L aMa

03

STRONA

Szkoła Jazdy L – CAR

Prowadzi kursy poranne, weekendowe, ekspresowe, jazdy doszkalające trasami egzaminacyjnymi. Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, badania lekarskie, jazdy przed egzaminem gratis.

Zamość ul. Partyzantów 39 (obok autokomisu) tel. 500 456 255, e-mail: jkanarszczuk@poczta.onet.pl


REGION

www.zamojska.com

Gazeta

2

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Pytanie: Ile eksponatów znajduje się w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem? Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

Pytanie zadaje Anna Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Żdanowie Pytanie: Ile szkół funkcjonuje na terenie Gminy Zamość?

a) Ich liczba zawiera się w przedziale od 50 do 100 sztuk b) 244 sztuki c) Jest ich ponad 300 sztuk

Po odbiór nagród zapraszamy:

b) 17 c) 13 Wskazuję instytucję:

a) Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd

b)Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

Odpowiedzi udzieli³: Zapraszamy do konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w restauracji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Gmina Zamość nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl także jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiącu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Listę laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień zamieścimy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej „Video-Kadr” oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących.

1. Iwona Świętochowska, Zwierzyniec 2. Damian Wolanin, Sułów 3. Agnieszka Kusz, Biłgoraj 4. Anna Kwiatkowska, Zamość 5. Lucyna Wlizło, Zamość (3 kupony) 6. Irena Kozak 7. Dominika Lis, Zamość 8. Joanna Pituch, Zamość 9. Zygmunt Narecki, Zamość 10. Andrzej Witold, Zamość

Gazeta

a) 6

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

amo ska

Nagrody należy odebrać NIEZALEŻNY TYGODNIK w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRZEGLĄD RYNKU ZBÓŻ

Aktualnie notowane są spadki cen płodów rolnych. W ostatnim czasie ceny pszenicy i kukurydzy spadły o ponad 40 zł/T. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w całym ubiegłym sezonie 2010/2011, czyli od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, import zbóż do kraju wyniósł 1 185 tys. ton, co oznacza wzrost o niespełna 2 proc. w skali roku. Najw ięcej w za kończony m sezonie sprowadzono pszenicy (555 t ys. ton) i k u k u r yd z y (434 tys. ton). Warto zauważyć, iż

w sezonie poprzednim 2009/2010 zaimportowano aż 737 tys. ton pszenicy, a kukurydzy zaledwie 285 tys. ton. Pszenicę do Polski sprowadzano głównie z Niemiec i Czech, mniej zaś z Danii i Ukrainy. Natomiast największymi dostawcami kukurydzy były Węgry i Słowacja, a w mniejszym stopniu Ukraina i Czechy. W przypadku jęczmienia w sezonie 2010/2011 wolumen importu osiągnął poziom 171 tys. ton (+42 tys. t r/r), żyta 18 tys. ton (+13,5 tys. t r/r). Z drugiej strony najnowsze dane Ministerstwa Finansów wskazują na spadek eksportu polskich zbóż w zakończonym sezonie 2010/2011 do 1451 tys. ton, wobec 2204 tys.

ton w sezonie 2009/2010 (-34 proc. r/r). Oznacza to, iż bilans wymiany handlowej zbóż w ubiegłym sezonie nadal był dodatni, jednakże nadwyżka eksportu nad importem spadała w skali roku blisko czterokrotnie do 266 tys. ton. Analiza struktury eksportu wskazuje, iż udział pszenicy wyniósł o ponad 55 proc. i ukształtował się na poziomie 807 tys. ton wobec 1167 tys. ton przed rokiem. Jednocześnie nastąpił znaczący spadek wywozu żyta. W sezonie 2009/2010 wyeksportowano z kraju 513 tys. ton tego zboża, a w sezonie ubiegłym zaledwie 198 tys. ton. Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym odbiorcami

polskiego ziarna były niemieckie przedsiębiorstwa. Od początku bieżącego sezonu 2011/2012 Komisja Europejska wydała zezwolenia na eksport ponad 6 mln ton zbóż, co oznacza spadek o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. W tym samym czasie Komisja wydała licencje na import 4 mln ton zbóż, podczas gdy rok temu do końca września wydano licencje na przywóz niespełna 2,6 mln ton ziarna. Eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej oczekują, iż eksport zbóż z UE-27 spadnie w sezonie 2011/2012 z blisko 33 mln ton do 23 mln ton, podczas gdy import zmniejszy się z

niespełna 13 mln ton do ok. 11 mln ton. Ty m sa my m proponujemy Państwu dokonanie sprzedaży zgromadzonych płodów rolnych. Jednakże jeśli mają Państwo możliwość składowania towaru, dobrym rozwiązaniem jest oczekiwanie na lepszą sytuację. Miejmy nadzieję, że obecny stan poprawi się i ceny znów zaczną rosnąć. Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju Oprac. własne na podst. źródeł internetowych


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POLITYKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Zamość Przyszłość PKP LHS

Zamość Wizyta prezydenta RP

Szeroki tor dla samorządów?

Komorowski w Zamościu

Nie tak dawno przedstawiliśmy cele strategiczne spółki PKP Linia Hutniczo-Szerokotorowa, mającej swoją siedzibę w Zamościu i obchodzącej jubileusz 10-lecia istnienia. Być może jednak będą one wymagały zmian w sferze właścicielskiej. Józef Marek Kowalczyk, Szef Komisji Infrastruktury Krajowej Izby Gospodarczej, pod koniec września zgłosił postulat rozpoczęcia dyskusji nad możliwością usamorządowienia PKP LHS, jako jednego z elementów ułatwiających realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Są nimi: zwiększenie możliwości przewozowych do 13 mln ton rocznie, a także przygotowanie i zrealizowanie programów inwestycyjnych gwarantujących zwiększenie przepustowości linii nr 65 (której zarządcą również jest PKP LHS) o połowę w stosunku do obecnych możliwości. Pozytywnie na ten temat wypowiedział się Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego. Sceptycznie do

sprawy podeszli zaś byli minister transportu Tadeusz Syryjczyk, członek zarządu PKP SA Paweł Olczyk i obecny wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Andrzej Massel. Pomysł nieco zmodyfikował w swoim komentarzu na portalu rynek-kolejowy.pl jeden z najbardziej cenionych w kolejowym środowisku obserwatorów tej branży, kryjący się publicznie pod pseudonimem Olgierd Jedlina. „Kiedyś w  końcu będzie trzeba oddzielić działalność zarządzania infrastrukturą od realizowania przewozów. Pierwsza część aż się prosi do podporządkowania samorządom wojewódzkim, moim zdaniem. Nie wszystkim. Na pewno lubelskiemu i podkarpackiemu. Kwestia świętokrzyskiego i małopolskiego jest do rozważenia. Nie ma się co czarować, PKP PLK nienawidzi lokalnych linii. Zwłaszcza niezelektryfikowanych. Za chwilę będzie stawiać samorządy pod ścianą: albo dajecie kasę, albo zamykamy. A za przyzwoity standard utrzymania będzie chciała kasy absurdalnej. Tymczasem LHS

potrafi i lubi dbać o tego typu linie. I w lubelskim oraz podkarpackim trochę takich linii jest. Ciemno widzę ich przyszłość pod zarządem PLK-i, choć lubelski oddział naprawdę się stara i  jestem pod wrażeniem tego co robią. Te kilka samorządów powinno się dogadać i położyć kasę na stole. Dużo tego nie trzeba. PKP sprzedaje ostatnio wszystko w okolicy nominalnej wartości udziałów/akcji. Połowa zysków (połowa do zostawienia w spółce) powinna pozwolić na pokrycie kosztów na przykład obsługi obligacji wyemitowanych na ten zakup. Kapitał do spłaty będzie po zbyciu części wydzielonej części przewozowej” napisał Jedlina. Na razie wiadomo, że samorządy wojewódzkie nie myślą poważnie o  przejęciu PKP LHS. Być może jednak przyszłość, a  zwłaszcza konieczność uregulowania kwestii zarządzania linią szerokotorową i obsługą przewozów na niej, spowoduje, że będą musiały poważniej pochylić się nad problemem i podjąć decyzje w tej sprawie. rmar

Zamość Zawirowania wokół PKS

Bronisław Komorowski przyjechał w poniedziałek (17 października) z oficjalną, dwudniową wizytą do Zamościa. W pier wszy dzień w izy ty, w poniedziałek o 16.00 Komorowski złożył kwiaty w miejscu pamięci na zamojskiej Rotundzie. We wtorek weźmie udział uroczystym otwarciu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 i  Gimnazjum nr 6. Uroczystość zaplanowana na godzinę 9.40. O  10.30 prezydent weźmie udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wy ż sz ej Sz kole Z awo dowej i m. Sz y mon a Sz y monow ic a w Zamościu, w budynku przy ulicy Zamoyskiego 64. Czy do wizyty skłoniła go może bogata oferta promująca miasto, czy też wywołująca wiele emocji reklama „Biedronki” o kapuście pekińskiej „z Zamostia”? Postanowiliśmy spytać w Ratuszu - Cieszy nas, że prezydent R P, m i mo gor ąc ego ok r e s u

Andrzej Sokół

Powody rezygnacji Sokoła nie były do końca znane. Sam prezes PKS nie chciał o nich mówić. Poza tym, że złożył on do Rady Nadzorczej pismo, w którym wycofuje zgodę na prezesowanie, niewiele było wiadomo. PKS Zamość dostał niedawno dofinansowanie z województwa w wysokości 3 mln złotych. Prezes wypłacił

przy ulicy Hrubieszowskiej na pasaż handlowy, mówił także o konieczności zwiększenia liczby połączeń dalekobieżnych. Przypomnijmy, że Andrzej Sokół od kilku lat zasiadał w Radzie Nadzorczej PKS Zamość, a do połowy lipca był jej przewodniczącym. Po rezygnacji ze stanowiska przez Tadeusza Kunę, został

należności pracownikom i spłacił część wierzycieli. Przedstawiał w tedy wizje modernizacji firmy i zmienienia części dworca

oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa PKS Zamość. Następnie został zatwierdzony 8 października na szefa firmy. Po jego rezygnacji jednak wszystkie kwestie, które podejmował, stanęły w martwym punkcie, ponieważ bez sternika ani rusz. W sobotę odbyło się zebranie zarządu województwa lubelskiego, który jest właścicielem zamojskiego PKS. Tym czasem w poniedziałek okazało się, że... Andrzej Sokół ponownie jest szefem zamojskiego PKS. Jak to możliwe? - Przekonano mnie, bym wrócił – odrzekł stary-nowy prezes. Dla lekko skołowanych czytelników w ramach wyjaśnienia dodamy, że prezes Sokół wycofał swoją rezygnację i będzie nadal piastował to stanowisko. dacz

Moim zdaniem Niedawno ogólnopolskie media obiegł film z zatrzymania młodego człowieka, który przez nieodpowiedzialne zabawy nożem stwarzał niebezpieczeństwo dla zwykłych przechodniów na zamojskiej Starówce. Zatrzymała go policja, choć dużo wcześniej mogła to uczynić Straż Miejska. Czy ten incydent można uznać za jednorazową wpadkę, czy też Straż Miejska w Zamościu generalnie pracuje nie najlepiej? Janina Gąsiorowska - Przewodnicząca Zarządu Os. Orzeszkowej-Reymonta: - Współpracuję ze Strażą Miejską już wiele lat. Ja ich ogromnie szanuję, bo oni są bardzo grzeczni, uczynni i ogólnie na moim osiedlu pracuje mi się z nimi dobrze. Uważam jednak, że w sytuacji, gdy zjawia się groźny człowiek z nożem, to oni sobie jakoś powinni poradzić, wszak to też są silni mężczyźni i znają chyba sposoby na obezwładnienie napastnika, a przynajmniej powinni je znać. Jeżeli nie znają, to powinni się tego nauczyć. Zauważyłam bowiem, że policji jest mało i zajmuje się ona przestępczością, bo ta wzrasta i dlatego nie zawsze mogą przybyć do takich sytuacji. Uważam więc, że Straż Miejska powinna przejść wszelkie szkolenia, żeby nie wołać o pomoc policji. Wiesława Dubienka - Przewodnicząca Zarządu Os. Planty: - Jeśli chodzi o współpracę Straży Miejskiej z zarządami osiedli, jesteśmy bardzo zadowoleni. Przychodzą na każde nasze zebranie, pytają co słychać i jakie mamy problemy. Przynajmniej jeśli chodzi o Osiedle Planty. Maria Stręciwilk-Gościcka, Przewodnicząca Zarządu Os. Zamoyskiego: - Zbyt rzadko widuję Straż Miejską na moim osiedlu. Byłoby wskazane i zasadne, żeby przynajmniej od czasu do czasu - raz lub dwa razy w tygodniu - któryś z panów pokazał się u nas. Na razie widzę ich stanowczo za rzadko. Tomasz Wyrostek - Przewodniczący Zarządu Os. Kilińskiego: - Jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Kilińskiego jestem bardzo zadowolony ze współpracy ze Strażą Miejską. Przychodzą na zebrania i aktywnie w nich uczestniczą. Widać ich na osiedlu w tych miejscach, gdzie powinni być. Sugerowałbym jednak więcej patroli i zwiększenie stanu liczebnego strażników.

powyborczego, przyjął zaproszenie prezydenta Marcina Zamoyskiego i znalazł czas, aby odwiedzić nasze miasto. Prezydent ma okazję zobaczyć jak Zamość się rozwija i jak przebiega jego rewitalizacja. Może się przekonać, że na wschodzie też można inwestować - powiedział nam Karol Garbula, sekretarz miared. sta.

Zmiany na studiach

Sokół odleciał i przyleciał

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Andrzej Sokół przedstawiał dziennikarzom plany naprawy PKS Zamość i wyprowadzenia spółki na prostą. Po paru dniach stwierdził, że rezygnuje ze stanowiska i we środę odszedł z firmy. W poniedziałek jednak... ponownie był prezesem PKS.

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Płatny drugi kierunek, większa autonomia uczelni i wyższe stypendia. Wraz z nowym rokiem akademickim 2011/2012 w życie wchodzi nowe prawo o szkolnictwie wyższym, uchwalone w marcu przez Sejm RP. Tylko jeden kierunek studiów będzie można studiować bezpłatnie. Każdy student i absolwent co prawda będzie mógł rozpocząć studia na drugim kierunku, ale po zakończeniu każdego roku akademickiego będzie oceniany i to jego wyniki w nauce zadecydują o tym czy będzie musiał płacić, czy też nie. Zm ien i się też system pomocy materialnej dla studentów. Dotychczasowe stypendia socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie zostaną zastąpione jedny m sty pendium socja lnym. Ma jednak wzrosnąć jego wysokość. Natomiast stypendia naukowe zastąpią stypendia rektora dla najlepszych studentów i będą stanowić jedynie 40 proc. ogółu świadczeń. Nowelizacja zapewnia też katalog bezpłatnych usług administracyjnych: bezpłatne będą wszystkie egzaminy (poprawkowe, komisyjne, a nawet dyplomowe), wydanie suplementu do dyplomu oraz wpisy na kolejne semestry i lata studiów. System szkolnictwa wyższego

ma zostać zdecentralizowany. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie będzie już musiał zatwierdzać regulaminów studiów i  statutów uczelnianych, a  rektorzy otrzymają większe uprawnienia przy tworzeniu, przekształcaniu i  likwidowaniu jednostek organizacyjnych uczelni. Uczelnie nie będą zobowiązane do uruchamiania tylko tych kierunków, które znajdują się na ministerialnej liście. Będą mogły na własną rękę tworzyć nowe kierunki oraz własne programy nauczania. Uproszczona zostanie dotychczasowa ścieżka kariery naukowej - ułatwiona zostanie m.in. procedura ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego, która potrwa 4 miesiące zamiast 11. Obowiązkiem stanie się tryb konkursowy przy kwalifikowaniu kandydatów na studia doktoranckie, zaś warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego stanie się publikacja w czasopiśmie naukowym lub sprawozdaniu z  konferencji naukowej. Doktoranci mogą liczyć na wyższe stypendia oraz włączenie ich do nowego systemu ulg komunikacyjnych. Adiunkt ze stopniem naukowym doktora będzie mógł pracować na swoim stanowisku maksymalnie 8 lat. Tyle właśnie będzie miał czasu na zrobienie habilitacji. Ograniczeniu ulegnie wieloetatowość, a otrzymanie dodatkowej posady będzie wymagało zgody rektora. Wykładowcy będą również obowiązkowo oceniani przynajmniej raz na 2 lata. Po dwukrotnym otrzymaniu negatywnej oceny w sferze naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wykładowca straci pracę. red.


Droga po łupy wiodła przez bagażnik W niedzielę (9.10.) nieznany sprawca włamał się przez bagażnik do volkswagena zaparkowanego przy ul. Partyzantów w Zamościu. Zabrał stamtąd portfel, w którym znalazło się 570 złotych w gotówce, dowód osobisty, prawo jazdy oraz karty bankomatowe. Poszkodowany 22-latek z gminy Sitno oszacował straty na 620 złotych. Oszustwo w bananach nie wyszło Również w niedzielę (9.10) dwóch 14-latków z Zamościa robiło zakupy w hipermarkecie Carrefour. Biorąc chipsy bananowe za 13 złotych i 49 groszy na stoisku owocowo-warzywnym położyli chipsy na wagę i wydrukowali metkę cenową ze świeżych bananów, czyli 3,99 zł. Następnie nakleili metkę na znajdujący się na opakowaniu chipsów kod kreskowy. Ich oszustwo wykryto przy kasie. Chłopcy odpowiedzą za swój czyn przed sądem rodzinnym. Chciał przywłaszczyć Amazonkę W poniedziałek (10.10.) w Złojcu (gm. Nielisz) 54-letni mieszkaniec Zamościa ukradł czerwony rower typu Amazonka miejscowemu 72-latkowi, który zostawił jednoślad przed sklepem, gdzie przyjechał na zakupy. Złodziej został szybko odszukany przez policję. Miał 2 promile alkoholu w organizmie. Złodziej-działkowiec Również w poniedziałek (11.10.) nieznany sprawca zakradł się do jednego z domków na terenie ogródków działkowych w Zamościu. Tam na grządkach pracowała 67-letnia właścicielka domku. Złodziej zabrał jej torebkę, w której znajdowało się tysiąc złotych gotówce, dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa i karta do bankomatu. Niebezpieczna zebra Tego samego dnia (11.10.) na jednym z przejść dla pieszych w Zamościu 58-letni miejscowy kierowca forda nie ustąpił pierwszeństwa 13-letniemu chłopcu. Doszło do potrąceniu, w wyniku którego 13-latek doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Niebezpieczna zebra 2 We wtorek (11.10.) 79-letnia zamościanka przechodząc przez przejście dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Zamościu została potrącona swojego rówieśnika prowadzącego volkswagena. Poszkodowana doznała urazu ręki. Zarówno kierowca, jak i piesza byli trzeźwi. Sprawdź czy nie kupujesz kradzionego auta W ubiegłym roku 59-letni zamościanin kupił w Niemczech kilkuletniego volswagena golfa. Teraz może odpowiedzieć za nieumyślne paserstwo. Okazało się bowiem, że auto zostało skradzione w 2009 roku na terenie Francji. Nieletni oszust We środę (12.10.) w autobusie nr 2 MZK w Zamościu podczas przejazdu przez ul. Partyzantów kontrolerzy przyłapali 15-latka z Zamościa na posługiwaniu się podrobioną legitymacją szkolną. Za swój czyn odpowie przed sądem rodzinnym.

www.zamojska.com

Gazeta

4 WYDARZENIA Na sygnale

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Lublin Sprzęt dla straży pożarnej

Kupią strażakom najlepsze auta 6 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu zakładającego poprawę funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych. Dokument podpisał Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość - lider przedsięwzięcia Inwestycja ta jest rea lizowana w partnerstwie pomiędzy Gminą Zamość, Komendą Miejską Pa ńst wowej St ra ż y Poża r nej w Zamościu, Gminą Krasnobród oraz Gminą Komarów - Osada. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 4 009 479,00 zł, gdzie kwota dofinansowania wynosi 3 396 600,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest zakup 5 samochodów ratowniczo - gaśniczych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla jednostek straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość. W ramach tego projektu Komenda Miejska PSP pozyska dla Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie dwa ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze. Kolejne pojazdy trafią do jednostek OSP włączonych do struktur Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem (samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki), Komarowie-Osadzie (średni) oraz Krasnobrodzie (średni). Samochody zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt między innymi do monitorowania stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, ograniczania stref skażeń oraz inny sprzęt specjalistyczny, czyli łódź ratowniczą z silnikiem (dla OSP Krasnobród), ubrania specjalistyczne, zestawy

Moment podpisania umowy przez wójta narzędzi hydraulicznych, a także sprzęt do komunikacji pojazdów z serwerem komunikacyjnym umieszczonym w siedzibie Komendy. Zakupione samochody oraz sprzęt będą spełniały najwyższe wymogi w odniesieniu do parametrów technicznych, określonych przepisami krajowymi i unijnymi. Celem przedsięwzięcia jest

poprawa skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zamość, przeciwdziałanie negatywnym skutkom klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz profesjonalizacja jednostek OSP. st. kpt. mgr inż�. Andrzej Szozda

Zamość Dwa rozboje

Pieniądze i pizza łupem rozbójników Paleta motywów rozbojów w Zamościu jest szeroka. Jedni chcą się tą metodą obłowić, a inni najeść. 9 października wieczorem 26-letni dostawca pizzy dotarł do jednego z bloków przy ulicy Poniatowskiego i wszedł do klatki schodowej z zamiarem dostarczenia zamówionego towaru. Tam spotkał dwóch napastników, którzy go pobili, a także zabrali

mu cztery pizze, torbę służącą do jej przewożenia i butelkę napoju, po czym uciekli do jednego z mieszkań w budynku. Sprawcy tak przygotowanego napadu zostali wykryci dzięki policy jnemu psu t ropiącemu. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch zamościan w wieku 23 i 28 lat. Obu postawiono zarzuty udziału w rozboju. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci

dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Następnego dnia około godz. 21.00 w jednym z barów przy ulicy Hrubieszowskiej 23-letni zamościanin grał na automacie do gier. W pewnym momencie podeszło do niego trzech mężczyzn, którzy uderzyli go i zabrali mu 80 złotych w gotówce. Pokrzywdzony zawiadomił policję, która przyjechała na miejsce i udała się z 23-latkiem na poszukiwania

sprawców rozboju. Niedaleko od baru mężczyzna zauważył trzech innych mężczyzn odpowiadających wyglądowi napastników. Mundurowi zatrzymali dwóch z nich, a przybyły z pomocą patrol schwytał trzeciego. Cała trójka składała się z 18-letnich mieszkańców Zamościa. Byli pijani, gdyż mieli od 0,9 do 1,3 promila alkoholu w organizmach. Pokrzywdzony rozpoznał ich jako tych, którzy na niego napadli. Za rozbój kodeks karny przewiduje do 12 lat więzienia. rmar

Zamość Włamanie do przychodni

Przychodnię też można obrabować - Niczego złodzieje nie oszczędzą. Nawet ludzkiego zdrowia - powiedziała nam pani Alicja, pacjentka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Partyzantów w Zamościu na wieść o włamaniu do placówki, do którego doszło w nocy z 5 na 6 października.

Włamywacze dostali się do środka przez okno na parterze. Następnie dokonali kradzieży komputera wraz z monitorem, kserokopiarki i pieczątki, których właścicielem jest 50-letnia kobieta z gminy Miączyn, a także komputera i drukarki na szkodę przychodni, jak również komputera i monitora, które są własnością 54-latki z gminy

Zamość. Wartość skradzionego sprzętu oszacowano łącznie na 6 110 złotych. Jednakże wkrótce po dokonaniu kradzieży złodzieje porzucili wszystkie wyniesione łupy w pobliskich krzakach. Prawdopodobnie przestępcy zostali przez kogoś spłoszeni. Inną wersją, braną pod uwagę przez śledczych, jest zawód złodziei

relatywnie niską wartością zabranych „fantów”. Policji udało się odnaleźć te przedmioty, a następnie je zabezpieczyć. W dalszym ciągu jednak funkcjonariusze poszukują sprawców przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. rmar

r e k L aMa

Wyprzedaż sukni ślubnych 2011 r.

- 50%

Od 1 października do wyczerpania zapasów

DT „Łukasz” I piętro ul. Piłsudskiego 71, 22-400 Zamość

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 30 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rozmowa z senatorem Jerzym Chróścikowskim

Chróścikowski: Chrońmy rolników!

Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy! Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy obdarzyli nas zaufaniem i poparli w wyborach do Sejmu i Senatu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ten duży kapitał zaufania będzie nas jeszcze bardziej mobilizował do dalszej pracy na rzecz rozwoju Naszego Regionu i Rzeczpospolitej.

Ponad 54 tysiące głosów uzyskał zwycięzca wyborów do Senatu z okręgu 19 „zamojskiego”. Kandydatów było ośmioro, ale wygrać mógł tylko jeden. Wyborcy zaufali kandydatowi PiS, szefowi rolniczej „Solidarności” Jerzemu Chróścikowskiemu. Postanowiliśmy porozmawiać z nim o planach na nową kadencję. - Daniel Czubara: - Gratulujemy wygranej. Były to pierwsze wybory w formule jednomandatowych okręgów, a Pan uzyskał najlepszy wynik. Jak się Pan czuje po zwycięstwie? - Jerzy Chróścikowski: - Oczywiście pozytywnie... pomijając przeziębienie. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy na mnie głosowali. Uzyskałem lepszy wynik niż cztery lata temu. Myślę, że to efekt pracy z ludźmi, spotkań z nimi. Wyborcy mnie pamiętali, między innymi z mojego zaangażowania w problemy plantatorów tytoniu czy chmielu. Byłem aktywny na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Będę to kontynuował. Przed nami przecież perspektywa dotacji z funduszy unijnych na lata 2014-2020… To duże wyzwanie. - Kandydatów do mandatu senatorskiego było aż ośmioro. Kto był dla Pana największą konkurencją? - Wszystko wskazywało na to, że najtrudniej będzie pokonać przewodniczącego sejmiku województwa, Arkadiusza Bratkowskiego. To już trzecie wybory, w których obaj startujemy do Senatu. Tyle, że dla mnie silna konkurencja jest czymś bardzo pozytywnym. Musimy pracować nad swoimi programami, cały czas starać się zaoferować jak najlepsze rozwiązania.

5

o g ło s z e n i e

Z wyrazami szacunku Sławomir Zawiślak

Piotr Szeliga

Jerzy Chróścikowski

Miączyn Śmierć znanej bloggerki

Dziś dobry Bóg ją za rękę trzyma Jerzy Chróścikowski - Z kim zamierza Pan podjąć współpracę po wyborach? Patrząc na wynik ogólnopolski PiS, mimo triumfu na Wschodzie znalazł się w opozycji po wyborach. - Wybory pokazały, że PO i PSL będą najprawdopodobniej wciąż rozdawać karty. PSL tradycyjnie obejmie resort rolnictwa. Do tej pory byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełniłem tę funkcję z powodzeniem i jestem otwarty na propozycję kontynuowania tej pracy. Nie mówiłbym o antagonizmach między nami, a PO, lecz raczej o różnych stylach rządzenia. Nasz program oparty jest bardziej na tradycyjnych wartościach, a ich liberalny. Poza tym jako przewodniczący komisji rolnictwa dosyć często zgłaszałem poprawki do projektów rządowych lub przedstawiałem rozwiązania, jakie wypracowaliśmy na forum „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Co prawda potem pan minister przedstawiał je jako swoje, ale dla mnie liczy się tylko to, że pomogą one polskim rolnikom. - Skoro już jesteśmy przy wyniku wyborów… Jak Pan myśli, dlaczego PiS przegrało te wybory?

- Przyczyny są na pewno złożone. Myślę, że namieszał Ruch Palikota, który sprawił, że kampania stała się bardzo emocjonalna, szczególnie pod koniec i wyborcy przestali myśleć „programowo”. Poza tym nie ukrywajmy, że największe media w Polsce sprzyjają Platformie. Nie krytykują władzy, a jedynie opozycję. Dużo bardziej rzetelne są za to media lokalne. - Jakie są Pana plany i zadania, które Pan przed sobą stawia na najbliższą kadencję? - Mam nadzieję na porozumienie z nowym ministrem rolnictwa, bo jest dużo do zrobienia. Przede wszystkim na pierwszym planie jest kwestia zabezpieczeń interesów rolników. Chodzi o fundusz świadczeń gwarantowanych, który będzie dla nich ochroną w przypadku ogłoszenia upadłości firmy. Rolnik-producent nie ma dziś praw i trzeba to zmienić - on nie może być na drugim planie. Poza tym będę razem z rolniczą „Solidarnością” apelował do rządu o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do maksymalnie dopuszczalnej wysokości. - Dziękuję za rozmowę. Daniel Czubara

Ś.p. Anna Gimlewicz z mężem W czwartek 13 października zmarła Anna Gimlewicz. Jej historię opisywaliśmy w lutym tego roku, kiedy pisany przez nią blog zdobył główne wyróżnienie w konkursie Onetu na Blog Roku 2010. Anna - pochodząca z Miączyna pod Zamościem - od 2 lat walczyła z  chorobą nowotworową. Swoją walkę i  historie z  tym związane opisywała w internetowym pamiętniku. Pełne niesamowitej siły i pozytywnej energii teksty czytały tysiące Internautów. Anna pisała o tym, że nawet w chorobie można i trzeba cieszyć się każdym dniem, każdym promykiem słońca i podmuchem wiatru. Ostatni wpis na blogu umieścił mąż

Ani, Ryś: „Witam wszystkich, chciałem tylko poinformować, że pogrzeb mojej kochanej Ani odbędzie się w czwartek (20.10.2011) o  godzinie 13.00 w  Miączynie (powiat Zamość) w  kościele parafialnym (jest tylko jeden). Jeżeli ktoś by miał potrzebę, chęć… Trzeba dojechać do Zamościa, a potem kierujemy się na Hrubieszów, będąc w  Miączynie trzeba wypatrywać drogowskazu na Grabowiec w lewo, po lewej będzie widoczny kościół. Mam taką wielką prośbę, by nie składać kondolencji, dziękuję.”, a chwilę potem: „proszę, przekażcie wszystkim osobom bliskim Ani o tym, że od dziś dobry Bóg ją za rękę trzyma, już nie cierpi, nie martwi się co będzie, po prostu śpi, spokojnie śpi.” dacz

Zamość 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet pełen profesorów życia Przy stuprocentowej frekwencji studentów i pełnej sali w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” nowy rok akademicki zainaugurowali najstarsi żacy w Zamościu z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inaugurację poprowadziła prezes Uniwersytetu, a zarazem radna miejska, Zofia Piłat: - Mamy już u nas dwa pokolenia. Są 80-latkowie, ale też 55-latkowie - zwróciła uwagę. - Nie ma co się kokietować, że się jest młodym. Człowiek się starzeje, ale z drugiej strony na każdym etapie życia dorasta do nowych ról życiowych - dziecka, rodzica: ojca, matki, jeśli los tak chce - wdowca też. W pewnym wieku pojawiają się

w nas uczucia, że jesteśmy niepotrzebni, a bliscy nie mają dla nas czasu. Dlatego uniwersytet jest tak ważny. Nie tylko edukuje, ale i kompensuje te utracone role społeczne i  pomaga podnieść samoocenę. powiedziała pani Zofia. To ona dziesięć lat temu wymyśliła i doprowadziła do uruchomienia w Zamościu przy Wyższej Szkole Zarządzania i  Administracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - My nie jesteśmy starzy, jak niektórzy mówią, tylko wcześniej urodzeni - żartował starosta zamojski Henryk Matej, który był jednym z wielu gości dziesięciolecia Uniwersytetu. - Świat biegnie do przodu, młodzi ludzie często się zapędzają, my nieco młodsi od

Was też nie zawsze nadążamy, ale w tym peletonie warto brać udział. Nie ważne czy na początku, czy na końcu. Pamiętajcie, że jesteście profesorami życia - powiedział starosta. Oprócz niego na inauguracji pojawili się: była wiceprezydent Zamościa Iwonna Stopczyńska, szef wydziału edukacji zamojskiego magistratu dr Kazimierz Chrzanowski oraz szefowa wydziału kultury Jadwiga Machulewska, a także dyrektor CKF „Stylowy” Andrzej Bubeła i dyrektor Zamojskiego Domu Kultury Janusz Nowosad oraz dr inż. Jan Andreasik, rektor WSZiA w Zamościu. Wykład inauguracyjny „Człowieczeństwo to dźwiganie losów świata” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Kaczor. W ramach UTW najstarsi studenci

Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru studentów-seniorów z Zamościa mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki, a także chodzić na wykłady o historii sztuki i historii regionu, zdrowiu i dobrym stylu życia, ale również brać udział

w wielu innych zajęciach i wyjazdach. Podczas uroczystej inauguracji studenci - seniorzy odśpiewali akademicki hymn „Gaudeamus Igitur”. Daniel Czubara


POWIAT ZAMOJSKI

Moje CV Grażyna Kawala

Imię i nazwisko: Grażyna Kawala Miejsce urodzenia: Zamość Stan cywilny: najwolniejszy z możliwych Zawód, wykształcenie: pracownik kultury: pracownik kultury - pedagogika kulturalno oświatowa, kultura żywego słowa Pierwsza praca: Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu Na obecnym stanowisku od… października 1982 roku Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… gdy spotykam ludzi, którym o coś chodzi Gdybym nie była działaczem kultury, byłabym zapewne… lekarzem Hobby: czytanie Największy życiowy sukces i porażka: sukces - nieustanne bycie sobą, porażka - największej nie zanotowałam, mniejszych sporo, ale szkoda czasu na rozpamiętywanie, no i miejsca w Gazecie Największe marzenie: jeep zielony Najprzyjemniejszy moment dnia: zmierzch Ulubiona potrawa: kluski śląskie Ulubiony napój bezalkoholowy: kawa Alkohol: owszem, wino półwytrawne czerwone - dobre, wódka - dobra Nałogi lub „nałogi”: kilka Za 10 lat będę… troszkę starsza Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… to najtrudniejsze pytanie, skorzystałam z podpowiedzi, zadzwoniłam do przyjaciela; odpowiedź - architektura Starego Miasta Brakuje mi w Zamościu… knajpy artystycznej rmar

W tym miejscu staramy się przedstawić najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Grażynę Kawalę - animatorkę kultury w Zamojskim Domu Kultury Osoby prezentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@ zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

www.zamojska.com

Gazeta

6

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Dzień Edukacji Narodowej

Nagrody dla najlepszych belfrów W przeddzień święta edukacji narodowej 39 nauczycieli z zamojskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich otrzymało nagrody pieniężne od prezydenta Zamościa. - W tym roku są one wyższe niż w ubiegłym, bo taka jest zasada, że wysokość jest zależna od stopy inflacji, więc teraz jest większa nagroda. Część nauczycieli dostała już nawet medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra, nagrody kuratora, pan prezydent wyróżnił także grupę nauczycieli nagrodami pieniężnymi. Z okazji tego Dnia Edukacji życzymy wszystkim nauczycielom, żeby się spełniły ich najpiękniejsze marzenia, czyli radość, miłość i wielkie szczęście w pracy zawodowej i życiu osobistym - powiedział „Zamojskiej” dr Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zamościu, składając jednocześnie życzenia zamojskim nauczycielom za pośrednictwem „GZ”. Nagrody prezydenta miasta otrzymali: ks. Bogdan Nowicki, I LO - religia; Andrzej Mazurkiewicz, I LO fizyka; Bernarda Paszko, II LO - język francuski; Zbigniew Kordyaczny, III LO - historia /wos; A n na

Stopyra, III LO - biologia; Andrzej Garbacik, Zespół Szkół Ponad. Nr 1 - przedmioty informatyczne; Elżbieta Swacha, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - język rosyjski; Krzysztof Kustra, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 historia/WOS; Iwona Ziółkowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - przedmioty gastronomiczne; Ba rba ra Św ist, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - podstawy przedsiębiorczości; Maria Krystyna Dudek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - język polski; Małgorzata Borys-Tur, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wychowanie fizyczne; Barbara Jadwiga Skiba, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - sztuka/wych. do życia /oligofrenopedagog; Barbara Katarzyna Wiatrzyk, SOSW - muzyka/oligofrenopedagog/rewalidacja; Maria Alina Łasocha, BM Nr 2 - wychowawca; Urszula Pawełczak, PPP Nr 1 - logopeda; Piotr Grzesiuk, CKU - przedmioty zawodowe; Kazimierz Tęczak, CKP - praktyczna nauka zawodu; Anna Antoszczak, MDK - zajęcia taneczne; Elżbieta Danilewicz, Gimnazjum Nr 1 - chemia, język francuski; Marta Gromek, Gimnazjum Nr 3; Małgorzata Jasek, Gimnazjum Nr 4 - religia/prerientacja

Nagrody wręczał wiceprezydent Zamościa Tomasz Kossowski zawodowa/wychowanie do życia w rodzinie; Barbara Rybczyńska, Gimnazjum Nr 5 - język angielski; Maria Jaszczak, Gimnazjum Nr 6 - religia; Jolanta Gontarz Doszla, Szkoła Podstawowa Nr 3 bibliotekarz; Anna Waśko, Szkołą Podstawowa Nr 4 - wychowanie fizyczne; Renata Kudela, SP Nr 4 - język polski; Mariola Gac, SP Nr 6, matematyka; Dorota Chudoba, SP Nr 6 - przyroda; Marzena Chmiel, SP Nr 7 - religia/język polski; Małgorzata Sochań - Krupa, SP Nr 8 - przyroda; Renata Sadowska, SP Nr 9 - wychowanie fizyczne; Renata Panas vel Kamińska, Zespół

Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 10 - wychowanie fizyczne; Małgorzata Zachajczuk, Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 7 - historia/jezyk polski; Wiesława Komadowska, Przedszkole Miejskie Nr 4 - wychowanie przedszkolne; Katarzyna Szadkowska, Przedszkole Miejskie Nr 7 - pedagog specjalny; Ewa Majewska, Przedszkole Miejskie Nr 7 - wychowanie przedszkolne; Agnieszka Szawara, Przedszkole Miejskie Nr 8 - wychowanie przedszkolne; Janina Wójcik, Przedszkole Miejskie Nr 10 - wychowanie przedszkolne. Daniel Czubara

Gmina Zamość Dzień Edukacji Narodowej

Wójt wyróżnił nauczycieli Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z pracownikami oświaty z Gminy Zamość. Życzen ia na ręce prz ybyłych dyrektorów szkół i  nauczycieli dla wszystkich pracowników oświaty składali: Ryszard Gliwiński - Wójt Gminy Zamość, Konrad Dziuba - Zastępca Wójta Gminy Zamość, Leszek Stankiewicz - P rzewod n iczący Kom isji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Zamość oraz Tadeusz Kordyjak Przewodniczący Gminnego Związku Emerytów i Rencistów Nauczycieli. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa chwila, by nagrodzić i wyróżnić pedagogiczny trud. Nagrodę Wójta Gminy Zamość za osią g n ięcia dyda kt yczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymali następujący nauczyciele: Katarzyna Borys - nauczycielka Zespołu Szkół w Płoskiem, Anna Studzińska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Dorota R ząd kowska - naucz yciel k a Zespołu Szkół w Żdanowie, Urszula Kostur- nauczycielka Zespołu Szkół w Żdanowie, Barbara Bednarczuk - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Białowoli, Halina Kwiatkowska i Katarzyna Łubiarz - nauczycielki

szkół Gminy Zamość. Podczas uroczystego spotkania ślubowanie złożyli: Monika Łasocha, Monika Czerniak, Marzena Krzyszycha, Anna Sakowicz, Katarzyna Sudak, Ewa Łapa, Małgorzata Flis, Renata Bekier, Marek Budzyński, Paweł Niedobit, Eryk Adamczuk, Leszek Stankiewicz i Stanisław Momot. Otrzymali oni od Wójta Gminy Zamość pisemne potwierdzenie uzyskanego awansu. red.

Złodziej wpadł

Odznaczeni przez wójta nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w  Kalinowicach, Dorota Wybranowska - nauczyc iel k a Sz ko ł y Po d s t awowej w Pniówku. Dyplomy uznania od Wójta Gminy Zamość za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze otrzymali następujący nauczyciele: Maria Mazurkiewicz i Ewa Mientus nauczycielki Szkoły Podstawowej w  Borowinie Sitanieckiej, Anna Buhajska i  Barbara Kamińska - nauczycielki Zespołu Szkół w Sitańcu. Życzenia i gratulacje otrzymali także Państwo: Celina Chrzan i  Roman Kowalczuk - nauczyciele Szkoły Podstawowej w  Pniówku.

Celina Chrzan została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Roman Kowalczuk został odznaczony Srebrny m Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeniem państwowym przyznawanym za wzorowe, wyjątkowe i  sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w  służbie Państwa przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W bieżącym roku stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zdobyło trzynastu nauczycieli

Również we środę (12.10.) policjanci ustalili tożsamość złodzieja, który okradał jeden ze sklepów spożywczych przy ul. Piłsudskiego w Zamościu. 66-latek z Grabowca w październiku kilkakrotnie kradł w tym sklepie głównie słodycze i środki czystości. W ustaleniu sprawcy pomogła analiza zapisów sklepowego monitoringu. Łączna wartość strat to 362 złote i 65 groszy. Ukradł obrączkę ze złota We czwartek (13.10.) nieznany sprawca włamał się do jednego z mieszkań przy ul. Zamoyskiego w Zamościu i dokonał kradzieży złotej obrączki, którą poszkodowana 60-letnia mieszkanka lokalu wyceniła na 425 złotych. Złodziej dostał się do środka za sprawą uszkodzenia wkładki zamka w drzwiach.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011

t e k s t

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

s p o n s o r o wa n y

Można złożyć jeszcze dokumenty w WSZiA

INNOWACJE NA BUDOWNICTWIE Dla ciągle jeszcze niezdecydowanych proponujemy studia na kierunku z perspektywą dobrze płatnej pracy czyli na budownictwie. O poziomie kształcenia na studiach w dużej mierze decyduje program i metody przekazywania wiedzy. Budownictwo jako kierunek zamawiany realizowany już trzeci rok przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu charakteryzuje się innowacyjnymi metodami kształcenia. Ogromne znaczenie dla kierunku mają praktyki zawodowe oraz zajęcia warsztatowe. - Odtworzenie pękniętej ramy czy jakiegoś zagubionego elementu sztukaterii już nie jest dla mnie żadnym problemem. Teoria w parze z praktyką to podstawa tego kierunku – mówi Anna Kolasińska, studentka III roku budownictwa. W rozpoczętym roku akademickim studenci budownictwa uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez praktyków budownictwa - kadrę zarządzającą firm budowlanych, inżynierów projektantów, inżynierów

wykonawczych, pracowników administracji budowlanej czy prawników specjalizujących się w prawie budowlanym). Dbamy o tradycję – budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu. To projekt, który Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje już trzeci rok. Jego podstawowym celem jest wykształcenie inżynierów budownictwa dla potrzeb regionu lubelskiego. Uczelnia w projekcie postawiła przede wszystkim na stworzenie studentom warunków do kształcenia nowoczesnego. Program dydaktyczny studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zawiera innowacyjne metody kształcenia oparte na nowoczesnej technologii. W ramach projektu powstała Biblioteka Case Studies (BCS), umożliwiająca wdrożenie nauczania poprzez rozwiązywanie konkretnego, autentycznego problemu. W tym zakresie zrealizowano szereg przedsięwzięć: opracowano 10 profesjonalnych studiów przypadków z

Budownictwo w WSZiA łączy nowoczesne technologie z konserwacją zabytków zakresu budownictwa, przygotowano i wdrożono Portal Synchronicznego Nauczania BCS i opracowano skrypt metodyczny dot. metodologii nauczania metodą studium przypadku. W WSZiA powstała także pracownia inżynierska, pozwalającą przygotowywać projekty i prace dyplomowe oraz opracowywać wyniki prowadzonych badań z wykorzystaniem

Zamość Spór wokół przedszkoli

Szkoła. Biznes czy edukacja? - Chcemy, aby nasze dzieci za odpłatnością miały dodatkowe zajęcia w przedszkolu deklarowała grupa rodziców z Zamościa. - W przedszkolach samorządowych nie ma miejsca na komercję czy segregację uczniów - odpowiadał szef zamojskiej oświaty dr Kazimierz Chrzanowski. We wtorek 11 października do prezydenta Marcina Zamoyskiego i  dyrektora Wydziału Edukacji zamojskiego magistratu Kazimierza Chrzanowskiego przybyła grupa około 20 rodziców. - Chcemy zapewnić naszym dzieciom lepszy start przez organizowanie im dodatkowych płatnych zajęć z rytmiki, języka angielskiego czy tańca towarzyskiego. Natomiast władze miasta twierdzą, że już to mamy za darmo zagwarantowane w pakiecie oferowanym przez miasto. Jednak chcielibyśmy wobec tego, by nasze dzieci miały jeszcze dodatkowe godziny tak, by nasze dzieci miały jak najlepsze umiejętności i szanse, bo dobrze wiemy, że te podstawowe zajęcia, które oferuje nam państwo, są niewystarczające - powiedział nam Bogdan Jagielski, występujący w imieniu rodziców. - Do tej pory to funkcjonowało, a od tego roku uległo to zmianie. Chcemy, aby było jak dawniej - dodawali inni. - Jak to sobie wyobrażacie? - pytał

Na komercję w samorządowych przedszkolach miejsca nie ma Kazimierz Chrzanowski dyrektor Chrzanowski. - Zajęcia komercyjne nie mogą odbywać się w przedszkolu w trakcie jego pracy. Jeśli już, to po regulaminowym czasie takie zajęcia mogą być realizowane. Należy wynająć salę od przedszkola i zorganizować grupę dzieci - odpowiedział. - W takim wypadku nasze dzieci musiałyby przebywać w przedszkolu do godziny 20. Chcemy, aby te zajęcia odbywały się podczas normalnego pobytu dzieci w  przedszkolu! Przecież to raptem dziesięć, dwadzieścia złotych za spotkanie i stać nas na to, więc czemu miasto nam na to nie pozwala. W innych miastach to norma! - żądali rodzice. Jesteście pewni, że grupa będzie w tych zajęciach uczestniczyć w stu procentach? Że wszyscy rodzice zapłacą za te zajęcia? Jeśli tak, to zgoda! Ale na

segregację dzieci tutaj w Zamościu w  przedszkolu samorządowym nie ma mowy. Nie może być tak, że Jaś i Małgosia idą na dodatkowy angielski, a Marysia i Adrianek siedzą w tym czasie usmarkani w kącie, bo ich rodziców nie stać było na opłacenie tych zajęć. To niezgodne z prawem. Nawet jak dziesięcioro dzieci idzie do kina, a jedenastego na to nie stać, to z komitetu rodzicielskiego dopłaca się na to jedno dziecko, by nie dochodziło do segregacji na lepsze i gorsze, bogatsze i biedniejsze. Dlatego my jako miasto daliśmy w pakiecie wszystkim dzieciom angielski, rytmikę, naukę pływania czy katechezę, by te różnice zniwelować. Jeśli uważacie, że taki program waszym dzieciom nie odpowiada, to w Zamościu jest wiele przedszkoli

fot.mb

specjalistycznych programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi standardami metodologicznymi i pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry. W ramach tego zadania zakupiono i uruchomiono sprzęt (serwer i 20 zestawów komputerowych) oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowanie dla budownictwa. Dla potrzeb kierunku powstała również

językowych, dwujęzykowych i prywatnych. Na robienie komercji i segregację dzieci w samorządowych przedszkolach nie ma miejsca - zakończył tyradę dyrektor Chrzanowski. W tym momencie część rodziców stwierdziła, że na dodatkowych, odpłatnych zajęciach nauczyciele są lepiej wykształceni i bardziej przykładają się do zajęć niż nauczyciele państwowych przedszkoli. Chodziło im zwłaszcza o zajęcia z rytmiki. Padały zarzuty odnośnie profesjonalizmu nauczycieli, którzy ukończyli warsztaty i  kursy dające im uprawnienia do prowadzenia lekcji z tego przedmiotu. Rodzice zaproponowali, by lekcje te prowadziła nauczycielka szkoły muzycznej Ewa Jagielska… żona jednego z protestujących rodziców. - Jeśli tak uważacie, to na środę zwołuję wszystkie dyrektorki przedszkoli na spotkanie i omówimy w jaki sposób program jest realizowany. Jeśli jest tak, jak mówicie i nauczyciele sobie nie radzą, to zmienimy kadrę - stwierdził twardo szef wydziału edukacji. Po kilku dniach emocje opadły. Propozycja rodziców, którzy tutaj byli, a zwłaszcza jednego, o zajęcia komercyjne z rytmiki w przedszkolach samorządowych, jest do rozważenia, oczywiście po realizacji zajęć planowych w  przedszkolach samorządowych. Przede wszystkim jest to bardzo ciekawa inicjatywa, że w wielu miastach rodzice protestują, że są za drogie opłaty, a u nas chcą jeszcze dopłacać za inne zajęcia dodatkowe, które są też realizowane w przedszkolu w ramach pakietu zajęć poza podstawą programową. Są to rytmika, język angielski, katecheza - jeśli rodzice wyrażą na to zgodę - i nauka pływania oraz czytania

w uczelni biblioteka multimedialnych interaktywnych prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji buduje obecnie nowoczesny pawilon dydaktyczny (za kwotę ponad 4,5 mln zł) przy ulicy Sienkiewicza 22 w Zamościu, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu dydaktycznego uczelni. Nowy obiekt będzie posiadał 3 kondygnacje. W piwnicy zostanie zlokalizowany podziemny parking, na parterze sala dydaktyczna o powierzchni ok. 153 m2 i laboratorium materiałów budowlanych, na poddaszu laboratorium chemii. Powierzchnia całkowita wyniesie 1133 m2, z czego powierzchnia użytkowa 831 m 2. Obiekt w całości przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2011 roku. Dzięki nowemu obiektowi wzrośnie zarówno komfort prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i oferta dla studentów i naukowców oraz przedsiębiorstw. Opr.mb

i pisania. Ponadto oferujemy przegląd przesiewowy logopedyczny dla tych dzieci. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem pani minister edukacji, nie może być więcej zajęć dydaktycznych niż dwie piąte zajęć w przedszkolu. W  tym wieku preferuje się naukę przez zabawę. Ponadto przedszkola w Zamościu są czynne od 6.30 lub 7, czego my nie wliczamy w pakiet usług odpłatnych. W  ten sposób dzieci i rodzice dostają godzinę gratis. Wracając do kwestii fachowców: jeśli jest nauczyciel, który naprawdę spełnia oczekiwania wszystkich, to my go możemy zatrudnić, ale na umowę na równość szans dla wszystkich dzieci w naszych przedszkolach. Ze spotkania z dyrektorkami przedszkoli wynika, że pakiet usług, który my oferujemy i który został przez rodziców w umowach z dyrektorami podpisany, jest realizowany prawidłowo. Dodatkowo nauczyciele języka angielskiego posiadają wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Część z  nich pracuje też w  szkole językowej. Są to osoby sprawdzone. Niepokój, jaki mieliśmy ostatnio, wynika z tego, że czasami ktoś chce komercyjnie na przedszkolach mieć jakiś dochód czy profity - podsumował całe wydarzenie Chrzanowski. Przypomnijmy, że w Zamościu bezpłatnie można oddać pociechę na pięć godzin, za następne trzeba jednak płacić. Zamojscy radni uchwalili, że miesięcznie za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach rodzice zapłacą od września 111 złotych. Bezpłatnie można oddać pociechę na pięć godzin, pobyt przez następne cztery trzeba będzie uregulować z własnych środków. dacz


POWIAT ZAMOJSKI

www.zamojska.com

Most do edukacji skoncentrowanej na uczniu Inteligencje są jak komputery. Każdy z nas ma ich w głowie kilka, jedne są bardziej wydajne, drugie mniej - tak w dniu 6 października 2011 roku na konferencji w Kielcach pod hasłem „Edukacja Umysłu” o teorii inteligencji wielorakich mówił jej twórca, profesor Howard Gardner z Uniwersytetu Harwarda w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Howard Gardner (w środku) profil inteligencji, który podlega procesowi zmian. Zainteresowanie teorią Howarda Gardnera w Polsce pojawiło się już w roku 1983 wśród badaczy zajmujących się zdolnościami muzycznymi dzieci. W  2002 roku przełożono na język polski i wydano książkę „Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce”, która zdobyła ogromną popularność wśród nauczycieli. Po jej przeczytaniu polski nauczyciel mógł zapoznać się z  odmiennym podejściem do natury inteligencji i edukacji. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony wiosną 2008 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011

Zamość Teoria profesora Howarda Gardnera w Szkole Podstawowej Smart School

Profesor Gardner jest uznanym na świecie autorytetem z zakresu psychologii nauczania. Jego teoria zrewolucjonizowała podejście do dziecka w szkołach w Stanach Zjednoczonych, dużej części Europy Zachodniej i w krajach takich jak Chiny, które w ostatnich światowych rankingach oceny poziomu edukacji szkolnej są na pierwszych miejscach. Badania Howarda Gardnera podważają tezę o istnieniu tylko jednego typu inteligencji, którą można zmierzyć za pomocą standaryzowanych testów - pomiar IQ. Teoria inteligencji wielorakich opracowana została na bazie ośmiu inteligencji (prowadzone są badania nad istnieniem kolejnych): językowej, matematyczno-logicznej, ruchowej, muzycznej, wizualno-przestrzennej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Uważa on, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc niepowtarzalny

Gazeta

8

Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w  Kielcach opracowała, w  oparciu o  teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem Projektu było odejście od tradycyjnego modelu edukacji na rzecz efektywnej nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem specjalnie dobranych środków dydaktycznych oraz dostosowanie metod nauczania do zdiagnozowanych zainteresowań, umiejętności i możliwości każdego ucznia. W projekcie wzięło udział

2700 szkół podstawowych, w tym 450 z  województwa lubelskiego, z których 90 objęłam opieką organizacyjno-merytoryczną z racji pełnienia w Projekcie funkcji edukatora. Projekt cieszył się wielkim powodzeniem i zakończył się w czerwcu bieżącego roku. Zafascynowana samą teorią oraz zainspirowana efektami po jego realizacji marzyłam o szkole, w  której mogłabym wykorzystać swoją wiedzę i  doświadczenie. Jak widać marzenia się spełniają. W marcu tegoż roku otrzymałam propozycję pracy w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu, która swoje działania dydaktyczno - wychowawcze opiera na teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera. Głównym zadaniem jakie sobie postawiliśmy jest pomoc uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu inteligencji, które stanowią ich silną stronę, a także wspomaganie ich słabszych obszarów. Chcemy stworzyć środowisko uczenia się/ nauczania, z którego uczeń jak najwięcej skorzysta, dokonując w sposób autonomiczny wyboru działania najbardziej dla niego odpowiedniego ze względu na jego niepowtarzalny profil inteligencji. Dla mnie osobiście ogromnym zaszczytem było to, że otrzymałam specjalne zaproszenie na konferencję oraz spotkanie w gronie zamkniętym z profesorem, w takcie którego odebrałam z jego rąk książkę wraz

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

z autografem, jako wyraz podziękowania za zaangażowanie w realizacji Projektu. Wraz ze mną w konferencji uczestniczył Pan Artur Stępniak - doradca metodyczny języka angielskiego zatrudniony w Smart School. Nasz udział w konferencji zaowocował tym, że o  Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zamościu usłyszał sam Howard Ga rdner. W  t rakcie rozmow y w kuluarach konferencji zapoznaliśmy profesora z przedsięwzięciem, jakiego podjęliśmy się wykorzystując wyniki jego badań w zakresie psychologii rozwojowej i dotyczące pielęgnowania inteligencji we wczesnym dzieciństwie. Profesor z zainteresowaniem wysłuchał naszej relacji o szkole, wyraził swój podziw i aprobatę, a życząc powodzenia w realizacji tak ważnego priorytetu w rozwoju polskiej edukacji, złożył autograf na przygotowanym wcześniej zdjęciu przedstawiającym uczniów naszej szkoły. Rozmowa z profesorem zakończyła się pamiątkowym zdjęciem, które umieszczone będzie na honorowym miejscu w naszej szkole. Powyższy tekst jest zapowiedzią całego cyklu felietonów, poprzez które będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach podejmowanych przez nas w trakcie realizacji powyższego przedsięwzięcia. W kolejnym Pan Artur Stępniak doradca metodyczny języka angielskiego zapozna Państwa z istotą dwujęzyczności oraz wykorzystania teorii Howarda Gardnera w nauczaniu języka angielskiego. Barbara Gorzkiewicz - doradca metodyczny Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu

Trzy pytania do Jana Skiby O turystyce i sporcie w Gminie Zwierzyniec rozmawiamy z tamtejszym Burmistrzem Janem Skibą. Robert Marchwiany: - Panie Burmistrzu, jesteśmy u kresu tegorocznego sezonu turystycznego. Jak go Pan podsumuje? Jan Skiba:- Na pewno był to sezon gorszy od roku poprzedniego. P rzede wszyst k im ze względu na niesprzyjającą aktywnemu wypoczynkowi lipcową pogodę. Niestety ani sierpień, ani nawet pogodny wrzesień nie były w stanie „nadrobić” straconego miesiąca. Mniejszej liczby turystów można także upatrywać w trwającym kryzysie.

Jan Skiba - Jak ocenia Pan stan infrastruktury sportowej i poziom sa mego spor t u w  g minie Zwierzyniec? - Stan infrastruktury sportowej w gminie Zwierzyniec oceniam jako dobry. Owszem, do pełni zadowolenia brakuje nam pełnowymiarowej hali sportowej

z widownią i  zapleczem, ale w ostatnim czasie udało nam się sporo poprawić w tym zakresie. Funkcjonującą przy szkole podstawowej w Zwierzyńcu salę gimnastyczną odciążyła nowa sala gimnastyczna przy szkole średniej, a także sala gimnastyczna funkcjonująca przy szkole w Wywłoczce. W  Pa rk u Środow i skow y m powstał pięk ny zespół sportowo-rekreacyjny z rampą skatepark, boiskiem wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni i placem zabaw dla najmłodszych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany i  bardzo mnie cieszy jego popularność. Najnowszym obiektem oddanym do użytku jest zespół boisk

„Orlik” zlokalizowany w kompleksie sportowym przy stadionie piłki nożnej. Mamy też powody do zadowolenia, a nawet dumy, jeśli chodzi o poziom sportu w naszej gminie. Cieszę się z tego, że na terenie gminy działają trzy kluby sportowe skupiające sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa stołowego. Drużyna piłki nożnej uczestniczy w  rozgrywkach w klasie A, natomiast drużyna tenisa stołowego w rozgrywkach IV ligi. Ponadto prowadzonych jest wiele pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach, a w gimnazjum funkcjonują klasy sportowe. Drużyny piłki ręcznej dziewcząt i chłopców odnoszą wiele sukcesów w powiecie

i województwie. Ponadto każdego roku reprezentacja gminy uczestniczy w Igrzyskach LZS zajmując czołowe miejsca. W tym roku Zwierzy niec był orga nizatorem Powiatowych Igrzysk LZS, a nasza ekipa zajęła drugie miejsce i zakwalifikowała się do udziału w igrzyskach wojewódzkich. - A czy Pan prywatnie uprawia jakieś sporty? - Staram się jak najwięcej czasu spędzać w  sposób a kty w ny. Sport to może nie jest, ale mogę to nazwać intensywną rekreacją. Niezależnie od pory roku prawie codzienne chodzę na długie spacery, latem często jeżdżę na rowerze i pływam. rmar

Sochy Czyn społeczny obywateli

Mieszkańcy z boiskiem poradzili sobie sami Ktoś mógłby powiedzieć, że czyn społeczny to relikt epoki słusznie minionej, a jednak przykłady tego można spotkać i dziś. Mieszkańcy Soch wykonali boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Sami wymyślili, zrobili, a teraz będą z nich korzystać. Uroczyste otwarcie odbyło się na początku października. Boisko to wspólne dzieło m.in. strażaków, miejscowej radnej, sołtysa i  rady sołeckiej. Pieniądze

na zakup niezbędnych materiałów pozyskano z funduszu sołeckiego, budżetu gminy oraz Fundacji

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Prawie wszystkie prace mieszkańcy wykonali sami. - To piękny przykład inicjatywy wiejskiej. Społeczność Soch pokazuje, że za niewielkie pieniądze można na wsi stworzyć coś pożytecznego, z czego mogą korzystać zarówno dzieci, młodzież,

jak i dorośli - ocenił burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Boisko ma trawiastą nawierzchnię. Można na nim grać w siatkówkę i koszykówkę. Na placu zabaw na razie są tylko podstawowe urządzenia, ale burmistrz Skiba deklaruje, że w przyszłości, w miarę możliwości, samorząd będzie się starał go doposażyć.

Podobne obiekt y spor towe powstały, bądź są planowane, także w innych miejscowościach gminy Zwierzyniec, m.in. w  Topólczy, Wywłoczce i  Kosobudach. Część z nich to również inicjatywa mieszkańców, inne są realizowane przez samorząd. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

HISTORIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Region Wypadki drogowe

Region VI Rajd Historyczny Hufca ZHP Zamość

Tragiczny piątek na drogach Zamojszczyzny

Gdy słońce było bogiem

9

14 października na drogach powiatu zamojskiego wydarzyły się dwa wypadki, w tym jeden śmiertelny. W Szczebrzeszynie prowadzący samochód marki volkswagen 70-letni mężczyzna chciał włączyć się do ruchu. Uczynił to jednak za wcześnie i doszło do zderzenia z 26-letnią rowerzystką. Kierująca jednośladem doznała doznała urazu kręgosłupa. Oboje prowadzący pojazdy byli trzeźwi. Policja dokładnie ustala okoliczności tego zdarzenia. Wieczorem tego dnia doszło jednak do wypadku, którego skutki były jeszcze poważniejsze. W Stawie Noakowskim (gm. Nielisz) kilka minut przed godziną 20.00 na prostym odcinku drogi nr 837 kierujący innym volkswagenem w trakcie wyprzedzania samochodu osobowego marki BMW potrącił kobietę, która szła lewą stroną szosy. 41-letnia mieszkanka gminy Nielisz poniosła śmierć na miejscu. Badania alkomatem wykazały, że również tutaj obaj kierowcy byli trzeźwi. Do obu tych wypadków zapewne nie doszłoby, gdyby kierowcy zachowali się odpowiedzialnie. Policjanci apelują o ostrożność, cierpliwość i dostosowanie prędkości jazdy do warunków drogowych. Przypominają, że kierowanie pojazdem to także odpowiedzialność za przewożone osoby i innych uczestników ruchu. Do tego trzeba zaś wyobraźni, rozsądku i przewidywania sytuacji na drodze. rmar

Harcerze mogli poczuć się jak ich słowiańscy przodkowie Komenda Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu była organizatorem VI Rajd Historyczny Hufca „Gdy słońce było bogiem”. Rajd odbył się w dniach 8 - 9 października na Roztoczu Środkowym z metą w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Majdanie Sopockim.

W tym roku program rajdu związany był tematycznie z poznawaniem kultury Słowian i obcowaniem z przyrodą. W rajdzie wzięło udział ponad 120 harcerek i harcerzy. Najlepsi na trasach rajdu okazali się: 13. Zamojska Drużyna Starszoharcerska „Ignis” z Klubu Harcerskiego „Wiking” - drużynowa pwd. Weronika Lal, 9. Zamojska

Młodzi odkrywcy poznali kuchnię średniowiecza Drużyna Wędrownicza „Perkun” z Klubu Harcerskiego „Wiking” drużynowa Justyna Kukiełka, 3. Drużyna Wędrownicza „Perkun” z Klubu Harcerskiego „Wiking” drużynowa Małgorzata Goch, 4. Grunwaldzka Drużyna Harcerska i Starszoharcerska z Bodaczowa - drużynowa pwd. Ewa Mazur, 69. G r u nw a ld z k a D r u ż y n a

Niebawem na inspekcję do Koniuch przyjechał „Norbert” wraz z „Korabem” (Marianem Gołębiewsk i m) i z „Ka r y m” (Zyg mu ntem Ja śl i kowsk i m) . Zadowoleni z pracy drukarni zlecili „Ryszardowi” nowe zadanie - tym razem znalezienia dobrze zakonspirowanego miejsca, w którym ulokowanoby biuro obwodu zamojskiego. W wykonaniu tego zadania pomógł niezawodny „Czad” - miejsce to znaleźli w lasku obok Niewirkowa. Tego lokum Sowieci do końca swego pobytu nie wykryli. To były jedne z ostatnich czynności, jakimi „Ryszard” zajął się

red.

Kultura Stowarzyszenie Art. Avanti

Artystyczne stowarzyszenie z Zamościa Wspieranie sztuki w dzisiejszej dobie ma ogromne znaczenie w rozwoju kulturalnym społeczeństwa. Według wielu osób „kultura” może być doskonałym narzędziem w wychowywaniu młodego pokolenia, ale nie tylko. Realizacja celów organizacji pozarządowej w ciągle zmieniającym się otoczeniu wymaga nie tylko zaangażowania i lojalności współpracowników czy jej członków, ale przede wszystkim wyzwolenia niezwykłych pokładów energii, entuzjazmu i ogromnego wysiłku.

Niezw yk le ważne są relacje między ludźmi, które obejmują rozwój i nagradzanie oraz kształtowanie właściwych stosunków miedzy kadrą kierowniczą, a pracownikami. Za budowanie tych relacji w stowarzyszeniu Art.-Avanti odpowiada Marzena Miśkiewicz. Są one na tyle pozytywne, że skupiają w stowarzyszeniu nie tylko artystów, ale i wielu wolontariuszy. Szczególnie bliskie wydają się być również te, na linii twórca - odbiorca.

Wielość działań stowarzyszenia zauważa się w naszej (społecznej) codzienności. Przypomnijmy, że są to m.in. przedsięwzięcia dla młodzieży, jak: nauka plastyki z językiem angielskim, organizowanie wystaw dla młodych artystów, organizowanie wieczorków poetyckich i promocji twórców. Istotna jest tutaj współpraca z władzami samorządowymi, które niejednokrotnie wspierają pomysłowość i zaangażowanie osób przyczyniających się do

Demokracja ludowa pod ochroną Sowietów - część 3, ostatnia W tym wydaniu „GZ” publikujemy trzecią, ostatnią już część opowieści Witolda Hryniewieckiego o życiu AKowców w kraju zdominowanym przez posłuszne Sowietom władze.

Ha rcerska i Sta rszoha rcerska z Wysokiego - drużynowa hm. Sława Bilska, Drużyna Harcerska „Skierbieszowiacy” ze Skierbieszowa - drużynowa pwd. Agnieszka Góra. P rzedsięwzięcie dofina nsowano ze środków Urzędu Miasta Zamość i Starostwa Powiatowego w Zamościu.

pełniąc funkcję dowódcy kompanii. Niedługo po tym UB aresztowało go 1 listopada 1945 roku na Kazimierówce wraz z siedmioma jego żołnierzami (o czym piszę w poprzednim rozdziale). Po szczęśliwym uwolnieniu wszystkich aresztowanych „Ryszard” otrzymał z bezpieki nakaz opuszczenia na stałe „swojego terenu”. Tak też uczynił ten dzielny dowódca, nie widząc szansy działania w dalszym ciągu na tym obszarze, gdyż walka z zaborcą dysponującym olbrzymią siłą była bezcelowa. Przed rozpoczęciem ofensywy zimowej w styczniu 1945 roku na „wyzwolonym” terenie polskim kwaterowały wojska sowieckie trzech frontów, co w rezultacie wykazywało, że na każdych 5 Polaków przypadało statystycznie 2 żołnierzy Armii Czerwonej. Wystąpienie przeciw takiej sile byłoby po prostu samobójstwem. Po opuszczeniu

terenów „Wikliny” przez trzech łodzian: „Czerwonego”, „Białego” i „Delfina”, a następnie „Boksera” z „Tułaczem”, „Zycha” i kwatermistrza „Dzięcioła”, „Ryszard” poczuł się bardzo osamotniony. Również miejscowi ludzie zajęci byli pracą na swoich gospodarstwach i wyczuwalnie „wyswabadzali” się z orbity wpływu swego komendanta. Z końcem listopada 1945 roku (w dwa tygodnie po wyjściu z aresztu), udał się do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Zabrał ze sobą „Czada”. W stolicy wstąpili do Głogowskiego, który pełnił funkcję dyrektora kolei węzła warszawskiego. Niestety wszędzie spotkał się z odmową zatrudnienia (wszyscy bali się przyjąć do pracy byłych AK - owców). W połowie grudnia jednak otrzymali pracę w Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu. Dodatkowo otrzymali przydział na dwa mieszkania poniemieckie,

rozwoju kulturalnego społeczeństwa. Owoce takiej współpracy możemy zauważyć także obserwując działalność stowarzyszenia Art. - Avanti, które realizuje swoje cele statutowe. Gazeta Zamojska wspiera wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe - także te, które związane są z promocją kultury. Stowarzyszenia mogą być doskonałą formą uzupełniającą zaplanowane liczne działania kulturalne naszego regionu. Piotr Szymański

HISTORIA

znajdujące się niedaleko siebie. Do ich obowiązków należało rozwożenie repatriantów z dawnych kresów polskich do różnych miast i wiosek Dolnego Śląska. „Czad” nie mógł zabrać żony do siebie ze względu na jej przewlekłą chorobę. Za to co miesiąc dojeżdżał do niej. Za każdym razem spotykał się z „Karym”, który namawiał go do powrotu. Dowiedział się również, że Grzegorczyk wymusił na „Chmielu” i „Irenie”, aby wynieśli się z jego domu, grożąc, że jak go nie posłuchają, to zamelduje ubowcom, że tu się ukrywają. Nie mieli innego wyjścia, jak przenieść drukarnię na wieś do Litwińczuka. Niestety nowe miejsce nie było bezpieczne, gdyż gospodarza często odwiedzały „osoby urzędowe”. Kiedy następnym razem przyjechał na parę dni do Koniuch, spotkał się z drukarzami. Skarżyli się, że nie

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

czują się pewnie i w każdej chwili może nastąpić wsypa. Podał im swój adres wrocławski namawiając, aby u niego zamieszkali. Przyjęli z wdzięcznością zaproszenie. Przed tym mieli odstawić drukarnię „Karemu”. W niedługim czasie „Czad” otrzymał list od żony, w którym doniosła, że UB skonfiskował drukarnię i wszczął pościg za „Chmielem” i „Ireną”. Zdążyli oni dostać się do Lublina. Kiedy wsiadali do pociągu wrocławskiego, zostali aresztowani. To wszystko wydało się „Czadowi” podejrzane. Ktoś musiał ich zdenuncjować.


www.zamojska.com

Ortopedyczna (NFZ) Psychologiczna (NFZ) Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Laryngologiczna Neurologiczna Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med� Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miaşdşycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med� NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

      

       CHELATACJA

ZDROWA STOPA

Nieoperacyjna metoda leczenia miaşdşycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med� toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna alkoholu iOdtruwanie Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med� Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i ĹšwiÄ…teczna Pomoc Medyczna

NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

Miejski Zakład Komunikacji zaprasza do korzystania z usług­: - Parking strzeşony, oświetlony, monitorowany , czynny 24 h - Myjnia KARCHER (samochody osobowe, busy, autobusy, TIR-y) - Stacja tankowania ON i CNG – najtaniej w Zamościu - Stacja obsługi pojazdów Oferujemy: - NAJNIŝSZE CENY - RABATY DLA FIRM Kontakt: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu ul. Lipowa 5, 22-400 Zamość tel./fax 84 638 45 57 wew. 212 www.mzk.zamosc.pl

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 paĹşdziernika - 24 paĹşdziernika 2011

Poradnie:

CERTYFIKAT

Gazeta

10 OGĹ OSZENIA

NIEZALEĹťNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO


Gazeta

amo ska

ć r e i m ś ą j 11 a d e z r Sp

! m i n t e l e i n Juniorzy i seniorzy

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

TVK

Informacje Telewizji Kablowej Zamość

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

przedsięwzięcia, będzie to pierwszy pomnik Bolesława Leśmiana, jednego z największych polskich poetów. Twórca projektu podkreślał, że pomnik bez wątpienia będzie nietypowy. Jego zdaniem pomnik Leśmiana ma szansę stać się wizytówką nowoczesnej Zamojszczyzny. C z łon k o w ie To w a r z y s t w a Leśmianowskiego koszt realizacji przedsięwzięcia szacują na około milion złotych. Małgorzata Łysiak

aktywizacji dzieci z Domów Dziecka i seniorów z Uniwersytetu III Wieku. Obie grupy wspólnie uczestniczą w koncertach, spektaklach teatralnych i odwiedzają wystawy. Biorą również wspólnie udział w warsztatach muzycznych, plastycznych i teatralnych, a zwieńczeniem tej W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkaćWspólna można najczęściej podróżnych czekających realizacja przedsięwzięwspółpracy będzie wystawienie ciadworca spowodowała własnegonaspektaklu autobus. Jednakinazorganizodrewnianych krzesłach siadają nie tylko integrację oni, lecz równieżjuniowanie wystawy własnych pracOkazuje pla- się, że rów i seniorów, różnych młodzi ludzie, a jest ich sporo. nigdzie nie jadą, tylko z tak nadzieją wpatrują pod stycznychwuczestników wydarzenia. względem, a zarazem tak zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepukażdym z „dopalaczami”. Dzięki przedsięwzięciu nawiązały podobnych w potrzebie odczuwania STRONA się bliskie kontakty, a dzieci mogły bliskości i ciepła innych. Małgorzata Łysiak poczuć, że są dla kogoś ważne. 9 772080 320002

7 października Towarzystwo Leśmianowskie oficjalnie zaprezentowało projekt pomnika, który ma upamiętniać 13-letni pobyt Bolesława Leśmiana w Zamościu. Nowoczesna konstrukcja odwołująca się do metafor domu i ogrodu miałaby stanąć w parku miejskim. Autorem projektu pomnika zatytułowanego „Dom poety” jest Krzysztof Bednarski, mieszkający w Rzymie artysta polskiego pochodzenia. Jeśli dojdzie do rea lizacji

„Fundacja ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Kor nela M a k u sz y ń sk iego w Zamościu zorganizowały spotkanie oraz wykład Elżbiety Olszewskiej pt. „Powinności dorosłych wobec dzieci”. Wizyta Elżbiety Olszewskiej, Dyrektora Programowego Fundacji „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, związana jest z kontynuacją przedsięwzięcia „Generacje – Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”. Projekt polega na twórczej

07

Zamość Ku czci poległych

Straż pożarna Pożary samochodów

Od stycznia do końca września w Zamościu i w powiecie zamojskim doszło do 15 pożarów samochodów. 14 z nich było spowodowanych zwarciem instalacji elektrycznej. - Docierając na miejsce wypadków drogowych jedną z pierwszych rzeczy, jakie wykonujemy w uszkodzonym pojeździe, jest odłączenie dopływu akumulatora do silnika, aby zabezpieczyć auto przed wybuchem pożaru. Prawda jest jednak taka, że instalacja elektryczna nie jest elementem, na który kierowcy zwracają najczęściej uwagę. Stacje obsługi pojazdów również nie zawsze zajmują się tym podczas przeglądów technicznych - mówi st. kpt. mgr inż. Andrzej Szozda, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. - To prawda, ale tutaj dużo zależy od samych kierowców, którzy często wolą oszczędzić i zrobić taki przegląd w małej stacji ograniczając go do wymiany oleju - odpowiada Stanisław Piszcz, dyrektor spółki „Autobial” w Zamościu.

Skąd biorą się awarie instalacji elektrycznych w samochodach? Stanisław Piszcz wymienia kilka przyczyn. - Po pierwsze: mechanicy mogą nieprawidłowo zabezpieczyć przewody takiej instalacji, skutkiem czego przewody się zwyczajnie przecierają. Po drugie: bywa, że podczas wlewania oleju do silnika pewna jego część trafia trochę obok właściwego miejsca i silnik zostaje zaolejony, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo zapalenia się tego płynu, gdy pojawia się iskra. Po trzecie: zdarza się, że kierowcy montują nieodpowiednie bezpieczniki. Sam montaż nie jest zbyt skomplikowany i kierowcy mogą to zrobić samodzielnie. Ważne jest jednak, by rodzaj montowanego bezpiecznika zgadzał się z jego mocą odpowiednią dla danego miejsca. Jeśli bezpiecznik ma zbyt dużą moc, to nie przepali się w odpowiednim momencie, tylko wówczas, gdy będzie już na to za późno, bo ogień zdąży się już pojawić. Po czwarte: bardzo niebezpieczne jest ładowanie akumulatorów w zamkniętych garażach, zwłaszcza przy jednoczesnym podłączeniu do samochodu. Podczas takiego ładowania ulatnia się wodór i wtedy naprawdę niewiele trzeba, żeby doszło nie tylko do pożaru, ale do prawdziwego wybuchu. Po piąte: uważajmy na reflektory LED-owe,

Konkurs

Nagrody

Przybyli uła do Komaro

Zamojska G

Stowarzyszenie "PR działającą w zamojskim dynamicznych, pełnych regionu. Mimo młodeg cję konferencji pn. "Rol społecznej w aktywiza wykluczeniem społecz będą mieć miejsce w Za Dziedzictwa oraz Euro REKLAMA

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

Dlaczego w autach wybuchają pożary? Masz starszy samochód albo trzymasz go w miejscu, gdzie w pobliżu są gryzonie? Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na instalację elektryczną pojazdu.

Mistrz polskiego kina do swojej najnowszej su pod Komarowem i w Z

Szarże ułańskie, popi to według scenariusza widowiska - tak wyglą ryjskiej XX wieku.

35

Pomnik Leśmiana w Zamościu?

sr

ostatnio coraz modniejsze. Prawdą jest, że pobierają niewiele prądu, ale za to mają tak cienkie przewody, że są wręcz pozbawione jakiejkolwiek izolacji - wylicza. Dodaje, że takie problemy zdecydowanie częściej dotyczą aut starszych. - Nie bez znaczenia jest fakt, że kierowcy samochodów stosunkowo nowych robią przeglądy w stacjach autoryzowanych, bo w innym wypadku straciliby gwarancję na naprawy. Andrzej Szozda wymienia jeszcze jedną przyczynę: - Często się zdarza, że pod maskę samochodu dostają się myszy, które przegryzają izolację przewodów. Jeśli kierowca po wejściu do auta poczuje zapach gryzoni, powinien jak najszybciej sprawdzić instalację - przestrzega rzecznik PSP. - To prawda - przyznaje Stanisław Piszcz. - Myślę, że duże znaczenie ma usytuowanie miejsca przechowywania pojazdu. Jeśli samochód jest trzymany w garażu na wsi albo w pobliżu zakładów zbożowych, to prawdopodobieństwo zniszczenia izolacji przez myszy lub szczury jest dość spore. Czy jednak można w pełni skontrolować stan instalacji elektrycznej w samochodzie? - Mam co do tego wątpliwości - mówi Andrzej Szozda. - Jest wiele jej elementów, które biegną w miejscach niedostępnych, na przykład w podwoziu.

Moje 4 kąty Konkurs "Moje 4 kąty" Zapraszamy do konkursu, w którym można zaprezentować ciekawe aranżacje, wystrój i praktyczne rozwiązania w naszych domach i mieszkaniach. Fotografie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@zamojska.com. Spośród nadesłanych fotografii co tydzień wybierzemy tę najciekawszą, której autor otrzyma nagrody od naszego sponsora. W najbliższym wydaniu będzie to zestaw: profesjonalny proszek do prania Clever Professional 3,3 kg, płyn do prania Multicolor 4 L i 3 saszetki odplamiacza Clever Attack.

Zamojskiej. Manifestacja patrioPrezydent Miasta Zamościa, 17 września obchody rozpoczną Światowy Związek Armii Krajowej. tyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Okręg Zamość, Związek Sybiraków. wystąpienia okolicznościowe m.in. Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano częśćokaże patriotyczną, odbęMarcina Zamoyskiego prezydenta Trudno tam zajrzeć czy jazdy - niezbędna sięktóra obecOddział w Zamościu zapraszająi sprawdzić dzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Zamościa, modlitwę, którą poprona pewno wszystko jest w porządku ność w samochodzie gaśnicy, na uroczystości związane z wadzi J.E.Ks.. Mariuszktóra Leszczyński, Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, - zauważa. - Większość jest koniecznym elementem obchodami 71. Rocznicy Napaści przewodów biskup pomocniczy diecezji Zamojsko wystąpienie okolicznościowe, Marcin elektrycznych, które mogą spowowyposażenia pojazdu, a i tak nie Niemiec Hitlerowskich i Agresji - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel Zamoyski oprezydent Zamościa, apel dować pożar, biegnie bezpośrednio zawsze kierowcy tym pamiętają. Sowieckiej na Polskę.

salwa honorową oraz poległych honorowa, złożenie pod maską przy silniku. poległych, Ich uszkoKonsekwencje zaśi salwa mogą okazać się 1 września, obchody rozpoczną wieńców wiązanek.dla samego wieńców pod pomnikiem i to dzenia mechanik może złożenie zauważyć tragiczne nie itylko red. się godz. 19.00 na Rotundzie jużo praktycznie od razu.poległych. Gryzonie auta. też raczej w inne miejsca nie wchormar r R Ee KkLLAaMMA a

dzą. Choćby z tego względu, że one idą tam, gdzie jest ciepło, a źródłem ciepła w samochodzie jest silnik odpowiada dyrektor „Autobialu”. Z naszej strony dodajemy, że gdy już jednak taki pożar się pojawi - a praktyka pokazuje, że może się tak stać nawet podczas

Konkurs "Moje 4 kąty", wygrał w tym tygodniu kominek Państwa Anna i Adama z Zamościa . Gratulujemy wygranej oraz gustu w urządzeniu przytulnego mieszkania. Zapraszamy Panią po odbiór nagród. Zchęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w konkursie.

4 2 1


www.zamojska.com

Gazeta

12 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wybory po zamojsku Liczba głosów oddanych na posłów nowej kadencji Liczba głosów oddanych na posłów nowej kadencji

30000 30000 25000 25000 20000

24478 24478

22249 22249

16640

20000 15000

14202

16640

12708

14202

15000 10000

12708

10000 5000 5000 0 0

PiS PiS Sławomir Sławomir PiS Sławomir Zawiślak Sławomir Sławomir

PiS PiS Beata Beata PiS Mazurek Mazurek Beata Mazurek

PO przed PiS-em, Ruchem Palikota, PSL-em i SLD – takie były wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 9 października. Na Zamojszczyźnie klasyfikacja ta wyglądała nieco inaczej. Znamy już oficjalne wyniki tegorocznych wyborów parlamentarnych. W skali kraju zwyciężyła Platforma Obywatelska zdobywając 39,18 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 29,89 proc. Trzecie miejsce zdobył Ruch Palikota, który poparło 10,02 proc. Do Sejmu weszło jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (8,36 proc.) i Sojusz Lewicy Demok ratycznej (8,24 proc.). Poza niższą izbą pa rlamentu znalazł się komitet Polska Jest Najważniejsza (2,19 proc.) Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (1,06 proc.), Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (0,55 proc.), KW Prawica (0,24 proc.) i Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera (0,07 proc.). Frekwencja wyniosła 48,6 proc. Ruch Palikota przeprowadził najbardziej efektywną kampanię wyborczą, gdyż na każdy otrzymany głos przypadło 70 groszy wydanych przez

Ruch RPP Palikota Marek Marek Ruch Palikota Poznański Poznański Marek Poznański

PO PO Stanisław Stanisław PO Stanis Żmijan Stanisław Stanis

PiS PiS Adam Adam PiS Abramowicz Abramowicz Adam Abramowicz

ów komitet. Najbardziej rozrzutne okazało się być SLD – 16,7 zł na jeden oddany głos na tę partię. To rezultaty ogólnopolskie. A jak było w naszym regionie?

Sejm prawie bez zmian Nasz przegląd zaczynamy od wyborów do Sejmu w Okręgu nr 7, w skład którego wchodzą dawne województwa: bialskopodlaskie, chełmskie i zamojskie. Tutaj PiS zdobyło 5 mandatów, PO – 3, PSL – 2, a Ruch Palikota i SLD – po jednym. Frekwencja wyniosła 42,89 proc. W porównaniu z 2007 rokiem PiS straciło jedno miejsce w Sejmie na rzecz Ruchu Palikota. Stan posiadania innych partii pozostał bez zmian. Zmalała za to frekwencja – 4 lata temu do urn w naszym okręgu poszło 46,23 proc. uprawnionych do głosowania. Prawo i Sprawiedliwość ma jednego nowego posła. Do Sławomira Zawiślaka (z Płoskiego), Beaty Ma z u rek, Ada ma K rz ysztofa Abramowicza i Jerzego Rębka dołączył Piotr Szeliga, nauczyciel historii z Biłgoraja i  szef

Kolumna E

10527

9962

8906

10527

8222

9962

8017

7907

8906

8222

8017

7907

7503

PSLPSL Genowefa Genowefa PSL Genowefa Tokarska Genowefa

PiS PiS Piotr PiotrSzeliga PiS Szeliga Piotr Szeliga

SLDSLD Zbigniew Zbigniew SLD Matuszczyk Matuszczak Zbigniew Matuszczyk

PO PO Grzegorz Grzegorz PO Raniewicz Raniewicz Grzegorz

PiS PiS Jerzy Jerzy Rębek PiS Rębek Jerzy Rębek

PSLPSL PO PO Franciszek Franciszek Mariusz MariuszGrad PSL PO Francisze Stefaniuk Grad Grad Franciszek Mariusz Francisze

tamtejszego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomość o tym, że został posłem, dotarła do niego w  poniedziałek, gdy ten... prowadził w najlepsze lekcje w szkole. Dwóch parlamentarzystów z poprzednich wyborów wypadło z rozgrywki praktycznie na własne życzenie: Tomasz Dudziński odszedł do PJN, a Wojciech Żukowski rok temu został wybrany na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. Henryk Młynarczyk, który zastąpił przed rokiem Wojciecha Żukowskiego, ty m ra zem osiąg ną ł dopiero 10. wynik na liście. Ci sami posłowie co do tej por y będą reprezentować w Sejmie nasz okręg z ramienia Platformy Obywatelskiej. Są to: Mariusz Grad, Stanisław Żmijan i Grzegorz Artur Raniewicz. Posłem SLD wciąż będzie też Zbigniew Matuszczak. Zmiana za to dokonała się w Polskim Stronnictwie Ludow y m. Tadeusz Sławecki osiągną ł w w yborach gorszy wynik niż wojewoda lubelski Genowefa Tokarska i musi ustąpić jej miejsca w izbie niższej parlamentu. Ponownie zasiądzie w niej Franciszek Jerzy Stefaniuk. A kto zajmie miejsce Genowefy Tokarskiej u sterów województwa

Genowefa

lubelskiego? Tego jeszcze nie wiadomo. Krążą plotki, że PO nie zgodzi się, by PSL miało w lubelskim fotel wojewody i marszałka sejmiku (który po zdobyciu mandatu przez Krzysztofa Hetmana z PSL-u również jest teraz opróżniony). Wobec tego prawdopodobne jest, że Tokarską może zastąpić dotychczasowa wicewojewoda Henryka Strojnowska z PO, ale to na razie wyłącznie spekulacje. Nowym posłem będzie Marek Poznański, który do Sejmu wszedł z listy Ruchu Palikota. Urodził się on w 1984 roku w Hrubieszowie. Wyk sz t a łcen ie w y ższe u z yskał w  Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i  międzynarodowej organizacji archeologicznej EXARC. Biegły sądowy. Uczestnik badań miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu TU-154M w Smoleńsku. Badacz legendarnej stolicy Grodów Czerwieńskich w Czermnie i podziemi w Hrubieszowie. Zajmuje się popularyzacją nauki poprzez pokazy archeologii eksperymentalnej, jak również fotografię lotniczą. Jakby nie patrzeć, nieco odstaje od reszty ekipy, którą

Podział głosów w wyborach do Senatu w Okręgu nr 19

6%

Raniewicz

Kolumna E

7503

Palikot wprowadził do Sejmu - na przykład „pierwszego geja III RP” Roberta Biedronia czy transseksualistki Anny Grodzkiej - jednak to tylko pozór. Archeolog z Hrubieszowa też potrafi szokować. Niedawno media przypomniały zdarzenie, gdy Poznański - j a k j a s k i n io w ie c u b r a ny w  skórę niedźwiedzia - usmarowany węglem chodził po ulicach Lublina, chcąc zainteresować mieszkańców tego miasta archeologią. - Nasz wynik na pewno cieszy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że nie mieliśmy żadnych dotacji i całą kampanię prowadziliśmy z własnych środków swoich sumptem. Teraz czeka nas praca Sejmie i realizacja naszych postulatów - powiedział „Zamojskiej” świeżo upieczony poseł. Zapewnił nas również, że zamierza otworzyć biura w Hrubieszowie i Zamościu. Spośród wybranych posłów najlepszy wynik osiągnął Sławomir Zawiślak, który zdobył 24 478 głosów – o 2 229 więcej od „jedynki” swojej listy wyborczej - Beaty Mazurek. Dla obojga jest to zysk o ok. 6-8 tysięcy głosów w porównaniu do poprzednich wyborów. Trzeci wynik w naszym okręgu osiągnął wspomniany sejmowy

3%

5%

7%

38%

Podział głosów w wyborach do Senatu

Podział głosów w wyborach do Senatu w Okręgu nr 19

18% 7% Jerzy Chróścikowski PiS Maria Sendecka LPR

6% 23%

5%

3%

Arkadiusz Bratkowski PSL Kazimierz Chrzanowski OdS

6%

3%

7% 38% Ireneusz Godzisz PO Tadeusz Gontarz Samoobrona 18%

18%

5%

38% Gertruda Miarowska SLD


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

13

o g ło s z e n i e

debiutant Marek Poznański – 16 640 głosów. Można się spodziewać, że zadecydowało o tym pierwsze miejsce na liście Ruchu Palikota, który wprawdzie ma poglądy bardzo popularne w niektórych kręgach, ale na razie jeszcze nie ma w swoim gronie zbyt wielu powszechnie rozpoznawalnych osób. Dalsze pozycje w omawianej klasyfikacji wskazuje wykres. Pechowcem okazał się wspomniany wcześniej Tadeusz Sławecki, który zdobył o 9 głosów więcej od Grzegorza Raniewicza i o ponad 400 głosów więcej niż mający najskromniejsze poparcie wśród wybrańców naszych wyborców Jerzy Rębek. Dodajmy, że najlepsze wyniki w ok ręg u wśród kom itetów, które nie zdobyły żadnego mandatu, osiągnęli: Michał Tomasz Ma lec (za mościa n i n) – PJ N (1 819 głosów), Wiesław Ryszard Wrotkowski – PPP – Sierpień 80 (521 głosów) i Andrzej Rusiński – Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera (371 głosów).

Wyniki naszych Pozostałe wyniki kandydatów na posłów z Zamościa i powiatu zamojskiego: PiS: 16. rezultat na liście Maria Gmyz (2 442 głosy), 19. Dariusz Zbigniew Zagdański (979 głosów); P O : 4. E l żbiet a K r yst y n a Kuc h a r sk a (5  081 g ło sów) , 7. K r z y sz t of P iot r Mu l aw a (1 651 głosów), 8. Tadeusz Garaj

(140 głosów); Ruc h Pa l i k ot a : 9. D aw id Jerzy Wyszyński (998 głosów), 14. Magdalena Anna Wyszyńska (706 głosów), 19. Marcin Andrzej Klech (454 głosy); SL D : 3. I r ena Ku rzępa (3 142 głosy), 9. Ewa Wojewódzka (533 głosy), 10. Włodzimierz Fudali (532 głosy), 21. Paweł Rajmund Piasecki (157 głosów); PJN: 13. Edyta Krystyna Dudek (163 głosy), 14. Ryszard Karol Wojtas (159 głosów), 18. Klaudia M a r t a Si lez i n (9 0 g łosów) , 20. Robert Mielnik (61 głosów), 22 . S e b a s t i a n L i m i n o w i c z (57 głosów); PPP – Sierpień 80: 8. Kamila Maria Chmolowska (79 głosów), 13. Piot r Maciej Ma lczewsk i (57 głosów), 19. Radosław Paweł Kołaczkowski (28 głosów); Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera: z tej listy nie startował nikt z naszego regionu.

Wybory w Zamościu i powiecie W Zamościu Prawo i Spraw ied liwość zdobyło 9 6 47 g ło s ó w, c o s t a no w i 38,20 proc. W 2007 roku na PiS głosowało 11 344 zamościan, co dało tej partii w mieście wynik 39,44 proc. Platformę Obywatelska poparło teraz 7 668 głosujących, co dało jej wynik 30,36 proc. Tu tez nastąpił spadek w porówna-

terenie powiatu zamojskiego, gdzie także wygrał PiS. Poparło go 16 360 osób, czyli 47,86 proc. ogółu głosujących na tym terenie. Przed czterema laty partia ta zdobyła 18 322 głosy, które złożyły się na 48,51 proc. poparcia. Drugie miejsce przypadło PSLowi – 5  913 głosów i 17,3 proc. Tu jednak spadek jest wyraźny, bo w 2007 roku ludowcy zdobyli 8 831 głosów i 23,38 proc. Trzecia lokata dla PO, na którą głos oddało 5 302 osoby, co dało wynik 15,51 proc. To lepiej niż poprzedn io, gdy ż w te dy Pl at for m a zdobyła w tedy w prawd zie 5 600 głosów, ale ta liczba dała

Podział głosów w wyborach do Sejmu w Okręgu nr 7 8%

2% 0% 1%

12%

PiS PO PSL Ruch Palikota SLD PJN Samoobrona PPP

39%

18% 20% (1 632 głosy), 10. Marian Jan Mazur (1  184 głosy), 16. Marek Lipiec (914 głosów), 22. Barbara Małgorzata Kolbus (379 głosów); PSL : 7. Rysza rd Zbig n iew S t a n i b u ł a ( 2   19 2 g ł o s y ) , 10 . K a z i m i e r z M i e l n i c k i (1  774 g łosy) , 24. K r yst y na Florianna Drozdowska

niu z poprzednimi wyborami – wtedy głos na PO oddało w Zamościu 9 375 osób, co stanowiło 32,6 proc. Zniżkę notowań zanotowały również SLD i PSL. Głosy przejęły nowopowstałe partie – Ruch Palikota i PJN. Te dwa ugrupowania zabrały g łosy reszcie rów n ież na

14,83 proc. Czwarte miejsce zajął Ruch Palikota z 3 783 głosami i 11,07 proc. poparcia. Stratę kilkuset głosów zanotował SLD, który zajął piąte miejsce. PJN był szósty.

Zwycięzcą obecny senator W wyborach do Senatu po raz pierwszy obowiązywała ordynacja jednomandatowa, dzięki czemu obszar naszego okręgu wyborczego jest dużo mniejszy i obejmuje w przybliżeniu teren dawnego województwa zamojskiego. Otrzymał on numer 19. W głosowaniu bezkonkurencyjny okazał się dotychczasowy senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski (PiS), który zdobył aż 54 261 głosów (37,53 proc.). Drugi był Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PSL), którego popa rło 32  068 wyborców (22,18 proc.). Trzecie miejsce zajął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zamościa Ireneusz Mirosław Godzisz, z poparciem rzędu 25 029 głosów (17,31 proc.). Kolejne miejsca ilustruje wykres. W Zamościu zwyciężył Jerzy Ch róści kowsk i z popa rciem 8  574 głosujących (33,74 proc.) przed Ireneuszem Godziszem – 6  80 4 g ło s y (26,77 pr o c .) i A rk ad iu sz em B r at kow sk i m – 3 009 głosów (11,84 proc.). Niewiele bra kowało, a w y przedziłby go Kazimierz Ch rzanowski reprezentujący Unię Prezydentów – Obywatele do Senatu. Zdobył on w Zamościu 2 829 głosów, co stanowiło 11,13 proc. ogółu wyborców głosujących w mieście. Nieco inaczej sytuacja wyglądała na terenie powiatu zamojskiego. Tu wprawdzie również wygrał bezapelacyjnie Jerzy Chróścikowski zdobywając 14 780 głosów (41,78 proc.), ale za nim uplasował się już Arkadiusz Bratkowski z poparciem 9 180 głosów (25,95 proc.). Ireneusz Godzisz był trzeci – 4 641 głosów (13,12 proc.).

Kazimierz Chrzanowski (1 533 głosy i 4,33 proc.) przegrał tu jeszcze z Gertrudą Gabrielą Miarowską, którą w powiecie poparło 2 226 osób (6,29 proc.).

Kandydaci z Zamościa w oczach mieszkańców Ciekawie wygląda zestawienie głosów oddanych przez zamościan zarówno w głosowaniu do Sejmu, jak i do Senatu, na osoby wywodzące się z Zamościa. Tu najlepszy wynik ma Ireneusz Godzisz, którego poparło 6 804 głosujących w Hetmańskim Grodzie. 5  667 głosów otrzymał Sławomir Zawiślak. Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji prezentujemy na wykresie.

Mało nas, mało nas poszło zagłosować… Jeszcze krótko o frekwencji. W Zamościu wyniosła ona 48,5 proc., a w powiecie ziemskim 40,62 proc. Tak, jak w całym okręgu, są to wartości niższe niż 4 lata temu. Wówczas w Zamościu do urn poszło 54,14 proc. uprawnionych do głosowania, zaś w powiecie 44,15 proc. 9 października najlepsza frekwencja na terenie powiatu była w gminie Krasnobród – 49,14 proc. W 2007 roku najwyższy wynik osiągnęła gmina Łabunie – 50,55 proc. Najsłabszą zaś zanotowano w gminie Grabowiec – 32,79 proc. Tutaj przed 4 laty też mieliśmy najgorszy rezultat – 36,1 proc. rmar, dacz

Głosy oddane na zamościan przez zamościan 8000 7000

6804 5667

6000 5000 4000

2829

3000 2000 1000 0

PO

POIreneusz Ireneusz Ireneus Godzisz

PiS

PiS Sławomir Sławomir Sławomir Zawiślak

OdS

OdS Kazimierz Kazimierz Chrzanowski Chrzanowski

Kolumna E

2403

PO

PO Elżbieta Elżbieta Kucharska Kucharska

883

845

PiS PiS Maria Gmyz

SLD SLD Irena Kurzępa

Maria Gmyz

Irena Kurzępa

446

425

PO PO Krzysztof Krzysztof Krzysz

PO PO Marek Lipiec

Mulawa

Marek Lipiec

408

407

PiS

PJN PJN Michał Malec

PiS Dariusz Dariusz Zagdański Zagdański

Michał Malec


www.zamojska.com

Gazeta

14 KULTURA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

Zamość Konkurs recytatorski

Zamość Początek roku akademickiego

Życie ukryte w słowach

Uroczyście ślubuję... u Szymonowica

Zamojski Dom Kultury i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zapraszają miłośników słowa mówionego do udziału w 15. Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Życie ukryte w słowach... pamiętniki, dzienniki, listy, wspomnienia”. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studenci, a także wszyscy dorośli miłośnicy recytacji z województwa lubelskiego i Lublina. Zapraszamy recytatorów i  ich inst r u ktorów do poszu k iwa ń

repertuarowych wokół tematu: „Życ ie u k r y te w słowac h… Pamiętniki, dzienniki, listy, wspomnienia”. Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury polskiej, jak i  obcej. Zachęcamy do wyboru tekstów ciekawych i wartościowych literacko. Jury krytycznie oceniać będzie wybór tekstów obecnych w podręcznikach szkolnych lub z kanonu lektur szkolnych. Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór prozatorski. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczn iow ie szkół

podstawowych do 5 minut, starsi do 7 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji. Uczestnik przygotowuje repertuar nie prezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR Turniej Powiatowy 15. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 16 listopada o godz. 12.00 w  Zamojskim Dom Kultury przy ulicy Partyzantów 13, 22 - 400 Zamość. DNL

Zamość Książnica Zamojska

Mellerowie mówili dlaczego kochają Gruzję

- Gruzini są niezwykle otwartymi i gościnnymi ludźmi - mówili Mellerowie Gruzińskie poczucie czasu, gościnność, śpiewy, przywiązanie do tradycji i nastawienie do Rosji - to tylko niektóre tematy, które poruszano podczas spotkania Anny Dziewit-Meller i Marcina Mellera z czytelnikami w Książnicy Zamojskiej. 11 października Anna DziewitMeller wraz ze swym mężem Marcinem Mellerem przyjechali do Zamościa w ramach spotkań autorskich, podczas których promują swoją ostatnią książkę „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”. Pierwsze słowo tytułu można przetłumaczyć jako „Na zdrowie!”. Nie jest to przypadkowe, gdyż gruzińska gościnność - przejawiająca się zwłaszcza wobec cudzoziemców, a  zwłaszcza Polaków przebija się praktycznie przez całą książkę państwa Mellerów. To jest bowiem główna cecha, która sprawia, że cudzoziemcy zakochują się w Gruzji. Tamtejsze wino, potrawy i  krajobrazy są tylko dodatkiem. - Gościnność to sport narodowy Gruzinów. Drugim jest rozpijanie gości - mówił pół-żartem Marcin

Meller. Przy okazji sami Gruzini obficie z tego korzystają, skutkiem czego nierzadkie jest prowadzenie samochodów po wąskiej górskiej drodze na „podwójnym gazie”. - Nie jestem bardzo religijną osobą, ale zdarza mi się o modlić o szczęśliwy finał podróży, gdy auto prowadzi Gruzin, który sporo tego wina wypił - przyznała Anna Dziewit-Meller. Gościnność w  Gruzji bierze się głównie z głębokiego zamiłowania do tradycji. W kilku formach. - U nas, gdy młody człowiek przyjeżdża do Warszawy na studia, to po paru tygodniach przedstawia się, że jest ze stolicy. W Tbilisi zaś można mieszkać od trzech pokoleń i mimo tego mówić, że pochodzi się z dalekiej miejscowości - mówiła Anna DziewitMeller. Jej mąż zaś podkreślał, że Gruzini mają naprawdę poważne podstawy do tego, by głęboko odczuwać swoją tożsamość. - Historia ich kraju zaczyna się dużo wcześniej niż historia Polski. Tam zdarzają się zabytki mające nawet 1500 lat! - powiedział dobitnie. Dodał, iż nie obawia się, że w książce przedstawił Gruzję, która za chwilę odejdzie bezpowrotnie w przeszłość. - Zapewne

w jakiejś części tak się stanie, ale generalnie przywiązanie do tradycji jest w Gruzji tak silne, że nie sądzę, aby to kompletnie zniknęło. Końcową część spotkania zajęło omówienie kwestii stosunków gruzińsko-rosyjskich, które są napięte od czasów bardzo odległych, a  i w  ostatnich latach dochodziło na ich tle do starć zbrojnych. Goście przyznali, że w Gruzji - zwłaszcza do cudzoziemców - mówi się często po rosyjsku, ale jest to raczej traktowane jako oczywista konieczność i rzadko wiąże się język z samą Rosją. Natomiast stosunek do niej rzeczywiście nie jest łagodny. Anna DziewitMeller poruszyła przy tej okazji temat Józefa Stalina, który był rodowitym Gruzinem o nazwisku Dżugaszwili. - W Rosji jest on wychwalany jako wielki przywódca, ale w  Gruzji raczej jako po prostu swój chłop, który pochodził stąd. Zresztą ostatnie badania pokazują, że już tylko 20 procent Gruzinów chce, by Stalin był kojarzony z ich krajem - mówiła. - W  ogóle zresztą komunizm był w Gruzji obchodzony, jak się tylko dało. Funkcjonuje powiedzenie, że Gruzinom otrząśnięcie się z poprzedniego ustroju zajęło mniej czasu niż przeciętnemu człowiekowi wypicie pół litra wódki - dodał Marcin Meller. Warto podkreślić spore zainteresowanie spotkaniem zamojskiej publiczności, wśród której dominowały osoby dobrze znające „Gaumardżos!...”. Po części oficjalnej państwo Mellerowie poświęcili im czas na wpisanie autografów do książek, a także na krótkie rozmowy indywidualne. Można się spodziewać, że obecne tam osoby, które po lekturze książki postanowiły odwiedzić Gruzję, za sprawą tego spotkania jeszcze bardziej ugruntowały w sobie tę decyzję. Spotkanie prowadził dobrze znany bywalcom spotkań organizowanych przez Książnicę Zamojską - Mariusz Kargul. rmar

Już 18 października nowy rok akademicki uroczyście zainaugurują studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Gościem inauguracji będzie prezydent RP Bronisław Komorowski. Na rozpoczęcie studiów żacy spotkają się o godzinie 10.30 w budynku niedawno otwartego, nowoczesnego budynku Instytutu Przyrodniczo - Technicznego PWSZ. Rok akademicki na tej uczelni uroczyście otworzy rektor prof. dr hab. Waldemar Martyn. W uroczystości udział weźmie głowa państwa, prezydent Bronisław Komorowski. Będzie to pierwsze takie wydarzenie

POWIATU ZAMOJSKIEGO

w akademickiej historii Zamościa. Następnie odbędzie się wręczenie lauru „Zasłużony dla Uczelni”, które otrzymują studenci, wykładowcy oraz osoby, które swoją działalnością, postawą i pracą wpisały się w historię szkoły. Po tym wydarzeniu odbędzie się immatrykulacja studentów I roku i przyjęcie ich w poczet rodziny akademickiej, zaś uroczyste ślubowanie odbierze od nich osobiście rektor PWSZ. Wykład inauguracyjny „Globalny System Nawigacyjny (GPS)” wygłosi dr inż. Aleksander Garbacz. Po wykładzie żacy odśpiewają hymn „Gaudeamus igitur” i udadzą się świętować nieoficjalnie, gdyż tego dnia rektor będzie łaskawy i da studentom wolne przed męczącym rokiem nauki. dacz

Region Konkurs National Geographic Traveler

Pałac Zamoyskich w Kozłówce cudem Polski

Pałac w Kozłówce Pałac Zamoyskich w Kozłówce zwyciężył w plebiscycie „7 nowych cudów Polski”, zorganizowanym przez magazyn National Geographic Traveler. Pałac Zamoyskich w Kozłówce to, według historyków sztuki i  znawców tematu, jedna z  najwspanialszych rezydencji polskiej arystokracji. Aż do 1944 roku był on własnością rodziny Zamoyskich. Nie został zrujnowany w  czasie wojny i  dzięki temu oszałamia zwiedzających to miejsce przepychem do dziś. Przestronne wnętrza - salon ma

ok. 114 metrów kwadratowych i około 9 metrów wysokości - pełne są drogich inkrustowanych mebli, rzeźb i obrazów z różnych epok. Wrażenie robi biblioteka urządzona w stylu angielskim: jej szafy kryją XVI-wieczne woluminy, ale nie tylko. Na półkach stoją też setki francuskich romansów, które zbierała żona jednego z właścicieli. - Zwiedziwszy pałacowe wnętrza, koniecznie trzeba pójść na spacer do parku i zobaczyć rosarium, które znajduje się w jego północnej części - apelują przewodnicy i kustosze pałacu. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak przyjechać do Kozłówki i sprawdzić te opinie. rael

o g ło s z e n i e

WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW podaje do publcznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skierbieszów i na stronie internetowej www.skierbieszow.com.pl od dnia 11.10.2011 r. na okres 21 dni został ogłoszony wykaz gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy wg. Zarządzenia Wójta Gminy nr 48/2011 z dnia 07.11.2011 r.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

15

Zamość Medal dla naszego redakcyjnego kolegi

Szymański zasłużony - odznaczony Piotr Szymański, lider zamojskiego zespołu ONI, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaczenie w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego wręczył artyście prezydent Marcin Zamoyski. Wniosek do ministerstwa o przyznanie odznaczenia skierowało zamojskie Stowarzyszenie Art Avanti, któremu szefuje znana zamojska malarka Marzena Miśkiewicz. Stowarzyszenie to słynie z wyszukiwania utalentowanych ludzi. Niedawno patronowało wystawie młodego 14 - letniego Łukasza Wodyka. Jednak wtorek 11 października, należał do lidera grupy ONI. - Pan Piotr Arkadiusz Szymański od wielu lat jest aktywnym propagatorem polskiej kultury w  regionie i w świecie. Na uwagę zasługuje także jego działalność pedagogiczna i społeczna dla regionalnych instytucji i organizacji pozarządowych przedstawiła bohatera dnia szefowa Art Avanti. - Podkreśliliśmy przede wszystkim jego działalność przyczyniającą się do propagowania polskiej kultury i sztuki w naszym kraju, ale także kilkunastoletnią pracę na rzecz upowszechniania kultury polskiej na świecie, koncerty i festiwale - dodała. - Na uwagę zasługuje skomponowana przez Piotra Szymańskiego wspomniana wcześniej kantata, a także kompozycje muzyczne utworów wraz z zespołem ONI - podsumowała. Nam należy tylko dodać, że we wniosku do ministra kultury uwzględniono także dziennikarską działalność Piotra, na którą złożyły

Prezydent Marcin Zamoyski wręczył odznaczenie się jego artykuły i recenzje publikowane na łamach Gazety Zamojskiej. Ponadto wnioskodawcy podkreślili działalność badawczą muzyka w  temacie piosenki jako zjawiska kulturowego społecznego i muzycznego na Lubelszczyźnie, a także pracę dla Domów Kultury, jak na przykład: Miejskiego Domu Kultury „Południe” w  Katowicach, Miejskiego Domu Kultury „Szopienice” w Katowicach, Garnizonowego Klubu Oficerskiego w  Zamościu, Miejskiego Domu Kultury w Józefowie, społeczną pracę na rzecz krzewienia kultury artystycznej oraz członkostwo w organizacjach społecznych. - Ja bym nawet nie myślał o tym wyróżnieniu. Pani prezes Marzena Miśkiewicz, gdy dowiedziała się o  mojej działalności, postanowiła taki wniosek złożyć. Wiedziałem że trafił on do Ministerstwa Kultury, ale nie spodziewałem się, że to, co zrobiłem do tej pory, przekona ministra. Jest to motywacja do dalszej

pracy - podkreślił Piotr Szymański. Odznaczenie to było również podsumowaniem 15 lat jego scenicznej działalności. Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Została ustanowiona w 1969 roku. W rozmowie z  „Zamojską” Piotr powiedział, że jego najbliższym marzeniem jest zorganizowanie w  Zamościu festiwalu rockowego z  prawdziwego zdarzenia. Pomysł ten zyskał aprobatę włodarza miasta Marcina Zamoyskiego oraz szefującej wydziałem kultury zamojskiego magistratu Jadwigi Machulewskiej. - Mamy nadzieję, że będzie pan wspierał rozwój kultury w naszym mieście, a co do organizacji festiwalu rockowego, to czemu nie? Trzymamy za słowo - odpowiedział na pomysł artysty prezydent Zamoyski. - Cieszę się, że pan Piotr dobrze czuje się w Zamościu, ma chęć do

Najważniejsi goście działania. Widać, że klimat naszego miasta sprzyja twórczości - stwierdziła dyrektor Machulewska. - Od początku funkcjonowania Gazety Zamojskiej Piotrek publikuje u nas teksty poświęcone kulturze. Jestem dumny z tego, że przez tak wiele czasu możemy ze sobą współpracować. Szczerze życzę mu wszystkiego najlepszego na drodze krzewienia kultury. Muszę także dodać, że Piotrek jest doktorantem muzykologii KUL i przygotowuje aktualnie rozprawę doktorską - powiedział Mirosław Szpakowski, wydawca „GZ”. Piotr ukończył zamojską Szkołę Muzyczną II stopnia w  zakresie gry na trąbce. Studiował edukację muzyczną w katowickiej Akademii Muzycznej. Występował z różnymi formacjami na całym świecie m.in. z zespołem Folklorystycznym UMCS w Lublinie czy Big Bandem z katowickiej AM. Jest autorem publikacji dla nauczycieli muzyki. Ostatnim jego

Marzena Miśkiewicz i Piotr Szymański przedsięwzięciem jest zespół ONI, którego dotychczasowe dokonania były prezentowane między innymi przez Marka Sierockiego w popularnym Teleexpressie. Na co dzień wykłada emisję głosu w  Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz publikuje w Gazecie Zamojskiej i Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. Daniel Czubara

Zamość Rozmowa z Marcinem Mellerem i Anną Dziewit - Meller

Polak Gruzin dwa bratanki... O swoich podróżach do Gruzji, trudnej sztuce odmawiania i pobycie w Zamościu opowiedzieli „Zamojskiej” Marcin Meller z żoną Anną Dziewit-Meller podczas promocji swojej wspólnej książki „Gaumardżos”. Daniel Czubara: - Skąd Państwo się wzięli w Zamościu? Anna Dziewit-Meller: - Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni do Zamościa i w okolice. Także Krasnystaw, Siennica Różana, Stary Zamość - także mamy takie małe tournée na Zamojszczyźnie. Marcin Meller: - Zostaliśmy zaproszeni, więc przyjechaliśmy. Byliśmy już kiedyś w Zamościu, bardzo nam się tutaj podobało, choć byliśmy co prawda oddzielnie, przy różnych okazjach. D.Cz.: - A jakich okazjach konkretnie, jeśli można niedyskretnie spytać?

A.D-M.: - Turystycznie, bo macie tutaj co zaoferować przyjezdnym gościom. Są tutaj bardzo piękne okolice. Dzisiaj pogoda niezbyt sprzyja zwiedzaniu, ale odbijemy to sobie mam nadzieję jutro lub pojutrze. M.M.: - A ja jechałem sobie z jakiś tam czas temu kolegami do Odessy na „męski” wypad i zatrzymaliśmy się po drodze w Zamościu. Pięknie tu było. Cieszę się, że mogę tu wrócić, co prawda już nie w męskim gronie, ale ze współautorką książki „Gaumardżos”. D.Cz.: - Skoro już o książce mowa, to co w niej znajdziemy ciekawego, niestereotypowego i oryginalnego? A.D-M.: - To są różnego rodzaju historie z naszych podróży do Gruzji. Spędziliśmy tam bardzo dużo czasu, a Marcin to nawet więcej ode mnie. To jest plon niemal 20 lat w jego wypadku wyjazdów. To są reportaże, różne wspomnienia, opowieści. Na pewno każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego. M.M.: - Wiele opowieści

przygodowo-podróżniczych, absurdalnych, komicznych, czasem nieco niegrzecznych, po zupełnie poważne i dramatyczne. D.Cz.: - Mogliby Państwo zdradzić jakiś smaczek dla naszych Czytelników? A.D-M.: - Najprostsza historia, którą możemy opowiedzieć, to o gruzińskiej gościnności, o której bardzo dużo piszemy w książce. Dosyć często się zdarza, że Gruzini zapraszają cudzoziemców, turystów, zagranicznych gości do siebie do domu. Taka jest tam tradycja i fantazja. Nam się to nieraz zdarzyło. Opisujemy taką historie, jak na Starym Mieście w Tbilisi robiliśmy zdjęcia. Nagle z jednego z balkonów wychylił się zupełnie nam nieznany facet, zapytał nas skąd jesteśmy. Jak się dowiedział, że z Polski to natychmiast nas zaprosił do domu. Postawił na stół to, co miał, czyli trzy gąsiory wina i nie chciał nas wypuścić. Kiedy po trzech godzinach biesiady próbowaliśmy wyjść tłumacząc, że jesteśmy umówieni na kolację u znajomych to on zapytał nas: „Dobrze, a ilu

ich jest?”. My zgodnie z prawdą odpowiedzieliśmy, że czternaście osób. Na to on powiedział „No to niech przyjeżdżają”. Takie rzeczy zdarzają się w Gruzji bardzo często i między innymi o takich historiach piszemy. M.M.: - A po wielu pobytach nasz problem polega w Gruzji na tym, jak wymówić się z kolejnego zaproszenia, tak by nie urazić gospodarzy. Bo akurat tego dnia mamy ochotę posiedzieć sobie sami w samotności. Nie dać się zaprosić jest w Gruzji dużą sztuką. D.Cz.: - Gruzini dobrze orientują się w wiedzy o Polsce? M.M.: - Bardzo dobrze. Jak mało który naród na świecie. Polacy są tam bardzo lubiani i ciepło przyjmowani. To z powodów historycznych, ciągnących się setki lat, ale także z historii najnowszej. Wspólne doświadczenie komunizmu, ale także rola ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czasie wojny z Rosją w 2008 roku. W Gruzji jest on bohaterem narodowym, w stolicy Tibilisi ma nawet swoją ulicę, która jest również w kurorcie nadmorskim w Batumi, a także bulwar Lecha i Marii Kaczyńskich. D.Cz.: - Jakich jeszcze Polaków znają Gruzini? Mieliśmy

przecież wspólny epizod polsko-gruziński w serialu „Czterej pancerni i pies”. A.D-M.: - Oj, zdziwiłby się pan. Oni bardzo dużo wiedzą o Polsce i polskiej kulturze. Zwłaszcza ludzie starsi. Wspólna historia i podobne losy, jarzmo komunizmu jakoś to na połączyło. Wszyscy tam znają „Czterech pancernych i psa” oraz postać Grigorija, który ma na nazwisko tak, jak prezydent Gruzji Saakaszwilli. Ponadto bardzo wiele osób zna Beatę Tyszkiewicz. Niektórzy pytają się czy nadal jest taka piękna. M.M.: - Znają też Lecha Wałęsę, naprawdę bardzo dużo wiedzą o Polsce. Moi koledzy Gruzini mają takiego hopla jak ja na punkcie piłki nożnej. Znają dokładnie uroki naszej pięknej sytuacji ligowej. Kiedy pewnego razu wysłałem znajomemu z Gruzji SMS-a, że idę na mecz Legii, on mnie się pyta z kim, ja mówię, że z Wisłą. Po czym ten kolega przysyła mi niecenzuralny wierszyk na temat Wisły, którego ja ich wcześniej nauczyłem. Naprawdę wiedzą o Polsce dużo. A.D-M.: - Na pewno więcej niż Polacy o Gruzji. Zdecydowanie. D.Cz.: - Dziękuję za rozmowę. Daniel Czubara


www.zamojska.com

Gazeta

16 ROZMOWA TYGODNIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Polska Rozmowa Tygodnia

Dajmy kolei szansę! Rozmowa z Józefem Markiem Kowalczykiem Przewodniczącym Komitetu Infrastruktury Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. Robert Marchwiany: - Panie Przewodniczący, rozmawiamy przy okazji jubileuszu 10-lecia spółki PKP Linia HutniczoSzerokotorowa. Proszę powiedzieć, jak duże znaczenie ma to przedsiębiorstwo dla całej polskiej kolei? Czy można ją nazwać jaskółką na tle całego polskiego kolejnictwa? Józef Marek Kowalczyk: - Tak bym tego nie określał. PKP LHS ma znaczenie przede wszystkim regionalne, bo to jeden z najważniejszych podmiotów w Polsce południowo-wschodniej. Trzeba pamiętać, że 400 kilometrów szerokiego toru stanowi zaledwie dwa procent całości sieci kolejowej w Polsce. Jeśli zaś chodzi o wyniki uzyskiwane przez spółkę PKP LHS, która zarządza tą linią, to niewątpliwie są one satysfakcjonujące i lepsze niż średnia krajowa, tak w mierniku ton przewiezionych towarów, jak również w mierniku tonokilometrów, czyli wykonanej pracy przewozowej. Spółka PKP LHS w ciągu wszystkich lat swojej działalności uzyskiwała dodatnie wyniki finansowe, które umożliwiły jej nie tylko rewitalizację infrastruktury linii szerokotorowej, ale również podjęcie dużego programu inwestycyjnego. - Mówiąc o bardzo dobrych wynikach spółki PKP LHS, zarządzającej i operującej na szerokim torze - czy przypadkiem nie świadczy to o również o kryzysie w kolejnictwie normalnotorowym? - Kolej, czy też szerzej system transportu kolejowego, notuje regres swej działalności. Jest tak w Unii Europejskiej, a w Polsce uwidoczniło się to w ostatnich latach. - Z czego się bierze ten kryzys? - W mojej ocenie z dwóch powodów wzajemnie powiązanych. Po pierwsze: stawki dostępu do infrastruktury torowej w Polsce w relacji do stawek dostępu do dróg i autostrad - a poruszamy się

w jednym obszarze biznesowym, jakim jest transport lądowy - są diametralnie wyższe. Zatem przewoźnicy kolejowi mają po prostu dużo gorsze warunki funkcjonowania niż ich konkurenci na drogach. Te różnice są tak duże, że segment przewozów kolejowych w ciągu analizowanej przez nas dekady w zasadzie nie wzrósł. Cały przyrost przewozów towarów, jaki notujemy - szczególnie od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej - poszedł na drogi. Stąd też w odczuciu społecznym drogi są zapchane, a na kolei wozi się tyle, ile się woziło wcześniej. Więcej się nie da, bo to po prostu nieopłacalne. Przewoźnik musi zapłacić za dostęp do torów tyle, ile czasami wynosi fracht przewoźnika drogowego. Drugim, równie zasadniczym czynnikiem, jest fakt, że infrastruktura drogowa jest w całości albo własnością Skarbu Państwa, albo jednostek samorządu terytorialnego, którzy pokrywają w 100 procentach koszty jej utrzymania, remontu i modernizacji. Infrastruktura kolejowa zaś utrzymywana jest ze środków jej zarządcy. W konsekwencji sieć kolejowa nie jest wystarczająco modernizowana i spadają na niej szybkości przewozowe. - A co Pan sądzi o jeszcze jednym czynniku, jakim jest mówiąc ogólnie - pompowanie publicznych pieniędzy w sektor kolejowy nie tam, gdzie pompować się je powinno? - Przyznam, że nie wiem co pan ma na myśli. - Powiedzmy, że chodzi mi o dotacje pokrywające zadłużenie, które troszkę w sektorze kolejowym narosło. - Nie ma dotacji na pokrycie zadłużenia. - Nie ma środków przeznaczanych na tak zwane oddłużanie? - No właśnie jest problem, że tego nie ma. To powinno być, gdyż koleje zachodnioeuropejskie zostały oddłużone już dawno. Polskim kolejom zaś nakazuje się spłacić długi poprzez sprzedaż spółek. To jest nieracjonalne postępowanie. We wszystkich większych krajach europejskich przeprowadzono reformę kolei i likwidowano problem jej

starych długów w ten sposób, że kolej oddała państwu majątek w postaci infrastruktury. W Polsce zaś infrastruktura nie jest własnością Skarbu Państwa, o czym mało kto pamięta. - Ale jest własnością spółki, która stanowi własność Skarbu Państwa. - To nie jest to samo, bo jeśli majątek jest bezpośrednio we władaniu Skarbu Państwa, to Skarb Państwa jest zobligowany do jego utrzymywania, tak jak to jest w przypadku dróg. Jeśli infrastruktura kolejowa jest własnością spółki (głównie PKP PLK S.A), to ta spółka musi sobie zarobić na jej utrzymanie, a państwa to nie interesuje. - A czy problem, o którym Pan mówił, może być uregulowany za sprawą elektronicznego poboru opłat, który wprawdzie w wersji kadłubowej, ale jednak działa już od 1 lipca? - Tak jak powiedziałem, poruszamy się w jednym obszarze biznesowym, w związku z czym ma to pewien wpływ na wyrównywanie konkurencyjności między obiema gałęziami transportu. Jednakże do końca jej nie wyrównuje. Wprowadzenie e-myta w tej skali, jak to się dzieje od 1 lipca tego roku jeszcze nie wpłynie na przepływ przewozu towarów na transport kolejowy, ale ruch w tym kierunku jest prawidłowy. - Dalszą część naszej rozmowy poświęcimy sektorowi pasażerskiemu. Jak Pan ocenia perspektywy dla spółki Przewozy Regionalne, która jeszcze niedawno borykała się ze strajkiem? - Reforma tej spółki, która polegała na przekazaniu jej udziałów z PKP S.A do samorządów województw, w mojej ocenie była błędem. Trzeba bowiem odróżnić przewóz regionalny, którego właściwym organizatorem jest marszałek województwa - w zakresie organizacji i finansowania od jego wykonywania. Jest pytanie czy na pewno wszystkie samorządy województw powinny brać się za wykonywanie przewozów. Uważam, że prawidłowy model jest taki, w którym większe województwa albo kilka województw będą miały swoje spółki przewozów stricte regionalnych, zaś spółka, która się nazywa

Przewozy Regionalne i która miała w sobie dwa segmenty rynku - segment przewozów regionalnych i międzywojewódzkich - gdyby rozwinął się rynek przewozów regionalnych w taki sposób, jak mówię, to powinna pozostać przy przewozach międzywojewódzkich i przy wykonywaniu przewozów regionalnych w tych województwach, które nie zdecydowały się na własne spółki przewozów regionalnych. Ponieważ zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, to albo z tej ślepej uliczki wrócimy i naprawimy to, albo będziemy mieli dalsze komplikacje, bo obecny model jest nieefektywny. Teraz niektórzy marszałkowie tworzą własne spółki przewozowe, które zabierają rynek Przewozom Regionalnym. Spółka zostaje wtedy z problemem pracowników i niezmodernizowanego taboru i jej sytuacja się nie polepsza, lecz pogarsza. Gdyby dokonano podziału spółki, było lepiej. - Pytanie prozaiczne: wydaje mi się, że zarówno w obecnym modelu, jak i w tym przez Pana preferowanym, choć w nieco mniejszym stopniu, istnieje problem terenów, które znajdują się na granicy województw albo w ich pobliżu. Chodzi o problem organizacji połączeń między sąsiednimi regionami. Czy ma Pan tutaj jakiś pomysł? - Ten problem istnieje od zawsze i nie da się go rozwiązać takim lub innym modelem funkcjonowania spółki. To kwestia dogadania rozkładów jazdy między dwoma województwami lub więcej. Tutaj się nasuwa pytanie - czy województwo lubelskie powinno mieć swoją spółkę. - Z tego co wiem, to nie ma takich planów… - Zachęcam do przemyślenia takiej inicjatywy. Region lubelski sam w sobie jest spory. W perspektywie kilkuletniej ta spółka mogłaby obsługiwać połączenia transgraniczne z Białorusią i Ukrainą. Na rozwinięcie działalności są możliwe do pozyskania środki pomocowe. Spółka w ciągu 2 - 3 lat mogłaby stać się mocnym podmiotem na rynku. - Ale przewozy regionalne w Lublinie już teraz są mocno deficytowe, a perspektywy nie są najciekawsze…

Józef Marek Kowalczyk - Przewozy transportem publicznym zawsze były i będą deficytowe. Tak jest w całej Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania tych przewozów w Polsce jest wciąż niewystarczający. Za kilka lat jednak będzie on znacznie wyższy, bo takie są rekomendacje Brukseli i takie są faktyczne potrzeby. - Ostatnie pytanie: obecna długość sieci kolejowej w Polsce wynosi 19 200 kilometrów. Czy Pana zdaniem jest to poziom optymalny, czy też należy liczyć się z tym, że część linii zostanie zamknięta, a jeśli tak to która? - Na tak postawione pytanie odpowiem w ten sposób: nie wiem czy jest to poziom optymalny i myślę, że nikt w Polsce tego nie wie. Jeśli ktoś twierdzi, że należy zamknąć dwa, trzy lub cztery tysiące kilometrów linii, to wyraża wyłącznie swój pogląd nie poparty żadnymi merytorycznymi argumentami. Dopóki nie wyrównamy warunków dostępu przewoźników kolejowych do torów z tymi, jakie mają kierowcy tirów w zakresie dostępu do dróg, to nie będziemy mieli wiarygodnej informacji w postaci odpowiedzi rynku i prawdziwego zapotrzebowania klientów na usługi kolejowe. Dajmy szansę podmiotom z jednego i drugiego sektora na równe warunki funkcjonowania, a potem dopiero podejmujmy decyzje o zmniejszeniu lub powiększeniu rozmiarów infrastruktury kolejowej. - Dziękuję za rozmowę. - Również bardzo dziekuję. rmar

Zamość Inauguracja roku akademickiego WSZiA

Gaudeamus po raz piętnasty 11 października odbyła się uroczysta XV Inauguracja Roku Akademickiego 2011/12. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Katarzyny w Zamościu. Następnie władze, studenci i zaproszeni goście przeszli do Centrum „Synagoga”. W tym roku na Wyższej Szkole Zarządzania i  Administracji studia rozpocznie ponad 500 studentów. Ogółem na uczelni kształci

się ich około 2 500 na różnych kierunkach. W WSZiA w  Zamościu można studiować administrację i fizjoterapię w systemie dziennym i zaocznym, a niestacjonarnie także finanse i rachunkowość, pedagogikę i  budownictwo. Immatrykulacja świeżo upieczonych żaków odbyła się w Centrum „Synagoga” przy ulicy Pereca. Tam z rąk rektora uczelni dra inż. Jana Andreasika nowi studenci odebrali indeksy. Jakie są ich wrażenia po wejściu do akademickiej rodziny Zamościa?

- Na pewno dużym plusem jest odległość. Opłacając czesne tutaj nie ponoszę kosztów związanych z akademikiem, stancją i dojazdami, bo mieszkam wciąż z rodzicami - odpowiedział Paweł, student administracji I roku WSZiA. Poza tym nowi żacy podkreślali dobrą bazę dydaktyczną uczelni, nowoczesne budynki oraz wysokie miejsca WSZiA w rankingach uczelni wyższych. Do tych, którzy 11 października odebrali indeksy, inni mogą jeszcze dołączyć, gdyż mimo inauguracji roku

akademickiego nadal trwa rekrutacja na studia WSZiA. Zakończy się ona dopiero w listopadzie. Jak głosiło

znane powiedzenie z epoki słusznie minionej - „...studenci do nauki!”. rael


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

OGŁOSZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam własnościowe M4-63,10 m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 SPRZEDAM Nowy dom pod Zamościem, stan deweloperski, 2 garaże, 132 m2 powierzchni użytkowej. Działka 17 arów, tel. 502-604-700 Sprzedam dom w Wólce Panieńskiej 350m2, działka 10 arów, możliwość działalności gospodarczej, tel. 601 165 453 Sprzedam dzialke budowlano w Zamosciu ul rolnicza pow .1739 M2 Tel.696 015 609 Atrakcyjne M4 UL.Brzozowa po remoncie 1 piętro własnościowe 603793237 Sprzedam własnościowe M4-63,10m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA, 66A, 12km OD ZAMOŚCIA, HORYSZÓW POLSKI, GM.SITNO, TEL.501-O11-961. Piekarnia z adaptacją na restourację, Okolice Lubaczowa c. 900 tyś, tel . 507 723 139 Działka 40 arów Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom 200 m2 w Krasnobrodzie, c . 310 tyś tel . 507 723 139 Dom w stanie surowym zamkniętym Płoskie, c . 340 tyś tel . 507 723 139 Dom z budynkami gospodarczymi 3,56 ha Ministrówka, c . 260 tyś tel . 507 723 139 Działka 72 a w Nieliszu, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom w Krasnobrodzie, c 420 tyś tel . 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139 MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

Działka rolna 1,3 ha, Tereszpol koło Zwierzyńca, dobry dojazd. Tel. 602 271 231 Sprzedam lub wynajmę Lokal pod usługi 100mkw. ul. Infułacka Zamość Cena do negocjacji telefon 601-857-197 Sprzedam Dom drewniany z działka w Izbicy pow. Domu 90mkw , pow. działki 1900 cena 165 tys. Do negocjacji telefon 601-857-197 Sprzedam Działkę rolno budowlana 2000mkw w Sitańcu cena do negocjacji telefon 601-857-197 Sprzedam Dom w Zamościu do jedno rodzinny o powierzchni 140mkw. , działka pow. 861mkw. Cena 575 tyś zł. telefon 601-857-197 Sprzedam mieszkanie 41mkw w Zamościu na ul. Hrubieszowskiej cena 135 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom drewniany po remoncie działka 5000 mkw. W Kukawce cena 170 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom drewniany 70 mkw.+Działka 500 mkw. nad J. Piasecznym cena 99 tyś. zł telefon 601-857-197 Sprzedam Gospodarstwo rolne w Hostynnym Dom budynki gospodarcze grunt orny 3 hektary cena 245 tyś. zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom Lipsko-polesie 80mkw działka około 4000mkw. Cena 165 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Gospodarstwo rolne w Sitnie Dom 100 mkw budynki gospodarcze , D siedliskowa 5000 mkw. grunty Rolne łącznie 7 hektarów cena 340 tyś zł telefon 601857-197 Sprzedam Działkę 4700 mkw. z zabudowaną budynkami: B. gospodarczy, Stodoła , komórki w Suchowoli cena 90 tyś telefon 601-857-197 Sprzedam 2 Dom, murowany do wykończenia oraz dom wykończony w Jatutowie cena 445 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom w Krasnobrodzie 130 mkw. +działka 6500 mkw. Cena Do negocjacji telefon 601-857-197 Więcej Informacji dotyczące ofert Na Stronie www.n-dom.eu D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035

WYNAJMĘ6]

DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139 Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139

POSIADAM DO WYNAJECIA NOWO WYBUDOWANY LOKAL W BILGORAJU PRZY UL.W. BARTOSZEWSKIEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAZOWEJ 48M2 + ZAPLECZE 20M2, NIEZALEZNE MEDIA I MIEJSCA PARKINGOWE. KONTAKT 514-026-636

Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139

Wynajmę piętro domu 10 km od Zamoscia - dobry dojazd. Cena 500 zl + opłaty. Tel. 601360345

Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA NA BIURA, NA GMINNEJ W ZAMOŚCIU - 505 180 572

SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139

Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 507 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139 Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139 Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428

Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744 Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Działka zabudowana w Suchowoli pow. : 0,47 h budynek gospodarczy: - 4 pom. stodoła drewniana. Cena: 90000zł Dzialka budowlano-rolna, 66A, 12 km od Zamoscia, Horyszow Polski, 501-011-961

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73 Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315] Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

UBEZPIECZENIA ul. Krasnobrodzka 8 22-400 Zamość

Michał Dudziński

Matematyka, korki, rozw. zad. Ok. Starego Zamoscia. Tel.513856101

HANDEL OFERUJĘ TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES

PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 601360345 Samotna emerytka zaopiekuje sie starsza osoba w Zamosciu Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

USŁUGI

OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

OFERUJĘ Telewizja satelitarna bez abonamentu tel. 695 764 696 OGRODZENIA, PRODUKCJA MONTAŻ, niskie ceny - szybko - solidnie, wszystkie typy TEL . 84 639 85 13 , KOM . 601 270 142 DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280]

Usługi Remontowo -Budowlane tel. 663 354 000

TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , AC , N N W , M A J ĄT KO W E - M T U , O F E -AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100.000,00 już za106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255]

Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 509 469 248

SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [26

KOMPLEKSOWE USLUGI REMONTOWO-WYKONCZENIOWE 600896061

ZATRUDNIE BRUKARZA Z DOŚWIADCZENIEM. PRACA W OK. WARSZAWY. Tel. 728-121-590

Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508-741549 [223] Usługi remontowo- budowlane ear-bud 530913414

Zatrudnię na stanowisko przedstawiciela Hurtowni Paliw z okolic Zamościa. Oferty na biuro@pk-tank.pl

Wykwalifikowana fizjoterapeutka , masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478214 [297]

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

INNE

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

ZAMIENIĘ

Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401

SPRZEDAM SPRZEDAM, MITSUBISHI CARISMA, ROK - 2002 , POJ . 1870 CM 3, TEL . 503 014 415

USŁUGI Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

NAUKA INNE NAUKA JAZDY Grzegorz KURANTOWICZ, KAT B, 22 - 400 ZAMOŚĆ, UL . PARTYZANTÓW 16, TEL . 84 638 48 30 KOM . 783 968 178 Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 , www.kurantowicz.nets.pl

Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336 Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335]

BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE OFERUJĘ Prane dywanoów, tapicerki, sprzątanie 518330276 Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

MOTORYZACJA

tel./fax: 84 638 99 43 kom. 607 925 144

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332]

Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212]

Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380-150 Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

FHU w Zamościu zatrudni na stałe od zaraz na stanowiska: referent ds administracji, asystent/ka przedstawiciela handlowego, magazynier/fakturzysta. Zapewniamy szkolenia, możliwość szybkiego awansu, atrakcyjne zarobki 1500-2600 zł/m-c. Wiek do 28 lat. Zgłoszenia pod nr tel. 846398259 oraz 510199944

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

17

Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197]

Glazura terakota solidnie tel. 506281267

SPRZEDAM Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328]

RÓŻNE SPRZEDAM Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty)„ZPH KOMET”Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307] Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały pozostały z budowy. Tel: 609 675 000

Zatrudnimy osoby do doręczania paczek na terenie Zamościa. Wymagania: własny samochód typu bus lub pick up w kolorze białym lub żółtym, mile widziana działalność gospodarcza. Tel.: 514 985 738"

Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

SZUKAM PRACY

Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503.

Poszukuję pracy w Zamościu.Informatyk. Pracowałem już jako informatyk, pracownik administracyjny, pracownik telekomunikacyjny czy sprzedawca. Znam język angielski, posługuję się swobodnie komputerem. Posiadam prawo jazdy kat.B. Kontakt tel. 508324698 lub radoslaw_gora@o2.pl

Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503.

Samotna emerytka zajmie się starszą osobą w Zamościu. Tel.

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2011 McDonald’s Corporation.

309312 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1

11-08-17 12:06


www.zamojska.com

Gazeta

18 INNE

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011

KONKURS

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Przy zamówieniu o wartości pow. 10 tys. zmywarka gratis Przy zamówieniu o wart. pow. 5 tys. 50 % rabatu na zmywarkę

„Moja Domowa Kuchnia” Ciekawe przepisy kulinarne wraz ze zdjęciem, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:redakcja@ zamojska.com. Najciekawsze dania, wypieki lub inne domowe przysmaki zostaną nagrodzone publikacją na naszych łamach oraz kuponem o wartości 50 zł do wykorzystania u naszego sponsora:

Karczma Góralska, Zamość ul. Sikorskiego 9, tel. 84 627 99 99, kom. 513 14 14 14

, tel

Marynowane podgrzybki Składniki: Grzyby świeże, ocet 10% , sól, kilka listków laurowych, 8-10 ziaren ziela angielskiego, kilkanaście ziaren pieprzu czarnego, czasem dodaję marchewkę, cebulę. Opis przygotowania: Czas przygotowania: do 60 min 1. Grzyby, kapelusze lub małe grzybki z trzonami gotuję około 10 minut z dużą ilością soli, tzn. na 4-litrowy garnek wypełniony po brzegi wodą i grzybami. Grzyby powinny być zakryte wodą. Daję 3 kopiaste łyżki soli. Typowy błąd przy marynowaniu to mało soli w

fazie obgotowywania, gdyż produkt jest wtedy mało smaczny i zazwyczaj czuje się, że jest zbyt kwaśny. 2. Za lewa: 1 szk la n ka octu 10-proc. na 4 szklanki wody. Na 5 szklanek tej zalewy daję 1 łyżeczkę soli tak, aby zalewa była smaczna, bo grzyby są już nasolone i 5 łyżeczek cukru (kopiastych). 3. Przyprawy: kilka listków laurowych, 8-10 ziaren ziela angielskiego, kilkanaście ziaren pieprzu czarnego. Czasem dodaję marchew. Do prawdziwków i podgrzybków nie daję nic, poza zielem ang., pieprzem i liśćmi laurowymi.

4. Zalane zalewą grzyby po ostyg n ięciu zawsze pa ster yz uję ok. 20 minut, bo przy tak małym stężeniu octu mogą się zepsuć, a tak stoją latami. Smacznego życzy Ania z Zamościa

Sklep czynne 9 - 17

r e k L aMa

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl

Do środy omijaj Sitaniec Do najbliższej środy - 19 października - kierowcy mogą mieć problemy z przejazdem przez Sitaniec. Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwa remont nawierzchni na dojazdach do mostu przez rzekę Czarny Potok na drodze krajowej nr 17 na odcinku Krasnystaw - Zamość. Oznacza to, że do środy, bo na ten dzień planowane jest zakończenie remontu, kierowcy przejeżdżający przez Sitaniec nie będą mieli lekkiego życia. Do tego dnia obowiązywać ma ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną oraz zakazem wyprzedzania. Drogowcy planują uporządkować teren do godziny 17 we środę. Wtedy prawdopodobnie wszystko powróci do normy. Służby drogowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy tym odcinkiem drogi. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

rekLaMa

Salon Urody Salon Fryzjerski

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000 STRZYŻENIE

damskie, męskie, dziecięce

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA nawilżająca włosy

Salon Kosmetyczny

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

Dowcipy Horoskop Eskimos kupił sobie samochód. Odwiedza go sąsiad i razem oglądają nowy nabytek: - Ładny - podziwia sąsiad gładząc po lakierze. - Jakie ma ładne oczy - mówi oglądając reflektory. Doszedł do rury wydechowej i z uznaniem kiwa głową: - Samiec... Przesłuchanie policyjne na Grenlandii. W pewnym momencie pytają Eskimosa: - Co Pan robił w nocy z 20 października na 15 marca? Spragniony podróżnik widzi na pustyni Eskimosa zajadającego loda. - Fatamorgana! - wykrzykuje podróżnik. - Nie, Bambino - odpowiada Eskimos. Eskimos przynosi telewizor do serwisu napraw: - Co się dzieje? - Śnieży.

Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT, a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Alinę Komada. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Dziennikarz z Europy pyta Eskimosa: - Czy można u was pracować, gdy temperatura spada poniżej 40 stopni Celsjusza? - Można, ale wtedy do pracy używamy kobiet.

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Kamil Kusier, Daniel Czubara, Robert Marchwiany PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański

WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT).

Bliźnięta 22.05. - 20.06. Możliwa zmiana pracy albo awans oraz zastrzyk finansowy. Wynagródź swoim bliskim te dni, w których praca była dla Ciebie najważniejsza. Nie pozwól im myśleć, że ich zaniedbujesz. Troska o Wasze wzajemne relacje jest bardzo wskazana. Rak 21.06. - 22.07. Trochę więcej optymizmu! W tym tygodniu gwiazdy generalnie będą Ci sprzyjały. Może to moment, w którym fortuna się odwróci i przyniesie lepsze chwile. Życie masz jedno więc nie marnuj go na rozpamiętywanie straconych szans. Lew 23.07. - 22.08. Ciesz się życiem. Nie szukaj w ludziach wad lecz zalety. Nie bądź pesymistą - każdy problem można jakoś rozwiązać. Pamiętaj również o tym, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.

Czego najpierw uczy się mały Eskimos? - Nie jeść żółtego śniegu....

Waga 23.09. - 23.10.

- Kiedy Eskimos wie, że zima jest naprawdę siarczysta? - Jak mu się psy łamią na zakręcie.

Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności. Nowy ciuch, wolny dzień, gorąca kąpiel, romantyczna randka... Masz tyle możliwości - jednak pamiętaj o tym, żeby nie przesadzić. Uważaj na finanse - na horyzoncie coś nieoczekiwanego.

Przychodzi gość do ekskluzywnej restauracji: - Chciałbym zamówić coś ekstra, cena obojętna. - To może kawior? - proponuje kelner. - A co to jest? - To są jaja jesiotra. - Pan poda dwa na twardo.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

Byk 21.04. - 21.05. Najbliższy tydzień jest dobry na inwestycje. Jednak przemyśl dokładnie swoje decyzje - będą skutkować przez długi czas. Pod koniec tygodnia możliwe niewielkie problemy zdrowotne, ale nie powinno to być nic poważnego.

Panna 23.08. - 22.09. Za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Daj odpocząć swoim oczom. Lepiej spędź trochę czasu na powietrzu razem z przyjaciółmi. Może spacer albo wypad do lasu? Poświęć dużo czasu na relaks i nie forsuj się zbytnio.

Dwóch klientów w restauracji głośno miesza herbatę. Wszyscy na nich patrzą. Dostrzega to jeden i lekko speszony mówi do kolegi: - Ty... My chyba nie w tę stronę mieszamy.

KOREKTA: Robert Marchwiany

Baran 21.03. - 20.04. Nie wpadaj w panikę - niewielkie opóźnienie to nie koniec świata. Zainteresowane osoby na pewno Ci to wybaczą. Zresztą - przecież odrobisz zaległości błyskawicznie.

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta się: - Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 stopni? - A niech się dzieciaki trochę ogrzeją.

W restauracji dwóch facetów oddaje ubrania w szatni. Szatniarka pyta: - Panowie na jeden numerek? - Ależ skąd! My tylko na kawę.

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com

19

W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: - W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. Nie dajecie żadnego wyboru! - Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. W restauracji gość zwraca się do kelnera: - Gulasz proszę i dobre słowo. Po kilku minutach kelner przynosi gulasz. - A dobre słowo? - pyta gość. Kelner nachyla się i mówi: - Niech pan tego nie je.

Skorpion 24.10. - 21.11. Nie przesadzaj z pracą - nie jesteś maszyną i czasem musisz odpocząć. Być może to dobry czas na to aby zafundować sobie trochę rozrywki. Kino, teatr... - pomyśl o tym. Uważaj na gardło i nie przesadzaj z alkoholem. Strzelec 22.11. - 21.12. Drobne problemy zdrowotne przed Tobą. Zadbaj o siebie i nie forsuj się zbytnio. Dużo odpoczynku i witamin z pewnością pomoże Ci przetrwać nadchodzące dni. Nie przesadzaj z rozrywkami i używkami. Koziorożec 22.12 - 19.01. W tym tygodniu czeka Cię emocjonalna huśtawka. Określ jasno swoje uczuciowe priorytety i trzymaj się ich konsekwentnie. Sytuacja wyjaśni się już za kilka dni i wszyscy będą zadowoleni. W finansach możliwa poprawa sytuacji pod koniec tygodnia. Wodnik 20.01. - 18.02. Możliwy awans lub niespodziewany przypływ gotówki. Odpręż się i zastanów nad tym jak wykorzystasz uśmiech losu. Zapytaj o zdanie partnera. W żadnym razie nie podejmuj decyzji samodzielnie! Może to mieć opłakane skutki w dalszej perspektywie. Ryby 19.02. - 20.03. Ten tydzień przyniesie wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Niektóre mogą być dla Ciebie szczególnie ważne. Nie przegap tego co jest dla Ciebie najważniejsze. Zwróć uwagę na starania osoby szczególnie Ci przychylnej. Możesz w niej znaleźć nieoczekiwanego sojusznika.


www.zamojska.com

DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011

URODA

Agnieszka Goździuk

Gazeta

20 URODA Przebarwienia skóry mogą stanowić istotny defekt kosmetyczny. Dotykają wiele kobiet po 30. roku życia i ponad 80 proc. osób po pięćdziesiątym roku życia. Nieestetyczne plamy postarzają, nadają niezdrowego wyglądu twarzy i podkreślają zmarszczki. Hiperpigmentacja to odkładanie się melanocytów w wierzchnich warstwach skóry. Melanocyty są komórkami odpowiedzialnymi za produkcję melaniny. Ta z kolei ma funkcję ochronną naszej skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV. Zaburzenia w melanocytach

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Przebarwienia skóry powodują skupiska pigmentu w jednym miejscu na skórze. I tak rodzą się przebarwienia. Najczęściej przybierają formę ciemnych, brązowych plam, o nieregularnych kształtach i stanowią defekt kosmetyczny, który wpływa negatywnie na nasz wizerunek. Jakie mogą być przyczyny powstawania przebarwień? Zdania są podzielone. Wymienię jednak te przyczyny, przez które pigmentacja się ukazuje. Poza szkodliwym opalaniem także terapia hormonalna oraz ciąża mogą prowadzić do plam barwnikowych w skórze, co jest

związane ze zwiększoną ilością estrogenów w organizmie. Niektóre lekarstwa czy produkty spożywcze mają w sobie składniki mogące wchodzić w fotoreakcję ze szkodliwym promieniowaniem głównie UVA. Możemy zaliczyć tu: dziurawiec, bratek. Przebarwienia mogą także wystąpić po zmianach trądzikowych. Plamy na skórze mogą być także jednym z objawów chorej wątroby, nerek czy jajników, na co może mieć wpływ stosowanie doustnej antykoncepcji i zastępczej terapii hormonalnej, okres menopauzy…

Żeby zapobiec przebarwieniom, należy pamiętać o ochronie przed promieniowaniem słonecznym, unikać solarium. W ciąży czy przy terapii hormonalnej lepiej się nie opalać. Przebarwienia zawsze są bardziej widoczne latem. Mają wtedy intensywniejszy, ciemniejszy kolor i bardzo postarzają wygląd naszej skóry. Niestety, aby je zlikwidować, należy zadbać o to już jesienią i zima, a potem pamiętać o stosowaniu kremów z odpowiednią protekcją przeciwsłoneczną. W zależności od rodzaju przebarwienia korzysta się z różnych zabiegów.

Niejednokrotnie konieczne jest wykonanie kilku zabiegów bądź łączenie terapii, co najczęściej daje najlepsze efekty. Dodatkowym skutkiem leczenia przebarwień jest poprawa jakości skóry, spłycenie zmarszczek, likwidacja rozszerzonych naczyń krwionośnych, a w rezultacie odmłodzenie. Należy pamiętać, że leczenie przebarwień jest procesem długotrwałym, wymagającym dużej dyscypliny ze strony pacjenta i stosowania odpowiednich preparatów wybielających w pielęgnacji domowej.

KUPON 10% RABATU r e k L aMa

Wolne miejsca pracy na dzień 14.10.2011 r.

Sanmed Marek Lipiec

Zamość, ul. Elizy Orzeszkowej 28, Tel. 84 627 15 87

Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Rejestracja Usg Ciąży, Usg 4 D Ciąży Pon. - Piątek 16 - 18 Usg - Ginekologiczne Przez Pochwowe Przyjęcie: Nowoczesne Leczenie Nadżerek Poniedziałek, Wtorek, Środa

Account manager Asystent Kierownika Działu Kasy Asystent Kierownika Działu Produkty Świeże Asystent projektanta Blacharz - lakiernik samochodowy Cieśla-dekarz Doradca klienta Dozorca-parkingowy Farmaceuta – farmacja apteczna Fizjoterapeuta Fryzjer Hydraulik C.O. Informatyk/wdrożeniowiec Kasjer Kasjer handlowy Kasjer - sprzedający Kasjer - sprzedawca Kelner Kierowca ciągnika Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą Kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony Kierownik budowy Konstruktor Konsultant / manager Kosmetyczka Kosmetyczka

Kucharz Lakiernik natryskowy Mechanik - pomocnik mechanika Mechanik samochodowy Montażysta - operator Monter instalacji zewnętrznych i wodno-kanalizacyjnych Murarz Murarz - tynkarz Murarz-tynkarz Murarz / tynkarz - robotnik budowlany Nauczyciel chemii Nauczyciel matematyki Operator CNC Operator frezarki CNC Operator prasy krawędziowej Operator strugarek Operator wiertnicy horyzontalnej sterowanej Operator zagęszczarki Palacz C.O. - z orzeczeniem o niepełnosprawności Piekarz ciastowy Pizzer Pomoc kuchenna Pracownik biurowy - telemarketer Pracownik działu przyjęcia towaru Pracownik fizyczny Pracownik hali - magazynier Pracownik ogólnobudowlany Pracownik rozkładający towar Pracownik Zespołu Call Center Przedstawiciel handlowy - akwizytor

r e k L aMa

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO NZOZ "MEDYK" UL. SZWEDZKA 20 TECHNIK MASAŻU SŁAWOMIR ŻYBURA 606 912 351 Robotnik ogólnogospodarczy Składacz okien Spawacz Spawacz metodą TIG Specjalista ds. sprzedaży części zamiennych Sprzedawca Sprzedawca Działu Produkty Świeże Sprzedawca w sklepie odzieżowym Stolarz Tapicer meblowy Tokarz - ślusarz Zastępca kierownika marketu Zastępca kierownika sprzedaży i marketingu

PUP w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1 pok. 15, 22 oraz 8, tel. 084-638-33-49

rekLaMa

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawłą II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

21

Egzamin z dojrzałości

Nie wiem czy selekcjoner reprezentacji musi mieć maturę. W końcu najważniejszy egzamin dojrzałości zdaje się i tak na stadionie, więc powyższy wymóg uważam raczej za zbędny. Jak pokazuje życie, żadne selekcje, kursy czy szkolenia nie gwarantują uczciwości i transparentności w poczynaniach na ławce trenerskiej. Vide lista oskarżonych i skazanych w aferze „jednej czarnej owcy”. Na pewno jednak każdy

„Pierwszy” musi mieć wizję gry i charyzmę. Dzięki temu drużyna w meczu realizuje dokładnie to, co zostało zaplanowane w szatni i  przećwiczone na zgrupowaniu. A do tego jest monolitem, prawdziwą skałą, o którą będą rozbijać głowy przeciwnicy na boisku i poza nim. Obawiam się, że reprezentacja Polski nie spełnia dzisiaj ani jednego, ani drugiego wymogu. I w dużej, a może nawet największej, mierze winę za

to ponosi Smuda. Nikt nie odbierze mu sukcesów w piłce klubowej. W końcu Mistrzostwa Polski nie zdobywa się przypadkowo. Awans do Ligi Mistrzów w naszych realiach to sukces pewnie jeszcze nawet większy. Specyfika pracy z kadrą jest jednak zupełnie inna. Ze względu na ograniczony czas ważniejsza od samego wyuczonego warsztatu staje się sfera kontaktów interpersonalnych, precyzyjnego przekazania poleceń,

wskazówek i oczekiwań. W tym właśnie względzie nasz selekcjoner radzi sobie gorzej niż średnio, co w towarzystwie międzynarodowym powinno być kluczowe. Tym bardziej, że ów międzynarodowy dobór kadrowiczów sam sobie zawdzięcza. Teraz już za późno na zmianę selekcjonera, więc pozostaje mieć nadzieję, że piłkarze znajdą na boisku i poza nim wspólny język (metaforycznie i dosłownie). Bo czasu coraz mniej.

Przegrać można zawsze, tym bardziej, że potykać będziemy się naprawdę z wielkimi. Ale na boisku od pierwszego do ostatniego gwizdka trzeba być gotowym umrzeć! Tylko dlatego, że dostało się szansę gry. Smuda na pewno o tym wie. Nawet bez matury. Musi jednak nauczyć tego swoich wybrańców. Bo na tworzenie koncepcji gry już o wiele za późno.

Rejowiec Fabryczny IV liga piłki nożnej

Zamość Zamojska klasa okręgowa

Sparta wygrała z wiatrem

AMSPN Hetman na „szóstkę”!

Bez punktów wrócili z Rejowca Fabrycznego piłkarze Roztocza Szczebrzeszyn. Sparta, choć wcale nie była lepsza, wygrała dzięki trafieniom Rutkowskiego i Bodysa 2:0. Początek meczu należał do podopiecznych Zbigniewa Pająka. Już w 5. minucie goście mogli objąć prowadzenie. Kozłowskiemu zabrakło jednak ułamków sekundy, aby zamknąć skutecznie akcję po bardzo dobrym podaniu Goździuka. Miejscowi, którzy grali bez przebywającego na kursie trenerskim Ziarkowskiego, nie mieli w pierwszej części gry pomysłu ani piłkarskich argumentów na przechytrzenie defensywy Roztocza. Ekipa ze Szczebrzeszyna mogła natomiast objąć prowadzenie w 32. minucie. W dogodnej sytuacji znalazł się Piotr Lipiec, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i obrońca gospodarzy zdołał zablokować jego uderzenie. W drugiej połowie groźnych akcji ponownie było jak na lekarstwo. Gra toczyła się głównie w środku pola, a żadna z drużyn nie próbowała śmielej zaatakować. Decydująca dla losów meczu okazała się 70. minuta. Rutkowski wykonywał rzut rożny, a niesiona wiatrem futbolówka ponad Sobolewskim wpadła bezpośrednio do siatki gości. Przyjezdni rzucili się do odrabianie strat i w 82. minucie stworzyli sobie

Piotr Lipiec (Roztocze) wyborną okazję. Piotr Lipiec dograł do Maleszy, który z pięciu metrów uderzył nad poprzeczką. W ostatnich sekundach meczu gospodarze postawili wszystko na jedną kartę i zostali skarceni przez Bodysa, który skutecznie wykorzystał kontrę swojej drużyny. - Obserwowałem Spartę przed tygodniem w meczu z Huczwą i wiem,

jaką wartość dla tej drużyny ma Jacek Ziarkowski. Przeciwko nam nie zagrał, a gospodarze bez niego nie potrafili sobie stworzyć klarownych sytuacji. W mojej drużynie nie było natomiast chorego Patryka Dobromilskiego, a bardzo by się przydał, szczególnie przy rzucie rożnym, po którym straciliśmy bramkę. Szkoda tej porażki, bo na pewno nie byliśmy zespołem słabszym. To już jednak kolejny mecz, gdy mamy szanse bramkowe, a nie zdobywamy punktów. Mam jednak bardzo młodą drużynę, która ciągle się uczy - podsumował mecz trener Zbigniew Pająk. Najbardziej sprawiedliwym wynikiem byłby remis 0:0, ale szczęście dzisiaj nam sprzyjało, dlatego zdobyliśmy komplet punktów - dodał szkoleniowiec Sparty, Zbigniew Wójcik. Sparta Rejowiec Fabryczny Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (0:0) Bramki: Rutkowski 70, Bodys 90. Sparta: Mazur - Rutkowski Adamiec, Głowacki, Wesołowski, Gawda, Pawelec, Krasnowski, Bodys, Brykalski (70 Gryć), Łukasz Kiejda Roztocze: Sobolewski - Misiarz, Saw ic, Pawe ł L ipie c, D aw id Dobromilski, Pawluczuk (67 Malesza), Goździuk, Hajduk (73 Rugała), Rozwadowski (82 Winogrodzki), Piotr Lipiec (86 Datsiuk), Kozłowski. Żółte kartki: Hajduk, Kozłowski (R) - Krasnowski (S) Sędziował: Daniel Osiński (Lublin) tom Widzów: 200

Stary Zamość Piłka nożna kobiet

Kinga przechodzi dalej

Przemysław Gałka trafił trzykrotnie W 11. kolejce zamojskiej klasy okręgowej doszło do kilku meczów, w których spotkały się drużyny ze ścisłej czołówki tabeli. W Zamościu miejscowy AMSPN Hetman bez problemów rozgromił Aleksandrię Aleksandrów 6:0 (2:0). Trzykrotnie do siatki trafił, rozgrywający bardzo dobry mecz, Przemysław Gałka, dwa trafienia padły łupem Mariusza Kycki, a kropkę nad „i” postawił Artur Chałas, pokonując bramkarza gości uderzeniem z 15 metrów. Przyjezdni najdogodniejszą sytuację stworzyli w 58. minucie, gdy Bździuch główkował w poprzeczkę. Trzeba przyznać, że podopieczni Roberta Wieczerzaka zagrali najlepszy mecz w tej rundzie, prezentując się na tle zespołu z czołówki okręgówki naprawdę bardzo dobrze. Do ciekawego spotkania doszło w Skierbieszowie. Ostoja prowadziła już 3:0, a zryw Korony wystarczył tylko do zdobycia dwóch bramek i zmniejszenia rozmiarów porażki. Kilkunastu sekund do zwycięstwa zabrakło natomiast w Różańcu Olimpii Miączyn. Goście prowadzili 2:1, jednak celne trafienie Rafała Wojtowicza zapewniło gospodarzom punkt.

1. AMSPN Hetman Zamość

11

31

62-5

2. Korona Łaszczów

11

28

24-8

3. Grom Różaniec

11

25

37-15

4. Aleksandria Aleksandrów

11

25

31-15

5. Kryształ Werbkowice

11

22

18-13

6. Ostoja Skierbieszów

11

21

18-14

7. Olimpia Miączyn

11

20

28-13

8. Echo Zawada

11

15

21-27

9. Igros Krasnobród

11

12

27-27

10. Sparta Łabunie

11

12

20-22

11. Tanew Majdan Stary

11

10

17-32

12. Unia Hrubieszów

11

10

23-31

13. Relax Księżpol

11

8

14-28

14. Victoria Łukowa/ Chmielek

11

7

12-36

15. Tur Turobin

11

5

17-36

16. Olimpiakos Tarnogród

11

1

6-53

Wyniki 11. kolejki: A M SP N Het m a n Z a mość Aleksandria Aleksandrów 6:0, Unia Hrubieszów - Igros Krasnobród 4:3, Olimpiakos Tarnogród - Kryształ Werbkowice 1:2, Ostoja Skierbieszów Korona Łaszczów 3:2, Grom Różaniec Olimpia Miączyn 2:2, Relax Księżpol Tur Turobin 6:4, Echo Zawada - Tanew Majdan Stary 1:2, Sparta Łabunie Victoria Łukowa/Chmielek 8:1. tom

Zamość Szachy

Zapraszają do Mistrzostw Kinga Krasnystaw 16 października w Sta rym Zamościu panie rozgrywały finałowy mecz Pucharu Polski na szczeblu województwa. Gospodynie okazały się bardzo gościnne i uległy Kindze Krasnystaw 1:5 (1:4).

Zwyciężczynie awansowały do rozgrywek centralnych, w których zmierzą się z ekstraklasowym AZS Biała Podlaska. W gronie podopiecznych trenera Krzysztofa S o bie s z c z u k a z n aj duj e s ię

14-letnia zamościanka - Katarzyna Suchowicz, dla której mecz przeciw Omedze był debiutem w seniorskiej piłce. tom

Pow iatowe Z rzeszen ie L ZS w Zamościu zaprasza do wzięcia udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość w Szachach. Zawody zostaną rozegrane 5 listopada (sobota) o godz. 9.30 w Zespole Szkół w Płoskiem. Prawo startu mają uczniowie z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego reprezentujący: szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV - VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Każda placówka ma prawo zgłosić

1 zawodniczkę i 1 zawodnika. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu, ulica Królowej Jadwigi 8; lub tel. 84 638 66 79 do 2 listopada 2011 roku. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów do godz. 9.00. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem „szwajcarskim” kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na partię. tom


www.zamojska.com

Gazeta

22 SPORT

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Sportowe pasje

Groundhopping, czyli turystyka stadionowa W sierpniu 2011 roku dowiedziałem się o groundhoppingu, czyli turystyce stadionowej. Okazało się, że moje dotychczasowe podróżowanie i oglądanie meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywkowych wygląda jak pasja prawdziwego groundhoppera. I tak zostałem groundhopperem... W listopadzie wezmę udział w  Czwartym Zlocie Polskich Groundhopperów, który odbędzie się w Częstochowie. Groundhopping cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, ale wciąż raczkuje. Polega na odwiedzaniu stadionów w czasie odbywających się na nich spotkań piłkarskich. Groundhopper zalicza mecze od C klasy, poprzez Ekstraklasę, do spotkań reprezentacji narodowych. W miarę możliwości finansowych odwiedza też inne kraje, a tam często, zamiast zabytków, odwiedza stadiony. Ta forma zainteresowania piłką nożną cieszy się dużą popularnością na zachodzie Europy, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich i w Niemczech. Groundhoppera interesuje wiele aspektów meczu: ruch kibicowski, sam mecz, infrastruktura, okoliczne bary, itp. Pokrewną odmianą jest groundspotting, który polega na zaliczaniu pustych stadionów.

Nazwa powstała z połączenia dwóch angielskich słów: ground (w sensie football ground, czyli boisko piłkarskie) oraz hopping (podskakiwanie, skakanie). Słowo groundhopping można więc w wolnym przekładzie tłumaczyć jako „skakanie po boiskach”, czyli po prostu odwiedzanie różnych piłkarskich spotkań. Zwrotu tego zaczęto używać w latach 80-tych XX wieku. Groundhopperzy jeżdżą więc z  meczu na mecz, „zaliczając” kolejno poszczególne stadiony i tworząc w ten sposób swoją „kolekcję”. Zasadniczo poziom rozgrywek nie ma większego znaczenia, chociaż im bardziej „egzotyczne” miejsca się odwiedza, tym lepiej. Innym groundhopperom będzie bowiem znacznie trudniej powtórzyć wyczyn kolegi, który odwiedził np. mecz III ligi rumuńskiej, niż jego wizytę na którymś ze spotkań niemieckiej Bundesligi. Ojczyzną groundhoppingu jest Anglia, gdzie pierwsze wzmianki o  tego typu hobby datowane są na lata 70-te XX wieku. Wtedy też powołano tam do życia organizację o nazwie „Club 92″, do którego należeli i należą (klub istnieje do dnia dzisiejszego) ci zapaleńcy, którzy odwiedzili stadiony wszystkich

92 pr ofesjon a l nyc h k lubów w Anglii (wówczas Premier League + Division One + Division Two + Division Three). Jeden z członków tego klubu, rekordzista Ken Ferris, podczas sezonu 1994/95 odwiedził wszystkie 92 stadiony w przeciągu zaledwie 237 dni, dzięki czemu trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa! Na wzór angielskiej „Club 92 powstał w Szkocji „Club 38, zrzeszający stadionowych turystów, którzy z  kolei odwiedzili obiekty wszystkich 38 szkockich klubów. W tej chwili groundhopping większym zainteresowaniem niż na wyspach brytyjskich cieszy się w Niemczech. Szczyt popularności przypadł tam na połowę lat 90-tych minionego wieku. Tam też wielu stadionowych turystów zrzeszonych jest w powstałej w 1993 roku organizacji V.d.G.D (Vereinigung der Groundhopper Deutschlands), czyli Niemieckim Związku Groundhopperów. Do chwili obecnej obejrzałem ponad 350 meczów i kilkadziesiąt stadionów. Więcej informacji na stronie www.tomaszpakula.futbolowo.pl w zakładce Groundhopping.

Z Piotrem Brożkiem

Tomasz Pakuła

Na Stadionie Narodowym

Świdnik Siatkówka

Avii nie dali rady

Po dwóch zwycięstwach przyszła porażka z Avią Nie udała się siatkarzom UKS III LO wyprawa do Świdnika w ramach trzeciej kolejki Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Mecz z  Avią zawodnicy Jana Obszańskiego zaczęli

obiecująco, zwyciężając pierwszego seta do 17. Niestety, później coś w sprawnie działającej maszynie się zacięło i trzy kolejne sety padły łupem Avii.

Liga Typerów GZ (9) Dziewiąta kolejka Ligi Typerów GZ przeszła do historii. Na czele znajduje się Robert Kulik, ale chętnych do liderowania jest co najmniej czterech. Spośród wszystkich uczestników naszej zabawy bezbłędnie wynik meczu AMSPN Hetman - Aleksandria (6:0) przewidział Dariusz Kmiecik.

Wyniki 9. kolejki: Piotr Welcz - Andrzej Rycak 10:8, Marek Pogódź - Robert Marchwiany 8:10, Waldemar Brzyski - Dariusz Kmiecik 6:14, Tomasz Pakuła Tomasz Winogrodzki 9:9, Piotr Łaszkiewicz - Robert Kulik 7:10, Wojciech Rycak - Zbigniew Pająk 10:10. tom

Zamość Piłka nożna - klasa A 1. ASPS Avia Świdnik

3

5

8:4

2. UKS Tempo Chełm

3

5

8:5

3. UKS III LO Zamość

3

5

7:5

4. ZKS Cukrownik Lublin

3

4

4:6

5. LKS Cisy Nałęczów

2

3

3:5

6. MKS Opole Lubelskie

2

2

1:6

- Byliśmy słabsi szczególnie w odbiorze zagrywki i ten właśnie element przeważył szalę na stronę gospodarzy - wyjaśnił przyczynę pierwszej porażki w sezonie trener Obszański. Avia Świdnik - UKS III LO 3:1 (17:25, 25:16, 25:14, 25:17) UKS III LO: Ernest Kosa, Michał Ma zu rek, Pat r yk Wędzi ńsk i, Mateusz Waga, Adam Zieliński, Mateusz Ma linowsk i, Maciej Grąd kowsk i, Ada m Podpora, Mateusz Wróbel, Krystian Gałan, Michał Kuliński, Łukasz Kozłowski i Łukasz Stefański. tom

Orkan zgasił Płomień Dziesiątą kolejkę rozegrały drużyny klasy A. W meczu na szczycie Orkan Bełżec pokonał Płomień Spartan Nieledew 2:1. Goście, mimo pierwszej punktowej straty, zachowali prowadzenie w tabeli, ale nad ekipą z Bełżca mają już tylko punkt przewagi. Grupa I: Piast Babice - Olender Sól 4:1, Delta Nielisz - Orion Dereźnia 0:2, Orzeł Tereszpol - Metalowiec Goraj 0:2, Włókniarz Frampol - Łada 1945

Biłgoraj 1:3, Wrzos Szyszków - Sokół Zwierzyniec 1:3, Tarpan Korchów Cosmos Józefów 0:4. Grupa II: Huragan Hrubieszów - Zryw Ulhówek przeł., Graf Chodywańce - Pogoń 96 Łaszczówka 0:1, Szyszła Tarnoszyn - Ruch Machnów Nowy 1:2, Orkan Bełżec - Płomień Spartan Nieledew 2:1, Szumy Susiec Granica Lubycza Królewska 0:4, Omega II Stary Zamość - Spartakus Szarowola 19.10., Metanoja Lipsko Andoria Mircze 0:5. tom

1. Łada 1945 Biłgoraj

9

24

30-6

1. Płomień Spartan Nieledew

10

27

31-11

2. Orion Dereźnia

10

22

20-16

2. Orkan Bełżec

10

26

22-8

1. Robert Kulik

18

+23

3. Piast Babice

9

19

17-8

3. Spartakus Szarowola

9

20

30-12

2. Waldemar Brzyski

18

+8

4. Włókniarz Frampol

9

16

17-9

4. Granica Lubycza Królewska

10

18

21-6

8

16

28-13

3. Wojciech Rycak

17

+19

5. Cosmos Józefów

5. Pogoń 96 Łaszczówka

10

17

30-16

4. Piotr Welcz

17

-5

6. Tarpan Korchów

9

15

16-14

6. Omega II Stary Zamość

9

15

18-16

5. Tomasz Winogrodzki

15

+8

7. Nord 98 Wysokie

8

12

13-15

7. Ruch Machnów Nowy

10

14

13-19

6. Robert Marchwiany

15

-2

8. Sokół Zwierzyniec

9

12

13-12

8. Huragan Hrubieszów

9

12

21-23

7. Marek Pogódź

12

-2

9. Orzeł Tereszpol

9

10

11-18

9. Szumy Susiec

10

12

18-32

8. Dariusz Kmiecik

10

-8

10. Olender Sól

9

10

13-22

10. Andoria Mircze

10

11

22-23

9. Piotr Łaszkiewicz

10

- 10

11. Wrzos Szyszków

8

7

14-16

11. Graf Chodywańce

10

8

15-21

10. Andrzej Rycak

9

-6

12. Metalowiec Goraj

10

6

8-21

12. Szyszła Tarnoszyn

10

6

20-27

13. Delta Nielisz

9

0

5-35

13. Metanoja Lipsko

10

4

12-30

14. Zryw Ulhówek

9

4

12-40

11. Tomasz Pakuła

7

- 18

12. Zbigniew Pająk

5

- 11


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Zamość Mecz charytatywny

Wynik nie był najważniejszy 16 października na zamojskim stadionie OSiR oldboje Hetmana rozegrali charytatywny mecz z drużyną księży z Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej. W czasie spotkania kwestowano na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Świętej Bożej Opatrzności, na osiedlu Karolówka w Zamościu. - Zagramy bez taryfy ulgowej żartował przed meczem Wojciech Rycak, jednak jego słowa musiały zostać potraktowane przez księży poważnie, bo ekipa duchownych zaczęła bardzo bojowo. Jako pierwszy do siatki trafił ks. Tomasz Winogrodzki. Chwilę później swoją szansę mieli byli Hetmanowcy. Krzysztof Rysak nie chciał jednak iść na łatwiznę i postanowił z rzutu karnego uderzyć wprost w bramkarza, a dobitkę posłać nad poprzeczką. Co ciekawe, „wapno” zostało podyktowane na szarżującym (!) prawym skrzydłem Bogdanie Lizucie. Na żartach nie znał się natomiast zupełnie

Krzysztof Rysak w pościgu za ks. Tomaszem Winogrodzkim

Wojciech Rycak w starciu z ks. Tomaszem Winogrodzkim

Marek Pogódź. Popularny „Gutek” w przeciągu kilkunastu minut trzy razy uderzał na bramkę rywali i futbolówka za każdym razem wpadała do siatki. W drugiej odsłonie (grano po 35 minut) skuteczność odnalazł również Andrzej Rycak, który dwukrotnie wpadł w pole karne duchownych, zdobywając kolejne bramki dla oldbojów Hetmana. Najładniejsze

- To już kolejny mecz przeciwko księżom, w którym z  ogromną przyjemnością bierzemy udział. Naprawdę postawili nam twarde warunki i trzeba było zostawić na murawie sporo zdrowia. Nie powiem, że wynik był sprawą drugorzędną, bo w każdym z nas jest pragnienie zwycięstwa, ale przede wszystkim spotkaliśmy się na boisku po to, żeby pomóc w akcji charytatywnej - podsumował mecz zmęczony, ale zadowolony Wojciech Rycak. - Cieszę się, że mogliśmy pograć w piłkę, a przy okazji wesprzeć tak piękny cel, jak budowa naszej nowej świątyni. Pogoda na szczęście dopisała, kibice również, obyło się bez kontuzji i tylko szkoda, że przegraliśmy. Ale w przyszłym roku postaramy się Hetmanowi zrewanżować - skomentował mecz ks. Marian Wyrwa. Oldboje Hetmana - Księża Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej 6:3 (3:1)

trafienia meczu były jednak dziełem księży. Najpierw ks. Marian Wyrwa wbiegł z lewej strony w pole karne i z bardzo ostrego kąta uderzył na bramkę. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki (bez pomocy niebios na pewno się nie obyło) i wylądowała w siatce. Chwilę później z rzutu wolnego przymierzył ks. Marek Mazurek, trafiając idealnie w okienko.

Zamość I liga tenisa stołowego

Z nieba do piekła Wygrany niemal mecz przegrali tenisiści stołowi Stone Master Trefla Zamość. W sobotę, 15 października, w drugim ligowym pojedynku podopieczni Kazimierza Wiszowatego podejmowali spadkowicza z Superligi - GLKS Wanzl Scania Nadarzyn. Goście zwyciężyli 6:4. Po pierwszej turze pojedynków gospodarze prowadzili 4:0 i  nikomu z  obecnych na meczu kibiców nie przemknęła przez głowę myśl, że Trefl może to spotkanie przegrać. A jednak tak się stało. Nieszczęście rozpoczęło się od gier deblowych. Porażka braci Puchalskich, a  szczególnie Nowalińskiego i  Dąbrowskiego z Bańkoszem i Witkowskim ostudziły zapędy miejscowych na wysokie zwycięstwo. Ciągle jednak gospodarze prowadzili 4:2. Niestety, w decydujących pojedynkach Treflowcy nie byli w pełni sił. Daniel Puchalski skreczował z  powodu kontuzji, a Maciej Nowaliński bardziej niż z przeciwnikiem walczył z dolegliwościami żołądkowymi. W decydujących partiach Michał Dąbrowski uległ ChenLi Ke 0:3, a w spotkaniu młodych wilczków Michał Bańkosz ograł 3:1 Kamila Puchalskiego i punkty pojechały do Nadarzyna. - Mecz ułożył się w bardzo dziwny sposób. Prowadziliśmy 4:0 i nikt nie spodziewał się porażki. Wraz z Maćkiem niespodziewanie przegraliśmy debla z  niżej notowaną parą. Do tego przeszkodziły nam kłopoty zdrowotne Daniela i Maćka. Co do mnie, to zaprezentowałem

0:1 Winogrodzki; 1:1, 2:1, 3:1 Pogódź; 4:1, 5:1; Andrzej Rycak; 6:1 Lipczyński; 6:2 Wyrwa; 6:3 Mazurek Oldboje Hetmana: Grzegorz Płoszaj, Andrzej Rycak, Wojciech Rycak, Marek Pogódź, Krzysztof Rysak, Bogdan Lizut, Mariusz Gajek, Bogusław Łopuszyński, Piotr Lipczyński, Mirosław Bochniak, P iot r Trześn iewsk i, Ma r iusz Sokołowski, Piotr Zając, Dariusz Trond, Tomasz Tomczewski. K sięż a D ie c ez ji Z a mojsko Lubaczowskiej: To m a s z Winogrodzki, Marian Wyrwa, Marek Mazurek (Biłgoraj), Maciej L e w a ndow sk i ( K r a s nobr ó d) , Krzysztof Maj (Biłgoraj), Piotr Sz ept uc h ( M i ąc z y n) , Pawe ł Derylak, Tomasz Szady (Lipsko), Bogusław Łoś, Mateusz Furmaniak (Cieszanów), Konrad Zalewski (Łukawica), Tomasz Szumowski, Mateusz Januszewski (Tyszowce), Andrzej Wąsek (Józefów). tom

Poniatowa IV liga piłki nożnej

Stal okazała się miękka Tym razem debel Nowaliński/Dąbrowski zawiódł się poniżej swoich możliwości, grając przede wszystkim nierówno. Ten mecz był jednak bardzo słaby w wykonaniu całej drużyny i nic nas nie usprawiedliwia. Miejmy nadzieję, że za tydzień już nie zawiedziemy naszych kibiców - skomentował mecz Michał Dąbrowski. Szansa na rehabilitację dla Trefla już w najbliższy weekend. W  sobotę o  12.00 mecz z  Opoką Trzebinia, natomiast dzień później o 13.00 z głównym pretendentem do awansu - Kolpingiem Jarosław. Oba pojedynki rozegrane zostaną w hali „Elektryka”. STONE MASTER TREFL Zamość - GLKS WANZL SCANIA Nadarzyn 4:6 Daniel Puchalski - ChenLi Ke 3:1, Michał Dąbrowski - Zbigniew Grześlak 3:1, Daniel Puchalski Zbigniew Grześlak 1:3, Michał

Dąbrowski - ChenLi Ke 0:3, Maciej Nowaliński - Michał Bańkosz 3:0, Kamil Puchalski - Antoni Witkowski 3:0, Maciej Nowaliński - Antoni Witkowski 0:3, Kamil Puchalski - Michał Bańkosz 1:3, Puchalski / Puchalski - Ke / Grześlak, Nowaliński / Dąbrowski - Bańkosz / Witkowski 1:3. tom 1. UKS EDBAR 23 Lublin

3

6

25:5

2. GLKS WANZL SCANIA Nadarzyn

3

6

23:7

3. PKS OPOKA Trzebinia

2

4

13:7

4. BISTS Bielsko-Biała

3

4

12:18

5. AZS PWSZ Nysa

3

3

14:16

6. PKS KOLPING Jarosław

1

2

10:0

7. GMKS STRZELEC Frysztak

3

1

9:21

8. STONE MASTER TREFL Zamość

2

0

8:12

9. TBV SYGNAŁ Lublin

3

0

8:22

10. KU AZS UE Wrocław

3

0

8:22

Bez większych problemów kolejne 3 punkty dopisali do swego konta piłkarze Omegi Stary Zamość. Podopieczni trenera Dariusza Herbina po dwóch bramkach Perina (4 i 37 min.) i trafieniu z rzutu karnego Ignaciuka (27 min.) pokonali pewnie w Poniatowej Stal 3:0. - Mecz bez historii. Bardzo szybko strzeliliśmy trzy bramki i rywala mieliśmy ustawionego. Mogliśmy spokojnie kontrolować sytuację i bez najmniejszych problemów dowieźliśmy wynik do końca - podsumował krótko spotkanie Paweł Lewandowski, drugi trener Omegi. Dzięki zwycięstwu w Poniatowej Omega jest w ligowej tabeli piąta, tracąc ledwie punkt do wicelidera z Łęcznej. Stal: Herda - Węgorowski, Pietras, Młyniec, Gołofit (75 D. Wojnicki), Niezbecki, K. Wojnicki, Pikuła, Wieczorek (85 Pietroń), Klimkiewicz (80 Zieliński), Grzesiak. Omega: Ba ranowski - Luan, Milkulski, Sękowski, Denis, Bojar, Ignaciuk, Perin (69 Blonka), Andrade (46 Tchórz), Nizioł (75 Goch), Fulara (81 Santos). Żółte kartki: Pietras (S) - Fulara (O). Sędziował: Krzysztof Rękas (Chełm). Widzów: 200.

1. Lublinianka

11

33

50-8

2. Bogdanka II

11

23

40-8

3. Orlęta

11

23

26-5

4. Sparta

11

23

19-13

5. Omega

11

22

15-9

6. Lewart

11

17

15-13

7. Podlasie II

11

17

15-17

8. Janowianka

11

15

15-24

9. Huczwa

11

14

23-26

10. Ruch

11

13

12-12

11. Włodawianka

11

12

16-22

12. Orion

11

11

1-12

13. Roztocze

11

10

10-15

14. Unia

11

6

10-36

15. Stal

11

3

4-36

16. Start

11

2

11-38

Wyniki 11. kolejki: Lublinianka-Wieniawa - GKS Bogdanka II 3:1, Sparta Rejowiec Roztocze Szczebrzeszyn 2:0, Orion Niedrzwica - Lewart Lubartów 1:1, Unia Bełżyce - Włodawianka Włodawa 2:3, Ruch Ryki - Huczwa Tyszowce 2:2, Stal Poniatowa - Omega Stary Zamość 0:3, Podlasie II Biała Podlaska - Orlęta Łuków 1:3, Start Krasnystaw Janowianka Janów Lubelski 1:3, tom


www.zamojska.com

Katarzyna Oleszczuk, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, znalazła się w finale konkursu na Modelkę Orange.

Młodzi małżonkowie z Zamościa postanowili, zamiast na przyjęciu weselnym, zatańczyć na peronie. Nieopodal fruwał biały szal Janusza Myki, prowadzącego w tangu Magdę - swoją żonę, obok inni tancerze, na torach biegacze z Agrosu, w tłumie żałobnicy z wieńcami, Francuz - marynarz, Bogdan Pałczyński dyrygujący Orkiestrą Dętą, baloniki, komitet powitalny z szampanem, rozbawieni widzowie zdarzenia próbujący uczestniczyć we wszystkim jednocześnie. Tak było. Temu happeningowi publiczność przyznała Buławę Hetmańską 36. Zamojskiego Lata Teatralnego. Jak podkreślali organizatorzy, aby „LAST MINUTE: ZAMOŚĆ” mog ło za ist n ieć, n iezbęd ne były zgody i wsparcie wielu spółek PKP, bez pomocy Józefa Ostasza i pracowników zamojskiego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP nie udałoby się. 25 czerwca 2011 roku Teatr Strefa Ciszy wywalczył Buławę, a wszyscy obecni na dworcu symbolicznie zainaugurowali kursowanie szynobusów. Kolei życzymy sukcesów, a teatrowi gratulujemy i czekamy na inaugurację 37. Zamojskiego Lata Teatralnego w czerwcu 2012 roku. DNL

Wspomnienie moich wakacji

Zapraszamy do konkursu "Wspomnienie moich wakacji". Pod adresem redakcja@zamojska.com czekamy na nadesłane przez Państwa opisy (swoje wrażenia, doświadczenia i przygody) wakacyjnych urlopów wraz z załączonymi fotografiami. Dzielimy się swymi dobrymi, zabawnymi, ale też przykrymi doświadczeniami, aby zachęcić innych do pobytu w miejscach, które Państwo odwiedzili lub przestrzec przed przykrymi niespodziankami. Opublikowane materiały zostaną nagrodzone nagrodą w postaci książki.

Sponsor konkursu "Wspomnienie moich wakacji" Wydawnictwo Replika ul. Wierzbowa 8, Zakrzewo 62-070 Dopiewo tel./faks 061 8682537 www.replika.eu

Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jakie są najlepsze historie? Niektórzy odpowiedzą podając ulubiony temat lub gatunek literacki, jednak większość pewnie powie, że najlepsze są historie pisane przez życie. I trudno się z tym nie

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Będzie miss z Zamościa?

Konkurs

„Letni domek”

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Ludzie Zamościanka w konkursie piękności

Buława dla Strefy Ciszy

Buławę Hetmańską - nagrodę publiczności 36. Zamojskiego Lata Teatralnego - otrzyma Teatr Strefa Ciszy z Poznania za spektakl „LAST MINUTE: ZAMOŚĆ” zaprezentowany na dworcu kolejowym przy ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu 25 czerwca. Temu happeningowi też towarzyszył deszcz, jednak był tak delikatny, że wpisał się w teatralną konwencję. Niektórzy nawet mówili, że był w programie. Plan akcji reżysera Adama Ziajskiego to jedno, a życie dopisało inne rozwiązania. Któż bowiem mógł przypuszczać, że nowy szynobus zepsuje się pod Lublinem i nie przyjedzie na dworzec w Zamościu o 21.58, tylko trochę później? Nikt też nie spodziewał się prawdziwej pary nowożeńców - w planie była tylko jedna panna młoda - teatralna.

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 40 (118) | 18 października - 24 października 2011

Zamość Podsumowanie Zamojskiego Lata Teatralnego

Tegoroczna edycja ZLT zakończyła się w ostatni dzień wakacji - 31 sierpnia spektaklem „Trzej muszkieterowie”, przeniesionym z 3 lipca z powodu deszczu. Przez cały wrzesień widzowie składali kupony plebiscytowe na najlepszy, ich zdaniem, spektakl. Dziś znamy ich werdykt.

Gazeta

24 Z OSTATNIEJ STRONY

zgodzić… Zwykli ludzie, zwykłe sprawy – wydaje się, że i nam wszystko może się w życiu przydarzyć... Tym razem z Wydawnictwem Replika zapraszam na spotkanie z mieszkańcami letniego domku, gdzie nie brak ani tajemnic i sekretów, które dzielą , ale też uczuć i więzów, które na zawsze łączą. Matt postanowił poświęcić życie pisarstwu. Jego pierwsza książka przyniosła mu rozgłos i pieniądze. Teraz wszyscy czekają na kolejną, ciekawi czy powtórzy sukces. Niestety pisarz cierpi na brak natchnienia. Dodatkowo nie wiedzie mu się w życiu osobistym, nie radzi sobie z samotnością, trapi go wewnętrzny lęk i smutek, dla których nie znajduje uzasadnienia. Pewnego dnia w jego ręce trafia szkatułka należąca do zmarłej matki, w której gromadziła wszystkie pamiątki z dzieciństwa syna. Są więc zdjęcia dorastającego chłopca, lecz – co

K a sia Ole sz cz u k m iesz k a w Zamościu. Ma 17 lat i jest uczennicą III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Przez lata była znana jako tancerka tańca towarzyskiego. Dziś jest jedną z 12 finalistek, wybranych z kilku tysięcy dziewcząt z całej Polski. Konkurs na Modelkę Orange, w którym bierze udział Kasia Oleszczuk, jest konkursem dla internautów przeprowadzanym

dodatkowo przy głównym konkursie, jakim jest wybór modelki Schwarzkopf Elite Model Look 2011 - edycja polska. Aby wziąć poprzeć Kasię, należy wejść na stronę internetową Orange, odszukać głosowanie, wybrać profil naszej kandydatki i oddać głos. Jeżeli zamościance dopisze szczęście i zyska przychylność większości na Gali Finałowej, to wygra edycję polską, a potem pojedzie na konkurs międzynarodowy Elite Model Look International, który odbędzie się 6 grudnia. Głosować można do 20 października, czyli do dnia Gali Finałowej w Warszawie.

Katarzyna Oleszczuk

red.

Klemensów Konsekracja kościoła w Klemensowie

Ku chwale Boga 8 października odbyła się konsekracja świątyni w Klemensowie, która przyjęła wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Konsekracji dokonał biskup Wacław Depo w asyście blisko 50 kapłanów. - Zaproszonych gości było znacznie więcej niż przyjechało, ale i tak kościół był zapełniony. Byli obecni nasi rodacy, chociaż nie wszyscy. Ks. Tomasz Traczykiewicz przysłał list… Piękny prezent w postaci ornatu, w którym Mszę odprawiał ks. Biskup, ufundował nam ks. Marian Pasieka. Piękny jest także obrus na ołtarz od mieszkańców Bodaczowa. Świeccy, z którymi rozmawiałem, byli wzruszeni i szczęśliwi, że mogli wziąć udział w tak podniosłej ceremonii. Komentarze czytane przez ks. Mariana Kłusa bardzo się podobały, bo łatwiej było zrozumieć, co oznaczają poszczególne czynności wykonywane przez Ks. Biskupa czy służbę liturgiczną. Ks. infułat Franciszek Greniuk, który w czasie, gdy był Kanclerzem Kurii Biskupiej, oceniał projekt kościoła, gratulował pięknej świątyni i starannie przygotowanej liturgii. Chcę przy tej okazji podziękować

ks. wikariuszowi Pawłowi i ministrantom. Dziękuję też p. kościelnemu Sławkowi za przygotowanie różnych sprzętów. - powiedzia ł proboszcz ks. Rysza rd Wróbel. - Podobały się też wystąpienia naszych parafian przed ks. Biskupem, a szczególnie piękny gest wręczenia róż księżom obecnym w świątyni. Podobał się także wystrój kościoła, w szczególności

niepokojące – brakuje na nich Imogen, siostry Matta. I dlaczego mężczyzna nie pamięta uwiecznionych na fotografiach ubrań, zabawek ani nawet miejsc? Tymczasem Imogen ma bardzo przyziemne zmartwienie - wraz z mężem i córką musi wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania. Milo, przyjaciel rodziny proponuje im kupno Letniego Domku – uroczego, niewielkiego dworku, w którym wychowała się razem z bratem. To miejsce będzie punktem zwrotnym w życiu bohaterów i kluczem do przeszłości całej rodziny. Tutaj rodzeństwo odkryje wielki sekret i przekona się, jak silne są więzy oparte na bezwarunkowej miłości i zaufaniu. „Letni domek” jest pierwszą w Polsce powieścią bestsellerowej, uwielbianej przez miliony kobiet na świecie Marcii Willett, Brytyjki, która długo nie wierzyła, że potrafi pisać. Mimo skojarzeń z sielskością i romantyzmem książka nie

ma nic wspólnego z nastrojem rodem z „Ani z Zielonego Wzgórza”. To też nie romans, choć o miłości w wielu jej odmianach tu mowa. „Letni domek” to po prostu dobra powieść obyczajowa. Willett jest doskonałą obserwatorką ludzkich strachów i słabości, i może dlatego tak czule portretuje trzy pokolenia rodziny, prowadzącej proste, nieupiększone życie. Ciepło, zrozumienie i współczucie nie przeszkadzają jej jednak burzyć tej względnej harmonii i rzucać cieni na codzienny blask słońca. W końcu życie nie składa się tylko z radości… Lekki styl, naturalne dialogi, urzekający krajobraz i barwne postaci tworzą nastrojową historię. Stąd też bierze się jej nieuchwytny urok. „Letni domek” nastraja pozytywnie i napełnia nadzieją. To świetna recepta na deszczowy jesienny wieczór… Mała szkatułka stoi przed Tobą. Otworzysz ją? Odważysz się zajrzeć do środka?

piękne kwiaty przy ołtarzach. - dodał. Po dokonanej w 1989 roku transformacji ustrojowej zaistniała konieczność budowy nowego kompleksu sakralnego dla potrzeb utworzonej parafii Klemensów. Powstała ona we wrześniu 1989 roku na mocy dekretu biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. rael

Gazeta Zamojska  

Nr 40 (118)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you