Page 1

25

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

amo ska

9 772080 320101

cena

5% VAT

numer

(102)

REKLAMA

2 00

Gazeta 2,00 zł 24

02

STRONA

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

21 czerwca - 27 czerwca 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Troje to za dużo Prokurator stawia zarzuty w sprawie Delii - To niehumanitarne, aby młoda kobieta zamieszkiwała z dwoma mężczyznami w jednym pokoju. To chora sytuacja - mówi Genowefa Srdanović o sytuacji swoich synów i synowej, mieszkających w barakach przy ulicy Łukasińskiego.

18,5 mln złotych to szacowana przez biegłych kwota strat, na jaką została narażona w wyniku sprzeniewierzenia zamojska spółka odzieżowa „Delia”. Ustalenia te są wynikiem śledztwa policjantów z Centralnego Biura Śledczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

07 A miało być 2,5 milona dla PKS Zamość

STRONA

Puchar Polski dla Trefla! Ogromną niespodziankę sprawili swoim fanom tenisiści stołowi Stone Master Trefl Zamość, zdobywając Puchar Polski sezonu 2010/2011! Drużyna w składzie: Witold Skubiszewski, Michał Dąbrowski, Maciej Nowaliński i Artur Daniel pokonała w decydującym pojedynku GKS Romus Gorzovię Gorzów 4:3.

REKLAMA

04

STRONA

21

STRONA

05

STRONA

Zarząd Województwa Lubelskiego, za akceptacją Sejmiku Województwa, przekazał 2, 5 mln zł spółce PKS Wschód. Pieniądze te, jak podkreślał w trakcie ostatniej sesji Jacek Sobczak - członek Zarządu Województwa, miały być „naznaczone” i przeznaczone dla PKS Zamość. Problem w tym, że minęły już 3 tygodnie i pieniędzy w dalszym ciągu nie ma.

300 muzyków zagra Barkę

06

STRONA

REKLAMA

W najbliższą sobotę (25 czerwca) Zwierzyniec stanie się wielką sceną dla młodzieżowych orkiestr dętych. Ósmy już przegląd orkiestr zgromadzi muzyków z Polski, Białorusi i Węgier.

Zapraszamy

na obchody Nocy Świętojańskiej w Rudzie Żurawieckiej (gmina Lubycza Królewska), które odbędą się 24 czerwca 2011 r. O godzinie 17.00 rozpoczęcie imprezy. 17.30- 21.00 występy zespołów artystycznych, 21.00-2.00 zabawa taneczna. 00.00- 00.30. puszczanie wianków


Gazeta

2

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Do którego tomu poezji Bolesława Leśmiana nawiązywać będzie tegoroczne Leśmianowe Biennale Sztuki?

Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

Pytanie zadaje Jolanta Grela, dyrektor Biura Obsługi Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Zamosciu: Która kadencja Rady Powiatu trwa w chwili obecnej?

a) Napój cienisty b) Dziejba leśna c) Łąka

a) IV

Po odbiór nagród zapraszamy:

b) V

1. Anna Nizio

c) VI

2. Marta Chodkiewicz 3. Iwona Kowal

b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

4. Konrad Danielewicz

Gazeta

Wskazuję instytucję: a) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu

5. Machał Balicki

Odpowiedzi udzieli³: Zapraszamy do nowego konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w rstauracvji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Starostwo Powiatowe w Zamościu nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl takze jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiacu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej Video-Kadr oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Zyczymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Piotr Wójtowicz 7. Kamil Kurzyńcki 8. Magdalena Matlak 9. Marek Kaźmierczak

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Marcin Maatlak Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

Rolnictwo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OPTYMALIZUJĄCE TERMIN ZBIORU RZEPAKU W technologii produkcji rzepaku spory wpływ na wielkość plonu, ma prawidłowy termin i technologia zbioru nasion. Trudność dla plantatora z określeniem optymalnego terminu zbioru występuje szczególnie w sytuacji, gdy rośliny nierównomiernie zakwitają i dojrzewają, co ma wpływ na dojrzałość nasion wykształconych w różnych warstwach łanu. Przy czym jeszcze w fazie dojrzewania plantacji przebiegającej z reguły na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec, w zależności od warunków pogodowych i wczesności zasianej odmiany, mogą wystąpić dwa kluczowe problemy, tj. nierównomierne dojrzewanie łuszczyn oraz ich pękanie. Oba zjawiska przyczyniają się w znacznym stopniu do osypywania się ziarna rzepaku jeszcze przed samym zbiorem i/lub w momencie jego wykonywania. Przy czym oba zdarzenia niekoniecznie mogą wystąpić co roku na plantacji rzepaku równocześnie z takim samym nasileniem. W dużym stopniu zależy to od wspomnianego przebiegu warunków pogodowych oraz podatności danej odmiany na ów proces /typ wzrostu odmiany i tempo dojrzałości łuszczyn na poszczególnych pędach rośliny/. Niekorzystnymi warunkami pogodowymi wpływającymi na nasilenie obu zjawisk są częste zmiany pogody, a przede wszystkim pojawiające się naprzemiennie silne wiatry, nawalne burze i gwałtowne deszcze, które mogą przyczynić się do sporych start sięgających od 5 do nawet 15% względem potencjalnego plonu. Z kolei główną przyczyną nierównomiernego dojrzewania rzepaku poza zmiennymi warunkami pogodowymi jest występująca na polach mozaikowatość gleb. Jednym ze sposobów zapewnienia równomiernego dojrzewania nasion i szybszego przygotowania plantacji do zbioru jest koszenia rzepaku na pokosy w fazie dojrzałości technicznej nasion, czyli tzw. zbiór dwuetapowy. Ten sposób zbioru jest jednak rzadszy w produkcji, gdyż jest bardziej kłopotliwy organizacyjnie, choć wręcz niezbędny na plantacjach silnie zachwaszczonych. Alternatywnym i nowocześniejszym rozwiązaniem na dwuetapową technologię zbioru rzepaku, mającym zredukować i rozwiązać oba mogące wystąpić problemy, jest przeprowadzenie zabiegu chemicznego dosuszania łanu oraz sklejania łuszczyn. W zależności od wyboru celu zabiegu i środka, opryskiwanie plantacji przeprowadza się w różnych terminach, od kilku dni do prawie miesiąca przed planowanym zbiorem. Stosunkowo popularnym zabiegiem jest zastosowanie tzw. środków desykacyjnych. Zabieg środkiem desykacyjnym powinien zostać wykonany w okresie, kiedy 70% łuszczyn przebarwia się na żółto, a nasiona zdążyły już zbrunatnieć, ale są jeszcze miękkie. Do desykacji zaleca się stosowanie preparatów herbicydowych, tj. Basta 150SL 2,5 l/ha, Reglone 200SL 2-3 l/ha. Zabiegiem równoznacznym z desykacją roślin

jest stosowanie na plantacjach rzepaku zachwaszczonych perzem, chwastami rumianowatymi czy przytulią czepną, preparatów z grupy herbicydów nieselektywnych zawierających glifosat (np. MACGLIFOSAT 360SL, Roundup 360SL w dawkach po około 3l/ha). Zabieg ten należy wykonać jeszcze w dojrzewającym łanie, gdy wilgotność nasion jest poniżej 30%, a chwasty są jeszcze zielone. Zasadniczo desykację należy stosować tylko w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji lub jeżeli rośliny ponownie wypuszczają pędy. Najlepszą porą do przeprowadzenia desykacji są wczesne godziny ranne, ponieważ dzięki wilgoci pochodzącej z rosy łuszczyny rzepaku pozostają sprężyste i można w ten sposób ograniczyć straty spowodowane przez dodatkowe przejazdy sprzętem. Choć najlepiej dozować glifosat na rośliny suche. Zalecane jest użycie do zabiegu dużej ilości wody (300-600 l/ha), przy zachowaniu optymalnego wydatku i stężeniu cieczy roboczej. Po zastosowaniu desykacji do zbioru rzepaku należy przystąpić po 8-10 dniach. Desykacja rzepaku jest na ogół opłacalna, gdy uzyskuje się plony nasion powyżej 3 t/ha. Aczkolwiek i tak należy dokładnie rozważyć przed zabiegiem, czy zastosowanie środków desykacyjnych będzie konieczne i opłacalne. Zalety desykacji

Wady desykacji

• Wspomaganie naturalnego dojrzewania rzepaku, • Ograniczenie strat związanych z osypywaniem się nasion z łuszczyn przed i w momencie zbioru - zmniejszenie podatności łuszczyn rzepaku na pękanie, • Wyrównanie dojrzewania roślin na polu poprzez eliminację skutków zmienności glebowej - zmniejszenie liczby zielonych, niedojrzałych liści, strąków i części łodyg w zebranej masie oraz zielonych nasion w uzyskanym plonie, • Poprawa jakości zebranego surowca: wyrównanie poziomu wilgotności zbieranego ziarna - ograniczenie ewentualnych dodatkowych kosztów dosuszania, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w zbieranym ziarnie – desykacja prowadzi do zniszczenia pozostających na plantacji chwastów i zmniejszenia wtórnego zachwaszczenia plantacji, • Ułatwienie jednofazowego zbioru kombajnem oraz zwiększenie jego wydajności omłotowej podczas zbioru • Możliwość regulowania planowanego terminu zbioru,

• Ryzyko

poniesienia strat z powodu zniszczeń na plantacji związanych z przeprowadzeniem dodatkowego oprysku, głównie w pasie tzw. ścieżek technologicznych,

Natomiast zjawisko osypywania się ziarna z łuszczyn przed i w momencie zbioru również wywołane jest w następstwie częstych zmian pogodowych. W takich warunkach łuszczyny absorbują wilgoć z deszczu i rosy, a następnie z chwilą poprawy warunków atmosferycznych ponownie wysychają na słońcu i wietrze. Jeśli wielokrotnie powtarza się niniejszy proces, następuje kurczenie i rozszerzanie się łuszczyn, co powoduje ich przedwczesne pękanie i osypywanie się. Sposobem zredukowania możliwych strat powodowanych zjawiskiem osypywania się nasion szczególnie w trakcie zbioru jest zastosowanie preparatów sklejających i powlekających łuszczyny wspólnie bądź bez preparatu desykacyjnego. Należy to rozstrzygnąć po obserwacji plantacji stwierdzając czy wyrównanie dojrzewania nasion rzepaku i/lub eliminacja wtórnego odchwaszczenia jest konieczne. Możliwymi do zastosowania preparatami do zabiegu są: SPODNAM DC w dawce 0,6-1,2 l/ha i Flexi w dawce 0,5-1,0L. Zabieg należy wykonać w terminie 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem, gdy większość łuszczyn ma kolor zielonkawo-żółty, łuszczyny są elastyczne, zaś zginane w kształt litery V lekko pękają nie wyrzucając nasion. Po przeprowadzeniu zabiegu na łuszczynach zostaje wytworzona niezmywalna przez deszcz membrana, która ogranicza wnikanie wody do wnętrza tkanek, ograniczając proces rozszerzania się i ponownego kurczenia się łuszczyn, a tym samym osypywania się ziarna, co wpływa na dalszy rozwój rośliny – bowiem umożliwia transpirację wody z rośliny zabezpieczając przed jej wnikaniem do ich wnętrza. Do powstania membrany potrzebne jest światło słoneczne, zatem opryskiwanie należy przeprowadzać w dzień. Do uzyskania dobrego efektu wskazane jest użycie dużych ilości wody do oprysku, dochodzących nawet do 600 l/ha. W rezultacie zabieg ogranicza przedwczesne otwieranie się najstarszych łuszczyn, zanim dojrzeją najmłodsze. Plantator może w efekcie opóźnić termin zbiorów i poczekać na wyrównanie dojrzałości nasion. Wyrównanie dojrzewania poprzez pozostawienie roślin na polu jest zjawiskiem umożliwiającym naturalne dojrzewanie rzepaku, zmniejszenie strat w plonie, a także swobodne zaplanowanie zbioru na dużych plantacjach. Przeprowadzanie samego zabiegu sklejania łuszczyn rzepaku jest niewskazane, gdy plantacja jest zachwaszczona lub gdy rośliny są uszkodzone przez szkodniki albo porażone przez choroby grzybowe. Każdy plantator powinien zatem skontrolować niezwłocznie swój łan rzepaku, zastanowić się nad koniecznością przeprowadzenia opisywanych zabiegów i rozważyć korzyści ekonomiczne ich zastosowania w swoim gospodarstwie.

Jako kompetentni doradcy rolni z firmy PH „PROGRESS-CHEM” Jan ŚWIĆ, bazując na wielu doświadczenia zarówno naukowych, jak i praktycznych polowych, wynikających z wiedzy wielu plantatorów czerpanej z obsługiwanego rynku, jesteśmy przekonani i rekomendujemy zastosowanie zabiegu desykacyjno-sklejającego w rzepaku. Warto też pamiętać o tym, że stosowanie tylko glifosatu do desykacji obniża wyłącznie wilgotność nasion, ale nie zabezpiecza w stopniu wystarczającym przed osypywaniem nasion rzepaku przed i w czasie zbioru. Dlatego decydując się na desykację rzepaku, warto pomyśleć o zastosowaniu glifosatu w mieszaninie z preparatem sklejająco-powlekającym łuszczyny. Uważamy, iż koszt takiego zabiegu, nie tylko zostanie w całości pokryty przez uzyskaną nadwyżkę nasion, ale nawet wartość tej nadwyżki zdecydowanie go przewyższy, dając plantatorowi rzepaku dodatkowy zarobek. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnym roku opłacalne jest poszukiwanie dodatkowych możliwości zwiększenia ilości zebranego plonu (zwłaszcza przy jego obecnych jak i prognozowanych cenach), a stosowanie niniejszych rozwiązań zdecydowanie to ułatwia. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa korzystną i konkurencyjną ofertę w tym zakresie do skorzystania z której zachęcamy. Zapraszamy jednocześnie do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi oraz do bezpośrednich odwiedzin naszych punktów handlowych, za pośrednictwem których uzyskają Państwo szczegółowe informacje m.in. w samej kwestii ofertowej.

Szymon KRZYŻAN ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

Powiat/Łabunie Wdrażanie metody CAF

Dbają o jakość urzędu Wspólna Metoda Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Jako pierwsi metodę tę wprowadzają Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz gmina Łabunie. Metoda CAF skupia się na przeprowadzaniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożąda nych

rezultatów działań organizacji, obywateli, konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy. Udział w przedsięwzięciu mogły złożyć wytypowane przez MSWiA powiaty i gminy o dochodach podatkowych na 1 mieszkańca przyjętych do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika dla powiatu, określonego na 2011 rok, równego lub niższy od 50 proc. Starosta zamojski Henryk Matej 21 kwietnia 2011 roku podpisał umowę dotyczącą przystąpienia do projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do wspólnej Metody

Zamość Podpisanie umowy z PAIiIZ

Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. W jego ramach pracownicy i kierownictwo uczestniczyć będą w cyklu spotkań konsultacyjnych i szkoleniowych. W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody CAF 2006 i skutecznego przeprowadzenia samooceny w Starostwie Powiatowym w Zamościu, Starosta Zamojski na drodze zarządzenia powołał Jerzego Zawadzkiego Sekretarza Powiatu na Koordynatora CAF oraz Zespół Samooceny w składzie Iwona Banak, Zofia Czerwonka, Marek Seroka, Maria Słota, Ela Galant, Zenon Burcon, Andrzej Zwoliński, Mirosław Kalita, Robert Franczak, Barbara Zarębska, Aleksander Nowak i Maria Pogódź. Z kolei funkcję

Koordynatora CAF w gminie Łabunie pełni Helena Szkałuba. Koordynator CAF na wszystkich etapach projektu udzielać będzie zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie - średnio co 2 lata - jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną 4-godzinne konsultacje dla przedstawicieli Urzędu, będące

wstępem do ustalenia priorytetów działań doskonalących oraz do uzgodnienia planów usprawnień dla urzędu. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, będą wynikiem wiarygodnej listy słabych stron Urzędu, z których wiele może zostać wyeliminowanych dzięki działaniom doskonalącym - w wielu przypadkach bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo. Celem CAF jest wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień, a także włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji i pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny. rael

Polityka Szeroka koalicja małych partii prawicowych

Prawicowy plankton się jednoczy

Zamość to nie tylko kultura

Prawica Rzeczypospolitej, Unia Polityki Realnej oraz kilka innych mniejszych partii wystartują wspólnie w wyborach do Sejmu. Przedstawiciele tych formacji znajdą się na listach Prawicy Rzeczypospolitej. Z list Prawicy Rzeczypospolitej wystartują także członkowie Ruchu P rzełomu Na rodowego, Ruchu Ludowego Ojcowizny (skupia między innymi Ligę Polskich Rodzin i inne mniejsze partie o charakterze narodowym) oraz Stronnictwa „Piast”. - Chcemy działać na rzecz wolności gospodarczej oraz praw rodziny. Chcemy reformy podatkowej, zastąpienia podatków PIT i CIT podatkiem od funduszu płac w firmie, a także podatkiem obrotowym wraz

ze zwrotem ryczałtowym dla rodzin części VAT na każde wychowywane dziecko - powiedział PAP na konferencji prasowej lider PR Marek Jurek. Dodał, że Prawica chce także działać na rzecz silnej pozycji Polski w Europie z mocną opinią chrześcijańską. Według Jurka, potrzebna jest też naprawa życia politycznego w Polsce, do czego - jego zdaniem - przyczyniłoby się wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu oraz zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Jurek przekonywał, że obecność konserwatywnej prawicy w życiu politycznym pozytywnie wpłynie na inne partie. Silna obecność konserwatystów w parlamencie spowoduje zmianę zachowań dominujących partii. Dziś posłowie są tylko pracownikami interesów

wyborczych swoich liderów. Chcemy przywrócić zasady odpowiedzialności w Sejmie - stwierdził. Lider Prawicy zaprosił do rozmów na temat wspólnego startu w wyborach PJN. „Deklarujemy gotowość wystartowania z PJN”. Z kolei prezes UPR Bartosz Jóźwiak powiedział, że UPR startuje w wyborach z Prawicą, ponieważ ugrupowania te mają podobne poglądy. - Nie było sensu tworzyć dwóch oddzielnych list. Dla dobra Polski i polskiej polityki postanowiliśmy wystartować wspólnie. Mamy nadzieję, że realnie wpłyniemy na zmiany w naszym kraju - podkreślił. Warto dodać, ze obie partie współpracowały już ze sobą w ostatnich wyborach samorządowych, jednak bez większych sukcesów. dacz

Polityka Powrót kontrowersyjnej strony internetowej Uroczyste podpisanie umowy o współpracy W środę 15 czerwca doszło do podpisania umowy o współpracy i promocji gospodarczej miasta pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a Miastem Zamość. Zamojskie władze reprezentował prezydent Marcin Zamoyski wraz z wiceprezydentem Tomaszem Kossowskim, natomiast w imieniu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych do Zamościa przybyły Barbara Czaja - członek zarządu do spraw finansowych i współpracy regionalnej oraz Joanna Wolff - zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. - Zamość jest piękną wizytówką Polski Wschodniej. Jest tu wiele zabytków oraz imprez kulturalnych znanych w całej Polsce i poza jej granicami. To duży plus dla miasta. Jeśli jednak chce się przyciągnąć inwestorów, trzeba promować

także gospodarcze walory Zamościa. Takim jest niewątpliwie podstrefa ekonomiczna, działalność uczelni i przygotowanie wykwalifikowanej kadry, czy zwolnienia z podatków zarysowywała wizję promocji miasta Barbara Czaja. - Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy zaczną w mieście powstawać nowe przedsiębiorstwa, a co za tym idzie także miejsca pracy. Korzystając z oferty Agencji Zamość ma szansę stać się bardziej rozpoznawalny dla inwestorów - wyjaśnił prezydent Zamoyski. Następnie dokonano uroczystego podpisania umowy i wymiany dokumentów. Niebawem będziemy mieli okazję przekonać się o efektach zawartej w środę współpracy. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Zamościa, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. dacz

Antykomor.pl reaktywacja Kontrowersyjny bloger z hasłem „Hrabia Komorowski - największym niewypałem Polski” powraca. Tym razem z amerykańskich serwerów, by jak sam mówi, nie dosięgnęły go macki ABW.

Na nowej stronie pojawiły się znane wczesniej treści, jak bibuła opozycjonistów. Jednak tym razem całość nie rzuciła nas na kolana, bo po pierwszym wrogu demokracji mogliśmy spodziewać się przynajmniej np. krótkiego

O AntyKomorze zrobiło się wyjątkowo głośno, gdy 17 maja do drzwi twórcy bloga - Roberta Frycza - weszli nad ranem funkcjonariusze Agencji Bez pieczeń st wa Wew nęt rz nego i zarekwirowali jego laptopa. Niemal natychmiast stał się on przykładem walki o wolność słowa w internecie. A wszystko poszło o gry, które niektórym mogły wydać się obraźliwe. Nowa odsłona bloga zawiera zarówno wcześniej publikowane treści, jak i nowe materiały odnoszące się głównie do akcji ABW oraz późniejszych perturbacji Frycza związanych z tworzeniem strony. W obawie przed dalszymi represjami, strona jest umieszczona na amerykańskim serwerze.

REKLAMA

filmu z zainscenizowaną dekapitacją prezydenta. Zamiast tego krótki filmik o tym, jak autora zatrzymywało ABW. Nowym pomysłem autora jest konkurs na slogan reklamujący stronę.

Posadzki Mixokretem

607-600-599 FIRMA MARZEC Tereszpol

dacz


Gazeta

4

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Wyroki dla dilerów

Zamość Śledztwo w sprawie „Delii”

Prokurator stawia zarzuty w sprawie Delii 18,5 mln złotych to szacowana przez biegłych kwota strat, na jaką została narażona w wyniku sprzeniewierzenia zamojska spółka odzieżowa „Delia”. Ustalenia te są wynikiem śledztwa policjantów z Centralnego Biura Śledczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Główne zarzuty dotyczą celowego zawierania niekorzystnych umów, zaniechania płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, przywłaszczenia nieodprowadzonych kwot pieniężnych, czy zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Dwóm podejrzanym w tej sprawie śledczy udowodnili kierowanie grupą przestępczą popełniającą przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu i przestępstw skarbowych na szkodę spółki oraz Skarbu Państwa, a kolejnym dwóm - udział w tej grupie. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łącznie 18 zarzutów usłyszało pięć osób pełniących

w spółce funkcje zarządcze. Zarzuty dotyczą przede wszystkim celowego koordynowania działań gospodarczych zmierzających do sprzecznego z interesami spółki transferu jej majątku do innych podmiotów oraz uszczuplania należności publicznoprawnych. Kolejne zarzuty obejmują niedopełnienie obowiązku dbałości o interesy majątkowe oraz przekroczenie przysługujących uprawnień do reprezentacji spółki oraz kierowanie i udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu i przestępstw skarbowych na szkodę spółki oraz Skarbu Państwa wyrządzając w jej mieniu szkodę wielkiej wartości w kwocie 18,5 mln złotych. W trakcie śledztwa prokuratura i CBŚ zgromadziły łącznie 30 tomów akt oraz kilkaset stron opinii biegłych sadowych. Zarzut kierowania grupą przestępczą usłyszał 36-letni Michał B. pochodzący z województwa śląskiego, były prezes i członek zarządu zamojskiej spółki. Mężczyźnie zarzuca się także m.in. celowe zawieranie niekorzystnych umów na szkodę „Delii”,

zaniechanie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przywłaszczenie nieodprowadzonych kwot pieniężnych. Za kierowanie grupą odpowie także 55-letni Dariusz K. z Lublina - dawny prezes rady nadzorczej, któremu zarzuca się także zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Z kolei zarzuty udziału w grupie zostały przedstawione pełniącym funkcję kolejnych prezesów zarządu: 73-letniemu Stanisławowi G., mieszkańcowi woj. mazowieckiego oraz 57-letniemu Markowi J. z Chełma. Piątemu z  podejrzanych - 46-letniemu Andrzejowi K. z woj. podkarpackiego, który w 2006 roku pełnił funkcję prezesa spółki, a następnie jej likwidatora, zarzuca się zaniechanie odprowadzenia podatku na rzecz Skarbu Państwa oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zarządzanej spółki. Na przedstawienie zarzutów mężczyźni stawili się w  Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. Podejrzanym za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. red

Z policji i straży Zdarzenia, którymi w ubiegłym tygodniu zajmowali się zamojscy policjanci i strażacy.

Pierwsza ofiara śmiertelna

W poniedziałek (13.06.) w Łabuniach na jednym z zakrętów czołowo zderzyły się dwa pojazdy - daewoo i audi. W wypadku śmierć na miejscu poniosła kierująca daewoo 25-letnia mieszkanka gm. Zamość. To pierwsza śmiertelna ofiara dróg na Zamojszczyźnie w tym roku. Prowadzący audi 34-letni mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego z obrażeniami klatki piersiowej trafił do szpitala. Mężczyzna był trzeźwy.

W kobietę i w peugeota

Tego samego dnia (13.06.) w Niedzieliskach (gm. Szczebrzeszyn) prowadzący renault 20-letni zamościanin, najechał na stojącą na poboczu miejscową 50-letnią kobietę, a następnie uderzył w zaparkowanego peugeota. Piesza z urazem głowy i nogi została przewieziona do szpitala. Kierowca zaś miał w organizmie 0, 6 promila alkoholu.

Pijany na koniu

Również w poniedziałek (13.06.) w Kawęczynie (gm. Szczebrzeszyn) miejscowy 56-latek jadąc konno spadł ze zwierzęcia i się potłukł. Okazało się, że jeździec był pijany - miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę konną po pijaku odpowie przed sądem.

Kradzież wstrzymana

We wtorek lub we środę (14-15.06.) w miejscowości Wierzba II (gm. Stary Zamość) nieznany sprawca wyrwał płytę pilśniową z pomieszczenia gospodarczego należącego do miejscowego 35-letniego mężczyzny. Wziął stamtąd 2 lampy halogenowe, opakowania z wiertłami i szczypce warsztatowe. Nie ukradł ich jednak, gdyż wszystkie te przedmioty pozostawił przed budynkiem.

Nie tylko agregat

We czwartek (16.06.) nieznany sprawca wyłamał drzwi do jednego z budynków przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. Ukradł stamtąd agregat prądotwórczy, 3 przedłużacze i poziomice, a także 2 kanistry z paliwem. Pokrzywdzony 54-letni zamościanin straty wycenił na 2790 złotych.

Poszła tylko szyba

Również we czwartek (16.06.) w Michalowie nieznany sprawca wybił szybę w sklepie spożywczo-przemysłowym należącym do 37-letniej mieszkanki gm. Sułów. Został jednak spłoszony, więc nic nie zdążył ukraść. Straty wyniosły 300 złotych.

Okradł rencistkę

Przerwana grobla

Tego samego dnia (17.06.) w Kawęczynie (gm. Szczebrzeszyn) doszło do przerwania grobli na zbiorniku wodnym. W wynikku zdarzenia woda z mułem zalała pobliską jezdnię, którą strażacy musieli później uprzątnąć. Nie doszło do zalania znajdujących się nieopodal posesji.

Drzewo na audi

W nocy z piątku na sobotę (17/18.06.) w Bondyrzu (gm. Adamów) na skutek silnego wiatru drzewo przewróciło się na jadące audi. Nic się nikomu nie stało, ale zniszczony został przód samochodu włącznie z szybą. Doszło też do wycieku płynów eksploatacyjnych, który później zabezpieczyli strażacy. Straty wyniosły 8 tysięcy złotych.

Spróchniałe drzewo nad jezdnią

No i po rowerze

Niebezpieczne drzewo

Palił się dom

W piątek (17.06.) w Żurawnicy (gm. Zwierzyniec) w wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Właścicielowi domu udało się opanować ogień jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, która już tylko dogasiła płomienie. Zniszczona została część dachu, instalacja elektryczna budynku i sprzęt elektroniczny. Straty oszacowano na 15 tysięcy złotych.

W Sądzie Okręgowym w Zamościu surowymi wyrokami zakończył się proces grupy 7 osób, mieszkańców Zamościa, którzy w latach 2005 - 2008 w Warszawie, Lublinie, Zamościu i w okolicach Zamościa brali udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Prokuratura Okręgowa w Zamościu akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do Sądu w maju 2009 roku. Zarzuciła przestępcom między innymi hurtowe kupowanie i  sprzedawanie amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy na terenie Warszawy i Lubelszczyzny. Ponadto czterej oskarżeni - Dariusz K., Sebastian S., Wojciech D. i Andrzej S. - stworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dostawą narkotyków do Irlandii. Przez 2 lata marihuanę i tabletki ekstazy pakowano w opakowania po pasztetach i wyrobach garmażeryjnych i wysyłano jako paczki żywnościowe rejsowym autokarem do Irlandii. W Dublinie odbierał je mieszkający tam wówczas Sebastian S. Proceder ten skończył się w marcu

Za narkotyki przestępcy stracili 150 tysięcy złotych i do sześciu lat z życiorysu 2008 roku, gdy kierowca autokaru sprawdził nadawaną paczkę i odkrył, że zawiera ona 19 puszek po pasztetach, w których schowano ponad 1,5 kg marihuany. Oprócz handlu narkotykami niektórym oskarżonym udowodniono także przestępstwa rozbójnicze, oszustwa i groźby. 14 czerwca Sąd Okręgowy skazał wszystkich oskarżonych na kary od 2 lat i 6 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności i na grzywny od 1500 do 3500 złotych. Sąd zasądził także łącznie przepadek blisko 150 tys. złotych jako równowartość korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. red

Zamość Oszuści nie próżnują

Podobnie we czwartek (16.06.) na ul. Kilińskiego w Zamościu nieznany sprawca ukradł 57-letniej zamościance etui, w którym znajdował się dowód osobisty, legitymacja rencisty, karta bankomatowa i 60 złotych. Następnie próbował tą kartą dokonać wypłaty gotówki. Na szczęście bez skutku.

Tego samego dnia (16.06.) pod Galerią „Twierdza” przy ul. Przemysłowej w Zamościu 33-letni zamościanin stracił rower, skradziony przez nieznanego sprawcę. Poszkodowany wycenił straty na 450 złotych.

Hurtownicy narkotykowi już z wyrokami

W sobotę (18.06.) również w Bondyrzu, choć w innym miejscu, straż pożarna otrzymał zgłoszenie o spróchniałym i niebezpiecznie pochylonym nad jezdnią drzewie. Trzeba je było stamtąd wyciąć i usunąć.

W niedzielę (19.06.) drzewo niebezpiecznie wisiało nad zamojską ul. Królowej Jadwigi i znajdującym się tam chodnikiem. Również i w tym przypadku niebezpieczną roślinę wycięto i usunięto.

W rowie na dachu

Tego samego dnia (19.06.) w Panasówce (gm. Tereszpol) renault megane wpadł do rowu i przewrócił się na dach. Kierowca wyszedł z auta o własnych siłach. Przybyli na miejsce strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a samochód wyciągnęła z rowu pomoc drogowa.

Fałszywi Węgrzy Policja poszukuje dwóch osób, które 16 czerwca po południu okradły starsze małżeństwo z Zamościa. Udało im się oszukać parę na 1,5 tysiąca złotych. - Podczas spaceru chodnikiem przy ulicy Peowiaków, małżeństwo zostało zaczepione zostało przez dwójkę nieznajomych. Podawali się za obywateli Węgier. Łamaną polszczyzną twierdzili, że ich kuzyn miał wypadek i  w  związku z  tym potrzebują pomocy. Nieznajomi poprosili małżeństwo o  pożyczkę. Poczciwi staruszkowie zabrali nieznajomych do swojego mieszkania, gdzie wręczyli oszustom 1500 złotych - powiedziała nadkomisarz Joanna Kopeć, rzecznik

zamojskiej policji. Pod zastaw nieznajomi zostawili saszetkę, w której miały znajdować się dolary. Wcześniej uwiarygodnili się przez pokazanie waluty małżeństwu. Niepokój u starszych państwa wzbudził długi czas oczekiwania na powrót nieznajomych. Postanowili wtedy zajrzeć do saszetki. Okazało się, że zamiast dolarów były tam dwa opakowania chusteczek higienicznych. Policja przypomina, że w kontaktach z nieznajomymi należy być ostrożnym i rozsądnym. Oszuści stosują różne metody, aby nas okraść. Zanim wpuścimy kogoś do naszego mieszkania sprawdźmy, czy na pewno jest on tym, za kogo się podaje. rmar

Zamość Rower

Znaleziono rower Jeśli komuś zginął rower, niech sprawdzi, czy nie odnalazła go Komenda Miejska Policji w Zamościu. Porzucony rower znaleziono na ul. Źródlanej. Oczekuje on na właściciela w siedzibie zamojskiej komendy przy ulicy Wyszyńskiego. Rower typu górskiego został znaleziony na początku czerwca. Właściciel jednośladu proszony jest o kontakt z zamojską jednostką policji od poniedziałku do piątku w godz.

Znaleziony jednoślad 8.00 - 15.00 osobiście lub pod numerem telefonu 84 677-13-22. rmar


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

Zamość Wybory ławników

Sochy 101. urodziny mieszkanki Sochów

Ławnicy poszukiwani

200 lat pani Anielo!

Jeszcze tylko do końca czerwca można składać kandydatury na ławników na kadencję 2011-2014.

Najstarsza mieszkanka gminy Zwierzyniec ma 101 lat. Pani Aniela Żołdak z miejscowości Sochy świętowała swoje urodziny we wtorek 14 czerwca.

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych trzy lata temu na kadencję 2008-2011 i dlatego trzeba wybrać nowych. Do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję 2012-2015 zostanie wybranych 38 ławników. Ośmiu z nich wyznaczonych zostanie do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych. Z kolei do Sądu Rejonowego w Zamościu wybranych zostanie 19 ławników, z czego 15 do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy. Ławnikiem jednak nie może być każdy. Trzeba spełnić pewne warunki. Ławnikiem sądowym może być osoba w wieku 30-70 lat, która ma polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także ma co najmniej średnie wykształcenie. Wynagrodzenie wynosi 60,76 złotych za każde posiedzenie sądu. Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia i organizacje związkowe albo grupa co najmniej 50 obywateli. Nazwiska nowych ławników będą znane dopiero w październiku. Zgłoszenia przyjmowane są

Jeszcze tylko do końca czerwca można składać kandydatury na ławników na kadencję 2011-2014. w Biurze Rady Miejskiej zamojskiego Ratusza do końca czerwca. Radni podejmą ostateczną decyzję. rael

A miało być 2, 5 milona dla PKS Zamość

W maju dotarła do opinii publicznej wiadomość, że Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o wsparciu PKS Zamość (spółki przejętej już przez Samorząd Województwa) kwotą 2,5 mln zł. Środki te wystarczyłyby na spłatę najważniejszych długów, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, co pozwoliłoby z kolei na udział PKS w przetargach na dowóz dzieci do szkół od września tego roku.

Prcownicy biura posleskiego Sławomira Zawiślaka informują, że pieniądze trafiły do PKS Wschód S.A. i tam utknęły. Marszałek Sobczak podkreślał, że po przeprowadzonej konsolidacji wykonuje funkcje właściciela udziałów zamojskiego PKS. Dlaczego pieniądze do Zamościa muszą iść okrężną drogą przez PKS Wschód, a nie bezpośrednio do kasy w Zamościu? Marszałek Sobczak wyliczał w czasie ostatniej sesji wszystkie działania podjęte na rzecz zamojskiego PKS: wycofanie wniosku o upadłość, próba sprzedaży dworca autobusowego w Zamościu, próba utworzenia wraz z samorządami Zamojszczyzny spółki PKS Roztocze, a w końcu konsolidacja PKS Wschód i PKS Zamość. Co z tych działań wyszło? - Na razie niewiele podpowiada Poseł Sławomir Zawiślak, który uczestniczy w ostatnich działaniach wokół zamojskiego PKS. - Próba sprzedaży dworca autobusowego w Zamościu skończyła się niczym,

Danuta Grechuta, wdowa po pochodzącym z Zamościa artyście Marku Grechucie, zastrzegła urzędowo prawo do wykonywania utworów jej męża. Jak bardzo wpłynie to na Zamojski Festiwal Kultury? Jaką powinien on przybrać formę w tej sytuacji? Jerzy Tyburski - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska: - Wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby Danuta Grechuta stała się honorowym gościem naszego Festiwalu. Z drugiej strony uważam, że dzidzictwo wielkiej postaci naszej kultury powinno być szeroko dostępne naszemu społeczeństwu. Wszak mamy lepszą kulturę od sztuki grania w piłkę nożną.

choć apelowałem do władz Zamościa, by zainwestowały w ten teren, wzorem władz Krakowa. Nie wiem jak właściwie przebiegały rozmowy Pana Marszałka Sobczaka z samorządowcami Zamojszczyzny na temat utworzenia PKS Roztocze. Wiem natomiast, że sprawa owych 2,5 mln zł dla PKS Zamość zaczyna wyglądać bardzo brzydko. Skierowałem w tej sprawie pisma zarówno do Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bratkowskiego, jak i do Prezesa PKS Wschód. Dlaczego tych pieniędzy w dalszym ciągu nie ma w Zamościu? Dlaczego Zarząd, a w ślad za tym Sejmik, nie podjął decyzji o przekazaniu tych środków bezpośrednio do Zamościa? - pytał Zawiślak. Te pytania chcieliśmy zadać zarówno Jackowi Sobczakowi, jak również Teresie Królikowskiej z PKS Wschód, jednak byli niedostępni w chwili przygotowywania artykułu. jar

Anna Gruszkiewicz - Zastępca Dyrektora Zamojskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego: - Bardzo szkoda, że Pani Danuta Grechuta nie chce, aby utwory jej męża były ogólnodostępne i prezentowane naszej publiczności. Przecież zawsze były płacone tantiemy autorskie do Zaiksu, ale to pewnie mało, bo teraz do każdego publicznego wykonania należy uzyskać zgodę - licencję (płatną) od spadkobierców artysty. No cóż myślę, że nie będzie nas stać na dodatkowe płacenie. A kwoty mogą być bardzo różne, gdyż jest to sprawa umowna. Moim zdaniem w Zamościu powinien się odbywać jeden znaczący festiwal. REKLAMA

ZSP4 w Zamościu zaprasza kandydatów do: Szkoły Policealnej w zawodach:

TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W STRAŻY GRANI CZNEJ TECHNI KI NFORMATYK Z PRZYGOTOWANI EM DO PRACY W SŁUŻBI E CELNEJ

Technikum Uzupełniającego w zawodach:

Trzy pytania do Wiesława Chmielowca Robert Marchwiany: - Panie Burmistrzu, jesteśmy na początku sezonu turystycznego. Jak przedstawia się oferta sportowo-rekreacyjna gminy Krasnobród, w porównaniu do lat ubiegłych? Wiesław Chmielowiec: - Oferta na sezon jest bogata. Każdy może w niej coś znaleźć dla siebie. Organizujemy szereg imprez plenerowych, takich które są imprezami cyklicznymi: Powitanie Lata, Dni Krasnobrodu,

Magdalena Majer - nauczyciel zajęć plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu: - Postawa pani Danuty jest dla mnie niezrozumiała. Powszechnie wiadomo, że człowieka kształtuje przede wszystkim dzieciństwo i lata młodzieńcze, a te Marek Grechuta spędził w pięknym, renesansowym Zamościu. Dlatego też uważam, że obok Krakowa to właśnie Zamość powinien mieć prawo do kultywowania pamięci o tym niewątpliwie wielkim artyście. Festiwal poświęcony twórczości Grechuty jest dla zamościan ważnym wydarzeniem kulturalnym i nie należy z niego rezygnować, bo gdzie, jeśli nie wśród zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, jest miejsce na edukację i kształtowanie wrażliwości oraz gustów muzycznych młodego pokolenia. Jaką formę Zamojski Festiwal Kultury przybierze w obecnej sytuacji nie wiem, ale mam nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie które sprawi, że mieszkańcy będą dumni, iż chodzą po uliczkach, którymi niegdyś spacerował Marek Grechuta, a po konflikcie z panią Danutą nie pozostanie zbędny niesmak.

zwi ęks zaj ących s zans ezat rudni eni aw pows t aj ącej Zamoj s ki ejPods t ref i eEkonomi cznejoraz TECHNI KI NFORMATYK,TECHNI K GEODETA,

Krasnobród

O infrastrukturze sportowej w gminie Krasnobród rozmawiamy z burmistrzem tego miasta Wiesławem Chmielowcem.

rael

Moim zdaniem

Zamość PKS Zamość

Zarząd Województwa Lubelskiego, za akceptacją Sejmiku Województwa, przekazał 2, 5 mln zł spółce PKS Wschód. Pieniądze te, jak podkreślał w trakcie ostatniej sesji Jacek Sobczak - członek Zarządu Województwa, miały być „naznaczone” i przeznaczone dla PKS Zamość. Problem w tym, że minęły już 3 tygodnie i pieniędzy w dalszym ciągu nie ma.

Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz Jan Skiba i kierownik USC Andrzej Grudziński wręczyli pani Anieli kwiaty i życzyli kolejnych jubileuszy. Najstarsza mieszkanka gminy Zwierzyniec urodziła się w 1910 roku w Szozdach, a w Sochach zamieszkała 19 lat później po zawarciu związku

małżeńskiego. Podczas pacyfikacji wsi, 1 czerwca 1943 roku, zginął jej mąż. Pani Aniela ocalała, ukrywając się przed Niemcami w zbożu. Potem pracowała w tartaku, betoniarni, wykupie tytoniu, a przed przejściem na emeryturę w Technikum Przemysłu Drzewnego w Zwierzyńcu. Oprócz pracy zawodowej zajmowała się także prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Pani Aniela Żołdak jest matką 8 dzieci, w tym 3 synów i 5 córek. Dochowała się też 11 wnuków, 21 prawnuków i 9 praprawnuków.

Gm i n ne Zawody o P ucha r Burmistrza, ale także są imprezy organizowane przez nas po raz pierwszy. Pierwszy raz organizowaliśmy 12 czerwca Powiatowe Święto Ludowe, w sierpniu natomiast organizujemy Powiatowe Dożynki. Staramy się także brać aktywny udział w imprezach i rozgrywkach organizowanych przez sąsiednie gminy. I tak chociażby w dniach 2-3 lipca będziemy uczestniczyć w Powiatowych Rozgrywkach LZS w Zwierzyńcu. - Jak ocenia Pan stan infrastruktury sportowej w gminie? - W K rasnobrodzie sta n

t echni kt echnol ogi iżywności t echni k budowni ct wa t echni k us ł ugf ryzj ers ki ch

wejdź – sprawdź - wybierz

www.zsp4zamosc.edu.pl 22-400 Zamość ul. Piłsudskiego 65 infrastruktury jest na dobrym poziomie. Posiadamy boiska przy zespole szkół w Krasnobrodzie, boisko sportowe do rozgrywek piłkarskich, które użytkuje Miejski Klub Sportowy „Igros”, a w niedługim czasie powstanie boisko sportowe „Orlik”, ponieważ jako gmina przystąpiliśmy do projektu. - A czy Pan prywatnie uprawia jakieś sporty? - Kiedyś bardzo lubiłem grać w piłkę siatkową i ręczną. Obecnie wolny czas spędzam na spacerach lub przejażdżkach rowerem. Oczywiście jeżeli czas na to pozwoli, którego zawsze brakuje.

KREDYTY

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 19 BANKÓW Kredyty dla firm

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633


Gazeta

6

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zwierzyniec VIII Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych

300 muzyków zagra Barkę W najbliższą sobotę, 25 czerwca, Zwierzyniec stanie się wielką sceną dla młodzieżowych orkiestr dętych. Ósmy już przegląd orkiestr zgromadzi muzyków z Polski, Białorusi i Węgier. Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na 8. Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Dwudniowe wydarzenie swoim zasięgiem obejmuje niemal cały Zwierzyniec. Wszystko zacznie się sobotnim popołudniem przed Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Po pokazie musztry paradnej, muzycy przemaszerują ulicą Wachniewskiej i  1-go mają przed zwierzyniecki ratusz. O 18.00 przed

Kościołem na Wodzie planowany jest uroczysty koncert poszczególnych zespołów. Szczególnym punktem będzie wspólne wykonanie „Barki” ulubionego utworu papieża Jana Pawła II. Utwór zostanie odegrany przez 300 młodych muzyków punktualnie o symbolicznej godzinie - 21.37. W niedzielę muzycy zapewnią oprawę mszy św. w kościele parafialnym o godz. 10.45. Przegląd zakończy koncert finałowy przed budynkiem ZSDiOŚ. Przegląd miał swój początek w 2004 roku, kiedy to Jan Socha, ówczesny uczestnik studium kapelmistrzów, wpadł na pomysł organizowania dwudniowych koncertów orkiestr w pięknej scenerii Zwierzyńca. - Na naszym terenie nie było orkiestr młodzieżowych

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca i jak się okazało pierwszy przegląd rozbudził ciekawość młodzieży - wspomina Jan Socha. I tak w 2004 roku powstała zwierzyniecka orkiestra młodzieżowa. Dziś zwierzyniecki przegląd gromadzi setki muzyków z kraju i  zagranicy. - Od trzech lat jest to impreza międzynarodowa - podkreśla

Zamość Inauguracja działalności laboratoriów CeBiTT PWSZ Zamość

jar

„Społeczniak” najlepszy

27 czerwca oficjalnie otwarte zostaną Laboratoria Centrum Badań i Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Pokaz zakupionego wyposażenia oraz konferencja naukowa „Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspektywy dla regionu” kończą projekt inwestycyjny w infrastrukturę badawczo-rozwojową regionu o wartości ponad 13, 75 mln złotych.

Znamy już wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych. Najlepiej spośród szkół w powiecie zamojskim wypasło Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej, które zajęło również czołowe miejsca, jeśli chodzi o wynik testów w skali województwa.

prac badawczo-rozwojowych korzystać będą między innymi przedsiębiorstwa regionu, pracownicy uczelni wyższych, instytucje oświatowe, organizacje branżowe i okołobiznesowe, studenci. Oficjalna inauguracja działalności Centrum Badań i Transferu Technologii odbędzie się 27 czerwca. W godzinach 10-12.30 na obiektach Laboratorium Mechaniki PWSZ w Zamościu (ulica Szczebrzeska 41, Centrum Kształcenia Praktycznego) zaprezentowane zostanie wyposażenie Sekcji Obrabiarek Sterowanych Numerycznie (CNC), Badań Pojazdów i  Silników oraz Spawalnictwa i Inżynierii Powierzchni Laboratorium Mechaniki. Praktyczne użytkowanie urządzeń zaprezentują bezpośredni producenci i dostawcy

i popularyzację przeglądu. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Zamojska”. Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Zamość Wyniki testów gimnazjalnych

Laboratoria XXI wieku

Kilkaset nowoczesnych maszyn, urządzeń i jednostek badawczych, w  pełni wyposażone laboratoria Mechaniki, Odnawialnych Źródeł Energii i  Matematyki; nowe możliwości dla przedsiębiorstw, pracowników naukowych uczelni wyższych, studentów, instytucji edukacji technicznej - tak PWSZ w Zamościu inauguruje działalność Centrum Badań i Transferu Technologii, regionalnego ośrodka rozwoju w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Budżet przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Adaptacja i wyposażenie Laboratoriów Centrum Badań i  Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu”, współfinansowanego z funduszy Programu O p e r a c y j ne g o R oz wój Pol s k i Wschodniej 2007-2013 Działania I.3 Wspieranie Innowacji, wyniósł 13, 75 mln zł. W ciągu ostatnich 2 lat uczelnia wykonała prace adaptacyjno-budowlane na obiektach Instytutów PrzyrodniczoTechnicznego oraz Matematyki i Technologii Innowacyjnych przy ulicy Zamoyskiego 64 i ulicy Szczebrzeskiej 41 w Zamościu. Na potrzeby laboratoriów zakupiono ponad 180 maszyn i urządzeń oraz licencji specjalistycznego oprogramowania. Z usług innowacyjnego ośrodka w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych, szkoleń, studiów podyplomowych oraz

Jan Socha, pomysłodawca i koordynator przeglądu. - Id e ą n a s z e g o p r z e g l ą du w Zwierzyńcu jest wspólne świętowanie z dziećmi i młodzieżą w duchu nauki Jana Pawła II. To dla niego gramy „Barkę” - mówi Bożena Socha, która od 2004 roku włącza się w przygotowania

wyposażenia laboratoriów CeBiTT PWSZ Zamość. Na godzinę 13.00 zaplanowano rozpoczęcie konferencji naukowej „Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspektywy dla regionu”, z udziałem przedstawicieli pracowników nauki uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych, przedsiębiorców, innowatorów, instytucji edukacyjno-oświatowych oraz organizacji branżowych. Konferencja, w programie której znajdą się również wystąpienia i prezentacje przedsiębiorstw wiodących w dziedzinie dostawy nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu, odbędzie się w hotelu Artis w Sitańcu. Ewa Kołtun

Nie m a c o u k r y w ać, c a ł a Lubelszczyna nie wypadła najlepiej. Przypomijmy, że z każdej - humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej - części testu uczeń mógł uzyskać maksymalnie po 50 punktów. We wszystkich trzech uczniowie z naszego regionu wypadli najgorzej na terenie krakowskiej OKE - obejmującej również szkoły z województw małopolskiego i podkarpackiego. W części humanistycznej nasi gimnazjaliści zdobyli 26,38 pkt. (średnia OKE - 26,69), w części matematyczno-przyrodniczej - 23,75 (średnia OKE 24,44) - czyli razem 50,13 punktów. Dla porównania rok temu z obu najważniejszych części uczniowie z lubelskiego zdobyli 52 punktów. Na pocieszenie zasługuje fakt, że w skali kraju uczniowie z województwa lubelskiego w części humanistycznej zajęli 4., a w matematyczno-przyrodniczej - 5. miejsce w kraju. Biorąc pod uwagę wyniki testów z języków obcych, to z języka niemieckiego zajęli 6. miejsce w Polsce, z rosyjskiego - 2., a z angielskiego - 12. Wśród szkół z  Zamościa, jak co roku, w górze tabeli najlepszych brylowało I Społeczne Gimnazjum im. Unii Eurpejskiej. W  części humanistycznej uplasowało się ono pod względem wyniku na czwartym miejscu w całym województwie lubelskim uzyskując średnią 38,5 punktu. Jeszcze lepiej uczniom „społeczniaka” poszło w części matematyczno-przyrodniczej

- tu szkoła zajęła drugie miejsce w całym województwie ze średnią 38,27 punktu. Z kolei najsłabiej w Zamosciu wypadło Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów uzyskując w części humanistycznej średni wynik 24,9 pkt., w matematyczno - przyrodniczej - 22,8 pkt, i w językowej - 27,5 punktu. Średni wynik szkół w powiecie zamojskim wyniósł w części humanistycznej - 24,35 pkt., matematyczno - przyrodniczej - 23,23 pkt., zaś językowej: j. angielski - 25,94, j. francuski - 26,59, j. rosyjski - 30,77 puntku. A to wyniki pozostałych szkół w Zamościu: Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza: Część humanistyczna - 26 pkt./ Część matematyczno-przyrodnicza - 24,2 pkt./ Część językowa - 28,1 pkt.; Gimnazjum nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata 26,6 pkt./24,9 pkt./29,8 pkt.; Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II 25,7 pkt./25,2 pkt./27,1 pkt.; Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30,1 pkt./ 24,2 pkt./29,7 pkt.; Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków 26,5 pkt./ 25,5 pkt.; Gimnazjum nr 6 im. Królowej Jadwigi 27,8 pkt./ 21,9 pkt./ 28,2 pkt.; Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów 24,9 pkt./22,8 pkt./27,5 pkt. dacz


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Zamość Kłopoty mieszkańców z ulicy Łukasińskiego

To niemoralne i niehumanitarne uważa matka panów Bocheńskich, Genowefa Srdanović. Jej drugi syn, Józef, kawaler - w piśmie do Urzędu Miasta zaznaczył: „Dotychczas mieszkaliśmy razem, lecz obecnie sytuacja się zmieniła, gdyż mój brat 4 czerwca 2011 roku założył swoją rodzinę. W jednym pokoju nie mozemy mieszkać. Ja mam 53 lata, pracuję i sam mogę utrzymać mieszkanie, a każde mieszkanie, które oferuje mi Urząd

Znacznie utrudnione będą również wyjazdy do lekarzy specjalistów. Nadmienić należy, że Pan Ireneusz Bocheński jest inwalidą I grupy, posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności - stan po operacji nowotworu złośliwego, trudności z oddychaniem i poruszaniem się. Zainteresowany nadmienił, że bardzo by mu odpowiadał lokal położony na parterze. W związku z powyższym prosimy o pozytywne załatwienie powyższej sprawy” - czytamy w dokumencie. Mężczyzna dodaje, że chciałby załatwić sprawę przed powrotem żony z zagranicy. Tymczasem panowie Bocheńscy otrzymali pismo, w którym wzywani są przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej zamojskiego magistratu do przekwaterowania do lokalu na Reja, a ich dotychczasowe mieszkanie oddać do administracji Zakładu Gospodarki Lokalowej. „W przypadku niezastosowania się do powyższego, podjęte zostaną czynności mające na celu opróżnienie lokalu przy ulicy Łukasińskiego 2E zajmowanego bez tytułu prawnego” - czytamy w dokumencie z magistratu. To ba rdzo t r ud na sprawa. Chodziliśmy już z prośbą o pomoc do parlamentarzystów. Obiecali pomóc i radzili, by sprawę nagłośnić dzięki mediom. Może wtedy uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Liczymy, że wszystko się jakoś ułoży - mówiła matka obu mężczyzn.

na Igrzyska Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, który objął zawody honorowym patronatem. Areną Igrzysk, nad którymi patronat prasowy objęła Gazeta Zamojska, będzie stadion KS Sokół Zwierzyniec oraz obiekty „Orlika” przy ulicy Armii Krajowej. W sobotę - 2 lipca - od godz. 9.00 rozegrane zostaną eliminacje w grach zespołowych (piłka nożna, siatkówka - kobiety i mężczyźni), natomiast o 14.00 odbędą się Zawody Strażackie Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w kategorii dziewcząt, chłopców i kobiet.

Uroczyste otwarcie XII Powiatowych Igrzysk LZS nastąpi w niedzielę, 3 lipca, o godz. 10.30. Rozgrywki sportowe potrwają od 11.00 do 15.30. Organizatorzy, czyli Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu, oprócz gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), przygotowali wiele konkurencji sprawnościowych, szybkościowych i siłowych. Uczestnicy będą więc mogli sprawdzić swoje siły w m.in. w przeciąganiu liny, przenoszeniu worków z piaskiem, wieloboju rodzinnym, przerzucaniu opony traktorowej czy też w rzucie lotką do tarczy. Uroczyste zakończenie Igrzysk i koncert Kapeli ze Zwierzyńca oraz zespołów miejscowego

ZOKiR zaplanowano na godz. 15.30. - Każde Igrzyska traktujemy jako imprezę wielkiej szansy nie tylko na dobrą sportową zabawę, ale i na serdeczne spotkanie w gronie przyjaciół. Warto więc przyjechać do Zwierzyńca, aby zaprezentować siebie i swoje środowisko - zapewnia Jan Świć, Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu. Przypomnijmy, że w ubiegłym w XI Igrzyskach roku ponad 1000 sportowców z 15 gmin rywalizowało w Miączynie. Najlepsze okazało się Sitno przed Zamościem i drużyną gospodarzy.

- To niehumanitarne, aby młoda kobieta zamieszkiwała z dwoma mężczyznami w jednym pokoju. To chora sytuacja - mówi Genowefa Srdanović o sytuacji swoich synów i synowej, mieszkających w barakach przy ulicy Łukasińskiego.

Genowefa Srdanović z synem Ireneuszem Bocheńskim piętrze w bloku bez windy wymaga od niego dużego wysiłku. W przeznaczonym dla niego jednopokojowym lokalu przy ulicy Reja miałby mieszkać z bratem, Józefem. Sytuacja życiowa jednak nieco się zmieniła. 4 czerwca pan Ireneusz ożenił się. Obecnie kobieta wyjechała na turnus do pracy za granicą. Niebawem jednak wróci. - Jak pomieścić małżeństwo i jeszcze jedną osobę w jednym pokoju?

7

Miejski, przyjmę. Gdyż to niehumanitarne byłoby ażeby tworzyć trójkąt małżeński”. Z tego powodu obaj mężczyźni proszą o osobne mieszkania lub jedno dwupokojowe. Jednak w dzisiejszej dobie kryzysu o lokal jest niezwykle trudno. - Ja rozumiem problem urzędu, że ma kłopoty mieszkaniowe. Proszę o dwa pokoje. Wtedy mówią: „Macie jeden pokój i tak pójdziecie we dwóch.” A żona co? Jest powietrzem? - pisze na kartce rozżalony Ireneusz Bocheński, który nie może mówić. - Mówią, żeby kupić wziąć kredyt i kupić mieszkanie. Ale za co? Mam stały zasiłek w kwocie 477 złotych. Pisałem, że to niemożliwe, to radzili wynająć stancję. Fakt, że nie mam nic. Ale jako 24-latek miałem wypadek i jak mogłem coś zarobić? - pyta mężczyzna. Dodaje również, że z powodu jego choroby mieszkanie było kilkakrotnie zadłużone, lecz zawsze wszystko spłacał. Podkreśla także dużą rolę swojej matki - Gdyby nie pomoc mojej mamy, nie dałbym sobie rady - pisze na kartce. Na poparcie swojej racji przedstawia pismo Małgorzaty Żołyńskiej - wicedyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, w którym placówka popiera jego prośbę. „Zainteresowanym zaproponowano lokal przy ul. M. Reja. Mieszkanie położone jest na czwartym piętrze, w budynku nie ma windy - co nie będzie pozwalało na prawidłowe funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Troje to za dużo

Jej synowie - Ireneusz i Józef Bocheńscy - zamieszkiwali dotychczas wspólnie w jednym pokoju przy ulicy Łukasińskiego. W związku z pracami budowlanymi - których celem jest odtworzenie dawnych, zabytkowych fortyfikacji Zamościa - otrzymali oni propozycję przekwaterowania do innego lokalu położonego przy ulicy Reja o powierzchni 28,85 metrów kwadratowych. Jak jednak twierdzi Ireneusz Bocheński, mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze. On sam jest osobą niepełnosprawną - ma niedowład części prawej strony ciała i śruby w nodze po niedawnym zabiegu. Jest też po operacji krtani (z dziennikarzem rozmawia zapisując słowa na kartce - przyp. dacz). W związku z tym ma on duże problemy z poruszaniem się, a dostanie się do mieszkania na czwartym

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

dacz

Zamość XII Igrzyska LZS

Zwierzyniec zaprasza na sportowe święto Szybkimi krokami zbliżają się „XII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego”. Tym razem te prowadzone z ogromnym rozmachem zawody odbędą się w dniach 2-3 lipca w Zwierzyńcu. - Cieszę się, że tegoroczne Igrzyska odbędą się na pięknym Roztoczu,

w historycznym, zabytkowym i turystycznym mieście Zwierzyniec. Ten rok jest rokiem jubileuszowym 65-lecia powstania Ludow ych Zespołów Sportowych na Zamojszczyźnie, a były one jednymi z pierwszych, które powstały w Polsce. W poprzednich edycjach brało udział ponad 1000 uczestników. To doskonały sposób spędzania wolnego czasu, zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji - tak zaprasza

tom

REKLAMA

Pieluchy Haggies cena 29,99 Kie³basa codzienna Gratka Soko³ów

Ryż kupiec cena 1,99

1 kg

dla Ciebie! dla Twojego domu! dla Twojej rodziny!

za opakowanie

Łopatka b/k cena 9,49 za kg

Wentylator podłogowy cena 49,99 za szt.

oferta ważna do 3.07.2011


Gazeta

8

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Komarów-Osada Śladami Gotów

Zamość 6. Konkurs Twórczości Religijnej

Komarów i Goci

Śpiewali z wiarą W miniony czwartek (9 czerwca)w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu podsumowano VI Konkurs Twórczości Religijnej „Moja wiara, moja miłość, pod honorowym patronatem J. E. Ks. Bp. Wacława Depo - pasterza diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Jest to przedsięwzięcie poświęcone osobie błogosławionego Jana Pawła II i nauce, jaką głosił przez cały pontyfikat.

Gocka chata w Masłomęczu Gmina Komarów-Osada bierze udział w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania ponadregionem Gotania”. Przedsięwziecie to ma stworzyć możliwości rozwijania różnych lokalnych pomysłów kulturalnych, turystycznych i gospodarczych nawiązujących do historii państwa Gotów, jakie

masłomęcką, funkcjonującą przez co najmniej dwa stulecia. Goci przemierzający obszary zarówno Polski, jak i całej Europy, docenili walory środowiskowe, gospodarcze i polityczne, dogodne położenie i zdecydowali się na założenie w tym miejscu zaawansowanego centrum osadniczego. Niewykluczone, że przez Komarów biegł jeden ze szlaków wędrówki

Gockie ozdoby w okresie od II do IV w. n.e. funkcjonowało w Kotlinie Hrubieszowskiej. W inicjatywie bierze udział gmina Komarów-Osada oraz sześć gmin s p oz a p ow i at u z a mojsk ie go. Komarów-Osada fizjograficznie związany jest z tymi ziemiami. Tereny tej gminy położone są w obrębie Grzędy Sokalskiej, Kotliny Hrubieszowskiej i  Padołu Zamojskiego. Część północno-zachodnia gminy leży w obrębie Padołu Zamojskiego i wchodzi w skład Wyżyny Lubelskiej. Skąd się wzięli w pobliżu terenów Komarowa Goci? Wybitny badacz dziejów gockich, prof. Andrzej Kokowski, sformułował tezę, iż jedną z  najważniejszych ról w  dramacie dziejów kultury Gotów w okresie od końca II do przełomu IV i V wieku po Chrystusie odgrywała Kotlina Hrubieszowska. Niewielki region liczący około 300 km2 stał się „tyglem kulturowym”, którego produktem był twór zwany w archeologii grupą

Gotów, czy też szlaków handlowych. Te historyczne fakty mieszkańcy

gminy mogą wykorzystać do robienia czegoś oryginalnego na miejscu, we własnej gminie. Może to będzie kowalstwo albo garncarstwo artystyczne nawiązujące do starych gockich wyrobów? A może oprowadzanie grup turystycznych gockim szlakiem, na którym pojawiać się będzie coraz więcej interesujących punktów, włącznie z zagrodami i wioskami tematycznymi? Bazując na wynikach badań historycznych i wykopaliskach archeologicznych możemy stwierdzić, że w dawnych czasach Goci zamieszkiwali region objęty przedsięwzięciem i w założeniach jednym z kierunków marki będą Goci ze swoim bogatym dorobkiem, który samorządy zamierzają odtworzyć i wykorzystać dla kreowania sukcesu gospodarczo - kulturowego. W styczniu na początku tego roku Szwajcarsko-Polski Program Współpracy przeznaczył na realizację projektu blisko 5 mln franków, czyli około 12 mln złotych. Wygląda więc na to, że jeśli znajdzie się ktoś z głową do interesu, to być może szansę ma powstać skansen, w którym turyści będą mogli poczuć się, jak w gockiej wiosce.

Zmagania dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym odbywały się na dwu płaszczyznach-plastycznej i  wokalnej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością J. E. Ks. Bp. Wacław Depo, przybliżając w kilku słowach postać Jana Pawła II. Podzielił się także radością z faktu, iż pamięć o tym wielkim Polaku widoczna jest w twórczości artystycznej młodego pokolenia. Na konkurs plastyczny przysłano 333 prace z  29 placówek. Wystawę pokon ku rsową og lądać można w Galerii Sztuki Dziecka MDK „Na

Kamiennej”, natomiast szczegółowy protokół z obrad jury dostępny jest na stronie www.mdk.zam.pl. Jury konkursu wokalnego po wysłuchaniu 17 wykonawców postanowiło przyznać tytuł laureata Magdalenie Stańczak z MDK w Zamościu, Klaudii Bender - reprezentującej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Zespołowi wokalnemu działającemu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu. Klaudia Bender otrzymała także Specjalną Nagrodę Dyrektora MDK. Wyróżnienia przyznano duetowi Julia Majer i  Dominika Kapuśniak (MDK Zamość), Weronice Droździel (Szkoła Podstawowa w Łabuniach), Anicie Antoniewicz (Zespół Szkół Nr 1 z  Oddziałami Integracyjnymi w  Zamościu), Darii Stroczyńskiej (Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu), oraz Patrycji Budzyńskiej (Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem Dużem). Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. MDK Zamość

Nagrodzeni w konkursie

Zamość Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Wykładowca, mówca i killer... Wraz z początkiem wiosny Samorząd Studentów WSHE ogłosił konkurs na „Wykładowcę Roku - edycja 2011”. Dziś znamy już wyniki.

rael

Spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów do tytułu „Wykładowcy Roku”, a także „Killera Roku” i „Mówcy Roku”, studenci drogą elektroniczną wybrali najlepszych z  najlepszych. Tytuł „Wykładowcy Roku” to duże wyróżnienie dla wykładowcy. Studenci przyznając tą nagrodę potwierdzają, że cieszy się on autorytetem i uznaniem, a jego praca, pasja i zaangażowanie doceniane jest w środowisku studenckim. Wyniki konkursu przedstawiają

się następująco: tytuł „Wykładowcy Roku” zdobył Prorektor dr Arkadiusz Bereza, tytuł „Mówcy roku” - również Prorektor dr Arkadiusz Bereza, tytuł „Killera roku” przypadł mgr Andrzejowi Ziomkowi. Wszystkim laureatom drugiej edycji konkursu na „Wykładowcę Roku” Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu serdecznie gratulujemy. DNL

OGŁESZENIE

OGŁOSZENIE Być może współcześni mieszkańcy na wzór Gotów zajmą się garnacarstwem?

Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych ,,Przebudzenie” Zamość ul. Piłsudskiego 27A 22-400 Zamość informuje, że na mocy decyzji wydanej przez prezydenta miasta Zamościa SOiZK.IV.5311.4.2011 w zbiórce publicznej pozyskano kwotę 2750,88 zł. Wolontariuszom i darczyńcom serdecznie dziękujemy. Zarząd Stowarzyszenia


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Represje wobec 5. plutonu - część 2 W drugiej części swojej opowieści o żołnierzach 5. plutonu Witold Hryniewiecki przedstawia jak wyglądał po wojnie los AKowców ściganych przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. Tymczasem ubowiec Józef Soroka w dalszym ciągu szalał. W lipcu 1945 roku zastrzelił mieszkańca Anotniówki Stanisława Metzgiera, żołnierza batalionu „Wiktora” tomaszowskiego (naocznym świadkiem był mieszkaniec Antoniówki, Henryk Sasyn). 5 listopada 1945 roku „Ryś” został powiadomiony, że następnego dnia tomaszowski Urząd Bezpieczeństwa, wespół z NKWD, planuje obławę w Kadłubiskach i Kolonii DubPoduchowy. Ostrzegł o tym zagrożonych żołnierzy plutonu. Przenieśli się oni do sąsiedniej Kolonii Tomaszówki,

gdzie z obejść Józefa Piekarczuka „Szuma” mogli doskonale obserwować przedpola Kolonii Dub-Poduchowy. Wczesnym rankiem z dubieńskiego lasu wyłoniła się tyraliera napastników. Kiedy znalazła się obok zabudowań Stanisława Łagowskiego „Skowronka”, z domu jego sąsiada Stopy wyszedł Jan Sieczka „Stary” chcąc przestrzec żołnierzy 5. plutonu o grożącym im niebezpieczeństwie. Nieszczęsnego dostrzegł Józef Soroka. Bez wahania zmierzył się z karabinu i oddał strzał. Trafiony „Stary” padł na ziemię, ale żył jeszcze. Krzykiem wzywał pomocy. Wówczas podeszła do niego uczestnicząca w obławie NKWDystka i dobiła następnym strzałem. Tak zginął Jan Sieczka, nieskalany patriota. Obława minęła Kolonię Dub i tyralierą oskrzydlała Kolonię Dub-Poduchowy od strony wschodniej. Główne siły kierowały się ku centrum, wyraźnie

zmierzając do zabudowań Szymona Sagana „Roli”, gdzie najczęściej zbierała się młodzież AK-owska. Tak się złożyło, że w chałupie przebywał syn gospodarza, Jan Sagan „Orzeł”, który nie usłuchał ostrzeżeń o szykującej się obławie. „Rysiowi”, który nalegał, aby udał się się z resztą plutonu do Tomaszówki, tłumaczył, że jest chory. Kiedy tyraliera zbliżyła się do zabudowań Sagana, z pobliskiego lasku oderwała się sylwetka ludzka, biegnąca w stronę Tomaszówki. Był to „Orzeł”. Został jednak dostrzeżony przez napastników. Posypały się za nim serie z broni maszynowej. Pociski na szczęście chybiły. Przerażony „Orzeł” upadł udając martwego. Kiedy leżał, podeszła do niego ta sama NKWD-ystka, o której była już mowa, z pistoletem w ręce i zapytała: - „Ranien?” Chłopak odparł:-”Niet”. Wtedy Sowietka mruknęła: - „Żałko”.

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

9

HISTORIA Gdyby był ranny dobiłaby go tak, jak to zrobiła nie tak dawno z Sieczką. Stara Saganowa dojrzawszy leżącego syna podbiegła do niego, sądząc, że został zabity. Kiedy dobiegła i ujrzała pochyloną nad synem NKWD-ystkę z odbezpieczonym pistoletem, zrobiło się jej słabo. Upadła. Wówczas krwiozercza Sowietka doskoczyła do niej, zamierzając się z kolei ją dobić, lecz w tym momencie inny NKWD-ysta chwycił koleżankę za rekę, tłumacząc: - „Niet, mat’, nie trugaj, nie nada”. Następnie kazali „Orłowi” wstać i udać się na miejsce zbiórki. Tam czekał już inny pojmany, Jan Misztal „Krakowiak”, którego ubowcy pojmali w obławie. Ukrywał się on przez dłuższy czas, a pech zadrwił z niego, że akurat tej nocy przebywał w domu i zaspał. Brat jego Czesław w ostatniej chwili ukrył się w stodole sąsiada.

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Ubowcy związali im ręce kablem, wsadzili do samochodu i zawieźli do Tomaszowa. W tomaszowskim Urzędzie Bezpieczeńtwa rozpoczęto intensywne badania pod osobistym dozorem Józefa Soroki. Śledczy nie patyczkowali się i bili pojmanych gdzie popadło. Między innymi walili ich polanem w kark. Kiedy któryś z nich tracił przytomność, oblewano biedaka wodą i kazano zeznawać w dalszym ciągu - gdzie ukryli broń i kto ze wsi należał do nielegalnej, wrednej organizacji.

Historia Zamość dawniej

Wspomnienia o Zakładach Mięsnych w Zamościu - część 2 W tym wydaniu „Gazety Zamojskiej” publikujemy kolejną część wspomnień Czesława Pakulniewicza, dotyczących funkcjonowania i działalności dawnych Zakładów Mięsnych w Zamościu. Tym razem poświęcone one będą zakładowej świetlicy i wydarzeniom kulturalnym zakładu. W latach 1962 - 1964 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Zakładowej Związków Zawodowych. Przy dużym zaangażowaniu Bogumiły Dudkowskiej - kierowniczki zakładowej świetlicy i Rady Zakładowej został zorganizowany zakładowy zespół teatralny. Po zawarciu umowy z aktorem taetru lubelskiego Zacharewiczem

w niedługim czasie zespół ten opracował sztukę pt. „Zielony Gil”. Była ona grana w wielu miejscowościach województwa lubelskiego, a także poza nim, w szczególności w zakładach przemysłu spożywczego i cukrowniczego. Dużo pomocy w tym kierunku udzielał Roman Smulski, przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego w Lublinie. Na wyróżnienie zasługują następujący członkowie tego zespołu: Czesław Kozowicz, Bogdan Pomian, Henryk Wróbel, Anna Pomian, Anna Wróbel, Kasia Staniec, Barbara Bargieł oraz wielu innych. Aby zespół ten ze sztuką mógł udawać się do dalszych miejscowości, zachodziła konieczność znalezienia własnego środka lokomocji. W tym celu udałem się do bazy PKS w Ciechanowie i tam

www.zamosc-dawniej.pl

ze środków Związków Zawodowych za kupiłem sa mochód osobow y „SAN”. Po przyprowadzeniu go na teren Zakładów Mięsnych, Rada Zakładowa podjęła uchwałę o przekazaniu go na etat zakładów. Od tego czasu cała załoga zakładów mięsnych korzystała z tego środka lokomocji udając się na wycieczki krajoznawcze i zagraniczne, do ośrodków wczasowych nad morze i w góry, a także dla dzieci na kolonie letnie. Ponadto korzystali też uczniowie oraz grono pedagogiczne z Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Akademickiej - Zakłady Mięsne wtedy sprawowały patronat nad tą szkołą. Kierowca samochodu Franciszek Skowroński stale dbał o to, by pojazd był sprawny. W świetlicy zakładowej odbywał się szereg imprez kulturalno-oświatowych

z okazji świąt państwowych, Dnia Kobiet, Zgaduj Zgadula BHP i inne najczęściej urozmaicane muzyką wykonywaną przez Stanisława Olecha i Jana Ziąbkowskiego. Członkowie Rady Zakładowej tacy, jak Stanisław Kupiec sekretarz RZ, Antoni Dutkowski, Józef Szydłowski, Władysław Adamczuk, Hen r yk P rzek a za, Bron i sława Wielgusiak oraz wielu innych, dużo pracy włożyli nad zorganizowaniem dla załogi lepszych warunków pracy poprawy BHP, wypoczynku po pracy i rozwoju sportu. Współpraca Rady Zakładowej, jak też i moja, z dyrektorem Zakładów Mięsnych mgr Ryszardem Świętanowskim i Henrykiem Brzózką układała się ogólnie - można określić - pomyślnie. Były jednak dość często przypadki sprzeczności poglądów na niektóre

zagadnienia zaistniałe w zakładzie. Sprzeczności te nie były jednak antagonistyczne, pomagały w znalezieniu optymalnego sposobu rozwiązania sprawy, co posłużyło dla dobra kierownictwa zakładu, a także i załogi. Ponadto w dużym stopniu przyczyniło się dla zorganizowania lepszej i wydajniejszej pracy, prawidłowej jej oceny i słusznej zapłaty. W 1962 roku odbyła się dość przyjemna dla zakładów impreza z okazji oddania do eksploatacji Pawilonu Eksportowego (produkcji szynek i konserw), w której to uczestniczył Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu Feliks Pisula. W zorganizowaniu tej uroczystości niemały udział wzięła też i Rada Zakładowa. Czesław Pakulniewicz

Brama koszar w Zamościu 1933 r. MF-167-P


amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

9 772080 32000

Gazeta

10

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać można najczęściej podróżnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz również młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, że nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami”.

regionu. M cję konfere społecznej wykluczen będą mieć m STRONA Kontakt: tel. 785-773-937 Dziedzictw

07

www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

REKLAMA

Zamość Ku czci poległych

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

MAREK KAŹMIERCZAK

514 91 92 93

501 494 914

513 91 92 93

Prezydent Miasta Zamościa, Światowy Związek Armii Krajowej. Okręg Zamość, Związek Sybiraków. Oddział w Zamościu zapraszają na uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich i Agresji Sowieckiej na Polskę.

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Zamościa, modlitwę, którą poprowadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złożenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek. red.

REKLAMA

WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW informuję, że zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Skierbieszów położone w obrębie: Hajowniki dz.nr 260 o pow.0,61 ha Sulmice dz.nr 2552 o pow.0,34 ha Skierbieszów dz.nr 1766 o pow.0,03 ha dz.nr 1769/2 o pow.0,02 ha dz.nr 1771 o pow.0,04 ha Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszono na stronie internetowej www.skierbieszow. com.pl na okres 21 dni tj.od dn.20.06.2011 r. do dn.13.07.2011 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz.651 z 2010 r. późn.zm.) upływa z dniem 04.08.2011 r.

MALOWANIE DACHÓW tel. 604-217-219 Do 15 słów: Drobne od firm Pogrubienie Usługi, Towarzyskie, Dam pracę wall gz na numer 79480 koszt 9 zł + 23% VAT Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT

NOWE MIESZKANIA (od 40 do 78mkw pow. uż. oraz dwupoziomowe) w centrum miasta przy ul.Lwowskiej w Zamościu. Rozpoczęcie inwestycji: wrzesień - październik 2011r. Zakończenie inwestycji: maj - czerwiec 2013r. - oferujemy niskie gwarantowane ceny za 1mkw pow. uż. - do każdego mieszkania podziemne miejsce parkingowe lub garaż - dogodne dopasowanie ratalnych wpłat w okresie prowadzonej inwestycji - pomoc w formalnościach kredytowych - mieszkania indywidulnie opomiarowane z niskimi kosztami eksploatacji (ogrzewanie gazowe) Zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą wszystkich zainteresowanych.

ul.Lwowska 40C 22-400 ZAMOŚĆ e-mail: biuro@legeartis.biz.pl tel. 84 638 51 76 (w godzinach od 8.00 do 15.30) 605/141 - 599 605/141 - 899


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rozrywka

reklama

ogłoszenia

reportaże wiadomości REKLAMA

Lepsze jutro Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Zamościu we środę, dyskutowali o sposobach przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy osadzonych i osób opuszczających zakłady karne. Według przedstawicieli służby więziennej, zatrudnienie jest podstawowym elementem procesu i readaptacji społecznej. W Zamościu kilkadziesiąt instytucji prowadzi zatrudnienie skazanych, wśród nich Szpital Papieski. Wśród podmiotów zatrudniających osoby skazane są także firmy prywatne. Instytucje, które do tej pory korzystały z tej formy współpracy z zakładem karnym to: OSIR, Muzeum Zamojskie, MZK, Hospicjum "Santa Galla", SIP

- MOT w Zamościu. Konferencję przygotowano w ramach projektu "Twoja szansa na

lepsze jutro", realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Malwina Muzyczka

Salon Optyczny

Bar jubilat Już za niecały tydzień pierwszy dzień kalendarzowego lata. Pogoda sprzyja spacerom, jak i spędzaniu wieczoru pod parasolami na Rynku Wielkim w Zamościu. Do tego wiele imprez towarzyszących. Kalendarz ten wzbogaci bar "SobiePan", znany

wydarzenia

sport

SOCZEWKA

Janina Bigos, Al. Jana Pawła II 19/3, Zamość jako studencki. 13 czerwca bar obchodził swoje dziesiąte urodziny. Przez 10 lat zmieniały się jego nazwy oraz oferta. W dziesiątą rocznicę powstania odbyła się degustacja nowych drinków. Oprócz tego co tydzień, odbywać się będą imprezy kulturalne. Mają to

być występy zespołów muzycznych i Dj - ów. Zmienić ma się też menu. Bar dodatkowo zachęca motocyklistów i studentów, którzy mają tam 10% zniżki. Mmalwina Muzyczka

Stary Zamość Ptasi rajd

Ptasi maraton gimnazjalistów ze Starego Zamościa

Uczestnicy "ptasiego maratonu" Siedemnastu uczniów Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu pod opieką animatorów przyrodniczych poznaje przyrodę obszaru Natura 2000 - Izbicki Przełom Wieprza. Wycieczka, która odbyła się 13 czerwca w  ramach przedsięwzięcia „Bliżej natury” zorganizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, skupiła po raz kolejny grupę kilkunastu młodych przyrodników z gminy Stary Zamość. Uczniowie gimnazjum pod opieką przewodników członków OTOP-u i Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego: Jacka Bieganowskiego oraz Roberta Białego przewędrowali trasą od

mostu w miejscowości Izbica, wzdłuż rzeki Wieprz, wzgórzami w Tarnogórze, do mety na drodze prowadzącej do wsi Wirkowice (ok. 4 km). W trakcie wycieczki zaobserwowano aż 41 gatunków ptaków, takich jak: potrzeszcz, cierniówka, rokitniczka, pokląskwa, łozówka i dzwoniec. Najliczniej występującym ptakiem podczas ptasiej eksploracji okazały się: czajka (15 sztuk), dymówka (23 sztuk), gawron (14 sztuk) i szpak (27 sztuk). Wędrując tym pięknym terenem młodzi przyrodnicy inwentaryzowali również florę, wśród której dominowały typowe rośliny łąkowe, takie jak: szelężnik większy, żywokost lekarski, dzwonek okrągłolistny, ostrożeń łąkowy, chaber łąkowy i koniopłoch

łąkowy. Jest to kolejna wycieczka, w której młodzi gimnazjaliści tak aktywnie angażują się w poznawanie świata przyrody: od zimowego ptakoliczenia (styczeń tego roku), poprzez poznawanie przyrody kompleksu leśnego Pańska Dolina (maj) oraz ekosystemu łąkowego - Izbicki Przełom Wieprza. Co dalej? - Nie wiemy jeszcze, ale z  taką grupą młodych zapaleńców możemy naprawdę wiele. Chcielibyśmy pogłębiać wiedzę dotyczącą ptaków, tak więc kolejna wycieczka będzie najprawdopodobniej nad zbiornik wodny w Nieliszu, już na wakacjach - przyznają przewodnicy. Jedno jest pewne - młodzież, która tak chętnie pragnie poznawać przyrodę nie tylko swojej gminy, ale również tych tych sąsiednich, jest wizytówką całego Gimnazjum w Starym Zamościu. W Ptasim Maratonie udział wzięli: Patrycja Hałas, Kasia Walas, Asia Krakowiak, Patrycja Sienkiewicz, Agnieszka Jachorek, Karolina Derkacz, Karolina Bencal, Renata Szymala, Natalia Budzyńska, Patrycja Mężyńska, Magda Kapłon, Ola Kwoka, Mariola Mazurek, Patrycja Smyk, Patryk Kowalski, Adrian Mąka, Bartek Bujnowski, oraz przewodnicy i wolontariusze: Jacek Bieganowski i Robert Biały. Jacek Bieganowski

, tel


Gazeta

12

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rocznica wizyty Papieża - Polaka

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II 12 czerwca minęło równo dwanaście lat od dnia, kiedy papież Jan Paweł II odwiedził Zamość podczas swej pielgrzymki do Ojczyzny. W związku z tą rocznicą w ubiegłym tygodniu odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. Obchody rozpoczeła uroczysta Msza Święta w Katedrze Zamojskiej, której przewodniczyli Sekretarz Generalny Episkopatu Polski abp Stanisław Budzik, bp Wacław Depo oraz bp Mariusz Leszczyński w koncelebrze przedstawicieli parafii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W  liturgii uczestniczyli również przedstawiciele władz, wspólnot parafialnych oraz poczty sztandarowe ze szkół noszących imię Jana Pawła II. Z kolei we wtorek 14 czerwca w  kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II ordynariusz zamojsko-lubaczowski odprawił Mszę Świętą w intencji chorych, podkreślając doświadczenia Papieża w cierpieniu i szukania sensu w trudnych chwilach. Zaznaczył również potrzebę wspólnoty międzyludzkiej ludzi zdrowych z chorymi. - Wspólnota to nie jest suma interesów. Wspólnota jest tam, gdzie ludzie nawzajem poświęcają się, dają z siebie to co najlepsze; miłość, czas, obecność i posługę - mówił bp Depo do zgromadzonych wiernych. W  uroczystej

Biskup Depo przypomniał postępowanie Papieża wobec chorych i cierpiących Mszy udział wzięli dyrektor Andrzej Mielcarek z personelem szpiatala, pacjenci oraz poseł na Sejm Sławomir Zawiślak i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Akradiusz Bratkowski. Podczas podziękowań biskupowi i kapelanom szpitalnym za

Na spotkanie „Papież i Chorzy” przybyli lekarze, pacjenci, księża

Oratorium wysłuchali pacjenci, władze szpitala oraz władze kościelne

posługę duszpasterską wśród chorcych dyrektor Mielcarek zaprezentował zebranym w kaplicy kropidło, którym którym Jan Paweł II poświęcił szpital papieski. - Mamy tutaj pamiątkę w  postaci tego kropidła. Ono cały czas jest z nami i pozwala pamiętać o tym wydarzeniu,

choć to tak dawno już było - wspominał dyrektor szpitala. Następnie odbyło się pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej „Lumen”. Kanwą do treści oratorium były fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, do których

muzykę skomponował zamościanin Zbigniew Małkowicz. W środę wieczorem odbył się finał obchodów, którego kumulacją był koncert na zamojskim Rynku Wielkim zamojskiej grupy „ONI” oraz formacji Golec uOrkiestra. Imprezę prowadził Paweł Niedobit, dziennikarz katolickiego Radia Zamosć. Grupa Piotra Szymańskiego swoim poprockowym klimatem rozgrzała zamojską publikę, która tłumnie przybyła na zamojską Starówkę, stając się przez to niejako muzyczną wizytówką miasta, zajmującą lukę po dawnej grupie VOX. Organizatorzy nie popisali się jednak w podstawowej kwestii. Koncert miał być bezpłatny i bezbiletowy - zgadzało się to tylko w połowie. Okazało się, że aby dostać się pod scenę należało posiadać wejściówki od organizatorów. Dowiedzieliśmy się, że większą częścią wejściówek dysponowali księża z terenu diecezji. W związku z tym spora grupa widzów, którzy zawierzyli informacjom z plaktów, musiała ściskać się na skwerze i przy barierkach w czasie, gdy w sektorze „uprzywilejowanym” miejsca gdzieniegdzie świeciły pustkami. Jednak dzięki zaanagażowaniu artystów, którzy na scenie zafundowali publice prawdziwą rozrywkę z naprawdę wysokiej półki, koncert okazał się prawdziwym hołdem dla Jana Pawła II, który słynął z naprawdę dużej sympatii i otwartości do środowisk artystycznych. dacz

Dyrektor Andrzej Mielcarek zaprezentował kropidło, którym 12 lat temu Papież poświęcił szpital

Oratorium "Miłosierdzie Boże" wykonała rodzina państwa Małkowiczów z grupą "Lumen"

Mszy Św. przewodniczył bp Wacław Depo

Przed tablica upamiętniającą poświęcenie szpitala cały czas znajdują się świeże kwiaty


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Grupa ONI rozgrzała zamojską publikę

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Grupa ONI przed koncertem

13

Koncert prowadził Paweł Niedobit z Katolickiego Radia Zamosć

Płock W wypadku lotniczym zginął Marek Szufa

Ostatni lot Podczas Płockiego Pikniku Lotniczego o Wisłę rozbił się samolot pilotowany przez Marka Szufę, który jeszcze tydzień temu zabawiał zamojską publiczność. W wyniku odniesionych obrażeń mistrz Polski zmarł. Podczas wykonywanie jednej z akrobacji Marek Szufa uderzył w Wisłę. Płetwonurkom udało się go wydobyć z rzeki. Pilot został przetransportowany z miejsca zdarzenia do szpitala o 18.30. Czekał na niego tu zespół wielu specjalistów, którzy od 18.30 do 19.20 prowadził czynności resuscytatyjne. Niestety nie przyniosły one REKLAMA

oczekiwanego skutku. O godzinie 19.20 pilot został uznany za osobę zmarłą. -To, w jakiej liczbie ludzie przyszli na festyn przy tej pogodzie, najlepiej świadczy o publiczności i o tym, że jest tu klimat do takich imprez. Stać w deszczu i patrzeć, jak my pozamykani w kabinach latamy nad ich głowami i wykonujemy figury - do tego trzeba mieć pasję - podsumował Zamojski Piknik Lotniczy Marek Szufa w sobotę 11 czerwca - tydzień przed feralnym wypadkiem. Obiecywał także, że weźmie udział w następnej imprezie na lotnisku w Mokrem, jeśli taka się odbędzie. R.I.P. dacz

Marek Szufa podczas Zamojskiego Pikniku Lotniczego - 11 czerwca Mokre


Gazeta

14

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

Zamość Gwiazdy polskiej muzyki

Budka Suflera zagra w Zamościu

Budka Suflera zagra w zamojskim OSiR już 24 czerwca Legendarna już grupa Budka Suflera 24 czerwca przybędzie do Zamościa, by wystąpić przed tutejszą publiką na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapowiada się elitarny koncert, chociażby przez fakt, że na scenie ma pojawić się również Felicjan Andrzejczak, z którym zespół wylansował wielki hit lat 80-tych ubiegłego wieku „Noc komety”. Budka Suflera to jeden z najstarszych i najbardziej znanych z polskich zespółów rockowych. Założony

został w Lublinie w 1974 roku przez Krzysztofa Cugowskiego, Romualda Lipkę i Tomasza Zeliszewskiego. Działa do dziś w wielokrotnie zmienianym składzie. Obecnie Budkę Suflera tworzą: Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski, Łukasz Pilch, Mirosław Stępień, Piotr Kominek, Anna Patynek, Małgorzata Orczyk i Tatiana Rupik. Zamojski koncert Budki Suflera i Felicjana Andrzejczaka będzie miał wymiar charytatywny. Cześć wpływów z biletów zostanie przekazana jednemu z klubów tenisa stołowego w Radzyniu Podlaskim. Drużyna

niedawno wywalczyła awans do ekstraklasy, ale koszty utrzymania się wśród najlepszych tenisistów w kraju przewyższają możliwości małego radzyńskiego klubu. Wśród przebojów, jakie będzie mogła usłyszeć zamojska publiczność, znajdą się takie hity jak „Jolka, Jolka”, „Świat od zaraz”, czy „Bal wszystkich świętych”. Bilety na koncert można kupić w trzech miejscach w Zamościu: OSiR Zamość, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Kryta Pływalnia. Koszt wejściówki to 80 złotych. dacz

Zamość Akcja „Masz głos, masz wybór”

Dzieci i ryby głosu nie mają… . .. obywatele - tak. Przynajmniej nie tracą go w momencie postawienia krzyżyka na karcie do głosowania. 21 czerwca o godzinie 16.00 w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców Miasta Zamość z jego Władzami. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „W stronę dialogu” Stowarzyszenie „Projekt-Europa” uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” organizowanej przez Fundację im. Stefana

Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Celem akcji jest budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem, a mieszkańcami oraz angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym miasta. Pierwszym działaniem w ramach Akcji, jest otwarte spotkanie Władz Miasta z jego Mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione drogi komunikacji z władzami oraz zadania samorządu na najbliższy rok. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez Władze, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienie.

Celem uczestnictwa w akcji jest przekonanie ludzi o tym, że wyboru władz samorządowych nie dokonuje się raz na cztery lata, tylko trwa on podczas całej kadencji. Akcja ma zaprosić mieszkańców do współuczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji dla ich lokalnej społeczności. W tym roku Miasto Zamość oraz jego mieszkańcy będą mieli szansę uczestniczenia w tej ogólnopolskiej akcji, a dzięki temu także rywalizowania o tytuł Super Samorządu 2011. Beata Kolbus

Zamość Rozstrzygnięcie Konkursu na Teatralną Maskę

Galeria masek Na jeden dzień Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska zamieniła się w raj dla aktorów. Od piątku można tam oglądać pokonkursową wystawę masek teatralnych. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor BWA Jerzy Tyburski. Zamojski Ratusz reprezentowała wiceprezydent Iwonna Stopczyńska oraz radny Jacek Krzysztof Danel. Wernisaż ubarwił występ muzyczny na fortepianie Kasi Juszczak i Oli Tyburskiej. Na ścianach Sali wystaw BWA można było oglądać maski,

Młodzi artyści prezentowali maski teatralne własnoręcznej roboty

w których mogliby się pokazać na scenie aktorzy z niemal każdej epoki. Urozmaiceniem były także plakaty, które stanowiły zwiastun dotychczasowych edycji Zamojskiego Lata Teatralnego. Następnie młodzi artyści ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali od szefa BWA i wiceprezydent Stopczyńskiej gratulacje oraz nagrody i upominki. Konkurs plastyczny na teatralne maski i wystawa pokonkursowa to dodatkowe atrakcje rozpoczynającego się 36. Zamojskiego Lata Teatralnego. DNL


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Józefów Konkurs Piosenki Turystycznej

Wszyscy starujący w konkursie wykonywali piosenki promujące walory turystyczne Józefowa i  Roztocza. Najlepsze okazały się Martyna Buczkowska i  Angelika Dzikoń oraz zespół Regionalnego Cent r u m Edu kacji Zawodowej w  Biłgoraju, a  także grupa „Tak bez sensu”. Jury oceniało występy w czterech kategoriach wiekowych uczniów: klas 0 - III, IV - VI, gimnazjalistów i licealistów oraz dorosłych. Spośród najmłodszych wykonawców pierwszą nagrodę przyznano Martynie Buczkowskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, drugą otrzymała Emilia Obirek z Zespołu Szkół Publicznych w Suścu, a trzecią zespół „Mundzio Junior” z MOK-u w  Józefowie. Jury przyznało w  tej kategorii także wyróżnienie dla Anny Oniszczuk i Aleksandry Kozyry z ZSP w Suścu. W kategorii uczniów klas IV - VI jurorom najbardziej spodobał się występ Angeliki Dzikoń ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie. Drugą nagrodą wyśpiewał Kacper Stadnicki ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, natomiast trzecią odebrała Wioletta Obirek z ZSP w Suścu.

Na wyróżnienia w tej grupie zasłużyły zdaniem jury: zespół „Piccolo” ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie i Karolina Skroban z ZSP w Suścu. Wśród wykonawców ze szkół gimnazjalnych i licealnych pierwszą nagrodę zdobył zespół wokalno-instrumentalny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Drugie miejsce zajęła Magdalena Powroźnik z ZSP w Suścu, a trzecią otrzymały ex aequo dwie grupy: zespół wokalny z Zespołu Szkół w Liśniku Dużym oraz zespół Starszoharcerski 10. Drużyny Harcerskiej z Suśca. W tej kategorii również były wyróżnienia. Otrzymały je zespoły: „Adjaśki” z Gimnazjum w  Aleksandrowie i  „Mundzio” z  ośrodka kultury w  Józefowie oraz Anna Pogudz z  Gimnazjum w Józefowie. W najstarszej kategorii, w której występowali dorośli, pierwszą nagrodę jury przyznało zespołowi „Tak bez sensu”, działającemu w józefowskim MOK-u, a drugą Magdalenie Jarosz z  Suśca. Wyróżnienie otrzymał zespół artystyczny „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego. Po zakończeniu konkursowych prezentacji publiczność w Józefowie mogła posłuchać koncertu gwiazdy wieczoru, którą była Elżbieta Adamiak. „Śpiewanie na polanie” zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. rael

Zamość Wakacje w Książnicy Zamojskiej

Czytanie książek dobrym nawykiem

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

15

Radosna sztuka „Radosna sztuka” to kolejna nieprzewidywalna akcja znanej w Zamościu i Polsce grupy Stforky Ferajna. Jest to pomysł - jak sam siebie określa - lokalnego patrioty o imieniu Eufooria, reprezentanta Wschodniej Ściany Graffiti, działającego na co dzień w swoim mieście - dla swojego miasta. Jak sam mówi - „da się w Zamościu fajnie żyć, tylko trzeba tego chcieć”. Jest on twórcą i prowodyrem grupy Stforky Ferajna. Jego prace można zobaczyć na ulicach wielu miast, a tym razem w Galerii Owcy Całej już 25 czerwca. Tego dnia przez kilkanaście godzin zatriumfuje radosna sztuka - graffiti jam, wernisaż prac eufoorii oraz after biba. Dla niewtajemniczonych święto street artu - sztuki ulicy, która w Zamościu ma się całkiem dobrze. „Mówiąc bardziej obrazowo - będzie kolorowo.” Do współtworzenia tego dnia zaproszeni zostali twórcy (writerzy) - przyjaciele z całej Polski - Gdańsk reprezentuje Skaza, Mnih. Mocna jest też reprezentacja Zamościa - Halo, Fobya, Vałda, Profit, Kesa, Rick oraz... eufooria. Będzie energia, sentyment i radosne tworzenie. Impreza rusza o godz. 11.00 - siły graffiti skumulują się przy garażach przy ulicy Kamiennej i tam właśnie zaproszeni writerzy po raz kolejny poczęstują mieszkańców miasta energią koloru i obrazu.

Kluczowe wydarzenie tego dnia to eufooria wernisaż (od godz. 19 do 21). W udostępnionych na to wydarzenie pomieszczeniach baru wegetariańskiego Owca Cała (Nowa Brama Lubelska, ulica Łukasińskiego 12) odbędzie się wyjątkowa wystawa. Udostępnione mury fortyfikacji zamojskiej posłużą jako tło do prezentacji najnowszych prac twórcy, a widzom przechodzącym przez wąskie gardło zaplecza zamojskiej bramy ukaże się kontrast pomiędzy historią miasta, a jego teraźniejszą sztuką. Finałem będzie after-biba. Na zamojskiej scenie wystąpią: TaLLib & Sztoss /Lublin, Kasza & Tukan & Dj In-door /Włodawa/ Kraśnik, Retorzy /Kraśnik, Redi / Pisz, Dj Porażka /Jusków, Side by Side /Zamość, Stforky Ferajna Swój System /Zamość. Jednymi słowy - mocne uderzenie w pokojowych klimatach! To właśnie Stforky stworzyły pretekst do pokojowej rewolucji na miarę czasów, w jakich przyszło młodym walczyć o swoje miejsce! Czerwone światło dla tych, którzy twierdzą, że w Zamościu nic się nie dzieje i dla tych, którzy uważają że można stąd tylko wyjechać. To wydarzenie bez precedensu, wydarzenie tworzone dla każdego kto wierzy w  naszą, rodzimą alternatywę. Alternatywy natomiast będzie pod dostatkiem. Graffiti oraz Street Art w Zamościu to zjawisko wciąż młode, wyjątkowe.

Afisz happeningu O jego popularności świadczą nie tylko z powodzeniem organizowane imprezy, ale też niegasnące zaangażowanie młodych ludzi w ubogacanie zamojskiej kultury hip-hopowej. Graffiti jest jednym z jej 4 elementów (pozostałe to breakdance, djing oraz rap). Ktokolwiek widział ten wie, że zwariowane żółte Stforky, to stały element dobrych zamojskich melanży. Psikus, wandalizm czy komunikat? To, co było postrzegane jeszcze kilka lat temu jako wandalizm - dziś zewoluowało do miana koncepcyjnej, celowej sztuki. Stforky uczą, bawią i walczą ze stereotypami. Prócz graffiti na wysokim poziomie z jasnym, pozytywnym przekazem w Zamościu działa grupa taneczna - Side by Side - i to właśnie z tego środowiska wywodzą się ludzie prężnie działający w Polsce - choćby beatboxer - Mentozz. red.

Krasnobród 16. Gminny Konkurs Przedszkolaka

Przedszkolaki recytują „Żuczek i żabki”, „Dwa koguty”, „Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Kwoka”, to tylko niektóre z wierszy, których można było posłuchać w Krasnobrodzkim Domu Kultury podczas szesnastego już Gminnego Konkursu Przedszkolaka.

W okresie wakacyjnym Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu realizuje program „Czytanie książek dobrym nawykiem”. Jest on adresowany do uczniów zamojskich szkół i  będzie służyć zwiększeniu zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży oraz przekonaniu adresatów, że dobra książka niesie jednoznaczny pozytywny przekaz. Biblioteka jest miejscem, które czerpiąc dobre wzorce z literatury, kształtuje właściwe postawy życiowe i zapewnia pożyteczne spędzenie czasu wolnego. W ramach programu „Czytanie książek dobrym nawykiem” Książnica Zamojska zaprasza uczniów zamojskich szkół podstawowych i gimnazjów na cykl spotkań z książką pod hasłem „Wakacje w bibliotece”. Uczestnikom proponujemy: głośne czytanie książek, zajęcia plastyczne, konkursy literackie i czytelnicze, zabawy, inscenizacje. Na wszystkich uczestników zajęć czeka słodki poczęstunek oraz moc atrakcyjnych nagród. W akcji organizowania letniego wypoczynku młodym mieszkańcom miasta Zamościa uczestniczy 6 placówek bibliotecznych: Odział dla Dzieci i  Młodzieży Książnicy Zamojskiej w  Zamościu przy ulicy Kamiennej 20 oraz w filiach biblioteki na terenie całego miasta. Zajęcia odbywać się będą

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Zamość Stforky Ferajna

Rozśpiewany Józefów Ponad 30 wykonawców zaprezentowało się podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Turystycznej w Józefowie.

amo ska

Książnica Zamojska w tym samym terminie w każdej z placówek bibliotecznych, tj. w każdy wtorek i czwartek lipca i sierpnia w godzinach 11.00-13.00. Dla dzieci w wieku przedszkolnym biblioteka ma stałą ofertę. W  każdą środę w godz. 11.00-13.00 zapraszamy najmłodszych czytelników wraz z opiekunami na „Puchatkowe Spotkania”. W programie wspólne czytanie bajek, zabawy ruchowe i integracyjne oraz zajęcia plastyczne. „Puchatkowe Spotkania” prowadzi Oddział dla Dzieci i Młodzieży Książnicy Zamojskiej. Program „Czytanie książek dobrym nawykiem” jest dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość, w  ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i  R oz w i ą z y w a n i a P r oblemów Alkoholowych. Danuta Kawałko

Odbył się on w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, do którego przybyli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz z opiekunami i rodzicami. Po powitaniu przybyłych pani dyrektor Mariola Czapla oficjalnie rozpoczęła konkurs i na scenie pojawiali się coraz to nowi wykonawcy. Wiersze o  różnorodnej tematyce mówione były nie tylko solo. Przed publicznością prezentowały się duety, tria oraz bardziej liczne grupy. Wszystkich jednak cechowała pewność siebie i doskonałe samopoczucie na scenie. Jednym słowem mali recytatorzy pokazali jacy są „wielcy”. Wśród recytowanych wierszy znalazły się także utwory napisane przez Marię Domańską - krasnobrodzką poetkę i  opiekuna jednej z  grup przedszkolnych. Kiedy wszyscy powiedzieli przygotowane przez siebie teksty, pani Maria zaprezentowała publiczności swoją kolejną publikację - bajeczkę pt. „Poranek na wsi” i nawiązując do jej treści, zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy.

Najmłodsi recytatorzy Maluchy chętnie wzięły w niej udział, wykazując aktywność i zainteresowanie. Potem były już tylko wielkie brawa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 129 uczestników, to chyba jak dotychczas rekordowa liczba. Jednak nie wszystkie zgłoszone dzieci wystąpiły na scenie w to środowe przedpołudnie. Po raz pierwszy 24 najmłodszych uczestników konkursu miało możliwość recytacji na „swoim terenie”. Na zaproszenie grupy przedszkolnej „Smerfy” przedstawiciel Domu Kultury wysłuchał pięknego wiersza o Ziemi w bajkowo kolorowej sali przedszkolnej.

W tym miejscu należy dodać, że najmłodsi wykonawcy spisali się na medal, ponieważ na wielkie uznanie zasługuje fakt, że wspólnie recytowany przez nich utwór posiadał nie tylko ekologiczne przesłanie, ale również był bardzo długi. Konkurs obydwu grup zakończony był wręczeniem pamiątkowych dyplomów i upominków przygotowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury. Nie obyło się także bez wspólnych pamiątkowych zdjęć, które oglądane po latach wywołają uśmiech i łzę wzruszenia na niejednej twarzy. M.K.


Gazeta

16

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Polska Rozmowa tygodnia

Chcemy rządzić, jak Viktor Orban Rozmowa z Bogusławem Kowalskim - członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury, sekretarzem stanu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Robert Marchwiany: - Panie Pośle, na ile ocenia Pan zagrożenie ponownego pozbawienia Zamościa i Zamojszczyzny połączeń kolejowych? Bogusław Kowalski: - Uważam, że zagrożenie istnieje. Po pierwsze dlatego, że Zamość i Zamojszczyzna nie są uwzględnione w rządowym planie tak zwanych połączeń międzywojewódzkich dofinansowanych z budżetu państwa. Cała więc odpowiedzialność za tutejszy transport kolejowy, konieczny do realizacji ze względów społecznych, spada na samorząd województwa lubelskiego. Jak wiemy, samorząd wojewódzki ma wiele wydatków i obciążeń. Przez to rzeczywiście może się pojawić sytuacja, że nie będzie on w stanie dofinansować zbyt wielu połączeń lub w ogóle żadnych. Wiele też zależy od frekwencji w realizowanych tutaj połączeniach, a to z kolei zależy od stanu infrastruktury, która nie do końca albo w ogóle - nie jest w rękach samorządów. To jest konsekwencja decyzji państwowych, bo jeżeli pociąg będzie jechał z prędkością 20-30 kilometrów na godzinę i trasę, którą samochód pokonuje w godzinę, pociąg jechałby przez trzy-cztery godziny, to oczywiście nikt nie będzie chciał korzystać z  takiego transportu - nawet jeżeli będzie on dotowany. Tak więc żeby walczyć o kolej na Zamojszczyźnie, trzeba podjąć działania zarówno na płaszczyźnie działalności przewozowej, czyli aby była utrzymana minimalna siatka połączeń, ale również w zakresie nakładów na infrastrukturę, aby pociągi osiągały prędkość przynajmniej 60-80 kilometrów na godzinę. Wtedy będzie to transport konkurencyjny dla transportu autobusowego. - Problem polega na tym, że nasze linie mają znaczenie głównie lokalne, co - jak wiadomo - jest w dużej mierze pozbawione finansowania w zakresie choćby niezbędnych remontów,

by utrzymać prędkość szlakową w standardach, o których Pan powiedział. Jaki pomysł na to ma Prawo i Sprawiedliwość? - Chcemy wprowadzić rozwiązanie znane na przykład w systemie niemieckim. Tam ustawowo jest zapisane, że 30 procent środków kierowanych na modernizacje i utrzymanie infrastruktury kolejowej jest przeznaczane na linie o znaczeniu lokalnym. Chcemy więc wprowadzić takie ustawowe zobowiązanie. Nie ma oczywiście możliwości, by konkretnie wskazywać w nim o które linie ma chodzić, ale myślę, że jeżeli chodzi o  kategorie, to nie powinno być takiej sytuacji, jak w tej chwili mamy, że wszystko jest skoncentrowane na kilku szlakach międzynarodowych, co powoduje, że reszta jest skazana na zagładę. Podobne rozwiązania są przygotowywane, jeśli chodzi o system dróg, by nie budowano tylko autostrad, choć oczywiście one też są ważne i  stanowią kręgosłup całego systemu transportowego. Chcę jeszcze dopowiedzieć, aby w nowej agendzie unijnej utrzymać w Regionalnych Programach Operacyjnych - albo wręcz zobowiązać do wpisania takiej kwestii, by samorządy mogły na najbardziej zagrożone i newralgiczne linie kolejowe część środków unijnych kierować. Czyli to takie dwie połówki jednego jabłka - z jednej strony zobowiązanie w ustawie, że środki muszą być co najmniej w 30 procentach przeznaczane na lokalne linie i z drugiej, żeby utrzymać te pieniądze w nowej agendzie unijnej. - Wiadomo, że bardzo promowana jest przez obecny rząd wizja tak zwanych Kolei Dużych Prędkości, czyli tak zwanego „Ygreka” na linii Warszawa - Łódź - Wrocław (Poznań). Wiadomo, że ta linia szybko nie powstanie, a trzeba będzie czekać około 10 lat, żeby pierwszy taki pociąg pojechał, ale przez ten czas będą na te koleje pakowane ogromne środki. Czy zatem Prawo i Sprawiedliwość chce tutaj troszkę przykręcić kurek? - Absolutnie nie. Chcę wyraźnie powiedzieć, że podstawą jest zasada zrównoważonego rozwoju, która musi

dotyczyć w szczególności transportu. Oznacza to, że najbardziej nowoczesnych form transportu nie należy zaniedbywać, bo Polska nie może być skansenem. Z drugiej strony musi być kompleksowe i pełne utrzymanie obecnej sieci transportowej. W związku z tym absolutnie nie może być tak, że Koleje Dużych Prędkości będą rozwijane kosztem dotychczasowej infrastruktury. Tak naprawdę dzisiaj nie ma pomysłu z czego finansować KDP. Natomiast na pewno nie może to pochodzić z tej puli, która jest obecnie, bo ona i tak jest za mała. - Czy w  takim razie ocenia Pan jako wystarczające obecne działania rządu zmierzające do modernizacji najważniejszych obecnie szlaków kolejowych, takich jak linia E-20, czy E-30? Chodzi tu głównie o podniesienie prędkości szlakowej do 160 kilometrów na godzinę. - Taka prędkość jest optymalna i w dzisiejszej rzeczywistości realna. Natomiast spór między nami, a rządem opiera się na filozofii w rządzeniu krajem. Rząd uważa, że trzeba się skoncentrować na kilku najważniejszych metropoliach, które będą liderami rozwoju, kosztem prowincji. Naszym zdaniem zasada zrównoważonego rozwoju wymaga, aby równomiernie rozwijać wszystkie obszary, a nawet te najbardziej zaniedbane podciągać. Czyli nie rozwierać tych nożyc dysproporcji, lecz zwierać. Stąd uważamy, że szczególnie duży strumień finansów powinien pójść na regiony najbiedniejsze, w tym na Lubelszczyznę. Wszak we wszystkich wskaźnikach ekonomicznych Lubelszczyzna jest raczej w ogonie rozwoju, niż jest jego lokomotywą. Jak wiemy, stan tutejszej infrastruktury daje podstawy do tego, by w nią inwestować. Jeśli infrastruktura będzie zaniedbana, to region nigdy nie ruszy do przodu. - Porozmawiajmy jeszcze o  drogach. W swoim wystąpieniu na spotkaniach z mediami i mieszkańcami Zamościa poruszył Pan temat wprowadzenia od 1 lipca elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów o wadze powyżej 3, 5 tony na

najważniejszych drogach - w tym na obwodnicach… - I wszystkich autobusów, niezależnie od ich masy całkowitej. - Jak Pan mówił, to będzie dotyczyć naszego regionu już od przyszłego roku… - Może dotyczyć. Ja nie wiem kiedy rząd wprowadzi do tego systemu drogę numer 17, ale jest to w planach. W pierwszej fazie działania systemu obejmie on 1400 kilometrów dróg. Docelowo ma objąć 9 tysięcy, a więc widzimy, że ten początek stanowi naprawdę niewielką część całości. To zaledwie niecałe 20 procent. To jest związane z możliwościami technicznymi instalacji oprzyrządowania, które służy pobieraniu tych opłat. Następny etap będzie 1 stycznia i być może już wtedy niektóre odcinki drogi numer 17 zostaną włączone do tego systemu. Ja tego nie wiem w tej chwili, ale z informacji, które mamy, wiemy, że na pewno cała droga numer 17 w tych 9 tysiącach kilometrów się znajdzie. Problem polega na precedensie. To, co w pierwszej fazie zostanie przyjęte jako zasada - czyli na przykład, że obwodnice są płatne - na pewno będzie obowiązywało również w  dalszych etapach poszerzających ten system. Zatem jeśli teraz będzie przyjęte, że obwodnice są płatne, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeśli nie z pewnością, stwierdzić, że w przyszłości wszystkie obwodnice będące w ciągu drogi numer 17 - obwodnica Zamościa, Krasnegostawu, Piask, Tomaszowa Lubelskiego, Garwolina - będą włączone do tego systemu ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla ludności lokalnej. - Jednakże wiadomo, iż dokumenty - tak zwane strategie rozwoju - jakoś nie obejmują tych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zadeklarować, że będzie dążyło do zmiany tego stanu rzeczy, aby ta infrastruktura szybciej niż jest to w planach stała się lepsza? - Żeby nie być gołosłownym chcę powiedzieć, że „Prog ram

Rozwoju Polski Wschodniej” to jest nasz pomysł. Myśmy zawsze przykładali dużą wagę do rozwoju ta k z wa nych województw Bogusław wschodnich. Kowalski Z wielu powodów - i ze względu na filozofię solidaryzmu społecznego, i na zasadę zrównoważonego rozwoju, ale też nie ukrywamy swojej wielkiej sympatii dla tego terenu, gdzie mamy zawsze bardzo duże poparcie społeczne. Te wszystkie czynniki powodują, że na pewno będziemy chcieli ten „Program Rozwoju Polski Wschodniej” rozbudować o kolejne projekty, zwłaszcza infrastrukturalne. Tutaj wielką perspektywą jest ożywienie współpracy ze Wschodem, zwłaszcza z Ukrainą, do czego będzie potrzebna odpowiednia infrastruktura i inwestycje o znaczeniu przemysłowym. - A gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie szukać oszczędności, żeby te wszystkie projekty zrealizować? Wiadomo, że kraj zadłuża się coraz bardziej. - Panie redaktorze, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co robi Viktor Orban na Węgrzech. Jego polityka jest niespotykana do tej pory i prowadzona w oparciu o model, że obciąża się kosztami kryzysu i finansowania rozwoju najbogatsze konsorcja, ale poluzowuje się obciążenia podatkowe małym i średnim przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Ona przynosi już na Węgrzech bardzo pozytywne efekty. Wzrost PKB za ostatni kwartał był u nich wyższy niż spodziewany. My też chcielibyśmy pójść tą drogą i tego nie ukrywamy. Tak więc wielkie korporacje, które na Polsce dużo zarobiły, muszą teraz troszeczkę przyłożyć się do finansowania naszego rozwoju w większym stopniu niż małe przedsiębiorstwa, które potrzebują pomocy. - Panie Pośle, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. - Ja też dziękuję.

wyjścia z Platformy Obywatelskiej, bo skoro do tej pory stamtąd nie było wielu wyjść, to tym bardziej teraz. Posła Kowalskiego zapytano o stanowisko Prawa i  Sprawiedliwości w  kwestii budowy w  Polsce elektrowni atomowej. - Jesteśmy orędownikami energii odnawialnej, gazu łupkowego i energetyki jądrowej, ale tylko jako jednej z wielu form pozyskiwania energii. Obecnie sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno powiedzieć w jakim kierunku to pójdzie - powiedział. Parlamentarzysta otrzymał też pytanie o planowany kształt kampanii wyborczej partii. - Będziemy w niej kłaść nacisk na stronę społeczną i problemy zwykłego człowieka - odparł.

Na koniec spotkania Bogusław Kowalski powiedział: - Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to obawiam się w niej społecznej apatii. Obecnie nie ma ruchu, który mógłby dać impuls społeczeństwu. Wiele osób zdolnych do tego wyjechało za granicę, a ci, co zostali, nie mają wpojone przez nasz system edukacyjny, że trzeba łączyć los własny z lodem Narodu i że niepowodzenia w życiu mogą wynikać ze złego stanu państwa. To się dopiero powoli zaczyna zmieniać. Sondaże pokazują, że mamy dużo większy elektorat w przedziale wiekowym 18-25 lat, niż w tym nieco wyższym. Jest zatem gdzie szukać nowych zwolenników.

rmar

Zamość Kampania wyborcza

„Musimy uratować demokrację!” Niedzielne popołudnie 12 czerwca posłowie Prawa i Sprawiedliwości spędzili na spotkaniach z mieszkańcami Zamojszczyzny. Jedno z nich odbyło się w Zamościu. Do Sali Consulatus Ratusza przybyło ponad 20 osób - w większości członków lub sympatyków lokalnych struktur PiS-u. Jeszcze przed spotkaniem toczyli oni zażarte dyskusje na temat ostatnich wydarzeń w kraju. Od godziny 13.15 mogli dzielić się swoimi uwagami z Markiem Suskim, Bogusławem Kowalskim i Wojciechem Kossakowskim. Spotkanie prowadzili Andrzej Olborski - były marszałek,

a obecnie członek sejmiku województwa lubelskiego i Dariusz Zagdański radny Rady Miejskiej Zamościa. Najbardziej dobitne było pierwsze wystąpienie, które wygłosił poseł Suski: - Jadąc po Polsce mówimy pewnych sprawach, o których normalnie albo mówić nie można, albo na które obowiązuje cenzura prewencyjna mówił. Wymienił tylko kilka mediów, w których pokazywana jest - jak twierdzi - cała prawda, m.in. Telewizję TRWAM. Podkreślił, że ogromnie ważne są najbliższe wybory: - Skoro władza nie zawahała się tak zorganizować wizyty prezydenta, żeby zdarzyła się katastrofa, to nie zawaha się też sfałszować wyborów! Musimy uratować

demokrację! - stwierdził stanowczo. Zaapelował przy tym o zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych i jako mężów zaufania, co ma ukrócić fałszerstwa wyborcze. - Możemy przegrać wybory, ale musimy wiedzieć, że przegraliśmy je uczciwie - powiedział. Nieco kłopotu posłowi Suskiemu sprawiła odpowiedź na pytanie z sali o ewentualną koalicję powyborczą: Nie mamy specjalnie innego wyjścia, jak tylko samodzielne zwycięstwo w wyborach. Już nawet PSL jest opcją bardzo trudną, bo partia ta staje się coraz bardziej Polskim Stronnictwem Liberalnym. Jeżeli mamy tworzyć jakąś koalicję, to tylko z jakimś odłamem tej partii. Nie liczyłbym specjalnie na

rmar


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM DZIAŁKA NABRÓZ - 7200 M2, 85 TYŚ TEL 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139

WYNAJMĘ6] Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332] Odnajmę mieszkanie dwupokojowe, ul. Polna. Tel. 600012-273 [338]

MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478214 [297]

DOM BLIŻNIAK 120 M 2 OŚ . RATAJE, 550 TYŚ TEL . 507 723 139

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139

INNE

.SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Sprzedam mieszkanie w Zamościu 52.9m2, dwa pokoje, 10 piętro, po remoncie, 158 000 tys. Tel. 668 671 035 Działka budowlano-rolna, 66a, 12km od Zamościa, Horyszów P.,tel.501011961 Lokal do wynajecia na os. Zamoyskiego tel 508833939

N-DOM Nawrocki Marek, Lwowska 3, 22-400 Zamość tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 www.n-dom.eu

Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 707 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139 Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139 Działka 30 a Bondyrz c. 65 tyś 507 723 139 Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380-150

ZAMIENIĘ Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM Fiat Punto 1.2 HSD 75KM 1996r ABS 168TYS PRZEBIEGU TEL 512-673-773 GOLF 3‚97 1.8i benzyna. Ocynk, klima,4x air bags, ABS. 3D, czarny,107 tys. km. Tel. 604 807 100 Fiat Uno 1,0 B+G (1996) tel.781-099-377 [339]

Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT Ford Escort 1,6B 1994r. Do negocjacji CJI tel 84 64 10 246 [316] Opel Astra I 1,6 Kombi G+B (1999) do negocjacji. 502 241 989 Polonez Caro 1.6 G+LPG. Bardzo dobry stan. C. 2.900 zł. 502 241 989 (q997r.)

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267 Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30

USŁUGI

Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

tel. 84-627-8266, kom. 601 857 197 Lwowska 3, 22-400 Zamość, www.n-dom.eu 1. Lokal usługowy 100 mkw. Budynek wolno stojący ul. Infułacka centrum miasta Zamość cena 120 tyś www.n-dom.eu tel. kom. 601 857 197

INNE Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052503.

2. Dom w izbicy drewniany pow. użytkowej 90mkw działka pow. 1900 mkw tel. kom. 601 857 197

Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73

3. Oficyna na nowym mieście wraz z działką super lokalizacja na działalność gosp. tel. kom. 601 857 197

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

4. Ciastkarnia w Krasnobrodzie dom pow 134 mkw tel. kom. 601 857 197

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

5. Działka w Krasnobrodzie rolno rekreacyjna możliwość przekształcenie na budowlana dobry dojazd przy drodze asfaltowej tel. kom. 601 857 197 6. Plantacja porzeczki 5 h 3 Czarnej, 2 kolorowej w pobliżu Zamościa dobry dojazd w jednym kompleksie tel. kom. 601 857 197 7. Działka rolna w wierzchowinach 9 km od Zamościa , również w Kaczurkach 300 m przy rzece , lesie tel. kom. 601 857 197

MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE

TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W , M A J ĄT KO W E - M T U , O F E -AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100.000,00 już za106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

PRACA DAM PRACĘ PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447 OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE!F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomoscia jezyka niemieckiego do tlumaczenia na polski. Prosze o zgloszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Przyjmę do pracy robotników budowlanych murarzy tel. 797439430 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Poszukuje kobiety w wieku do 28 lat ze znajomością języka niemieckiego do tłumaczenia na polski. Proszę o zgłoszenia na mail f15@vp.pl lub tel 505214202 Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel. 790760401

NAUKA

Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Nawrocki Marek

SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280]

Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139

TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

POSZUKUJĘ LOKALU DO WYNAJĘCIA DO 30 M 2 , NOWE MIASTO - TEL . 696 696 090

HANDEL OFERUJĘ ONmobile, GRY,KONSOLE, TELEFONY, Z-C PARTYZANTÓW 9, TEL . 535 515 505 KOMIS ODZIEZY, FIRMOWEJZNANYCH MAREK,KOSMETYKI , OBUWIE , BIZUTERIE, Z-C PATRYZANTÓW 39 I PIĘTRO

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353 Poszukujemy ludzi do współpracy. Wysokie zarobki. Możliwość awansu. 665925982 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 Ogólnopolska firma zatrudni pracowników ochrony na terenie Zamościa. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju. Kontakt: gwadula@ultraochrona.pl tel. 662111204

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Poszukujemy ludzi do współpracy. Wysokie zarobki. Możliwość awansu. 665925982 [366] Amerykanska firma poszukuje ludzi do wspolpracy. Zapra-

17

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480 Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

RÓŻNE

szam panie. 665925982 Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

SZUKAM PRACY Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447 Mężczyzna 35l, prawo jazdy BCDET + uprawnienia, koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Szukam pracy przy spoinowaniu klinkieru i kamienia oraz jako pomocnik budowlany, tel. 84 639-62-64 - proszę telefonować po 18-stej

USŁUGI OFERUJĘ

OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

SPRZEDAM PODUSZKI I MATY RECHABILITACYJNO - RELAKSUJĄCE, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 TELEWIZJA NA KARTE, BEZ ABONAMENTU, TEL . 695 764 696 , 696 153 642 Sprzedam żużel i inne kruszywa dysponujemy własny transportem ponadto wykonujemy prace koparką ład warką 797439430

INNE

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 . 509 469 248 NAPRAWA TELEWIZORÓW , KOMPUTERÓW DOJAZD DO KLIENTA - TEL . 515 514 121 Serwis komputerow, usuwanie wirusow, instalacja oprogramowania. Tworzenie stron www. Dojazd do klienta. Tel. 504208191

Do 15 słów: Drobne od firm Pogrubienie Usługi, Towarzyskie, Dam pracę wall gz na numer 79480 koszt 9 zł + 23% VAT

Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [238]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

Sprzedam lodówkę, stan bardzo dobry, wysokość 135 cm Tel 669 252 087 [308]

Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka, masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

INNE Glazura terakota solidnie tel. 506281267 Konsultantka Oriflame 695040766 Glazura remonty 506865351 Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336] MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, BIUROWE, SKLEPOWE. FAKTURA VAT TANIO I SOLIDNIE! 517-031-621 [361] Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335] Wróżka Grejs wróżby horoskopy porady życiowe Zamość tel.783760188 Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE Poradnie:SPRZEDAM Ortopedyczna (NFZ)

Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(gaPsychologiczna (NFZ) raże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. Okulistyczna (NFZ) 608805718

Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz Laryngologiczna wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały Neurologiczna pozostały z budowy. Tel: 609 675 000 Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med” Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miażdżycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med” NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl [307]

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miażdżycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med” toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna Odtruwanie alkoholu i Świąteczna zPomoc NZOZ „Resort-Med” Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med” ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i Świąteczna Pomoc Medyczna NZOZ „Resort-Med”


Gazeta

18

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Nowoczesne praktyki pedagogiczne

Region Wnioski o pomoc na zalesianie

Wciąż trwa rekrutacja do przedsięwzięcia „Praktyki Pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Rol­nicy, któ­rzy zde­cy­dują się posa­dzić las na swo­ich grun­tach, mogą otrzy­mać na reali­za­cję tego zada­nia pomoc z Agen­cji Restruk­ tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył nabór wnio­sków o przy­zna­nie pomocy z dzia­ła­nia "Zalesia­nie grun­tów rol­nych i zale­sia­nie grun­tów innych niż rolne", finan­so­wa­nego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 — 2013. W tym roku wnio­ski można składać w biu­rach powia­to­ wych ARiMR do 1 sierpnia.

Skuś się na praktyki Las pieniędzy do wzięcia

Inicjatywa adresowana jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli, nauczycielek oraz studentów i studentek filologii angielskiej, polskiej i rosyjskiej specjalności nauczycielskiej WSZYSTKICH uczelni wyższych, którzy mają przed sobą rozpoczęcie pierwszych praktyk. Jako Biuro Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniamy odbycie praktyk opartych na nowoczesnym Programie Praktyk Pedagogicznych. Innowacyjny Program Praktyk Pedagogicznych został utworzony w ramach projektu przez zespół specjalistów w konsultacji z ekspertem ds. szkolnictwa i rynku pracy. Dzięki Studenckiemu Forum Konsultacyjnemu (www.forum.innowacyjne-praktyki.pl) wpływ na ostateczną wersję programu praktyk mają także studenci, studentki, nauczyciele, nauczycielki oraz wszystkie osoby zainteresowane. Program Praktyk Pedagogicznych jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli. W trakcie uczestnictwa w przedsięwzięciu zrekrutowane osoby skorzystają z  warsztatów, dzięki którym nabędą cenne umiejętności i wiedzę przydatną w czasie praktyk

oraz w pracy w  szkole. Wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych ma w przyszłości zaowocować polepszeniem jakości kształcenia dzieci i młodzieży, a przede wszystkim ułatwieniem startu zawodowego absolwentom filologii angielskiej, polskiej i rosyjskiej specjalności nauczycielskiej. Program skoncentrowany jest na nowoczesnym rozwiązywaniu trudności i problemów, którym każdy młody nauczyciel musi stawić czoła na początku swojej kariery w szkole. Biuro Projektu może zagwarantować studentom wszystkich uczelni wyższych praktyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta Zamość oraz w  pobliskich miejscowościach. Zapewniamy także: profesjonalną opiekę ze strony doświadczonych nauczycieli-opiekunów praktyk z ramienia szkół, innowacyjny program praktyk spełniający standardy europejskie, dodatkowe warsztaty, materiały szkoleniowe, certyfikaty, a także atut do CV. Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej przedsięwzięcia oraz w Biurze Projektu przy ulicy Hrubieszowskiej 24 w budynku Instytutu Humanistycznego PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu, pokój nr 13 na I piętrze lub pod numerem telefonu 84 627 84 04, kom. 663 188 388. Marta Worobij

Wielu rol­ni­ków upra­wia zie­mię bar­ dzo sła­bej jako­ści, która nie gwa­ran­ tuje uzy­ski­wa­nia plo­nów zapew­nia­ją­ cych godziwe zyski. Zale­sie­nie takich grun­tów jest dla nich większą szansą na uzy­ska­n ie więk­szych docho­dów, niż gdyby zde­cy­do­wali się pro­wa­dzić tam pro­duk­cję rol­ni­czą. W tym roku nastąpiło kilka zmian w przepisach. Pierwsza z nich to zwięk­sze­nie mak­sy­ mal­nej powierzchni grun­tów prze­zna­ czo­nych do zale­sie­nia. Według nowych prze­pi­sów, jeden bene­fi­cjent w całym okre­sie reali­za­cji PROW 2007 — 2013 może posa­dzić las na powierzchni do 100 ha. Inną istotną zmianą jest moż­li­ wość zale­sia­nia gruntu o powierzchni poni­żej 0, 5 ha, jeśli dany grunt gra­ ni­czy z lasem, przy czym mini­malna powierzch­nia gruntu do zale­sie­nia to 0, 1 ha. Pomoc finan­sowa na zalesia­ nie grun­tów rol­nych udzie­lana jest w trzech transzach. Pierw­sza z nich to wspar­cie na zale­sie­nie, czyli jed­no­ ra­zowy ryczałt za ponie­sione koszty

zalesie­n ia i ewen­tu­a l­n ie ogro­dze­n ia uprawy leśnej, wypła­cany w pierw­ szym roku po wyko­n a­n iu zale­sie­ nia. Kwota pomocy przy­z na­w a­nej w  ramach wspar­c ia na zale­sia­n ie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodat­ kowo można uzy­skać płat­ność za wyko­na­nie zale­co­nego przez nad­le­śni­ czego ogro­dze­nia mło­dej uprawy leśnej 2-metrową siatką meta­lową w kwo­cie 2590 zł/ha lub 6, 50 zł za metr bie­żący wyko­na­nego ogrodzenia. Rol­ni­kowi przy­słu­guje rów­nież pre­ mia pie­lę­g na­c yjna, czyli zry­czał­to­ wana płat­ność do hek­tara zale­sio­nych gruntów. Wyso­kość wypła­ca­nej pre­ mii obej­muje koszty prac pie­lę­gna­cyj­ nych okre­ślo­nych w pla­nie zale­sie­nia, w tym przede wszyst­kim: odchwasz­ cze­n ie, czysz­c ze­n ie wcze­s ne oraz ochronę sadzo­nek przed zwie­rzyną. Kwota pomocy przy­z na­wa­nej rocz­ nie w ramach pre­m ii pie­lę­g na­cyj­nej wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Dodat­kowo można rów­nież w ciągu roku uzy­skać płat­ność za zasto­so­wa­nie zale­co­nych przez nad­le­śni­czego indy­wi­du­al­nych środ­ków ochrony uprawy leśnej przed zwie­rzyną w wyso­ko­ści od 190 do 700 zł/ha. Rów­no­le­gle z pre­mią pie­lę­gna­cyjną rol­nik może otrzy­my­wać pre­mię zale­ sie­niową. Jest to zry­czał­to­wana płat­ ność do hek­tara zale­sio­nych grun­tów, wyni­ka­jącą z utra­co­nych docho­dów z tytułu prze­kształ­ce­nia grun­tów rol­ nych na grunty leśne. Otrzy­mają ją tylko ci, któ­rzy udo­ku­men­to­wali że co naj­mniej 25% docho­dów czer­pią z rol­ nic­twa. Kwota pomocy przy­zna­wa­nej rocz­nie w ramach pre­mii zale­sie­nio­wej

Zamość Konkurs Nivea

Zamość Inauguracja 36. Zamojskiego Lata Teatralnego

Nivea kusi placami zabaw

Arka na początek

Miasto Zamość przystąpiło do projektu firmy Nivea Polska budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski, z okazji 100. jubileuszu marki Nivea.

36. Zamojskie lato Teatralne rozpoczęte. Tegoroczne święto teatru w Zamościu zainaugurował w niedzielę spektaklem „Arka” Teatr Ósmego Dnia z Poznania. To właśnie ta grupa spodobała się publiczności rok temu i została laureatem Buławy Hetmańskiej.

Zgłoszenie do konkursu daje wyjątkową szansę na wybudowanie lub modernizację placu zabaw, bowiem Nivea Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez lokalne samorządy. Zamość zgłosił dwa tereny: pomiędzy ulicą Kalinową, a  ulicą

Olchową oraz przy rzece Łabuńce w Zamościu na odcinku ulica Lipska ulica Weteranów. W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.nivea.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie utworzonym przez siebie serwisie. Glosowanie odbywa się od 6 czerwca do 31 października. W wybranych lokalizacjach, które uzyskają największą liczbę głosów, rozpocznie się budowa placów zabaw. red

„Arka” przedstawia odyseję współczesnych emigrantów uciekających od horroru wojny na wielkim statku. Tytuł nawiązuje do biblijnej historii Noego. Statek - wielopoziomowa, ruchoma scena, kolejne wcielenie Arki Noego

jest symbolem domu - prawdziwego czy urojonego. Bohaterowie spektaklu to niestrudzeni wędrowcy ku ziemi obiecanej, którzy karmią duszę wspomnieniami, modlą się - każdy do swego Boga, świętują, radują się. Jest to historia

wynosi 1580 zł/ha. Rol­nicy zain­te­re­so­wani ubie­ga­niem się o wspar­cie finan­sowe z dzia­ła­nia „Zale­sia­nie grun­tów rol­nych i zale­sia­ nie grun­tów innych niż rolne”, jesz­ cze przed złoże­niem wnio­sku o pomoc, powinni posia­dać „Plan zale­sie­n ia” spo­r zą­d zony przez nad­le­śni­c zego. Następnie rolnik powinien zło­ż yć wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na zale­ sia­nie w Biu­rze Powia­to­w ym ARiMR. Po wery­f i­ka­cji wnio­sku, kie­row­n ik biura powia­to­wego ARiMR wydaje posta­no­wie­nie o speł­nie­niu nie­zbęd­ nych warun­ków we wnio­sku o przy­ zna­nie pomocy na zale­sia­nie. W ciągu 7 dni od zakoń­cze­nia zale­sie­nia, rol­nik powi­nien pisem­nie powia­do­mić nad­ le­śni­czego o wyko­na­niu planu. Wów­ czas nad­le­śni­czy wyda zaświad­cze­nie o zgod­no­ści zale­sie­nia z pla­nem zale­ sie­n ia. Oświad­cze­n ie o  wyko­na­n iu zalesie­nia zgod­nie z pla­nem zale­sie­nia, do któ­rego obo­wiąz­kowo dołą­czone jest zaświad­cze­nie nad­le­śni­czego, powinno zostać zło­żone do biura powia­to­wego ARiMR w ter­mi­nie do 20 maja roku, w któ­rym zale­sie­nie wyko­nano wio­sną albo roku nastę­pu­ją­cego po roku, w któ­ rym zale­sie­nie wyko­nano jesienią. Po otrzy­ma­niu tych doku­men­tów, kie­row­nik biura powia­to­wego ARiMR wydaje decy­zję o przy­zna­niu pomocy na zale­sia­n ie. W ter­m i­n ie 30 dni od dnia, w któ­r ym decy­zja ta sta­nie się osta­teczna, ARiMR wypłaci: wspar­ cie na zale­sie­nie, pre­mię pie­lę­gna­cyjną i pre­mię zale­sie­niową. Należ­ność zosta­ nie prze­ka­zana na rachu­nek ban­kowy wnioskodawcy. red

o odwiecznym ludzkim cierpieniu, wykorzenieniu i poszukiwaniu nowej ojczyzny, nowego domu, dobra, piękna i miłości. Mimo nienajlepszej pogody, zamojska publika licznie stawiła się na Rynku Wielkim towarzysząc w strugach deszczu aktorom z  Poznania. Kolejny spektakl - w dodatku mobilny, wedrujący - już dziś o godzinie 16.00 na osiedlu Orzeszkowej. DNL

Zamość Wieczory filmowe pod gwiazdami

Golem w synagodze 24 czerwca o godzinie 21.00 Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego organizuje w Centrum „Synagoga” w Zamościu projekcję filmu Piotra Szulkina „Golem”, której towarzyszyć będzie komentarz dra Łukasza Jasiny oraz dyskusja. Film wyświetlony zostanie na terenie mini-amfiteatru przed budynkiem Centrum. Uczestnictwo w seansie i  spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne. Będzie to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach cyklu

wieczorów filmowych w Centrum. „Golem” Piotra Szulkina to niezwykła interpretacja starej, żydowskiej legendy o sztucznym człowieku, powołanym do życia dzięki mistycznej potędze Kabały. Łącząc wątki tradycyjnych żydowskich podań z apokaliptyczną wizją społeczeństwa przyszłości Szulkin stworzył dzieło wyjątkowe: sugestywne i dające szerokie pole do interpretacji. Dr Jasina opowie o związkach Golema z tradycją i metaforyką judaizmu, a po projekcji poprowadzi dyskusję. Dr Jasina jest urodzonym

w Hrubieszowie historykiem i publicystą, pracownikiem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szczególnie interesuje się historią kinematografii środkowoeuropejskiej i amerykańskiej oraz dziejami Żydów polskich. DNL


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Konkurs!

Dowcipy Horoskop

Wiosna z McDonald’s

Lekarz radzi pacjentce: – Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać się ciepło. Po powrocie do domu pacjentka relacjonuje mężowi: – Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy, później w Alpy na narty... Ach! I upierał się jeszcze, żebyś mi kupił futro. Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem i mówi do męża. – Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te włosy takie jakieś nijakie... Zbrzydłam. Powiedz mi, kochanie, coś miłego! – Wzrok masz dalej dobry!

Nagrody funduje McDonald’s. Iwona 14 lat, Frampol Rozpoczynamy konkurs letni. Zapraszamy do wysyłania rysunków o tematyce lato/wakacje. Wykonanie pozostawiamy Waszej pomysłowości. W imieniu McDonald’s życzymy dobrej zabawy! Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek (Happy Meal). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy. Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Cienie sportu rwaniie w kolanie. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Łukasza Kulika. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Upust, zniŜka ceny

Wartownik cywilny

Ksiądz w wojsku DenuncjatorUpust,

Ksiądz w wojsku Denuncjator

Ozdoba bluzki Prywatka

23

Ozdoba bluzki Pry26 watka

3 23

Izolowane 26 miejsce

Pan bliski sercu 3

Izolowane miejsce

Masońska lub w Baroko- Miniaturowy ptak teatrze wy amorek

16 16

nocy Do ubijania Na nim asfaltu pieczęć 20

4 22

Pan bliski sercu

22

Kraj Kaddafiego

Oszklony taras

9

9

24

Imię Strasburgera

15

Marka sporto15 wych aut Marka sportowych aut

Co kwartał losujemy dodatkową nagrodę

1 Lepsze 1 niŜ Lepsze mono niŜ

dawniej

Angiels- Ksiądz proboszcz ki szef dawniej

parkowe

Sztur-

Szturchaniec chaniec

BurczyBurczymucha mucha zz wiersza 12 wiersza 12 Lubi Lubi muliste muliste rzeki rzeki

Dymek,

Stągiew

Dymek, strongman 13 stron13 gman

Niva lub Samara Niva lub

Samara

OdświeŜający Odświecukierek

21

11

17

11

6 Ŝający

17

14

2

21 6 cukierek Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl 14 Antoniego Regulskiego. 2 1 2 3 Litery z

1

2

3

4 ponumerowanych 5 6 7 8 9 10 utworzą 11 12 13rozwiązanie 14 15 16 17- 18 19 Antoniego 20 21 22 Regulskiego. 23 24 25 26 27 pól myśl

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Robert Marchwiany, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.

Nowoczesny odkurzacz osobiście wręczy dyrektor oddziału Hit-Sat w Zamościu REKLAMA

Rywal Rywal Toyoty Toyoty

Stągiew

W losowaniu wezmą udział osoby, które wysyłały SMS-y z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki

mono

Ma go Ma go szczęszczęściarz ściarz

Krzewy Krzewy parkowe

5 5

Odkurzacze za szarady

Kraj z Pretorią i Kapsztadem

kart w

Lekarz bada kobietę. – Potrzeba pani więcej rozrywki. Powinna pani robić coś, na co ma pani największą ochotę. – Niestety – wzdycha kobieta – mam bardzo zazdrosnego męża...

SUPER NAGRODA CZEKA

Kraj z Pretorią i 8 Kapsztadem

tętnica

77

– Pani Helu, po co pani papier listowy w dwu kolorach: niebieskim i różowym? – Na różowym pisuję do Stasia, bo to oznacza miłość. A na niebieskim do Franka, bo to oznacza wierność.

8

pokerze 24 AngielsKsiądz proboszcz

Sztuczna Sztuczna tętnica

posiłek

19

Układ burgera kart w pokerze Układ

ki szef

10 Dwudaniowy Dwudaniowy posiłek

18

Imię Stras-

10

Pseudonim Pseudowięźnia nim więźnia Wino Wino jak jak opłata opłata śagiew śagiew na na pniu pniu

19

ŁomŜa

27 Oszklo-

ny taras

Mafijna "czułka" śelazo lane

Klasztorny pokój Nad nią

27

akwenu nawinięte nici

18

Kraj KlasztorKadny pokój 4 dafiego

Brzdąc Brzdąc

Wyje w nocy Na nim pieczęć

– Ale się postarzałaś! – wykrzykuje jedna kobieta do drugiej po pięciu latach niewidzenia się. – A ja Cię poznałam tylko po Twojej dawnej sukience! – odwzajemnia się komplementem druga.

25

teatrze

Wyje w

Nad nią ŁomŜa

PenetruNa niej je dno akwenu Penetru- nawinięte Nanici niej je dno

Człowiek jak

piskorz Do ubijania Masońsasfaltu ka lub w 20

25

Rozmowa dwóch kumpli: – Nadal jesteś zaręczony z Małgosią? – Nie, zerwała nasze zaręczyny miesiąc temu. Powiedziała, że jestem biedny. – Ale dlaczego, powiedziałeś jej chyba, że masz bogatego wujka? – Powiedziałem – teraz jest moją ciotką. Rozmawiają dwie serdeczne przyjaciółki: – Jak ci się podobało moje zdjęcie? – Świetnie. Właśnie tak powinnaś wyglądać. – Na tym zdjęciu jestem zupełnie niepodobna do siebie! – Więc powinnaś być wdzięczna fotografowi!

Mafijna "czułka" śelazo lane

Baroko- Miniaturowy ptak wy Człowiek jak amorek piskorz

Wartownik cywilny

zniŜka ceny

19

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak

również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

Baran 21.03.-19.04. Tydzień będzie spokojny. W pracy zbierzesz owoce wytężonej pracy. Twoje kwalifikacje docenią współpracownicy i szef, ale nie zadzieraj nosa. Pojawi się również propozycja zmiany pracy – decyduj się bez zastanowienia. W sobotę czeka Cię miłe spotkanie.

Byk 20.04.-20.05. Tydzień przywitasz w dobrej formie. Pozytywnie wpłynie to na Twoją pracę i relacje rodzinne. Jeśli pojawią się kłopoty, postaraj się je obejść z uśmiechem do świata. W poniedziałek nieoczekiwana wiadomość zmieni życie Twojej rodziny. Czeka Cię też sporo wydatków. Bliźnięta 21.05.-21.06. Tydzień zapowiada się stresująco. Musisz liczyć wydatki, w portfelu coraz mniej. Musisz zacisnąć pasa. Jakoś sobie ze wszystkim poradzisz, pomoże Ci rodzina. W pracy nowe obowiązki, co negatywnie odbije się na Twoim zdrowiu. Na horyzoncie nowa znajomość. Rak 22.06.-22.07. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki, wzbogacisz swoje konto o pokaźną sumkę. Ale nie zaniedbuj pracy, która da Ci jeszcze wiele satysfakcji i pieniędzy. Tydzień będzie doskonały do udzielania się towarzysko. Postaraj się nie wchodzić w konflikty rodzinne. Lew 23.07.-22.08. Tydzień zapowiada się emocjonująco, poznasz kogoś interesującego. Niestety praca zejdzie na drugi plan, co odbiję się na Twoich finansach. Postaraj się nie zapominać o obowiązkach. W życiu rodzinnym wszystko dobrze, ale uważaj na tzw. ‚’dobre rady’’, które nie zawsze Ci służą. Panna 23.08.-22.09. Musisz uważać na niespodzianki losu, wiele może się zmienić. Bądź na wszystko psychicznie przygotowany. Niewielkie kłopoty w domu. Dobrze Ci zrobi spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi: zaplanuj kilka spotkań. W finansach będzie dobrze, ze zdrowiem nieco gorzej. Waga 23.09.-22.10. Zaczyna się doskonały okres dla Ciebie. Możesz dokonać wielu zmian w swoim życiu. Poszukaj lepszej pracy lub poproś szefa o podwyżkę. W życiu rodzinnym również niespodzianka. Wszystko razem doda Ci nowych sił do działania. Nie załamuj się jeszcze stanem portfela. Skorpion 23.10.-21.11. Czekają Cię dni pełne wyzwań. Pod koniec tygodnia Twoje samopoczucie się pogorszy. Trochę nieporozumień czeka Cię w czwartek. Pomyśl o kilkudniowym wyjeździe, może z ukochaną osobą. Dobrze Ci to zrobi. Nie martw się o finanse, tu gwiazdy wróżą dostatek. Strzelec 22.11.-21.12. Tydzień będzie monotonny i spokojny. Wykorzystaj ten okres na załatwienie zaległych spraw zawodowych i rodzinnych. Dobrze jeśli uporządkujesz również osobiste. Wystrzegaj się nowych znajomości: nie wyjdą Ci na dobre. Skup się na swoim zdrowiu, zrób badania profilaktyczne. Koziorożec 22.12.-19.01. W nadchodzących dniach w stałych związkach mogą narastać konflikty. Być może zechcesz porzucić obecnego partnera dla nowego uczucia. Będziesz się nad tym zastanawiać, jednak uważaj, bo decyzja, jaką podejmiesz, może okazać się nietrafna. Okres niełatwy dla spraw sercowych. Wodnik 20.01.-18.02. W tym tygodniu dobra atmosfera w pracy, w domu drobne kłopoty. Twoje zawodowe marzenia jeszcze niestety nie będą mogły się spełnić. Musisz nad tym popracować, choć życie zrobi Ci niespodziankę. Nie rozleniwiaj się jednak, bo Twoje działania będą potrzebne. Ryby 19.02.-20.03. Przed Tobą kolejne problemy zawodowe. Ktoś okaże Ci wsparcie i zdziwisz się, że znajomi mogą być bezinteresowni. Życie rodzinne nabierze tempa. Mogą wystąpić małe konflikty z bliską osobą, rozmowa będzie konieczna. Na szczęście wszystko zakończy się pozytywnie.


Gazeta

20

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

URODA

Marta Baraś FRYZJERKA Salon Urody, ul. Kiepury 10

Wolne miejsca pracy na dzień 17.06.2011 r. Barman Barman - sprzedawca Bibliotekarz Brukarz Cieśla - dekarz Elektryk Fryzjer Główny księgowy Handlowiec Instruktor plastyk Instruktor pracy Kamieniarz - szlifierz Kasjer - doradca klienta Kasjer - kelner Kelner - barman Kierowca autobusu - robotnik

NIEZALEŻNY TYGODNIK

białą, ale również oliwkową lub beżową. Nie znajdziemy tu jednak różowego odcienia lata. Dlatego róż na policzkach może zdziałać prawdziwe cuda. Najbardziej widoczne są naturalne kontrasty między kolorem skóry, włosów i oczu. „Pani zima” o  oliwkowej lub beżowej skórze z  reguły zażywa bezkarnie kąpieli słonecznych i  brązowieje bez żadnych kłopotów. Zazwyczaj wystarczają jej kremy ochronne o współczynniku 4. Kobiety o białej skórze muszą być bardziej ostrożne, ale one też opalają się szybko i  równomiernie przy zastosowaniu odpowiednich

budowlany Kierowca - konwojent Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym Kierowca samochodu osobowego/ dostawca Kierownik apteki Kierownik robót drogowych Kierownik sklepu Kierownik warsztatu mechanicznego Kucharz Kucharz - pizzer Kucharz - pomoc kuchenna Lakiernik wyrobów drzewnych Magazynier Magazynier - akwizytor Majster robót drogowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik samochodów osobowych Montażysta Montażysta - operator Montażysta płyt gipsowych Monter stolarki okiennej i drzwiowej

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zimowy typ urody

Zimowy typ urody jest właściwy dla osób, które kochają mocne kolory i uwydatnianie swojej osobowości. Zawsze eleganckie połączenie bieli z czernią wyglądają znakomicie na „osobach zimowych”. „Pani zima” może nosić jaskrawe kolory, królewski błękit, błękit lodowy, mocny fiolet lub kolor szmaragdowozielony. Natomiast w  tonacji pastelowej i w brązach wygląda ona niepozornie i mdło. Jak rozpoznać kobietę zimę? W tej grupie nie istnieje jednolita karnacja, po której można od razu rozpoznać ten typ urody. „Pani zima” może mieć skórę idealnie

Oferty pracy

amo ska

preparatów pielęgnacyjnych. Kolor włosów bywa tak samo rozmaity, jak karnacja skóry. Dzieci „zimy” często są jasnymi blondynkami, o prawie białym kolorze włosów. U dorosłych paleta barw włosów waha się od jasnego brązu po czarnobrązowy i  głęboką czerń. Włosy często są mocne i bujne. Na ciemnobrązowych włosach promienie słoneczne wywołują osobliwą grę barw - nagle włosy mogą wydać się niemal rude. Nie można jednak mylić kobiety zimy z rudowłosym typem jesiennym. Pierwsze siwe włosy pojawiają się w dość młodym wieku. Nie powinno to być jednak powodem do zmartwień, bo siwizna zimy wygląda niezwykle atrakcyjnie i niekoniecznie trzeba ją farbować. Jeśli ktoś jednak chciałby to zrobić, to powinien zwrócić uwagę na właściwy dobór kolorów.

Murarz Murarz - tynkarz Nauczyciel farmacji Pizzer Pomocnik lakiernika samochodowego Pracownik do produkcji okien z PCV Pracownik ds. kadrowo - administracyjnych Pracownik ochrony Pracownik placowy Pracownik stolarni Przedstawiciel handlowy Robotnik gospodarczy Robotnik mostowy Samodzielny księgowy Sekretarka Serwisant AGD Spawacz metodą TIG Specjalista do spraw kadr Spedytor Sprzątaczka Sprzedawca części do samochodów ciężarowych Sprzedawca - kelner w pizzerii Sprzedawca w branży spożywczej

Jeżeli spojrzymy w oczy „pani zimie”, zobaczymy ciemny lub szary błękit, ciemny brąz lub zieleń. Białka oczu są bardzo czyste i mocno odbijają się od tęczówki. „Pani zima” może wykazać się dużą odwagą w dziedzinie mody. Wybitnie modna garderoba w odpowiednich kolorach jest dla niej wprost stworzona i przyciąga wzrok. Kobiety o bardzo jasnej karnacji zamiast czystej bieli powinny raczej wybierać odcień kremowy - śnieżna biel odbiera koloryt twarzy i sprawia, że „zima” o jasnej skórze wygląda zbyt blado. W następnym wydaniu opiszemy kolejny typ urody - typ wiosenny.

Szwaczka Tapicer meblowy Telemarketer Wykładowca na kursach Rzeźnik - wykrawacz – WIELKA BRYTANIA Informatyk – MALTA Mechanik samochodowy – NIEMCY Kucharz – NIEMCY Pielęgniarka – WŁOCHY Osoba do badań terenow ych – IRLANDIA/POLSKA Pracownik produkcyjny - HOLANDIA Dekarze – NIEMCY Szklarz – HISZPANIA Technik instalacji wind – CYPR Technik naprawy wind – CYPR Pracownik restauracji – NIEMCY Kucharz/kucharka – NIEMCY Kucharz lub młodszy kucharz - NIEMCY Kierownik restauracji – NIEMCY Tajemniczy klient – POLSKA Pomoc kuchenna – NIEMCY Mecha n i k si ln i ków łodzi

motorowych – NORWEGIA Rzeźnik, wykrawacz, trybowacz – WIELKA BRYTANIA Opiekunka osób starszych - NIEMCY Szwaczka – SŁOWACJA Fryzjer – NORWEGIA Pielęgniarka – WIELKA BRYTANIA Ser w i sa nt prog ra m i sta PL C - CZECHY Tester gier video - HISZPANIA Kelner – NIEMCY Kierowca C+E – WŁOCHY Dyspozytor – WŁOCHY Pracownik branży metalowej – blacharz – FINLANDIA P i e lę g n i a r z / pi e lę g n i a rk a – NORWEGIA Pracownik supermarketu - HOLANDIA Informacje na temat ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1 , pok. 15, 22 oraz 8 tel. 084-638-33-49 *aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.pupzamosc.samorzady.pl/

REKLAMA

NZOZ „PULS”

Al. Jana Pawła II 19 22-400 Zamość tel. 84 530 37 43 tel. 84 538 79 66 tel. 538 79 67 Od poniedziałku do soboty 7 - 21

NFZ

Poradnia Ortopedyczna

Dr n. med. Zbigniew Chmiel Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Waldemar Szymański Specjalista ortopeda, traumatolog Lek. med. Piotr Kisiel Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Michał Bąk Lek. med. Jarosław Jarosz Ortopeda, Traumatolog Lek. med. Łukasz Barczewski

Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Marek Mazurek Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Chirurg, Onkolog

Poradnia Gastroenterologiczna Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz Specjalista Gastroenterolog Dr n. med. Jarosław Drabko Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Nefrologiczna Lek. med. Dariusz Dębicki Specjalista nefrolog

Poradnia Urologiczna Lek. med. Zdzisław Aleksandrowicz Specjalista Urolog

Poradnia Kardiologiczna

Lek. med. Danuta Socha Specjalista Kardiolog Poradnia Chirurgii Lek. med. Leszek Batalia Ogólnej Dr n. med. Tomasz Romanowicz Specjalista Kardiolog Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Zbigniew Żołyński Poradnia Neurologii Specjalista Chirurg Dziecięcej Lek. med. Marek Mazurek Dr n. med. Aleksandra BilewiczSpecjalista Chirurg, Onkolog Kraczkowska Lek. med. Zbigniew Plewa Specjalista Neurologii dziecięcej Specjalista Chirurg, Onkolog Lek. med. Bożena SienkiewiczLek. med. Andrzej Traczyk Adamczyk Specjalista Chirurg Specjalista Neurologii dziecięcej Lek. med. Marek Nowosielecki Specjalista Chirurg Poradnia Lek. med. Janusz Rybak Pulmonologiczna Specjalista Chirurg Lek. med. Elżbieta Suchodolska Lek. med. Jerzy Wyszyński Specjalista Pulmonolog Specjalista Chirurg

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Lek. med. Piotr Łukasik Specjalista Okulista Dr n. med. Tomasz Romanowicz Lek. med. Emanuela Bętkowska

Specjalista Okulista Lek. med. Tomasz Bentkowski Lek. med. Jolanta Leńczuk Specjalista Okulista Lek. med. Arkadiusz Dybcio Specjalista Okulista

Mgr Elżbieta Pietrzak Neurologopeda Mgr Magdalena Sawicka Neurologopeda, Surdologopeda Mgr Małgorzata Rosołek Logopeda

Poradnia Doppler – Duplex

Rejestracja Ginekologiczna Tel. 84/530-37-43 wew.103.

Lek. med. Rafał Kryza Specjalista radiologii Lek. med. Anna Budzyńska Lek. med. Jerzy Pokryszka Specjalista radiologii Lek. med. Piotr Tomaszewski Specjalista radiologii Lek. med. Marta Siemaszko Specjalista radiologii

Poradnia Laryngologiczna

Lek. med. Anna Brzostowska Specjalista Audiolog Lek. med. Jan Ignaczuk Specjalista Otolaryngolog Lek . med. Arkadiusz Kasztelan Specjalista Otolaryngolog

Poradnia Psychologiczna Mgr Katarzyna Stecka Psycholog Mgr Kamila Mnich Psycholog Mgr Monika Nosowska Psycholog Mgr Magdalena Kołodziej Psycholog Mgr Ewa Zybała Psycholog Mgr Izabela Czochra Psycholog Mgr Robert Olczyński Psycholog

Poradnia Ginekologiczna

Dr n. med. Cezary Ziółkowski Specjalista Ginekolog Dr n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Radosław Laskowski Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Zbigniew Smoliński Specjalista Ginekolog, Położnik Lek. med. Małgorzata Korona Specjalista Ginekolog, Położnik Rejestracja Rehabilitacyjna Tel. 84/530-37-43 wew.211, 84/538-79-68

Poradnia Rehabilitacyjna Dr n. med. Rafał Sapuła Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Dawid Zugaj Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Anna Gospodaryk Specjalista Rehabilitacji Medycznej Lek. med. Agnieszka Błaszczuk – Grudzień Lek. med. Dariusz Czochrowski Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Gabinety Prywatne Poradnia Chirurgii Naczyń

Lek. med. Janusz Łój Specjalista Chirurg Dr n. med. Marek Durakiewicz Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Zamykanie żylaków i pajączków naczyniowych zastrzykami, zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką okołooperacyjną i anestezjologiczną.

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Lek. med. Edyta Rubaj, Kardiolog Dziecięcy

Poradnia Dermatologiczna Lek. med. Jolanta Budzyńska – Włodarczyk Lek. med. Jakub Chodorowski

Poradnia Neurologiczna Dr n. med. Andrzej Brodowski Specjalista Neurolog Lek. med. Magdalena Piwowarska Specjalista neurolog Dietetyk, Anna Snop

Poradnia Gastroenterologiczna Lek. med. Ryszard Piasecki Specjalista Gastroenterolog

Poradnia Reumatologiczna Lek. med. Małgorzata Kowalska Specjalista Reumatolog

Poradnia Ginekologiczna

Lek. med. Anna Firek-Gwizdak Specjalista Ginekolog, Położnik

Lekarze wykazani w/w Poradniach Specjalistycznych w ramach Poradnia Medycyny Estetycznej umowy z NFZ przyjmują Lek. med. Marek Nowosielecki Poradnia Logopedyczna również prywatnie. Specjalista Chirurg Mgr Ewa Machalska Logopeda

Lek. med. Agnieszka Błaszczyk-Grudzień


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Na frykasy trzeba kasy Pewnie nie tylko mnie marzy się polska drużyna klubowa w rozrywkach Chamions League. Co prawda miałem to szczęście, że żyję w czasach, kiedy w najlepszej lidze świata grał Widzew czy Legia, ale ku młodości to raczej nie idzie. Gdyby postawić pytanie, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby któraś z  naszych ekip wywalczyła w końcu awans. Na pewno jednym z  pierwszych będzie odpowiednia kasa. Bo to od niej właśnie w  największej

mierze zależy skład każdej drużyny. Pewnie, że raz na jakiś czas na salonach pojawi się kopciuszek ze Słowacji, Białorusi, czy Rumunii, ale raczej jedynie tylko na zasadzie wyjątku potwierdzającego regułę. Liga Mistrzów zarezerwowana jest bowiem dla firm solidnych, poukładanych i przede wszystkim majętnych, co jednak nie oznacza, że tym samym zamknięta na klucz dla Lecha, Legii czy Wisły. W powyższym kontekście, jak również

21

FELIETOM w odniesieniu do ogólnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, bardzo niekorzystna dla piłkarskich klubów była decyzja Prezydenta Komorowskiego, który podpisał tzw. „ustawę hazardową”. Dla klubowych zarządców oznacza to, że zabronione jest w  m.in. futbolu reklamowanie firm bukmacherskich niezarejestrowanych w Polsce. Krótko mówiąc, pozbawia się polskich klubów ewentualnych zysków z tego tytułu, a że mogą

one być niemałe - wystarczy spojrzeć na stadiony w reszcie Europie, gdzie tak absurdalne prawo nie istnieje. Jeżeli dodać do tego wypowiedź podsekretarza stanu od finansów, który twierdzi, że sport obędzie się bez bukmacherki, a  koszulki takiego Realu można przecież sprzedawać nad Wisłą bez logo sponsora, to nie wiadomo - śmiać się czy płakać. Futbolowe piedestały z  udziałem naszych piłkarzy pewnie

Frysztak Tenis stołowy

więc nas ominą. Tymczasem puchary europejskie zawitają do Zamościa! Wszystko za sprawą pingpongistów Trefla, którzy po raz pierwszy w historii naszego miasta zdobyli Puchar Polski w  konkurencji drużynowej. Warto więc czem prędzej zastanowić się, czy tenis stołowy nie powinien znaleźć się w  wykazie seniorskich gier zespołowych, wspieranych finansowo przez Miasto Zamość.

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Kraj Pływanie

Puchar Polski dla Trefla! Pół kopy medali! Ogromną niespodziankę sprawili swoim fanom tenisiści stołowi Stone Master Trefl Zamość, zdobywając Puchar Polski sezonu 2010/2011! Drużyna w składzie: Witold Skubiszewski, Michał Dąbrowski, Maciej Nowaliński i Artur Daniel pokonała w decydującym pojedynku GKS Romus Gorzovię Gorzów 4:3.

Finałowy turniej z udziałem czterech drużyn rozegrano 18 czerwca we Frysztaku. W meczu półfinałowym podopieczni Kazimierza Wiszowatego rozbili MKS TS Trzasko Ostrzeszów 4:0, tracąc tylko jednego seta. W drugiej grze o finał GKS Romus Gorzovia Gorzów rów nie gładko pokonała gospodarzy - GMKS Strzelec Frysztak. Prawdziwe emocje miały zacząć się wiec dopiero w finale z Gorzovią i tak też się stało. Naprzeciw Trefla stanął bowiem zwycięzca Superpucharu Superligi 2011, brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Polski sezonu 2010/2011 i srebrny 2009/2010. Po trzyipółgodzinnym boju zawodnicy, działacze i kibice Trefla mogli radośnie wznieść ręce ku górze, świętując największy sukces w klubowej historii. - Mecz w większości pojedynków stał na bardzo wysokim poziomie i z pewnością był godny finału PP. Duży wpływ na poziom gry miał świetny doping naszych kibiców, na który zawsze możemy liczyć. W spotkaniu z Gorzovią nie zabrakło dramaturgii. Dostarczyli jej najpierw Maciek z Michałem, którzy prowadząc z Olejnikiem i Żabskim 2:1 w setach i 7:3 przegrali 7:11 i cały pojedynek 2:3. Bez względu na to

Aż 30 medali przywieźli pływacy Orki Zamość z Głównych Mistrzostw Województwa Lubelskiego, które rozgrywano w dniach 11-12 czerwca na odkrytej, 50 - metrowej pływalni w Kraśniku. Był to ostatni przed serią rocznikowych Mistrzostw Polski sprawdzian pływaków na długim basenie.

Ekipa Trefla z pucharem! jednak obydwaj zasłużyli na ogromne słowa pochwały, zagrali bowiem świetnie. Drugim zawodnikiem, który przyprawił mnie o palpitację serca, był Artur. Prowadził z Żabskim 2:0 i 10:8, a wygrał dopiero w piątym secie - komentuje szczęśliwy Wojciech Skuba, prezes Trefla. Zwycięstwo Trefla w Pucharze Polski oznacza, że do Zamościa zawitają europejskie puchary! - Nie wiem jeszcze, skąd weźmiemy środki na ten cel, ale zapewniam, że choćby trzeba było zagrać we Władywostoku, to zagramy. Dla siebie, naszych kibiców i dla Zamościa - zapewnia prezes Skuba. P r z y pom n ijmy, ż e w c z asie podziału środków pieniężnych na sport przez Urząd Miejski w Zamościu, Trefl otrzymał ledwie 15 tysięcy złotych. Wyniki turnieju finałowego o Puchar Polski: Półfinały: Stone Master Trefla Zamość - MKS TS Trzasko Ostrzeszów 4:0 Witold Skubiszewski - Michał Rogala 3:1 (12:10, 11:5, 9:11, 11:2); Michał Dąbrowski - Robert Mądry

3:0 (11:3, 14:12, 11:4); Maciej Nowaliński - Marek Winnicki 3:0 (11:7, 11:4, 11:9); Daniel/Skubiszewski - Rogala/ Mądry 3:0 (11:6, 11:3, 11:8). GKS Romus Gorzovia Gorzów GMKS Strzelec Frysztak 4:0 Finał: Stone Master Trefla Zamość - GKS Romus Gorzovia Gorzów 4:3 Artur Daniel - Martin Olejnik 0:3 (11:13, 7:11, 1:11); Michał Dąbrowski - Radosław Bortnowski 3:0 (11:2, 11:9, 13:11); Maciej Nowaliński - Radosław Żabski 3:2 (11:9, 9:11, 5:11, 11:7, 11:7); Nowaliński/Dąbrowski - Żabski/ Olejnik 2:3 (11:7, 9:11, 12:10, 7:11, 8:11); Michał Dąbrowski - Martin Olejnik 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 4:11, 3:11); Artur Daniel - Radosław Żabski 3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 7:11, 11:6); Maciej Nowaliński - Radosław Bortnowski 3:0 (11:3, 11:2, 11:3). O 3 miejsce: GMKS Strzelec Frysztak - MKS TS Trzasko Ostrzeszów 4:0 tom

Warszawa Lekka atletyka

Kasper Gadzina najszybszy! Kasper Gadzi na ze Szkoły Podstawowej n r 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu z czasem 7,76 s. okazał się najszybszym sprinterem w biegu na 60 metrów w Finale XVII Ogólnopolskich "Czwartków Lekkoatletycznych z PKN Orlen", które odbyły się w dniach od 10 do 12 czerwca w stolicy.

Tr e nuj ą c y p o d ok i e m Dariusza Waryszaka i Wojciecha Bikowskiego młody lekkoatleta w nagrodę uda się do nagrodę do Paryża, a 18 czerwca w Warszawie reprezentował Polskę w "V I Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym" dla dzieci i młodzieży, zajmując drugie miejsce

w biegu na 60 m. W stołecznym Finale oprócz Kaspra barwy Zamościa reprezentowali również: Jakub Czarniecki (60 met rów), Paweł K it ka i Katarzyna Zimerman (oboje skok w dal) Przypomnijmy, że Czwartki Lekkoatletyczne to organizowana

Tradycyjnie najlepiej spisała się Marcelina Radlińska, która sześciokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. Aż dziesięciokrotnie medale odbierał natomiast Michał Brzuś, który wypływał 5 krążków złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. Kolejne 3 medale wywalczył Michał Przegon, zdobywając dwukrotnie złoto i raz brąz. Również trzykrotnie stawali na podium - Michał Bulak (złoto, srebro, brąz) oraz Katarzyna Sędłak (3 x srebro). Dorobek medalowy Orki uzupełnili: Patryk Wiórko - złoto, Tomasz Nowak - 2 x srebro, Łukasz Kulesza srebro i Paula Sienkiewicz - brąz.

zajął natomiast Michał Brzuś (1169). - Nasz dorobek medalowy byłby z pewnością jeszcze większy, gdyby nie słabsza, spowodowana chorobą, dyspozycja Michała Bulaka i Łukasza Kuleszy. Warto dodać, że tegoroczne MWL były rekordowe pod względem liczby startujących zawodników - ok. 180. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie wyczynowym uprawianiem tej dyscypliny. Już niedługo większość naszych pływaków startować będzie podczas Mistrzostw Polski. Miejmy nadzieję, że z nie mniejszym powodzeniem niż na Mistrzostwach Województwa. W terminie 1-3.07.

"Orka" gotowa na Mistrzostwa Polski Ogółem z dorobkiem 15 złotych, 10 srebrnych i 5 brązowych krążków pływacy Orki zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, w której zwyciężyła Avia Świdnik. Najlepszą zawodniczką w kategorii Open została Marcelina Radlińska (1409 p.), zaś trzecia w tej klasyfikacji była Katarzyna Sędłak (1225). W gronie chłopców 14-15 - letnich drugie miejsce

w Dębicy startują 14 - latki, 15-17.07. w Ostrowcu Św. zawodnicy 15 letni, a w Oświęcimiu 16 - latkowie. Jako ostatni 22-24.07. w Warszawie powalczą zawodnicy mający 17-18 lat podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - komentuje trener Orki Zbigniew Lewicki.

cyklicznie impreza dla dzieci. W edycji 2010/2011 zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: 1998, 1999 oraz 2000. Młodzi sportowcy rywalizowali w sześciu konkurencjach: biegi na 60, 300 i 600/1000 metrów (dziewczęta/chłopcy), skoku wzwyż, skoku w dal oraz rzucie piłeczką

palantową. Każdy ośrodek orga nizuje zawody oraz finał miejski. Trzech zawodników z każdej konkurencji awansuje do finału ogólnopolskiego. W ten sposób o końcowy triumf w biegach, skokach i rzucie rywalizuje po stu uczestników.

tom

tom


Gazeta

22

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Turobin Zamojska klasa okręgowa

Gdyby nie czerwona kartka... 28. kolejkę rozegrały zespoły zamojskiej klasy okręgowej. Za plecami lidera trwa zacięta walka o pozycje medalowe. Nie mniej ciekawie dzieje się w dole tabeli. Podopieczn i Rober ta Ku li ka z nadzieją na korzystny rezultat wyruszyli do Turobina na spotkanie z piątym w tabeli Turem. Zgodnie z  przewidywaniami od początku do ataku ruszyli piłkarze Echa, którzy potrzebowali trzech punktów, jak ryba wody. W 3. minucie świetną akcję lewą stroną przeprowadził Winiarski, jednak po jego wrzutce Dulbas trafił tylko w poprzeczkę. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać, bo już 3 minuty później niebezpieczny strzał z 16 metrów oddał Omiotek, ale dobrze dysponowany tego dnia „Sokół” nie miał problemu ze złapaniem piłki. Za chwilę doskonałej szansy po dwójkowej akcji Brodaczewskiego i Kowalika nie wykorzystał ten drugi. W 11. minucie indywidualną akcję przeprowadził jednak Omiotek, którego w polu karnym

sfaulował Tomaszewski. Arbiter bez chwili zastanowienia wskazał na „wapno”, a pewnym egzekutorem okazał się młodszy z braci Kowalików. Następne minuty to ataki zawodników z  Zawady, którzy próbowali wyrównać. Sztuka ta udała się w 25. minucie. Piłkę w siatce Dereweckiego umieścił strzałem głową Hubala, który wykorzystał dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Kolejne minuty pierwszej części gry to twarda walka, w której lepiej odnaleźli się gospodarze. Podręcznikowa kontra z 37. minuty nie przyniosła im jednak bramki, gdyż uderzenie z 5 metrów jakimś cudem zdołał obronić Sokołowski. Najstarszy na boisku zawodnik również w doliczonym czasie gry zaliczył widowiskową interwencję, odbijając strzał Szarlipa z 3 metrów na poprzeczkę. O pierwszych 10 minutach drugiej połowy można powiedzieć, że po prostu się odbyły. Punktem kulminacyjnym okazała się 55. minuta. Wówczas bezmyślny faul w środku boiska popełnił Rafał Matwij i został przez arbitra usunięty z boiska. Do

Legionowo Coca - Cola Cup

Dziewczyny lubią brąz

końcowego gwizdka istniała już tylko drużyna gospodarzy. Szansę na strzelenie bramki mieli m.in. Omiotek, Pyda, czy grający trener - Bartłomiej Kowalik. W 67. minucie spotkania na strzał z 20 metrów zdecydował się Gorczyca. Piłka po rykoszecie wpadła w lewy dolny róg bramki i gospodarze mogli cieszyć się z prowadzenia. Jedyną, godną odnotowania, szansę dla Echa miał Dulbas, jednak naciskany przez obrońcę przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. 8 minut po bramce na 2:1 kibice gospodarzy cieszyli się z  trzeciej bramki. Bliźniaczo podobnej do drugiego trafienia, tyle że jej autorem był Jarmuł. Do końca spotkania gospodarze kontrowali przebieg wydarzeń i Echo będzie musiało szukać cennych punktów w czwartkowym meczu z Gromem. - Do czerwonej kartki dla zawodnika Echa mecz był wyrównany. Kto wie, jakby potoczyły się losy spotkania, gdyby goście grali w jedenastu. Cieszymy się ze zwycięstwa, bo w przekroju całego spotkania stworzyliśmy dużo okazji i myślę że zasłużyliśmy na wygraną. - podsumował trener

Mechowski, Daniel Samulak, Daniel Suchowierz, Michał Wardach i Matesz Witkowski, Damian Burcon, Michał Maciąg, Krystian Popielec; trener Marcin Łyś. Gimnazjum Stary Zamość : Kinga Duda, Katarzyna Hałas, Aleksandra Korona, Magda Kapłon, Iza Sołtys, Patrycja Denis, Klaudia Boba, Joanna Krakowiak, Adriana Wiatrzyk, Karolina Bencal, Aleksandra Kwoka, Mariola Mazurek, Greta Repeć, Patrycja Sienkiewicz, Kamila Rybak; trener Paweł Lewandowski. tom

Brązowa ekipa! Wielki sukces odniosły dziewczęta z Gimnazjum w Starym Zamościu. Prowadzona przez Pawła Lewandowskiego drużyna zajęła bowiem trzecie miejsce w ogólnopolskim Finale Coca Cola Cup 2011. Drugim przedstawicielem Zamojszczyzny w  turnieju, który rozegrano w  dniach 18-19 czerwca w  L e g iono w ie, byl i c h łop c y z  Gimnazjum nr 3. Podopieczni Marcina Łysia, mimo że zakończyli zmagania na etapie rozgrywek grupowych, i tak zasłużyli na wielkie brawa za sam awans do grona najlepszych w kraju. W legionowskim finale spotkało się po 9 drużyn chłopców i dziewcząt, które rywalizowały w trzech grupach systemem „każdy z każdym”. Gimnazjum w Starym Zamościu zremisowało bezbramkowo z Barczewem oraz pokonało 2:1 Gimnazjum nr 3 z Opoczna. Dzięki tym wynikom zawodniczki Pawła Lewandowskiego awansowały do najlepszej czwórki jako drużyna z największym dorobkiem punktowym spośród tych, które zajęły drugie miejsca. W spot k a n iu pó ł f i n a łow y m

Stary Zamość ponownie spotkał się z Barczewem, tym razem ulegając mu 1:2. W  spotkaniu o  brąz przeciwnikiem dziewcząt z Zamojszczyzny było Gimnazjum Sportowe ze Szczecina. Mecz zakończył się remisem 4:4, jednak jedna z zawodniczek znad morza ukarana została żółtą kartką, co zgodnie z regulaminem Fair Play oznaczało, że zwycięstwo przypada ekipie ze Starego Zamościa. - Przed finałem trzecie miejsce wziąłbym w ciemno. Teraz jestem odrobinę zawiedziony, bo szczęście było blisko. W  meczu półfinałowym bramkę na 1:2 straciliśmy w ostatniej minucie, a dosłownie chwilę wcześniej zmarnowaliśmy „setkę”. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczyny zasłużyły swoją postawą na ogromne słowa uznania - podsumował turniej trener Paweł Lewandowski. Chłopcy z  Gimnazjum nr 3 ulegli Gimnazjum nr 10 z Kielc 1:5 oraz Gimnazjum nr 4 z  Bełchatowa 2:6 i zajmując trzecie miejsce w grupie nie awansowali do półfinału. Gimnazjum nr 3 w Zamościu: Krystian Wołoch, Damian Baran, Kamil Biłan, Mateusz Chruściel, Przemysław Dębicki, Bartłomiej

Liga Typerów GZ (13) Trzynasta kolejka Ligi Typerów Gazety Zamojskiej okazała się szczęśliwa dla Wojciecha Rycaka, który zdobył w niej aż 17 punktów i awansował na pierwszą lokatę. Tuż za nim jednak ks. Tomasz Winogrodzki oraz Marek Pogódź. Przed nami decydująca rozgrywka. Uczestnicy zabawy tym razem wytypują wyniki dwóch ostatnich kolejek okręgówki oraz meczów Roztocza i AMSPN Hetman. Do zdobycia więc aż 66 punktów! Powodzenia! 1. Wojciech Rycak 137 (+17) 2. ks T. Winogrodzki 135 (+12) 3. Marek Pogódź 133 (+11) 4. Mateusz Florek 126 (+8) 5. Waldemar Brzyski 125 (+10) 6. Piotr Welcz 122 (+6) 7. Zbigniew Pająk 118 (+8) 8. Dariusz Kmiecik 116 (+6) - Robert Marchwiany 116 (+9) 10. Paweł Wróbel 114 (+9) 11. Wojciech Kondrat 113 (+7) 12. Piotr Łaszkiewicz 112 (+10) W „meczu” trenerzy - kibice 722:667 (60:53 w XII kolejce). tom

Tura - Bartłomiej Kowalik. - Szkoda, że na początku meczu Paweł Dulbas nie wykorzystał świetnej okazji. Gdy graliśmy w pełnym składzie, nie ustępowaliśmy gospodarzom. Myślę, że walcząc w równych składach nie wyjeżdżalibyśmy z Turobina bez punktów - powiedział po meczu zawiedziony piłkarz Echa - Łukasz Winiarski. Tur: Derewecki, Krzyszkowski, Woźny (46 Łukasik), Marek Kowalik, Szarlip, Gorczyca, Brodaczewski, Bartłomiej Kowalik (89 Gałka), Kosidło (46 Jarmuł), Omiotek (80 Przemysław Lachowicz), Pyda Echo: Sokołowski, Tomaszewski, Zgnilec, Duda, Pełech, Kwiatkowski, Hubala (66 Waga), Lipiec (85 Garbaty), Winiarski, Dulbas, Matwij Czerwona kartka: Matwij (Echo) Sędziował: Arkadiusz Łaszkiewicz Widzów: 70 Omega Stary Zamość - Relax Księżpol 3:0, Ostoja Skierbieszów - Victoria Łukowa/ Chmielek 4:0, Korona Łaszczów - Unia Hrubieszów 2:3,

1. Omega Stary Zamość

28

67

76-30

2. Grom Różaniec

28

53

69-47

3. Ostoja Skierbieszów

28

53

58-39

4. Tur Turobin

28

53

48-32

5. Igros Krasnobród

28

52

79-43

6. Korona Łaszczów

28

50

58-34

7. Kryształ Werbkowice

28

49

39-27

8. Unia Hrubieszów

28

46

57-43

9. Sparta Wożuczyn

28

37

49-45

10. Victoria Łukowa/Chmielek

28

34

49-47

11. Sparta Łabunie

28

32

37-51

12. Relax Księżpol

28

29

46-58

13. Echo Zawada

28

27

33-63

14. Olimpiakos Tarnogród

28

26

27-58

15. Tanew Majdan Stary

28

18

21-65

16. Cosmos Józefów

27

7

34-90

Olimpiakos Tarnogród - Sparta Wożuczyn 1:0, Igros Krasnobród - Tanew Majdan Stary 7:0, Sparta Łabunie - Cosmos Józefów 2:2, Grom Różaniec - Kryształ Werbkowice 1:0, Tur Turobin - Echo Zawada 3:1. sok

Zamość Zamojska klasa A

Hokejowe wyniki AMSPN Hetman Zamość Kolejne 6 punktów zapisali na swoim koncie piłkarze AMSPN Hetman Zamość. W meczu środowym pokonali Orion Dereźnię Solska 8:1 (6:1). Wynik byłby na pewno jeszcze wyższy, gdyby nie to, że mecz zakończył się w... 67 minucie z  powodu zdekompletowania zespołu gości. Powodem były „kontuzje” oraz dwie czerwone kartki, a całość przypominała tragifarsę. W  meczu niedzielnym na boisku ze sztuczną murawą AMSPN rozbił 10:0 (3:0) Olender II Sól, potwierdzając, że na prawdziwe emocje piłkarskie trzeba poczekać do jesiennej rundy klasy okręgowej. Albatros Biszcza - Delta Nielisz 1:1, Olender II Sól - AMSPN Hetman Zamość 0:10, Orion Dereźnia - Nord 98 Wysokie 7:2, Aleksandria Aleksandrów - Piast Babice

1. AMSPN Hetman Zamość

21

61

112-10

2. Aleksandria Aleksandrów

22

50

48-25

3. Tarpan Korchów

22

43

35-40

4. Sokół Zwierzyniec

21

34

31-30

5. Piast Babice

22

34

35-43

6. Włókniarz Frampol

22

33

54-35

7. Orion Dereźnia

21

30

41-37

8. Delta Nielisz

23

26

23-37

9. Orzeł Tereszpol

22

24

24-30

10. Metalowiec Goraj

22

20

21-44

11. Nord 98 Wysokie

22

19

34-61

12. Olender II Sól

22

16

23-63

13. Albatros Biszcza

23

16

30-61

1:4, Tarpan Korchów - Włókniarz Frampol 2:1, Orzeł Tereszpol - Metalowiec Goraj 0:1. tom

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Do końca sezonu bez zmian Piłkarze Roztocza w 29. kolejce IV ligi zdobyli punkty walkowerem. Nie chcąc wyjść jednak z rytmu meczowego, rozegrali w sobotę spotkanie sparingowe z juniorami młodszymi. Po ostatnich doniesieniach medialnych o odejściu Jana Złomańczuka do GKS Bełchatów najwięcej uwagi kibice poświęcają właśnie temu tematowi. Jak ustaliła GZ, trener Złomańczuk poprowadzi Roztocze do końca rozgrywek, a w przypadku nieobecności szkoleniowca w czasie meczu, zastąpi go jak poprzednio - Zbigniew Pająk. Wyniki 29 kolejki: Roztocze Szczebrzeszyn - Huragan Międzyrzec Podl. 3:0 (wo), Lewart Lubartów - Stal Kraśnik 2:4, BKS Unia Bełżyce - Dwernicki Stoczek 5:0, Wieniawa Lublin - Orlęta Łuków 0:1, Start Krasnystaw - Orlęta Radzyń Podl. 0:4,

1. Orlęta Radzyń Podlaski

29

67

91-19

2. Stal Kraśnik

28

62

62-22

3 Orlęta Łuków

28

53

45-21

4. Lublinianka Lublin

28

52

40-31

5. Włodawianka Włodawa

29

50

44-33

6. Huczwa Tyszowce

28

49

55-40

7. Lewart Lubartów

28

49

38-20

8. Sparta Rejowiec Fabr.

28

39

35-37

9. BKS Unia Bełżyce

28

39

34-36

10. Roztocze Szczebrzeszyn

28

38

35-26

11. Wieniawa Lublin

29

37

42-33

12. Start Krasnystaw

28

33

33-52

13. Janowianka Janów Lub.

28

29

26-39

14. Orion Niedrzwica Duża

28

24

21-45

15. Dwernicki Stoczek Łuk.

28

8

12-99

16. Huragan Międzyrzec Podl.

29

8

14-74

Huczwa Tyszowce - Włodawianka 2:3, Janowianka - Lublinianka 2:3, Orion Niedrzwica D. - Sparta Rejowiec Fabr. 0:2. tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Świdnik Strzelectwo sportowe

23

Białystok Badminton

Mateusz Dubas wystrzelał złoto KIKO potwierdziło

Od lewej: Kozyra, Łapiński i Dubas 18 czerwca na strzelnicy kulowej Klubu Sportowego Świt Świdnik odbyły się Wojewódzkie Zawody Dzieci i Młodzieży w strzelectwie sportowym organizowane przez Lubelski Związek

Strzelectwa Sportowego. W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież z  KSS Snajper Lublin, Ognisko TKKF Świt Świdnik, MKS Dragon Chełm, ULKS - T Znicz Międzyrzec Podlaski, UTS Orlik Lublin oraz trzech zawodników Wojskowego Klubu Sportowego „Technik”. Mateusz Dubas, Sławomir Łapioski oraz Jakub Kozyra startowali w konkurencjach: Ksp 60l (karabin sportowy 60 strzałów leżąc) oraz Ksp 3x20 (karabin sportowy trzy postawy: leżąc - stojąc - klęcząc). Najlepiej spośród „techników” zaprezentował się Mateusz Dubas, który wygrał obie konkurencje. Sławomir Łapioski

w konkurencji Ksp 3 x20 zajął drugie miejsce, a w Ksp 60l stanął na najniższym stopniu podium, natomiast Jakub Kozyra w konkurencji Ksp 3x20 był trzeci, a w konkurencji Ksp 60I czwarty. Warto również wspomnieć, że Sławomir Łapioski w zawodach „III Runda Pucharu Polski” (02-05.06 Zielona Góra) w konkurencji Kpn 60 /karabin pneumatyczny 60 strzałów/, zajął piąte miejsce. W tych zawodach Damian Tokarski w konkurencji Kdw 60L /karabin dowolny 60 strzałów/ zajął ósme miejsce, a Mateusz Dubas dziesiąte. tom

Zamość Piłkarska Kadra Czeka

Zagrają w finale Dziewczęta ze Starego Zamościa nie mają sobie równych. Piłkarki szkolone przez Pawła Lewandowskiego tym razem okazały się najlepsze w Finale Wojewódzkim rozgrywek „Piłkarska Kadra Czeka” i w dniach 24 - 30 czerwca w Grudziądzu zagrają o prymat w kraju. W turnieju rozegranym 9 czerwca na boiskach za Rotundą uczestniczyło 5 drużyn wyłonionych drogą eliminacji. Grano systemem każdy z każdym.

Wyniki: Stary Zamość - Niedźwiada 2:0 Trzydnik Duży - Łaszczówka 3:0 Niedźwiada - Trzydnik Duży 2:0 Krzemień - Stary Zamość 0:0 Trzydnik Duży - Krzemień 0:0 Łaszczówka - Niedźwiada 0:0 Krzemień - Łaszczówka 3:0 Stary Zamość - Trzydnik Duży 2:0 Łaszczówka - Stary Zamość 1:2 Krzemień - Niedźwiada 0:2 Końcowa kolejność: Mistrz Województwa LZS - Gimnazjum Stary Zamość II - Gimnazjum Niedźwiada III - Gimnazjum Krzemień

IV - Gimnazjum Trzydnik Duży V - Gimnazjum Łaszczówka Stary Zamość: Aleksandra Korona, Iza Sołtys, Patrycja Smyk, Katarzyna Hałas, Magda Kapłon, Diana Duda, Karolina Bencal, Klaudia Boba, Natalia Budzyńska, Patrycja Denis, Katarzyna Kieryło, Joanna Krakowiak, Mariola Mazurek, Greta Repeć, Adriana Wiatrzyk, Patrycja Sienkiewicz; trener: Paweł Lewandowski Wyróżnienia indywidualne: Król strzelców - Ada Wiatrzyk - Stary Zamość Najlepsza zawodniczka - Aleksandra Sowal - Niedźwiada Najlepsza bramkarka - Agnieszka Kot - Krzemień tom

Gdynia Karate tradycyjne

Dżwirzyno Piłka ręczna

Przywieźli puchary znad morza

Płock za mocny dla Padwy

Mocna ekipa ZKKT 450 młodych karateków z 47 klubów uczestniczyło w XI Pucharze Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, który rozegrany został w dniach 11-12 czerwca w Gdyni. Zawody otworzył Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, a zarazem wiceprezes światowej organizacji karate ITKF - Włodzimierz Kwieciński. Słowa do zawodników, trenerów i rodziców skierował również obecny

na ceremonii otwarcia prezes światowej organizacji karate ITKF - Richard Jorgensen. W Pucharze Polski uczestniczyli zawodnicy reprezentujący Zamojski Klub Karate Tradycyjnego: Kacper Pańko, Wojciech Kowalczyk, Maja Smoląg, Marta Czapka, Aleksandra Dorosz oraz Wioleta Szerafin. Podopieczni Radosława Niziołka pokazali, że trzeba się z nimi liczyć. W konkurencji EN-BU K/M Kacper Pańko i  Karen Dobrowolska okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając po raz drugi z rzędu Puchar Polski! Kacper Pańko spisał się też bardzo dobrze w parze z Wojtkiem Kowalczykiem, zajmując IV miejsce w finale EN-BU M/M. Znakomity występ zaliczyła również Karen Dobrowolska, która w kata indywidualnym wywalczyła trzecią lokatę. - Drugi tytuł mistrzowski jest dla mnie wielkim przeżyciem. Warto więc było dużo ćwiczyć przez cały ostatni rok - powiedział po przyjeździe do Zamościa szczęśliwy Kacper Pańko. tom

dominację

8 medali przywieźli młodzi zawodnicy KIKO Zamość z turnieju IV rundy Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Badmintonie Grand Prix RSL. Zawody rozegrano w dniach 11 - 12 czerwca w Białymstoku. 29-osobowa reprezentacja KIKO Zamość potwierdziła również swoją dominację w gronie UKS-ów, zdecydowanie triumfując w punktowej klasyfikacji generalnej. Wyniki: kategoria U - 11 dziewczęta: 1. Kinga Zalewska - LUKS Amator Juchnowiec 2. Monika Piotrowska - UKS KIKO Zamość 3-4. Katarzyna Senderek - UKS KIKO Zamość Izabela Zarzycka - UKS KIKO Zamość kategoria U - 11 chłopcy: 1. Mateusz Wawryk - UKS KIKO Zamość 2. Andrzej Sawicki - UKS Hubal Białystok 3-4. Jakub Kuliński - UKS KIKO Zamość Maurycy Ogrodnik - UKS Amator Juchnowiec kategoria U - 13 dziewczęta: 1. Julita Rybałt - UKS Hubal Białystok 2. Paulina Jabłońska - UKS Hubal Białystok 3-4. Sandra Tatarelis - UKS KIKO Zamość Oliwia Piotrowska - UKS KIKO Zamość kategoria U - 13 chłopcy: 1. Paweł Śmiłowski - UKS Hubal

Białystok 2. Arkadiusz Głąb - UKS Ostrówek 3-4. Kamil Kołodziejczuk - UKS KIKO Zamość Adrian Majewski - UKS Hubal Białystok Klasyfikacja drużynowa po czterech rundach sezonu 2010/2011: 1. UKS KIKO Zamość - 1119 pkt, 2. UKS Hubal Białystok - 739,5 pkt 3. LUKS Amator Juchnowiec - 532 pkt, 4. UKS Czwórka Zamość - 406,5 pkt, 5. UKS Ostrówek - 398,5 pkt, 6. UKS Wolant Mielec - 332 pkt 7. BC Lwów - Ukraina - 293 pkt, 8. BC Kiszyniów - Mołdawia - 236 pkt, 9. BSL Sigulda - Łotwa - 220 pkt, 10. UKS Chrobry Piotrowice - 175,5 pkt 11. UKS Iskra Zamość - 163,5 pkt, 12. MUKS 5 Chełm - 150 pkt, 13. UKS Smecz Ruda Huta - 119,5 pkt 14. UKS Victor Zamość - 103,5 pkt 15. UKS Orbitek Straszęcin - 63,5 pkt 16. UKS Lider Zamość - 45,5 pkt, 17. LUKS Księzyno - 37 pkt, 18. UKS Dratów - 29 pkt. tom

Zamość Piłka nożna

Zdobyły Puchar Kazimierza Górskiego

W Dźwirzynie młodzicy rywalizowali o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W gronie 32 drużyn znalazła się również MKS Padwa Zamość. Podopieczni Damiana Morawskiego zmagania rozpoczęli od wysokiego zwycięstwa nad VIVE Targi I Kielce 25:12 (14:9). W  kolejnych spotkaniach Padwa pokonała Dziewiątkę Legnica 17:16 (8:10) i Olimp Grodków 22:18 (6:13), zajmując z kompletem zwycięstw pierwsze miejsce w grupie. Niestety w kolejnym spotkaniu, o awans do najlepszej ósemki, na drodze drużyny z Zamościa stanęła ekipa MUKS 21 Płock, która pewnie pokonała Padwę 32:19 (15:10). Tym samym młodzicy z Zamościa musieli zadowolić się miejscem w przedziale 9-16. Skład Padwy: Adrian Adamczuk, Michał Panas, Patryk Siemko, Jakub Działa, Kacper Adamczuk, Kamil Domański, Daniel Joniec, Mateusz Ożga, Szymon Klecha, Konrad Bajwoluk, Bartłomiej Gałan, Wiktor Kawka, Rafał Bąk, Wojciech Wnuk; trener: Damian Morawsk. tom

Dziewczęta z medalami i pucharem Reprezentacja Lubelsk iego Związku Piłki Nożnej zwycieżyła w Ogólnopolskich Rozgrywkach Młodziczek im. Kazimierza Górskiego, zdobywając Mistrzostwo Polski kadr wojewódzkich do lat trzynastu. W rozegranym w Kutnie meczu finałowym LZPN pokonał Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 4:1. W  barwach triumfatorek zagrały dwie piłkarki za naszego powiatu: Katarzyna

Suchowicz z Wólki Panieńskiej i Karolina Wnuk ze Żdanowa. Obie na co dzień trenują w Kindze Krasnystaw. Dla Katarzyny jest to już czwarty medal Mistrzostw Polski, ale dopiero pierwszy złoty. Kadrę wojewódzką LZPN prowadzą trenerzy: Przemysław Makowski i Krzysztof Sobieszczuk. tom


Gazeta

24

24

Nr (102) 21 czerwca - 27 czerwca 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wyślij KUPON!

Konkurs „Dziewczyna Roku 2011”

Kupon „Dziewczyna Roku 2011” Głosuję na dziewczynę: ....................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ

Sponsor Konkursu

Anna Leszczyńska

Anna Medak

Anna Odrzywolska

Spośród wszystkich „Dziewczyn Gazety Zamojskiej”, które dotychczas publikowaliśmy co tydzień prezentujemy trzy kolejne. Wszystkie kandydatki do tytułu „Dziewczyna Roku 2011” znajdują się na www.zamojska.com/konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy do głosowania.

Wyślij SMS

A ro d y Nag dzień SP y A t P : jsce dni S I Mie iejsce: 3 zień SPA M II :1d ejsce s" II I Mi "Pul o dy r U m ntru w Ce

Głosuj przez SMS, kupony oraz w Internecie na stronie http://zamojska.com/konkursy Wyślij SMS: WALL MISS imię i nazwisko dziewczyny, na którą chcesz zagłosować pod numer 71480

(koszt wiadomośći to 1,23 zł z VAT). (jeden głos - sms lub kupon - jest równy20 głosom w internecie)

Zamość Piknik „Bezpieczne Wakacje”

Woda dla słoni Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bestseller Sary Gruen, którego adaptację filmową mogliśmy niedawno obejrzeć w kinach, nosi niepozorny, by nie powiedzieć nieciekawy tytuł „Woda dla słoni”. Gdyby nie reklama związana ze sfilmowaniem powieści pewnie nigdy bym po tę książkę nie sięgnęła. Jedyne, co zwraca tu uwagę jest tajemniczo brzmiący podtytuł, że „życie to najbardziej spektakularne widowisko na ziemi”. Wraz z narratorem i bohaterem Jacobem Jankowskim zagłębiamy się w pełen niesamowitości i blasku, okrucieństwa i pozorów - świat cyrku, jednego z najstarszych widowisk stworzonych dla ludzi. Jacoba poznajemy jako schorowanego mieszkańca domu starców, w którego umyśle kłębią się wspomnienia. To w nich ożywa zaludniony dziwolągami i klaunami, pełen zachwytu, gniewu i pasji, irracjonalny świat, rządzący się własnymi prawami oraz własną wizją życia i śmierci. Tutaj Jacob ma znów dwadzieścia trzy lata, jest beztroskim studentem weterynarii, gdy nieoczekiwanie jeden dzień zmienia jego życie w niewyobrażalny sposób. To, co uczyni wówczas pod wpływem impulsu sprawi, że znajdzie się jednocześnie w raju i piekle na ziemi. Przyłączywszy się do wędrownego cyrku rozpoczyna swą przygodę życia próbując odnaleźć się w tym pełnym skrajnych emocji świecie. Punktem kulminacyjnym będzie zaś uczucie do pięknej Marleny, żony charyzmatycznego tresera Augusta. Jak potoczą się losy młodego Jacoba? I jaki finał czeka historię miłości Jacoba i Marleny w środowisku, gdzie miłość jest luksusem, na który tylko nieliczni mogą sobie pozwolić? Powiem tylko, że można się tu spodziewać wszystkiego... Sara Gruen jest zręczną rzemieślniczką, świadomą potrzeb i oczekiwań czytelnika. Nie brak zatem w powieści napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, poruszającej serce przyjaźni: człowiek - zwierzę, odrobiny nieprzyzwoitości i nieodzownej dla zrównoważenia efektu - czystej, nieposkromionej miłości. To wszystko sprawia, że „Woda dla słoni” jest wzruszającą, momentami zabawną, nawet mądrą i porywającą lekturą. Nie ma jednak mocy, by zatrzymać czytelnika na dłużej, by zmusić go do zamknięcia oczu i przeniesienia się w inny świat, świat, którym rządzą wyobraźnia i zmysły. Tłem dla miłosnej historii jest Ameryka lat trzydziestych, czasy prohibicji i wielkiego kryzysu. Rozczaruje się jednak ten, kto liczy na ciekawy, pełny obraz tamtych czasów czy sportretowanie środowiska cyrkowego. Wielka szkoda...

Przyjemnie, pożytecznie i bezpiecznie Symulacje wypadku samochodowego, akcje ratunkowe i znakowanie rowerów - to tylko część atrakcji, jakie mieli uczestnicy sobotniego Pikniku Rodzinnego „Bezpieczne Wakacje”, który odbywał się na Rynku Solnym w Zamościu. Podczas pikniku organizatorzy oraz współpracujące z nimi służby ratownicze i mundurowe starali się przekazać dzieciom wiedzę, jak w sposób bezpieczny spędzić wakacje. Wszystko to za pomocą gier, zabaw, konkursów i pokazów. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz motocykli zabytkowych Roztoczańskiej Grupy Weterańskiej „Perkun”. Na specjalnym symulatorze zderzeń, przygotowanym przez Żandarmerię Wojskową

Oprócz pokazów młodzi zamościanie mieli okazję wykazać się wiedzą, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa mundurowi. Oprócz tego żandarmi przygotowali ambulans kryminalistyczny. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi każdy mógł zobaczyć, jak

Roztoczańska Grupa Weterańska „Perkun” zaprezentowała swoje skarby z Lublina, każdy mógł sprawdzić, jakie szanse przeżycia ma kierowca, bądź pasażer samochodu podczas wypadku, jeśli nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa. - Taka próba bardziej przemówi do wyobraźni niż spoty reklamowe, czy pogadanki w szkole - mówili

Symulator przemawia do wyobraźni bardziej niż spoty w telewizji

się pobiera i bada odciski palców. Wiele dzieci, a także dorosłych, postanowiło dać próbkę odcisków swoich palców rąk… i nie tylko. Zdarzali się chętni, którzy chcieli mieć zbadane odciski stopy lub innej części ciała. Z kolei funkcjonariusze z zamojskiej Komendy Miejskiej Policji pomagali znakować rowery oraz tłumaczyli, jak się zachować w przypadku kradzieży jednośladu i innych rzeczy. Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała w jaki sposób ratuje się ofiary wypadków samochodowych uwięzionych w pojeździe. Za pomocą sprzętu ratowniczego dokonali szybkiego rozcięcia auta i pokazali, jak udziela się pomocy ofiarom takich trudnych sytuacji. Cały czas trwały również pokazy i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Na fantomach można było

Al. Jana Pawła II 19 Zamość

sprawdzić swoje umiejętności i wiedze z zakresu udzielania pomocy w najczęstszych sytuacjach wypadku. Atrakcji pikniku dopełniły pokazy sztuk walki oraz występ mistrza świata w karate tradycyjnym Daniela Iwanka z Biłgoraja. - Zbliża się okres wakacyjny. Chcielibyśmy przekazać dzieciom, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Często się słyszy o wypadkach z prądem, czy wypadkach w lesie albo na drodze. Dlatego postanowiliśmy zorganizować taki piknik, aby każdy mały mieszkaniec Zamościa wiedział, jakie zachowania są bezpieczne i prawidłowe - powiedziała „Zamojskiej” Agata Marcyniuk, szefowa promocji firmy Eduzam, organizatora imprezy. Eduzam Sp. z o.o. prowadzi Centrum Szkół Mundurowych oraz Centrum Szkół Technicznych w Zamościu. Współorganizatorami pikniku były: Stowarzyszenie „Projekt Europa” oraz Szkoły Dwujęzyczne Smart School. Honorowy patronat nad imprezą sprawował prezydent Zamościa Marcin Zamoyski. Daniel Czubara

Podczas pikniku można było pobrać swoje odciski palców

CV Marcelina Radlińska

Marcelina Radlińska W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znanych zamościan od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Marcelinę Radlińską - znakomitą pływaczkę „Orki” Zamość, wielokrotną medalistkę mistrzostw Polski i zwyciężczynię Plebiscytu TVK „Video-Kadr” na Najlepszego Sportowca Zamościa 2010 roku. Imię i nazwisko: Marcelina Radlińska Miejsce urodzenia: Zamość Stan cywilny i rodzinny: Panna, pochodzę z wielodzietnej rodziny, mam dwóch braci i siostrę Wykształcenie: Wciąż zdobywam, uczę się w społecznym liceum w Zamościu Pierwszy sukces: Srebrny medal korespondencyjnych mistrzostw Polski 10-latków Trenuję pływanie od… drugiej klasy podstawówki, czyli od dziewiątego roku życia Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… startowanie w zawodach, bicie rekordów życiowych Jeśli nie będę zawodową pływaczką, będę zapewne… właścicielką sieci restauracji Hobby: Filmy Największy życiowy sukces i porażka: Sukces - rekord Polski 15-latków, porażka -... Największe marzenie: Nie zdradzę, bo się nie spełni :) Najprzyjemniejszy moment dnia: Czas wolny po szkole i treningach Ulubiona potrawa: Pierogi, kurczak, Ulubiony napój bezalkoholowy: Kawa Alkohol: Gingers Nałogi lub „nałogi”: Kawa, gumy do żucia Za 10 lat będę… Nie mam tak długoterminowych planów Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… nowe kino Brakuje mi w Zamościu… 50-metrowego basenu

Gazeta Zamojska  

Nr 24 (102)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you