Page 1

26

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 25 cena

5% VAT

numer

(103)

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

amo ska

02

STRONA

REKLAMA

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

28 czerwca - 4 lipca 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Dodaj posła do znajomych

15 gmin powalczy o zwycięstwo

22

STRONA

Już w najbliższy weekend (2-3.07) w Zwierzyńcu odbędą się „XII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego” pod patronatem prasowym Gazety Zamojskiej.

Po ataku zmysłów

15

STRONA

Surrealistyczny kabaret, musical i biblijna przypowieść o siewcy oraz performerskie przedstawienie na dworcu kolejowym - to kolejne atrakcje Zamojskiego Lata Teatralnego, jakie publiczność miała okazję oglądać.

„Europo! Nadchodzimy” Politycy szukają coraz to nowych sposobów, by dotrzeć do elektoratu. Z pewnością wielu ludziom posiadających konta na portalach społecznościowych, zdarzyło się otrzymać zaproszenia lub prośby o dodanie do swoich znajomych od któregoś z polityków znanych dotychczas tylko z prasy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w świetle tych faktów wyglądają nasi lokalni parlamentarzyści.

Już 1 lipca 2011 roku Polska obejmie Prezydencję w Radzie UE. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Centrum Integracji Europejskiej Europe Direct wraz ze Stowarzyszeniem „Projekt-Europa” postanowiły uczcić to wydarzenie wspólnie z mieszkańcami Zamościa, organizując w tym dniu happening na Rynku Wielkim. REKLAMA

07

STRONA REKLAMA

06

STRONA

Wał niezgody na Plantach 06

STRONA

20 czerwca, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, znów gorące wystąpienie miała Wiesława Dubienka Przewodnicząca Zarządu Osiedla Planty. Ponownie poruszyła problem prac przy rewitalizacji Starówki.

INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


Gazeta

2

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Która kadencja Rady Powiatu trwa w chwili obecnej?

Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

W tym tygodniu pytanie zadaję Wojciech Żurakowski, dyrektor Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie: Ile sanatoriów znajduje się na terenie Powiatu Zamojskim?

a) IV b) V c) VI

a) 1

Po odbiór nagród zapraszamy:

b) 2

1 Joanna Marchwiana

c) 3

2. Agnieszka Kucharska 3. Robert Nowosad

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

4. Tomasz Wawryk

Gazeta

Wskazuję instytucję: a) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu

5. Anna Jesionek

Odpowiedzi udzieli³: Zapraszamy do nowego konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w rstauracvji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Starostwo Powiatowe w Zamościu nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl takze jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiacu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej Video-Kadr oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zyczymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Bartłomiej Krowiak 7. Paweł Głowniak 8. Wiktor Cichocki 9. Tomasz Sudół

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Marcin Rymarz Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

Rolnictwo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OPTYMALIZUJĄCE TERMIN ZBIORU RZEPAKU W technologii produkcji rzepaku spory wpływ na wielkość plonu, ma prawidłowy termin i technologia zbioru nasion. Trudność dla plantatora z określeniem optymalnego terminu zbioru występuje szczególnie w sytuacji, gdy rośliny nierównomiernie zakwitają i dojrzewają, co ma wpływ na dojrzałość nasion wykształconych w różnych warstwach łanu. Przy czym jeszcze w fazie dojrzewania plantacji przebiegającej z reguły na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec, w zależności od warunków pogodowych i wczesności zasianej odmiany, mogą wystąpić dwa kluczowe problemy, tj. nierównomierne dojrzewanie łuszczyn oraz ich pękanie. Oba zjawiska przyczyniają się w znacznym stopniu do osypywania się ziarna rzepaku jeszcze przed samym zbiorem i/lub w momencie jego wykonywania. Przy czym oba zdarzenia niekoniecznie mogą wystąpić co roku na plantacji rzepaku równocześnie z takim samym nasileniem. W dużym stopniu zależy to od wspomnianego przebiegu warunków pogodowych oraz podatności danej odmiany na ów proces /typ wzrostu odmiany i tempo dojrzałości łuszczyn na poszczególnych pędach rośliny/. Niekorzystnymi warunkami pogodowymi wpływającymi na nasilenie obu zjawisk są częste zmiany pogody, a przede wszystkim pojawiające się naprzemiennie silne wiatry, nawalne burze i gwałtowne deszcze, które mogą przyczynić się do sporych start sięgających od 5 do nawet 15% względem potencjalnego plonu. Z kolei główną przyczyną nierównomiernego dojrzewania rzepaku poza zmiennymi warunkami pogodowymi jest występująca na polach mozaikowatość gleb. Jednym ze sposobów zapewnienia równomiernego dojrzewania nasion i szybszego przygotowania plantacji do zbioru jest koszenia rzepaku na pokosy w fazie dojrzałości technicznej nasion, czyli tzw. zbiór dwuetapowy. Ten sposób zbioru jest jednak rzadszy w produkcji, gdyż jest bardziej kłopotliwy organizacyjnie, choć wręcz niezbędny na plantacjach silnie zachwaszczonych. Alternatywnym i nowocześniejszym rozwiązaniem na dwuetapową technologię zbioru rzepaku, mającym zredukować i rozwiązać oba mogące wystąpić problemy, jest przeprowadzenie zabiegu chemicznego dosuszania łanu oraz sklejania łuszczyn. W zależności od wyboru celu zabiegu i środka, opryskiwanie plantacji przeprowadza się w różnych terminach, od kilku dni do prawie miesiąca przed planowanym zbiorem. Stosunkowo popularnym zabiegiem jest zastosowanie tzw. środków desykacyjnych. Zabieg środkiem desykacyjnym powinien zostać wykonany w okresie, kiedy 70% łuszczyn przebarwia się na żółto, a nasiona zdążyły już zbrunatnieć, ale są jeszcze miękkie. Do desykacji zaleca się stosowanie preparatów herbicydowych, tj. Basta 150SL 2,5 l/ha, Reglone 200SL 2-3 l/ha. Zabiegiem równoznacznym z desykacją roślin

jest stosowanie na plantacjach rzepaku zachwaszczonych perzem, chwastami rumianowatymi czy przytulią czepną, preparatów z grupy herbicydów nieselektywnych zawierających glifosat (np. MACGLIFOSAT 360SL, Roundup 360SL w dawkach po około 3l/ha). Zabieg ten należy wykonać jeszcze w dojrzewającym łanie, gdy wilgotność nasion jest poniżej 30%, a chwasty są jeszcze zielone. Zasadniczo desykację należy stosować tylko w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji lub jeżeli rośliny ponownie wypuszczają pędy. Najlepszą porą do przeprowadzenia desykacji są wczesne godziny ranne, ponieważ dzięki wilgoci pochodzącej z rosy łuszczyny rzepaku pozostają sprężyste i można w ten sposób ograniczyć straty spowodowane przez dodatkowe przejazdy sprzętem. Choć najlepiej dozować glifosat na rośliny suche. Zalecane jest użycie do zabiegu dużej ilości wody (300-600 l/ha), przy zachowaniu optymalnego wydatku i stężeniu cieczy roboczej. Po zastosowaniu desykacji do zbioru rzepaku należy przystąpić po 8-10 dniach. Desykacja rzepaku jest na ogół opłacalna, gdy uzyskuje się plony nasion powyżej 3 t/ha. Aczkolwiek i tak należy dokładnie rozważyć przed zabiegiem, czy zastosowanie środków desykacyjnych będzie konieczne i opłacalne. Zalety desykacji

Wady desykacji

• Wspomaganie naturalnego dojrzewania rzepaku, • Ograniczenie strat związanych z osypywaniem się nasion z łuszczyn przed i w momencie zbioru - zmniejszenie podatności łuszczyn rzepaku na pękanie, • Wyrównanie dojrzewania roślin na polu poprzez eliminację skutków zmienności glebowej - zmniejszenie liczby zielonych, niedojrzałych liści, strąków i części łodyg w zebranej masie oraz zielonych nasion w uzyskanym plonie, • Poprawa jakości zebranego surowca: wyrównanie poziomu wilgotności zbieranego ziarna - ograniczenie ewentualnych dodatkowych kosztów dosuszania, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w zbieranym ziarnie – desykacja prowadzi do zniszczenia pozostających na plantacji chwastów i zmniejszenia wtórnego zachwaszczenia plantacji, • Ułatwienie jednofazowego zbioru kombajnem oraz zwiększenie jego wydajności omłotowej podczas zbioru • Możliwość regulowania planowanego terminu zbioru,

• Ryzyko

poniesienia strat z powodu zniszczeń na plantacji związanych z przeprowadzeniem dodatkowego oprysku, głównie w pasie tzw. ścieżek technologicznych,

Natomiast zjawisko osypywania się ziarna z łuszczyn przed i w momencie zbioru również wywołane jest w następstwie częstych zmian pogodowych. W takich warunkach łuszczyny absorbują wilgoć z deszczu i rosy, a następnie z chwilą poprawy warunków atmosferycznych ponownie wysychają na słońcu i wietrze. Jeśli wielokrotnie powtarza się niniejszy proces, następuje kurczenie i rozszerzanie się łuszczyn, co powoduje ich przedwczesne pękanie i osypywanie się. Sposobem zredukowania możliwych strat powodowanych zjawiskiem osypywania się nasion szczególnie w trakcie zbioru jest zastosowanie preparatów sklejających i powlekających łuszczyny wspólnie bądź bez preparatu desykacyjnego. Należy to rozstrzygnąć po obserwacji plantacji stwierdzając czy wyrównanie dojrzewania nasion rzepaku i/lub eliminacja wtórnego odchwaszczenia jest konieczne. Możliwymi do zastosowania preparatami do zabiegu są: SPODNAM DC w dawce 0,6-1,2 l/ha i Flexi w dawce 0,5-1,0L. Zabieg należy wykonać w terminie 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem, gdy większość łuszczyn ma kolor zielonkawo-żółty, łuszczyny są elastyczne, zaś zginane w kształt litery V lekko pękają nie wyrzucając nasion. Po przeprowadzeniu zabiegu na łuszczynach zostaje wytworzona niezmywalna przez deszcz membrana, która ogranicza wnikanie wody do wnętrza tkanek, ograniczając proces rozszerzania się i ponownego kurczenia się łuszczyn, a tym samym osypywania się ziarna, co wpływa na dalszy rozwój rośliny – bowiem umożliwia transpirację wody z rośliny zabezpieczając przed jej wnikaniem do ich wnętrza. Do powstania membrany potrzebne jest światło słoneczne, zatem opryskiwanie należy przeprowadzać w dzień. Do uzyskania dobrego efektu wskazane jest użycie dużych ilości wody do oprysku, dochodzących nawet do 600 l/ha. W rezultacie zabieg ogranicza przedwczesne otwieranie się najstarszych łuszczyn, zanim dojrzeją najmłodsze. Plantator może w efekcie opóźnić termin zbiorów i poczekać na wyrównanie dojrzałości nasion. Wyrównanie dojrzewania poprzez pozostawienie roślin na polu jest zjawiskiem umożliwiającym naturalne dojrzewanie rzepaku, zmniejszenie strat w plonie, a także swobodne zaplanowanie zbioru na dużych plantacjach. Przeprowadzanie samego zabiegu sklejania łuszczyn rzepaku jest niewskazane, gdy plantacja jest zachwaszczona lub gdy rośliny są uszkodzone przez szkodniki albo porażone przez choroby grzybowe. Każdy plantator powinien zatem skontrolować niezwłocznie swój łan rzepaku, zastanowić się nad koniecznością przeprowadzenia opisywanych zabiegów i rozważyć korzyści ekonomiczne ich zastosowania w swoim gospodarstwie.

Jako kompetentni doradcy rolni z firmy PH „PROGRESS-CHEM” Jan ŚWIĆ, bazując na wielu doświadczenia zarówno naukowych, jak i praktycznych polowych, wynikających z wiedzy wielu plantatorów czerpanej z obsługiwanego rynku, jesteśmy przekonani i rekomendujemy zastosowanie zabiegu desykacyjno-sklejającego w rzepaku. Warto też pamiętać o tym, że stosowanie tylko glifosatu do desykacji obniża wyłącznie wilgotność nasion, ale nie zabezpiecza w stopniu wystarczającym przed osypywaniem nasion rzepaku przed i w czasie zbioru. Dlatego decydując się na desykację rzepaku, warto pomyśleć o zastosowaniu glifosatu w mieszaninie z preparatem sklejająco-powlekającym łuszczyny. Uważamy, iż koszt takiego zabiegu, nie tylko zostanie w całości pokryty przez uzyskaną nadwyżkę nasion, ale nawet wartość tej nadwyżki zdecydowanie go przewyższy, dając plantatorowi rzepaku dodatkowy zarobek. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnym roku opłacalne jest poszukiwanie dodatkowych możliwości zwiększenia ilości zebranego plonu (zwłaszcza przy jego obecnych jak i prognozowanych cenach), a stosowanie niniejszych rozwiązań zdecydowanie to ułatwia. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa korzystną i konkurencyjną ofertę w tym zakresie do skorzystania z której zachęcamy. Zapraszamy jednocześnie do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi oraz do bezpośrednich odwiedzin naszych punktów handlowych, za pośrednictwem których uzyskają Państwo szczegółowe informacje m.in. w samej kwestii ofertowej.

Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Polityka Listy ludowców do parlamentu

Hetman i Stefaniuk liderami list PSL, Bratkowski do Senatu Marszałek województwa lubelskiego i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Lubelszczyźnie Krzysztof Hetman będzie liderem listy kandydatów tej partii w wyborach do Sejmu z okręgu lubelskiego. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk otworzy listę kandydatów PSL w okręgu chełmskim. Listy kandydatów zostały przyjęte w piątek podczas wojewódzkiej konwencji wyborczej PSL w Lublinie. Mają je jeszcze ostatecznie zatwierdzić władze krajowe partii. Hetman powiedział, że jako lider partii w Lubelskiem czuje się zobowiązany do kandydowania. Przywołując swoje wcześniejsze doświadczenia z pracy na stanowisku

wiceministra rozwoju regionalnego, podkreślił, że w parlamencie będzie dbał o interesy regionu. - Chciałbym też pokazać nowy wizerunek i nową jakość PSL w tej kampanii wyborczej. Nie tylko tę tradycyjną, skierowaną na obszary wiejskie, ale także tę, która odnosi się do miasta, bo my mamy program, pomysły i poważną ofertę dla miast naszego regionu - powiedział dziennikarzom. Hetman nie chciał wskazywać, kto mógłby go zastąpić na stanowisku marszałka. - Na pewno ktoś z PSL - zaznaczył. W okręgu lubelskim drugie miejsce na liście kandydatów w  wyborach do Sejmu zajął poseł Jan Łopata. Z trzeciego startować ma poseł Marian Starownik. Jako czwarta na liście jest przewodnicząca rady powiatu ryckiego Hanna CzerskaGąsiewska. Na piątym miejscu znalazł

Kraj Europejska Stolica Kultury 2016

się prezes KRUS Henryk Smolarz. Spośród 30 kandydatów na liście do Sejmu tym w okręgu połowa to kobiety. W  okręgu chełmskim na pierwszym miejscu listy kandydatów PSL do Sejmu jest poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. Na drugim - poseł Tadeusz Sławecki, na trzecim - wojewoda lubelski Genowefa Tokarska. Czwarte miejsce zajmuje starosta krasnostawski Janusz Szpak, a piąte - prezes zarządu PKS Wschód Teresa Królikowska. Na liście w tym okręgu jest 24 kandydatów, 10 z nich to kobiety. PSL wskazało też kandydatów do Senatu w pięciu okręgach na Lubelszczyźnie. Są nimi: dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa Andrzej Bieńko, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w  Lublinie

Marszałek Krzysztof Hetman otwiera listę PSL do Sejmu w okręgu lubelskim

Arkadiusz Bratkowski będzie ubiegał się o mandat senatorski z Zamościa

Lucjan Orgasiński, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. Józef Zając oraz przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, który będzie ubiegał się o mandat z regionu zamojskiego. PSL nie ma jeszcze kandydata

do Senatu w okręgu obejmującym miasto Lublin. Hetman powiedział, że ostateczna lista kandydatów do Senatu może się jeszcze zmienić, ponieważ trwają jeszcze rozmowy z PO w sprawie wystawienia wspólnych kandydatów. Daniel Czubara

Zamość Rada Miejska

Lublin przegrał z Wrocławiem Budynek dla PWSZ bez przetargu Nie Kozi Gród, lecz Wrocław będzie promował polską kulturę w Europie. - Szkoda, serce mocniej mi biło i już miałem nadzieję, że padnie słowo Lublin - mówił dziennikarzom zasmucony prezydent tego miasta Krzysztof Żuk. Zapowiedział, że Lublin i tak zrealizuje projekt, który przedstawił komisji. Cztery lata temu władze Lublina postawiły na kulturę. W  miejskim budżecie wydatki na ten cel wzrosły trzykrotnie: z 15 mln zł w 2006 roku do 45 mln zł w 2010 roku. Nieco kontrowersji wzbudziły gratulacje dla prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Chodzi mianowicie o fakt, że Zdrojewski w latach 19902001 był prezydentem Wrocławia, a  Dutkiewicz jest jego następcą. Niebagatelny wpływ mogło mieć również ogłoszenie przez ministra o przydziale w dniu pobytu we Wrocławiu komisji 100 mln zł dla Wrocławia na rozwój infrastruktury kulturalnej. Eu ropejsk a Stol ica Ku lt u r y jest w ybierana od 1985 roku. REKLAMA

Pomysłodawczynią była grecka minister kultury Melina Mercouri. Jako pierwsze tytuł uzyskały Ateny. Co roku wybiera się miasta z dwóch lub trzech państw. Przez 12 miesięcy organizują one specjalne koncerty, festiwale, wystawy, pokazy. Rywalizują ze sobą w kilku etapach, prezentując specjalnej komisji swoje propozycje kulturalne, ale także możliwości przyjęcia turystów z  całej Europy. W 2016 roku tytuły ESK przypadną miastom z Polski i Hiszpanii. W  skład specjalnej komisji, która wybiera polskiego laureata, wchodzi 13 osób. Siedem zostało mianowanych przez instytucje europejskie: Radę Europejską, Komisję Europejską, Parlament Europejski i  Komitet Regionów. Sześć osób wskazał polski minister kultury i  dziedzictwa narodowego. Zwycięskie miasto może liczyć na 1, 5 mln euro z Unii Europejskiej na realizację swoich propozycji kulturalnych. Kolejny raz o ten tytuł Polska będzie mogła się ubiegać dopiero w 2028 roku. DNL

20 czerwca Rada Miejska zdecydowała o zwolnieniu z obowiązku w drodze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przy ulicy Hrubieszowskiej 24. Nabędzie go Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Chodzi o budynek dwukondygnacyjny, który niegdyś użytkowały najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej

nr 2. Obecnie mieści się tam Instytut Humanistyczny PWSZ. Dotychczas uczelnia dzierżawiła gmach na podstawie umowy zawartej 31 sierpnia 2005 roku. Przez ten czas dokonała w nim szeregu prac adaptacyjnych, dostosowujących go do obecnych standardów studiów wyższych, co podczas sesji mocno podkreślił radny niezrzeszony Jacek Krzysztof Danel. Rada Miejska wykorzystała możliwość, jaką daje obecna ustawa o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa

nieruchomość w dalszym ciągu bowiem będzie przeznaczona na realizację celu publicznego, jakim jest prowadzenie działalności statutowej PWSZ w zakresie szkolnictwa wyższego. Dodatkowo Przewodniczący Zarządu Osiedla Słoneczny Stok radny Wiesław Nowakowski (SLD) otrzymał zapewnienie, że nie będzie przeszkód, by w dalszym ciągu ów Zarząd miał swą siedzibę właśnie w tym budynku. rmar

Zamość Rada Miejska

Toalety w restauracjach muszą być publiczne „W Zamościu brakuje publicznych toalet” - mówiła radna Wołoszyn. „To nieprawda! Są w każdej restauracji” - odpowiadał prezydent. Wystąpienie radnej Katarzyny Wołoszyn (PO) było jednym z ostatnich, jakie 20 czerwca wygłaszali zamojscy radni. - Chciałabym poruszyć temat dość wstydliwy. Zauważyłam, że zwłaszcza dla osób przyjezdnych poważnym problemem w  naszym mieście jest brak publicznych toalet, zwłaszcza na Starym Mieście. Niejednokrotnie byłam pytana przez turystów o miejsce, gdzie mogą skorzystać z toalety. Te wprawdzie znajdują się w lokalach gastronomicznych, ale są udostępniane tylko dla klientów danej restauracji. W efekcie niektórzy muszą załatwiać się w publicznych miejscach. Przez to my mamy brudne miasto, a przyjezdni wywożą z Zamościa niekoniecznie dobre wspomnienia. Prezydent Marcin Zamoyski zareagował stanowczo: - Na Starówce wszędzie znajdują się toa lety

ogólnodostępne. Nie trzeba być klientem lokalu, aby móc skorzystać z WC. Taki zresztą jest warunek prowadzenia działalności przez restauratorów. Jeśli zatem jakaś restauracja odmawia udostępnienia swojej toalety nieklientom, to najzwyczajniej w świecie łamie zawartą z nami umowę. Prezydent przypomniał też, że w obrębie Starego Miasta istnieją również publiczne szalety. - Na przykład obok boksów handlowych przy Nowej Bramie Lubelskiej. Są to bardzo funkcjonalne toalety, dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych - powiedział. rmar OGŁOSZENIE

Wyjasnienie W poprzednim wydaniu na zdjęciu do artykułu "Troje to za dużo" pojawiły sie wizerunki osób trzecich, które nie miały związku ze sprawa przedstawioną w tekście. Zdjęcie zostało wykonane podczas orad Rady Miasta w Zamościu w dniu 20 czerwca.


Gazeta

4

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Elektroniczna rewolucja w PKS Zamość

Bilet PKS kup przez Internet Kilka tygodni temu PKS w Zamościu uruchomił sprzedaż biletów przez Internet na kursy dalekobieżne. Z elektronicznym biletem pasażerowie mogą pojechać między innymi do Katowic, Krakowa, Warszawy, Lublina i Rzeszowa. Forma zakupu biletu online jest wygodna - pasażerowie mogą zarezerwować bilet nie wychodząc

z domu i zyskują pewność, że w autobusie nie zabraknie dla nich miejsca. Przewoźnik sprzedaje bilety przez Internet na trasach z Zamościa do Katowic, Krakowa, Warszawy i  Rzeszowa. Bilety online można oczywiście kupić również na kursy powrotne oraz z  i  do wielu miejscowości pośrednich na tych trasach. Są to między innymi: Lublin, Krasnystaw, Garwolin, Tomaszów Lubelski, Tarnów, Łańcut, Janów

Lubelski, Biłgoraj, Mielec i Olkusz. PKS Zamość prowadzi sprzedaż biletów w Internecie za pośrednictwem serwisu www.e-podroznik.pl. W portalu można też kupić bilety autobusowe na kursy realizowane przez wielu innych przewoźników. Aby sprawdzić, czy na dany kurs można kupić bilet online, najlepiej wejść na stronę serwisu e-podróżnik.pl i wyszukać dane połączenie. Jeżeli pojawia się ikonka „kup bilet”, można go rezerwować.

Panowie komendanci Komendant Główny Straży Granicznej powołał nowych komendantów placówek w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

red

Zdarzenia, którymi w ubiegłym tygodniu zajmowali się zamojscy policjanci i strażacy.

niebezpiecznie nad jezdnię. Został w porę wycięty przez strażaków.

Skusiła go grubość portfela

Niebezpieczne drzewo

Zderzenie renault z passatem

Topola nad stodołą

We wtorek (21.06.) w miejscowości Krzywystok (gm. Komarów-Osada) nieznany sprawca ukradł portfel 27-letniemu mieszkańcowi Tarnobrzega. W środku było 3 tysiące złotych.

We środę (22.06.) w Zamościu na skrzyżowaniu ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Sadową 53-letni zamościanin prowadzący renault nie udzielił pierwszeństwa przejazdu VW passatowi, którym kierował 22-latek z gm. Sitno. W wyniku zderzenia 54-letnia pasażerka renault doznała obrażeń klatki piersiowej. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Nominacje dla nowych komendantów komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej generała brygady SG Jarosława Frączyka, przedstawicieli

władz samorządowych i służb współpracujących ze Strażą Graniczną. chor. SG Dariusz Sienicki

Tory kolejowe na Roztoczu wciąż czynne

Również we środę (22.06.) rano w Józefowie 47-letni kierowca mercedesa nie zatrzymał się przed znakiem „STOP” i wjechał na przejazd kolejowy, po którym akurat jechała drezyna. Doszło do zderzenia, w którym jednak nic nikomu się nie stało.

Skradziona piła

Tego samego dnia (22.06.) przy ul. Podwale w Zamościu nieznany sprawca skorzystał z nieuwagi 35-letniego zamościanina i ukradł piłę sprzed budynku gospodarczego. Straty wyniosły 2 tysiące złotych.

Region Kąpieliska po kontroli

Pływaj śmiało! Zamojskie kąpieliska uzyskały pozytywną ocenę Sanepidu. Oznacza to, że można spokojnie zbierać sprzęt do pływania i odpoczywać nad wodą.

Bilet kupiony online jest równoznaczny z rezerwacją miejsca siedzącego. Jest to wygodne na obleganych trasach lub w okresie wzmożonego ruchu, na przykład w czasie świąt, czy wakacji. Pasażer kupuje bilet z wyprzedzeniem i unika konieczności stania w kolejce do kasy, czy do autobusu, gdyż za okazaniem biletu, przysługuje mu pierwszeństwo zajęcia miejsca.

Z policji i straży

Region Zmiany w Straży Granicznej

Na stanowisko komendanta placówki Straży Granicznej w Hrebennem powołany został kapitan SG Leszek Surmacz, zastępując na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę podpułkownika SG Andrzeja Wolczyka. W placówce SG w Hrubieszowie, gdzie dotychczas pełnił służbę jako komendant placówki kpt SG Leszek Surmacz, jego obowiązki zostały powierzone dotychczasowemu zastępcy komendanta placówki, porucznikowi SG Mariuszowi Kulczyńskiemu. Uroczystości przekazania obowiązków odbyły się w obecności

Sam proces zakupu jest prosty: pasażer podaje dane zakupowe - między innymi ilość osób oraz typ ulgi, z jakiej chce skorzystać (np. ulga studencka). Następnie dokonuje płatności, jak w  każdym innym sklepie internetowym i otrzymuje bilet w formie SMS-a lub drogą emailową do samodzielnego wydrukowania. Bilet - w postaci SMS-a lub wydruku - podróżny pokazuje kierowcy wsiadając do autobusu.

Czystą woda jest w zalewie w  Zamościu, Krasnobrodzie oraz Zwierzyńcu. Kąpielisko w  czasie wakacji czynne będzie także w  Józefowie, a  także w  Majdanie Sopockim. Jednak ta sytuacja może się zmienić, choć chcielibyśmy, aby

Nie trzymaj roweru w piwnicy tak się nie stało. Pomimo tak pozytywnych ocen kapieliska będą kontrolowane przez zamojską stację sanitarno-epidemiologiczną średnio raz w miesiącu. Kontrole będą prowadzone przez całe wakacje. dacz

Między wtorkiem i czwartkiem (21-23.06.) nieznany sprawca włamał się do piwnicy jednego z bloków przy ul. Sikorskiego w Zamościu i ukradł rower. Pokrzywdzony 37-letni mieszkaniec budynku wycenił straty na 750 złotych.

Niebezpieczny konar

W poniedziałek (20.06.) w Żdanowie (gm. Zamość) konar drzewa wychylał się

Również w poniedziałek (20.06.) w Pniówku (gm. Zamość) w wyniku silnego wiatru nad jezdnię znacznie wychyliło się drzewo. Zostało w całości wycięte przez straż pożarną.

Tego samego dnia (20.06.) w Koniuchach (gm. Miączyn) wychylona topola poważnie zagrażała stodole. Podczas prawie 3-godzinnej akcji strażacy z Zamościa i Horyszowa musieli etapami drzewo wycinać.

Utopił się kotek

Podobnie w poniedziałek (20.06.) w Sulmicach (gm. Skierbieszów) kot utopił się w studni. Strażacy pomogli wypompować wodę właścicielowi posesji, który następnie poddał studnię koniecznej dezynfekcji.

Uwięzieni w windzie

Także w poniedziałek (20.06.) w jednym z bloków przy ul. Zamoyskiego w Zamościu zablokowała się winda, w której przebywało trzech chłopców. Akcja ich uwalniania przez strażaków trwała krótko - 40 minut. Windę naprawiło pogotowie dźwigowe.

Groźne szerszenie

We wtorek (21.06.) w Krzaku (gm. Nielisz) strażacy usunęli kokon szerszeni z piwnicy jednego z budynków. Owady stwarzały duże niebezpieczeństwo dla przebywających tam dzieci.

Pożar na Narutowicza

We czwartek (23.06.) doszło do pożaru na drugim piętrze murowanego budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza w Zamościu. Strażacy ugasili ogień i przeczesali teren, ale okazało się, że nikogo tam nie było. Akcja trwała ponad 2 godziny. Straty oszacowano na 3 tysiące złotych.

Komarów-Osada Młodzi ornitolodzy

Komarów bliżej natury

Kto mimo wszystko nie lubi wody może opalać się na molo nad zamojskim zalewem

Młodzi mieszkańcy gminy Komarów-Osada pomagają w tworzeniu aktualnej ogólnopolskiej bazy ptaków, które żyją na dzikich terenach.

młodzi mieszkańcy gminy KomarówOsada pomagają w tworzeniu aktualnej ogólnopolskiej bazy ptaków, które żyją na dzikich terenach, jak również poszerzają swoją wiedzę z przyrody oraz lokalnej fauny.

Zadaniem tym zajęła się grupa uczniów Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, która od listopada uczestniczy w  zbiorowym liczeniu ptaków. W styczniu gimnazjaliści, pod kierunkiem wychowawców i koordynatora projektu - nauczycielki biologii Justyny Piskorz-Umylańskiej, zorganizowali „Zimowe ptasioliczenie”. W kwietniu odbyła się kolejna akcja pod nazwą „Spring Alive”, a w czerwcu „Ptasi maraton”. Poprzez takie akcje

rael

Niedługo wszystkie ptaki z Komarowa będą uwiecznione na fotografii


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Szczebrzeszyn

5

Zamość Magistrat

Trzy pytania do Mariana Mazura Pani wiceprezydent O inwestycjach turystycznych w Gminie Szczebrzeszyn rozmawiamy z tamtejszym Burmistrzem Marianem Mazurem. Robert Marchwiany: - Panie Burmistrzu, Gmina Szczebrzeszyn otrzymała niedawno dofinansowanie do budowy 10 nowych atrakcji turystycznych. Proszę powiedzieć coś więcej o tych inwestycjach. Marian Mazur: - Projekt o nazwie „Szczebrzeszyn - odbiera mowę! 10 nowych produktów turystyki aktywnej”, został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i  współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne RPO WL na lata 2007 - 2013. Kwota dofinansowania wynosi 2 689 369,79 zł i stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Gmina Szczebrzeszyn położona jest w niezwykle atrakcyjnym, pod względem kulturowym i przyrodniczym miejscu

Roztocza. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn w partnerstwie z Gminą Zwierzyniec i obejmuje wyznaczenie oznakowanych szlaków turystycznych (przystanki rowerowe: altany, wiaty, wieże widokowe, pomosty, tablice informacyjne) oraz obiekty (m.in. pole namiotowe, tor motocrossowy, park linowy, trasa kajakowa, szlak rowerowy, który zimą spełni rolę trasy narciarskiej oraz zorbing, czyli staczanie się z łagodnych zboczy w przezroczystej kuli). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Szczebrzeszyn oraz przyciągnięcie większej liczby turystów. Inicjatywa przyczyni się do rozwoju sektora turystyki weekendowej i krajoznawczej. - Jak ważna jest turystyka dla Gminy Szczebrzeszyn? - Należy dobitnie podkreślić, że jednym z głównych kierunków rozwoju Szczebrzeszyna i jego mieszkańców powinna być turystyka. Szczebrzeszyn bowiem posiada wszelkie dobra przyrodnicze i  kulturowe, by stać się

odchodzi

Wiceprezydent Zamościa Iwonna Stopczyńska z końcem czerwca odchodzi na emeryturę. W ubiegłym tygodniu odbyła się oficjalna uroczystość pożegnalna.

Marian Mazur jednym z najważniejszych ośrodków na mapie turystycznej Lubelszczyzny. - Które z miejsc na terenie Gminy Szczebrzeszyn należą do Pana ulubionych? - Każdy skrawek naszej gminy jest moim ulubionym miejscem, gdyż wszędzie widoczne są efekty naszej pracy oraz cenne walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe. Całą gminę zamieszkują nasi mieszkańcy, którzy są ważnym potencjałem i z którymi współpracujemy. Dlatego czuję się z nimi dobrze i tam, gdzie oni mieszkają i żyją, tam są moje ulubione miejsca.

Region Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych

Spot promujący Lubelskie najlepszy Spot reklamowy promujący walory województwa lubelskiego znalazł się wśród 15 najlepszych filmów promocyjnych o tematyce turystycznej z kilkunastu krajów na świecie, które odebrały w sobotę statuetki „Turysty” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych FilmAT w Warszawie. Film „Lubelskie - chwilo trwaj!” zdobył I  nag rodę w  kategorii Najlepszy Spot Komercyjny oraz

został doceniony przez wirtualnych turystów zdobywając Nagrodę Internautów. Nagrody odebrał wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk. FilmAT - Film, Art & Tourism Festival w Warszawie jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku, a jego głównym założeniem jest wyłonienie najlepszych filmów turystycznych. Festiwal odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Sportu i Turystyki, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polskiej

Organizacji Turystycznej. Nagrody dla producentów spotów turystycznych mają taki sam prestiż, jak co najmniej gala rozdania Oskarów lub statuetek na jednym z innych festiwali filmowych, a przynajmniej reakcje nagrodzonych są podobne. W tym roku do udziału w festiwalu producenci zgłosili 128 filmów z 20 krajów: Austrii, Bośni, Brazylii, Chorwacji, Czech, Danii, Holandii, Indonezji, Korei, Łotwy, Meksyku, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Serbii, Szwecji, Ukrainy i Węgier. rael

Zamość Rada Miejska

Pożyczą na kanalizację przy Rolniczej Rada Miejska podczas sesji 20 czerwca przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolniczej na Osiedlu Karolówka. Pożyczka zostanie zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jej wysokość to 261 tysięcy złotych. Będzie ona spłacana do 31 grudnia 2013 roku. Spłata zobowiązania nastąpi z własnych dochodów podatkowych miasta. Zabezpieczeniem tej spłaty będzie wystawienie weksla in blanco. Przyjęta uchwała mówi również o konieczności zapewnienia

niezbędnego udziału środków własnych do realizacji tej inwestycji. Z podjętej decyzji cieszą się mieszkańcy ulicy: - To było obiecywane od dawna. Właściwie to odkąd pamiętam walczyliśmy o drogę i zawsze słyszeliśmy, że ona zostanie zbudowana, gdy będziemy mieli kanalizację. Teraz tak się właśnie stanie powiedziała nam pani Magdalena, nie kryjąc swojego zadowolenia. To kolejna pożyczka, jaką miasto zaciągnęło w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Lublinie na rzecz budowy kanalizacji. Wcześniejsze zobowiązania dotyczą między innymi inwestycji na Błoniu-Zatorzu. rmar

REKLAMA

ZSP4 w Zamościu zaprasza kandydatów do: Szkoły Policealnej w zawodach:

TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W STRAŻY GRANI CZNEJ TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W SŁUŻBI E CELNEJ

zwi ęks zaj ących s zans ezat rudni eni aw pows t aj ącej Zamoj s ki ejPods t ref i eEkonomi cznejoraz TECHNI KI NFORMATYK,TECHNI K GEODETA, t echni kt echnol ogi iżywności t echni k budowni ct wa t echni k us ł ugf ryzj ers ki ch

Nowe ulice otrzymały nazwy

Dz iew ięć z n ic h st a now i boczne odnogi ulicy Rolniczej (ulice: Olgi Boznańskiej, Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka i  Tadeusza Makowskiego) lub znajduje się w jej najbliższej okolicy (ulice: Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Nikifora Krynickiego, Jacka Malczewskiego,

rmar

Technikum Uzupełniającego w zawodach:

Zamość Rada Miejska

Podczas sesji Rady Miejskiej 20 czerwca radni Zamościa podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta. Wszystkie znajdują się na Osiedlu Karolówka.

Choć o odejściu pani wiceprezydent mówiło się już od zeszłorocznej jesieni, to jednak chyba większość obecnych 20 czerwca w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza było zaskoczonych, gdy na początku sesji Rady Miejskiej Przewodniczący tego gremium Jan Wojciech Matwiejczuk ogłosił, że Iwonna Stopczyńska kończy swoją pracę w  Urzędzie Miasta. Kolejnych kilka minut zajęły podziękowania, oklaski

i wręczenie kwiatów pani wiceprezydent, która wyglądała na wzruszoną. Iwonna Stopczyńska objęła stanowisko wiceprezydenta Zamościa w 2002 roku, gdy prezydentem miasta został Marcin Zamoyski. Wcześniej pracowała w urzędzie jako radca prawny, następnie została radną. Swój obecny urząd przestanie piastować 1 lipca. Magistrat, w osobie Karola Garbuli sekretarza miasta i zarazem rzecznika prezydenta, poinformował, że na razie jedynym zastępcą Marcina Zamoyskiego pozostanie Tomasz Kossowski. Więcej o Iwonnie Stopczyńskiej w „Rozmowie Tygodnia” i „CV” na stronie 24.

Ignacego Witkiewicza i Leona Wyczółkowskiego). Jak łatwo zauważyć, nadano im nazwy pochodzące od personaliów wybitnych polskich malarzy. Jednakże w pierwotnym projekcie uchwały figurowała ulica Korony Polskiej, a  nie Aleksandra Gierymskiego. Nazwisko artysty pojawiło się tam dopiero po etapie prac w komisjach. O co chodziło? - Propozycja nadania ulicy nazwy Korony Polskiej była jedna. Złożyła ją pani, która akurat nazywa się Korona - wyjaśnił zebranym w Sali Consulatus Jarosław Nurzyński

wejdź – sprawdź - wybierz

www.zsp4zamosc.edu.pl 22-400 Zamość ul. Piłsudskiego 65 - Przewodniczący Zarządu Osiedla Karolówka, czym wzbudził ogólną wesołość. Radni zdecydowali również, że odcinek od ulicy Kopernika do ulicy Łąkowej zostanie nazwany ulicą Ładną. Dotychczas ten kawałek drogi figurował jako część ulicy Królowej Jadwigi. Znajduje się tam sześć posesji. Ich mieszkańcy już przy zasiedlaniu podpisali oświadczenie, w którym zgodzili się na pokrycie z własnych środków kosztów wymiany wszelkich dokumentów przy zmianie nazwy ulicy. rmar

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 19 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633


Gazeta

6

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Happenning z okazji polskiej prezydencji UE

Zamość Rada Miejska

„Europo! Nadchodzimy”

Wał niezgody na Plantach

Już 1 lipca 2011 roku Polska obejmie Prezydencję w Radzie UE. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Centrum Integracji Europejskiej Europe Direct wraz ze Stowarzyszeniem „Projekt-Europa” postanowiły uczcić to wydarzenie wspólnie z mieszkańcami Zamościa, organizując w tym dniu happening na Rynku Wielkim. Happening odbędzie się w godzinach 17.00 - 19.00 pod hasłem „Europe, here we come”. Na ten czas

organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji oraz niespodzianek. Między innymi mieszkańcy mogą spodziewać się licznych quizów, konkursów, rebusów, w których udział będą mogli wziąć wszyscy. Oczywiście na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Tego popołudnia na Rynku nie zabraknie również szczudlarzy oraz kuglarzy z zamojskiej Grupy Utopia, którzy będą zaskakiwać i bawić. Najmłodsi będą mogli wspólnie namalować logo Prezydencji. Na koniec popołudnia zaplanowana jest niespodzianka, której będą mogli doświadczyć tylko obecni. Patronat Honorowy nad projektem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska - Poseł do

Parlamentu Europejskiego oraz Marcin Zamoyski - Prezydent Miasta Zamość. Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i  gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Wspólnoty. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. DNL

Zamość Rada Miejska

Radni zmartwieni sytuacją MZK 20 czerwca Rada Miejska przyjęła raport o sytuacji ekonomicznofinansowej jednoosobowych spółek Miasta Zamość. Spośród czterech podmiotów jeden ma poważne kłopoty. Trzy spółki zakończyły ubiegły rok z zyskiem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (1 036,2 tys. zł), Zamojski Szpital Niepubliczny (301,891 tys. zł) i Zakład Gospodarki Lokalowej (279,534 tys. zł). Stratny natomiast okazał się Miejski Zakład Komunikacji.

Wprawdzie przychody w 2010 roku były w tej spółce o 654 097 zł wyższe niż rok wcześniej (11 656 813,20 zł), ale jeszcze bardziej wzrosły koszty (o 10,27 proc.) i wyniosły 11 833 714 zł. Przedsiębiorstwo poniosło więc stratę w wysokości 176 900,80 zł. Kwotowo najbardziej wzrosły koszty z tytułu wynagrodzeń - o 328 009 zł. Procentowo zaś wydatki na artykuły spożywcze o 85,3 proc. Raport o MZK wymienia jako mające wpływ na ów wynik finansowy takie czynniki, jak: stale

Gmina Zamość Konkurs turystyczny

Bierz rower i w drogę Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Zdobywcy Ścieżki Rowe­ro­wej Gminy Zamość”. Kon­kurs trwa od maja do paździer­nika 2011 roku. Ozna­czona dwu­k ie­r un­kowo trasa rowe­rowa, wio­dąca przez miej­sco­wo­ ści: Mokre, Hubale, Wychody, Ska­ ra­szów, Wólkę Wie­przecką, Wierz­ cho­w iny, Zarze­cze, Lip­sko-Pole­sie,

Lip­sko-Koso­budy, Bia­ło­wolę, Pnió­wek i Zwódne aż do Sko­kówki, liczy 40,5 km. Na jej tra­sie znaj­duje się 9 punk­tów, zaś zadaniem uczestników jest znaleźć je wszystkie. Każdy, kto zbie­rze co najmniej 7 odci­sków stem­pli lub zapi­sze numery odna­le­zio­nych Punk­ tów Kon­t ro­l­nych (PK) na kar­cie star­ to­wej, otrzyma pamiąt­kowy Cer­ty­ fi­kat Zdo­bywcy Ścieżki Rowe­ro­wej Gminy Zamość.

rosnącą cenę paliw, rosnące ceny materiałów i spadek ilości przewożonych pasażerów (o 3 proc.). Nic więc dziwnego, że radnych ten stan bardzo niepokoi. Poprosili, by na następną sesję Rady Miejskiej, która planowana jest na 29 sierpnia, została im przedstawiona sytuacja MZK na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku. Wygląda więc na to, że sierpniowe obrady rajców skupią się właśnie wokół tego tematu. rmar

Trzy­dzie­stu pierw­szych Zdo­byw­ ców Certyfikatu z każ­dego mie­siąca trwa­nia kon­kursu otrzyma sta­tu­etkę susła pereł­ko­wa­nego - tury­stycz­nego sym­bolu Gminy Zamość. Weź­m ie też udział w loso­wa­n iu atrak­cyj­nej nagrody rze­czo­wej w postaci sprzętu spor­t o­w ego. Loso­w a­n ie odby­w ać będzie się każ­dego ostat­n iego dnia mie­siąca trwa­nia konkursu. Zebrane na spe­cjal­nej kar­cie odci­ski stem­pli lub numery PK, należy skła­ dać w sie­dzi­bie orga­ni­za­tora kon­kursu - w  Ośrodku Pro­mo­c ji, Tury­s tyki i Sportu Gminy Zamość, ulica Peowia­ ków 92, 22-400 Zamość. Karty są do pobra­nia w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora.

20 czerwca, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, znów gorące wystąpienie miała Wiesława Dubienka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Planty. Ponownie poruszyła problem prac przy rewitalizacji Starówki. - Niedawno mieliśmy spotkanie z przedstawicielami władz miasta, podczas którego wreszcie dowiedzieliśmy się, jak po tej inwestycji będą wyglądać Planty. Jesteśmy tym oburzeni. Okazało się, że wedle planów ma zostać usypany trzymetrowy wał przed naszymi blokami, z których najbardziej poszkodowany będzie blok numer 22. Powiedziano nam, że to dlatego, iż nasze bloki się władzom nie podobają i trzeba je zasłonić przed turystami! Przez to bloki będą zasłonięte, a nasi mieszkańcy - wśród których jest wiele osób starszych - będą musieli obchodzić ten wał, aby dojść na przykład do któregoś z  kościołów na Starówce. Nie przewidziano

bowiem żadnych udogodnień dla osób mających problemy z poruszaniem się - mówiła Wiesława Dubienka. Barbara Terlecka-Stróżyńska - za stępca P rzewod n iczącego Wydziału Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta - próbowała tonować nastroje. - Wał nie będzie miał trzech metrów, a jedynie dwa. Zostaną na nim posadzone drzewa i na pewno nie będzie to przeszkadzało mieszkańcom. Wtórował jej obecny na wspomnianym spotkaniu radny Eugeniusz Cybulski (SLD): - Byłem tam w niedzielę na spacerze i  doszedłem do wniosku, że sporo jest w tych narzekaniach przesady. Przy dobrej woli można zrobić tam bardzo przyjemne miejsce. Wiesława Dubienka nie wydawała się usatysfakcjonowana tymi odpowiedziami. Powtarzała, że nie odnosiły się one do tego, co mówiła w swoim wystąpieniu. rmar

Zamość Rada Miejska

Rada rozdzieliła dodatkowe środki z PFRON Rada Miejska, na swoim posiedzeniu 20 czerwca, zdecydowała o przyznaniu dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

red

Jest to uzupełnienie 2 050 263 zł, które radni rozdysponowali podczas lutowej sesji. Tym razem PFRON przyznał 185 653 zł. Projekt uchwały skierowanej do Rady Miejskiej został skonsultowany z Powiatowym Urzędem Pracy i  Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Uchwała zakłada przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na: - rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne

Henryk Duda wygłosił wykład „Etos pracy w zwierciadle języka”

widowiska „Skubaczki” przygotowanego przez Zespół Wielopokoleniowy „Czerwone korale”, według scenariusza Bożeny Waliłko z Lipin Dolnych. Na zakończenie wystąpiły studentki PWSZ Julia Stoliar i Anna Kurdybaha, które pięknie wykonały m.in. „Ave Maria”. Po części oficjalnej III Spotkań A kademick ich, orga nizatorzy zaprosili wszystkich na „Biesiadę Bukowińską”, podczas której można było spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez KGW w  Bukowinie. Spotkania Akademickie w  Bukowinie są

albo wniesienie przez nie wkładu do spółdzielni socjalnej - 50 000 zł; zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z tworzeniem i wyposażeniem stanowisk pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych - 30 000 zł; - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 17 800 zł; - dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych - 10 000 zł; - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 77 853 zł. Tym samym łączna suma środków PFRON przeznaczona na Zamość wyniosła 2 235 916 zł. rmar

Bukowina III Spotkania Akademickie

Bukowina Akademicka 19 czerwca na placu przy kościele p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (dawny kościółek rektorski) w Bukowinie odbyły się III Spotkania Akademickie, organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Urząd Gminy Biszcza, Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia”, Parafię rzymsko katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczy, Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie i Ochotniczą Straż Pożarna w Bukowinie. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, po której wykład pt. „Etos pracy w zwierciadle języka” przedstawił dr Henryk Duda, wykładowca PWSZ w Zamościu. Po części naukowej rozpoczęły się przedstawienia artystyczne. Jako pierwsze

wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Krzewina” w Bukowinie pod kierunkiem Longiny Kożuszek, które przypomniały zgromadzonym pieśni i  piosenki ludowe. Niewątpliwie najwięcej uśmiechu na twarzy widzów pojawiło się podczas

kontynuacją współpracy podjętej pomiędzy Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a organizacjami działającymi w Bukowinie, wsi niegdyś należącej do Akademii Zamojskiej. Uczelnia od czterech lat regularnie jest współorganizatorem wydarzeń w tej miejscowości. Orga n izatorz y Spot ka ń Akademickich w Bukowinie zapewniają, że za rok ponownie podejmą wspólne działania, aby przypomnieć mieszkańcom regionu o tradycjach Bukowiny jako „wsi akademickiej”. PWSZ Zamość


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Zamość Kampania wyborcza na portalach społecznościowych

Dodaj posła do znajomych Politycy szukają coraz to nowych sposobów, by dotrzeć do elektoratu. Z pewnością wielu ludziom posiadających konta na portalach społecznościowych, zdarzyło się otrzymać zaproszenia lub prośby o dodanie do swoich znajomych od któregoś z polityków znanych dotychczas tylko z prasy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w świetle tych faktów wyglądają nasi lokalni parlamentarzyści.

Ostatnio najpopularniejszymi portalami społecznościowymi, skupiającymi najwięcej osób są NK.pl (dawniej Nasza-Klasa.pl) oraz Facebook. Zaistnienie tam stwarza dla polityków szansę dotarcia do szerokiego grona wyborców i daje możliwość przekonania do swojej racji oraz zwiększenia swojego poparcia, jak i popularności. Facebook to ponad 500 milionów internautów na całym świecie, w tym 6 mln zarejestrowanych użytkowników w Polsce. W lutym portal w naszym kraju odwiedziło 10 mln osób. I to po dwóch latach od wprowadzenia polskiej wersji językowej. Facebook wygrywa z nk.pl i innymi serwisami w Polsce nie liczbami, ale tym, że jest modny, nowoczesny i funkcjonalny. Na Facebooku trzeba i wypada być. Na nk.pl wchodzi się co najwyżej pooglądać nowonarodzone dzieci znajomych. Wchodzi się i wychodzi. Natomiast na popularnym „fejsie” spędza się godziny - w pracy, w domu, w plenerze. Portal towarzyszy nam niemal w każdej chwili. Na Facebooku oglądamy zdjęcia, wymieniamy się linkami, muzyką, polecamy sobie filmy, komentujemy, oznaczamy, zaznaczamy, gramy... i tak mijają godziny. Niedawno fenomen portali społecznościowych wykorzystał Barack Obama, który

dzięki obecności na FB zyskał spore poparcie i rozpoznawalność, a niektórzy komentatorzy twierdzą, że dzięki temu nawet wygrał wybory. Patrząc na sukces polityka zza Atlantyku można postawić pytanie, jak ta sytuacja wygląda na przykładzie naszych lokalnych polityków, parlamentarzystów, wybrańców narodu. Zaczynamy wyszukiwanie. Na początku Facebook. Jako pierwszego udało nam się odnaleźć posła Sławomira Zawiślaka. Do Facebooka dołączył stosunkowo niedawno, bo 15 czerwca. Jak sam przyznał na swojej tablicy „Wreszcie odważyłem się założyć konto. Myślę, że się przyda nie tylko do wymiany poglądów, ale również do barwnego opisywania naszego życia”. Poseł jednak nie napisał czego się obawiał. Jego ostatni wpis pochodzi z 18 czerwca, kiedy to żartował: „W ten piękny poranek myślę sobie o tym jak spędzicie dzisiejszy dzień? Wierzę, że przyjemnie. Mam także miłe plany, ale na początek... praca i oficjalne obowiązki”. Wśród informacji o sobie Sławomir Zawiślak zamieścił adres do swojej strony internetowej oraz numer swojego telefonu komórkowego - zwłaszcza to ostatnie jest dość odważnym posunięciem, gdyż mało kto pozwala sobie na taką otwartość. Do tej pory ma on 21 znajomych. Niestety posła Zawiślaka nie udało nam się odnaleźć na nk.pl - trudno. Drugi parlamentarzysta z naszego regionu Mariusz Grad z PO - na Facebooku jest od 12 czerwca 2010 roku. Ma zdecydowanie więcej, bo 158 znajomych. Ostatni raz aktywny był 18 maja, kiedy dziękował użytkownikom za życzenia urodzinowe. Z informacji na jego tablicy możemy się dowiedzieć, że lubi Stowarzyszenie „Projekt - Europa” oraz Stowarzyszenie „Czajnia” i że

Poseł Sławomir Zawiślak na Facebooku jest od połowy czerwca uczestniczył w Gminnym święcie w Wierszczycy. Warto zwrócić uwagę na jego zdjęcie w profilu. Poseł Grad jest na nim wyluzowany, ręce trzyma za głową i jest odchylony na krześle do tyłu. Daleko mu do oficjalnego wizerunku innych polityków. Z kolei na nk.pl poseł Grad ma 5606 znajomych. Poseł zaprasza do odwiedzania jego strony internetowej oraz zapewnia o wszelkiej pomocy, jaką zainteresowanym udzieli jego biuro porad prawnych, znajdujące się w lokalu poselskim. Nieco skromniej od swoich poprzedników prezentuje się na Facebooku poseł Tadeusz Sławecki z PSL. Niby nie z zamojskiego, ale wybrany z naszego okręgu 7. Oficjalny profil posła na FB lubi

Na swoim zdjęciu na nk.pl poseł Mariusz Grad jest bardzo wyluzowany

tylko 8 osób. Profil zawiera jedynie krótki biogram parlamentarzysty. Na nk.pl Sławecki w ogóle nie istnieje. Jego partyjny kolega, też ludowiec, poseł Franciszek Stefaniuk ma nieco lepszy wynik - jego profil lubi 13 osób. Niestety zawiera on tylko wyłącznie dane personalne i krótki życiorys. Jest on, podobnie jak profil Sławeckiego, statyczny i od dawna nie aktualizowany. Profil na nk.pl, tak jak jego poprzednik, poseł Stefaniuk sobie odpuścił. Cieszy, że politycy z lokalnej sceny dostrzegają możliwość kontaktowania się ze zwykłymi ludźmi za pomocą Facebooka, czy nk.pl to duży plus. Smuci często przesadny oficjalny ton, urzędowy styl oraz brak naturalności. Częściej

profile ich przypominają wirtualne wizytówki. Tymczasem przykład Baracka Obamy, czy liderów polskiej sceny politycznej, jak Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, czy Grzegorza Napieralskiego pokazuje, że za pomocą Internetu można prowadzić merytoryczne dyskusje z szerszą grupą osób niż tylko grono ekspertów w studiu telewizyjnym. Będziemy uważnie śledzić e-kampanię przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i zachęcamy czytelników (poniekąd zarazem i wyborców) do dyskusji za pomocą portali lub naszej strony www.zamojska.com - Zapraszamy! Daniel Czubara

REKLAMA

Orenżada Zbyszko 2l cena 1,69

Polędwica drobiowa 1 kg cena 10,99.

Napój gazowany Hoop Cola

4 x 1 litr classic, cytryna, bez cukru cena za 1 litr = 1,66

Proszek do prania E

6 kg do koloru, do bia³ego cena za 1 kg = 3,97

Rolada lodowa 1 l 4,99

oferta ważna do 10.07.2011


Gazeta

8

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość „Masz głos, masz wybór”

Szczecin Dni Morza

Mieszkańcy nie przyszli porozmawiać z władzami

Zamość na Dniach Morza

„W stronę dialogu” brzmiało hasło spotkania otwartego mieszkańców Zamościa z władzami miasta. Problem w tym, że przybył na nie tylko jeden mieszkaniec. 21 czerwca w  Sali Consulatus R a t u s z a z a pl a n o w a n o s p o t k a n ie, k tór e zor ga n i zowa ło Stowarzyszenie „Projekt-Europa”. Był

to jeden z elementów przedsięwzięcia o nazwie „Masz głos, masz wybór”, które organizuje Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów i którego celem jest zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie miało trwać dwie godziny i polegać na swobodnej - acz kulturalnej - wymianie zdań między mieszkańcami, a rządzącymi miastem.

Sala Consulatus Ratusza świeciła pustkami

R epr ez ent ac ja w ł ad z by ł a dość silna. Stawili się bowiem: Wiceprezydent Zamościa Tomasz Kossowski, Sekretarz Miasta Karol Garbula i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Nizioł. Liczną reprezentację miały także zamojskie media. Niestety okazało się, że mieszkańców reprezentuje tylko jedna osoba, która i tak bywa na każdej sesji Rady Miejskiej. W tej sytuacji mającej prowadzić spotkanie Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Barbarze Kolbus nie pozostało nic innego, jak tylko je odwołać. Trudno powiedzieć dlaczego frekwencja była tak mizerna. Za jedną z przyczyn można zapewne uznać niezbyt fortunny termin. Ostatnia dekada czerwca nie jest przecież czasem skłaniającym społeczeństwo do aktywności obywatelskiej. Poza tym godzina szesnasta nie pasuje większości osób pracujących, a kolejną niesprzyjającą okolicznością był fakt, że dokładnie o tej samej porze na Osiedlu Orzeszkowej-Reymonta odbywał się spektakl plenerowy w  ramach 36. Zamojskiego Lata Teatralnego. Dodać należy również, że wielu mieszkańców Zamościa generalnie nie jest zainteresowanych życiem publicznym miasta. Niedoszłe spotkanie stanowiło pierwszy z czterech elementów całego przedsięwzięcia. Kolejne trzy odbędą się jesienią i zimą. Termin będzie więc bardziej sprzyjający. Pytanie tylko, czy tym razem zamościanie wykażą większe zainteresowanie? rmar

W uroczystych obchodach Dnia Morza 2011 wzięła udział reprezentacja Zamościa. W składzie zamojskiej delegacji znaleźli się: matka chrzestna okrętu „Ziemia Zamojska” - Janina Gą siorowska, dy rektor Bu rsy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu Waldemar Leszczyński oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. E. Orzeszkowej w  Zamościu Teresa Sołowiej. Fakt, że Zamość nie posiada dostępu do morza, a od brzegu do granic miasta różnica wynosi kilkaset kilometrów, w niczym nie przeszkadza, by w  zamojskich placówkach oświatowych prężnie działały

Incredible Komarów Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie jest jedną z trzydziestu w Polsce, a trzech w województwie, uczestniczącą w projekcie „Niesamowity angielski, czyli Incredible English”.

DNL

Zamość Rada Miejska

Inwestorzy w zamojskiej podstrefie ekonomicznej będą mieć większe ulgi. Tak postanowili zamojscy radni.

Dzieci z Komarowa razem z Johnem Gliddonem podczas jednej z lekcji spotkań, która zakończyła się oficjalnie w poniedziałek 20 czerwca. W nagrodę za najlepsze wyniki testu sprawdzającego wiedzę uczennica klasy V Weronika Bochniak pojedzie w wakacje na trzytygodniowy obóz szkoleniowy do Załęcza Wielkiego, gdzie będzie się uczyć pod okiem pedagogów z  USA. W  Komarowie przedsięwzięcie będzie kontynuowane

koła zainteresowań o tematyce morskiej i  żeglarskiej. W  Bursie Nr 2 funkcjonuje Koło Morskie, zaś dzieci z zamojskiej „trójki” rozwijają swoje pasje wśród „Wilczków Morskich”. Być może niebawem uda się zorganizować wyjazd dzieci i młodzieży z Zamościa nad morze, by zdobywały nowe doświadczenia. Warto również zaznaczyć, że „Wilczki Morskie” z „trójki” w Zamościu zajęło trzecie miejsce wśród szkół podstawowych w konkursie „Na najlepsze Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”. Podczas czerwcowych Dni Morza dyrektor Teresa Sołowiej odebrała nagrody i dyplomy dla szkoły.

Inwestujący w podstrefie będą mieli lżej

Komarów-Osada Dokształcanie z języka angielskiego

W ramach tego projektu 20 uczniów z Komarowa z klas II - V, którzy wykazali się najlepszą znajomością języka angielskiego, może rozwijać swoje umiejętności językowe na dodatkowych, bezpłatnych zajęciach, które prowadzą: nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Wiśniewska oraz „native speaker” John Gliddon, wolontariusz z Kanady. Lekcje odbywają się po południu w dwóch grupach klas II - III i IV - V. Ponadto raz w miesiącu odbywają się warsztaty filmowe, podczas których dzieci oglądają anglojęzyczne filmy bez listy dialogowej czy dubbingu. Uczniowie mają już za sobą pierwszą, trzymiesięczną rundę

Reprezentacja Zamościa podczas Dni Morza

w nowym roku szkolnym. Uczniowie będą mieć dodatkowo 104 godziny języka angielskiego, 7 spotkań z „native speakerem” oraz 7 warsztatów filmowych pod nazwą „I like English films”. Odbędą się też konkursy plastyczne i językowy dla uczniów z klas II - VI ze szkół powiatu zamojskiego. dacz

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 czerwca, zmieniono uchwałę z 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość. Inwestorzy otrzymają zwolnienia na okres: 12 miesięcy, jeśli utworzą co najmniej 10 nowych miejsc pracy; 24 miesięcy, jeśli utworzą co najmniej 15 nowych miejsc pracy; 36 miesięcy, jeśli utworzą co najmniej 20 nowych miejsc pracy; 48 miesięcy, jeśli utworzą co najmniej

25 nowych miejsc pracy. Potrzebę zmiany uchwały sygnalizowali sami inwestorzy, którym bardziej potrzebna jest pomoc na etapie rozpoczęcia inwestycji, aniżeli po jej całkowitym ukończeniu i w czasie już rzeczywiście prowadzonej działalności. Obecne przepisy nie uprawniają do zwolnień z podatku od nieruchomości przy jej zakupie i prowadzeniu czynności przygotowawczych do rozpoczęcia przedsięwzięcia. Teraz przedsiębiorcy będą zwalniani z tego podatku już w chwili rozpoczęcia inwestycji pod przyszłą działalność. Uchwała wejdzie w  życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Będzie mieć zastosowanie do 31 grudnia 2013 roku. rmar


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Represje wobec 5. plutonu - część 3, ostatnia W poprzednim wydaniu Witold Hryniewiecki opisywał dzieje byłych partyzantów Armii Krajowej, których tropił i aresztował przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. W tej części „Tułacz” opisuje finał losów żołnierzy 5. plutonu. 21 listopada skompletowano transport i załadowano aresztowanych do samochodu (w tym takze „Orła” z „Krakowiakiem”). Wywieziono ich do Lublina. Przez całą drogę więźniowie jechali na stojąco. Kiedy któremuś z nich zachciało się załatwić potrzebę fizjologiczną konwojenci (kałmucy uzbrojeni w karabiny z nałożonymi bagnetami) nie zezwalali na zatrzymanie samochodu i nieszczęśnik musiał załatwiać się w spodnie. Eskorta nie reagowała na żadne prośby. Po dotarciu do Lublina samochód pojechał na stację na rampę pod sam wagon bydlęcy. Więźniowie zostali do niego wypchnięci bezpośrednio z auta. Po jakimś czasie pociąg ruszył na wschód.

W wagonie panowała straszna ciasnota. Internowani nie dostali niczego do jedzenia, ani do picia. Znowu zaistniały te same problemy fizjologiczne. Nie było innej rady, jak załatwiać sie w wydzielonym rogu wagonu. Ponieważ panował mróz, wszystkie odchody zamarzały. Zesłańcy jechali pociągiem bez przesiadki aż na Sybir. Co jakiś czas wymieniano tylko parowozy. Wszystkich ulokowano w łagrze w Obłasti Mołotowsko. Po dwóch dniach przyjechał Zyd Azelichow i wysegregował z więźniów zdrowszych i silniejszych (wśród nich znaleźli się „Orzeł” z „Krakowiakiem”). Zaprowadził ich prosto do kopalni węgla Połowicka nr 4 w rejonie Kiżel. Do pracy schodziło się w dół po drabinie. Ta sama droga czekała ich po całodziennej pracy, choć w odwrotnym kierunku. Zdarzało się, że jakiś więzień zasłabł podczas wspinaczki. Omdlały obsuwał sie w dół, ściagając z drabiny idących za nim. W konsekwencji wielu katowanych doznawało groźnych uszkodzeń ciała.

Na mocy porozumienia zawartego między Mikołajczykiem, a Stalinem w sprawie powrotu Polaków z ZSRR, „Orzeł” wraz z „Krakowiakiem” powrócili do kraju w marcu 1946 roku. W dziesięć dni po aresztowaniu „Orła” tomaszowscy ubowcy ponownie odwiedzili Kolonię Dub Poduchowny i Kadłubiska. W tej ostatniej wiosce chcieli ująć Sępa. Ten cudem uniknął wywiezienia na Sybir, chroniąc się niemal w ostatniej chwili w od dawna przygotowanej kryjówce. Natomiast w Dubie Poduchownym zabrali Szymona Sagana „Rolę”. Wywieziono jego, podobnie jak syna, w głąb Rosji. Ich ojciec trafił również za Ural, także do Obłasti Mołotowsk, ale do innego łagru - do Igolska. On także wrócił do Polski w roku 1946. Jednakże wskutek doznanego wycieńczenia organizmu, niedługo po powrocie do kraju zmarł. Na tych wydarzeniach nie zakończyła się udręka żołnierzy 5. plutonu. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, nie mogąc pogodzić się z dotychczasowym fiaskiem w rozpracowywaniu

9

HISTORIA

siatki organizacyjnej działającej na tym terenie, postanowił zorganizować prowokację. Bezpieka wysłała tam kilkuosobową grupkę uzbrojoną i wyposażoną w radiostację, dowodzoną przez ubowca z Zamościa, Henryka Korkosza. Przybysze kręcili się po pobliskich lasach, nocując w szałasach. Udawali „chłopów z lasu” słuchając audycji radiowych z Londynu oraz szerząc antypaństwową propagandę. Niestety paru mieszkańców Kadłubisk nabrało się na tę farsę, a mianowicie Stanisław Jakubiak „Sokół” Józef Marucha „Rusznikarz” i Ignacy Piwko „Kujawiak”. Udzielili „leśnym” kwater w swoich chałupach, jak również karmili. Po jakimś czasie tajemnicza grupka opuściła teren. Po upływie paru miesięcy, 10 lipca 1951 roku do Kadłubisk wpadła ekspedycja karna UB i aresztowała powyższych naiwnych. Śledztwo przejął tomaszowski UB. Oskarżono aresztowanych o udzielenie schronienia rzekomej bandzie. Na koniec przesłuchań oskarżonych przewieziono

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

do Zamościa. Tam też odbyła się rozprawa sądowa. Wyrokiem sądu wszyscy trzej zostali skazani na 6 lat więzienia. Po rozprawie wywiezono ich do więzienia na Zamku w Lublinie. Po pewnym czasie przeniesiono ich z Lublina do Piechcina w województwie bydgoskim, gdzie pracowali w kamieniołomach. Po ukazaniu się ustawy amnestyjnej zostali zrehabilitowani i zwolnieni z więzień. Wiosną 1953 roku powrócili do domów. I tak mieli szczęście w nieszczęściu, że karę odbywali w kraju, a nie w ZSRR, jak Saganowie.

Zamość Historia

Wspomnienia o Zakładach Mięsnych - część 3 Przed Państwem kolejna część wspomnień o Zakładach Mięsnych, jakie kiedyś funkcjonowały w Zamościu. W tej części będzie parę słów o obrocie towaru oraz kontaktach zamojskiego zakładu z krajami azjatyckimi i arabskimi. Po rozwiązaniu umowy o pracę z Kazimierzem Wiklińskim zaangażowano mnie na kierownika Działu Obrotu Towarowego. Zagadnienia nie były dla mnie obce ponieważ sprawy obrotu towarowego znałem jeszcze przed przybyciem do Zakładów Mięsnych. W tym okresie dzienne uboje niejednokrotnie sięgały około 2000 sztuk trzody, 700 sztuk bydła i około 400 sztuk cieląt, a czasami owiec. Ponieważ plan uboju nie przewidywał takich ilości, powodowało to duże problemy w ulokowaniu masy mięsnej w Chłodni w Zamościu, w Kielcach i innych na terenie kraju. Rynek był dobrze zaopatrzony, toteż były trudności w zbyciu niektórych gatunków wędlin, jak kiełbasa zwyczajna, serdelowa, mortadela, wyroby wędliniarskie, jak podgardlana, a także niektóre rodzaje salcesonów. Największe zaś kłopoty były w zbyciu i zabezpieczeniu przed ewentualnym zepsuciem się podrobów klasy niższej, takich jak: nogi bydlęce, wymiona, płuca, wątroba, podgardle oraz jelita grube. Rynki zielone stanowiły zbyt około 10 procent ogólnej uzyskanej masy, na pozostałą należało szukać odbiorców na Śląsku, w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Bardzo aktywnie działali wtedy na swoich stanowiskach pracy Eugeniusz Sałek i Tadeusz Gontarz, którzy potrafili wybrnąć z prawie każdej trudnej sytuacji i znaleźć odbiorców lub miejsce składowania. Tworzyły się duże ilości smalcu, na który nie było zbytu, ani też magazynów dla zabezpieczenia. W takiej sytuacji częściowo wysyłano go do Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie, aby go

utwardzić. Wysłałem też około 250 ton do przechowania w magazynach ziemnych w miejscowościach Koronowo i Szubin w województwie bydgoskim. A gdy i to nie poprawiło sytuacji zakładu, smalec składowano na wiatach na terenie firmy, w wydzielonej części magazynu bydła. Aby nie pogorszył on się, nie zepsuł i aby utrzymać możliwie niską temperaturę, dach wiaty polewano zimną wodą. Częściowo też ratowała sytuację wojna w Wietnamie, ponieważ smalec w specjalnie do tego przeznaczonych metalowych opakowaniach wysyłano do północnej części tego kraju. Rokrocznie latem odbywał się przestój zakładów, aby dokonać przeglądu urządzeń mechanicznych i je wyremontować. W tym okresie uboju tusz dokonywało się tylko z konieczności. Przy braku urządzeń chłodniczych zbyt ich był szczególnie utrudniony. Niemniej czyniono wszystko, by nie dopuścić do pogorszenia się ich jakości lub zepsucia. Na terenie Zamościa, jak też w okolicach miasta, przedsiębiorstwa handlowe nie posiadały punktu sprzedaży detalicznej mięsa baraniego. W związku z tym eksportowano tusze baranie do krajów arabskich. Przed ubojem tusz baranich przywożono z Wasilkowa koło Białegostoku duchownego, który odprawiał modlitwy - według uznania religii islamskiej, po czym kapłan wystawiał zaświadczenie o dokonaniu modłów i wraz z innymi dokumentami wysyłano je wagonami do krajów arabskich. Bez załączonego zaświadczenia od duchownego, kraj arabski nie przyjąłby tusz baranich. Czesław Pakulniewicz

www.zamosc-dawniej.pl

Cerkiew ok. 1915 roku


amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

9 772080 32000

Gazeta

10

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać można najczęściej podróżnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz również młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, że nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami”.

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m STRONA Kontakt: tel. 785-773-937 Dziedzictw

07

www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

REKLAMA

Zamość Ku czci poległych

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

MAREK KAŹMIERCZAK

514 91 92 93

501 494 914

513 91 92 93

Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złożenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ MALOWANIE DACHÓW tel. 604-217-219 Do 15 słów: Drobne od firm Pogrubienie Usługi, Towarzyskie, Dam pracę wall gz na numer 79480 koszt 9 zł + 23% VAT Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT

NOWE MIESZKANIA (od 40 do 78mkw pow. uż. oraz dwupoziomowe) w centrum miasta przy ul.Lwowskiej w Zamościu. Rozpoczęcie inwestycji: wrzesień - październik 2011r. Zakończenie inwestycji: maj - czerwiec 2013r. - oferujemy niskie gwarantowane ceny za 1mkw pow. uż. - do każdego mieszkania podziemne miejsce parkingowe lub garaż - dogodne dopasowanie ratalnych wpłat w okresie prowadzonej inwestycji - pomoc w formalnościach kredytowych - mieszkania indywidulnie opomiarowane z niskimi kosztami eksploatacji (ogrzewanie gazowe) Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą wszystkich zainteresowanych.

ul.Lwowska 40C 22-400 ZAMOŚĆ e-mail: biuro@legeartis.biz.pl tel. 84 638 51 76 (w godzinach od 8.00 do 15.30) 605/141 - 599 605/141 - 899


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rozrywka

reklama

ogłoszenia

reportaże wiadomości REKLAMA

Mokry problem W ciągu ostatnich kilku dni pogoda nas nie rozpieszcza, wszyscy mieliśmy okazję doświadczyć jej kaprysów tylko w różnych aspektach, a pogoda w połaczeniu z innymi niedociągnięciami może stanowić utrudnienie bądź poważny problem dla wielu z nas. Tak jest w przypadku sprawy, z którą zwrócili się do nas mieszkańcy bloku przy ulicy Kilińskiego. W chwili wybudowania tej arterii, przy ulicy Kilińskiego zostały zrobione podjazdy. Woda ani nie spływa do ziemi, ani nie ma tam żadnych ścieków. I to jest właśnie utrudnienie. Przejscia nie ma jeszcze żadnego. Dodatkowo zawadzają samochody pozostawione przy bloku - mówi Wiktor Kaziszyn, mieszkaniec bloku nr 13 przy ulicy Kilińskiego.

Remont tamtejszej nawierzchni, ja k się okazuje, miał swoje słabe strony. Nie zadbano o odpowiednie odwodnienie, stąd mieszkańcy mają kłopot z dotarciem do poblisk iego sk lepu PSS. Z naszych informacji wynika, że właścicielem terenu, o którym mówimy, czyli parkingu pomiedzy PSS-em, a blokiem nr 13, jest Spółdzielnia Spożywców. To własnie od jej od przedstawiciela usłyszeliśmy

Owoc ulewy zapewnienie, iż zostały podjęte odpowiednie kroki, by problem udało się wyeliminować. Malwina Muzyczka

Salon Optyczny

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość

Bezpieczne wakacje Wakacje powitało już Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”. 18 czerwca, w godzinach południowych, odbył się piknik rodzinny. Dla dzieci i ich rodziców przygotowano szereg atrakcji, między innymi dmuchany zamek, trampolinę oraz grilowany poczęstunek. Dla rodziców była to okazja do wymiany swoich uwag i spostrzeżeń. Tego samego dnia na Rynku Solnym odbył sie również piknik rodzinny, pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” zorganizowany przez Stowarzyszenie „ProjektEuropa” oraz spółkę EDUZAM. Głównym celem przedsięwzięcia było edukowanie najmłodszych, jak w bezpieczny sposób spędzić czas wakacji. W programie znalazło sie m.in. znakowanie rowerów, pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pokazy ratownictwa wypadkowego, wystawa zabytkowych motocykli, pokaz ambulansu kryminalistycznego, oraz symulatora zderzeń, pokaz ratownictwa

wydarzenia

sport

Afisz Pikniku medycznego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Gwiazdą pikniku był Daniel Iwanek - Mistrz Świata w karate tradycyjnym. Jak podano w rocznym raporcie wydanym przez Komendę Główną Policji, ofiarami letnich wypadków są przeważnie dzieci

i choć sytuacja z roku na rok poprawia się, to jednak nadal pozostawia wiele do życzenia. Wspólnie zadbajmy, by czas wakacji był dla dzieci okresem radosnego, a także bezpiecznego wypoczynku. Malwina Muzyczka

Moim zdaniem Wisła Kraków zagra ze Skonto Ryga w eliminacjach do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rundach wstępnych Ligi Europejskiej Jagiellonia wylosowała kazachski Irtysz Pawłodar, a Śląsk Wrocław szkockie Dundee United. Na co stać w tym sezonie polskie zespoły w europejskich pucharach? Czy któraś z drużyn da nam przynajmniej tyle radości, ile ostatnio Lech Poznań? Piotr Welcz - trener Olimpii Miączyn: - Ostatnie lata przekonały nas do stwierdzenia, że generalnie polskie drużyny klubowe (wyłączajac świetną postawę Lecha w ubiegłym roku) mają regularne problemy z pokonaniem w europejskich pucharach nawet dosyć „egzotycznych” przeciwników. Nie widzę żadnych przesłanek w polskiej piłce klubowej, które mogłyby dać odrobinę optymizmu w obecnych rozgrywkach. Nie daję większych szans ani Jagiellonii, ani Śląskowi, dopatrując się „iskierki nadziei” w holenderskiej myśli szkoleniowej i zarządzaniu w krakowskiej Wiśle. Marek Pogódź - były zawodnik Hetmana Zamość i Górnika Łęczna: - Uważam, że największe szanse na awans do fazy grupowej mają Legia i Wisła. Legia już końcówkę sezonu miała bardzo dobrą i po wzmocnieniu zespołu dwoma doświadczonymi zawodnikami (Żewłakow i Ljuboja) awansuje do fazy grupowej. Wisła po raz pierwszy po zdobyciu Mistrzostwa Polski nie sprzedaje najlepszych zawodników i po uzupełnieniu dwoma lub trzema zawodnikami oraz szczęśliwym losowaniu awansuje w końcu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast Jagiellonia i Śląsk to przypadek, że znaleźli się w pucharach. Zbigniew Pająk - były zawodnik i trener Hetmana Zamość: - Wyniki losowań dla polskich drużyn w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej nie są najlepsze. Ostatnio trafiamy na rywali ze Wschodu, z którymi mieliśmy do tej pory problemy odnośnie awansu do dalszej fazy - przykładem LEVADIA Talin. SKONTO Ryga w eliminacjach LM dla WISŁY Kraków to trudny rywal do przejścia, podobnie jak dla „JAGI” kazachski IRTYSZ Pawłodar. Piłka nożna na Wschodzie to duże zaangażowanie i walka zawodników dążących do wypromowania się celem przejscia do drużyn zachodnioeuropejskich. ŚLĄSK Wrocław trafiając na DUNDEE United, pomimo bardzo udanej rundy wiosennej w ekstraklasie, również będzie miał problemy z awansem. Przeciwnik ŚLĄSKA to drużyna z sukcesami na arenie europejskiej. Ostatnie lata potwierdzają problemy polskich drużyn z awansem do stref grupowych - szczególnie LM. Ostatnie awanse to sezon 95/96 LEGIA Warszawa i sezon 96/97 WIDZEW Łódź. Życzę polskim drużynom awansu, ale moim zdaniem będzie to bardzo trudne.

, tel


Gazeta

12

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zwierzyniec VIII Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych

Zagrali Barkę

Orkiestrę poprowadził Jan Socha W sobotę 25 czerwca w Zwierzyńcu zaprezentowały się młodzieżowe orkiestry dęte z Polski i Węgier. Impreza zaczęła się w sobotnie popołudnie przed Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.

Po pokazie musztry paradnej, muzycy przemaszerowali ulicą Wachniewskiej i ulicą 1-go Maja przed zwierzyniecki ratusz. O 18.00 przed Kościołem na Wodzie odbył się uroczysty koncert poszczególnych zespołów. Szczególnym punktem było wspólne wykonanie

„Barki” - ulubionego utworu papieża Jana Pawła II. Utwór został odegrany przez 300 młodych muzyków punktualnie o symbolicznej godzinie - 21.37. W niedzielę muzycy zapewnili oprawę Mszy Świętej w kościele parafialnym o godz. 10.45. Przegląd zakończył

Piękniejsze oblicze orkiestry z Czajkowa

Uczestnicy VIII Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych

koncert finałowy przed budynkiem ZSDiOŚ. Organizatorem wydarzenia był Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, a w szczególności Jan Socha - inicjator przeglądu i jego animator od pierwszej edycji w roku 2004. Przed publicznością w Zwierzyńcu zaprezentowały się

zespoły z miejscowości Aba (Węgry) oraz polskie orkiestry z Zwierzyńca, Sitna, Krasnegostawu, a także Czajkowa (województwo wielkopolskie) i Gogolina (województwo opolskie). rael

Impreza trwała do późnego wieczornych

Patronem wydarzenia była Gazeta Zamojska


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

13

Zamość Nowoczesne laboratoria PWSZ

Era nowoczesności w Zamościu

W poniedziałek 27 czerwca odbyła się inauguracja działalności Laboratorium Centrum Badań i Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Laboratorium mieści się w budynkach Centrum Kształcenia P ra ktycznego prz y u licy Szczebrzeskiej 41. W jego skład wchodzą: Sekcja Obrabiarek Sterowa nych Nu mer ycz n ie, Sekcja Badań Pojazdów i Silników, Sekcja Spawalnictwa i Inżynierii Powierzchni. Jak podkreslił kanclerz PWSZ Jerzy Korniluk, jest to dopiero pierwsza, mechaniczna częśc laboratorium, zaś otwarcia drugiej - przyrodniczej możemy spodziewać sie jesienią, w październiku. - Nie jesteśmy u kresu naszej drogi, ponieważ zaczyna się rzecz nowa. Władze uczelni i osoby, które będą odpowiedzialne za działanie tego sprzętu, muszą znaleźć kolejne jego zastosowania. Cieszę się niezmiernie, że będziemy mogli teraz przyuczać naszych studentów do pracy na tym sprzęcie. Wierzymy w to, że będzie on w pełni wykorzystywany do celów dydaktycznych, ale muszę przypomnieć, REKLAMA

Robot przemysłowy Kawasaki że podpisaliśmy również cyrograf dotyczący tego, że sprzet ten będzie innowacyjny dla miejscowego społeczeństwa, mniejszych i większych zakładów funkcjonujących w Zamościu, jak również przedsiębiorstw z podstrefy mieleckiej - powiedział rektor PWSZ w Zamościu prof. Waldemar Martyn. Jak dodają władze uczelni, to początek nowej ery Zamoscia, ery nowoczesności. Ze sprzętu będą mogli - oprócz studentów kierunku mechanika i budowa maszyn na zamojskiej PWSZ - korzystać

Silniki spalinowe wewnętrznego spalania

uczniowie technicznych szkół średnich z Zamoscia i nie tylko oraz przedsiębiorstwa zajmujące się mechaniką. Wśród sprzętów w laboratorium CEBiTT można znaleźć: centrum pionowe CNC HAAS oraz tokarki CNC HAAS, a także wypalarkę plazmową CNC Stigal Dynamic, robota przemysłowego Kawasaki, wycinarkę wodną CNC PTV, hamownię podwoziową Maha oraz linię diagnostyczną Certus Race Line. Daniel Czubara

Na nowoczesnym sprzęcie szkolić się będą przyszli specjaliści


Gazeta

14

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Zamość Zamojskie Lato Teatralne

Lęki, hipnoza i muszkieterowie

W sztuce "Hipnoza" wystąpią Beata Ścibakówna i Rafał Królikowski Już dziś w kazamatach dalszy ciąg scenicznych emocji związanych z Zamojskim Latem Tetralnym. W Bastionie VII wystąpi Edward Linde-Lubaszenko. Gwiazd będzie więcej. Znany aktor wystąpi w  sztuce „Lęki poranne” w  reżyserii Piotra Siekluckiego. Sztuka oprata jest na utworze Tadeusza Grochowiaka, polskiego poety, dramtopisarza, twórcy nowej estetycznej kategorii epatującej brzydotą, zwanej turpizmem. Dramat „Lęki poranne” jest śmieszną i gorzką zarazem opowieścią o alkoholizmie. Nałóg zaprowadził Alfa na dno. Żona odeszła, dzieci też. Został tylko denaturat i alkoholowe pomieszanie zmysłów. No i kompan od kielicha - Kola. Spektakl, mimo pesymizmu z powodu nieudanego życia, jest ciepły i pełen dystansu. Sztukę zaprezentuje we wtorek o 19.00 Teatr Nowy z Krakowa. Dzień później Teatr Malabar Hotel wystawi sztukę „Skrawki”, która

powstała w oparciu o  fragmenty „Otellla” Wiliama Szekspira oraz kompilację tekstów własnych. Jest to spektakl o obsesjach i namiętnościach, w którym tekst Szekspira w klasycznym tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego jest punktem wyjścia do snucia współczesnej refleksji o miłości, która może budować i niszczyć. Przedstawienie opowiedziane za pomocą masek, aktorów i gry z przestrzenią i dźwiękiem. Klasyczny tekst służy aktorom w budowaniu nowoczesnego teatru ożywionej formy. Meską część publiczności na pewno ucieszy fakt, że na scenie Zamojskiego Domu Kultury 1 lipca wystąpi pochodząca z Zamościa atrakcyjna aktorka Beata Ścibakówna. Razem z Rafałem Królikowskim wystąpi w  sztuce „Hipnoza” wyreżyserowanej przez Wojciecha Malajkata, znanego między innymi z roli Rzędziana w filmie „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana. Sztuka to dialog aktorki - pacjentki i lekarza - wyznawcy terapii poprzez hipnozę. Sławna aktorka nagle traci głos,

lekarz przy pomocy hipnozy próbuje dociec przyczyn tej choroby. Pacjentka nie jest jednak wystarczająco zdyscyplinowana, a lekarz… tak, dobrze Państwo podejrzewają. Jest to spektakl o miłości i o niełatwych relacjach między ludźmi. Na zakończenie 36. Zamojskiego Lata Teatralnego 3 lipca Teatr im. Andersena w  Lublinie wystawi sztukę „Trzej muszkieterowie”, opartą o  powieść Aleksandra Dumasa. Jest to klasyczna historia dzielnego i kochliwego rycerza D’Artagnana. Widowisko z gatunku „płaszcza i szpady” - konie, psy, fechtunki, kobiety w krynolinach. Kobiety piękne, frywolne, eleganckie i niebezpieczne, intrygi i dwanaście spinek brylantowych, które D’Artagnan ma przywieźć z  Anglii. W  spektaklu występują aktorzy Teatru im. Andersena, Lubelskiego Teatru Tańca, Kompanii Teatr, Teatru Muzycznego w Lublinie i  Grupy Teatru Improwizacji NO POTATOES. DNL

Zamość Zakończenie roku szkolnego

Wakacje! Uroczyste rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego odbyło się 22 czerwca we wszystkich placówkach oświatowych województwa lubelskiego i większości kraju. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II koniec szkoły połączono z Dniem Rodziny. Białe koszule i bluzki, buty wyglancowane na wysoki połysk i oczekiwanie na świadectwa. Standardowo również kwiaty lub bombonierka dla wychowawczyni. A potem? A potem wakacje. - Jeszcze tylko odebrać świadectwo i pokażemy rodzicom przedstawienie mówi Agnieszka Kucharska, kończąca

właśnie trzecią klasę podstawówki A w wakacje po pierwsze zamierzam odwiedzić babcię - zapowiada. Władze zamojskiej „trójki” postanowiły przy okazji tej uroczystości uhonorować rodziców zaangażowanych w życie szkoły, jak i tych wszystkich, którzy na co dzień troszczą się o los swoich pociech. - Waszym rodzicom należą się słowa uznania i ogromny szacunek za to, co robią - mówiła dzieciom wicedyrektor Alina Dziki „trójki”. - Jeśli szkoła szanuje rodziców, a rodzice szkołę, to atmosfera do rozwoju dzieci jest najlepsza - podsumowała. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał szkolny zespół wokalny - „Wiolinki”. Oprócz tego poszczególne klasy przygotowały wystąpienia dla swoich rodzicieli

Dla świeżo upieczonej czwartoklasistki Agnieszki Kucharskiej jak i dla wszystkich innych uczniów rozpoczęły się wakacje i opiekunów. Wakacje rozpoczęło ponad 70 tysięcy uczniów z byłego województwa zamojskiego. dacz


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

15

Zamość Zamojskie Lato Teatralne

Po ataku zmysłów Surrealistyczny kabaret, musical i biblijna przypowieść o siewcy oraz performerskie przedstawienie na dworcu kolejowym - to były kolejne atrakcje Zamojskiego Lata Teatralnego, jakie publiczność miała okazję oglądać. We wtorek osiedlem Orzeszkowa zawładnęły „Zmysły”, czyli niekonwencjonalne widowisko Teatru A3 z  Warszawy. Uwolnione od reszty ciała zmysły wzroku, węchu, słuchu i dotyku przy akompaniamencie harmonii zwiedzały zielony rynek przy ulicy Orzeszkowej porywając za sobą przechodniów, których występami rozbawiali do łez. Podczas spaceru po osiedlu aktorzy śpiewali i tańczyli z przechodniami, stepowali oraz opowiadali absurdalne historie. - Ręka rękę myje, ale nogi już nie. Dlatego nogi są brudne i śmierdzą - głosił wodzirej. Dzień później Teatr A z Gliwic udowodnił dzieciom, że smoki, pomimo przerażającej natury i mrocznych legend o tych stworzeniach, potrafią być sympatyczne. Ci sami aktorzy w Boże Ciało, wykorzystując biblijną przypowieść,

wystawili przed zamojską publicznością „Siewcę”. Wykorzystując gesty, muzykę, sztuczne ognie, stworzyli bardzo sugestywny obraz - człowieka, który jest na pograniczu dobra i zła oraz nadziei i ocalenia, a także tryumfu sił boskich nad szatanem. Mocnym atutem spektaklu było odważne posługiwanie się ogniem i płonącymi akcesoriami. W sobotnią noc na dworcu PKP przy ulicy Szczebrzeskiej aktorzy wymieszali się z widzami i pasażerami, których nie brakowało na dworcu kolejowym. Widowisko „Last minute” było również niejako ukłonem Teatru Strefa Ciszy dla zamościan, którzy bardzo aktywnie starali się o powrót pociągów na tory w Hetmańskim Grodzie. W niedzielę najmłodsi mogli poznać dzieje „Inspektora Psiny”, który za pomocą znalezionej czarodziejskiej różdżki wywrócił bajkowy świat do góry nogami i gdyby nie interwencja wróżki, doprowadziłoby to losy fantastycznych postaci i bohaterów historii do ruiny. Tydzień obfitował w wiele naprawdę zaskakujących wydarzeń i warto dodać, że to nie koniec - ZLT potrwa do 3 lipca.

Oczy dały pokaz stepowania

DNL

Taniec ze Wzrokiem na sobie

Teatr A3 porwał za sobą tłum ludzi

„Siewca” Teatr A Gliwice

Spektakl "Siewca" odbył się w Boże Ciało wieczorem


Gazeta

16

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Centrum

Golem przyszłości Miłośnicy kultury żydowskiej oraz pasjonaci Kabały i magii mieli okazję obejrzeć w piątek film „Golem” Piotra Szulkina. Projekcja filmu odbyła się późnym wieczorem we wnętrzu zamojskiego Centrum „Synagoga”. Reżyser utrzymał film w  konwencji science-fiction. Obraz był jednak naszpikowany aluzjami i odniesieniami do mistyki żydowskiej i legend oraz Kabały. Film przedstawiał świat przyszłości, w którym wobec niżu demograficznego i wymierania ludzkości rozpoczęto „produkcję” golemów - czyli ulepionych z gliny stworzeń, które ożywiano za pomocą tajemnej magii zawartej w Kabale. Najbardziej znana legenda na temat golema mówi o stworzeniu go przez rabina Jehudę Löw ben Bezalela z Pragi (urodzonego w Poznaniu), znanego również jako Maharal. W drugiej połowie XVI wieku nasiliły się ataki na praskich Żydów, których posądzano o bezbożne praktyki i okultyzm. Aby obronić siebie i innych, rabin Marahal ulepił z gliny wielką postać człowieka, którą następnie ożywia za pomocą tajemnych rytuałów i  modłów, na koniec wypisując na czole lub wkładając do ust Golema pergamin ze słowem „Emet” (w języku hebrajskim słowo to oznacza „prawdę”). Wymazanie pierwszej litery powodowało powstanie słowa „met” (w języku hebrajskim oznacza „śmierć”) co odbierało życie istocie. Według innych mogło

Kadr z filmu Piotra Szulkina "Golem" to być również słowo Adam, czyli „człowiek”, natomiast po wymazaniu pierwszej litery „dam”, co oznacza po hebrajsku „krew”. Tak stworzona istota była jednak niema i bezmyślna, gdyż nie została stworzona przez Boga. Mogła tylko wykonywać polecenia i pracować, sama nie mając własnej,

wolnej woli. Według jednej z wersji legendy, po obronie Żydów przed atakami ludności Golem wpada w szał i zaczyna mordować tych, którym służył; Maharal wyjmuje mu pergamin z ust i wykreślając pierwszą literę ze słowa Emet sprawia, że istota staje się na powrót glinianym posągiem.

W innej wersji legendy, po wykonaniu pracy Marahal unieruchamia Golema zabierając mu pergamin ze słowem, a następnie ukrywa na strychu praskiej synagogi. Te podania wykorzystał Piotr Szulkin w swoim filmie, w którym widzowie mogli zobaczyć między innymi Mariana Opanię.

Organizatorzy zapowiedzieli, że wydarzenie to zainaugurowało cykl comiesięcznych spotkań w synagodze, których celem będzie przybliżenie zamojskiej publiczności kultury żydowskiej.

językowych i potrzeby komunikacji jest więc niezbędna w  procesie terapeutycznym. Dzieci tak funkcjonujące, czyli nawiązujące kontakt werbalny, biorą udział w uspołeczniającej terapii grupowej prowadzonej przez doświadczonego psychologa, na co dzień pracującego w Ośrodku przy ulicy Orlicz - Dreszera w  Zamościu. Podczas tych zajęć dzieci uczą się zachowania w określonych sytuacjach. Brak umiejętności społecznych oznacza, że dziecko nie potrafi zawierać bliższych znajomości, a przez to traci możliwość czucia się częścią grupy, a w przyszłości - społeczeństwa. Z czasem prowadzi to do problemów emocjonalnych i obniżenia poczucia własnej wartości. Wyuczenie akceptowalnych zachowań może podnieść pozycję dziecka w oczach rówieśników, a tym samym wzmocnić jego samoakceptację. Dla większości osób z autyzmem nauka zasad panujących w społeczeństwie to podstawowy moduł edukacyjny, od którego zależy ich jakość życia. Duża grupa dzieci korzysta z zajęć Terapii Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która opiera się na współgraniu rozwoju psychicznego i ruchowego. Dzieci z autyzmem rozwijają

się nieharmonijnie - mają problemy ze sprawnością ruchową, orientacją i świadomością własnego ciała i przestrzeni. A zatem znów tego, co zdrowym dzieciom przychodzi naturalnie, nasze dzieci muszą się wyuczyć. Trening w  małych grupkach przy współpracy rodziców pod okiem terapeuty wpływa stymulująco na rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Jest jednocześnie okazją do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń dla rodziców. W przedsięwzięciu przewidzieliśmy również moduł tylko dla rodziców. Są to spotkania grupy wsparcia. Ich pierwsza część - o  charakterze warsztatów z terapeutą-psychologiem pracownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL - już się odbyła. Rodzice dowiedzieli się, jak wykorzystać nową metodę historyjek społecznych w edukacji swoich dzieci. Rozmawiano o skutecznych metodach komunikacji z dziećmi niemówiącymi. Szukano rozwiązań, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami autystów. Część drugą warsztatów zaplanowano po wakacjach.

DNL

A R T Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y

Zamość

Obudzić autyzm „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych - Obudzić autyzm” - pod takim hasłem Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie” realizuje od marca 2011 roku projekt skierowany do grupy dzieci z orzeczeniem autyzmu i ich rodziców zameldowanych na terenie miasta Zamościa. Pieniądze na realizację tego przedsięwzięcia stowarzyszenie pozyskało stając w lutym do otwartego konkursu ofert miasta Zamość na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. - Chcieliśmy stworzyć w Zamościu miejsce, gdzie każde dziecko z autyzmem znalazłoby pomoc terapeutyczną, a  rodzice wsparcie w  trudnej drodze rehabilitacji swoich pociech. Gros naszych rodziców jeździ z dziećmi na terapię do Warszawy, Lublina i Chełma. Często kilka razy w tygodniu, co jest nie tylko uciążliwe, ale wymaga również dużych nakładów finansowych. Korzystamy z zajęć prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Zamościu i  terapii prowadzonej w placówkach oświatowych, do których uczęszczają nasze dzieci. Jest ich jednak zbyt mało, by właściwie usprawnić wszystkie zaburzone funkcje naszych dzieci. Dodatkowe zajęcia terapeutyczne z  pewnością pomogą naszym podopiecznym. Mieliśmy spore obawy, czy uda nam się opracować wniosek - ofertę tak, aby zyskał przychylność urzędników miejskich. Jesteśmy przecież tylko grupą rodziców, którzy chcą wspierać się w  walce o  zdrowie swoich dzieci. Dzięki przychylności i wsparciu pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Miasta Zamość udało się - mówi koordynator projektu - Magdalena Łagowska. - Dotacja w wysokości 10 000 zł to bardzo duży zastrzyk finansowy dla naszego stowarzyszenia, gdyż utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich, darowizn od osób prywatnych i firm (co niestety jest rzadkością) oraz pieniędzy zebranych podczas zbiórek publicznych w  zamojskim Carreforze i Kauflandzie. Pieniądze pozyskane z Ratusza pozwoliły rozszerzyć zakres pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem objętych opieką stowarzyszenia.

Właśnie dobiega końca pierwszy etap realizacji projektu, na który przeznaczono połowę przyznanej kwoty 5 000 zł. Druga transza zostanie przekazana w lipcu. Warunkiem wpływu na konto „Przebudzenia” kolejnych pięciu tysięcy złotych jest złożenie do 4 lipca sprawozdania częściowego z wykonania zadania. Realizacja działań odbywa się zgodnie z planem. Żałujemy tylko, że z zajęć korzystać mogą jedynie dzieci zameldowane na terenie miasta, których w chwili otwarcia projektu było w naszym stowarzyszeniu czternaścioro. Dla każdego z nich zaplanowaliśmy 4 godziny terapii miesięcznie realizowanej od marca do listopada 2011 roku z miesięczną przerwą wakacyjną. Każde dziecko raz w  miesiącu spotyka się z  logopedą i  pedagogiem w ramach indywidualnej terapii. Znaczna część naszych dzieci nie potrafi się komunikować werbalnie. Komunikacja rodzi się przecież z potrzeby nawiązywania kontaktów i interakcji z drugim człowiekiem, a sfera komunikacji jest jedną z najbardziej zaburzonych u dzieci z autyzmem. Praca logopedy i psychologa nad rozwijaniem kompetencji

Koordynator Przedsięwzięcia Magdalena Łagowska


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM DZIAŁKA NABRÓZ - 7200 M2, 85 TYŚ TEL 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139

WYNAJMĘ6] Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332] Odnajmę mieszkanie dwupokojowe, ul. Polna. Tel. 600012-273 [338]

MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478214 [297]

DOM BLIŻNIAK 120 M 2 OŚ . RATAJE, 550 TYŚ TEL . 507 723 139

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139

INNE

SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Sprzedam mieszkanie w Zamościu 52.9m2, dwa pokoje, 10 piętro, po remoncie, 158 000 tys. Tel. 668 671 035 Działka budowlano-rolna, 66a, 12km od Zamościa, Horyszów P.,tel.501011961 Lokal do wynajecia na os. Zamoyskiego tel 508833939

N-DOM Nawrocki Marek, Lwowska 3, 22-400 Zamość tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 www.n-dom.eu

Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139 Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139 Działka 30 a Bondyrz c. 65 tyś 507 723 139 Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380-150

ZAMIENIĘ Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM Fiat Punto 1.2 HSD 75KM 1996r ABS 168TYS PRZEBIEGU TEL 512-673-773 GOLF 3‚97 1.8i benzyna. Ocynk, klima,4x air bags, ABS. 3D, czarny,107 tys. km. Tel. 604 807 100 Fiat Uno 1,0 B+G (1996) tel.781-099-377 [339]

Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT Ford Escort 1,6B 1994r. Do negocjacji CJI tel 84 64 10 246 [316] Opel Astra I 1,6 Kombi G+B (1999) do negocjacji. 502 241 989 Polonez Caro 1.6 G+LPG. Bardzo dobry stan. C. 2.900 zł. 502 241 989 (q997r.)

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

USŁUGI

Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 Lwowska 3, 22-400 Zamość, www.n-dom.eu 1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197

INNE Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052503.

2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73

3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197 6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197 7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197

MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KO W E - M T U , O F E -AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100.000,00 już za106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

PRACA DAM PRACĘ PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE!F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomoscia jezyka niemieckiego do tlumaczenia na polski. Prosze o zgloszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Przyjmę do pracy robotników budowlanych murarzy tel. 797439430 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomością języka niemieckiego do tłumaczenia na polski. Proszę o zgłoszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel. 790760401

NAUKA

Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Nawrocki Marek

SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280]

Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

POSZUKUJĘ LOKALU DO WYNAJĘCIA DO 30 M 2 , NOWE MIASTO - TEL . 696 696 090

HANDEL OFERUJĘ ONmobile, GRY,KONSOLE, TELEFONY, Z-C PARTYZANTÓW 9, TEL . 535 515 505 KOMIS ODZIEZY, FIRMOWEJZNANYCH MAREK,KOSMETYKI , OBUWIE , BIZUTERIE, Z-C PATRYZANTÓW 39 I PIĘTRO

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 OD ZARAZ! PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCIA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/ MSC. ZGL.POD NR TEL: 84 639 82 59 ORAZ 510 199 944

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Poszukujemy ludzi do współpracy. Wysokie zarobki. Możliwość awansu. 665925982 [366] Amerykanska firma poszukuje ludzi do wspolpracy. Zapra-

17

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480 Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

RÓŻNE

szam panie. 665925982 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

SZUKAM PRACY Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Mężczyzna 35l, prawo jazdy BCDET + uprawnienia, koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Szukam pracy przy spoinowaniu klinkieru i kamienia oraz jako pomocnik budowlany, tel. 84 639-62-64 - proszę telefonować po 18-stej

USŁUGI OFERUJĘ

OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

SPRZEDAM PODUSZKI I MATY RECHABILITACYJNO - RELAKSUJĄCE, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 TELEWIZJA NA KARTE, BEZ ABONAMENTU, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 Sprzedam żużel i inne kruszywa dysponujemy własny transportem ponadto wykonujemy prace koparką ład warką 797439430

INNE

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 . 509 469 248 NAPRAWA TELEWIZORÓW , KOMPUTERÓW DOJAZD DO KLIENTA - TEL . 515 514 121 Serwis komputerow, usuwanie wirusow, instalacja oprogramowania. Tworzenie stron www. Dojazd do klienta. Tel. 504208191

Do 15 słów: Drobne od firm Pogrubienie Usługi, Towarzyskie, Dam pracę wall gz na numer 79480 koszt 9 zł + 23% VAT

Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [238]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Sprzedam lodówkę, stan bardzo dobry, wysokość 135 cm Tel 669 252 087 [308]

Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka, masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336] MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, BIUROWE, SKLEPOWE. FAKTURA VAT TANIO I SOLIDNIE! 517-031-621 [361] Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Wróżka Grejs wróżby horoskopy porady życiowe Zamość tel.783760188 Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE Poradnie:SPRZEDAM Ortopedyczna (NFZ)

Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(gaPsychologiczna (NFZ) raże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. Okulistyczna (NFZ) 608805718

Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz Laryngologiczna wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały Neurologiczna pozostały z budowy. Tel: 609 675 000 Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med” Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miażdżycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med” NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl [307]

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miażdżycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med” toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna Odtruwanie alkoholu i Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med” Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med” ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i Świąteczna Pomoc Medyczna NZOZ „Resort-Med”


Gazeta

18

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

URODA

Marta Baraś FRYZJERKA Salon Urody, ul. Kiepury 10

Wolne miejsca pracy na dzień 24 czerwca 2011 r. Barman Cieśla - dekarz Elektryk Fryzjer Glazurnik Główny księgowy Grafik komputerowy Kamieniarz – szlifierz Kasjer Kasjer - doradca klienta Kelner Kelner - barman Kierowca autobusu - robotnik budowlany Kierowca - konwojent Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu osobowego/

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Typ wiosenny

Kobiety w typie wiosny można spotkać wśród Norweżek, Szwedek, Angielek, jak również w Europie Środkowej nie brak przedstawicielek tego delikatnego typu urody. Idealnymi kolorami są tu brzoskwiniowy i morelowy, jasny błękit, koralowy, słoneczny żółty i bursztynowy ze złocistym blaskiem. Kobietom z tej grupy do twarzy jest także w kolorach: fioletowym, łososiowym i turkusowym. Należy zauważyć, że w czerni wyglądają smutno. Powinny unikać wszelkich ciemnych, ciężkich odcieni. Czyste barwy w

Oferty pracy

amo ska

ciepłej złocistej tonacji rozświetlają naturalną świeżość skóry. Pani wiosna ubrana w odpowiednie kolory naprawdę może wywrzeć imponujące wrażenie. Wiosna ma po prostu wymarzoną cerę. Oprócz kobiet o kremowej cerze i lekko zaróżowionych policzkach są w tej grupie także panie o godnej pozazdroszczenia brzoskwiniowej skórze i rumieńcach na policzkach. Młode dziewczęta o tym typie urody łatwo się czerwienią. Cechą charakterystyczną dla obu tych rodzajów, jest złocista tonacja. Skóra jest świeża, delikatna

dostawca Kierownik apteki Kierownik robót drogowych Kierownik sklepu Kierownik warsztatu mechanicznego Kucharz Kucharz - pizzer Lakiernik wyrobów drzewnych Magazynier Magazynier - akwizytor Majster robót drogowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik samochodów osobowych Montażysta okien i drzwi Montażysta - operator Montażysta płyt gipsowych Murarz Murarz - tynkarz Nauczyciel farmacji Operator dźwigu kołowego Piekarz Pizzer Pracownik biurowy

i wrażliwa. Trzeba ją troskliwie pielęgnować, aby zachować jej naturalną urodę i świeżość. Z wiosennej grupy wywodzą się panie „o których się mówi”, że są w nieokreślonym wieku. Mając np. 65 lat wyglądają co najwyżej na 50. Wiele przedstawicielek tego typu urody, zdobią piegi na nosie i policzkach. Ta wesoła, jedyna w swoim rodzaju ozdoba twarzy, to powód do radości - któż bowiem może wiedzieć, ilu zauroczonych wielbicieli zadurzyło się w wiośnie. A tak poważnie, nie próbujcie usunąć tych pięknych kropek na buzi

Pracownik biurowy - telemarketer Pracownik do produkcji okien z PCV Pracownik fizyczny - traktorzysta Pracownik hali - sprzedawca Pracownik ochrony Pracownik placowy Pracownik stolarni Przedstawiciel handlowy Robotnik gospodarczy Robotnik mostowy Samodzielny księgowy Sekretarka Serwisant AGD Spawacz metodą TIG Specjalista do spraw kadr Spedytor Sprzątaczka Sprzedawca Sprzedawca części do samochodów ciężarowych Sprzedawca w branży spożywczej Szwaczka Ślusarz Tapicer meblowy Telemarketer

za pomocą środków wybielających. Byłoby doprawdy szkoda. Jeśli już tak koniecznie chcecie, to dobry makijaż albo sztyft korygujący sprawią, że delikatne punkciki staną się na jakiś czas niewidoczne. Należy jednak unikać silnego słońca. Pani wiosna bez piegów zazwyczaj lepiej znosi promienie słoneczne, ale także musi chronić przed nimi delikatną, jasną skórę. Nie wolno zapominać też o odpowiedniej pielęgnacji po zakończeniu kąpieli słonecznej.

Wykładowca na kursach Zastępca Dyrektora ds. Handlowych Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informatyk – MALTA Mechanik samochodowy – NIEMCY Kucharz – NIEMCY Pielęgniarka – WŁOCHY Osoba do badań terenow ych – IRLANDIA/POLSKA Pracownik produkcyjny - HOLANDIA Dekarze – NIEMCY Szklarz – HISZPANIA Technik instalacji wind – CYPR Technik naprawy wind – CYPR Pracownik restauracji – NIEMCY Kucharz/kucharka – NIEMCY Kucharz lub młodszy kucharz - NIEMCY Kierownik restauracji – NIEMCY Tajemniczy klient – POLSKA Pomoc kuchenna – NIEMCY Mechanik silników łodzi motorowych – NORWEGIA

Rzeźnik, wykrawacz, trybowacz – WIELKA BRYTANIA Opiekunka osób starszych - NIEMCY Szwaczka – SŁOWACJA Fryzjer – NORWEGIA Pielęgniarka – WIELKA BRYTANIA Ser w i sa nt prog ra m i sta PL C - CZECHY Tester gier video - HISZPANIA Kelner – NIEMCY Dyspozytor – WŁOCHY Pracownik branży metalowej – blacharz – FINLANDIA P i e lę g n i a r z / pi e lę g n i a rk a – NORWEGIA Pracow nik superma rketu - HOLANDIA http://www.pupzamosc.samorzady. pl/Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 , pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawła II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Dowcipy Horoskop

Konkurs!

Na księżycu ląduje pierwsza amerykańska załogowa ekspedycja. Neil Armstrong wychodzi ze statku, a tu nagle zza kamienia wyskakuje trzech gości: Chińczyk, Rusek i Polak. – Jak to tak? – Amerykanin ma głupia minę. Chińczyk: – Nas jest dużo, brat podsadził brata i jestem. Rusek: – Nasza agentura spisała się na medal, i byliśmy szybsi. – No a ty? – pyta Amerykanin Polaka. – Daj mi spokój, z wesela wracam...

Wakacje z McDonald’s

Asia lat 16 z Zamościa Rozpoczynamy konkurs letni. Zapraszamy do wysyłania rysunków o tematyce lato/wakacje. Wykonanie pozostawiamy Waszej pomysłowości. W imieniu McDonald’s życzymy dobrej zabawy! Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek (Happy Meal). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy.

Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Istota przyjaźni tkwi w dialogu. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Roberta Nowosada. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Zasypaną śniegami tajgą jadą saniami: Rosjanin, Polak, Niemiec i Amerykanin. Nagle do sań doskakuje stado głodnych wilków. Już mają ich dopaść, lecz Ruski wyrzuca z sań Niemca. Wilki rozszarpują nieszczęśnika. Nie na długo powstrzymuje to zwierzęta, które doganiają sanie. Ruski wyrzuca Amerykanina. Wilki rozszarpują go, jednak po chwili znów są przy saniach. Wówczas Ruski wyjmuje strzelbę i po kolei strzela do każdego z wilków. – Dlaczego od razu ich nie zastrzeliłeś? – pyta Polak. Ruski wyjmuje butelkę wódki. – Coś ty? Pół litra na czterech? Polak, Rosjanin i Niemiec wędrują po pustyni i spotykają wielbłąda. Niemiec siada na jeden garb, Polak na drugi. – A gdzie ja? – pyta się Rosjanin. Polak podnosi ogon wielbłąda i mówi: – A ty, Wania, do kabiny! Indianie złapali Polaka, Francuza i Niemca i oznajmili im, że ich zabiją a z ich skóry zrobią sobie canoe. Pozwolili im jednak na wybór broni z jakiej chcą zginąć. Tak więc, Francuz poprosił o sztylet. Wziął go i poderżnął sobie gardło. Indianie z jego skóry zrobili sobie canoe. Niemiec poprosił o pistolet. Wziął go i palnął sobie w łeb. Indianie zrobili canoe. Polak poprosił o widelec. Indianie cholernie zdziwieni, ale w końcu dali mu widelec. Polak wziął go do ręki, i waląc się nim po całym ciele, krzyknął: - Ja wam kur.. dam canoe!

SUPER NAGRODA CZEKA Odkurzacze za szarady Co kwartał losujemy

dodatkową nagrodę W losowaniu wezmą udział osoby, które wysyłały SMS-y z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki

Nowoczesny odkurzacz osobiście wręczy dyrektor oddziału Hit-Sat w Zamościu REKLAMA

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Robert Marchwiany, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak

19

również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

Baran 21.03.-19.04. W nadchodzącym tygodniu czeka Cię rozkwit w miłości. Jeśli kogoś poznałeś jest szansa, że związek będzie się rozwijał. W pracy czeka Cię trochę zamieszania. Ten tydzień powinien skłonić Cię do oszczędzenia pieniędzy, więc nie bądź rozrzutny. Ze zdrowiem bez problemów. Byk 20.04.-20.05. W stałych związkach rutyna, samotnych zaś czeka przelotny romans. Różnice poglądów na wiele spraw mogą doprowadzić do chwilowych kłótni. Warto odpocząć od siebie, ażeby gorące uczucie mogło powrócić ze zdwojoną siłą. Wybierz się na spacer i pooddychaj świeżym powietrzem. Bliźnięta 21.05.-21.06. W stałym związku nieustanne wzajemne dowartościowywanie się, które ma budujący wpływ zarówno na Ciebie jak i na Twojego partnera. Nadchodzący tydzień przepełniony będzie miłością. Samotne Bliźnięta będą pod wrażeniem pewnej, nowopoznanej osoby. Dobry czas na inwestycje i zakładanie lokat, przychody powinny rosnąć. Rak 22.06.-22.07. Jesteś teraz w okresie emocjonalnej stabilizacji. Oczekujesz zmian, pragniesz czegoś więcej. Warto przeczekać ten czas, ponieważ zawsze po takim spokoju, przychodzi gwałtowne i namiętne uczucie, które rzadko kiedy przemija. Lew 23.07.-22.08. W stałych związkach wzajemne szczęście i dużo radości z partnerstwa. Wspaniale się dogadujecie i oby tak dalej. Samotne Lwy powinny właśnie w tym tygodniu ruszyć na „podbój świata”. Duże prawdopodobieństwo, że spotkasz kogoś już na całe życie. Panna 23.08.-22.09. Przed Tobą czas rozstań i pożegnań. Zapomnij raz na zawsze o przeszłości i zacznij żyć teraźniejszością. W tym tygodniu postaraj się coś zmienić w swoim życiu i otworzyć na osobę, która już od dłuższego czasu Cię obserwuje. Jest ona gotowa na pomoc i otwarta na przyjaźń. W pracy idzie ku lepszemu. Waga 23.09.-22.10. Jeżeli jesteś w stałym związku przygotuj się na burzliwy okres. Na początku tygodnia trochę „puszczą Ci nerwy”, ale po kilku dniach wszystko wróci do normy. W najbliższych dniach postaraj się dobrze gospodarować pieniędzmi, aby nie zabrakło Ci środków na bieżące wydatki. Wolne Wagi zapoznają teraz kogoś bardzo zafascynowanego ich osobą. Skorpion 23.10.-21.11. W nadchodzącym tygodniu weekend bardzo pracowity, choć jednocześnie romantycznyod Ciebie zależy jak bardzo. Pod koniec tygodnia spokój i harmonia, bez większych uniesień, musisz odpocząć i zregenerować siły. Strzelec 22.11.-21.12. W ostatnich tygodniach uparcie obstawiałeś przy swoim. W końcu nadejdzie czas kompromisu. Nie będziesz żałował tego posunięcia, a wręcz przeciwnie, pozwoli Ci to wiele zrozumieć. Przed samotnym Strzelcem burzliwy i namiętny romans. Spotkasz kogoś, na kogo punkcie wprost oszalejesz. Koziorożec 22.12.-19.01. W nadchodzącym tygodniu postaw na odpoczynek, zbyt dużo energii tracisz denerwując się z błahych powodów. Może dyskoteka, albo spotkanie z przyjaciółmi, coś zmieni i wyjdzie Ci na zdrowie? Uwaga na wydatki, jeśli przesadzisz, może to się na Tobie odbić z końcem miesiąca. Wodnik 20.01.-18.02. W stałych związkach zrozumienie i harmonia. Taki stan rzeczy sprawi, że zechcesz pozostać dłużej w obecnej relacji, i tak też się stanie. Przed Tobą tydzień przepełniony szczęściem i miłością. Wolne Wodniki spotkają na swojej drodze kogoś szalenie inteligentnego, kto zaabsorbuje ich uwagę. Ryby 19.02.-20.03. Coraz częściej myślisz o stabilizacji. W tym tygodniu zechcesz wdrożyć swoje plany w życie i to z powodzeniem. Samotne Ryby mogą spotkać nowe uczucie. Dlatego też, rozglądaj się „na boki” i nie pozwól umknąć Twojemu przeznaczeniu. W pracy trochę napięta atmosfera.


Gazeta

20

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

OGŁOSZENIE

Boliwia Wyprawa rowerowa

W dniu 12- 06 -2011 na terenie rekreac yjno -sportow ym przy ul. Wyszyńskiego odbyła się impreza plenerowa „Sąsiedzi Zamoyskiego”, której organizatorem był między innymi Zarząd Osiedla im. J. Zamoyskiego. W ramach imprezy Zamojska Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska ZEA przeprowadziła zbiórkę pieniędzy. Zebrana kwota 110,75 zł zostanie przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Zamościa.

Kilometr po kilometrze

Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA Ul. Kilińskiego 5 , 22-400 Zamość Tel. 601 198 030, 609 160 440 www.fundacjazea.mmknet.pl e-mail : fundacja.zea@gmail.com

NIP 922 303 56 61 REGON 060748714 KRS 0000380616

Konto: 97 2030 0045 1110 0000 0200 1700 BGŻ S.A. O/Zamość

Zamość Street Art

Dla takich widoków warto się trudzić... Kiedy ostatni raz informowaliśmy o rowerowej wyprawie pochodzącej z Żurawnicy Sylwii Mądrej oraz jej partnera - Matta Ongley’a. Podróżnicy właśnie opuścili Chile i wjeżdżali do Boliwii. Dzielni cykliści pokonali w ciągu siedmiu miesięcy 8700 kilometrów. Kolejne 60 dni jazdy okazało się być jednym z trudniejszych etapów tej niezwykle trudnej eskapady, prowadzącej z najdalej na południe wysuniętego miasta na kuli ziemskiej - Ushuaia na Alaskę. Sylwia i Matthew przemierzali bowiem Boliwię, w której musieli się zmierzyć z bardzo stromymi drogami oraz nieprzychylnym klimatem.

nieoznakowanych piaskowych drogach zimnego płaskowyżu na wysokości ponad 4000 m.n.p.m, gdzie trudność sprawiało już samo oddychanie, a zimne i suche powietrze raniło nam skórę i oczy. Przez dwa tygodnie przemieszczaliśmy się więc po bezdrożach południowo - zachodniej Boliwii, zmagając się nie tylko dużymi wysokościami, stromymi drogami i minusowymi temperaturami, ale również z ograniczonym dostępem do jedzenia i wody - relacjonuje podróż Sylwia Mądra. Trud rowerowej wspinaczki rekompensowały na szczęście niezwykłe widoki. - Ten obszar Boliwii znany jest z niesamowitych krajobrazów księżycowych. Po drodze minęliśmy

Matt Ongley. - W Boliwii, najbiedniejszym kraju Ameryki Południowej, zszokowani patrzyliśmy na warunki, w jakich żyją ludzie. Wielodzietne rodziny bardzo często mieszkają w domkach zbudowanych z gliny, bez bieżącej wody i elektryczności. Pod względem warunków na trasie jazda przez ten kraj była jak dotąd najtrudniejszym etapem naszej wyprawy. Niemal każdego dnia czekały nas niekończące się wspinaczki po

„miasto duchów” - opuszczone ruiny Inków i przepięknie mieniące się kolorowe laguny. Najbardziej malownicza z nich - Laguna Colorada, dzięki związkom chemicznym znajdującym się w wodzie zmienia swój kolor z niebieskiego na czerwony i odwrotnie. Uroku dodają jej również stada krążących wokół różowo - białych flamingów. Całość tego niezwykłego miejsca dopełniają Gejzery Sol de Manana („słońce poranka”),

znajdujące się na w ysokości 5000 metrów. Widok unoszącej się pary z gorących źródeł na tle szczytów gór i wulkanów to jeden z tych obrazków, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Dzięki owym gejzerom mogliśmy przy minusowej temperaturze wokół rozgrzać nasze zmęczone mięśnie - kontynuuje podróżniczka. Sylwia i Matthew przejechali również przez najwyżej położoną stolicę na świecie - La Paz (3660 m.n.p.m), najwyżej położone miasto na naszym globie - Potosi (4060 m.n.p.m), pokonali największe solnisko Ziemi Uyuni (3653 m.n.p.m ) oraz dotarli nad jezioro Titikaka (3820 m.n.p.m). W La Paz podróżnicy poznali dyrektora SOS Wiosek Dziecięcych w Boliwii. Przypomnijmy, że przy okazji wyprawy Sylwia i Matthew pomagają właśnie fundacji „SOS Wioski Dziecięce”, w związku z czym wszystkich czytelników Gazety Zamojskiej zapraszają na stronę www.siepomaga.pl/r/journeysbybike, gdzie można dokonywać wpłat na ten cel. W odróżnieniu od podróży przez Argentynę, Chile, czy Peru i Boliwii dzielnych rowerzystów spotkało kilka nieprzyjemnych historii. Matt został bowiem uderzony przez jednego z miejscowych nastolatków, a bywało, że zamiast uśmiechów cykliści witani byli przez miejscowych kamieniami. - Bardzo często nie czuliśmy się mile widziani. Na szczęście to już za nami. Obecnie jesteśmy w malowniczym miasteczku Cusco w Peru, gdzie zwiedzamy okolice i słynne zaginione miasto Inków - Machu Picchu. Przejechaliśmy już ponad 12 000 km, a przed nami w najbliższych tygodniach długa i górzysta droga do Ekwadoru - kończy relację Sylwia Mądra. Całość trasy, którą w ciągu dwóch lat zamierzają pokonać podróżnicy, liczy 29 000 km. tom

Radosna sztuka Pozytywne emocje, kolorowe miasto i performatywne widowiska - to tylko niektóre z elementów akcji „Radosna sztuka” przygotowanej przez grupę Stforky Ferajna. W sobotę od godziny 11 trwało malowanie graffiti na garażach przy ulicy Kamiennej. Główne przesłania to energia, sentyment i radosne tworzenie. - Chcemy pokazać, że Zamość nie musi być nudnym szarym miastem, w którym najwięcej jest marketów i kościołów. Graffiti wprowadzi nową jakość w mury miasta - powiedział jeden z artystów. Kulminacyjnym momentem był wieczorny „eufooria wernisaż”, czyli

wystawa prac artysty, który przybrał pseudonim euforia. Wydarzenie miało miejsce w Wege Barze „Owca Cała” przy ulicy Łukasińskiego. Udostępnione mury fortyfikacji zamojskiej posłużyły jako tło do prezentacji najnowszych prac twórcy, a widzom przechodzącym przez wąskie gardło zaplecza zamojskiej bramy ukazał się kontrast pomiędzy historią miasta, a jego teraźniejszą sztuką. To, co było postrzegane jeszcze kilka lat temu jako wandalizm - dziś ewaluowało do miana koncepcyjnej, celowej sztuki. Finałem imprezy była after-biba, jaka odbyła się w „Owcy Całej”. Podczas niej wystąpiły zespoły preferujące nowoczesną, alternatywną kulturę. DNL

Grafitti ozdobiło szare garaże


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pomysł na sześciolatki Od jakiegoś czasu trwa publiczna debata: czy sześciolatki powinny trafić do szkół, czy też to dla nich jeszcze za wcześnie? Szkoda tylko, że przy okazji nie zawiązało się sportowe pospolite ruszenie z hasłami typu: sześciolatki na boiska, bieżnie i  baseny. Nie chcę być oczywiście odebrany jako wariat, który przymusza maleńkie dzieciątka do katorżniczego wysiłku,

ale może warto spróbować. Nie proponuję dla kilkuletnich dzieciaków żadnych testów Coopera czy jakichkolwiek innych form wykraczających poza obszar, który nazwę „okołosportową zabawą”, lecz stopniowe i przemyślane przyzwyczajanie ich organizmów do wysiłku fizycznego. A  jeżeli odbywać się to będzie ze dwa razy w  tygodniu z udziałem kumpli - rówieśników

21

FELIETOM z piaskownicy i  futbolówki pełnej radości, to na pewno powinno przynieść wymierne efekty. Cały zabieg z  sześciolatkami, poza oczywistością, że „sport to zdrowie”, miałby mieć przede wszystkim na celu zwiększenie wydolności dziecięcych organizmów, co kiedyś być może np. dla polskiej piłki okazałoby się bezcenne. Bo właśnie w  tym obszarze trzeba zacząć szukać

odpowiedzi na pytanie, jak to jest, że w lidze hiszpańskiej, czy angielskiej chłopaki potrafią wykonać w  80. minucie meczu tak szybki sprint, na jaki naszych stać tylko w pierwszym kwadransie Ekstraklasowego pojedynku. A różnice w możliwościach organizmów wychodzą na światło dzienne właśnie podczas grania „dorosłego”, kiedy stawki są największe, a  piłka nożna staje się

nie tylko zabawą, lecz przede wszystkim walką. A dla niektórych nawet religią. Być może więc za lat kilka, czy kilkanaście w  pierwszym składzie piłkarskiego Mistrza Polski będzie więcej niż trzech naszych. Solidnych, czupurnych i  twardych. Takich, którzy nie będą zastanawiać się, jak pokonać najlepszą drużynę Łotwy. Będą to zwyczajnie wiedzieli i potrafili.

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Zawada Zamojska klasa okręgowa

Echo musi poczekać Pojedynek Echa i Gromu w 29. kolejce „okręgówki” był spotkaniem o dużym ciężarze gatunkowym. Gospodarze potrzebowali punktów, by marzyć o utrzymaniu, natomiast goście mieli chrapkę na drugie miejsce w tabeli. Drużyna z Różańca przejęła inicjatywę od pierwszego gwizdka, zaś gospodarze nastawili się na kontrataki oraz próbę prostopadłych zagrań za wysoko grającą linię obrony Gromu. Przez pierwsze kilka minut podopieczni Bogdana Antolaka dążyli do szybkiego objęcia prowadzenia. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili w 6. minucie, jednak kluczowe podanie Wróbla, po którym Kusiak miałby przed sobą pustą bramkę, było niecelne. Pierwsza i jedyna bramka dla gości padła w 13. minucie. Potężny strzał Blicharza z 16 metrów na poprzeczkę sparował jeszcze Sokołowski, jednak dobitka Kusiaka wylądowała już w siatce. Po strzelonej bramce obraz gry się nie zmienił.

Goście atakowali, ale dobrze zorganizowani tego dnia gospodarze nie pozwalali im na podwyższenie prowadzenia. Miejscowi konsekwentnie szukali swoich szans w grze z kontrataków, co przyniosło wymierny efekt w 29. minucie. Duda podaniem za plecy obrońców uruchomił bardzo szybkiego Dulbasa. Prawoskrzydłowy pomknął wzdłuż linii, idealnie obsłużył Wagę, który strzałem z 10 metrów wyrównał stan pojedynku. Druga część spotkania, podobnie jak pierwsza, obfitowała w emocje - także te pozasportowe. Pierwszą dogodną okazję goście stworzyli w 53. minucie. Dokładną wrzutką z rzutu rożnego popisał się Blicharz, jednak strzał głową Wójtowicza zdołał odbić Sokołowski. Gospodarze, którzy przez większość czasu gry musieli walczyć o odzyskanie piłki, powoli opadali z sił. Kilka razy aż prosiło się o zagranie dokładnej piłki za plecy obrońców, jednak owej dokładności brakowało. Goście kilkakrotnie próbowali uderzać z dystansu, ale podobnie jak ich przeciwnicy, precyzją nie grzeszyli. Jak

przystało na drużynę walczącą o wicemistrzostwo ligi, piłkarze z Różańca walczyli do końca o bramkę dającą im 3 punkty. W doliczonym czasie gry precyzyjny strzał głową Kusiaka tylko w sobie znany sposób obronił Sokołowski. Piłka odbiła się następnie kolejno od poprzeczki, słupka i linii, której wg arbitra, nie przekroczyła całym obwodem. - Cieszymy się z tego punktu, który wywalczyliśmy po bardzo zaciętym spotkaniu. Ten mecz kosztował nas wiele wysiłku, a punkt zdobyty z wiceliderem smakuje jeszcze lepiej. - podsumował spotkanie obrońca Echa, Mateusz Duda. Echo: Sokołowski, Tomaszewski, Hubala, Duda, Zgnilec, Pełech, Kwiatkowski, Lipiec, Winiarski, Dulbas, Waga (70 Garbaty) Grom: Miksza, Malinger, Kaproń, Podgórsk i, P ięta k, L a r wa (70 Kwiatkowski), Komosa, Blicharz, Wróbel (89 Grasza), Wójtowicz, Kusiak Sędziował: Pociennik Widzów: 160 Do IV ligi już wcześniej awansowała

Omega Stary Zamość. Degradacja do klasy A spotkała natomiast Cosmos Józefów, Ta new Majda n Sta r y i Olimpiakos Tarnogród. Los Echa będzie zależał od tego, czy do rozgrywek przystąpi Olender Sól. Gdyby tak się stało, drużyna z Zawady będzie również musiała pogodzić się ze spadkiem. Wyniki 29. kolejki: Tur Turobin - Ostoja Skierbieszów 1:1, Echo Zawada - Grom Różaniec 1:1, Kryształ Werbkowice - Sparta Łabunie 0:2, Cosmos Józefów - Igros Krasnobród 1:6, Tanew Majdan Stary - Relax Księżpol 1:2, Omega Stary Zamość - Olimpiakos Tarnogród 6:1, Sparta Wożuczyn - Korona Łaszczów 4:3, Unia Hrubieszów - Victoria Łukowa/ Chmielek 2:0. Wyniki 30. kolejki: Omega Stary Zamość - Korona Łaszczów 7:0, Ostoja Skierbieszów - Unia Hrubieszów 4:2, Victoria Łukowa/Chmielek - Sparta

1. Omega Stary Zamość

30

73

89-31

2. Ostoja Skierbieszów

30

57

63-42

3. Grom Różaniec

30

57

73-48

4. Igros Krasnobród

30

56

87-46

5. Tur Turobin

30

54

49-36

6. Kryształ Werbkowice

30

50

41-31

7. Korona Łaszczów

30

50

61-45

8. Unia Hrubieszów

30

46

59-46

9. Sparta Wożuczyn

30

41

46-48

10. Sparta Łabunie

30

36

39-51

11. Victoria Łukowa

30

35

49-49

12. Relax Księżpol

30

35

50-60

13. Echo Zawada

30

29

34-64

14. Olimpiakos Tarnogród

30

29

34-64

15. Tanew Majdan Stary

30

18

22-73

16. Cosmos Józefów

30

7

36-98

Wożuczyn 0:0, Olimpiakos Tarnogród - Tanew Majdan Stary 5:0, Relax Księżpol - Cosmos Józefów 2:1, I g r o s K r a snobr ó d - K r ysz t a ł Werbkowice 2:2, Sparta Łabunie - Echo Zawada 0:0, Grom Różaniec - Tur Turobin 3:0. sok

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Zamość Zamojska klasa A

Koniec wieńczy dzieło

Okręgówka czeka

Dwoma efektow ny mi zw ycięstwami zakończyli rozgrywki piłkarze Roztocza Szczebrzeszyn. W meczu 29. kolejki (22.06) po bramkach Piotra Lipca, Michała Rajtara i Krystiana Kozłowskiego gospodarze pokonali pewnie 3:0 Unię Bełżyce, natomiast w spotkaniu wieńczącym sezon 2010/2011 (26.06) w takim samym stosunku ograli wicelidera z Kraśnika (Jakub Rozwadowski - 2, Tomasz Duda). Tym samym Roztocze zakończyło rozgrywki na ósmym miejscu, tracąc w 15 wiosennych grach ledwie 8 bramek. Do trzeciej ligi awansowały Orlęta Radzyń Podlaski oraz Stal Kraśnik, zaś prócz Huraganu Międzyrzec Podlaski zdegradowane zostały: Dwernicki Stoczek Łukowski, Orion Niedrzwica Duża i Start Krasnystaw. Wyniki 29. kolejki: Orion Niedrzwica Duża - Lewart Lubartów 0:1, Sparta Rejowiec Fabryczny - Janowianka 0:0, Lublinianka - Huczwa Tyszowce 5:0, Włodaw ia n ka Włodawa - Sta r t Krasnystaw 2:1, Orlęta Radzyń Podlaski - Wieniawa Lublin 3:1, Orlęta Łuków - Huragan Międzyrzec

Ostatnią kolejkę rozegrały drużyny zamojskiej klasy A, gr. I. AMSPN Hetman Zamość zaaplikował Delcie Nielisz tuzin bramek i w ten sposób przypieczętował swój awans do klasy okręgowej. Wraz z nim awansowała Aleksandria Aleksandrów, która uległa u siebie 2:3 Metalowcowi. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Goraja utrzymała się w lidze kosztem Nordu 98 Wysokie. Wyniki 24 kolejki: Delta Nielisz - AMSPN Hetman Zamość 0:12, Sokół Zwierzyniec - Nord 98 Wysokie 6:0, Olender II Sól - Piast Babice 2:5, Orion Dereźnia - Włókniarz Frampol 1:3, Aleksandria Aleksandrów

Roztocze łatwo ograło Unię Podl. 3:0 (wo), Roztocze Szczebrzeszyn - BKS Unia Bełżyce 3:0, Dwernicki Stoczek Łukowski - Stal Kraśnik 0:4. Wyniki 30. kolejki: Roztocze Szczebrzeszyn - Stal Kraśnik 3:0, Lewart Lubartów - Dwernicki Stoczek Łukowski 7:0, BKS Unia Bełżyce - Orlęta Łuków 1:2, Huragan Międzyrzec Podl. - Orlęta Radzyń Podl. 0:3 (wo), Wieniawa Lublin - Włodawianka Włodawa 0:0, Start Krasnystaw - Lublinianka 1:5, Huczwa Tyszowce - Sparta Rejowiec Fabryczny 2:1, Janowianka - Orion Niedrzwica Duża 2:1, tom

1. Orlęta Radzyń Podlaski

30

70

94-20

2. Stal Kraśnik

30

65

66-25

3. Orlęta Łuków

30

59

51-22

4. Lublinianka Lublin

30

58

50-32

5. Lewart Lubartów

30

55

46-20

6. Włodawianka Włodawa

30

53

46-34

7. Huczwa Tyszowce

30

52

57-46

8. Roztocze Szczebrzeszyn

30

44

41-26

9. Sparta Rejowiec Fabr.

30

40

36-39

10. BKS Unia Bełżyce

30

39

35-41

11. Wieniawa Lublin

30

37

43-36

12. Start Krasnystaw

30

33

35-60

13. Janowianka Janów Lub.

30

33

28-40

14. Orion Niedrzwica Duża

30

24

22-48

15. Dwernicki Stoczek Łuk.

30

8

12-110

16. Huragan Międzyrzec Podl.

30

8

14-77

REKLAMA

1. AMSPN Hetman Zamość

24

70

138:10

2. Aleksandria Aleksandrów

24

50

50:34

3. Tarpan Korchów

24

43

35:43

4. Włókniarz Frampol

24

39

63:36 49:44

5. Piast Babice

24

38

6. Sokół Zwierzyniec

24

37

37:38

7. Orion Dereźnia Solska

24

31

45:49 28:31

8. Orzeł Tereszpol

24

30

9. Delta Nielisz

24

26

23:49

10. Metalowiec Goraj

24

23

23:48

11. Nord 98 Wysokie

24

22

36:67

12. Albatros Biszcza

24

19

29:62

13. Zart-Met Olender II Sól

24

16

25:70

- Metalowiec Goraj 2:3, Tarpan Korchów - Orzeł Tereszpol 0:2. tom


Gazeta

22

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Stary Zamość Sport szkolny

Zwierzyniec Igrzyska LZS

Dziewczęta też kopią piłkę! Jak informowaliśmy przed tygodniem, drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Starym Zamościu zajęła trzecie miejsce w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Coca-Cola Cup. O komentarz do tego sukcesu GZ poprosiła zawodniczki i ich trenera Pawła Lewandowskiego. - Trzecie miejsce w Coca-Coli Cup to dla mnie osobiście sukces, chociaż nie ukrywam, że w przyszłości liczę na więcej. Wierzę w siłę naszej drużyny i naszego trenera. Z dziewczętami trenujemy wspólnie, odkąd zaczęłyśmy naukę w  gimnazjum. Aktualnie ćwiczymy dwa razy w tygodniu, grając również w  lidze jako Omega Stary Zamość - mówi Adriana Wiatrzyk, zdobywczyni sześciu bramek w Finałach Coca-Cola Cup. - Brązowe medale w turnieju CocaCola Cup to na pewno duże osiągnięcie, zwłaszcza, że jesteśmy bardzo małą szkołą. Ale wiem też, że mogło być lepiej. W półfinale zabrakło nam szczęścia i przegrałyśmy 2:1, tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu - dodaje Ela Edel, zdaniem kibiców najlepsza zawodniczka drużyny ze Starego Zamościa. Jak doszło do tego, że dziewczęta uganiają się za piłką? - Zawsze lubiłam sport, a szczególnie piłkę nożną, a moje zainteresowanie wzrosło jeszcze, gdy rozpoczęłam

naukę w klasie sportowej. Przygodę z futbolem rozpoczynałam jako bramkarz, a  teraz jestem napastnikiem. W przyszłości chciałabym nadal grać w piłkę, ale na razie nie wiem jeszcze, czy zasłużę sobie na grę w wyższej lidze - dodaje skromnie Adriana. - Odkąd tylko pamiętam, nie rozstawałam się z piłką. W szkole podstawowej zawsze grałam z chłopakami i chciałam być od nich lepsza. Mogłam się wówczas wiele od nich nauczyć, co procentuje dzisiaj na boisku. Od nowego roku szkolnego zamierzam kontynuować naukę w liceum w Białej Podlaskiej, w klasie sportowej o profilu kobieca piłka nożna - dodaje grająca na środku pomocy Ela. Obydwie piłkarki podkreślają, że nikogo nie dziwią już dziewczęta biegajace po murawie. Zawsze możemy liczyć na swoich najbliższych, którzy są dumni z naszych piłkarskich dokonań - dodają gimnazjalistki. A co o swoich czołowych zawodn icz k ac h sąd z i t rener Pawe ł Lewandowski? - Ela to - nie boje się użyć tego słowa - prawdziwy piłkarski fenomen. Dziewczyna mentalnie gotowa do gry o bardzo dużą stawkę. Co ważne, ma nie tylko umiejętności na poziomie o wiele przewyższającym jej rówieśniczki, ale również wszystkie cechy wolicjonalne, charakteryzujące sportowców osiągających sukces. Jeżeli

15 gmin powalczy o zwycięstwo Już w najbliższy weekend (2-3.07) w Zwierzyńcu odbędą się „XII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego” pod patronatem prasowym Gazety Zamojskiej.

Ela Edel tylko będzie w dalszym ciągu pracować jak dotychczas, wróżę jej nawet reprezentacyjną karierę. Ada natomiast to prawdziwy napastnik. Jest szybka, zwinna i pazerna na bramki, a do tego piłka sama często jej szuka - nie szczędzi pochwał swoim podopiecznym trener Lewandowski. Aktualnie drużyna ze Sta rego Za mościa uczest niczy w Ogólnopolskim Finale rozgrywek „Piłkarska Kadra Czeka” (24-30.06). O wynikach poinformujemy w kolejnym wydaniu GZ. tom

- Mogę już oficjalnie potwierdzić, że swoje reprezentacje wystawią wszystkie gminy powiatu zamojskiego. W sumie w  rozgrywkach sportowych oraz strażackich wezmą więc udział co najmniej dwa tysiące uczestników. Raz jeszcze zapraszam wszystkich do wspólnej rywalizacji i zabawy - mówi Krzysztof Pszenniak, Sekretarz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu. Przypomnijmy, że w sobotę - 2 lipca - od godz. 9.00 rozegrane zostaną eliminacje w grach zespołowych (piłka nożna, siatkówka - kobiety i  mężczyźni), natomiast o 14.00 odbędą się

Zawody Strażackie Młodzieżowych D r u ż y n Oc hot n icz yc h St ra ż y Pożarnych w kategorii dziewcząt, chłopców i kobiet. Uroczyste otwarcie XII Powiatowych Igrzysk LZS nastąpi w  niedzielę, 3 lipca, o  godz. 10.30. Rozgrywki sportowe potrwają od 11.00 do 15.30. Organizatorzy, czyli Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu, oprócz gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), przygotowali wiele konkurencji sprawnościowych, szybkościowych i siłowych. W gronie spodziewanych gości są: Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski i  Wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie - Wacław Hurko. tom

Ostróda Tenis stołowy

Finały prawie po koleżeńsku

Zamość Piłka nożna

Gaudium rośnie w siłę 26 czerwca odbyło się oficjalne podsumowanie sezonu 2010/2011 w Diecezjalnym Klubie Sportowym „Gaudium Zamość”. Młodzi zawodnicy, wraz z rodzicami i sympatykami, wzięli udział w mszy dziękczynnej w Kościele pw. Świętego Krzyża w Zamościu, po czym na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6 rozegrano turniej piłkarski, w którym zmierzyły się drużyny księży, rodziców oraz klubowego zarządu. W gronie przybyłych gości gości znaleźli się: Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prał. dr Adam Firosz oraz ks. Piotr Szeptuch - diecezjalny duszpasterz sportowców. Młodzi zawodnicy DKS Gaudium pod okiem licznie zgromadzonej publiczności rozegrali mecz pokazowy, a wcześniej otrzymali od Zarządu pamiątkowe dyplomy, medale

i słodkie upominki. W zakończonym właśnie sezonie drużyna Młodzików starszych DKS Gaudium (rocznik 1998) została Mistrzem Ligi Okręgowej, natomiast Orliki Starsze (rocznik 2000 i młodsi) zakończyły rozgrywki na drugim miejscu za Roztoczem Szczebrzeszyn. Kadra Młodzików starszych DKS Gaudium Zamość: Kacper Gil, Michał Gil, Patryk Głąb, Tomasz Głowacki, Sebastian Grycyk, Dawid Kapitan, Mateusz Koszutka, Dominik Kurzępa, Michał Mokrzyński, Jan Niderla, Dominik Niemczyk, Damian Pilipczuk, Michał Rój, Sebastian Ulanowski, Oskar Umylański, Krystian Wójtowicz. Kadra Orlików starszych DKS Gaudium Zamość: Piotr Brzózka, Dawid Gierała, Patryk Gierała, Dawid Juszczak, Olaf Juszczak, Michał Kania, Filip Maciejewski, Szymon Miziuk, Marcin Pudło, Kamil Radziszewski, Kacper Skiba.

Trenerzy: Marek Suszek, ks. Tomasz Winogrodzki. - Zacznę od podziękowań, które kieruję w stronę Kurii Biskupiej, Urzędu Miasta Zamość, OSiR-u, Urzędu Gminy Zamość, Dyrekcji SP nr 6 i naprawdę wspaniałych rodziców zawodników, z którymi mam przyjemność pracować. Żeby klub powstał i prawidłowo funkcjonował, trzeba było właśnie dobrej woli ze strony wszystkich wyżej wymienionych instytucji i osób. Na szczęście z tą dobrą wolą nie było problemów. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy takim kopciuszkiem na piłkarskich salonach, jednak przede wszystkim chcemy poprzez sport wychowywać. Cieszy mnie, że do naszych drzwi puka coraz więcej chętnych, dzięki czemu utworzymy kolejne grupy treningowe. Cieszą oczywiście również pierwsze sukcesy, których się nie spodziewaliśmy. Jednak najważniejsza w DKS Gaudium pozostaje umiejętność czerpania radości z życia dzięki grze w piłkę nożną i wspólnemu spędzaniu czasu. I taką radość w oczach naszych zawodników naprawdę widać powiedział Prezes i założyciel klubu - ks. Tomasz Winogrodzki. tom

Radość przybrana w piłke nożną

Paweł Rozwadowski - Mistrz Polski LZS w kategorii juniorów To były bardzo dobre dni dla tenisistów stołowych Stone Master Trefla Zamość. Po zdobyciu przed tygodniem drużynowego Pucharu Polski podopieczni trenera Kazimierza Wiszowatego wrócili z czteroma medalami z Mistrzostw Polski LZS w  Ostródzie. W  kategorii młodzieżowców tytuł wywalczył Michał Dąbrowski, pokonując w finałowym pojedynku swojego klubowego kolegę - Macieja Nowalińskiego 3:1. Drugie złoto padło łupem juniora - Pawła Rozwadowskiego. Spotkanie finałowe stało się również wewnętrzną sprawą pingpongistów z Zamościa, a  zwycięzca pokonał 3:1 Daniela Kisielewicza. Piąty z tenisistów stołowych Trefla Damian Pyś, w kategorii kadetów uplasował się na miejscach 9-12.

- Zrobiliśmy naprawdę bardzo dobry wynik, ponieważ w Mistrzostwach startowało pięciu naszych zawodników, a wracamy z czterema medalami. Zarówno w kategorii młodzieżowców, jak i juniorów, to wynik optymalny, bo Michał z Maćkiem i Paweł z Danielem spotkali się dopiero w finale. Warto dodać, że na rozkładzie chłopaków znaleźli się m.in Adrian Więcek z Ostródzianki, Radosław Bortnowski z  Gorzovii, czy Mikołaj Kamiński z  GLKS Nadarzyn, czyli nazwiska liczące się w młodzieżowym tenisie stołowym - powiedział Kazimierz Wiszowaty, trener Stone Master Trefla Zamość. W zawodach, rozegranych w dniach 25-26.06 w Ostródzie startowało ok. 200 tenisistów stołowych. tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Kraków Sportowe niezwykłości

Błoto i piłka nożna! Polska mistrzem świata w piłce nożnej? Szansa jest, a piłkarze ciężko trenują. W pocie czoła i... z błotem na czole. 19 czerwca 2011 roku w Krakowie na „Estadio SWAMP Nou” Błotna Reprezentacja Polski po raz pierwszy zagrała oficjalny mecz. Przeciwnikiem była drużyna kierowana przez Bartłosza Węglarczyka - prezentera „Dzień dobry TVN”, złożona z kibiców i przyjaciół reprezentacji. Wystąpił w niej również współpracownik GZ - Tomasz Pakuła z Krasnobrodu. Mecz rozegrany na boisku przy zalewie Zesławice zakończył się zwycięstwem 3:1 (3:0) Błotnej Reprezentacji. Zmagania S.W.A.M.P Team Poland (tak brzmi nazwa kadry) obserwowało kilkadziesiąt osób. Po meczu nie zabrakło skoku „na klatę” w błoto, a piłkarze próbując się „doprać”, wykąpali się w pobliskiej rzece. Nasza reprezentacja niedługo później odlatywała do Szkocji, gdzie w

Tomasz Pakuła przed meczem... ten weekend w Edynburgu rozegrano oficjalne mistrzostwa świata Swamp Soccer World Cup 2011 (25 i  26 czerwca). Rywalami Polaków w grupie eliminacyjnej byli Anglicy (Smack my pitch up), Norwegowie i Ukraina (Shaggedher Dontask). - Cieszę się z zaproszenia. Publiczne taplanie się w błocie wywołało sporo radości nie tylko u mnie, ale i u pozostałych uczestników meczu. Przez

i po meczu cały czas trwania niedzielnego spotkania przez czerń błota przebijała się biel zębów w uśmiechu. Miałem też swoją okazję do strzelenia gola, ale po uderzeniu z przewrotki piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką. Piłka błotna może być fajną formą relaksu, fajną zabawą i miłym sposobem na spędzanie wolnego czasu, a może przy okazji piłkarze osiągną jakiś sukces powiedział po meczu Tomasz Pakuła.

W Polsce istnieją jedna lub dwie drużyny błotne. Możliwe, że po mistrzostwach kondycję biało-czerwonych sprawdzi drużyna z… Roztocza! W Krasnobrodzie i okolicach trwają bowiem rozmowy nad założeniem drużyny piłki nożnej błotnej. - Po wizycie w Krakowie koledzy nieustannie namawiają mnie do założenia drużyny. W niedzielę grałem

w sparingu, a w poniedziałek miałem już 6 osób chętnych do zespołu, w tym dwie kobiety. Zobaczymy, co wyjdzie z rozmów. W każdym razie mogę powiedzieć, że szukamy sponsora, który użyczy nam kawałka łąki - najlepiej blisko Wieprza. Nazwa drużyny jest do wzięcia! Wystarczy szczera chęć taplania się w błocie i najlepiej korzenie z Roztocza! Może zdobędziemy kiedyś tytuł mistrza Polski? - zastanawia się Pakuła. W piłkę nożną błotną gra się po sześciu (w tym bramkarz) 2 x 12 minut z 10-minutową przerwą. Rzuty wolne, karne i auty wykonywane są poprzez podrzucenie piłki ręką i kopnięcie nogą. Nie ma spalonego. Jeżeli ktoś zgubi buta, musi opuścić pole gry, a zmienia go inny zawodnik. - Niektórzy twierdzą, że polska piłka to bagno. Nie zgadzamy się z  tym twierdzeniem, ale jeżeli to prawda, to jesteśmy faworytami! piszą reprezentanci na swojej oficjalnej stronie. Być może zatem jeszcze tego lata Polska będzie mistrzem świata! Tomasz Pakuła

Krasnystaw Piłka nożna

Zamość górą! 17 czerwca 2011 roku na obiektach MOSiR w Krasnymstawie zmierzyły się drużyny piłki nożnej jednostek penitencjarnych województwa lubelskiego w  XII Mistrzostwach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Tegoroczny turniej rozgrywany był w aurze przypominającej raczej klimat Wysp Brytyjskich niż pogodę, której trzeba się spodziewać w połowie czerwca. Fakt ten jednak nie popsuł zawodów, a zawodnicy tym bardziej z większą determinacją walczyli o każdą piłkę. W końcowej fazie rozgrywek najlepszą jednostką okazała się drużyna z Zamościa, która w finale po dramatycznym i pełnym emocji spotkaniu zasłużenie wygrała z funkcjonariuszami z Opola Lubelskiego po serii

rzutów karnych 5:4. Trzecie miejsce zajęła drużyna AŚ Lublin. Królem strzelców został Kamil Szala z ZK Opole Lubelskie, strzelając 7 bramek. Najlepszym bramkarzem uznano Artura Solarskiego z  ZK z  Opola Lubelskiego, zaś najwszechstronniejszym zawodnikiem wybrano K rz ysz tofa Ba si ń sk iego z  A Ś Krasnystaw. Skład drużyny z Zamościa: Paweł Niszta, Tomasz Wiatrowski, Tomasz Zając, Tomasz Burak, Robert Popek, Piotr Burak, Ryszard Strus, Mirosław Smalira, Jerzy Żukowski, Rafał Szymanek, Marek Kociuba, Paweł Palikot, Tomasz Ostrowski i  Piotr Trześniewski.

Zwycięzcy turnieju

tom

Zamość Lekka atletyka

Zamość Piłka nożna

Dobre starty „Agrosowców”

Paweł Fajdek w Sztokholmie

Bardzo dobrze na arenach lekkoatletycznych radzą sobie w ostatnim czasie zawodnicy KS „Agros” Zamość. W dniach 18-19. czerwca 2011 roku w Sztokholmie w czasie Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Paweł Fajdek zajął drugie miejsce w rzucie młotem, przy okazji poprawiając trzykrotnie swój rekord życiowy - (76.73, 76.76, 76.98). Również na drugiej pozycji uplasowała się Aleksandra Jakubczak, która wzięła udział w międzynarodowym mityngu „Folksam Grand Prix 2011”

w Goeteborgu. Biegaczka z Zamościa pokonała dystans 5000 m w  czasie 16.36,55. Przed młodszą z sióstr Jakubczak uplasowała się reprezentantka Erytrei - Meraf Bahta (16.36,22), zaś na trzecim miejscu zakończyła zmagania Malin Liljestedt ze Szwecji (16.38,57). Siódmy w  tych samych zawodach w biegu na 800 m był Marcin Nagórek 1.52,10. Katarzyna Kita okazała się natomiast najlepsza w konkursie rzutu młotem podczas mityngu lekkoatletycznego z okazji Dni Sosnowca. Zawodniczka Agrosu osiągnęła odległość 61,43 m. tom

ZOZPN podał terminy Zarząd Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Zamościu zatwierdził terminy gier w poszczególnych klasach rozgrywkowych rundy jesiennej sezonu 2011/2012. Najwcześniej zainaugurują rozgrywki piłkarze klasy okręgowej, którzy zagrają już 13/14 sierpnia. Spośród 15 ligowych kolejek czwarta przewidziana jest do rozegrania w środę (31 sierpnia), natomiast ostatnia w piątek - 11 listopada. Tydzień po „okręgówce” rozpoczną zmagania drużyny grupy I  klasy A. Grupa II zainauguruje natomiast ligę

27/28 sierpnia. Ostatnie mecze w tej klasie rozgrywkowej przewidziane zostały na 5/6 listopada. Najpóźniej, bo 3/4 września rozpoczną bój o punkty drużyny klasy B. Ostatnią - dziewiątą - kolejkę ZOZPN zaplanował na 29/30 października. Mecze o stawkę rozpoczną się jednak dużo wcześniej, ponieważ już 16-17 lipca odbędzie się pierwsza runda Pucharu Starostów. Kolejne terminy przewidziane przez piłkarskie władze Zamojszczyzny dla tej formy rywalizacji to: 22-23.07, 30-31.07 i 2-3.08. tom


amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

Wyślij KUPON!

Gazeta

24

25

Nr (103) 28 czerwca - 4 lipca 2011

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsor Konkursu

00 ś ci 8 ro d y Nag o warto ację, l i n k up o esną d e p j s ce: z 0 I Mie a nowoc ień SPA tości 60 zl n tydz n o war lację, 3 i o : k up esną d e p 0 z e j s ce II Mi nowoc ni SPA rtości 40 a a d 1 , w zl n ę j o c p on p ila e: k u z e s n ą d e i ej s c III M a nowoc ień SPA dz zl n

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480 (koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu (jeden głos - sms lub kupon „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania. - jest równy20 głosom w internecie)

Anna Łubiarz

Nieprawdopodobna historia

Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jeżeli pojawia się w literaturze coś, co jest w stanie zainspirować do własnej twórczości tak wybitnego aktora, reżysera i producenta filmowego, jakim jest John Malkovich, to jest to na pewno dzieło godne polecenia. Na początku czerwca John Malkovich gościł w Łodzi, gdzie spotkał się ze studentami Szkoły Filmowej, głównie w ramach przeglądu „Być jak John Malkovich - różne twarzy wybitnego artysty”. Tam też zaprezentował widzom swój nowy projekt: spektakl „The Infernal Comedy - Wyznania seryjnego mordercy”, inspirowany biografią jednego z najbardziej zagadkowych zabójców w historii, Jacka Unterwegera. Postać Jacka, Austriaka z pochodzenia, jest szeroko znana nie tylko w świecie kryminalistyki, ale i głośna w wielu innych środowiskach ze względu na skandal, jaki towarzyszył całemu procesowi oskarżenia i skazania winnego. Amerykański reporter John Leake, zafascynowany charyzmatycznym przypadkiem uwodziciela tłumów i wielbiciela kobiet zebrał dużo różnorodnego materiału w postaci relacji świadków, dzienników mordercy, protokołów przesłuchań, relacji z rozprawy sądowej, rozmów telefonicznych czy sprawozdań śledczych i na ich bazie stworzył reportaż kryminalny zatytułowany: „Pisarz, który nienawidził kobiet”. Historia Jacka Unterwegera, seryjnego mordercy, pisarza i celebryty jest trudna do uwierzenia, ale zdarzyła się naprawdę. Jako młody człowiek został on skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo osiemnastoletniej dziewczyny. W więzieniu odkrył w sobie talent pisarski i zaczął tworzyć, najpierw poezję, później sztuki teatralne, aż do kontrowersyjnej, by nie powiedzieć skandalicznej, powieści autobiograficznej „Czyściec”, w której objawił światu swoją najprawdziwszą prawdę. Ujął tym ludzi polityki i świata kultury z Elfridą Jelinek na czele, którzy wystosowali petycję o zwolnienie warunkowe tak wybitnego człowieka jako „naprawionego” przypadku, a zarazem sukces austriackiego systemu penitencjarnego. W maju 1990 roku Jack wyszedł na wolność, cztery miesiące później zamordował pierwszą kobietę, a później dziesięć kolejnych prostytutek w Czechach, Austrii i USA. Unterweger oszukał wszystkich od austriackiego prezydenta, poprzez wiedeńskie elity intelektualne, do licznych kobiet, które pokochały zresocjalizowanego mordercę. Książka Johna Leake’a jest wnikliwym studium socjopaty z twarzą celebryty, który podróżował po kraju na spotkania autorskie, który pisał reportaże o zjawisku prostytucji, miał kontakty i wpływy w środowiskach elit politycznych i artystycznych Austrii i, żeby było ciekawiej, utrzymywał się z dotacji Ministerstwa Kultury. To opowieść o człowieku, który posiadał wyjątkowy talent nawet wśród psychopatów - manipulacji innymi ludźmi do osiągania własnych celów, przy całkowitym braku hamulców, jakimi są u normalnego człowieka uczucia wyższe... Czyta się jak dobry kryminał lub thriller, z zapartym tchem... I ze szczyptą grozy.

Anna Wojciechowska

Arleta

Z Zamościa nie wyjeżdżam Rober t Ma rchw ia ny: - Pa ni Prezydent, dlaczego akurat teraz odchodzi Pani na emeryturę? Przecież liczba zadań do realizacji w Zamościu wcale się nie zmniejsza. Iwonna Stopczyńska: - Mam nadzieję, że w Zamościu zawsze będzie dużo zadań do realizacji, bo to oznacza, że miasto się rozwija - a odejść na emeryturę kiedyś trzeba. - Kiedy - mówiąc kolokwialnie zapadła klamka, że pożegna się pani z Ratuszem z końcem czerwca? - Jakiś czas temu. - Sięgnijmy może do Pani początków pracy we władzach miasta. Jak Pani trafiła do Ratusza? - W Ratuszu zaczęłam pracę w 1991 roku - przez półtora roku byłam radcą prawnym. Ówczesny Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządowej pani mecenas Hanna Pa lon ka- Cz wa l poprosiła m nie o pomoc Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu. - Jak to się stało, że została Pani Wiceprezydentem Zamościa? Wahała się Pani, czy pójść tą drogą? - Byłam w Komitecie Wyborczym

Marcina Zamoyskiego w wyborach samorządowych w 2002 roku. Po wygranych wyborach Pan Zamoyski zaproponował mi stanowisko Zastępcy Prezydenta i zgodziłam się je przyjąć. - W momencie objęcia stanowiska Wiceprezydenta miała już Pani spore doświadczenie w pracy samorządowej. Czy można zatem powiedzieć, że dobrze znała Pani wszystkie trudy, jakie na Panią wtedy czekały? - To prawda, miałam pewne doświadczenie w pracy samorządowej, bo byłam również radną Rady Miejskiej i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w latach 1994 - 1998. Wiedziałam więc, że będzie to trudna i odpowiedzialna praca. - Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie jako Wiceprezydenta Zamościa? - Dobrą współpracę z Radnymi, organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, kulturalnymi i oświatowymi, przekształcenie szpitala. - Gdybyśmy znów mieli 2002 rok i ponownie zostawałaby Pani Wiceprezydentem Zamościa, to czy mając obecną wiedzę o dalszych kolejach losu, podejmowałaby Pani takie same decyzje, jak przez te 9 lat? - To chyba Max Frisch powiedział, że

nawet mając taką wiedzę - i tak postępowalibyśmy tak samo. - Jakie ma Pani wrażenie społecznego odbioru Pani osoby? Czy często spotykała się Pani z przejawami sympatii zamościan? - Bywały takie sytuacje. - Co będzie Pani wspominać najlepiej z okresu całej swojej pracy w magistracie? - Spotkania z wieloma wspaniałymi ludźmi. - Co jest w tej chwili największym wyzwaniem dla Zamościa? - Utrzymanie i podwyższanie osiągniętego tempa rozwoju, przy czym mam tu na myśli nie tylko inwestycje, ale również kulturę, oświatę i sprawy społeczne. - Jak od 1 lipca będzie wyglądać Pani życie? Czy można liczyć, że w dalszym ciągu będzie Pani działać na rzecz Zamościa? Jeśli tak, to w jaki sposób? - Mam nadzieję, że będę miała nieco więcej czasu niż dotychczas na czytanie książek, spotkania z rodziną i przyjaciółmi, pracę w ogrodzie, podróże. Z Zamościa nie wyjeżdżam. - Czego Pani najbardziej będzie brakować na emeryturze? - Proszę mnie o to zapytać za parę miesięcy. rmar

Józefów Ścieżka przyrodnicza

Naprzód turyści! Od soboty w Długim Kącie w gminie Józefów otwarta jest nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Oficjalne otwarcie trasy pod nazwą „Po wiedzę i zdrowie”, połączone było z ogniskiem i wspólną biesiadą. Wędrówka wyruszyła z Długiego Kątu skąd każdy ruszył wybraną przez siebie trasą wiodącą między inymi przez bór jodłowy i las sosnowy. Finałem imprezy było

wspólne ognisko. Pomysłodawcą nowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej było Stowarzyszenie „Zakątek Roztocza”. To ono pozyskało fundusze na tę inicjatywę, zaś mieszkańcy sami postawili dużą, drewnianą wiatę i trzy tablice informujące o: historii miejscowości, borze jodłowym i trasie ścieżki. To tylko część inwestycji, która obejmuje w sumie postawienie 10 tablic informacyjnych i kilku wiat przystankowych, przy których będzie można nie tylko odpocząć, ale również pobawić

Zamość ul. Lwowska 28/40

CV - Iwonna Stopczyńska

Zamość Magistrat

Rozmowa z Iwonną Stopczyńską - odchodzącą na emeryturę Wiceprezydent Zamościa.

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

się z dziećmi. W tym tygodniu w gminie oficjalnie otwarto także nową ścieżkę dla rowerzystów. Trasa między Józefowem, a Majdanem Nepryskim ma ponad 2 kilometry i prowadzi między innymi do Krasnobrodu. Ścieżka o szerokości 3, 5 metra powstała przy drodze wojewódzkiej 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski. Gmina Józefów zrealizowała tę inwestycję wspólnie z zamojskim oddziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich. rael

Iwonna Stopczyńska W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Iwonnę Stopczyńską Wiceprezydent Zamościa, która 1 lipca odejdzie na emeryturę. Imię i nazwisko: Iwonna Stopczyńska Miejsce urodzenia: Lublin Stan cywilny i rodzinny: mężatka, mamy wspaniałą Córkę Zawód, wykształcenie: adwokat Pierwsza praca: Sąd Wojewódzki w Lublinie Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… praca z ludźmi Gdybym nie była urzędniczką, byłabym zapewne… adwokatem Hobby: sztuka, literatura, ogród Największy życiowy sukces i porażka: sukces (oczywiście wspólny) - po ponad 30 latach małżeństwa nie nudzę się z własnym mężem, porażka - nie potrafiłam nauczyć się jeździć na nartach i łyżwach. Największe marzenie: podróż dookoła świata Najprzyjemniejszy moment dnia: wieczorne słuchanie muzyki, czytanie książek Ulubiona potrawa: zupa dyniowa ugotowana przez moją Mamę Ulubiony napój bezalkoholowy: wigilijny susz Alkohol: czerwone wino, nalewki mojego Męża (niektóre) Nałogi lub „nałogi”: dłuuugie telefoniczne rozmowy z Córką (według oceny Męża) Za 10 lat będę… ? ? ? ? ? Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… że miasto pięknieje Brakuje mi w Zamościu… teatru

Gazeta Zamojska  
Gazeta Zamojska  

Nr 25 (103)

Advertisement