Page 1

35

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 33 cena

5% VAT

numer

(111)

W tym tygodniu losujemy kolejnych 10 nagród

amo ska

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

KONKURSOWI PATRONUJĄ

02

STRONA

REKLAMA

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

30 sierpnia - 5 września 2011 ISSN: 2080-3206, Nr indeksu: 254762 e-mail: redakcja@zamojska.com Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Kto będzie naszym

senatorem?

Dożynki Powiatowe 2011

07

STRONA

28 sierpnia w Krasnobrodzie odbyły się XIII dożynki powiatowe. Uczestniczyło w nich blisko dwa tysiące osób.

Zawiślak „dwójką” listy PiS 03

STRONA

Kandydatów jest sześcioro, a mandat senatorski z naszego regionu tylko jeden. Kto go zdobędzie? Zobacz kto ma chęć na miejsce w senackich ławach.

Nasza Zamojszczyzna dzieciom po raz kolejny Wychowankowie Domu Dziecka nr 2 w Zamościu są laureatami trzeciej edycji konkursu „Nasza Zamojszczyzna”, zorganizowanego przez Gazetę Zamojską oraz Telewizję Kablową Zamość „Video - Kadr”. Konkursowi patronuje Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski oraz Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej. Sponsorami konkursu są E.Leclerc i McDonald’s.

13

STRONA

Listę PiS w naszym okręgu otworzy posłanka Beata Mazurek z Chełma. Drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu zajmie poseł Sławomir Zawiślak z Zamościa.

Ulica Łukasińskiego ma być jednokierunkowa

05

STRONA

Wielce prawdopodobne, że podróżujący do sz koły lub pracy przez u l icę Łukasińskiego w Zamościu będą mieli dłuższą drogę. Pewne jest, że będzie to ruch w jedną stronę. Możliwe, że jedna z głównych ulic biegnąca przy Starym Mieście w Zamościu będzie jednokierunkowa. REKLAMA

REKLAMA

Szkoła Jazdy L – CAR

Prowadzi kursy poranne, weekendowe, ekspresowe, jazdy doszkalające trasami egzaminacyjnymi. Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, badania lekarskie, jazdy przed egzaminem gratis.

24

STRONA REKLAMA

Zamość ul. Partyzantów 39 (obok autokomisu) tel. 500 456 255, e-mail: jkanarszczuk@poczta.onet.pl INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


www.zamojska.com

Gazeta

REGION

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011

Moim zdaniem

Miasto i Gmina Zamość to odrębne jednostki administracyjne, ale ich codzienna współpraca jest oczywistością. Czy wobec tego dobrym pomysłem byłaby większa formalna integracja tych samorządów? Czy też obecna sytuacja jest optymalna? Ryszard Gliwiński - Wójt Gminy Zamość:

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ile gmin wchodzi w skłąd Powiatu Zamojskiego? a) 13 b) 14 c) 15

- Większa integracja Naszych Samorządów jest konieczna i widzę w niej wspólne korzyści. Miasto Zamość jest piękną perełką turystyczną, ale ciekawym uzupełnieniem oferty dla odwiedzających je gości są zielone tereny Gminy Zamość i nasza oferta ze sfery kultury i tradycji. Przykłady, proszę bardzo: Muzeum Zamojskie i Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem. Ciekawa 40-kilometrowa ścieżka rowerowa, której początek i koniec znajduje się w Zamościu. Na Rynku Wielkim Miasta Zamościa prezentują się Zespoły i Twórcy z Gminy Zamość. Można o tym pisać jeszcze dużo. Podobnie jest w sferze gospodarczej. Połączenie siecią drogową Podstrefy Ekonomicznej Miasta ze Stacją LHS Bortatycze to przyszłość nie tylko Miasta i Gminy, ale całego Regionu. Podobnie tereny lotniska w Mokrem. Budowany przez Miasto zakład utylizacji odpadów komunalnych będzie przyjmował śmieci z terenu Gminy. Razem jesteśmy w Zamojsko-Roztoczańskim Związku Gmin. Przed Miastem i Gminą nowe wyzwania i perspektywa znacznie szerszej współpracy. Szanujemy się, a to dobra prognoza na decyzje i wspólną realizację zadań poprawiających życie Mieszkańców Miasta i Gminy.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia:

Po odbiór nagród zapraszamy: 1. Adam Josik, Szczebrzeszyn 2. Zdzisława Płatek, Zamość 3. Justyna Kita, Zamość 4. Monika Kalman, Zamość

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

amo ska

5. Grzegorz Darda, Zamość 6. Anna Dyjach, Zamość

Gazeta

2

7. Edward Odrzywolski, Chełm 8. Joanna Furmanek, Frampol

Dariusz Zagdański - Radny Rady Miejskiej Zamościa (PiS):

9. Dominika Futyma, Zamość

- Osobiście jestem zwolennikiem współpracy pomiędzy samorządami. To od sprawujących władzę zależy dobra współpraca pomiędzy nimi. Myślę, że integracja obu jednostek samorządowych Miasta Zamość i Gminy Zamość przyniosłaby w przyszłości pozytywne efekty.

10. Adrian Onyszkiewicz, Biłgoraj

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji.

Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

rmar

INTENSYWNA UPRAWY PSZENICY OZIMEJ – podstawowe parametry W polskim rolnictwie zboża w ostatnich latach stanowią około 64-78% ogółu zasiewów w zależności od regionu Polski. Globalnie w Polsce powierzchnia uprawy zbóż zmniejszyła się z 7.939 tys. ha w 2002 r. do prawie 7.187 tys. ha w 2010 roku, czyli o blisko 10%. Wśród krajów UE jesteśmy trzecim pod względem powierzchni zasiewów producentem zbóż w UE, zaś największym na świecie producentem pszenżyta i drugim na świecie producentem żyta. Przy czym udział polskiej produkcji ziarna zbóż w UE stanowi około 9,5%, zaś w produkcji światowej około 1,2%. Przy czy w samej strukturze uprawianych gatunków zbóż, ze względu na duży potencjał jej plonowania obserwuje się przechodzenie plantatorów na bardziej intensywniejszą uprawę, stąd najczęściej uprawianym gatunkiem zbóż w Polsce jest pszenica ozima, której areał ciągle wzrasta. W przeciągu podanego okresu średnio w Polsce plony pszenicy ozimej zwiększyły się z około 3,0 do 3,8 t/ha. Największym udziałem przeznaczonych pod uprawę pszenicy gruntów (więcej niż 20%) charakteryzuje się m.in. Polska południowa i południowo-wschodnia, gdzie występują kompleksy żyznych gleb, wytwarzanych na lessach oraz czarnoziemy. Są to m.in. tereny Wyżyny Lubelskiej, w tym tereny będące w obszarze administracyjnym danych województw chełmskiego i zamojskiego. Drugim z powodów popularności uprawy pszenicy ozimej jest również wszechstronne wykorzystanie ziarna do rozmaitych celów. Ziarno pszenicy stanowi bowiem podstawowe zboże konsumpcyjne wykorzystywane do produkcji mąki i kaszy. Z mąki pszennej uzyskuje się różnego rodzaju pieczywa, makarony oraz wyroby ciastkarskie. Ubocznym produktem przemiału są otręby, będące wartościową

paszą treściwą. Ziarno pszenicy jest także podstawową paszą dla drobiu chowanego tradycyjnym sposobem w gospodarstwie. Może być także wykorzystywane w żywieniu innych gatunków zwierząt (trzoda chlewna, cielęta). Te cechy ziarna pszenicy powodują, że jest ono ważnym elementem towarowej produkcji roślinnej gospodarstw rolnych. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji produkcji pszenicy ozimej w swoim gospodarstwie należy brać p od uwagę wiele rozmaitych kryteriów i czynników. W tym jedno z najważniejszych, jakim jest stanowisko przeznaczane pod uprawę pszenicy ozimej. Pszenica ozima ma bowiem największe wymagania glebowe spośród wszystkich zbóż. Chcąc osiągać duże i stabilne jej plony należy przeznaczać pod uprawę gleby bardzo dobre i dobrych zaliczanych do kompleksów rolniczej przydatności - pszennych (1-3), żytniego bardzo dobrego (4), górskich pszennego i zbożowego (10,11) oraz zbożowo pastewnego mocnego (8) lub też klas bonitacyjnych - I, II, IIIa, IIIb i IVa. Uprawa pszenicy ozimej na słabszych glebach jest uzasadniona jedynie w przypadku wysokiej ich kultury (wysoka zawartość próchnicy, duża miąższość poziomu próchnicznego, obojętny odczyn, dobra struktura) oraz doboru bardzo dobrego przedplonu (motylkowate wieloletnie lub okopowe nawożone obornikiem). Na pewno takie stanowisko wymagałoby dodatkowego uzupełnienia mineralnego składników w glebie. Plon pszenicy ozimej na glebach poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej lub klas bonitacyjnych Pszenica ozima, spośród roślin zbożowych, wyróżnia się także największymi wymaganiami płodozmianowymi. Wynika to z powolnego tempa wzrostu w początkowym okresie wegetacji (jesienią i

po wznowieniu wegetacji wiosną) oraz dużej podatności na choroby. Dobre dla niej stanowisko powinno być więc zasobne w składniki pokarmowe, a głównie azot (wiązany biologicznie przez przedplon lub z nawozów organicznych zastosowanych pod przedplon lub bezpośrednio pod pszenicę) wolne od specyficznych chorób przenoszonych na rośliny następcze za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych (głównie choroby podstawy źdźbła) i z możliwie ograniczonymi zasobami nasion i rozłogów chwastów. Kolejnym istotnym elementem jest też uzyskanie wysokiej sprawności gleby podczas jej przygotowania pod zasiew. Głównym celem powinna być poprawa stosunków powietrzno-wodnych, ograniczenie zachwaszczenia oraz wyrównanie powierzchni pola. Korzystny stan roli przed siewem stwarza warunki do uzyskania wyrównanych wschodów i dobrego wzrostu siewek, silnego ukorzenienia się roślin, co poprawia ich zimotrwałość i stwarza warunki do uzyskania wyrównanego łanu. Bardzo ważnym elementem w agrotechnice pszenicy ozimej jest także odpowiedni dobór odmiany do uprawy. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 75 odmian pszenicy ozimej, różniących się jakością ziarna (A - jakościowe, B - chlebowe, C - pozostałe, w tym paszowe) oraz wieloma innymi bardzo cechami rolniczymi specyficznymi dla danej odmiany. Należy jednak podkreślić, że każdorazowo ocenę odmian prowadzi w warunkach stosowania nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin, w związku z tym przenoszenie jej wyników wprost jest obarczone dużym błędem. Zasadniczo do uprawy nastawionej na intensywna produkcję z ha powinny być preferowane odmiany: • o dużej zimotrwałości, gdyż łan przerzedzony w okresie zimy ulega silnemu zachwaszczeniu i

bardzo nisko plonuje w szczególności przy braku jesiennej ochrony herbicydowej • wcześniej dojrzewające, ponieważ szkody powodowane przez choroby liści i kłosa (mączniaki, rdze i septoriozy) są na ogół mniejsze niż przy odmianach późnych; • o krótszej słomie, zwykle intensywniej krzewiące się, gdyż będą one bardziej produktywne plonotwórczo; • o dobrej zdolności pobierania składników nawozowych z gleby; • o wymaganiach glebowych dostosowanych do naszej plantacji. W obecnej sytuacji jako specjaliści w branży z firmy PH „PROGRESSCHEM” Jan ŚWIĆ obserwujemy, że możliwe jest wystąpienie deficytu rodzimego kwalifikowanego materiału siewnego zbóż oraz na pewno redukcja jego parametrów do dolnych granicach normy. Aktualnie na rynku nasiennym następuję faza przygotowywanie zebranego ziarna pszenicy ozimej i innych zbóż pod ocenę i nadanie stopnia kwalifikacji. Już teraz wielu hodowców sygnalizuje problemy z uzyskaniem wymaganych prawem certyfikatów, bowiem ze względu na opóźnion y termin zbiór i panujące warunki pogodowe na ziarnie wystąpił porost i jednocześnie zmalała siła kiełkowania, która w wielu wypadkach nie przechodzi wymagań testu.

Mimo to firma PH „PROGRESSCHEM” Jan ŚWIĆ zdołała pozyskać wiele cennego w nadchodzącym sezonie kwalifikowanego materiału siewnego ziarna pszenicy ozimej, który będzie stanowił dla Państwa dobrą ofertę handlową, bowiem jak zawsze bazujemy na sprawdzonych i niezawodne odmianach nadających się do uprawy w tym rejonie Polski. Tym samym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i dokonania odwiedzin naszych punktów handlowych oraz bezpośredniego kontaktu z naszymi terenowymi doradcami handlowymi.

Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju Opracowanie na podstawie: materiałów ze źródeł internetowych


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POLITYKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

OGŁOSZENIE

Region Kontrola jakości warzyw

Dołącz do „Zamojskiej”

Lubelskie ma zdrowe warzywa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w tym roku kontrole 29 348 partii świeżych warzyw i owoców - znajdujących się w obrocie handlowym na terenie kraju, jak również tych eksportowanych i importowanych. IJHARS prowadzi kontrole w celu sprawdzenia zgodności produktów z  normami unijnymi oraz wyeliminowania z obrotu handlowego warzyw i owoców, które nie spełniają odpowiednich wymogów. Kontroli podlegają m.in. wymagania minimalne dotyczące jakości - produkty muszą być całe, zdrowe (nie dopuszcza się gnijących lub z objawami zepsucia), czyste, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od obcych zapachów i  smaków, w stanie umożliwiającym wytrzymanie transportu i  przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającej postaci, deklarowana klasa jakości, wielkość produkty muszą spełniać wymagania dotyczące sortowania według wielkości oraz osiągnąć określoną wielkość minimalną, w zależności od wymagań danej normy handlowej; prezentacja produktów w opakowaniu, a w szczególności ich jednolita jakość handlowa oraz sposób opakowania zapewniający należytą ochronę produktu. Podczas kontroli zgodności, inspektorzy IJHARS sprawdzają także prawidłowość znakowania świeżych owoców i warzyw, kładąc

szczególny nacisk na to czy konsument uzyskuje wszystkie niezbędne informacje na temat produktu. Województwo lubelskie na tle wyników krajowych wypada bardzo dobrze. W bieżącym roku odnotowano zaledwie 2 proc. nieprawidłowości dotyczących podstawowych wymagań jakościowych (wymagań minimalnych, wymagań deklarowanej klasy jakości bądź prezentacji produktów). Innymi województwami z tej grupy są: lubuskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie. Województwami, w których w ogóle nie odnotowano nieprawidłowości , są: warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie i łódzkie. 6 proc. niezgodności w przedmiotowym zakresie wykryto w województwach śląskim i podlaskim, a powyżej 6 proc. - w województwach: pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Dane wskazują na fakt, iż kontrole eliminują sprzedaż wadliwych i niezdatnych do spożycia warzyw i owoców, zanim trafią do sprzedaży. - Rośnie świadomość handlowców odnośnie do przestrzegania norm handlowych Unii Europejskiej, co przekłada się na jakość oferowanych przez nich produktów. Obecnie wyniki są zdecydowanie lepsze, niż kilka lat temu. Wciąż jednak potrzebna jest odpowiednia edukacja w tym zakresie. Staramy się przekazywać taką wiedzę zarówno producentom, jak i handlowcom tłumaczy prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. - Na przestrzeni lat bardzo wyraźnie widać, że producentom warzyw i owoców coraz bardziej zależy na

tym, aby dostarczane na rynek produkty były jak najwyższej jakości. Mają oni świadomość, że spełniając wszystkie normy zyskują grono klientów, którzy będą do nich wracać. Przeprowadzane kontrole, które przypominają o wymaganiach stawianych przez Unię Europejską, pomagają być im odpowiedzialnymi sprzedawcami - mówi Agnieszka Falba, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, inicjatora ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej BezpieczneWarzywa. pl, której celem jest odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców, zwłaszcza krajowych, a także przekonanie Polaków, że są one nie tylko bezpieczne, ale i smaczne. Główny Inspektorat Jakości Handlowej A rtykułów RolnoSpożywczych wspiera kampanię BezpieczneWarzywa.pl, która ma służyć wzrostowi spożycia warzyw i  owoców. Częścią kampanii jest akcja „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców”. W jej ramach, w wybranych miastach w Polsce, podczas imprez plenerowych Lata z Radiem, odbywają się akcje happeningowe zachęcające do spożywania świeżych produktów. Więcej informacji na temat kampanii BezpieczneWarzywa.pl oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem warzyw i owoców znajduje się na stronie internetowej www. bezpiecznewarzywa.pl. Szczegóły akcji „Pora na Pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” - na www.facebook.com/ poranapomidora. red.

Już we wtorek, 30 sierpnia , będą Państwo mieli okazję wziąć udział w comiesięcznym spotkaniu z pracownikami „Gazety Zamojskiej”. Odbędzie się ono w restauracji „Spitfire Pub” w Kalinowicach. W trakcie spotkania będzie okazja porozmawiać z dziennikarzami „GZ”, przedstawić propozycje tematów, które szczególnie Was poruszają. Jeśli czujecie w sobie talent do pisania, jest to świetna okazja, by porozmawiać o współpracy z redakcją. Natomiast jeśli chcą Państwo za naszym pośrednictwem przekazać jakieś ogłoszenie lub zamieścić atrakcyjną reklamę, do Waszej dyspozycji będzie nasz redakcyjny grafik. Opowie on Państwu o możliwościach i ofercie reklamowej „GZ”. To szansa dla przedsiębiorców oraz firm, które mogą za pośrednictwem łamów „Zamojskiej” trafić do świadomości mieszkańców powiatu. Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach 9-11 do restauracji „Spitfire Pub”, Kalinowice 145.

OGŁOSZENIE

3

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE Szwedzkie II generacji, z modułami IN-DRÄN - Na każde warunki gruntowe - Pojedynczy drenaż – tylko 5-10 mb! - Niskie koszty eksploatacji -(bezobsługowe, bez bioaktywatorów) F.H.U. BOBSERWIS TEL. 504-196-056

Zamość Rozwój Partnerstwa Lokalnego

Między panem, wójtem, a plebanem, czyli Zamość ożywia gospodarkę Już 8 września w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu odbędą się Zamojskie Powiatowe Warsztaty. Ich tematem będzie Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej. Celem przedsięwzięcia jest ożywienie gospodarcze Zamościa, a przede wszystkim budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. W warsztatach udział wezmą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu powiatowego i  gminnego, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, agencja rozwoju lokalnego, młodzież, emeryci,

studenci, przedstawiciele infrastruktury technicznej i komunalnej, pracownicy centrów pomocy rodzinie, szkół, instytucji kultury, reprezentanci związków zawodowych oraz lokalnych mediów. Organizatorami warsztatów są: Wschodni Klub Techniki i  Racjonalizatorstwa w  Zamościu oraz Międzynarodowe Centrum Pa rtnerstwa Pa rtners Network z Krakowa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Marcin Zamoyski. - Chcemy, aby te warsztaty pozwoliły wypracować jak najlepszy model współpracy między tymi wszystkimi organizacjami, które wezmą w nich udział. To będzie w przyszłości służyło rozwojowi miasta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tej inicjatywie. Zaczynamy o 9.00 powiedział Karol Garbula, Sekretarz Miasta Zamość. Daniel Czubara

Zamość Wybory parlamentarne

Kto będzie senatorem? Kandydatów jest sześcioro, a mandat senatorski z naszego regionu tylko jeden. Kto go zdobędzie? Zobacz kto ma chęć na miejsce w senackich ławach. Największy staż parlamentarny posiada Jerzy Chrościkowski, który obecnie sprawuje mandat senatora z  naszego okręgu. Pełnił tę funkcję podczas IV, VI i VII kadencji. Od 1980 roku był związany z  opoz ycją a nt ykomu n ist ycz ną. Od 1981 roku należy do NSZZ Rolników Indy widualnych „Solida rność”. W 1991 roku został przewodniczącym władz wojewódzkich w  Zamościu, a rok później wszedł w skład władz krajowych. W 2007 roku objął funkcję przewodniczącego związku i pełni ją do chwili obecnej. W parlamencie zasiada w klubie Prawa i Sprawiedliwości i to właśnie pod szyldem PiS idzie do najbliższych wyborów. Nie m n iejsze dośw iadczen ie w  parlamencie i  samorządzie ma Arkadiusz Bratkowski. Jest to były marszałek województwa lubelskiego, poseł na sejm IV kadencji, a obecnie

przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Warto podkreślić, że w ostatnich wyborach do sejmiku uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów z regionu. Poza tym od wielu lat lideruje zamojskim ludowcom z powiatu ziemskiego. Wśród szóstki kandydatów znalazła się jedna kobieta - Gertruda Miarowska, która reprezentuje barwy komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. - Moim celem działania jest podniesienie rangi kobiet, zwrócenie uwagi na niewykorzystany potencjał, który posiadamy. Zależy mi na zwiększeniu naszej aktywności zawodowej i społecznej, na przełamaniu stereotypów roli i funkcji kobiety w dzisiejszym świecie. Równie ważna jest dla mnie kwestia bardzo trudnej sytuacji ludzi młodych, czyli bezrobocie, kłopoty materialno - bytowe i brak perspektyw na lepsze jutro - reklamuje się kandydatka. Obecnie pracuje ona w zamojskiej filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pełni również funkcję kuratora sądowego. Od 2007 roku jest szefową Rady Powiatowej

Gertruda Miarowska - SLD

Jerzy Chrościkowski - PiS

SLD w Zamościu. Od ostatnich wyborów samorządowych jest także radną Rady Powiatu Zamojskiego. Z kolei z Rady Miejskiej Zamościa o mandat senatorski ubiegał się będzie Ireneusz Godzisz. Jest on wiceprzewodniczącym tego szacownego gremium, a także szefem Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej w Zamościu, z list której będzie kandydował. Na co dzień kieruje on pracami Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej S.A. w Zamościu. Inną postacią związaną z  lokalnym samorządem jest dr Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w  Zamościu. Wystartuje on z  listy

ruchu społecznego Obywatele do Senatu - Unia Prezydentów Miast, który powołali włodarze Krakowa i Wrocławia, a  do którego dołączył również prezydent Zamościa - Marcin Zamoyski. - Inicjaty wa prezydentów Dutkiewicza i Majchrowskiego, przy udziale prezydenta Zamoyskiego, by uzyskać dla samorządów większą reprezentację w Senacie, jest ważna. Dobrze by było, gdyby w parlamencie znalazła się grupa samorządowców, która miałaby prawo inicjatywy ustawodawczej - powiedział „Zamojskiej” dyrektor Chrzanowski. Ma on spore doświadczenie w polityce. Przedtem zasiadał we władzach byłej Unii Wolności, był

Kazimierz Chrzanowski Obywatele do Senatu członkiem komitetu poparcia Janusza Korwina-Mikke. Pod koniec lat 80. obronił w Moskwie doktorat na temat „Klasa chłopska w  nauczaniu społecznym Kościoła”. Obecnie wykłada także na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu na kierunku politologia. Nową twarzą, dotąd mało znaną, jest Witold Mil z powiatu hrubieszowskiego, który o urząd senatora będzie ubiegał się z ramienia partii Polska Jest Najważniejsza. Ma on 55 lat, posiada wykształcenie wyższe rolnicze i podyplomowe z bankowości. Pracuje jako rolnik. Daniel Czubara


www.zamojska.com

W niedzielę (21.08.) w Łabuniach kierujący nissanem 80-letni mężczyzna z Zamościa nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu audi, którym podróżował 37-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Obu też odwieziono do szpitala na obserwację. Myślał, że zdąży We wtorek (23.08.) na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej i Szwedzkiej w Zamościu. Kierujący seatem 63-letni mieszkaniec gminy Zamość nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu oplowi astrze, prowadzonego przez 43-latka z gminy Skierbieszów. Doszło do bocznego zderzenia samochodów, w którym ranna została pasażerka opla. Kierowcy byli trzeźwi. Zabrał komórkę Również we wtorek (23.08.) na plaży przy stawach Echo w Zwierzyńcu nieznany sprawca zabrał z koszyka piknikowego telefon komórkowy. Poszkodowany 32-latek z miejscowej gminy wycenił stratę na 300 złotych. Arsenał w Chomęciskach Tego samego dnia (23.08.) policja zarekwirowała arsenał znaleziony w mieszkaniu 28-latka z Chomęcisk Małych (gm. Stary Zamość). Był to karabinek kbks z metalową lufą i 28 sztuk amunicji. Mężczyzna nie miał pozwolenia na broń. Poszuka pracy pieszo We środę (24.08.) na ul. Orzeszkowej w Zamościu policja zatrzymała 61-letniego bezrobotnego zamościanina, który prowadził peugeota. Badanie przeprowadzone alkomatem wykazało, że kierowca ma w organizmie 2,18 promila alkoholu. Pożar w warsztacie W poniedziałek (22.08.) w Bortatyczach (gm. Zamość) w zlokalizowanym w dawnej stodole warsztacie samochodowym, podczas wykonywania prac spawalniczych w samochodzie opel vectra zapaliło się wnętrze pojazdu. Pracownicy firmy podjęli akcję gaśniczą jeszcze przed przyjazdem strażaków, dzięki czemu spaliło się tylko wnętrze auta, zaś udało się ocalić komorę silnika. Straty oszacowano na 3 tysiące złotych. Ford w płomieniach We środę (24.08.) w Płoskiem (gm. Zamość) strażacy musieli gasić pożar forda mondeo zaopatrzonego w instalację LPG. Tutaj spaliła się komora silnika, ale za to ocalało wnętrze pojazdu. Straty właścicielka oszacowała na 1 tysiąc złotych. Szerszenie wciąż groźne Również we środę (24.08.) w Szewni Górnej (gm. Adamów) trzeba było usunąć gniazdo szerszeni znajdujące się na wysokości drugiego piętra budynku tamtejszego Zespołu Szkół. Akcja przebiegła bez problemów.

Podczas urządzania jednego ze sklepów odzieżowych 25-letni mężczyzna osunął się z drabiny i spadł na posadzkę. Nie stracił przytomności. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało ciężko rannego do szpitala „papieskiego”.

Mężczyzna doznał obrzęku mózgu, a także licznych obrażeń wewnętrznych. Następnego dnia przeszedł operację. Poszkodowany pracował w firmie zewnętrznej z Rzeszowa, która została zaangażowana przez firmę „Reporter” w celu urządzenia swojej placówki. Nie wszystkie bowiem sklepy w „Twierdzy” zostały już otwarte. Kilka firm odzieżowych czekało z tą chwilą do odpowiedniej pory roku, aby wystawić swoje aktualne kolekcje. rmar

We wtorek 23 sierpnia strażacy z Zamościa i regionu mieli pełne ręce roboty. Musieli gasić dwa groźne pożary. Do pierwszego z nich doszło nad ranem w Skierbieszowie. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej pojawił się ogień w sklepie „Groszek”. Do gaszenia pożaru przystąpiło pięc jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja trwała ponad trzy godziny. Ogień objął wprawdzie tylko parterową część budowli, ale straty są spore. Spaliła się bowiem żywność i artykuły RTV/AGD. Łączna wartość zniszczonych rzeczy to 100 tysięcy złotych. Strażakom udało się jednak

uratować pozostałą część budynku. D r ug i poża r w yda rz ył się w Horyszowie Polskim (gm. Sitno). Dwie jednostki OSP i jedna PSP zostały wezwane do płonącego garażu pokrytego eternitem, skąd udało się zawczasu wyprowadzić dwa stacjonujące tam samochody. Akcja była utrudniona, gdyż okazało się, że w środku znajdują się niebezpieczne materiały - butla z gazem i beczki po paliwie. Strażacy musieli więc je odpowiednio chłodzić, aby nie doszło do wybuchu. Niestety poza autami z wyposażenia garażu nie udało się nic więcej uratować. Straty oszacowano na 30 tysięcy złotych. rmar

Zamość Straż Pożarna

Ulatniał się gaz. Ewakuowano mieszkańców Były nerwy, ewakuacja, a nawet wstrzymanie ruchu na pobliskiej ulicy. Wszystko przez ulatniający się gaz. Około południa 25 sierpnia dyżurny zamojskiej straży pożarnej otrzymał zgłoszenie, że w bloku przy ulicy Peowiaków 38 mogło dojść do rozszczelnienia instalacji gazowej. Na miejsce wysłano w sumie pięć

zastępów strażaków. Była też policja, pogotowie ratunkowe, gazowe i energetyczne. Natychmiast odcięto dopływ gazu i prądu do całego budynku. Z powodu zagrożenia wybuchem zarządzono ewakuację mieszkańców, którymi zajęła się Straż Miejska. Część ulicy Peowiaków - od skrzyżowania z Przemysłową do siedziby zarządu Dróg Powiatowych została zamknięta dla ruchu.

Zamość Kradzieże

Wszystko wróciło do normy po trzech godzinach. Okazało się, że sprawa dotyczyła mieszkania na pierwszym piętrze, skąd rzeczywiście ulatniał się gaz i to już od dwóch dni. W chwili zgłoszenia lokal był zamknięty. Strażakom udało dostać się do środka przez okno w kuchni pod osłoną tak zwanego prądu kroplistego. Następnie otwarto wszystkie okna w mieszkaniu, dzięki czemu

gaz mógł się ulotnić. Przeprowadzono dokładne pomiary stężenia gazu w bloku. Gdy sytuację opanowano, alarm został odwołany, dostawy prądu i gazu przywrócono (oprócz feralnego mieszkania, gdzie zawory są wciąż zamknięte) i mieszkańcy mogli wrócić do swoich gospodarstw domowych. Nikomu nic się nie stało. rmar

Zamość Napad

Złodzieje kradną co się da Pieniądze, jedzenie, paliwo, papierosy, a nawet kable - to wszystko kradziono w ubiegły weekend w Zamościu i okolicach. 19-latek zamościanin i 21-letni chełmianin zostali przyłapani przez policję na gorącym uczynku, kiedy spuszczali olej napędowy z samochodu ciężarowego zaparkowanego przy ulicy Starowiejskiej w Zamościu. Do momentu zatrzymania udało im się wydostać ze zbiornika ciężarówki 12 litrów paliwa. Obrobiony został też bar przy ulicy Lwowskiej. Nieznany sprawca ukradł stamtąd 1,5 tysiąca złotych w gotówce, a także nieustaloną kwotę pieniędzy zrabowanych z „jednorękich bandytów”.

Włamywacz dostał się do baru po wyważeniu drzwi. Inny nieznany sprawca ukręcił kłodki wyważył drzwi do sklepu spożywczego przy ulicy Powiatowej. Jego łupem padły artykuły spożywcze, papierosy, karty doładowujące do telefonów komórkowych i bilety MZK. Straty oszacowano na 15 tysięcy złotych. Do włamania doszło również w Białowoli w gminie Zamość. Tam niezidentyfikowany złodziej wybił szybę w oknie niezamieszkałego domu, skąd zerwał przewody elektryczne umiejscowione na jednej ze ścian i je zabrał. Poszkodowany 54-letni mężczyzna wycenił straty na 150 złotych. rmar

R E K L AMA

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 30 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start” rmar

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Sklep i garaż poszły z dymem

Płonęła stodoła We czwartek (25.08.) w Czarnymstoku (gm. Radecznica) na skutek wyładowania atmosferycznego zapaliła się stodoła kryta eternitem. Spalił się dach budynku i płody rolne. Uratowano za to maszyny rolnicze i sąsiednie budynki gospodarcze. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Ogień gasiło łącznie 6 jednostek PSP i OSP.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Skierbieszów, Horyszów Polski Pożary

w Twierdzy. Mężczyzna spadł na posadzkę Wieczór 24 sierpnia był jednym z najbardziej dramatycznych w krótkiej, jak dotychczas, historii Galerii „Twierdza”. Pracownik firmy urządzającej jeden z tamtejszych sklepów uległ wówczas poważnemu wypadkowi.

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011

Zamość Wypadek

Nissan nie ustąpił

Gazeta

4 WYDARZENIA Na sygnale Poważny wypadek

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633

Napadli na taksówkarza. Pójdą siedzieć W lutym napadli na taksówkarza, w sierpniu usłyszeli wyroki skazujące. Agresywni bracia pójdą do więzienia na kilka lat. 28 lutego mieszkający pod Za mościem bracia Grzegorz i Kamil P. wezwali taksówkę do Starego Zamościa, skąd zażyczyli sobie jechać do Wysokiego. W Sitańcu poprosili go, by skręcił w boczną drogę, skąd miało być bliżej do ich domu. W Sitańcu Wolicy zaatakowali 50-letniego szofera. 25-letni Grzegorz uderzył go w twarz, a młodszy o 3 lata Kamil ugodził go nożem w okolice szyi. Napadniętemu kierowcy udało się uciec, bo nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa (taksówkarze nie zapinają ich właśnie po to, by mogli się w porę oswobodzić w razie agresji ze strony pasażerów). Bracia odjechali zagarniętym renault. Kierowca szybko dotarł do najbliższych domostw, skąd zawiadomił policję o zdarzeniu. Wkrótce patrol w Krasnystawie zauważył

auto jadące „pod prąd” na jednej z ulic o jednym kierunku ruchu. Nie zatrzymało się na żądanie policjantów, którzy jednak wymusili to na nim kilkaset metrów dalej. Ustalono, że celem podróży braci był Lublin. W międzyczasie w Tuligłowach zatankowali samochód i pozbawili go tablicy świetlnej z napisem „TAXI”. Obaj „podróżni” mieli w organizmach alkohol: Kamil 0,26, a Grzegorz 2,2 promila. Sąd ich tymczasowo aresztował. Teraz obaj bracia zostali skazani za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kamil na 6 lat, a Grzegorz na 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Na wysokość kary z pewnością miało wpływ przyznanie się do winy, gdyż groziło im nawet 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok jednak nie jest prawomocny i możliwe, że zostanie zaskarżony. Kierowca dziś czuje się dobrze. Podczas napadu nie odniósł groźnych obrażeń. Tamtego dnia został zwolniony do domu po udzieleniu doraźnej pomocy medycznej. rmar


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

O G ŁO S Z E N I E

O G ŁO S Z E N I E

5

zielone serca euroPy

gmina zamość pniówek

4.09.2011 r.

Zamość Otwarcie sklepu Neonet

Neonet podbija Zamość Już od godziny 7 rano przyszli klienci czekali na otwarcie nowego sklepu Neonet przy ulicy Partyzantów 41 w Zamościu. Kolejka rosła z każdą chwilą. 25 sierpnia o godzinie 9.00 stało się... Otwarcie nastąpiło o godzinie 9.00. Na klientów czekał wielki tort z napisem NEONET w czerwonym kolorze sieci handlowej. Ponadto każdy, kto przyszedł z gazetką reklamową Neonet kolportowaną od dłuższego czasu po Zamosciu, mógł liczyć tego dnia na rabat w wysokości 10 złotych na każdy artykuł w sklepie. Z kolei każdy klient, który dokonał zakupu o wartości wyższej niż 1500 złotych, mógł liczyć na upust w wysokości 10 procent ceny brutto. - Warto czekać. Widziałem reklamę w „Gazecie Zamojskiej” z informacją o promocyjnych cenach - mówi pan Zbyszek, który był pierwszy w kolejce. Zdradza nam, że wstało o piatej rano, by tu przybyć. Pod sklepem stoi od godziny 7 rano - Żona napisała mi na kartce, że mam kupić nową pralkę: Whirlpool z tysiącem obrotów na minutę. Inaczej nie mam po co do domu wracać - żartuje i na dowód tego pokazuje kartkę z zapisanymi danymi. Imprezę nakręcali przebrani za sprzęt AGD animatorzy, z których największe zainteresowanie męskiej cześci publiki wzbudziła

Sklep Neonet mieści się w Zamościu w Galerii Zacisze przy ulicy Partyzantów 41 kobieta-odkurzacz. Czemu? Panowie wstydzili się odpowiedzieć. Neonet jest jedną z największych sieci sprzedaży detalicznej sprzętu AGD, RTV, IT, Foto i GSM w Polsce. Od 10 lat proponuje konsumentom artykuły związane z szeroko pojętą techniką i elektroniką oraz nowe technologie. Nowością, jaką wśród zamojskich sklepów wprowadził Neonet, jest info-kiosk zwany Wirtualnym Sprzedawcą. Dzięki niemu klienci mogą zamówić dowolnie wybrany przedmiot, bądź sprzęt z magazynów wszystkich sklepów Neonet w Polsce i mają gwarancję, że

towar zostanie dostarczony w ciągu 24 godzin. Zamówienia można dokonać w sklepie jednym kliknięciem, a następnie odebrać je w punkcie Neonet lub w domu. - Neonet ofer uje k l ientom w Zamościu sprzęt najwyższej klasy. Poza tym zaskoczy mieszkańców Zmaościa samymi dobrymi cenami. Przygotowaliśmy specjalne promocje dla klientów. Będą się one pojawiać u nas bardzo często. Zainteresowanie nimi jest ogromne, co można stwierdzić po kolejce, która stoi chwilę przed otwarciem w progu sklepu. Poza tym przygotowaliśmy specjalne oferty ratalne, które nie generują dodatkowych kosztów. To wszystko sprawia, że jesteśmy atrakcyjniejsi od konkurencji, a klienci na pewno dostrzegają już korzyści, jakie płyną z zakupów w naszym sklepie - mówi Marcin Szymanek, szef marketingu NEONET Polska. Sądząc po frekwencji w dniu otwarcia można śmiało stwierdzić, że z liczbą klientów sklep nie będzie miał większych problemów. Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić ofertę sieci, Neonet zaprasza do Galerii Zacisze przy ulicy Partyzantów 41, gdzie znajduje zamojski sklep Neonetu. Jest on otwarty od godziny 9 do 17 od poniedziałku do piątku. W soboty zaś - od 10 do 16. rael

Zamość Zmiany na ulicach miasta

Ulica Łukasińskiego ma być jednokierunkowa Wielce prawdopodobne, że podróżujący do szkoły lub pracy przez ulicę Łukasińskiego w Zamościu będą mieli dłuższą drogę. Możliwe, że jedna z głównych ulic biegnąca przy Starym Mieście w Zamościu będzie jednokierunkowa. Na razie jest to jednak tylko plan. W ramach zmian ulica Łukasińskiego od ronda Hetmana Za moysk iego do ronda prz y kościele Franciszkanów byłaby ulicą jednokierunkową. Pomysł ten skierowany jest pod adresem klientów hali targowej

w Nadszańcu i pobliskich kiosków, by mogli bliżej zaparkować. Na razie jednak nie wiadomo, która część ulicy uległaby likwidacji. - Musimy skonsultować ten pomysł chociażby z Komisją Ruchu Drogowego. Ponadto z Miejskim Zakładem Komunikacji, firmami przewozowymi i taksówkarskimi, bo one też korzystają z tej drogi. Wiadomo, że taka zmiana pociągnie za sobą inne kolejne. Przede wszystkim zależy nam na opinii zwykłych mieszkańców Zamościa - mówi Karol Garbula z zamojskiego magistratu i sugeruje zgłaszanie wniosków do Ratusza. - Już otrzymaliśmy kilka maili

nawiązujących do tego planu. Każdy taki głos jest ważny. Oczywiście zwykłe „nie, bo nie” niczego nie rozwiązuje. Liczymy, że mieszkańcy sami zasugerują jakieś rozwiązania, które byłyby dla nich najwygodniejsze. Poza tym śledzimy fora i portale internetowe, stacje radiowe. Takim źródłem informacji jest również prasa - podsumował sekretarz Zamościa. My również liczymy na Państwa zdanie w tej kwestii. Swoje uwagi i pomysły prosimy kierować na adres redakcja@zamojska.com lub bezpośrednio na stronie internetowej www.zamojska.com. dacz

10:30 Formowanie korowodu dożynKowego 11:00 Przejście Korowodu dożynKowego na Plac dożyneK 11:40 Powitanie uczestniKów 11:55 wręczenie odznaczeń „zasŁużony dla rolnictwa” 12:20 msza święta dzięKczynna w oPrawie muzycznej mŁodzieży ze szKoŁy Podstawowej w PniówKu i mŁodzieżowej orKiestry dętej osP BiaŁowola 14:00 wielKi Koncert: Banda musicale di staFFolo oraz mŁodzieżowa orKiestra dęta osP BiaŁowola 15:00 KaBaret dziKowianie ze starego dziKowa

15:30 Pieśni z roztocza: echo liPsKa, roztoczanKi, BiaŁowolanKi i wesoŁe gosPosie 16:30 KaBaret dziKowianie ze starego dziKowa 17:00 rozstrzygnięcie dożynKowego KonKursu „Prezentacja soŁectw” 17:30 Koncert chóru sitanianie 18:00 wieczór z KaPelą góralsKą zBóje 19:00 zaKończenie Festynu ponadto: stoisKa ręKodzieŁa, wystawa dożynKowa, liczne KonKursy dożynKowe dla dzieci i dorosŁych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 REKLAMA


POWIAT ZAMOJSKI

Moje CV

www.zamojska.com

Gazeta

6

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Światowy Dzień Wody

Kierownik wodociągów: Zenon Orechwo Nasza woda jest sterylna 25 i 26 sierpnia Zakład Wodociągów PGK w Zamościu otworzył swoje wrota. Był to jeden z elementów obchodzenia w Zamościu Światowego Dnia Wody.

Imię i nazwisko: Zenon Orechwo Miejsce urodzenia: Godzisz Stan cywilny i rodzinny: żonaty żona Maria, córki - Paulina i Anna Zawód, wykształcenie: magister inżynier, wyższe - Politechnika Lubelska: Wydział Elektryczny oraz Wydział Marketingu i Zarządzania Pierwsza praca: FOK „Pollena” i PMUT Telkom-Telmont Warszawa Na obecnym stanowisku od… 1 lipca 2008 roku Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… kierowanie jednostką Kryta Pływalnia, ciągła praca we wdrażaniu wysokich standardów obsługi klientów oraz tworzenie nowych produktów w celu popularyzowania pływania.. Gdybym nie był pracownikiem jednostki miejskiej - kierownikiem pływalni… byłbym zapewne dalej pracownikiem Telekomunikacji Polskiej S.A. lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą Hobby: turystyka, aktywna rekreacja: pływanie, przejażdżki rowerowe, tenis stołowy z sąsiadem Największy życiowy sukces i porażka: sukces - szczęśliwa rodzina. Znaczących porażek nie zanotowałem i mam nadzieję, że je ominę Największe marzenie: osobiste być zdrowym i aktywnym; zawodowe - uatrakcyjnienie naszej pływalni w nowoczesne urządzenia rekreacyjne i techniczne Najprzyjemniejszy moment dnia: gdy zrealizowałem wszystkie plany Ulubiona potrawa: potrawy kuchni polskiej Ulubiony napój bezalkoholowy: tonik i woda mocno zmineralizowana Alkohol: mocny, zmrożony Nałogi lub „nałogi”: brak nałogów, chyba że pracoholizm Za 10 lat będę… realizował następne marzenia Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… że realizuje się dużo projektów potrzebnych naszemu miastu, przez co część mieszkańców znajduje zatrudnienie. Brakuje mi w Zamościu… stabilnych zakładów pracy, mogących dać zatrudnienie mieszkańcom, skutkiem czego byłaby wyższa zamożność. Przydałby się też Aquapark… rmar

W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Zenona Orechwę - kierownika Krytej Pływalni w Zamościu. Osoby przentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@ zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

W te dni każdy zwiedzający mógł zobaczyć w jaki sposób pracują osoby zatrudnione w zamojskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, które odpowiada za jakosć wody w  naszych kranach. Gości oprowadzał osobiście Zbigniew Karwat, kierownik Zakładu Wodociągów PKG w Zamościu. - Postanowiliśmy zorganizować dzień otwarty i  zaprosić mieszkańców Zamościa do obejrzenia procesu od ujęcia do dystrybucji

wody - mówił kierownik Karwat Zwiedzający mogli zobaczyć w jaki sposób kontrolujemy jakość wody, w  jaki sposób przeprowadzamy badania - dodał nasz rozmówca. Postanowiliśmy spytać o  zalety wody w zamojskich kranach. - Nasza woda jest sterylna, nie ma bakterii, poza tym nie chlorujemy jej. Nasycamy ją za to ważnymi dla zdrowia minerałami. Jedynym mankamentem naszej wody jest wysoka zawartość wapnia, co obniża jej przydatność przy praniu. Jeśli natomiast chodzi o spożycie, to mozemy ją spokojnie porównac z wodą mineralną - ocenił szef wodociągów zamojskiego PGK. Oprócz laboratoriów zwiedzający mieli także możliwość zwiedzenia stacji uzdatniania wody oraz obejrzenia zbiorników

Gości oprowadzał kierownik Zakładu Wodociągów PGK Zbigniew Karwat PGK, które na pierwszy rzut oka przypominają olbrzymie głębokie baseny. Jednak od góry są zakryte, tak by nic nie przedostało się do wody i nie naruszyło jej sterylności.

Poza tym, jak ostrzegają pracownicy PGK - woda tam ma temperaturę 6 stopni Celsjusza i chyba żaden pływak długo by tam nie wytrzymał. Daniel Czubara

Zamość Powiatowy Urząd Pracy

Czy PUP straci dyrektora? Jan Kozyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, może niebawem pożegnać się ze stanowiskiem - to wynik audytu, jaki przeprowadził w PUP-ie zamojski magistrat. Sprawa nie jest jednak przesądzona, gdyż zgodę musi na to wyrazić starosta zamojski Henryk Matej.

Według danych z audytu, Kozyra dopuścił się nieprawidłowości związanych z  tworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jednostka ta odpowiedzialna jest za organizację staży i doradztwo zawodowe. Jak powiedział mediom Karol Garbula z zamojskiego Ratusza, najpoważniejsze zarzuty wobec Jana Kozyry dotyczą łamania ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz złamania dyscypliny finansów

Zamość Happening „Unia bez Barier”

publ icz nych. Wobec ta k iego wyniku kontroli prezydent Marcin Zamoyski wystąpił do Powiatowej Rady Zatrudnienia o wyrażenie opinii na temat zwolnienia dyrektora. Owe gremium podzieliło opinię prezydenta miasta. Jednak do zwolnienia dyrektora potrzebna jest także zgoda starosty zamojskiego, Henryka Mateja. Zamojski PUP podlega bowiem w takim samym stopniu prezydentowi miasta, co staroście.

A ten zdecydował, że o  odwołaniu dyrektora Kozyry nie może być mowy, dopóki osobnego audytu nie przeprowadzi zamojskie starostwo powiatowe. Wyniki kontroli, jaką przeprowadzi przedstawiciel powiatu, bedą znane 12 września. Dopiero wtedy starosta podejmie decyzję w sprawie losów dyrektora Kozyry. dacz

REKLAMA

Indianie zdobędą Zamość? Już w sobotę 3 września o godzinie 17.00 na Rynku Wielkim w  Zamościu odbędzie się happening promujący przedsięwzięcie „Unia bez Barier”, a konkretnie jednego z uczestników tego projektu Pawła Stąśka, ucznia klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Paweł wybrał jeden z  postulatów Aktu o Rynku Wewnętrznym - mówiący o obniżeniu stawek na połączenia roamingowe w  państwach Unii Europejskiej. Projekt przygotowują europosłowie Róża Thun oraz Rafał Traszkowski, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w  Pa rla mencie Eu ropejsk i m, a  także stowarzyszenie Projekt: Polska. Główną nagrodą jest staż w biurach poselskich Parlamentu Europejskiego dla dwóch najlepszych osób. W  programie happeningu przewidziano m.in. konsultacje społeczne wśród mieszkańcow Zamościa, możliwość podpisania się pod manifestem „Unii bez Barier”, konkurs wiedzy o rynku wewnętrznym, roamingu i Unii Europejskiej z atrakcyjnymi nagrodami, możliwość pozyskania informacji o tym,

czym jest „Unia bez Barier” i co zakłada Akt o Rynku Wewnętrznym. Gwoździem programu będzie show, w  którym grupa zaprezentuje historię rynku wewnętrznego UE i roamingu w scenerii indiańskiej wioski. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa i nie tylko! Szczególne zaproszenie kierujemy do najmłodszych, na których będą czekały słodkie upominki - zapowiada autor pomysłu. Dodatkowo Paweł zachęca do oddawania głosów na jego stronę internetową wspierającą manifest pod adresem: pawel_stasiek.uniabezbarier.pl. Wprowadzone dane służą jedynie do celów weryfikacyjnych i  nie będą one przetwarzane. - Chcemy być mobilni. Chcemy podróżować i pozostawać w kontakcie ze znajomymi, rodziną, pracodawcami czy klientami. Nie chcemy płacić wysokich rachunków za roaming. Rozmowa telefoniczna, wysłanie sms czy maila w Unii Europejskiej powinny być tanie. - Jeśli zgadzasz się z powyższym, koniecznie musisz być 3 września o godzinie 17.00 na zamojskiej Starówce - zaprasza Paweł Stąsiek. red.

Salon Optyczny

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POWIAT ZAMOJSKI

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Dożynki Powiatowe Krasnobród 2011 28 sierpnia w Krasnobrodzie odbyły się XIII dożynki powiatowe. Uczestniczyło w nich blisko dwa tysiące osób. Święto plonów, zwane też dożynkami, jest symbolicznym podsumowaniem wyników pracy w rolnictwie. Taką okazją są zakończone żniwa zbóż, które są najważniejszym produktem rolnym. To od ich urodzaju zależy jakie będą ceny żywności, nie tylko pieczywa, ale i mięsa oraz przetworów mlecznych. Starostami, czyli reprezentantami rolników, byli Agata Piela z Grabnik i Jan Kopczyński z Majdanu Małego – oboje z gminy Krasnobród. Zwyczajem powiatowych dożynek jest spotkanie rolników ze Starostą Zamojskim, w trakcie którego ma miejsce wręcznie dyplomów dla wyróżnionych rolników. Wyróżnienie otrzymali: • Agata Piela - Grabnik gm. Krasnobród Starościna Dożynek

• Krzysztof Sochań Cieszyn gm. Grabowiec

• Jan Ignaciuk – Stary Zamość gm. Stary Zamość

W kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego nagrody otrzymały:

• Adam Dec - Dub gm. Komarów

• Tomasz Bartnik – Źrebce gm. Sułów

• I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Ruskich Piask, gm. Nielisz;

• Jacek Kułaj - Komarów Dolny gm. Komarów • Stanisław Szajewski Komarów-Wieś gm. Komarów • Henryk Maliszewski Łabunie gm. Łabunie • Dariusz Pitak - Łabunie gm. Łabunie

• Wiesław Piela - Grabnik gm. Krasnobród

• Andrzej Szczygieł Zarudzie gm. Nielisz

• Jan Kopczyński - Majdan Mały gm. Krasnobród - Starosta Dożynek

• Waldemar Banaszczuk - Gruszka Duża Kolonia gm. Nielisz

• Maria Kopczyńska - Majdan Mały gm. Krasnobród

• Stanisław Dziura - Zaburze gm. Radecznica

• Maciej Dybioch - Adamów gm. Adamów

• Mieczysław Marek Łój - Sitno gm. Sitno

• Waldemar Nogas Adamów gm. Adamów

• Franciszek Grela - Boży Dar gm. Sitno

• Jolanta Szepiszczak Hołużne gm. Grabowiec

• Dariusz Bęcal – Chomęciska Male gm. Stary Zamość

• Grzegorz Krzeszowski – Kawęczyn Kolonia gm. Sułów • Jan Hasiec - Błonie gm. Szczebrzeszyn • Janusz Kawala - Bodaczów gm. Szczebrzeszyn • Jadwiga Wojczuk Jatutuów gm. Zamość

• II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Mocówki, gm. Łabunie; • III miejsce – Delegacja Wsi Wisłowiec Kolonia, gm. Stary Zamość.

• Jarosław WróblewskiPniówek gm. Zamość

W kategorii współczesnego wieńca dożynkowego nawiązującego do wieńca tradycyjnego:

Podczas XIII Powiatow ych Dożynek - Krasnobród 2011 rozstrzygnięty został konkurs na wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny. Spośród 64 wieńców, biorących udział w korowodzie dożynkowym Komisja konkursowa oceniła i wybrała te najwspanialsze.

• I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Ruszczyźnianki”z Ruszczyzny, gm. Komarów; • II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Horyszowa Polskiego, gm. Sitno; • III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Bortatycz, gm. Zamość.

Ponadto komisja wyróżniła zespół Koła Gospodyń Wiejskich "Nawoża n k i" z Nawoza g m. Nielisz i delegację wsi Hutków gm. Krasnobród za wkład pracy w wykonanie wieńców dożynkowych. Uczestnicy dożynek mieli możliwość: wysłuchania koncertu „Pod dożynkową wiechą” w wykonaniu Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej, Zespołu wokalno-instrumantalnego Ryszarda Badacha, Krasnobrodzkiej Kapeli Ludowej oraz Zespołu Folklorystycznego "Wójtowianie" z Krasnobrodu oraz odwiedzenia stoisk ze sztuką ludową. Rolnicy mogli zapoznać się z dorobkiem firm i instytucji naszego regionu pracujących na rzecz rolnictwa zaprezentowanych na stoiskach wystawowych. www.powiatzamojski.pl, fot. KDK

R E K L AMA

1-KUPUJAC PAMPERSY ZA 48,88 ZŁ OTRZYMASZ BON NA ZAKUPY O WARTOSCI 10 ZŁ * * szczegoly promocji w b.o.k.

3-KOPYTKA 6,99 ZA 1KG

2-PROSZEK BRYZA 9,8KG ZA 38,59


POWIAT ZAMOJSKI

www.zamojska.com

Gazeta

8

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nasze małe ojczyzny - Gmina Skierbieszów

Pola i łąki Gminy Skierbieszów Pierwsza wzmianka w kronikach o  miejscowości Skierbieszów pochodzą z  ok. 1428 roku, kiedy k ról Władysław Jagiełło nadał Skierbieszów biskupowi chełmskiemu Janowi z Opatowca Zborowskiemu. Skierbieszów powstał przy gościńcu z Grabowca do Krasnegostawu wzdłuż drogi biegnącej równolegle do rzeki Wolicy jako wieś ulicówka, z kościołem usytuowanym na jej wschodnim krańcu. Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego słowa „skierbiesz”, czyli „skarbnik”. W czasach II wojny światowej Skierbieszów nazywał się Heidenstein. Skierbieszów należał do Grodów Czerwieńskich, które zają ł Bolesław Ch robr y. W 1453 roku, na prośbę biskupa Jana Kraski, król Kazimierz Jagiellończyk pozwolił lokować tutaj miasto. Nie wiadomo jaką zabudowę miał Skierbieszów jako gród. Najstarsze znane domy pochodziły z  końca XIX wieku. W  1494 roku król Jan Olbracht obdarzył miasto przywilejami na prawie niemieckim. Po lokalizacji miasta wytyczono przy kościele kwadratowy rynek, z  którego zachodnich naroży wybiegały dwie ulice, a z naroża południowo-wschodniego jedna. Z czasem miasto rozwinęło się w stronę zachodnią, tylko tam był bowiem teren

Fot. www.skierbieszow.com.pl nadający się do zabudowy. Z obydwu stron założenia dworskiego powstały dwie wsie: od zachodu Zawoda, od wschodu Sady, tworząc wraz z miastem swoistego rodzaju ośrodek urbanistyczny. Miasto zostało rezydencją biskupów chełmskich, drugą po Kumowie. W roku 1426 biskup chełmski Jan z Opatowca Zborowski ufundował tu kościół pod wezwaniem Opieki Bożej i Wniebowzięcia NMP, a w 1436 roku erygował i uposażył parafię. Drugi kościół w Skierbieszowie p.w. Św. Ducha przy szpitalu wzmiankowany jest już w 1591 roku. Herbem miasta jest „Ostoja”, wyobrażany na pieczęciach z XVI i XVII wieku. Pochodzenie herbu nie jest znane. Nieco później powstał zamek biskupi na wzgórzu za miastem, otoczony rozlewiskami i  bagnami. Na wzgórzu, zwanym dziś Zamczyskiem, stał średniowieczny zamek biskupi, o którym nie zachowały się żadne zapiski w dokumentach. Okoliczna ludność mówi o nim „zamek biskupi”. Badania archeologiczne na usypanym na wzgórzu kopcu o wysokości 3 metrów doprowadziły do odkrycia śladów osadnictwa z XIV stulecia. Zamek był murowany, otoczony ziemno-drewnianymi fortyfikacjami bastejowymi, fosą oraz bagnami, które powodują, że do dzisiaj trudno do niego dotrzeć.

Podobno posiadał rozległe podziemia. Całe wzgórze zajmuje powierzchnię 6 ha, a część zamkowa jest oddzielona głęboką na 3,5 metra fosą. Po zamku nie zostały żadne ślady murów. Są tylko nierówności i zagłębienia, z których jedno jest podobno zasypaną studnią. Na północny zachód od Zamczyska znajduje się pagórek, na którym stał drewniany gród obronny. Zamek ten został zniszczony podczas jednego z częstych napadów nieprzyjacielskich. Mogło to stać się w 1659 roku. Nie został już odbudowany. Drugi zamek został zbudowany przez Władysława Jagiełłę. Zamek był siedzibą Biskupów, drugą po Kumowie. Budowniczym zamku był biskup Jerzy Zamoyski ok. 1610 roku. Do dziś na osiedlu znajdują się nieodwiedzane lochy, których podobno jeszcze nikt nie zwiedził od tamtych czasów, ponieważ w którymś tunelu jest zawalone przejście. Po 1783 roku, za rządów austriackich, dobra biskupie zostały skonfiskowane i sprzedane hrabiemu Józefowi Ostrorogowi. Po zniszczeniu kościoła Św. Ducha w 1719 roku biskup K. J. Szembek zbudował nowy, który został rozebrany w 1773 roku. W 1805 roku zostało zlikwidowane chełmskie biskupstwo rzymskokatolickie (na rzecz diecezji lubelskiej). W 1817 roku w pałacu hr. J. Ostroroga była kaplica

prywatna. Po Ostrorogach przeszły do Dunin-Borkowskich i za ich czasów w 1822 roku Skierbieszów utracił prawa miejskie. W czasie pierwszej wojny światowej miasto przeszło pod okupację austriacką. Front rosyjski w Galicji załamał się i do Skierbieszowa wkroczyli Austriacy. Kolejnymi właścicielami Skierbieszowa byli Mościccy (rodzice Ignacego Mościckiego Prezydenta PR w latach 1926-1939), Borzuchowscy i Wydżgowie. Ostatnią właścicielką była Maria z Wydżgów Niklewiczowa, autorka wielu powieści m.in. legend o  Skierbieszowie. W  1939 roku Zamojszczyzna była miejscem walk z wojskami niemieckimi, które zakończyły się dzień przed kapitulacją Warszawy. W roku 1942 Skierbieszów i okoliczne wsie zostały wysiedlone przez okupanta, a wielu mieszkańców dostało się do obozów koncentracyjnych. Niemcy dokonali zmiany nazwy miejscowości poprzez wprowadzenie okupacyjnej nazwy nazistowskiej Heidenstein (w osadzonej tu niemieckiej rodzinie urodził się m.in. były prezydent Niemiec - Horst Köhler). Ludność Skierbieszowa doznała wszystkiego, co tylko wymyślono w planach dotyczących kolonizacji i germanizacji Zamojszczyzny, gdzie miał powstać bastion Bollwerk służący do dalszej ekspansji Niemiec

Skiebieszów Konkurs NIVEA

Zagłosuj na plac - wójt Cię nagrodzi

Gmina Skierbieszów dołączyła do internetowej walki o place zabaw od firmy NIVEA. Wójt Skierbieszowa, aby zmobilizować głosujących, zapowiedział nagrodę dla najaktywniejszego użytkownika. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i  budowy 100 placów zabaw na terenie całej

Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Elementy wchodzące w skład placu zabaw to: 2 wieloelementowe zestawy zabawowe, 1 element sprawnościowy, 2 huśtawki, 2 bujaki sprężynowe, 1 karuzela, 1 piaskownica, 1 kosz na śmieci, 1 ławka. W głosowaniu może brać udział

każdy, kto zarejestruje się na stronie http://100latnivea.pl/glosowanie. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w terminie od 6 czerwca do 31 października 2011 roku. Warto dodać, że jeden użytkownik może oddać wiele głosów i zaprosić do głosowania swoich

znajomych. W serwisie umożliwiającym głosowanie prowadzone są statystyki ilości oddanych głosów przez poszczególnych użytkowników. W  przypadku zakwalifikowania się Gminy Skierbieszów do budowy placu przez firmę NIVEA, najaktywniejszy uczestnik otrzyma nagrodę od Wójta Gminy Skierbieszów Mieczysława Bartonia. dacz

na Wschód. Akcja wysiedleńcza rozpoczęła się w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku wysiedleniem Skierbieszowa oraz okolicznych wsi: Lipina Nowa, Suchodębie, Sady i Zawoda. Trwała ona do marca 1943 roku. Ze względu na wiosenną ofensywę, partyzancką akcję przerwano. Pomimo trudnej sytuacji na froncie wschodnim, Niemcy zmobilizowali trzy dywizje SS i w dniach 15 czerwca - 15 lipca wznowili wysiedlenie ludności. Część mieszkańców objętych akcją zbiegła i na własną rękę szukała ratunku, najczęściej udając się do rodzin i znajomych. Skutki tej akcji dla Zamojszczyzny i Skierbieszowa były tragiczne. Wysiedlono lub spacyfikowano około 290 wsi, pozbawiono ponad 120 tysięcy ludzi, w tym około 30 tysięcy dzieci, z czego zmarło około 13 tysięcy, a około 4,5 tysiąca wywieziono do Niemiec w celu zgermanizowania. Po wyzwoleniu spod niemieckiego jarzma w 1944 roku, pierwszy okres Skierbieszowa za Polski Ludowej był bardzo trudny. Skutki wysiedleń ludności odczuwalne były jeszcze bardzo długo. Zniszczenia wojenne, które niejednokrotnie przekraczały 80% budynków i utratę jakiejkolwiek infrastruktury, powodowały powolną odbudowę całej gminy. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

HISTORIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Komarów-Osada Pamięć o poległych

Adamów 3 pytania do...

Requiem w Woli Śniatyckiej

Trzy pytania do Dariusza Szykuły O sporcie w Gminie Adamów rozmawiamy z tamtejszym Wójtem - Dariuszem Szykułą.

Mogiła żołnierzy polskich poległych w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku została już odpowiednio zabezpieczona. Zbiorowa mogiła została od frontu ogrodzona kamiennym murem z kutymi elementami, a przy wejściu zamontowano tablice informacyjne. Dokładnie 31 sierpnia 1920 roku 1. Dywizja Jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rommla zwyciężyła sowiecką Armię Konną Siemiona Budionnego. Po polskiej stronie walczyło zaledwie 1,5 tysiąca żołnierzy, a po sowieckiej ponad 6 tysięcy. Polacy mieli do dyspozycji około 70 karabinów

Mogiła w Wolicy Śniatyckiej jest już odpowiednio zabezpieczona maszynowych i kilkanaście dział, natomiast przeciwnik 350 karabinów i prawie 50 dział. W Wolicy Śniatyckiej pochowano 26 żołnierzy poległych w tej potyczce. Ich nazwiska i nazwy pułków, z których pochodzili, są wyryte na dwóch marmurowych płytach.

Gmina Zamość Komunikacja z mieszkańcami

Masz pomysł - pisz do wójta! Gmina Zamość staje się gminą interaktywną. Na stronie internetowej pojawiły się nowe możliwości, które pozwalają mieszkańcom załatwić swoje sprawy w urzędzie bez ruszania się z domu. Strona Gminy Zamość została

rozszerzona o kilka nowości. Już teraz mieszkańcy mogą dodać bezpłat nie ogłoszenie (kupię - sprzedam - zamienię), zadać pyta nie Wójtowi Gminy Zamość, zgłosić swój wła sny pomysł na poprawę funkcjonowa nia Gminy, a także sprawdzić aktualną pogodę czy też roz kład jazdy komu ni ka cji

Wykonanie w tym roku frontowej części ogrodzenia kosztowało prawie 60 tysięcy złotych. Gmina przeznaczyła na ten cel 15 tysięcy, kolejnych 40 tysięcy pozyskała z Rady Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa, a pozostałe 5 tysięcy otrzymała od wojewody. rael

podmiejskiej. W ten sposób mieszkańcy nie muszą umawiać się na spotkanie z wójtem Ryszardem Gliwińskim i czekać potem w kolejce, ale mogą wysłać do niego maila i swobodnie z nim korespondować drogą elektroniczną. Nowością na stronie gminy są także panoramy sferyczne. Aktual nie dostępna jest panorama Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, ale już wkrótce zostaną dodane zdjęcia innych ciekawych miejsc w gminie. dacz

Robert Marchwiany: - Panie Wójcie, jak Gmina Adamów stara się wspierać sport w gminie? Dariusz Szykuła: - W miarę posiadanych środków wspieramy sport na terenie gminy. Udzielamy corocznie dotacji działającym na terenie gminy klubom sportowym. W 2011 roku współfinansujemy stanowisko organizatora sportu na terenach wiejskich, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie oferty imprez sportowych na terenie gminy. Ponadto wspieramy działania młodzieży pomogliśmy zorganizować boiska sportowe w Adamowie, Szewni Dolnej i Suchowoli. Nie korzystaliśmy z programu „Orlik”, gdyż małe skupiska ludności na terenie gminy nie pozwoliłyby na korzystanie z niego przez większą rzeszę osób. Powodem był także zbyt duży koszt związany z jego wykonaniem. Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową na terenie gminy w 2008 roku oddano do użytkowania salę gimnastyczną z możliwością zorganizowania zaplecza rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Suchowoli. Inwestycja kosztowała około 3 mln zł. - Od pewnego czasu jedną

Opuszczenie terenów „Wikliny” przez „Boksera” i „Tułacza” Opisując wydarzenia z działalności zwykłego oddziału dywersji bojowej, starałem się przedstawić zasadnicze fakty z jego działalności, które polegały na bronieniu mieszkańców wiosek przed gwałtami okrutnego przeciwnika. Musiałem także liczyć się z ograniczonym miejscem w tygodniku, który nie zajmował się tylko opisem martyrologii Zamojszczyzny, lecz także bieżącymi sprawami, którymi żyli jego Czytelnicy. Dlatego też nie opisałem takich szczęśliwych chwil, jakimi bez wątpienia było odnalezienie naszej matki (brata „Boksera” i mojej), którą wywieźliśmy wiosną 1944 roku do Warszawy do trzeciego brata Zbigniewa, gdyż na naszych terenach stawało się coraz bardziej niebezpiecznie z powodu ataków band UPA. Nie przewidywaliśmy wówczas, że w stolicy wybuchnie powstanie 1-go sierpnia. Odtąd ślad po naszych najbliższych zaginął. Nie wiedzieliśmy, czy żyją. Dopiero po Nowym Roku powiadomiła nas ciotka mieszkająca w Lubinie, że matka Czesława przebywa w Krakowie, brat Zbigniew z żoną zostali umieszczeni w szpitalu „dla Warszawiaków”, a matka utrzymuje się z handlowania. Natychmiast zaprosiliśmy matkę, aby wróciła do nas na Zamojszczyznę. I tak też zrobiła - wynajęliśmy wówczas pokój z użytecznością kuchni w Kotlicach. Również w tej wsi usadowił się ze świeżo zaślubioną żoną zastępca „Ryszarda” - Alfred Tor „Zych”. Matka ze Zdzisią Torową zbliżyły się do siebie - łączyła je troska o „swych mężczyzn”. Jeszcze większą „bombą” było odszukanie się małżonków dowódcy „Wikliny”. Na nasze tereny trafiła…

żona „Ryszarda”. Wzięli ślub na miesiąc przed wybuchem wojny w Wilnie, gdzie młody absolwent Szkoły Podoficerów Zawodowych dla młodocianych otrzymał przydział do wileńskiego 1. Pułku Piechoty Legionów. Tuż przed wybuchem wojny został oddelegowany do jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) nad Słuczą, w okolice Sarn. 17 września 1939 roku, po zdradzieckim napadzie wojsk sowieckich na Polskę, poszczególne strażnice otrzymały rozkaz wykonywania akcji obronnych o charakterze opóźniających w przypadku zaatakowania ich przez wojska radzieckie. Pułk KOP-u „Sarny”, dowodzony przez ppłk. Nikodema Sulika, wchodził w skład grupy gen. Wilhelma Ruckermanna Orlika, do którego rozkaz o niepodejmowaniu walki z Sowietami nie dotarł. Oddział poruszał się nocami, a odpoczywał w dzień i to w lasach, gdyż przez cały czas tropiły go samoloty radzieckie. Krwawe potyczki z oddziałami Czerwonej Armii i bandami ukraińskimi zdarzały się niemal codziennie. Do większych bitew doszło pod Ratnem (25 września) i pod Szackiem (28 września). 1 października, ze względu na brak amunicji, oddziały otrzymały rozkaz złożenia broni. Częściowo została ukryta, a w pozostałej części zniszczona. Dowódca grupy podziękował żołnierzom za spełnienie obowiązku i życzył uniknięcia niewoli radzieckiej, a w żadnym wypadku nie przyznawania się, że walczyli w szeregach KOP-u. Spotkani kolejarze podarowali mu cywilną marynarkę, a jakaś kobieta wsunęła mu pistolet owinięty chustką. „Ryszard” postanowił wrócić

9

do Wilna, lecz przedtem chciał zabrać z Sarn część pozostawionych rzeczy osobistych. Na rogatkach tej miejscowości został zatrzymany przez patrol wojskowy. Czerwonoarmiejcy doprowadzili go do naczalstwa, gwarząc po drodze o byle czym. Dopiero niedaleko wachy ujęli go z dwóch stron pod pachy. Na posterunku podczas rewizji znaleziono „visa”. Rozwścieczony komandir rozkazał zastrzelić go pod płotem obok wachy. Podwórze oświetlone było kilkoma lampami elektrycznymi. Kącikiem źrenic dojrzał nieszczęsny płot. Ocenił, że ma półtora metra wysokości, do tego należało dodać pół metra ciągnących się drutów. „Zdejmij sapagi” - usłyszał od zachłannego sołdata. Podczas maskowania zdejmowania butów począł dochodzić pomalutku do płotu. Tam momentalnie wybiegł z orbity światła, dostając się do nieoświetlonego miejsca. W jaki sposób chwycił się za druty, podciągnął i przeskoczył płot, do końca życia nie mógł pojąć. Spadając po drugiej stronie na ziemię, poczuł jak chrupnęła mu stopa. Zasyczał z bólu, ale nie czas było na roztkliwianie się nad sobą. Biegł pod opłotkami, ile mu sił starczyło, bo dochodziły za nim wściekłe krzyki wartowników: „Udrał, sukinsyn!”. Uciekał cały czas w mroku, kierując się na stację. Przechodząc przez tory kolejowe natknął się na stojący pociąg towarowy. Jakoś udało mu się zmylić wartowników i wszedł do zatłoczonej poczekalni. Miał szczęście, że dojrzał go tam znajomy dwójkarz z garnizonu wileńskiego. Po pewnym czasie przysłał do niego swoją żonę z garncem rosołu, która co - najważniejsze

Dariusz Szykuła z atrakcji Gminy jest stok narciarski w Jacni. A czy uważa Pan, że można byłoby się pokusić o zbudowanie tras do biegania na nartach na terenie Gminy, jako atrakcję dla turystów, którzy mogliby odwiedzić Roztocze zimą? - Stok narciarski w Jacni jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji na terenie gminy. Temat budowy trasy biegowej był nieraz poruszamy przez właściciela stoku. Przygotowanie jej jest bardzo kosztowne, pogoda niepewna, zainteresowanie tego rodzaju sportem nie jest zbyt duże. Mamy jednak nadzieję że wraz z rozwojem stoku trasy takie niebawem powstaną. - A jakie sporty uprawia Pan prywatnie? - Prywatnie w wolnym czasie w sezonie zimowym jeżdżę na nartach. rmar

HISTORIA

- przesunęła mu chrząstki w stopie (szczęśliwie nie złamał kości!). Po tym zabiegu „Ryszard” wsiadł do odjeżdżającego zatłoczonego pociągu. Po wielu perypetiach zabrnął do granicy radziecko - niemieckiej. W styczniu 1940 roku dotarł na Kazimierówkę, gdzie włączył się w wir pracy podziemnej. Jak już wspomniałem, jego młodej żonie doniesiono w Wilnie, że zginął podczas walk we wrześniu 1939 roku… Na wsiach ukończono już najważniejsze prace i teraz ludność chciała uporządkować swoje zobowiązania wobec władzy „ludowej”. Szykowano się do uregulowania obowiązku zgłoszenia się do RKU, gdyż między innymi przez niewywiązanie się z tego nakazu NKWD wraz z Urzędem Bezpieczeństwa organizowały często wyprawy „w teren”, żeby wyłapać ludzi (zwłaszcza młodych), którzy pozostawali na bakier z ludowym wojskiem. Po licznym „rajcowaniu” mężczyzn, zdecydowano się na ich zbiorowe wyjazdy do powiatowych biur RKU, celem dopełnienia powyższych wymagań. Władze poakowskie były bezsilne, aby temu zapobiec. Stanowiło to pierwszą wyrwę w podległości byłych żołnierzy AK wobec swych dowódców. Pewnego wrześniowego dnia przez wioski, gdzie dotąd dominowała władza „Ryszarda”, przejeżdżały całe kolumny wozów wiozących ludzi zdecydowanych na uregulowanie swych spraw wojskowych. Ochotnicy bynajmniej nie ukrywali się i jechali ze śpiewem. Matce naszej, pytającej w Kotlicach o powód tego „pospolitego ruszenia”, gospodyni wyjaśniła, że wszyscy chłopi tak postanowili, a na uwagę, że „z wyjątkiem ich synów”, gospodyni

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

odrzekła, że przecież jej synowie „to nie nasi, nie z naszej wioski. Zjawiliście się tu niespodziewanie i odpłyniecie nie wiadomo kiedy. Nikt się nie będzie pytał, jakie mają papiery przy sobie. A u nas w gminie mają wszystko zapisane, nie ukryjesz przed nimi nic…” I życie na wsi dla „przybyszów” stało się coraz cięższe. Co innego było za okupacji niemieckiej, kiedy wspólnie walczono z wrogiem, a co innego nastało teraz, kiedy życie na wsi jakby nie było stabilizowało się i „przybysze” byli już nie potrzebni… W połowie września 1945 roku bracia „Bokser” z „Tułaczem” stawili się u „Ryszarda” z prośbą, aby zwolnił ich ze służby w organizacji poakowskiej. Tłumaczyli swą prośbę tym, iż chcą rozpocząć w miastach nowe życie studia, względnie pracę zawodową. „Ryszard”, chcąc nie chcąc, musiał się na to zgodzić, chociaż żal mu było się rozstawać z przyjaciółmi. Matka z „Bokserem” wyjechała na Śląsk, gdzie przebywał trzeci syn - Zbigniew, natomiast „Tułacz” wybrał się do Łodzi, gdzie podjął studia na nowopowstałym Uniwersytecie Łódzkim na kierunku chemicznym. Chwilowo zatrzymał się u swych kolegów z partyzantki „Czarnego” i „Delfina”. Niebawem „Ryszard” zwolnił także swego zastępcę - „Zycha”.


www.zamojska.com

Gazeta

9 772080 32000

10

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać moşna najczęściej podróşnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz równieş młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, şe nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami�.

07

amo ska STRONA

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŝNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

R E K L AMA

Poradnie:

Ortopedyczna (NFZ) Psychologiczna (NFZ) Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Laryngologiczna Neurologiczna Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med� Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miaşdşycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med� NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Zamość Ku czci poległych

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złoşenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

      

      

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złoşenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miaşdşycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med� toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

ZDROWA STOPA

CERTYFIKAT

Prywatna Nocna alkoholu iOdtruwanie Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med� Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i ĹšwiÄ…teczna Pomoc Medyczna

Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogródkiem po wymianie okien. Zamość, ul. Infułacka tel. 502 604 700

Polska Zamość

Strajk kolejarzy odwołany NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

Udało się uniknąć ponownego strajku generalnego w Przewozach Regionalnych. Pytanie - jakim kosztem?

Przy zamówieniu o wartości pow. 10 tys. zmywarka gratis Przy zamówieniu o wart. pow. 5 tys. 50 % rabatu na zmywarkę

, tel

Na 26 i 27 sierpnia zapowiedziano dwudobowy strajk generalny pracowników spółki Przewozy Regionalne. Na dwa dni przed tym terminem Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zawarła porozumienie z zarządem przewoźnika. Końcowy protokół podkreśla, şe podjęte ustalenia wyczerpują przedmiot prowadzonego sporu zbiorowego, jednakşe jego formalne zakończenie nastąpi po realizacji kolejnych etapów podwyşek wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z nimi od 1 sierpnia bieşącego roku zatrudnieni w spółce otrzymają 120 złotych średnio na zatrudnionego, a od 1 lipca 2012 roku 130 złotych średnio na zatrudnionego z moşliwością kolejnego etapu podwyşki w pierwszym półroczu 2013 roku po ocenie finansowej spółki oraz zaopiniowaniu tych podwyşek przez organy statutowe. Jednocześnie zarząd spółki zobowiązał się, şe do czasu szczytu kolejowego, zwołanego przez ministra infrastruktury w terminie do 15 września 2011 roku, dotyczącego kolejowych przewozów pasaşerskich w Polsce, nie będzie dzierşawić taboru spółce Koleje Śląskie

Szynobusy Zamość - Lublin kursują juş bez przeszkód oraz wycofa i wstrzyma zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych oraz w innych zakładach spółki, choć nie dłuşej niş do 31 grudnia 2011 roku. Ponadto władze spółki zadeklarowały, şe nie będą wyciągać konsekwencji kadrowych i porządkowych w stosunku do pracowników biorących udział w akcjach strajkowych przeprowadzonych 5 lipca i 17 sierpnia. - Wynik negocjacji jest dla nas zadowalający, poniewaş spełniono nasze oczekiwania w kwestii podwyşki płac - powiedział Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Jed na k şe prezes spół k i, Małgorzata Kuczewska-Šaska, oświadczyła, iş wprowadzenie

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m Dziedzictw

nawet przyszłorocznej podwyşki wcale nie jest pewne. - Kluczowym elementem jest tutaj fakt, şe spółka Przewozy Regionalne jest powaşnym dłuşnikiem zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych. Bardzo waşną sprawą przy wdraşaniu dalszych podwyşek jest porozumienie z PKP PLK w sprawie spłaty zadłuşenia. Na dzień dzisiejszy spółka realizuje podwyşki i będzie terminowo wypłacała pieniądze pracownikom - powiedziała prezes. Sytuacji spółki na pewno nie poprawiły tegoroczne akcje strajkowe. Jak poinformowali przedstawiciele Przewozów Regionalnych, wciąş trwają szacunki strat spowodowanych strajkami, ale wstępnie zakładana jest kwota 4,5 mln złotych. rmar

REKLAMA


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

TVK ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Informacje Telewizji Kablowej Zamość Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

Wanda i Bogusław Orlińscy w BWA Galerii Zamojskiej

W ubiegłą środę odbył się finisaż wystawy Bogusława i Wandy Orlińskich. W uroczystym zakończeniu wystawy wzięli udział autorzy prac prezentowanych w BWA Galerii Zamojskiej od 25 lipca. Ekspozycja składała się z ponad 300 prac obojga artystów. Bogusław i Wanda Orlińscy osiągnęli mistrzostwo w dziedzinie ilustracji artystycznej, tworząc prawdziwe skarby na niewielkich kawałkach papieru lub płótna. Wanda i Bogusław Orlińscy, utalentowani i wierni ilustracji dziecięcej ilustratorzy, przyjeżdżają od lat do Zamościa na plenery i spotkania ilustratorów. Wystawa ukazuje wszystkie możliwości twórcze tych

artystów, szczególnie dlatego, że jest ona bardzo obszerna – powiedział nam Jerzy Tyburski, dyrektor BWA Galeria Zamojska. P rezentowa ne prace a r t ystów przepełnione były ciepłem i niezwykłą precyzją wykonania. Można było na nich spotkać bohaterów popularnych bajek i pieśni. Uderza niezwykły autentyzm pogodnej natury dziecięcej, jaką dojrzali już artyści w sobie pielęgnują. - Inspiracją jest przeważnie tekst, ale oprócz niego wszystko to, co się człowiekowi w nocy śni. Jednak źrodłem jest zwykle tekst, który moim zdaniem, wbrew obecnym poglądom, ma jednak rolę wiodącą, ilustracja jest natomiat

służebna – powiedziała Wanda Orlińska, artystka. Bohaterowie ilustracji Orlińskich dają odbiorcy przyjemność delektowania się wspaniałą, pogodną atmosferą swych dzieł, jak i zwyczajnym życiem wiedzionym przez swych bohaterów. Należy zaznaczyć, że artyści nie tworzą podobnych prac. Zarówno w twórczości jak i w związku Wandy i Bogusława Orlińskich widoczne są różnice temperamentów i artystycznej wrażliwości. - Ja dużą wagę przywiązuję do kolorów, jednak żona również. Myślę, że ilustracje Wandy są bardziej kolorowe i wdzięczne, przeznaczone głównie dla dzieci – zdradził nam Bogusław Orliński. Orlińscy powiedzieli nam także, że Zamość jest szczególnie bliski ich sercu, dlatego cieszą się, że wystawa została zaprezentowana właśnie w tym miejscu. - Zamość jest naszą miłością. Zobaczyliśmy pierwszy raz to miasto 41 lat temu wtedy, kiedy było ono obdrapane, gnijące, pomalowne były tylko fasady a podwórka rozpadały się. Właśnie wtedy zakochaliśmy się w tym mieście - wspominala Wanda Orlińska. Dzięki wystawie Bogusława i Wandy Orlińskich odbiorcy mogli choć na chwilę cofnąć się w czasy dzieciństwa i znaleźć się w świecie, być może już przez wiele osób zapomnianym. Małgorzata Łysiak

Spotkania poetyckie w Bohemie "Marzenie każdej pani u schyłku lat, by trafić bez zmarszczek na tamten świat". Tę i wiele innych ciekawych fraszek autorstwa Mariana Karczmarczyka można było usłyszeć w ubiegłą środę w Bohemie podczas wieczoru poetyckiego "Twórczy senior". Była to doskonała okazja do integracji, rozmów i wymiany poglądów dla ludzi w nieco już starszym wieku. Podczas wspólnego wieczoru odczytywano wiersze i fraszki Mariana Karczmarczyka, bawiąc się przy tym znakomicie. Nie ma dziedziny życia, zdarzenia, faktu, którym by się Marian Karczmarczyk nie interesował. W każdej fraszce, aforyzmie, limeryku

poza żartem, kpiną czy szyderstwem jest szacunek, podziw i uznanie. Autor potrafi bez mikroskopu, teleskopu, czy jakiegokolwiek innego "powiększacza" zajrzeć wszędzie i to, co zobaczy, uczynić tematem utworu. Sam Marian Karczmarczyk powtarzał nam wielokrotnie, że tematy biorą się po prostu z życia. Wieczór poetycki "Twórczy senior" upłynął pod wpływem poezji, uśmiechu i dobrego samopoczucia. Starsze osoby wspierane przez wolontariuszy aktywnie włączyły się w czytanie i interpretowanie czasami nawet dość przewrotnych fraszek.

także projekcje filmowe kina niezależnego oraz koncerty muzyki alternatywnej. Prawdziwą atrakcję stanowił sobotni pokaz fireshow, odbywający się na Rynku Wodnym. - Całość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie pomoc sponsorów - mówi Mateusz Dobrowolski. - Co prawda na początku miało być ich więcej, jednak cały czas mogliśmy

liczyć na pomoc Zamojskiego Domu Kultury, który pomagał nam w organizacji. Mieszkańcom Zamościa sam pomysł festiwalu, jak i sama impreza bardzo przypadły do gustu. Nie mogą już więc doczekać się jego kolejnej edycji, a ta jak zapewniają organizatorzy - już za rok!

Małgorzata Łysiak

Zamość Festiwal Wszystko Gra

W Zamościu wszystko gra! Od 26 do 28 Sierpnia w Zamościu odbywał się festiwal kultury pod nazwą „Wszystko gra”. Przez trzy dni mieszkańcy Zamościa mogli uczestniczyć w warsztatach, projekcjach filmowych oraz koncertach, zorganizowanych przez nowopowstałą Nieformalną Grupę Wszystko Gra.

- Pomysł festiwalu zrodził się na początku 2010 roku. Od dawna interesujemy się kulturą. Niedawno mieliśmy okazję być na OFFFestiwalu oraz Open’erze i to chyba te wydarzenia w głównej mierze zainspirowały nas do zorganizowania tego festiwalu - mówi Mateusz Dobrowolski, jeden z organizatorów. Nieformalną Grupę Wszystko

Gra tworzy kilkanaście osób, głównie studentów. - Obecnie wszyscy przebywamy tutaj - mówi dodając, że ten fakt znacznie pomagał w organizacji całego przedsięwzięcia. Przez ostatni weekend sierpnia zamościanie mogli brać udział w warsztatach tańca, gry na instrumentach czy chodzenia na szczudłach. Odbywały się

Zwierzyniec Exodus młodych

Młodzi mocni nadzieją W Zwierzyńcu skończył się „Exodus młodych”. W obchodach uczestniczyli wierni Diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Podczas odbywały się modlitwy, nabożeństwa, spotkania ze znanymi postaciami oraz warsztaty filmowe i taneczne. Finał Exodusu nastąpił w piątek 26 sierpnia. To już drugie spotkanie tego typu w diecezji. Tegoroczne motto to hasło z pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II, która odbyła się w 1999 roku

w Zamościu i brzmi: „Mocni nadzieją”. Zdaniem organizatorów „Exodus młodych” to cztery dni pod namiotami ze sporą dawką dobrej muzyki. To także ciekawe konferencje, uroczyste nabożeństwa, wzruszające pantomimy i fachowe warsztaty. Na tegoroczne spotkania zaproszono kilka znanych osób: aktora Radosława Pazurę, reżysera Lecha Dokowicza, dziennikarza Marcina Jakimowicza, duszpasterza młodzieży alternatywnej o. Rafała Szymkowiaka oraz diecezjalnego egzorcystę księdza prałata Eugeniusza Derdziuka. Dzięki zespołom Maleo Reggae

Rockers, Siewcy Lednicy oraz ewangelizacyjnej grupie Anielsi nie zabrakło dobrej rozrywki. Organizatorami przedsięwzięcia były: Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie. Honorowym patronem był biskup diecezji zamojskiej, Wacław Depo. Więcej informacji na temat spotkań można uzyskać na stronie: www.exodusmlodych.pl. Kamil Przyczyna

Dominika Dubaj

Będzie rekompensata za zniszczone lasy

Dobra wiadomość dla rolników. Odbudowa lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, które nawiedziły Polskę w ostatnich tygodniach, będzie możliwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Finansowaniu będzie podlegać odnawianie lasu wraz z pielęgnacją i  ochroną założonych upraw, pielęgnacja i  ochrona uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych, a także udostępnianie terenów leśnych dla

wypełniania funkcji społecznych lasu oraz wzmacnianie systemu ochrony przeciwpożarowej. O pomoc finansową w lasach p oz o s t aj ą c y c h w  z a r z ąd z ie Pa ń st wowego G ospo d a r st wa Leśnego Lasy Państwowe oraz w lasach prywatnych Nadleśnictwa będzie można się ubiegać w ramach kompleksowych wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Nadleśnictwach właściwych dla położenia lasu oraz w ARiMR. rael


www.zamojska.com

Gazeta

12 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Łowiectwo

Myśliwi z Ukrainy odwiedzili Zamość Choć łowczy ukraińscy stale muszą się zmagać z kłusownikami, to sami Ukraińcy bardzo szanują myśliwych - taki wniosek można było wysnuć ze spotkania, które 11 sierpnia odbyło się w siedzibie zamojskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Gośćmi myśliwych z Zamościa byli ich koledzy ze Lwowa i miejscowości Skole: Waldemar Ołdak założyciel łowieckiego portalu internetowego HuntingUkraine, a także Serhij Czerkas ze swoją córką Mileną. Myśliwi z Ukrainy nawiązali kontakt z naszymi łowczymi przed kilkoma miesiącami. Tego dnia Ukraińcy przyjechali omówić szczegóły udziału w III Lubelskich Spotkaniach z Tradycją i Kulturą Łowiecką, które 20 sierpnia odbyły się w Zwierzyńcu. Nie zabrakło jednak czasu na wymianę poglądów i doświadczeń ze swej działalności, które to opinie skrzętnie zebrał nasz dziennikarz. Okazuje się, że tematyka łowiecka jest na Ukrainie bardzo popularna.

Od lewej: Henryk Studnicki, Waldemar Ołdak, Milena i Serhij Czerkasowie. U dołu autor tekstu. Wspomniany portal ma ponad dwa tysiące odwiedzin na dobę, a myśliwi są ogromnie poważani przez tamtejsze społeczeństwo. To o tyle ciekawe, że branża ta ogromnie ucierpiała w czasach komunizmu. - Tradycje myśliwskie zamieniono wtedy w przemysłowy odstrzał i pozyskiwanie mięsa i skór - mówił Waldemar Ołdak. Trudno jednak powiedzieć

ilu jest myśliwych na Ukrainie. Teoretycznie jest ich 700 tysięcy, ale nie jest prowadzona bieżąca ewidencja. - Na Ukrainie można być łowczym nawet i po śmierci, bo nie ma tam żadnego związku łowieckiego. Jest jedynie państwowy dokument uprawniający do polowania, który zostaje na zawsze. Przypuszczam, że rocznie aktywnych jest 400 tysięcy

myśliwych - oceniał twórca witryny HuntingUkraine. Co ich pociąga w myślistwie? Waldemara Ołdaka ta dziedzina fascynowała od dziecka. - Od małego lubiłem podglądać i fotografować zwierzynę. Łowiectwo wszak to nie tylko polowania. To również dokarmianie zwierząt i ogólne dbanie o przyrodę. Trzeba się ciągle uczyć, a poza tym każde hobby kosztuje. Na łowiectwie na pewno się nie zarabia, choć to jeden z najstarszych zawodów świata. Do tego trzeba naprawdę mieć pasję. Głównym problemem ukraińskiego łowiectwa jest kłusownictwo, które nie grozi nawet postępowaniem karnym przy działaniu bronią gładkolufową. - Kara za odstrzelenie zająca w nocy przy lampie to 100 złotych, tak więc kosztuje to grosze. Nawet jeśli kłusownik zostanie przyłapany z bronią, to ona i tak do niego wraca - mówił Ołdak. Co się robi ze zdobyczą? - Bierze się ją na użytek własny, a nie na sprzedaż. Największym popytem cieszy się dzik i sarna, rzadziej łoś, bo już go prawie u nas nie ma. Działalność kłusownicza wyrządza

bardzo duże szkody. Często jest tak, że zwierzyna zatrzymuje się w lesie, pani zbierająca siano ją dostrzeże, przekaże wiadomość reszcie swojej wsi i następnego dnia już tej zwierzyny nie ma stwierdził ze smutkiem. - Nie ma w tym polityki państwa - powiedział Serhij Czerkas. Prawie połowa Rady Deputowanych to myśliwi. To oni zagospodarowali rynek łowiecki i nie martwią się, że łamią przepisy. Poluje nawet sam prezydent Janukowycz. Rozmawiano też o kwestii posiadania broni przez myśliwych, która na Ukrainie nie zawsze funkcjonuje prawidłowo, a także o sposobach prowadzenia gospodarki łowieckiej. Warto dodać, że gospodarze spotkania zadbali o odpowiednie podjęcie gości, którzy mogli się posilić pierogami z mięsem, kaszą i kapustą. O tym, jak przedstawia się łowiectwo w Polsce, dowiedzą się Państwo w jednym z najbliższych wydań "Gazety Zamojskiej", kiedy to opublikujemy rozmowę z Henrykiem Studnickim - Łowczym Okręgowym w Zamościu. rmar

Powiat zamojski Burza

Gradobicie nad Zamojszczyzną Dla wielu mieszkańców Zamojszczyzny późne popołudnie 22 sierpnia nie należało do przyjemnych. Wszystko przez burzę z gradobiciem, która rozpętała się około godziny 18. Trwała wprawdzie niewiele ponad pół godziny, ale gdzieniegdzie wyrządziła sporo szkód. Były to przede wszystkim połamane drzewa, które strażacy musieli usuwać w Zamościu przy ulicy Legionów

i ulicy Lubelskiej. Na terenie powiatu strażacy musieli zajmować się tym problemem m.in. w Żdanowie, Skokówce, Zwódnem, Łabuniach, Krasnobrodzie, Nieliszu, Michalowie i  Topornicy. W  Bodaczowie i  Chomęciskach Dużych problemem była też woda, która dostała się do piwnic, skąd trzeba ją było wypompować. To j e d n a k n i e w s z y s t k o . W  Średniem Dużem i  Żdanówku wichura zerwała dachy z  budynków mieszkalnych. Co prawda żaden

z domowników nie odniósł obrażeń, ale straty materialne są spore. W Średniem Dużem wyniosły one aż 40 tysięcy złotych. W Żdanówku oszacowano je na 8 tysięcy, ale tam było o tyle niebezpiecznie, że połowa blaszanego dachu domu została zerwana przez wiatr i przeleciała na odległość 100 metrów. Ze skutkami burzy i  gradobicia musieli się zmagać również mieszkańcy sąsiednich powiatów. rmar

Łabunie Inwentaryzacja eternitu

Gmina porachuje eternit Do końca sierpnia na terenie Gminy Łabunie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja eternitu poprzez spis z natury. Prowadzić ją będą osoby poruszające się charakterystycznie oznakowanymi pojazdami, legitymujące się identyfikatorami oraz upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy Łabunie. Celem inwentaryzacji jest weryfikacja i aktualizacja posiadanych danych dotyczących wszystkich budynków pokrytych eternitem oraz powierzchni płyt. Ustalenie

faktycznej ilości eternitu na terenie Gminy jest konieczne do opracowania „Programu usuwania azbestu” oraz do ubiegania się gminy o dotacje na dofinansowanie mieszkańcom usuwania płyt azbestowo-cementowych przy wymianie pokryć dachowych. W  związku z tym właściciele powinni poinformować o  powierzchni każdego dachu z osobna i ilości eternitu oraz udzielić odpowiednich informacji osobom prowadzącym inwentaryzację. W przypadku, gdy zdemontowany eternit zalega na terenie nieruchomości, należy również poinformować o tym fakcie i podać powierzchnię dachu z którego został zdjęty. Dane dotyczące

Eternit rodzaju i ilości eternitu na poszczególnych nieruchomościach zostaną wprowadzone do gminnej bazy wyrobów zawierających azbest i będą sprawdzane przy ubieganiu się mieszkańców o dofinansowanie usuwania eternitu. rael

Cyberteam ustanowił nowy rekord Polski P racow n ic y za mojsk iego przedsiębiorstwa informatycznego Cyberteam ustanowili nowy rekord Polski w połączeniu dwóch punktów w sieci bezprzewodowej o częstotliwości 5 GHz. Długość linku to dokładnie 218 km (odległość podana przez system ACK) czyli o 50 km więcej niż dwa lata temu, kiedy zestawiono link o długości 168 km, także przez Cyberteam. Próbę podjęto w punktach: schronisko PTTK, Skrzyczne, Szczyrk, położone na wysokości 1257 m n.p.m. oraz na wieży widokowej na Wielkiej Sowie na wysokości 1014 m n.p.m. Nad orga n i zacją spot kania czuwała firma Cyberteam, dostarczając: anteny, złącza, kable, zasilacze buforowe oraz pokrywając wszelkie koszty zakwaterowania a także przygotowując pamiątkowe upominki dla uczestników. Ekipa, złożona z fascynatów sieci bezprzewodowych zrzeszonych na popularnych forach internetowych i podzielona na dwie grupy przystąpiła do działania. W piątek o godzinie 11:30 grupa pierwsza wyruszyła

na Wielką Sowę. Punkt ustawiono na wieży widokowej. W tym samym czasie członkowie grupy drugiej zebrali się na tarasie widokowym na Skrzycznym, gdzie punkt zamontowano dzień wcześniej. Zestawienie linku zaczęło się ok. godziny 14:00, Po rozwiązaniu małych problemów z wizowaniem oraz komunikacją między grupami ze względu na braki w sygnale GSM, zaczęły być widoczne efekty zestawienia. Pierwszy pakiet danych przeszedł pomyślnie, po kilku minutach poprawek technicznych pakiety zaczęły wracać jeden po drugim z prędkością dwóch milisekund. Wifirekord czyli rekord w połączeniu sieci bezprzewodowych został pobity! Obecnie uczestnicy prowadzą poszukiwania dwóch kolejnych punktów do podjęcia próby pobicia tegorocznego rekordu. Cyberteam dziękuje za pomoc i wsparcie osób zaangażowanych w akcję. - Mamy nadzieję na więcej owocnych przedsięwzięć dodają pracownicy. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

13

Polityka Wybory parlamentarne

Zawiślak „dwójką” listy PiS

Listę PiS w naszym okręgu otworzy posłanka Beata Mazurek z Chełma. Drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu zajmie poseł Sławomir Zawiślak z Zamościa. Oficjalnie poznaliśmy już listę kandydatów pa rtii Jarosława Kaczyńskiego. Formacja ta najdłużej zwlekała z  ogłoszeniem nazwisk swoich pretendentów do sejmowych ław. Najwyżej na liście PiS z osób z naszego terenu znajduje się Sławomir Zawiślak, obecnie sprawujący mandat poselski.

Wokół tej kandydatury przed oficjalnym ogłoszeniem listy krążyło po Zamojszczyźnie wiele opowieści, by nie rzec legend. Według jednej z nich poseł miał otwierać listę PiS w  okręgu Zamosć - Chełm Biała Podlaska. Następnie niektórzy lokalni „znawcy” twierdzili, że poseł Zawiślak w  ogóle nie znajdzie się na liscie PiS. Miało to być karą za przegrane wybory samorządowe o fotel prezydenta Zamościa z listopada 2010 roku. Później pojawiły się głosy, że „jedynką” tej partii w naszym regionie będzie Ewa Błasik - wdowa po gen. Andrzeju

Błasiku, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Potem plotkowano, że na czele listy stanie Maria Gmyz, była przewodnicząca zamojskiej Rady Miasta, która w 2002 roku ubiegała się o fotel prezydenta Zamościa z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Ostatecznie znalazła się ona na liście PiS na miejscu 12, zaś „jedynką” została inna kobieta - Beata Mazurek z Chełma. Oprócz posła Zawiślaka i  Marii Gmyz na liście PiS do Sejmu znalazł się radny miejski z Zamościa Dariusz Zagdański. Listę Prawa i Sprawiedliwości zamyka Michał

Mulawa, lider tej partii w powiecie biłgorajskim. W tym wypadku nie należy się pomylić z  Krzysztofem Mulawą, który z kolei będzie startował z ostatniego miejsca z listy Platformy Obywatelskiej. Poza naszymi lokalnymi kandydatami na liście PiS zobaczymy także aktualnych parlamentarzystów - wspomnianą już Beatę Mazurek z Chełma, Adama Abramowicza z  Białej Podlaskiej, Jerzego Rębka z Radzynia Podlaskiego i Henryka Młynarczyka z Krasnegostawu. Daniel Czubara t eks t

Zamość Zamojska Gra Miejska

Po zakończonych żniwach przyszedł czas na dziękczynienie za plony i świętowanie. Dziękujemy za płody rolne, za zboże, z którego będziemy mieli chleb. Mało kto wie jednak, że to zboże rośnie na coraz to mniejszym areale. Dlaczego? Tak wynika z pomiarów satelitarnych i ortofotomap.

Czasu jest niewiele, bo jedynie do dnia 8 września mogą zgłaszać się drużyny chętne do udziału w misji II Zamojskiej Gry Miejskiej.

- mówi Barbara Kolbus, pomysłodawca organizacji gry na gruncie zamojskim. A jakie jest hasło tegorocznej edycji? Rokrocznie Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są pod różnymi hasłami tematycznymi. W tym roku brzmi ono „Kamienie milowe” Historia, Kultura, Nauka. Stąd zawodnicy mogą spodziewać się zagadek dotyczących obiektów, dat czy postaci niezwykle ważnych dla historii naszego miasta. Pytania i zadania czekające na uczestników

s p onsoro w an y

Chleb z mniejszego areału

Starówka będzie planszą gry Czym tak naprawdę jest gra miejska? Niczym innym, jak kombinacją podchodów harcerskich z flash mobami, happeningami ulicznymi oraz grami typu RPG. Jest to bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi, rodziną lub też kolegami z klasy czy pracy. Zamojska Gra Miejska odbędzie się już po raz drugi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W  tym roku będzie to dzień 17 września. Gra rozpocznie się na Rynku Wielkim o godzinie 11.00. Na ten jeden dzień w roku, dzięki Stowarzyszeniu „Projekt-Europa” oraz Urzędowi Miasta Zamość i zamojskim harcerzom, Starówka stanie się wielką planszą do gry. Tego dnia drużyny uczestniczące w grze poruszać się będą uliczkami Starego Miasta, niczym pionki do gry w Monopoly. - Do udziału w grze zapraszamy wszystkich pasjonatów Zamościa, nie tylko jego mieszka ńców. Jedynym naszym wymogiem jest zgłoszenie trzyosobowej drużyny

Sławomir Zawiślak, numer 2. na liście PiS

nie będą trudne, ponieważ, jak przekonują organizatorzy, odpowiedzi na nie kryć się będą pośród murów Starówki. Organizatorzy nie nakładają żadnych ograniczeń na wiek czy też płeć zawodników. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: zamojskagramiejska@op.pldo 8 września. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: www. projekteuropa.free.ngo.pl/zamojskagramiejska2011.html. red.

Właśnie te pomiary stały się przyczy ną, dla której Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa unieważniła wielu rolnikom decyzje o przyznanie płatności za 2009 r. Sprawą zajął się Poseł Zawiślak, o czym informowaliśmy już w ub. tygodniu. Posłowi nie podoba się nie tylko to, że rolnicy prawdopodobnie będą musieli oddać środki, rzekomo nadpłacone w ramach dopłat za 2009 r. Jego wątpliwości budzi także to, iż w wielu przypadkach dane wynikające z urzędowych dokumentów, takich jak księgi wieczyste, czy akty notarialne, nie zgadzają się z danymi pochodzącymi właśnie z ortofotomap - Rolnicy zgłaszają wiele tego rodzaju nieprawidłowości. Skarżą się, że pomiary satelitarne nie uwzględniają ukształtowania terenu, czy zacienienia. To jeszcze można zrozumieć. Ale dlaczego Agencja nie koryguje tych niedokładności tak, by ostateczny pomiar odpowiadał

rzeczywistości? - pyta Zawiślak. Unieważnienie decyzji o dopłatach za 2009 r. rzeczywiście jest wynikiem tych niedokładności. Sytuacja jednak, jak twierdzą rolnicy, powtarza się każdego roku. Czy to oznacza, że grunty rolne kurczą się co roku? Przecież to absurd: - Legalności działań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa odmówić oczywiście nie można. Można jednak i trzeba po raz kolejny zapytać o rzetelność tych działań. Trzeba, aby kierujący Agencją ostatecznie zrozumieli, że to oni są dla rolnika, a nie rolnik dla nich. Agencja ma służyć rolnikom, modernizować polską wieś. Tymczasem te działania, które obserwujemy przy okazji dopłat do gruntów, jakby temu przeczą mówi Poseł Zawiślak i zapowiada, że sprawę dokładności pomiarów gruntów zgłaszanych do dopłat będzie drążył dopóty, dopóki pomiary te nie będą w końcu sprawiedliwe dla rolnika. W dobie wysokich kosztów produkcji rolnej i malejącej sukcesywnie dochodowości gospodarstw rolnych ważne jest, żeby rolnik nie musiał poświęcać swojej energii na sprawy, które powinny być w gestii państwa. Dokładny pomiar gruntów jest właśnie taką sprawą. Czy państwa, które co roku rozwija się w tempie 4% PKB i korzysta z dużej ilości unijnych pieniędzy nie stać w końcu na rzetelność? Artykuł sponsorowany

Zamość Kolej

Przystanek nadal w zawieszeniu Przystanek kolejowy przy Starówce? „Pracujemy nad tym” - mówi zarządca infrastruktury. „Jesteśmy za, ale nic w tej sprawie się nie dzieje” - twierdzi miasto. Kilkanaście dni temu lokalne media informowały, że możliwe jest powstanie przystanku kolejowego przy ulicy Peowiaków w Zamościu. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez wielu mieszkańców miasta i miłośników kolei, którzy od dawna wskazywali ten punkt jako bardzo dobre miejsce nie tylko do stworzenia dogodnego punktu dla podróżujących koleją,

ale do powstania zintegrowanego centrum przesiadkowego. - Jeden taki centralny dworzec na pewno ułatwi ewentualne przesiadki, na czym skorzystają wszyscy pasażerowie i turyści. Jego lokalizacja nada dodatkowo impuls w przyszłości w  postaci przedłużenia szynobusów do Hrubieszowa. Obecnie w Zamościu mamy taką sytuację, że dworce nie są ze sobą skomunikowane, co mnie zawsze irytowało. Każdy ma swój dworzec zamiast jednego wspólnego w  centrum - stwierdził jeden z  internautów o  pseudonimie Andy86 na stronie lubelskakolej.net. - Właśnie tego mi brakuje,

jak jeżdżę pociągiem do Zamościa. Wysiadam, a do centrum jeszcze spory kawałek. Do tego autobusu miejskiego można ze świeczką szukać. Podobne rozwiązanie jest przecież w Chełmie. Mamy i Dworzec Główny, i Chełm Miasto - napisał internauta Enrdju na popularnej witrynie infokolej.pl. - Potwierdzam, że szansa na powstanie przystanku kolejowego Zamość Stare Miasto jest i to całkiem spora. Ta inwestycja mocno zintensyfikowałaby rozwój kolei w regionie i pozwoliłaby ponownie uruchomić połączenia do Hrubieszowa - powiedział nam Zygmunt Grzechulski, dyrektor

Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe w Lublinie. Dodał, że bardzo pozytywnie do tego pomysłu odnoszą się władze Zamościa. - Prezydent Zamoyski sam zaproponował lokalizację takiego przystanku przy ulicy Peowiaków. Teraz jest tylko kwestia znalezienia pieniędzy, ale myślę, że może to się udać nawet już w przyszłym roku. Oczywiście miasto musiałoby się dołożyć do tej inwestycji, bo nie stać nas na pokrycie całości środków. To też musimy ustalić. Inaczej tę kwestię postrzega Karol Garbula, sekretarz miasta. - Pół roku temu przyjechał

do nas pan dyrektor Grzechulski i zaproponował budowę przystanków kolejowych przy ulicy Peowiaków i przy ulicy Legionów. Pomysł spodobał nam się, bo miasto zawsze przychylnie odnosi się do pożytecznych inicjatyw. Od tamtej pory jednak nie mieliśmy w tej sprawie żadnej korespondencji. Inną kwestią jest finansowanie tego przedsięwzięcia, bo nie jest to rolą miasta - podkreślił. Trudno powiedzieć po czyjej stronie leży racja. Jedno jest jednak pewne: pomysł budowy przystanku jest wart realizacji i szkoda byłoby go porzucać. rmar


www.zamojska.com

Gazeta

14 KULTURA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011

Zamość Pokazy kaskaderskie

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Wystawa w Centrum „Synagoga”

Motory będą latać nad Twierdzą

Procesy META-morficzne W sobotę 3 września o godz. 13.00 w Centrum „Synagoga” odbędzie się wernisaż wystawy prac Gamida Ibadullayeva, azerskiego artysty mieszkającego i pracującego w Polsce. Wystawa „Procesy META - morficzne” to obrazy i instalacje przestrzenne, ślady, odciski, zmurszałe powierzchnie i instalacje z naturalnych materiałów budujące język formalny dzieł nawiązujących do naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. To nietypowe

podejście do sztuki będziemy mogli oglądać już od 3 września. Wystawa jest kolejnym przedsięwzięciem Centrum „Synagoga”, które stara się przybliżać zamościanom i odwiedzającym miasto turystom kulturę nie tylko żydowską. Wystawa prezentowana będzie do 30 września 2011 roku. Więcej informacji o niej, a także o działalności Centrum „Synagoga” i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, dostępnych jest na stronach: www. fodz.pl oraz www.zamosc.fodz.pl DNL

Józefów Album „Wrota Roztocza”

Roztocze oczami mieszkańców Takie akrobacje zobaczymy w Zamościu Spragnieni adrenaliny mogą precyzyjną jazdą autem na dwóch liczyć na zaspokojenie kołach, szybkimi zsynchronizowaswoich emocji. Wieczorem nymi przejazdami, spektakularnym 3 i 4 września przed Galeria auto-baletem, driftingiem, a także „Twierdza” przy ulicy akrobacjami i skokami z pojazdami Przemysłowej w Zamościu w ruchu. odbędzie się pokaz grupy Flott - Nasza działalność ma więcej Cascaders Team. niż trzydzieści lat tradycji. Team Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak pracują profesjonalni filmowi kaskaderzy. Będą mogli także wziąć udział w wielu demonstracjach, nakręcaniu niebezpiecznych scen akcji: samochodami, quadami i motocyklami w roli głównej. Występ rozpocznie się bardzo

w obecnej postaci został założony w 1993 roku. Od tego czasu przeszliśmy długą drogę. Na każde tournee dokładnie się przygotowujemy i mamy całkowicie profesjonalne podejście, tak aby nasz widz odchodził pełen adrenaliny i emocji. Wyniki naszych starań zostały zwieńczone wielkimi sukcesami. Na

Zamość Promocja miasta

Google Street View to funkcja Maps Google, która pozwala użytkownikom wirtualnie podróżować po świecie, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych z perspektywy przechodnia. Dzięki temu, nie ruszając się z domu, możemy poprzez monitor komputera podróżować po różnych zakątkach świata. Przypomnijmy, że plebiscyt ogłoszony przez właścicieli przeglądarki wygrała Łódź, która urzekła głosujących zdjęciami z ulicy Piotrkowskiej. Jednak ogromne zainteresowanie plebiscytem i aktywność mieszkańców Zamościa w głosowaniu sprawiła, że organizatorzy przedsięwzięcia postanowili, że Perła Wschodu, jak określany jest Zamość, również znajdzie się na mapie popularnej przeglądarki internetowej. Zdjęcia planowane są na wrzesień. Wieść gminna niesie, że wtedy właśnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie wyda nowy album promujący Józefów oraz walory krajobrazowe Roztocza. Pomysłodawcy wydania albumu czekają na ciekawe informacje i zdjęcia, które mogłyby się znaleźć w wydawnictwie. Do inicjatywy przyłączyć się może niemal każdy. Mile widziane są zdjęcia i informacje od mieszkańców, których dotąd szerzej nieznane historie mogłyby ubarwić album. Materiały należy przekazywać do połowy września do siedziby MBP

przy ulicy Krótkiej w Józefowie. Szczegółowe informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem: 84 687 82 89. Album formatu A5 ma mieć około 100 stron i tyle samo zdjęć. Album będzie wydany do końca roku w nakładzie 1 tysiąca egzemplarzy. Biblioteka na to przedsięwzięcie pozyskała pieniądze z funduszy Unii Europejskiej. Opracowanie i wydanie albumu pod tytułem „Gmina Józefów Wrota Roztocza” jest współfinansowane ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. rael

dacz

Zamość Europejskie Dni Dziedzictwa

Kamienie milowe Zamościa Konkurs dla naszych Czytelników

Zamość będzie jednak w Google? Mimo porażki w głosowaniu internautów jest szansa, by Zamość znalazł się na wirtualnej mapie popularnej przeglądarki www.

swoim koncie mamy dwa rekordy światowe i wiele czeskich. Z filmów i reklam, jakie nakręciliśmy, warto wymienić Casino Royale i Taxi 3. Pracowaliśmy w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Litwa, Słowacja i Rosja, ale najdłużej i z największymi sukcesami pracujemy w Polsce - zapowiada Alfred Śmid, koordynator przedsięwzięcia. Chętni do obejrzenia tego widowiska powinni zaoszczędzić 30 złotych i kupić bilet na godzinę przed imprezą w kasie w pobliżu Galerii „Twierdza”.

do Zamościa przybędą samochody Google, by wykonać potrzebne zdjęcia. Ostrożnie do tego newsu podchodzi Karol Garbula, Sekretarz Zamościa. - Bardzo chcielibyśmy, by Zamość pojawił się w Gogle Street View, ale wątpię, czy nastąpi to w tym sezonie. Bardziej prawdopodobne, że w następnym. Z przyjemnością powitamy wtedy samochody i filmowców - twierdzi. Wobec tego spytaliśmy go, co pokazałby ekipie Google, jako wizytówkę miasta godną reprezentacji w Internecie? - Na pewno naszą Starówkę, z Rynkiem Wielkim i Ratuszem. Ponadto zabytkową Katedrę, Pałac Zamoyskich, Rynek Wodny z fontanną. Interesujące na pewno dla wirtualnych turystów byłyby też odnowione fortyfikacje twierdzy Zamość przypominające o historii miasta - podsumował Garbula. Czy skauci Google pojawią się w Zamościu już w tym roku? Przekonamy się we wrześniu. Daniel Czubara

Z okazji zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa Redakcja „Gazety Zamojskiej”, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Projekt - Europa” oraz Zamojskim Bractwem Rycerskim, przygotowała dla swoich Czytelników konkurs wiedzy o Zamościu.

Co tydzień, od 19 lipca do 6 września, na łamach naszej gazety ukazywać się będą ciekawostki dotyczące Zamościa wraz z pytaniami konkursowymi. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania (w sumie ukaże się ich 7), wezmą udział w losowaniu cennych nagród. Zw ycięzca w ygra przejażdżkę bryczką. Za drugie miejsce można

otrzymać rodzinny bilet do Muzeum Zamojskiego, zaś za trzecie bilet wstępu dla dwóch osób do Synagogi. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.projekteuropa. free.ngo.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 września podczas Zamojskiej Gry Miejskiej - Misji II. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Europejskie Dni Dziedzictwa

Zamość Promocja miasta w telewizji

Kamyki w naszym ogródku Każdy naród ma w swoim rozwoju kamienie milowe, które określają, a wręcz definiują, jego tożsamość. Jakie daty, postaci czy też wydarzenia kulturalne i naukowe są niezwykle ważne dla rozwoju regionu lubelskiego? Tego dowiedzieć się będzie można już 6 września (wtorek) podczas konferencji będącej zapowiedzią Europejskich Dni Dziedzictwa na Lubelszczyźnie, która rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza. Spotkanie odbędzie się pod hasłem EDD, które brzmi „Kamienie milowe” Historia, Kultura, Nauka. Konferencja z pewnością do typowych należeć nie będzie. Uczestnicy mogą spod z iewać się w ielu

niespodzianek, w tym odwiedzin „z przeszłości”. Głos zabiorą przedstawiciele nauki, kultury i sztuki. Na każdego uczestnika czekać będzie niewielki upominek. Jak zapewniają Organizatorzy, z całą pewnością będzie „hucznie” tego dnia w Zamościu. - Serdecznie zapraszamy do obchodów Eu ropejsk ich Dn i Dziedzictwa mieszka ńców Zamościa. Na naszej stronie (projekteuropa.free.ngo.pl) oraz na oficjalnej witrynie EDD: www.edd2011. pl można znaleźć mapę wydarzeń, które odbędą się w tym roku mówi Barbara Kolbus, Wiceprezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa”. Europejskie Dni Dziedzictwa, poza wartością społeczną i edukacyjną, stwarzają doskonałą okazję do promocji regionów oraz upowszechniania wiedzy o nich.

15

Dają też możliwość zaprezentowania osiągnięć i zaangażowania w zakresie ochrony zabytków i tradycji w każdej miejscowości. Są również szansą na przedstawienie nowopowstających, jak i zrealizowanych wcześniej, planów edukacyjnych związanych z tym tematem. Europejskie Dni Dziedzictwa uzmysławiają potencjał jego społeczny i ekonomiczny. Są szansą zmiany postrzegania wydatków związanych z ochroną zabytków, dzisiaj traktowanych jako koszt, a w rzeczywistości będących inwestycją. EDD stanowią podstawę do rozwoju turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorami konferencji jest Stowarzyszenie „Projekt-Europa” wraz z Zamojskim Bractwem Rycerskim. Jej Mecenasem jest natomiast PGE Dystrybucja S.A. red.

Zamość kolejny raz w telewizji

Od niedawna możemy oglądać Zamość w reklamie Alior Banku „Płać rachunki bez opłat”. Niektórzy jeszcze po tym nie ochłonęli, a już niedługo Padwę Północy będzie można znowu obejrzeć na ekranie domowego telewizora. Choć spot Alior Banku był nagrywany w Zamościu przez fachowców miary Pawła Edelmana - autora zdjęć m.in. do „Pana Tadeusza” - miasto z tego tytułu nie ponosiło żadnych kosztów. Krótki filmik jest emitowany we wszystkich stacjach telewizyjnych. - Spot ma bardzo pozytywne przesłanie - „Nie płacimy za rachunki” a jego akcja rozgrywa się w Zamościu.

Nasuwa to zatem skojarzenie, że nie płacimy rachunków w naszym mieście. To na pewno dobry sygnał dla inwestorów - śmieje się Karol Garbula z zamojskiego magistratu. Zdradził on również „Zamojskiej”, że niebawem Zamość powróci na telewizyjne ekrany. - W najbliższych dniach będziemy gościli w naszym mieście ekipę serialu „Pogodni”, który jest emitowany w Telewizji Polskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W Zamościu powstaną dwa lub trzy odcinki tego serialu. Myślę, że na przełomie września i października odcinki „zamojskie” ukażą się w telewizji zapowiedział nasz rozmówca. dacz

Zamość Aleja Sław

Stanny dołączył do zamojskiej plejady Janusz Stanny - uznany i ceniony grafik, ilustrator, rysownik i autor plakatów, został czwartym po Janie Machulskim, Janie Ptaszynie Wróblewskim i Krzysztofie Zanussim artystą upamiętnionym w Zamojskiej Alei Sław ufundowanej przez Polską Grupę Energetyczną przy współpracy z Miastem Zamość.

Janusz Stanny

Uroczystość odbyła się 26 sierpnia w wychodzącej w kierunku Pałacu Zamoyskich arterii Rynku Wielkiego, w której mieści się zamojska Aleja Sław. Aby tradycji stało się zadość, odsłonięcia odcisku stóp musiał dokonać jego właściciel osobiście. Profesora do Alei Sław zawiozła stylowa bryczka. Następnie po czerwonym dywanie do tablicy poprowadzi li go człon kow ie Zamojskiego Bractwa Rycerskiego przebrani w sarmackie stroje. Ponadto ze specjalnym repertuarem

O oprawę uroczystości zadbał zespół "Wójtowianie"

wystąpił chór „Wójtowianie”. - To arystokrata życia, na którego ilustracjach wychowały się nasze babki, matki, a także pewnie i większość z nas. Przez swoją twórczość profesor Stanny kształtował naszą wyobraźnię - przedstawiała artystę prowadząca wydarzenie Teresa Madej z zamojskiego PGE. Przypomniała ilustracje Stannego do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, „Przygód Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana czy „Don Kichota” Miguela de Cervantesa. - Profesor Janusz Stanny był wielokrotnym uczestnikiem plenerów malarskich, jakie odbywały się w Krasnobrodzie i innych zjawiskowych rejonach Roztocza. Bywał również i w Zamościu, a jego prace można oglądać w zamojskiej Galerii BWA - dodawał Jerzy Tyburski, szef Biura Wystaw Artystycznych, które było głównym współpracownikiem PGE przy organizacji piątkowego wydarzenia. Gratulacje kolejnej

gwieździe Alei Sław złożył prezydent Marcin Zamoyski, przewodniczący Rady Miasta Zamościa Jan Wojciech Matwiejczuk, burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, Piotr Boratyn - szef zamojskiego oddziału PGE Obrót SA, a także parlamentarzyści - senator Jerzy Chrościkowski i poseł Sławomir Zawiślak. - Wiedziałem, że czeka mnie tu powitanie, ale nie spodziewałem się takiej fety. Jestem wzruszony i zaskoczony - powiedział „Zamojskiej” prof. Janusz Stanny. - Bardzo lubię Zamość i Roztocze. Mam z tym miastem i otoczeniem wiele ciekawych wspomnień z plenerów malarskich. Wiele historii, jakie tu poznałem i tutejszy krajobraz, były inspiracją do niektórych pomysłów - dodał bohater tegorocznej Alei Sław. Uroczystość zakończył dedykowany Stannemu koncert orkiestr dętych na Rynku Wielkim. Daniel Czubara

Imprezę prowadziła Teresa Madej z zamojskiego PGE

Każdy otrzymał autograf od noqwej zamojskiej gwiazdy


www.zamojska.com

Gazeta

16 ROZMOWA TYGODNIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rozmowa Tygodnia

Nie każdy może być pilotem odrzutowca Rozmowa z Jerzym Kornilukiem - Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

z Pana branży - jednym z powodów tego, że osoby niepełnosprawne rezygnują ze studiów wymarzonych kierunków albo w ogóle ze studiowania, jest niedostosowanie samych uczelni. Jak sobie z tym radzi PWSZ?

Robert Marchwiany: - Panie Kanclerzu, jakie wrażenie zrobił na Panu Paweł Wdówik Kierownik Działu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, który nie tak dawno spotkał się z przedstawicielami zamojskich uczelni wyższych?

- Rzeczywiście patrząc na to w ten sposób zamojskie uczelnie nie wyglądają zbyt kolorowo. U nas jednak od samego początku studiowały osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, włącznie z zanikiem mięśni w różnych etapach choroby. Mimo tych warunków dawaliśmy radę. Poza tym każdy nasz budynek ma podjazd i wszędzie do środka można się dostać nawet na wózku.

Jerzy Korniluk: - Niewątpliwie to osoba, która dla środowiska osób niepełnosprawnych studiujących na Uniwersytecie Warszawskim zrobiła bardzo dużo. Wiem, że kilkanaście lat temu niektóre tamtejsze wydziały były trudno dostępne nawet dla ludzi zdrowych, chociaż gwoli ścisłości, UW nadal ma problemy z dostępnością. Na pewno pan Paweł to człowiek zapalony pasją niesienia pomocy innym, głęboko doświadczony, który mocno walczy o ułatwienia dla osób ograniczonych ruchowo lub w inny sposób utrudniający im wykonywanie czynności normalnego życia. - Pan Wdówik wyznaje pewną tezę, dość znacznie odmienną od dotychczas stosowanej. Chodzi o ujęcie osób niepełnosprawnych w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Co Pan o tym sądzi? - Tak naprawdę trudno uznawać osoby niepełnosprawne za przedmioty. To normalni uczestnicy życia, z prawem do angażowania się, jak wszyscy inni. Natomiast nie każdy może być na przykład pilotem odrzutowca, bo trzeba spełnić całą masę wymogów. Przypuszczam, że ja nie mogę nim być. W tym rozumieniu jestem osobą niepełnosprawną, bo czym w ogóle jest niepełnosprawność? - W odniesieniu do szkół wyższych chodzi o zapewnienie takich warunków studiowania, aby każda osoba, która chciałaby skończyć dany kierunek, mogła to zrobić niezależnie od stanu swego zdrowia. - Tak, ale niekiedy trzeba spełnić pewne niezależne warunki, zatem stan zdrowia i kierunek studiów ma ścisły związek. Na przykład w naszym przypadku, aby móc studiować mechanikę i budowę maszyn, trzeba mieć specjalistyczne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań. Ono nie jest natomiast wymagane w przypadku politologii czy filologii. Nie ma jednak tak, że ktoś sobie po prostu wymyśli, że będzie pilotem odrzutowca lub mechanikiem, bo to może być niemożliwe. Natomiast moim zdaniem trzeba postawić pytanie czy w ogóle polski system edukacyjny jest przystosowany do takich spraw, a nie tylko szkoły wyższe. Wszak wcześniejsze etapy nauki są obowiązkowe, a studia już nie. - Z tego co wiem, to pan Wdówik będąc w Zamościu spotykał się również z dyrektorami szkół. Natomiast wracając do tematu

- Czy Instytut PrzyrodniczoMatematyczny też ma taki podjazd? - Nawet więcej, bo tam będą już nawet łazienki o odpowiedniej szerokości. Ten budynek przejęliśmy od miasta i on już wcześniej miał przeznaczenie oświatowe. Potem musieliśmy czekać do 2009 roku na zmianę dzierżawy 7-letniej na 40-letnią, która daje nam prawo do poważnego inwestowania. - Czy dzierżawa 7-letnia nie upoważniała do zmian nikogo, czy też dawała taką możliwość miastu jako właścicielowi obiektu? - Oczywiście właściciel może ze swoją nieruchomością zrobić wszystko. - W takim razie pozwoli Pan, że zacytuję panią Marię Król, która w rozmowie z nami powiedziała tak: „Od 1994 roku obowiązuje w Polsce prawo budowlane. Ono mówi, że jeżeli uruchamia się cokolwiek publicznego, czyli remontuje się stary obiekt i zmienia się jego przeznaczenie, to jest obowiązek dostosowania go do osób niepełnosprawnych. Nadzór budowlany nie powinien więc w ogóle dopuścić do otwarcia uczelni w starym budynku, jeśli nie zostało to spełnione”. Co Pan na takie stwierdzenie? - Spojrzenie na literę prawa może być ortodoksyjne. Zwracam jednak uwagę, że w przypadku obu naszych budynków nie doszło do żadnej zmiany przeznaczenia, bo - jak już nadmieniłem - one wcześniej też pełniły funkcje edukacyjne. Nadzór budowlany nie miał tu nic do powiedzenia. Po prostu miasto udostępniło nam swoje budynki i tyle. Natomiast prawo budowlane w Polsce obowiązywało już w okresie międzywojennym, a nie od 1994 roku, jak twierdzi pani Król. Po wtóre: trzeba rozumieć zwrot „zmiana przeznaczenia”. Owszem, ona nastąpiłaby, gdyby w budynku o funkcji edukacyjnej otwarto hotel lub szpital, chociaż i to ustawodawca dopuszcza w szczególnych sytuacjach. Co więcej, absolwentami tych niedostosowanych budynków są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku. Ciekaw jestem czy pani Król była w naszym budynku przy Hrubieszowskiej. Gdyby w sposób zaproponowany przez panią Król podchodzić

do kwestii dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, to w Zamościu trzeba by zamknąć większość obiektów użyteczności publicznej. Razem z tymi, z którymi stowarzyszenie pani Król bardzo ściśle współpracuje, czyli ze „społeczniakiem” i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji.

- Od początku mieliśmy świadomość, że budynki są utrudnieniem, bo mieliśmy studentów, dla których to był kłopot. Aplikowaliśmy do programu „Polska Wschodnia” o środki na przebudowę i rozbudowę budynku przy Zamoyskiego, ale tych pieniędzy po prostu nie dostaliśmy. Wie pan chyba, jak one były rozdawane.

Ważniejsze było to, kto dorwie się do foteli, biurek czy pieczątek. To dlatego nastąpiły opóźnienia w realizacji konkursów, które tak mocno związane są z budżetem unijnym 2007 - 2013, dlatego umowę na przebudowę Zamojskiego podpisaliśmy z władzami województwa dopiero na przełomie czerwca i lipca 2010 roku. Dopiero wtedy można było ogłosić przetarg. Procedura trwa kilka miesięcy, robotnicy mogliby wejść najszybciej w grudniu, ale kto rozpoczyna prace budowlane na początku zimy? Budynek ten od października będzie miał już podjazdy, windę, osobne łazienki i parking. Co więcej, dostępna dla niepełnosprawnych już jest też część miejsc w naszym akademiku. Niestety nie mamy tam windy, bo jej instalacja byłaby bardzo droga. Natomiast parter, który jest w całości dostępny dla niepełnosprawnych, nie jest przez nich wykorzystywany. Gdyby okazał się za mały, to wtedy pomyślelibyśmy czy na przykład wykorzystać inny budynek. Poza tym jest już naprawdę dobrze. Niepełnosprawni mają dostęp również do rektora, który urzęduje na parterze. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, bo jednak trzeba pokonać kilka małych schodków, ale miasto szykuje się do kompleksowego remontu budynku Akademii, gdzie znajduje się nasz rektorat. Jeżeli do niego dojdzie, to jestem przekonany, że będzie on jeszcze bardziej dostępny. Dodam jeszcze, że staramy się niepełnosprawnych studentów wspierać finansowo, a kilka miesięcy temu - po półrocznych poszukiwaniach - kupiliśmy samochód przystosowany do ich przewozu dzięki zamontowanej windzie. Niestety Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dał nam na to pieniędzy, ale jakoś się udało kupić auto naprawdę świetnej jakości. Nie wydaje mi się więc, żebyśmy od tego roku mieli jakikolwiek problem ze studiowaniem osób niepełnosprawnych.

- Czyli krótko mówiąc - nie ma jako takich środków zewnętrznych, które mogłyby zostać na to zagospodarowane?

- Ostatnia kwestia: jak sobie radzi PWSZ z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, aby nie płacić składek na PFRON?

- To nie tak. Dziś jest wymóg, że każda rozpoczęta inwestycja musi być dostępna dla wszystkich. Tylko kluczem jest samo rozpoczęcie inwestycji. Budynek przy Zamoyskiego, na który w końcu udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, zostanie zmodernizowany między innymi dzięki temu, że Rada Miasta zamieniła dzierżawę 7-letnią na 40-letnią. My to po prostu robimy. Pewnie, że trwa to zbyt długo, ale nie ja ogłaszam konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym, nie ja oceniam projekty przez kilkanaście miesięcy i nie ja powoduję, że samą umowę się przez kilka miesięcy podpisuje. Proszę pana, przecież lata 2006-2008 w województwie to czas stracony na harce polityczne i wydzieranie sobie władzy. Nie było czasu na drobiazgi, jak lista indykatywna, strategia czy priorytety.

- Nie płacimy składek na PFRON. Wskaźniki w przypadku uczelni oblicza się trochę inaczej. Po pierwsze - do tego wskaźnika wliczani są również nasi studenci niepełnosprawni, a po drugie - pracują u nas osoby niepełnosprawne.

- Można zatem stwierdzić, że poniekąd skorzystaliście z okazji, by nie musieć przeprowadzać większych przeróbek? - Z okazji to skorzystaliśmy w 2005 roku, gdy w lipcu profesor Martyn przywiózł z Warszawy dwie kartki papieru. Państwo założyło naszą uczelnię i nie zrobiło dla niej nic. Pytanie było czy mamy istnieć, czy też nie. Gdyby Rada Miasta i prezydent Zamoyski nie dali nam w owym roku budynku przy ulicy Hrubieszowskiej, a w roku kolejnym budynku przy Zamoyskiego, to nie moglibyśmy w ogóle funkcjonować. To chyba jest najbardziej bolesne, aczkolwiek niektórym dałoby zapewne dużo radości. Można oczywiście powiedzieć, że należało wyłożyć 100-200 milionów, kupić działkę, postawić kampus. Myśmy po prostu dostali jakieś budynki i nie było żadnych dywagacji i oczywiście żadnej szansy na rzeczone 100-200 milionów. Tyle, że w Zamościu jesteśmy czwartym bytem w zakresie szkolnictwa wyższego i wszyscy zaczynali podobnie. Ani barak przy Szczebrzeskiej - własność Akademii Rolniczej, gdzie zaczynała Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji - już po wejściu w życie nowego prawa budowlanego, ani sytuacja w Wyższej Szkole HumanistycznoEkonomicznej, ani sam budynek obecnego Wydziału Nauk Rolniczych nie spełniają wszystkich wymagań. Co nie znaczy, że nie starają się zapewnić właściwych, czy wręcz możliwie najlepszych, warunków do studiowania, jeżeli tacy chętni się pojawią. Tak naprawdę najwyższy czas spróbować zrozumieć sytuację i zachęcić szerokie rzesze instytucji - także uczelnie - do współpracy w zakresie poprawy warunków życia, ale drogą wekslowania to chyba niewiele się da zmienić. Potrzeba więcej porozumienia i zrozumienia. - A może po prostu należało poczekać rok lub dwa… - Ale na co? Czy sądzi pan, że Ministerstwo przekazywałoby środki na uczelnie, która nie kształci studentów? - Na dostosowanie tych budynków - nie tylko Pana uczelni. - Ale kto miał to zrobić? - Ich zarządca. - Zaraz, zaraz… Ustalmy jedną rzecz. PWSZ jest uczelnią państwową oferującą studia bezpłatne, a decyzję o utworzeniu uczelni podjął rząd polski i tyle. Na jednej z tych kartek, które przywiózł z Warszawy profesor Martyn, widniała informacja, że jest rektorem na rok, na drugiej - że ma 900 tysięcy złotych na zrobienie uczelni i wcale nie żartuję. Zacząłby pan z tymi

Jerzy Korniluk - Kanclerz PWSZ pieniędzmi cokolwiek budować? Przecież wiadomo, że wędrówka tych środków ma wymiar polityczny. Oczywiście w niektórych ośrodkach samorządy mocno wspierały powstanie uczelni publicznej, w innych mniej. Nas wsparł tylko samorząd miasta Zamościa, pozostałe ówcześnie nie tylko nie wspierały, ale wręcz próbowały utrudniać. Dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej, ale tylko nieco. Zarządcą budynków własnych czy dzierżawionych jesteśmy my. Na własnych możemy inwestować, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, natomiast na dzierżawionych na krótko - nie. Długotrwała dzierżawa pozwala jednostce finansów publicznych inwestować publiczne pieniądze, ale to wynika z przepisów o amortyzacji środków trwałych. Zatem są to kwestie wymagające spokojnego podejścia. - A jakie obecnie uczelnie mają instrumenty do tego, by się starać o jakiekolwiek środki zewnętrzne na dostosowanie swoich budynków dla wszystkich osób?

- I co one robią? - Różne rzeczy. Głównie biurowe, ale mamy wśród tych osób również konserwatora. - Rozumiem, że ma on lekki stopień niepełnosprawności? - Tak. - Czy zatem jest u Was zatrudniony ktoś z niepełnosprawnością więcej niż lekką? - Nie. - Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. - Dziękuję również.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

OGŁOSZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam własnościowe M4-63,10 m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 SPRZEDAM Nowy dom pod Zamościem, stan deweloperski, 2 garaże, 132 m2 powierzchni użytkowej. Działka 17 arów, tel. 502-604-700 Sprzedam własnościowe M4-63,10m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA, 66A, 12km OD ZAMOŚCIA, HORYSZÓW POLSKI, GM.SITNO, TEL.501O11-961. Piekarnia z adaptacją na restourację, Okolice Lubaczowa c. 900 tyś, tel . 507 723 139 Działka 40 arów Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom 200 m2 w Krasnobrodzie, c . 310 tyś tel . 507 723 139 Dom w stanie surowym zamkniętym Płoskie, c . 340 tyś tel . 507 723 139 Dom z budynkami gospodarczymi 3,56 ha Ministrówka, c . 260 tyś tel . 507 723 139 Działka 72 a w Nieliszu, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom w Krasnobrodzie, c 420 tyś tel . 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139 MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139 DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139 SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139 Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139

2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197 6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197 7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197 BIURO NIERUCHOMOSCI N - DOM mgr Marek Nawrocki UL . LWOWSKA 3 ZAMOSC TEL . 84 627 82 66 KOM . 601 857 197 www.n-dom.eu Działka zabudowana Suchowoli pow. : 0,47 h budynek gospodarczy: - 4 pom. stodoła drewniana. Cena:90000zł 2 domy w cenie jednego Jarosławiec Pow.180m2 Pow. działki: 2000m2 Cena: 445000 zł do Negocjacji Dom na ul. Zgody, Pow.: 90m2 Pow działki: 683m2 D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035 3 pokoje, kuchnia łazienka Cena: 320000 zł

WYNAJMĘ6] Wynajmę piętro domu 10 km od Zamoscia - dobry dojazd. Cena 500 zl + opłaty. Tel. 601360345 WYNAJMĘ POMIESZCZENIA NA BIURA, NA GMINNEJ W ZAMOŚCIU - 505 180 572 POSZUKUJĘ - WYNAJMĘ HALĘ POD ZAMOŚCIEM, TEL .511 918 877 Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332]

Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139

ZAMIENIĘ

Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380150

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM Sprzedam 4 opony letnie,uzywane 1 miesiac,185/65 R15,stan bdb,cena 100 zl sztuka, tomaszow tel.693371418

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744 Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Działka zabudowana w Suchowoli pow. : 0,47 h budynek gospodarczy: - 4 pom. stodoła drewniana. Cena: 90000zł Dzialka budowlano-rolna, 66A, 12 km od Zamoscia, Horyszow Polski, 501-011-961 Działka rolna 1,3 ha, Tereszpol koło Zwierzyńca, dobry dojazd. Tel. 602 271 231

UBEZPIECZENIA ul. Krasnobrodzka 8 22-400 Zamość

HANDEL

Michał Dudziński

SZUKAM PRACY OFERUJĘ

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS„SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KOW E - MT U , O F E -AXA.UBEZPIECZENENNWna100.000,00jużza106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [26

PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 FHU w Zamościu zatrudni na stałe od zaraz na stanowiska: referent ds administracji, asystent/ka przedstawiciela handlowego, magazynier/fakturzysta. Zapewniamy szkolenia, możliwość szybkiego awansu, atrakcyjne zarobki 1500-2600 zł/m-c. Wiek do 28 lat. Zgłoszenia pod nr tel. 846398259 oraz 510199944 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336

Samotna emerytka zajmie się starszą osobą w Zamościu. Tel. 601360345

Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335]

Samotna emerytka zaopiekuje sie starsza osoba w Zamosciu

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

USŁUGI OFERUJĘ OGRODZENIA, PRODUKCJA MONTAŻ, niskie ceny szybko - solidnie, wszystkie typy TEL . 84 639 85 13 , KOM . 601 270 142 Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 509 469 248

RÓŻNE OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212]

SPRZEDAM Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM

Usługi Remontowo -Budowlane tel. 663 354 000

DAM PRACĘ ZATRUDNIE BRUKARZA Z DO�WIADCZENIEM. PRACA W OK. WARSZAWY. Tel. 728-121-590

tel./fax: 84 638 99 43 kom. 607 925 144

Poszukuję pracy w Zamościu.Informatyk. Pracowałem już jako informatyk, pracownik administracyjny, pracownik telekomunikacyjny czy sprzedawca. Znam język angielski, posługuję się swobodnie komputerem. Posiadam prawo jazdy kat.B. Kontakt tel. 508324698 lub radoslaw_gora@ o2.pl

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280]

Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka , masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 REKLAMA

Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

RÓŻNE SPRZEDAM Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307] Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały pozostały z budowy. Tel: 609 675 000

Zatrudnię na stanowisko przedstawiciela Hurtowni Paliw z okolic Zamościa. Oferty na biuro@pk-tank.pl Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273

USŁUGI

Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz. pl [269]

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668478-214 [297]

BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197

4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

17

INNE

NAUKA INNE Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789052-503.

ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2011 McDonald’s Corporation.

309312 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1

11-08-17 12:06


www.zamojska.com

Gazeta

18 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Zamość Niedzielny piknik nad Łabuńką

Jak niedziela, to tylko z rodziną

Nad Łabuńkę ludzie przybyli całymi rodzinami W ubiegłą niedzielę w Zamościu odbył się coroczny Piknik Rodzinny. Gwiazdą wieczoru był zespół Kaszmir. 28 sierpnia w Zamościu odbył się XV Piknik Rodzinny nad Łabuńką, impreza organizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego. Wszystko odbyło się na terenach zielonych tuż obok osiedla. P rog ra m by ł w y pe ł n iony, począwszy od zabaw i konkursów dla dzieci, a kończąc na występie zespołu Kaszmir, którego wokalistką jest młoda i utalentowana Katarzyna Pietras. Nie tylko młodzież zamojska, ale i starsi mieszkańcy, doskonale się bawili. Wokół rozstawione były namioty, gdzie można było zakupić coś do jedzenia lub picia. Dało się wyczuć naprawdę rodzinną atmosferę. - Piknikowe popołudnie było fajną odskocznią od codziennej rutyny - mówiła jedna z mieszkanek, pani Czesława. - To naprawdę świetny pomysł, aby po tygodniu w pracy spędzić w miłej atmosferze czas z rodziną. Przynajmniej

raz w roku można zaszaleć - dodała. Około godziny 22.00 impreza dobiegła końca. Po zakończeniu udało mi się na chwilę zatrzymać wspomnianą wyżej gwiazdę wieczoru, Kasię Pietras, która zgodziła się udzielić nam krótkiego wywiadu. - Czy uważa Pani Zamość za miasto rockowe? - zapytałem. - Nie do końca tak jest, ale mam nadzieję, że muzyka rockowa będzie rozpowszechniana - odpowiedziała. - Czy planuje Pani ponowną wizytę w naszym mieście? - Jeśli tylko nas zaproszą, z pewnością tak. Mam nadzieję, że będziemy do Was częściej przyjeżdżać. Muzyka rockowa niestety nie jest lansowana w mediach i nie dociera do szerokiej publiczności. - Nie jest lansowana, aczkolwiek wydaje się, że jest to muzyka adresowana do młodych, lecz nie tylko, jednak dla młodzieży jest to coś nowego i dzisiaj ten występ z pewnością wielu pozytywnie zaskoczył. Na scenie widać bijącą od Pani ekspresję, co z pewnością udziela się innym. Czy była Pani nastawiona na tak pozytywny odbiór

w Zamościu? - Zawsze jestem dobrze nastawiona. Nigdy nie nastawiam się, że będzie coś nie tak. Jak tylko dowiaduję się, że jedziemy do Zamościa, Radomia, Lublina czy też Gdańska to planujemy dać z siebie wszystko. I to jakby się wtedy udziela innym. Jeżeli nie wykrzesamy z siebie energii i nie stworzymy fajnej atmosfery na scenie, to nie będzie fajnie. Wiem, że muzyka rockowa jest popularna wśród młodych, jak wspomniałeś i mam nadzieję, naprawdę, że to się będzie rozszerzać. - Czy w planach na przyszłość jest zagranie na Juwenaliach studenckich w miastach naszego województwa, na przykład w Lublinie? - Wszystko z pewnością rozegra się na początku przyszłego roku. Niedawno wydaliśmy płytę. Także jak najbardziej istnieje taka możliwość - odparła pani Kasia. - Wobec tego czekamy na kolejne występy. Dziękuję za wypowiedź. Imprezę zakończył wieczorny pokaz sztucznych ogni, które rozjaśniły niebo nad Łabuńką. Kamil Przyczyna

Zamość Ogród zoologiczny

Zaopiekuj się Mną

Każdy może zostać adopcyjnym "rodzicem" zwierząt w zamojskim ZOO Od niedawna w zamojskim ogrodzie zoologicznym istnieje możliwość adoptowania zwierząt. Najwięcej kosztuje utrzymanie tygrysa 400 złotych miesięcznie. Opiekunowie dla wilka poniosą mniejsze koszta - 50 złotych. Natomiast już za kwotę 15 złotych można zaadoptować pająka. Niektóre ze zwierząt mają już zapewnioną opiekę zza oceanu.

Zainteresowanych adopcją jest już około 50 sponsorów. Pomysł cieszy się coraz większym zainteresowaniem, spowodowanym trwającą aktualnie modernizacją. Osoby prywatne oraz firmy podejmujące się adopcji, podpisują specjalne umowy, w których zobowiązują się do regularnych wpłat określonych sum pieniężnych na konto Fundacji. W zamian obok klatki adoptowanego pupila pojawia się tabliczka informująca o sponsorze.

Dodatkowo „rodziny adopcyjne” informowane są o ważnych wydarzeniach z życia podopiecznych, takich jak choroba czy spodziewane potomstwo. Dotacje od sponsorów przeznaczane są na poprawę warunków życia zwierząt. Dzięki nim można wyremontować wybiegi czy zmienić istniejącą aranżację. Pieniądze te nie są jednak przeznaczane na pożywienie, gdyż to kupowane jest z miejskich dotacji. Na długiej liście sponsorów pojawiają się takie firmy jak: McDonald’s (miniaturowe małpki), Karpacka Spółka Gazownictwa (ryś), Szkolne Koło LOP „Zaskroniec” (serwal). Ogród nadal szuka chętnych, którzy chcieliby adoptować zwierzęta w zamojskim ZOO. Zainteresowanych skusić mogą jego najnowsi mieszkańcy - małe, owocożerne nietoperze z Amsterdamu czy bazyliszek podarowany przez drezdeński ogród zoologiczny. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w zamojskim ZOO, które po przerwie, spowodowanej pracami modernizacyjnymi, zostało ponownie otwarte. Dominika Dubaj

Sklep czynne 9 - 17

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Salon Urody

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000

Salon Fryzjerski

STRZYŻENIE

damskie, męskie, dziecięce

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA nawilżająca włosy

Salon Kosmetyczny

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

KUPON 10% RABATU Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Andrzeja Wiśniewskiego. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Dowcipy Horoskop Rok 2020. Polska spełnia już wszystkie normy Unii Europejskiej. W sklepie mięsnym klient zwraca się do sprzedawcy: – Kilo kaszanki proszę. Ekspedient z pełną powagą: – A z jaką grupą krwi? Prawnik z Nowego Jorku, specjalizujący się w rozwodach, umarł i stanął przed perłową bramą. Święty Piotr pyta go: - Co takiego uczyniłeś, aby dostąpić zaszczytu wstąpienia do Nieba? Prawnik po chwili zastanowienia stwierdza: - Tydzień temu dałem ćwierć dolara bezdomnemu na ulicy. Święty Piotr prosi Gabriela, aby sprawdził czy to się zgadza, Gabriel potwierdza. - W porządku - stwierdza Święty Piotr. Ale to trochę za mało, aby wstąpić do Nieba. - Chwileczkę, zaraz - mówi prawnik. Jest tego więcej. Trzy lata temu również dałem bezdomnemu ćwierć dolara. Święty Piotr znów prosi Gabriela o sprawdzenie tego faktu i Gabriel znów potwierdza. Wtedy Święty Piotr pyta szeptem Gabriela: - Co powinniśmy zrobimy z tym człowiekiem? Gabriel po zerknięciu na faceta odpowiada: - Dajmy mu pół dolara i niech idzie do diabła. Chłop złapał złotą rybkę: - Puść mnie, puść! - prosi rybka. - Spełnię każde Twoje życzenie! Chłop pomyślał. Po chwili mówi. - Dobra! Chcę wiedzieć, kiedy umrę. - Tego nie mogę Ci powiedzieć, ale mogę Ci powiedzieć, co będziesz robić po śmierci. - No dobra, co? - Będziesz sędzią hokejowym! - odpowiedziała rybka. - Ale ja nie znam zasad tej gry! - zdziwił się chłop. - No to ucz się ucz, bo za dwa dni masz pierwszy mecz. Idzie niedźwiedź przez las i widzi na drodze jeża, który coś sobie zajada: - Co jesz? - pyta niedźwiedź. - Co niedźwiedź? - odpowiada jeż. Niedźwiedziowi zrobiło się trochę głupio, więc postanowił zapytać inaczej: - Co jesz jeżyku? - Co niedźwiedź misiu? Położna wychodzi do oczekującego ojca z trójką noworodków na rękach: - Nie przeraził się pan, że tyle ich? - Nie. - No to niech pan te trzyma, ja lecę po resztę. Baco, gdzie nauczyliście się tak rąbać drzewo? - Na Saharze. - E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia... - No, teraz to już pustynia. Dwa kościotrupy wchodzą do taksówki, jeden mówi: - Zaraz wracam! Po pięciu minutach wsiada do samochodu z płytą nagrobną. Drugi się pyta: - Po co Ci płyta nagrobna? - No jak to? Na miasto bez dokumentów?

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański KOREKTA: Robert Marchwiany

WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i infor-

macji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

19

Telefon do biura obsługi: - Internet nie działa. Nie otwierają się strony! - A żaróweczka na modemie świeci? - Świeci. Tyle, że to nie jest żaróweczka, tylko dioda półprzewodnikowa! - Tak, proszę wybaczyć, problem leży po naszej stronie... Towarzyszu kapitanie, przyniosłem wniosek o przepustkę. - Wstaw do lodówki. Mąż wpatruje się w świadectwo ślubu. - Czego tam szukasz? - pyta żona. - Terminu ważności!

Baran 21.03.-19.04. Uzbrój się w cierpliwość. To jeszcze nie pora na wielkie decyzje. Pragniesz zdobyć wszystko natychmiast. Odpuść i spróbuj cieszyć się tym, co masz.

Byk 20.04.-20.05. Nie zapominaj o bliskich ci osobach. W przeciwnym razie możesz się od nich odsunąć. Potrzebujesz ich tak samo, jak oni Ciebie. Osobiście przekonasz się, że wyciąganie pochopnych wniosków niczemu dobremu nie służy. Bliźnięta 21.05.-21.06. Okaż opanowanie. Niezmiernie uważaj co robisz. Obserwuj swe myśli i działania. Nie poddawaj się nastrojom. Opanuj swoje wnętrze. Rak 22.06.-22.07. Na Twojej drodze pojawią się przeszkody, których pokonanie będzie wymagało od Ciebie wysiłku. Nie trzymaj się kurczowo jednego projektu lub pomysłu. Poszerzaj swoje horyzonty i nie bój się na chwilę zatrzymać i dać sobie czas do namysłu. Lew 23.07.-22.08. Zawierz emocjom. Chwytaj pojawiające się szanse. Działaj odważnie. Musisz zmienić sposób patrzenia na rzeczy i ludzi. Posługując się intuicją, nawet czasem wbrew logice i ogólnie przyjętym zasadom, możesz wiele zyskać. Panna 23.08.-22.09. Wykorzystaj zbliżającą sytuację. Udowodnij co potrafisz osiągnąć. Dokończ rozpoczęte projekty. Urzeczywistnij nadchodzące szanse. Reaguj śmiało. Nareszcie sprawy domowe potoczą się we właściwym kierunku. Waga 23.09-22.10. Przed Tobą czas odpoczynku i zabawy. Skorzystaj z niego. Ciężko pracujesz i należy Ci się zasłużony wypoczynek. Twój optymizm sprawi, że zaczniesz przyciągać do siebie ludzi. Masz szansę nawiązać wiele cennych znajomości. Skorpion 23.10-21.11. Zachowaj zimną krew. Często dajesz się ponieść emocjom. W efekcie nie jesteś w stanie myśleć klarownie i nie wiesz, co robić. Spróbuj się wyciszyć. Pamiętaj o zdrowiu. Strzelec 22.11.-21.12. Wszystko toczyć się będzie szybko i z korzyścią dla Ciebie. To dobry czas na zrobienie czegoś innego niż zwykle. Zacznij realizować to, co od dawna planujesz, lecz do tej pory brakowało Ci odwagi. Koziorożec 22.12-19.01. Musisz podjąć ryzyko i pokazać ducha walki, jeśli chcesz, zrealizować swoje plany. Nie ma nic za darmo, a nawet jeśli osiągniesz swój cel, nie wolno ci spocząć na laurach. Wodnik 20.01-18.02. Pojawia się szansa dokonania ważnych zmian. Objawiać się to może na wiele sposobów, wszystko zależy od Twoich potrzeb i ambicji. Twoja pewność siebie i charyzma będą szczególnie silne i nie przeszkodzą w konsultacjach z kluczowymi postaciami. Ryby 19.02-20.03. Nadchodzące dni zmienią cię nie do poznania. Mimo wszystko pamiętaj, że spokój emocjonalny jest bardzo ważny. Nie możesz ciągle gnać przed siebie, toteż co jakiś czas zwolnij. Zajmij się tym, co ostatnio zaniedbywałeś.


URODA Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

Dla przeciętnej kobiety okres menopauzy to ponad 1/3 życia. W tym okresie występuje wiele niekorzystnych zmian w organizmie oraz pojawiają się liczne dolegliwości psychiczne i fizyczne. Również dla skóry nie jest to łatwy okres. Jednym z najistotniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć, jest walka z oznakami starzenia. W okresie menopauzy na skórę mają wpływ zaburzenia hormonalne zachodzące w

www.zamojska.com

Gazeta

20 OGŁOSZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Piękna w każdym wieku, czyli pielęgnacja w okresie menopauzy ciele kobiety. Spada poziom estrogenu, co nasila fizjologiczne zmiany w organizmie i przyśpiesza starzenie się skóry: staje się ona mniej elastyczna, towarzyszy jej suchość i bladość. Skóra, która traci swoją elastyczność, jest narażona na urazy mechaniczne, pogłębiające się naturalne linie oraz bruzdy skórne. Zaburzona gospodarka hormonalna powoduje uwydatnienie się istniejących zmarszczek, jak i wpływa na pojawianie się nowych. Na starzenie

się skóry mają także wpływ uwarunkowania genetyczne. U jednych proces przebiega szybciej, a u innych wolniej. Oprócz hormonów na pojawianie się nowych zmarszczek oraz wyrazistość już istniejących powoduje mniejsza ilość wody w skórze. W okresie tym często też pojawiają się takie problemy jak trądzik różowaty, oraz nadmierne owłosienie w obrębie twarzy. Menopauza to proces nieuchronny, ale dzięki nowoczesnej kosmetologii i medycynie

nie musi mieć negatywnego wpływu na zdrowie i urodę. Wśród polecanych składników szczególne miejsce zajmują izoflawony. Najbogatszym ich źródłem jest soja, która pomaga regulować równowagę hormonalną u kobiet. Kiedy w okresie menopauzy stężenie hormonów spada, dostarczanie izoflawonów w formie kosmetyków pomaga zahamować niekorzystne zmiany w skórze, oraz uzupełni niedobór estrogenów. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji

dostosowanej do potrzeb skóry można osiągnąć doskonałe efekty. Pamiętajmy jednak, że nie ze wszystkimi zmarszczkami musimy walczyć za wszelką cenę. Niektóre dodają uroku, powabu, świadczą o usposobieniu. Jeśli cera jest zadbana, ożywiona, pełna blasku, a właścicielka tej cery jest osobą pogodną, wesołą i cieszącą się życiem, wtedy żadna zmarszczka krzywdy nie czyni! Wystarczy tylko pomóc jej być mniej widoczną!

KUPON 10% RABATU R E K L AMA

Wolne miejsca pracy na dzień 26.08.2011 r.

Sanmed Marek Lipiec

Zamość, ul. Orzeszkowa 28, Tel. 84 627 15 87

Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Rejestracja Usg Ciąży, Usg 4 D Ciąży Pon. - Piątek 16 - 18 Usg - Ginekologiczne Przez Pochwowe Przyjęcie: Nowoczesne Leczenie Nadżerek Poniedziałek, Wtorek, Środa

Asesor/aplikant komorniczy Asystent Kierownika Działu Kasy Asystent Kierownika Działu Produkty Świeże Asystentka stomatologiczna Brukarz Cieśla - dekarz Dozorca Dyspozytor Elektromonter instalacji elektrycznych Elektromonter taboru szynowego Fitness Manager Frezer Fryzjer Instruktor fitness Instruktor zajęć taneczno-ruchowych Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne Kasjer - kelner Kasjer - sprzedawca Kelner - barman Kelner - kasjer Kierowca autobusu Kierowca – dostawca Kierowca – operator maszyn do szycia Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu osobowego Kierowca samochodu dostawczego Kierowca taksówki Kierownik cmentarza Kierownik/manager restauracji Kierownik sklepu mięsnego Konserwator-lakiernik samochodowy Konsultant sprzedaży Kosmetyczka Kreślarz

Kucharz Kucharz - pomoc kuchenna Lakiernik frontów meblowych Lakiernik meblowy Manager sprzedaży Mechanik samochodowy Mechanik samochodowy - wulkanizator Mechanik samochodów ciężarowych Montażysta okien Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody Murarz - tynkarz Nauczyciel BHP Nauczyciel biologii Nauczyciel farmacji Nauczyciel fizyki Nauczyciel geografii Nauczyciel historii Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel logistyki Nauczyciel - multimedia i grafika komputerowa Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedmiotów zawodowych: marketing i zarządzanie Nauczyciel spedycji Nauczyciel - stylizacja Nauczyciel zawodu - mechanika pojazdowa Operator CNC obróbki drewna Operator lasera Operator minikoparki Osoba do produkcji okien Parkingowy-operator maszyny sprzatającej Piekarz Pizzer

Pracownik biurowy - telemarketer Pracownik ds. osobowych Pracownik obsługi sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych Pracownik wstępnej obróbki drewna Przedstawiciel handlowy Radca prawny Robotnik budowlany Sprzątaczka- sprzedawca Sprzątacz / Sprzątaczka Sprzedawca Sprzedawca Działu Produkty Świeże Sprzedawca - serwisant Sprzedawca w sklepie mięsnym Sprzedawca w sklepie odzieżowym Sprzedawca w sklepie zielarsko-medycznym Stolarz meblowy Ślusarz - elektromechanik Tapicer meblowy Telemarketer Trener personalny Tokarz Zastepca Kierownika Działu Produkty Świeże Zbrojarz Pracownik do zbioru grzybów – WIELKA BRYTANIA Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawłą II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

21

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

Falstart

Szybszy od samego siebie. Niestety, Usain Bolt - prawdziwa Formuła 1 w gronie sprinterów, zareagował przed finałowym biegiem na 100 metrów najszybciej ze wszystkich. Nie dał szansy również starterowi. Chwilę później zniknął z pola widzenia kibiców, kamer i całego świata. Czy ktoś za rok będzie pamiętał nazwisko tego, który wygrał w  zastępstwie Jamajczyka? Podejrzewam, że

poza światem dziennikarskim bardzo niewielu. W dramacie Bolta dostrzegam jednak również pewną wartość pozytywną. A inaczej mówiąc, skoro jest już po wszystkim, to nawet cieszę się, że do tego doszło. W 2010 roku lekkoatletyczne władze wprowadziły bowiem przepis, że już pierwszy falstart karany będzie dyskwalifikacją. Podejrzewam, że wydając taką decyzję, ugięły się przed żądaniami potężnego monstrum,

czyli telewizji. Bo cenny czas antenowy, bo reklamodawcy czekają, bo najważniejsza jest kasa. Tymczasem dziecko zostało wylane razem z kąpielą. I dobrze! Trzeba teraz usiąść i zastanowić się, co jest ważniejsze. Czy parę milionów dolarów, czy też Igrzyska z udziałem prawdziwego Króla? Sam opowiadam się za rozstrzygnięciem sprzed 2010 roku, pozwalającym w sprintach na jeden bezkarny falstart. A co na to

IAAF? Ponoć ma się zastanowić. Równie szybko na forum lekkoatletycznych władz musi wrócić sprawa innego zawodnika - Oscara Pistoriusa z RPA, który biega na Mistrzostwach Świata dzięki protezom z  włókien węglowych. Rzecz jest oczywiście z materii tych delikatnych, ale rozstrzygnięcia wymaga stanowczego i natychmiastowego. Nie trzeba bowiem dużej wyobraźni, aby przewidzieć, że w najbliższych miesiącach

do lekkoatletycznych władz mogą zgłosić się kolejni niepełnosprawni sportowcy, którzy dzięki rozwojowi technologii zechcą rywalizować na przykład w czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Oby więc nie okazało się, że przedwczesny start Usiaina Bolta nie był jedynym falstartem, z którym w najbliższym czasie będą musiały poradzić sobie światowe władze „królowej sportu”.

Stary Zamość IV liga piłki nożnej

Roztocze nie dało się Omedze Bezbramkowym remisem zakończyło się derbowe spotkanie Omegi Stary Zamość z Roztoczem Szczebrzeszyn Po ostatnim gwizdku w zdecydowanie lepszych nastrojach byli goście, którzy grali wyraźnie z nastawieniem, aby nie stracić bramki. Sam mecz był widowiskiem co najwyżej przeciętnym. Gospodarze, posiadający zdecydowanie większy potencjał piłkarski, próbowali kreować grę i na pewno nie brakowało im woli zwycięstwa, jednak bardzo rzadko znajdowało to przełożenie w stwarzaniu konkretnych sytuacji bramkowych. Podniesieniu jakości spotkanie nie ułatwiały również: wysoka temperatura, ogromna parność i niezbyt dobry stan murawy. Od pierwszego gwizdka widzowie byli świadkami twardej walki o każdy metr boiska. W 8. minucie, po faulu na Tomaszu Winogrodzkim, Piotr Lipiec trafił z wolnego tylko w mur. W odpowiedzi Dobromilskiego z dystansu postraszył Fulara. W 13. minucie groźnie uderzył Jakub Rozwadowski, jednak Marek Baranowski nie dał się zaskoczyć i odbił futbolówkę. Chwilę później szansę miał Roman Blonka, ale o ułamek sekundy szybszy od niego w pościgu za futbolówką okazał się bramkarz Roztocza. Patryk Dobromilski na największe brawa

zasłużył w minucie 35. Bartosz Nizioł idealną prostopadłą piłką uruchomił wówczas Andrzeja Ignaciuka, który stanął oko w oko z golkiperem Roztocza. Kapitan Omegi spróbował zwodu na prawą nogę i to był jego błąd, ponieważ Dobromilski w profesorski sposób wyłuskał mu piłkę. Ostatnie chwile pierwszej odsłony to dwie szanse gości. W 42. minucie pozostawiony bez opieki na prawym skrzydle Piotr Lipiec uderzył mocno na bramkę, ale Baranowski był na posterunku. Tuż przed przerwą zaś świetną akcję przeprowadził Dawid Dobromilski, który w narożniku pola karnego ograł dwóch piłkarzy Omegi i miękko dośrodkował na długi słupek bramki gości. Lipcowi do szczęścia zabrakło kilka centymetrów. W odpowiedzi z 25 metrów soczyście uderzył Nizioł, ale bramkarz gości był na posterunku. Na druga połowę Omega wyszła z trzema nowymi zawodnikami. Gospodarze dominowali co prawda w środku pola, jednak mieli problemy ze stworzeniem sobie klarownych sytuacji bramkowych. Swoją szansę w 57. minucie miał Maciej Bojar, lecz uderzył z główki nad poprzeczką. Grający z kontry goście najlepszą sytuację stworzyli sobie w 80. minucie, gdy po rzucie rożnym minimalnie przestrzelił głową Dawid Dobromilski.

Zamość Zamojska klasa okręgowa

AMSPN trafił siedem razy Bez najmniejszych problemów AMSPN Hetman Zamość uporał się z Echem Zawada w 3. kolejce zamojskiej klasy okręgowej. Gospodarze po trafieniach Mariusza Kycki prowadzili do przerwy 2:0, a niecodzienna sytuacja miała miejsce przy pierwszym trafieniu. Bramkarz Echa, Mariusz Sokołowski, wybijając futbolówkę, strzelił przypadkowo w napastnika AMSPN i piłka - ku rozpaczy gości - wturlała się do siatki. Nadzieja na korzystny rezultat w szeregi podopiecznych Roberta Kulika wstąpiła tylko na moment, gdy w 53. minucie Dawid Hereta zdobył kontaktową bramkę. Od tego momentu jednak mecz toczył się już do jednej bramki. W 58. minucie. dynamiczny rajd lewym skrzydłem, zakończony precyzyjnym dośrodkowaniem,

wykonał Artur Chałas, a celną główką popisał się ponownie „Ało”. Chwilę później było już 4:1. Tym razem asystował Przemysław Kita, a do siatki trafił Adam Koszałka. Na 5:1 podwyższył Adamczuk, a ponownie doskonałą centrą popisał się, grający niczym napastnik, Chałas. Ostatnie dwa trafienia to dzieło Kamila Greli, który najpierw celnie przymierzył ponad murem z rzutu wolnego (78. minuta), a później uderzył płasko przy słupku z 20 metrów (90. minuta). W międzyczasie Kita trafił jeszcze w słupek, a Mazur uderzył głową minimalnie nad poprzeczką. Goście w przeciągu ostatnich 30 minut ograniczali swoje poczynania do wybijania piłki i nieśmiałych prób konstruowania akcji zaczepnych. Jednakże szczęśliwie dla Michała Kiecany w sobotnie popołudnie było cieplutko,

W końcówce meczu bramkę zdobyć próbowali jeszcze Przemysław Klimczuk i Andrade, jednak brakowało im precyzji i skończyło się bez bramek. Dwugłos po meczu: - Spotkanie dwóch drużyn bardzo bliskich zamojskich piłce. Uwzględniając kadrę Omegi, wzmocnioną przed sezonem i drużynę Roztocza, którą dotknęła niemal plaga, to wynik 0:0 jest naszym sukcesem. Moim chłopakom należą się prawdziwe brawa. Patrząc na zaangażowanie zawodników w dzisiejszym pojedynku, byłem z nich bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że w Szczebrzeszynie powoli tworzy się drużyna z charakterem - powiedział trener Roztocza, Zbigniew Pająk. - Uważam, że wynik meczu jest sprawiedliwy. Roztocze, mimo problemów kadrowych, zagrało z ogromną determinacją, konsekwencje realizując założenia taktyczne i z tego powodu nasze sytuacje można policzyć na palcach jednej ręki. Zabrakło nam chyba determinacji. Myślę, że zagraliśmy jeden ze słabszych meczów, ale i ten punkt trzeba szanować - dodał bramkarz Omegi, Marek Baranowski. Omega: Baranowski - Denis, Mikulski (46 Andrade), Sękowski, Goździuk (46 Kamiński) - Goch (46 Maciej Bojar), Ignaciuk, Perin, Fulara

bo w innych okolicznościach bramkarz gospodarzy solidnie zmarzłby w oczekiwaniu na interwencje po akcjach piłkarzy Echa. Następna kolejkę druzyny okręgówki rozeg rają już w środę, 31 sierpnia. Zestaw par przedstawia się następujaco: Korona Łaszczów Relax Księżpol, Echo Zawada - Unia Hrubieszów, Kryształ Werbkowice - AMSPN Hetman Zamość, Sparta Łabunie - Grom Różaniec, Victoria Łukowa - Ostoja Skierbieszów, Olimpiakos Tarnogród - Olimpia Miączyn, Tanew Majdan Stary Aleksandria Aleksandrów i Tur Turobin - Igros Krasnobród. AMSPN HETMAN Zamość - ECHO Zawada 7:1 (2:0) Mariusz Kycko 24, 38, 59; Adam Koszałka 61; Bartłomiej Adamczyk 68; Kamil Grela 78, 89 - Dawid Hereta 53; AMSPN HETMAN: Michał Kiecana - Mateusz Adamczuk, Bartłomiej Adamczyk, Kamil Grela, Artur Chałas - Krystian Szura (80 Przemysław Wat raczuk), Przemysław Kita,

1. Wieniawa Lublin

Przy piłce Brazylijczyk Andrade (Omega) - Blonka, Nizioł (84 Klimczuk). Roztocze: P. Dobromilski - Bielec, Paweł Lipiec, Sawic, D. Dobromilski, Misia rz (85 Szyduk), Ruga ła, Rozwadowski, Pawluczuk, Piotr Lipiec (88 Pawelec), Winogrodzki (84 Hajduk). Żółte kartki:Denis, Ignaciuk Paweł Lipiec, D. Dobromilski. Widzów: 250 Wyniki 3. kolejki:

Bartłomiej Mazur, Jakub Hałas, Mateusz Szyper (44 Adam Koszałka) - Mariusz Kycko (75 Kamil Kornas) ECHO : Ma riusz Sokołowsk i Mateusz Duda, Paweł Mazurek, Artur Lipski, Michał Zgnilec - Paweł Dulbas, Krzysztof Kwiatkowski, Szymon Hubala, Artur Brzyski (63 Sebast ia n Waga), Łu kasz Winiarski (66 Mirosław Garbaty) Dawid Hereta Ż Ó ŁT E K A RT K I : B a r t łom iej Adamczuk (Hetman), Michał Zgnilec, Mateusz Duda, Mirosław Garbaty (Echo) SĘDZIOWAŁ: Artur Tymecki (OKS Zamość) Widzów: 300 Wyniki 3. kolejki: Tur Turobin - Korona Łaszczów 0:2, Igros Krasnobród - Tanew Majdan Stary 5:0, A lek sa nd ria A lek sa nd rów Olimpiakos Tarnogród 6:0, Olimpia Miączyn - Victoria Łukowa/Chmielek 4:1, Ostoja Skierbieszów - Sparta

3

9

15-1

2. Sparta Rejowiec Fabryczny

3

7

5-3

3. Huczwa Tyszowce

2

6

6-2

4. Ruch Ryki

3

4

4-2

5. Omega Stary Zamość

3

4

3-2

6. Lewart Lubartów

2

4

3-2

7. Podlasie II Biała Podlaska

3

4

3-7

8. Bogdanka II Łęczna

2

3

4-3

9. Janowianka Janów Lubelski

3

3

3-6

10. Orlęta Łuków

3

3

2-2

11. Włodawianka Włodawa

2

3

4-3

12. Orion Niedrzwica Duża

3

2

1-3

13. Stal Poniatowa

3

2

1-6

14. Roztocze Szczebrzeszyn

3

2

1-3

15. Start Krasnystaw

3

1

2-6

16. BKS Unia Bełżyce

3

1

3-9

Bogdanka II Łęczna - Huczwa Tyszowce przeł., Włodawianka - Janowianka 1:2, Orlęta Łuków - Lewart Lubartów 0:0, Omega Stary Zamość - Roztocze Szczebrzeszyn 0:0, Ruch Ryki - Sparta Rejowiec Fabryczny 0:1, Stal Poniatowa - Orion Niedrzwica Duża 1:1, Podlasie II Biała Podlaska - Start Krasnystaw 2:1, BKS Unia Bełżyce - Wieniawa Lublin 1:5. tom

Łabunie 0:3, Gr om Róż a n iec - K r ysz t a ł Werbkowice 2:2, AMSPN Hetman Zamość - Echo Zawada 7:1, Unia Hrubieszów - Relax Księżpol 5:5. tom

1. Igros Krasnobród

3

9

12-2

2. Aleksandria Aleksandrów

3

9

9-1

3. Grom Różaniec

3

7

11-4

4. Korona Łaszczów

3

7

7-1

5. Olimpia Miączyn

3

7

8-3

6. AMSPN Hetman Zamość

2

4

8-2

7. Sparta Łabunie

3

4

4-2

8. Tur Turobin

3

4

5-5

9. Kryształ Werbkowice

3

4

4-5

10. Echo Zawada

3

3

4-11

11. Unia Hrubieszów

3

2

6-10

12. Relax Księżpol

2

1

6-10

13. Tanew Majdan Stary

3

1

3-10

14. Olimpiakos Tarnogród

3

1

2-12

15. Victoria Łukowa/Chmielek

3

0

3-8

16. Ostoja Skierbieszów

3

0

0-6


www.zamojska.com

Gazeta

22 SPORT

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Wywiad

Literatura, film i... błoto Ze Zbigniewem Masternakiem rozmawia Kamil Kusier. - Piłka błotna - niby sport niszowy, a jednak w Polsce coraz bardziej popularny. Jak to się stało, że w błocie pojawił się Zbigniew Masternak?

przykład na Puławiaka Puławy przychodzi trzech kibiców. Mam nadzieję, że uda się stworzyć federację piłki błotnej i usystematyzować rozgrywki w cykl turniejów podobny do tego z piłki plażowej. To dość zbliżone dyscypliny. - Lesław Kapka wyznał mi kiedyś, że mecz piłkarski powinien przypominać widowisko teatralne, że chciałby zasiadając na trybunach, czuć się jak na najlepszej sztuce wartej każdej wydanej sumy. Jakie jest Twoje zdanie?

- Zdecydował o tym przypadek. Przyjechałem na spotkanie autorskie do Krasnobrodu. Dowiedziałem się, że powstaje klub piłki błotnej i tak jakoś się potoczyło. - Ciężko było przekonać Cię do gry w BKS Roztocze? - Wydało mi się ciekawe takie kopanie piłki w błocku, więc długo się nie wzbraniałem. Zawsze świetnie się czułem, kiedy na normalnej płycie robiło się bagno po deszczu - wtedy grało mi się najlepiej. Tak więc nie trzeba mnie było długo namawiać. I nie odstraszyła mnie nawet odległość, jaką muszę pokonać, żeby przyjechać na mecz - mieszkam przecież w Puławach. Dzięki grze w BKS-ie prawie całe wakacje spędziłem na Roztoczu, z czego też się cieszę. - Pierwsze miesiące działalności klubu i od razu tytuł Mistrza Polski. To musi budować. Jak okiem piłkarza widzisz przyszłość tej dyscypliny w Polsce? - Rzeczywiście łatwo poszło, ale z każdym kolejnym rokiem będzie pewnie coraz trudniej, bo zwiększy się konkurencja. Zdobyliśmy historyczny pierwszy tytuł i tego nikt nam nie odbierze. Piłka błotna to dyscyplina bardzo widowiskowa i przyciąga wielu kibiców. Nasze mecze oglądało zawsze od 100 do 200 widzów, a na

- Przy dzisiejszym rozwoju techniki telewizyjnej mecz stał się prawdziwym widowiskiem choćby rozgrywki Ligi Mistrzów. Te zbliżenia na twarze zawodników, sędziów, kibiców - toż to prawdziwy teatr. Może bardziej amfiteatr, bo bardziej to się kojarzy z igrzyskami gladiatorów. Skoro taniec jest sztuką, dlaczego nie może być nią piłka nożna? - „Spośród rzeczy najmniej ważnych, futbol jest rzeczą najważniejszą”, ponoć ważna to sentencja w Twoim życiu… - Pewnie. Powiedział to Albert Camus. Dodał jeszcze: „Wszystko, co wiem o moralności i obowiązkach, zawdzięczam piłce nożnej”. Nie sposób się nie zgodzić ze słowami byłego bramkarza Racingu Universitaire Algerois… - Sean Connery mógł grać w Manchesterze, Rod Stewart w Celtiku, Julio Iglesias w Realu, zaś Luciano Pavarotti w Juventusie. A jak było ze Zbigniewem Masternakiem? Mówiąc trzecia liga, myślisz aż, czy tylko?

- „Chmurołap”, „Niech żyje wolność”, „Scyzoryk” - w wersji kinowej „Księstwo”. Jakie są podobieństwa i różnice między ekranowym Zbigniewem Pasternakiem, a Tobą? - Film pokazuje trudny moment z życia bohatera, czyli mnie. Wydaje mi się jednak, że taką ofermą życiową to nigdy nie byłem. - Kiedy film zrealizowany na podstawie Twoich trzech autorskich powieści trafi do kin w Polsce? - Jesienią tego roku. - Przeciętny widz, ujrzawszy plakat „Księstwa”, powinien się nastawić na... Jakie jest kino Andrzeja Barańskiego? - Nie jest to kino dla wszystkich. Jeżeli ktoś się wychował na współczesnych komediach romantycznych, niech lepiej nie wybiera się na „Księstwo” do kina.

- Masz na myśli moją grę w dawnej Koronie Kielce, jeszcze sprzed Klickiego? Myślę, że chyba jednak

Mistrzostwo Polski w Piłce Błotnej, tytuł Króla Strzelców tego turnieju i Mistrzostwo B-klasy z Puławiakiem. Z drugiej strony miałem premierę filmu „Księstwo” w Gdyni i Karlovych Varach, wydałem dzieła zebrane „Księstwo. Trylogia młodzieńcza” i otrzymałem „Świętokrzyską Nagrodę Kultury”. Wszystkie nagrody za te osiągnięcia trzymam na jednej półce. One się równoważą.

to tylko trzecia liga, bo z pewnością stać mnie było na więcej. Jeszcze teraz, jak się przyłożę do gry, jestem w stanie dobrze grać. Dowodem tego 21 goli w 29 meczach w Puławiaku oraz 18 goli w 7 meczach w BKS-ie. Wyobraź sobie, co by było, gdybym był 5 lat młodszy i regularnie trenował. Niestety, z różnych względów nigdy nie dałem sobie prawdziwej szansy jako piłkarz - ciągle coś mnie odciągało od futbolu: a to kontuzje, a to przeprowadzka do innego miasta, a to kłopoty na uczelni. Czasem tego żałuję, jak pomyślę, ile mogłem osiągnąć jako piłkarz.

- BKS Roztocze w przyszłym roku, zdaniem Zbigniewa Masternaka…?

Zbigniew Masternak w życiu - gry łokciem, szukania gry, gry do końca, skuteczności w wykorzystywaniu niespodziewanych sytuacji, cierpliwości, dryblingu, umiejętności zastawienia się, zagrania na aferę - te wszystkie pojęcia można bardzo praktycznie zastosować w życiu. Piłka nożna to moja życiowa filozofia. W wymiarze czysto codziennym jak pogram w piłkę, mój mózg resetuje się do zera i mogę wydajniej pisać. Chociaż niekiedy na treningach zdarzają mi się zawieszenia. Czasem mój trener w Puławiaku, Bernard Bojek, krzyczy do mnie: „Zbychu, chyba możesz na półtorej godziny treningu przestać myśleć o scenariuszach filmowych i kopnąć parę razy piłkę prosto do przodu?”. No, coś w tym stylu, może nieco wulgarniej.

- Wracając jednak do piłki. Czy futbol pomaga Ci w twórczości? Gdzie Zbigniew Masternak szuka inspiracji?

- Jak sam ostatnio przyznałeś, Twój największy sportowy sukces, to ostatni Mistrz Polski w piłce błotnej. Zapytam zatem, co w sztuce byłoby dla Ciebie osobistym Mistrzostwem Polski?

- Futbol wiele mnie nauczył

- W tym roku zdobyłem

- Znowu sięgnie po tytuł Mistrza Polski. Ale może zaliczymy także występ na Mistrzostwach Świata? Pokażemy kopaczom z trawiastej nawierzchni, z jakim zaangażowaniem należy walczyć. Zrobię wszystko, żeby pomóc w promocji tego sportu, bo uważam, że warto. - Dziękuję za rozmowę. Zbigniew Masternak (ur. w 1978 roku w Piórkowie) - prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg, piłkarz. Mieszka w Puławach. Debiutował prozą w 2000 roku na łamach „Twórczości”. Obecnie pracuje nad autobiograficznym wielotomowym cyklem powieściowym pt. „Księstwo”, pomyślanym jako współczesna polska epopeja. Reżyser Andrzej Barański nakręcił jesienią 2010 roku w Górach Świętokrzyskich film „Księstwo” (premiera polska w 2011 roku w Gdyni podczas 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, premiera światowa na 46. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlovych Varach). W sierpniu 2011 roku zdobył Mistrzostwo Polski w piłce błotnej w barwach BKS Roztocze. Kamil Kusier

Zamość Piłkarska klasa A

Korea Południowa MŚ w lekkkiej atletyce

Piast ograł Ładę!

Jedenaste miejsce Fajdka w Daegu

W drugiej kolejce klasy A (gr.I) doszło do prawdziwej sensacji. Za takową bowiem uznać trzeba porażkę Łady 1945 Biłgoraj z Piastem Babice 1:2. Komplet wyników poniżej. Gr. I Piast Babice - Łada 1945 Biłgoraj 2:1, Nord 98 Wysokie - Sokół Zwierzyniec 2:1, Metalowiec Goraj - Cosmos Józefów 1:2, Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) -, Tarpan Korchów 3:2, Olender Sól Wrzos Szyszków 1:1, Delta Nielisz - Włókniarz Frampol 0:2. Gr. II Huragan Hrubieszów - Płomień

Paweł Fajdek z KS Agros Zamość zajął 11 miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w południowokoreańskim Daegu. Nasz młociarz wszedł do ścisłego finału z jedenastym wynikiem (76.10).

Spartan Nieledew 1:2, Andoria Mircze - Granica Lubycza Królewska 2:2, Ruch Machnów Nowy - Spartakus Szarowola 0:4, Pogoń 96 Łaszczówka - Omega II Stary Zamość 6:2, Zryw Ulhówek - Szumy Susiec 4:0, Graf Chodywańce - Orkan Bełżec 2:2, Szyszła Tarnoszyn - Metanoja tom Lipsko 0:2. 1. Pogoń 96 Łaszczówka

2

6

12:5

1. Włókniarz Frampol

2

6

6-0

2. Spartakus Szarowola

2

6

7:0

2. Orion Dereźnia Solska

2

6

5-3

3. Płomień-Spartan Nieledew

2

6

4-2

3. Nord 98 Wysokie

2

4

4-3

4. Orkan Bełżec

2

4

5-3

4. Cosmos Józefów

2

4

4-3

5. Graf Chodywańce

2

4

4-3

5. Orzeł Tereszpol

1

3

3-0

6. Zryw Ulhówek

2

3

5-3

6. Tarpan Korchów

2

3

4-3

7. Metanoja Lipsko

2

3

3-2

7. Piast Babice

2

3

2-4

8. Omega II Stary Zamość

2

3

5-6

8. Łada 1945 Biłgoraj

2

3

3-3

9. Granica Lubycza Królewska

2

1

3-4

9. Wrzos Szyszków

2

1

2-3

10. Andoria Mircze

2

1

2-5

10. Zart-Met Olender Sól

2

1

1-5

11. Huragan Hrubieszów

1

0

1-2

11. Sokół Zwierzyniec

2

0

2-4

12. Szyszła Tarnoszyn

1

0

0-2

12. Delta Nielisz

1

0

0-2

13. Szumy Susiec

2

0

3-10

13. Metalowiec Goraj

2

0

1-4

14. Ruch Machnów Nowy

2

0

0-7

Po pierwszej serii finałowej podopieczny trenera Cybulskiego rzucił 74, 86m, co dawało mu dziewiątą lokatę. Drugi rzut spalił, natomiast w trzecim osiągnął odległość 75, 20m. Mistrzem Świata został Japończyk Koji Murofushi (81, 24m). Srebrny medal przypadł Krisztián Parsowi (Węgry) 81.18m, natomiast na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Primoz Kozmus (Słowenia) - 79.39. Drugi Polak w konkursie - Szymon Ziółkowski zajął siódme miejsce ( 77, 64m). Przypomnijmy, że rekord życiowy Pawła Fajdka wynosi 78, 54m.

Paweł Fajdek

tom


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Lekka atletyka

Bieg Pamięci rusza po raz XXV!

Start ubiegłorocznego Biegu Pamięci Niemal 250 zawodników zgłosiło się do startu w Jubileuszowym XXV Czteroetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, który rozpocznie się 31 sierpnia o godz. 14.00 na zamojskim Rynku Wielkim. - To rekordowa liczba zgłoszeń, co może tylko cieszyć. Jak do tej pory, największą frekwencję miał Bieg XX, w którym wzięło udział 182 zawodników - mówi z zadowoleniem Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Lizut. Przypomnijmy, że Bieg złożony jest z  czterech etapów, których łączny dystans wynosi 100 kilometrów. Na wynik końcowy ma wpływ łączny czas wszystkich etapów. Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie. Trasa XXV Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny: 1 etap, środa 31 sierpnia: Zamość Zwierzyniec (35 km) Start: godz. 14.00 Zamość, Rynek Wielki.

Trasa: po starcie zawodnicy biegną ulicami: Grodzką - Akademicką - Józefa Piłsudskiego - Lubelską Aleją 1 Maja - Dzieci Zamojszczyzny - Szczebrzesk ą w k ier u n k u Zwierzyńca - Płoskie - Zawada skręt w lewo za wiaduktem - Kąty - Niedzieliska - Brody Duże - Brody Małe - Żurawnica - Zwierzyniec. Met a : Zw ier z y n ie c, u l ic a Partyzantów (na wysokości Ratusza) 2 etap, czwartek 1 września: Zwierzyniec - Krasnobród (20 km) Start: godz. 14.00 w Zwierzyńcu, las przed przejazdem kolejowym. Trasa: Zwierzyniec - Obrocz - Guciów - Bondy rz - Hutki - Krasnobród. Meta: Krasnobród centrum, ulica 3-go Maja 3 etap, piątek 2 w rześnia: Krasnobród - Zamość (30 km) Start: godz. 14.00 Bondyrz Trasa: Bondy rz - Obrocz Kosobudy - Wólka Wieprzecka Topornica - Żdanówek - Żdanów Zamość, ulice: Lipska - Żdanowska Okopowa - Łukasińskiego - Grodzka Meta: Zamość, Rynek Wielki 4 etap, sobota 3 w rześnia:

kryterium uliczne w Zamościu (15 km) Start: godz. 12.00 Zamość, ul. Podgroble Trasa: ulice: Szebrzeska, Dzieci Zamojszczyzny, Królowej Jadwigi (dystans 1 pętli: 2, 7 km) - 4 pełne okrążenia, następnie ulice: Dzieci Zamojszczyzny - Sadowa - Piłsudskiego - Akademicka Grodzka w kierunku mety. Meta: Rynek Wielki. Prowadzone klasyfikacje: * kobiet OPEN, * mężczyzn OPEN, * kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: - 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi * niewidomych / niedowidzących, * kobiet na wózkach, * mężczyzn na wózkach, * kobiet na rolkach, * mężczyzn na rolkach, * klasyfikacja drużynowa. Dodatkową atrakcją dla wszystkich sympatyków Biegu będzie festyn rekreacyjno - sportowy „Postaw na rodzinę”, zorganizowany przez zamojski OSiR w sobotę, 3 września, na Rynku Wielkim. - Startujemy o 10.00. Idea naszej imprezy związana jest z  szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Przygotowaliśmy zabawy, quizy i  inne atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych. Serdecznie zapraszam więc wszystkich do wspólnej zabawy, a zarazem do kibicowania tym wszystkim wspaniałym zawodnikom, którzy jak co roku swoim startem pragną przypomnieć o tragicznych losach tysięcy Dzieci Zamojszczyzny - wyjaśnia Tadeusz Lizut.

23

Kraków Lekka atletyka

Śladami Jana Pawła II do mety Artur Kern zwyciężył w Biegu Śladami Jana Pawła II, który rozegrano w sobotę - 20 sierpnia. Trasa wyścigu wiodła z Tyńca (Ośrodek Sportu i  Rekreacji) do Krakowa pod okno papieskie przy ulicy Franciszkańskiej. Zawodnik Unii Hrubieszów 11-kilometrową trasę pokonał w czasie 0:34:12 i wyprzedził drugiego na mecie Bogdana Dziubę (Victoria Stalowa Wola) o 23 sekundy. Trzeciego zaś - Kamila Murzyna (Wawel Kraków) o minutę i 21 sekund. W gronie szesnastolatków najlepszy okazał się Patryk Momot

Patryk Momot (Agros Zamość) z Agrosu Zamość (0:44:04), plasując się jednocześnie na 29. miejscu w kategorii open. Ogółem sklasyfikowano 249 biegaczy. tom

Liga Typerów GZ (2) K miecik 6: 6, Robert Kulik Wojciech Rycak 7:5, Waldemar Brzyski - Zbigniew Pająk 4:7, Tomasz Pakuła - Robert Marchwiany 4:5, Piotr Łaszkiewicz - Piotr Welcz 10:10, Andrzej Rycak - Marek Pogódź 3:5.

tom

Za nami druga kolejka Ligi Typerów GZ. Przypomnijmy, że zabawa polega na typowaniu wyników 10 pojedynków. Za poprawnie odgadnięty wynik uczestnik otrzyma 3 punkty, za odgadnięcie różnicy bramek (np. 3:1 zamiast 2:0, 1:1 zamiast 3:3) 2 punkty, natomiast za prawidłowe wskazanie zwycięzcy (np. 1:0 zamiast 3:0) - 1 punkt. Jedno ze spotkań w każdej kolejce będzie bonusowe, czyli liczba punktów do zdobycia będzie podwójna (6, 4 lub 2). W drugiej kolejce zdecydowanie najlepiej typowali Piotrowie: Welcz i Łaszkiewicz. Ich pech polegał jednak na tym, że... spotkali się ze sobą. Żaden z zawodników nie przewidział natomiast, że Widzew pokona na wyjeździe Śląsk. Wyniki 2. kolejki: Tomasz Winogrodzki - Dariusz

Najlepsza ósemka turnieju: 1. Paweł Ch m iel, 2. Piot r Chodorski, 3. Krzysztof Kaczmarek, 4. Bartosz Kwodawski, 5-8 Daniel Puchalski, Michał Dąbrowski, Piotr

Napiórkowski, Nestor Wasylkowski. Niedobrą informacją jest niestety kontuzja pleców Daniela Puchalskiego. Jednakże, jak informują władze Trefla, zawodnik jest

już pod opieką lekarską i czynione są wszelkie starania, aby w weekendowym turnieju zagrał. tom

tom 1. Marek Pogódź

6

+3

2. Robert Marchwiany

6

+2

3. Piotr Welcz

4

+8

4. Zbigniew Pająk

4

+3

5. Andrzej Rycak

3

+1

6. Wojciech Rycak

3

0

7. Robert Kulik

3

-1

8. Tomasz Winogrodzki

2

0

9. Dariusz Kmiecik

1

-1

- Piotr Łaszkiewicz

1

-1

11. Waldemar Brzyski

0

-5

12. Tomasz Pakuła

0

-9

Zamość Tenis stołowy

Pora na puchar! Już w przyszły weekend (3 - 4 września) tenisiści stołowi Stone Master Trefla Zamość zagrają w I rundzie Pucharu Europy. Przypomnijmy, że przeciwnikami naszej drużyny będą: Barrow TTC Manchester (Anglia), Adana Masa Tenisi Ihtisas (Turcja), STK Aladza Sarajevo (Bośnia i  Hercegowina) i NTK Ilirija Ljubljana (Słowenia). Do kolejnej rundy awansują trzy najlepsze ekipy. Turniej zostanie rozegrany w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ostatnie dni zamojskim pingpongistom upływają na solidnych treningach. - Trenowaliśmy w zaprzyjaźnionym AZS Politechnika Rzeszowska, a od soboty uczestniczymy w ogólnopolskim turnieju o  Puchar Błaszczaka w Krakowie. Od wtorku natomiast rozpoczynamy ostatnie zgrupowanie, tym razem z zawodnikami z holenderskiej Era Dyvision, czyli odpowiednika polskiej Superligi. Korzystajac z okazji,

raz jeszcze serdecznie zapraszam wszystkich kibiców do hali OSiR na turniej Pucharu Europy - mówi Wojciech Skuba, prezes klubu. - Jesteśmy obecnie w Krakowie na turnieju przedsezonowym „VIII Memoriał Jana Błaszczaka”. Mamy okazję zmierzyć się tu z  zawodnikami grającymi na co dzień w Superlidze. Traktujemy te gry jako sprawdzian przed Pucharem ETTU i  ligą. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i powalczymy z każdym. Oczywiście na razie koncentrujemy się na Pucharze Europy, na który w imieniu swoim i kolegów serdecznie zapraszam dodaje Michał Dąbrowski. Z krakowskiego turnieju pingpongiści Stone Master Trefla wracają z podniesionym czołem. Daniel Puchalski i Michał Dąbrowski skończyli bowiem zmagania w doborowej stawce na miejscach 5-8, natomiast Maciej Nowaliński na pozycjach 9-16. Tradycji stało się jednak zadość i  w  1/16 Michał trafił na Maćka, pokonując go 3:1.

Michał Dąbrowski


www.zamojska.com

Gazeta

24 Z OSTATNIEJ STRONY

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 33 (111) | 30 sierpnia - 5 września 2011

Wyślij KUPON!

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsorzy Konkursu:

80 0 ro d y oś ci Nag o wart ilację, on ep : k up zesną d 00 j s ce c PA I Mie a nowo dzień S artości 6 , zl n + ty on o w epilację p d e: k u c z e s n ą 400 ej s c A II Mi a nowo dni SP artości , + 3 on o w ilację zl n up ną d e p e: k s ejsc wocze ń SPA i M I o II n zie z l na + 1 d

Magdalena Matlak

Paula Ożóg

Patrycja Dawidowska

Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania.

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480 (koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). (jeden głos - sms lub kupon - jest równy20 głosom w internecie)

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

Zamość ul. Lwowska 28/40

Zamość Finał konkursu

Pod słońcem Toskanii Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tym, którzy już tęsknią za odchodzącym powoli latem, tym też, którzy sięgnęli po „ciężką” lekturę „Martwej Europy” w przerwie polecam piękny i ciepły film Brada Mirmana „Pod słońce”. Nie jest to nowa pozycja filmowa, obraz pochodzi z 2005 roku. Jeremy Taylor (Joshua Jackson) marzy o tym, by zostać pisarzem, póki co jednak zadowala się wydawaniem książek innych. Pewnego dnia, zakochanemu w wielkim mieście chłopakowi szef zleca niecodzienne zadanie: odnalezienia na włoskiej prowincji słynnego pisarza Weldona Parisha (Harvey Keitel) i zmuszenia go do napisania kolejnej książki. Ta podróż odmieni już na zawsze życie Jeremiego. Ale po kolei... Na miejscu, wśród niesamowitych krajobrazów Toskanii, okazuje się, że pisarz nie ma najmniejszego zamiaru wracać do twórczości, a bardziej niż wymyślanie fikcyjnych fabuł bawi go teraz obcowanie z naturą, kosztowanie wina, podziwianie koni i rozmowy z trzema uroczymi córkami. Niespodziewanie, nieporadny i nieustępliwy w wyznaczonej misji Jeremy zdobywa sympatię Weldona Parisha i otrzymuje przepustkę do jego domu. Jedna z córek – Isabella (Claire Forlani) natychmiast podbija serce Jeremiego, a jej ojciec pomaga mu otworzyć się na świat

i odnaleźć swoją drogę w życiu. Mijające dni na wsi każą bowiem młodemu wydawcy zrewidować dotychczasowy system wartości, uczą go nowego rozumienia miłości i tego, co w życiu najważniejsze. Czy jednak tylko młody człowiek może się uczyć od starszego? Czy gdzieś może się spotkają drogi ucznia i mistrza? Z pozoru banalna historia, jakich było już setki, ale ten film ma coś w rodzaju podwójnego dna. Malownicza, słoneczna Toskania, ludzie doceniający uroki świata i umiejący korzystać z życia, świetna kreacja księdza, który będąc znawcą ludzkiej duszy, jednocześnie pozostaje po prostu człowiekiem dając sobie prawo do błędów, przekazują tyle pozytywnej energii, że prosta historia nabiera niesamowitego wymiaru. Film uświadamia jak w codziennym życiu zatracamy się szybko w swoich życiowych celach, wartościach, a kiedy przychodzi zdobyć się – na wydawałoby się - osiągalny cel, ze strachu przed porażką boimy się zrobić ten pierwszy krok. Nieustannie drżymy przed tym, by cokolwiek nie zachwiało naszym ułożonym światem. A przecież życie nie polega na stateczności, „na wegetacji” i robieniu rzeczy prostych i łatwych do przewidzenia... Naprawdę warto...

Konkurs Wspomnienie moich wakacji Zapraszamy do konkursu "Wspomnienie moich wakacji". Pod adresem redakcja@zamojska.com czekamy na nadesłane przez Państwa opisy (swoje wrażenia, doświadczenia i przygody) wakacyjnych urlopów wraz z załączonymi fotografiami. Dzielimy się swymi dobrymi, zabawnymi ale też przykrymi doświadczeniami, aby zachęcić innych do pobytu w miejscach, które Państwo odwiedzili lub przestrzec przed przykrymi niespodziankami. Opublikowane materiały zostaną nagrodzone nagrodą w postaci książki.

Sponsor konkursu "Wspomnienie moich wakacji" Wydawnictwo Replika ul. Wierzbowa 8, Zakrzewo 62-070 Dopiewo tel./faks 061 8682537 www.replika.eu

Nasza Zamojszczyzna dzieciom po raz kolejny

Wychowankowie Domu Dziecka nr 2 w Zamościu są laureatami trzeciej edycji konkursu „Nasza Zamojszczyzna”, zorganizowanego przez Gazetę Zamojską oraz Telewizję Kablową Zamość „Video - Kadr”. Konkursowi patronuje Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski oraz Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej. Sponsorami konkursu są E.Leclerc i McDonald’s. Uroczyste przekazanie prezentów odbyło się 18 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu. Zaraz po omówieniu zasad konkursu „Nasza Zamojszczyzna” i przedstawieniu wyników, przedstawiciele sponsorów w bardzo sympatycznej atmosferze wręczyli prezenty Oli, Sylwii, Mateuszowi i Piotrowi z Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu. - Takie akcje są bardzo potrzebne. To jest po prostu dobre. Takie jest moje odczucie jako rodzica. Myślę, że większość ludzi wychowujących dzieci również wsparłaby tę akcję mówiła bezpośrednio po wręczeniu prezentów wychowankom domu dziecka Elżbieta Burdaz E.Leclerc Zamość. - Nasza firma jest przedsiębiorstwem, które dostrzega człowieka w swojej codziennej działalności - dodaje Elżbieta Burda. - Uważamy, że trzeba pomagać wszystkim, którzy tej pomocy

potrzebują. Zwłaszcza dzieciom, które dorastają bez rodziców. Dzieci w domu dziecka mają wszystko to, co jest potrzebne im do funkcjonowania, ale takie spotkania i prezenty od nas powodują uśmiech na ich twarzach. To jest dla nas najważniejsze - mówi Karolina Kniaź z zamojskiej restauracji McDonald’s. - To innowacyjna i cenna inicjatywa - mówił o konkursie Henryk Matej, starosta zamojski. Starosta, składając podziękowania sponsorom i organizatorom konkursu „Nasza Zamojszczyzna”, zapewniał o dalszym wsparciu dla konkursu. W imieniu wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu prezenty od sponsorów konkursu odebrały cztery osoby z tej placówki, na czele z dyrektor Mariolą Bizior. - To ogromna niespodzianka. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Czytelnicy wytypowali nas do tej nagrody - mówiła nie kryjąc zaskoczenia. Na pytanie, czego potrzeba wychowankom domu dziecka w Zwierzyńcu, dyrektor odpowiedziała, że potrzebni są przede wszystkim wolontariusze do pracy z dziećmi. - Sprawy materialne rzeczywiście pomagają w funkcjonowaniu placówki, ale to nie wszystko. Nasz dom kładzie nacisk na edukację. Ponieważ nasze dzieci mają zaległości w nauce, potrzebujemy wolontariuszy, którzy mogliby im pomagać w nadrobieniu braków - mówiła Mariola

Samorządy, instytucje, osoby prywatne i firmy chcące wesprzeć tę szczytną ideę, prosimy o kontakt z redakcją Gazety Zamojskiej (tel. 785-647-357 lub 785-773-937). W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, pracownikom Starostwa Powiatowego w Zamościu i pozostałym osobom, które przyczyniły się do tego, że nasz konkurs mógł zaistnieć i wciąż tak wspaniale się rozwija. Bizior. Dyrektor domu dziecka pokazała przykład Piotra, który odebrał nagrody. Okazuje się, że Piotr ma jedne z najlepszych wyników w nauce w szkole, do której uczęszcza. Postawił na edukację, a w przyszłości chciałby zostać trenerem piłkarskim. - Myślę, że przy naszym wsparciu i swoim wysiłku, jest w stanie te plany zrealizować dodała dyrektor. - Przed nami czwarta edycja konkursu. We wrześniu czytelnicy Zamojskiej wskażą kolejne instytucje, które będziemy mogli obdarować - zadeklarował prowadzący spotkanie Jarosław Bury, redaktor naczelny i wydawca Gazety Zamojskiej. W poprzednich edycjach nagrody przekazaliśmy na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „K rok za Krokiem”. jar

Gazeta Zamojska  

Nr 33 (111)