Page 1

31

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 30 cena

5% VAT

numer

(108)

W tym tygodniu losujemy kolejne 10 nagród

amo ska

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

KONKURSOWI PATRONUJĄ

02

STRONA

REKLAMA

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

2 - 8 sierpnia 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com

Kto będzie posłem?

Odwiedzaj codziennie

Partie odkryły karty

03

STRONA

Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatni weekend przedstawiły już swoich kandydatów do parlamentu. Jeszcze w czerwcu swoje rekomendacje przedstawiło jeszcze w czerwcu Polskie Stronnictwo Ludowe. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze zwleka do czasu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborów przez prezydenta. Chcesz wiedzieć kto z Zamojszczyzny będzie się ubiegał o mandat?

Bitwa o parking

13

STRONA

Kilka godzin trwała blokada parkingu przy kościele franciszkanów w Zamościu na terenie, który ma być rewitalizowany.

Ból głowy Pająka

21

STRONA

Trener Zbigniew Pająk nie ma wesołej miny na dwa tygodnie przed inauguracją czwartoligowych rozgrywek. Powodem zmartwień szkoleniowca jest stan liczebny kadry Roztocza.

Strażnicy proszą o zebrę

04

STRONA

Mieszkańcy zamojskiego osiedla „Przy Wieży” mają problem z przejściem na drugą stronę ulicy Partyzantów, choć mogą to zrobić zupełnie zgodnie z prawem. Straż Miejska postanowiła im pomóc.

Hippisi wracają na Roztocze

Gryzący problem

REKLAMA

07

STRONA

Wakacje to czas, który najczęściej mamy ochotę spędzać poza domem na łonie natury i organizować biwaki, ogniska, wędrówki, czy spokojny dzień na działce. Bywa, że wszystkie plany biorą jednak w łeb, a to za sprawą małych, latających owadów, które swoimi ukąszeniami potrafią porządnie zszarpać nerwy, a nawet przyprawić o śmierć

11

STRONA

W Starej Hucie koło Krasnobrodu na Roztoczu powstała Szkoła 69 - klub dla wszystkich, którym bliskie są hasła Love, Peace and Happiness! Tutaj legendarna przeszłość kultury hipisowskiej łączy się z dniem teraźniejszym. REKLAMA

Szkoła Jazdy L – CAR

Prowadzi kursy poranne, weekendowe, ekspresowe, jazdy doszkalające trasami egzaminacyjnymi. Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, badania lekarskie, jazdy przed egzaminem gratis.

REKLAMA

Zamość ul. Partyzantów 39 (obok autokomisu) tel. 500 456 255, e-mail: jkanarszczuk@poczta.onet.pl INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

2

www.zamojska.com

REGION

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

W tym tygodniu pytanie zadaje Gertruda Miarowska, radna Rady Powiatu Zamojskiego. Ile gmin miejskich i wiejskich wchodzi w stan powiatu zamojskiego?

Czy Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) opieki zdrowotnej ambulatoryjnej b) opieki zdrowotnej stacjonarnej c) obie formy są prawidłowe

a) 3 gminy miejskie i 12 wiejskich b) 4 miejskie i 11 wiejskich

Po odbiór nagród zapraszamy:

c) 5 miejskich i 10 wiejskich

1. Grzegorz Derda, Zamość 2. Alina Słota, Krasnobród

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

Odpowiedzi udzieli³:

4. Monika Słomka 5. Artur Słomka

Zapraszamy do nowego konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w rstauracvji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Starostwo Powiatowe w Zamościu nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl takze jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiacu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej Video-Kadr oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zyczymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

amo ska

3. Monika Kalman, Zamość

Gazeta

Wskazuję instytucję: a) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

6. Agata Jesionek 7. Daniel Kukiełka

8. Iwona Bulicz-Orłowska 9. Marcin Rudy

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Kamil Rudy Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

T E K S T S P O N S O R O WA N Y

ŻNIWA PRZERWYWANE DESZCZEM

Wed ł u g K r ajowej Feder ac ji Producentów Zbóż (KFPZ) stan zaawansowania żniw w Polsce ocenia się na poziomie do 10% w okresie do końca lipca br. Regionalne stopień postępu prac żniwnych może się kształtować pomiędzy jeszcze nie rozpoczętymi i sięgać maksymalnie do 20%. Z tym, że dotychczasowe zbiory nie stanowią znaczącej masy towarowej. Dotychczas koszone na polach zboże to jęczmień, początki pszenżyta i żyta. Ze względu na panujące dotąd w lipcu niekorzystne warunki pogodowe, spore niepokoje producentów zbóż skupiają się zasadniczo w tej chwili w temacie jakości jeszcze nie zebranych płodów. Przy czym w ocenie ekspertów ilości nie są jeszcze zagrożone. Jednakże w chwili obecnej widoczne są porosty na pszenżycie ozimym sięgające już 30%, zaczyna porastać także żyto. Jeśli dotychczasowa pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni problem porastania może dotknąć również

pszenicy. Zdaniem członków KFPZ plony w tym sezonie będą na poziomie średniej wieloletniej i niższe w niektórych regionach. Według GUS, spadek ten może wynosić od 1% do 5% ubiegłorocznego poziomu produkcji. Ostatnie szacunki wskazują na zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) w przedziale od 24,3 do 25,2 mln ton. Kolejnym dużym problemem dla producentów z pewnością już jest bądź będzie możliwość wejścia w pole, gdzie nawet jeżeli sam kłos i częściowo słoma nadają się do zbioru nie ma możliwości wjazdu na pole ciężkim sprzętem ze względu na nadmiar wody w glebie. Celem przeprowadzenia żniw potrzebnych jest w wielu regionach kraju co najmniej 5-6 dni bardzo dobrej słonecznej pogody. Ponadto na razie jednak nic nie wskazuje na to, aby notowania giełdowe pszenicy w najbliższym czasie powróciły do znaczniejszych zwyżek. W tym tygodniu ceny pszenicy w

kontrakcie sierpniowym na paryskiej giełdzie Matif kształtowały się nadal poniżej 200 EUR/tonę, nieznacznie tylko przekraczając ten pułap w ostatnim dniu tygodnia. Ostatni tydzień nie przyniósł również większych zmian w kształtowaniu się cen pszenicy na CBoT. W czwartek cena zamknięcia w kontrakcie wrześniowym wynosiła 255,9 USD/tonę wobec 254,4 USD/tonę tydzień wcześniej. Z drugiej strony sytuacja podażowa na światowym rynku pszenicy staje się coraz lepsza. Prognozy zbiorów tego gatunku w samej Unii Europejskiej, jak i na świecie wskazują na poprawę wyników produkcji w stosunku do przewidywań z czerwca br. Bardzo dobre informacje napływają szczególnie z krajów basenu Morza Czarnego. Prognozy produkcji zbożowej podniosła zarówno Rosja – do nawet 92 mln ton, jak i Ukraina – do nadspodziewanie wysokiego poziomu 51 mln ton. Poprawiają się również warunki pogodowe w USA.

Coraz bardziej optymistyczne są również prognozy zbiorów na kontynencie australijskim. Tutaj produkcja zbóż w bieżącym sezonie może być bliska rekordu – ok. 26 mln ton. Powrót Rosji do grona kluczowych dostawców zbóż z początkiem bieżącego sezonu wyraźnie zaostrzył aktualną konkurencję w eksporcie. Rosja nie waha się oferować ziarna po bardzo atrakcyjnych cenach – o od 20 do 30 USD/tonę niższych od konkurentów. Szacuje się, że w lipcu br. rosyjski eksport zbóż osiągnął blisko 2 miliony ton. Tylko Egipt od początku sezonu zakupił 480 tys. ton rosyjskiej pszenicy. W dwóch ostatnich przetargach na dostawy pszenicy do Egiptu, organizowanych przez GASC, oferty rosyjskiej pszenicy wygrywały z pozostałymi. Niewykluczone, że Egipt wkrótce rozszerzy listę dostawców uprawnionych do brania udziału w przetargach o Ukrainę i Rumunię, co dodatkowo zaostrzyłoby konkurencję o ten jeden z kluczowych rynków zbytu. Wyniki w unijnym handlu zbożem (na

podstawie wydanych licencji) w pierwszych czterech tygodniach upływających od rozpoczęcia bieżącego sezonu wskazują na wzrost importu zbóż w stosunku do eksportu. W rozpatrywanym okresie UE wyeksportowała łącznie 1,42 mln ton ziarna zbóż, tj. o ok. 4% mniej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu handlowego. Import wyniósł natomiast 2,77 mln ton znacząco więcej niż w analogicznym okresie sezon wcześniej – tylko 364 tys. ton. Życzą wszystkim producentom długotrwałej poprawy warunków pogodowych w obecne żniwa zachęcamy do współpracy i korzystania z oferty PH „PROGRESS-CHEM” Jan ŚWIĆ m.in. w zakresie zbytu płodów rolnych jak i środków do produkcji rolnej. Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju Opracowanie na podstawie: komentarz analityków ze źródeł internetowych i KFPZ


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

POLITYKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Polityka Wybory parlamentarne

Partie odkrywają karty Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatni weekend przedstawiły już swoich kandydatów do parlamentu. Jeszcze w czerwcu swoje rekomendacje przedstawiło jeszcze w czerwcu Polskie Stronnictwo Ludowe. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze zwleka do czasu oficjalnego ogłoszenia terminu wyborów przez prezydenta. Chcesz wiedzieć kto z Zamojszczyzny będzie się ubiegał o mandat? Sta n isław Żm ija n z  Bia łej Podlaskiej otworzy listę PO w okręgu Zamość-Chełm-Biała Podlaska. Tuż za nim z drugiej pozycji wystartuje poseł Mariusz Grad. Oprócz niego „zamojski” region na listach Platformy reprezentować będą: Elżbieta Kucharska, radna Rady Miejskiej w Zamościu, która dzierży 4. pozycję. Z  11.

Irena Kurzępa, będzie ubiegać się o mandat poselski z listy SLD

Mariusz Grad jest w czołówce listy PO

Marek Lipiec - "osiemnastka" zamojskiej listy PO

miejsca startował będzie burmistrz Szczebrzeszyna, Marian Mazur. Trochę dalej, na 16. miejscu listy PO, znajduje się Barbara Kolbus, wiceprezes zamojskiego Stowarzyszenia

„Projekt-Europa”, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dwie pozycje dalej - z  „osiemnastki” o mandat zawalczy Marek Lipiec,

wicedyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Z ostatniego miejsca w PO o mandat będzie ubiegać się Krzysztof Mulawa, szef zamojskiej młodzieżówki Platformy, Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Kandydatem do Senatu PO w naszym okręgu będzie Ireneusz Godzisz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu. Z kolei w  pierwszej „trójce” Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest dr Irena Kurzępa, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego i wykładowca akademicki w  Państwowej Wy ż s z e j Sz k ole Z aw o d o w e j w  Zamościu. Pewne jest, że liderem Sojuszu w okręgu będzie poseł Zbigniew Matuszczak z  Chełma.

Region Kampania „Bezpieczne warzywa”

Pora na pora lub pomidora Polskie warzywa i owoce są bezpieczne i smaczne - to hasło przyświecające kampanii BezpieczneWarzywa.pl, zainaugurowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego. Celem inicjatywy jest odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców po epidemii wywołanej szczepem Escherichia coli w Niemczech. W maju w  Niemczech zanotowano pierwsze przypadki zachorowań wywołanych szczepem E. coli O104 STEC. W wyniku dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego w Niemczech ustalono, że możliwym źródłem zakażenia są suche nasiona wykorzystywane do kiełkowania i podjęto działania, by wycofać produkty żywnościowe podejrzane o skażenie. W Polsce pojedyncze przypadki zachorowań pojawiły się w lipcu. Jednak nie stwierdzono żadnych przypadków zakażenia szczepem E. coli O104 STEC w wyniku spożycia polskich produktów. Epidemia Escherichia coli negatywnie wpłynęła na postrzeganie

Prezydenci zmienią Senat?

Kampanię "Bezpieczne warzywa" osobiście zainaugurował minister Marek Sawicki i opinię o warzywach i owocach w całej Europie, a także w Polsce. Kampania BezpieczneWarzywa.pl stawia sobie za cel odbudowanie zaufania do polskich warzyw i  owoców oraz przekonanie Polaków, że są one nie tylko bezpieczne, ale i  wyjątkowo smaczne. Częścią kampanii BezpieczneWarzywa.pl jest akcja promocyjna „Pora na pomidora,

czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców”. Kampanię zainaugurował happening, który odbył się 22 lipca w Warszawie przed budynkiem Centralnej Biblioteki Rolniczej. W trakcie wydarzenia wypuszczonych zostało tysiąc czerwonych balonów symbolizujących pomidory znak rozpoznawczy kampanii. red.

Polska - raj dla inwestorów Jest to naprawde spory skok, ponieważ w ubiegłym roku kraj nad Wisła był sklasyfikowany na miejscu 12. Konferencja ds. Handlu i Rozwoju, czyli w skrócie UNCTAD,

Daniel Czubara

Polityka Unia Prezydentów Miast

Gospodarka Ranking UNCTAD

Polska jest na szóstym miejscu najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów krajów świata. Taki jest wynik raportu agendy handlu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Trójkę domyka Jan Bajkowski, wicestarosta bialski. Nieco dalej na liście SLD znajduje się Włodzimierz Fudali, były szef zamojskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego oraz reprezentantka Koła Młodej Lewicy w Zamościu, Ewa Wojewódzka. „Zamojską” kandydatką do Senatu SLD będzie również radna Rady Powiatu Zamojskiego, Gertruda Miarowska, szefowa powiatowych struktur Sojuszu. Listę PSL w naszym okręgu otworzy poseł Franciszek Stefaniuk. Na drugim - poseł Tadeusz Sławecki, na trzecim - wojewoda lubelski Genowefa Tokarska. Czwarte miejsce zajmuje starosta krasnostawski Janusz Szpak, a piąte - prezes zarządu PKS Wschód Teresa Królikowska. Kandydatem PSL do Senatu z naszego okręgu będzie Arkadiusz Bratkowski, obecnie przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Swoje listy jak na razie w ukryciu trzyma Prawo i Sprawiedliwość. W kulurach przedwyborczych pojawiają się spekulacje, że na listach PiS mogą pojawić się „spadochroniarze”, na co mogłaby wskazywać czerwowa wizyta dosyć licznej grupy posłów tej partii w Zamościu. Jak zapowiedziały władze centralne PiS, listy poznamy po 9 sierpnia, czyli po dniu ogłoszenia oficjalnej daty wyborów przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

zestawiła najbardziej atrakcyjne kraje świata do inwestycji na lata 2011-2013. Według autorów raportu wielu inwestorów zaczęło brać nasz kraj pod uwagę, jako miejsce do lokowania swego kapitału ze względu na spadek kosztów pracy, tanią siłę roboczą oraz dobrze wykształcone kadry pracownicze. Według tego raportu na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny, USA, Indie, Brazylia i Rosja. W  tyle zostały Niemcy

(9. miejsce), Wielka Brytania (13.), czy nawet Singapur (14.). Oprócz tego wśród najbardziej interesujących miast dla inwestorów autorzy raportu wymienili Kraków. Zajął on pierwsze miejsce na świecie spośród miast najbardziej perspektywicznych do rozpoczynania działalności gospodarczej. Dawna stolica Polski wyprzedziła takie metropolie, jak Pekin, Buenos Aires oraz Kair. rael

„My, inicjatorzy Ruchu do Senatu, jesteśmy doświadczonymi samorządowcami. Od lat podejmujemy trudne decyzje dotyczące naszych miast, dzięki czemu nasze małe ojczyzny odnoszą sukces. Jesteśmy przekonani, że tak samo można rządzić Polską” - tymi słowami rozpoczyna się deklaracja Unii Prezydentów Miast „Obywatele do Senatu. Dokument zwany „Deklaracją Gliwicką” podpisało 16 włodarzy miast. W spotkaniu liderów ruchu „Obywatele do Senatu” udział wzięli prezydenci Wrocławia, Gliwic, Kielc, Rzeszowa, Ełku, Lubina, Nowej Soli, Świdnicy, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Jastrzębia Zdroju, Tychów, Rybnika, Zabrza i Zamościa. Przedstawili oni wspólne stanowisko w podstawowych dla ruchu sprawach. W swojej deklaracji pogramowej UPM opowiada się za stworzeniem apartyjnego Korpusu Cywilnego w  administracji państwowej. Proponują takze rozszerzyć ordynację większościową

i jednomandatowe okręgi wyborcze także na wybory do Sejmu i samorządu. Ponadto sugerują, by w przyszłości Senat przekształcić w Izbę Samorządową. Według nich byłaby ona elementem stabilizującym Państwo, a jej istnienie znacznie lepiej odzwierciedlałoby realia społeczne i  ekonomiczne kraju. Głównymi prorytetami dla samorządowców są gospodarka, edukacja, budowa nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz uzyskanie strategicznego bezpieczeństwa energetycznego. - Na naszych listach nie będzie członków partii politycznych, nie będziemy też zawierać jakichkolwiek sojuszy z partiami - zapowiedział lider ruchu Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Prezydenci zapowiedzieli, że będą popierać niezależnych, ponadpartyjnych kandydatów, których łączy stosunek do samorządności, a nie światopogląd. Jak mówił Dutkiewicz, będą to osoby związane ze środowiskiem samorządowym, akademickim i światem kultury, a ich nazwiska mają być upublicznione między 15, a 20 sierpnia. dacz


Zdarzenia, którymi w minionym tygodniu zajmowali się zamojscy policjanci i strażacy. Zamykajmy balkony na noc! W nocy z poniedziałku na wtorek (25/26.07.) na ul. Piłsudskiego w Zamościu nieznany sprawca wykorzystał otwarte drzwi balkonowe i wszedł do mieszkania należącego do 56-letniego zamościanina. Tam dokonał kradzieży telefonu komórkowego i portfela z dokumentami. Łączna wartość strat to 700 zł. Toyota już bez CB We wtorek (26.07.) na ul. Lwowskiej w Zamościu nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach samochodu marki toyota rav4 i zabrał ze środka CB radio. Poszkodowany 61-letni mieszkaniec Chełma wycenił straty na 800 zł. Budynki zrabowane Również we wtorek (26.07.) nieustalony sprawca włamał się do budynków gospodarczych przy ul. Braterstwa Broni w Zamościu i ukradł stamtąd przewody elektryczne, 2 silniki i taczkę. 41-letni właściciel tych sprzętów straty oszacował na 1250 zł. Oddaj drugi rower, złodzieju! We środę wieczorem (27.07.) 23-letni zamościanin dokonał kradzieży dwóch rowerów o łącznej wartości 2900 zł. Jednoślady należały do mieszkańców bloku przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Zamościu. Około godz. 2 w nocy policjanci złapali mężczyznę jadącego na jednym ze skradzionych rowerów. Przyznał się do dokonania kradzieży. Okazało się, że złodziej ma 2 promile alkoholu we krwi. Policja wciąż poszukuje drugiego roweru.

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

4 Na sygnale

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Zamość Straż Miejska

Zamość Wypadek

Strażnicy proszą o zebrę

Kolejny wypadek motocyklisty

Mieszkańcy zamojskiego osiedla „Przy Wieży” mają problem z przejściem na drugą stronę ulicy Partyzantów, choć mogą to zrobić zupełnie zgodnie z prawem. Straż Miejska postanowiła im pomóc. Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że przejście dla pieszych to nie tylko popularna „zebra”. Czasem wystarczy po prostu stosowny znak drogowy pionowy. Taką właśnie sytuację mamy na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów z ulicą Zacisze. W związku z utworzeniem w pobliżu nowego osiedla mieszkaniowego „Przy Wieży”, zrodziła się tam potrzeba utworzenia kolejnego przejścia dla pieszych. Wyprofilowano więc odpowiednio w tym miejscu krawężniki

Nie tak dawno informowaliśmy o śmiertelnym wypadku motocyklisty na ulicy Sikorskiego w Zamościu. 23 lipca niewiele brakowało do podobnej tragedii.

i ustawiono pionowe znaki drogowe. Cóż jednak z tego, skoro kierowcy nie zwracają na to najmniejszej uwagi. - Muszę zawsze nadłożyć jakieś dwieście metrów drogi, by dojść do przejścia na światłach przy II Liceum Ogólnokształcącym - mówi pani Maria. - A ja już mam prawie 70 lat i naprawdę coraz trudniej mi się poruszać. Cóż w ięc na to poradzić? Wyjściem byłoby na pewno dodanie oznakowania poziomego. Potrzebę ku temu dostrzegła również zamojska Straż Miejska, która już kilkakrotnie monitowała do Zarządu Dróg Grodzkich o pomalowanie pasów na tym przejściu. Dotychczas było to bezskuteczne, ale strażnicy wciąż wierzą, że sprawa znajdzie swój pozytywny finał. rmar

Tego dnia na skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej z ulicą Nadrzeczną 24-letni zamościanin stracił panowanie nad motocyklem, nie wyhamował przed wspomnianym skrzyżowaniem i uderzył w betonowe ogrodzenie. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Tym razem również można wskazać szereg zaniedbań, które przyczyniły się do zdarzenia. Przede

wszystkim prowadzący motocykl nie miał na głowie kasku ochronnego, co znacznie zwiększyło zakres obrażeń. Sam pojazd zaś stanowił samodzielną konstrukcję i nie miał nawet tablic rejestracyjnych. Policjanci apelują do wszystkich motocyklistów o rozsądek za kierownicą. Motor to pojazd specyficzny, który daje kierującemu fałszywe poczucie wolności i bezkarności. Tymczasem przy każdym zdarzeniu drogowym prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń przez motocyklistę jest zdecydowanie większe niż w przypadku kierowcy lub pasażera samochodu. rmar

OGŁOSZENIE

Dołącz do „Zamojskiej” Już we wtorek, 2 sierpnia , będą Państwo mieli okazję wziąć udział w comiesięcznym spotkaniu z pracownikami „Gazety Zamojskiej”. Odbędzie się ono w restauracji „Spitfire Pub” w Kalinowicach. W trakcie spotkania będzie okazja porozmawiać z dziennikarzami „GZ”, przedstawić propozycje tematów, które szczególnie Was poruszają. Jeśli czujecie w sobie talent do pisania, jest to świetna okazja, by porozmawiać o współpracy z redakcją. Natomiast jeśli chcą Państwo za naszym pośrednictwem przekazać jakieś ogłoszenie lub zamieścić atrakcyjną reklamę, do Waszej dyspozycji będzie nasz redakcyjny grafik. Opowie on Państwu o możliwościach i ofercie reklamowej „GZ”. To szansa dla przedsiębiorców oraz firm, które mogą za pośrednictwem łamów „Zamojskiej” trafić do świadomości mieszkańców powiatu. Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach 9-11 do restauracji „Spitfire Pub”, Kalinowice 145. REKLAMA

Zamość Policja

Aby kierowcy jeździli bezpieczniej

Szybka policja W nocy ze środy na czwartek (27/28.07.) 30-letni zamościanin włamał się do kiosku RUCHU przy ul. Piłsudskiego w Zamościu. Wyrwał żaluzje, a następnie wybił szybę i ukradł papierosy, karty startowe do telefonów komórkowych i kilka innych artykułów. Poszkodowany 59-letni mężczyzna wycenił straty na 1400 zł. Złodzieja policja zatrzymała niedługo po zgłoszeniu zdarzenia. Grozi mu do 10 lat więzienia.

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 19 BANKÓW

Bo miał dobre buty Tej samej nocy (27/28.07.) na ul. Młyńskiej w Zamościu nieustaleni sprawcy dokonali rozboju na 20-latku z gm. Skierbieszów. Bili go i kopali po całym ciele, a na końcu zabrali mu buty sportowe o wartości 200 zł, które miał na stopach. Bo musiał coś zniszczyć We czwartek (28.07.) na ul. Lazurowej w Zamościu nieznany sprawca wybił tylną szybę w oplu astrze należącym do 61-letniego zamościanina. Poszkodowany wycenił straty na 400 zł. Bo sklep był już zamknięty Również we czwartek (28.07.) późnym wieczorem nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach wejściowych do sklepu PSS „Społem” przy ul. Reja w Zamościu. Straty wyniosły 500 zł.

Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start” Pamiętajmy, że na drodze nie wszystko zależy od św. Krzysztofa Każdy Krzysztof wie, że 25 lipca są jego imieniny. Nie każdy kierowca jednak pamięta, że tego dnia swoje święto ma również patron poruszających się na drodze. W ubiegły poniedziałek obchodzono Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Z tej okazji drogi kontrolowali nie tylko policjanci. W Zamościu i na drogach wylotowych z miasta mundurowym towarzyszył ich kapelan, który przekonywał kierowców do bezpiecznej jazdy. Tego dnia prowadzący pojazdy za drobne wykroczenia nie otrzymywali mandatów, lecz pouczenia od funckjonariuszy. Dodatkowo ks. Marian Zaburko wręczał kierowcom obrazki

z wizerunkiem świętego Krzysztofa i przykazaniami dla kierowców. Takie obrazki otrzymywali również kierujący poruszający się zgodnie z przepisami. Akcja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród kierowców. Warto zacytować kilka z tych przykazań: „Nie zabijaj - bądź trzeźwy”, „Zapnij pasy - będziesz bezpieczny”, „Nie bądź brawurowy w prędkości” i „Szanuj pieszych”. - Z pewnością wszyscy chcielibyśmy, aby na naszych drogach było zawsze bezpiecznie. Pamiętajmy zatem, by zachowywać się odpowiedzialnie i ostrożnie na drogach nie tylko w dniu świętego Krzysztofa, ale i na co dzień, dbając o bezpieczeństwo własne i innych mówili policjanci. rmar

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

T E K S T S P O N S O R O WA N Y

Z Sejmowej Ławy Poseł Mariusz Grad

Wyzwolenie z kredytowej pułapki Sejm RP obradował po raz 97 w czasie tej kadencji w dniach 26 – 29 lipca. Podczas tego posiedzenia parlament pracował bardzo intensywnie nad wieloma projektami istotnych dla obywateli ustaw. Jednak posiedzenie rozpoczęło przedstawienie ważnych sprawozdań. Posłowie zapoznali się m. in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2010 rok wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa. Po dyskusji nad sprawozdaniem Sejm podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa 2010 r. oraz udzielił absolutorium Radzie Ministrów z wykonania budżetu . Prezes Narodowego Banku Polskiego zaprezentował posłom „Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2010 roku”. oraz „Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku”. Sejm wysłuchał także sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku. W trakcie posiedzenia posłowie pracowali nad poselskimi projektami

ustaw o zmianie ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego i zmianie ustawy Prawo bankowe. Te zmiany mają na celu „ wyzwolenie” ponad 700 tys. polskich kredytobiorców z tzw. pułapki spreadowej. Pozwalając na spłatę kredytów zaciągniętych w obcej walucie, przede wszystkim we frankach szwajcarskich. Przyjęcie takich rozwiązań jest działaniem prorynkowym, wymuszającym konkurencję między bankami i wzmacniającym pozycję klienta wobec banku. Sejm po debacie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Innym istotnym z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorców projektem, którym zajmowali się posłowie jest projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Ten projekt zakłada redukcję obciążeń administracyjnych, w tym obowiązków informacyjnych, nakładanych przez prawo na przedsiębiorców oraz znoszenie barier prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości; ma ponadto na celu poprawę przejrzystości i czytelności przepisów, które wskazywane

są jako nieprecyzyjne i trudne w interpretacji. Projekt zakłada m.in. skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 do 5 lat, zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań �nansowych w Monitorze Polskim B, umożliwienie organizacjom pracodawców i pracobiorców występowania do ministra �nansów o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej, zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatników informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia, skrócenie okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych z 10 lat do 5 lat. Sejm w czasie tego posiedzenia przyjął ustawę o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Debata nad tym projektem odbyła się z udziałem biegłego tłumacz języka migowego. Uchwalona ustawa określa przede wszystkim zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, czyli towarzyszącą osobie potrzebującej wsparcia, poprzez tłumaczenie języka migowego w kontaktach z

Mariusz Grad, Poseł‚ na Sejm RP

organami administracji publicznej, jednostkami systemu ratownictwa, w tym pogotowia ratunkowego, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi. Ustawa stanowi również, iż osoba uprawniona ma prawo, korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w instytucjach administracji publicznej. Sejm podczas tego posiedzenia uchwalił

Region Modrnizacja kolei

Zamość Spot Alior Banku

Dali 7 milionów na EZT-y

Zamość wystąpił w reklamie

Wojewoda lubelska Genowefa Tokarska przekazała 7 milionową dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych, służących do przewozów pasażerskich.

Już teraz możemy podziwiać Zamość w telewizji w najlepszym czasie antenowym. Nie jest to jednak żaden film promujący miasto. Na zamojskiej Starówce rozgrywa się akcja nowego spotu reklamowego Alior Banku „Płać rachunki bez opłat”.

28 lipca marszałek Krzysztof Hetman, członek zarządu województwa Jacek Sobczak i wojewoda Tokarska podpisali umowę na dofinansowanie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup w formie leasingu finansowego 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 lub równoważnych, po wykonanych naprawach głównych (według poziomu utrzymania PU5) z modernizacją w każdym z pojazdów. W ramach zawartej 7 czerwca umowy leasingu, województwo otrzyma 5 sztuk pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym, powstałych w wyniku modernizacji tzw. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 (podstawowego środka transportu używanego dotychczas w regionalnych kolejowych przewozach osób). Pojazdy będą posiadały co najmniej 176 miejsc siedzących. Gruntownej modernizacji poddane będzie zarówno wnętrze pojazdu jak też wszystkie podstawowe układy nadające pojazdowi

cechy nowoczesnej jednostki trakcyjnej (m.in. modernizacji ulegnie układ napędowy pojazdu w wyniku zamontowania nowych, energooszczędnych silników asynchronicznych). Wykonawca dostarczy także urządzenia, które będą umożliwiały pełną i ciągłą komunikację oraz wymianę danych z systemami każdego z zamówionych pojazdów w zakresie transmisji wszystkich rejestrowanych danych eksploatacyjnych pojazdów do celów analitycznych i diagnostycznych. Pojazdy będą wyposażone m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny

www.mariuszgrad.pl Mariusz Grad Poseł na Sejm RP

Na sygnale Zderzenie trzech aut

maszynisty, monitoring wizyjny wnętrza i otoczenia pojazdu, nowoczesny system informacji dla pasażerów, w przestrzeń dostosowaną do przewozu większego bagażu i rowerów oraz urządzenia zapewniające odpowiednie warunki podróży osobom niepełnosprawnym. Wszystkie pojazdy zostaną dostarczone w terminie do 15 listopada 2011 roku. Dotacja celowa w tej wysokości będzie udzielana corocznie do 2015 roku z przeznaczeniem na zakup bądź modernizację kolejowych pojazdów szynowych.

„Nadszedł już czas” - słyszymy te słowa, a następnie dźwięk dzwonu z zamojskiego Ratusza i oczom telewidzów ukazuje się panorama zamojskiej Starówki, a następnie jej poszczególne elementy z bohaterami spotu. Cała akcja rozgrywa się na zamojskim Rynku i zamojskim oddziale banku. Tu także jest zamojski akcent, gdyż z klientami - parą starszych osób - rozmawia tutejsza dyrektor oddziału, Monika Skowron, którą znają niektórzy z korzystających z usług banku. Reżyserem spotu jest Konstanty Przybora. Zdjęcia robił Paweł Edelman, autor zdjęć m.in. do filmów „Pan Tadeusz”, „Katyń”, czy „Pianista”. Spot reklamowy zrealizowany został przez agencję Papaya Films. Filmik emitowany jest we wszystkich stacjach telewizyjnych w najlepszym czasie antenowym. Natknąć się na niego można chwilę przed wydaniem „Faktów”, czy „Wiadomości”.

red., LUW

dacz

Na modernizację EN57 władze wojewódzkie przeznaczyły 7 milionów złotych

szereg ustaw m. in. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W poniedziałek (25.07.) zamojscy strażacy uczestniczyli w ponad 3,5-godzinnej akcji po wypadku drogowym w Lipsku (gm. Zamość). Zderzyły się tam: żuk (całkowite zniszczenie), lexus (zniszczony przód) i daewoo lanos (lekkie obtarcie). W wyniku wypadku ranne zostały 4 osoby, które przewieziono do szpitala na obserwację. Land roverem w drzewo Również w poniedziałek (25.07.) w Zielonem (gm. Krasnobród) land rover uderzył przodem w drzewo. Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe zdecydowało o przewiezieniu kierowcy auta na obserwację do szpitala. Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy z Krasnobrodu. Zalało piwnicę Tego samego dnia (25.07.) została zalana piwnica budynku przy ul. Kościuszki w Szczebrzeszynie. W akcji wypompowywania wody stamtąd brali udział strażacy z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Paliła się słoma We wtorek (26.07.) 4 jednostki straży pożarnej brały udział w gaszeniu pożaru słomy (złożonej w belach) w stodole znajdującej się w Kotlicach-Kolonii (gm. Miączyn). Spaliła się część słomy, a także ściany i pokrycie dachu stodoły. Straty ogółem wyniosły 20 tys. zł, z czego 15 tys. to szkody w budynku. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia. rmar


Moje CV

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

6

www.zamojska.com

POWIAT ZAMOJSKI

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Gmina Zamość Strażacy-krwiodawcy

Dariusz Zagdański Radny Rady Miejskiej w Zamościu

Imię i nazwisko: Dariusz Zagdański Miejsce urodzenia: Zamość Stan cywilny i rodzinny: żonaty. Żona Anna, syn Łukasz Zawód, wykształcenie: zawodowy kurator sądowy ds. dorosłych, wykształcenie wyższe Pierwsza praca: w wieku 15 lat pracowałem w okresie wakacyjnym w prywatnej Wytwórni wód gazowanych pana Słupskiego w Kalinowicach Na obecnym stanowisku od... kilkunastu lat Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi: kontakt z ludźmi Gdybym nie był prawnikiem, byłbym zapewne... psychologiem Hobby: numizmatyka Największy życiowy sukces i porażka: liczę na to, że ten sukces się zdarzy a porażek nie będzie. Największe marzenie: tak jak większość z nas marzę o znacznej wygranej w lotto… Najprzyjemniejszy moment dnia: gdy się budzę Ulubiona potrawa: kwaśnica Ulubiony napój bezalkoholowy: woda mineralna Alkohol: wino czerwone półwytrawne (wraz z wiekiem…) Nałogi lub „nałogi”: pracoholizm Za 10 lat będę... dalej związany z Zamościem… Najbardziej w Zamościu cieszy mnie... życzliwość mieszkańców Brakuje mi w Zamościu... dużego zakładu pracy

„Krwawa” środa w gminie

Zapowiada się na to, że już w najbliższą środę w budynku Gminy Zamość przelana zostanie niejedna krew...

może zostać każdy człowiek, który ukoń­czył 18. rok życia, nie cho­ro­ wał na żółtaczkę zakaźną, w ciągu ostat­nich 6 mie­sięcy nie prze­cho­ dził żadnych zabie­gów chi­rur­gicz­ nych, nie przyj­muje żadnych leków, a także nigdy nie przyj­mo­wał nar­ ko­t y­ków i nie prze­cho­d zi aktu­a l­ nie żadnej infek­cji, jak katar, kaszel, ból gardła. Oprócz tego krwiodawca powinien być wypoczęty, po lek­ kim i niskotłusz­czo­w ym posiłku, z  doku­men­tem toż­sa­mo­ści, za to nie powinien dzień wczesniej spożywać alkoholu. Rejestracja krwiodawców rozpocznie się już o godzinie 8.00 rano.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu tej gminy, wspólnie z  Oddzia­łem Krwio­daw­stwa i  Krwio­lecz­n ic­t wa w  Zamo­ściu, przeprowadzą tam akcję oddawania krwi. Odbędzie się ona w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków. Przed każ­dym pobraniem krwi u dawcy wyko­ny­wane będą bada­nia labo­ra­to­ryjne i bada­ nia lekar­skie, na pod­sta­w ie któ­ rych dawca kwa­li­fi­ko­wany będzie do odda­n ia krwi. Krwiodawcą

Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy i ukończył 18 lat

PKP Intercity Kolej

REKLAMA

Zbadają frekwencję w naszym pociągu W sierpniu spółka PKP Intercity zamierza przeprowadzić frekwencję w obsługiwanych przez siebie pociągach TLK i niektórych pociągach międzynarodowych. Mogą mieć znaczenie przy późniejszym konstruowaniu siatki połączeń.

Każdy pociąg będzie objęty badaniem w całej relacji - powiedziała „Rynkowi Kolejowemu” Małgorzata Sitkowska - rzecznik prasowy PKP Intercity. Uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu optymalnego, dostosowanego do potrzeb Klientów rozkładu jazdy pociągów. Między innymi to na ich podstawie przygotowywane są zestawienia pociągów pod względem optymalizacji tras, dostępnych miejsc, czy zastosowanej taryfy. Teoretycznie też na tej podstawie w razie niskiej frekwencji - spółka będzie mogła niektóre pociągi zlikwidować. Pamiętajmy o  tym w kontekście pociągu TLK Zamość - Zielona Góra, który dojeżdża do nas od marca. PKP Intercity przeprowadza badania marketingowe cyklicznie w pociągach współfinansowanych ze źródeł budżetowych, zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych, zawartą miedzy PKP Intercity S.A., a Ministerstwem Infrastruktury. W najbliższych miesiącach przewoźnik przeprowadzi również coroczne badania satysfakcji klientów. Wśród objętych tym przedsięwzięciem znajdą się również pociągi kategorii Express oraz Express InterCity.

Badanie obejmie również pociąg Zamość - Zielona Góra

rmar

W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Dariusza Zagdańskiego Radnego Miasta Zamość z ramienia Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Osoby przentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@ zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

rael

Przez 7 kolejnych dni - od 8 do 14 sierpnia - przewoźnik zbada liczbę osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych stacjach zatrzymywania się pociągów wytypowanych do badania. Liczeniem zajmą się konduktorzy przypisani do danego składu. Kolejne badania zrealizuje na zlecenie przewoźnika, w  dniach 18 - 31 sierpnia, sopocką firma badawcza PBS DGA. - Badania wykonają akredytowani ankieterzy, którzy na pokładach pociągów odnotują relacje podróży pasażera, zastosowaną taryfę i inne informacje zamieszczone na bilecie.

Salon Optyczny

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość

rmar

Zamość Nowy projekt Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych

Razem działa się skuteczniej „Platforma wsparcia, wyrównywania szans i rozwoju zamojskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem” - to tytuł projektu realizowanego aktualnie przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie i rozwój potencjału zamojskiego III sektora, jako równorzędnego

partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w  rozwiązywaniu problemów lokalnych. Grupę docelową przedsięwzięcia stanowią organizacje pozarządowe z terenu Zamościa i powiatu zamojskiego, w tym członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji oraz pracownicy samorządowi i przedstawiciele lokalnych mediów. Wsparcie uzyska

30 organizacji oraz 52 osob. W ra mach dzia ła ń projektowych powstanie Punkt Informacji i  Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych. Zostanie też przeprowadzony cyk l wa rsztatów i szkoleń dla przedstawicieli NGO w zakresie: planowania strategicznego w  organizacjach pozarządowych, pozyskiwania funduszy na działalność statutową, zarządzania organizacją pozarządową,

podstawy PR w organizacjach pozarządowych, a także opracowywania i rozliczania projektów partnerskich. Budowanie marki i kształtowania pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego oraz ludzi III sektora na Zamojszczyźnie na pewno wzmocnią dwa duże przedsięwzięcia: Giełda III sektora i Konkursu “Inicjatywa Pozarządowa Roku”. Inkubatorem wolontariatu dla organizacji pozarządowych jest niewątpliwie młodzież szkolna, dlatego ZFIS chce nawiązać współpracę

z uczniami 10 szkół ponadgimnazjalnych i zachęcić ich do podejmowania świadczeń wolontarystycznych w stowarzyszeniach i fundacjach - podmiotach III Sektora. Zamojskie Forum Inicjaty w Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe do korzystania z założeń przedsięwzięcia i zaistnienie w bazie danych. Razem działa się skuteczniej. Więcej informacji na stronie www.zfis.pl. Krystyna Rybińska-Smyk


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

POWIAT ZAMOJSKI

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Region Dokuczliwe owady

Gryzący problem Wakacje to czas, który najczęściej mamy ochotę spędzać poza domem na łonie natury i organizować biwaki, ogniska, wędrówki, czy spokojny dzień na działce. Bywa, że wszystkie plany biorą jednak w łeb, a to za sprawą małych, latających owadów, które swoimi ukąszeniami potrafią porządnie zszarpać nerwy, a nawet przyprawić o śmierć.

swędzącymi do szaleństwa śladami po ukąszeniu komarów, a raczej komarzyc, gdyż samce tych owadów są niegroźne.

Gdy szerszeń się zadomowi - dzwoń po straż

Inną zmorą są szerszenie. To „przerośnięte osy”, których długość sięga paru centymetrów. Żądlą nas - podobnie jak w przypadku komarów - tylko ich samice. Ich jad jest silniejszy od jadu os, a ból przy jego

skóra, obrzęk dróg oddechowych, duszność i utrata przytomności. Pierwsza pomoc polega tu na ułożeniu w pozycji przeciwwstrząsowej (uniesienie nóg powyżej poziomu serca lub wykorzystanie pochyłości terenu do ułożenia głową w kierunku spadu, aby nogi były wyżej), zapewnieniu drożności dróg oddechowych (odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na boku) oraz podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w  przypadku zatrzyma-

Strach się schylać Rzadko je widać, ale łatwo mozna je usłyszeć, jeszcze szybciej odczuć. Użądlenia owadów potrafią zepsuć każdą dobrą zabawę powodując dyskomfort w postaci intensywnego świądu, bólu i pieczenia. Nie sposób się od nich opędzić zwłaszcza w środowiskach podmokłych, na łąkach, w lesie, czy na działce. Mimo tych upałów trzeba na działce pracować ubranym w swetry lub bluzy - mówi Anna Dzięgiel, jedna z „działkowiczek” z Zamościa. - Nawet ochlapanie się octem niewiele czasem pomaga. Poza tym potem głupio wracać autobusem z ludźmi, gdy od człowieka śmierdzi octem lub spirytusem - dodaje kobieta. Wystarczy się schylić i  ruszyć krzak reką, a od razu podrywa sie czarna chmara tej gawiedzi - dodaje druga kobieta. - Czasem to trzeba brać nogi za pas i uciekać bo inaczej zjedzą człowieka z butami - stwierdza bez żartu i  pokazuje świeże ślady po ukąszeniach. Te małe stworzenia naprawdę mogą napsuć krwi. Każdy z nas ma chyba przeżycia ze

Ukąszenia szerszenia przypominają wbijanie rozpalonego gwoździa „aplikacji” tak silny, że nie da się go porównać do użądleń podanych niżej owadów. Niektórzy opisują go jako wbicie gorącego, dużego gwoździa... Użądlenia szerszeni są bardzo groźne, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy uczuleni na jady owadów. Może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który jest stanem zagrożenia życia. Objawy tego wstrząsu to: spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, zimna i wilgotna

nia oddechu i serca. Jeżeli osoba uczulona dysponuje swoim zestawem leków przeciwwstrząsowych do stosowania właśnie w takich przypadkach, należy je podać. Gdy osoba nie jest uczulona, zwykle kończy się na rozległej opuchliźnie, zaczerwienieniu, swędzeniu i dużej bolesności. Jak powiedział nam Andrzej Szozda, rzecznik zamojskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, druhowie otrzymują

coraz więcej zgłoszeń w sprawie gniazd szerszeni. Tak było na przykład 19 lipca. Tego dnia strażacy trzykrotnie stawali oko w oko ze stadami szerszeni, które upodobały sobie Horyszów Ruski (gmina Miączyn), Mokre-Lipie (gmina Zamosć) oraz Wierzbie (gmina Łabunie). Przystępując do usunięcia gniazda owadów, strażacy zakładają ubrania pszczelarskie, udają się do gniazda w kilka osób jeden z mrożącą gaśnicą śniegową - do sparaliżowania owadów, jeden z grubym workiem lub specjalną skrzynką transportową i jeden ze specjalnym narzędziem do odcinania gniazda. Po jego opryskaniu „śniegiem” z gaśnicy, nakłada się na nie worek lub podkłada skrzynkę, odcina gniazdo, a worek szczelnie zawiązuje, zaś skrzynkę zamyka. Po tym straż wywozi owady w miejsca odludne, zalesione i wypuszcza. Rzadko są zabijane. Jak skorzystać z takiej pomocy? Najlepiej rano zadzwonić pod numer 998 i  zgłosić tam problem. Strażacy zjawią się wieczorem lub w nocy wtedy, gdy w gnieździe są wszystkie owady, więc nie ma powodu do paniki, że druhowie zapomnieli o nas. Straż pożarna zastrzega jednak, że generalnie obowiązek neutralizacji gniazd szerszeni należy do właścicieli budynków. Strażacy z reguły przyjeżdżają tylko tam, gdzie przebywają małe dzieci lub osoby starsze, czy też mające problemy z poruszaniem się.

Pomidorem go albo cebulą!

Na ukąszenia pomocne mogą być okłady z cebuli możemy zastosować obronę zapachową. Owady nie znoszą woni: goździków, eukaliptusa, pelargonii, listków laurowych, bazylii, lawendy, mięty, cytroneli, cedru i... pomidorów. Po usunięciu problemu owadów pozostaje zawsze problem ukąszeń. Zaprawieni wędrownicy, turyści oraz panie domu polecają najczęściej okłady z altacetu, zimne okłady żelowe oraz picie calcium, czyli rozpuszczalnego wapnia. Na podrażnioną skórę skuteczne też są kremy zawieracjące hydrocortison. Można też sobie radzić z tym sposobem gospodarskim. Do uśmierzenia piekącego miejsca można stosować okłady z plastra cebuli, lub surowego ziemniaka. Jednak gdy użądlenie jest umiejscowione na głowie lub szyi, nie ma co bawić się w znachora, lecz należy jak najszybciej skorzystać z porady lekarskiej. Jak wiadomo, aby zabić zdrowego czlowieka, musiałoby go użądlić co najmniej od kilkunastu do kilkudziesięciu owadów. Czasem jednak nawet jedno ukąszenie może być śmiertelne, a jak mówi stare porzekadło - strzeżonego Pan Bóg strzeże.

Jeśli jednak chcemy się zabezpieczyć przed atakiem komarów,

Daniel Czubara

REKLAMA

Komarów-Osada Informatyzacja gminy i urzędu

Komarów będzie pełen surferów W okolicach września i października w gminie Komarów-Osada będzie dostępny szerokopasmowy Internet. Nieco wcześniej cyfrową rewolucję przejdzie Urząd Gminy. Niebawem w Komarowie pojawi się specjalistyczny sprzęt, który pozwoli wszystkie sprawy załatwiać za pomocą kliknięcia myszką bez wychodzenia z  domu. Do czasu zanim zostanie on wdrożony w życie pracownicy przejdą szkolenia, jak efektywnie i skutecznie załatwiać sprawy drogą elektroniczną. Nowy system ma ułatwić załatwianie spraw w urzędzie. Wszystkie dane będą tak skatalogowane, by były łatwo dostępne drogą elektroniczną. Urzędnicy będą mieli dostęp do potrzebnych dokumentów dzięki kliknięciu myszką, a klienci będą obsługiwani szybciej i sprawniej.

Dzięki informatyzacji będą też mogli składać wnioski i pisma urzędowe przez Internet. Pozwoli to na likwidację kolejek, które niemal od początku administracji były koszmarem petentów. Nowy wygląd zyska również strona internetowa Urzędu Gminy, na której klienci znajdą m.in. niezbędne informacje na temat działalności urzędu i podległych mu jednostek oraz wskazówki, jak załatwić konkretne sprawy przez Internet. Mieszkańcy będą też mieć do dyspozycji w urzędzie dwa infomaty z  bezpłatnym dostępem do sieci. Najprawdopodobniej już od października z sieci szerokopasmowego Internetu Telekomunikacji Polskiej będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy. W ten sposób tradycyjna „papierowa” - forma załatwiania swoich spraw w urzędzie przejdzie do historii. rael


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

8

www.zamojska.com

POWIAT ZAMOJSKI

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Bortatycze Koło Gospodyń Wiejskich

Gospodynie z czwartym krzyżykiem 40 lat ma już Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach. Mimo kolejnych wiosen gosposie czują wigor i mają spory zapał do dalszej pracy. Jubileusz panie uczciły w remizie w Bortatyczach. W spo­t ka­n iu oprócz człon­kiń Koła wzięli udział: Ryszard Gli­w iń­ski - Wójt Gminy Zamość, Jerzy Sob­czuk - Wicesta­ ro­sta Powiatu Zamoj­skiego, Radni Rady Gminy Zamość, Soł­tysi, Prze­ wod­n i­czące Kół Gospo­dyń Wiej­ skich, zapro­szeni goście i  miesz­ kańcy Bortatycz. Słowo powi­ta­nia skie­ro­wała do wszyst­k ich Elż­bieta Siemko - Prze­w od­n i­c ząca Koła Gospo­dyń Wiej­skich w  Bor­t a­t y­ czach. Następ­nie, poprzez pre­zen­ta­ cję multime­dialną, zapre­zen­to­wana została histo­ria i róż­no­rodna dzia­łal­ ność Koła oraz zarys dzie­jów miej­ sco­wo­ści Bor­ta­ty­cze. Po pre­zen­ta­cji przy­szedł czas na życze­nia. W imie­ niu wła­snym i Samo­rządu Gminy

Zamość życze­n ia i podzię­ko­wa­ nia za aktywną dzia­łal­ność spo­ łeczną pań zło­żył Ryszard Gli­wiń­ ski - Wójt Gminy Zamość. Człon­ki­ nie Koła otrzy­mały rów­nież życze­nia od Jerzego Sob­czuka - Wice­sta­ro­sty Powiatu Zamoj­skiego, prze­wod­n i­ czą­cych innych Kół i dru­hów stra­ ża­ków Ochot­n i­czej Straży Pożar­ nej w Bor­ta­ty­czach, z któ­rymi Koło współ­pra­cuje. Wiersz z oka­zji jubi­ le­uszu napi­sał i odczy­tał Hen­r yk Łukasz­czuk soł­tys Sitańca Wolicy. Wszy­scy zaśpie­wali dla pań „Sto lat!” i spró­bo­wali jubi­le­uszo­wego tortu. Koło Gospo­dyń Wiej­skich w Bor­ ta­t y­c zach powstało w  1971 roku z  ini­c ja­t ywy Bar­b ary Pał­c zyń­ skiej, pierw­s zej prze­w od­n i­c zą­ cej Koła, która peł­n iła tą funk­cję przez 30 lata. Koło liczy 27 człon­ kiń. Panie, które na początku swo­ jej dzia­łal­no­ści orga­ni­zo­wały kursy kuli­n arne, masar­s kie, spro­w a­ dzały sadzonki krze­wów i drzew

Członkinie Koła Goispodyń Wiejskich w Bortatyczach owo­co­w ych. Przy­go­to­w y­wały przy­ ję­cia cho­in­kowe, spo­tka­nia z oka­zji Dnia Dziecka, brały udział w pra­ cach spo­łecz­nych przy powsta­ją­ cej kaplicy i remizie. Działal­ność człon­kiń Koła Gospo­dyń Wiej­skich

jest róż­n o­r odna. Biorą udział w Dożyn­kach Para­fial­nych, Gmin­ nych, Powia­to­w ych, anga­ż ują się w przygotowanie wieńca dożyn­ko­ wego i sto­iska pro­mu­ją­cego sołec­ two. Orga­ni­zują spo­tka­nia sołec­kie

- opłat­kowe i kar­na­wa­łowe z oka­zji Dnia Kobiet. Współor­ga­ni­zują zaję­ cia dla dzieci i mło­dzieży pod­czas ferii zimo­w ych i waka­cji. red.

Szczebrzeszyn Odsłonięcie pominka chrząszcza

Komarów-Osada Piknik rodzinny

Chrząszcz razy dwa

Uśmiech lata w Komarowie 17 lipca w Komarowie - Osadzie odbył się Piknik Rodzinny pod nazwą „Komarowski Uśmiech Lata”. Jego Organizatorami byli: Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie. Po d c z a s pi k n i k u w y s t ą pi ły zespoły śpiewacze: Ruszczyźnianki, Woliczanki, Klub Seniora „Legenda” oraz Borowianki. Wystąpił również zespół „Gdzie diabeł nie może…”. Mogliśmy też obejrzeć pokazy karate w wykonaniu Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Odbył się także konkurs kulinarny „Smaki Komarowa”, w którym wzięło udział sześć Kół Gospodyń Wiejskich z  terenu Gminy Komarów. Były to KGW Ruszczyzna, Wolica Śniatycka, Antoniówka, Dub, Komarów Wieś oraz Klub Seniora „Legenda”. Komisja w  składzie: Wiesława Sień kowska - Wójt Gm i ny

Odsłonięty pomnik chrząszcza 23 lipca, podczas X Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk 2011” został uroczyście odsłonięty pomnik „Chrząszcza” na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie. Autorem pomnika jest Zygmunt Jarmuł - znany artysta ze Szczebrzeszyna. Odlew z brązu został wykonany w pracowni prof. Karola Badyny w  Krakowie. Uroczystość rozpoczęła się występami zespołów z Serbii i Kolumbii. Następnie głos zabrał Burmistrz Szczebrzeszyna

Komarów, Iwona Pełypyszyn Dyrektor SOK, Agnieszka Górska - sołtys Komarowa, Katarzyna Portka - zdobywczyni 8. miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorów w podnoszeniu ciężarów w kategorii powyżej 75 kg i  Antoni Stecko - członek zespołu Mayer House, wyłoniła z 29 potraw zgłoszonych do konkursu dwie, które zajeły oba pierwsze miejsca. Były to potrawy: „Dziczyzna w  kurkach” z  Koła Gospodyń Wiejskich w Dubie oraz „Kiełbasa komarowska” Klubu Seniora „Legenda”. Dwa pierwsze miejsca otrzymały nagrody pieniężne w kwocie 500 zł, pozostałe koła po 300 zł. Dla najmłodszych i nie tylko, odbyły się konkursy sprawnościowe z nagrodami. Dzieci mogły poskakać na trampolinie, pozjeżdżać na zjeżdżalniach, dmuchanych zamkach oraz pojeździć samochodzikami. Imprezę zakończyła wieczorna zabawa pod gwiazdami z zespołem Mayer House. red.

Łabunie Piknik rodzinny w Barchaczowie Marian Mazur, który podkreślił rolę pomnika dla rozwoju turystyki na terenie gminy. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę m.in. na znaczenie lokalnych, charakterystycznych symboli, takich jak pomniki, w promocji miast na terenie województwa lubelskiego. Po wystąpieniach Burmistrz, Wojewoda oraz Autor pomnika dokonali przecięcia wstęgi, a dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie odsłoniły pomnik ukryty w wiązkach trzcin. Następnie Joasia Brożek

z Przedszkola w Szczebrzeszynie przy dźwiękach skrzypiec wyrecytowała znany wiersz Jana Brzechwy, który był inspiracją do powstania pomnika „Chrząszcza”. Na skrzypcach grał Wiktor Banach, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie. Po odsłonięciu pomnika i odśpiewaniu przez dzieci piosenki o Szczebrzeszynie, wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Domu Kultury, a następnie Szczebrzeska Kapela Podwórkowa. Uroczystości trwające do północy zakończył występ zespołu „Babska Biesiada”. red.

Bawili się z rodzinami Występy zespołów ludowych oraz pokazy wyrobów artystycznych - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały uczestników pikniku rodzinnego mieszkańców gminy Łabunie, który odbył się 24 lipca w Barchaczowie. Były różnego rodzaju g r y i  zabawy dla dzieci i  uczestników pikniku, a czas wolny umiliły występy ludowych artystek z Koła Gospodyń Wiejskich

z gmin Łabunie i Komarów-Osada. Swoje wyroby zaprezentowali wytwórcy rękodzieła ludowego z  Barchaczowa: Anna Bobczuk oraz Jan Mazurek. Oprócz tego w ramach akcji „Razem łatwiej iśc po zdrowie” organizatorzy przeprowadzili pokaz ratownictwa medycznego i uczyli zebranych na pikniku zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nieszczęść lub wypadków. rael


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

HISTORIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Pod koniec kwietnia 1950 roku wieczore, do jego mieszkania wtargnęło czterech uzbrojonych ubowców. Oświadczyli, że jest aresztowany. Zawieźli go do gmachu wrocławskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Po kilku dniach przetransportowano aresztowanego do Zamościa, skąd rozesłano za nim listy gończe. W zamojskim UB potraktowano byłego dowódcę „Wikliny” jako groźnego przestępcę. W celi tym razem nie było szczurów. Nazajutrz zaprowadzono go na przesłuchanie. Prokurator zaczął odczytywać akt oskarżenia. Była to długa litania przestępstw z bronią w ręku, o których „Ryszardowi” nawet się nie śniło. Jednakże z zaciekawieniem przysłuchiwał się tym zarzutom. Na koniec prokurator, zmęczony czytaniem, podsumował: - Moglibyście tego wszystkiego uniknąć, gdybyście się w swoim czasie ujawnili. „Ryszard” sądził, że się przesłyszał i poprosił o powtórzenie ostatniego zdania. Kiedy prokurator

9

Uwolnienie aresztowanych z zamojskiego UB - część trzecia ostatnia W poprzedniej części tej historii Witold Hryniewiecki opowiadał o tym, jak dowódca oddziału „Wiklina” Armii Krajowej - Józef Kaczoruk ps. „Ryszard” po ujawnieniu się w 1945 roku w poszukiwaniu pracy zawędrował aż do Wrocławia. Dziś publikujemy finał losów partyzanta.

powtórzył, w pierwszym momencie zaniemówił z wrażenia. Kiedy wreszcie doszedł do siebie, wyjaśnił, że nie rozumie podsumowania, ponieważ ujawnił się pod koniec 1945 roku. Z kolei prokurator żachnął się i zażądał zaświadczenia o ujawnieniu. „Ryszard” odpowiedział, że znajduje się wśród innych zabranych mu podczas rewizji dokumentów. Po odszukaniu i przejrzeniu zaświadczenia, prokurator oświadczył: - Jest pan wolny. Z miejsca odesłał wrocławską eskortę. Po czym maszynistce kazał napisać postanowienie (z 8 maja 1950 roku), że Józef Kaczoruk okazał zaświadczenie o ujawnieniu się w Komisji Likwidacyjnej byłej AK 12 listopada 1945 roku, a co za tym idzie, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność z czasu do dnia ujawnienia. Ponadto okazał dowody, że od grudnia 1945 roku przebywa we Wrocławiu, gdzie pracuje w Dyrekcji Okręgowej

Poczty i Telegrafów. W związku z tym „postanawiam wypuścić wymienionego Józefa Kaczoruka wobec braku podstaw i odwołać rozpisane za nim listy gończe. W i c e p r o k u r a t o r ( - ) W. Męczański”. „Ryszard” wykorzystał okazję pobytu w Zamościu (do którego miał zamknięty dostęp), po czym powrócił do Wtocławia. Wkrótce, za namową kolegów z liceum, podjął wieczorowe studia politechniczne w ramach N.O.T., które ukończył 19 września 1955 roku, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego. W międzyczasie w lutym 1952 roku po raz czwarty został aresztowany przez wrocławskie UB podczas sfingowanej delegacji służbowej. W nocy na ulicy czekało na niego trzech „smutnych panów” i osadzili go w areszcie. Jak zwykle w takiej sytuacji, nie wiedział o co im chodzi. Przesłuchanie trwało bez przerwy przez kilka dni i nocy. Kazano mu ciągle pisać życiorysy ze swojej

działalności. Kiedy zasypiał, oblewano go zimną wodą. W końcu nie potrafił już ani myśleć, ani tym bardziej sklejać zdań. Dowiedział się wreszcie, że jest podejrzany o przynaleźność do organizacji „Wolność i Niezawisłość”. Ubowcy opierali swój zarzut na fakcie, że w roku 1950 odwiedzili go i przenocowali: Marian Pilarski „Grom”, Mieczysław Dziduch (wtyczka w WiN-ie), oraz „Czad”. Wymienieni byli czołowymi działaczami WiN-u na byłych terenach działania „Wikliny”. Bezpieczniacy wyciągnęli wniosek, że skoro przyjechali do niego aż z Zamojszczyzny, to zapewne i „Ryszard” należał do tej organizacji, a nie wykluczone, że zdalnie kierował organizacją „WiN-u” na tamtych terenach. „Ryszard” kategorycznie zaprzeczał stawianym zarzutom. Podczas męczących przesłuchań, jeden ze śledczych przyznał, że posiada protokół z zeznań dwóch oskarżonych na okoliczność pobytu

we Wrocławiu. I nie wiadomo czy z głupoty, czy też celowo zacytował urywek zeznania „Groma”: „[...] słuchaj Józek (dot. „Czadu”), tylko nie mów „Ryszardowi” o WiN-ie”. Ubowcy sprawdzili listę obecności „Ryszarda” w pracy w dniu odjazdu gości. Na koniec komendant wrocławskiego UB podsumował: - Macie jeszcze i tym razem pozytywne alibi, ale jak ponownie dostaniecie się tu, to będzie już z wami koniec... Nadszedł rok 1956, a z nim szereg zmian politycznych. Do władzy powrócił odsunięty i internowany Władysław Gomułka. Z więzień powypuszczano bezprawnie uwięzionych, a część deportowanych do sowieckich łagrów ludzi powróciła do kraju. Niestety zaszczepiona wrogość do AK-owców wśród władz wyższych i niższych pozostała i wciąż owocowała w różnych rozmiarach i nasileniach....

Witold Hryniewiecki

Historia

Nasze małe ojczyzny - Gmina Zamość Nie zawsze znamy historię własnych okolic. Z tego względu na łamach Zamojskiej publikujemy rysy historyczne miejscowości powiatu zamojskiego. W pierwszej kolejności prezentujemy Gminę Zamość. Pierwsi ludzie pojawili się na terenach obecnej gminy Zamość około 5 tysięcy lat przed naszą erą, czyli w środkowej epoce kamiennej. Ślady obozowiska z tego okresu znalezione zostały w Wólce Wieprzeckiej. O stałej obecności osad ludzkich na tym obszarze świadczą znaleziska z późniejszego okresu. Natrafiono na nie m.in. w Bia ło brze gach i Topornicy, gdzie odkryto cenne cmenta rzysko kultury cera miki malowa nej. W wielu miejscowościach, np. w Pniówku i Wysokiem, natrafiono na zabytki z epoki brązu. Kurha nowe pochówki z tego okresu znajdują się m.in. w okolicach wsi Hubale, Chyża i Pniówek. Wła ścicielami obszaru, na którym po latach powstała gmina Zamość, byli w XIV wieku Gorajscy, a później m.in. NiemierzowieOstrowscy i Górkowie. Ich herbem był srebrny gryf na czer wonym tle, wyła niający się zza złotego mostu. Obec nie jest on her bem Gminy Zamość. Most, umieszczony w herbie, podkreśla związki gminy z miastem, któ rego pier wotna nazwa brzmiała „Zamoście”. Ze względów

Herb Gminy Zamość prestiżowych, jak i ze względu na bogate dzieje okolicznych miejscowości, częstokroć daw niejsze od Zamościa, zasad nym było nawiąza nie do najdaw niejszych rycersko-szlacheckich wła ścicieli tych obsza rów w średniowieczu, w czasach panowania polskiego, czyli od XIV i XV wieku. Z uwagi na bliskość miasta Zamość, nie pomi nięto też związków z het mańskim grodem. Od XVI wieku nie po dziel nymi panami tych ziem stali się Zamoyscy. Podstawy potęgi tego rodu stworzył Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny Zamoyski, urodzony w 1542 roku w obronnym zameczku w Skokówce. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi w XVI-wiecznej Polsce. Kierował polityką Rzeczpospolitej za panowa nia kilku monarchów. Był też wiel kim mecena sem kultury i nauki. W skład jego majętności — Ordy nacji Zamojskiej - wchodziło

w 1605 roku pięć miast i 149 wsi. Stolicą ordynacji był Zamość, założony przez Zamoyskiego w 1580 roku na gruntach wsi Skokówka oraz na części gruntów Kalinowic. Zamość, zbudowany według projektu włoskiego architekta Bernarda Morando, był ważnym ośrod kiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym, a jednocześnie silną twierdzą. Swobodny roz wój Zamościa i okolicy nastąpił z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a w szczególności po II wojnie światowej. Gminy, jako jed nostki admini stra cyjne, utwo rzone zostały uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 roku. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Naro dowej 5 paździer nika 1973 roku w sprawie zniesienia, zmiany gra nic, sie dziby i nazw niektórych gmin w województwie lubelskim przenie siono siedzibę gminy Mokre do Zamościa i zmieniono nazwę na Gminę Zamość. Uchwała weszła w życie 12 października 1973 roku. Tę datę przyjmujemy za datę powsta nia Gminy Zamość. Uchwałą powyższą przyłączono również do Gminy Zamość z gmin Łabunie i Sitno miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Pniówek, Wólka Panieńska i Szopinek. Pierw sza sesja Gmin nej Rady Narodowej w Zamościu odbyła się 17 grudnia 1973 roku. Jej przewodniczącym był Mieczysław Wróbel

z Pło skiego, a zastępcami Przewod niczącego - Mar cin Olchowski z Wólki Wieprzeckiej i Janusz Mogiel nicki, wówczas miesz kaniec Hubal. 6 stycz nia 1975 roku Przewodniczącym Rady wybrano Jana Jakubowskiego. Pierwszym Naczelnikiem Gminy Zamość został Emilian Barański. Kolejna ważna data w historii Gminy Zamość to 2 lipca 1976 roku. Tego dnia przestały istnieć gminy: Zawada i Wysokie, a miejscowości wchodzące w ich skład przyłączone zostały do Gminy Zamość. Była to decy zja wynikła z Roz porządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 24 czerwca 1976 roku. Efektem powyż szej decy zji było połączenie składów osobowych Gminnych

Rad Narodowych. Pierwsza sesja „potrójnej” rady odbyła się 16 lipca 1976 roku. Druga kadencja Gminnej Rady Narodowej w Mokrem trwała od 1978 do 1984 roku. Przewodniczącym Rady począt kowo był Jan Jakubowski. 8 grudnia 1980 roku na stanowisku tym zastąpił go Roman Zychowicz z Zawady. Naczelnikiem Gminy był nadal Emilian Barański. 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. Utworzyła ona gminy jako podstawowe ogniwa podziału terytorialnego odrodzonej Polski. Gminy otrzymały podmiotowość prawną, a mieszkańcy możliwość demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządowych organów. red.

Zamosc-dawniej.pl

Sklep PSS na rogu ówczesnych ulic: Róży Luksemburg (dzis. Peowiaków) i Lubelskiej (dzis. Piłsudskiego) ok. 1985 roku, fot. M. Siegienczuk


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

9 772080 32000

10

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać moşna najczęściej podróşnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz równieş młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, şe nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami�. STRONA www.zamojska.com

07

amo ska NIEZALEĹťNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

reklama

KF

KANCELARIA

FINANSOWA

Ireneusz MOŠODECKI ul. Lwowska 2 Zamość tel. 84 - 6397250

Zamość Ku czci poległych

U B E Z P I E C Z E N I A Poradnie:

Ortopedyczna –(NFZ) komunikacyjne – domów - na şycie – emerytalne inwestycyjne

gotĂłwka -

Psychologiczna (NFZ) Marek KAŚMIERCZAK tel. 695 764 696 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna konsolidacja - kredyty samochodowe Ginekologiczna - leasing Laryngologiczna Neurologiczna Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med� Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miaşdşycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med� NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

K R E D Y T Y

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złoşenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

   

   

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złoşenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miaşdşycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med� toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

ZDROWA STOPA

CERTYFIKAT

Prywatna Nocna alkoholu iOdtruwanie Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med� Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i ĹšwiÄ…teczna Pomoc Medyczna

OCZYSZCZALNIE NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 EKOLOGICZNE tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 18 - 23 Szwedzkie II generacji, Soboty, niedziele i święta: 8 - 22 z modułami IN-DRÄN 00

00

00

00

- Na kaşde warunki gruntowe - Pojedynczy drenaş – tylko 5-10 mb! - Niskie koszty eksploatacji -(bezobsługowe, bez bioaktywatorów) F.H.U. BOBSERWIS TEL. 504-196-056

Gazeta NIEZALEĹťNY TYGODNIK

amo ska POWIATU ZAMOJSKIEGO

, tel

www.zamojska.com

Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogródkiem po wymianie okien. Zamość, ul. Infułacka tel. 502 604 700

Nie tylko kalendarz Stowarzyszenie Gospodarcze „Profit Club� zaprasza do nawiązania współpracy redakcyjno - reklamowej. Stowarzyszenie przygotowuje wydanie kalendarza dla biznesu, samorządu i nie tylko - „Zamojski Kalendarz Kulturalno - Gospodarczy 2012�. Ideę wspierają - Urząd Miasta Zamość i Starostwo Powiatowe w Zamościu. Będzie to największe przedsięwzięcie edytorskie w regionie zamojskim, zawierające kompletną listę wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych miast, gmin, instytucji, obiektów turystycznogastronomicznych oraz przedsiębiorstw Zamojszczyzny. Waşnym akcentem merytorycznym są prezentacje i informacje samorządów. Z uwagi na priorytet informacyjny przewidziano 80 reklam całostronicowych oraz 240 modułów. Kalendarz ma charakter firmowego notatnika. Stanowić będzie codzienne narzędzie pracy oraz elegancki prezent. Zostanie wydany w kolorze, w twardej eleganckiej oprawie. Firmy, które podejmą współpracę reklamową, otrzymają stosowną ilość kalendarzy w formie bonifikaty. Takşe mieszkańcy naszego Regionu, będą mogli je nabywać w bardzo preferencyjnej cenie.

Korzyści dla reklamodawcy: Niski koszt reklamy – kompensowany stosowną ilością kalendarzy do własnych potrzeb. Ponadregionalny zasięg - z uwagi na zwyczaj obdarowania swoich kontrahentów. Zróşnicowany odbiorca (pracownicy urzędów, firm i ich partnerzy zewnętrzni, mieszkańcy) Prestiş - Wasza indywidualna strona tytułowa na otrzymanych egzemplarzach. 12 miesięczny efekt reklamowy. Bieşąca informacja o wszystkich regionalnych wydarzeniach.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu. Pełne informacje na www.kalendarzeregionow.pl

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m Dziedzictw REKLAMA


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

TVK ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Informacje Telewizji Kablowej Zamość Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

Nowy rok szkolny tuż tuż... Nieuchronnie zbliża się rok szkolny, w związku z czym rozpoczął się sezon na zakup książek, podręczników i innych artykułów szkolnych. Rodzice oraz uczniowie pojawiają się w księgarniach, aby skompletować szkolną wyprawkę. W porównaniu do roku poprzedniego ceny podręczników są wyższe, co sprzedawcy tłumaczą wprowadzeniem 5% podatku VAT. Szczególnie drogie są książki językowe, których cena uzależniona jest od wydawcy, poziomu, czy rodzaju szkoły. - Ceny podręczników różne. Książki do szkoły podstawowej kosztują ok 60 złotych, natomiast cena książki do gimnazjum to ok. 70 złotych – poinformowała nas

Ewa Konarska-Przesmycka z księgarni Polanglo. W związku ze zwiększonymi cenami książek klienci muszą bardziej skrupulatnie i rozważnie dokonywać swoich wyborów. Zdarza się, że kupują książki w kilku turach. - Klienci zwykle kupują całe komplety, jednak zdarza się również, że z powodu ciężkiej sytuacji finansowej kupują cześć książek w jednym miesiącu i kolejną część w drugim. Zaczynają od książek, które są im najbardziej potrzebne – powiedział Mateusz Bil z księgarni Antykwariat. Ponadto zdarza się, że z powodu zmian, książki z roku poprzedniego nie nadają się już do użytku i klienci

są zmuszeni do zakupu całkowicie nowych – W ciągu dwóch lat dokonano zmian w książkach do pierwszej klasy szkoły podstawowej i do pierwszej klasy gimnazjum, nie mówiąc o tym, że trzecie klasy szkoły podstawowej i trzecie klasy gimnazjum idą zmianami programowymi w tym roku – poinformowała nas Małgorzata Szcześniakowska z księgarni Zamościanka. Częste zmiany podręczników powodują niezadowolenie i irytację klientów. Jednak pomimo tegorocznych utrudnień, w zamojskich księgarniach utrzymuje się ruch, a plecaki naszych pociech wcale nie będą lżejsze. Małgorzata Łysiak

Jak co roku, czeka nas wzrost popytu na podreczniki szkolne

Strefa ekonomiczna Zamość to regionalny ośrodek usługowy w południowej części województwa lubelskiego. Znaczny udział w gospodarce miasta przypada na usługi w branżach okołoturystycznych i handlu. W 2007 roku, na prośbę potencjalnych inwestorów, rozpoczęto rozmowy z agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającą Milecką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Celem rozmów było utworzenie takiej podstrefy w Zamościu. Firmy w listach intencyjnych wskazywały strefę mielecką jako zarządzającego. W czerwcu 2009 roku została powoła na Specja l na St refa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec

Już niedługo pojawią się tu inwestorzy

– Podstrefa Zamość. Niedawno zakończyły się prace przy budowie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Szczebrzeskiej. Jest to droga, która będzie służyła przedsiębiorcom. W tej chwili jeden z inwestorów rozpoczyna prace budowlane na swojej działce. Jest firma Polish Enegry Partners, która będzie produkowała pelet na potrzeby elektrowni w Połańcu. Przygotowany jest już grunt pod budowę hali produkcyjnej, która powinna powstać do końca roku – poinformował nas Karol Garbula, sekretarz Miasta Zamość. Na terenach Podst ref y Ekonomicznej Zamość pracę

będą rozpoczynali inni inwestorzy. Do ich dyspozycji oddane są działki położone przy ulicy Szczebrzeskiej, tzw. Kompleks Szczebrzeska oraz przy ulicach Starowiejskiej i Kolińskiego, tzw. Kompleks Starowiejska. Dla naszego miasta oznacza to przede wszystkim szansę na powstanie nowych miejsc pracy. Dotychczas aż 14 tysięcy osób z 18 tysięcy zatrudnionych pracuje w usługach. Przy produkcji przemysłowej pracują niecałe 4 tysiące osób. Dzięki podstrefie ekonomicznej pojawiają się szanse na poważne zmiany. Malwina Muzyczka

Roztocze Love, Peace and Happiness!

Hippisi wracają na Roztocze W Starej Hucie koło Krasnobrodu na Roztoczu powstała Szkoła 69 - klub dla wszystkich, którym bliskie są hasła Love, Peace and Happiness! Tutaj legendarna przeszłość kultury hipisowskiej łączy się z dniem teraźniejszym. Szkoła 69 została stworzona z  myślą o  ludziach, którzy tęsknią za prawdziwą muzyką, nietuzinkowym riffem gitarowym Hendrixa i  chrypliwym głosem Joplin. Wnętrze klubu zaprojektowane zostało w  dwóch konwencjach: ruchu hipisowskiego w połączeniu ze stylem tradycyjnej szkoły z lat 60. i 70. - To miejsce dla wymagających, którzy cenią sobie kreatywność, innowacyjność i niebanalną

sztukę - mówi Urszula Czekirda, manager klubu. Ten w letnie piątkowe i sobotnie wieczory zaprasza na koncerty, projekcje filmowe czy przeglądy zdolnych młodych artystów. Najbliższa impreza już w ten weekend - wstęp wolny. Podstawową działalnością Szkoły 69 są imprezy i koncerty zamknięte, urodziny, bankiety, imprezy firmowe i zwariowane wesela w stylu lat 60. Dobrze zaopatrzony bar w nietuzinkowe alkohole - również te z najwyższej półki w najniższych cenach - klimatyczny wystrój i doskonała muzyka gwarantuje niezapomniane przeżycia. Szkoła 69 wychodzi także poza klubowe mury. Jest współorganizatorem i sponsorem wielu wydarzeń muzycznych w  regionie. Podczas Letniej Akademii

Filmowej w Zwierzyńcu (5-15 sierpnia) “Szkoła 69” zorganizuje koncerty w zwierzynieckim amfiteatrze, gdzie wystąpią zespoły Disperse, Kruk, Piorama, Rotten Bark (uczestnik programu telewizyjnego Must be the music - Tylko muzyka) oraz The Postman - sławni Beatlesi z  Polkowic. Kinomani i uczestnicy koncertów będą mieli także okazję do degustacji oryginalnych czeskich, niepasteryzowanych piw. Dodatkową atrakcją będą wieczorne kursy stylizowanego na lata 60/70 londyńskiego piętrusa - Hipibusa, który zawiezie LAFowiczów do klubu w Starej Hucie. Tam zabawa potrwa do samego rana. Trzy dni po zakończeniu LAF-u hippisi z Krasnobrodu pojawią się na Cieszanów Rock Festiwalu (19-21 sierpnia). Tutaj Hipibus posłuży jako

Przez wakacje Hippibus będzie przemierzał Roztocze festiwalowy klub, miejsce spotkań organizatorów i zespołów z mediami. Podczas festiwalu na zakończenie

pierwszego dnia koncertów wystąpi także zespół Disperse - podopieczni red. Szkoły 69.


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

12

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Zamość Rozmowa Tygodnia

Pomoc PFRON-u częściej jest dla pracodawców niż niepełnosprawnych Druga część rozmowy z Marią Król - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Robert Marchwiany: - Czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powi­ nien w ogóle istnieć? Niedawno ustalono, że tak będzie na pewno do 2015 roku. Maria Król:- Ustawa przedłużająca byt PFRON jest w trakcie prac sejmowych, więc jak na dziś to jeszcze nie pewnik. Sama o to walczyłam, aby przetrwał. Całą jesień jeździłam w tej sprawie na posiedzenia komisji sejmowych. To jest wprawdzie bardzo złożony temat, ale spróbuję go wyjaśnić. PFRON powinien istnieć bezwzględnie jeszcze jakiś czas w miarę wzrastania świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności samorządów i władzy publicznej za wsparcie osób niepełnosprawnych i zwiększanie ich uczestnictwa w życiu publicznym. Póki ta świadomość jest niska i wszyscy robią to uznaniowo i z dobrej woli, a nie w związku z przestrzeganiem prawa, musi istnieć mechanizm finansowy i programowy, który ratuje tych niepełnosprawnych przed obojętnością samorządów. Tak uważam, bo wiem jaka jest sytuacja w większości samorządów i urzędów. Gdyby Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ustaliła terminy czasowe dochodzenia do poszczególnych zapisów co się niepełnosprawnym od państwa należy i gdyby jeszcze dodatkowo podpisała protokół fakultatywny, który pozwalałby osobie niepełnosprawnej dochodzić swoich praw sądownie, wtedy PFRON prawdopodobnie nie musiałby istnieć, bo za każdą dyskryminację wszyscy mogliby ponosić odpowiedzialność. Jeżeli więc dziecko nie miałoby dostępu do szkoły, to rodzice skarżyliby miasto i miasto płaciłoby takie kary, że lepiej byłoby zrobić szkoły wszystkie dostępne. Jeżeli student nie mógłby iść na uczelnię, to by ją skarżył - jak to jest w USA - i uczelnia wolałaby zrobić wszystko, aby nie było możliwości zaskarżenia jej. Natomiast nasza świadomość wciąż jest taka, że wspieranie osób niepełnosprawnych i udostępnianie im uczestnictwa w życiu publicznym leży w dobrej woli, uznaniowości, dobrej chęci lub nie i to można łatwo zauważyć. Tam, gdzie samorządy mają dobrą wolę, to coś się dzieje, a tam, gdzie jej nie mają, to się nic nie dzieje. Tak samo jest z działalnością organizacji pozarządowych - gdzie są, tam coś się organizuje, ale jeśli ich nie ma, to nie dzieje się nic. PFRON wspiera obecnie całą infrastrukturę, która stworzyły w Polsce organizacje pozarządowe. On jest jedynym wsparciem finansowym dla setek ośrodków, jakie powstały dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wielu innych inicjatyw, jakie powstały dzięki tym organizacjom. Tymczasem tak naprawdę powinny to robić samorządy z własnych pieniędzy

i rząd, ale tego nie robią, więc robi to PFRON. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, a jednocześnie niewielka część budżetu PFRON-u, bo tak naprawdę na rehabilitację społeczną idzie kilkaset milionów złotych, a budżet tej instytucji to 5 miliardów. Na co idzie pozostała część? Otóż te pieniądze idą na kluczowe zadanie, czyli na tak zwaną aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, głównie na dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Czy jednak to są osoby niepełnosprawne? Połowa z tych, z powodu których idzie to dofinansowanie do pracodawców, czyli biznesmenów, którzy ich zatrudniają, to są osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. W Polsce jest tak nieuporządkowana sprawa wydawania orzeczeń, że ja jako lekarz, gdyby mnie poproszono, to mogłabym dać każdemu Polakowi co najmniej lekki stopień i uzasadniłabym to medycznie, przez co wszyscy kwalifikowaliby się do tego dofinansowania, ale gdybyśmy wystandaryzowali ocenianie funkcjonowanie tych ludzi w oparciu o tak zwaną Międzynarodową Klasyfikację Niepełnosprawności, Funkcjonowania i Zdrowia (ICF), gdzie ocenia się, czy rzeczywiście dane schorzenie przeszkadza danej osobie na przykład w pracy, to okazałoby się, że 80 procent tych orzeczeń nie ma sensu. Myślę, że 20 procent byłoby tylko takich, którym rzeczywiście należałoby pomóc w pracy stwarzając odpowiednie warunki. Reszta to osoby, które sobie radzą, jak każdy przeciętny pracownik, a pracodawca bierze te pieniądze dodatkowe jako zysk w zakładach pracy chronionej, na przykład w firmach ochroniarskich. Dla biznesmenów są po prostu zyskiem. Dodajmy, że w Polsce wcale nie ma 5 milionów niepełnosprawnych, żeby była jasność. Jestem przekonana, że przez to, iż nie ma właściwej definicji niepełnosprawności i właściwego orzekania do celów zatrudnienia, ta liczba jest bardzo naciągnięta. - A czy nie jest trochę tak, że te dofinansowania do pensji to jest w ogóle wadliwy pomysł? - Na 100 procent jest to wadliwy pomysł. - W każdym razie chodzi mi o to, że w gruncie rzeczy każdy może znaleźć sobie zawód, który tę niepełnosprawność omija. - Oczywiście, że tak! Oczywiście, że mógłby znaleźć zawód. Przynajmniej teoretycznie, bo w rzeczywistości zależy to od sytuacji kraju, regionu, miasta, od poziomu bezrobocia… Przytoczę przykład astrofizyka Stephena Hawkinga, który choruje na stwardnienie zanikowe boczne, nie mówi, oddycha przez respirator i siedzi w wózku, pracuje intensywnie i wykłada. Jestem pewna, że w USA nikt nie bierze dodatku do jego wynagrodzenia. To jest znów myślenie przedmiotowe, że niepełnosprawny jest zatrudniony u dobrego pracodawcy i ten pracodawca musi wziąć jakąś rekompensatę za to, że tego biednego i kulawego zatrudnił, a kulawy nie przynosi przecież żadnego pożytku

i w ogóle jest obciążaniem. Tylko, że to nie jest po to, by pomóc niepełnosprawnym, ale po to, by bogacili się ci pracodawcy. Wiele fortun zostało zbitych przez firmy, które nabrały kapitału dzięki środkom dofinansowanym do wynagrodzeń z PFRON. Wielkie firmy ze znanymi nazwiskami - mam na to dowody - dostają po 3 miliony złotych miesięcznego dofinansowania, a są to firmy ochroniarskie. Jak ochroniarz może być niepełnosprawny w grupie szybkiego reagowania? Może być oczywiście kilka takich osób na przykład

jest mu potrzebny wygodny fotel i dłuższa przerwa na odpoczynek. Przychodzi jeszcze ktoś, na przykład niewidomy i mówi, że jest mu potrzebny komputer z nakładką z linijką z alfabetem Braille’a, bo to normalnie jest za drogie i oni wtedy mówią „Proszę bardzo”. Ktoś jeszcze inny przychodzi i mówi, że on właściwie potrzebuje szkolenia, aby trener pracy popracował z nim w McDonaldzie, aby tam się nauczył wszystkiego co trzeba. I to właśnie jest zindywidualizowana pomoc państwa, a nie, że dożywotnio PFRON

aktywni? Przesiedziałam z nimi po kilkanaście godzin na komisjach. Mnie już wszystko bolało, a oni tam troszkę się na tych wózkach pokręcili i dalej pracowali. Cały czas jeżdżą, spotykają się, pracują, ale co im jest potrzebne? Wózek elektryczny, dostosowany Sejm i samochód, czasem może jakiś asystent, być może skrócony czas pracy, choć oni z niego i tak nie korzystają. Marszałek Sejmu nie bierze do ich diety poselskiej żadnego dofinansowania z PFRON-u. Tak więc te dwie osoby nie mają ograniczeń w aktywności publicznej. Mają w aktywności sportowej, w przemieszczaniu się, jeżeli Sejm byłby niedostosowany, to mieliby oni problem, ale nie mają go w aktywności na forum publicznym, bo po prostu nie mają barier intelektualnych. - A jak Pani ocenia ich inicja­ tywę - zakończoną zresztą suk­ cesem - dobudowania niższej try­ buny sejmowej, aby mogli prze­ mawiać stamtąd, a nie z końca sali? Czy to było potrzebne?

Maria Król do obsługi komputera, ale większość firm ochroniarskich to są grupy szybkiego reagowania. To jest na pewno oszustwo, które kiedyś wyjdzie na jaw i ktoś kiedyś to odkłamie. Myślę, że rozwiąże to dyrektywa unijna o pomocy de minimis, w sprawie której Polska musi się opowiedzieć właśnie do 2015 roku. Wtedy właśnie się okaże, że ci biznesmeni nie mogą tak wielkiej pomocy publicznej od państwa otrzymywać i myślę, że takim zakładom pracy chronionej będzie groził upadek. Mogą wtedy pozostać typowe spółdzielnie inwalidzkie, gdzie 70 procent załogi stanowią naprawdę ciężko niepełnosprawne osoby - na przykład niewidome.

płaci twojemu pracodawcy co miesiąc ileś tam tysięcy złotych. Są też takie firmy, znam taką jedną z Podkarpacia, która zatrudnia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w domach i tylko tam. One mają własne komputery i dostają tylko płytkę z programem komputerowym i sprawdzają na polskich stronach internetowych przetargi, nie dostają od tego pracodawcy nic, za to on sam otrzymuje kasę w wysokości 180 procent najniższego wynagrodzenia za każdą osobę co miesiąc.

- A czy wobec tego nie należa­ łoby zrobić innej rzeczy, czyli zre­ dukować opłaty, jakie przedsię­ biorcy muszą ponosić na PFRON? Na przykład PKP LHS płaci na to rocznie ponad milion złotych, a PKP PLK nawet trzy miliony.

- Tylko pensję, ale te pieniądze powinny być przeznaczane na dostosowanie stanowiska pracy i wyrównywanie utrudnień związanych z niepełnosprawnością, jeżeli to są sprawni umysłowo paraplegicy. Ci informatycy i matematycy siedzą we własnych domach i mają własne komputery dostając jedynie tę płytkę z programem, o czym już wspomniałam. Za co więc ten pracodawca otrzymuje te 180 procent najniższego wynagrodzenia? To jest jedno wielkie robienie biznesu.

- Bo nie zatrudniają niepełnosprawnych. Jest to forma zbierania pieniędzy - taki parapodatek, który może być po prostu inaczej wydawany za sprawą zmiany myślenia na podmiotowe. Na przykład chce pan dostać pracę. Przychodzi pan więc czy to do pracodawcy, czy na przykład do agencji zatrudnienia. Ci ludzie pytają pana, jaką chce pan dostać pracę i jakie pan widzi przeszkody w jej znalezieniu i otrzymaniu. Pan wtedy mówi, że właściwie mógłby pracować, ale przydałby się panu samochód. W modelu angielskim państwo proponuje panu na przykład bezprocentowy kredyt, który będzie pan spłacał przez kilkadziesiąt rat i pyta czy to już jest wystarczająca pomoc, a pan mówi wtedy, że tak, bo przecież jest pan wykształcony i chodzi panu tylko o to, żeby było pana stać na ten samochód. I to jest właśnie to, co panu potrzeba! Przychodzi ktoś inny i mówi, że

- Ale jak to nic nie dostają? - Dostają pensję. - Po prostu pensję?

- A jak w takim razie Pani sama zdefiniowała niepełnosprawność? - To jest ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Ono może być spowodowane przyczyną medyczną, ale głównym powodem jest środowisko. Jeżeli ono jest niedostosowane, to mam ograniczoną możliwość pełnienia roli społecznej. Czy zna pan posłów na wózkach, panów Piechotę i Plurę? - Właśnie chciałem o nich zapytać… - Z potocznego punktu widzenia są to osoby bardzo niepełnosprawne, ale wie pan, jacy oni są

- Tak. Od dawna zresztą było potrzebne, tylko ja nie robiłabym z tego wielkiego wydarzenia, że to jest coś nadzwyczajnego. To było po prostu absolutnie potrzebne ze względu na równe prawa. Tak samo ja walczę o to, żeby był też dojazd do naszego Ratusza, aby niepełnosprawni mogli bez problemów dostać się do sali Consulatus na sesje Rady Miejskiej. - Ale w przypadku panów posłów tu chodziło rzeczywiście o rzecz praktyczną, czy raczej o symbol? - Nie. A dlaczego mają z tylnych siedzeń przemawiać? Każdy ma przecież prawo przemawiać z mównicy i być widocznym w telewizji podczas przemówienia. - Ale to i tak nie jest ta sama mównica, co dla reszty posłów. - Ona jest praktycznie ta sama, bo to też jest centralny punkt sali plenarnej. - A czy w takim razie należy uczynić następny krok i ana­ logicznie dostosować rów­ nież ławy rządowe? - W Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest zasada racjonalnego dostosowania. To nie jest sprawa, którą trzeba aż tak planować, że ktoś niepełnosprawny będzie w rządzie. Jeżeli państwo stać, to takie rzeczy robi, a jeżeli nie stać, to można to zrobić w miesiąc lub dwa miesiące, jeśli się już taka sytuacja zdarzy. - Czy wobec tego uważa Pani, że ze względów czysto praktycz­ nych i efektywnych jest moż­ liwe, że w przyszłości będziemy mieli niepełnosprawnego mini­ stra lub wręcz premiera? - Niemcy już mieli i zdarza się tak już w innych krajach, więc każdemu się to może zdarzyć. - Dziękuję Pani bardzo ser­ decznie za rozmowę. - Ja również dziękuję.

rmar


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Szczebrzeszyn Eurofolk 2011

13

OGŁOSZENIE

Artyści porwali mieszkańców Szczebrzeszyna

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE

Tegoroczny Eurofolk wyszedł poza mury Zamościa. Artyści z Europy i dalszych zakątków świata zawitali do Szczebrzeszyna.

Szwedzkie II generacji, z modułami IN-DRÄN

Od 21 do 23 lipca zagraniczni artyści porwali mieszkańców Szczebrzeszyna w folkowe pląsy. Obcokrajowcy urozamicili lipcowy weekend prezentując swoje pieśni ludowe, tańce oraz tradycyjne stroje, a niekiedy także i maski. Najmłodsi mieli również okazję nauczyć się tańca w  zagranicznych rytmach. Była to również okazja do poznania części świata przy nieruszaniu się z własnego miasta. Kto wie, może za rok artyści ponownie zawitają do Szczebrzeszyna?

- Na każde warunki gruntowe - Pojedynczy drenaż – tylko 5-10 mb! - Niskie koszty eksploatacji -(bezobsługowe, bez bioaktywatorów)

DNL

F.H.U. BOBSERWIS TEL. 504-196-056 Scena tętniła kolorami

Dzieci były żywo zainteresowane tancerkami

Tancerki imponowały strojami

Artyści muzyką i tańcem porywali publiczność

Zabawie nie było końca

Zamość Protest taksówkarzy

Kraj Kolej

Bitwa o parking

Strajk kolejarzy coraz bardziej realny Wygląda na to, że strajk generalny w Przewozach Regionalnych jest bardzo prawdopodobny. Rozmowy zarządu spółki ze związkowcami nie przyniosły kompromisu.

Postulaty taksówkarzy przedstawił Janusz Kwiatkowski Kilka godzin trwała blokada parkingu przy kościele franciszkanów w Zamościu na terenie, który ma być rewitalizowany. We wtorek 26 lipca rano taksówkarze zablokowali parking i postój taksówek przy kościele franciszkanów. W  tym miejscu miały się rozpocząć prace budowlane. - My już po prostu nie mamy gdzie stać - mów ił Janusz Kwiatkowski, szef koroporacji taksówkarskiej Taxi Zamość. Jest blisko 200 taksówek, a miejsc postojów łącznie 21. Zabrano nam miejsca na Nowym Mieście i teraz kolejne się zabiera. Więc pytam się - gdzie mamy stać?

W miejscu protestu pojawili się również przedstawiciele Urzędu Miasta. Nikt nie powiadomił taksówkarzy o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. - Udało się rozwiązać problem - mówił po spotkaniu z taksówkarzami sekretarz Ratusza Karol Garbula. - Miejsca parkingowe zostaną utworzone na Placu Wolności. Musimy tylko ustalić ile ich będzie. Możemy tylko przeprosić panów taksówkarzy, że nikt ich na czas nie poinformował - podsumował Sekretarz Miasta. Do osiągnięcia porozumienia między stronami wystarczyło kilkanaście minut rozmów. Wygląda więc na to, że teraz taryfę będzie można łapać z Placu Wolności pod zamojskim Urzędem Pracy. rael

Przypomnijmy, że spór dotyczy podwyżek płac dla kolejarzy pracujących w spółce obsługującej pociągi osobowe (Regio) i ekonomiczne połączenia dalekobieżne InterRegio. W naszym przypadku chodzi o szynobusy kursujące na trasie Zamość/ Bełżec - Lublin i cieszące się nadspodziewanie sporą frekwencją. W piątek fiaskiem zakończyły się rozmowy ostatniej szansy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji pracowniczych z zarządem spółki Przewozy Regionalne oraz mediatorem w sporze między nimi - posłem Longinem Komołowskim. Sporządzono tzw. protokół rozbieżności, który otwiera drogę do strajku generalnego w przedsiębiorstwie. "Niestety stronom nie udało się zawrzeć porozumienia. O godz. 20.30 konieczne było podpisanie protokołu rozbieżności kończącego ten etap sporu. Obecnie ciała statutowe organizacji związkowych będą podejmowały uchwałę w sprawie strajku generalnego w spółce Przewozy Regionalne. Stosowne spotkania odbędą się w dniu 4 sierpnia br." - czytamy w komunikacie

Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Organizacje związkowe muszą powiadomić zarząd przewoźnika o terminie strajku na 5 dni przed jego rozpoczęciem. Oznacza to, że strajk generalny może odbyć się najwcześniej 9 sierpnia. Według redakcji branżowego czasopisma "Rynek Kolejowy" za termin rozpoczęcia bezterminowej akcji strajkowej pod uwagę brana jest środa 10 sierpnia. Związki zawodowe domagają się podniesienia pensji pracowników spółki o 280 złotych. Zarząd spółki zaproponował zwiększenie pensji pracowników o 130 złotych od 1 października. Podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli organizacji związkowych z marszałkami województw, którzy są właścicielami Przewozów Regionalnych, padła propozycja przyznania zatrudnionym w spółce podwyżki w wysokości 120 złotych od 1 sierpnia. Jed na k że zda n iem L esz ka Mięt ka, przewod n iczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, propozycja ta była nie do przyjęcia, gdyż z jednej strony znacznie odbiegała ona od oczekiwań pracowników, a z drugiej strony istnieje obawa, że może być to ostatnia podwyżka w tej spółce. Z tego powodu związkowcy domagają się od marszałków województw przedstawienia strategii uzdrowienia sytuacji w przedsiębiorstwie. Szef KKZZ dodał, że obecny poziom

Czy 10 sierpnia staną pociągi Regio? płac w firmie skutkuje między innymi brakami kadrowymi, gdyż młodych ludzi nie pociąga praca za takie wynagrodzenie. - Bywało, że tam, gdzie brakowało maszynistów, musiano nawet odwoływać pociągi - powiedział Miętek. Z ostatnich informacji wynika, że ministerstwo infrastruktury usiłuje załagodzić napięcie na linii PR - związkowcy. Andrzej Massel, odpowiedzialny za kolej wiceminister infrastruktury, powiedział "Rynkowi Kolejowemu": - Jest bardzo duża szansa na uniknięcie strajku generalnego. Cały czas rozmawiamy z marszałkami. Pozwala mi to zachować optymizm, że da się znaleźć rozsądne rozwiązanie. (...) Niewątpliwie potrzebne są zmiany strukturalne w odniesieniu do Przewozów Regionalnych. Nadmieńmy, że nie jest planowany strajk w spółce PKP Intercity, która obsługuje dalekobieżny pociąg Zamość - Zielona Góra. rmar


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

14

www.zamojska.com

KULTURA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Zamość Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne

Poćwiczą pod okiem mistrzów Od ostatniej niedzieli trwa w Zamościu jedenasta edycja Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych skierowanych do pedagogów, studentów wyższych szkół muzycznych oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia. Zajęcia odbywać się będą w klasach fortepianu, skrzypiec, altówki, kontrabasu, wiolonczeli, fletu oraz saksofonu i jazzu. Kursy poprowadzą znani i doświadczeni profesorowie uczelni muzycznych. Profesor Tadeusz Gadzina poprowadzi mistrzowską klasę skrzypiec, profesor Elżbieta Gajewska-Gadzina - zajmie się mistrzowską klasą fletu,

profesor Cezariusz Gadzina będzie pracował z mistrzowską klasą saksofonu i jazzu, zaś profesor Ryszard Duź z mistrzowską klasą altówki. Profesor Adam Bogacki opiekował się będzie mistrzowską klasą kontrabasu, natomiast profesor Andrzej Wróbel - mistrzowską klasą wiolonczeli. Spotkania i ćwiczenia odbywać się będą w sali koncertowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego oraz w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu. Podczas kursów odbywać się będą koncerty i recitale, również na terenie zamojskiego zespołu staromiejskiego. Kursy potrwają do 10 sierpnia. Kursy zostaną zakończone Uroczystym Koncertem w Sali

Ze swoimi występami muzycy wyjdą poza mury orkiestry Koncertowej Orkiestry Symfonicznej i m. K a rola Na mysłowsk iego

w Zamościu przy ulicy Partyzantów 2, w wykonaniu uczestników

Zamość III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki

Zamość Zamojskie Spotkania z Fantastyka

Leśmianowskie fantazje pokażą w obrazie

Na konwencie poleje się nektar

5 sierpnia w salach Muzeum Zamojskiego w Zamościu odbędzie się wernisaż trzeciej edycji Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. „Napój cienisty”.

Jeden z eksponatów wystawy Wydarzeniu od początku patronuje prezydent miasta - Marcin Zamoyski. Wystawa została przygotowana przez Zamojskie Towarzystwo „Renesans” przy współpracy z Muzeum Zamojskiem i zaprezentowana będzie w mieście, w którym w latach 1922 - 1935 mieszkał, prowadził kancelarię notarialną i pisał wiersze Bolesław Leśmian. Tegoroczna edycja Biennale nosi tytuł „Napój cienisty”. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z ostatniego tomu wierszy poety. Na wystawę składa się ok. 100 dzieł autorstwa 25 artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Wystawa zakorzeniona jest w obszarze tradycji ale jednocześnie otwarta i nieskrepowana na nowe rozwiązania i przestrzenie artystycznej wypowiedzi. Dlatego, obok dyscyplin tradycyjnych jak: malarstwo, grafika, rzeźba, na ekspozycji znajdują się nowe formy: ceramika, grafika komputerowa, dla których istotą jest skuteczność wyrazu artystycznego. Założeniem organizatorów jest poszukiwanie interesujących i żywych rozwiązań plastycznych inspirowanych strofami wierszy Leśmiana. Wystawa jest refleksją nad transcendencją we współczesnym świecie. W wystawie udział biorą: Jagoda Adamus, Katarzyna Handzlik­Bąk,

Krzysztof Bąk, Eugeniusz Delekta, Bogusław Bodes, Joanna Brześcińska­ Riccio, Magdalena Cybulska, Lili Fijałkowska, Wiesław Fijałkowski, Jan Grodek, Zofia Kosiorek­Poździk, Jadwiga Janus, Sabina Lonty, Darek Łukasik, Franciszek Maśluszczak, Giovanni Mazzi, Dariusz Mlącki, Magdalena Pastuszak, Włodzimierz Pastuszak, Janusz Popławski, Alina Sibera, Stanisław Stach, Barbara Szubińska i Elżbieta Gnyp - kurator biennale. Zaaranżowana w salach zamojskiego Muzeum ekspozycja ukazuje widzowi spektrum bogactwa i wielości twórczych realizacji powstałych z inspiracji poezją Bolesława Leśmiana. Może być również chwilę refleksji nad wartościami w życiu. Wystawie towarzyszy katalog opatrzony wstępem prof. Barbary Szubińskiej, esejem pt. „Poezja pragnienia - poezja sprzeciwu. Słowo o „ Napoju cienistym” Bolesława Leśmiana autorstwa Artura Truszkowskiego, reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów oraz wierszami Bolesława Leśmiana. Z radością Państwa informujemy, że tworzona przez Zamojskie Towarzystwo „Renesans”, a zainspirowana w 2009 roku w poprzedniej edycji biennale przez artystę Włodzimierza Pastuszaka inicjatywa utworzenia w Zamościu kolekcji dzieł sztuki powstałych z inspiracji poezją Bolesława Leśmiana w roku bieżącym powiększyła się o 15 obiektów (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba). Prace do kolekcji ofiarowali artyści: Włodzimierz Pastuszak, Eugeniusz Delekta, Jagoda Adamus, Krzysztof Bą k, Ja n Grodek, Magda lena Pastuszak, Janusz Popławski i Katarzyna Handzlik­Bąk. III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki zrealizowano prze współudziale finansowym: Miasta Zamość, Powiatu Zamojskiego i Gminy Zamość oraz wielu innych darczyńców. Organizatorzy wszystkim składają serdeczne podziękowania. Elżbieta Gnyp

Małą niespodziankę przygotowali organizatorzy wrześniowego konwentu fantasy w Zamościu. Uczestnicy 9. Zamojskich Spotkań z Fantastyką będą mogli bawić się przy antałkach miodu pitnego.

B ac hu s, dobr y pr z y j ac iel Organizatorów Zamojskich Spotkań z Fantastyką 2011 i właścicieli sklepu Apiko, postanowił pomóc poszukującym radości w kuflu pełnoletnim imprezowiczom! Zamiast nektaru, niedostępnego śmiertelnikom, daruje im 6 procent zniżki na wszystkie produkty. Jako smakosz

wytypowanych do tego przez profesorów. DNL

najbardziej poleca wyśmienite miody pitne. Aby otrzymać zniżkę, trzeba wylegitymować się dowodem osobistym i identyfikatorem ZSzeF 2011. Chętni, którzy chcieliby skorzystać z tych przywilejów i włączyć się w organizację konwentu, powinni zasięgnąć więcej informacji na stronie www.konwent.zszef.pl. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Zamojska”. Czerwony Smok

Zamość Europejskie Dni Dziedzictwa

Kamienie milowe Zamościa Konkurs dla naszych Czytelników Z okazji zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa Redakcja „Gazety Zamojskiej”, wspólnie ze Stowarzyszeniem „ProjektEuropa” oraz Zamojskim Bractwem Rycerskim, przygotowała dla swoich Czytelników konkurs wiedzy o Zamościu.

Co tydzień, od 19 lipca do 6 września, na łamach naszej gazety ukazywać się będą ciekawostki dotyczące Zamościa wraz z pytaniami konkursowymi. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania (w sumie ukaże się ich 7), wezmą udział w losowaniu cennych nagród. Zw ycięzca w ygra przejażdżkę bryczką. Za drugie miejsce można

otrzymać rodzinny bilet do Muzeum Zamojskiego, zaś za trzecie bilet wstępu dla dwóch osób do Synagogi. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.projekteuropa. free.ngo.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 września podczas Zamojskiej Gry Miejskiej - Misji II. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Muzyka II Mistrzostwa Świata w Grze na Pile

Piłował aż miło było słuchać

Nasz wicemistrz świata ze Zwierzyńca z dyplomem potwierdzającym zdobyty tytuł

Piotr Trojanowski dał minikoncert gry na pile Piotr Trojanowski ze Zwierzyńca jako jedyny z Polaków znalazł się w finałowej piątce II Mistrzostw Świata rozgrywanych w Wojanowie koło Jeleniej Góry. Tym samym został jednym z czterech wicemistrzów globu w tej sztuce.

Piotr Trojanowski na codzień jest muzykiem Orkiestry Symfonicznej i m. K a rola Na mysłowsk iego w Zamościu, gdzie gra na klarnecie. Jak sam mówi: Gra na pile zainteresowałem się kilkanaście lat temu. Instrument kupiłem od pewnego mężczyzny, którego również pasjonowała gra na pile. To od niego się tego nauczyłem

a potem sam ćwiczyłem w domu opowiada artysta. Wysiłek został zwieńczony nie lada sukcesem. Pan Trojanowski był jednym z 40 zgłoszonych do udziału w piłowym mundialu.Z tej grupy jury w składzie Wojciech Suchań, Petr Dopita - śpiewak operowy oraz Janusz Nykiel - koncertmistrz Filharmonii Dolnośląskiej, wyłoniło finałową piętnastkę. Wśród sześciu Polaków znalzał się i muzyk ze Zwierzyńca. Jednak tylko on reprezentował Polskę w ścisłej piątce. Ostatecznie tytuł mistrza świata w grze na pile zdobyła Gladys Hulot z  Francji, która na tym nowatorskim instrumencie wykonała utwór „Imagine” Johna Lennona. Kolejne trzy miejsca zajęli muzycy z  Niemiec zaś finałową stawkę zamknął Piotr Trojanowski ze Zwierzyńca. Jak powiedział „Zamojskiej” nie był to jego pierwszy występ przed szeroką publicznością. W styczniu zagrał na pile podczas koncertu karnawałowego w Zamościu, gdzie towarzyszył śpiewaczce Ninie Nowak. Preferuję raczej piosenki sentymentalne: „Miłość Ci wszystko wybaczy”, czy „O Sole Mio”. Jednak marzy mi się występ kiedyś z jakimś zespołem jazzowym. Jednak jazz to w duzej mierze aranżacja, dlatego musze jeszcze poćwiczyć. A w przyszłości zamierzam dalej brać udział w  mistrzostwach świata i  poprawić swoje osiągnięcia - zapowiada Piotr Trojanowski. Dodaje przy tym, że interesują go takze inne instrumenty jak flety etniczne, czy cymbały. A co do pił... To nie na każdej da się zagrać. Ta, na której gram, jest cieńsza. Najlepsze piły do grania robią Francuzi. Chyba jeszcze żaden drwal nie próbował, ale nie pytałem jeszcze żadnego więc nie bedę wyrokował - śmieje się muzyk. Daniel Czubara

Zamość O pisarstwie Haruki Murakami

Tak długo jesteśmy ludźmi... 31 sierpnia o godzinie 15.00 w Książnicy Zamojskiej - Galeria Ekslibris rozpocznie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem rozmowy będzie twórczość Haruki Murakami, współczesnego japońskiego pisarza i tłumacza. Autor pisze powieści i opowiadania. Największym osiągnięciem literackim, w opinii krytyków, jest wydana w 1995 roku "Kronika ptaka nakręcacza", ale sławę i sukces przyniosła mu jedna z nielicznych w jego dorobku powieści realistycznych "Norwegian Wood" (1987). Za jej przyczyną Murakami stał się ulubieńcem mediów i pisarzem znanym na całym świecie. Zapraszamy do lektury jego książek i udziału w dyskusji. Dyskusyjny Klub Książki w Książnicy Zamojskiej działa w

ramach ogólnopolskiego programu zainicjowanego przez Instytut Książki. Jest to miejsce gdzie spotykają się ludzie, którzy czytają i uwielbiają rozmawiać o książkach. Dyskusje toczą się w swobodnej, luźnej atmosferze i dzięki temu nabierają twórczego charakteru. Mówimy o tym jakie emocje towarzyszą nam przy lekturze, jakie niesie ona ze sobą wartości poznawcze i estetyczne. A może rozwija dyskusję i przenosi ją znacznie dalej, wykraczając poza treść książki. Wszystkie głosy w dyskusji to także czytelnicza miara wartości tego, co ukazuje się na rynku wydawniczym. Spotykamy się osiem razy w roku. Lista uczestników rozmów klubowych jest zawsze otwarta. W każdej chwili można do niej dołączyć. Bliższe informacje na www biblioteka.zamosc.pl w zakładce

15

Zamość Zamojski Festiwal Kultury

Zaśpiewają przy Grodzkiej

Wielkimi krokami zbliża się już tegoroczny Zamojski Festiwal Kultury. Znamy jego program. Co prawda od tego roku impreza nie będzie miała już imienia Marka Grechuty, ale pewne nawiązania do artysty będą. Wieczorem 9 września festiwal otworzy „Wieczór Piosenki przy Grodzkiej 7”, czyli kamienicy, gdzie mieszkał Grechuta w Zamościu. Imprezę poprowadzi Jan Poprawa, natomiast przed publicznością wystąpią laureaci i  uczestnicy IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Zamościu - Agata Grześkiewicz, Agata Struzik, Łukasz Reks, Iwona Oszmaniec, Katarzyna Antonik-Stompel, Anna Czuchaj, Joanna Kulasza i Dawid Skrzypczak. Ta część festiwalu jest całkowicie bezpłatna. Dzień później, 10 września o 20.00, swoje „The Best Of” zaprezentuje Piotr Rubik. Wspierać go będą soliści: Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska,

Ewa Prus, Michał Gasz, Grzegorz Wilk, Michał Bogdanowicz, a także Chór Kameralny z  Wrocławia p o d k ie r o w n ic t w e m A l a n a Urba n ka i  Chór A kademick i Un iwersy tet u Medycznego w  Lublinie pod kierownictwem Moniki Mielko-Remiszewskiej, zaś o  oprawę muzyczną zadba Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w  Zamościu. 11 września odbędzie się koncert, podczas którego wystąpią laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w  Zamościu: Agata Grześkiewicz, Iwona Oszmaniec, Agata Struzik i  Łukasz Reks. Gościem specjalnym będzie zespół „Pectus”. Zamojską Orkiestrę poprowadzi jej szef Tadeusz Wicherek. Bilety na Koncerty Festiwalowe 10 i 11 września, w cenie 30 zł na jeden koncert lub 50 zł na dwa, można nabyć w Biurze Orkiestry Zamość, przy ulicy Partyzantów 2 i Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej, Rynek Wielki 13. DNL

Zamość Plebiscyt internautów

Zamość przegrał z Łodzią Ani Zamość, ani Lublin, ale Łódź, a konkretnie tamtejsza ulica Piotrowska, będzie wizytówką na Google Street View. Taką decyzję podjęli internauci.

Okładka jednego z dzieł pisarza głównej Dyskusyjny Klub Książki. * Cytat w tytule pochodzi z książki Haruki Murakami - Tańcz, tańcz, tańcz. Halina Zielińska

Jeszcze do ubiegłego wtorku mieszkańcy mogli oddawać głosy w plebiscycie Google „Patrzcie Polska! Wybieramy naszą wizytówkę na Street View”. Funkcja ta pozwala użytkownikom przeglądarki Google na wirtualne spacery po różnych miejscach na świecie, przedstawiając panoramiczne zdjęcia miejsc z perspektywy przechodnia. Spośród zgłoszeń internautów wyłonionych zostało kilkanaście

miast. W finałowej piętnastce miejsc, aspirujących do reprezentowania Polski, znalazło się również zamojskie Stare Miasto. Rywalizowało ono z takimi miejscami, jak Rynek Głów ny w  K ra kow ie, Za mek Krzyżacki w  Malborku, Wały Chrobrego i Starówka w Szczecinie oraz Pałac Branickich i  Rynek Kościuszki w Białymstoku, czy też lubelska Starówka. Wygrała ulica Piotrkowska w Łodzi, czyli najdłuższa i najsłynniejsza arteria w tym mieście, która jest miejscem wielu imprez formatu ogólnopolskiego. Znajduje się tam ławeczka poety Juliana Tuwima. Można na niej spotkać również ślady innych znanych postaci. dacz


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

16

www.zamojska.com

ROZMOWA TYGODNIA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Krasnobród Dni Krasnobrodu 2011

Tak się bawi Krasnobród! Nareszcie udało się! W końcu pogoda była łaskawsza i kolejna impreza plenerowa organizowana w Krasnobrodzie odbyła się bez deszczu… no, prawie bez deszczu. Mowa oczywiście o Dniach Krasnobrodu, które rokrocznie organizowane są w lipcu. W tym roku trzydniowe święto naszej miejscowości odbyło się w  dniach 22-24 lipca na stadionie sportowym w  Krasnobrodzie. Tradycyjnie organizatorami tego przedsięwzięcia był Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury. Program imprezy był bogaty i różnorodny. Oprócz muzyki, różnego gatunku było wiele innych atrakcji. I tak w piątek 22 lipca na scenie królowała muzyka i taniec. Dzięki wieloletniej już współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, który był organizatorem odbywającego się wówczas w  Zamościu Międzynarodowego Fe st iwa lu Fol k lor yst yc z nego „Eurofolk”, możliwe było zaproszenie do Krasnobrodu zespołów folklorystycznych z Meksyku i Serbii. Piątkowy koncert rozpoczął się o  godzinie 18.00 występem „Compania Folklorica Orizaba” grupy meksykańskiej, która poprzez swój taniec i  muzykę przybliżyła publiczności kulturę swojego narodu. Tuż po Meksykanach na scenie pojawił się zespół z Serbii „Novi Beograd”, którego występ, oprócz pięknych kolorowych strojów, zachwycał niebywałym dynamizmem i niesamowitą energią. Obie grupy zostały entuzjastycznie przyjęte i nagrodzone gromkimi brawami. Po tańcach i  muzyce ludowej nadszedł czas na zmianę klimatu. Przed publicznością zaprezentował się młodzieżowy zespół „Jared” z Krasnobrodu. Ci młodzi, utalentowani ludzie zaśpiewali utwory autorskie. Własne kompozycje i  teksty zasłużyły na uznanie i wielkie brawa. W ich repertuarze pojawiło się również kilka piosenek coverowych, które również zostały ciepło przyjęte. Sobota - drugi dzień obchodów Dni Krasnobrodu, to tradycyjnie pobudka o  świcie dla wszystkich uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, które rozpoczęły się o godzinie 6.00 nad Krasnobrodzkim zalewem. W tym roku w zawodach udział wzięło 16 zawodników. Najlepszymi okazali się kolejno: Tadeusz Gradziuk, Roman Gradziuk, Mateusz Kostrubiec. Sędzią zawodów był pan Stanisław

Sceną władali również najmłodsi

Na scenie wystąpiły zespoły ludowe Maruszak. Najlepsi wędkarze zostali uhonorowani pucharami i pamiątkowymi dyplomami, które podczas popołudniowego festynu na stadionie sportowym wręczył burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec. Wspomniana wyżej południowa część sobotniego programu rozpoczęła się o godzinie 16.00. na stadionie sportowym, ale zanim to nastąpiło, od południa na plaży nad krasnobrodzkim zalewem odbywała się kampania „TAK dla Transplantacji” Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, której celem była popularyzacja idei transplantacji na Roztoczu. Festyn rodzinny na stadionie rozpoczęła grupa EX - Solaris, potem były konkursy familijne oraz konkursy wiedzy o  Krasnobrodzie i  Roztoczu przygotowane przez K rasnobrodzk i Dom Ku ltu r y, a  następnie konkursy przeprowadzone przez pracow n i ków Pow iatowej Stacji Sa n ita r noEpidemiologicznej w Zamościu. W czasie trwania programu funkcjonowało również „Stoisko promocji zdrowia”, w którym panie z PSSE przekazywały informacje dotyczące zasad zdrowego trybu życia i rozdawały materiały promocyjno - edukacyjne, można też było zmierzyć ciśnienie. To jednak nie koniec atrakcji. Promowało się także krasnobrodzkie Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka. Przy swoim stoisku pracownicy tej placówki, oprócz rozdawania materiałów promocyjnych, udzielali informacji na temat bogatej oferty przygotowanej dla odbiorców w każdym wieku. Ponadto można było skorzystać z bezpłatnego masażu kręgów szyjnych, który był doskonałą reklamą zabiegów proponowanych przez sanatorium. Pomyślano także o najmłodszych. Dzieciaki mogły skorzystać z przejażdżki na sanatoryjnych konikach, które na co dzień służą do hipoterapii.

Krasnobród i jego kuchnię promowali także członkowie „Klubu 50 Plus”, którzy serwowali pyszny żurek i znakomite ciasta, pączki i inne pięknie wyglądające słodkości. Dla prawdziwych smakoszy był oczywiście chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz pierożki z kaszą. Kiedy konkursy zostały przeprowadzone, a nagrody rozdane, rozpoczęła się druga część koncertu grupy Ex - Solaris, która znakomicie bawiła zgromadzoną publiczność. W tym samym czasie, około godziny 18-stej, rozpoczęły się kolejne zawody Nordic Walking o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, których głównym organizatorem było Biuro Turystyczne „QUAND”. Fundator pucharów dał sygnał do startu kilkunastu zawodnikom, którzy postanowili aktywnie uczestniczyć w  Dniach Krasnobrodu i zdecydowali się pokonać pięciokilometrową trasę wiodącą przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Kiedy miłośnicy chodzenia z kijkami pokonywali kolejne kilometry trasy, coraz więcej osób również aktywnie uczestniczyła w przygotowanym programie. Świetna muzyka zachęciła do tańca, a letni, wakacyjny nastrój również pobudzał do zabawy. A jeśli o  tańcu mowa, to podczas sobotniego programu można było zobaczyć występ dwukrotnego Mistrza Świata w tańcu eletric boogi, Krasnobrodzianina Patryka Kawki. Jego występ bardzo podobał się publiczności. Szczególnie turystom, którzy po raz pierwszy mogli zobaczyć naszego mistrza. Tuż przed godziną 20-stą na scenie pojawił się Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, wraz z uczestnikami i organizatorami Mistrzostw Nordic Walking. Po ogłoszeniu wyników, rozdano puchary i  pamiątkowe dyplomy oraz rozlosowano nagrody ufundowane przez krasnobrodzkich przedsiębiorców oraz głównego organizatora zawodów. Potem był czas na wspólne zdjęcie i gratulacje. W wieczornej części programu wystąpił zespół coverowy „Abba Family”, który przypomniał znakomite przeboje tej popularnej szwedzkiej grupy oraz kapela Ex - Solaris, z którą publiczność bawiła się do końca sobotniej imprezy. Niedziela - trzeci dzień obchodów święta naszego miasta, to tradycyjnie dzień orkiestr dętych. W tym roku

już po raz XXI odbył się Przegląd Orkiestr Dętych, w który udział wzięło 6 orkiestr z czego jedna zagrała poza konkursem. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr z  Placu Siekluckiego ulicami Krasnobrodu na stadion sportowy. Zanim rozpoczął się przegląd na stadionie powitano uczestników rajdu rowerowego „Tak dla Transplantacji” Zwierzyniec - Krasnobród, którzy kończąc trasę pod eskortą motocyklistów przybyli, aby opowiedzieć o swojej działalności i podziękować za gościnność Roztocza i Krasnobrodu. Wśród uczestników rajdu byli zarówno Ci, którzy zajmują się transplantologią i jej propagowaniem oraz Ci, którzy dzięki niej żyją. Na scenie gościliśmy zastępcę prezesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Jana Statucha i innych, jak o sobie mówią, „składaków”, którzy są dowodem na to, że ważne jest propagowanie idei transplantologii i rozwijanie świadomości społecznej w tej dziedzinie. Niejednemu łza zakręciła się w oku patrząc na tych ludzi, którzy otrzymali drugie życie, a teraz z wielkim zapałem walczą, prosząc o możliwość takiej szansy dla innych. Potem nadszedł czas na oficjalne rozpoczęcie XXI Przeglądu Orkiestr Dętych, którego dokonał burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec. Zanim jednak rozpoczęły się prezentacje konkursowe orkiestr oceniane przez Jury w składzie: Tadeusz Dobrowolski z Przemyśla, Stefan Żuk z Nowego Sącza i Andrzej Greszta Zamościa wszyscy muzycy wspólnie odegrali dwa utwory. Tą dużą orkiestrą dyrygował p. Bogdan Pałczyński - kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lub. Każda z orkiestr zaprezentowała piętnastominutowy program. Kiedy wszyscy biorący udział w przesłuchaniach konkursowych przedstawili przygotowane przez siebie utwory, na scenie pojawiła się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która działa od niespełna roku. Zarówno dla członków orkiestry, jak i jej kapelmistrza Jarosława Derkacza, występ podczas tej imprezy był swego rodzaju debiutem. Muzycy zaprezentowali pięć utworów, które znalazły uznanie nie tylko wśród publiczności ale także jurorów. W tym miejscu należy dodać, że koncert orkiestry zorganizowany został w ramach projektu: „Utworzenie i działalność

Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie - zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja koncertu orkiestry podczas Przeglądu Orkiestr Dętych” realizowanego w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych przedsięwzięć. Następnie Jury udało się na obrady. W tym czasie dla publiczności zagrał zespół „Sami swoi” z Józefowa. Gdy werdykt był już gotowy, protokół odczytał przewodniczący Tadeusz Dobrowolski. W kategorii Orkiestr Młodzieżowych pierwsze miej-

Dla najlepszych były puchary sce zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta K rasnostawskiego Domu Kultury zaś drugie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna. W  drugiej grupie orkiestr pierwsze miejsce przypadło Orkiestrze Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim, drugie Orkiestrze Dętej Cementowni Chełm, a na trzeciej pozycji uplasowała się Gminna Orkiestra Dęta w Rejowcu. Przyznano także nagrody dla kapelmistrzów oraz nagrodę specjalną dla Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która przeznaczona zostanie na wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Uroczystego wręczenia nagród dokonał gospodarz miasta Wiesław Chmielowiec wraz ze swym zastępcą Stanisławem Jędrusiną. Oprócz nagród wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Ostatnim punktem obchodów Dni Krasnobrodu była druga część koncertu grupy „Sami swoi”, która bawiła zebranych do godziny 20-stej. M.K.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

OGŁOSZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam własnościowe M4-63,10m2 piętro I ul.Brzozowa tel.603793237 Piekarnia z adaptacją na restourację, Okolice Lubaczowa c. 900 tyś, tel . 507 723 139 Działka 40 arów Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom 200 m2 w Krasnobrodzie, c . 310 tyś tel . 507 723 139 Dom w stanie surowym zamkniętym Płoskie, c . 340 tyś tel . 507 723 139

działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197 3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197 4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

Działka 72 a w Nieliszu, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom w Krasnobrodzie, c 420 tyś tel . 507 723 139 Działka w Lipsku Kosobudy, 78 a c. 50 tyś tel . 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139 MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139 DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139 SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139 Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139

7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197

MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

WYNAJMĘ6] D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035 WYNAJMĘ POMIESZCZENIA NA BIURA, NA GMINNEJ W ZAMOŚCIU - 505 180 572 POSZUKUJĘ - WYNAJMĘ HALĘ POD ZAMOŚCIEM, TEL .511 918 877 Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332] Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668478-214 [297] Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

INNE POSZUKUJĘ LOKALU DO WYNAJĘCIA DO 30 M 2 , NOWE MIASTO - TEL . 696 696 090

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508380-150

MOTORYZACJA SPRZEDAM Fiat Punto 1.2 HSD 75KM 1996r ABS 168TYS PRZEBIEGU TEL 512-673-773 GOLF 3‚97 1.8i benzyna. Ocynk, klima,4x air bags, ABS. 3D, czarny,107 tys. km. Tel. 604 807 100 Fiat Uno 1,0 B+G (1996) tel.781-099-377 [339]

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

USŁUGI

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210 Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www. mgaz.pl [269]

NAUKA INNE Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789052-503.

Działka zabudowana w Suchowoli pow. : 0,47 h budynek gospodarczy: - 4 pom. stodoła drewniana. Cena: 90000zł

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73

2 domy w cenie jednego Jarosławiec Pow.180m2, Pow. działki: 2000m2 Cena: 445000 zł do Negocjacji

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197 2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

OFERUJĘ

Michał Dudziński

ul. Krasnobrodzka 8 22-400 Zamość

OGRODZENIA, PRODUKCJA MONTAŻ, niskie ceny szybko - solidnie, wszystkie typy TEL . 84 639 85 13 , KOM . 601 270 142 DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR

tel./fax: 84 638 99 43 kom. 607 925 144

BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE

NAPRAWA TELEWIZORÓW , KOMPUTERÓW DOJAZD DO KLIENTA - TEL . 515 514 121

OFERUJĘ

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280] TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KOW E - MT U , O F E - AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100 . 000 ,00 już za 106 ZŁ . FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [26 PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944

DAM PRACĘ Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE!F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomoscia jezyka niemieckiego do tlumaczenia na polski. Prosze o zgloszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Przyjmę do pracy robotników budowlanych murarzy tel. 797439430

OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889

Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka , masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 61691-10, kom. 665-170-606. [336 Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www. mgaz.pl [269]

Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

SPRZEDAM Sprzedam żużel i inne kruszywa dysponujemy własny transportem ponadto wykonujemy prace koparką ład warką 797439430

INNE Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

RÓŻNE SPRZEDAM Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307] Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały pozostały z budowy. Tel: 609 675 000

REKLAMA

Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

INNE

Krewetki Królewskie

Spróbuj też McWrap w innych smakach!

ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

SZUKAM PRACY Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość

USŁUGI

HANDEL

UBEZPIECZENIA

Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 509 469 248

FINANSE I BIZNES

Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244

Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744

Dom na ul. Zgody,Pow.: 90m2Pow działki: 683m2, 3 pokoje, kuchnia łazienka, Cena: 320000 zł

KOMIS ODZIEZY, FIRMOWEJZNANYCH MAREK,KOSMETYKI , OBUWIE , BIZUTERIE, Z-C PATRYZANTÓW 39 I PIĘTRO

SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139

Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139

ONmobile, GRY,KONSOLE, TELEFONY, Z-C PARTYZANTÓW 9, TEL . 535 515 505

6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197

ZAMIENIĘ

Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139

Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197

Dom z budynkami gospodarczymi 3,56 ha Ministrówka, c . 260 tyś tel . 507 723 139

17

OFERUJĘ

© 2011 McDonald’s Corporation.

308708 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1

11-06-20 09:21


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 REKLAMA

Gazeta

18

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

T E K S T S P O N S O R O WA N Y

Jak zabezpieczamy nasze domy przed owadami Aby zabezpieczyć dom drewniany przed owadami, grzybami i ogniem, do jego budowy używa się odpowiednio przygotowanego, suszonego komorowo oraz czterostronnie struganego drewna. Suszenie w temperaturze powyżej 60oC eliminuje z drewna wszelkie bakterie, zarodniki grzybów i larwy owadów. Mówiąc wprost - ginie wszystko, co może tam się znajdować. Powstrzymuje także proces sinienia drewna oraz zapewnia mu odpowiednią wilgotność. Czterostronne struganie nadaje drewnu gładkość, która sprawia, że owady niechętnie żerują, a tak przygotowana powierzchnia zwiększa odporność na działanie ognia,

dzięki czemu spełnia ono wymagania współczesnym normom budownictwa drewnianego w zakresie odporności na korozję biologiczną oraz ognioodporności. Owady te, mając tak dużo żywej zieleni dookoła budynku, skutecznie zniechęcamy suszeniem komorowym oraz gładkimi powierzchniami czterostronnie struganymi. Istotną rolę odgrywa tutaj również elewacja która chroni budynek przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych i chemicznych. Ściany zewnętrzne można otynkować, pokryć płytkami imitującymi klinkier lub samym klinkierem, obłożyć sidingiem albo szalówką. Można również połączyć poszczególne materiały ze sobą.

Wykończenie zewnętrzne wykonuje się takimi samymi metodami, jak w przypadku domów murowanych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym następnym artykułem w Gazecie Zamojskiej pt. Jaka jest cena wybudowania domu „kanadyjskiego”. Kalenica ul. Sikorskiego 16 A, 22-400 Zamość tel. 500 067 600 tel. fax (84) 538 50 16 w. 235 e-mail: info@kalenica.eu

Zdrowie Zęby myjemy z rozsądkiem

Kiedy mycie zębów jest szkodliwe? bowiem nad problemem negatywnego wpływu, jaki może mieć wieloletnie stosowanie płynów z alkoholem na stan błony śluzowej jamy ustnej.

Mycie zębów dwa razy dziennie to podstawa utrzymania zdrowia jamy ustnej. Tymczasem warto pamiętać, że niektóre nawyki higieniczne, które były nam wpajane od wczesnego dzieciństwa, mogą okazać się szkodliwe dla naszych zębów i dziąseł. Najpowszechniejszym sposobem dbania o higienę jamy ustnej jest mycie zębów dwa razy dziennie - wynika z raportu Laboratorium Vademecum. W ten sposób postępuje prawie dwie trzecie Polaków (63 proc.). Jedna trzecia badanych używa płynu do płukania ust. Co piąty ankietowany (20 proc.) natomiast stosuje nić dentystyczną, a taki sam odsetek (20 proc.) myje zęby po każdym posiłku. Wszystkie te czynności sprzyjają utrzymaniu zdrowia jamy ustnej i zębów pod warunkiem, że są one wykonywane w odpowiedni sposób.

Szkodliwe skutki niewłaściwych nawyków

Zazwyczaj omawiany jest temat korzyst nych efektów higieny jamy ustnej. Istnieją jednak także jej skutki uboczne - przypomina dr Agnieszka Pawlik, ekspert Laboratorium Vademecum. Jak we wszystkim najważniejszy jest rozsądek, a co więcej, wiedza na temat właściwych nawyków higienicznych - stwierdza dr Pawlik. Czego w takim razie powinniśmy unikać? Oto kilka prostych rad. • „ Szorowanie” zębów z pewnością ich nie wybieli. Zbyt częste i mocne powoduje uszkodzenie szkliwa, co w dłuższej perspektywie prowadzi do nadwrażliwości i przebarwień zębów. • Szczoteczka do zębów to nie szczotka do butów. Nie musi być wyjątkowo mocna i twarda, by spełniać swoją funkcję. Zbyt twarde włosie szczoteczki może zranić dziąsła, a silne poziome ruchy (szorowania)

Jak właściwie dbać o higienę jamy ustnej i zębów?

Myć zęby trzeba z głową wykonywane podczas szczotkowania zębów - sprzyjać abrazji (niszczeniu) szkliwa. Wybieraj zatem miękką lub średnio-miękką szczoteczkę do zębów. • „Gruboziarnista” pasta - nieprawdą jest, że im wyższy współczynnik ścieralności RDA (Radioactive Dentin Abrasion), tym pasta lepiej czyści zęby. Warto na ten temat porozmawiać ze stomatologiem. Inny współczynnik RDA powinna mieć pasta dla osób z nadwrażliwością zębów, inną dla palacza. Stosowanie pasty o nieodpowiednim współczynniku ścieralności w dłuższej perspektywie może uszkodzić powierzchnię zęba. • Nie eksperymentuj. Jeśli chcesz sięgnąć po nowy produkt, zapytaj lekarza stomatologa, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. W przeciwnym razie możesz sięgnąć po preparat, który zdecydowanie nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb twojej jamy ustnej i zębów, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia zdrowia i ogólnego samopoczucia. • Stosowanie płynu do higieny jamy ustnej z alkoholem ma często działanie antybakteryjne i odświeża oddech. Jednakże zanim wybierzesz tego typu produkt, skonsultuj się ze swoim lekarzem stomatologiem, aby mieć pewność, że ten preparat jest dla ciebie bezpieczny. Naukowcy coraz częściej zastanawiają się

Szczotkuj zęby dwa razy dziennie - po śniadaniu i po ostatnim posiłku. Jeśli twój lekarz stomatolog nie zaleci inaczej, taka częstotliwość jest jak najbardziej wystarczająca. Staraj się używać niewielkiej ilości wody do płukania jamy ustnej bezpośrednio po szczotkowaniu zębów. Dzięki temu działanie profilaktyczne fluoru będzie bardziej efektywne. Staraj się nie spożywać jedzenia i napojów przez kolejne dwie godziny po porannym szczotkowaniu zębów. Stosuj nić dentystyczną, dzięki czemu wyczyścisz przestrzeń między zębami i usuniesz z niej resztki jedzenia. Sięgnij po bezcukrową gumę do żucia bezpośrednio po posiłku. Wystarczy żuć ją zaledwie przez kilka minut, by zwiększyło się wydzielanie śliny, która spłucze resztki pokarmu i zneutralizuje kwasy w jamie ustnej. Dłuższe żucie to dla mięśni żujących ćwiczenia jak na siłowni, których efektem może być ich przerost i wizualne wrażenie kwadratowej twarzy, co szczególnie w przypadku kobiet jest efektem niepożądanym - tłumaczy dr Agnieszka Pawlik. Eksperci Laboratorium Vademecum radzą jednak, by każdą wątpliwość związaną z naszymi nawykami w zakresie utrzymania zdrowia higieny jamy ustnej i zębów konsultować z lekarzem stomatologiem. Tylko wówczas uzyskamy pewność, że nasze starania nie idą na marne. Materiał powstał przy merytorycznej współpracy z ekspertem Laboratorium Vademecum, dr Agnieszką Pawlik. red.

Sklep czynne 9 - 17

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Salon Urody

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000

Salon Fryzjerski

STRZYŻENIE

damskie, męskie, dziecięce

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA nawilżająca włosy

Salon Kosmetyczny

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

KUPON 10% RABATU Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Daniela Pokrywkę. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Dowcipy Horoskop Trzej ludożercy umówili się w sobotę na grilla. Dwaj już rozpalają ogień. Pierwszy piecze smakowite kobiece udko. Drugi przyniósł duże i muskularne męskie ramię z łopatką. W końcu nadchaodzi trzeci kanibal, niesie urnę z prochami. – Coś Ty przyniósł? A gdzie mięsko? – pytają koledzy. – Ja mam dietę, dzisiaj tylko „gorący kubek”. Nowy Jork, Central Park. Małą dziewczynkę atakuje pitbull. Podbiega młody mężczyzna i unieszkodliwia psa. Obserwujący całe zajście policjant podchodzi i mówi: - Jest pan bohaterem. W jutrzejszych gazetach napiszą: Nowojorczyk uratował życie dziecku! - Ale ja nie jestem z Nowego Jorku... - Nie szkodzi, będzie: Bohaterski Amerykanin uratował dziecko! - Ale ja nie jestem z Ameryki... - To skąd pan jest?! - Z Palestyny. Nazajutrz w gazetach napisano: Islamski terrorysta zamordował amerykańskiego psa. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: - Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu „Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach”? Zgłasza się Jasiu: - Kłamstwem, panie profesorze. W luksusowym hotelu przy basenie stoi elegancko ubrany pan i krzyczy z zachwytem: - Wspaniałe, niewiarygodne! Podchodzi drugi elegancko ubrany pan i kulturalnie pyta: - A czym to się pan tak zachwyca? Na to on odpowiada: - Proszę tylko spojrzeć, to moja cudowna żona. Wczoraj nauczyła się pływać, a dzisiaj nurkuje i już pół godziny wytrzymuje pod wodą. Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem. - Gdzie pan jedzie? - pyta go inny podróżny. - W podroż poślubną. - A gdzie żona? - Ona już była. Myśliwy opowiada koledze o swoim polowaniu na niedźwiedzia: - Biegnę za nim przez krzaki, nagle zatrzymał się i ruszył w moja stronę. To ja fuzję z pleców i w nogi! Niestety, poślizgnąłem się i upadłem na ziemię. - O rety... Ja to bym ze strachu w spodnie narobił! - A Ty myślisz, że ja na czym się poślizgnąłem? Znany lekkoatleta przed ważnymi zawodami obłożnie się rozchorował. - Jest fatalnie - mówi lekarz wyjmując mu spod pachy termometr - 39.5 stopnia. - A jaki jest rekord świata? Czy byłem tu wczoraj? - pyta gość barmana w nocnym lokalu. - Był pan. - I przepiłem pół miliona? - Tak. - Co za szczęście... Już myślałem, ze zgubiłem.

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Robert Marchwiany, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak

również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

19

Hrabia podczas kolizji drogowej uszkodził poważnie samochód innego kierowcy. Mówi do jego właściciela: - To moja wina. Pokryję wszystkie koszty związane z naprawą pańskiego auta. Proszę tylko do mnie zadzwonić. - A jaki jest pański numer telefonu? - Znajdzie pan w książce telefonicznej. - Ale pan mi nie podał swego nazwiska! - Nazwisko też pan tam znajdzie - odrzekł hrabia i odjechał swoim autem.

Baran 21.03.-19.04. Bądź pewny siebie. Twoje decyzje będą miały ogromne znaczenie w przyszłości. Spróbuj maksymalnie wykorzystać najbliższe dni. Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Postaraj się je w pełni wykorzystać. Byk 20.04.-20.05. Dopatrując się wokół siebie tylko wrogów i wad, krzywdzisz swoich bliskich. Postaraj się poszukać także pozytywów. Rodzina potrzebuje Twojej obecności. Nie ignoruj ich potrzeb. Bliźnięta 21.05.-21.06. Postaraj się unikać sporów i konfliktów w domu. Zadbaj o finanse. Nie przejmuj się drobnymi niepowodzeniami. Już wkrótce staniesz na przed ważną decyzją. Rozważ wszystkie za i przeciw zanim zadecydujesz. Rak 22.06.-22.07. Pozwól sobie na chwilę relaksu. Skup się na swoich pragnieniach. Myśl przyszłościowo. Korzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Nie daj zwieźć się pozorom i nie poddawaj się. Lew 23.07.-22.08. Nie zapominaj o tym, co dla Ciebie najważniejsze. Dąż cierpliwie do wyznaczonego celu. Twoje wyrzeczenia i wysiłki nie pójdą na marne. Wkrótce zbierzesz owoce swojej pracy. Panna 23.08.-22.09. Nie lekceważ drobnych problemów zdrowotnych, bo mogą przerodzić się w coś poważniejszego. Napięta atmosfera w domu może być spowodowana Twoim brakiem czasu. Spróbuj pogodzić pracę z obowiązkami wobec bliskich. Waga 23.09-22.10. Przed Tobą nowy etap życia. Właśnie teraz zaczyna się dla Ciebie dobra passa. Wykorzystaj to, co ma dla Ciebie los. Nie bój się ryzyka. Pomyśl o tym, co chcesz zrobić i zacznij działać! Skorpion 23.10-21.11. Zdecyduj, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Musisz podjąć walkę o swoje priorytety. Nie pozwól innym wtrącać się w twoje życie. Czynna postawa przyniesie Ci wymierne korzyści. Słuchaj głosu sumienia. Strzelec 22.11.-21.12. Strzeż się fałszywych przyjaciół. Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. Daj z siebie wszystko w pracy, a szybko zobaczysz efekty. Daj sobie czas na przemyślenie swojej sytuacji. Koziorożec 22.12-19.01. Najbliższy czas przeznacz na odrabianie zaległości towarzyskich. Skup się na odczuwaniu pozytywnych emocji. Rozejrzyj się wokół siebie i poszukaj osoby, której możesz pomóc. Będzie to okazja do przetestowania Twojej wewnętrznej siły. Wodnik 20.01-18.02. Nie wymagaj od innych zbyt dużo. Nie bądź arogancki. Zmień swoje zachowanie zanim reszta twoich przyjaciół zacznie Cię unikać. Pamiętaj, że nie jesteś samotna wyspą i niedługo możesz potrzebować ich wsparcia. Ryby 19.02-20.03. Podsumuj swoje dotychczasowe sukcesy i porażki. Wyciągnij z nich wnioski i zacznij działać. Przestań unikać życia i wyjdź mu naprzeciw. Zmobilizuj się do działania. Przed Tobą okazja do nawiązania nowych znajomości.


URODA Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

KUPON 10% RABATU

Lato w pełni, a na paznokciach radosne kolory. Jednak nie zapominajmy, że równie ważne, jak zrobienie starannego manikiuru, jest jego usuwanie. Bardzo nieestetycznie wyglądają bowiem resztki lakieru. Zmywacze do paznokci dostępne są w kilku formach i to od nas zależy, którą z nich wybierzemy. Buteleczki - to chyba najpopularniejsza forma zmywaczy. Możemy użyć dokładnie

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

20

www.zamojska.com

OGŁOSZENIA

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Testujemy zmywacze do paznokci tyle specyfiku, ile chcemy. Gąbeczki - w formie słoiczka, w którym znajduje się gąbka nasączona zmywaczem. Wystarczy włożyć palec do pojemnika i potrzeć go o gąbkę, aby usunąć lakier. Jest to opcja bardziej poręczna i przydatna, jeśli musimy poprawić np. tylko jeden paznokieć. Dzięki temu watka nasączona zmywaczem nie popsuje nam całego manikiuru. Pisaki - to wersja do zadań specjalnych. Dzięki cienkiej

końcówce nasączonej zmywaczem bez trudu zmyjemy lakier ze skórek i naprawimy błędy. Jest niezastąpiony przy francuskim manikiurze do poprawiania białej końcówki paznokcia. Z acetonem czy bez? Dawniej używano głównie zmywaczy acetonowych. Czym on właściwie jest? To rozpuszczalnik, który ma właściwości drażniące i łatwopalne. Jednakże jego najgorszą cechą jest to, że odwadnia

płytkę paznokcia, która jest zbudowana w 18 procentach z wody. Powoduje to pękanie paznokci, ich osłabienie i rozdwajanie. Co więcej, acetonowych zmywaczy nie powinno się używać do paznokci akrylowych i żelowych, ponieważ może to je uszkodzić. Właśnie z myślą o tipsach powstały pierwsze zmywacze bezacetonowe, których głównym składnikiem jest octan etylu i alkohol. Niestety i one mają szkodliwe działanie na

paznokcie, mimo że jest ono znacznie mniejsze. Zdania dotyczące zmywaczy acetonowych i bezacetonowych są podzielone. Pamiętać trzeba jednak, że zmywacze acetonowe są dużo silniejsze, dlatego szybciej usuniemy niechciany lakier, łatwiej pozbędziemy się ciemnych kolorów oraz lakierów zawierających brokat. Zmywacze bezacetonowe są łagodniejsze, dlatego zmywanie lakieru trwa nieco dłużej.

Oferty pracy Wo ln e miejs c a p r ac y na d zień 22.07.2011 roku Asystent/ka Automatyk Brukarz Cukiernik Doradca finansowy Doradca klienta bankowego - kasjer Fryzjer Handlowiec Hydraulik Inspektor nadzoru ds. budowlanych Kasjer handlowy Kasjer - sprzedawca Kelner Kelner / barman Kierowca autobusu Kierowca autobusu Kierowca busa / autobusu Kierowca - magazynier Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu dostawczego Kierownik budowy

Kierownik budowy Kierownik punktu kasowego Kierownik sklepu Kierownik sklepu mięsnego Kierownik warsztatu mechanicznego Klejarz meblowy Konserwator urzadzeń elektrycznych Konsultant finansowy Kosmetyczka Krawcowa Kucharz Laborant drogowy Lekarz medycyny Magazynier Malarz budowlany Młodszy dyspozytor w transporcie Montażysta meblowy Montażysta - operator Murarz - tynkarz Nauczyciel chemii Nauczyciel farmacji Operator koparki Operator minikoparki Operator strugarek

Pracownik administracyjny Pracownik do produkcji stolarki aluminiowej Pracownik hali - sprzedawca Pracownik ochrony fizycznej I lub II stopnia Pracownik sprzątający Praczka - maglarz Przedstawiciel handlowy Radca prawny Reprezentant handlowy Robotnik mostowy Robotnik ogólnobudowalny Samodzielny specjalista do spraw osobowych Spawacz Specjalista do spraw ubezpieczeń Specjalista d/s kredytów, kasjer Sprzątacz / ka Sprzedawca Sprzedawca ekspedient Sprzedawca na stoisku mięsnym Sprzedawca w salonie optycznym Sprzedawca w sklepie mięsnym Sprzedawca w sklepie spożywczym Szwaczka

Szwaczka meblowa Tapicer meblowy Technik farmaceutyczny Technik serwisu turbin wiatrowych Technolog robót wykończeniowych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Telemarketer Tynkarz Zastępca kierownika działu produkty świeże Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informatyk – MALTA Kucharz – NIEMCY Pielęgniarka – WŁOCHY Osoba do badań terenowych – IRLANDIA/ POLSKA Pracownik produkcyjny - HOLANDIA Dekarze – NIEMCY Szklarz – HISZPANIA Pracownik restauracji – NIEMCY Kucharz/kucharka – NIEMCY Kucharz lub młodszy kucharz - NIEMCY Kierownik restauracji – NIEMCY Tajemniczy klient – POLSKA

Pomoc kuchenna – NIEMCY Mechanik silników łodzi motorowych – NORWEGIA Rzeźnik, wykrawacz, trybowacz – WIELKA BRYTANIA Opiekunka osób starszych - NIEMCY Szwaczka – SŁOWACJA Fryzjer – NORWEGIA Pielęgniarka – WIELKA BRYTANIA Serwisant programista PLC - CZECHY Tester gier video - HISZPANIA Dyspozytor – WŁOCHY Pracownik branży metalowej – blacharz – FINLANDIA Pielęgniarz / pielęgniarka – NORWEGIA Pracownik supermarketu - HOLANDIA Pracownik supermarketu - HOLANDIA Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 , pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawłą II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

21

Szansa na sukces

Ronaldo, przypominający swoimi kształtami coraz bardziej futbolówkę, rozlosował. Fakty są takie, że w dotychczasowych 17 próbach pokonaliśmy Anglików tylko raz. I  to przed laty niemal czterdziestu. Nie wiem dlaczego mielibyśmy poprawić ten nieszczęsny bilans w nadchodzących eliminacjach. Zwyczajnie w to nie wierzę, nie widząc żadnych przesłanek futbolowych. Nadal szukamy rozpaczliwie za granicą zawodników, którzy

mogliby nadać nową jakość grze reprezentacji, a taki sposób rozwiązania problemu uważam za kompromitujący. Po pierwsze - dla wszystkich kibiców piłki nożnej w Polsce, bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie uzbierać do reprezentacji 11 chłopa! Po drugie - dla Franciszka Smudy, który ciągle nie ma w głowie koncepcji składu. A mieć już powinien od dawna! Z Anglikami dajmy więc sobie spokój. Pewnie, że serce,

by chciało, ale chłodny rozum podpowiada swoje - większych szans nie mamy. Za to o drugi plac w grupie powalczyć możemy. Cóż ja mówię - musimy! I  nie ma, że boli. I Ukraińcy, i Czarnogórzanie są bezsprzecznie w  naszym zasięgu. Choć zapewne w Kijowie i w Podgoricy myślą podobnie o  nas. Jest więc realna szans na baraże i  to, moim zdaniem, aktualnie pułap możliwości Orłów. Tyle ze świata. A teraz coś

z kraju. Ruszyła T-Mobile Ekstraklasa. Z  lekkim poślizgiem, bo w Warszawie mocno popadało. Za to Lokomotywa z  Poznania przypominała bardziej na starcie ligi TGV, Pendolino czy Shinkansen. Oby tylko zbyt wcześnie nie musiała wyhamować. Faworyci, jak co roku, ci sami, ale zapewne znowu ktoś z  mniejszych namiesza. Bo tacy to i u nas właśnie faworyci. Wielkimi krokami zbliża się też jesienne granie na

Zamojszczyźnie. Powinno być już trochę spokojniej i bez bojkotów. Ciekawym przede wszystkim, jak w okręgówce pogra budowana z  finansowym rozmachem ekipa młodego Wieczerzaka. Teoretycznie nie powinna mieć problemów z końcowym sukcesem, ale przeciwnicy zapowiadają, że żaden z nich przed drużyną z  Zamościa się nie położy. Krótko mówiąc, liga zapowiada się szalenie ciekawie, a wygra niech najlepszy.

Zamość Tenis stołowy

Zaistnieć w Europie Z Maciejem Nowalińskim zawodnikiem Stone Master Trefla Zamość, rozmawia Tomasz Tomczewski ­ Ubiegły sezon ze względu na roz­ grywki Pucharu Polski trwał bar­ dzo długo. Zdążyłeś wypocząć? - Rzeczywiście, przerwy w treningach mieliśmy może raptem z dziesięć dni. Spędziłem je z rodzicami, bo czasu na jakiś dłuższy wyjazd po prostu nie było. ­ Od 11 lipca przygotowujecie się do nowego sezonu i nowego wyzwania, czyli startu w euro­ pejskich pucharach... - Zaczęliśmy zgrupowanie typowo kondycyjne. Trenujemy dwa razy dziennie. Rano zazwyczaj sporo biegamy, do chodzą do tego również ćwiczenia szybkościowe i wytrzymałościowe. Spotkać nas można również na siłowni oraz na... murawie, bo lubimy pograć w piłkę. Do tego kilka razy w tygodniu korzystamy z basenu. Od niedawna zaczęliśmy już wchodzić na stoły. Skupialiśmy się na serwisie i jego odbiorze. Natomiast

podobne ambicje, jak ja. Możliwe, że już pod koniec sierpnia zagramy w międzynarodowym turnieju w Pradze, a we wrześniu rusza prawdziwa karuzela: puchary, turnieje klasyfikacyjne i liga.

najbliższe tygodnie to już trening techniczny na stołach. Dwa razy dziennie. Razem z nami od pierwszego sierpnia trenuje trener kadry narodowej juniorów i jednocześnie Mistrza Polski - Olimpii/Unii Grudziądz - Piotr Szafranek, co też powinno nam pomóc w lepszym przygotowaniu się do nowej rundy.

­ Czy Stone Master Trefl Zamość ponownie powal­ czy o awans do Superligi?

­ W waszym gronie są nowe twarze. Jak zaaklimatyzo­ wali się bracia Puchalscy? - Myślę, że dobrze. Znaliśmy się wcześniej, bo trenowaliśmy wspólnie kilka lat w ośrodku pingpongowym w Gdańsku. Łączy nas oczywiście również świadomość wspólnego celu, jakim jest zaistnienie w Europie i jak najlepsze miejsce w lidze. ­ A propos pucharów: czy macie rozeznanie co do war­ tości przeciwników? - Wierzymy, że pierwszą rundę uda nam się przejść. Zdecydowanym faworytem wydaje się być drużyna turecka, mająca w składzie dwóch Chińczyków i znakomitego Egipcjanina. Anglicy z Manchesteru po zwycięstwie w swojej lidze stracili natomiast dwóch najlepszych graczy,

Maciej Nowaliński w meczu z Odrą Głoską którzy przeszli do innych klubów, więc liczymy, że stać nas będzie na nawiązanie z nimi walki. O pozostałych drużynach wiemy niewiele, ale na pewno zdążymy jeszcze dokonać rozpoznania. ­ A jakie cele stawia sobie Maciej Nowaliński w nad­ chodzącym sezonie? - Na pewno chciałbym zagrać w Mistrzostwach Polski Seniorów

i sprawić tam jakąś miłą niespodziankę. Powalczę o awans w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych. Będzie to o tyle trudne, że mamy bardzo mocne województwo, a do dalszych gier przechodzi tylko najlepszy zawodnik. Na mojej drodze stanie więc na pewno Alan Woś, Karol Prus - Strowski czy Radosław Żabski. Nie zapominam oczywiście i o kolegach z drużyny, którzy moją

- Będzie trudno, ale w sporcie wszystko jest możliwe. Bardzo mocny skład skompletował Lublin, Jarosław, Nadarzyn czy Miechowice. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bez szans. Oprócz mnie w pierwszoligowej kadrze są: Michał Dąbrowski, Witek Skubiszewski, Daniel i Kamil Puchalscy, Paweł Rozwadowski, Daniel Kisielewicz i Błażej Ferens. Jako grający trener o punkty powalczyć może również Kazimierz Wiszowaty, więc mamy sporo atutów, a nasza młodość wsparta rutyną może okazać się strzałem w dziesiątkę. ­ Dziękuję za rozmowę. - Również dziękuję i już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców na mecze Trefla. tom

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Zamość Łucznictwo

Ból głowy Pająka

Zawodnicy Agrosu w kadrze

Trener Zbigniew Pająk nie ma wesołej miny na dwa tygodnie przed inauguracją czwartoligowych rozgrywek. Powodem zmartwień szkoleniowca jest stan liczebny kadry Roztocza. - To prawda. Na dzisiaj dysponuję ledwie gołą jedenastką, a na ławce rezerwowych siedzi klubowa młodzież - zdolna, ale potrzebująca jeszcze ogrania - mówi Zbigniew Pająk. W por ów n a n iu do r u ndy wiosennej kad ra d ruży ny ze Szczebrzeszyna przedstawia się mizernie. Do AMSPN Hetman Zamość przeszedł Michał Rajtar, w Echu Zawada zakotwiczył Artur Lipski, z gry zrezygnował również Jarosław Grela. Do tego dochodzą piłkarze, którzy wyjechali do pracy za granicę. W tym gronie są: Grzegorz Antoszek, Jakub Wachowicz i Tomasz Duda.

Zbigniew Pająk O ile ostatni spośród wymienionych powinien wrócić w połowie sierpnia, to data powrotu kolegów „Siwego” nie jest znana. W Roztoczu nie zamierza również grać jesienią Damian Bielec, co oznacza, że z pierwszej jedenastki Pająkowi wypadło co najmniej pięciu piłkarzy. Kto może ich zastąpić? Do Roztocza wraca z wypożyczenia do Perły Deszkowice - Karol Misiarz. W meczach sparingowych testowani są również: Artur Łukasik grający ostatnio w Olendrze Sól oraz Michał Hajduk ze Sparty Łabunie.

Szkoleniowiec czwartoligowca rozmawia również z dwoma innymi piłkarzami, których nazwisk nie chce jednak zdradzać. Wąska kadra to jednak nie jedyne zmartwienie Pająka. Kolejny problem to murawa stadionu, która właśnie jest odnawiana, co oznacza, że piłkarze mogą trenować jedynie na pobliskim boisku szkolnym o wymiarach Orlika. Ta sytuacja powinna jednak poprawić się w najbliższych dniach, bo Roztocze zamierza skorzystać z obiektu Perły Deszkowice. W dwóch ostatnich sparingach Roztocze najpierw pokonało w Starym Zamościu Omegę 1:0 (P. Lipiec), a następnie uległo III ligowemu Podlasiu Biała Podlaska 0:4 (0:1). - Chciałem zagrać z Podlasiem, żeby chłopcy zdobyli doświadczenie i zobaczyli, gdzie są ze swoją formą i przygotowaniem. Wynik może

wyglądać na pogrom, ale w rzeczywistości nie było tak źle. W 2. minucie Dawid Dobromilski zmarnował „setkę”, a chwilę później straciliśmy bramkę. Do przerwy mecz był bardzo wyrównany, a na początku drugiej połowy mogliśmy wyrównać. Tomek Albingier nie wykorzystał jednak dwukrotnie sytuacji sam na sam, a kiedy na boisku pojawiła się młodzież, straciliśmy kolejne bramki - zrelacjonował mecz Zbigniew Pająk. Roztocze zagrało w składzie: P. Dobromilski, T. Bielec, Tomasik, Paweł Lipiec, D. Dobromilski, Misiarz (85 Szyduk), Łukasik, Sawic, Rozwadowski (65 Pawluczuk), Albingier (55 Hajduk), Piotr Lipiec (70 Mazur). Inauguracyjne spotkanie ligowe Roztocze rozegra na wyjeździe z Włodawianką 14 sierpnia o godz. 17.00.

W reprezentacji młodzieżowców znaleźli się Jakub i Michał Guczowie, do składu kadry juniorów młodszych dołączy natomiast Oskar Bernat. Wśród kobiecych reprezentacji znalazły się Iwona Rękas w kadrze juniorek oraz Katarzyna Kłoda w kadrze juniorek młodszych. Trenerami zawodników są: Leszek Stempel, Jan Stempel i Andrzej Barwiński.

tom

tom

Polski Związek Łuczniczy ustalił składów kadry narodowej na drugie półrocze 2011 roku. W gronie wybrańców są również zawodnicy Klubu Sportowego „Agros” Zamość.


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

22

www.zamojska.com

SPORT

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Zamość Wywiad

Moje minimum to pierwsza liga Oczywiście, że były momenty, kiedy człowiek zadawał sobie pytania: „Co tu robisz? Po co tu jesteś?”. Ja uważam jednak, że jeżeli młody zawodnik chce coś osiągnąć w piłce, musi ciężko pracować i umieć sobie poradzić z takimi problemami.

Z byłym piłkarzem Hetmana Zamość - Rafałem Kycko rozmawia Kamil Kusier. Kamil Kusier: - W drużynie Motoru Lublin występujesz już drugi rok. Jak z perspektywy czasu oceniasz pobyt w Lublinie?

- Jakie są aspiracje spor­ towe Rafała Kycki? - Został mi rok w Motorze, chce się zatem pokazać z jak najlepszej strony, ponieważ przed nikim nie ukrywam, że w sezonie 2011/2012 występować chcę minimum w pierwszej lidze.

Rafał Kycko:- W ciągu jednego roku miałem trzech trenerów. Od każdego z nich nauczyłem się czegoś nowego. Każdy trening, każda zamiana szkoleniowca niosła zmiany w taktycznym ustawieniu zespołu, tak więc z każdej z tych lekcji starałem się czerpać jak najwięcej pozytywów. Dzisiaj w trakcie już sezonu 2011/2012 mogę powiedzieć, że czuję się dojrzalszym i bardziej doświadczonym zawodnikiem, niż dwa lata temu. - W przerwie między rozgryw­ kami byłeś na testach w Górniku Zabrze. Nie żal Ci, że nie zosta­ łeś na Śląsku na dłużej? - Nie żałuję. W Zabrzu trener Andrzej Orzeszek gwarantował mi na początku miejsce w zespole grającym w Młodej Ekstraklasie. Nie widziałem siebie w tej lidze, wolę ogrywać się w seniorskiej piłce. Druga liga to zdecydowanie wyższy poziom niż rozgrywki Młodej Ekstraklasy, dlatego nie żałuję swojej decyzji. - Z Motorem jednak sportowo spadłeś do trzeciej ligi i tylko dzięki szczęściu ponownie gra­ cie na zapleczu pierwszej ligi. Nie brałeś pod uwagę możliwości

- Nie było okazji już wcześniej zagrać na zapleczu Ekstraklasy? Sporo mówiło się o zaintere­ sowaniu Kolejarza Stróże… - Mój menadżer kontaktował się z trenerem Przemysławem Cecherzem. Dokładnych przebiegów rozmów jednak nie znam.

Przy piłce Rafał Kycko (Fot. Tomasz Madejski) szybkiego awansu z drużyny ME do pierwszego zespołu Górnika? - Oczywiście, że o tym myślałem. Mnie jednak interesowało to, co jest dzisiaj, a nie to, co może być jutro, za tydzień, czy za rok, a może i nie nastąpić w ogóle. Jest takie powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym, może to właśnie czas Motoru? Cieszę się, że los przechylił szalę na naszą korzyść, bowiem to właśnie szczęścia brakowało nam w meczach ligowych. - Drużynę w przerwie między sezonami opuściło sporo piłka­ rzy. Dlaczego Rafał Kycko posta­ nowił pozostać w Motorze?

- Moja umowa z lubelskim klubem jest ważna jeszcze przez rok i to główny powód pozostania w Motorze.

- Skoro już o agentach piłkarskich mowa, jak układa Ci się współpraca z Tomaszem Kaczmarczykiem?

- Miałeś oferty z innych klubów?

- Dogadujemy się, dzwonimy do siebie stosunkowo często, relacje są w porządku. Do tej pory z roli menadżera wywiązuje się bez zastrzeżeń.

- Jakieś głosy się pojawiały, jednak konkretnych telefonów brakowało. Nikt nie złożył ani mnie, ani klubowi konkretnej oferty dotyczącej pozyskania mojej osoby. - Kłopoty finansowe w Motorze to nie tajemnica. Nie miałeś w pew­ nym momencie dosyć tej sytuacji?

- Hetman Zamość, Roztocze Szczebrzeszyn, teraz Motor Lublin. Nie tak chyba sobie wyobrażałeś roz­ wój swojej piłkarskiej przygody po wycofaniu się Hetmana z rozgrywek?

- Fakt, Motor znajduje się w drobnych tarapatach, ale nie jest aż tak tragicznie, jak przedstawiają to niektórzy.

- Po zakończeniu przygody z Hetmanem miałem okazję pójść do Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.

Byłem jednak w klasie maturalnej i ważne było dla mnie, aby zdać egzamin dojrzałości, dlatego wybrałem Szczebrzeszyn. Dzisiaj jestem w Lublinie, gram w Motorze, a to jak potoczy się moja przygoda, zobaczymy w grudniu, a może w czerwcu przyszłego roku. - LZS Turbia, ta nazwa chyba śni Ci się po nocach… - To fakt (śmiech). Zabolała ta porażka. Tylko lepszą postawą na boisku i zwycięstwami w lidze możemy o tym zapomnieć i przenieść to feralne spotkanie w niepamięć. - Czego zabrakło w starciu z czwar­ toligowcem, aby awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski? - Ogrania i skuteczności to na pewno. Był to nasz pierwszy mecz w nowym składzie i część chłopaków nie czytała jeszcze gry Motoru tak jak powinna. Zabrakło nam tego, co w drużynie jest najważniejsze - monolitu i gry zespołowej. Uważam, że w lidze pójdzie nam już znacznie lepiej. - Jakie masz plany na sezon 2011/2012? - Utrzymanie w drugiej lidze z Motorem Lublin to mój cel numer jeden. - Powodzenia w walce o ligowy. Dziękuję za rozmowę. - Również dziękuję. Kamil Kusier

Krasnobród Piłka błotna

Zamość Puchar Starostów

Przypomnieli Mundial `74

Relax i AMSPN Hetman w finale

W deszczowej aranżacji, jaką przygotowała piłkarzom BKS Roztocze przyroda, odbyło się kolejne spotkanie w coraz bardziej popularnej dyscyplinie na Zamojszczyźnie, jaką zdecydowanie jest piłka błotna. W niedzielę, 31 lipca, na 4Fiter Arenie w Krasnobrodzie, a w zamyśle 3 lipca 1974 roku na Waldstadion we Frankfurcie nad Menem, zmierzyły się reprezentacje Polski i Niemiec. Wszystko to odbyło się w związku z kręceniem materiału reklamowego na Euro 2012, promującego futbol w Polsce, nagrywanego przez „Studio Filmowe K” z  Puław. W  role Kazimierza Deyny, Jana Domarskiego, Roberta Gadochy, czy też Gerda Muellera, Juergena Grabowskiego i  Franza Beckenbauera wcielili się piłkarze jedynego po tej stronie Wisły klubu piłki błotnej - BKS Roztocze. I tak o godzinie 17.30 sędzia Krzysztof Zub rozpoczął spotkanie narodowych drużyn Polski i Niemiec. Nie zabrakło niczego. Były stroje narodowe, były hymny, dopisali również kibice. Już w pierwszej minucie spotkania Die Nationalelf wyszli na prowadzenie za sprawą Dawida Kuczmaszewskiego, który precyzyjnym strzałem głową pokonał zaskoczonego i chcącego zastąpić

w bramce Jana Tomaszewskiego - Przemysława Czubata. Kolejne minuty należały już do BiałoCzerwonych, którzy kilkadziesiąt sekund później za sprawą Zbigniewa Masterna ka doprowadzili do wyrównania. Znany w Polsce prozaik i autor scenariuszy filmowych w całym spotkaniu dołożył jeszcze cztery bramki, potwierdzając, że bez względu na nawierzchnię, na jakiej przychodzi mu rywalizować, potrafi niejednokrotnie zaskoczyć rywala. Pozostałe trzy trafienia dla Polski były autorstwa Tomasza Pakuły prezesa BKS Roztocze. Dla drużyny niemieckiej bramki strzelali Wojciech Marczak oraz dwie Dawid Kuczmaszewski. Na najwyższą ocenę zasłużył jednak obrońca BKS Roztocze - Wojciech Kudełko, który w barwach Polski w  linii defensywnej był nie do przejścia, tak jak w  roku 1974 Władysław Żmuda. Choć 3 lipca 1974 roku po bramce Gerarda Muellera zwyciężyli Niemcy, to w krasnobrodzkim rewanżu górą byli Polacy, którzy pokonali ekipę Helmuta Schoena (trener reprezentacji Niemiec w roku 1974) 8:3 (5:2). - Mimo pogody przypominającej tę z 1974 roku, na meczu pojawiło się dosyć sporo widzów. Cieszę się, że piłka błotna na Zamojszczyźnie cieszy się coraz większą popularnością.

Miłym akcentem w naszej dotychczasowej działalności było zaproszenie naszej drużyny do odtworzenia we współczesnej aranżacji spotkania, które na dobre przeszło do historii światowej piłki nożnej. Któż by nie chciał choć na moment wcielić się w role Grzegorza Laty czy Jana Domarskiego? Mamy nadzieję, że nie tylko przez to spotkanie, ale również przez może taką egzotykę piłki błotnej uda nam się przyciągnąć jeszcze więcej fanów tej niezwykle atrakcyjnej dyscypliny. Kolejnym etapem rozwoju BKS Roztocze będą II Otwarte Mistrzostwa Świdnika w piłce nożnej - Świdnik Cup 2011 oraz mecz charytatywny w Hrubieszowie, podczas którego zagramy dla Norberta Barszczewskiego, piłkarza MKS Unii Hrubieszów - mówi kapitan i  prezes BKS Roztocze, Tomasz Pakuła. Polska: Przemysław Czubat Jakub Koisz, Wojciech Kudełko, Kamil Kusier - Tomasz Pakuła, Zbigniew Masternak. Niemcy: Łukasz Kowalczuk Wojciech Marczak, Piotr Borowiec, Patryk Momot - Michał Mękał, Dawid Kuczmaszewski. Patronat medialny nad BKS Roztocze sprawuje Gazeta Zamojska. Kamil Kusier

W sobotę 30 lipca, odbyły się półfinałowe mecze Pucharu Starostów. W bratobójczym pojedynku AMSPN Hetman I pokonał dzięki bramce Przemysława Gałki AMSPN Hetman II 1:0. Najmniejsze z możliwych rozmiary zwycięstwa powinny nieco dziwić, mimo tego, że pierwsza drużyna zagrała bezpośrednio po ciężkim obozie w Krasnobrodzie. W czasie zgrupowania podopieczni Roberta Wieczerzaka rozegrali dwa mecze sparingowe, pokonując Koronę Łaszczów 4:2 oraz ulegając Igrosowi Krasnobród 2:3. W drugim spotkaniu doszło do sporej niespodzianki, ponieważ B - klasowy Relax Radecznica rozbił Echo Zawadę aż 4:0. Finał zostanie rozegrany 7 sierpnia. A MSPN Het ma n Za mość AMSPN Hetman II Zamość 1:0 (1:0) Bramka: Gałka 17 min. AMSPN Hetman I: Kiecana

- Wurszt, Adamczyk, Chałas, Szyper (85 Adamczuk), Szura, Mazur, Hałas (58 Czady), Rajtar, Gałka (72 Koszałka), Kycko (65 Lachowicz) AMSPN Hetman II: Mulewski Baran, Grzybek, Jędruszko, Fidler Józefko (46 Maruszak), Markowski, Chruściński (58 Muda), Dębicki, Pliżga (65 Skórzyński), Kołodziej Relax Radecznica - Echo Zawada 4:0 (3:0) Bramki: Pawelczyk 1 min., Walczak 15 min., Startek 30 min. i Krzyszczak 85 min. Relax: Kłodnicki - Ligaj, Kaproń, Misztal, Głowala (90 M. Nizioł) - Startek (65 Krzyszczak), Lisik, Jóźwiakowski, Kozak, Walczak (75 Kosiński), Pawelczyk (85 G. Nizioł) Echo: Sokołowsk i - Duda, Mazurek (30 Waga), Zgnilec, Hubala, Dulbas, Garbaty (65 Rzeżawski), Lipiec, Winiarski, Lipski. tom

Brzozów Łucznictwo

Złoto Jakuba! W dniach 30-31 lipca w Brzozowie rozegrane zostały XXV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie, w czasie których zawodnik KS "Agros" Zamość - Jakub Gucz zdobył tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski, natomiast Michał Gucz zajął 14. miejsce.

Dodatkowo, srebrny medal wywalczyła drużyna Klubu Sportowego "Agros" Zamość w składzie Jakub Gucz, Michał Gucz i Marcin Kłoda. tom


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Warszawa Pływanie

Siódme miejsce Orki

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zdobyciu przez Marcelinę Radlińską trzech medali w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów 17-18 lat, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które rozegrane zostały w dniach 22-24 lipca w Warszawie. O komentarz do występów pływaków Orki poprosiliśmy Zbigniewa Lewickiego. - Orkę Zamość reprezentowało troje zawodników: Marcelina Radlińska, Kata rzyna Sędłak i  Maciej Żukowski. Spośród tej trójki zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się najbardziej utytułowana Marcelina Radlińska, która na 3 starty zdobyła 3 medale. Co prawda, niedosyt pozostaje po wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym, gdzie Marcelina zdobyła „tylko” srebrny medal, przegrywając złoto z  Magdaleną Baranowską z  Solexu Lębork o 0,12 s. Jeśli wziąć pod uwagę, że kłopoty zdrowotne przed ważnymi zawodami stały się ostatnio normą, jest to ogromny sukces. Przez 8 tygodni zmagała się z ogólnym przeziębieniem i zatokami, przez 2 tygodnie nie wchodząc w  ogóle do

Marcelina Radlińska na podium OOM wody, w efekcie czego zgrupowanie na długim basenie skończyło się kolejną wizytą u lekarza i kuracją antybiotykiem. Marcelina zdawała sobie sprawę, że przygotowania nie przebiegały tak jak powinny, więc do każdego startu podchodziła z wielką obawą. Eliminacje na 100 metrów motylkiem, płynąc bardzo zachowawczo ukończyła na 1. miejscu. W finale popłynęła już bardziej odważnie i  zdecydowanie od początku objęła prowadzenie, nie dając rywalkom żadnych szans, chociaż pod koniec dystansu widać było, że brakuje już sił. Dużo lepiej było już podczas eliminacji na 200 metrów stylem zmiennym. Marcelina płynąc dość spokojnie,

uzyskała zaskakująco dobry czas - 2:22,87 i z najlepszym wynikiem awansowała do finału. Dawało to nadzieję nie tylko na złoty medal, ale również na dobry wynik. Wszystko to sprawdziło się w popołudniowych finałach, gdy nie tylko zdecydowanie zwyciężyła z  czasem 2:18,67, ale ustanowiła swoją „ życiówkę”, a  drugą zawodniczkę - Klaudię Naziębło z Juvenii Wrocław wyprzedziła o ponad 2 sekundy. Ponieważ Marcelina nie była w najlepszej dyspozycji, a zawodnik bez względu na liczbę startów, może punktować tylko 3 razy, nie zdecydowała się na udział w większej ilości konkurencji - mówi Zbigniew Lewicki. W czasie zawodów z  dobrej

strony zaprezentowała się również Katarzyna Sędłak. - Rzeczywiście, Kaśka swój występ w rywalizacji z rok starszymi rywalkami może również zaliczyć do bardzo udanych. Zaczęła co prawda nie najlepiej, bo w eliminacjach na 200 metrów stylem dowolnym z czasem 2:13,15 zajęła dopiero 13. miejsce i awansowała tylko do finału B. Po południu, jak gdyby w innym wcieleniu, popłynęła już jednak bardzo dobrze, bo uzyskany czas 2:10,61 nie tylko dawałby jej finał A, ale ogólnie 7. miejsce w całej stawce. Na dystansie dwukrotnie dłuższym, czyli 400 metrów, już nie było takich pomyłek. Kasia z czasem 4:34,75 z 5. miejsca pewnie awansowała do finału A. W finale rywalki popłynęły już znacznie szybciej, a zawodniczka Orki, poprawiając nieznacznie czas na 4:34,68, uplasowała się na 8. miejscu w Polsce. Na dystansie 800 metrów, poprzez błędne rozstawienie, zmuszona była do pływania w porannej, teoretycznie słabszej serii. Zadanie nie było łatwe, ponieważ, aby znaleźć się w najlepszej „ósemce”, trzeba było stoczyć walkę przede wszystkim z czasem i  samą sobą, a  nie bezpośrednio z najgroźniejszymi rywalkami, które miały płynąć w najlepszej popołudniowej serii. Na 800 metrów nie

ma eliminacji i finałów, więc uzyskany czas wpływa bezpośrednio na klasyfikację końcową. Kasia Sędłak z dużą przewagą zwyciężyła w swojej serii - 9:27,25. Czas, który jest jednocześnie jej nową „życiówką” na długim basenie, pozwolił na uplasowanie się na 7. miejscu w Polsce relacjonuje szkoleniowiec Orki. Trzeci zawod n i k - Maciej Żukowski - ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przez jakiś czas reprezentował barwy Śląska Wrocław, po kilkumiesięcznej przerwie w treningach na zgrupowanie pojechał już ponownie jako zawodnik Orki Zamość. - Trenował bardzo solidnie, ale nie zdołał nadrobić zaległości na tyle, by w  tych zawodach odegrać znaczącą rolę. Jest to ambitny i pracowity zawodnik i jeśli zdecyduje się na kontynuację treningów, możemy spodziewać się po nim jeszcze wielu udanych startów - wyjaśnia Zbigniew Lewicki. Przypomnijmy, że w klasyfikacji medalowej Orka Zamość uplasowała się na bardzo wysokim 7. miejscu w gronie 61 zgłoszonych klubów. Województwo lubelskie z  dorobkiem 8 medali (2 złote, 4 srebrne i 2 brązowe), zdobywając ogółem 163 punkty., zostało sklasyfikowane na 5. miejscu. tom

Płock Lekka atletyka

Kluczbork Sport szkolny

Złota Marika

Klaudia i Joanna z szansami na Amsterdam

Marika Marlicka (Fot. T. Kasjaniuk) Marika Marlicka z KS Agros Za mość zost a ła M i st rz y n ią Ogól nopolsk iej Ol i mpiady Młodzieży w  lekkoatletycznym siedmioboju. Zawody rozegrano w dniach 22-24 lipca w Płocku. Najliczniejsza w  historii startów ekipa „Agrosu” zajęła trzecie miejsce w  ogólnej klasyf i k acji k lubów, zdoby wając jednocześnie 63 punkty do klasy-

fikacji w ramach Ogólnopolskiego Ws p ó ł z a w o d n i c t w a D z i e c i i Młodzieży. To najlepszy dorobek w historii klubu. Pozostali zawodnicy Agrosu zajęli następujące lokaty: Ernest Gancarz - IV na 800 metrów, Piotr Woszczak - V na 3000 metrów, sztafeta chłopców w  składzie Przemysław Przytuła, Maciej Strzelecki, Oktawian Kawka, Dominik Kopeć - V - 4x100 metrów, sztafeta chłopców w  składzie Dominik Kopeć, Paweł Hałasa, Ernest Gancarz i Oktawian Kawka - VI - 4x400 metrów, Maciej Strzelecki VI w 8-boju, M a gd a len a Wr on k a V I n a 200 metrów i X na 100 metrów, Kamila Zańko VIII na 200 metrów i XI na 100 metrów, sztafeta dziewcząt w  składzie Marika Marlicka, Monika Zając, Kamila Zańko i Magdalena Wronka - VIII - 4x100 metrów, K rystian Lewoszewski X w pchnięciu kulą i IX w rzucie dyskiem, Michał Mazurek XIII w  skoku wzwyż, Joanna Szmit - XIII na 3000 metrów, Szczepa n K n ap - X V I I n a 3000 metrów, A lek sa nd ra Sz y mcz yk XIX w trójskoku, Oktaw ia n K awka - X I X na 200 metrów. tom

Reprezentacja LZPN awansowała do wielkiego Finału, który odbędzie się na początku września w Chorzowie. Zmierzy się w nim 8 drużyn, które zagrają o  tytuł Mistrza Polski U-10 i wyjazd do Holandii do szkółki piłkarskiej Ajaxu Amsterdam. Wyniki turnieju: Lubelski ZPN - Podkarpacki ZPN 5:0 i 4:0 Lubelski ZPN - Małopolski ZPN 2:1 i 3:1 Lubelski ZPN - Świętokrzyski ZPN 6:1 i 6:1.

Joanna Suchowicz i Klaudia Sak W dniu 17-28 lipca w Kluczborku miał miejsce obóz piłkarski „ Z Podwórka na stadion” o puchar Tymbarku, w trakcie którego rozegrano półfinałowy turniej krajowy z udziałem reprezentacji województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła kadra LZPN, w składzie której występowały zawodniczki z  Zamojszczyzny - Klaudia Sak z Potoka i Joanna Suchowicz z Wólki Panieńskiej. Obydwie piłkarki okazały się najbardziej skutecznymi zawodniczkami turnieju. Klaudia zdobyła 11 bramek, natomiast Joanna - 6.

Joanna Suchowicz we wrześniu na stadionie Korony Kielce wraz z UKS Dubler Opole Lub. zagra również w  Finale Turnieju im. Marka Wielgusa, czyli Mistrzostw Polski U-11. - Historia lubi się powtarzać? Trzy lata temu starsza siostra Joanny - Katarzyna wraz z kadrą LZPN w  turnieju „Z podwórka na stadion” wywalczyła wicemistrzostwo Polski, a  w 2009 roku w  Za mościu Tu r n ieju im. M. Wielgusa zdobyła także srebro z UKS Wilki Wilków - przypomina sobie Wojciech Suchowicz, tata Joanny i Katarzyny. tom


e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937

Gazeta

24

www.zamojska.com

Z OSTANIEJ STRONY

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Nr 30 (108) | 2 - 8 sierpnia 2011

Wyślij KUPON!

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsorzy Konkursu:

80 0 ro d y oś ci Nag o wart ilację, on ep : k up zesną d 00 j s ce c PA I Mie a nowo dzień S artości 6 , zl n + ty on o w epilację p d e: k u c z e s n ą 400 ej s c A II Mi a nowo dni SP artości , + 3 on o w ilację zl n up ną d e p e: k s ejsc wocze ń SPA i M I o II n zie z l na + 1 d

Magdalena Burda

Magdalena Hawryluk

Monika Koczewska

Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania.

Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Mario Vargas Llosa to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej literatury iberoamerykańskiej, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym najważniejszej - Nagrody Nobla w 2010 roku. W swojej ciekawej twórczości sięga do wielu gatunków i konwencji literackich, nie stroni od wątków autobiograficznych i wyrafinowanych gier z czytelnikiem. Zaintrygowana okładką, tytułem i krótką notką sięgnęłam po jego książkę „Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki”. W mistrzowski sposób snuje tu pisarz historię niebezpiecznej miłości Ricarda do niegrzecznej dziewczynki. Temu jednak kto pomyśli, że mamy do czynienia ze skandalizującą drugą „Lolitą”, śpieszę wyjaśnić, że owa niegrzeczna dziewczynka to pieszczotliwe określenie kobiety modliszki, femme fatale, która przez niemal 50 lat będzie bez uprzedzenia pojawiać się i równie niespodziewanie znikać z życia Ricarda. Początek książki i znajomości jest niezmiernie obiecujący.... Jesteśmy w samym centrum wydarzeń. Lato 1950 roku w karnawałowej Limie. Odbywają się mistrzostwa w mambo, a główny bohater, piętnastolatek, po raz pierwszy spotyka się z kobietą swojego życia, nastoletnią Chilijeczką Lily, która tańczy „w pysznym rytmie i z wielką gracją”. Tyle tylko, że dziewczyna wcale nie pochodzi z Chile i na imię też ma zapewne inaczej... 10 lat później pojawi się jako towarzyszka Arlette, później madame Arnoux, Mrs. Richardson i Kuriko. Za każdym razem zostawia to samo: namiętność, brak nadziei na stały związek, przelotne szczęście, które kończy się kolejnymi latami milczenia. Ricardo to grzeczny chłopczyk, spokojny, inteligentny Peruwiańczyk, tłumacz w UNESCO, który realizuje swoje marzenie z dzieciństwa, by mieszkać i pracować w Paryżu. Nie chce, ale wciąż wbrew rozsądkowi ulega niebezpiecznej przygodzie, którą uosabia fascynująca kobieta, zdolna do wszystkiego, a już zwłaszcza do szelmostw, które doprowadzają mężczyznę do granic szaleństwa. Powieść jest studium miłości inspirującej, ale i perwersyjnej, toksycznej, odciętej od całej mitologii romantycznej, gdzie mieści się wszystko, co związane z naturą człowieka: instynkt, seks, namiętność, fantazmaty, które kształtują nasze relacje czyniąc z nas lepszego lub gorszego człowieka. Taka obłędna miłość w końcu jednak budzi ukryte głęboko lęki, strach czy brak stabilizacji. Niegrzeczna dziewczynka też wpadnie we własne sidła. Nie można jednak powiedzieć, że to, co odbiera nam życie, nie stanowi o tym, co nadaje mu sens. W końcu przeczytamy: „Chcę zawsze być twoją kochanką, twoją suczką, twoją dziwką. Jak tej nocy. Bo tylko wtedy będziesz mnie kochał do szaleństwa.” Vargas Llosa zbudował fabułę „Szelmostw...” z ogromnym rozmachem literackim. Posklejał ją z obrazów z różnych stron świata, wykazując się znajomością rozmaitych kultur, obyczajów, miejsc, języków i samej historii od lat 50. do 80. XX wieku. Wielkim atutem książki jest lekki, potoczysty styl. Sprzyja mu narracja pierwszoosobowa, w tonie sprawozdania z życia, takiej trochę naprędce opowiedzianej historii, jakby bohater siedział z kimś przy kawie i relacjonował. Ta z pozoru banalna historia, dla mniej wrażliwych nawet nużąca i nudna, w jakiś szczególny sposób zdaje się oddawać sens życia nieustanną gonitwę za czymś czego pragniemy, a czego nie możemy dostać. I im dalej nam do celu, tym bardziej wyostrzają się zmysły i w siłę rośnie pragnienie, a za nim chęć działania. Książkę może sobie przeczytać człowiek i młody i stary. Choć i tak nie będzie to dla tego pierwszego przestroga, a dla drugiego wystarczające ukojenie. W świecie szelmostw naszego życia takie panują prawa. Czyż nie, grzeczny czytelniku?

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480 (koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). (jeden głos - sms lub kupon - jest równy20 głosom w internecie)

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

Zamość ul. Lwowska 28/40

Zamość Rocznica Powstania Warszawskiego

Gloria victis - Oddali hołd bohaterom

Uroczystą Mszą Świętą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej uczcili zamojscy kombatanci rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nabożeństwo w zamojskiej katedrze celebrował ks. Adam Firosz, ka nclerz Diecezji Za mojskoLubaczowskiej. Dalsza część uroczystości rocznicowych odbywała się przed pomnikiem Zamojskiego Inspektoratu AK. - Musimy przypominać następnym pokoleniom o tradycji poakowskiej. O wartościach w jakich zostało wychowane pokolenie Kolumbów - ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę - mówił poseł Sławomir Zawiślak, który jest jednocześnie prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość. Ponadto udział w obchodach wzięli senator Jerzy Chrościkowski, wiceprezydent Zamościa Tomasz Kossowski, wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu Jan Wojciech Matwiejczuk, dyrektor zamojskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Jacek Grabek oraz przedstawiciele 3. Batalionu Zmechanizowanego, Policji i Straży Pożarnej oraz związków kombatanckich. Uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod pomnikiem i oddali cześć poległym za wolność Polski. Uroczystości zorganizowało Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Ok r ęg Z a mość prz y wspó łpracy z 3. Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym. Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom. Jednak jego strategicznym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących kontynuacją władz przedwojennych. Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, z siedzibą w Lublinie jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wystąpienie w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów, na konferencji teherańskiej pod koniec 1943 roku, nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Józefa Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych ustaleń Powstanie Warszawskie miało skomplikować podział na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie ZSRR. Punktualnie o godzinie 17.00 1 sierpnia 1944 roku, czyli o godzinie „W”, rozpoczeło się Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni. Odwaga powstańców, wzorem starożytnych bohaterów, doczekała się pieśni chwalącej męstwo poległych, które opisuje szwedzka grupa metalowa Sabaton w utworze „Uprising”. DNL

Hołd powstańcom oddali żołnierze

Parlamentarzyści złożyli kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej

Konkurs

Wspomnienie moich wakacji

Zapraszamy do konkursu "Wspomnienie moich wakacji". Pod adresem redakcja@zamojska.com prosimy przysyłać opisy (swoje wrażenia, doświadczenia i przygody) wakacyjnych urlopów wraz z załączonymi fotografiami. Dzielimy się swymi dobrymi, zabawnymi ale też przykrymi doświadczeniami, aby zachęcić innych do pobytu w miejscach, które Państwo odwiedzili lub przestrzec przed przykrymi niespodziankami. Opublikowane materiały zostaną nagrodzone nagrodą w postaci książki.

Sponsor konkursu "Wspomnienie moich wakacji"

Delegacja Urzędu Gminy Zamość uczciła pamięć powstańców

Wydawnictwo Replika ul. Wierzbowa 8, Zakrzewo 62-070 Dopiewo tel./faks 061 8682537 www.replika.eu

Gazeta Zamojska  

Nr 30 (108)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you