Page 1

27

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 26 cena

5% VAT

numer

(104)

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

amo ska

02

STRONA

REKLAMA

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

5 - 11 lipca 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Sportowe święto

w Zwierzyńcu Co po 2013 roku?

03

STRONA

O przyszłości województwa lubelskiego i Polski Wschodniej oraz przyszłej polityce spójności rozmaw ia l i uczest n ic y kon fer encji w Lublinie. Udział w niej wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof hetman i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

O piłkarskich stronach www

23

STRONA

Strony klubowe, często oficjalne, od zawsze były istotnym elementem w życiu drużyn piłkarskich. Tworzenia ich często podejmują się działacze, kibice, jak również sami piłkarze (na wysokim szczeblu rozgrywek w klubach odpowiedzialni za przekaz informacji są rzecznicy prasowi). Każda drużyna w kraju, począwszy od najniższej do najwyższej klasy rozgrywkowej, może w bardzo łatwy sposób zaistnieć dzięki stronie wśród internetowej społeczności sportowej.

12 Kuna odchodzi z PKS

STRONA

Kiedy tylko są chęci i zapał, sport może zamienić się w prawdziwe święto, czego dowód mieliśmy w miniony weekend podczas XII Igrzysk LZS w Zwierzyńcu.

REKLAMA

Aż 2150 zawodników i zawodniczek reprezentujących 15 gmin wzięło bowiem udział w XII Powiatowych Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi, które rozegrane zostały w dniach 2-3 lipca na miejscowych obiektach sportowo-rekreacyjnych.

W końcowej klasyfikacji po raz trzeci z rzędu triumfowała Gmina Sitno, wyprzedzając tym razem gospodarzy oraz Miączyn. Nagrodami, oprócz pamiątkowych pucharów, medali i dyplomów, był sprzęt sportowy. Patronat prasowy nad Igrzyskami sprawowała Gazeta Zamojska.

03

STRONA

Prezes zamojskiego PKS-u Tadeusz Kuna złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Twierdzi, że powodem takiej decyzji jest brak obiecanych 2,5 mln złotych od Urzędu Marszałkowskiego.

Powtórka z wyborów

06

STRONA

Sąd Okręgowy w Zamościu unieważnił wybory wójta gminy Stary Zamość. Jako powód sąd wskazał nieprawidłowości przy sporządzaniu listy wyborców przed drugą turą głosowania.

Skażenie i pożar - to tylko ćwiczenia

04

STRONA

REKLAMA

INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


Gazeta

2

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

W tym tygodniu pytanie zadaje Ryszard Bochniak, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów świadczy pomoc w sprawach praw konsumenckich mieszkańcom:

a) 1 b) 2 c) 3

a) miasta Zamość

Po odbiór nagród zapraszamy:

b) powiatu zamojskiego

1. Alina Słota, Krasnobród

c) miasta Zamość i powiatu zamojskiego

2. Aleksander Herman, Zamość 3. Joanna Igras, Zamość

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

4. Anna Kuna, Zamość

Gazeta

Wskazuję instytucję: a) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu

Ile sanatoriów znajduje się na terenie Powiatu Zamojskim?

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

amo ska

5. Mariola Herman, Zamość

Odpowiedzi udzieli³: Zapraszamy do nowego konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w rstauracvji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Starostwo Powiatowe w Zamościu nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl takze jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiacu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej Video-Kadr oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zyczymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Piotr Derkacz, Zamość 7. Marta Baraś, Zamość

8. Agnieszka Gozdziuk, Zamość 9. Dariusz Górny Zamość

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Anna Kniaź, Zamość Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

Rolnictwo

NADCHODZĄ ŻNIWA TUŻ TUŻ… Z aktualnych doniesień prasowych napływają informacje o rozpoczęciu żniw na zachodzie Polski. W pierwszej kolejności koszone są plantacje jęczmienia ozimego. Po ostatnich obserwacjach łanów jako kompetentni doradcy rolni z firmy PH „PROGRESS-CHEM” Jan ŚWIĆ przewidujemy, iż w całym kraju zbiór zbóż na dobre zacznie się w terminie około 20 lipca, o ile pogoda na to pozwoli. Równocześnie wielu ekspertów w kraju zadaje sobie trud by określić szacunkowe wielkości zbiorów i orientacyjne ceny skupu w momencie otwarcia akcji żniwnej. Przykładowo wedle czerwcowych szacunków Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) wielkość produkcji zbóż, bez kukurydzy, powinna wynieść nieco ponad 24,8 mln t. Jednocześnie ci sami eksperci szacują, iż powierzchnia uprawy zbóż w Polsce to 8,065 mln ha. Dla przypomnienia według GUS, zbiory zbóż (łącznie z kukurydzą) w 2010 r. wyniosły 27,3 mln ton, co stanowiło o 8,5% mniej niż w 2009 r. i o 2% więcej od średniej wieloletniej z lat 2001-2005. Natomiast według czerwcowych prognoz ekspertów Agencji Rynku Rolnego (ARR) wrześniowe ceny pszenicy powinny się kształtować na poziomie 740-780 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej 790-830 zł/t, zaś w grudniu cena pszenica ich zadaniem może kosztować się w granicach 820-870 zł/t. Z kolei wedle ekspertów z ARR cena żyta może ukształtować się we wrześniu na poziomie 640-670 zł/t, zaś w grudniu w granicach 650-700 zł/t. Obecnie w rejonie Polski południowo-wschodniej pszenica kosztuje w granicach 880940 zł/t. Zdaniem Prezesa KFPZ Rafała Mładanowicza w żniwa cena pszenicy powinna kształtować się na poziomie 700-750 zł za tonę, a żyto może kosztować 600-650 zł/t. Pan Prezes twierdzi ponadto, iż ceny pszenicy powinny sukcesywnie

wzrastać o 10-30 zł miesięcznie na tonie aż do kolejnych żniw. Przy czym dla przypomnienia na początku sierpnia 2010 r. pszenica kosztowała średnio około 600 zł za tonę, zaś żyto około 370 zł/t. Jednocześnie wielu ekspertów oraz liczne grono producentów zbóż zadaje sobie obecnie podstawowe pytanie - co wpłynęło na aktualną obniżkę prognozowanego w żniwa poziomu cen zbóż w Polsce?! Analizując aktualną sytuację w polach oraz szeroki przekaz doniesień i informacji prasowych w tym zakresie, a także biorąc pod uwagę opinie wielu ekspertów, meteorologów i analizując obecne notowania cenowe na giełdach terminowych przyczyn tego stanu rzeczy jest jak zwykle wiele. Jedną z tychże przyczyn są obiecujące prognozy zbioru zbóż za wschodnią granicą Polski, tj. głównie na Ukrainie i w Rosji z jednoczesnym zniesieniem z dniem 1 lipca br. embarga w rosyjskim eksporcie zbóż dla tamtejszych producentów, czyli wyeliminowanie dotychczas wprowadzonych kontyngentów. Ma to niebagatelny wpływ na wysokość podaży rynkowej, co przy i tak stosunkowo wysokim szacowanym poziomie zbiorów w Polsce będzie miało prawdopodobnie spore odzwierciedlenie w poziomie naszych cen skupu w nadchodzące żniwa i w kolejnych okresach. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy prognozowana wysokość zbiorów to około 44,5 mln ton, choć i tak jest to niżej względem ubiegłotygodniowych szacunków określonych w granicach 50 mln ton (powód redukcji szacowanych zbiorów - skutek obfitych opadów deszczu odnotowanych w centralnej i południowej części kraju). W ubiegłym sezonie Ukraina zebrała zaledwie 39,2 mln ton zbóż. Natomiast potencjał eksportowy Rosji we właśnie rozpoczętym sezonie 2011/2012 oceniany jest bardzo wysoko – w

przedziale od 16 mln ton do nawet 25 mln ton. Prognozy są jednak mocno zróżnicowane m.in. dlatego, że oba kraje muszą odzyskać rynki zbytu, co może okazać się niełatwym zadaniem. Niewykluczone, że konkurując o odbiorców będą starały się „schodzić” z ceny, jak to miało miejsce w poprzednich sezonach. Wiele zależeć będzie jednak od tego jak przedstawiać się będą zbiory i czy obecne nie najgorsze prognozy znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. M i m o t o w s a m e j Un i i Europejskiej (UE) z powodu tegorocznej wiosennej suszy, która dotknęła kluczowych producentów i eksporterów pszenicy w UE (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), przyczyniła się do strat w uprawach tego gatunku. Będzie to miało prawdopodobnie duże znaczenie dla spadku podaży pszenicy w samym rynku unijnym, pomimo zwiększenia areału upraw w całej UE. Zbiory pszenicy w UE prognozowane są na 125,6 mln ton, tj. o 1 mln ton mniej w porównaniu z poprzednim sezonem. Dodatkowo niski jest też poziom zapasów początkowych – szacowany na 9,2 mln ton wobec 13,6 mln ton sezon wcześniej. Tym

samym UE zmniejszy swój eksport. Wzrośnie zatem import – z 2,2 mln ton w zakończonym właśnie sezonie do 3,8 mln ton. Zapasy na koniec sezonu 2011/2012 prognozowane są na 9,9 mln ton. Na pewno UE nie posiada już zapasów interwencyjnych pszenicy. Jednocześnie na rynku pojawiły się już „świeże” partie pszenicy z tegorocznych zbiorów w USA. Ważne znaczenie ma również bliskość samych żniw w wielu krajach na półkuli północnej – co stanowi kolejny silny czynnik „spadkowy”. Znaczenie ma także sytuacja społeczno-gospodarcza w wielu krajach UE, a przede wszystkim obawy o pogłębienie się kryzysu w Grecji, gdzie sytuacja nadal nie jest stabilna i budzi mocne niepokoje społeczne. Tym samym na giełdach światowych notowane są spadki, które obserwowane były także w cenach zawieranych kontraktów terminowych. Stąd nastąpiło wzmożone zamykanie długich pozycji na kontrakty zbożowe co było jedną z przyczyn obserwowanych zniżek, a tym samym utrzymującego się spadkowego trendu notowań giełdowych pszenicy. Stąd w Paryżu na giełdzie MATIF pszenica

w kontrakcie sierpniowym potaniała przez ostatni tydzień o kolejne 5,6% dochodząc do 185 EUR/tonę (kurs Euro z 01.07.2011 = 3,96 zł wg NBP). Spadek cen w okresie ostatnich pięciu tygodni jest spory, gdyż jej notowania dochodziły nawet do 250 EUR/tonę, co stanowi obniżkę o prawie 26%. Zniżki miały miejsce także na giełdzie CBOT w Chicago. Tutaj najbliższy kontrakt na pszenicę – lipcowy – stracił przez ostatni tydzień na wartości o ponad 10% dochodząc do 213,80 USD/tonę (kurs USD z 01.07.2011 = 2,73 zł wg NBP). Spadek cen w stosunku do notowań sprzed pięciu tygodniu wyniósł aż 28,5%. Naszym zdaniem dla wielu producentów rolnych, którzy stoją przed koniecznością sprzedaży zebranego ziarna zbóż zaraz w nadchodzące żniwa niniejsze zapowiedzi cenowe są jak najbardziej obiecujące, pozostaje jak zawsze sama kwestia wielkości plonu, warunków pogodowych podczas zbioru oraz uzyskany w efekcie poziom jakości zebranego ziarna. Jako kompetentni doradcy rolni z firmy PH „PROGRESSCHEM” Jan ŚWIĆ uważamy, że na pewno tacy plantatorzy nie stracą na takich transakcjach, tym bardziej że szacunkowe nakłady na produkcję pszenicy wynoszą w granicach 3.000-3.500 tys. zł na hektar, natomiast koszt wyprodukowania tony tego ziarna należy przyjąć na poziomie ponad 550 zł. Życząc wszystkim udanych i wysokich plonów zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami rolnymi oraz zachęcamy do odwiedzania naszych punktów handlowych. Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju

Opracowanie na podstawie: komentarz analityków FAMMU/FAPA, Reuters i innych źródeł


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Region Konferencja na temat funduszy unijnych

Co po 2013 roku? O przyszłości województwa lubelskiego i Polski Wschodniej oraz przyszłej polityce spójności rozmawiali uczestnicy konferencji w Lublinie. Udział w niej wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof hetman i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Z unijnej pomocy przyznanej na lata 2007-2013 korzystają dziś przedsiębiorcy, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie i wiele innych instytucji. Pieniądze wydawane są m.in. na nowe drogi i  ścieżki rowerowe, oczyszczalnie ścieków, wyposażenie szkół, uczelni i  szpitali, sprzęt dla firm oraz kulturę. Ta sielanka jednak długo trwać nie będzie. Z Regionalnego Programu

Operacyjnego województwo lubelskie wykorzystało już większość funduszy i powoli widać juz dno w worku z unijną kasą. Wprawdzie w RPO konkursy po dotacje będą ogłaszane jeszcze w 2012 roku, jednak wolnych środków pozostało niewiele. Dlatego władze województwa myślą już o nowych funduszach. W związku z tym, aby podyskutować nad dalszą perspektywą unijnych funduszy dla regionu, marszałek Krzysztof Hetman zaprosił do Lublina szefową resortu rozwoju regionalnego minister Elżbietę Bieńkowską oraz ekspertów, samorządowców, rektorów uczelni wyzszych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. - W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej, co najmniej 68 miliardów euro. To dokładnie tyle, ile mamy do wydania w okresie

Skierbieszów Medal Pro Memoria

Minister Elżbieta Bieńkowska i marszałek Krzysztof Hetman 2007-2013. Więcej pieniędzy z tej puli trafi do regionów - zapewniła Elżbieta Bieńkowska. Ile jednak z  tej puli

dostanie Lubelszczyzna, minister nie była w stanie odpowiedzieć. Poważna dyskusja nad kształtem unijnego

budżetu w latach 2014-2020 oraz sposobem prowadzenia polityki spójności, w tym przeznaczeniem środków europejskich, rozpocznie się podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. - We wrześniu Komisja Europejska ma przedstawić projekty regulacji prawnych, które określą jak będzie wyglądało działanie poszczególnych funduszy m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcielibyśmy, aby rozmowy nad tymi dokumentami zakończyły się do końca 2012 roku. Wtedy będziemy mogli płynnie przejść do nowego okresu 2014-2020 - zapowiedziała minister Bieńkowska. Dopiero wtedy będzie wiadome przeznaczenie unijnych pieniedzy i sposób ich wydawania. red

Kielce Sukces zamojskiej grupy

Bartoń odznaczony ONI zwyciężyli Mieczysław Bartoń, wójt Skierbieszowa, został odznaczony medalem Pro Memoria. Medal jest uznaniem zasług, jakie wójt Skierbieszowa wniósł w utrwalaniu pamięci o  ludziach i  ich czynach w  walce o  niepodległość Polski. Medal przyznał Jan Ciechanowski - p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uzasadnieniu nadania odznaczenia podkreślono wkład Mieczysława Bartonia w  coroczne rocznice obchodów wysiedleń Zamojsczyzny oraz fakt, że był on jednym z inicjatorów wizyty w  Skierbieszowie Horsta Kohlera

Zespół ONI z Zamościa w składzie Piotr Szymański (śpiew, piano) Maciej Stanibuła (perkusja) Paweł Grzegórzko (gitara basowa) i Michał Lewartowicz (gitara) zostali zwycięzcami V Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Rockowych o „Czysty Akord” w Kielcach.

Wójt Skierbieszowa, Mieczysław Bartoń - byłego prezydenta Niemiec, który urodził się właśnie w tej miejscowości. red

Ten nieco odmieni ony skład ONI dał rewelacyjny efekt w postaci wygranej. Utwory „Pospiesz się kochać”, „Tak jak ćma” oraz „Jeden moment z Tobą” zdobyły uznanie jurorów, a  także spotkały się z  niesamowitą sympatią publiczności. Oprócz nagród rzeczowych zespół otrzymał w nagrodę

Grupa ONI z Zamościa- zwycięzcy kieleckiego festiwalu możliwość nagrań w studio „Gram” Radia Kielce. Impreza odbywała się pod patronatem Polskiego Radia Kielce

oraz kieleckiego oddziału TVP.

Wśród wielu polskich tancerzy startujących w tych zawodach, był również krasnobrodzianin Patryk Kawka, który reprezentował Zespół Tańca Nowoczesnego „FART” działający przy Krasnobrodzkim Domu Kultury. Jego w ystęp z a końc z y ł się

wielkim sukcesem. Zdobył on bowiem Mistrzostwo Świata w kategorii tanecznej solo electric boogie seniorzy, pokonując tancerzy z Węgier, Serbii, Rosji i  Polski. Tym samym Kawka obronił tytuł Mistrza Świata z 2010 roku w analogicznej juniorskiej kategorii

tanecznej. Jesteśmy bardzo dumni z tego młodego człowieka, który na swój sukces pracuje z instruktorem tańca Anną Antoszczak. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

dziennikarzom Tadeusz Kuna. Należy podkreślić, że pod jego sterami coś w zamojskim PKS-ie ruszyło. Zaczeto wynajmować powierzchnię autobusów reklamodawcom, umożliwono zakup biletów autobusowych przez Internet, a w planach było uruchomienie połączeń dalekobieżnych. Nie udało się sprzedać dworca - pomimo dwóch przetargów - w związku z czym do kasy PKS nie wpłynęły zakładane pieniądze. Dodatkowo atmosferę wokół zamojskiego PKS pogarsza fakt, że do końca roku z pracy w zakładzie ma odejść 30 osób. Decyzja o tym czy Tadeusz Kuna odejdzie ze stanowiska, zostanie podjęta 16 lipca.w

REKLAMA

red

Krasnobród Sukces tancerza z KDK

Patryk Kawka mistrzem świata Patrykowi Kawce z Krasnobrodu udało się powtórzyć sukces z 2010 roku i został ponownie mistrzem świata w nowoczesnym tańcu sportowym.

W dniach 22 - 27 czerwca na Węgrzech w miejscowości Veszprem odbyła się najważniejsza impreza taneczna IMFD tego roku - Mistrzostwa Świata Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego, w której uczestniczyło około 3 tysiecy tancerzy z 10 państw.

Zamość Tadeusz Kuna zrezygnował z funkcji

Kuna odchodzi z PKS Prezes zamojskiego PKS-u Tadeusz Kuna złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Twierdzi, że powodem takiej decyzji jest brak obiecanych 2, 5 mln złotych od Urzędu Marszałkowskiego. Władze województwa lubelskiego podjęły decyzję o wsparciu zamojskiego przewoźnika kwotą 2, 5 miliona złotych. Do tej pory jednak pieniadze te nie wpłynęły do kasy PKS Zamość. Fundusze trafiły do PKS Wschód, który wchłonął zakład z Zamościa. Tymczasem zadłużenie firmy przekracza już 4 miliony złotych. O sprawie tej pisaliśmy dwa

tygodnie temu na łamach „GZ”. - Po prostu nie widzę dalszej możliwości kontynuowania tego bez wsparcia finansowego. Są obietnice, ale za nimi nic nie idzie. Środki przekazano do PKS Wschód, który ma być w pierwszym okresie naszym płatnikiem. Dopóki jednak nie zobaczę spłaty naszych zobowiązań, nie uwierzę w to - powiedział

dacz

M.K.


Gazeta

4

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Symulacje służb ratunkowych

Skażenie i pożar - to tylko ćwiczenia Zanieczyszczenie rzeki Łabuńki oraz pożar w bloku przy ulicy Hrubieszowskiej - tak rozpoczęły się ćwiczenia ratownicze w Zamościu (28 czerwiec). Symulacje te miały służyć doskonaleniu współdziałania różnych służb oraz lepszej koordynacji w czasie akcji. W  ćwiczeniach uczestniczyły straż pożarna i policja, a także Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i  Spółdzielni

Mieszkaniowej, jak również funkcjonariusze Straży Miejskiej. Scenariusz pierwszego epizodu ćwiczeń zakładał, że na Łabuńce w pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiła się nieznana substancja. Celem policji było zabezpieczenie miejsca, zaś strażacy dokonali wstępnego rozpoznania zdarzenie i nie dopuścili do rozprzestrzeniania się plamy na rzece poprzez założenie dwóch band na powierzchni Łabuńki. Następnie przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbkę substancji

W roli "rannych" wystąpili słuchacze z Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu

Pilnujmy rowerów! W niedzielę (26.06.) na ul. Zamenhofa w Zamościu nieznany sprawca ukradł rower marki GRANT. Pokrzywdzony 42-letni zamościanin wycenił stratę na 1000 złotych. Nieudany włam

W poniedziałek (27.06.) nieznany sprawca usiłował dokonać włamania do sklepu NEONET, znajdującego się przy ul. Partyzantów w Zamościu. Nie wiadomo co go spłoszyło.

Rannym pomocy udzielali ratownicy medyczni i sanitariusze zamojskiego Pogotowia Ratunkowego. Pożar ugaszono, nikt nie zginął. Choć to tylko ćwiczenia, uczestnikom akcji ratowniczej pogoda zafundowała naprawdę ekstremalne warunki atmosferyczne chłód i ulewny deszcz. Jednak nawet mimo tych niesprzyjających warunków druhowie i ratownicy poradzili sobie. Ćwiczenia te były elementem treningu na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Dodatkowo od tego miesiąca - w ramach treningu

Strażacy zabezpieczyli "plamę" na Łabuńce i tym samym zapobiegli rozprzestrzenianiu się tajemniczej substancji

Z policji i straży Zdarzenia, którymi w ubiegłym tygodniu zajmowali się zamojscy policjanci i strażacy.

oraz określili jej charakter. Gdy wróg był już znany, strażacy okiełznali problem i usunęli plamę z rzeki. Z kolei według scenariusza drugiego epizodu na czwartym piętrze w bloku przy ulicy Hrubieszowskiej 36 wybuchł pożar. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy wyprowadzili „rannych” (w tej roli wolontariusze z Medycznego Studium Zawodowego). Strażacy także rozstawili skokochron (niestety - westchnęła zgromadzona publiczność - nikt nie skakał) oraz drabinę do wysokości jedenastego piętra.

Amator ogrodnictwa i paliw

Włamania na raty

Tego samego dnia (27.06.) w Czarnymstoku (gm. Radecznica) ktoś najpierw próbował włamać się do jednego sklepu, a gdy mu się to nie udało, to dokonał podobnej próby w drugim sklepie - już udanej. Pokrzywdzony 39-letni mieszkaniec gm. Radecznica stwierdził, że z kasy fiskalnej zniknęło mu 100 złotych.

Ukradł dwie waluty i błyskotki

We wtorek (28.06.) nieznany sprawca otworzył drzwi do mieszkania przy ul. Brzozowej w Zamościu. Stamtąd zabrał 700 złotych, 300 dolarów i złotą biżuterię wycenioną przez pokrzywdzoną 25-letnią zamościankę na 610 złotych.

Również we wtorek (28.06.) nieznany sprawca wybił utwór w ścianie budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Rolniczej w Zamościu. Ukradł narzędzia ogrodnicze, olej samochodowy i kanister z benzyną. Straty, wycenione przez pokrzywdzonego 62-letniego zamościanina, wyniosły łącznie 800 złotych.

Zamykajmy mieszkania!

We czwartek (30.06.) nieznany sprawca dokonał włamania do dwóch mieszkań znajdujących się przy ul. Hrubieszowskiej. W obu przypadkach skorzystał z niezamkniętych drzwi. W pierwszym mieszkaniu pokrzywdzona 62-latka stwierdziła brak torebki, w której znajdowało się 120 złotych i karty bankomatowe. W drugim lokum 56-latce skradziono 200 złotych i dokumenty.

systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania miasta Zamościa - będzie sprawdzana sprawność urządzeń alarmowych. Każdego miesiąca (za wyjątkiem września) w południe będą uruchamiane na minutę syreny alarmowe na terenie całego miasta. We wrześniu zaś, w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania, syreny zostaną uruchomione o godzinie 18 i będą sygnalizować alarm o zagrożeniach czasu pokoju i wojny. dacz

Druhowie z Zamościa dali pokaz swoich umiejętności

Posprzątali po kolizji

W piątek (1.07.) strażacy zostali wezwani do kolizji drogowej w Borowinie Sitanieckiej (gm. Zamość). Służby musiały uprzątnąć teren, a w szczególności usunąć powstałą plamę oleju.

Zwarcie w skrzynce

W sobotę (2.07.) zamojska straż pożarna otrzymała wezwanie na ul. Pocztową. Chodziło o zwarcie w skrzynce elektrycznej w jednym z mieszkań. Strażacy zabezpieczyli miejsce i powiadomili o zdarzeniu pogotowie energetyczne, które dokonało zasadniczej naprawy.

Utopił się ptaszek

Tego samego dnia (2.07.) w Niewirkowie (gm. Miączyn) w studni utopił się ptak. Strażacy wypompowali wodę ze zbiornika. Martwe zwierzę już wcześniej wyłowiła właścicielka posesji.

Czujny znajomy

W niedzielę (3.07.) straż pożarna otrzymała od pewnej osoby informację, że w jednym z mieszkań przy ul. Lwowskiej w Zamościu najprawdopodobniej znajduje się osoba, z którą nie można nawiązać kontaktu, gdyż nie odbiera telefonu. Strażacy weszli do środka oknem i znaleźli leżącą na podłodze nieprzytomną kobietę. Udzielili jej pierwszej pomocy medycznej i przekazali pogotowiu ratunkowemu, które zabrało poszkodowaną do szpitala.

Podtopiona piwnica

Również w niedzielę (3.07.) wezwano straż pożarną do podtopionej piwnicy w jednym z domów przy ul. Ogińskiego w Zamościu. Podczas akcji trwającej godzinę i 14 minut strażacy wypompowali wodę z pomieszczenia.

REKLAMA

Proszek Rex 23,49 pln Pampers 35,75 pln op.

Jajka kl M 30 szt /5,99 pln

Gulasz wieprzowy 9,99 pln/kg

oferta ważna do 10.07.2011


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

T E K S T S P O N S O R O WA N Y

5

Z Sejmowej Ławy

Czyste gminy

Poseł Mariusz Grad W trakcie 95. posiedzenia Sejmu RP, trwającego w dniach 28 czerwca - 1 lipca, odbyło się uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Posłowie wysłuchali także informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej prezydencji w związku z tym zdarzeniem. Jak powiedział m.in. Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych

- narracja polskiego przewodnictwa to po pierwsze, integracja europejska jako źródło wzrostu; po drugie, bezpieczna Europa - żywność, energia, obronność; po trzecie, Europa korzystająca na otwartości. W czasie posiedzenia posłowie pracowali nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od lat Polska boryka się z  problemem, jakim są

odpady komunalne. Widzimy to wszyscy - zaśmiecone lasy, odpady porzucone na poboczach dróg, przepełnione składowiska. Można stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi nie działa. Dotychczasowe podejście, oparte na maksymalizacji zysku przedsiębiorców, nie gwarantowało porządku ani bezpieczeństwa ekologicznego i nie było korzystne dla mieszkańców. Przedsiębiorcy przez lata funkcjonowania na rynku nie zbudowali niezbędnej infrastruktury. Polska wlecze się w ogonie krajów Europy pod względem segregacji śmieci i odzyskiwania surowców. Gminy pozostają bezradne, a mieszkańcy chcący segregować odpady stają przed przepełnionymi pojemnikami na surowce wtórne. Dlatego poprzez ten projekt ustawy rozpoczęto reformę gospodarki odpadami od jej najbardziej znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych. Tym razem rząd przygotował zmiany wzorujące się na najlepszych przykładach obowiązujących w prawie całej Europie. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy społeczności lokalnej, powinien być

również odpowiedzialny za odpady. Sejm uchwalił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Posłowie debatowali także nad projektem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ten projekt reguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu i kształceniem pielęgniarek i położnych, uzyskiwaniem prawa wykonywania zawodu, prowadzeniem rejestrów pielęgniarek i rejestrów położnych, porządkuje także systematykę ustawy i eliminuje niejasności, które pojawiły się w trakcie funkcjonowania dotychczas obowiązujących przepisów. Posłowie równolegle zajmowali się projektem ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. W trakcie tego posiedzenia odbyło także się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Po długiej dyskusji posłowie zdecydowali o odesłaniu projektu do prac w komisji. Sejm podczas tego posiedzenia wysłuchał licznych sprawozdań - Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z informacją

o podstawowych problemach tej dziedziny życia, ministra sportu i turystyki z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z  wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej EURO 2012, rzecznika praw dziecka o działalności za rok 2010 oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka, a także Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Posłowie pracowali również nad szeregiem projektów ustaw między innymi: o  zmianie ustawy o Policji, o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, o weteranach działań poza granicami państwa, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

wiedzy uczestników wszystkich konkursów oceniam bardzo wysoko. Jako, że dzieci biorące udział w konkursach były w wieku od ok. 6 do 12 lat, to, co wiedzą na temat UE zawdzięczają nie tylko nauczycielom w szkołach, co przede wszystkim rodzicom. Podsumowując uważam, że świadomość wśród naszego społeczeństwa z roku na rok jest coraz większa. Ważnym jest to, że nie pozostają obojętni na tematy ich dotyczące. Mieszkańcy podczas naszej akcji chętnie korzystali z materiałów informacyjnych dotyczących różnych sfer życia Europejczyków w UE rozdawanych przez Europę Direct. W przyszłości na pewno jeszcze nie raz WSZiA w Zamościu, CIE Europe Direct czy też moje Stowarzyszenie „ProjektEuropa” będzie inicjatorem lub organizatorem akcji tego typu. Ważnym jest

dla każdej z naszych instytucji budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w sprawy nie tylko lokalne, ale i sprawy własnego kraju i UE - oceniła Barbara Kolbus. - Bardzo się cieszę, że tu przyszłam - mówiła „Zamojskiej” pani Monika, która przyszła na happening z dwójką swoich dzieci - maluchy mają dobrą zabawę, a i może się czegoś nauczą i  potem się to im przyda w  życiu. A może zostaną europosłami? - pytała śmiejąc się. Zabawa trwała do piątkowego wieczoru. Dzieci poszły spać, natomiast dla polskich władz rozpoczął się czas ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nad życiem Unii Europejskiej i jej sprawami na arenie międzynarodowej, co w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego zadaniem najłatwiejszym nie będzie.

Mariusz Grad Poseł‚ na Sejm RP

Zamosć/Kraj Polska prezydencja w Unii

Polska na czele UE 1 lipca Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Oznacza to, że przez ten czas to Polska wyznacza priorytety działań UE, a także będzie gospodarzem większości unijnych spotkań. Z tej okazji w całej Polsce odbywały się tego dnia happeningi i pikniki euroentuzjastów. Tak samo było i w Zamościu. M i mo n ienajlepszej pogody na Rynku Wielkim zgromadziła się naprawdę spora grupa mieszkańców wraz ze swoimi pociecha mi. Orga nizatora mi w ydarzenia w  Zamościu były: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w  Zamościu, Centrum Integracji Europejskiej Europe Direct oraz Stowarzyszenie „Projekt-Europa”. W  specjalnie ustawionym namiocie można było zaopatrzyć się w broszury i notki informujące o obowiązkach i przywilejach jakie będą płynąć z kierowania pracami UE, a także publikacje, w których przedstawione były organy i instytucje unijne wraz z ich charakterystyką. O przybliżenie obowiązków i korzyści z przewodniczenia Radzie UE zapytaliśmy organizatorów imprezy. - Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące prezydencję staje się gospodarzem większości

Maluchy rysowały bączek - jeden z symboli polskiej prezydencji unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. Zadania te spoczywające na naszym kraju, są zarazem naszymi szansami na budowanie pozytywnego wizerunku kraju oraz społeczeństwa na arenie międzynarodowej. Dzięki temu dają szansę zawiązywania nowych partnerstw, zarówno pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak i instytucjami kultury i nauki - powiedziała „Zamojskiej” Barbara Kolbus, wiceprezes Stowarzyszenia „Projekt - Europa”. Dla dzieci przygotowano blok imprez edukacyjno-plastycznych.

Na wielkim kartonie przed zamojskim Ratuszem mali obywatele rysowali kolorowy bączek - jeden z symboli polskiej prezydencji. Ponadto dzieci wykazywały się znajomością wiedzy o  symbolice i  historii Unii Europejskiej. Nagrodami były koszulki, kubki z logo polskiej prezydencji, a także balony w kolorach symboli prezydencji oraz słodycze. Najmłodszy uczestnik zabawy miał raptem półtora roku. Zabawie nie przeszkodził nawet ulewny deszcz. Dodatkową atrakcją był występ grupy „Utopia”, czy wypuszczenie balonów przywiązanych do masztu przed Ratuszem, na znak uroczystego rozpoczęcia polskiego kierownictwa w UE. - Muszę pochwalić nasze zamojskie dzieci, a także ich rodziców. Poziom

REKLAMA

Daniel Czubara


Gazeta

6

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Komarów-Osada Gminne Święto Sportu

Komarów sportem stoi 26 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Komarowie - Osadzie odbyło się Gminne Święto Sportu. Organizatorami imprezy sportowej byli Urząd Gminy i Samorządowy Ośrodek Kultury Komarowie - Osadzie. Współorganizatorzy to: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, Publiczne Gimnazjum, SzkolnoParafialny Klub Sportowy „Jutrzenka” oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Komarowie - Osadzie. W konkurencjach i indywidualnych wzięło łącznie udział ok. 130 zawodników. W konkurencjach drużynowych wzięło 7 drużyn. W punktacji końcowej drużyn

z poszczególnych miejscowości zajęły kolejno: I miejsce - Komarów - Osada - 1029 pkt, II miejsce - Wolica Śniatycka - 460 pkt, III miejsce - OSP Komarów - Osada - 253 pkt, IV miejsce - Zubowice - 92 pkt, V miejsce - Sosnowa - Dębowa - 88 pkt, VI miejsce - Krzywystok - 45 pkt, VII miejsce - Ruszczyzna - 36 pkt. Za pierwsze cztery miejsca drużyny otrzymały puchary, dyplomy, medale, a pierwsze trzy miejsca były również premiowane nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego. M. Bąk

Uczestnicy Gminnego Święta Sportu z wójt Wiesławą Sieńkowską T E K S T S P O N S O R O WA N Y

Internet

Free-Net twoje wyjście na świat Od 2006 roku na polskim rynku swoją działalność prowadzi firma Free-Net. Zaczynając od małej przydomowej sieci przeszła w szerokopasmową sieć bezprzewodową. Jest to technologia oparta na stabilnych łączach i przesyle radiowym 2,4Ghz i 5Ghz. Za ich pośrednictwem dostęp do Internetu posiadają już mieszkańcy Wywłoczki, Rudnika, Skierbieszowa, Żurawnicy, Białowoli, Zamościa i okolicznych miejscowości. Swoje usługi stara się kierować do miejsc w których Internet czy telefon mimo XXI wieku i tak prężnego rozwoju cywilizacji nadal pozostaje w sferze marzeń. Free-Net posiada nowoczesny

i specjalistyczny sprzęt , a także wykwalifikowaną kadrę. Jak również jest jedną z niewielu firm, która prężnie i szybko się rozwija zrzeszając w sobie coraz większą liczbę osób. W swojej ofercie zawiera zakładanie instalacji zarówno komputerowych jak i radiowo-telewizyjnych. Ponadto zajmuje się także profesjonalnym montażem telewizji przemysłowych (tj. kamer monitoringowych) oraz systemów alarmowych, gdyż we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie trudno jest uchwycić wszystkie, czasami bardzo istotne zdarzenia. Obecnym przedsięwzięciem firmy jest stworzenie szybkiej infrastruktury światłowodowej.

Posiadając odpowiedni sprzęt i doświadczony zespół Free-Net dostarcza wysoki standard usług

oraz umożliwia jego rozbudowę wraz ze wzrostem naszych potrzeb. Kierując się mottem „znajdź coś za

co ludzie zapłacą i zrób to lepiej od innych” stopniowo odnoszą sukcesy w swojej branży.

Zamość W Dębowcu powstanie zakład gospodarki odpadami

Stary Zamość Unieważnione wybory na wójta

Ekologiczny Dębowiec

Powtórka z wyborów

W Dębowcu pod Zamościem powstanie nowoczesny Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. W miniony czwartek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu podpisało umowę w tej sprawie z Hydrobudową Polską S.A. Nowy, spełniający wymogi unijne zakład, obsłuży Zamość i 13 gmin powiatu zamojskiego. Rocznie ma przyjmować ponad 50 tysięcy ton odpadów. Jak zapewnił prezes PGK Franciszek Josik, działalność zakładu nie wpłynie na komfort życia mieszkańców Dębowca. - Technologia, jaką mają być unieszkodliwiane odpady, nie będzie wytwarzała nieprzyjemnych odorów i zanieczyszczała tamtejszego środowiska - uważa szef zamojskiego PGK. Podkreślił przy tym fakt szybkiej współpracy władz Zamościa z wójtem Mieczysławem Bartoniem i  władzami gminy Skierbieszów, w administracji której

Sąd Okręgowy w Zamościu unieważnił wybory wójta gminy Stary Zamość. Jako powód sąd wskazał nieprawidłowości przy sporządzaniu listy wyborców przed drugą turą głosowania.

W czwartek podpisano umowę. Prace nad budową zakładu w Dębowcu rozpoczną się wiosną 2012 roku znajduje się Dębowiec. Wartość tego przedsięwziecia wynosi 51, 3 mln złotych, z czego 10 mln to wkład własny, zaś reszta pochodzi ze środków unijnych. - W ramach kontraktu powstanie

nowa niecka składowania odpadów, linia do produkcji paliwa alternatywnego i kompostownia - zapowiedział prezes Josik. Budowa inwestycji rozpocznie się wiosną 2012 roku. dacz

Sąd stwierdził wygaśnięcie mandatu wójta i nakazał przeprowadzenie ponownego głosowania - poinformował w środę prezes Sądu Okręgowego w  Zamościu, Jerzy Rusin. Przed II turą głosowania do rejestru wyborców w gminie Stary Zamość dopisanych zostało 35 osób. Sąd uznał, że dopisani zostali ludzie, którzy nie spełniają wymogów stałego zamieszkania na terenie gminy i mogło to mieć wpływ na wynik wyborów. Waldemar Raczyński, który jest wójtem w Starym Zamościu od 1991 roku, wygrał ubiegłoroczne wybory w II turze z przewagą 36 głosów nad kontrkandydatką Jadwigą Kowalik z  Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasz Dom”. To właśnie ten komitet złożył do sądu protest wskazując m.in. na nieprawidłowe dopisanie do rejestru nowych wyborców.

Jadwiga Kowalik

Waldemar Raczyński

Orzeczenie jest nieprawomocne. Raczyński zapowiedział, że odwoła się do sądu apelacyjnego. Wójt Raczyński twierdzi, że dopisani wyborcy mieszkają w gminie Stary Zamość. Dodaje przy tym, że dopisanych głosów było mniej niż wyniosła jego przewaga. Sąd nie podzielił jednak argumentów wójta, który - jak wszystko na to wskazuje będzie zamierzał dochodzić swoich racji w drugiej instancji. dacz


T E K S T S P O N S O R O WA N Y

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Oświadczenie Posła Sławomira Zawiślaka w sprawie PKS Zamość

Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP www.slawomirzawislak.pl Ostatnie niekorzystne decyzje (z wyjątkiem wycofania z sądu wniosku o upadłość firmy) podejmowane wobec PKS Zamość sp. z o.o. przez rządzących Województwem Lubelskim polityków PO i PSL, a przede wszystkim przez Jacka Sobczaka – członka Zarządu Województwa, są wynikiem braku troski o stworzenie programu funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie województwa. Jego opracowanie było możliwe z uwagi na długi okres przejmowania wielu spółek PKS oraz wielomiesięczne ich funkcjonowanie w zasobach własnościowych samorządu. Taki dokument wykluczyłby podejmowanie działań pozornych i nieskoordynowanych – nie tylko w przypadku zamojskiej spółki. Swoistą mistyfikację działań potwierdzają ostatnie wydarzenia. Nadzieja majowej sesji Sejmiku Województwa Nie dalej jak miesiąc temu, 30 maja br., podczas sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, w której brałem aktywny udział, Jacek Sobczak wszem i wobec oznajmił, że Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o przekazaniu PKS Wschód SA 2,5 mln zł. Podkreślił, że pieniądze te są niejako „naznaczone” – z przeznaczeniem na restrukturyzację i zasilenie PKS Zamość sp. z o.o., którego

samorząd województwa jest właścicielem od ubiegłego roku. Przekazanie pieniędzy zatwierdził następnie Sejmik Województwa, podejmując stosowną uchwałę nowelizującą budżet województwa. Dlaczego jednak pieniądze dla PKS Zamość sp. z o.o. miały iść nie bezpośrednią, lecz okrężną drogą? Członek Zarządu Jacek Sobczak od razu wyjaśnił, że oto doszło do (niestety bliżej nieokreślonej) konsolidacji. W wyniku tej konsolidacji PKS Wschód działa w stosunku do PKS Zamość „jak właściciel”, tzn. że PKS Zamość „jest pod protektoratem PKS Wschód”. Po sesji niektóre media obwieściły kolejny sukces koalicji. Kwota 2,5 mln zł miała trafić na konto PKS Zamość Sp. z o.o., a to pozwoliłoby spółce na spłatę najważniejszych długów wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto zamojski PKS mógłby wziąć udział w przetargach organizowanych przez samorządy na przewóz dzieci w następnym roku szkolnym – wpływy z tego tytułu to znaczna część dochodu spółki. Bez uregulowania długów udział w ww. przetargach byłby niemożliwy, a to oznaczałoby upadek zamojskiej spółki. Minęły kolejne tygodnie, ale żadne pieniądze na koncie PKS Zamość sp. z o.o. nie pojawiły się. Natychmiast wystosowałem pisma interwencyjne do Pani Teresy Królikowskiej, Prezesa PKS Wschód SA, do Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bratkowskiego oraz Marszałka Krzysztofa Hetmana. Pana Przewodniczącego – mieszkańca naszego powiatu, przekonywałem do interwencji w sprawie zamojskiego PKS. Mistyfikacja zdemaskowana – pieniądze nie wpływają Odpowiedź od Prezesa PKS Wschód SA rozwiała wszelkie moje (a zapewne także załogi i klientów PKS Zamość) nadzieje. W odpowiedzi czytamy że: Po pierwsze, „środki finansowe, w wysokości 2,5 mln zł, wpłynęły na konto PKS Wschód SA”. Środki te jednak nie zostaną (przynajmniej na razie) przekazane do PKS Zamość sp. z o.o. i to z dwóch powodów. Pierwszy powód

to taki, że analiza dokumentów finansowych zamojskiego PKS pokazała tragiczną sytuację finansową spółki, „z wielkim zagrożeniem dalszego jej istnienia”. W tej sytuacji, jak wynika z pisma, Zarząd PKS Wschód SA „zasugerował” władzom PKS Zamość Sp. z o.o. wprowadzenie „sprawdzonych i wdrożonych w PKS Wschód” kierunków i rozwiązań. Pani Prezes ubolewa jednak w dalszej części pisma, że „wszystkie zaproponowane przez PKS Wschód działania są wdrażane w bardzo znikomym zakresie”. Pani Prezes podaje, jakie działania miałyby to być – wszystkie zmierzają do redukcji zatrudnienia i obniżenia wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych dla załogi, która ewentualnie miałaby zachować pracę. Najważniejsza jest jednak druga część pisma Pani Prezes, która z rozbrajającą szczerością wyznaje: „pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy (28 czerwca) nie ma umowy PKS Wschód z Urzędem Marszałkowskim o przekazaniu akcji lub innej formie nadzoru właścicielskiego nad PKS Zamość, to z kolei wstrzymuje przeprowadzenie szczegółowego wewnętrznego audytu przez powołany przeze mnie zespół”. Kto mija się z prawdą? W tym kontekście rodzą się trzy zasadnicze pytania: Po pierwsze, kto mija się z prawdą?!!! Czy Pani Prezes, która twierdzi, że nie może pełnić funkcji właścicielskich nad PKS Zamość, cz y też Za rząd Województ wa Lubelskiego w osobie członka Zarządu Województwa Jacka Sobczaka, który 30 maja na sesji mówił zupełnie co innego. Po drugie, skoro PKS Wschód SA, jak twierdzi Pani Prezes, nie może pełnić nadzoru właścicielskiego w stosunku do PKS Zamość, to jakim prawem wymaga od władz PKS Zamość – w tym momencie spółki od niej niezależnej i konkurencyjnej – wprowadzania jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych i uzależnia od nich przekazanie należnych wg Jacka Sobczaka zamojskiej spółce środków?

Przypomnieć przy tym należy, że Plan Naprawczy dla PKS Zamość sp. z o.o. został przyjęty przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 1 lutego 2011 r. i jest w trakcie realizacji. Przetrzymywanie środków na koncie PKS Wschód powoduje ciągły wzrost kar i odsetek z zobowiązań PKS Zamość. Pytanie: kto je pokryje? Ponadto warto zauważyć, że na sesji Sejmiku Województwa 27 czerwca br. członek Zarządu Jacek Sobczak słusznie zauważył, że zamojska załoga jest otwarta na proces restrukturyzacji. Po trzecie, skoro nie ma jakiejkolwiek umowy pomiędzy PKS Wschód SA i samorządem województwa, to w jaki sposób środki w kwocie 2,5 mln zł miałyby trafić do Zamościa. Co ważniejsze – czy w ogóle miały do Zamościa trafić? Czy też może całe to zamieszanie, to jedna wielka mistyfikacja, obliczona na skuteczne uniemożliwienie pomocy zamojskiej spółce? Czy w efekcie nastąpi likwidacja dużego pracodawcy, tj. PKS Zamość sp. z o.o., obsługującego spory obszar rynku przewozów pasażerskich? Przejęcie rynku przez PKS Wschód SA? Ostatnia teza znajduje częściowe oparcie w dalszej części pisma Pani Prezes. Otóż wyjaśnia ona, że co prawda w obecnej sytuacji PKS Zamość Sp. z o.o. nie może brać udziału w przetargach na dowóz dzieci do szkół, ale zamojską spółkę wyręczyć może właśnie lubelski PKS Wschód SA, który złoży wymagane dokumenty, „a jako podwykonawcę wskaże PKS Zamość”. Pani Prezes nie dokończyła tego, co wydaje się oczywiste. Jeżeliby doszło do tak skonstruowanych i zwycięskich przetargów, to oczywiście PKS Zamość z o.o. byłby podwykonawcą na warunkach określanych już tylko przez PKS Wschód S.A. Czy na pewno z pełnym wynagrodzeniem? Tak przedstawia się prawdopodobny proces przejmowania zamojskiego rynku i zamojskich pieniędzy przez firmę lubelską. Istotnym dla sprawy jest fakt, że PKS Zamość Sp. z o.o. przygotowuje się w ramach restrukturyzacji

majątkowej do sprzedaży bazy przy ul. Sadowej, wartej wg szacunków ok. 9 mln zł. Nasuwa się kolejne pytanie, czy te pieniądze zostaną wykorzystane do spłat zobowiązań i odnowy taboru PKS Zamość sp. z o.o., czy do spłat zobowiązań PKS Wschód S.A.? Przedstawione działania, firmowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, oczywiście nie mają nic wspólnego z niedawnymi sensownymi planami stworzenia (zapewne na tej bazie finansowej) spółki PKS Roztocze, wykorzystującej potencjał spółek przewozowych z Biłgoraja, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Wobec zagrożenia istnienia niestety nie tylko zamojskiego PKS, pragnę przypomnieć władzom województwa o ustawowym obowiązku organizacji transportu publicznego, funkcjonującego przecież w krajach demokratycznych. Tak bolesne doświadczenie związane z radykalnym uszczupleniem oferty połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie, nie może się powtórzyć w przypadku przewozów autobusowych. Mam nadzieję, że samorząd województwa przejął od Skarbu Państwa majątek spółek PKS dla kontynuacji działalności przewozowej, a nie tylko w celu doprowadzenia do jego jak najszybszej sprzedaży. Wierzę, że opinie głoszone przez poszczególnych przedstawicieli Zarządu Województwa w momencie przejmowania spółek PKS na Lubelszczyźnie, iż to działanie pozwoli uratować wiele miejsc pracy i usprawni komunikację – nie okażą się pustymi frazesami. Na odpowiedzialne spełnienie tych deklaracji i obowiązku czekają na pewno załogi spółek PKS – w tym zamojskiej. Czekają też klienci obawiający się m.in. monopolizacji rynku (a więc wzrostu cen) oraz komunikacyjnego odcięcia, nieatrakcyjnych pod względem finansowym dla transportu prywatnego, obszarów powiatu czy województwa. Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP p.o. Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr 7 – Chełm

Kombatanci i inwalidzi podróżują bez ulg W ostatnim czasie coraz więcej osób zgłasza problem nierespektowania przez przewoźników przepisów prawa uprawniających poszczególne grupy obywateli naszego państwa do korzystania z biletów ulgowych w środkach komunikacji publicznej. Nader częstą praktyką, zwłaszcza u przewoźników prywatnych, jest odmawianie sprzedaży biletu ze stosowną ulgą albo wskazywanie, że cena biletu do zapłaty jest już ceną ulgową, bowiem cena normalna jest dwukrotnie wyższa - co jest ewidentną nieprawdą. O problemie poinformował nas poseł Sławomir Zawiślak: - Z uwagi na dużą ilość zgłaszanych do mojego

Biura Poselskiego nieprawidłowości w tym względzie, skierowałem w tej sprawie interpelację do Ministra Infrastruktury. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że „dla zapewnienia przewoźnikom środków rekompensujących utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych (…) ustawa określa warunki ich otrzymywania z  budżetu państwa za pośrednictwem samorządów województw” - wyjaśnia Zawiślak. W  piśmie Ministra czytamy także, że Sąd Najwyższy wydobył z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązek zawarcia

przez samorządy województwa stosownych umów z przewoźnikami, określających zasady przekazywania dopłat. Co więcej, z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, wynika uprawnienie samorządów, organizujących publiczny transport zbiorowy, do kontroli wszystkich przewoźników, którzy na ich terenie wykonują przewozy osób. Kontrola ta dotyczy także przestrzegania ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dlaczego zatem w naszym województwie w zdecydowanej większości busów kombatanci i inwalidzi nie mogą kupić biletów ulgowych? Czy to oznacza, że władze województwa nie wywiązują się ze swoich obowiązków? W sprawie w dalszym ciągu interweniuje poseł Zawiślak: - Mając na względzie nagminne przypadki łamania przez przewoźników przepisów ustawy wprowadzającej ulgi na przejazdy skierowałem pismo interwencyjne do Marszałka Hetmana z PSL, w którym pytam m.in. o to ilu jest przewoźników zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego, z jaką ilością przewoźników zawarto do tej pory umowy określające

zasady przekazywania im dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych oraz czy kontrole prowadzone przez samorząd województwa, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, wykazują nieprawidłowości związane z odmową sprzedaży biletów ulgowych. Mam nadzieję, że ta interwencja pobudzi władze województwa do bardziej rzetelnego wypełniania obowiązków wobec kombatantów, inwalidów i innych uprawnionych do ulgowych przejazdów - wyjaśnia Zawiślak. O dalszych działaniach w tej sprawie i reakcji władz województwa lubelskiego będziemy informować w następnych wydaniach.


Gazeta

8

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Stary Zamość Zawody sportowo-pożarnicze

Strażacy rywalizowali W niedzielę 26 czerwca w Chomęciskach Dużych odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Wzięli w  nich udział strażacy z  Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy Zamość, którzy wspólnie z drużynami z OSP gminy Stary Zamość rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie sprawnościowej 7x50 m (podłączenie węża W 75, skok przez płotki i rów, slalom między tyczkami, przeskok przez ścianę), oraz ćwiczeniach bojowych. Polegały one na zestawieniu węży gaśniczych, uruchomieniu motopompy oraz uderzeniu strumieniem wody w wyznaczone cele. Z gminy Stary Zamość w zawodach wzięło udział 9 drużyn OSP z miejscowości: Majdan Sitaniecki, Stary Zamość, Wierzba, Nowa Wieś, Udrycze, Podstary Zamość, Chomęciska Duże, Chomęciska Małe i Wisłowiec oraz 5 drużyn młodzieżowych: Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Wierzba i Stary Zamość. Gminę Zamość reprezentowało 12 drużyn z  miejscowości: Zawada, Lipsko, Mokre, Sitaniec, Wólka Wieprzecka, Żdanówek, Płoskie, Bortatycze, Pniówek, Skokówka,

Strażacy w Starym Zamościu wykazywali się znajomością swego fachu Białowola i Wysokie, oraz 7 drużyn młodzieżowych: Mokre, Wysokie, Zawada, Płoskie, Pniówek, Skokówka i Lipsko, a także 1 drużyna dziewczęca z Płoskiego. Zawody otworzył i  wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Zawody swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu - Mirosław Michoński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego

ZOSP RP - Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba i Wójt Gminy Zamość - Ryszard Gliwiński. Komisji oceniającej przewodniczył naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego - Tomasz Burcon. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: Gmina Stary Zamość: I miejsce OSP Nowa Wieś II miejsce OSP Wierzba III miejsce OSP Stary Zamość

Dyplomy młodym strażakom wręczał wójt Starego Zamościa Waldemar Raczyński I miejsce MDP Chomęciska Duże II miejsce MDP Stary Zamość III miejsce MDP Chomęciska Małe Gmina Zamość: I miejsce OSP Bortatycze II miejsce OSP Wysokie III miejsce OSP Mokre I miejsce MDP Mokre II miejsce MDP Wysokie III miejsce MDP Pniówek I miejsce d ruży na dziewczęca

z Płoskiego Do Eliminacji Pow iatow ych, które odbędą się 10 lipca 2011 roku w Krasnobrodzie, gminę Stary Zamość reprezentować będą OSP Chomęciska Duże (mistrz powiatu 2009 i 1. miejsce gminne 2010), OSP Nowa Wieś i Wierzba, zaś Gminę Zamość - OSP Bortatycze (1 miejsce w  2010 roku) i OSP Wysokie. Elżbieta Czarny

OGŁESZENIE

Komarów-Osada Kultywowanie tradycji

Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogródkiem po wymianie. Zamość, ul. Infułacka tel. 502 604 700

Wianki w Komarowie

REKLAMA

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 19 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633 W Komarowie tradycja jest rzecz święta

ZSP4 w Zamościu zaprasza kandydatów do: Szkoły Policealnej w zawodach:

TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W STRAŻY GRANI CZNEJ TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W SŁUŻBI E CELNEJ

zwi ęks zaj ących s zans ezat rudni eni aw pows t aj ącej Zamoj s ki ejPods t ref i eEkonomi cznejoraz TECHNI KI NFORMATYK,TECHNI K GEODETA,

Technikum Uzupełniającego w zawodach: t echni kt echnol ogi iżywności t echni k budowni ct wa t echni k us ł ugf ryzj ers ki ch

wejdź – sprawdź - wybierz

www.zsp4zamosc.edu.pl 22-400 Zamość ul. Piłsudskiego 65

W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia „Zachować - Ubogacić Promować - Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dziedzictwa kulturowego”. Miało ono na celu pozyskanie środków na zakup strojów ludowych. Zakupiono 27 kompletów kostiumów związanych z  regionem zamojskim. W  widowisku, które zwieńczyło wydarzenie, udział wzięło 23 aktorów w  różnym przedziale wiekowym - od 10 lat do ponad 60. Grupę prowadziła Edyta Skrzyńska - instruktorka muzyki, całość projektu

koordynowała Teresa Tkaczyk - pracownik Urzędu Gminy, a za stronę organizacyjną odpowiadała Urszula Pakuła - pracownik Samorządowego Ośrodka Kultury w  KomarowieOsadzie. Widowisko dotyczyło obrzędów związanych z  tradycyjnym wiciem wianków na Noc Świętojańską. W spotkaniu udział wzięły władze Gminy KomarówOsada, radni z  terenu gminy,

dyrektorzy szkół i mieszkańcy gminy Komarów-Osada. Prezentowane widowisko było jednym z wielu zwyczajów utrwalonych w  zapisach etnograficznych, jednak rzadko istnieje możliwość ich osobistego obejrzenia. W  Komarowie taką szansę mieli wszyscy zainteresowani. M. Bąk


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Drugie aresztowanie „Ryszarda” - część 1 W kolejnej ze swoich opowieści Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” opisuje losy „Ryszarda” dowódcy oddziału Armii Krajowej „Wiklina”. Ja k już wspom i na łem, żona „Ryszarda” Katarzyna, pozostała w Wilnie i wkrótce granica ich rozdzieliła. Po jakimś czasie otrzymała wiadomość o śmierci męża, którą przyniósł kolega - frontowy. Została nagle młodą wdową. Po przejściu frontu niemiecko-radzieckiego w 1944 roku i umożliwieniu chętnym obywatelom polskim repatriacji do Ojczyzny w nowych granicach, opuściła Wileńszczyznę wraz z rodzicami i zamieszkała w Polsce. Po jakimś czasie chciała odwiedzić ojczyste strony swego męża i ku zdziwieniu dowiedziała się, że mąż żyje, a wiadomość o jego śmierci była fałszywa. Niestety trafiła na okres, kiedy „Ryszard” musiał zrezygnować z przebywania w swoim domu i swej wiosce Kazimierówce i stale zmieniał swe kwatery, ukrywając się przed poszukującymi go z całą zawziętością UB-owcami. Młodzi małżonkowie, nie wierząc w swe szczęście, musieli zadowolić się tajemnymi randkami i chwilowymi spotkaniami. Podlegli żołnierze z plutonu kazimierowskiego postanowili w tajemnicy przenieść z wiosek poukraińskich jakiś opuszczony, solidny budynek dla swego komendanta i jego małżonki. Tłumaczyli, że przecież on patronował akcjom przenoszenia chałup dla ludzi, którym upowcy spalili obejścia, to dlaczego oni nie mogli teraz zrewanżować się jemu. I w ten sposób w Kazimierówce „wyrósł” ładny dom.

Nic nie wiedzący o tym „Ryszard”, wzruszył się oglądając na jego gruncie okazały budynek, na miejscu wysłużonej chałupy. Tak się złożyło, że zjawił się tam wraz ze swoją małżonką. Spytał czekającego na niego „Brzosta” (Romana Bajwoluka), komu ma zawdzięczać sprawienie tak hojnego prezentu, ten z roześmianą do zenitu twarzą, zakreślił ręką łuk i odpowiedział: - Im wszystkim. Wkrótce fama obiegła Kazimierówkę, że komendant przywiózł ze sobą piękną żonę. Kobiety powątpiewały, czy kolor jej włosów jest naturalny i wydziwiały jej wątłą, delikatną figurę, stwierdzając, że „ta zupełnie nie nadaje się do życia na wsi...” „Ryszard” ulokował Kasię ze swoją matką i babką. Sam koczował w pobliżu, od czasu do czasu odwiedzając samotne kobiety i skradając się do nich, jak złodziej. Musiał przedsięwziąć takie środki ostrożności, przeczuwając, że bezpieczniacy będą chcieli go wyśledzić i aresztować. Zresztą wkrótce wywiad własny doniósł „Ryszardowi”, że „Brona”* otrzymał z zamojskiego UB zadanie każdorazowego powiadomienia ich o przebywaniu dowódcy „Wikliny” w swojej wiosce, obiecując awans na podporucznika, za pomoc w ujęciu go. „Ryszard” nie mógł uwierzyć, że „Brona” byłby zdolny do takiej podłości. Tym bardziej, że w partyzantce łączyła ich przyjaźń. Postanowił spotkać się z nim i wszystko wyjaśnić. Wkrótce doszło do spotkania, „Brona” usłyszawszy zarzuty, zaklinał się na wszystkie świętości, że to potworne oskarżenie jest zwykłym kłamstwem i że nigdy nie splamiłby się taka hańbą. Dowódca nie bardzo wiedział, jak zareagować. Uznanie winy

„Brony” kwalifikowałoby do oddania go pod sąd polowy, natomiast zawierzenie mogłoby się źle skończyć dla komendanta. W rezultacie wybrał drugi wariant. Przy pożegnaniu wyjawił swemu byłemu podwładnemu, że udaje się do swego nowowybudowanego domu (chciał w ten sposób poddać wiarygodność „Brony” ciężkiej próbie). Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa postanowił wykorzystać tę szansę i przystąpił do działania. Wysłał t ej no c y k omp a n ię K or pu s u Bezpieczeństwa Wew nęt rznego w stronę Kazimierówki. Wioska została niepostrzeżenie otoczona kordonem. Pogoda sprzyjała temu manewrowi, gdyż panowała gęsta mgła. „Brona”, znający doskonale tamtejszą okolicę, służył za przewodnika. O brzasku 1 listopada 1945 roku pierścień powoli zaciskał się. Żołnierze KBW ostrożnie podchodzili do domu poszukiwanego. Dotarłszy doń wymierzyli lufy karabinów w stronę domostwa. Oficer wraz z kilkoma żołnierzami zbliżył się do drzwi i poczęli w nie walić. - Otwierać, otwierać! Ponieważ „Ryszard” nie otwierał, napastnicy zaczęli gwałtownie ostrzeliwać z broni maszynowej i kabeków okna, drzwi oraz strych. Ryszard nie miał przy sobie żadnej broni i dlatego nie odstrzeliwał się. Ze strychu starał się ocenić, czy ma jakąś szansę na ucieczkę. Niestety nie była ona możliwa, gdyż w akcji brało udział około stu ubowców i żołnierzy KBW, którzy potrójnym pierścieniem otoczyli dom. Po kilkunastominutowej strzelaninie, kierownik Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu, rzucił przez wybite okno

9

HISTORIA

3 granaty do mieszkania i na strych. Odłamki granatu urwały „Ryszardowi”, znajdującemu się na strychu, obcas od pantofla nocnego, lecz na szczęście nie uszkodziły ciała. Pozostali domownicy ukryli się w piwnicy. Po wybuchu granatów porucznik Lachowski wezwał „Ryszarda” do poddania się. Ponieważ ten nie zareagował wcale, kierownik UB rozkazał podpalić dom, co groziło zagładą wszystkich mieszkańców. Wobec takiej alternatywy dowódca „Wikliny” uznał, że nie ma żadnych szans, a ponadto nie ma prawa do pozbawienia życia lokatorów domu. Zszedł ze strychu i wyszedł z domu. Momentalnie został obezwładniony i skuty. Jak się później okazało, w lesie kotlickim stał w pogotowiu silny oddział NKWD, który miał wejść do akcji w wypadku działań obronnych „Wikliny”. Tego ranka aresztowano także w Kazimierówce ośmiu ludzi (z tych siedmiu aktywnych AK-owców). Byli to „Brzost” (Roman Bajwoluk), „Żak” (Edmund Bajwoluk), „Żwirko” (Stanisław Bednarczuk), „Nosek” (Ignacy Barczuk), „Karaś” (Jan Załoga), „Tomek” (Zygmunt Traczuk), „Brona” (dla zamydlenia oczu) oraz Władysław Leszczuk. Podczas powyższej obławy został zastrzelony przez NKWD Bronisław Klimek, zaś Tadeusza Zinczuka raniono w rękę (lecz nie dał się złapać). W Zamościu samochody wjechały do środka Urzędu Bezpieczeństwa. Kazano aresztowanym wysiąść i stanąć pod murem. Stąd pojedynczo prowadzono do dyżurki, gdzie musieli wyjąć wszystko z kieszeni, jak również oddać paski od spodni. Wpakowano ich do

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

lochu (z wyłączeniem „Ryszarda”, który siedział izolowany). Stamtąd prowadzono na śledztwa (3 do 4 razy na dzień). Zadawano im najrozmaitsze pytania. Sam sposób prowadzonych śledztw był różny, w zależności od śledczych - od bardzo brutalnych, do zrównoważonych, Przeważały metody sadystyczne z biciem po twarzy, rękach, łydkach i nogach wyciorem od karabinu, po których miejsca były tak poobijane, że były problemy ze staniem i leżeniem. Ale zdarzały się śledztwa poprawne, prowadzone przez jednego śledczego (Zawadzkiego). „Brona” po paru dniach opuścił celę. Dostał się do Kazimierówki, gdzie zaczął się przechwalać, że zbiegł z aresztu. Jednakże po zorientowaniu się, że nikt w tę bajeczkę nie wierzy, wrócił do urzędu, gdzie oficjalnie pełnił służbę w mundurze. Wyróżniał się gorliwością w tropieniu członków Armii Krajowej. Na marginesie opisanej akcji w Kazimierówce, należałoby dodać, że dach domu „Ryszarda” był solidnie podziurawiony od kul i granatów. Na dworze leżało masę łusek z amunicji - napełnił się nimi pełen koszyk. Tyle pocisków i granatów użyto, aby pojmać jednego człowieka! * Pseudonim został zmieniony, aby nie narazić dobrego imienia rodziny zdrajcy.

Zamość Historia

Wspomnienia o Zakładach Mięsnych - część 4 W tym wydaniu publikujemy kolejną część wspomnień Czesława Pakulniewicza o istniejących niegdyś w Zamościu Zakładach Mięsnych. Za maga z y nowa n ie, solen ie i wysyłkę surowych skór wieprzowych, wołowych, cielecych i baranich odpowiedzialny był kierownik, dobry fachowiec i długoletni pracownik - Stanisław Frankowicz. Moja współpraca z nim stale układała się pomyślnie. Skóry zawsze wysyłało się do Przedsiębiorstwa Surowców

Wtórnych i Skórzanych w Lublinie na podstawie zawartej umowy. Trudności w zbycie nie było. Niekiedy powstawały duże kłopoty w zbyciu wyprodukowanych mączek (z odpadów ubocznych artykułów uboju, krwi, kości), gdyż analiza laboratoryjna wykazywała zawartość części metali ponad obowiązującą normę w mączkach. Ale przy dobrej współpracy z kierownikiem zaopatrzenia Fabryki Pasz Treściwych w Białymstoku i te trudności w miarę możliwości pokonywano. Nie mogę pominąć w moich wspomnieniach przykrości, jakich doznałem

pracując na tym stanowisku, a jedno z nich jest następujące. Kilka dni przed świętem 1 Maja (roku już nie pamiętam) Chłodnia Składowa w Kielcach dokonała reklamacji 50 ton smalcu naszej produkcji - ponieważ opakowania wykonane z drewna zaczęły pleśnieć. Po uzgodnieniu z zastępcą dyrektora do spraw handlowych i zaopatrzenia Adamem Eiflerem udałem się do Kielc do dyrektora chłodni sprawdzić słuszność reklamacji i ewentualny sposób jej załatwienia. Uzgodniłem, że do chłodni w Kielcach z naszego zakładu

uda się ekipa pracowników i smalec przepakuje w nowe suche opakowania - skrzynki. Po powrocie do Zamościa zreferowałem sprawę Adamowi Eiflerowi, który był zadowolony z dokonanych ustaleń. Wystawiono delegacje służbowe dla czterech pracowników oraz dla mnie celem udania się 2 maja pociągiem II klasy do chłodni w Kielcach. Jednocześnie załadowano samochód deskami do skrzynek z przeznaczeniem na smalec, który tego samego dnia otrzymał zadanie udać się do Chłodni Składowej w Kielcach. Pracownicy

posiadający delegację służbową powiedzieli mi, że uzgodnili z kierowcą tego samochodu, iż pojadą z nim siedząc na załadowanych deskach w ładowni. Uznałem to za dobry pomysł i postanowiłem pojechać razem z nimi, by tym samym w dniu rano być już w Kielcach. Nadmieniam, że zależało nam, by 1 Maja uczestniczyć w pochodzie pierwszomajowym z zakładem. Po uroczystościach święta robotniczego w nocy o godzinie trzeciej byliśmy załadowani i wyjechaliśmy do Kielc. O 7 byliśmy na miejscu. Czesław Pakulniewicz

ul. Koszarowa ok. 1916 roku

www.zamosc-dawniej.pl


amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

9 772080 32000

Gazeta

10

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać można najczęściej podróżnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz również młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, że nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami”.

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m STRONA Kontakt: tel. 785-773-937 Dziedzictw

07

www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

REKLAMA

Zamość Ku czci poległych

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

MAREK KAŹMIERCZAK

514 91 92 93

501 494 914

513 91 92 93

Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złożenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

www.slubny-styl.pl

!

Nie tylko kalendarz Stowarzyszenie Gospodarcze „Profit Club” zaprasza do nawiązania współpracy redakcyjno - reklamowej. Stowarzyszenie przygotowuje wydanie kalendarza dla biznesu, samorządu i nie tylko - „Zamojski Kalendarz Kulturalno - Gospodarczy 2012”. Ideę wspierają - Urząd Miasta Zamość i Starostwo Powiatowe w Zamościu. Będzie to największe przedsięwzięcie edytorskie w regionie zamojskim, zawierające kompletną listę wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych miast, gmin, instytucji, obiektów turystyczno-gastronomicznych oraz przedsiębiorstw Zamojszczyzny. Ważnym akcentem merytorycznym są prezentacje i informacje samorządów. Z uwagi na priorytet informacyjny przewidziano 80 reklam całostronicowych oraz 240 modułów. Kalendarz ma charakter firmowego notatnika. Stanowić będzie codzienne narzędzie pracy oraz elegancki prezent. Zostanie wydany w kolorze, w twardej eleganckiej oprawie. Firmy, które podejmą współpracę reklamową otrzymają stosowną ilość kalendarzy w formie bonifikaty. Także mieszkańcy naszego Regionu, będą mogli je nabywać w bardzo preferencyjnej cenie. Korzyści dla reklamodawcy: * Niski koszt reklamy – kompensowany stosowną ilością kalendarzy do własnych potrzeb. * Ponadregionalny zasięg - z uwagi na zwyczaj obdarowania swoich kontrahentów. * Zróżnicowany odbiorca (pracownicy urzędów, firm i ich partnerzy zewnętrzni, mieszkańcy) * Prestiż - Wasza indywidualna strona tytułowa na otrzymanych egzemplarzach. * 12 miesięczny efekt reklamowy. * Bieżąca informacja o wszystkich regionalnych wydarzeniach. Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu. Pełne informacje na www.kalendarzeregionow.pl

NOWE MIESZKANIA (od 40 do 78mkw pow. uż. oraz dwupoziomowe) w centrum miasta przy ul.Lwowskiej w Zamościu. Rozpoczęcie inwestycji: wrzesień - październik 2011r. Zakończenie inwestycji: maj - czerwiec 2013r. - oferujemy niskie gwarantowane ceny za 1mkw pow. uż. - do każdego mieszkania podziemne miejsce parkingowe lub garaż - dogodne dopasowanie ratalnych wpłat w okresie prowadzonej inwestycji - pomoc w formalnościach kredytowych - mieszkania indywidulnie opomiarowane z niskimi kosztami eksploatacji (ogrzewanie gazowe) Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą wszystkich zainteresowanych.

ul.Lwowska 40C 22-400 ZAMOŚĆ e-mail: biuro@legeartis.biz.pl tel. 84 638 51 76 (w godzinach od 8.00 do 15.30) 605/141 - 599 605/141 - 899


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rozrywka

reklama

ogłoszenia

reportaże wiadomości REKLAMA

Spis kontrolny 30 czerwca rachmistrzowie spisow i za kończyli swoją pracę. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia odbywał się Narodowy Spis Powszechny. Pozwoli on zweryfikować niektóre zjawiska zachodzodzące w naszym społeczeństwie, m. in. migracje Polaków czy aktywność ekonomiczną. Oprócz tego mogliśmy usłyszeć pytania o edukację, pracę, narodowość, wyznania a także o to czy żyjemy z partnerem na tak zwaną

„kocią łapę”. Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011 był pierwszym tego typu przedsięwzięciem od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim w Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań m. in. konieczność dostarczania informacji z dziedziny demograficzno-społecznej oraz spoleczno-ekonomicznej w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

wydarzenia

sport

Pierwsza próba spisania ludności odbyła sie w 1789 roku natomiast ostatnia w 2002 roku. Mimo, że skończył się tegoroczny spis to jednak do 11 lipca możemy spodziewać się telefonu od osoby która sprawdzi kompetentność Narodowego Spisu Powszechnego oraz poprawność uzyskanych danych i ich zgodność ze stanem faktycznym. TVK

Salon Optyczny

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość

Lato nad wodą Zanim rozpoczęło sie lato, a z nim sezon na obsługę ratowniczą na kąpieliskach w regionie doszło do dwóch utonięć. W tej chwili już wszystkie kąpieliska w regionie zabezpieczone są przez służby WOPR. Jak co roku ratowników etatowych wspierać będą osoby które w ciągu roku skonczyły kursy ratownicze a podczas lata odrabiają staż. Jak zwykle największym problemem i zagrożeniem na kąpieliskach w lecie jest alkohol po którego spożyciu poziom brawury jest odwrotnie proporcjonalny do myślenia. Zamojski zalew jest już od czwartku 23 czerwca udostępniony jest wszystkim miłośnikom odpoczynku nad

wodą. Natomiast ratownicy WOPR już od kilku lat swoje dyżury zaczynaja w dzień końca roku szkolnego,

bo to właśnie wtedy zalew odwiedza pierwsza duża fala młodzieży. TVK

Kraj Polska Federacja Obrony Życia

Federacja Życia z projektem w Sejmie Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu parlamentarzyści nie odrzucili obywatelskiego projektu likwidującego wyjątki w ochronie życia człowieka w polskim prawie. Obywatelski projekt poparło podpisami 600 tysięcy obywateli. Organizatorzy akcji - Polska federacja Obrony Życia - uważają, że przyjęcie tej ustawy zlikwiduje głęboko niesprawiedliwą i dyskryminującą - według nich - sytuację, w której odmawia się prawa do życia

pewnej grupie dzieci poczętych. Ich zdaniem doprowadzi to do sytuacji, w której polskie prawo, chroniące przecież życie, stanie się spójne i konsekwentne. Promując swoją inicjatywę Polska Federacja Ochrony Życia powołuje się na nauczanie Jana Pawła II, cytując słowa z jego encykliki "Evangelium vitae": "Jednakże wszystkie te i tym podobne racje, jakkolwiek poważne i dramatyczne, nigdy nie mogą usprawiedliwić umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej" (EV 58). Z

apelem organizatorzy akcji zwrócili się do parlamentarzystów. W wyniku ich działań powstał Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, który zrzesza 64 posłów PiS, PO i PJN. W ostatnim głosowaniu klub parlamentarny SLD zabiegał o odrzucenie projektu przed pierwszym czytaniem. Jednak głosami posłów PiS, PJN, PSL i części PO wniosek ten nie przeszedł i prace nad projektem ustawy będa w Sejmie kontynuowane. dacz

, tel


Gazeta

12

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zwierzyniec XII Igrzyska LZS

Sportowe święto w Zwierzyńcu! Kiedy tylko są chęci i zapał, sport może zamienić się w prawdziwe święto, czego dowód mieliśmy w miniony weekend w Zwierzyńcu. Aż 2150 zawodników i zawodniczek reprezentujących 15 gmin wzięło bow iem udzia ł w X I I Pow iatow ych Ig rz yskach L ZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi, które rozegrane zostały w dniach 2-3 lipca na miejscowych obiektach sportowo-rekreacyjnych. W końcowej k lasy fikacji po raz trzeci z rzędu triumfowała Gmina Sitno, wyprzedzając tym razem gospodarzy oraz Miączyn. Nagrodami, oprócz pamiątkowych pucharów, medali i dyplomów, był sprzęt sportowy. Patronat prasowy nad Igrzyskami sprawowała Gazeta Zamojska. Genera l na pu n k t acja X II Powiatowych Igrzysk LZS przedstawia się następująco: 1. Sitno -586 punktów- Puchar P rzewodniczącego Sejmiku Woj e w ó d z t w a Lu b e l s k ie g o Arkadiusza Bratkowskiego;Puchar Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej; 2. Zwierzyniec- 506 p. - Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego - K rzysztofa Het mana; P ucha r V- ce P rzewod n iczącego R ady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie - Wacława Hurki;

3 Miączyn- 378, 5 p. - Puchar Starosty Zamojskiego - Henryka Mateja; Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu - Jana Świcia; 4. Komarów- 344 p. - Puchar Przewodniczącego Zarządu Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin w Zamościu - Ryszarda Gliwińskiego; 5. Zamość- 301 p . -Puchar Burmistrza Zwierzyńca - Jana Skiby; 6. Łabunie- 270 p. - Puchar Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Zamościu - Arkadiusza Bratkowskiego; 7.Stary Zamość- 252 p. - Puchar Zarządu Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin w Zamościu; 8. Szczebrzeszyn- 247 p. - Puchar Zarządu Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin w Zamościu; 9. Krasnobród- 225 p. - Puchar Zarządu Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin w Zamościu; 10. Adamów- 211 p. - Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu - Jana Świcia; 11. Skierbieszów -148 p. 12. Radecznica -124 p. 13. Sułów -74 p. 14. Nielisz -45 p. 15. Grabowiec -10 p. Wyniki konkurencji drużynowych: Piłka nożna mężczyzn: 1. Miączyn, 2. Zwierzyniec, 3. Zamość. Piłka nożna kobiet: 1. Sta ry Zamość, 2. Sitno, 3. Krasnobród.

Piłka siatkowa mężczyzn: 1. Sta ry Zamość, 2. Sitno, 3. Zwierzyniec. Piłka siatkowa kobiet: 1. Komarów, 2. Zwierzyniec, 3. Sitno. Siatkówka plażowa mężczyzn: 1. Miączyn, 2. Skiebieszów, 3. Sitno. Koszykówka kobiet: 1. Sit no, 2. Zw ierz y n iec, 3. Szczebrzeszyn. Koszykówka mężczyzn: 1. Zwierzyniec, 2. Zamość, 3. Szczebrzeszyn. Przeciąganie liny kobiet: 1. Sitno, 2. Zwierzyniec, 3. Stary Zamość. Przeciąganie liny mężczyzn: 1. Sitno, 2. Krasnobród, 3. Radecznica. Sztafeta sprawnościowa: 1. Łabunie, 2. Zwierzyniec, 3. Szczebrzeszyn. Przenoszenie worków z piaskiem; 1. Sitno, 2. Adamów, 3. Miączyn. Trójbój władz samorządowych: 1. Zamość (Ryszard Gliwiński, Jerzy Bondyra, Radosław Pitwała), 2. Komarów (Stanisław Siek, Marcin Fizia, Zbigniew Danilewicz), 3. Krasnobród (Wiesław Chmielowiec, D a r iu s z C i e pl a k , K a z i m i e r z Mielniczek). Zawody strażackie - dziewczęta: 1. Suchowola, 2. Ruskie Piaski, 3. Komarów-Osada. Zawody strażackie - chłopcy: 1. Sąsiadka, 2. Sitno, 3. Mokre. Zawody strażackie - kobiety: 1. Dub, 2. Stanisławka, 3. Suchowola.

Wielobój rodzinny: 1. Miączyn (Tomasz Wołoszyn, Grażyna Wołoszyn, Jolanta Wołoszyn), 2. Zwierzyniec (Elżbieta Sirko, Marcin Sirko, Łukasz Pietruszka), 3. Sitno (Lidia Samulak, Patryk Samulak, Dariusz Samulak). Sędzią głównym zmagań był Kon rad Fi rek, Sek reta rzem Krzysztof Pszenniak. Puchary dla najlepszych drużyn ufundowali m.in.: Poseł RP Sławomir Zawiślak, Senator RP - Jerzy Chróścikowski, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski, Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu - Jacek Grabek, Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu - Kazimierz M iel n ic k i, Sek r et a r z Gm i ny Zwierzyniec - Edyta Wolanin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu - Andrzej Budzyński, Prezes „Progress-Chem” - Jan Świć, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu - Jacek Sobczyński, Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych w Zamościu. - Mogę tylko powołać się na zdania stałych uczestników oraz zaproszonych gości i za nimi powtórzyć, że z każdym rokiem nasze Igrzyska nabierają coraz większego rozmachu. Ponad 2000 zawodników, w tym około 500 strażaków, to liczby, które powinny na każdym robić wrażenie.

Gratuluję zwycięstwa Gminie Sitno i znakomitej organizacji Gminie Zwierzyniec, ale chciałbym zwrócić uwagę, że nadrzędnym celem Igrzysk były integracja oraz zabawa w gronie przyjaciół, a nierzadko i rodziny - podsumował dwudniowe zmagania Sekretarz Powiatowego LZS w Zamościu - Krzysztof Pszenniak. Rzeczywiście, obserwując przebieg dwudniowych zawodów, mimo nie najlepszej przecież pogody, trudno było znaleźć kogoś, kto nie byłby zadowolony, że pierwszy lipcowy weekend spędza właśnie na sportowym świętowaniu w Zwierzyńcu. Dodatkową nagrodą dla 4 najlepszych gmin powiatu zamojskiego będzie start na Igrzyskach Rejonowych, które odbędą się 31 lipca w Kraśniku. Główni sponsorzy XII Igrzysk LZS: Urząd Marszałkowski w Lublinie, Zamojsko Roztoczański Związek Gmin w Zamościu, Totalizator Sportowy LOTTO odział w Lublinie, Urząd Miejski w Zwierzyńcu, „Progress-Chem” w Zamościu - Jan Świć, PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu, Zamojskie Zakłady Zbożowe w Zamościu, BETA-SOAP - Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dolnej, Firma Eurolas z Jacni. tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

13

Polityka Ruch wśród partii pozaparlamentarnych

Spoza parlamentu Znajdują się na zapleczu polskiej politycznej ekstraklasy i marzą o wejsciu do Sejmu i udziału w rządzeniu krajem. Mowa o małych partiach pozaparlamentarnych, które zbierają siły w batalii o sejmowe i senackie ławy. Do wyborów zostało trochę ponad cztery miesiące, czyli tylko chwila, licząc wyborczym zegarem. Oznacza to, że partie „minorum gentium” naszej polityki muszą organizować swoje komitety lub szukać wspólników do startu. Pisaliśmy już o organizujących się strukturach Kongresu Nowej Prawicy, czyli kolejnej formacji firmowanej nazwiskiem Janusza

Korwina - Mikke. A co słychać u innych pretendentów do miejsc na Wiejskiej? Liga Polskich Rodzin zdecydowała się na start samodzielny. Tym samym chyba pogrzebała swoje szanse na dobry wynik. W ostatnich wyborach idąc razem z UPR i PR Marka Jurka partia osiągnęła tylko 1, 3 proc. Od tamtej pory wegetuje powoli odchodząc w niebyt. Jak już oficjalnie wiadomo, Stronnictwo KonserwatywnoLudowe doszło do porozumienia z partią Polska Jest Najważniejsza i 18 czerwca oficjalnie SK-L dołączyła do PJN. Partia Demokratyczna wystawi swoich ludzi do Senatu. W wyborach do Sejmu działacze tej partii będą startować z list PO lub innych komitetów, jak na przykład Ruchu Palikota. W SDPL z kolei panuje chaos.

Część działaczy z liderem i założycielem tej partii Markiem Borowskim usunęła z partii jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Filemonowicza. Inne mniejsze parie lewicowe przygarnął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z list SLD wystartują działacze Partii Kobiet, Zielonych 2004 oraz Unii Pracy, która we wrześniu planuje kongres zjednoczeniowy z Sojuszem. Wszystko wskazuje zatem na to, że drugą siłą na lewicy zostanie Polska Partia Pracy, która ze swoimi antykapitalistycznymi i socjalistycznymi hasłami zamierza być konkurencją dla SLD, którego okresla mianem „kawiorowej” lewicy. Inne mniejsze partie albo się rozpadły, albo czekają na silniejszego partnera. Daniel Czubara

Sejmowe ławy - obiekt pragnień sporej grupy tych, którzy dziś są poza parlamentem


Gazeta

14

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Zamość Zbiórka publiczna

Dzieci pomagają dzieciom 1500 zł zebrała młodzież z Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu podczas Akademii Nauki i Rozrywki 1 czerwca. Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Zespole Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, pr owad zony przez Z a mojsk ie Towarzystwo Oświatowe, na mocy pozwolenia Prezydenta Miasta Zamość z 26 maja 2011 roku o numerze SOiZK-IV.5311.6.2011 1 czerwca w ramach imprezy „Akademia Nauki i Rozrywki” przeprowadził akcję: Dzieci Dzieciom. Dzięki hojności sponsorów, zaangażowaniu uczniów i nauczycieli uzbierano prawie 1500 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków z Domu Dziecka w Zamościu. - Po uzgodnieniach z dyrekcją, wychowawcami i dziećmi mieszkającymi w tej placówce, kupiliśmy edukacyjne programy multimedialne oraz trampolinę do zabaw i ćwiczeń. W myśl nowej podstawy programowej zajęcia ruchowe pełnią ważną funkcję

Akademia Nauki i Rozrywki 1 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu edukacyjną, rozwojową i zdrowotną. Wspierają rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie. Ćwiczenia na trampolinie niosą za sobą również ogromne korzyści zdrowotne, są doskonałym środkiem pozwalającym zrelaksować się i zlikwidować nagromadzone napięcie przez co dziecko

jest bardziej skupione na nauce - relacjonuje opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu Małgorzata Bochyńska. - Mamy nadzieję, że naszymi prezentami przysporzymy wychowankom domu dziecka trochę radości - dodaje. Gazetka Szkolna „u.p.S”

Zamość Koncert piosenki literackiej w Centrum

Ofensywa Brunetów w synagodze 8 lipca o godzinie 21.00 Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zaprasza do Centrum „Synagoga” w Zamościu na koncert piosenki literackiej w wykonaniu zamojskiej grupy Ofensywa Brunetów. Artyści wystąpią na terenie miniamfiteatru przed budynkiem Centrum. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zespół Ofensy wa Brunetów powstał w drugiej połowie 2009 roku w Zamościu. Związany jest z Teatrem Tragicznym Piątej Strony Świata.

8 lipca wieczorem w synagodze wystąpi grupa Ofensywa Brunetów Wykonuje utwory muzyczne do tekstów m.in. Bolesława Leśmiana, Jana Kasprowicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Andrzeja

Bursy, Sofoklesa oraz własnych. W skład zespołu wchodzą: Maciej Dziewulski (gitara klasyczna), Bogdan Nowak (gitara klasyczna), Łu k a sz Ma z ia r cz yk (śpiew) i Kazimierz Baca (gitara basowa). W piątek z Ofensywą Brunetów zagra gościnnie na skrzypcach Katarzyna Wasilewska. Więcej informacji na temat działań Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, a także wydarzeń odbywających się w Centrum „Synagoga”, znaleźć można na stronie Fundacji www. fodz.pl oraz na stronie Centrum www.zamosc.fodz.pl. Krzysztof Banach

Zwierzyniec Letnie Laboratorium Liderówka

Zwierzyniec pełen aktywności 25 młodych ludzi pełnych pasji i energii. Tydzień intensywnej pracy. Rozmowy, poszukiwania, burze mózgów, pomysły i ćwiczenia. To wszystko pochłonie młodzież w trakcie kilku dni pobytu w Zwierzyńcu. Wspólnie zastanowią się co można zmienić na lepsze w przestrzeni miasta. Od 3 do 9 lipca w Zwierzyńcu odbywają się tygodniowe warsztaty dla liderów społecznych z całej Polski. Młodzi ludzie w wieku 15-19 lat, którzy mają już doświadczenia aktywności społecznej w swoich rodzinnych miejscowościach, będą doskonalić swoje umiejętności. W praktyce nauczą się, jak rozpoznawać problemy społeczności

lokalnej, wymyślać ich twórcze rozwiązania, a także będą doskonalić umiejętności pracy w grupie i komunikacji. Celem prowadzonego aktywnymi metodami warsztatu jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli liderów i inicjatorów zmian. Terenem ich pracy będzie całe miasto, a zwłaszcza dawna siedziba Ordynacji Zamojskich.. „ Liderówka” zakończy się 9 lipca prezentacją wyników pracy uczestników - pomysłów na projekty społeczne, które ich zdaniem warto byłoby zrealizować w Zwierzyńcu. Prezentacja będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Wa rsz t at y or ga n i zowa ne są przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej - wiodącą niezależną

instytucję edukacyjną, która dąży do budowania i propagowania postawy aktywnego i świadomego obywatelstwa. Od 17 lat wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, jak również zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. red

Sklep czynne 9 - 17

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

15

Zamość Promocja książki zamościanki

Jawor o europolizacji 11 lipca o godzinie 18.00 w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Anną Jawor, autorką wydanej właśnie książki „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa”. Książka dotyczy zagadnień europejskości oraz lokalności zakorzenionej w  kulturze Europy potrzebnych do budowania jej wspólnotowej tożsamości. Autorka analizuje to

zagadnienie, ale wysuwa też wątpliwości, czy możliwe jest wytworzenie europejskiej tożsamości, w czasach kiedy wspólne dziedzictwo ulega rozproszeniu, a Europejczycy chętniej identyfikują się ze swoją społecznością lokalną niż z kontynentem. Na przykładzie Zamościa Jawor proponuje ideę tworzenia europejskich polis w policentrycznej Europie, którą nazywa - europolizacją. Warto dodać, że okładkę książki zaprojektował światowej sławy grafik

i ilustrator - Rafał Olbiński, stale współpracujący m.in. z czasopismami „Time”, „Newsweek”, „Playboy”, „Der Spiegel”… Autorka jest socjologiem, doktorantką w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ma na koncie m.in. książkę „Kultura w mieście idealnym” (Warszawa 2009), tomik poezji „Po pierwsze” (Zamość 2003) oraz wiele artykułów publikowanych w książkach i czasopismach naukowych, a także w prasie. ZDK

Anna Jawor

"Europolizacja" to kolejna książka Anny Jawor

Zamość Rozstrzygnięcie konkursu szekspirowskiego

Zamość 50 lat Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Następca Szekspira jest kobietą

Fotografie w Książnicy

Marlena Krupa, uczennica Centrum Szkół Mundurowych, sztuką „Dzieci” swojego autorstwa wygrała w zamojskiej edycji konkursu „Szukamy polskiego Szekspira”. - Sztuka traktuje o  emigracji zarobkowej i problemach z nią często związanych, czyli rozluźnieniu więzi rodzinnych, a nawet rozpadzie o  rodziny - przedstawiły pokrótce tematykę zwycięskiej pracy Bożena Fornek i  Grażyna Kawala - jurorki konkursu.

Komisja konkursowa przyznała dwie równorzędne drugie nagrody. Otrzymały je zamościanki: Barbara Michalczyk za scenariusz „Ta inna droga” i  Joanna Panas - autorka „Złotego jabłka Afrodyty”. Wyróżnienia dostały: Łucja Knap z Zespołu Szkół w Grabowcu - autorka „Zagubionego listu”, Maria Domańska z Krasnobrodu za scenariusz „Wieczerza wigilijna” oraz Aleksandra Szeląg z ZS nr 2 w Hrubieszowie i  Piotr Dudko z Biłgoraja za sztukę „Dupa, czyli ideologiczny upadek profanum”. DNL

Od 9 lipca w Książnicy Zamojskiej w Galerii Ekslibris będzie można oglądać jubileuszową wystawę „50 lat Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego”. Prezentuje ona działalność powołanego do życia w 1961 roku Towarzystwa skupiającego obecnie ponad 50 członków, pasjonatów fotografii. Ekspozycja zaprezentuje historię powstania, główne nurty działalności,

organizowane wystawy, konkursy, plenery, spotkania oraz inne inicjatywy związane z dziedziną sztuki, jaką stanowi fotografia. Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. kroniki działalności, zdjęcia, plakaty, foldery, katalogi, a także dyplomy, nagrody i wyróżnienia przyznane ZTF oraz jego członkom. Otwarcie wystawy odbędzie się 9 lipca o godzinie 11.00 w Książnicy Zamojskiej podczas głównych uroczystości jubileuszowych 50-lecia ZTF,

zaplanowanych na ten dzień. Dyrektor Książnicy Zamojskiej Danuta R. Kawałko oraz Prezes Z a m o j s k i e g o To w a r z y s t w a Fotograficznego Stanisław Orłowski serdecznie zapraszają na Jubileusz i otwarcie wystawy sympatyków fotografii, członków Towarzystwa, czytelników Biblioteki oraz wszystkich zainteresowanych. Ekspozycja potrwa do 20 sierpnia. Halina Zielińska

Zamość Rozmowa z Marleną Krupą - zwyciężczynią konkursu „Szukamy polskiego Szekspira”

Policja i pisarstwo

Zamość Plebiscyt 36. ZLT

Głosujemy na spektakle Zadecyduj kto rozpocznie przyszłoroczną, 37. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego. Który spektakl był Twoim zdaniem najlepszy? Spektakl, który otrzyma najwięcej głosów, zostanie uhonorowany nagrodą publiczności „Buławe Hetmańską”. Głosujemy na jedno przedstawienie ujęte w programie 36 ZLT. Przypomnijmy, że laureat „Buławy Hetmańskiej” b ę d z ie ot w ie ra ł prz yszłor o cz n a edyc ję Zamojskiego Lata Teatralnego. Aby zachęcić Państwa do uczestnictwa w  plebiscycie, Za mojsk i Dom Kultury spośród głosujących rozlosuje karnety 37. ZLT. Aby wziąć ud z i a ł n a leż y wypełnioną kartę plebiscytową 36. ZLT należy dostarczyć do 15 lipca 2011 roku do Zamojskiego Domu Ku ltu r y przy ulicy Partyzantów

13, 22-400 Zamość. Można to uczynić wycinając kartę zamieszczoną w wydaniu „Gazety Zamojskiej”. DNL

zamojskie lato teatralne Marlena Krupa moment po ogłoszeniu werdyktu konkursu szekspirowskiego - Daniel Czubara: -Gratuluję zwycięstwa w konkursie szekspirowskim. Sukces cieszy tym bardziej, że pokonałaś w nim starszych uczestników. Przybliż, proszę, nieco naszym Czytelnikom temat swojego dramatu „Dzieci”. - Marlena Krupa:- Dziękuję. Moja opowieść dotyczyła życia przeciętnej rodziny, której problemem było życie w biedzie, a także pobyt ojca za granicą. Emigracja jest dużym problem dla ludzi. To przyczyna rozbicia wielu rodzin - także tej, którą opisałam w utworze. Opowieść kończy się dwoma zakończeniami, które ukazują dwa różne wybory matki. Jedna

decyzja zmienia życie całej rodziny. - Co Cię skłoniło do podjęcia akurat takiej tematyki? - Na początku nie byłam pewna, jaki temat wybrać. Miałam kilka pomysłów, jednak ten wydał mi się najodpowiedniejszy. Ostatnio wiele się mówi o problemach politycznych, a mniej o problemach społecznych, które także są ważne. - Podejmowałaś już przedtem próby pisania. Zdradzisz nam co to było? -Tak. Były to krótkie utwory dotyczące problemu nałogów na konkursy: „Człowiek wolny od nałogów” i „Rzuć palenie razem z nami”.

-Uczysz się w Centrum Szkół Mundurowych, w klasie policyjnej - zamierzasz być w przyszłości policjantką, pisarką? A może chciałabyś łączyć oba te zawody? - Hmm… Myślę o pracy w policji, a pisarstwo traktuję jako hobby. - Dziekuję za rozmowę i życzę sukcesów w dalszych próbach pisarskich. -Dziękuję. Chciałabym także podziękować mojej wychowawczyni - pani Irminie Szady za to, że zaproponowała mi udział w  tym konkursie i wspierała mnie swoją obecnością na rozstrzygnięciu. Daniel Czubara


Gazeta

16

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość 36. Zamojskie Lato Teatralne

Szczebrzeszyn I Święto Kwitnącej Fasoli

I po Lecie...

Fasolowy Szczebrzeszyn

Dobiegło końca 36. Zamojskie Lato Teatralne. Po dwóch tygodniach scenicznych emocji i przeżyć wraca zwykła rzeczywistość. Kolejne atrakcje teatralne dopiero za rok. Ostatni tydzień ZLT stał pod znakiem Szekspira. Najpierw Teatr Malabar Hotel przedstawił zamojskiej publiczności sztukę „Skrawki”, na którą składały się fragmenty szekspirowskiego „Otella” oraz teksty własne. Widzowie mieli okazję obejrzeć skutki chorobliwej zazdrości, jak również poczuć się niczym bohaterowie dramatu. W końcu stare powiedzenie mówi, że każdy z nas jest aktorem w teatrze świata. Przeciwwagę dla katartycznych wrażeń tego spektaklu stanowiła romantyczna komedia Wiliama Szekspira ”Jak Wam się podoba”. Spektakl rozpoczynał i kończył karnawałowy korowód, zaś całość widowiska rozgrywana była w konwencji maskarady. O talencie i klasie Edwarda LindegoLubaszenki mogli przekonać się obecni na spektaklu „Lęki poranne”. Przedstawił on kreację Alfy - półkomicznego i  półtragicznego bohatera, który uwikłany był w problem alkoholowy. Śmiech publiki mieszał się z ciszą i smutkiem. Z kolei jego partner

26 czerwca po raz pierwszy odbyło się w Szczebrzeszynie Święto Kwitnącej Fasoli.

na scenie - Piotr Sanakiewicz - zaskoczył widownię występując jednocześnie w trzech rolach - lekarza, towarzysza od kieliszka Alfy i dozorczyni. Innym świetnym duetem, jaki zaprezentował się przed zamojską publicznością, była para Beata Ścibakówna i  Rafał Królikowski. W sztuce „Hipnoza”, wyreżyserowanej przez Wojciecha Malajkata, przedstawili historię leczenia gwiazdy estrady Reny przez młodego lekarza Janka. Z  czasem terapia zmienia się w  romans pacjentki i medyka. Spektakl ten zakończył 36. Zamojskie Lato Teatralne. Widowisko „Trzej Muszkieszkieterowie” Teatru im. Andersena z Lublina został przeniesiony na wrzesień. Niestety niekorzystna pogoda nie pozwoliła n a wystawienie sztuki w niedziele. - To były fascynujące dwa tygodnie. Można było poczuć się, jak na jakimś światowym festiwalu. Szkoda, że tak szybko minął, ale wszystko co dobre szybko się kończy. Mam nadzieję, że przyszłoroczne Zamojskie Lato Teatralne dorówna obecnemu. Na pewno przyjdę na spektakle - zapowiedziała pani Małgosia Sadowska z Zamościa, która w wydarzeniach ZLT bierze udział już od kilkunastu edycji. Nasza redakcja wyraża podobną nadzieję. DNL

Zamość Przedłużona rekrutacja na praktyki

PWSZ zaprasza na praktyki Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu przedłuża rekrutację do przedsięwzięcia o nazwie „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”. Do udziału w nowoczesnych praktykach Uczelnia zaprasza nie tylko studentów filologii polskiej, rosyjskiej oraz angielskiej, lecz również nauczycieli - opiekunów praktyk oraz placówki oświatowe. Uczestnictwo w przedsięwzięciu ułatwi studentom rozpoczęcie pracy pedagoga oraz profesjonalną realizację zadań zawodowych. Wszyscy zainteresowani powinni w y p e ł n ić dok u ment y apl i k acyjne, które są do pobrania na stronie: www.inno wacyjne-praktyki. pl (zakładka „Rekrutacja”), a  później złożyć je w  biurze inicjatywy,

czyli Instytucie Humanistycznym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu (ulica Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość, pokój nr 13 tel. 84 627 84 04). Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnicy praktyk nie zapłacą ani złotówki, mogąc zaś zdobyć cenne doświadczenie pedagogiczne. DNL

I mp r e z a o d by w a ł a s ię n a Przedmieściu Błonie, a konkretnie na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęto od prelekcji na temat uprawy i ochrony fasoli. Ponadto prezentowano potrawy, których składnikiem jest groch lub fasola, a całości dopełniło częstowanie biesiadników tradycyjnie gotowaną grochówką. Po południu odbywał się blok artystyczny. Na scenie pod remizą publicznosć zabawiali: zespół „Promyczki”, artyści Sceny Juno, Szczebrzeska kapela Podwórkowa, a  także Maxx dance i  zespół „Ex Azja”. Rozstrzygnięto również konkurs wianków sobótkowych, przy czym należy zaznaczyć, że premiowane były wianki wykonane z materiałów

Impreza trwała do późnej nocy

Podczas zabawy panny puszczały wianki na wodzie poszukując swojej drugiej połówki

ekologicznych. Następnie, jak tradycja nocy świętojańskiej nakazuje, panny poszukujące kawalera puszczały wianki na wodzie. Organizatorami I Święta Kwitnącej Fasoli byli: Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, Rada Sołecka Przedmieścia Błonie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i  Poru” oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.

Publikę zabawiała Szczebrzeska Kapela Podwórkowa

DNL

Region Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa - podsumowanie akcji

Uświadomić nieświadomych Tuż przed wakacjami w 5 miastach Polski po raz czwarty odbyły się akcje edukacyjne w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Brak obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego, a także rozmów z rodzicami na tematy związane z dojrzewaniem powodują, że młodzi ludzie nie są odpowiednio przygotowani do podejmowania świadomych zachowań seksualnych. By pomóc nastolatkom w edukacji seksualnej, już po raz czwarty podczas Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, który w swoim kalendarzu uwzględniał: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, odbyły się pikniki edukacyjne w  5 miastach Polski: Zamościu, Szczecinie, Płocku, Krakowie i Warszawie. Podczas akcji młodzież mogła dowiedzieć się wszystkiego na temat podejmowania współżycia seksualnego oraz metod antykoncepcji. Rozdano kilka tysięcy bezpłatnych broszur edukacyjnych. Ginekolodzy oraz położne ze szkół rodzenia udzielali licznych konsultacji i odpowiadali na pytania dotyczące intymnych sfer życia. Eksperci podkreślają, że najwięcej wątpliwości dotyczyło metod antykoncepcji: mylenie antykoncepcji awaryjnej z tabletką wczesnoporonną, mylenie metod chemicznych z hormonalnymi, a wśród mam przekonanie, że skuteczną metodą zapobiegającą kolejnej ciąży jest karmienie piersią - to tylko niektóre z poruszanych kwestii. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych uczestników pikników pod opieką animatorów dzieci brały udział w grach i zabawach o tematyce rodzinnej. - Zbliżające się wakacje i okres letnich wyjazdów to czas, który sprzyja rozpoczynaniu przez młodych ludzi współżycia seksualnego i  wzmożeniu

aktywności seksualnej. Dlatego tak ważne jest przypominanie im o rozważnym podejmowaniu tej decyzji. Działania takie, jak Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa, dają młodzieży możliwość czerpania wiedzy na temat seksualności ze sprawdzonych źródeł - mówi dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Podczas akcji, jak co roku, dystrybuowany był „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę” opracowany pod merytoryczną opieką Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz po raz pierwszy, nowy poradnik „Jak być świadomą mamą” dla kobiet planujących dziecko i przyszłych mam. W quizach edukacyjnych dotyczących antykoncepcji za prawidłową odpowiedź przyznawano nagrody. W sumie rozdano ponad 3000 gadżetów. W  zabawach edukacyjnych wzięło udział ponad 1200 osób. Nasze akcje potwierdzają wnioski płynące z badań CBOS przeprowadzonych w ramach Kampanii - młodzież nie ma odpowiedniej wiedzy na temat życia intymnego i poszukuje odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące tej sfery życia. Jednak widać, że seks to wciąż temat tabu - ciągle obecny wstyd, lepiej się nie przyznawać, że mnie to dotyczy i udawać, że wszystko już wiem - mówi Magdalena Bober z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem Kampanii. - Cieszymy się, że młodzi ludzie mieli szansę skorzystać z porad specjalistów z dziedziny

planowania rodziny. Rodzice nie przekazują dzieciom odpowiedniej wiedzy na temat seksualności i metod antykoncepcji, a w szkołach program lekcji wychowania do życia w rodzinie często nie spełnia oczekiwań uczniów. Wierzymy, że warto podejmować tego typu działania edukacyjne i będziemy je kontynuować - uzupełnia. Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”, nastolatki wiedzę na temat seksualności czerpią głównie od rówieśników - 55,4 proc. i z Internetu - 43,9 proc., w dalszej kolejności od nauczycieli - 34,9 proc. i z czasopism młodzieżowych - 32,6 procent. W t y m r ok u do ud z i a ł u w  M iesiącu Św iadomego Rodzicielstwa organizatorzy zachęcali szczególnie uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W  Kampanię zaangażowało się 17 szkół - każda z nich otrzymała pakiet „Przewodników po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę”, a do zainteresowanych placówek przesłano książkę autorstwa prof. Zbigniewa Izdebskiego, prof. Tomasza Niemca i  dr Krzysztofa Wąża „(Zbyt) młodzi rodzice”, która szeroko opisuje zjawisko rodzicielstwa nastolatków. Autorzy publikacji zauważają, że obniża się wiek inicjacji seksualnej: prawie połowa osiemnastolatków ma ją już za sobą (49,9 proc. chłopców i  47,3 proc. dziewcząt). Potrzeba edukacji w tym zakresie jest więc coraz większa. Patronat honorowy nad Kampanią sprawują: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i  Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. - patron świadomego rodzicielstwa. Kinga Łobzowska - Błachnio


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM DZIAŁKA NABRÓZ - 7200 M2, 85 TYŚ TEL 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139

WYNAJMĘ6] Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332] Odnajmę mieszkanie dwupokojowe, ul. Polna. Tel. 600012-273 [338]

MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478214 [297]

DOM BLIŻNIAK 120 M 2 OŚ . RATAJE, 550 TYŚ TEL . 507 723 139

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139

INNE

SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Sprzedam mieszkanie w Zamościu 52.9m2, dwa pokoje, 10 piętro, po remoncie, 158 000 tys. Tel. 668 671 035 Działka budowlano-rolna, 66a, 12km od Zamościa, Horyszów P.,tel.501011961 Lokal do wynajecia na os. Zamoyskiego tel 508833939

N-DOM Nawrocki Marek, Lwowska 3, 22-400 Zamość tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 www.n-dom.eu

Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139 Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139 Działka 30 a Bondyrz c. 65 tyś 507 723 139 Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380-150

ZAMIENIĘ Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM Fiat Punto 1.2 HSD 75KM 1996r ABS 168TYS PRZEBIEGU TEL 512-673-773 GOLF 3‚97 1.8i benzyna. Ocynk, klima,4x air bags, ABS. 3D, czarny,107 tys. km. Tel. 604 807 100 Fiat Uno 1,0 B+G (1996) tel.781-099-377 [339]

Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT Ford Escort 1,6B 1994r. Do negocjacji CJI tel 84 64 10 246 [316] Opel Astra I 1,6 Kombi G+B (1999) do negocjacji. 502 241 989 Polonez Caro 1.6 G+LPG. Bardzo dobry stan. C. 2.900 zł. 502 241 989 (q997r.)

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

USŁUGI

Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 Lwowska 3, 22-400 Zamość, www.n-dom.eu 1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197

INNE Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052503.

2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73

3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197 6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197 7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197

MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KO W E - M T U , O F E -AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100.000,00 już za106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

PRACA DAM PRACĘ PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE!F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomoscia jezyka niemieckiego do tlumaczenia na polski. Prosze o zgloszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Przyjmę do pracy robotników budowlanych murarzy tel. 797439430 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomością języka niemieckiego do tłumaczenia na polski. Proszę o zgłoszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel. 790760401

NAUKA

Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Nawrocki Marek

SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280]

Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

POSZUKUJĘ LOKALU DO WYNAJĘCIA DO 30 M 2 , NOWE MIASTO - TEL . 696 696 090

HANDEL OFERUJĘ ONmobile, GRY,KONSOLE, TELEFONY, Z-C PARTYZANTÓW 9, TEL . 535 515 505 KOMIS ODZIEZY, FIRMOWEJZNANYCH MAREK,KOSMETYKI , OBUWIE , BIZUTERIE, Z-C PATRYZANTÓW 39 I PIĘTRO

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 OD ZARAZ! PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCIA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/ MSC. ZGL.POD NR TEL: 84 639 82 59 ORAZ 510 199 944

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Poszukujemy ludzi do współpracy. Wysokie zarobki. Możliwość awansu. 665925982 [366] Amerykanska firma poszukuje ludzi do wspolpracy. Zapra-

17

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480 Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

RÓŻNE

szam panie. 665925982 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

SZUKAM PRACY Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Mężczyzna 35l, prawo jazdy BCDET + uprawnienia, koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Szukam pracy przy spoinowaniu klinkieru i kamienia oraz jako pomocnik budowlany, tel. 84 639-62-64 - proszę telefonować po 18-stej

USŁUGI OFERUJĘ

OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

SPRZEDAM PODUSZKI I MATY RECHABILITACYJNO - RELAKSUJĄCE, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 TELEWIZJA NA KARTE, BEZ ABONAMENTU, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 Sprzedam żużel i inne kruszywa dysponujemy własny transportem ponadto wykonujemy prace koparką ład warką 797439430

INNE

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 . 509 469 248 NAPRAWA TELEWIZORÓW , KOMPUTERÓW DOJAZD DO KLIENTA - TEL . 515 514 121 Serwis komputerow, usuwanie wirusow, instalacja oprogramowania. Tworzenie stron www. Dojazd do klienta. Tel. 504208191

Do 15 słów: Drobne od firm Pogrubienie Usługi, Towarzyskie, Dam pracę wall gz na numer 79480 koszt 9 zł + 23% VAT

Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [238]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Sprzedam lodówkę, stan bardzo dobry, wysokość 135 cm Tel 669 252 087 [308]

Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka, masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336] MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, BIUROWE, SKLEPOWE. FAKTURA VAT TANIO I SOLIDNIE! 517-031-621 [361] Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Wróżka Grejs wróżby horoskopy porady życiowe Zamość tel.783760188 Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE Poradnie:SPRZEDAM Ortopedyczna (NFZ)

Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(gaPsychologiczna (NFZ) raże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. Okulistyczna (NFZ) 608805718

Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz Laryngologiczna wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały Neurologiczna pozostały z budowy. Tel: 609 675 000 Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med” Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miażdżycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med” NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl [307]

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miażdżycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med” toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna Odtruwanie alkoholu i Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med” Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med” ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i Świąteczna Pomoc Medyczna NZOZ „Resort-Med”


Gazeta

18

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

URODA

Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

Wolne miejsca pracy na dzień 4 lipca 2011 r. Barman Cieśla - dekarz Elektryk Fryzjer Glazurnik Główny księgowy Grafik komputerowy Kamieniarz – szlifierz Kasjer Kasjer - doradca klienta Kelner Kelner - barman Kierowca autobusu - robotnik budowlany Kierowca - konwojent Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu osobowego/

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Urlop doskonały

Każda z nas pragnie wyglądać idealnie i czuć się komfortowo w bikini, dlatego warto przygotować skórę oraz sylwetkę do wakacyjnego wyjazdu. Aby otrzymać upragniony efekt, przygotowania do lata powinno się rozpocząć z dłuższym wyprzedzeniem. Pierwszym etapem jest oczyszczanie i eksfoliacja skóry, pamiętajmy aby zrezygnować z zabiegów, które mogłyby wywołać nadmierną wrażliwość na promienie UV. Kolejnym

Oferty pracy

amo ska

etapem jest intensywne nawilżenie. Skóra po zimie i chłodnej wiośnie zazwyczaj jest bardzo wysuszona, pozbawiona witalności i jest narażona na szkodliwe działanie promieni. Zabiegi nawilżające poprawią jej elastyczność, wzmocnią jej naturalną barierę ochronną. Po zabiegu skóra będzie odświeżona i delikatna w dotyku. Polecam zabiegi oparte na algach- dzięki ich składnikom takim jak: sole mineralne, witaminy, cukry, woda

dostawca Kierownik apteki Kierownik robót drogowych Kierownik sklepu Kierownik warsztatu mechanicznego Kucharz Kucharz - pizzer Lakiernik wyrobów drzewnych Magazynier Magazynier - akwizytor Majster robót drogowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik samochodów osobowych Montażysta okien i drzwi Montażysta - operator Montażysta płyt gipsowych Murarz Murarz - tynkarz Nauczyciel farmacji Operator dźwigu kołowego Piekarz Pizzer Pracownik biurowy

morska, skóra odzyskuje odpowiedni poziom nawilżenia i elastyczność, a zmarszczki stają się płytsze i mniej widoczne. Pamiętajmy, że odpowiednie nawilżenie i ochrona skóry to piękna i zdrowa opalenizna, którą zatrzymamy jeszcze długo po wakacjach. Kolejnym problemem, którego warto pozbyć się przed urlopem, to zwiotczenie i brak jędrności skóry. W salonach mamy szeroki wybór zabiegów

Pracownik biurowy - telemarketer Pracownik do produkcji okien z PCV Pracownik fizyczny - traktorzysta Pracownik hali - sprzedawca Pracownik ochrony Pracownik placowy Pracownik stolarni Przedstawiciel handlowy Robotnik gospodarczy Robotnik mostowy Samodzielny księgowy Sekretarka Serwisant AGD Spawacz metodą TIG Specjalista do spraw kadr Spedytor Sprzątaczka Sprzedawca Sprzedawca części do samochodów ciężarowych Sprzedawca w branży spożywczej Szwaczka Ślusarz Tapicer meblowy Telemarketer

ujędrniających- ekstrakt z korzenia żeń-szenia, kwas hialuronowy oraz witamina A i E to tylko niektóre z aktywnych składników wspomagających walkę o jędrną i gładką skórę. Składniki te pozwalają na natychmiastową poprawę stanu skóry oraz jej odżywienie. Na koniec elegancki manicure i pedicure pozwolą nam poczuć się w pełni wypielęgnowaną i zadbaną na wymarzonym urlopie.

Wykładowca na kursach Zastępca Dyrektora ds. Handlowych Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informatyk – MALTA Mechanik samochodowy – NIEMCY Kucharz – NIEMCY Pielęgniarka – WŁOCHY Osoba do badań terenow ych – IRLANDIA/POLSKA Pracownik produkcyjny - HOLANDIA Dekarze – NIEMCY Szklarz – HISZPANIA Technik instalacji wind – CYPR Technik naprawy wind – CYPR Pracownik restauracji – NIEMCY Kucharz/kucharka – NIEMCY Kucharz lub młodszy kucharz - NIEMCY Kierownik restauracji – NIEMCY Tajemniczy klient – POLSKA Pomoc kuchenna – NIEMCY Mechanik silników łodzi motorowych – NORWEGIA

Rzeźnik, wykrawacz, trybowacz – WIELKA BRYTANIA Opiekunka osób starszych - NIEMCY Szwaczka – SŁOWACJA Fryzjer – NORWEGIA Pielęgniarka – WIELKA BRYTANIA Ser w i sa nt prog ra m i sta PL C - CZECHY Tester gier video - HISZPANIA Kelner – NIEMCY Dyspozytor – WŁOCHY Pracownik branży metalowej – blacharz – FINLANDIA P i e lę g n i a r z / pi e lę g n i a rk a – NORWEGIA Pracow nik superma rketu - HOLANDIA http://www.pupzamosc.samorzady. pl/Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 , pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawła II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Dowcipy Horoskop

Konkurs!

Wakacje z McDonald’s

Kasia lat 5 z Zamościa Rozpoczynamy konkurs letni. Zapraszamy do wysyłania rysunków o tematyce lato/wakacje. Wykonanie pozostawiamy Waszej pomysłowości. W imieniu McDonald’s życzymy dobrej zabawy! Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek (Happy Meal). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy.

Spotyka się dwóch przyjaciół. Jeden z nich jest od niedawna żonaty. – Dlaczego nie chodzisz już na ryby? – Żona mi nie pozwala. – Spróbuj zrobić tak jak ja. W piątek przygotowuję sobie sprzęt wędkarski i chowam go w piwnicy. W sobotę rano kiedy wstaję z łóżka, odkrywam kołdrę i patrzę na cielsko mojej żony, i mówię: – I to ma być moja żona? Taki hipopotam? Wtedy zaczyna się awantura, ona wygania mnie z domu, a ja zabieram sprzęt z piwnicy i idę nad rzekę. Wieczorem wracam do domu z rybami, żona jest zadowolona i godzimy się do następnej soboty... Spróbuj tej metody! Świeżo upieczony małżonek przygotował wszystko za radą przyjaciela. Wstaje rano w sobotę, odkrywa kołdrę pod którą śpi naga małżonka i mówi: – A do diabła z rybami! Wchodzi facet do warzywniaka i mówi: – Poproszę kilogram robaczywych jabłek. – A po co panu robaczywe? – Idę jutro na ryby i nie chce mi się kopać w ogródku.

Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Edytę Dobosz. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

– Czemu łowisz ryby na ser, a nie na robaki? – pyta Franek Kowalskiego. – Bo jak ryba weźmie, mam na kolację rybę, a jak nie weźmie, to mam ser. Żona wędkarza mówi do męża: – Nie sądzisz kochanie, że najbliższy weekend powinniśmy jakoś przyjemnie spędzić? – Dobrze – odpowiada wędkarz – W takim razie ja pojadę na ryby, a ty wybierz się z dziećmi do swojej mamy. Do sklepu rybnego przychodzi wędkarz. – Niech mi pan rzuci dwa spore karpie. Sprzedawca kładzie karpie na wadze. – Przecież mówiłem, żeby pan mi je rzucił! Wtedy bez okłamywania, będę mógł się pochwalić, że je złapałem!

SUPER NAGRODA CZEKA Odkurzacze za szarady Co kwartał losujemy dodatkową nagrodę W losowaniu wezmą udział osoby, które wysyłały SMS-y z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki

Nowoczesny odkurzacz osobiście wręczy dyrektor oddziału Hit-Sat w Zamościu REKLAMA

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Robert Marchwiany, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

19

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Mechaniczna 12 NAKŁAD: 2000 szt., cena 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak

również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

Baran 21.03.-19.04. Tydzień będzie spokojny. W pracy zbierzesz owoce wytężonej pracy. Twoje kwalifikacje docenią współpracownicy i szef, ale nie zadzieraj nosa. Pojawi się również propozycja zmiany pracy – decyduj się bez zastanowienia. W sobotę czeka Cię miłe spotkanie.

Byk 20.04.-20.05. Tydzień przywitasz w dobrej formie. Pozytywnie wpłynie to na Twoją pracę i relacje rodzinne. Jeśli pojawią się kłopoty, postaraj się je obejść z uśmiechem do świata. W poniedziałek nieoczekiwana wiadomość zmieni życie Twojej rodziny. Czeka Cię też sporo wydatków. Bliźnięta 21.05.-21.06. Tydzień zapowiada się stresująco. Musisz liczyć wydatki, w portfelu coraz mniej. Musisz zacisnąć pasa. Jakoś sobie ze wszystkim poradzisz, pomoże Ci rodzina. W pracy nowe obowiązki, co negatywnie odbije się na Twoim zdrowiu. Na horyzoncie nowa znajomość. Rak 22.06.-22.07. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki, wzbogacisz swoje konto o pokaźną sumkę. Ale nie zaniedbuj pracy, która da Ci jeszcze wiele satysfakcji i pieniędzy. Tydzień będzie doskonały do udzielania się towarzysko. Postaraj się nie wchodzić w konflikty rodzinne. Lew 23.07.-22.08. Tydzień zapowiada się emocjonująco, poznasz kogoś interesującego. Niestety praca zejdzie na drugi plan, co odbiję się na Twoich finansach. Postaraj się nie zapominać o obowiązkach. W życiu rodzinnym wszystko dobrze, ale uważaj na tzw. ‚’dobre rady’’, które nie zawsze Ci służą. Panna 23.08.-22.09. Musisz uważać na niespodzianki losu, wiele może się zmienić. Bądź na wszystko psychicznie przygotowany. Niewielkie kłopoty w domu. Dobrze Ci zrobi spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi: zaplanuj kilka spotkań. W finansach będzie dobrze, ze zdrowiem nieco gorzej. Waga 23.09.-22.10. Zaczyna się doskonały okres dla Ciebie. Możesz dokonać wielu zmian w swoim życiu. Poszukaj lepszej pracy lub poproś szefa o podwyżkę. W życiu rodzinnym również niespodzianka. Wszystko razem doda Ci nowych sił do działania. Nie załamuj się jeszcze stanem portfela. Skorpion 23.10.-21.11. Nadchodzi dobry tydzień. Zaczniesz realizować plany zawodowe, nawet te najbardziej ambitne. Potrzebna będzie cierpliwość i obowiązkowość, ale z tym jakoś sobie poradzisz. Niestety w życiu osobistym niepewna sytuacja. Musisz jakoś zażegnać konflikty. Strzelec 22.11.-21.12. Czekają Cię dni pełne wyzwań. Pod koniec tygodnia Twoje samopoczucie się pogorszy. Trochę nieporozumień czeka Cię w czwartek. Pomyśl o kilkudniowym wyjeździe, może z ukochaną osobą. Dobrze Ci to zrobi. Nie martw się o finanse, tu gwiazdy wróża dostatek. Koziorożec 22.12.-19.01. Tydzień będzie monotonny i spokojny. Wykorzystaj ten okres na załatwienie zaległych spraw zawodowych i rodzinnych. Dobrze jeśli uporządkujesz również osobiste. Wystrzegaj się nowych znajomości: nie wyjdą Ci na dobre. Skup się na swoim zdrowiu, zrób badania profilaktyczne. Wodnik 20.01.-18.02. W tym tygodniu dobra atmosfera w pracy, w domu drobne kłopoty. Twoje zawodowe marzenia jeszcze niestety nie będą mogły się spełnić. Musisz nad tym popracować, choć życie zrobi Ci niespodziankę. Nie rozleniwiaj się jednak, bo Twoje działania będą potrzebne. Ryby 19.02.-20.03. Przed Tobą kolejne problemy zawodowe. Ktoś okaże Ci wsparcie, tak, że zdziwisz się, że znajomi mogą być bezinteresowni. Życie rodzinne nabierze tempa. Mogą wystąpić małe konflikty z bliską osobą, rozmowa będzie konieczna. Na szczęście wszystko zakończy się pozytywnie.


Gazeta

20

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

OGŁOSZENIE

Przegląd Nowego Kina Francuskiego Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu Jeśli kino jest zwierciadłem społeczeństwa, trudno oddać jego wierne odbicie w dziesięciu filmach. My postawiliśmy na różnorodność tematów, epok i rodzajów, aby pokazać, że twórcy filmowi zadają sobie wiele pytań w stosunku do świata. W naszych filmach jest miejsce zarówno na humor, jak i na dramaty, marzenia i historie, które wydarzyły się naprawdę. Wybierając je kierowaliśmy się nie tylko przyjemnością, jaką mieliśmy z ich oglądania, ale też wymogami estetycznymi i naszym osobistym zaangażowaniem. Miłego festiwalu! Brigitte Bouvier, attache kulturalna, Ambasada Francji w Polsce

Program:

09.07.2011 sobota 19:00 „OCEANY” reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Framcja 2009, 103 min. wstęp tylko na zaproszenia 10.07.2011 niedziela 19:00 „RAZEM TO ZBYT WIELE” reż. LeaFazer, Framcja 2009, 96 min 11.07.2011 poniedziałek 19:00 „MECZET” reż. Rabah Ameur Zameiche, Francja 2008, 93 min 12.07.2011 wtorek 19:00 „WOLNOŚĆ” reż. Tony Gatlif, Francja 2008, 111min 13.07.2011 środa 19:00 „TRUCIZNA” reż. Katell Quillevere, Francja 2010, 92 min 14.07.2011 czwartek 19:00 „DZIEWCZYNA Z POCIĄGU” reż. Andre Techine, Francja 2008, 105 min Dalkia uczestniczy w życiu społeczności lokalnych miast. Dlatego angażujemy się w liczne projekty związane z kulturą, m.in. Przegląd Nowego Kina Francuskiego. Kino, podobnie jak i usługi energetyczne Delii, są nieodzowną częścią miejskiego życia. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci i wszyscy amatorzy filmu docenią tę inicjatywę. Życzymy, aby Przegląd na stałe wpisał się w program imprez kulturalnych wielu miast! Anna Gnoińska, Dyrektor ds. Komunikacji Dalkii Polska

Zwierzyniec

Kąpielisko otwarte Pod koniec czerwca ruszyło kąpielisko w Zwierzyńcu. Nad bezpieczeństwem zwierzynieckich pływaków czuwać będą ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zamościa. Z najdujące się na teren ie Roztoczańskiego Parku Narodowego kąpielisko przy Stawach Echo jest uznawane za jedno z najpiękniej położonych na całym Roztoczu. Zbiornik jest niezbyt głęboki i zasilany przez leśny strumień „Świerszcz”, co powoduje, że woda w tym akwenie jest czysta i ciepła. Przy piaszczystej plaży znajduje się platforma widokowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a nad stawami, od strony tak zwanej „Rybakówki”, wieża, z której również można podziwiać

okolice. W imieniu gminy kąpielisko prowadzi Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Organizatorzy zapewniają, że

niedługo przy akwenie otwarty zostanie także punkt gastronomiczny. rael

Józefów Plener malarsko-rzeźbiarski

Józefów pędzlem i dłutem W Józefowie goszczą uczestnicy pleneru malarsko-rzeźbiarskiego. Przez najbliższe prawie dwa tygodnie będą oni utrwalać w kamieniu i na płótnie najciekawsze miejsca Józefowa i okolic. A r t yści są przedstaw iciela m i Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Grupa składa się z 18 osób - 9 malarzy i 9 rzeźbiarzy, którzy swoje prace będą

CV - Jerzy Tyburski

Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy zamojskiego WOPR

wykonywać pod kierunkiem opiekunów: dr Krzysztofa Bartnika i dr Wojciecha Mendzelewskiego. W parku miejskim, gdzie swoje dzieła będą wykonywać rzeźbiarze, stanęły już trzy kamienie o wysokości i szerokości 2 metrów. Tematyka prac nie jest konkretnie okreslona, jednak jak zapewniają młodzi artyści, będzie ona związana z krajobrazem Józefowa i jego najpiekniejszymi zakątkami. Trzy rzeźby wykonane podczas pleneru pozostaną w miejscowym parku. Natomiast

każdy z malarzy wykona po kilka prac, z których jedną zostawi do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. Tegoroczny plener malarsko-rzeźbiarski w Józefowie potrwa do 10 lipca. Jego efekty będzie można poznać, oglądając wystawę poplenerową, która zostanie otwarta na zakończenie obozu w  józefowskim MOK-u. Organizatorami obozu są: Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie oraz Wydział Artystyczny UMCS. rael

Zamość Hetman Zamość

W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Jerzego Tyburskiego - dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej.

Likwidator w drodze 30 czerwca w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku odbyła się kolejna rozprawa w sprawie powołania likwidatora dla Klubu Sportowego Hetman Zamość. Jerzy Tyburski

Imię i nazwisko: Jerzy Tyburski Miejsce urodzenia: Lubaczów Stan cywilny i rodzinny: żona - Elżbieta, córki - Karolina i Aleksandra, Zawód, wykształcenie: artysta-malarz, historyk sztuki, Pierwsza praca: zbieracz truskawek, listonosz Na obecnym stanowisku od… 2002 roku. Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… spotkanie z nową artystyczną osobowością, Gdybym nie był działaczem kultury, byłbym zapewne… sławnym piłkarzem, Hobby: wędkowanie, Największy życiowy sukces i porażka: sukces - moja rodzina, z porażek wyciągam wnioski, Największe marzenie: poproszę o następne pytanie Najprzyjemniejszy moment dnia: poranna wdzięczność Bogu za dar istnienia, Ulubiona potrawa: truskawki na różne sposoby, Ulubiony napój bezalkoholowy: kompot z suszonych owoców, Alkohol: w niewielkich ilościach, Nałogi lub „nałogi”: obsesyjne malowanie obrazów, Za 10 lat będę… pożyjemy... Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… każda chwilka odosobnienia... Brakuje mi w Zamościu… dostępu do Morza Śródziemnego.

Z byłych piłkarskich działaczy na sali rozpraw stawili się Tadeusz Surmacz i Zbigniew Pająk. Wnioskodawcę, czyli Prezydenta Miasta Zamość - Marcina

Zamoyskiego, reprezentował natomiast pełnomocnik - Michał Kowalik. W czasie rozprawy propozycję objęcia funkcji likwidatora otrzymał Zbigniew Pająk, który jednak nie zgodził się na objęcie tego stanowiska. - Nie chcę być likwidatorem klubu, w którym pracowałem wiele lat jako zawodnik, trener, czy dyrektor sportowy. Wciąż uważam, że klub jeszcze można uratować, a  likwidator wcale nie musi klubu zlikwidować. Jeśli uda

mu się odzyskać pieniądze za boiska, to jest szansa, że klub będzie istniał nadal. Szkoda, że w swoim czasie to nie mnie Miasto zaproponowało funkcję kuratora, bo wówczas na pewno doprowadziłbym do realizacji uchwały i odpowiedniego wykorzystania 500 tysięcy złotych z tytułu rekompensaty za wybudowanie kompleksu boisk za Rotundą. A to dawałoby już nadzieję na spłatę przynajmniej części zobowiązań i złożenie wniosku o dofinansowanie na sport kwalifikowany - skomentował sytuację Zbigniew Pająk. Kolejna rozprawa w sprawie powołania likwidatora Klubu Sportowego Hetman Zamość zaplanowana została na 14 lipca. tom

Zamość Trenerzy kontra kibice

Liga Typerów dla ks. Winogrodzkiego! Ksiądz Tomasz Winogrodzki zwyciężył w Lidze Typerów Gazety Zamojskiej! O tym, jak zacięta była rywalizacja, niech świadczy fakt, że triumfator wyprzedził drugiego w tabeli Wojciecha Rycaka zaledwie o jeden punkt. Na najniższym stopniu podium stanął kolejny spośród trenerów - Marek Pogódź. - Zdaję sobie sprawę, że była to tylko zabawa, ale nie ukrywam, że czasami poświęciłem ładnych kilka minut na analizę wyników konkretnej drużyny. Jak się okazało, było

warto. Tym bardziej, że za przeciwników miałem kolegów, którzy na futbolu znają się świetnie - podsumował swoje zwycięstwo ksiądz Tomasz Winogrodzki. W ”meczu” trenerzy - kibice lepsi okazali się szkoleniowcy, którzy zwyciężyli 809:756 (87:89 w XIV/ XV kolejce). 1. ks T. Winogrodzki 153 (+18) 2. Wojciech Rycak 152 (+15) 3. Marek Pogódź 146 (+13) 4. Waldemar Brzyski 145 (+20) 5. Mateusz Florek 142 (+16)

6. Piotr Welcz 136 (+14) 7. Dariusz Kmiecik 132 (+ 16) 8. Zbig n iew Pają k 129 (+11) Wojciech Kondrat 129 (+16) 10. Paweł Wróbel 126 (+16) 11. Robert Marchwiany 125 (+9) 12. Piotr Łaszkiewicz 124 (+12) Redakcja sportowa GZ serdecznie dziękuje wszystkim uczniom za udział w Lidze Typerów. Kolejna odsłona zabawy - w nieco zmienionej formule - ruszy wraz z inauguracją rundy jesiennej. tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamiast błyskawic i gromów... „A którzy czekali błyskawic i  gromów, są zawiedzeni”. Jak ulał tych kilka Miłoszowych słów pasuje do tego, co miało się wydarzyć w  sobotnią chłodną noc na... stadionie piłkarskim w  Hamburgu. Starcie Władimira Kliczki z  Davidem Hayem zapowiadało się bowiem jako mordobicie w  najlepszym tego słowa znaczeniu... Ale po kolei. Kiedy spoglądałem w  dwie pary oczu skrzyżowane w ringu, zanim miały uczynić to rękawice ich posiadaczy,

przeszło mi przez myśl, że Ukrainiec ze względu na swoją monumentalność mógłby śmiało mieć tego wieczora na imię Goliat. Przy nerwowo drepczącym Angliku dane personalne pozostawiłbym niezmienione, nie wierząc jednak w finał historii podobny do tego biblijnego. Czekałem więc niecierpliwie na pierwszy gong, a  wraz z  nim na solidną dawkę mniej i  bardziej wyrafinowanych uderzeń. Na prawdziwą bokserską burzę. Na gromy i błyskawice. Zamiast tego

przez 12 rund gdzieniegdzie coś łupnęło, od czasu do czasu pojedynczo wystrzeliło i to niestety wszystko. Można się oczywiście pasjonować kunsztownością uników i balansów, ale czy akurat na to czeka się w  starciu gigantów? Jeżeli dopisać do tego kilka zaserwowanych przez Haye’a ciosów typu „weselniak”, których nie powstydziłby się żaden amator podzamojskich remiz, to widowiskowość pojedynku trzeba ocenić jako co najwyżej średnią. Kliczko oczywiście zasłużył na

21

FELIETOM zwycięstwo, ale w moich oczach zwyczajnie na tej walce stracił. Wiem, że nie jest ringowym szaleńcem, który ściga swoje ofiary, ale wymagałem od niego więcej. Szczególnie w wymiarze odwagi i  częstotliwości korzystania z  zabójczej prawej. Bo przecież przydomku „Stalowy Młot” nie otrzymał za to, że obstukiwał koła od wagonów! Sobotni pojedynek, mimo generalnego zawodu z „poziomu artystycznego”, powinien stanowić jednak dla nas sporą

wartość odkrywczą. Na myśli mam mianowicie to, co za chwil parę w starciu ze starszym z  braci będzie czekało Tomasza Adamka. Wierzę, że ten ambitny chłopczysko nie zadowoli się li tylko porażką na punkty i  spróbuje w przeciwieństwie do Haye'a zawalczyć o  coś więcej. Ale przede wszystkim musi wymyślić sposób na Ukraińca, bo różnica w  zasięgu ramion obydwu pozostanie 10 września dokładnie taka sama, jak wygląda dzisiaj.

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Dębica MP w pływaniu

Michał Brzuś jak torpeda!

Rzadko spotykanego wyczynu dokonał zawodnik Orki Zamość - Michał Brzuś. Podopieczny Zbigniewa Lewickiego wraca bowiem z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Pływaniu do lat 14 z 5 złotymi medalami! Na zawodach rozegranych w dniach 1-3 lipca w Dębicy (długi basen) reprezentant Orki ustanowił na dodatek rekord Polski na 50 metrów stylem motylkowym, osiągając czas 25, 88 s. Trzy kolejne złote krążki, zawodnik pochodzący z Bodaczowa zdobył wygrywając wyścigi na 50 metrów stylem dowolnym (25, 15 s), 100 metrów „motylkiem” (59, 27 s) i 50 metrów stylem grzbietowym (28, 33 s). Ostatni medal Michał wywalczył wraz z kolegami klubowymi - Igorem Radwańskim, Hubertem Adamczykiem i Tomaszem Nowakiem w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym (4:21, 80). Pływacy Orki dopłynęli co prawda do mety na drugim miejscu, ale Piętnastka Aqua Bydgoszcz została zdyskwalifikowana za niewłaściwą kolejność

startujących pływaków. Tym samym zamojskiej sztafecie los w pewien sposób powetował pecha, gdyż wcześniejsze starty w Mistrzostwach Polski kończyła ona na czwartym miejscu, będąc ułamek sekundy od medalu. - Co tu dużo mówić, Michał popłynął po prostu rewelacyjnie i jak najbardziej zasłużenie został najlepszym pływakiem Mistrzostw Polski. Pobił rekord kraju w „motylku”, schodząc poniżej 26 sekund, a gdyby przerwa między jego startami była dłuższa niż 15 minut, rozprawiłby się również z rekordem w stylu grzbietowym, do którego zabrakło mu 0, 02 s. Po prostu kiedy się na niego patrzyło, to bardziej przypominał torpedę niż pływaka! W kraulu przed startem wcale nie był faworytem, a również nie pozostawił złudzeń kto powinien wygrać! Słowa pochwały należą się też pozostałym chłopakom, którzy w wyścigach indywidualnych awansowali do finałów B, natomiast w sztafecie zdobyli złoto. Warto zapamiętać, że to pierwszy medal Mistrzostw Polski w sztafecie dla naszego klubu. I od razu ten najcenniejszy - z nieukrywaną radością

Michał Brzuś gotowy do startu skomentował występy swoich podopiecznych trener Zbigniew Lewicki. W Mistrzostwach Polski w Dębicy

wzięło udział 418 zawodników ze 111 klubów. Za niespełna dwa tygodnie (1517.07) 15-latkowie powalczą o medale

w Oświęcimiu, a ich o rok starsi koledzy - w Ostrowcu Świętokrzyskim. tom

Grudziądz Piłkarska Kadra Czeka

Skończyły na ósmym Od 24 do 30 czerwca w Grudziądzu rozgrywano 11. Ogólnopolski Finał Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. Najlepsza okazała się drużyna UKS Sparta Daleszyce, natomiast drużyna ze Starego Zamościa zajęła 8. miejsce. W meczach grupowych zawodniczki Pawła Lewandowskiego pokonały ZS w Regnowie (województwo łódzkie) 2:1 i przegrały z Golem Częstochowa 2:3, co wystarczyło jednak, aby z drugiego miejsca awansować do ćwierćfinału. W walce o najlepszą czwórkę na drodze gimnazjalistek ze Starego Zamościa stanęła skutecznie Victoria Gaj (małopolskie), zwyciężając najlepszą drużynę Lubelszczyzny 2:1. - To był bardzo wyrównany turniej. Większość meczów w fazie pucharowej kończyła się bądź

różnicą jednej bramki, bądź rzutami karnymi. Zabrakło nam odrobiny spokoju w grze, bo i w meczu z Golem, i z Victorią dziewczyny prowadziły, a musiały schodzić po ostatnim gwizdku pokonane podsumował Finał trener Paweł Lewandowski. - 8. miejsce w kraju nie jest najgorsze, ale nie ukrywam, że liczyłyśmy na więcej - dodaje Adriana Wiatrzyk, najlepszy strzelec drużyny ze Starego Zamościa. Gimnazjum w Starym Zamościu: Aleksandra Korona, Iza Sołtys, Patrycja Smyk, Katarzyna Hałas, Magda Kapłon, Diana Duda, Karolina Bencal, Klaudia Boba, Natalia Budzy ńska, Pat rycja Denis, Katarzyna Kieryło, Joanna Krakowiak, Mariola Mazurek, Greta Repeć, Adriana Wiatrzyk, Patrycja Sienkiewicz; Trener: Paweł Lewandowski tom

Gimnazjalistki ze Starego Zamościa w całej piłkarskiej krasie


Gazeta

22

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Piłka nożna

Komu służyła wiosna? Za nami runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2010/2011. Niemal wszystkie rozstrzygnięcia są już znane. Do wyjaśnienia pozostała jeszcze kwestia wolnego miejsca w IV lidze, ponieważ Ogniwo Wierzbica, mimo awansu na boisku, ze względów finansowych zrezygnowało z gry w tej klasie rozgrywkowej. Po 10 lipca okaże się natomiast, czy utrzyma się Echo Zawada i jaki będzie ostateczny skład zamojskiej klasy A. A jak wiosną radziły sobie drużyny z powiatu zamojskiego? Oto tabele, które ilustrują dokonania klubów tylko w rundzie rewanżowej. IV liga, grupa lubelska: Roztocze wiosną zagrało lepiej niż dobrze, odnosząc 9 zwycięstw, trzykrotnie remisując i doznając 3 porażek. Drużyna ze Szczebrzeszyna straciła najmniej bramek (8) spośród wszystkich ekip. Pamiętać jednak należy, że wszystkie spotkania rozgrywała u siebie. Zamojska klasa okręgowa: Bezapelacyjnie najlepszą drużyną wiosny była, grająca wszystkie mecze przed własną publicznością, Omega, która straciła punkty jedynie z Kryształem Werbkowice (1:1). Bardzo dobrą rundę miała również Ostoja Skierbieszów. W tabeli awansowała aż o 6 oczek i być może otworzy się przed nią szansa na występy w IV lidze. Zadowoleni z dokonań w rundzie wiosennej powinni być również piłkarze Sparty Łabunie, którzy przeskoczyli w tabeli aż siedem innych ekip i nie musieli drżeć o ligowy byt. W drugą stronę wiosną zmierzało natomiast Echo. Ledwie 8 zdobytych punków sprawiło, że piłkarze i sympatycy klubu muszą liczyć na nieprzystąpienie

Olimpia Miączyn - beniaminek zamojskiej klasy okręgowej 1. Olimpia Miączyn

11

29

46-9

1. AMSPN Hetman Zamość

16

46

114-10

1. Lewart Lubartów

15

33

28-10

1. Omega Stary Zamość

15

43

59-9

2. Huragan Hrubieszów

11

27

40-15

2. Aleksandria Aleksandrów

16

34

29-24

2. Stal Kraśnik

15

32

32-14

2. Ostoja Skierbieszów

15

34

32-14

54-9

3. Grom Różaniec

15

32

37-20

3. Płomień Spartan Nieledew

11

24

31-21

4. Pogoń 96 Łaszczówka

11

22

26-22

5. Szumy Susiec

11

17

26-13

6. Orkan Bełżec

11

16

30-26

7. Granica Lubycza Królewska

11

14

21-11

8. Andoria Mircze

11

14

9. Ruch Machnów Nowy

11

10. Zryw Ulhówek

11

3. Piast Babice

16

29

41-24

3. Orlęta Radzyń Podl.

15

32

4. Włókniarz Frampol

16

29

48-24

4. Lublinianka Lublin

15

30

31-14

4. Igros Krasnobród

15

29

49-26

5. Tarpan Korchów

16

27

20-36

5. Roztocze Szczebrzeszyn

15

30

28-8

5. Unia Hrubieszów

15

27

33-19

6. Sokół Zwierzyniec

15

24

17-22

6. Orlęta Łuków

15

29

30-14

6. Korona Łaszczów

15

26

30-27

7. Orzeł Tereszpol

16

19

19-22

7. Włodawianka

15

27

22-17

7. Tur Turobin 15

15

26

23-18

8. Delta Nielisz

15

19

17-35

8. Sparta Rejowiec Fabr.

15

22

21-16

8. Sparta Łabunie

15

24

20-20

16-18

9. Orion Dereźnia

16

18

28-36

9. Wieniawa Lublin

15

20

20-12

9. Kryształ Werbkowice

15

23

19-14

9

14-33

10. Albatros Biszcza

15

18

26-29

10. Huczwa Tyszowce

15

20

26-33

10. Sparta Wożuczyn

15

18

18-23

9

24-47

11. Metalowiec Goraj

16

14

15-19

11. Relax Księżpol

15

16

24-35

12. Victoria Łukowa/ Chmielek

15

15

27-26

13. Olimpiakos Tarnogród

15

11

15-43

14. Echo Zawada

15

8

12-35

15. Cosmos Józefów

15

5

15-48

16. Tanew Majdan Stary

15

2

6-42

14-35

11. Janowianka

15

19

11. Metanoja Lipsko

11

5

11-52

12. Olender II Sól

15

8

16-51

12. BKS Unia Bełżyce

15

17

17-21

12. Orzeł Cześniki

11

5

20-38

13. Nord 98 Wysokie

16

4

18-59

13. Start Krasnystaw

15

14

18-29

14. Orion Niedrzwica D.

15

9

7-28

15. Dwernicki Stoczek Łuk.

15

4

5-65

16. Huragan Międzyrzec P.

15

0

0-45

do rozgrywek Olendra Sól. Solidnie w rundzie wiosennej grała ostatnia z  naszych drużyn - Igros. Beniaminek z Krasnobrodu uzbierał 29 punktów i tylko zwycięstwa w ostatnim meczu rundy zabrakło mu do wylądowania za plecami Omegi.

Zamojska klasa A, gr. I Runda wiosenna toczyła się zgodnie z planem, czyli pod zdecydowane dyktando AMSPN Hetman Zamość. Podopieczni Roberta Wieczerzaka zremisowali tylko w Aleksandrowie, aplikując średnio rywalom ponad 7 bramek na mecz.

Zamojska klasa A, gr. II Najlepsi wiosną okazali się piłkarze Piotra Welcza, dzięki czemu po raz pierwszy w historii klubu awansowali do klasy okręgowej. Płomień zagrał

w rundzie rewanżowej nieco słabiej, ale wystarczyło mu to, aby również cieszyć się z powrotu na boiska okręgówki. tom

Zamość Piłka nożna

Juniorzy młodsi AMSPN Hetman Zamość docenieni Dr ugie m iejsce zawod n i ków Autonomicznej Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej „Hetman” Zamość w I Lidze Wojewódzkiej Juniorów Młodszych zostało docenione przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. W czasie uroczystego podsumowania rozgrywek władze piłkarskie Lubelszczyzny nagrodziły najlepsze drużyny, ich opiekunów oraz graczy, którzy zdobyli największą liczbę punktów w głosowaniu szkoleniowców. Wcześniej trenerzy wskazywali po 3 zawodników w każdej formacji, przypisując im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Po podliczeniu wskazań wśród wybrańców szkoleniowców znalazło się dwóch juniorów młodszych AMSPN Hetman Zamość. W  gronie obrońców triumfował Arkadiusz Grzybek (17 pkt), zaś w rywalizacji bramkarzy drugie miejsce zajął Michał Smoluch (20 pkt). LZPN nagrodził

również opiekuna drużyny - Marcina Łysia. Przypomnijmy, że juniorzy młodsi AMSPN Hetman Zamość zakończyli ligowe zmagania na drugim miejscu, gromadząc w 26 meczach 60 punktów (bramki - 80:18). Lepsza okazała się tylko Bogdanka Łęczna. Kadra: Jarosław Baran (1994), Kamil Biłan (1995), Damian Burcon (1995), Mateusz Chruściel (1995), Kamil Chruściński (1994), Damian Dębicki (1994), Przemysław Dębicki (1995), Łukasz Fidler (1994), Dawid Gałan (1994), Sebastian Grula (1995), Arkadiusz Grzybek (1994), Michał Jędruszko (1994), Dominik Karaszewski (1994), Kamil Kołodziej (1994), Radosław Komisarczuk (1994), Łukasz Kornas (1995), Patryk Kowalczuk (1995), Marcin Lachowicz (1994), Michał Maciąg (1995), Damian Majcher

Juniorzy młodsi AMSPN Hetman Zamość (1995), Maciej Markowski (1994), Rafał Matyjaszczyk (1994), Bartłomiej Mechowski (1995), Bartłomiej Muda (1994), Kamil Pliżga (1994), Krystian

Popielec (1995), Daniel Samulak (1995), Kamil Skórzyński (1994), Michał Smoluch (1994), Daniel Suchowierz (1995), Michał Wardach (1995),

Mateusz Witkowski (1995); TRENER: Marcin Łyś; KIEROWNIK DRUŻYNY: Dariusz Jędruszko. tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Zamość Piłka nożna

O piłkarskich stronach www Strony klubowe, często oficjalne, od zawsze były istotnym elementem w życiu drużyn piłkarskich. Tworzenia ich często podejmują się działacze, kibice, jak również sami piłkarze (na wysokim szczeblu rozgrywek w klubach odpowiedzialni za przekaz informacji są rzecznicy prasowi). Każda drużyna w kraju, począwszy od najniższej do najwyższej klasy rozgrywkowej, może w bardzo łatwy sposób zaistnieć dzięki stronie wśród internetowej społeczności sportowej. Redaktorzy, w powiecie zamojskim najczęściej amatorzy, próbują stworzyć unikalną szatę graficzną oraz wdrożyć moduły pozwalające w prosty i intuicyjny sposób zarządzać rozgrywkami zarówno pierwszej drużyny, jak i zespołów młodzieżowych. W ten sposób zapraszają do oglądania stron

w Internecie oraz kibicowania drużynom w rozgrywkach ligowych. Od 2008 roku popularne, a nawet modne, stało się prowadzenie stron klubowych na Futbolowo.pl - polskiej platformie z serwisem internetowym umożliwiającym założenie w pełni profesjonalnej strony WWW klubu piłkarskiego. Serwis oferuje zarejestrowanym użytkownikom możliwość bezpłatnego tworzenia i prowadzenia strony internetowej klubu piłki nożnej, w oparciu o dedykowane aplikacje piłkarskie. Należą do nich m.in. darmowe szablony i wzory układów stron oraz aplikacje do umieszczania elementów foto-video. Futbolowo.pl daje możliwość prezentacji podstawowych informacji o klubie, m.in. historii, umieszczenia aktualnego składu, biografii zawodników, bieżącego terminarza rozgrywek, tabeli ligowej oraz galerii zdjęć. Futbolowo.pl to także atrakcyjne medium dla reklamodawców, którzy starają się dotrzeć do dużej, ściśle wyprofilowanej grupy użytkowników,

jakimi są fani piłki nożnej. W wojewód z t w ie lubelsk i m w latach 2009-2011 strony klubowe na Futbolowo.pl posiadały m.in. następujące kluby: Igros Krasnobród, Echo Zawada, Tur Turobin, Olimpiakos Ta r nog ród, Un ia H r ubieszów, Sparta Wożuczyn, Grom Różaniec, Victoria Łukowa-Chmielek, Tanew Majdan Stary, Relax Księżpol, Ostoja Skierbieszów, Korona Łaszczów i kilkaset innych. W ostatnim czasie rozmawiałem z administratorami kilku stron klubowych. Zapytałem ich, czy posiadają oficjalną witrynę, kto zajmuje się stroną, czy prowadzący to dziennikarze profesjonaliści czy kibice, studenci itp. Pytałem również, jakie pojawiają się stałe działy na stronie, jakie inicjatywy są podejmowane itp. Uzyskane informacje zamieszczam poniżej. - Korona Łaszczów (http://lkskorona. futbolowo.pl/) - administrator Mateusz: „Nasza strona w najbliższym czasie zostanie oficjalną stroną klubową.

Pismo podpisane przez zarząd wysłałem do futbolowo.pl. Stronę prowadzą kibice, ja jestem studentem, a kolega jest w maturalnej klasie. Można u nas znaleźć informacje o wszystkich grupach sportowych w Łaszczowie, tj: seniorzy, juniorzy, trampkarze i trampkarze młodsi oraz nasze dziewczyny, które są liderkami w rozgrywkach III ligi. Ja osobiście prowadzę ranking odwiedzin stron zamojskiej okręgówki. Jak na większości stron klubowych jest liga typerów, zapowiedzi meczów, wyniki. Na szczególną uwagę zasługują również dobrze znane chyba wszystkim kibicom felietony Pana Jamcito”. - Echo Zawada (http://glksechozawada.futbolowo.pl/) - administrator Piotr Bargieł: „Stroną zajmuję się wraz z Robertem Głąbem. Obaj jesteśmy zawodnikami grającymi w klubie i prowadzimy stronę seniorską. Status strony na razie jest nieoficjalny, nie wiemy jeszcze, czy będziemy się starać o  prawa do strony oficjalnej klubu. Na stronie zazwyczaj ukazują

się relacje ze spotkań ligowych i ciekawostki na temat klubu. Nasz klub posiada dwie strony. Jedna z nich to właśnie ta seniorska, zaś druga jest poświęcona naszym juniorom. - LKS Grom Różaniec (http://gromrozaniec.futbolowo.pl/) - administratorzy: Mirosław Podgórski (zawodnik), Mateusz Podgórski (kibic). Zapowiedzi kolejek: Artur Brzyski (zawodnik). Na stronie zawsze w dzień meczu podawany jest wynik, skład i strzelcy bramek. Kilka dni przed spotkaniem dodawana jest zapowiedź kolejki i obsada sędziowska. Można również znaleźć wiele galerii ze spotkań obecnego sezonu, a także poprzednich. Zawsze aktualne są statystyki zawodników: bramki, asysty, kartki, minuty gry. Tomasz Pakuła Jak widać na podstawie powyższych przykładów, prowadzniem klubowym stron zajmują się zarówno grający piłkarze, jak i kibice. Tomasz Pakuła

Krasnobród Piłka nożna

Zamość Łucznictwo

Piłka błotna zawitała na Roztocze

Strzelali o Mistrzostwo LZS

W Krasnobrodzie powstała drużyna piłki nożnej błotnej - BKS Roztocze. Pomysł na stworzenie ekipy, która będzie grała w futbol błotny powstał, gdy Tomasz Pakuła - mieszkaniec Krasnobrodu, zagrał w meczu Błotnej Reprezentacji Polski vs Przyjaciele i Kibice, rozegranym w Krakowie 19 czerwca 2011 roku.

29 i 30 czerwca na obiektach zamojskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w  Łucznictwie w  kategorii juniorów, juniorów młodszych i młodzieżowców. Ogółem w zawodach wzięli udział łucznicy z  12 klubów i 6 województw. W generalnej punktacji klubowej zwyciężyła

tom

Zawada Wybory władz klubowych

Dla chcącego nic trudnego Współpracownik GZ zagrał w drużynie gości, a wynik końcowy to zwycięstwo biało-czerwonych 3:1 (3:0). Wracając pociągiem na Roztocze postanowił, że spróbuje takiej formy zabawy w Krasnobrodzie i skupi w drużynie zawodników z Roztocza (w tym panie!). Kolejnego dnia pojawili się już chętni do gry w piłkę błotną. W tej chwili drużyna liczy już 19 zawodników (14 mężczyzn i 5 kobiet). D r u ż y na pla nuje rozeg ranie ok. 10 meczów, m.in. z  Błotną Reprezentacją Polski (S.W.A.M.P. - So Who's Against Mighty Poland?), Przyjaciółmi Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego, Arsenalem Lublin, kilkoma klubami piłki nożnej i kibicami Igrosu Krasnobród. Sparingpartnerzy będą ustalani na bieżąco. Celem krasnobrodzkiej ekipy będzie zorganizowanie Mistrzostw Polski w Piłce Błotnej i oczywiście walka o zwycięstwo, turnieju

Stella Kielce (95 pkt.), przed Talentem Wrocław (60) i Agrosem Zamość (32). Indywidualnie spośród naszych zawodników zaprezentowali się: Iwona Rękas (2. - łuki klasyczne), Jakub Gucz (3. - łuki klas.), Michał Gucz (4. - łuki klas.) i  Katarzyna Kłoda (4. - łuki klasyczne).

w piłce błotnej dla mieszkańców Zamojszczyzny, waleczny pojedynek w meczu z Błotną Reprezentacją Polski oraz wyjazd drużyny na Mistrzostwa Świata 2012 - Swamp Soccer World Championships jako druga w historii drużyna reprezentującą Polskę. Gra będzie miała także wymiar rekreacyjny - sztab planuje integrować grupę m.in. poprzez ogniska, wspólne wyjazdy i zgrupowania kadry. Utworzono jeden klub, który skupia sekcję mieszaną, ale ma też ma wydzielone teamy kobiet i mężczyzn (potrzebne w przypadku zawodów z regulaminem mówiącym o płci zawodników). - Dotychczas wielokrotnie występowaliśmy w roli dwunastego zawodnika Reprezentacji Polski. Teraz chcemy wyjść na błoto i stanąć do gry! Mamy nadzieję, że wkrótce pojawi się sporo kibiców przy błotnej murawie! - piszą zawodnicy na oficjalnej stronie BKS.

BKS Roztocze skupia w większości piłkarzy z Roztocza. W kadrze są studenci z  Krasnobrodu, Krakowa, Zamościa, a nawet Gdyni. Pojawił się również nauczyciel języka polskiego. Zagra także m.in. Zbigniew Masternak - prozaik, scenarzysta filmowy i dramaturg, który ma za sobą spore doświadczenie piłkarskie, gdyż trenował w OKS Opatów, Koronie Kielce, Motorze Lublin, a obecnie, po długiej przerwie, kopie znowu - tym razem dla już A-klasowego Puławiaka Puławy. Udziału w  błotnej zabawie nie odmówił również ks. Maciej Lewandowski - Mistrz Europy Księży i Mistrz Polski Księży w halowej piłce nożnej, na co dzień piłkarz Igrosu Krasnobród. Zawodnicy pracują w tej chwili nad przygotowaniem boiska. Więcej informacji o Błotnym Klubie Sportowym na pilkablotna.futbolowo.pl. TP

Zmiany w Echu Pierwszego lipca w  siedzibie klubu z  Zawady odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zarządu. Przedstawiciele dotychczasowego kierownictwa klubu podali się do dymisji, która została przyjęta. Po długich obradach, trwających ponad trzy godziny, wybrano nowe władze w składzie: prezes - Michał Burcon wiceprezes - Paweł Kendra, skarbnik - Paweł Mazurek, sekretarz - Jan Wojtaszek, REKLAMA

członkowie za rządu - Dariusz Sowiński, Marian Waga i Wojciech Bździuch. W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Przewodniczący Wojciech Skuba (dotychczasowy prezes), członkowie - Jarosław Czerwieniec i Mirosław Garbaty. Jak zapowiadają nowo wybrane władze, w najbliższych dniach wyjaśni się, kto poprowadzi zespół w rundzie jesiennej. tom


Gazeta

24

26

Nr (104) 5 - 11 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wyślij KUPON!

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsorzy Konkursu:

0 zl ci 8 0 ro d y Nag wartoś cję, o a l i n k up o esną d e p z j s ce: A 0 zl I Mie a nowoc dzień SP tości 60 n + ty n o war ilację, o p : k up esną d e z 00 e j s ce II Mi a nowoc dni SPA artości 4 n + 3 n o w ilację, po ep e: k u z e s n ą d c i ej s c A III M a nowo zień SP zl n +1d

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480 (koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu (jeden głos - sms lub kupon „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania. - jest równy20 głosom w internecie)

Karolina Zielonka

Katarzyna Szuwara

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

Konstancja Korzeniowska

Zamość ul. Lwowska 28/40

Starostwo Powiatowe Rozmowa tygodnia

W „Łóżku” z Wiśniewskim Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Łóżko” to najnowsza publikacja Janusza Leona Wiśniewskiego, pisarza - wyjątkowego znawcy kobiet oraz intymnych relacji międzyludzkich. Rzadki to bowiem przypadek, by mężczyzna pisał pięknie i mądrze o miłości, leczeniu złamanego serca, o potrzebie wzajemnej troski i seksie.” Łóżko” jest zbiorem siedmiu opowiadań, które powstały w ciągu ostatnich pięciu lat i były już publikowane na łamach różnych czasopism czy wchodziły w skład innych publikacji. Wszystkie są poruszającymi historiami, przekazują prawdę o ludziach i nieprzewidywalnym, wcale nie bajkowym życiu, a zwłaszcza o trudnościach w relacjach i związkach między kobietą i mężczyzną. Trafność tytułu aż przytłacza swoją dosłownością: łóżko jest bowiem słowem, które organizuje sensy wszystkich opowiadań. Jego konotacja nie jest wyrafinowana: sen, miłość, seks. Tu staje się jednak symbolem wspólnoty, komunii dusz i ciał, miejsca na świecie, które pozwala poczuć się bezpiecznie. To też przestrzeń najbardziej osobista i „oswojona”, nawet rodzaj enklawy, w której można się ukryć przed ścigającym spojrzeniami światem. W tym ciekawym „świecie” usytuowana jest akcja pięciu opowieści kobiet i jednego opowiadania mężczyzny. Każde z nich jest intymne, bolesne, ale i wyzwalające. Wspólną osią jest samotność, smutek, strata... Historie dotyczą bowiem miłości nieszczęśliwej, zdradzonej, niespełnionej, przedwcześnie i tragicznie przerwanej. Tylko dwa teksty wyłamują się z tej ponurej konwencji. Opowiadanie „O kłamstwie” jest przewrotną historią o miłości do... samochodów, zaś „Sen” jest zapisem dialogu między autorem, a filozofem Leszkiem Kołakowskim na temat biologiczno - chemicznej strony snu i snów. „Łóżko” nie jest specjalnie odkrywcze, wpisuje się w kanon współczesnej literatury popularnej. Za często uderza schematyzmem w kreowaniu postaci, wtórnością w zamyśle fabularnym, stereotypowością motywów postępowania. Niestety pisarz nie dystansuje się też od poetyki kiczu. Ciągłe powtarzanie jednego wzorca opowieści wyklucza uniwersalny jej odbiór. Pozorna romantyczność zahacza czasem o absurd. Trudno również określić erotykę tych tekstów, z jednej strony aspirują w kierunku wyidealizowanej estetyki harlekinowskiej, a z drugiej porażają wręcz bezpośredniością, dosadnością językową, by nie powiedzieć czystą fizjologią. Miłośnicy prozy Janusza Wiśniewskiego odnajdą oczywiście wszechobecną psychoanalizę i jej guru Freuda oraz - charakterystyczne dla tego pisarza - doskonałe przygotowanie merytoryczne. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że Wiśniewski pisze o współczesnych nomadach. I „Łóżko” zdaje się po raz kolejny potwierdzać to stwierdzenie. Relacje bowiem między współczesną kobietą i mężczyzną odbywają się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, zaś przekaz emocji następuje np. poprzez podsyłaną muzykę. Nie ma dziś czasu na prawdziwe życie w prawdziwym świecie, choć z drugiej strony „realny” stał się związek pomiędzy ludźmi, którzy nigdy się nie spotkali, bo żyją na dwóch różnych krańcach globu. Janusz Wiśniewski jest kronikarzem tej niesamowitej rewolucji społecznej, którą wymusił na nas wszystkich współczesny, zinformatyzowany, cyfrowy świat.

Poważnych błędów urzędniczych jest coraz mniej Rozmowa z Jerzym Zawadzkim - Sekretarzem Powiatu Zamojskiego.

Robert Marchwiany: - Panie Sekretarzu, przyszedłem do Pana, aby porozmawiać o nowych przepisach dotyczących odpowiedzialności urzędników za popełnione błędy. Przyznam, że zacząłem swoje poszukiwania rozmówcy od naczelnika Urzędu Skarbowego, a także jednego z jego zastępców. Obaj odmówili mi wywiadu. Jak Pan myśli - z jakiego powodu? Jerzy Zawadzki: - No cóż, można się tylko domyślać, że z powodu dużej ilości spraw, głównie majątkowych, zastrzeżonych tajemnicą skarbową. 17 maja weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Nie dotyczy to tylko urzędników samorządowych, ale wszystkich osób, które mieszczą się w pojęciu funkcjonariusza publicznego. Są wśród nich także urzędnicy skarbowi. - A poza nimi? - Urzędnicy państwowi, którzy wydają decyzje administracyjne. Decyzje o zabarwieniu majątkowym wydawane są głównie przez właśnie funkcjonariuszy skarbowych. Może dlatego nie chcieli się wypowiadać w tej sprawie, a być może dlatego, że to jest nowy przepis, a zatem jeszcze mało znany w praktyce i oby był jak najmniej stosowany. - A czy te nowe przepisy są rzeczywiście aż tak rewolucyjne? Na czym one polegają? - Są dość rygorystyczne, a w moim pojęciu może nawet zbyt rygorystyczne. Polega to na tym, że urzędnik, który popełnił poważny błąd wydając - mówiąc ogólnie - złą decyzję, z rażącym naruszeniem prawa, może ponieść odpowiedzialność majątkową do wysokości swoich rocznych poborów. - Jakie kryteria muszą być spełnione, aby taka kara została nałożona? - Kryteria dotyczące nałożenia kary są dość wyraźnie opisane. Po pierwsze: decyzja musi być wydana z naruszeniem przepisów prawa. Ustawa wymienia 11 takich podstaw

prawnych. Przede wszystkim jednak musi być prawomocne orzeczenie sądu o tym, że danemu podmiotowi, czy osobie prawnej lub fizycznej, ma być wypłacone odszkodowanie wynikające z rażącego naruszenia prawa i zostało wypłacone. Ono musi być spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez funkcjonariusza publicznego - tak mówi ustawa. - Czy sformułowanie o rażącym naruszeniu prawa nie jest jednak trochę niejasne? - To jest pojęcie prawnicze. Wydaje mi się, że nie wchodziłyby tu w grę pomyłki oczywiste w tekście decyzji, czy jakaś drobna pomyłka w numerze, dacie, czy uzasadnieniu. Chodzi tu o naruszenie poważne, celowe i wyraźne. Przynajmniej tak mi się wydaje. - Jak w takim razie wyglądały poprzednie przepisy? - W nich obowiązywały sankcje dyscyplinarne. Gradacja kar była bardzo różna - od upomnienia i nagany do skutków finansowych także, ale nie w ramach odszkodowania. - Czy kryteria, wedle których ten błąd wykazywano, co było podstawą do nałożenia na urzędnika kary, w poprzednich przepisach wyglądały podobnie, jak w obecnych? Czy może i tutaj coś się zmieniło? - Teraz zostało określone dość wyraźnie od początku do końca, jak to ma wyglądać. Wcześniej była większa dowolność w tym zakresie. Zależało to od kierownika jednostki, który pilnuje wydawania decyzji, a nie jakichś drobniejszych spraw. Kierownik sam oceniał sprawę i nakładał karę dyscyplinarną, a obecnie jest przepis, który mówi wyraźnie, jak to ma wyglądać. - A czy często się Pan spotyka z takimi poważnymi błędami urzędników? - Rzadko. Błędy oczywiście są. Z tym, że najwięcej jest drobnych, wynikających z ludzkiej ułomności, że można czegoś zapomnieć, coś pominąć lub czegoś nie dopatrzeć. Takie jest życie. Każdy, kto coś robi, może się pomylić. Poważniejszych błędów jest coraz mniej. Przynajmniej w naszym urzędzie staramy się załatwić sprawy prawidłowo, na ile nam wiedza pozwala, sprawnie i w miarę

szybko. Tak, jak mieści się to w przepisach prawa. - A patrząc na sprawę od strony samych urzędników - musicie być nieustannie na bieżąco ze zmieniającym się prawem. W związku z tym często się zapewne również spotykacie z przepisami, które przynajmniej w pewnych sprawach nawzajem się wykluczają. Czy w takiej sytuacji obowiązują Państwa jakieś specjalne procedury? Czy urzędnik może wtedy uzyskać jakąś wiążącą opinię od swojego przełożonego? - Mamy w starostwie zespół radców prawnych, którzy pomagają nam prawidłowo odczytywać i oceniać zapisy prawa. Te osoby pracują u nas na niepełnych etatach. Przyjęliśmy zasadę, że każda podjęta przez nas decyzja musi być parafowana przez radcę prawnego, by ustrzec się pomyłek i błędów. Natomiast przepisy - zwłaszcza w ostatnim okresie - uchwalane są w tak galopującym tempie, głównie w celu dostosowania naszych przepisów do unijnych, że po prostu jest fizycznie niemożliwe, żeby ktoś znał wszystkie przepisy. Nawet radcy prawni. Oczywiście specjalizują się oni w różnych działach prawa. Nas interesuje głównie prawo administracyjne, ale nie tylko, bo także prawo gospodarcze. Natomiast zbyt dużo jest tych zmian. Sejm się z nimi nie wyrabia. Kiedyś liczba uchwalanych ustaw mieściła się w 30-40 Dzienników Ustaw rocznie. Teraz przekracza nawet 200 i zwiększa się w tempie dość szybkim. - Pan to szybkie tempo obserwuje w ostatnich latach? - Odkąd pracuję w administracji, tak zawsze było to tempo wzrastające. Były oczywiście momenty, w których się stare przepisy wycofywało z użycia i oby tak było dalej, bo gdy nowe prawo przychodzi w miejsce starego, to wtedy łatwiej je opanować. Niemniej, jak mówię, według mnie zbyt dużo jest tych przepisów. Nie każdą dziedzinę i nie każdy szczegół życia gospodarczego, czy publicznego musi regulować akurat ustawa, rozporządzenie Rady Ministrów czy zarządzenie ministra. Rządzącym wydaje się zaś, że na każdy szczegół musimy mieć przepis.

Jerzy Zawadzki - Na sam koniec następująca kwestia: wyobraźmy sobie młodego człowieka, który dopiero startuje do kariery zawodowej. Czy poleciłby mu Pan pracę urzędnika? - To zależy od osobistych zamiłowań. Są tacy, co lubią pracę w biurze. Przyciąga ich samo biuro, wygląd urzędnika, czy może władza, chociaż władza tutaj jest mizerna. Satysfakcja z pracy urzędniczej też jest nie za duża. Wydaje mi się, że jednak gospodarka wiedzie prym i tutaj satysfakcja mogłaby być większa. Urzędnicy są jednak zawsze pod lupą społeczności. Coraz bardziej musi to być publicznie widziane i kontrolowane. Administracja oczywiście potrzebuje młodych i zdolnych ludzi, ale powinny za tym iść większe gratyfikacje. Na pewno nam zależy, żeby urzędnicy byli dobrzy, sprawni w działaniu, znający przede wszystkim prawo i realia życia. To jest podstawa do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, wydawania zaświadczeń dla mieszkańców. Nam zależy, żeby byli to dobrzy ludzie, a nie jakiś tam drugi, czy trzeci sort. Musi jednak za tym iść coś, co przyciągałoby takie osoby. Gospodarka zaś rządzi się swoimi prawami. Tam można osiągnąć wiele i szybko. U nas wszystko to dzieje się powoli i systematycznie, co wymaga na pewno dużego wysiłku i pracy. - Z czego zatem Pan czerpie najwięcej satysfakcji w swojej pracy? - Tu nie ma co liczyć na wielką satysfakcję. Ja się cieszę, jak ktoś podziękuje, że mu się sprawę szybko załatwiło. To jest dla mnie chyba najlepsza nagroda. - Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. - Również bardzo dziękuję. rmar

Gazeta Zamojska  

Nr 26 (104)

Advertisement