Page 1

30

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 29 cena

numer

W tym tygodniu losujemy kolejne 10 nagród

amo ska

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

(107)

02

STRONA

REKLAMA

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

26 lipca - 1 sierpnia 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Babciu! 5% VAT

KONKURSOWI PATRONUJĄ

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Uważaj na „wnuczka” Nadzór budowlany nie powinien był pozwolić na otwarcie 16 zamojskich uczelni

STRONA

To zdanie Marii Król Przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Dlaczego tak uważa?

Europejskie puchary w Zamościu! 07

STRONA

Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… - taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Niestety coraz więcej jest takich przypadków także na Zamojszczyźnie.

NIK punktuje zamojską 03 Straż Miejską STRONA

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak działała Straż Miejska w Zamościu w latach 2008-2010. Wyniki nie są zbyt optymistyczne dla strażników. Kontrola wykazała wiele niedociągnięć i błędów.

REKLAMA

22

STRONA

Z ogromnym zadowoleniem przyjęli wyniki losowania I rundy Pucharu ETTU działacze, zawodnicy i sympatycy Stone Master Trefla Zamość. Okazało się bowiem, że Europejska Federacja Tenisa Stołowego, obradująca w czasie Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów w Kazaniu, przyznała klubowi z naszego miasta organizację jednego z eliminacyjnych turniejów.

Przejazd na Legionów będzie szerszy? 05

STRONA

Zamościanie od dawna wnosili, by remontem ulicy Legionów objąć również znajdujący się tam przejazd kolejowy. Choć na początku wydawało się, że nic z tego nie będzie, obecnie sprawa zaczyna nabierać realnych kształtów. REKLAMA

Szkoła Jazdy L – CAR

Prowadzi kursy poranne, weekendowe, ekspresowe, jazdy doszkalające trasami egzaminacyjnymi. Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, badania lekarskie, jazdy przed egzaminem gratis.

REKLAMA

Zamość ul. Partyzantów 39 (obok autokomisu) tel. 500 456 255, e-mail: jkanarszczuk@poczta.onet.pl INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


Gazeta

2

www.zamojska.com

REGION

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

W tym tygodniu pytanie zadaje Anna Zakrocka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zamościu: Czy Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) opieki zdrowotnej ambulatoryjnej

Jaki skrót widnieje na tablicach rejestracyjnych samochodów z Poawiatu Zamojskiego? a) LZ b) LZA c) ZMC

b) opieki zdrowotnej stacjonarnej

Po odbiór nagród zapraszamy:

c) obie formy są prawidłowe

1. Krzysztof Pikor, Zamość 2. Aneta Swatowska, Zamość

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

Odpowiedzi udzieli³:

amo ska

3. Agnieszka Wołek, Zamość 4. Adam Czyż, Zwierzyniec

Gazeta

Wskazuję instytucję: a) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

5. Anna Dycha, Frampol

Zapraszamy do nowego konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w rstauracvji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Starostwo Powiatowe w Zamościu nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl takze jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiacu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej Video-Kadr oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zyczymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Agnieszka Dyjach, Zamość 7. Artur Prys, Chełm

8. Wiktor Cichy, Zamość

NIEZALEŻNY TYGODNIK 9. Mateusz Kaźmierczak, Zamość

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Anna Bielak, Józefów Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

T E K s T s P o n s o R o WA n Y

AKTUALNY PRZEGLĄD RYNKU ZBÓŻ

W chwili obecnej krajowa podaż ziarna w dalszym ciągu uzupełniana jest ziarnem pochodzącym z importu, głównie jest to pszenica. W przypadku jęczmienia z informacji Sparksa wynika, iż zbiory w kraju nabierają tempa i na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży tego ziarna. Ceny oferowane przez wytwórnie pasz na tegoroczny jęczmień paszowy kształtują się w przedziale 650680 PLN/t. Z kolei na rynku światowym nastąpiła korekta cen w dół, gdyż prognozy zbiorów zbóż w UE wg lipcowego raportu Strategie Grains

(SG) na podstawie prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 we Wspólnocie zostały podwyższone wobec ostatniego raportu o 6,6 mln t do 282,3 mln t. Korekta ta wynikała przede wszystkim z poprawy warunków pogodowych m.in. we Francji i w Niemczech (korzystny termin opadów deszczu). Najgłębsza korekta dotyczy wolumenu produkcji pszenicy, gdzie prognozy podwyższono o blisko 5 mln t do 130,2 mln t, co oznacza wzrost w porównaniu z sezonem 2010/2012 o 3 mln ton. Autorzy Strategie Grains skorygowali także w górę przewidywania

w zakresie zbiorów kukurydzy. Według najnowszej prognozy produkcja tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie w porównaniu z sezonem 2010/2011 o ponad 5 mln t do 60,2 mln ton. Szacunki zbiorów jęczmienia w krajach UE zostały skorygowane w lipcowym raporcie do poziomu 52,9 mln t, co oznacza spadek w skali roku o 0,3 mln ton. We wcześniejszych raportach analitycy SG przewidywali, że w najlepszym razie unijne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2011/2012 będą zbliżone do tych z sezonu 2010/2011. Prognozy z lipca wskazują jednak,

że ostatecznie mogą być one wyższe od tych z sezonu 2010/2011, gdy wyniosły 275,3 mln t. Spadek notowań cen zbóż na giełdach światowych. Notowania cen pszenicy na giełdzie Matif w ostatni piątek (22.07) osiągnęły poziom 193 EUR/t (EUR/PLN = 4,01) w kontrakcie najbliższym (listopad 2011), co w relacji tygodniowej oznacza spadek o blisko 3,5%. Sparks zaznacza, ňze większe od spodziewanych zbiory pszenicy w UE-27, postępujące zbiory ziarna w krajach położonych na Półkuli Północnej oraz

dostępność relatywnie taniego rosyjskiego ziarna na rynku światowym powinny wpływać na dalsze spadki notowań cen zbóż w krótkim okresie. W dłuższym okresie, istotne znaczenie dla kształtowania się cen ziarna na rynku światowym będzie miała wielkość zbiorów pszenicy w Argentynie i Australii. Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju Opracowanie na podstawie: komentarz analityków ze źródeł internetowych


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

POLITYKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Głosuję, bo...

Kraj Wyrok Trybunału Konstyutucyjnego

Wbory dwudniowe - nie, spoty wyborcze - tak Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że dwudniowe wybory i zakaz publikacji spotów reklamowych są niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Za zgodne uznali emitowanie spotów wyborczych oraz jednomandatowe wybory do Senatu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kodeks wyborczy jest częściowo niezgodny z Konstytucją. Najważniejszy zakwestionowany przez Trybunał przepis dotyczy zakazu stosowania billboardów i spotów podczas kampanii wyborczej oraz dwudniowego głosowania. P rzewodniczący Tr ybuna łu sędzia Andrzej Rzepliński powiedział, że zapisane w kodeksie dwudniowe głosowanie nie spełnia norm

konstytucyjnych. Za niekonstytucyjne sędziowie Trybunału uznali też zakazy stosowania billboardów oraz spotów wyborczych w kampanii. W uzasadnieniu stwierdzili, iż narusza to wolność i swobodę wyrażania swoich poglądów. Inne przepisy zostały uznane za zgodne z Konstytucją. Wątpliwości Trybunału nie wzbudziły jednomandatowe okręgi do Senatu, głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne. Oznacza, to, że z pełnomocnika będą mogły skorzystać osoby starsze i niepełnosprawne, dla których ze względów fizycznych oraz barier architektonicznych dotarcie i wejście do lokalu wyborczego było poważnym problemem. Trybunał orzekał w sprawie nowych przepisów wyborczych, bo ich zgodność z konstytucją podważał

Łukasz Kwiatkowski

klub Prawo i Sprawiedliwość. Grupa posłów PiS zakwestionowała przepisy wprowadzające 100 jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu, możliwość przeprowadzenia dwudniowych wyborów, głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne. PiS chciało też uznania za niekonstytucyjny zakazu emitowania płatnych spotów wyborczych i naklejania plakatów większych niż 2 metry kwadratowe w czasie kampanii wyborczej. Ponadto PiS zwróciło się do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności zastosowania nowego kodeksu już podczas najbliższych wyborów. Jednak te wybory, które prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział na 9 października, odbędą się według właśnie nowego kodeksu wyborczego. dacz

Zamość Kontrola Straży Miejskiej

NIK punktuje zamojską Straż Miejską

Zamojska Straż Miejska oprócz błędów ma na swoim koncie kilka sukcesów Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak działała Straż Miejska w Zamościu w latach 2008-2010. Wyniki nie są zbyt optymistyczne dla strażników. Kontrola wykazała wiele niedociągnięć i błędów. Kontrolerzy wykazali, że zamojscy strażnicy niezgodnie z przepisami wykonywali zadania, które zlecił im prezydent miasta, Marcin

Zamoyski. Chodzi o fakt, że funkcjonariusze dowozili skazanych z zakładu karnego do miejsc wykonywania prac publicznych na rzecz miasta. Jak się okazuje, wykraczało to poza zadania określone w ustawie o strażach gminnych. Ponadto urzędnicy wytknęli, że naruszeniem przepisów było prowadzenie ewidencji grzywien nałożonych mandatami karnymi oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Okazało się także, że

strażnicy nakładając mandaty często nie informowali ukaranych na jakiej podstawie prawnej to czynią. Oprócz tego wysokość nakładanych mandatów była często zanizona lub zawyżona. Kontrola wykazała również, że w zamojskiej SM nie zawsze rzetelnie przyjmowano zgłoszenia i prośby o interwencję. NIK wytknęło także, że Straż Miejska nie pracuje w systemie całodobowym, gdyż miedzy godziną 2, a 7 rano, mają oni przerwę i wydarzeniami w tym czasie zajmują sie dopiero rankiem. Żeby nie było tak źle, NIK pozytywnie oceniła współpracę ze szkołami oraz samorządami osiedlowymi. Dobrą ocenę za nadzór nad SM otrzymał również prezydent Marcin Zamoyski. Wygląda więc na to, że mimo tylu nieprawidłowości nie było z zamojską strażą tak tragicznie, jakby się wydawało, ale zawsze mogło być lepiej. rael

Miączyn i Sułów Badania profilaktyczne

Już 27 lipca w Miączynie i 3 sierpnia w Sułowie pojawią się Mammobusy. Badania odbędą się

przy budynku Banku Spółdzielczego w Miączynie oraz za Urzędem Gminy Sułów. Przed badaniem Panie dostaną do wypełnienia specjalne ankiety, które mają pomóc w dokładniejszym zdiagnozowaniu. Podczas badania Panie powinny mieć ze sobą dowód osobisty. Aby się zbadać, należy najpierw dokonać rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 58 325 76 02 lub 58 325 76 05. Jedno badanie obejmuje wykonanie

Łukasz Kwiatkowski przewodniczacy Koła Młodej Lewicy w Zamościu, członek Rady Miejskiej SLD w Zamościu, zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla Orzeszkowej - Reymonta, członek Stowarzyszenia Padwa Północy, które organizowało happening z okazji powrotu kolei na Zamojszczyznę.

Prezydent Bronisław Komorowski wyznaczył datę wyborów parlamentarnych na 9 października. Jak powszechnie wiadomo, piętą achillesową wszystkich wyborów jest niska frekwencja. Z tego powodu „Gazeta Zamojska” otwiera nowy cykl „Głosuję bo...”. Począwszy od tego wydania prezentować będziemy zdania różnych postaci z Zamojszczyzny na temat udziału w wyborach. Dziś swoimi refleksjami na ten temat podzieli się Łukasz Kwiatkowski.

Głosuję, bo ... mimo, iż jestem zażenowany obecnym poziomem kultury

politycznej (lub raczej jej braku), to chcę skorzystać z prawa, o które walczono tyle lat. Udział w wyborach jest nie tylko moim prawem czy obowiązkiem, lecz przede wszystkim ogromnym przywilejem. Głosuję, ponieważ mam dość wojny polsko-polskiej, jałowego konfliktu i zastępczych tematów. Sprzeciwiam się permanentnej narracji smoleńskiej używanej do celów politycznych. Wystarczy już również wmawiania nam kto jest „prawdziwym” Polakiem, a kto już nim nie jest. Chcę Polski proeuropejskiej, nowoczesnej, wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, przekonań religijnych i statusu społecznego. Korzystam z czynnego prawa wyborczego z nadzieją na budową solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i skutecznego Państwa. Takiego, w którym możemy osiągnąć kompromisy między warunkami gospodarki rynkowej, a koniecznym poziomem odziaływania państwa na nią. Oczekuję poprawy sytuacji młodych ludzi, którą już teraz wielu publicystów nazywa „straconym pokoleniem”, pomysłu na reformę służby zdrowia i poprawy sytuacji na wsi. Liczę na konkretne propozycje, które wyciągną z zapaści kolej. Rezygnując z udziału w wyborach, tracimy możliwość wpływania na to, w jakim kraju chcemy żyć. W dobie kryzysu szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, co kandydaci nam obiecują. Pamiętajmy ile nam obiecano w poprzednich wyborach parlamentarnych i co do tej pory z tych pięknych słów i obietnic zostało zrealizowane. Zbliżające się wybory parlamentarne będą również w pewnym sensie oceną rządzących i powiedzenia im przez obywateli „sprawdzam”. Mimo, iż do wyborów pozostało kilkanaście tygodni, to już teraz zachęcam wszystkich do przyjrzenia się programom poszczególnych ugrupowań politycznych i wyboru najlepszego.

Moim zdaniem

Niedawno Policja miała swoje święto. Były kwiaty, awanse, odznaczenia i rozmowy o problemach tej służby. A czy zamojska Policja dobrze wykonuje swoje obowiązki? Co ewentualnie wymaga poprawy w jej funkcjonowaniu? Karol Garbula- Sekretarz Miasta Zamościa: - W mojej ocenie funkcjonariusze Policji w Zamościu dobrze wykonują swoją pracę. Myślę, że największym problemem policji jest brak wystarczających środków finansowych na zakup nowego sprzętu, podniesienie wynagrodzeń, czy zatrudnienie nowych funkcjonariuszy. Znając te problemy, w miarę możliwości finansowych Miasto Zamość wspomaga komendę przy zakupach sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Zamościu. Praca Policjantów nie jest łatwa, a czasami bardzo niewdzięczna. Tym bardziej należą się im słowa uznania i podziękownaia za zaangażowanie w realizację swoich zadań. Dariusz Zagdański- radny Rady Miejskiej (PiS):

Piersi na celowniku Rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonów kobiet poniżej 65. roku życia. Statystycznie zachoruje na tę chorobę co szesnasta Polka. Jednak wczesne wykrycie problemu pozwala na jego skuteczne leczenie.

3

4 projekcji (po 2 na każdą pierś). Zdjęcia opisywane są przez dwóch doświadczonych radiologów posiadających drugi stopień specjalizacji. Panie otrzymają wyniki po ok. 14 dniach na adres domowy. Badania dla kobiet w wieku 50-69 lat sponsorowane są przez lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz NZOZ MAMMO-MED. Agnieszka Socha

- Analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy KMP Zamość za rok ubiegły pozwala mi na stwierdzenie, że wykrywalność przestępstw ogółem kształtuje się na poziome ok. 80 procent, co niewątpliwie wpływa na pozytywną ocenę pracy funkcjonariuszy z naszej jednostki. Oczywiście, jak w każdej służbie publicznej, występują pewne braki m.in. w kwestiach finansowych i kadrowych. Będąc radnym zawsze staram się wspierać naszą jednostkę policji m.in. poprzez składanie wniosków w zakresie zwiększenia dotacji finansowych. Mieszkańcy miasta sygnalizują mi, jako radnemu, że z dużą częstotliwością następują zmiany dzielnicowych na poszczególnych osiedlach. Zbyt częste zmiany funkcjonariuszy nie pozwalają na poznanie dzielnicowego, a także nie wpływają one korzystnie na współpracę. Mieszkańcy oczekują w tym zakresie pewnych zmian. Tomasz Wyrostek- Przewodniczący Zarządu Os. Kilińskiego: - Moim zdaniem zamojska policja bardzo dobrze wypełnia swoje obowiązki. W mieście poprawił się stan bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływ na to ma nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu naszych stróżów prawa. Jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Kilińskiego bardzo dobrze oceniam współpracę z naszym panem dzielnicowym. Z okazji Święta Policji najlepsze życzenia dla wszystkich policjantów. rmar


Gazeta

4

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Muzyka Zamojska grupa ONI odnosi coraz większe sukcesy

ONI są na topie Tego lata grupa ONI dała wiele koncertów na naszym terenie, były to występy na terenie miasta i gminy Zamość oraz koncert podczas skierbieszowskiego Kiliana oraz jako gwiazda wieczoru w Józefowie na Roztoczu, Narolu oraz Jarmarku w Zamościu.

Grupa ONI jest kontynuacja zamojskiego zespołu perła Wschodu który debiutował na antenie TVP 2 w w Noc Sylwestrową. Kompozycje zespołu SA efektem wielu osób. Min: Jerzego Słoty znanego z zespołu VOX. Piosenki prezentowane SA na antenie TV Amazing w całej Polsce!!!. To dzieje się za sprawa zamojskiej TVK - Video kadr!!!. Zespół w tym roku został laureatem i zdobywca I miejsca podczas ogólnopolskiego konkursu kapel rockowych w Kielcach. Mogliśmy zobaczyć jego filar w Teleexpresie u Marka Sierockiego. Płyta demo spodobała się wielu osobom dlatego zespół przy wsparciu lokalnych władz zabiega o profesjonalne wydanie płyty!!! Wszystko jest na dobrej drodze i jest pewnego rodzaju prolegomena tego,

Na sygnale Zdarzenia, którymi w ubiegłym tygodniu zajmowali się zamojscy policjanci i strażacy. Wypadek w Podkrasnem W niedzielę (17.07.) w Podkrasnem (gm. Stary Zamość) kierujący VW vento 61-letni mężczyzna zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Pasażerowie auta - mieszkańcy gm. Izbica: 54-letnia kobieta i 59-letni mężczyzna - z obrażeniami klatki piersiowej zostali przewiezieni do szpitala. Drogie lakiery do opli W poniedziałek (18.07.) przy ul. Peowiaków w Zamościu nieznany sprawca uszkodził lakier samochodu marki opel, należącego do 31-letniej zamościanki. Poszkodowana wyceniła straty na 900 złotych. Bo szlaban go ograniczał Również w poniedziałek (18.07.) nieznany sprawca uszkodził szlaban u wjeździe na parking osiedlowy przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu. Straty wyniosły 1500 złotych. Poszkodowaną

co jeszcze może się wydarzyć z zamojskim zespołem. Nowy skład jest zdecydowanie lepszy i mający szanse na polskim rynku muzycznym. Piosenki ONI nie są banalne i maja rzeczywisty odzew wśród publiczności. W Józefowie, Skierbieszowie, Narolu i Zamościu dali z siebie wszystko!! Liczymy na dalsze i godne reprezentowanie Zamościa w kraju, ale i poza jego granicami, czego możemy życzyć grupie. Mimo wielu problemów osobistych poszczególnych członków grupy zauważyć możemy w pełni oddanie się sztuce muzyki rozrywkowej. Jerzy Słota - kompozytor, nauczyciel i artysta grupy VOX wierzy, że ONI zdobędą szczyty!!!. Tego zamojskiej formacji życzy Gazeta Zamojska oraz wiele osób naszej społeczności. Do

jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego. Połakomił się na wiertła We wtorek (19.07.) 47-letni mieszkaniec gm. Izbica został zatrzymany na gorącym uczynku przez ochronę hipermarketu „Castorama” przy ul. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Mężczyzna próbował wynieść ze sklepu 4 zestawy wierteł, o wartości 312, 64 złotych. Piwo w cenie Również we wtorek (19.07.) nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 butelek piwa z jednego z ogródków restauracyjnych znajdujących się na Rynku Wielkim w Zamościu. Poszkodowany 58-letni zamościanin wycenił straty na 12 złotych.

Grupa ONI z Zamoscia zdobywa coraz więcej fanów w całej Polsce i odnosi coraz to większe sukcesy promocji grupy ONI zaangażowało się także stowarzyszenie ART-Avanti reprezentowane przez panią mgr Marzenę Miśkiewicz, które uważa, że ONI są "zamojska perełka " która

We wtorek (19.07.) w miejscowości Gorajec-Zastawie (gm. Radecznica) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Latyczyna i Radecznicy, a także Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza ze Szczebrzeszyna usuwali plamę oleju. Była ona bardzo długa, bo liczyła aż 3 kilometry. Tytoń spalony W międzyczasie (19.07.) biorące udział w poprzedniej akcji jednostki z Radecznicy i Szczebrzeszyna zostały wezwane do pożaru kontenerowej suszarni tytoniu w Czarnymstoku (gm. Radecznica), gdzie ogień gasił już zastęp miejscowej OSP. Niestety ogień strawił tytoń i wyposażenie tytoniarni. Straty wyniosły 20 tysięcy złotych. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Gdy przyjechali, to odleciał Również we wtorek (19.07.) mieszkanka jednego z bloków przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu wezwała strażaków informacją, że do jej mieszkania wleciał ptak. Po otrzymaniu tej dziwnej wiadomości zdecydowano się ją jednak sprawdzić. Natychmiast po wkroczeniu straży pożarnej do lokalu, ptaszek po prostu stamtąd odleciał na dwór.

Staromiejscy restauratorzy mogą odetchnąć z ulgą. Już nie muszą się martwić o swoje beczki z piwem. Policja ustaliła już złodziei złocistych trunków. Na przełomie czerwca i lipca dochodziło do kradzieży beczek z piwem z ogródków na zamojskim Starym Mieście. Procederem zajęła się policja, ale dopiero 19 lipca nastąpił przełom w śledztwie. Na podstawie zebranych informacji operacyjnych mundurowi zdecydowali się przeszukać jedno z mieszkań na Starówce. Trop okazał się prawidłowy - w środku znajdowało się sześć beczek po piwie. Pochodziły właśnie ze wspomnianych ogródków.

lat organizują oni kongresy, na których omawiają ten temat. Oto hasła niektórych z ich wcześniejszych zjazdów: „Tryumfujące Królestwo”, „Panowanie Boskie”, „Lojalność wob e c K r ólest wa”, „ P r awd a o Królestwie”, „Jedność dzięki

Królestwu”, „Rozwój Królestwa” i „Gorliwi głosiciele Królestwa”. Obiekty, w których się spotykają, by oddawać cześć Bogu, nazywają Salami Królestwa. - W tym roku na swoim kongresie w Zamościu Świadkowie omówili proroctwa biblijne dotyczące Królestwa Bożego — na przykład jakie wprowadzi ono zmiany i jakie dobrodziejstwa przyniesie tym, którzy miłują prawość dodał Andrzej Trofimiec. Kongres trwał od piątku do niedzieli 24 lipca. red.

Z ustaleń policji wynika, że do kradzieży doszło co najmniej czterokrotnie. - 32-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego i 41-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego zakradali się nocą do ogródków piwnych i wynosili z nich beczki z piwem. Następnie transportowali je do mieszkania znajomej, by później wspólnie spożywać skradziony alkohol - powiedziała nadkom. Joanna Kopeć, oficer prasowy zamojskiej policji. Łączne straty właścicieli letnich restauracji wynoszą ponad 1, 5 tysiąca złotych. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Za popełnione czyny grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. rmar

Gniazda szerszeni usunięte Tego samego dnia (19.07.) strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z usuwaniem gniazd szerszeni. Tak było w Horyszowie Ruskim (gm. Miączyn), Mokrem-Lipiu (gm. Zamość) i w Wierzbiu (gm. Łabunie).

REKLAMA

Mówili o Królestwie Bożym

- Ten kongres to kolejny dowód, iż Świadkowie Jehowy kierują uwagę na Królestwo, o którym mowa w modlitwie „Ojcze nasz” - mówił Andrzej Trofimiec, rzecznik prasowy zamojskiego wydarzenia. Od

red.

Piwo w beczkach już bezpieczne

Zamość Kongres Świadków Jehowy

W ostatnio weekend na zamojskim stadionie OSiR przy ulicy Królowej Jadwigi odbył się Kongres Świadków Jehowy, na który przybyli ludzie z całej Polski. Hasło kongresu brzmiało „Niech przyjdzie Królestwo Boże”.

kieleckim konkursie - zawsze pierwszeego miejsca !!! Lubelszczyzna jak dotąd jest z was dumna!

Zamość Stare Miasto

Plama na 3 kilometry

Kotek na wysokości W poniedziałek (18.07.) w Malewszczyźnie (gm. Krasnobród) strażaków wezwano do kotka na drzewie. Jego właścicielka mówiła, że znajduje się on dość nisko, ale okazało się, że do ściągnięcia zwierzęcia potrzebna była drabina mechaniczna. Kotek bowiem wdrapał się aż na 20 metrów i przeląkł się wysokości. Po akcji zwierzaka przekazano właścicielce.

potrzebuje wsparcia i promocji!. ONI podczas występów zawsze podkreślają swoje pochodzenie i maja wsparcie wielu naszych rodaków. Życzymy dalszych sukcesów podobnych ja k w


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

Zamość Remonty infrastruktury kolejowej

Przejazd na Legionów będzie szerszy? Zamościanie od dawna wnosili, by remontem ulicy Legionów objąć również znajdujący się tam przejazd kolejowy. Choć na początku wydawało się, że nic z tego nie będzie, obecnie sprawa zaczyna nabierać realnych kształtów. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, w  ramach comiesięcznych zmian w  uchwale budżetowej, radni uchwalili przesunięcie środków w wysokości 1 miliona 400 tysięcy złotych na rzecz przebudowy przejazdu kolejowego. Władze miasta wyszły bowiem z założenia, że w sytuacji dobudowania z obu stron torów kolejowych drugiej nitki ulicy Legionów należy poszerzyć również ów przejazd. W tym celu podjęto rozmowy z zarządcą kolejowej infrastruktury PKP Zakładem Linii Kolejowych w Lublinie. Na jakim etapie są obecne prace?

Niedługo ruszą prace remontowe i ruch na przejeździe zostanie ograniczony - Mogę potwierdzić, że sprawy idą w dobrym kierunku - powiedział nam dyrektor PKP ZLK Lublin

Zygmunt Grzechulski. - Miasto zawarło umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która

Gmina Zamość ZaprasZa na: rodZinny festyn ekoloGicZno-turystycZny

ZOO będzie zamknięte

Od niedawna goście odwiedzający ogród korzystają z nowego parkingu. Po zakończeniu kolejnego etapu prac w ZOO powstanie dwanaście zupełnie nowych obiektów

- pawilon z wybiegami dla małych drapieżników, pawilon dla ptaków grzebiących, zaplecze stajenne stajnie dla zwierząt kopytnych z wybiegami, stajenki dla nowych gatunków małych zwierząt kopytnych eksponowanych w  miniZOO z  wybiegami, a także umywalna i sanitariat w miniZOO, budynek kasy dodatkowej oraz zimowisko dla ptactwa. Wszystko po to by zwierzaku czuły się w ogrodzie zoologicznym, jak u siebie. Zaś z nowych chodników

Zielone serca Europy - Letni Festiwal Turystyczny II

i ścieżek ucieszą się przede wszystkim turyści. Niektórzy z nich jednak są zawiedzeni tą informacją, gdyż zbliża się koniec wakacji, a zamojskie ZOO jest jedyną taką atrakcją w regionie. Rocznie odwiedza je do 100 tysięcy turystów. Władze obiektu zapewniają jednak, że po remoncie wzrośnie komfort odwiedzających ogród, a także wrażenia z wycieczek w to miejsce.

Dzień Susła

rael

Stary Zamość Letnisko 2011

W Starym Zamościu szukali skarbu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

REKLAMA

Młodzi odkrywcy ze Starego Zamościa szukali "skarbu" Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował dla dzieci "Letnisko 2011". Dwutygodniowe spotkania (od 04 do 16 lipca 2011) obfitowały w wiele ciekawych form zajęć. Były między innymi zajęcia sprawnościowe, quizy, rozgrywki sportowe i zajęcia

rmar

o g ło s z e n i e

Zamość Ogród zoologiczny

Ale tylko przez dwa pierwsze tygodnie sierpnia. Wymagają tego prace budowlane prowadzone przez firmę Budimex. Zamojski ogród zoologiczny czeka w tym czasie porządny lifting.

powinna być gotowa w końcu lipca. - To prawda, zawarliśmy umowę o wartości 29 tysięcy złotych brutto

z Lubelskim Biurem Projektowym na sporządzenie dokumentacji odnośnie do zakresu przebudowy trzytorowego przejazdu kolejowego przy ulicy Legionów - przyznaje Anna Muszyńska, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. - Jednakże firma ma zakończyć swoje prace dopiero na początku drugiej połowy sierpnia i dopiero wtedy będziemy co można konkretnie zrobić. Rozbieżności dotyczą również kwoty, za którą przejazd miałby zostać przebudowany: - Mówiliśmy o 650 tysiącach złotych, ale moim zdaniem bardziej realny jest cały milion - uważa dyrektor Grzechulski. Anna Muszyńska zastrzega, że o  kosztorysie, a  także o  podziale wydatków między Miasto Zamość, a zarządcę infrastruktury, również będzie można mówić dopiero po sporządzeniu stosownej dokumentacji przez Lubelskie Biuro Projektowe.

plastyczne. Były wyjazdy na basen, wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Był także rajd pieszy po terenie połączony z podchodami i odnalezieniem "skarbu". Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało 59 dzieci. Jednocześnie GOK Stary Zamość już po raz trzeci ogłosił konkurs

fotograficzny "Złap za aparat". Tym razem uczestnicy konkursu mogą uwiecznić w kadrze swoja przygodę z wakacji. Konkurs trwać będzie do 16 września 2011 roku. Szczegóły pod nr telefonu 84 6163 569. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Elżbieta Czarny


Moje CV

Gazeta

6

www.zamojska.com

POWIAT ZAMOJSKI

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Region Stypendia naukowe

Zbigniew Pająk

Szkoleniowiec piłkarski

Imię i nazwisko: Zbigniew Janusz Pająk Miejsce urodzenia: Ruda Huta Stan cywilny i rodzinny: żonaty żona: Maria, córki: Dagmara i Justyna Zawód, wykształcenie: magister wychowania fizycznego - trener piłki nożnej Pierwsza praca: KS „Hetman” Zamość Na obecnym stanowisku od… 1982 roku Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… stały kontakt ze sportem Gdybym nie był piłkarzem, a potem trenerem, byłbym zapewne… kontynuatorem zawodem mojego taty - jako technik protetyk stomatologiczny Hobby: piłka nożna Największy życiowy sukces i porażka: sukces - jako zawodnik: po ukończeniu wieku juniora 3-letni pobyt w „Legii” Warszawa z Kazimierzem Deyną, Lesławem Ćmikiewiczem, Piotrem Molikiem i Lucjanem Brychczym; jako trener z Włodzimierzem Gąsiorem: pierwszy historyczny awans KS „Hetman Kadex” Zamość do II ligi; jako trener-działacz: utrzymanie „Hetmana” w II lidze w sezonie 2008/2009 pomimo trudnej sytuacji finansowej. Porażka - obserwacja wszelkich działań wielu ludzi w Zamościu, aby doprowadzić KS „Hetman” do likwidacji Największe marzenie: aby KS „Hetman” dalej funkcjonował Najprzyjemniejszy moment dnia: każda chwila po wygranym meczu Ulubiona potrawa: kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta zasmażana Ulubiony napój bezalkoholowy: woda mineralna gazowana Alkohol: wykonywany zawód nauczyciela i trenera ogranicza możliwości trunkowe. Jeżeli już, to… biała czysta Nałogi lub „nałogi”: ciągła aktywność sportowa Za 10 lat będę… być może emerytem Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… bardzo dobra baza treningowa zbudowana przez KS „Hetman” Brakuje mi w Zamościu… II ligi piłki nożnej w wykonaniu KS „Hetman” rmar

W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Zbigniewa Pająka legendę Klubu Sportowego „Hetman” Zamość, a od niedawna trenera „Roztocza” Szczebrzeszyn. Osoby przentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

Studencie! Sięgnij po stypendium od ministra Od dnia 1 lipca do 20 października 2011 roku rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2011/2012. O przyznanie stypendium może ubiegać się student studiów pierwszego stopnia, drugiego lub studiów jednolitych magisterskich, ale nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może również ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyznanie stypendium danemu studentowi wnosi rada wydziału, a w przypadku uczelni nieposiadającej wydziału oraz uczelni zawodowej - senat uczelni. Rektor uczelni przedstawia ministrowi wspomniane wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2011 roku. Wnioski przekazane później pozostawiane są bez

rozpoznania. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, wniosek o przyznanie stypendium przekazuje ministrowi Rektor uczelni, w której student rozpoczął te studia. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów, posiada osiągnięcia naukowe i  wykazuje się aktywnością naukową oraz uzyskał odpowiednią średnią ocen wymaganą przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Przy skali ocen 5, 00 wystarczającym wynikiem jest średnia 4, 50. Dodatkowo resort akademicki bierzę pod uwaę osiagnięcia naukowe studenta, czyli pracę w  kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania, udział w konferencjach naukowych, a także udział w konkursach i festiwalach. Z uwagi na

ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa na przyznanie stypendium ministra w bieżącym roku, minister będzie miał prawo dokonać dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w  rankingu. Stypendia zostaną przyznane do 10 grudnia 2011 roku. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej

red.

REKLAMA

Salon Optyczny

Region Ministerstwo oświaty

Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w  sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium. Stypendia ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra przez 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym ta kwota wynosiła 1 300 złotych.

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość

W plecaku CD zamiast knigi? Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia. Zakłada on, że wydawnictwa oprócz podręczników w wersji papierowej będą musiały dołączyć jego formę elektroniczną na CD. Czyżby szykowała się rewolucja technologiczna w szkole? W myśl dokumentu MEN podręczniki mają być wydawane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną lub wyłącznie w formie elektronicznej w formie popularnego e-booka - czyli książki, którą można czytać na komputerze. MEN zaznacza, że forma elektroniczna podręcznika powinna być identyczna pod względem treści z formą papierową. Tradycyjne ksiązki miałyby być - jak zaznacza resort oświaty na swojej stronie internetowej - wykorzystywane do nauczania poczatkowego w klasach I-III. Dotychczas podręczniki były dopuszczane do użytku szkolnego w formie papierowej. W 2009 roku MEN dopuścił możliwość wydawania podręczników w  wersji elektronicznej. Jak informuje resort, do tej pory wydawcy opublikowali w formie elektronicznej kilkadziesiąt podręczników. Ministerstwo wymienia zalety takiego rozwiązania: nauka będzie atrakcyjniejsza,

oprócz treści dzieci będą się również uczyły obsługi komputera oraz pożytecznego wykorzystywania go i korzystania z Internetu. Uczniowie również widzą plusy takiego rozwiązania. - Pewnie, że to byłoby fajniejsze. Można byłoby oglądać rekonstrukcje jakichś bitew na historii, czy posłuchać muzyki. Może nawet dałoby się nagrywać lekcje zamiast notować? - snuje pomysły Paulina Górska, gimnazjalistka z Zamościa. - Poza tym w  przerwie między notatkami można byłoby odwiedzić „Pudelka” (czyli popularny portal o modzie i życiu gwiazd - przyp. dacz) - żartuje uczennica. Jedynym problemem wydaje brak ogólnego dostępu wszystkich dzieci do komputera i Internetu. Jak zapewnia MEN - po konsultacjach postara się rozwiązać ten problem. Wraz z uczniami czekamy na rezultat dyskusji o projekcie. rael

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 19 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

POWIAT ZAMOJSKI

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Zamojszczyzna „Spokrewnieni” oszuści

Babciu! Uważaj na „wnuczka” Bab­ciu, pil­nie potrzebuję pieniędzy… — taki tele­fon może ode­brać każdy z nas, nie zda­jąc sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Niestety coraz więcej jest takich przypadków także na Zamojszczyźnie.

ofiara sama domy­śliła się i „zga­dła” z kim roz­ma­w ia, a czę­sto, by sama zaofe­r o­wała udzie­le­n ie wspar­c ia finan­so­wego. Gdy osoba oszukiwana ma wątpliwości, co do tożsamości dzwoniącego, oszuści bardzo często stosują szantaż emocjonalny: płaczą, błagają o pomoc lub pozorują torturowanie po rzekomym porwaniu. Kiedy już zde­cy­duje się na pomoc, sprawca sam dekla­r uje odbiór pie­n ię­d zy w miej­scu zamiesz­ka­nia ofiary, po czym dzwoni po raz kolejny, podaje błahy powód, dla któ­rego nie może oso­bi­ście ode­brać pie­nię­dzy i mówi, że wyśle zaufaną osobę, któ­rej należy je przekazać. Dla­t ego zazwy­c zaj spraw­c ów jest co naj­m niej dwóch — jeden typuje ofiarę i wpro­wa­dza ją w błąd, a kolejna osoba odbiera pie­n ią­dze. Coraz czę­ściej jednak poja­w ia się sytu­acja, gdzie sprawca zamiast bez­ po­śred­niego odbioru pie­nię­dzy, prosi o prze­lew środ­ków finan­so­w ych na konto ban­kowe, poda­jąc jego numer.

Oszu­ści dzia­ła­jący metodą „na wnuczka” wpro­w a­d zają swoje ofiary w błąd, poda­jąc się za członka rodziny. Pro­wa­dzą roz­mowę w taki spo­sób, że potencjalna ofiara sama „zga­d uje”, że roz­m a­w ia z  kimś z rodziny — wnucz­kiem, bra­tan­kiem, sio­strze­nicą. Prze­stępcy, wcią­ga­jąc ofiarę w swoją grę pozorów, spra­ wiają, że ona nawet nie wie kiedy traci oszczęd­no­ści życia. Pamię­ tajmy, że wystar­czy jeden tele­fon do rodziny, aby potwier­dzić, z kim mamy do czynienia.

Jak „wnuczek” naciągnął babcię Metodą „na wnuczka” oszu­kana została mię­d zy innymi 85-letnia miesz­kanka Zamo­ścia. Około połu­ dnia w miesz­k a­n iu star­szej pani zadzwo­nił tele­fon. Kobieta pod­nio­sła słu­chawkę i usły­szała prośbę „Bab­ ciu, pil­n ie potrze­buję pie­n ię­d zy”. Głos w tele­fo­nie był nieco zachryp­ nięty. 85-latka zapy­tała czy rozmawia z wnu­kiem. Tu z ust miesz­kanki Zamo­ścia padło imię wnuczka. Dalej roz­mowa poto­czyła się gładko. Roz­ mówca prze­ko­ny­wał kobietę, że na pewno jest jej wnu­kiem. Zmie­niony i zachryp­nięty głos tłu­ma­czył prze­ zię­bie­niem. Wnu­czek pro­sił bab­cię o pożyczkę. Inte­re­so­wała go kwota

Ten młody człowiek podając się za wnuczka, prosił o 10 tys. zł babcię komendanta policji z Otwocka (fot. policja.waw.pl) 50 tysięcy złotych. Twier­d ził, że był sprawcą wypadku dro­go­wego i teraz musi wypła­cić pokrzyw­dzo­ nym odszko­do­wa­n ie. Męż­c zy­z na kil­ka­k rot­n ie tele­fo­n icz­n ie kontaktował się z kobietą. Prze­ko­ny­wał, że gotówka jest mu nie­zbędna i wkrótce ją zwróci. Jeśli zaś nie zapłaci, trafi do wię­zie­n ia i babcia na długo nie zobaczy ukochanego wnuczka. Star­ sza pani ule­gła namo­wom roz­mówcy

i zgo­dziła się udzie­lić mu pożyczki. Z odli­czoną sumą 10 tysięcy zło­tych kobieta wyszła przed blok i prze­ka­ zała pie­nią­dze nie­zna­jo­memu męż­ czyź­nie. Jak zapew­niał wnu­czek, oso­ bi­ście nie mógł zgło­sić się po odbiór pożyczki, bo w związku z wypad­ kiem zatrzy­m ali go policjanci. Kiedy 85-latka wró­ciła do miesz­ka­ nia, skon­tak­to­wała się z wnu­k iem. Prawdziwym. Wów­c zas oka­z ało

REKLAMA

Nektarynki kraj pochodzenia: Hiszpania

1 kg luz

się, że padła ofiarą oszu­stów. Jej praw­d ziwy wnuk nigdy nie był uczest­ni­k iem wypadku i nie pro­sił o pożyczkę. Pieniądze jednak przepadły, jak kamień w wodę.

„Wnuczek”, a nawet „wnuczkowie”

Sprawcy posłu­g u­jący się metodą „na wnuczka”, to najczęściej więcej niz jedna osoba. Czę­sto dzia­ łają w zor­ga­ni­zo­wa­nych gru­pach — w celu zdobycia łatwego i pokaźnego łupu wpro­wa­dzają osoby pokrzyw­ dzone w błąd co do swo­jej toż­sa­mo­ ści, poda­jąc się za bli­skiego członka rodziny: wnuczka, bra­tanka, kuzyna, sio­strzeńca, synową lub poda­jąc się za członka rodziny zna­jo­mych, sąsia­ dów, przyjaciół. Naj­pierw typują swoje poten­cjalne ofiary — naj­czę­ ściej wybie­rają osoby star­sze, miesz­ ka­jące samot­nie. Wyko­rzy­stują głów­ nie dane zawarte w książ­kach tele­ fo­n icz­nych, wyszu­k u­j ąc imiona, które rzadko występują współcześnie. Innym sposobem jest wyciąganie informacji od znajomych staruszków. Często robią też „wybadanie” terenu podając sie za akwizytorów bądź przedstawiceli handlowych. Mają wtedy okazję przprowadzić rozpoznanie i ocenic, czy wytypowana przez nich osoba mieszka samotnie oraz czy ktoś ją odwiedza. Następ­nie dzwo­nią do tych osób i  w  cza­sie roz­mowy, wzbu­d za­jąc prze­ko­na­n ie, że są ich krew­nymi czy zna­jo­mymi, pro­szą o pilne poży­ cze­nie pie­nię­dzy na róż­nego rodzaju cel. Oszust, pod­szy­wa­jący się pod krew­nego, opi­suje jakieś zda­rze­nie i  prosi o  pomoc finan­sową zwią­ zaną z pokry­ciem jakichś kosz­tów. Czę­stym moty­wem jest oka­zjo­nalny zakup samo­c hodu lub miesz­k a­ nia, kupno leków, pokry­cie kosz­tów zwią­za­nych ze skut­kami koli­zji czy wypadku drogowego lub lecze­n ia szpitalnego. Oszu­ści pro­wa­dzą roz­mowę w spe­ cy­f iczny spo­sób, aby poten­c jalna

Jak się ustrzec przed oszustem?

Aby ustrzec się przed tego typu oszu­stwem, należy przede wszyst­ kim jak naj­szyb­ciej skon­tak­to­wać się z osobą, do któ­rej mają tra­fić pie­nią­ dze. W ten sposób można się upew­ nić, że to rze­czy­w i­ście krewny lub zna­jomy osoby odbie­ra­ją­cej tele­fon zwra­cał się z prośbą o pomoc finan­ sową. Oszu­ści wielokrotnie dzwo­nią do poten­cjal­nej ofiary i w ten spo­sób pró­bują unie­moż­li­wić oso­bie, którą chcą oszu­kać, zwe­ry­fi­ko­wa­nie tego czy fak­tycz­nie dzwoni krewny. Kampanię informacyjną przeciw oszustom wytoczyła Policja oraz Związek Banków Polskich. Przygotowali oni serię spotów telewizyjnych, w których znane postacie, jak Maciej Orłoś, czy Michał Piela, opowiadają jak się bronić przed przestepcami, którzy próbują wyłudzić od emerytów ich oszczędności. Nie należy prze­k a­z y­wać żadnych pie­nię­dzy oso­bom, które tele­fo­nicz­ nie podają się za człon­ków rodziny lub pro­szą o prze­ka­za­nie pie­nię­dzy przez osoby pośred­niczące — zawsze należy spraw­dzić, czy jest to praw­ dziwy krewny, dzwo­niąc do niego. Najczęściej bowiem przestępcy wykorzystują słabą pamieć osób starszych. Bez­względ­n ie należy potwier­d zić rów­nież, czy dzwo­niący jest osobą, za którą się podaje oraz czy rze­czy­ wi­ście potrze­buje takiej pomocy. Poli­ cjanci ape­lują rów­n ież do wszyst­ kich, któ­rzy miesz­k ają w sąsiedz­ twie star­szych, samot­nych ludzi lub mają takie osoby w rodzi­nie. Takie osoby powinniśmy otaczać specjalną opieką, choć czasem wystarczą zwykłe odwiedziny, pytanie co słychać i zainteresowanie osobami mieszkającymi samotnie. Niby niewiele, a może uchronić ludzi od nieszczęścia. Akcje takie odnoszą skutek, o czym „GZ” pisała w maju. Do pani Henryki z Zamościa zadzwonił „wnuczek” twierdząc, że potrzebuje kilkudziesięciu złotych. Kobieta udawała, że mężczyźnie wierzy i wystawiła go policji. Dzielna kobieta dostała nagrodę za swoją postawę. red., KMP Zamość


Gazeta

8

www.zamojska.com

POWIAT ZAMOJSKI

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011

Zwierzyniec Umowa na oczyszczalnię

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zwierzyniec Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Poleje się czysta woda Młodzi artyści i naukowcy

w Zwierzyńcu Do końca lipca w Zwierzyńcu będą odbywać się II Wielodyscyplinarne Spotkania „Rzeczpospolita mniej znana”. Jest to wydarzenie integrujące ze sobą uzdolnioną artystycznie młodzież. Organizatorem imprezy jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Nowa oczyszczalnia poprawi jakość wody w Zwierzyńcu Już niebawem woda w zwierzynieckich kranach będzie czysta jak łza. Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba podpisał umowę z konsorcjum, które zmodernizuje miejscową oczyszczalnię ścieków. Prace nad nowym obiektem mają potrwać półtora roku. Przez ten czas wykonawca ma wybudować nowy reaktor i wielofunkcyjny budynek oczyszczalni wraz ze stacją odwadniania osadów, której obecnie w Zwierzyńcu nie ma. Oprócz tego, zgodnie z załozeniami przyjętego przez władze i firmę projektu, powstanie też hala ze stacją zlewczą, która będzie przyjmować ścieki dowożone beczkami

asenizacyjnymi, a także pompownia ścieków surowych. Ponadto zbudowany zostanie system wentylacji, zaś przebudowa i remont czekają kolektora oraz rurociągi i instalację wodno-kanalizacyjną. Na inwestycji skorzystają również kierowcy, gdyż droga dojazdowa do oczyszczalni ma być wyłożona kostką, zaś teren wokół obiektu ma zostać uporządkowany, a ogrodzenie wymienione na nowe. Całość prac związanych z budową oczyszczalni ma zakończyć się we wrześniu 2012 roku. Koszt inwestycji to blisko 6, 5 miliona złotych, z czego na większą część władze Zwierzyńca pozyskały pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. rael

Komarów-Osada Wyposażanie przedszkoli

Komarów inwestuje w dzieci O nowe mebelki, kolorowe zabawki i pomoce w nauce powiększy się zasób przedszkoli w gminie Komarów - Osada. Samorząd zamierza zainwestować w najmłodszych obywateli. Na terenie gminy KomarówOsasda powstało niedawno pieć nowych punktów przedszkolnych. Oprócz opieki pedagogicznej dzieci uczęszczające do przedszkoli mają zajęcia z logopedą i lekcje języka angielskiego, a  tam,

gdzie jest odpowiednie zaplecze kuchenne, także wyżywienie. Ponadto mają do dyspozycji nowoczesne place zabaw z huśtawkami, zestawami linowymi, punktami wspinaczkowymi i  innymi urządzeniami. Na inwestycje gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Ministerstwa Edukcaji Narodowej „Radosna szkoła”. Efekty inwestycji będą mogły ocenić same dzieci już na początku września. rael

Sułów Rajd

Auta do boju! Jesteś właścicielem samochodu terenowego lub quada? Drzemie w Tobie żyłka współzawodnictwa? Będziesz miał okazję się wykazać. Już 30 lipca na terenie gminy Sułów odbędzie się jednodniowy rajd „Twierdza Zamość V”. Główną nagrodą jest Puchar Wójta Gminy Sułów. Rajd ma podział na klasy: adventure, extreme i  quad. Aby wziąć udział w  wyścigu, należy

W Spotkaniach wezmą udział uczestnicy programu Funduszu ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski o wybitnych uzdolnieniach plastycznych, muzycznych i różnorakich zainteresowaniach naukowych - łącznie 55 osób, w tym 26 plastyków. Oprócz pleneru i zajęć plastycznych przewidziane są warsztaty filozoficzne, filmowe,

historyczne, literaturoznawcze, matematyczne, religioznawcze i teatralne, zajęcia z historii i historii sztuki, odczyty uczestników na tematy wynikające z ich zainteresowań, wieczory poetyckie, obserwacje astronomiczne, badania historyczne, spotkania z  ciekawymi ludźmi, a także wyprawy w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w okolicy. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to stowarzyszenie naukowców, artystów i studentów działające od 30 lat. Nominacje do programu pomocy wybitnie zdolnym są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Organizacja poszerza możliwości kształcenia, doskonalenia umiejętności i wzbogacania osobowości, zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych

przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk - na licznych warsztatach badawczych, obozach naukowych, konsultacjach i spotkaniach. Stypendystom Fundusz pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi (np. w udziale w muzycznych i baletowych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, jak również w nauce języków obcych). W roku szkolnym 2010/11 nominacje do programu Funduszu otrzymało 521 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw, w tym 325 o uzdolnieniach naukowych, 142 z talentem muzycznym, 17 zdolnych baletowo i 37 utalentowanych plastycznie. Maria Mach

Józefów 3 pytania do...

3 pytania do... Romana Dziury O pomocy społecznej w Gminie Józefów rozmawiamy z tamtejszym Burmistrzem Romanem Dziurą. Robert Marchwiany: - Panie Burmistrzu, gmina Józefów otrzymała dotację unijną na realizację projektu z dziedziny opieki społecznej. Proszę powiedzieć, na czym polega przedsięwzięcie o nazwie „Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów”? Roman Dziura:- Projekt systemowy „Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz powyższego statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji

z rynkiem pracy. Inicjatywa adresowana jest do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w rolnictwie, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Beneficjenci są objęci aktywizacją społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną. - Jakie są efekty działań z zakresu pomocy społecznej w Pana gminie? - Są to przede wszystkim: podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w realizacji projektów systemowych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, utworzenie świetlic środowiskowych, utworzenie spółdzielni socjalnych, wyremontowanie budynków socjalnych, budowa placów zabaw, oddziały przedszkolne, możliwość korzystania z rehabilitacji i ciągła aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Roman Dziura społecznej będzie się w Polsce zwiększać, czy raczej zmniejszać? - Moim zdaniem będzie to zależeć od aktywności państwa w tym zakresie, a przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej kraju. W naszej Gminie liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Uważam, że w najbliższych latach rola pomocy społecznej w Polsce będzie się zwiększać.

- Jak Pan sądzi, czy w najbliższych latach rola pomocy

rmar

Zamość Wizyta ambasadora Chorwacji

Zamość będzie miał nowego parntera? zapłacić wpisowe, które wynosi 200 złotych - dla aut i 100 złotych dla quadów. Organizatorem rajdu jest Automobilklub Zamojski. Organizatorzy zapewniają przygotowanie trasy, dwa ciepłe posiłki, ciepłe napoje oraz koszulki. Zapisy i szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 601 380 505 lub adresem email: boczex@ interia.pl. Agnieszka Socha

Niewykluczone, że tak. Z propozycją nawiązania współpracy pomiędzy Zamościem a chorwackim Karlovacem wyszedł ambasador tego kraju Ivan Del Vechio podczas czwartkowej wizyty w Zamościu. Oba miasta łączy podobna historia, militarny charakter oraz dobrze zachowane bądź zrekonstruowane fortyfikacje obronne. Karlovac pełnił w swojej historii

role twierdzy przed ekspansją Turków osmańskich. Corocznie odwiedzany jest przez licznych turystów, którzy przy okazji pobytu w tym mieście mogą urządzić sobie mały wypad do Parku Narodowego Plitvicer Seen Karlovac. Moga tam odbywać wędrówki szlakami turystycznymi, jak również połowić w spokoju ryby lub urządzić polowanie. To właśnie turystyka, podobnie zresztą jak w Zamosciu, jest główną gałęzią gospodarki

zamieszkiwanego przez ponad 70 tysięcy ludzi Karlovca. Wizytówką miasta jest browar „Karlovackoi Pivo”. Ambasador Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio zaproponował, że zorganizuje spotkanie władz Zamościa i Karlovca. Patrząc na te podobieństwa można jednak juz teraz podejrzewać, że Padwa Północy nawiąże wspópracę ze swoim bałańskim bliźniakiem. dacz


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

HISTORIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Po chwilach pełnych napięć i niespodzianek, por. Lachowski zaproponował dokonanie formalności związanych z ujawnieniem się kompanii. Zapewnił, że wszyscy ludzie, którzy skorzystają z amnestii, będą mieli zapewniony zasłużony spokój. „Ryszard” po krótkiej naradzie z byłymi partyzantami zarządził akcję ujawniania się. Przystąpiono do zdawania broni, jak i rejestracji ujawnionych. Formalności trwały do wieczora. Por. Lachowski zatroszczył się o suty posiłek dla 312 ludzi, zakrapiany spirytusem gorzelnianym. W ten sposób odbył się drugi akt ujawnienia OP9 „Wiklina”. (Pierwszy odbył się w lipcu 1944 roku, podczas rozbrojenia oddziału w koszarach zamojskich, w czasie wykonywania rozkazu akcji „Burza”). Por. Lachowski prosił „Rysza rda”, aby opuścił Zamojszczyznę, gdyż obecność jego w terenie może stwarzać dwuznaczne, a nawet niebezpieczne sytuacje. Cała powrotna droga zeszła na śpiewach ulubionych pieśni. Furmanki sunęły jedna za drugą. Nim się spostrzegli, dojechali do rozstajnych dróg skręcających w stronę Duba, Kazimierówki i Honiatycz. Tu nastąpiło wylewne pożegnanie. Każdy wyczuwał podświadomie, że kończy się definitywnie etap ich wspólnych przeżyć. Podczas ściskania

9

Uwolnienie aresztowanych z zamojskiego UB - część druga W kolejnej części swej historii o partyzantach oddziału AK „Wiklina” Witold Hryniewiecki opisuje losy swego dowódcy „Ryszarda” po ujawnieniu się oddziału i amnestii dla żołnierzy podziemia. dłoni, dowódca życzył każdemu jak najlepszego ułożenia życia w przyszłości. Furmanki rozjeżdżały się w swoje strony. „Czad” odwiózł „Ryszarda” pod sam dom. W kuchni zastał krzątające się babkę z matką. Spytał się, gdzie jest Kasia. I tu czekała go przykra niespodzianka. Wręczyły mu pożegnalny list. Kasia wyznała w nim, że opuszcza go na zawsze. Przyznała, że to co tu przeżywała, nie było na jej siły. Jest tylko zwyczajną kobietą, nie nadającą się na herosa, bohaterkę Joannę d'Arc... Ukrywanie się, ciągłe zmienianie kwater, przeżycia ataku ubowców na ich dom, strzelanina, groźba śmierci w pożarze „swojego” budynku, aresztowanie męża, no i wymuszanie, aby pertraktowała z ubowcami w sprawie uzgodnienia warunków akcji - to przerastało jej wytrzymałość. A wie, że „Ryszard” nie ugnie się i w dalszym ciągu będzie tkwił w podziemnej strukturze. I dlatego doszła do tego, że ich drogi muszą się rozejść. Bardzo jest jej z tego powodu przykro, że sprawia mu wielki zawód, ale lepiej rozstać się w zgodzie, a nie po jakiejś awanturze. Prosi go o wybaczenie, ale nie widzi innego rozwiązania. Jest za słaba na żonę bohatera. Przenosi się do brata, który otrzymał stanowisko kapitana któregoś portu rybackiego na Wybrzeżu. Mieszkają tam również jej rodzice. Spędzi z nimi resztę

Zamosc-dawniej.pl

spokojnego życia... „Ryszard” poczuł się samotny. Coraz to inni podopieczni opuszczali Zamojszczyznę - wracali do swych rodzinnych miast, do pracy, na studia, a miejscowi chłopi byli zaprzątnięci pracą na swych gospodarstwach i wyczuwalnie wyswobodzili się z orbity wpływów komendanta. Poczuł się także niepotrzebny na tym terenie. W ten sposób komendant „Wikliny” dobrnął na swym terenie do końca listopada 1945 roku. Zaczął szukać pracy, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Przeszkadzała mi w tym „czarna krecha” w życiorysie. Nikt nie chciał go zatrudniać, gdyż wszędzie węszył Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. Wreszcie udało mu się otrzymać pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym we Wrocławiu. Do jego obowiązku należało rozwożenie repatriantów z Wileńszczyzny, Wołynia i Lwowa do różnych miast i wiosek Dolnego Śląska. Po blisko dziesięciu miesiącach pracy w PUR skończył się miesiąc spokoju. „Ryszard” dowiedział się ode mnie, że ubowcy przeprowadzając rewizję w moim mieszkaniu, interesowali się działalnością „Wikliny” po wyzwoleniu i między innymi dopytywali się o adres dowódcy., który według nich zaszył się na Ziemiach Odzyskanych. Odpowiedziałem im, że od pół roku straciłem z nim kontakt i nie znam jego adresu.

„Ryszard” przedstawił szczerze swą sprawę dyrektorowi PUR. Ten poradził, aby zwolnił się z pracy i skorzystał z jego domku letniego w Osoli koło Obornik. Tam będzie mógł zamieszkać i przeczekać najgorszy czas. Tak też zrobił. W Osoli przebywał 2 miesiące. Po tym czasie musiał zrezygnować z dwu powodów. Wypłacone pobory skończyły się i nie miał z czego żyć. Na domiar zbliżały się chłody i mrozy, do których domek letni nie był przystosowany. Wrócił do Wrocławia. Przez dwa miesiące ukrywał się u Szczepana Bubicza „Rysia”. Pracy w dalszym ciagu nie mógł znaleźć. Na Ziemiach Odzyskanych brakowało rąk do roboty, jednak nie dotyczyło to AK-owców. W niektórych zakładach personalni bez ogródek oświadczali, że „praca jest, ale nie dla takich jak pan” („Ryszard” nie taił w załączanych do podań życiorysach prawdy o swojej działalności okupacyjnej). Niepowodzenie w poszukiwaniu pracy miało też i tę dobrą stronę, że będąc załamanym zaistniałą sytuacją, po prostu przestał obawiać się aresztowania. Główne pożywienie w owym czasie stanowiły suchary pozostawione w mieszkaniu przez byłych lokatorów Niemców. Zrozumiał także, że poza piętnem spowodowanym należeniem do AK, drugą słabą stroną stanowił fakt, że jako zawodowy wojskowy,

Witold Hryniewiecki

Zamość Związek Rezerwistów i Wteranów Wojska Polskiego

Uczcili 22 Lipca 22 lipca członkowie zamojskiego oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego uczcili 67. rocznicę wyzwolenia Zamojszczyzny z rąk hitlerowskiego okupanta. Oprócz tego jest to rocznica powołania w Chełmie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku.

ul. Piłsudskiego ok. 1985 roku, fot. M. Siegienczuk

w cywilu nie miał konkretnego zawodu, na którym ówczesnym władzom zależało. Pewnego dnia przeczytał w prasie, że Liceum Budowlane przyjmuje zapisy na pierwszy rok nauki dla dorosłych. Ale stawiano wymóg, że kandydaci powinni stawić się na egzamin wstępny za trzy dni. Zdesperowany „Ryszard” nie bacząc na ten wyjątkowo krótki termin złożył podanie. Po zdaniu egzaminu został przyjęty do liceum. W parę dni po egzaminie znajomy A K-owiec Czesław Harczuk „Januszek” zaproponował „Wiklinowcowi” pracę w Woj e w ó d z k ie j C e nt r a l i Aprowizacyjnej w charakterze księgowego. „Januszek” pocieszał wahającego się „Ryszarda”, że to nie taki straszny diabeł, jak go malują i że koledzy z centrali wprowadzą go w tę dziedzinę. Dzielny dowódca miał odtąd sporo pracy gdyż dzień spędzał w biurze, wieczorem ganiał na wykłady, a dodatkowo dokształcał się w zawiłościach księgowości. 5 marca 1949 roku ukończył liceum. Po paru miesiącach przeniósł się do Wydziału Budowlanego Dyrekcji Poczt i Telekomunikacji, gdzie pracował jako technik budowlany. W nowej instytucji warunki płacowe znacznie się poprawiły.

Uroczystości poprowadził tradycyjnie już prezes zamojskiego oddziału ZWiR WP płk Czesław Pakulniewicz. Okolicznościowy referat poświęcony w yda rzeniom z okresu II wojny światowej przedstawił Marian Szymański. Prelegent odczytał opis wyzwalania Zamojszczyzny przez wojska Armii Czerwonej i żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, a także opowiedział o formowaniu się władz państwowych na terenach wyzwolonych przez oddziały radzieckie.

Podkreslił zwłaszcza fakt, że 22 lipca gdy na zamojskim Ratuszu zawisła biało-czerwona flaga, w niedalekim Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli współpracujący z Moskwą zalążek władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Warto przy tym zaznaczyć, że data 22 Lipca w okresie PRL była dniem Święta Niepodległości, czyli pełniła rolę taką jak dzis dzień 11 Listopada. W obchodach rocznicy udział wzięl i rów n ież w icesta rosta zamojski Jerzy Sobczuk, szef Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Zamościu Ryszard Choma, a także przedstawiciele 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu o r a z Wo j s k o w e j K o m e n d y Uzupełnień w Zamościu i reprezentanci kombatantów. Uroczystość zakończył artystyczny występ członkiń zamojskiego oddziału weteranów. rael


Gazeta

9 772080 32000

10

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać moşna najczęściej podróşnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz równieş młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, şe nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami�. STRONA www.zamojska.com

07

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEĹťNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

reklama

KF

KANCELARIA

FINANSOWA

Ireneusz MOŠODECKI ul. Lwowska 2 Zamość tel. 84 - 6397250

U B E Z P I E C Z E N I A Poradnie:

Ortopedyczna –(NFZ) komunikacyjne – domów - na şycie – emerytalne inwestycyjne

gotĂłwka -

Psychologiczna (NFZ) Marek KAŚMIERCZAK tel. 695 764 696 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna konsolidacja - kredyty samochodowe Ginekologiczna - leasing Laryngologiczna Neurologiczna Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med� Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miaşdşycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med� NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

K R E D Y T Y

Zamość Ku czci poległych

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złoşenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

   

   

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złoşenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

CHELATACJA

ZDROWA STOPA

CERTYFIKAT

Nieoperacyjna metoda leczenia miaşdşycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med� toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med� Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna alkoholu iOdtruwanie Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med� Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med� ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i ĹšwiÄ…teczna Pomoc Medyczna

Wyślij ogłoszenie sms-em! NZOZ „Resort-Med� wall gz na numer 72480\ ul. Wyszyńskiego 2 wall gz tresć twojego ogłotel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: szenia. Cena18200zł- 23 +00vat, 2,46 Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200 z VAT

Gazeta

Nie tylko kalendarz Stowarzyszenie Gospodarcze „Profit Club� zaprasza do nawiązania współpracy redakcyjno - reklamowej. Stowarzyszenie przygotowuje wydanie kalendarza dla biznesu, samorządu i nie tylko - „Zamojski Kalendarz Kulturalno - Gospodarczy 2012�. Ideę wspierają - Urząd Miasta Zamość i Starostwo Powiatowe w Zamościu.

amo ska

Będzie to największe przedsięwzięcie edytorskie w regionie zamojskim, zawierające kompletną listę wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych miast, gmin, instytucji, obiektów turystycznogastronomicznych oraz przedsiębiorstw Zamojszczyzny. Waşnym akcentem merytorycznym są prezentacje i informacje samorządów. Z uwagi na priorytet informacyjny przewidziano 80 reklam całostronicowych oraz 240 modułów. Kalendarz ma charakter firmowego notatnika. Stanowić będzie codzienne narzędzie pracy oraz elegancki prezent. Zostanie wydany w kolorze, w twardej eleganckiej oprawie. Firmy, które podejmą współpracę reklamową, otrzymają stosowną ilość kalendarzy w formie bonifikaty. Takşe mieszkańcy naszego Regionu, będą mogli je nabywać w bardzo preferencyjnej cenie.

NIEZALEĹťNY TYGODNIK

Niski koszt reklamy – kompensowany stosowną ilością kalendarzy do własnych potrzeb. Ponadregionalny zasięg - z uwagi na zwyczaj obdarowania swoich kontrahentów.

POWIATU ZAMOJSKIEGO

www.zamojska.com

Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogródkiem po wymianie okien. Zamość, ul. Infułacka tel. 502 604 700

Korzyści dla reklamodawcy:

Zróşnicowany odbiorca (pracownicy urzędów, firm i ich partnerzy zewnętrzni, mieszkańcy) Prestiş - Wasza indywidualna strona tytułowa na otrzymanych egzemplarzach. 12 miesięczny efekt reklamowy. Bieşąca informacja o wszystkich regionalnych wydarzeniach.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

, tel

Pełne informacje na www.kalendarzeregionow.pl

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m Dziedzictw REKLAMA


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

TVK ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Informacje Telewizji Kablowej Zamość Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

Spacer po żydowskim Starym Mieście

Trwają wakacje

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Biuro turystyczne QUAND, zorganizowali „Spacer po żydowskim Starym Mieście” w Zamościu. Gmina żydowska w Zamościu liczyła sobie ponad 400 lat. W okresie II Wojny Światowej przestała istnieć. Była to dość specyficzna gmina. W ramach spaceru zwiedzający zostali oprowadzeni po terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, zapoznali się z historia zamojskich żydów a także mieli okazję dowiedzieć się wiele o kulturze i obyczajach judaizmu. Organizatorzy przewidzieli blisko dwugodzinny spacer.

Wielu z nas zamiast siedzenia przed telewizorem wybierze relaks nad wodą. Sanepid systematycznie przeprowadza badania wody w lubelskich jeziorach. Z opublikowanego ostatnio raportu wynika, że bez obaw możemy kąpać się we wszystkich kąpieliskach na Lubelszczyźnie. Potwierdza to Piotr Synowiec prezes zamojskiego WOPR. Wbrew opinii wielu osób, woda w zalewie zamojskim jest bardzo czysta. Wygląda jak wygląda, ale jest naprawdę czysta. Bez obaw możemy się kąpać również w zalewach w Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim w stawie „Echo”

Zamość jest jednym z niewielu miast w którym w tak dobrym stanie zachowały się żydowskie zabytki. Zwiedzanie zakończyło się w

zamojskiej Synagodze prezentacją Multimedialnego Muzeum Historii Żydów, Zamościa i okolic. TVK Zamość

Zwierzyniec oraz w nowym kąpielisku w Józefowie. Należy jednak powstrzymać się od wodnego szaleństwa w momencie zakwitu sinic. Najintensywniejsze zakwity występują w drugiej połowie lipca, zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze. Objawami zatrucia sinicami są drżenie mięśni, oszołomienie, ciężki, przerywany oddech i konwulsje. W przypadku ciężkiego zatrucia do śmierci może dojść nawet w kilka minut. Nie lekceważmy więc zakazów kąpieli, ich powody z pewnością są słuszne. TVK Zamość

Zamość Miłość po staropolsku

(S)ekscesy staropolskie

O tempora! O mores! (łac. O czasy, o obyczaje) - takie okrzyki zdarza się wznosić dzisiaj niektórym ludziom, którzy z oburzeniem patrzą na prowadzenie się i życie współczesnych ludzi - coraz więcej rozwodów, swingersów czy par żyjących „na kocią łapę”. Oburzeni szukają wzorców i przykładów wierności oraz cnotliwości w dawnych czasach. Tu mogą się jednak srogo zawieść. Przykładem jest choćby pełne ekscesów życie Jana „Sobiepana” Zamoyskiego, ale i on miał godnych siebie rywali w tym „sporcie”.

Jan „Sobiepan” Zamoyski miłośnik kobiet - Zośki z Zamościa, Baśki z Turobina i wielu innych

Maria Kazimiera D'Arquien - żona Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, a potem króla Jana III Sobieskiego słyneła z łóżkowych ekscesów

Wybryki potomka założyciela Zamościa najlepiej skwitował znany barokowy poeta Jan Andrzej Morsztyn. To właśnie polski naśladowca włoskiego poety Gambatisty Marine’a jest autorem wierszyka o wdzięcznym tytule „Paszport kurwom z Zamościa”. Niestety wiersz ten, w którym Zamość się pojawia, nie jest omawiany chyba w żadnej szkole podczas lekcji języka polskiego, na której dyskutuje się o poezji barokowej. A szkoda. Utwór ten opowiada o bardzo charakterystycznym dla XVII - wiecznejobyczajowości zjawisku. Otóż każdy magnat żyjący sobie na swych włościach w granicach naszej - rozległej wówczas - ojczyzny, utrzymywał po cichu harem złożony z dziewcząt bynajmniej nie chłopskiego pochodzenia, które umilały czas jemu i odwiedzającym go panom. Istniała taka instytucja również w Zamościu należącym do Jana Zamoyskiego zwanego Sobiepanem. Mianowicie utwór ten brzmi: „Paszport kurwom z Zamościa” Z ośk a z Z a mośc i a, Ba śk a z Turobina, Jewka ze Zwierzyńca, z Krzeszowa Maryna. Te cztery

kurwy, z piątą panią starą Pod dobrą idą na wędrówkę wiarą. Służyły wiernie, póki pański długi Kuś potrzebował ich pilnej usługi. Teraz, że z ślubną związki zawarte żoną Precz ich zapewne od dworu wyżeną. Jak można się domyslać, utrzymanie takiego haremu było kosztowne, gdyż dziewczęta potrzebowały kosmetyków, pachnideł, sukienek... Biorąc pod uwagę majętność „Sobiepana”, mógł on sobie na to pozwolić, a finanse nie stanowiły ograniczeń. Jedyną rzeczą, jaka mogła powstrzymać chuć magnata, było widmo związku małzeńskiego i o tym traktuje własnie wiersz Morsztyna. Kiedy zbliżał się czas, gdy każdy młodzieniec lub wdowiec chciał (lub często musiał) wstąpić w związek małżeński, nastawały złe czasy dla panienek z haremu. Należało je odprawić tak, aby nie denerwować małżonki. Taki sposób rozstania można uznać za bardzo cywilizowany, jak na tamte czasy. Jak zauważyła w swojej książce „Miłość staropolska” Agnieszka Lisak, dla cudzołożników i rozpustników „w Gdańsku powstał zakład pracy przymusowej, w którym można było przebywać od kilku miesięcy do

kilku lat. Praca zamkniętych trwała zimą od piątej do dwudziestej pierwszej, z przerwami na jedzenie. W niedzielę po południu przewidziany był czas wolny. Wcześniej trzeba było być na nauce śpiewu, wysłuchać kazania trwającego półtorej godziny oraz uczestniczyć we Mszy św.”. Poza tym, jak zauważają historycy, Jan „Sobiepan” Zamoyski nie tyle stracił, co zyskał, odsyłając harem i żeniąc się z Marią Kazimierą D’Arquien, czyli późniejszą królową Polski, „Maryśieńką” Sobieską. Francuzka okazała się niezwykle biegła w arkanach „ars amandi” (łac. sztuki kochania) i w alkowie potrafiła zdecydowanie więcej niż Zośka z Zamościa, czy Baśka z Turobina. Po śmierci Zamoyskiego wśród szlachty krążyły żarty, jak to Maria Kazimiera wysłała męża na tamten świat poprzez łóżkowe ekscesy oraz francuską chorobę, jak wtedy okreslano kiłę. Jak się okazało, młoda wdowa nie miała mniejszego temperamentu od swojego pochowanego męża, bo juz pięć tygodni po pogrzebie Zamoyskiego wzięła potajemnie ślub z Janem Sobieskim, późniejszym królem Polski. Ślub ten opisał

w swych pamiętnikach Bogusław Radziwiłł - ten sam, który nastawał na cnotę Oleńki Billewiczównej w „ Potopie”. Stwierdził on mianowicie, że Sobieskiwraz z nowo poślubioną żoną, którą wziął „od stygnących jeszcze zwłok poprzedniego małżonka” od razu po krótkiej ceremonii w kościele poszli „do pościeli” nie zawracając sobie głowy przyjęciem weselnym i gośćmi. Radziwiłł dodał także, że ceremonia bardzo przypadła mu do gustu, bo była niedroga i mało kłopotliwa. To były jednak i tak wysokie standardy moralności magnaterii, jak na XVII wiek. Historycy Czapliński i Długosz w książce „Życie codzienne magnaterii polskiej w XVI i XVII wieku” podają kilka drastyczniejszych przykładów. „Taki na przykład Marcin Mikołaj Radziwiłł, krajczy litewski, założył sobie hodowlę małoletnich dziwek, które łapał po wsiach lub kupował od rodziców. Trzymał te nieszczęsne dzieci w zamknięciu i cierpliwie czekał aż dojrzeją płciowo, aby je wówczas skonsumować. Aby żona i dzieci własne mu w tym nie przeszkadzały, zamknął je w drugim skrzydle pałacu i głodził w nadziei, że rozstaną się z tym światem długo przed nim. Jego rodzina, która także nie była święta, ale przy nim uchodzić mogła za zgromadzenie kwakrów, postanowiła otoczyć go opieką, czyli innymi słowy zamknąć i nie wypuszczać, aby szkód i wstydu nie narobił. I tak Radziwiłłowie urządzili zajazd na dobra księcia, porwali go i uwieźli w sobie tylko znanym kierunku. Uwolniono biedne dziewczynki, którym szykował stary zboczeniec „los gorszy od śmierci” i wypuszczono z zamknięcia struchlałą z przerażenia małżonkę”. Nie lepszy był Mikołaj Potocki, starosta kaniowski, który utrzymywał w wieku 70 latwielki harem w swoich dobrach, a jak mieszkające tam kobiety zaczynały się starzeć, kazał

im włazić na drzewa, zadzierać spódnice i strzelał do tych wypiętych pośladków ze śrutówki. Śmiechom i zabawom magnata nie było końca, szczególnie jeśli ciężkie i niemrawe kobiety spadały z drzew z krzykiem. Swoją droga i panie nie prowadziły się tak, jakby to mogło wynikać z kart sienkiewiczowskiej „Trylogii”. Satyryk i pisarz tamtych czasów Krzysztof Opaliński, w jednym ze swych utworów pisał, że: „żoneczki chowają potesztylów, których jeburones nazywają”. Poza tym, jak zauważa cytowana już Agnieszka Lisak, kobiety miały wtedy naprawdę ekstrawaganckie metody antykoncepcji - „Przykładowo siadano na swoich palcach. Kobieta miała nie zajść w ciąże przez tyle lat na ilu palcach siedziała. Bezpłodność miały powodować także podłożone do łóżka drzazgi z trumny”. Jednym słowem XVI - i XVII - wieczny świat wygladał trochę inaczej niż mogłoby się komukolwiek wydawać po lekturze powieści Henryka Sienkiewicza. No może z wyjątkiem kreacji „Sobiepana” w „Potopie”, ale pisarz chyba nie miał szans, by go wykreować na cnotliwego rycerza, biorąc pod uwagę życiorys pierwowzoru postaci. Dziś, kiedy wszyscy dookoła krzyczą o tym, jak to zepsuty i niemoralny jest nasz świat, możemy się już chyba tylko uśmiechnąć, bo czymże są dzisiejsze „bunga bunga” i inne skandale uchwycone na fotografiach przez paparazzich przy ekscesach, jakie wyprawiali nasi przodkowie? Daniel Czubara

Pisząc tekst opierałem się na: A.Lisak „Miłość staropolska”, R. Romański, „Jeremi Wiśniowiecki”, W. Czapliński, J. Długosz, „Życie codzienne magnaterii w XVII wieku”, Z. Kuchowicz, „Obyczaje staropolskie”.


Gazeta

12

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Stary Zamość Turniej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość

Puchar dla Udrycz i Nowej Wsi W tegorocznym turnieju (24 lipca) wzięło udział 10 drużyn z miejscowości: Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Udrycze-Niwa Wieś, Kolonia Udrycze, Udrycze OSP, Krasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Majdan Sitaniecki i  Wisłowiec.

- Tradycją są rozgrywki w piłce nożnej reprezentacji z poszczególnych miejscowości z naszej gminy - przyznali uczestnicy turnieu. Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara

Raczyńskiego.A każda startująca drużyna, niezależnie od miejsca w klasyfikacji generalnej, otrzymała dyplom i piłkę. Puchar za pierwsze miejsce otrzymały połączone siły z Udrycz i Nowej Wsi w  składzie: Jarosław Goch,

Arkadiusz Podskarbi, Bartłomiej Podskarbi, Bartosz Nizioł, Michał Denisi Maciej Majkut. Drugie miejsce zajęła drużyna z Chomęcisk Dużych, a trzecie - zawodnicy z Krasnego. Najlepszym zawodnikiem został Grzegorz Maluga(Chomęciska Duże)

najlepszym bramkarzem - Arkadiusz Podskarbi(Udrycze-Nowa Wieś) a najwięcej bramek, aż sześć, strzelił Przemysław Nizioł(Krasne). Spot ka nia sędziowa li Jerzy Lichotai  Mariusz Litwin. red.

Zwierzyniec Zamojskie Dni Folkloru

Zwierzyniec również pławił sie w folku Blisko 400 wykonawców wzięło udział w tegorocznych Zamojskich Dniach Folkloru w Zwierzyńcu. Na scenie zaprezentowało się 11 reprezentacji gmin z powiatu zamojskiego.

Koncert, w którym każdy z wykonawców zaprezentował po dwa utwory, rozpoczął się na dziedzińcu Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w  Zwierzyńcu o  13.00 i  trwał około 7 godzin. Przed zgromadzoną publicznością wysytapiły zespoły, chóry oraz soliści z Adamowa,

Komarowa, Krasnobrodu, Nielisza, Radecznicy, Sitna, Skierbieszowa, Sułowa, Starego Zamościa i gminy Zamość oraz ze Zwierzyńca. Imprezie tradycyjnie towarzyszył kiermasz sztuki ludowej z udziałem 10 twórców. Rzeźby, plastykę obrzędową, prozę i poezję ludową oraz hafty prezentowali

zebranym: Władysław Sitkowski i Józef Kurzyński ze Zwierzyńca, Jan Kitka z Niedzielisk, Tadeusz Nosko z Grabowca, Jan Skrzyński z Guciowa, Jadwiga Kusz z Bortatycz, Agata Piwko z Szopinka, Krystyna Pęk ze Żdanowa i Halina Sowa z miejscowości Wychody. W tym roku pogoda dopisała, podobnie

jak repertuar występujących artystów. Tegoroczna impreza była już dwunastą edycją Zamojskich Dni Folkloru. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia. Wykorzystanie zdjęć jest możliwe dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Zwierzyńcu. red., fot. Zwierzyniec


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Eurofolk 2011

Zamość gościł pół świata

Przez niemal tydzień Zamość był europejską stolicą folku i tradycji ludowych Europy i nie tylko. Wśród zespołów, które zaprezentowały sie w Zamościu i nie tylko tutaj, znalazła się międzynarodowa mieszanka. Przed publicznością wystąpiły grupy: „Ouvari Gazdasz” z Węgier, „Grifon” ze Słowenni, „Novi Beograd”z Serbii, „Atanas Manchev”z Bułgarii, Fundacion Artistica Del Tundama z Kolumbii, Sekolah Menengah Atas Al-Azhar z  Indonezji, Compania Folklorica Orizaba z Meksyku oraz reprezentujący Polskę Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”.

Festiwal rozpoczął się w środę. Kolorowy korowód przeszedł ulicami: Partyzantów, Łukasińskiego, Grodzką aż na Rynek Wielki Dzień zwieńczył koncert festiwalowy, który udało sie przeprowadzić mimo szalejacej burzy. Czwartek również był wypełniony koncertami. W  piątek na Rynku Wielkim odbywał się kiermasz sztuki ludowej, któremu towarzyszyły występy zespołów na scenie. W niedzielę w kościele oo. franciszkanów odbyła się uroczysta Msza Święta dla artystów. Po niej na Rynku Wielkim artyści uczyli tańców ludowych najmłodszych widzów festiwalu. Artyści

tegorocznego „Eurofolku” wyjechali ze swomi występami poza mury Zamościa. Od 21 do 23 lipca popołudniami dawali występy w Szczebrzeszynie. 22 i 23 lipca zatańczyli w  K rasnobrodzie, zaś 24 lipca „Eurofolk” zawitał do Kawęczynka. Eurofolk już po raz kolejny pokazał, że choć ludzi na świecie dzieli niemal wszystko to w  tej różnorodności możemy sie wszyscy dobrze bawić. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Zamojski Dom Kultury. DNL

13


Browar jak kino

Prog ram tegorocznej edycji zakłada podróże kinematograficzne po najodleglejszych zakątkach świata. Odwiedzimy w tym roku niemal wszystkie kontynenty, ponownie sporo czasu poświęcając nieodkrytej Afryce (tym razem północnej) oraz Azji (cykl filmowy Syberyjskie klimaty). Oczywiście nie zapomnimy o Europie, która od lat ma swoje miejsce w programie wydarzenia. W tym roku zaprezentujemy widzom kontrowersyjną sylwetkę włoskiego reżysera - Tinto Brassa czy czeskiego przedstawiciela nowej fali - Karela Kachyňy. Zamierzamy również przybliżyć w filmie najpiękniejsze miasta Europy, takie jak Rzym, Paryż, Kopenhaga i Bukareszt. Sporą niespodzianką będzie duży przegląd

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011

Zwierzyniec Letnia Akademia Filmowa

300 filmów, około 50 prelekcji i 30 spotkań z twórcami - tak będzie wyglądać kolejna edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Impreza potrwa od 5 do 15 sierpnia. Dla fanów kina to nie lada gratka. Dodatkową atrakcją będą projekcje na dziedzińcu zabytkowego browaru.

Gazeta

14

www.zamojska.com

KULTURA

najciekawszych propozycji kina litewskiego z ostatnich lat w bloku „Kino z Litwy”. Wśród retrospektyw zaprezentujemy również dorobek Rogera Cormana (amerykańskiego mistrza filmów niskobudżetowych) oraz Siergieja Sołowiowa (rosyjskiego reżysera znanego głównie dzięki głośnemu filmowi „Assa”). Nie zabraknie też przeglądów tematycznych. Oprócz wspomnianych wyżej „Syberyjskich klimatów”, zaprezentujemy „Zaproszenie na ślub i wesele” oraz „Rozmowy o jesieni życia”. Pojawią się w nich zarówno propozycje z klasyki kina (Ang Lee, Andrzej Wajda, Robert Altman, Paweł Łungin, Baltasar Kormakur), jak i mało znane filmy z odległych stron świata. Nie zabraknie też stałych pozycji („Filmy w  Sieci”, „Klubowy karnet”, „W polskim obiektywie”) i replik zaprzyjaźnionych z nami festiwali (Planet Doc Review, K rakowski Festiwal Filmowy, Żydowskie Motywy, Etiuda&Anima, Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”). Listę propozycji uzupełnią pokazy w kinie nocnym, koncerty, spektakle, wykłady i spotkania dyskusyjne. Cykle programowe

12. Letniej Akademii Filmowej w Zw i e r z y ń c u : „ K a r a w a n a z Maghrebu” - czyli kolejna wyprawa kinematograficzna do Afryki - tym razem północnej, „Syberyjskie klimaty” - to filmowe przeczesywanie jednego z najbardziej pięknych i niedostępnych regionów świata, „Kino z Litwy” - czyli szeroki przegląd filmów reprezentatywnych dla współczesnej kinematografii litewskiej, „Retrospektywa Rogera Cormana”, „Retrospektywa Tinto Brassa”, „Retrospektywa Siergieja Sołowiowa”, „Zaproszenie na ślub i wesele” - czyli filmowe spojrzenie z różnych stron świata na jedną z najbardziej uniwersalnych tradycji, „Rozmowy o jesieni życia” - filmowe dyskusje na temat życiowego bilansu, „Podglądamy Europę” - czyli filmowa wycieczka szlakiem kinematografii europejskich, „Retrospektywa Karela Kachyny”, „Klubowy karnet” - czyli filmy, o jakich się mówi, laureaci międzynarodowych festiwali i artystyczne wydarzenia w kinie światowym ostatniego sezonu, „W polskim obiektywie” - najlepsze propozycje polskiej kinematografii, „Filmy w sieci” - filmowe propozycji Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, „Festiwalowe Remanenty”, czyli przegląd najlepszych propozycji filmowych „wyhaczonych” na festiwalach filmowych (Festiwalu Mediów „Człowiek w  zagrożeniu”, Planet

Doc Review, Krakowskim Festiwalu Filmowym, Etiudzie&Animie oraz Żydowskich Motywach), „Kino nocne” - rozpoczynające się o północy pokazy bardziej komercyjnego, acz równie ważkiego artystycznie kina na dziedzińcu zabytkowego, zwierzynieckiego browaru. Oczywiście są to tylko niektóre propozycje filmowe przygotowane dla kinomanów w Zwierzyńcu. Rzecz jasna, program festiwalu będzie sukcesy wnie rozbudow y wany o kolejne propozycje. W tym roku w Zwierzyńcu odbędzie się rekordowa ilość premier filmowych! Zaplanowanych jest co najmniej 150 takich pokazów. Z tego ponad 100 filmów będzie można zobaczyć po raz pierwszy i kto wie czy nie ostatni. Są

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

to tytuły, które nigdy nie zagościły na polskich, a niekiedy nawet europejskich ekranach. Najwięcej takich propozycji zawierają cykle: „Karawana z  Maghrebu”, „Karel Kachyna”, „Siergiej Sołowiow”, „Roger Corman”, „Tinto Brass”, „Kino z Litwy”! Jak co roku w czasie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu odbywać się będą Warsztaty Kultury Filmowej i Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych. Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2011 odbędzie się podczas 12. Letniej Akademii Filmowej w  dniach 8-12 sierpnia w Zwierzyńcu. A do wygrania dwie nagrody w wysokości 2000 i 1000 złotych! 10 prelegentów zakwalifikowanych do konkursu wygłosi swoje prelekcje przed wybranymi filmami festiwalowymi. Oceni ich Jury złożone z krytyków i historyków filmu, którym będzie przewodniczył ubiegłoroczny laureat - Piotr Wojtanek. Podczas Warsztatów Kultury Filmowej „Lafowicze” będą mieli okazję podyskutować z uznanymi w środowisku krytykami filmowymi: z Konradem Zarębskim, Adamem Garbiczem, Tadeuszem Lubelskim, Łukaszem Maciejewskim i  Wojtkiem Kałużyńskim. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu: www. laf.net.pl. red.

Zamość Centrum „Synagoga”

Zamość Europejskie Dni Dziedzictwa

Synagoga - nie tylko do modlitwy

Kamienie milowe Zamościa Konkurs dla naszych Czytelników

Dawna zamojska bóżnica żydowska w Zamościu to dziś nie tylko obiekt kultu, ale także jedna z większych atrakcji turystycznych miasta.

Synagoge mogą odwiedzać turyści nie tylko wyznania mojżeszowego Renesa n sowa sy nagoga na Starym Mieście w Zamościu jest jednym z najwspanialszych zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Od 2005 roku budynek jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W  wyniku wieloletnich zaniedbań synagoga była w  bardzo złym stanie technicznym. W latach 2009-2010 Fundacja pr z epr owad z i ła w  budy n k u prace budowlane i  konserwatorskie, dzięki którym gmach został zabezpieczony na kolejne stulecia oraz odzyskał dawny, imponujący wygląd. W 2011 roku w odrestaurowanym budynku uruchomione zostało Centrum „Synagoga” - nowoczesny ośrodek kultury, który służy zarówno odwiedzającym Zamość Żydom, jak i mieszkańcom miasta. W gmachu działa punkt informacji

turystycznej i kulturalnej Szlaku Chasydzkiego, a w kwietniu przyszłego roku uruchomione zostanie Multimedialne Muzeum Historii Żydów Zamościa i Okolic. Dzięki Centrum zwiedzający mogą bliżej poznać dzieje społeczności żydowskiej, która przez stulecia współtworzyła intelektualne, religijne i kulturowe oblicze regionu. Część powierzchni budynku została zaadaptowana na pomieszczenie dla organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą. Gmach pełni również funkcje religijne, służąc za miejsce modlitw odwiedzającym Zamość grupom żydowskim. Centrum „Synagoga” służy też działalności edukacyjnej i kulturalnej, prowadzonej przez zamojskich partnerów Fundacji: Biuro Wystaw Artystycznych - Galerię Zamojską, Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando, Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego oraz Wyższą Sz kołę Za rząd za n ia i Administracji. W działaniach realizowanych w Centrum uczestniczy także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Gmina Żydowska w Trondheim w Norwegii. Centrum „Synagoga” jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w  godzinach 10.0018.00. Centrum „Synagoga” będzie zamknięte w dni świąt żydowskich: Rosz Haszana: 29 i 30 września 2011 roku, Jom Kipur: 8 października 2011 roku, a także Sukot: 13, 14, 20 i 21 października 2011roku. red.

Z okazji zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa Redakcja „Gazety Zamojskiej”, wspólnie ze Stowarzyszeniem „ProjektEuropa” oraz Zamojskim Bractwem Rycerskim, przygotowała dla swoich Czytelników konkurs wiedzy o Zamościu.

Co tydzień, od 19 lipca do 6 września, na łamach naszej gazety ukazywać się będą ciekawostki dotyczące Zamościa wraz z pytaniami konkursowymi. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania (w sumie ukaże się ich 7), wezmą udział w losowaniu cennych nagród. Zw ycięzca w ygra przejażdżkę bryczką. Za drugie miejsce można

otrzymać rodzinny bilet do Muzeum Zamojskiego, zaś za trzecie bilet wstępu dla dwóch osób do Synagogi. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.projekteuropa. free.ngo.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 września podczas Zamojskiej Gry Miejskiej - Misji II. red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

15

Zamość Leśmianowe Biennale Sztuki

Zamość Nagroda Literacka Czerwonego Smoka

Poezję Leśmiana przedstawią w obrazie

Napisz opowiadanie wygrasz kielich

Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” w Zamościu już po raz trzeci organizuje Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki zatytułowane „Napój cienisty”. Będzie ona zadedykowana pamięci mieszkańca dawnego Zamościa oraz jego twórczości - Bolesława Leśmiana. Tym razem tytuł wystawy zaczerpnięty jest z właśnie tak nazwanego tomu wierszy. Współpartnerem przy realizacji Biennale jest Zamojskie Muzeum. Do wzięcia udziału w wystawie Towarzystwo „Renesans” zaprosiło wielu uznanych artystów plastyków z kraju, jak m.in.: Barbarę Szubińską, Eugeniusza Delektę, Renatę Bonczar, Jana Grodka, Jagodę Adamus, Sabinę Lonty Petry, Jadwigę Janus, z Włoch Joannę Brześcińską-Riccio

i Giovanniego Mazziego oraz artystów z zamojskiego środowiska plastycznego, dla których świat poezji Leśmiana jest inspirujący. Biennale towarzyszyć będzie katalog ze wstępem prof. Barbary Szubińskiej i esejem o poezji pt. „Poezja pragnienia - poezja sprzeciwu. Słowo o Napoju cienistym Bolesława Leśmiana” Artura Truszkowskiego, wierszami poety, reprodukcjami prac prezentowanych na wystawie oraz z biogramami artystycznymi twórców. Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 5 sierpnia. - Wyrażamy przekonanie, że jest to niekonwencjonalna forma popularyzacji jednego z wyjątkowych mieszkańców miasta - Leśmiana, jego poezji oraz jej interpretacji współczesnej w sztukach plastycznych - powiedziała Elżbieta Gnyp,

Już we wrześniu odbędą się 9. Zamojskie Spotkania z Fantastyką. Preludium do tego wydarzenia jest konkurs literacki „Nadszaniec Fantastyki” organizowany przez Klub Miłośników Fantasy „Czerwony Smok”. Najzdolniejszy epigon Sapkowskiego, Tolkiena, czy Ziemkiewicza otrzyma w nagrodę ekscentryczny puchar.

Tegoroczne Biennale poświęcone będzie osobie poety Bolesława Leśmiana prezes Zamojskiego Towarzystwa „Renesans”. DNL

Z przyjemnością informujemy, że do puli nagród (książki, publikacja w prasie i koszulki konwentowe) w konkursie literackim „Nadszaniec Fantastyki” dochodzi piękny gotycki kielich, nazwany przez nas „Literackim Pucharem Czerwonego Smoka”. Tę wyjątkowo

klimatyczną nagrodę zawdzięczamy jednemu z naszych sponsorów - sklepowi Luna Market (www.lunamarket.pl). Nasza fantastyczna nagroda została ozdobiona smoczymi głowami, motywami celtyckimi i maszkaronami. Każdy szczegół jest bardzo precyzyjnie wyrzeźbiony, a sam kielich robi niesamowite wrażenie. Nie jest on tylko dekoracyjnym przedmiotem, ponieważ nadaje się też do czynnego użytkowania - wnętrze jest wyłożone stalowym wkładem. Tak więc pióra w rękę i do dzieła! Czekamy na Wasze prace. Więcej informacji i regulamin konkursu znajdziecie na stronie internetowej www.zszef.konwent.pl w zakładce „INFO”. Zapraszamy do udziału w konkursie. Artur

Zamość Wystawa w BWA

Ilustracje Orlińskich

Jeden z obrazów Bogusława Orlińskiego BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę retrospektywną ilustracji Bogusława i Wandy Orlińskich. Wystawa czynna będzie od 25 lipca.

- Wystawa prezentuje wieloletni dorobek Bogusława i Wandy Orlińskich w szlachetnej dziedzinie, jaką jest ilustracja artystyczna, której są wciąż wierni. Oboje

osiągnęli mistrzostwo w tej dziedzinie sztuki, tworząc prawdziwe skarby na niewielkich kawałkach papieru lub płótna. Prace olejne, gwasze i pastele, emanują ciepłem i niezwykłą maestrią wykonania. Można na nich spotkać bohaterów popularnych bajek i baśni. Uderza niezwykły autentyzm pogodnej natury dziecięcej, jaką dojrzali artyści w sobie z pietyzmem pielęgnują. Bohaterowie ilustracji Orlińskich nie walczą ze sobą, nie epatują wydumaną fantastyką. Dają odbiorcy przyjemność delektowania się wspaniałą, pogodną atmosferą swych dzieł, jak i zwyczajnym życiem wiedzionym przez swych bohaterów. Wanda i Bogusław Orlińscy nieprzerwanie od 1986 roku są uczestnikami zamojskich plenerów ilustracji. Znaczna część ich twórczości znajduje się w zbiorach BWA Galerii Zamojskiej. Na wystawie prezentowanych jest około 300 prac obojga artystów przedstawia twórczość państwa Orlińskich Jerzy Tyburski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu. Finisaż - uroczyste zakończenie wystawy - odbędzie sie z udziałem autorów 24 sierpnia. DNL

Zamość Wystawa w Galerii Fotografii

Światłem o muzyce Termin fotografia pochodzi od greckich wyrazów fotos światło, oraz grafo - piszę, czyli pisanie światłem. Jeszcze tylko do końca lipca potrwa wystawa „Wokół muzyki” organizowana przez Zamojskie Towa r z yst wo Fotog r a f ic z ne.

Ekspozycja prezentuje prace dwóch zamojskich fotografów - Tadeusza Mierzwy i Stanisława Orłowskiego. Mierzwa na swoich fotografiach uwiecznił najciekawsze momenty z zamojskich imprez muzycznych. Zaś czarno-białe prace Stanisława Orłowskiego - wieloletniego prezesa i założyciela ZTF oraz laureata

wielu prestiżowych nagród - pochodzą z cyklu „Jazzmani”. Ekspozycję można obejrzeć w Galerii Fotografii „Ratusz” (Zamość, Rynek Wielki 13). To już 522. wystawa Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w tym roku świętuje 50-lecie swojego istnienia. Agnieszka Socha

Taki kielich może wygrać autor najlepszego opowiadania fantasy

Zamość Dwie wystawy w Książnicy

Jan Paweł II i Roztocze - wystawy Książnica Zamojska to nie tylko biblioteka. Oprócz tysięcy woluminów w gmachu przy ulicy Kamiennej możemy znaleźć również interesujące ekspozycje. Obecnie mamy możliwość obejrzenia dwóch wystaw: „Do Ojczyzny Wróć - pielgrzymki Jana Pawła II do Polski” oraz „Zachowaj piękno Roztocza na kolejne tysiąclecia”. Pierwsza z nich jest próbą przypomnienia Pielgrzymek Papieża

- Polaka do naszego kraju. Oprócz zdjęć wystawione są także albumy, w których znajdują się m.in. okolicznościowe znaczki pocztowe. Druga ekspozycja to wystawa pokonkursowa. Przedstawia ona prace, które zwyciężyły w XI edycji regionalnego plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego. Zdjęcia pokazują niezwykłe piękno naszego regionu. Obie wystawy znajdują się w gmachu Książnicy przy ulicy Kamiennej 20 i będą czynne do końca sierpnia. Agnieszka Socha


Gazeta

16

www.zamojska.com

ROZMOWA TYGODNIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rozmowa tygodnia

Nadzór budowlany nie powinien był pozwolić na otwarcie zamojskich uczelni Rozmowa z Marią Król - przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Robert Marchwiany: - Pani Przewodnicząca, rozpoczynając naszą rozmowę chciałbym nawiązać do pobytu w Zamościu pana Pawła Wdówika - Kierownika Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia pan Paweł wyniósł z pobytu w naszym mieście? Maria Król:- Znam tylko te, które mówiły, że mieszkamy w bardzo pięknej okolicy i ze strony Stowarzyszenia pan Paweł doznał niezwykłej gościnności, a także, że przeżył lekcję wychowania obywatelskiego. Ponieważ on swoje sprawy związane z problematyką niepełnosprawności załatwia jedynie na polu zawodowym, ewentualnie jest ekspertem w różnych gremiach, na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a tutaj przyjechał towarzysko. Tymczasem został wprzęgnięty w charytatywną działalność na rzecz zmian w świadomości społecznej i zobaczył, że mogą być z tego bardzo duże efekty. Napisał do mnie list, że dziękuje mi za „zwrócenie mu uwagi na konieczność okazywania dobroci i dzielenia się swoim czasem z innymi ludźmi”. Te cztery dni on rzeczywiście poświęcił i na pracę z naszymi terapeutami, i na spotkanie z władzami uczelni i miasta po to, żeby w jakiś sposób tę świadomość społeczną zmieniać. - Jakie wrażenie odniósł pan Paweł, jeśli chodzi o odbiór jego tez właśnie przez władze miejskie i władze uczelni? - Tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo to są po prostu jego wrażenia. On mówi, że podobnie jest jeszcze wciąż w całej Polsce i problematyka osób niepełnosprawnych jest traktowana bardzo powierzchownie. Wciąż jeszcze mamy traktowanie ich jako osoby, którymi się należy co najwyżej zaopiekować, czyli są przedmiotem naszej troski: robimy dla nich ośrodki, dajemy im zapomogi, poświęcamy im jakieś konferencje i tak dalej. Tymczasem zarówno Paweł Wdówik, jak i ja, a także wiele innych osób w Polsce uważamy, że w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ, której Polska jeszcze nie ratyfikowała, ale zmierza ku temu w czasie naszej prezydencji unijnej, osoba z niepełnosprawnością ma być traktowana podmiotowo. Po prostu jest obywatelem, jak każdy inny człowiek. W konwencji jest napisane, że nikt z racji niepełnosprawności nie może być traktowany inaczej i pozbawiany możliwości wyborów. Prawo do wybierania bowiem świadczy w ogóle o prawdziwej wolności, a jeżeli się komuś coś narzuca na zasadzie: „ty jesteś niepełnosprawny, dlatego musisz iść do domu pomocy społecznej, na warsztaty terapii zajęciowej albo gdzieś tam”, to wtedy nie jesteś prawdziwym

Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. i równoprawnym obywatelem. Prawo wyboru to: „ja decyduję co chcę robić, bo jestem osobą”. - A jakie Pani odniosła wrażenie z tego, co Pani słyszała podczas spotkania z przedstawicielami zamojskich wyższych uczelni? Wszak można powiedzieć, że spotkały się wówczas jakby dwa światy i dwa zupełnie różne podejścia do problemu. Zwłaszcza kanclerz PWSZ Jerzy Korniluk jeśli nawet nie oponował przeciw tezom pana Wdówika, to wskazywał, że w naszych warunkach są one zdecydowanie trudniejsze do spełnienia. - To jest właśnie to myślenie typowe dla myślenia przedmiotowego o osobach niepełnosprawnych i to nawet u tych, którym się wydaje, że robią coś dobrze. To trochę tak, jak czasami samorządowcy, gdy z nimi rozmawiam, mówią, że mają problemy „naszych mieszkańców i tych niepełnosprawnych” albo „tych od PFRON-u”. W Polsce osoby niepełnosprawne są utożsamiane z oddzielną grupą osób, które mają być dofinansowywane i wspierane przez zupełnie inne źródła, niż inni obywatele. Zatem ciągle są oni wydzielani. Dominuje zatem podejście, że „coś musimy dla nich zrobić”. Gdyby myślano zasadami Konwencji ONZ, że wszyscy są równi, to tworząc cokolwiek tworzyłoby się to tak, żeby było to dostępne dla wszystkich bez podziału na sprawnych i niepełnosprawnych. Przykładem może być uniwersalne projektowanie, które obowiązuje w wielu krajach świata. Nie projektuje się wtedy specjalnie dla niepełnosprawnych, tylko w momencie, gdy cokolwiek się robi, to projektuje się to dla wszystkich obywateli. Robi się więc maksymalnie możliwy kompromis, żeby wszyscy z tego mogli korzystać, żeby to było racjonalne i niezbyt kosztowne. Jeśli zatem chcemy zrobić przejazdy przez ulicę dla wszystkich, to robimy je bez krawężników, co umożliwi przejście wózkowiczom, ludziom o laskach i matkom z małymi dziećmi, ale robimy również wyczuwalne „guzki” w trotuarze, żeby niewidomi wymacali

sobie, że to jest właśnie to przejście i by brak bariery dla jednych nie był schodkiem do trumny dla drugich, czyli żeby nie wpadli pod samochód. Jednocześnie zaś, myśląc o osobach niedosłyszących i głuchych, instalujemy tam sygnalizację dźwiękową. Wtedy mamy załatwioną większość problemu. Jeżeli więc tworzymy uczelnię państwową, jaką jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, czy nawet niekoniecznie państwową, czyli Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji, to myślimy o tym, żeby wszyscy studenci mogli się kształcić, a później może doktoryzować. Wszyscy, to znaczy - wszyscy. Czyli jeżeli ktoś ma potencjał intelektualny, a nie widzi, to nie powinien to być jego problem, tylko uczelnia, aby wykorzystać jego intelekt, powinna stworzyć warunki, żeby on mógł się realizować. Warunkiem jest posiadanie potencjału intelektualnego, a niepełnosprawność nie może być przeszkodą, bo to jest łamanie praw człowieka i dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność. Jeśli więc rektorzy mówili na przykład, że „już niedługo będzie winda”, to dla mnie znaczyło, że do tej pory tej windy nie ma i do tej pory w cywilizowanym kraju w środku Europy i Unii Europejskiej osoba niepełnosprawna na wózku nie może być studentem z racji swojej niepełnosprawności, choć ma ku temu możliwości intelektualne. - Ale to chyba nie do końca jest wina uczelni, że na przykład dostała stary budynek? - Niestety to jest wina uczelni, bo od 1994 roku obowiązuje w Polsce prawo budowlane. Ono mówi, że jeżeli uruchamia się cokolwiek publicznego, czyli remontuje się stary obiekt i zmienia się jego przeznaczenie, to jest obowiązek dostosowania go do osób niepełnosprawnych. Nadzór budowlany nie powinien więc w ogóle dopuścić do otwarcia uczelni w starym budynku, jeśli nie zostało to spełnione. - Czyli krótko mówiąc należało nawet poczekać pewien okres…

- Nie, po prostu należało przestrzegać prawa. Należało wszystko racjonalnie dostosować. To nie znaczy, że trzeba stosować jakieś wymyślne rozwiązania. Wystarczy, żeby było wejście na parter i tam odbywały się wszystkie kluczowe zajęcia i żeby była dostosowana toaleta. To są najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o wózkowiczów, bo nie mówimy o innych studentach, czyli niewidomych, czy niesłyszących. Ich specyfika jest rzeczywiście trudniejsza, ale wtedy uczelnie państwowe dostają dodatkowe pieniądze i wówczas pod studenta lub doktoranta można takie ułatwienia stworzyć. Podstawowe kwestie architektoniczne powinny być jednak zrobione na starcie. - Pan Wdówik mówił również, że nie należy mylić funkcji uczelni. Ona powinna pełnić funkcje dydaktyczne, a nie na przykład socjalne. Tymczasem wie Pani zapewne, że instytucja, która powinna pełnić funkcję socjalną, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych… - Nie, on nie powinien pełnić takiej funkcji. To jest właśnie przykład wadliwego myślenia, że PFRON jest od wszystkiego. To nieprawda, pomoc społeczna jest od funkcji socjalnych, czyli Ministerstwo Pracy, a także Miejskie i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. - W takim razie wyraziłem się nieprecyzyjnie, ale generalnie chodzi mi o program „Student”. Na pewno orientuje się Pani, że jest on obecnie bardzo obcinany. - Jest tak dlatego, bo w PFRON-ie była katastrofalna sytuacja finansowa, załamał się budżet tej instytucji i poobcinano wszystko, a nie tylko ten program. - To może inaczej - jak ten program powinien być skonstruowany? - Jak dla mnie, to PFRON nie musiałby robić tego programu, gdyby było sprawiedliwe i uczciwe państwo, które szanuje każdego obywatela i w którym każdy ma równe prawa. Uczelnia dostaje środki na dostosowanie i ułatwienie studentom niepełnosprawnym

studiowania, a zatem może się to odbywać ze środków uczelni. Natomiast zapewnienie pomocy socjalnej osobom w złej sytuacji materialnej jest obowiązkiem pomocy społecznej. Programy PFRON-u powinny dotyczyć absolutnie tylko takich rzeczy, które nie są finansowane przez państwo. W Polsce zrobiło się wszystko odwrotnie. Wszystkie resorty odżegnują się od wspierania obywateli niepełnosprawnych, jakby istniał u nas podział na sprawnych i należących do PFRON-u, przez co na PFRON zrzucane jest wszystko. Jestem jak najdalej od tego. Za edukację osób niepełnosprawnych odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam trzeba te problemy rozwiązywać. Nie było rolą PFRON-u, by zajmować się wszystkim dotyczącym niepełnosprawności. - W takim razie sprawa prozaiczna - czy i ewentualnie jak powinny być zwracane koszty za dojazdy na uczelnię studentom niepełnosprawnym? A może to powinno być raczej zapewnienie transportu? - Na przykład na terenie Lublina studenci niepełnosprawni są dowożeni na KUL przez transport uczelni finansowany w ramach środków otrzymywanych z budżetu państwa. - A jeśli student mieszka poza miejscem studiowania? - Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast musimy rozważyć czy on na tyle jest niepełnosprawny, że rzeczywiście wymaga pomocy, bo w Polsce pomoc ze środków PFRON-u często otrzymują ci, którzy otrzymywać jej nie powinni, ze względu na wadliwy system orzekania o niepełnosprawności. Orzeka się medycznie, a nie funkcjonalnie. Dam przykład księgowego, który otrzymuje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na brak nóg. To orzeczenie zanosi do swego pracodawcy, który dostaje ze środków PFRON dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Tymczasem nogi nie są mu w pracy do niczego potrzebne. On pracuje przy biurku rękami i głową. Dzięki temu jednak, że ma ten znaczny stopień, to jego pracodawcy przyznawane jest dożywotnio ogromne dofinansowanie do comiesięcznej pensji. Oczywiście taka osoba powinna dostać kartę parkingową i ewentualnie pożyczkę na zakup samochodu, ale dlaczego dofinansowanie ma otrzymywać jego pracodawca? A zatem każdego studenta też trzeba rozpatrywać inaczej. Państwo polskie uregulowało sprawę dojazdów dla studentów przez zniżki dla nich - na normalnych zasadach. Jeśli osoba jest niepełnosprawna na wózku, to trzeba indywidualnie rozpatrzeć, czy może tu pomóc uczelnia, czy trzeba pomóc nawet z tego programu „Student”, ale też czy na pewno to jest konieczne. Ja bym tu nie generalizowała, że każdy musi coś dostać, bo ma jakiś kwit. rmar


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

OGŁOSZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam własnościowe M4-63,10m2 piętro I ul.Brzozowa tel.603793237 Piekarnia z adaptacją na restourację, Okolice Lubaczowa c. 900 tyś, tel . 507 723 139 Działka 40 arów Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom 200 m2 w Krasnobrodzie, c . 310 tyś tel . 507 723 139 Dom w stanie surowym zamkniętym Płoskie, c . 340 tyś tel . 507 723 139 Dom z budynkami gospodarczymi 3,56 ha Ministrówka, c . 260 tyś tel . 507 723 139 Działka 72 a w Nieliszu, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom w Krasnobrodzie, c 420 tyś tel . 507 723 139 Działka w Lipsku Kosobudy, 78 a c. 50 tyś tel . 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197

Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139

SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

WYNAJMĘ6] POSZUKUJĘ - WYNAJMĘ HALĘ POD ZAMOŚCIEM, TEL .511 918 877 Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332] Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668478-214 [297] Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

INNE N-DOM Nawrocki Marek, Lwowska 3, 22-400 Zamość tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 www.n-dom.eu POSZUKUJĘ LOKALU DO WYNAJĘCIA DO 30 M 2 , NOWE MIASTO - TEL . 696 696 090

ZAMIENIĘ

Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139 Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM

Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139

Fiat Punto 1.2 HSD 75KM 1996r ABS 168TYS PRZEBIEGU TEL 512-673-773

Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139

GOLF 3‚97 1.8i benzyna. Ocynk, klima,4x air bags, ABS. 3D, czarny,107 tys. km. Tel. 604 807 100

Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139

Fiat Uno 1,0 B+G (1996) tel.781-099-377 [339]

BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508380-150 Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210 Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744 Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Nawrocki Marek tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 Lwowska 3, 22-400 Zamość, www.n-dom.eu 1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197 2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197 3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197 4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

SMETYKI , OBUWIE , BIZUTERIE, Z-C PATRYZANTÓW 39 I PIĘTRO

7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197

MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197

DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139 DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

USŁUGI Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www. mgaz.pl [269]

17

MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

SZUKAM PRACY

we Zamość tel.783760188

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

USŁUGI OFERUJĘ OGRODZENIA, PRODUKCJA MONTAŻ, niskie ceny szybko - solidnie, wszystkie typy TEL . 84 639 85 13 , KOM . 601 270 142

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www. mgaz.pl [269] BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR

FINANSE I BIZNES OFERUJĘ

Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 509 469 248

Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

NAPRAWA TELEWIZORÓW , KOMPUTERÓW DOJAZD DO KLIENTA - TEL . 515 514 121

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

Serwis komputerow, usuwanie wirusow, instalacja oprogramowania. Tworzenie stron www. Dojazd do klienta. Tel. 504208191

INNE

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280] TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KOW E - MT U , O F E - AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100 . 000 ,00 już za 106 ZŁ . FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [26

DAM PRACĘ PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE!F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka , masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

SPRZEDAM Sprzedam żużel i inne kruszywa dysponujemy własny transportem ponadto wykonujemy prace koparką ład warką 797439430

INNE Likwidacja sklepu MEGA WYPRZEDAZ ART. PAPIERNICZYCH I ZABAWEK Zamosc ul. Pilsudskiego 63 DRUKLAND Zrob zakupy do szkoly juz dzis a zaplacisz 30%mniej! Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol

Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomoscia jezyka niemieckiego do tlumaczenia na polski. Prosze o zgloszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202

Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 61691-10, kom. 665-170-606. [336

Przyjmę do pracy robotników budowlanych murarzy tel. 797439430

Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335]

Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401

Wróżka Grejs wróżby horoskopy porady życio-

Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel. 790760401

REKLAMA

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

OFERUJĘ

Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

RÓŻNE SPRZEDAM Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307] Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały pozostały z budowy. Tel: 609 675 000

Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273

NAUKA INNE Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789052-503. Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73 Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315] Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

HANDEL OFERUJĘ ONmobile, GRY,KONSOLE, TELEFONY, Z-C PARTYZANTÓW 9, TEL . 535 515 505 KOMIS ODZIEZY, FIRMOWEJZNANYCH MAREK,KO-

Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353

Krewetki Królewskie

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ! PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCIA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/ MSC. ZGL.POD NR TEL: 84 639 82 59 ORAZ 510 199 944

Spróbuj też McWrap w innych smakach!

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Poszukujemy ludzi do współpracy. Wysokie zarobki. Możliwość awansu. 665925982 [366] Amerykanska firma poszukuje ludzi do wspolpracy. Zapraszam panie. 665925982 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2011 McDonald’s Corporation.

308708 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1

11-06-20 09:21


Gazeta

18

www.zamojska.com

WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

T E K s T s P o n s o R o WA n Y

Dlaczego dom w drewnianej konstrukcji szkieletowej ? Drewno jako surowiec naturalny jest przede wszystkim zdrowie i przyjazne człowiekowi, posiadające zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku. W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione (np. USA, Kanadzie i Skandynawii), statystyczny mieszkaniec tych domów żyje kilkanaście lat dłużej. W efekcie zastosowanej technologii budowy domów z drewna, uzyskujemy zdrowy dla mieszkańców, ciepły i solidny dom na długie lata. Dzięki właściwościom drewna i wełny mineralnej ściany "oddychają" a para wodna swobodnie przedostaje się na zewnątrz domu z drewna. Sa mo w ykończen ie za rów no zewnątrz jak i wewnątrz to wybór potencjalnego Klienta: możemy taki

budynek z zewnątrz wykończyć w szalówce, w tynku, pokryć płytkami imitującymi klinkier lub samym klinkierem. Można również połączyć poszczególne materiały ze sobą. Wykończenie zewnętrzne wykonuje się takimi samymi metodami jak w przypadku domów murowanych. Niewątpliwym plusem domu „kanadyjskiego” jest krótki czas jego budowy, który wynosi 4-10 tygodni. Nie ma potrzeby stosowania przerw technologicznych zaś po zakończeniu budowy otoczenie nie wymaga gruntownego sprzątania. Do takiego domu można wprowadzić się zaraz po zakończeniu prac wykończeniowych. Z wyjątkiem fundamentów wszystkie prace wykonujemy na sucho, zatem domy „szkieletowe” budujemy o każdej porze roku również zimą. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że krótki czas nie wpływa na jakość wykonywanych usług. Jest

to wynikiem zastosowanej technologii oraz rozwiązań organizacyjnych. Budując domy w technologii drewnianej konstrukcji szkieletowej oszczędzamy zdrowie, czas i pieniądze. Technologia szkieletu drewnianego charakteryzuje się wysokim stopniem energooszczędności. Więcej napiszemy w kolejnym wydaniu Gazety Zamojskiej, a będziemy jeszcze pisali o tym Jak zabezpieczamy nasze domy przed owadami ? Magdalena Kozar - Doradca Klienta tel 84 538 50 16 wew. 235 tel 500 067 600 e-mail: info@kalenica.eu www.kalenica.eu

Zamość Letni Festiwal Filmowy

Ponad 30 filmów na pierwsze urodziny kina

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu zaprasza na XII Letni Festiwal Filmowy. Od 12 do 18 sierpnia organizatorzy zaprezentują ponad 30 filmów w pięciu różnorodnych cyklach programowych. Tegoroczny festiwal połączony będzie z pierwszymi urodzinami kina, które w nowym obiekcie funkcjonuje już okrągły roczek. Podczas festiwalowego tygodnia na widzów czekają: wieczorne projekcje na Rynku Wielkim w Zamościu, spotkania z zaproszonymi twórcami i prelegentami, seans filmowy z muzyką na żywo, zróżnicowana oferta filmowa, w której uwzględnieni zostaną również najmłodsi widzowie. W trakcie tegorocznego festiwalu chcemy zaproponować kilka zróżnicowanych cykli, które pozwolą zapoznać czy też zaznajomić widza z istotnymi wydarzeniami i zjawiskami filmowymi. W ofercie XII Letniego Festiwalu Filmowego znajdą się „Festiwalowe Rekomendacje”, będące przypomnieniem filmów nagradzanych na festiwalach polskich

i światowych. Na liście rekomendowanych znajdą się: „Jak zostać królem”, reż. T. Hooper, „Ludzie Boga”, reż. X. Beauvois, „Nad morzem”, reż. P. González-Rubio, „Jak spędziłem koniec lata”, reż. A. Popogrebsky, „Młyn i krzyż” L. Majewskiego, „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, reż. A. K rauzego oraz „Essential Killing” J. Skolimowskiego. Kolejny cyk l zat y t u łowa ny „Dyskusyjny Klub Filmowy Poleca” to okazja do zaprezentowania szerszej grupie repertuaru propagowanego przez Klubowiczów. W grupie polecanych filmów znajdą się: „Karen płacze w autobusie”, reż. G. R. Vera, „Paradiso Travel”, reż. S. Brand, „Anioł nad morzem”, reż. F. Dumont, „Kieł”, reż. G. Lanthimos, “Melancholia”, reż. L. von Trier, “Parking królów”, reż. V. Óskarsdóttir, „Poznasz przystojnego bruneta”, reż. W. Allen, „Męski erotyk”, reż. J. Leth, „Misja kadrowego”, reż. E. Riklis, „Moja łódź podwodna”, reż. R. Ayoade, „Kobieta, która pragnęła mężczyzny”, reż. P. Fly. W programie XII LFF obecne będą również filmy rekomendowane przez Sieć Kin Studyjnych. Tym obrazom poświęcimy osobny cykl pod

nazwą: „Sieć Kin Studyjnych Poleca”. W cyklu pojawią się następujące tytuły: „Wtorek po Świętach”, reż. R. Muntean, „W lepszym świecie”, rez. S. Bier, „Chico i Rita”, J. Mariscal, F. Trueba, „Kolorowe wzgórza”, reż. C. C. Arbeláez, „Hiszpański cyrk”, reż. A. de la Iglesia, „Jaskinia zapomnianych snów 3D”, reż. W. Herzog, „Miód”, reż. S. Kaplanoğlu, „Sezon na kaczki”, reż. F. Eimbcke. Formą przypomnienia największych osiągnięć z historii polskiej kinematografii będzie projekcja „Kina RP”, w trakcie której zostanie wyświetlony film „Sanatorium pod Klepsydrą” W. Hasa. Specjalny cykl poświęcony zostanie najmłodszym kinomanom. W trakcie przedpołudniowych spotkań dzieciom zaproponujemy „Lato Z SE-MA-FOR-EM” czyli bajki zrealizowane przez studio SE-MA-FOR. Seansom będą towarzyszyły spotkania z animatorem. Nieodłącznym elementem każdego przeglądu są spotkania autorskie i prelekcje. XII LFF swoją obecnością uświetnią zaproszeni prelegenci i twórcy: Konrad Sawicki, Andrzej Kołodyński, Wojciech Kałużyński, Łukasz Maciejewski, Piotr Kotowski, Seweryn Kuśmierczyk oraz Rafał Rozmus. Wśród i mprez towa rz yszących znajdą się seanse na Rynku Wielkim w Zamościu oraz projekcja filmu „Portier z Hotelu Atlantic” z muzyką Rafała Rozmusa oraz muzyków z Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu. Bilety na poszczególne seanse wynoszą 6-8 złotych, zaś karnety wyniosą 50 złotych. Agnieszka Swacha

Sklep czynne 9 - 17

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Salon Urody

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000

Salon Fryzjerski

STRZYŻENIE

damskie, męskie, dziecięce

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA nawilżająca włosy

Salon Kosmetyczny

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

KUPON 10% RABATU Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Pawła Pełka. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Dowcipy Horoskop Siedzi sobie dwóch żulików, siorbią wódeczkę i jeden czyta na głos gazetę: - Tu piszą, że picie alkoholu skraca życie o połowę... Ile masz lat Stefan? - 30. - No widzisz, jakbyś nie pił miałbyś teraz 60! Mówi ojciec do syna: - Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę! - Ale tato... sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę... kto to jest? - To córka Kulczyka! - Suuuper! Trzeba było tak od razu! Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmowę: - Dzień dobry Panu! Wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża Pańskiej córki! - Wie Pan... ale ja nie szukam męża dla mojej córki... - Ależ to wiceprezes Orlenu. - Cudownie! To zmienia postać rzeczy! Następnie ojciec udaje się do prezesa Orlenu: - Witam Pana Panie prezesie! Przychodzę z dobrą nowiną - mam idealnego kandydata na wiceprezesa w Pańskiej firmie. - No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. - Jest Pan pewien?! To zięć Kulczyka! - Ooo! Chyba, że tak! W akademiku w pokoju studenckim trwa impreza. Biesiadnicy raz po raz wznoszą toast: - Za Edka, żeby zdał! W pewnej chwili otwierają się drzwi i wchodzi Edek: - I co Edek, zdałeś? - Zdałem, tylko jednej nie przyjęli, bo miała obitą szyjkę. Przychodzi facet do baru, zamawia piwo, ale nagle przypomina sobie, że musi wykonać pilny telefon. Wie jednak, że jeśli podejdzie do telefonu, to ktoś mu to piwo wypije. Pisze więc na karteczce: „Jestem mistrzem świata w karate” i idzie dzwonić pewien, że jego piwa nikt nie ruszy. Wraca, zastaje kufel pusty, a pod tym swoim napisem czyta: „Dzięki za piwo! Jestem mistrzem świata w sprincie”. Ksiądz na mszy świętej mówi: - Małżeństwo to spotkanie dwóch statków na morzu życia.... W tym czasie jeden parafianin myśli: - Więc, już rozumiem, trafiłem na okręt wojenny. Sierżant do żołnierzy: - Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała? Zgłosiło się dwóch. - Dobra, pozostali pójdą na piechotą. Dumny ojciec do synka: - Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, chcesz ją zobaczyć? - Później - pokaż mi najpierw bociana. Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu. Tata się go pyta: - Jasiu, gdzie masz świadectwo? - Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców.

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Robert Marchwiany, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak

również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

19

Para zakochanych siedzi w parku, całują się, rozmawiają nagle dziewczyna: - Kochanie, boli mnie rączka. Chłopak całuje ją w rękę: - A teraz? - Teraz już nie, ale zaczął mnie boleć policzek! Chłopak całuje ją w policzek: - A teraz? - Hi, hi! Teraz już nie, ale zaczęły mnie usta boleć. Chłopak całuje ją w usta: - A teraz? - Już nie. Na to staruszek siedzący niedaleko na ławce: - Przepraszam, a czy hemoroidy też pan leczy?

Baran 21.03.-19.04. Staraj się skupić na swoich obowiązkach. Twoje niedopatrzenia mogą być fatalne w skutkach. Słuchaj tego, co mówią inni i bierz pod uwagę ich zdanie. Nie tylko Ty masz rację. Dąż do kompromisu. Byk 20.04.-20.05. Uwierz, że wszystko jest w Twoich rękach. Nie bój się podejmować ryzyka. Odśwież stare znajomości i nawiąż nowe kontakty. Powoli wszystko się ułoży po Twojej myśli. Bliźnięta 21.05.-21.06. Nie pozwól innym decydować za Ciebie. Bądź łagodny, ale stanowczy. Unikaj spięć i kłótni. Oszczędnie gospodaruj pieniędzmi. Już niedługo czeka Cię miła niespodzianka. Rak 22.06.-22.07. Otwórz się na swój wewnętrzny świat. Zajmij się samym sobą. Odpocznij, zrelaksuj się. Skup się na własnych pragnieniach i potrzebach zamiast zaspokajać pragnienia i potrzeby innych. Teraz jest także dobry czas na nadrobienie zaległości w kontaktach towarzyskich. Nie bój się zaszaleć. Lew 23.07.-22.08. Przed Tobą niezwykły czas. Nie zmarnuj go. Masz szansę zrealizować swoje najbardziej śmiałe marzenia! Nie bój się zmian i nowych wyzwań. Szczególnie zadbaj o zdrowie. Panna 23.08.-22.09. Zadbaj o swoją kondycję psychofizyczną. Poświęć więcej czasu rodzinie. Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom innych. Wprowadź w życie swoje plany i bądź dobrej myśli. Wkrótce czeka Cię nieoczekiwane spotkanie. Waga 23.09-22.10. Nabierz dystansu do problemów. Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. Bądź ostrożny w doborze słów, bo nieprzemyślane wypowiedzi mogą mieć przykre konsekwencje. Wyjdź do ludzi, uzyskasz wsparcie od nieznajomych osób. Skorpion 23.10-21.11. Przed Tobą gorsze dni. Powstrzymaj się z decyzjami do czasu, kiedy będzie dopisywać Ci humor. Mimo wszystko trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się ponieść negatywnym emocjom. Wsparcia szukaj u najbliższych. Strzelec 22.11.-21.12. Pozwól sobie na chwilę wytchnienia od pracy. Znajdź czas dla bliskich, a na pewno to docenią. Warto pomyśleć o wspólnym wyjeździe. Pamiętaj, że pieniądze nie są najważniejsze. Koziorożec 22.12-19.01. Ostrożnie podchodź do wszelkich nowości i propozycji. Kieruj się intuicją, na bok odstaw zdrowy rozsądek. Zachowaj umiar przy wydawaniu pieniędzy. Spokój pomoże Ci dokonać trafnych decyzji. Wodnik 20.01-18.02. Poczujesz się spełniony i szczęśliwy. Nie psuj miłej atmosfery kłótniami. Pamiętaj jednak o swoich obowiązkach zawodowych. Nie zaniedbuj swoich przyjaciół, bo mogą poczuć się wykorzystywani. Ryby 19.02-20.03. Bądź otwarty na to, co nowe. Nie wahaj się zmieniać swej taktyki. Nie zawsze warto trzymać się tego, co stare. To dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć i powinieneś ten czas dobrze wykorzystać.


URODA Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

KUPON 10% RABATU

Gazeta

20

www.zamojska.com

OGŁOSZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Makijaż w upalne dni krok po kroku

Lato - czas, w którym za sprawą słońca - piękniejemy. Jednak wraz ze wzrostem temperatury pojawia się problem: co zrobić z makijażem, by wyglądał nieskazitelnie nawet w największym upale? Oto kilka niezawodnych rad. Letni klimat zmusza nas do zmiany kosmetycznych przyzwyczajeń i odstawienia wszelkich "ciężkich" produktów. Wybierając kosmetyki do letniego makijażu stawiamy na: transparentne, mineralne, lekkie, wodoodporne, rozświetlające, satynowe i błyszczące. Kosmetyki o takich właściwościach idealnie spełnią swoje zadanie. Tutaj idealnie sprawdza

się makijaż zwany "polish look", w którym stawiamy na minimalizm, sprawiając, że nasza twarz wygląda na zdrową, rozświetloną, wypoczętą i naturalnie piękną. Zaczynamy od nałożenia delikatnego podkładu - zależnie od potrzeb naszej skóry wybieramy fluid matujący lub rozświetlający o lekkiej konsystencji. Rozprowadzamy go po twarzy cienką warstwą, tak, by ładnie stopił się z cerą i dał naturalny efekt. Można w tym celu użyć pędzla do podkładu. Ewentualne niedoskonałości kryjemy płynnym korektorem - te w sztyfcie są zbyt ciężkie i będą ważyć się na twarzy. Korektor rozprowadzamy cienką warstwą

pod oczami, a także na wszelkich widocznych niedoskonałościach i delikatnie wklepujemy palcem. Cera powinna wyglądać świeżo i jednolicie. Delikatnie utrwalamy kosmetyki odrobiną transparentnego pudru. Najlepiej wybrać puder sypki i nakładać go dużym pędzlem. Delikatnie oprószamy twarz, zaczynając od środka czoła, na żuchwie kończąc. By ożywić koloryt cery nakładamy na kości policzkowe odrobinę sypkiego różu. Transparentne, sypkie kosmetyki, dłużej utrzymują się na twarzy i dają bardziej naturalny efekt niż te w kamieniu.

Oferty pracy Wo ln e miejs c a p r ac y na d zień 22.07.2011 roku Asystent/ka Automatyk Brukarz Cukiernik Doradca finansowy Doradca klienta bankowego - kasjer Fryzjer Handlowiec Hydraulik Inspektor nadzoru ds. budowlanych Kasjer handlowy Kasjer - sprzedawca Kelner Kelner / barman Kierowca autobusu Kierowca autobusu Kierowca busa / autobusu Kierowca - magazynier Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu dostawczego Kierownik budowy

Kierownik budowy Kierownik punktu kasowego Kierownik sklepu Kierownik sklepu mięsnego Kierownik warsztatu mechanicznego Klejarz meblowy Konserwator urzadzeń elektrycznych Konsultant finansowy Kosmetyczka Krawcowa Kucharz Laborant drogowy Lekarz medycyny Magazynier Malarz budowlany Młodszy dyspozytor w transporcie Montażysta meblowy Montażysta - operator Murarz - tynkarz Nauczyciel chemii Nauczyciel farmacji Operator koparki Operator minikoparki Operator strugarek Pracownik administracyjny

Pracownik do produkcji stolarki aluminiowej Pracownik hali - sprzedawca Pracownik ochrony fizycznej I lub II stopnia Pracownik sprzątający Praczka - maglarz Przedstawiciel handlowy Radca prawny Reprezentant handlowy Robotnik mostowy Robotnik ogólnobudowalny Samodzielny specjalista do spraw osobowych Spawacz Specjalista do spraw ubezpieczeń Specjalista d/s kredytów, kasjer Sprzątacz / ka Sprzedawca Sprzedawca ekspedient Sprzedawca na stoisku mięsnym Sprzedawca w salonie optycznym Sprzedawca w sklepie mięsnym Sprzedawca w sklepie spożywczym Szwaczka Szwaczka meblowa Tapicer meblowy

Technik farmaceutyczny Technik serwisu turbin wiatrowych Technolog robót wykończeniowych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Telemarketer Tynkarz Zastępca kierownika działu produkty świeże Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informatyk – MALTA Kucharz – NIEMCY Pielęgniarka – WŁOCHY Osoba do badań terenowych – IRLANDIA/ POLSKA Pracownik produkcyjny - HOLANDIA Dekarze – NIEMCY Szklarz – HISZPANIA Pracownik restauracji – NIEMCY Kucharz/kucharka – NIEMCY Kucharz lub młodszy kucharz - NIEMCY Kierownik restauracji – NIEMCY Tajemniczy klient – POLSKA Pomoc kuchenna – NIEMCY Mechanik silników łodzi motorowych – NORWEGIA

Rzeźnik, wykrawacz, trybowacz – WIELKA BRYTANIA Opiekunka osób starszych - NIEMCY Szwaczka – SŁOWACJA Fryzjer – NORWEGIA Pielęgniarka – WIELKA BRYTANIA Serwisant programista PLC - CZECHY Tester gier video - HISZPANIA Dyspozytor – WŁOCHY Pracownik branży metalowej – blacharz – FINLANDIA Pielęgniarz / pielęgniarka – NORWEGIA Pracownik supermarketu - HOLANDIA Pracownik supermarketu - HOLANDIA

Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 , pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawłą II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

21

Cena sukcesu

Wydawałoby się, że bokserzy to faceci z krwi i kości. A szczęki miewają czasami nawet żelazne. Dlatego też z niedowierzaniem przeczytałem informację o stanie zdrowia Krzysztofa Włodarczyka, który wylądował w szpitalu po przedawkowaniu środków antydepresyjnych. W takich sytuacjach człowiek uświadamia sobie dopiero, jak wielu wyrzeczeń potrzebuje każdy sportowy sukces. „Diablo” nie jest ani pierwszy,

ani ostatni. Niestety. Problemy w pozasportowym życiu miewali i miewają inni bokserzy, skoczkowie narciarscy, lekkoatleci czy piłkarze. Rzecz dotyka ich z powodów najróżniejszych, bardzo często bezpośrednio niezawinionych, ale ma jeden wspólny mianownik. I być może zabrzmi to nieco przewrotnie, ale jest nim mianowicie ich sportowa pasja. Ten pęd do zwycięstwa, potrzeba bycia najlepszym i wrodzona

zawziętość kosztują w szerszej perspektywie bardzo wiele. Czasu, życiowej przestrzeni i  możliwości bycia z  najbliższymi. Bo świat nie kończy się w ringu, na piłkarskiej murawie czy bieżni. Jest również poza sportowymi arenami. A nawet przede wszystkim poza nimi. Trzeba więc w  tym miejscu zapytać o cenę każdego sukcesu. Ile tak naprawdę warte są medale, rekordy i  sława? Czy tytuł Mistrza Świata nie

kosztuje czasami zbyt wiele? Takich problemów nie miał na szczęście Adam Małysz, choć, jak się okazało, jemu również nie przyszła łatwo rezygnacja z kariery przez duże „k”. Potrafił przez długie lata królować na skoczni i dawać sobie radę również poza nią jako ojciec i mąż. Teraz próbuje swych sił jako rajdowiec, bo niełatwo jest poradzić sobie z nadmiarem adrenaliny. Jaki krajobraz na skoczni został po

Małyszu, mogliśmy się przekonać w dniach ostatnich, oglądając igielitowe wyczyny naszego narybku. Aby podjąć się oceny, co z niego wyrośnie, trzeba będzie jednak poczekać do zimy, bo dopiero wtedy zacznie się prawdziwe skakanie. Podobnie zresztą, jak późną jesienią okaże się, czy podniesie się Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Bo facetem z krwi i kości jest na pewno.

Zamość Piłka nożna

Skończyli się łatwi rywale prawda. Po niezbyt udanej przygodzie w Starcie Krasnystaw oraz kontuzji nogi, w końcu mogłem w spokoju przygotować się i w pełni sił zaprezentować się na boisku. Poziom rozgrywek sam w sobie nie powalał na kolana, o czym świadczyły wyniki osiągane przez nasz zespół, jednak do każdego meczu podchodziliśmy z szacunkiem do rywala. Udało nam się jeszcze przed końcem sezonu załatwić sprawę awansu i teraz czeka nas z pewnością trudniejsze wyzwanie, mianowicie klasa okręgowa.

Mateusz Szyper w barwach AMSPN Hetman Zamość Z zawodnikiem AMSPN Hetman Zamość - Mateuszem Szyperem rozmawia Kamil Kusier. - Za Tobą w końcu udany sezon, który zakończył się awansem AMSPN Hetman do klasy okręgowej. Jaka była dla Ciebie ta runda i jak oceniłbyś poziom drużyn występujących w A klasie? - To

- Mimo zainteresowania innych klubów postanowiłeś zagrać w drużynie AMSPN Hetmana Zamość. Skąd ta decyzja? - Początkowo w grę wchodziły dwa kluby, czyli Roztocze Szczebrzeszyn oraz Omega Stary Zamość. Kiedy wydawało mi się, że z którymś z tych klubów podpiszę kontrakt, coś zawsze stawało na drodze. W Szczebrzeszynie, mimo chęci trenera Marka Pogódzia do pozyskania mojej osoby, nie potrafiłem się dogadać z działaczami klubu, którzy jednego dnia chcieli mnie pozyskać, drugiego zaś ciężko było z nimi się skontaktować. W przypadku Starego Zamościa nie chciałem natomiast podpisywać dłuższej umowy niż roczna, stąd moje pojawienie się w drużynie AMSPN Hetman. - Wyleczyłeś kontuzję, wywalczyłeś miejsce w składzie,

jednak trzeba przyznać, że A klasy, czy też okręgówka to nie jest szczyt Twoich marzeń? - To prawda. Chciałbym jeszcze zagrać na minimum poziomie drugoligowym. Byłem na testach w Stali Stalowa Wola, trenowałem, miałem zagrać w jednym sparingu, ale odnowił mi się uraz. Trener Adamus mimo to był zdecydowany na mnie, więc czekam cierpliwie na telefon ze Stalowej Woli, choć coraz mniej łudzę się, że zagram jeszcze w drugiej lidze w tym sezonie, bowiem Stal zainaugurowała już rozgrywki ligowe. - Co zatem, jeżeli nie wypali temat Stalowej Woli? - Słyszałem o zainteresowaniu moją osobą Roztocza Szczebrzeszyn oraz Tomasovii Tomaszów Lubelski, jednak na razie nie było żadnych konkretów. Trenuję na dzisiaj z zespołem AMSPN Hetman Zamość i prawdopodobnie najbliższy sezon również spędzę grając w Zamościu. - Jaki cel postawił przed sobą Mateusz Szyper? - Jeżeli zostanę w Zamościu, to awans do IV ligi z AMSPN. W Zamościu jest zapotrzebowanie na dobrą piłkę. Mam nadzieję, że do gry wróci jeszcze KS Hetman Zamość, z którym chciałbym coś w piłce osiągnąć. Bowiem fakt, że byłem w ostatniej kadrze w historii tego klubu, nie napawa mnie dumą.

- Rafał Kycko gra w Motorze Lublin, Tomek Demusiak w Stali Stalowa Wola, Mateusz Szyper grał ostatnio w A klasie. Zastanawiałeś się, dlaczego tak to się potoczyło? - Duży wpływ na rozwój mojej kariery miała kontuzja oraz wybór klubu. Początkowo, gdy poszedłem do Startu Krasnystaw, wszystko wydawało się być w porządku. Grałem regularnie, nie było problemów z dojazdami, atmosfera w zespole była naprawdę dobra. Później przyszła kontuzja, zespół się posypał, zaś klub przez przeszło trzy miesiące nie zapłacił mi ani złotówki. Uważam jednak grę w Starcie za poczciwą lekcję piłki nożnej, choć nie wszystko ułożyło się po mojej myśli. - Od naszej ostatniej rozmowy minęło już trochę czasu. Jak dzisiaj wyglądają relacje na lini Mateusz Szyper - Start Krasnystaw? - Do dzisiaj z klubu nie odzyskałem pieniędzy, jakie podczas gry w Starcie zarobiłem. Na razie nie chcę robić problemów Startowi, gdyż wiem, że w klubie się nie przelewa. Mój wniosek do PZPN mógłby tylko pogrążyć klub, a tego bym nie chciał, widząc, co zrobiły wnioski niektórych piłkarzy przeciwko Hetmanowi, które kierowane były do Urzędu Miasta, sponsorów, czy też Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ciągle liczę, że to nieporozumienie uda się wyjaśnić

i pożegnamy się w zgodzie. - Za wami dwumecz w Pucharze Starostów. Wierzysz w końcowy sukces, jeżeli weźmiemy pod uwagę już Okręgowy i Wojewódzki Puchar Polski? - Mecz z Igrosem pokazał, że od klasy okręgowej kończą się łatwi rywale. Im wyżej dojdziemy, tym na trudniejszych rywali trafimy. Czy mamy szansę? Dopóki jesteśmy w grze, wszystko może się zdarzyć. - Przebywacie obecnie na obozie w Krasnobrodzie. Do drużyny dołączyło zaledwie dwóch nowych zawodników, zatem wydaje się, że Twoje miejsce w składzie nie jest zagrożone? - Zgadza się, drużynę wzmocniło dwóch zawodników. Szczególnie cennym wzmocnieniem okazał się Michał Rajtar, który zagrał na razie dwa mecze, a strzelił już cztery bramki. Czy moje miejsce nie jest zagrożone? Tego nie wiem, jednak jeżeli miałbym spędzić sezon na ławce rezerwowych w klasie okręgowej, wolałbym poszukać klubu, który dałby mi możliwość gry, choć rywalizacji się nie boję. - Dziękuję za rozmowę. - Również dziękuję. Kamil Kusier

Stary Zamość Piłka nożna

Omega się rozpędza Choć omega w alfabecie greckim jest ostatnią literą, to piłkarze beniaminka czwartej ligi grupy lubelskiej - Omegi Stary Zamość - wcale ostatnimi być nie zamierzają. Podopieczni Dariusza Herbina rozpoczęli przygotowania do sezonu 2011/2012 i po grach kontrolnych można mieć nadzieję, że jeżeli finanse klubowe wytrzymają obciążenie, to grająca jeszcze niedawno w Zamościu ekipa może sporo namieszać w końcowej tabeli. Zespół, choć na razie bez topowych Brazylijczyków i Andrzeja Ignaciuka, prezentuje się nadzwyczaj dobrze, odnosząc w dwóch sparingach z sąsiadami ligowymi dwa zwycięstwa. W pierwszym meczu towarzyskim piłkarze Omegi

mierzyli się z jedną z lepszych ekip czwartoligowych, mianowicie Lewartem Lubartów. - Spotkanie w pierwszej połowie było wyrównane, choć przez pierwsze trzydzieści minut to piłkarze Lewartu skuteczni blokowali nasze ataki, niejednokrotnie zmuszając nas do wytężonej obrony - mówi bramkarz Omegi, Marek Baranowski. Na pierwszą bramkę zgromadzeni kibice musieli czekać do drugiej połowy, kiedy to dośrodkowanie pozyskanego Piotra Fulary na bramkę zamienił Łukasz Sękowski, tym samym zaprzeczając pogłoskom, jakoby miałby się przenosić do zespołu AMSPN Hetman Zamość. Po upływie około sześćdziesięciu minut gry drugą bramkę dla Omegi, również po dośrodkowaniu Fulary, zdobył Bartosz Nizioł. Ostatnie

trafienie i kropkę nad „i” postawił zawodnik meczu Piotr Fulara, który minąwszy dwóch obrońców, sfinalizował swoją indywidualną akcję, posyłając piłkę tuż obok długiego słupka bramki Lewartu. W drugim spotkaniu rozegranym 23 lipca zespół Omegi mierzył się z przechodzącym poważne problemy finansowo i kadrowe - Startem Krasnystaw. I choć w zespole z miasta „Chmielaków” wystąpiło sporo młodych chłopaków, to stanowili oni ciężki orzech do zgryzienia dla bardziej doświadczonych piłkarzy ze Starego Zamościa. Ostatecznie po bramkach Michała Denisa i pozyskanego z Avii Świdnik Lukasza Kamińskiego zwyciężyła Omega 2:1. - W przeciągu tygodnia rozegraliśmy dwa dobre spotkania. W przypadku potyczki ze Startem

przeważaliśmy przez cały mecz i kontrolowaliśmy tempo gry, dzięki czemu wygraliśmy. Łukasz Kamiński swoją bramką z rzutu wolnego z trzydziestu metrów utwierdził mnie, że wniesie sporo dobrego do naszego zespołu - dodaje golkiper Omegi. Marek Baranowski zapytany o zmianę szkoleniowca odpowiada: - Na razie drużyna znalazła wspólny język z trenerem. Nadal wszystko wygrywamy, atmosfera jest naprawdę rewelacyjna. Co do treningów? Frekwencja, jak i sam trening, wygląda bardzo dobrze. Mimo nieprzychylnych głosów, jakie słyszało się w środowisku i obaw o nasz zespół, pokazujemy, że w piłkę grać potrafimy. Z trenerem kontakt jest bardzo dobry, a wygrywanie sprawia nam ogromną przyjemność,

Wiosną Omega straciła punkty tylko z Kryształem... mimo że nie robimy tego dla pieniędzy. Szkoda, że zespół opuścił Andrzej Ignaciuk, bo strata takiego napastnika na pewno w perspektywie sezonu może okazać się dużym minusem. Wierzę, że Andrzej dogada się jeszcze z działaczami i zostanie z nami, dzięki czemu powalczymy o coś więcej niż utrzymanie w czwartej lidze. Kamil Kusier


amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011

Warszawa MP w pływaniu

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Tenis stołowy

Marcelina po trzykroć!

Z t rzema meda la mi w raca z Let nich Mist rzostw Polsk i Juniorów w  kategorii 17-18 lat Marcelina Radlińska z Orki Zamość. Zawody rozgrywane były w ramach 17. Ogólnopolskiej Olimpiady M łodzieży - Mazowsze 2011 w dniach 22-24 lipca w Warszawie. Podopieczna Zbig niewa Lewickiego dwukrotnie stanęła na najwyższym podium, a raz musiała zadowolić się medalem srebrnym. Pływaczka Orki triumfowała na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, uzyskując czas 1:01,97. Zamościanka wyprzedziła Paulinę Sikorę z Unii Oświęcim (1:02,29) oraz Sarę Skrzydło ze Śląska Wrocław (1:03, 45).

Gazeta

22

www.zamojska.com

SPORT

Europejskie puchary w Zamościu!

Drugi złoty medal Marcelina Radlińska zdobyła na swoim koronnym dystansie, czyli 200 metrów stylem zmiennym. Juniorka Orki osiągnęła czas 2:18,67, a za nią do mety przypłynęły: Klaudia Naziębło z Juvenii Wrocław (2:20,69) oraz Paulina Sikora (2:21,48). Trzeci krążek Marcelina Radlińska zdobyła na 50 metrów stylem motylkowym, uzyskując czas 28,69. Najszybciej przepłynęła ten dystans Magdalena Baranowska z Jedynki Solex Lębork (28,57), zaś najniższy stopień podium przypadł Mai Zawiszewskiej ze Śląska Wrocław (28,79). tom

Trener Kazimierz Wiszowaty ze swoimi zawodnikami

Ostrowiec Św. Pływanie

Łukasz Kulesza z „brązem” MP 16-latków

Z og rom ny m zadowoleniem przyjęli wyniki losowania I rundy Pucharu ETTU działacze, zawodnicy i  sympatycy Stone Master Trefla Zamość. Okazało się bowiem, że Europejska Federacja Tenisa Stołowego, obradująca w  czasie Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów w Kazaniu, przyznała klubowi z naszego miasta organizację jednego z eliminacyjnych turniejów. Rozgrywki odbędą się w dniach 3-4 września w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tenisiści stołowi Trefla zmierzą się

z Barrow TTC Manchester (Anglia), Adana Masa Tenisi Ihtisas (Turcja), STK A ladza Sa rajevo (Bośnia i Hercegowina) i NTK Ilirija Ljubljana (Słowenia). W sumie o Puchar ETTU powalczy 61 drużyn, z czego w pierwszej rundzie wystąpi 45, natomiast w  drugiej i  trzeciej dołączy kolejnych 16. - Bardzo nam zależało, aby jeden z ośmiu turniejów I rundy rozegrano właśnie w Zamościu. Teraz przyjdzie czas na ciężką pracę naszych zawodników, ale również i działaczy, gdyż organizacja takiej impreza wiąże się

z wieloma wymaganiami, które bezwzględnie musimy spełnić. Jeżeli chodzi natomiast o wymiar sportowy, to krótko mówiąc - wcale nie jesteśmy bez szans. Do kolejnej rundy awansują trzy najlepsze drużyny. Poza zasięgiem jest jedynie klub z Turcji, natomiast z pozostałymi ekipami stać nas na walkę o zwycięstwo. Już dzisiaj zapraszam wszystkich naszych kibiców do hali OSiR, ponieważ czeka nas prawdziwe sportowe święto - zapowiada Prezes Stone Master Trefla Zamość - Wojciech Skuba. tom

Zamość Łucznictwo

Katarzyna Kłoda wstrzeliła się w MŚ! Pomyślną passę kontynuują zawodnicy Klubu Sportowego „Agros” Zamość. Po sukcesach młociarza - Pawła Fajdka - tym razem na słowa uznania zasłużyła Katarzyna Kłoda. Zawodniczka sekcji łuczniczej KS „Agros” Zamość zajęła trzecie miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Teresinie

tom

Katarzyna Kłoda

Krasnobród Piłka nożna

Medalista z trenerem Zbigniewem Lewickim W poprzedni weekend (15-17 lipca) na basenie 50-metrowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich (rocznik 1995). UKS "Orka" Zamość wysłała na te zawody swojego najlepszego zawodnika w tej kategorii wiekowej - Łukasza Kuleszę. Nasz pływak nie zawiódł wywalczył brązowy medal. Stało się tak już pierwszego dnia mistrzostw - na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Łukasz przepłynął finałowy wyścig w czasie 30,13

w k on k u r e nc j i IOR F I TA (Indywidualna Olimpijska Runda M ię d z y n a r o do w ej Fe de r ac j i Łuczniczej). Dzięki temu osiągnięciu zamojska łuczniczka zdobyła kwalifikację na Mistrzostwa Świata Kadetek, które odbędą w Legnicy w dniach 22-27 sierpnia 2011 roku.

s. Złoto zdobył Maciej Hołub ("Orlik" Przeworsk) z czasem 29,57 s., a srebro Michał Szer (GOSiR Piaseczno) wynikiem 29,97 s. Łukasz Kulesza startował jeszcze dwukrotnie. W sobotę był 23. na dystansie 50 metrów stylem motylkowym (27,74 s.), a w niedzielę rano zajął 10. miejsce w eliminacjach 100 metrów stylem klasycznym (1:08.36), co dawało mu prawo startu w popołudniowym finale B, ale nie wziął już w nim udziału. rmar

Wyjechali na obóz Przez tydzień (23-29 lipca) na obozie w Krasnobrodzie przebywają piłkarze AMSPN Hetman Zamość. Podczas przygotowań zamojscy piłkarze rozegrają mecz sparingowy z  gospodarzami. Wśród nowych twarzy zauważyć można dwóch zawodników - Michała Rajtara pozyskanego z Roztocza Szczebrzeszyn oraz

Mateusza Adamczuka, który kadrę AMSPN wzmocnił, odchodząc z Igrosu. W przerwie letniej klub zrezygnował z usług Piotra Chadaja, Da m ia na K rawca, Patryka Lechowicza i Damiana Wodyka. Na zgrupowaniu nie ma również kontuzjowanego Przemysława Kity oraz Rafała Wagi, który do 10 sierpnia przebywa za granicą. Przemysław

Gałka natomiast, z racji obowiązków zawodow ych, będzie na treningi dojeżdżał z Zamościa. Wyjaśniła się za to sprawa Łukasza Sękowskiego. Były obrońca Hetmana Zamość w sezonie 2011/2012 reprezentować będzie barwy beniaminka IV ligi - Omegi Stary Zamość. Kamil Kusier


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 785-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Krasnobród Piłka błotna

Los Brokeros bez szans W kolejnym swoim meczu grający w piłkę błotną w Krasnobrodzie zespół BKS Roztocze pokonał Los Brokeros Lublin aż 6:0 (3:0). Cztery bramki dla zespołu Roztocza zdobył Zbigniew Masternak, zaś po jednej dołożyli Dawid Kuczmaszewski oraz Tomasz Pakuła.

Zanim jednak rozpoczęło się spotkanie, dyrektor biłgorajskiego OsiR - Michał Furlepa, wręczył drużynie ufundowane przez siebie stroje piłkarskie oraz objął patronat honorowy nad zespołem grającym w piłce błotnej. Mecz stał na dobrym poziomie, zaś błotnista nawierzchnia stwarzała wiele okazji do popisów technicznych zawodników obydwu drużyn. Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie Wojciech Kudełko, który w  linii obrony zagrał bezbłędnie, przerywając wszelkie ataki drużyny z  Lublina. Ponadto dobrą formę zaprezentował golkiper gospodarzy z Krasnobrodu - Przemysław Czubat, który w piłce błotnej uzyskał miano specjalisty od bronienia rzutów karnych. Osobne słowo pochwały należy się Zbigniewowi Masternakowi, który z meczu na mecz coraz lepiej czuje się z piłką w błocie. Po czterech meczach bilans napastnika BKS Roztocze wygląda imponująco, bowiem zawodnik Puławiaka Puław y zdobył już dziewięć bramek. - Za nami kolejny już mecz, tym razem wygrany. Coraz lepiej rozumiemy się na boisku, coraz bardziej wiemy, jak grać na błocie,

jakie rozwiązania taktyczne przyjąć. Myślę, że z meczu na mecz nasza drużyna będzie się zgrywać i w końcu stworzymy spójny monolit, który niejednokrotnie odniesie triumf, reprezentując BKS Roztocze - mówi Przemysław Czubat, bramkarz BKS Roztocze. Po pojedy n ku z  r y wa la mi z Lublina odbył się kolejny mecz pokazowy, w którym zmierzyły się zespoły mieszane BKS Roztocze. Mecz za kończył się zw ycięstwem pierwszej drużyny 4:3. Bramki w tym spotkaniu strzelali: Sylwia Droździel (dwie), Wojciech Kudełko, Michał Mękal (samobójczy) dla pierwszej drużyny oraz Zbigniew Masternak (dwie) i Katarzyna Lewandowska dla drugiego zespołu Roztocza. Miłym akcentem okazały się puchary pamiątkowe, które drużynie BKS-u Roztocze wręczyli po rozegranym spotkaniu przedstawiciele Los Brokeros Lublin. - Drużyna BKS-u Roztocze cieszy się co raz większą popularnością. W  przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie i jeżeli nic nie stanie nam na drodze, to ekipa BKS Roztocze w tych rozgrywkach weźmie również udział. Cieszę się również, że naszą inicjatywę wsparł pan Michał Furlepa, niegdyś znakomity piłkarz Łady Biłgoraj. Co dalej? W  najbliższą niedzielę w Biłgoraju BKS Roztocze zmierzy się z Reprezentacją Biłgoraja. Mecz odbędzie się w ramach Rodzinnego Pikniku Sportowo - Rekreacyjnego nad zalewem Bojary - mówi kapitan drużyny Tomasz Pakuła. Kadra BKS Roztocze:

Wojciech Kudełko (z prawej) w akcji Bramkarze: Aleksandra Sawiak i Przemysław Czubat Obrońcy: Wojciech Marczak, Kamil Kusier, Patryk Momot, Jakub Szaluś, Radosław Niziołek i Szymon Kurantowicz. Pomocnicy: Jakub Koisz, Karolina

Wszoła, Dawid Kuczmaszewski, Wojciech Kudełko, Rafał Pachołek, Katarzyna Mielniczek, Małgorzata Mielniczek, Katarzyna Lis, Anna Kowalska, Sylwia Mieszczyńska i Sylwia Droździel. Napastnicy: Tomasz Pakuła,

Zbigniew Masternak, Katarzyna Lewandowska, Ewelina Piskor oraz ksiądz Maciej Lewandowski. Patronat medialny nad zespołem BKS Roztocze sprawuje Gazeta Zamojska. Kamil Kusier

Zamość Puchar Starostów

AMSPN Hetman razy dwa Zarówno pierwszy zespół jak i rezerwy AMSPN Hetman Zamość zagrają w półfinale Pucharu Starostów, który jest fazą eliminacyjną do Okręgowego Pucharu Polski (okręg zamojski). Pierwsi na murawę wybiegli rezer w iści A MSPN, których kadra złożona jest głównie z  zawodników występujących w minionym sezonie w drużynie juniorów. Podopieczni Marcina Łysia mierzyli się ze Spartą Łabunie, a więc zespołem grającym o dwie klasy wyżej, aniżeli zgłoszona do B klasy drużyna rezerw AMSPN. Mimo średniej wieku, nieprzekraczającej siedemnastu lat, piłkarze zamojskiej drużyny pokonali wyżej notowanych rywali 2:1 (2:0) i awansowali do kolejnej fazy pucharowej, którą będzie półfinał rozgrywek. Bramki dla drugiego zespołu AMSPN strzelali Kamil Kołodziej oraz Damian

Dębicki, natomiast honorowe trafienie dla osłabionej kadrowo ekipy z Łabuń w 60. minucie zaliczył Adam Cymiński. Bez pośred n io po mecz u rezerw na boiska treningowe za Rotundą wyszli piłkarze Roberta Wieczerzaka, który nie tylko ze względu na gaże, ale i doświadczenie przewyższali swoich kolegów z  drugiej drużyny. Mecz wyśmienicie rozpoczął się dla gości z Krasnobrodu, którzy już w 5. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą, jak się później okazało, będącego w wysokiej formie strzeleckiej Piotra Gozdka. Szybko zdobyta bramka podziałała, jak płachta na byka na piłkarzy AMSPN i już w 10. minucie Mariusz Kycko strzałem zza pola karnego doprowadził do remisu. Ten sam napastnik w  meczu strzelił jeszcze cztery bramki (37., 38., 65. (z karnego) oraz 67. min.). Pozostałe trafienia dla zespołu AMSPN zaliczył pozyskany z Roztocza Szczebrzeszyn

- Michał Rajtar oraz Kamil Stopa. Nie były to jednak jedyne popisy strzeleckie ofensywnych piłkarzy podczas tego meczu, bowiem wspominany Piotr Gozdek dołożywszy jeszcze dwie bramki (43. oraz 45. min.), kończąc mecz z hat-trickiem. AMSPN wypunktował ostatecznie Igros 7:3 (4:3). AMSPN HETMAN Zamość: M ic ha ł K ieca na (82 K a m i l To m c z y s z y n ) - M a t e u s z Adamczuk (55 Dawid Wurszt), Ka m i l Grela, A r tu r Cha łas, Mateusz Szyper (55 Bartłomiej Adamczyk) - K rystian Szura (75 Adam Koszałka), Bartłomiej Mazur, Jakub Hałas (68 Marcin L achow icz) , M icha ł R ajta r, Przemysław Gałka (75 Kamil Stopa) - Mariusz Kycko (73 Kamil Kornas). IGROS K R ASNOBRÓD : Sławomir Szmoniewski - Rafał Gradziuk (68 Bartłomiej Kawka), Piotr Bartecki, Piotr Wasilewski, Sławomir Borek - Bartłomiej Kudełko, Tomasz Wa lenty n,

Marek Margol, Kamil Kozyra Piotr Gozdek (79 Damian Gmyz), Tomasz Kawka (84 Bartłomiej Oś). ŻÓŁT E K A RT K I: Ma r iusz Kycko, Artur Chałas, Przemysław Gałka (Hetman), Piotr Wasi lewsk i, Ra fa ł Gradziu k (Igros). S Ę D Z I O WA Ł : S y l w e s t e r Adamczuk (OKS Zamość). W pozostałych dwóch spotkaniach Echo Zawada po bramkach dwóch Pawła Dulbasa i jednej Artura Brzyskiego pokonało Perłę Deszkowice 3:1, zaś Relax Radecznica w  starciu z  Deltą Nielisz wbił rywalom aż siedem bramek. W półfinałach AMSPN Hetman Zamość zmierzy się z Relaxem Radecznica, natomiast zespół Echa Zawady zmierzy się z  drugim zespołem A MSPN. Mecze zaplanowano na 30 i 31 lipca 2011 roku. Finał zostanie rozegrany 7 sierpnia - prawdopodobnie na stadionie OSiR. tom

Mariusz Kycko - strzelec pięciu bramek w meczu z Igrosem


Gazeta

24

www.zamojska.com

Z OSTANIEJ STRONY

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 785-773-937 Nr 29 (107) | 26 lipca - 1 sierpnia 2011

Wyślij KUPON!

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsorzy Konkursu:

80 0 ro d y oś ci Nag o wart ilację, on ep : k up zesną d 00 j s ce c PA I Mie a nowo dzień S artości 6 , zl n + ty on o w epilację p d e: k u c z e s n ą 400 ej s c A II Mi a nowo dni SP artości , + 3 on o w ilację zl n up ną d e p e: k s ejsc wocze ń SPA i M I o II n zie z l na + 1 d

Małgorzata Piwko

Marta Górska

Monika Piwko

Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania.

Rockaowa podróż Bono

Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Niektórzy rodzą się wielcy. Niektórzy po wielkość sięgają. O innych sława sama się upomina. A jeszcze inni mają takiego pecha, że w szkolnej ławie siedzą z Bono”. Słowa te pochodzą z okładki książki „Killing Bono” – jednej z najciekawszych pozycji na tegorocznym rynku wydawniczym. Autorem jest Neil McCormick, facet, który zawsze chciał być gwiazdą. Każdy chce być sławny, jednak w Dublinie lat siedemdziesiątych młody punkowiec Neil marzy o czymś więcej niż los jakiejś gwiazdki pop, wierzy bowiem głęboko, że jego przeznaczeniem jest wieść życie prawdziwego boga rocka. Wszystko już sobie nawet rozplanował: płyty, koncerty, okrzyki w imię pokoju na świecie. Nie wziął tylko jednego pod uwagę. Otóż chłopak siedzący w drugim końcu klasy ma swoje własne plany. Chodzi oczywiście o późniejszego frontmana grupy U2, znanego jako Bono. Książka jest fascynującą opowieścią człowieka, który był przyjacielem Bono i który o mały włos nie został członkiem jego zespołu. W formie wspomnień McCormick opisuje historię powstania U2, a także rozwój na polu muzycznym wokalisty jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. „Killing Bono” nie jest jednak suchą opowieścią autobiograficzną, lecz autentycznie zabawną, pełną ironii i goryczy nawet, rockową podróżą literacką. McCormick rozpoczyna swą historię od czasów dzieciństwa, kiedy to po raz pierwszy udał się na koncert rockowy i został opętany przez demona muzyki. Warto tu dodać, że był to koncert grupy nastolatków, który odbył się w szkole. Wtedy też, zarówno Neil jak i Bono, marzyli o założeniu zespołu. Jeden i drugi chciał zabłysnąć, porwany nową pasją. O ile jednak McCormick nie miał wielkiego talentu, tak już inaczej rzecz wyglądała w przypadku Bono, który początkowo grał, jednak ostatecznie porzucił gitarę na rzecz wokalu. A ten miał od początku hipnotyzujący, niezwykle charakterystyczny. Autor książki wielokrotnie wspomina, że wokal jego kolegi rozlegał się w jego głowie długo po tym, jak słyszał go na koncercie. Jest w tych wspomnieniach zarówno zazdrość, jak i radość, ogromne zżycie z muzyką U2 i członkami zespołu. Książka jest niesamowita także poprzez fakt pokazywania prawdy, zakulisowej prawdy o U2, o Bono nie tylko jako wybornym muzyku, ale i świetnym facecie, który nie zapomina o przeszłości i o starych kumplach. Liczne cytaty, poruszające historie, gościnnie występujące największe sławy świata składają się na zdumiewająco szczery i poruszający zapis życia w cieniu prawdziwej supergwiazdy. „Z tobą jest taki problem, że zrobiłeś już to wszystko, co ja sam zawsze chciałem zrobić – skarżył się kiedyś Neil swojemu słynnemu koledze. Jestem twoim lustrzanym odbiciem – odparł Bono. – Jeśli chcesz dostać swoje życie z powrotem, będziesz musiał mnie zabić. A to dopiero myśl...” – oto zapowiedź książki. Rekomenduje ją sam Sir Elton John, a Bono tak mówi o autorze: „W szkole byłem fanem Neila McCormicka. Był o wiele bardziej cool niż ja, do tego komponował fajne piosenki i sądziłem, że byłaby z niego pierwszorzędna gwiazda rocka. Okazało się, że myliłem się co do tego ostatniego. A teraz napisał świetną książkę”. Kiedy bowiem Bono i U2 sięgali po światową sławę, ich szkolny przyjaciel Neil torował sobie drogę w przeciwnym kierunku. Czasem jednak to właśnie frajerzy mają do opowiedzenia najciekawsze kawałki. Dziś Neil McCormick jest dziennikarzem „Daily Telegraph” i pisarzem. W kwietniu tego roku premierę miała adaptacja filmowa jego książki, której osią jest historia grupy The Undertakers, którą Neil założył z bratem Ivanem, na tle oczywiście zawrotnej kariery robionej przez ich szkolnych kumpli: Larryego, Bono, Edge’a i Adama...

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480 (koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). (jeden głos - sms lub kupon - jest równy20 głosom w internecie)

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

Zamość ul. Lwowska 28/40

Szczebrzeszyn Festiwal „Śladami Singera”

Ku pamięci Singera W dniach 15 - 17 lipca w Szczebrzeszynie odbył się Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”, do powstania którego inspiracją była twórczość noblisty osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek Lubelszczyzny. W tych dniach wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w warsztatach: muzycznych, teatralnych, tanecznych, filmowych, fotograficznych, pisania w jidysz, garncarskich oraz sztuki cy rkowej. Nie zabrakło również koncertów, spektakli teatralnych, gier, zabaw oraz atrakcji dla najmłodszych. Issac Bashevis Singer, laureat literackiej Nagordy Nobla z 1978 roku, był związany z tutejszym regionem - zwłaszcza Biłgorajem,

gdzie spędził młodość i okolicznymi miasteczkami, w tym również Szczebrzeszynem. Singer zadebiutował w 1925 roku krótkim opowiadaniem „Na starość” o swoim rodzinnym Biłgoraju, które zostało opublikowane na łamach „Literarische Bleter”. Pierwsza jego powieść „Szatan w Goraju” opowiada historię pogromu Żydów ze wsi o tej nazwie, która znajduje się nieopodal Biłgoraja. Pogromu dokonali Kozacy w czasie Powstania Chmielnickiego w 1648 roku, kiedy to zginęła 1/3 miejscowej ludności. W swojej twórczości uwiecznił Singer także inne miasteczka i wsie, które miały w sobie akcent żydowski, jak Szczebrzeszyn, czy Tyszowce. Stąd też narodził się pomysł uhonorowania festiwalem pamięci o związkach Singera z tymi ziemiami. W projekcie pośw ięcony m

Isaac Bashevis Singer. Zdjęcie z 1988 roku pamięci pisarza wzięli udział wolontariusze z Polski, Niemiec, Izraela, Ukrainy, Szwecji i Francji oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1

im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie na obiektach, gdzie pozostał trwały ślad festiwalu w postaci graffiti.

Imprezie towarzyszyły koncerty różnych grup

Festiwal Singerowski uświetnił kolorowy korowód

Podczas festiwalu swoje umiejętności prezentowali artyści wszelkiej maści

Nie zabrakło także gorących pokazów

DNL

Gazeta Zamojska  

Nr 29 (107)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you