Page 1

51

07 Sport: Roztocze w licz-

STRONA

19

STRONA

REKLAMA

Gazeta

1 50 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

1,50 zł 49 cena

Zamość: Pracownicy Książnicy chcą

amo ska

9 772080 320002

numer

( 0% VAT ) (077)

21 grudnia - 27 grudnia 2010 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Bądźmy wszyscy razem

Obyśmy na nowo uwierzyli

02

STRONA

Rozmowa z ks. bp. dr Wacławem Depo, pasterzem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, o współczesnym wymiarze Świąt Bożego Narodzenia.

Nie dajmy się podzielić

04

STRONA

Prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski mówi o budżecie i przygotowaniach do świąt.

Ile kosztuje rada Tłum ludzi zgromadził się w niedzielę, 19 grudnia, na zamojskim Rynku, aby razem kolędować, podzielić się opłatkiem i zjeść wspólną wieczerzę. Miejska Wigilia odbyła się już po raz piąty. W tym roku pod hasłem: „Bądźmy wszyscy razem”. REKLAMA

07

STRONA

08

STRONA

Tydzień temu prezentowaliśmy zarobki prezydenta Zamościa i burmistrzów Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Krasnobrodu. Pisaliśmy też o wysokościach diet radnych w tych miastach. Przyszedł teraz czas na przyjrzenie się pozostałym radom powiatu Zamojskiego.

Wigilia u znanych

07

STRONA

Jak święta zamierzają spędzić znane osoby Zamojszczyzny - politycy, urzędnicy związkowcy, włodarze placówek kulturalnych? Czy ich sposób obchodzenia Wigilii różni się od Wigilii zwykłego mieszkańca powiatu zamojskiego? Poznaj jak te święta spędzą znani.

Twoje ogłoszenie w gazecie

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Usługi

4 38 3 10

Koszt wiadomośći to 2,44 zł z VAT

W treści SMS wpisz: wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

72480 wall gz treść Twojego ogłoszenia


Gazeta

2

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Biskup Zamojsko – Lubaczowski

Zamość Rozmowa z Ks. bp. dr Wacławem Depo

Obyśmy na nowo uwierzyli

Zamość Boże Narodzenie 2010 Nowy Rok 2011

Rozmowa z Ks. bp. dr Wacławem Depo, pasterzem diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej o współczesnym wymiarze Świąt Bożego Narodzenia. Wioletta Sawa: - Ekscelencjo, Księże Biskupie, proszę opowiedzieć o swoich najpiękniejszych Świętach Bożego Narodzenia. Ks. bp. d r Wacław Depo: Odpowiadając na te pytanie muszę zaznaczyć, że każde święta mają swoje bogactwo i swoją niepowtarzalność. Ale nie sposób nie myśleć i nie powracać do atmosfery rodzinnego domu. Dla mnie dom oznacza przede wszystkim wspólnotę osób które go tworzą. To przede wszystkim świadomość obecności i miłości matki, która na podobieństwo Maryi jest u początku życia każdego z nas. To również głęboko zatroskana twarz ojca i jego spracowane dłonie, które mocno trzymały nas. A my z poczuciem bezpieczeństwa „fruwaliśmy” do góry. Był to na pewno jakiś sposób ukazywania nas jako daru dla siebie i dla innych ludzi. Nie było by całości, gdybym się nie odniósł do starszych braci i najmłodszego brata, którzy byli swoistymi pomostami pomiędzy naszym domem a innymi domami. Dlatego w Wigilię i każde Boże Narodzenie zasiadając do wigilijnego stołu zawsze powraca dom, choć już niektóre osoby są po drugiej stronie życia w domu Ojca. - Dzisiaj żyjemy w erze konsumpcjonizmu, walki o klienta, komercji. Dlaczego w okresie przedświątecznym bardziej skupiamy się na dobrach materialnych niż na dobrach duchowych? Dlaczego my, katolicy zatracamy dziś poczucie Sacrum? - Prawda o nas jest taka, że codziennie trzeba nam wierzyć mądrzej i zmierzać do Boga tylko przez siebie samego odkrytą drogą. Zapominamy jednak, że tę wiarę uzyskaliśmy we wspólnocie

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, i Wszyscy ludzie dobrej woli rozpoznający prawdę!

Ks. Bp. dr Wacław Depo Kościoła, który jest naszym domem i miejscem udzielenia łaski. Odejście od tej prawdy spycha nas w bezdomność. A bez odniesienia do Boga, życie nasze nie ma zakorzenienia i sensu. Dlatego, chciałbym podkreślić, że w życiu Kościoła szczególnymi zaproszeniami ze strony Boga są następujące wydarzenia: Narodzenie się BogaCzłowieka w Betlejem, śmierć na Golgocie i Zmartwychwstanie, które jest świadectwem, że On żyje i chodzi naszymi drogami. Bóg jednak nie buduje naszego szczęścia wbrew ludzkiej wolności. I to stanowczo za mało, abyśmy nad tymi prawdami zastanawiali się tylko dwa razy do roku, bo Bóg jako Najwyższe Sacrum, Dobro i Miłość nie odchodzi. Tylko człowiek, skazuje go na banicję. - Coraz częściej poddajemy się procesowi tzw. amerykanizacji. Zabija ona nie tylko religijny wymiar świąt, ale i próbuje zastąpić nam polską kulturę. Zapominamy o tradycji. Co się dzieje z naszą tożsamością? - Wiara i rozum są sobie zadane i nie mogą zaprzeczać sobie. Drogi Boga i człowieka spotykają się ze sobą na płaszczyźnie wiary. Wcielenie Syna Bożego jest faktem historii i faktem

wiary i tradycji Kościoła, który już blisko dwa tysiące lat stanowi punkt wyjścia dla wolnej decyzji człowieka: uznającego w nim Boga lub też odrzucenia Go. Można bez przesady powiedzieć, że największym szczytem współczesnego ateizmu i jego wszelkich odmian demokratyczno-liberalnych, czy to na ziemi amerykańskiej czy w Europie jest niszczenie podstawowych odniesień człowieka do Boga. Jest nim również rozpaczliwe usiłowanie, by żyć poza Bogiem, jakby Bóg nie istniał. A wtedy nie ma ani kategorii prawdy czy kłamstwa, ani granic dobra i zła. Dlatego tylko wiara przekazana nam w tradycji Kościoła, również na ziemi Polskiej od przeszło tysiąca lat, oświetla nasze życie od sensownej strony i nie możemy tego daru zatracić. - Czy Święta Bożego Narodzenia nadal są czasem rodzinnym? - Za Janem Pawłem II należy podkreślić, że współczesny świat nie toleruje tajemnicy, jaką jest człowiek: mężczyzna i niewiasta. Dlatego też nie przyjmuje do wiadomości, ze pełna prawda o człowieku została objawiona w Jezusie Chrystusie. Dla racjonalizmu jest nie do pomyślenia tajemnica Boga, który stał

Kiedy w naszej epoce dyskutuje się o racjonalnmości wiary, mówimy otym, że prwady rozumu nie kończą się tam, gdzie ko.ńczą się odkrycia doświadczalne. Tajemnica narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem za panowania Cezara Oktawiana Augusta i Heroda Wielkiego ukazuje nam płaszczyny, gdzie spotykają się serce i rozum, prawda i piękno człowieczeństwa związanego z Bogiem. "Nie jesteśmy sumą naszych słabości i upadków – wołał do nas Jan Pweł II. Jestemy sumą miłości Ojca dla naszej prawdziwej zdolności stawania się obrazem Jego Syna" (Toronto, 2002). Pragnę więc życzyć, aby to kolejne zaproszenie do rozpoznawania prawdy o Bogu, człowieku i świecie, było jak najdalej od "dezercji w kulturową bezdomnośćwspółczesnych, którzy wybrali ucieczkę od tego, co bliskie i wartościowe: bo w oderwaniu od Boga nigdzie nie znajdziemy sensu naszego istnienia" (abp J. Życiński). Niech w tych świątecznych dniach i Nowym Roku Pańskim 2011 – rozum i serce rozświetlają się wzajemnie i czynią nasze życie "bardziej ludzkim i Bożym". Wszystkim z serca błogosławię Wacław Depo Biskup Diecezji

się człowiekiem. I dlatego pozostaje tylko doczesny wymiar życia. Życie doczesne przeżywane jest jako teren walki o byt, walki o korzyści, przede wszystkim ekonomiczne. A życie rodzinne jest bardziej terenem manipulacji i eksploatacji drugiego człowieka jako przedmiotu niż daru za który jestem współodpowiedzialny. Dlatego wielkim zadaniem przez wszystkie pokolenia będzie powrót do tajemnicy człowieka, który wyszedł z ręki Boga, a w rodzinie odkrywa swoją prawdziwą wartość i przeznaczenie. - O czym powinniśmy pamiętać, żeby owocnie przeżyć ten wyjątkowy czas? - W świecie, który często uważa Boga za zbytecznego lub obcego nie ma ważniejszej rzeczy od tej, by

umożliwić na nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga, który przemawia i przekazuje nam swoją miłość poprzez Syna”. Dlatego pragnę podkreślić, że naszym stałym zadaniem jest aby Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym, w którym Bóg mówi i odpowiada na nasze pytania. Zacznijmy więc od osobistego i rodzinnego odczytania fragmentu ewangelii św. Łukasza o narodzeniu się Jezusa Chrystusa z Maryi Dziewicy dla naszego zbawienia. I obyśmy na nowo uwierzyli, że jedyną racją i motywem jego przyjścia na świat jest miłość Boga. - Dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę i życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Wioletta Sawa

KONKURS

Konkurs Gazety Zamojskiej

Mój pupil KUPON - MÓJ PUPIL Głosuję na Pupila z numeru ....... Imię i nazwisko ............................ tel. .................................................

Ola Bulak ze swoim pupilem Kają

wall gz 49 Kaja Koszt SMSa 2,44 zł

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Mój Pupil”. Wielu naszych Czytelników zapewne trzyma w domach psy, koty bądź inne zwierzątka. I pewnie chcielibyście się nimi pochwalić na naszych łamach. Dlatego dajemy Wam taką możliwość. Wystarczy wysyłać fotografie Waszych ulubieńców do konkursu „Mój Pupil”. Te z fotografii, które zostaną opublikowane na naszych łamach wezmą udział w konkursie. Czytelnicy wysyłają kupony z gazety, lub wysyłają SMSy pod nr 72480 w trści wall gz (po czym) numer wydania i imię „pupilka”, wybiorą trzy najcieplejsze, miłe, zabawne fotografie. Zwycięzcy po zakończeniu konkursu (31 marca 2011) otrzymają od naszego sponsora: 1 MIEJSCE - kuchenka mikrofalowa, 2 MIEJSCE - żelazko, 3 MIEJSCE - suszarka do włosów. Zapraszamy do zabawy i głosowania. Zdjęcie z opisem należy wysłać na adres redakcja@zamojska.com lub dostarczyć do Redakcji GZ. Spośród głosujących wylosujemy trzy osoby, które otrzymają upominki od Gazety Zamojskiej.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

REKLAMA

3

Niechaj Święta Bożego Narodzenia oraz Wigilijny wieczór upłyną wszystkim mieszkańcom Gminy Skierbieszów w szczęściu i radości przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałązki. Życzenia składają: Mieczysław Bartoń Wójt Gminy

Reklama

Zbigniew Boiski Przewodniczący Rady Gminy


Gazeta

4

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rozmowa z prezydentem Zamościa, Marcinem Zamoyskim

Nie dajmy się podzielić

Prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski Gazeta Zamojska: -W listopadowych wyborach samorządowych uzyskał Pan wysokie popoarcie. 60 procent mieszkańców miasta oddało na Pana swój głos - to jeden z lepszych wyników w kraju. Marcin Zamoyski- Jestem bardzo dumny z tego, że mieszkańcy Zamościa tak ocenili moją pracę. Po pierwszych ogłoszeniach o wyniku wyborów dziękowałem za zaufanie i mam nadzieję, że tego zaufania nie stracę. Obietnice, jakie złożyliśmy w programie, postaramy się zrealizować. - Jednak ponad 8 tysięcy wyborców poparło posła Sławomira Zawiślaka. Co mógłby Pan powiedzieć tym osobom, które liczyły na wygrana posła Zawiślaka? - Po pierwsze: nigdy nie dzielę mieszkańców Zamościa. Wszyscy są dla mnie równi. Wszyscy są mieszkańcami tego miasta, naszego miasta. W swojej polityce nie rozróżniam ludzi na takich lub innych. Dla mnie liczy się kompetencja, fachowość, chęć i zaangażowanie w pracę. Traktuję miasto jako moje miasto, a nie jako sztucznie dzielone przez kogoś, przez poglądy polityczne, czy ogólny układ polityczny. - Zbliża się czas uchwalenia budżetu. Szykuje się chyba

największy budżet w historii miasta. Ponad 170 milionów na inwestycje. - Jest on trochę podobny do tegorocznego budżetu. W sumie na inwestycje przeznaczone jest ponad 230 milionów, jeżeli dołożymy do tego również budowę segregatorni odpadów w Dębowcu. Dlatego jest to bardzo trudny budżet, ciężki do wykonania. Jeśli chcemy jego wykonania to z pewnych rzeczy trzeba będzie zrezygnować. To zawsze jest niepopularne, gdy się z czegoś rezygnuje. - Czyli szykuje się zaciskanie pasa? - Trzeba z jednych rzeczy zrezygnować, żeby móc zrealizować większe. - Widzi Pan szanse na gładkie uchwalenie budżetu? Już na pierwszej sesji doszło do zgrzytu - gdy radni PiS pozostali bez przedstawiciela w prezydium rady, odmówili udziału w dalszym głosowaniu nad składem komisji stałych. - Jeżeli ktoś nie chce głosować to już jest jego sprawa. Takie jest prawo demokracji, że Ci, co nie biorą udziału w głosowaniach, nie uczestniczą w wyborze władz, podejmowaniu decyzji. Taki podjęli wybór. Jeśli ktoś przychodzi

do Rady Miasta i po pierwsze mówi, że przechodzi do opozycji to ja się pytam do czego będzie w opozycji? Czy on to powiedział w swoim programie wyborczym mieszkańcom miasta? Czy, że będzie chciał coś zrobić? Wydaje mi się, że przyszliśmy tutaj, żeby coś zrobić, a nie być z założenia w opozycji. - W planowanym budżecie jest wiele inwestycji. Czy istnieje jakaś hierarchia priorytetów? - Wszystkie są niezmiernie ważne. Wszystkie chcemy uchwalić i zrealizować. Czy to droga, czy hala sportowa przy szkole, czy dokończenie rewitalizacji terenów projektu „Pomnik historii”, czy inwestycje na rynku Nowego Miasta. Nie ma inwestycji mniej ważnych i bardziej. Mała uliczka na osiedlu dla ludzi z tego osiedla jest na pewno najważniejsza. To też będziemy chcieli zrealizować. - Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak spędzi Pan Wigilię? - Tradycyjnie z rodziną. Będzie to taki zjazd. Ponad 40 osób zasiądzie do stołu. A na stole tradycyjne polskie potrawy. - Jak prezydent Zamościa zamierza spędzić Sylwestra? - Szczerze mówiąc sam nie wiem jeszcze. - Czy chciałby Pan coś powiedzieć mieszkańcom Zamościa w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem? -Chciałbym życzyć pogody, zaufania w stosunku do drugiego człowieka, szukania w drugim człowieku dobra. Dzisiaj jest z tym wielki problem w naszym kraju. W jakiś sposób społeczeństwo dało się podzielić partiom politycznym. Jeśli nie próbujemy dostrzec, że ten drugi człowiek też działa dla dobra to będzie się źle w Polsce działo. A tak tradycyjnie to życzę zdrowia, pomyślności, szczęścia każdego dnia.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zamościa Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2011 Roku, zdrowych, pogodnych świąt w rodzinnej atmosferze oraz spełnienia marzeń w imieniu Rady Miejskiej Zamościa i pracowników Urzędu Miasta Zamość Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość

życzą:

Jan Wojciech Matwiejczuk Przewodniczący Rady Miejskiej

Daniel Czubara

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Bożego Narodzenia, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Czytelnikom „Gazety Zamojskiej”


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rady przedświąteczne

Jak kupić dobrego karpia?

Karp smażony, karp w śmietanie i karp w galarecie to dania, które tradycyjnie pojawią się na naszym wigilijnym stole. Zanim jednak przystąpimy do zakupów warto pomyśleć nad tym jak rozpoznać świeżego karpia. Przed zakupem zwróćmy uwagę na zachowanie karpia w zbiorniku. Powinien pływać spokojnie, grzbietem ku górze. Wyjmując rybę z wody, obejrzyjmy jakie są jego skrzela. Muszą być czerwone. Oczy karpia wyjętego z wody powinny być skierowane w dół. Jego brzuch i podbrzusze powinny mieć kolor przechodzący w mosiądz, bo białe świadczą o karmieniu sztucznymi paszami. Grzbiet ryby powinien być koloru ciemno-oliwkowego, a jego skóra powinna być bez ran i otarć. Na skórze nie może być żadnych pasożytów ani pijawek. Sygnałem ostrzegawczym powinna być również cena. Ryby z ekologicznych hodowli nie są tanie. Karp hodowany w dobrych warunkach musi kosztować w granicach 13-18 zł za kilogram.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich czytelników Gazety Zamojskiej, życzy Radny Rady Miejskiej w Zamościu Dariusz Zagdański

Zit

Zamość Jubileusz Stowarzyszenia

20 lat „Krok za krokiem” Zamojskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Ponadto organizacja została wyróżniona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. Te 20 lat pracy i poświęcenia podsumowano 11 grudnia podczas uroczystego koncertu jubileuszowego. Koncert autorski muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego z udziałem Anny Jurksztowicz (śpiew) oraz Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu był darem charytatywnym artystów dla członków, pracowników, partnerów, sympatyków i sponsorów Stowarzyszenia oraz wychowanków i ich rodziców. Koncert swoją obecnością zaszczycili między innymi: bp Wacław Depo, Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka, Iwonna Stopczyńska- wiceprezydent Zamościa oraz inni przedstawiciele urzędów centralnych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, przedstawiciele placówek edukacyjnych

i ochrony zdrowia. Podczas Koncertu, w imieniu Genowefy Tokarskiej- wojewody lubelskiego, na ręce szefowej „Krok za krokiem”, Marii Królzłożono list gratulacyjny oraz Medal Wojewody Lubelskiego dla Stowarzyszenia za wieloletnią, wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. W imieniu Prezydenta Miasta Zamość oraz Rady Miejskiej, wiceprezydent Iwonna Stopczyńskaprzekazała również podziękowania za innowacyjną, wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło w roku 1990. Już dwa lata później Stowarzyszenie otworzyło w Zamościu Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Aby mogło się dalej rozwijać prosi o wsparcie na konto: 59 2030 0045 1110 0000 0086 9230 BGŻ oddział w Zamościu. Można również przekazać 1 proc. swego podatku przy rozliczaniu skarbowym. KRS „Krok za krokiem” to: 0000057364. rael

Rysunek wykonany przez B³a¿eja Haducha lat 12 - laureata „Konkursu na energetyczn¹ kartkê Bo¿onarodzeniow¹ PGE Obrót S.A.”

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

5


Gazeta

6

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Sonda uliczna

Co jemy w Święta? Święta to także czas przyrządzania i raczenia się tradycyjnymi potrawami. Jakie dania zamierzamy przyrządzić? Zapytaliśmy o to klientów jednego z zamojskich sklepów. - Co znajdzie się na Państwa wigilijnym stole? - U mnie obowiązkowo będzie barszczyk, karp w galarecie, kapusta z grochem i śledzie w oleju - mówi 47-letnia mieszkanka Zamościa. - Kupiłem już cztery karpie. Z pewnością wystarczą dla wszystkich. Część z nich usmażę pozostałe zrobię w galarecie - wyjaśnia 56-letni mieszkaniec Bortatycz. - Oprócz r yb za m ierza m

z chrzanem. Mój mąż za nią przepada - mówi 32-letnia mieszkanka Zamościa. - U mnie będzie w  tym roku na bogato. Przyjedzie do mnie córka

z zięciem i dwóch synów. Specjalnie dla nich zrobię pieczonego kurczaka, schab ze śliwkami i kaczkę duszoną oraz obowiązkowo sałatki - przyznaje 55-latka.

przygotować kluski z makiem, pierogi z kapustą, gołąbki z kaszą i uszka z grzybami - mówi 34 letnia mieszkania Zamościa. - Jakie pot rawy zamierzają Państwo zrobić na kolejne dni świąt? - W tym roku przyrządzam wyłącznie dania dietetyczne. Nie będzie wieprzowiny tylko indyk, którego nafaszeruję śliwkami - przyznaje 45-letnia mieszkanka Kalinowic. - Na święta robię kotlety z pieczarkami. Kiedyś robiłem je ze schabu, teraz już nie. Dlaczego? Mięso z kurczaka jest delikatniejsze, więc takie kotlety nie są twarde i żylaste - tłumaczy 45-letni mieszkaniec Zamościa. - Ja tradycyjnie przygotuję rosół, pieczeń rzymską i golonkę indyczą

- A co ze słodkościami? Jakie ciasta pieczemy na święta? - Tradycyjnie makowiec, sernik i szarlotkę. Dzisiaj zrobiłam już ciasta maszynkowe - mówi 47-letnia mieszkanka Chyżej. - Córka upiecze przekładaniec i piernik. Ja z kolei zrobię rafaello przyznaje 40-latka. - W moim domu bez szaleństw żona zrobi kutię i pierniczki - informuje 40-lerni mieszkaniec Zamościa. - Co pijemy podczas świąt? - W wigilię nie będzie alkoholu. Na stole tylko kompot z jabłek - przyznaje 46-latek. - U mnie jest zdrowo. Pijemy tylko soki i owocowe herbaty - chwali się 24-latka. - Najchętniej wino porzeczkowe. Dla zdrowotności i tradycji! - podsumowuje 80-letnia mieszkanka Zamościa. Reto

Zamość Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego

Zamość Konkurs o Kryształową Cegłę

Dopalacz: rtęć, ołów, pestycydy, szkło

Zmojskie budowle uznane za najlepsze

7 grudnia na konferencji „Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego” Iwona Sztajner, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Puławach, informowała o przeciwdziałaniu zażywaniu dopalaczy. Mówiła o tym, czym są dopalacze i dlaczego były tak popularne wśród młodzieży. Gazeta Zamojska:- Dlaczego młodzi sięgają po dopalacze? Iwona Sztajner:- Ciekawość, chęć akceptacji, ucieczki od problemów, z którymi nie mogli sobie poradzić. Młodzież czasami nie chce o  swoich problemach mówić rodzicom bo albo się wstydzi albo myśli, że oni się nie znają, albo po prostu nie chce ich martwić. Młodzi ludzie często nie mają do kogo pójść ze swoimi kłopotami. Nie mają z kim o nich porozmawiać. Uważam, że mamy mądrą i fajną młodzież. - Ale zagubioną...

- Dokładnie. To nie jest tak, że to jest młodzież, która zupełnie z nikim i z niczym się nie liczy. Oni są zagubieni w tym zwariowanym świecie bo mają za dużo bodźców i całą masę sprzecznych informacji. Internet mówił, że dopalacz jest legalny, że bezpieczny, więc czemu go nie wziąć? - Zamknięcie sklepów z dopalaczami rozwiąże problem? - Przypuszczam, że w miejscu pustki pojawi się coś nowego. Słyszeliśmy już o próbach obejścia zakazu poprzez wprowadzanie sprzedaży dopalaczy w automatach, budkach. Zawsze tak było, jest i  będzie, że niektórzy będą chcieli zarabiać na czyimś nieszczęściu. - Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały prawdziwe niebezpieczeństwo jakie kryje się za dopalaczami. - Tak. Problem z dopalaczem polegał na tym, że trudno było stwierdzić czy dzieciak lub ktoś kto jest przywożony karetką był pod wpływem dopalacza. Możemy zrobić testy na marihuanę, amfetaminę, heroinę, na dopalacze

Zamość Konkurs plastyczny Uniwersytetu Dzięcięcego

Indeks dla malucha Uniwersytet Dziecięcy „Dzieci Przyszłości” zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym. Jego tematem przewodnim jest „szkoła przyszłości”. Główną nagrodą dla zwycięzcy jest darmowy indeks Uniwersytetu Dziecięcego. Aby wystartować w konkursie dzieci powinny przygotować w dowolnej technice prace na wskazany temat. Mają one

przedstawiać wyobrażenia ich autorów dotyczące m.in. wyglądu szkoły w przyszłości, obrazujące życie codzienne w tej szkole czy postulujące zmiany w  obecnej rzeczywistości szkolnej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac, o ile będą one spełniały warunki rywalizacji. Udział w zabawie mogą wziąć dzieci w wieku od 6 do 12 lat z zamojskich szkół podstawowych. Prace należy składać do 10 stycznia 2011 roku w szkole. Nagrodami w konkursie są

- nie. Więc jak pomóc komuś kto właśnie w ten sposób traci świadomość? - Dlaczego tak t rudno było stwierdzić w organizmie obecność dopalacza? - Bo nie było i nie ma takich odczynników. Dopalacz był trudny, bo zawierał różne składniki - rtęć, ołów, pestycydy, szkło. Dopalacze były niezbadane. Nigdy nie wiadomo, co powodował dopalacz. Część efektów zbliżona była do opium, marihuany, amfetaminy. Generalnie wywoływał zaburzenia psychiczne. Jedno było pewne, że dopalacze psychicznie uzależniały. W moim ośrodku trafiały do mnie osoby po przedawkowaniu dopalaczy. Pierwszy kontakt z tymi substancjami mieliśmy w 2005 roku i wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że tak się nazywają. Przyniesiono nam skrzynkę z różnego typu substancjami, były tam i te substancje. Badania nad dopalaczami nadal trwają, ich wyniki nie są jeszcze znane. wios

darmowe indeksy na semestr zimowy Uniwersytetu Dziecięcego. Będą one przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: 6-8 lat i 9-12 lat. Uroczyste odebranie nagród odbędzie na ostatnim wykładzie Uniwersytetu Dziecięcego „Dzieci Przyszłości” w dniu 16 stycznia o godzinie 17.00, w  budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Ponadto prace ukażą się na stronie Urzędu Miasta Zamość. Patronami medialnymi są: „Gazeta Zamojska”, portal Zamość Online i Radio Eska. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 504 214 457 oraz na stronie internetowej www.dzieciprzyszlosci.pl dacz

Rynek Wodny i Centrum Kultury Filmowej Stylowy wyróżnione zostały w 10. edycji Międzynarodowego Konkursu o Kryształową Cegłę - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Uroczysta gala, na której podsumowano konkurs, odbyła się 9 grudnia w  Filharmonii Lubelskiej. O  Kryształową Cegłę rywalizowało 61 inwestycji z kraju i zagranicy, w 10 kategoriach. W kategorii Przestrzenie Publiczne Kryształową Cegłę zdobyło miasto Zamość za rewitalizację Rynku Wodnego. Kryształową Cegłę z rąk wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiejodebrał prezydent miasta Zamość Marcin Zamoyski. Rynek Wodny rewitalizowany był w  ramach projektu „Rewitalizacja z a by t k o w e g o St a r e g o M i a s t a w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Całkowita wartość projektu

Wręczenie Kryształowej Cegły to 6, 4 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wyniosło niemal 5, 5 miliona złotych. Kolejną nagrodą było wyróżnienie budynku Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu. Są to już kolejne wyróżnienia dla Zamościa w tym konkursie. W poprzedniej edycji konkursu Kryształowa Cegła przyznana została w kategorii Rewaloryzacje Obiektów Zabytkowych za remont Zespołu Fortecznego Bramy Szczebrzeskiej. Red


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Zamość 5. Wigilia mieszkańców na Rynku Wielkim

Bądźmy wszyscy razem

Dzieci z zamojskiego "społeczniaka" śpiewały kolędy w językach ?wiata Tłum ludzi zgromadził się w niedzielę, 19 grudnia, na zamojskim Rynku, aby razem kolędować, podzielić się opłatkiem i zjeść wspólną wieczerzę. Miejska Wigilia odbyła się już po raz piąty. W tym roku odbywała się ona pod hasłem: „Bądźmy wszyscy razem”. Wyda rzen ia na za mojsk iej Starówce zainaugurował kiermasz szopek świątecznych. Tę część imprezy prowadził Łukasz Kotz Katolickiego Radia Zamość.

Wystąpienie prezydenta Zamościa, Marcina Zamoyskiego Od godziny 13. swoje prace prezentowali wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zamościa, rękodzielnicy z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, zamojskiego Liceum Plastycznego oraz lokalni artyści z  Zamościa, Niedzielisk, Hrubieszowa i okolic. Mieszkańcy mogli również podziwiać zamojską szopkę miejską oraz choinkę przyozdobione światełkami, które ufundowało PGE Obrót S.A. - jeden ze sponsorów imprezy. Ponadto na scenie kolędy śpiewały dzieci z Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w  Zamościu. Można było usłyszeć kolęd w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, a także po łacinie. Na scenie wystąpiły również dzieci i młodzież z zamojskich Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy ul. Orlicz-Dreszera, zespół Family Trio ze Starego Zamościa oraz Zespół Pieśni i  Tańca „Zamojszczyzna”, który wystąpił w  strojach ludowych. W trakcie występów zmarznięci mieszkańcy mogli się rozgrzać herbatą, którą roznosili zamojscy harcerze. Podczas kolędowania rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Werdyktem jury zwycięzca został Jan Kitkaz Niedzielisk. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 16. Wtedy to na scenę wkroczył bp Wacław Depoi  proboszcz parafii katedralnej ks. dr Adam Faroszoraz przedstawiciele zamojskich władz samorządowych:

prezydent miasta Marcin Zamoyski, wiceprezydent Iwonna Stopczyńska, przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Wojciech Matwiejczukoraz sekretarz starostwa zamojskiego - Jerzy Zawadzki. Tę część uroczystości poprowadził Janusz Kawałko. W krótkim przemówieniu prezydent Zamościa apelował do mieszkańców o jedność, zrozumienie i łączenie się w tych radosnych chwilach. - Zanieście tę radość, która nas tutaj łączy do Waszych domów i podzielcie się nią z Waszymi bliskimi - mówił Marcin Zamoyskido mieszkańców miasta. Z kolei ordynariusz zamojsko-lubaczowski, bp Wacław Depo, przypomniał historię ośmiu więźniów, którym niedawno udzielił sakramentu bierzmowania. Zwrócił uwagę, że brak zainteresowania i  miłości wobec drugiego człowieka, powoduje że samotny człowiek wchodzi na drogę zła. Po przemówienia harcerze przekazali władzom samorządowym i kościelnym Betlejemskie Światło Pokoju, które w piątek przybyło do Zamościa. Komendant zamojskiego ZHP, harcmistrz Janusz Nowosad, przypomniał w skrócie jego historię. Następnie biskup Wacław Depo dokonał poświęcenia opłatków, które harcerze roznieśli wśród zgromadzonych na Starówce mieszkańców miasta. Zamościanie składali sobie życzenia, mogli spotkać się z  osobami, które dotąd znały z  gazet, wszelkie lody i  bariery pękały wraz z łamanym opłatkiem. Z kolei na zamojskich podcieniach poczęstunek dla zamościan przygotowali lokalni restauratorzy, piekarze i  cukiernicy. Inicjatorem Wigilii dla mieszkańców przygotowywanej przez zamojskich restauratorów jest Małgorzata Czerniak, szefowa Corner Pubu. To ona 5 lat temu wpadła na pomysł organizacji imprezy. Także i w tę Wigilię mieszkańcy miasta mogli spróbować kapusty z grzybami, różnych ciast oraz świeżego i pachnącego pieczywa, pasztecików, pierogów z kapustą. Poczęstunek przygotowały: Corner Pub, Bohema, Arkadia, Padwa, Bar Aspirant, Restauracja Nowe Miasto, Verona i Gościniec Kanclerz. Piekarnie m.in.: E. Kucharska, K. Łepik, B. Lupa i inni. Cukiernicy: J.B. Skrzypczuk, M. Wasil i inni. Organizatorami byli: PGE Obrót S.A., Komenda Hufca ZHP w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych n r 2, Hu r tow n ia A r t yku łów Papierniczych „AZET”, Muzeum Z a mojsk ie, Rest au rac ja Pod Rektorską E.G. Obst, Drukarnia Zamdruk. dacz, wiosa

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

Wigilia u znanych Jak święta zamierzają spędzić osoby znane ze stron gazet? Politycy, urzędnicy związkowcy, włodarze placówek kulturalnych? Czy ich sposób obchodzenia Wigilii różni się od Wigilii zwykłego mieszkańca powiatu zamojskiego? Poznaj jak te święta spędzą znani.

nadzieję, że będą tam wszystkie potrawy z mojego rodzinnego domu. Na pewno będzie ryba, barszczyk z uszkami. Pomimo, że rodzina mojej córki preferuje zupę grzybową, córka obiecała mi, ze będzie ulubiony barszcz z uszkami. Nie będę zbyt oryginalna w tym względzie. Wigilie planujemy spędzić tradycyjnie.

Bp Wacław Depo, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:

Andrzej Szumowski, dyrektor MDK im. K. Makuszyńskiego w Zamościu: Święta Bożego Narodzenia jak zawsze mam zamiar spędzić w domu. Przyjeżdżają do mnie moje d z ie c i. M a m cz woro dzieciaków. Paweł, Ola, M icha ł przyjeżdżają z Warszawy, najmłodszy Kuba, siedzi w domu i oczekuje na swoich braci i siostrę. Wspólnie z żona i moim bratem zamierzamy najpierw podzielic się opłatkiem, zaśpiewać kolędy. Potem tradycyjna Wigilia składająca się z tradycyjnych potraw. Następnie dni świąt to odwiedziny w kręgu rodziny.

Wigilię spędzę w Biłgoraju. Odprawię tam Pasterkę w  nowym kościele. Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa

jest duża radość w naszym domu. Nie mamy specjalnych potraw, ale uwielbiamy pierogi z grzybami i kapustą. Jerzy Korniluk, kanclerz PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu:

Wigilię spędze tak jak większość Polaków przy kolacji wigilijnej. W gronie rodzinnym. Specjalna potrawa grzyby smażone. Prof. Henryk Chałupczak, prorektor PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu:

Ja n Wojciech Mat w iejcz u k, przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu: Wig i l ię spęd zę t radycy jn ie. Z potraw na pewno będzie karp, ciasto z makiem, kapusta oraz kluski z kompotem, co jest charakterystyczne dla ziemi sandomierskiej.

Tradycyjnie z rodziną. Będzie to taki zjazd. Ponad 40 osób zasiądzie do stołu. A na stole tradycyjne polskie potrawy.

Henryk Matej, Starosta Zamojski: Wigilię spędzę w rodzinnym gronie.

Cieszę się spędzić ją z rodziną z dala od zgiełku i pracy. Jadwiga Machulewska, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu: Święta zamierzam spę-

dzić w gronie rodzinnym. W  tym roku tak się składa, że będę w nowym miejscu spędzała święta, ale mam

Wigilię spędzę tradycyjnie w domu z rodziną. W Wigilię ubieram choinkę. Poźniej zasiadamy z rodziną do wieczerzy wigilijnej. Moją ulubioną potrawą jest karp smażony. Wieczorem idziemy na Pasterkę. Karol Garbula, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zamościu: Tradycyjnie, jak co roku, święta spędzimy z żoną u teściów i u moich rodziców. Pierwszy dzień, Wigilia u obojga rodziców,

w obu rodzinach. W drugi dzień świat mamy chrzciny naszego maleństwa, także cała rodzina się zbierze. Dr Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejsakiego w Zamościu: Święta są najważniejsze w roku. Spędzam je zawsze w gronie rodzinnym. W tej chwili ja już jako dziadzio, będę spędzał z wnuczką i córkami. To

Dr Jacek Krzysztof Danel, historyk, radny miejski: Wigilię spędzimy z żoną w Zamościu. Na stole na pewno będą tradycyjne potrawy: barszcz czerwony, pierogi z kapustą oraz kutia. Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość:

Wi g i l ię s p ę d z ę z r o d z i n ą . Z Warszawy przyjadą dzieci. Wigilię spędzimy u siebie w domu. Marek Walewander, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zamościu: Święta Bożego Narodzenia będę spędzał w gronie rodzinnym w Zamościu. Nie przew iduję w y ja zdów. Ja k co roku pierwszy dzień świąt to u mnie w domu spotkanie rodzinne w gronie najbliższych. Nie zamierzam się nigdzie ruszać. dacz, wiosa


Gazeta

8

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

URODA

Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

Podczas sylwestrowego balu każda kobieta pragnie wyglądać pięknie i zachwycać innych swoim wyglądem. Dlatego też niezbędny tego wieczoru jest perfekcyjny makijaż, który trzeba przygotować w zgodzie z najmodniejszymi kolorami sezonu. Warto wiedzieć czym się kreować, by makijaż na Sylwester współgrał z kreacją i spowodował,

że oczarujesz wszystkich w tę magiczną noc. Zanim jednak zaczniemy nasz make up musimy przygotować naszą skórę. Specjaliści zalecają, aby na kilka godzin przed wielką imprezą, zrelaksować się w ciepłej kąpieli z dodatkiem pachnących olejków. Przed nałożeniem makijażu niezbędne jest również oczyszczenie twarzy sprawdzonym mleczkiem i

Ile kosztuje rada Wójt gminy Adamówzarabia miesięcznie 6.204 zł. Z kolei przewodniczący Rady Gminy dostaje miesięczny ryczał w wysokości 1 tys. zł. 110 zł dostaje wiceprzewodniczący za udział w sesji, podobnie jak przewodniczący komisji stałych. Natomiast radni dostają po 100 zł za udział w sesji. Roczne utrzymanie Rady Gminy wraz z poborami wójta to 109.728 zł. Kadencja kosztuje 438.912 zł. Na diety radnych wypłacane jest rocznie 18 tys. zł. Natomiast kieszeń każdego mieszkańca na utrzymanie Rady Gminy Adamów uszczupla się o 20, 63 zł rocznie. Zarobki wójta Grabowcato 6.126 zł miesięcznie. Przewodniczący rady dostaje 200 zł diety za udział w sesji, jego zastępca 80 zł. Przewodniczący komisji stałych oraz radni dostają po 80 zł za sesję. Roczne utrzymanie Rady Gminy to 94.152 zł, kadencja kosztuje 376.608 zł. Na diety radnych wypłacane jest rocznie 14.400 zł. Każdy mieszkaniec gminy na utrzymanie rady wydaje rocznie 19, 93 zł. 5.808 z ł z a rabia m iesięcznie wójt gminy Komarów-Osada. Przewodniczący rady dostaje 899 zł miesięcznego ryczałtu. Wiceprzewodniczący 270 zł ryczałtu. Przewodniczący komisji stałych dostają po 99 zł za posiedzenie, natomiast radni 88 zł za sesję. Roczne utrzymanie gminy Rady Gminy kosztuje 103.128 zł. Kadencja to koszt 412.512 zł. Diety radnych to roczny wydatek w wysokości 15.840 zł. 18, 06 zł płaci rocznie każdy mieszkaniec gminy na

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Makijaż sylwestrowy

Powiat Zarobki wójtów, diety radnych - część 2

Tydzień temu prezentowaliśmy zarobki prezydenta Zamościa i burmistrzów Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Krasnobrodu. Pisaliśmy też o wysokościach diet radnych w tych miastach. Przyszedł teraz czas na przyjrzenie się gminom powiatu Zamojskiego.

amo ska

utrzymanie rady. Wójt Gminy Łabuniezarabia miesięcznie 5.640 zł. 1.100 zł miesięcznego ryczałtu dostaje przewodniczący rady. 100 zł za udział w sesji dostaje wiceprzewodniczący. Dieta przewodniczących komisji stałych i radnych to 100 zł za udział w sesji lub posiedzeniu. Rocznie utrzymanie gminy kosztuje 103.680 zł. Kadencja uszczupla budżet gminy o 414.720 zł. Diety radnych to 18 tys. zł rocznie. Natomiast każdy mieszkaniec gminy wydaje rocznie na utrzymanie rady 16, 25 zł. 6.126 zł zarabia wójt Gminy Miączyn. Tysiąc złotych miesięcznego ryczałtu dostaje przewodniczący rady, natomiast jego zastępca 50 zł za udział w sesji. Dieta radnego i przewodniczącego komisji stałej to 50 zł za udział w sesji i za posiedzenie komisji. Roczne utrzymanie rady to 96.912 zł. Kadencja kosztuje 387.648 zł. Wydatki na diety radnych to 9 tys. zł rocznie, natomiast każdy mieszkaniec wydaje na utrzymanie rady 14, 65 zł rocznie. Wójt gminy Nieliszdostaje miesięczną pensję w wysokości 6.340 zł. Przewodniczący rady otrzymuje 600 zł miesięcznego ryczałtu, natomiast jego zastępca 300 zł. Natomiast dieta radnego i przewodniczących komisji stałych to 100 zł. Rocznie z kasy gminy na utrzymanie rady, wydatkowane jest 105.912 zł. Kadencja to koszt 423.648 zł. Diety radnych - 18 tys. zł. Natomiast każdy mieszkaniec gminy płaci na utrzymanie rady 16, 45 zł rocznie. 6.126 zł zarabia wójt Radecznicy. Przewodniczący RG dostaje miesięczny ryczałt w kwocie 800 zł. Na jednym poziomie są natomiast diety wiceprzewodniczącego, przewodniczących komisji stałych i radnych. Ci dostają po 80 zł za udział w sesji. Roczne utrzymanie rady to wydatek rzędu 101.352 zł. Kadencja kosztuje 405.408 zł.

tonikiem. Kosmetyczki nie polecają testowania w takim momencie nowych produktów, gdyż mogą one wywołać niepożądane reakcje alergiczne. Myśląc o makijażu warto kierować się starą metodą, a mianowicie makijaż powinien być dopasowany do naszego typu urody. A zatem brunetki powinny wybierać cienie w kolorach brązu, beżu, pasteli,

Dieta radnych - 14.400 zł. Rada gminy Radecznica kosztuje rocznie każdego mieszkańca 16, 45 zł. Wójt gminy Sitnozarabia 5.856 zł. 1.100 zł ryczałtu dostaje przewodniczący RM, jego zastępca, podobnie jak radni i przewodniczący komisji, dostają po 300 zł miesięcznego ryczałtu. Roczne utrzymanie rady to wydatek 151.872 zł. Kadencja kosztuje 607.488 zł. Diety radnych - 54 tys. zł. Natomiast każdy mieszkaniec gminy wydaje na radę 22, 41 zł. Wójt Skierbieszowazarabia miesięcznie 6.480 zł. Przewodniczący RM otrzymuje ryczałt miesięczny w kwocie 1 tys. zł. 300 zł miesięcznego ryczałtu dostaje zastępca przewodniczącego. Przewodniczący komisji stałych po 110 zł za posiedzenie. Nie udało się natomiast ustalić diet radnych. Wójt Starego Zamościadostaje miesięcznie 6.360 zł. Przewodniczący RM - 1 tys. zł miesięcznego ryczałtu. 350 zł ryczałtu dostaje jego zastępca. Przewodniczący komisji stałych dostają po 300 zł ryczałtu, natomiast radni o 50 zł mniej. Rocznie na utrzymanie rady potrzeba więc 148.320 zł. Kadencja kosztuje 593.280 zł. Diety radnych to wydatek 45 tys zł rocznie. Natomiast kieszeń każdego mieszkańca uszczupla się rocznie o 26, 34 zł. Oczywiście pieniądze te idą na utrzymanie rady. 6.196 zł zarabia wójt Sułowa. 899 zł ryczałtu dostaje przewodniczący RM. Jego zastępca dostaje dokładnie 10 razy mniej, podobnie jak przewodniczący komisji stałych i radni. Roczne utrzymanie rady to wydatek 104.364 zł. Kadencja kosztuje natomiast 417.456 zł. Diety radnych - 16.020 zł, natomiast 20, 04 zł wydają rocznie każdy mieszkaniec gminy na utrzymanie rady. Wójt gminy Zamośćzarabia 7.124 zł. Jego zastępca 5.610 zł. 1 tys. zł ryczałtu dostaje przewodniczący RM, jego zastępca 700 zł. Również 700 zł dostają przewodniczący komisji stałych, a radni po 600 zł. Roczne utrzymanie rady kosztuje 324.408 zł. Kadencja 1 milion 297 tysięcy 632 zł. Radni rocznie dostają 151.200 zł. Natomiast każdy mieszkaniec gminy wydaje na radę rocznie 15, 99 zł. W naszych wyliczeniach, podobnie jak tydzień temu, wzięliśmy pod uwagę pewne kryteria. Zakładamy, że rady poszczególnych gmin mają po jednym wiceprzewodniczącym i po trzech przewodniczących komisji stałych. Na tej podstawie wyliczamy, ile kosztuje rada danej gminy w rozliczeniu rocznym oraz w ciągu czteroletniej kadencji. Wyliczamy też przeciętny koszt rady, jaki uszczupla kieszeń każdego mieszkańca gminy, dzieląc roczne utrzymanie rady przez liczbę mieszkańców. Wyliczenia te są oczywiście wyliczeniami szacunkowymi i mogą odbiegać od rzeczywistości, a wpływ na to ma bardzo wiele czynników, chociażby - ilość odbytych posiedzeń sesji w ciągu roku. My zakładamy, że sesje odbywają się raz w miesiącu. Daniel Czubara, wues

brudnego różu czy oliwkowej zieleni. Świetnie będą też pasowały odcienie złota bądź makijaż w stylu przydymionego oka. Jeżeli chodzi o blondynki polecam cień w kolorach szarości czy grafitu, a także srebro. Makijaż dla blondynek powinien być delikatniejszy, niż dla brunetek. Trendem tego sezonu są czerwone usta, które nie wykluczają mocno podkreślonych oczu, a efekt jest seksowny i kobiecy. Obowiązkowo makijaż sylwestrowy powinien być wykończony błyszczącymi dodatkami, czyli na przykład złotym

lub srebrnym brokatem. Bardzo modne stały się ostatnio makijaże, które polegają na namalowaniu na twarzy ciekawego wzoru: płomienia, kropli wody, kwiatu lub jeszcze innych. Na elegancki bal, taki makijaż może się nie nadawać, ale na inne imprezy jak najbardziej. Z pewnością będzie wyglądał oryginalnie i ciekawie. I, przede wszystkim, będzie przyciągał wzrok. Na koniec wystarczy skropić się ulubionymi perfumami i wyruszyć na przeżycie niezapomnianej i jedynej w swoim rodzaju nocy sylwestrowej.

Zamość Spotkanie pedagogów

Dlaczego nastolatek odstaje od grupy? „Zapobieganie problemom niedostosowania społecznego” to temat konferencji, która odbyła się 7 grudnia w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu. To pierwsza z serii trzech seminariów, organizowanych przez Akademię Wychowawców Województwa Lubelskiego. - Celem spotkania jest dostarczenie wiedzy, wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemne wspieranie się oraz rozbudzanie pasji u wychowawców - mówi JadwigaDrabik, dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu

motywację i przyczyny takiego a nie innego postępowania. Potem należy nakreślić i realizować zespołową strategię wychowawczą - mówił Ciepałowicz. Po tym wykładzie głos zabrała Iwona Sztajner, specjalista terapii uzależnień z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Puławach. W swoim wykładzie „Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy przez młodzież” mówiła o historii powstania dopalaczy oraz o zjawisku nadużywania leków przez młodzież. W programie konferencji były rów nież zajęcia wa rsztatowe

Uczestnicy konferencji Program konferencji obejmował wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne. „Charakterystyka, przyczyny i przejawy zjawiska niedostosowania społecznego” to wystąpienie Jana Ciepłowicza, w którym zwrócił uwagę na to, że przyczyny niedostosowania społecznego są różne i często bardzo złożone. - Generalnie możemy sprowadzić je do przyczyn wrodzonych i nabytych, w szczególności zaś do dwóch grup tj.: czynniki biopsychiczne (uszkodzenia lub schorzenia centralnego układu nerwowego) oraz czynników środowiskowych (negatywny wpływ rodziny, szkoły i grup rówieśniczych), a także czynników makrospołecznych, tj. oddziaływanie massmediów - mówił Jan Ciepałowicz, konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie. W wykładzie zwrócił uwagę na to, że przejawami niedostosowania społecznego bywają: np. kłamstwa, kradzież, agresja, ucieczka z domu, wagary, odurzanie się środkami psychoaktywnymi itp. - Aby pomóc osobie niedostosowanej społecznie, należy poznać trudności, które spotkały ją w życiu, przejawy jej zachowań, odkryć

„Budowa strategii pracy z wychowankiem przy zaburzonym zachowaniu”, przygotowane przez Jana Ciepłowicza oraz prezentacja multimedialna „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym u wychowanków Bursy Nr 1 poprzez działania alternatywne”, przygotowana przez Renatę Depkowską, wicedyrektora Bursy. W najbliższym roku Akademia Wychowawców Województwa Lubelskiego planuje zorganizowanie dwóch dopełniających seminariów poświęconych problematyce trudności wychowawczych: „Rozwiązywanie problemów trudnych wychowawczo w placówce oświatowej, szkole i społeczeństwie” oraz „Konstruktywny wychowawca wspomagający rozwój ucznia i wychowanka”. W spotkaniu zorganizowanym 7 grudnia udział wzięli przedstawiciele władz miasta Zamość, pedagodzy z województwa lubelskiego, studenci i słuchacze. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty - Krzysztofa Babisza. Patronem medialnym spotkania była „Gazeta Zamojska”. wios


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9

Zamość Kolędowanie Zamojskie 2011

Kolęduj z myśliwymi Zamojski Dom Kultury i Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu zapraszają do wspólnego kolędowania. W programie imprezy przewidziano wspólne śpiewanie kolęd oraz ognisko. Przy ogniu będzie można się ogrzać i posłuchać historii zamojskich myśliwych. Jest to cykliczna impreza, która tradycyjnie odbywa się na początku Nowego Roku. W repertuarze zamierzają zawrzeć najsłynniejsze polskie kolędy i pastorałki. Myśliwi zapraszają wszystkich, którym niestraszne styczniowe mrozy. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 6 stycznia 2011 roku, na godz. 15. DNL

Zamość Roszady w radzie miasta

Radna rezygnuje z mandatu Marlena Kordalska, radna PiS, rezygnuje z mandatu. Jej miejsce w radzie zajmie Piotr Kurzępa.

Przyjdź pokolędować z myśliwymi

Marlenę Kordalską wybrano do rady miasta z okręgu nr 4. Uzyskała ona 242 głosy. Niedawno ogłosiła, że rezygnuje z mandatu. Podczas wyboru prezydium rady miasta przegrała batalię o fotel wiceprzewodniczącego zamojskich rajców. Na

wiceprzewodniczących Rady Miasta w Zamościu wybrano: Ireneusza Godzisza (PO) i Jerzego Nizioła (SLD). W kuluarach tłumaczono decyzję radnej jako protest przeciw dyskryminacji radnych Prawa i Sprawiedliwości w zamojskim samorządzie. Marlena Kordalska oświadczyła jednak, że powodem jej decyzji jest brak możliwości pogodzenia jej pracy zawodowej

(jest lekarzem) z obowiązkami wynikającymi ze sprawowania mandatu. Miejsce Marleny Kordalskiej w RM Zamość zajmie prawdopodobnie Piotr Kurzępa (PiS), przewodniczący osiedla Partyzantów oraz członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny. W ostatnich wyborach samorządowych otrzymał 235 głosów. dacz


Gazeta

10

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

REKLAMA

y d o r U Salon

d y o dy r o r U U n o l SSaalon ski zjer Fry Sa on allon S yzjerski

Fr jerski yz Fr

Salon

Salon zny ycny etcz mety lon Kos Sa sm Ko

Kosmetyczny

ul. Kiepury 10/3 ul. Kiepury 10/3 661 864 066 ul.663 Kiepury 10/3 347 000 661 864 066

661 864 066 www.salonurodyzamosc.pl

663 347 000

663 347 000 www.salonurodyzamosc.pl www.salonurodyzamosc.pl

Serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu OCHRONA ZWIĄZKOWA PRACOWNIKA - NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE I ORZECZNICTWIE SĄDÓW Szkolenie odbędzie się dnia 29 września w Zamościu, w godzinach 10.00 – 15.00 szczegóły na www.centrumwlodkowica.com

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rywka z ro ogłoszenia wiadomości wydarzenia Kablowej Zamość

Krzesimir Dębski dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe ł nospraw ny m „K rok z a Krokiem” w Zamościu w tym roku obchodzi Jubileusz XX – lecia swojej działalności. Z tej okazji zorganizowano koncert, którego gwiazdą był kompozytor, skrzypek jazzowy, dyrygent, aranżer i producent muzyczny Krzesimir Dębski. Kompozytorowi w występie towarzyszyła Anna Jurksztowicz oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Występ ten był darem charytatywnym artystów dla członków, pracowników, partnerów, sympatyków i sponsorów Stowarzyszenia oraz wychowanków i ich rodziców.

sport

reportaże

reklama

Podsumowanie roku kulturalnego Wzorem lat ubiegłych Zamość uczcił kolejną już XVIII rocznicę wpisania naszego miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rocznicową uroczystość połączono z galą Podsumowania Roku Kulturalnego Zamość 2010. Zgodnie z tradycją spotkanie było okazją do uhonorowania twórców jak też osób i instytucji wspierających i aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym Hetmańskiego Grodu. Medal Prezydenta Miasta „Zasłużony dla Zamościa” za całokształt działalności

Pomimo tego, że kalendarz koncertów Krzesimira Dębskiego zapełniony jest na najbliższe dwa lata, kiedy poproszono go o poprowadzenie koncertu charytatywnego z okazji tego jubileuszu, nie wahał się ani chwili. W programie uroczystości nie zabrakło wspomnień i podsumowania dwudziestu lat tej szlachetnej pracy. Zgodnie przyznano, że wszystkie podjęte przez Stowarzyszenie inicjatywy miały na celu stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym. Znany muzyk był gościem redaktor Teresy Madej w programie Telewizji

otrzymała Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego . Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały na wniosek dyrektora Książnicy Zamojskiej pracownice tej placówki: Barbara Tracz, Dorota Usidus i Marzena Rosiak. Natomiast statuetki „Sponsor Kultury Zamościa” za rok 2010 otrzymali: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość oraz Bogdan Cabaj właściciel wydawnictwa „Spektrum”. Osoby i instytucje nagrodzone w tej kategorii przyczyniły się głównie do wsparcia

organizacji między innymi Festiwalu Kultury Włoskiej, Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, spektakli Zamojskiego Lata Teatralnego, akcji plastycznej „Świat moich marzeń”, Zamojskich Dni Muzyki, Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych, Letniego Festiwalu Filmowego, Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” i festiwalu „Eurofolk”. Prezydent Marcin Zamoyski podziękował Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji, Centrum Handlowemu „NEXA” oraz PGNiG S.A .Gazowni Sandomierskiej.

Miłych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów i spełnienia nadziei w nadchodzącym Nowym Roku wszystkim naszym widzom, sympatykom i współpracownikom życzy Redakcja Telewizji Kablowej Zamość Video-Kadr

WTOREK 21.12.2010

Tomasza, Tomisława

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Palce lizać (8) - serial, Polska 1999 08:55 Przyjaciele z podwórka (39) - serial, Kanada 2005 09:30 Jedynkowe przedszkole (27) - dla dzieci, Polska 2008 10:00 Dlaczego? Po co? Jak? 10:20 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2010 10:50 Małe dranie 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Dżungla (2) - dokument, Wielka Brytania 2003 13:45 Plebania (1599) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1988) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5268) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5269) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1989) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Magiczne przygody misia Ruperta (16) - serial, Wielka Brytania 2006 19:15 Bunio i Kimba (18) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Młode strzelby II - film fabularny, USA 1990 22:15 Kabaretowe hity - rozrywka, Polska 2010 22:40 Brygady Tygrysa - film fabularny, Francja 2006 00:55 Życie po życiu (6) - serial, Wielka Brytania 2006 01:45 Notacje (456) - dokument, Polska 2009 02:05 Wiedźmy (12) - serial, Polska 2005

06:10 Opowiedz nam swoją historię (28) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (75) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:40 Wielka draka o dzieciaka _ kulisy (3) - dokument, Polska 2010 11:50 Wielka draka o dzieciaka (3) - rozrywka, Polska 2010 12:50 Pierzaste olbrzymy - dokument, Wielka Brytania/Australia 2008 13:55 Faceci do wzięcia (31) - serial, Polska 2007 14:30 Barwy szczęścia (509) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (794) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:30 Fort Boyard (14) - rozrywka, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (34) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (32) - serial, Polska 2007 20:10 Barwy szczęścia (510) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (795) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Chłopiec, który widzi bez oczu - dokument, Wielka Brytania 2006 23:50 Lawendowe wzgórze - film fabularny, Wielka Brytania 2004 01:45 Rzym (4) - serial, Wielka Brytania/USA 2005 02:40 Strachy (3) - serial, Polska 1979

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:35 Bartok Wspaniały - film fabularny, USA 1999 08:50 Miodowe lata (29) - serial, Polska 1999 09:25 Miodowe lata (30) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (161) - serial, Polska 2008 10:30 Daleko od noszy (162) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (87) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (15) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (230) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (29) - serial, Rosja 2004 13:30 Niania (30) - serial, Rosja 2004 14:05 Pierwsza miłość (1209) serial, Polska 2010 14:50 Benny Hill (16) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (57) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (88) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (12) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1210) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (184) - serial, Polska 2004 20:00 Lekcja przetrwania - film fabularny, USA 1997

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (187) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1363) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:45 Mango _ Telezakupy 13:50 Niania (113) - serial, Polska 2009 14:20 Niania (114) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (162) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (188) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (768) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1364) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (759) - serial, Polska 2010 21:30 Katastrofy górnicze _ ostatnia szychta - serial, Polska 2007 22:30 Pamiętniki wampirów (1) serial, USA 2009

06:10 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 06:25 Lekcja muzyki - dokument, Polska 2006 07:00 Śpiewnik kresowy (2) muzyka, Polska 2005 07:55 Żegnaj, Rockefeller (4) serial, Polska 1992 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (780) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1590) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Egzamin z życia (48) - serial, Polska 2006 14:00 ZOO story (4) - dokument, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (285) - serial, Polska 2009 15:00 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (67) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (159) rozrywka, Polska 2010 18:20 Laboratorium europejskie 18:45 Plebania (1590) - serial, Polska 2010 19:15 Lis Leon (12) - serial, Polska 1982 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (8) - serial, Polska 2008 21:05 Polska 24 21:30 Wilnoteka (70) - dokument, Litwa 2010 21:40 Ekstradycja (6) - serial, Polska 1995 22:40 Kabaretowy Klub Kanapowy (1) - rozrywka, Polska 2009 23:35 Tygrysy Europy (14) - serial, Polska 2003 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (69) - dokument, Polska 2009 01:15 Kolorowy świat Pacyka (8) - serial, Polska 1985 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Istne szaleństwo - rozrywka, Polska 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (74) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (62) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (84) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (79) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (258) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (63) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (85) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (75) - serial, Meksyk 2009 20:00 Geneza (9) - serial, Hiszpania 2006 21:05 Geneza (10) - serial, Hiszpania 2007 22:20 Wściekła pięść - film fabularny, Hongkong 1972 00:30 Ikony popkultury (9) - dokument, USA 01:30 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:25 Muzyczne listy - muzyka 03:20 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 03:45 VIP - kultura, Polska

06:05 Na Wspólnej (807) - serial, Polska 2007 06:35 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 07:30 Plotkara (20) - serial, USA 2009 08:25 BrzydUla (157) - serial, Polska 2009 08:55 BrzydUla (158) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (8) serial, USA 1997 10:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 1997 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (86) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 16:00 Plotkara (21) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (159) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (160) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1997 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1997 20:00 Ucieczka gangstera film fabularny, USA 1972 22:25 Agenci NCIS (14) - serial, USA 2006 23:20 Kraj pod ostrzałem - film fabularny, USA 1985

22:30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3) - serial, USA 2008 23:30 Hotel 52 (16) - serial, Polska 2010 00:30 Carmen - film fabularny, Hiszpania/Wlk. Bryt./Włochy 2003

23:30 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2010 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010 02:20 Telesklep 02:45 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 03:40 Nie z tego świata (15) - serial, USA 2008

EUROSPORT PL 08:35 Kierunek Dakar 08:45 Champions Club 10:00 Puchar Świata w Courchevel 11:00 Puchar Świata w Engelbergu 12:00 Puchar Świata w Pokljuce 13:00 Puchar Świata w Courchevel 14:00 Eurogole 14:30 Champions Club 15:45 Eurogole _ Jeden na jednego 16:00 Puchar Świata w Engelbergu 17:00 Euro 2012 All Access 18:00 Bayern Monachium _ Inter Mediolan 18:55 Halo, halo! Tu Londyn! 19:00 Kierunek Dakar 19:15 Watts 19:30 Tenisowe historie 20:00 Tenisowe historie 20:30 Rafael Nadal _ Roger Federer 22:15 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 23:00 Freeride Spirit 23:15 Puchar Świata w Engelbergu 00:30 Puchar Świata w Courchevel 01:15 Kierunek Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (79) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (599) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (79) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Taki jest świat 10:00 Gdzie jest Elisa? (79) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (600) serial, Niemcy 2005 12:00 Gotuj jak mistrz 12:30 Sędzia Judy (80) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (80) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (80) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Dzika banda - film fabularny, Niemcy 2006 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (21) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (20) - serial 19:30 Tom i Jerry (83) - serial, USA 20:00 Pixie i Dixie (28) - serial 20:35 Scooby Doo i cyber pościg - film fabularny, USA 2001 22:00 Goło i wesoło (127) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (49) - talk show, USA 2007 23:35 Zakochany anioł - film fabularny, Polska 2005


Gazeta

12

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ŚRODA 22.12.2010

Zenona, Honoraty

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Palce lizać (9) - serial, Polska 1999 08:55 Przyjaciele z podwórka (40) - serial, Kanada 2005 09:30 Budzik (322) - dla dzieci, Polska 2008 10:00 Moliki książkowe 10:20 Szerokie tory - dokument, Polska 2010 10:50 Raj 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Dżungla (3) - dokument, Wielka Brytania 2003 13:45 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1989) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5270) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5271) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1990) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Olimpiada Bolka i Lolka (9) - serial, Polska 1984 19:15 Nouky i przyjaciele (23) serial, Belgia/Francja 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (52) - serial, Polska 2008 21:30 Ratownicy (13) - serial, Polska 2010 22:25 Niepokonani. Niezwykłe historie (8) - talk show, Polska 2010 23:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 23:50 Kojak (2) - serial, USA 1973 01:30 Wiedźmy (13) - serial, Polska 2005 02:25 Sabina - film fabularny, Polska 1998

06:10 Opowiedz nam swoją historię (29) - talk show, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (76) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna (80) - rozrywka, Polska 2010 11:50 Tak to leciało! (87) - rozrywka, Polska 2010 12:55 Pogoda na piątek (1) - serial, Polska 2006 13:50 Faceci do wzięcia (32) - serial, Polska 2007 14:30 Barwy szczęścia (510) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (795) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:30 Fort Boyard (15) - rozrywka, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (35) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (33) - serial, Polska 2007 20:10 Barwy szczęścia (511) - serial, Polska 2010 20:40 Barwy życia (16) - dokument, Polska 2010 20:55 Nowa (3) - serial, Polska 2010 21:50 Powrót do przyszłości film fabularny, USA 1985 23:55 Kryminalne zagadki Las Vegas (16) - serial, Kanada/ USA 2007 00:50 Dr House (126) - serial, USA 2009 01:45 Pitbull (30) - serial, Polska 2008 02:40 Pitbull (31) - serial, Polska 2008

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:50 Kot w butach - film fabularny, USA 1971 08:25 Loraks - film fabularny, USA 1972 08:55 Miodowe lata - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (163) - serial, Polska 2008 10:30 Daleko od noszy (164) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (88) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (16) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (231) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (31) - serial, Rosja 2004 13:30 Niania (32) - serial, Rosja 2004 14:05 Pierwsza miłość (1210) serial, Polska 2010 14:50 Benny Hill (58) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (8) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (89) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (13) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1211) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (19) - serial, Polska 1999 20:00 Świat według Kiepskich (133) - serial, Polska 2002 20:45 Zabawy z piłką - film fabularny, USA/Niemcy 2004

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (188) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1364) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:45 Mango _ Telezakupy 13:50 Niania (115) - serial, Polska 2009 14:20 Niania (116) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (557) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (189) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (769) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1365) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (760) - serial, Polska 2010 21:30 Wojna Harta - film fabularny, USA 2002

06:20 Warto rozmawiać (238) talk show, Polska 2010 07:00 Szansa na sukces (159) rozrywka, Polska 2010 07:55 Podróż za jeden uśmiech (2) - serial, Polska 1971 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (781) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1591) - serial, Polska 2010 12:40 Polska 24 13:05 Wilnoteka (70) - dokument, Litwa 2010 13:15 Miłość nad rozlewiskiem (1) - serial, Polska 2010 14:00 Makłowicz w podróży 14:30 Barwy szczęścia (286) - serial, Polska 2009 15:00 Białe tango (6) - serial, Polska 1981 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (68) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Izrael _ live - muzyka, Polska 1992 18:15 Skarby nieodkryte 18:45 Plebania (1591) - serial, Polska 2010 19:15 Przygody Kota Filemona (1) - serial, Polska 1977 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Zakochany anioł - film fabularny, Polska 2005 22:00 Polska 24 22:30 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 23:35 Warto rozmawiać (238) talk show, Polska 2010 00:20 Chopin _ Polska, Europa, Świat - dokument, Polska 2010 00:50 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 01:15 Przygody Kota Filemona (1) - serial, Polska 1977 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:25 Muzyczne listy - muzyka 07:30 Istne szaleństwo - rozrywka, Polska 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (75) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (63) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (85) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (80) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (259) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (64) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (86) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (76) - serial, Meksyk 2009 20:00 Otchłań - film fabularny, USA 1989 23:25 Zabójcza głębia - film fabularny, USA 2003 01:20 Geneza (10) - serial, Hiszpania 2007 02:35 Muzyczne listy - muzyka 03:25 Kinomaniak - kultura, Polska 2005

06:05 Na Wspólnej (808) - serial, Polska 2007 06:35 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 07:30 Plotkara (21) - serial, USA 2009 08:25 BrzydUla (159) - serial, Polska 2009 08:55 BrzydUla (160) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1997 10:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1997 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (87) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2008 16:00 Plotkara (22) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (161) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (162) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1998 20:00 Podróż do Nowej Ziemi - film fabularny, USA 2005 22:30 Bez śladu (15) - serial, USA 2003 23:30 Rok Yao - dokument, USA 2004 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:30 XV Rybnicka Jesień Kabaretowa _ Ryjek 2010 (4) rozrywka, Polska 2010 23:00 Kabareton na Topie (6) rozrywka, Polska 2009 23:30 Szaleństwa miłości - film fabularny, USA 1997 01:15 Polsat News

00:05 Puchar Świata zawodowców w armwrestlingu 00:35 Szymon Majewski Show rozrywka, Polska 2010 01:40 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010 02:35 Telesklep 03:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2010 03:50 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

CZWARTEK 23.12.2010

EUROSPORT PL 08:30 Watts 09:00 Puchar Świata w Pokljuce 10:00 Puchar Świata w Engelbergu 11:00 Rafael Nadal _ Roger Federer 12:00 Watts 12:30 Watts 13:00 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 14:00 Puchar Świata w Engelbergu 14:45 Fotofinisz 16:00 Watts 16:30 Watts 17:00 FC Liverpool _ Deportivo Alavés Vitoria 18:00 Atletico Madryt _ Fulham Londyn 19:00 Roger Federer _ Rafael Nadal 20:45 Wednesday Selection 20:50 Gość Wednesday Selection 21:20 World’s Top 10 w Genewie 22:20 Argentine Open w Buenos Aires 23:20 Riders Club 23:25 PGA European Tour _ otwarte mistrzostwa RPA 23:55 Golf Club 00:00 Yacht Club 00:05 Wednesday Selection 00:15 Roger Federer _ Rafael Nadal 01:20 Eurogole _ Jeden na jednego

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (80) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (600) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (80) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Domy nie do sprzedania 10:00 Gdzie jest Elisa? (80) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (601) - serial, Niemcy 2005 12:00 Hi Hi TV (22) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (81) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (81) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (81) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Robin Hood (9) - serial, Wielka Brytania 1984 17:00 Robin Hood (10) - serial, Wielka Brytania 1984 18:00 Bajki animowane dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (22) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (21) - serial 19:30 Tom i Jerry (86) serial, USA 20:00 Pixie i Dixie (31) - serial 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Goło i wesoło (128) - rozrywka 22:30 Szok wideo (112) - rozrywka 23:30 Randka na zamówienie - film fabularny, USA 2005

Wiktorii, Sławomiry

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Z Jedynką po drodze 08:25 Między mamami 08:45 Vipo i przyjaciele (1) - serial, Niemcy/Hiszpania 2005 09:15 Ziarno 09:35 Domisie (95) - dla dzieci, Polska 2006 10:00 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 10:25 My, wy, oni 10:55 Wojna światów (20) - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Nasi kuzyni (1) - dokument, Wielka Brytania 13:45 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 14:15 Klan (1990) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5272) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5273) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1991) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (40) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (39) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument 2010 22:20 Zakochane święta - film fabularny, Włochy 2004 00:15 Pasja - dokument, Polska 2008 00:50 Notacje (8) - dokument, Polska 2007 01:05 Wyjdź za mnie w święta (1) - film fabularny, USA 2006

06:10 Opowiedz nam swoją historię (30) - talk show, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (77) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Laskowik & Malicki (21) rozrywka, Polska 2010 12:55 Pogoda na piątek (2) - serial, Polska 2006 13:50 Faceci do wzięcia (33) - serial, Polska 2007 14:30 Barwy szczęścia (511) - serial, Polska 2010 15:05 Nowa (4) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:30 U Pana Boga w ogródku (12) - serial, Polska 2008 17:25 Gilotyna (56) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (36) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (34) - serial, Polska 2007 20:10 Barwy szczęścia (512) - serial, Polska 2010 20:45 Castle (11) - serial, USA 2009 21:40 Dr House (126) - serial, USA 2009 22:35 Punkt widzenia - talk show, Polska 2010 23:30 Hiszpański więzień - film fabularny, USA 1997 01:25 Kulig - film fabularny, Polska 1968 02:05 Życie Kamila Kuranta (2) serial, Polska 1982

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 Azur i Asmar - film fabularny, Francja/Belgia/Hiszpania/Włoc 2006 08:55 Miodowe lata - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (165) - serial, Polska 2008 10:30 Daleko od noszy (166) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (89) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (17) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (232) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (33) - serial, Rosja 2004 13:30 Niania (34) - serial, Rosja 2004 14:05 Pierwsza miłość (1211) serial, Polska 2010 14:50 Benny Hill (60) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (20) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (90) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (14) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1212) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (245) - serial, Polska 2007 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (4) - serial, USA/Kanada 2007 21:00 Miłość na zamówienie film fabularny, USA 2006

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (189) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1365) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:45 Mango _ Telezakupy 13:50 Niania (117) - serial, Polska 2009 14:20 Niania (118) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (163) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (190) - serial, Polska 2010 18:25 Prosto w serce (1) - serial, Polska 2011 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1366) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (761) - serial, Polska 2010 21:30 Strefa zrzutu - film fabularny, USA 1994

06:00 Alternatywy 4 (8) - serial, Polska 1983 07:00 „Bo tutaj jest jak jest” _ Kukiz i Borysewicz - muzyka, Polska 2003 07:50 Len - film fabularny, Polska 2005 08:00 O krasnalach i Wigilii - film fabularny, Polska 2003 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Dwie strony medalu (2) serial, Polska 2006 11:40 Gwiazdy opolskich kabaretonów (11) - rozrywka, Polska 2005 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1592) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:15 Londyńczycy (8) - serial, Polska 2008 14:05 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (287) - serial, Polska 2009 15:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (69) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretowy Klub Kanapowy (1) - rozrywka, Polska 2009 18:15 Słownik polsko@polski 18:45 Plebania (1592) - serial, Polska 2010 19:15 Miś Uszatek (51) - serial, Polska 1977 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Egzamin z życia (49) - serial, Polska 2006 21:05 Polska 24 21:35 Dom (15) - serial, Polska 1996 23:25 Tournée - dokument, Polska 2010 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 01:15 Miś Uszatek (51) - serial, Polska 1977 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Istne szaleństwo - rozrywka, Polska 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (76) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (64) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (86) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (81) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (260) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (65) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (87) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (77) - serial, Meksyk 2009 20:00 Za drzwiami sypialni - film fabularny, USA 2001 22:40 Galileo Extra 23:35 Tylko dla odważnych - film fabularny, Hongkong 1986 01:40 Ikony popkultury (9) - dokument, USA 02:40 Muzyczne listy - muzyka 03:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005

06:05 Na Wspólnej (809) - serial, Polska 2007 06:35 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 07:30 Plotkara (22) - serial, USA 2009 08:25 BrzydUla (161) - serial, Polska 2009 08:55 BrzydUla (162) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1998 10:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (88) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2008 16:00 Plotkara (23) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (163) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (164) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 1998 20:00 Masa krytyczna - film fabularny, USA 2003 21:40 Ally McBeal (15) - serial, USA 1999 22:30 Ally McBeal (16) - serial, USA 1999 23:25 Mroczne miasto - film fabularny, USA/ Australia 1998

23:05 Szpilki na Giewoncie (4) serial, Polska 2010 00:05 Na ratunek - film fabularny, Australia 2002

23:35 Fringe: Na granicy światów (15) - serial, USA 2008 00:35 Multikino (531) - kultura, Polska 2010 01:00 Szymon Majewski Show rozrywka, Polska 2010 01:55 Uwaga! 02:15 Fringe: Na granicy światów (15) - serial, USA 2008 03:05 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Kierunek Dakar 08:50 Watts 09:15 Watts 09:45 Fotofinisz 11:00 Roger Federer _ Rafael Nadal 12:00 Tenisowe historie 12:30 Tenisowe historie 13:00 Puchar Kremla w Moskwie 14:00 Puchar Świata w Östersund 14:30 Puchar Świata w Östersund 15:00 Historia Turnieju Czterech Skoczni 16:00 Puchar Świata w Kuusamo 17:00 Klasyka Ligi Mistrzów 18:00 Klasyka Ligi Mistrzów 19:00 World Open w Glasgow 20:00 Fight Club 23:00 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 00:00 Mistrzostwa Europy w stylu standardowym w Moskwie 01:05 Watts

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (81) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (601) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (81) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Gotuj jak mistrz 10:00 Gdzie jest Elisa? (81) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (602) serial, Niemcy 2005 12:00 Domy nie do sprzedania 12:30 Sędzia Judy (82) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (82) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (82) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Świąteczna pułapka - film fabularny, USA 2002 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (23) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (22) - serial 19:30 Tom i Jerry (89) - serial, USA 20:00 Szaleństwa panny Ewy film fabularny, Polska 1985 22:00 Goło i wesoło (129) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (50) - talk show, USA 2007 23:35 Poziom strachu - film fabularny, USA 2008 01:15 El Padrino film fabularny, USA 2004


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

PIĄTEK 24.12.2010

13

Adama, Ewy

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:30 Historia świąteczna o rosochatym włóczędze (10) film fabularny, Polska 1994 08:55 Małgosia i buciki (39) - serial, Kanada 2003 09:20 Vipo i przyjaciele (14) - serial, Niemcy/Hiszpania 2005 09:45 Magiczne przygody misia Ruperta (51) - serial, Wielka Brytania 2006 09:55 Gdzie jesteś, święty Mikołaju? - film fabularny, Polska 1996 10:35 Smaki polskie 10:50 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 11:10 Klan (1991) - serial, Polska 2010 11:35 Kartka świąteczna - film fabularny, USA 2006 13:00 Wiadomości 13:10 Święta rodzina (1) - film fabularny, Włochy 2007 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:14 Święta rodzina (2) - film fabularny, Włochy 2007 16:50 Czas dobrych życzeń - rozrywka 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:18 Czas dobrych życzeń - rozrywka 17:50 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 18:15 Najlepsze z najlepszych film fabularny 19:05 Jak choinka, to Jedynka dokument, Polska 2010 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Pogoda 20:00 Orędzie prymasa na Boże Narodzenie 20:05 Hania - film fabularny, Polska 2007 21:50 Transmisja papieskiej pasterki z Bazyliki świętego Piotra w Watykanie 23:30 Bezprawie - film fabularny, USA 2003 01:45 W domu na święta - film fabularny, USA 2006 03:15 Fatima - film fabularny, Włochy/Portugalia 1997

06:15 Poszukiwacze zaginionej gwiazdki - dla dzieci, Polska 1992 06:45 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - dokument, Polska 2008 07:35 Na dobre i na złe (78) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:15 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (52) - dokument, Polska 2008 10:40 Barwy szczęścia (512) - serial, Polska 2010 11:05 Panna z mokrą głową film fabularny, Polska 1994 12:40 Opowieści wigilijne spod Giewontu - rozrywka, Polska 2010 13:10 Z wizytą w Watykanie (2) dokument, Niemcy 2007 14:00 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 14:25 Babe, świnka z klasą - film fabularny, Australia/USA 1995 15:55 Czas kolędy - muzyka, Polska 2010 16:15 Tylko ty - film fabularny, USA 1994 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:35 Beethoven II - film fabularny, USA 1993 20:00 Na dobre i na złe (426) - serial, Polska 2010 20:50 U Pana Boga w ogródku film fabularny, Polska 2007 22:50 Oszustwo z miłości - film fabularny, USA 1999 00:20 Niespokojne serca - film fabularny, USA 2006 01:40 Ostatni skok Gangu Olsena - film fabularny, Dania 1974 03:15 Świętowanie z góralami _ Krzysztof Krawczyk - muzyka, Polska 2009

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Świąteczne opowieści: Niezwykły prezent księżniczki - film fabularny, Kanada 2005 09:00 Miodowe lata (40) - serial, Polska 1999 10:15 Rodzina zastępcza - serial, Polska 1999 11:00 Znowu będzie Gwiazdka film fabularny, USA 2001 12:45 Świąteczne dzwonki - film fabularny, USA 2005

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (190) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1366) - serial, Polska 2010 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:45 Mango _ Telezakupy 13:50 Niania (119) - serial, Polska 2009 14:20 Niania (120) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Czego pragną dziewczyny - film fabularny, USA 2003 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Madagwiazdka - film fabularny, USA 2009 20:40 Pada Shrek - film fabularny, USA 2007 21:05 Kung Fu Panda - film fabularny, USA 2010

06:05 Alternatywy 4 (9) - serial, Polska 1983 07:00 Co nam w duszy gra - rozrywka, Polska 2010 08:00 Wigilia w lesie - film fabularny, Polska 1996 08:30 Pytanie na śniadanie 10:15 Prawdziwie magiczny sklep - film fabularny, Polska 1969 10:45 Chopin _ Polska, Europa, Świat - dokument, Polska 2010 11:15 Królowie śródmieścia (2) serial, Polska 2006 12:00 Plebania (1593) - serial, Polska 2010 12:20 Smaki polskie 12:30 Polska 24 13:00 Wiadomości 13:10 Janosik (5) - serial, Polska 1973 14:05 Smak tradycji (1) - dokument, Polska 2007 14:25 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 15:20 Gdzie jesteś, święty Mikołaju? - film fabularny, Polska 1996 16:00 Opowieści wigilijne spod Giewontu - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (70) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:15 Chwała na wysokości _ kolędy z Zakopanego - muzyka, Polska 2008 18:15 Plebania (1593) - serial, Polska 2010 18:40 Bardzo cicha noc _ Ryszard Rynkowski - muzyka, Polska 2005 19:00 Przygody Kota Filemona (27) - serial, Polska 1995 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Orędzie prymasa na Boże Narodzenie - publicystyka, Polska 2010 20:10 Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem (1) - serial, Polska 2004 21:05 Polska 24 21:35 Na dobre i na złe (421) - serial, Polska 2010 22:25 Kolędy polskie śpiewają Poznańskie Słowiki - rozrywka, Polska 2010 23:00 Niespotykanie spokojny człowiek - film fabularny, Polska 1975

06:00 Odkrywanie Ameryki - dokument 06:25 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:15 Muzyczne listy - muzyka 08:15 Istne szaleństwo - rozrywka, Polska 09:10 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 10:10 Morze miłości (77) - serial, Meksyk 2009 11:00 Osaczona (65) - serial, USA 2007 11:50 Nie igraj z aniołem (87) serial, Meksyk 2008 12:40 Muzyczne listy - muzyka 13:40 Odkrywanie Ameryki - dokument 14:10 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:10 Słoneczny patrol (82) - serial, USA 1994 16:00 Tim - film fabularny, Australia 1979 18:05 Gospel - film fabularny, USA 2005 20:00 Bezsenność w Seattle film fabularny, USA 1993 21:55 Błękitny Grom - film fabularny, USA 1983 00:00 Za drzwiami sypialni - film fabularny, USA 2001 02:15 Chick 2009, czyli wybory najpiękniejszej polskiej studentki (1) - rozrywka, Polska

06:05 Na Wspólnej (810) - serial, Polska 2007 06:35 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 07:30 Plotkara (23) - serial, USA 2009 08:25 BrzydUla (163) - serial, Polska 2009 08:55 BrzydUla (164) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1998 10:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (89) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:00 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2008 16:00 Plotkara (24) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (165) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (166) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (17) - serial, USA 1998 20:00 Jak przeżyć święta - film fabularny, USA 2004 21:55 Wojna pokus - film fabularny, USA 2003 00:20 Mexican - film fabularny, USA 2001

14:45 Kolędowanie z Polsatem (2) - muzyka, Polska 2008 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Zwariowane święta Karrolla - film fabularny, USA 2004 18:00 Kolędowanie z Polsatem _ Wigilia 2010 - muzyka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Kolędowanie z Polsatem _ Wigilia 2010 - muzyka, Polska 2010 20:00 Artur i Minimki - film fabularny, Francja 2006

22:05 Bibliotekarz _ tajemnica włóczni - film fabularny, USA 2004 00:00 Kontrola lotów - film fabularny, USA 1998 02:00 Program interaktywny - rozrywka

21:40 Gwiezdny pył - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2007 00:05 Czego pragną dziewczyny - film fabularny, USA 2003 02:05 Uwaga! 02:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Watts 09:00 Roger Federer _ Rafael Nadal 10:05 Tenisowe historie 10:30 Tenisowe historie 11:00 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver 12:25 Halo, halo! Tu Londyn! 12:30 Watts 13:00 Historia Turnieju Czterech Skoczni 13:30 Puchar Świata w Hochfilzen 14:00 Puchar Świata w Hochfilzen 15:00 Puchar Świata w Kuusamo 16:00 Puchar Świata w Kuopio 17:00 AC Milan _ FC Liverpool 18:00 AC Milan _ FC Liverpool 19:00 Power Snooker w Londynie 20:00 Zawody niezwykłych psów 21:00 Mistrzostwa Świata w Austrii 21:30 Mistrzostwa Świata w Austrii 22:00 Mistrzostwa Świata 22:30 Giants Live w Kijowie 23:30 PBA Tour w USA 00:30 Freeride Spirit 00:45 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii

SOBOTA 25.12.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (82) - rozrywka, USA 2006 07:30 Dawid i Sandy film fabularny, Polska/Szwecja 1988 09:00 Tajemnice Wiklinowej Zatoki film fabularny, Polska 1985 10:30 Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie - film fabularny, Polska 1986 11:50 Latające machiny kontra pan Samochodzik - film fabularny, Polska 1991 13:25 Świąteczne wyzwanie - film fabularny, USA 2004 15:00 Bibi czarodziejka - film fabularny, Niemcy 2002 16:40 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2008 17:50 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 19:00 Pszczółka Maja (23) - serial 19:30 Tom i Jerry (92) - serial, USA 20:00 Gwiazdkowy konkurs - film fabularny, USA 2006 21:30 Dublerzy - film fabularny, Polska 2006 23:30 Oddział widmo: Zasadzka - film fabularny, USA 1997 01:15 Wyspa piratów - film fabularny, USA 1998

Anastazji, Eualii

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Czas dobrych życzeń - rozrywka 06:45 Bob budowniczy i niezapomniane święta Bożego Narodzenia - film fabularny, Wielka Brytania 2000 07:40 Balto III _ wicher zmian film fabularny, USA 2004 09:05 Potop (1) - film fabularny, Polska/ZSRR 1974 11:50 Urbi et Orbi _ transmisja z Watykanu 12:50 Potop (2) - film fabularny, Polska/ZSRR 1974 15:15 Ella zaklęta - film fabularny, USA/Wielka Brytania/Irlandia 2004 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Magiczne drzewo - film fabularny, Polska 2009 19:00 Smerfy (111) - serial, Belgia 1988 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Pogoda 20:15 Asterix na olimpiadzie film fabularny, Wł./Bel./Fr./ Hisz./Niem. 2008 22:20 Poza zasięgiem - film fabularny, USA/Polska/Wielka Brytania 2004

06:00 Orędzie na Boże Narodzenie 06:10 Przygody Kota Filemona (27) - serial, Polska 1995 06:40 U Pana Boga w ogródku film fabularny, Polska 2007 08:40 Przygody Tomcia Palucha i Calineczki - film fabularny, USA 2002 10:00 Świąteczne Smaki czasu z Karolem Okrasą 10:30 Kacper - film fabularny, USA 1995 12:15 Ostatni skok Gangu Olsena - film fabularny, Dania 1974 14:00 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 14:35 Złotopolscy (1121) - serial, Polska 2010 15:05 Chwała na wysokości _ Święta na Świętym Krzyżu - muzyka, Polska 2010 15:55 Słowo na niedzielę 16:05 Powrót do przyszłości II film fabularny, USA 1989 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:40 Pan Wołodyjowski (1) film fabularny, Polska 1969 20:05 Miłość od pierwszego wejrzenia (1) - muzyka, Polska 2010 21:00 Miłość od pierwszego wejrzenia (2) - muzyka, Polska 2010 22:00 Pitch Black - film fabularny, USA/Australia 2000 23:55 Na granicy ryzyka - film fabularny, USA 1994 01:40 Podwójna gra - film fabularny, Kanada/USA 2004

06:00 Nowy dzień z Polsat News

06:00 Mango _ Telezakupy 08:00 Majka (187) - serial, Polska 2010 08:20 Majka (188) - serial, Polska 2010 08:45 Majka (189) - serial, Polska 2010 09:10 Majka (190) - serial, Polska 2010 09:45 Narodziny - film fabularny, USA 2006 11:35 Porachunki z tatą - film fabularny, USA 1994 13:35 Ekspres polarny - film fabularny, USA 2004 15:30 Jack Frost - film fabularny, USA 1998

06:00 Niespotykanie spokojny człowiek - film fabularny, Polska 1975 07:25 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie - muzyka, Polska 2006 08:15 Holidaze _ Święta, których prawie nie było - film fabularny, Kanada 2006 09:20 Ranczo pod Zieloną Siódemką (28) - serial, Czechy 2000 09:50 Opowieści wigilijne spod Giewontu - rozrywka, Polska 2010 10:25 Kolędy polskie śpiewają Ryszard Karczykowski i Poznańskie Słowiki - muzyka, Polska 1996 11:20 Polska 24 11:50 Urbi et Orbi _ transmisja z Watykanu 12:50 Czterdziestolatek (15) - serial, Polska 1974 13:55 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 14:15 Skarby nieodkryte 14:45 Dwie strony medalu (3) serial, Polska 2006 15:10 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie - muzyka, Polska 2006 16:00 Kulturalni PL (16) - kultura, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (782) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (288) - serial, Polska 2009 18:40 Kolęda, hej, kolęda (1) muzyka, Polska 2006 19:00 Historia świąteczna o rosochatym włóczędze (10) film fabularny, Polska 1994 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem (2) - serial, Polska 2004 20:55 Czas honoru (4) - serial, Polska 2008 21:50 „Hotel pod Różami” _ koncert galowy 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej - muzyka, Polska 2006 22:55 Orzeł i chryzantema - dokument, Polska 2009 00:10 M jak miłość (782) - serial, Polska 2010

06:05 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 06:30 Odkrywanie Ameryki - dokument 07:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:50 Ręce, które leczą - zdrowie i medycyna 08:20 Marsz pingwinów - dokument, Francja 2005 09:55 Ania z Zielonego Wzgórza _ dalsze losy (1) - film fabularny, Kanada 2000 11:35 Galileo 12:25 Kacper i Wendy - film fabularny, USA 1998 14:10 Złota podróż Sindbada film fabularny, Wielka Brytania/USA 1974 16:10 Fantozzi - film fabularny, Włochy 1975 18:10 Dirty Dancing - film fabularny, USA 1987 20:00 Ojciec chrzestny III - film fabularny, USA 1990 23:35 Najemnicy - film fabularny, USA/Hiszpania 1994 01:25 Podniebny terror - film fabularny, USA 2001 03:05 Ikony popkultury (13) - dokument, USA

06:20 Pascal: po prostu gotuj 06:50 Telezakupy 08:50 Frasier (1) - serial, USA 2003 09:20 W pogoni za fortuną - film fabularny, USA 2000 10:55 Pokojówka - film fabularny, Francja/ USA/Wielka Brytania 1991 12:30 Książę Egiptu - film fabularny, USA 1998 14:10 Wehikuł czasu - film fabularny, USA 1960 16:05 Jak przeżyć święta film fabularny, USA 2004 17:45 Złote święta - film fabularny, USA 2009 19:30 Firewall - film fabularny, USA/ Australia 2006 21:30 Mexican - film fabularny, USA 2001 23:45 W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju II - film fabularny, USA 2003 01:10 Wehikuł czasu - film fabularny, USA 1960

23:55 Kolor pieniędzy - film fabularny, USA 1986 01:55 Śmiercionośny ładunek film fabularny, Niemcy/ Szwajcaria 2008

07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (2) - serial, USA 2006 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (9) - serial 08:15 Miś, który przespał święta - film fabularny, USA 1973 08:45 Kolędowanie z Polsatem muzyka, Polska 2010 09:30 Się kręci - rozrywka, Polska 2010 10:30 Artur i Minimki - film fabularny, Francja 2006 12:30 Zawód: święty Mikołaj film fabularny, USA 2001 14:25 Michael - film fabularny, USA 1996 16:25 Kolędowanie z Polsatem muzyka, Polska 2010 16:50 Bibliotekarz _ tajemnica włóczni - film fabularny, USA 2004 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (351) - serial, Polska 2010 20:00 Kevin sam w domu - film fabularny, USA 1990

22:05 Wesołych świąt - film fabularny, USA 2006 23:50 Zabójczy układ - film fabularny, USA 1998 01:35 Program interaktywny - rozrywka

17:30 Madagwiazdka - film fabularny, USA 2009 18:05 Pada Shrek - film fabularny, USA 2007 18:35 Kung Fu Panda - film fabularny, USA 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Fred Claus _ brat Świętego Mikołaja - film fabularny, USA 2007 22:15 Uwierz w ducha - film fabularny, USA 1990 00:40 Zimne dranie - film fabularny, USA 2005 02:15 Egzekutor - film fabularny, USA 1996

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 08:45 Tenisowe historie 09:15 Watts 09:45 Watts 10:15 Champions Club 11:30 Puchar Świata w Kuusamo 12:30 Puchar Świata w Kuusamo 13:30 Watts 14:00 Puchar Świata w Pokljuce 15:00 Puchar Świata w Kuopio 16:00 Puchar Świata w Lillehammer 17:00 Manchester United _ Chelsea Londyn 18:00 FC Barcelona _ Manchester United 19:00 Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w Telford 20:00 Watts 20:30 Watts 21:00 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 22:00 Fight Club 00:30 Watts 01:00 Watts 01:30 Eurogole _ Jeden na jednego 01:45 Eurogole _ Jeden na jednego

PULS 06:00 Will i Grace (23) - serial, USA 1998-2006 06:30 Niebezpieczne spotkania (3) - dokument, USA 2008 07:30 Pan Samochodzik i praskie tajemnice - film fabularny, Polska/Czechosłowacja 1988 09:15 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 Pszczółka Maja - serial 10:30 Pixie i Dixie (29) - serial 12:00 Tom i Jerry (95) - serial, USA 12:30 Barbie w „Dziadku do orzechów” - film fabularny, USA 2001 14:00 Śpiąca królewna - film fabularny, Niemcy 2008 15:40 Królowa Śniegu (1) - film fabularny, USA/Wielka Brytania/Kanada 2002 17:20 But Manitou - film fabularny, Niemcy 2001 19:00 Ale numer! - rozrywka, Kanada 2000 19:30 Druga gwiazdka na lewo - film fabularny, Wielka Brytania 2001 19:40 Tom i Jerry (99) - serial, USA 20:00 Oddział widmo: Wyścig z czasem - film fabularny, USA 1998 21:45 Porwanie w Rio - film fabularny, Niemcy 2000 23:35 Dublerzy - film fabularny, Polska 2006 01:40 Zapisane krwią - film fabularny, USA 2002 03:30 Polowanie na ludzi (2) dokument, Kanada 2009


Gazeta

14

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEDZIELA 26.12.2010

Jana, Żanety

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:10 Koszmarny Karolek (78) serial, Wielka Brytania 2008 06:20 Przybieżeli do Betlejem _ z Podhala - kultura 2010 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 07:55 Gwiazdy na gwiazdkę rozrywka, Polska 2009 08:15 Smerfy (111) - serial, Belgia 1988 08:50 Świąteczne psiaki - film fabularny, USA 2009 10:25 Święta pełne niespodzianek - film fabularny, USA 2007 11:55 Twoje, moje i nasze - film fabularny, USA 2005 13:30 Mistrzostwa Polski w Zakopanem 13:45 Mistrzostwa Polski w Zakopanem 14:30 Najlepsze z najlepszych film fabularny 15:25 Wielka misja Maksa Keeble’a - film fabularny, USA 2001 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Klan (1992) - serial, Polska 2010 18:00 Jaka to melodia? _ wydanie świąteczne - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (50) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Pogoda 20:15 Zaczarowana - film fabularny, USA 2007 22:10 Czarny pies - film fabularny, USA/W. Bryt/Franc./Niem./ Jap. 1998 23:45 Nowa zasadzka - film fabularny, USA 1993 01:40 Zatrzymani w czasie - film fabularny, USA 2002

06:30 Miłość od pierwszego wejrzenia (2) - muzyka, Polska 2010 07:25 Wigilijna opowieść małych myszek - film fabularny, USA 2006 08:20 Dwaj bracia - film fabularny, Francja/Wielka Brytania 2004 10:10 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (42) - dokument, Polska 2007 10:40 Kochany urwis - film fabularny, USA 1990

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:10 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (3) - serial, USA 2006 07:40 Kaczor Donald przedstawia (2) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (10) - serial 08:45 Gumisie (6) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (7) - serial, USA 1985 09:45 Zimowa przygoda Franklina - film fabularny, Kanada 2001 10:50 Święty Mikołaj z 34. Ulicy film fabularny, USA 1994 13:00 Kevin sam w domu - film fabularny, USA 1990 15:15 Naga broń - film fabularny, USA 1988

07:55 Fred Claus _ brat Świętego Mikołaja - film fabularny, USA 2007 10:00 Święta Denisa rozrabiaki film fabularny, USA/Kanada 2007 11:35 Elf - film fabularny, USA/ Niemcy 2003 13:20 Wpuszczony w kanał - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 2006 14:50 Nancy Drew i tajemnice Hollywood - film fabularny, USA 2007 16:40 Gwiezdny pył - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2007 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Shrek ma wielkie oczy film fabularny, USA 2010 20:35 Potwory kontra obcy: Dynie-mutanty z kosmosu film fabularny, USA 2009

06:15 Bardzo cicha noc _ Ryszard Rynkowski - muzyka, Polska 2005 06:35 Dwie strony medalu (3) serial, Polska 2006 07:00 Plebania (1589) - serial, Polska 2010 07:20 Plebania (1590) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1591) - serial, Polska 2010 08:05 Plebania (1592) - serial, Polska 2010 08:25 Plebania (1593) - serial, Polska 2010 08:55 Poszukiwacze zaginionej gwiazdki - dla dzieci, Polska 1992 09:25 Słownik polsko@polski 09:55 Łowca _ ostatnie starcie film fabularny, Polska 1993 11:30 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 11:50 Orzeł i chryzantema - dokument, Polska 2009 13:00 Msza święta z kościoła pw. św. Bartłomieja w Koniakowie 14:20 Kraj się śmieje - kultura, Polska 2005 15:20 Kolędy świata - muzyka, Polska 2007 16:05 Złotopolscy (1108) - serial, Polska 2010 16:35 Gra w miasta (15) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (783) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (289) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (290) - serial, Polska 2009 19:10 Baśnie i bajki polskie (16) serial, Polska 2008 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem (3) - serial, Polska 2004 20:55 Miłość od pierwszego wejrzenia (1) - muzyka, Polska 2010 21:45 Miłość od pierwszego wejrzenia (2) - muzyka, Polska 2010 22:40 Królowa Bona (5) - serial, Polska 1980 23:45 Zacisze gwiazd (47) - rozrywka, Polska 2008

06:20 V-Max 06:45 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 07:15 Fantozzi - film fabularny, Włochy 1975 09:15 Ania z Zielonego Wzgórza _ dalsze losy (2) - film fabularny, Kanada 2000 11:00 Galileo 11:50 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 12:15 VIP - kultura, Polska 12:45 Marsz pingwinów - dokument, Francja 2005 14:20 Drugi tragiczny film o Fantozzim - film fabularny, Włochy 1976 16:20 W rytmie hip-hopu - film fabularny, USA 2001 18:25 Świąteczna gorączka - film fabularny, USA 1996 20:00 Rycerz króla Artura - film fabularny, USA 1995 22:25 Podryw - film fabularny, USA 1997 23:50 Kroniki Piotra Bałtroczyka z Warmii (4) - rozrywka, Polska 2010 00:40 Viva Las Gdzieś Tam - film fabularny, USA/Kanada 2001 02:20 Geneza (11) - serial, Hiszpania 2006

06:00 Misja Martyna _ extra - rozrywka, Polska 2005 06:30 Pascal: po prostu gotuj 07:00 Telezakupy 09:10 Frasier (2) - serial, USA 2003 09:35 Elfy z ogrodu czarów - film fabularny, Wielka Brytania/USA 1997 11:25 Złote święta - film fabularny, USA 2009 12:55 Droga do El Dorado - film fabularny, USA 2000 14:30 W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju II film fabularny, USA 2003 15:55 Wojna pokus - film fabularny, USA 2003 18:10 Zakochana księżniczka - film fabularny, Niemcy 2005 20:05 Polowanie na „Czerwony Październik” film fabularny, USA 1990 22:35 Chinatown - film fabularny, USA 1974 00:50 Lodowe piekło - film fabularny, USA 2005

12:05 Gang Olsena na torach film fabularny, Dania 1975 14:00 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 14:40 Szansa na sukces _ wydanie świąteczne (178) - rozrywka, Polska 2010 15:40 Neo-nówka i przyjaciele rozrywka, Polska 2010 15:55 Powrót do przyszłości III film fabularny, USA 1990 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Pogoda 18:40 Pan Wołodyjowski (2) film fabularny, Polska 1969 20:10 Neo-nówka i przyjaciele (1) - rozrywka, Polska 2010 21:10 Neo-nówka i przyjaciele (2) - rozrywka, Polska 2010 22:10 Incydent - film fabularny, USA 1997 23:50 List do mordercy - film fabularny, USA 1995 01:20 Spotkanie - film fabularny, USA 1996

17:05 Jak poślubić miliarderkę film fabularny, USA 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (321) - serial, Polska 2009 20:00 Święta last minute - film fabularny, USA 2004

22:00 Lepiej być nie może - film fabularny, USA 1997 00:50 Ochrona - film fabularny, Kanada 2001 02:30 Magazyn sportowy

21:10 Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki - film fabularny, USA 2009 21:40 Egzekutor - film fabularny, USA 1996 23:50 Świadek koronny - film fabularny, Polska 2007 01:40 Uwierz w ducha - film fabularny, USA 1990 03:50 Uwaga!

PONIEDZIAŁEK 27.12.2010

EUROSPORT PL 08:30 Watts 09:05 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 10:00 Watts 10:30 Puchar Świata w Pokljuce 11:30 Puchar Świata w Kuopio 12:30 Puchar Świata w Lillehammer 14:00 Puchar Świata w Pokljuce 15:00 Puchar Świata w Lillehammer 16:00 Puchar Świata w Engelbergu 17:00 Klasyka Ligi Mistrzów 18:00 Klasyka Ligi Mistrzów 19:00 Watts 19:30 Watts 20:00 Finiszowe metry 21:00 Watts 21:30 Historia Turnieju Czterech Skoczni 22:30 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver 00:00 Puchar Kremla w Moskwie 01:05 Watts

PULS 06:00 Will i Grace (24) - serial, USA 1998-2006 06:30 Najgroźniejsze zwierzęta świata (4) - dokument, USA 2007 07:30 Latające machiny kontra pan Samochodzik - film fabularny, Polska 1991 09:05 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 Pszczółka Maja (20) - serial 10:30 Pixie i Dixie (32) - serial 11:30 Tom i Jerry (101) - serial, USA 12:30 Koty nie tańczą - film fabularny, USA 1997 14:00 Superświęta - film fabularny, Kanada 2004 15:40 Królowa Śniegu (2) - film fabularny, USA/ Wielka Brytania/Kanada 2002 17:20 Skradziony cud - film fabularny, Kanada 2001 19:00 Ale numer! - rozrywka, Kanada 2000 19:30 Pierwszy śnieg - film fabularny, Wielka Brytania 1998 19:40 Tom i Jerry (108) - serial, USA 20:00 Zapisane krwią - film fabularny, USA 2002 21:45 Konflikt interesów - film fabularny, USA 1997 23:30 Poziom strachu - film fabularny, USA 2008 01:20 Medium (18) - serial, USA 2006 02:10 Oddział widmo: Zasadzka - film fabularny, USA 1997 03:40 Zbrodnie niedoskonałe (9) dokument

Teofili, Godzisława

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Buli (109) - serial, Kanada 1989 08:25 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (42) - serial, USA 2007 08:55 Znowu Hannibal - film fabularny, USA 1990 10:30 Jaka to melodia? _ wydanie świąteczne - rozrywka, Polska 2010 11:25 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Nasi kuzyni (2) - dokument, Wielka Brytania 2000 13:35 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 14:05 Klan (1992) - serial, Polska 2010 14:35 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:50 Moda na sukces (5274) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5275) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1604) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1993) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (16) - serial, Czechosłowacja 1967 19:15 Bajki z mchu i paproci (25) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Muszkieterka (4) - film fabularny, Niemcy/USA/Chorwacja 2004 21:25 Pastorałka - teatr, Polska 2006 22:55 Hooligans - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2005 00:50 Życie po życiu (7) - serial, Wielka Brytania 2006 01:40 Notacje - dokument, Polska 2009 01:55 Infekcja - film fabularny, Kanada 2008

06:30 Pytając o Boga (16) - dokument, Polska 2010 06:55 Piękno wiejskich kościołów 07:20 ZUS dla ciebie! 07:30 Na dobre i na złe (79) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:45 Potrzebna od zaraz 12:10 Anna Dymna _ spotkajmy się - dyskusja, Polska 2010 12:40 Pytając o Boga (17) - dokument, Polska 2010 13:05 8. Mazurska Noc Kabaretowa - rozrywka, Polska 2006 14:15 Skecz na bis (1) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Święta wojna (247) - serial, Polska 2006 15:00 Na dobre i na złe (426) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:30 Fort Boyard (17) - rozrywka, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 19:00 Licencja na wychowanie (37) - serial, Polska 2010 19:35 Faceci do wzięcia (35) - serial, Polska 2006 20:10 Barwy szczęścia (513) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (796) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 22:50 Zabójcze umysły (8) - serial, Kanada/USA 2005 23:40 Terror na drodze - film fabularny, USA 2004 01:15 Architektoniczne przygody Dana Cruickshanka (8) - dokument, Wielka Brytania 2008 02:10 Gorący temat (7, 8) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Święty Mikołaj przybywa do miasta - film fabularny, USA 1976 08:15 Miś, który przespał święta - film fabularny, USA 1973 08:45 Miodowe lata (34) - serial, Polska 1999 09:15 Miodowe lata (36) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (167) - serial, Polska 2008 10:30 Daleko od noszy (1) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (90) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (18) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (233) - serial, Polska 2005 13:00 Niania (35) - serial, Rosja 2004 13:30 Niania (36) - serial, Rosja 2004 14:05 Pierwsza miłość (1212) serial, Polska 2010 14:50 Benny Hill (17) - serial, Wielka Brytania 1985 15:15 Benny Hill (63) - serial, Wielka Brytania 1985 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (91) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (15) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1213) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (189) - serial, Polska 2004 20:05 Gniew oceanu - film fabularny, USA 2000

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Detektywi (769) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Potwory kontra obcy: Dynie-mutanty z kosmosu film fabularny, USA 2009 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:45 Mango _ Telezakupy 13:50 Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki - film fabularny, USA 2009 14:20 Shrek ma wielkie oczy film fabularny, USA 2010 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (558) - serial, Polska 2010 17:55 Detektywi (770) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (771) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1367) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (762) - serial, Polska 2010 21:30 Agenci NCIS (1) - serial, USA 2003 22:30 Usta usta (2) - serial, Polska 2010

06:05 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 07:00 Kraj się śmieje - kultura, Polska 2005 07:55 Trzy szalone zera (1) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Gdzie jesteś, święty Mikołaju? - film fabularny, Polska 1996 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1594) - serial, Polska 2010 12:45 Sto tysięcy bocianów (71) dokument, Polska 2009 13:10 Czas honoru (4) - serial, Polska 2008 14:00 Piękno wiejskich kościołów 14:30 Barwy szczęścia (288) - serial, Polska 2009 15:00 Tygrysy Europy (15) - serial, Polska 2003 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (71) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:25 Śląska laba (1) - rozrywka, Polska 2002 18:20 Gra w miasta (15) - rozrywka, Polska 2010 18:45 Plebania (1594) - serial, Polska 2010 19:15 Kolorowy świat Pacyka (9) - serial, Polska 1987 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Miłość nad rozlewiskiem (2) - serial, Polska 2010 21:05 Polska 24 21:35 Białe tango (7) - serial, Polska 1981 22:35 Gwiazdy opolskich kabaretonów (12) - rozrywka, Polska 2006 22:55 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 23:50 Jacky od zadań specjalnych - dokument, Polska 2008 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Skarby nieodkryte 01:15 Kolorowy świat Pacyka (9) - serial, Polska 1987 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:40 Muzyczne listy - muzyka 07:40 Istne szaleństwo - rozrywka, Polska 08:35 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:35 VIP - kultura, Polska 10:00 Chick 2009, czyli wybory najpiękniejszej polskiej studentki (1) - rozrywka, Polska 10:50 Chick 2009, czyli wybory najpiękniejszej polskiej studentki (2) - rozrywka, Polska 11:45 Drugi tragiczny film o Fantozzim - film fabularny, Włochy 1976 13:45 Ikony popkultury (10) - dokument, USA 14:40 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:40 Słoneczny patrol (83) - serial, USA 1994 16:30 Zbuntowani (261) - serial, Meksyk 2005 17:20 Osaczona (66) - serial, USA 2007 18:15 Nie igraj z aniołem (88) serial, Meksyk 2008 19:05 Morze miłości (78) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 20:50 Dirty Dancing - film fabularny, USA 1987 22:40 Oczy anioła - film fabularny, USA 2001 00:35 Ikony popkultury (10) - dokument, USA

06:05 Na Wspólnej (811) - serial, Polska 2007 06:35 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 07:30 Plotkara (24) - serial, USA 2009 08:25 BrzydUla (165) - serial, Polska 2009 08:55 BrzydUla (166) - serial, Polska 2009 09:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 1998 10:25 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (17) - serial, USA 1998 11:25 Telezakupy 13:00 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:00 Marina (90) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:00 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2008 16:00 Plotkara (25) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (167) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (168) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (18) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (19) - serial, USA 1998 20:00 Wrotkowisko - film fabularny, USA 2006 22:10 Nie z tego świata (8) - serial, USA 2005 23:05 Zakochana księżniczka - film fabularny, Niemcy 2005 00:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:45 W szponach korupcji - film fabularny, USA 1999 01:00 Złota godzina (4) - serial, Wielka Brytania 2007

23:30 Superwizjer 00:05 Nie z tego świata (16) - serial, USA 2008 00:55 Uwaga! 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Watts 09:00 Historia Turnieju Czterech Skoczni 09:30 AC Milan _ FC Liverpool 10:30 FC Barcelona _ Manchester United 11:30 Puchar Świata w Engelbergu 12:30 Puchar Świata w Lillehammer 13:30 Fotofinisz 14:45 Tenisowe historie 15:15 Tenisowe historie 15:45 Puchar Świata w Engelbergu 16:45 Puchar Świata w Engelbergu 17:50 Finiszowe metry 18:45 Eurogole _ Jeden na jednego 19:00 Bayern Monachium _ Inter Mediolan 20:00 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 20:05 Watts 20:30 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Vintage Collection 23:25 Vintage Collection 00:25 Vintage Collection 01:25 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:30 Burza uczuć (602) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (82) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Dyżur (5) - dokument, Polska 2009 10:00 Gdzie jest Elisa? (82) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (603) - serial, Niemcy 2005 12:00 Taki jest świat 12:30 Sędzia Judy (83) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (83) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (83) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Barbie w „Dziadku do orzechów” - film fabularny, USA 2001 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (24) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (24) - serial 19:30 Tom i Jerry (110) - serial, USA 20:00 Pixie i Dixie (34) - serial 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2008 22:00 Goło i wesoło (130) - rozrywka 22:30 Bitwy wszech czasów (5) - dokument, USA 2009 23:30 Polowanie na ludzi (3) - dokument, Kanada 2009 00:30 WWE Superstars (43) - rozrywka, USA 2010


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Rozstrzygnięcia konkursów recytatorskich ZDK

15

Zamość Stypendia Ministra Szkolnictwa Wyższego

Recytowali rodzinnie i z dynamitem Studenci WSZiA docenieni „Recytacje z dynamitem” i „Recytowanie Rodzinne Drugie” to konkursy, które w grudniu przyciągnęły pasjonatów słowa do Zamojskiego Domu Kultury. Niedawno poznaliśmy ich laureatów Podczas recytacji rodzinnych obowiązywała zasada, że w przypadku par musi je dzielić co najmniej jedno pokolenie. W  zawody stanęło siedem ekip.

Jury w składzie: Bożena Fornek, Andrzej Pogudz, Agnieszka Władyczukpostanowiło nagrodzić Dianę Tytońi  IwonęOleszczukTytońz Zamościa. Wyróżnienia otrzymali: rodzina Barczewskich, Ewa, Marysia, Michałoraz Wiktoria Skopi  Teresa Martyniuk. Dodatkowo wyróżnienie za wiersz „Smutki i radości objawów starości” wyróżnienie otrzymała Bronisława Tytoń. Również siedmiu uczestników stanęło w szranki w konkursie „Recytacje

z dynamitem”. Jury stanowili: Grażyna Kawalai  Kamil Sulima. Nagroda przypadła Iwonie Oszmaniecz I LO w Zamościu, za kompilację tekstów Wisław y Szymborskiej, Witolda Gombrowicza i Adama Mickiewicza. Wyróżnienie natomiast otrzymała Diana Tytońz Gimnazjum nr 6 w Zamościu, za recytację fragmentu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza i „Życia na poczekaniu” Wisławy Szymborskiej. DNL

Zamość Jasełka w MDK

Miks pokoleń na scenie

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wychowankowie Domu Dziecka wystawili na deskach zamojskiego MDK spektakl „Jasełka 2010”. Widowisko było uwieńczeniem projektu „Generacje kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i  podopieczni zamojskiego Domu Dziecka uczestniczyli we wspólnych zajęciach plastycznych i  fotograficznych, których efekty można oglądać w galerii MDK. Finałowym punktem projektu było wspólnie przygotowane przedstawienie, którego tematyka powiązana była z  nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. W końcu, 13 grudnia po południu, nadszedł czas godnego zakończenia wspólnych starań i wysiłku. Przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci i seniorów reżyserowała Krystyna Kulowa. Opracowaniem muzycznym spektaklu kierował Marian Szewera. - Dzisiaj mamy wielką przyjemność podsumować projekt, który od wielu miesięcy realizujemy dzięki fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest programem pilotażowym jednocześnie realizowanym w czterech miejscach w Polsce. Zamość jest jednym z tych wyróżnionych miast. Do projektu zostały zaproszone dzieci z zamojskiego Domu Dziecka oraz nasi seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki pani Zofii Piłat, dzięki pani

Studenci ot rzymali roczne stypendia w wysokości 1300 zł miesięcznie. Na takie wyróżnienie mogli liczyć studenci, których średnia ocen wynosi co najmniej 4, 5. Ponadto liczy się praca w kołach naukowych uczelni, publikacje w wydawnictwach naukowych, wyjazdy na praktyki i studia zagraniczne m.i n. w  r a m ac h pr og r a mu

Erasmus. „Rekordzistką ministra” jest studentka fizjoterapii Emilia Witek. W tym semestrze kończy studia magistersk ie. Stypendium zdobyła trzy razy pod rząd. Podobnie jak inni stypendyści, w ramach Erasmusa, studiowała za granicą. Była na w ymianie w  Turcji. W  ubieg ł y m r ok u Wy ż sz a Sz k o ł a Za rządzania i  Administ racji miała 8 sty pendystów ministra, w tym roku liczba wzrosła do 11. W Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest jedyną uczelnią, która otrzymała te prestiżowe stypendia. rael

Zamość Koncert Janusza Radka

Moje koncerty to opowieści

Fot: A. Szumowski

Artyści różnych generacji na scenie dyrektor Domu Dziecka - Edycie Panas, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu może wspólnie z tymi instytucjami realizować od wielu miesięcy projekt. Dotyczy on działań artystycznych i jest skierowany do dwóch grup. Pierwsza z nich to dzieci z Domu Dziecka, druga - emeryci. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich projekt ma być wspólnym działaniem. Działanie zostało umownie podzielone na trzy części: zajęcia z fotografii, teatr i muzykę. Dzisiejsze przedstawienie, jasełka, jest podsumowaniem działań muzyczno-wokalnych, natomiast Galerii MDK na ulicy Kamiennej mamy również po obu stronach wystawy. Jedna to jest wystawa plastyczna, efekt działań plastycznych, a  poza tym wystawa fotograficzna, która również wpisuje się w projekt. Dzięki niemu dzieci mają wzorce postaw. Dzieci, które często szukają pozytywnych stron. A seniorzy - bardzo wartościowi, doświadczeni ludzie - mają dać młodym przykład działania. Czy to się powiedzie? Zobaczymy dzisiaj - podsumował projekt Andrzej

Zamość ‖ Wystawa fotografii

Zabytki w Ratuszu Rozstrzygnięto 22. Konkurs Fotograficzny „Zabytki”. Prace laureatów od 17 grudnia można oglądać w Galerii Fotografii „Ratusz”. Jury XXII Konkursu „Zabytki” w  składzie: Edmund Fladrzyński, Rysza rd Ka rczma r sk ii  Ja n Magierskizakwalifikowało na wystawę 89 prac 38 autorów. Nagrody Prezydenta Zamościa - po 1000 zł - otrzymali: Wojciech Domagała(Kielce) za zdjęcie „Magiczne okno Alicji”, Iwona Lisowska(Tarnowiec) za 2 zdjęcia z  cyklu „Stary cmentarz” i  Jarosław Piasecki(Przemyśl) za 2 zdjęcia z cyklu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przyznała 11 studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

Jedna z prac pochodząca z wystawy "Zabytki" „Klatkowo”. Dyplomy wyróżnienia otrzymali: Piotr Grochala, Michał Kmieć, Dawid Krysiak, Jerzy Tatoń i Jerzy Tomala. Pozostali autorzy prac na wystawie to:

Szumowski, dyrektor MDK im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Biorąc pod uwagę aplauz widowni oraz gromkie brawa można stwierdzić, że widowisko odniosło sukces. - Czy było łatwo? - pytał dyrektor Szumowski - Proste - odpowiedziały dzieci - Naprawdę jednak było ciężko, kosztowało Was dużo pracy i wysiłku - poprawił ze śmiechem dyrektor Szumowski. Specjalne podziękowania złożył Zofii Piłatz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Edycie Panas dyrektor Domu Dziecka, instruktorom Małgorzacie Magrycie, Krystynie Kulowej i Marianowi Szewerze oraz Elżbiecie Olszewskiej, dyrektorowi programowemu Fundacji ABC XXI. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy przedsięwzięcia wyrazili nadzieję na ponowną realizację projektu współpracy międzypokoleniowej. Dyrektor Szumowski poinformował nas, że odpowiedni wniosek już został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DNL

S.Borysz, M.Jóźków, J.Głowacki, M.Kmieć, A.M.Majewicz, I.Gałuszka, W.Domagała, I.Lisowska, P.Korzeniowski, T.Okoniewski, B.Kw i at kowsk a, W.Smó ł kowsk i, A.Przybyszowska, M.Fandysz, M.Ryś, A.Falkowski, J.Świętochowski, J.Piasecki, B.Bokota-Tomala, D.Krysiak, W.Staszczyk, K.Maculak, J.Słodowski, Ł.Piasecki, I.Bendzarewicz, O.Pańczyk, M.Świtulski, J.Ruta, R.Trzciński, R.Szafranek, J.Tatoń, J.Tomala, P.Grochala, L.Wieczorek, W.Jaskulski, M.Wroński, J.Nowacki, S.Owczarczyk oraz A.Szumowski. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom odbyło się 17 grudnia 2010 o  godzinie 14.00 w  Galerii Fotografii „Ratusz” w Zamościu, Rynek Wielki 13. Autorzy i organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii i sztuki do obejrzenia wystawy. DNL

Jeden z najoryginalniejszych polskich wokalistów Janusz Radek zagrał na deskach Klubu Garnizonowego koncert dla zamojskiej publiczności. Widzowie mogli usłyszeć takie przeboje jak „Halina”, „Groszki i róże”, „Czekam wytrwale” czy „Sur le pont d’Avignon”. Artysta przedstawił w  Zamościu swój program „Koncert na głos i ręce” z 2009 roku. W osobliwy dla siebie sposób Janusz Radek wprowadził między swoje piosenki małe sceny teatralne, elementy pantonimy. Stanowiły one zabawny komentarz lub wprowadzenie do kolejnych utworów śpiewanych przez artystę. W jednej z nich poruszył kwestię struktury mężczyzny, w sposób jakiego nie powstydziłby się nawet Zygmunt Freud. Według Radka, facet to bardzo skomplikowana istota. Naprawdę uczuciowa, która jednak funkcjonuje, tak jak funkcjonuje i nic z tym już się chyba nie da zrobić. Całkiem nieźle udawał również głos kobiecy. Swoje piosenki uzupełniał ekwilibrystycznymi zabawami językiem i naśladowaniem różnych dźwięków, a także różnymi wygibasami na scenie. Sprawnie dyrygował publicznością, która klaskała w rytm jego piosenek. Widzowie mogli też usłyszeć autorskie interpretacje utworów m.in. Haliny Poświatowskiej, czy Adama Mickiewicza. Jednak sam Radek podkreślił w późniejszej rozmowie, że woli teksty komentujące obecną rzeczywistość. Wspomniane utwory wybrał, ze względu na ich uniwersalność i ponadczasowość. Artyście towarzyszył pianista Paweł Piątek. To niecodzienne połączenie słowa, muzyki i gestów przyciągnęło sporą widownię w  zróżnicowanym wieku. W rozmowie z mediami piosenkarz podkreślił, że jest otwarty na wszelkie grupy słuchaczy. - Śpiewam dla „targetu” - żartował Janusz Radek- nie śpiewam tylko dla słuchaczy płci damskiej, czy tylko płci męskiej, albo czterdziestek czy osiemnastolatek. Ja przede wszystkim się tutaj bawię. Zabawiam siebie i tych wszystkich, którzy w  sposób świadomy wybierają taką muzykę. To nie

ja wybieram dla kogo śpiewam, tylko ludzie wybierają, że słuchają mnie. Taka relacja mi odpowiada - podkreślił piosenkarz odpowiadając na pytanie o swoich fanów, którzy licznie stawili się w kolejce po autografy. Przyznał się również, że choć spora część jego występów jest wyreżyserowana to lubi improwizować i wprowadzać nowe elementy do swoich występów.

Występ Radka był bardzo żywiołowy - Umiejętność improwizowania cechuje ludzi inteligentnych. Improwizacja jest metajęzykiem, formą porozumiewania się z ludźmi - powiedział Janusz Radek- Moje koncerty to opowieści. Wykorzystuję elementy aktorstwa. Raz są to opowieści bardzo kąśliwe, czasem społeczne i obyczajowe, a raz bardzo liryczne, wzruszające - podsumował swój występ piosenkarz. Dodajmy, że występ nagrodzony owacją na stojąco. Udało nam się również uzyskać zapewnienie, że Janusz Radek przyjedzie do Zamościa w  przyszłym roku promować swoją nową płytę. DNL


amo ska

Gazeta

16

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne

Dostarcz do redakcji wypełniony kupon ogłoszeniowy z aktualnego wydania lub treść ogłoszenia wyślij drogą elektroniczną z portalu www.zamojska.com

Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,44 z VAT NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM www . n - dom . eu Z A P R A S Z A M Y ! ! ! ! [312] OFICYNA - 57 m 2 działka 460 m 2 - c . 240 tyś . zł ( do negocjacji ) tel . kom . 601 857 197 www . n - dom .eu  [313]

Ciastkarnia w KRASNOBRODZIE działk a - 160 m 2 , dom - 134 m 2 cena 400 tys . zł . BUDYNEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM tel . kom 601 857 197 www . n - dom .eu [314] Sprzedam działkę budowlaną 23 ary w Zrebiu w atrakcyjnym miejscu. Cena do uzgodnienia. Tel 721 024 285 Sprzedam mieszkanie M2 35,35 m2, tel. 722 100 099 SPRZEDAM POSESJE o pow. 4,25 ar. z dwoma punktami handlowymi + dom w centrum Hrubieszowa tel . 84 696 26 76 kom . 509491690 [283] Sprzedam działkę inwestycyjną 2000m2 przy obwodnicy hetmańskiej. tel. 607 2108 952 [268] Sprzedam działki budowlane 0,21 i 0,27 ha w Szopinku. Tel. 84 621 44 28 [279] Sprzedam mieszkanie 71,5m2 Osiedle Legartis ul. Poprzeczna Tel 692819483 [234]

WYNAJMĘ 6] Samodzielne lokale, korzystne warunki, wysoki standard tel. 846395656, 606993019 [318] Atrakcyjne lokale na biuro, gabinety lekarskie, usługi kosmetyczno- fryzjerskie tel. 606993019  [319] Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668353-284, 668-478-214 [297] Wynajmę na działalność gospodarczą dom 130m2 dół , 100 m2 góra całość po kapitalnym remoncie Zamość Szczebrzeska 66 tel . kom . 605 240 799 [282] Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507190-122

ZAMIENIĘ Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

MOTORYZACJA SPRZEDAM Ford Escort 1,6B 1994r. Do negocjacji CJI tel 84 64 10 246 [316] Opel Astra I 1,6 Kombi G+B (1999) do negocjacji. 502 241 989 Polonez Caro 1.6 G+LPG. Bardzo dobry stan. C. 2.900 zł. 502 241 989 (q997r.) Corsa 2006, B+GAZ Sekwencyjny BKC, EPS, PP, 5D, 15000, tel. 790 407 587 [284] AUDI 80 B3 , 91R , 1.8 E , KOLOR BORDOWY TEL . 511110845 [236] Mazda 323F,94r,CZ,WK,ES,AA,AF, cena 4100 zł. Kontakt 694-122-976[202]

INNE

NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30 Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322] kom . 607149080 , 603593429 [289]

USŁUGI Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

NAUKA INNE Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315] Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

HANDEL OFERUJĘ Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

KUPIĘ SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327] SKUP METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI - 509 405 258 [305]

SPRZEDAM Max Sklep AGD RTV. Towar nowy, powystawowy, końcówki serii. Zamość, Partyzantów 90. Zapraszamy! [320] D E WO C J O N A L I A - ŻÓ ŁT Y K I O S K ZAMOŚĆ - SPADEK OD ULICY HRUBIESZOWSKIEJ TEL . 84 6278743 KOM . 606889634 [288]

WYNAJMĘ Wynajmę pomieszczenie do 30 m2 w okolicy Tomasza lub dworca PKS , czynsz do 1300 , tel . 509 405 258 ( dzwonić 10 - 17 ) [251]

FINANSE I BIZNES KUPIĘ Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię, tel. 509-353-639 [249]

DAM PRACĘ Interesuje Cię dodatkowy zarobek? A może masz więcej czasu i szukasz stałych i stabilnych dochodów. Umów się na spotkanie rekrutacyjne. t e l . 8 4 5 3 6 1 3 8 7 tel.kom.796 560 824 e-mail: biuro@wlc24.com.pl Zgłoszenia... [287]

OFERUJĘ Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ,

UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

INNE KREDYTY HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE!!! OFERTA 27 BANKÓW!!! Kredyty na oświadczenie! HOMEFINANCE ul. Partyzantów 59/1 Zamość (Baszta Nowe Miasto) tel. 695 55 63 23 www.kredyty-zamosc.pl [321]

Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280] UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, MA JĄTKOWE, Ż YCIOWE Z AMOŚĆ LWOWSKA 62 A, IIp tel. 790 605 119 [270] TANIE UBEZPIECZENIA OC , AC , NNW , MAJĄTKOWE - MTU , OFE - AXA . U B E Z P I E C Z E N E N N W na 100 . 000 ,00 już za 106 ZŁ . FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255]

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

CHCESZ ZMIENIĆ NA LEPSZE OFE ZADZWOŃ TEL . 695 764 696[244] U B E Z P I E C Z E N I A O C , A C , N N W, M A J ĄT K O W E , T U R Y S T Y C Z N E , INNE ZAMOŚC . HRUBIESZOWSKA 34 D, ( SŁONECZNY STOK PRZ Y PA R K I N G U O B O K P S S S P O Ł E M ) TEL . 84 534 11 75 [264]

PRACA DAM PRACĘ Interesuje Cię dodatkowy zarobek? A może masz więcej czasu i szukasz stałych i stabilnych dochodów. Umów się na spotkanie rekrutacyjne. tel. (84) 536 13 87 tel.kom.796 560 824 e-mail: biuro@wlc24.com.pl Zgłoszenia... [287] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW , MAJĄTKOWE , TURYSTYCZNE , INNE. ZAMOŚĆ, HRUBIESZOWSKA 34 D ( SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „ SPOŁEM : TEL . 84 534 11 74 [299]

INNE Z W R OT P O D AT K U Z A L E G A L NĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, A N G L I A , I R L A N D I A , N O RW E G I A Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290]

ZDROWIE INNE Ile już lat bezskutecznie się leczysz? Poznaj prawdę o swojej chorobie. Lecz się skutecznie. Analiza Pierwiastkowa Włosa - już w Zamościu. www. piekno-natury.pl tel. 84 536 13 87 Najtańszy... [286]

USŁUGI

SPRZEDAM

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Solidne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na terenie Zamościa po przystępnych cenach. Zapraszamy na stronę www. czyscioch.nets.pl [226] Kompleksowe usługi remontowo-budowlane, tel. 508-741-549 [216] Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508-741-549 [223] Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197]

INNE

OFE - WSPÓŁPRACA, CIEKAWE PROPOZYCJE . TEL . 84 534 11 75 [265] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

RZECZY UŻYWANE

OFERUJĘ

MAGIEL I CZYSZCZENIE DYWANÓW ZAMOŚĆ NOWY RYNEK 14 TEL . KOM . 663 593 143 [317] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [237] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281] BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291] REKLAMA , SZYBKO , TANIO TEL . KOM . 509 469 248 [285]

-

KUPIĘ Kupię ziemię, tel. 606 753 241 [00000130]

Kupię płużki (małe pługi) dwurzędowe do oborywania np. ziemniaków. Tel. 506-210-468 [295]

RÓŻNE OFERUJĘ Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

INNE Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328] Wróżka Milena wróż y z kar t Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [238]

KUPIĘ Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię. Tel. 509 353 639 [257]

Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam lub oddam w dobre ręce królika miniaturkę - baranka, wraz z klatką. tel. 665 225 695 [325] Sprzedam akwarium 128 litrów i 75 litrów. tel 665 225 695 [323] Sprzedam 2 klatki dla papugi. tel 665 225 695 [324] Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228] Sprzedam lodówkę, stan bardzo dobry, wysokość 135 cm Tel 669 252 087 [308]

RÓŻNE SPRZEDAM Neseser z 23 elementami przyrządów kuchennych od „A” do „Z” nowy, okazyjnie. 84-639-30-59 [296] Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty) „ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307]

WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW podaje do publcznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skierbieszów i na stronie internetowej www.skierbieszow.com. pl od dnia 30.11.2010 r. na okres 21 dni został ogłoszony wykaz gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy wg. Zarządzenia Wójta Gminy nr 49/2010 z dnia 25.11.2010 r. i nr 50/2010 z dnia 25.11.2010 r. NSZOZ „KARDIOLOGIA” BADANIA:

Echo serca, próby wysiłkowe, holter ciśnieniowy, holter EKG, konsultacje specjalistyczne. Przyjmują lekarze: kardiolodzy – Hanna Batalia, Leszek Batalia, Wojciech Czochra, Tomasz Szymczyk, spec. chorób wewnętrznych – Piotr Rudnik, Elżbieta Rudnik ul. Wyszyńskiego3/4p, 22-400 Zamość, tel. 691 115 775.

NSZOZ „ORTOPEDIA ZAMOJSKA” - KRIOKOMORA

Leczenie zimnem, znakomite rezultaty, szerokie zastoswanie w chorobach zwyrodnieniowych, reumatoidalnych i urazach. Czynne w godzinach od 15 do 18 od poniedziałku do piątku.

ul. Starowiejska 23, telefon: (84) 638 06 38. Cena jednego zabiegu: 25zł.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

17

Zamość Konkurs o zabytkach Polski

Odkryj skarby z MDK Interesujesz się historia lub sztuką? Znasz polskie zabytki znajdujące się na liście UNESCO? Narysuj je lub zrób im zdjęcie i wyślij do Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu. „Skarby UNESCO w Polsce” to tytuł projektu, dzięki któremu Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu został laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Dom z Wyższą Kulturą”, ogłoszonego przez Alior Bank. Dzieci i młodzież z zamojskiego MDK w październiku odwiedziły trzy z obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury - Puszczę Białowieską, Toruń i zamek krzyżacki w Malborku. Najważniejszym celem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości

Plastycznej i Fotograficznej dla Dzieci i Młodzieży „Skarby UNESCO w Polsce” jest uwrażliwienie młodych twórców na zagadnienia dziedzictwa tak kulturowego np.: architektura, planowanie miejskie, sztuka monumentalna, jak i naturalnego np.: architektura krajobrazu, interakcja człowieka ze środowiskiem - zwłaszcza w postaci nieodwracalnych zmian, niezwykłe zjawiska naturalne lub obszar o wyjątkowym pięknie natury. Organizatorzy mają nadzieję, że da to młodym artystom szansę na podjęcie współodpowiedzialności za miejsca, w których żyją, aby chronić je przed zniszczeniem i umożliwić ich zachowanie w jak najbardziej autentycznej postaci oraz kształcie dla przyszłych pokoleń. W konkursie udział wziąć mogą: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

oraz wychowankowie świetlic, warsztatów i placówek wychowania pozaszkolnego w wieku od 6 do 21 lat. Autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną. Technika dowolna - malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny czy haft. Z kolei na konkurs fotograficzny autor może nadesłać do 10 zdjęć barwnych lub czarno-białych w formacie A4 albo A3. Do zdjęć należy obowiązkowo dostarczyć ich wersję elektroniczną w postaci zapisu na płycie CD lub DVD. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2011 roku. Patronat nad konkursem objął prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, jednocześnie prezes Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO. DNL

Zamość 11. Spotkania z Kolędą i Pastorałką

Pokolęduj w MDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza solistów i zespoły do wzięcia udziału w XI Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką - Zamość 2011. Jak powiedział nam dy rektor MDK, Andrzej Szumowski, konkurs zorganizowany jest,

by podtrzymać tradycję kolędowania po świętach Bożego Narodzenia. To również wspaniała okazja do integracji dzieci uta lentowa nych mu z ycz n ie. Kon k u rs or ga n i zowa ny jest w dwu kategoriach wiekowych: I kategoria to dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria to dzieci z kl. I -III gimnazjum.

Chętni do wystąpienia na scenie MDK w dniu 11 stycznia 2011 r. proszeni są o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 4 stycznia 2011r. Więcej informacji na stronie internetowej www.mdk.zam. pl lub w sekretariacie MDK ( tel. 84 638 44 46). Koordynatorem konkursu jest Magdalena Majer. DNL

USG: jamy brzusznej, jamy brzusznej z konsultacją specjalisty chirurgii onkologicznej, tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich DOPPLER: tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych, stawu kolanowego BADANIE echokardiograficzne Gabinety Kosmetyczne * SPA * Rehabilitacja * Apteka * Badania RTG Salon Optyczny * Badania Słuchu

SKLEP Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM DURAKIEWICZ MAREK Dr n. med. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń.

Nefrologii.

Przyjmuje we wtorki od 15.00-16.00.

Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką anestezjologiczną i okołooperacyjną.

ROMANOWICZ TOMASZ

KISIEL PIOTR

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00.

Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Dr n. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (Wykonuje UGS – Certfikat PTU)

Godziny przyjęć – poniedziałki i czwartki od 12.00 – 15.00, wtorki od 10.00 - 14.00.

IGNACZUK JAN

SOCHA DANUTA

Przyjmuje w piątki od 16.00.

Lek. med. Specjalista Chorób Wew. Kardiolog

Przyjmuje we wtorki i czwartki od 16.00, oraz drugą sobotę miesiąca od 8.00 ŻOŁYŃSKI ZBIGNIEW Lek. med. Specjalista Chirurg, Proktolog.

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne Przyjmuje we wtorki od 15.00. SZYMAŃSKI WALDEMAR Lek. med. Specjalista Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – środa od 14.00 – 16.00. JAROSZ JAROSŁAW Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Przyjmuje w środy od 13.00 DĘBICKI DARIUSZ Lek. med. Specjalista Chorób Wew. i

Lek. med. Specjalista Laryngolog, Specjalista Medycyny Pracy (badania kierowców, pozwolenia na broń)

MICHNAR MAREK Dr n. med. Specjalista Alergolog, Pulmunolog,

Przyjmuje w ostatni piątek miesiąca od 15.00. BRZOSTOWSKA ANNA Lek. med. Specjalista Laryngolog, Audiolog.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 – 16.00. CZOCHRA MAŁGORZATA Lek. med. Radiolog

Wykonuje USG – środa od 13.15 SIEMASZKO MARTA Lek. med. Radiolog.

Wykonuje USG – wtorek od 13.15. ŁÓJ JANUSZ

Lek. med. Specjalista Chirurg – porady z zakresu chirurgii naczyń.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00. PIWOWARSKA MAGDALENA Lek. med. Specjalista Neurolog

Przyjmuje w czwartki od 15.00. BŁASZCZYK GRUDZIEŃ AGNIESZKA Lek. med. Estetycznej.

Przyjmuje we wtorki i środy od godz.9.00. SAPUŁA RAFAŁ

Chirurgia ogólna,kosmetyczna i bezoperacyjne zabiegi z zakresu odmładzania twarzy . Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

Przyjmuje we wtorki od 13.30 do 16.00, oraz środy od 14.00.

BUDZYŃSKA ANNA

Lek. med. Specjalista chorób płuc

Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi,gruczoł krokowy Przyjmuje w poniedziałki od 13.30 do 15.00 RYBAK JANUSZ Lek. med. Specjalista chirurg

Przyjmuje w środy od 15.30

Przyjmuje w poniedziałki i środy od 9.00 Do 14.00.

ZIÓŁKOWSKI CEZARY

SZCZEPANIK JÓZEF

Dr n. med. Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Lek. med. Specjalista Ginekolog

Przyjmuje w poniedziałki od 15.30 MADEJ TOMASZ Dr n. med. USG narządów ruchu

Przyjmuje co drugi wtorek (co drugi) od godz. 16.00

Lek. med. Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Przyjmuje w środy od 8.00. FIREK-GWIZDAK ANNA Lek. med. Specjalista położnik i ginekolog

Przyjmuje w piątki od 16.00

TOMASZEWSKI PIOTR

LASKOWSKI RADOSŁAW

Lek. med. Specjalista Radiodiagnostyki

Lek. med. Specjalista ginekolog położnik

Wykonuje USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi Przyjmuje w piątki od 13.00-15.00. NOWOSIELECKI MAREK Lek. med. Specjalista Chirurg

Przyjmuje w środy od 16.00-18.00 BĄK ŁUKASZ Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje USG tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jamy brzusznej.

ROMAŃCZUK IRENA Przyjmuje we wtorki od 15.15 RUBAJ EDYTA Lek. med. Specjalista pediatra, kardiologdziecięcy,

Przyjmuje w piątki od 15.00 BRODOWSKI ANDRZEJ Dr n.med. Specjalista neurolog

Przyjmuje w środy od16.00 ZDZISŁAW ALEKSANDROWICZ - Lek. med. Specjalista Urolog, Przyjmuje we wtorki od 9.00-11.00 SNOP ANNA - Dietetyk Przyjmuje w poniedziałki od 8.00-13.00 oraz środy od 13.00-18.00. MNICH KAMILA - Psycholog Przyjmuje w poniedziałki od 16.0019.00, wtorki od 8.00-11.00 oraz w czwartki od 15.00-19.00 KOŁODZIEJ MAGDALENA - Psycholog Przyjmuje we wtorki i środy od 14.0017.00


Gazeta

18

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

Tosia ma około 4 lat.

Jest małą, bardzo spokojną suczką, łagodną do ludzi i innych zwierząt. Została znaleziona na wiejskim cmentarzu wraz ze szczeniakami. To dla nich wyszła z ukrycia i prosiła o pomoc. Obecnie przebywa w domu tymczasowym. Suczka jest odrobaczona, zaszczepiona i wysterylizowana. Czeka na miłość i nowy dom. Kontakt do ogłoszeń: 609 160 440, 503 68 30 50 Pestka jest małą 3-letnią suczką o nietuzinkowej urodzie.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Będzie swiecić w domach

Szukamy domu Szanowni Państwo! Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą! Człowiek jest mu winien poszanowanie ochronę i opiekę. Apelujemy do Państwa o szacunek i dobroć dla zwierząt. Nie pozostawajcie też Państwo obojętni kiedy jesteście świadkami okrutnego traktowania lub wyrzucenia zwierzęcia. Święty Franciszek z Asyżu był pierwszym, który przypomniał o należnym dla zwierząt szacunku. Otaczał on wszystkie stworzenia opieką i nazywał je „mniejszymi braćmi”.

amo ska

Całym swoim życiem przypomniał ludziom o miłości do najdrobniejszego stworzenia. Kochajmy więc zwierzęta tak jak one kochają i szanują nas. Pamiętajmy, że jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Zamojska Fundacja na rzecz Zwierząt i Środowiska «ZEA» zawsze występuje w obronie zwierząt przed ludzką agresją i okrucieństwem. Nasza działalność ma między innymi na celu poprawę losu zwierząt bezdomnych poprzez szukanie im odpowiedzialnych rodzin adopcyjnych.

Zabrana do hoteliku dla zwierząt zaczęła nowy rozdział życia, oby przyszłościowo lepszego. Małymi kroczkami zaczęła czynić postępy, odzyskiwać wesołość, dotąd stłamszoną, choć wpisaną w jej naturę. Co najważniejsze, uznała, że warto na powrót zaufać człowiekowi, cieszyć się jego widokiem, domagać pieszczot i uwagi. Taya okazała się również przyjaźnie nastawiona do innych psiaków i kotów. Taya jest odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana. Kontakt do ogłoszeń: 609 160 440, 503 68 30 50 Tajga to psie dziecko, które zostało pozostawione w zimny, deszczowy dzień samo na pustym placu targowiska.

Jak kupić choinkę Święta bez choinki nie są prawdziwymi świętami Bożego Narodzenia. - Musi być wysoka, żywa i pachnąca! - mówi 8-letnia Kasia o swojej wymarzonej choince. Każdy z nas szuka wymarzonego drzewka na rynkach, placach i w sklepach. Tylko nieliczni kupują zielone drzewka w leśniczówkach. - Tam najlepiej. Tam ma się pewność, że świerk będzie świeży i igły

szybko nie opadną - mówi 65-letni mieszkaniec Zamościa. Przy zakupie warto kierować się kolorem igieł i tym czy gałązki drzewka są giętkie i elastyczne. Zwolennicy żywych drzewek, którzy chcą by ich oko długo cieszyło się pięknem i zapachem leśnego drzewka mogą zaopatrzyć się w donicę. Ważna jest również odpowiednia temperatura otoczenia. Radzi się by przed wstawieniem choinki do domu zahartować ją przez około godzinę w chłodnym pomieszczeniu lub na balkonie. W pokoju, gdzie chcemy postawić

Zmarł Robert Litwiniec W piątek, 17 grudnia, zmarł Robert Litwiniec - twórca portalu Zamość Zadziwia www.zamosc.wonder.pl.

Wysokie: Wyciek gazu

i forach internetowych znany jako LiNiO. Był żonaty, miał trójkę dzieci. Zmarł nagle w piątek (17 grudnia). Miał 38 lat. Daniel Czubara

Powiat Fundusze emerytalne

Długi pobyt w schronisku nie wpłynął na Pestkę negatywnie - jest otwarta, ciekawa świata, radosna, spragniona kontaktu z ludźmi i ich bliskością, pozytywnie nastawiona do innych czterołapków. Naszym marzeniem jest pokazanie Pestce innego życia, tego obok człowieka. Wspólnie możemy zbudować jej przyszłość. Może to się uda dzięki Tobie? Pestka jest zaszczepiona, odrobaczona i wysterylizowana. Kontakt do ogłoszeń:609 160 440 503 68 30 50 Taya to malutka 2 letnia suczka.

Kiedy ją przypadkowo znaleziono była drżąca i wystraszona. Z jakąż ufnością i nadzieją patrzyła w oczy swoim wybawcom. Nie znamy jej historii ,ale możemy wspólnie przyczynić się do szczęścia tego maluszka. Tajga ma ok 8 m iesięcy. Zosta ła odrobaczona i zaszczepiona. Kontakt: 601 198 030 Saba to piękna, dwuletnia suczka.

Historia Saby jest bardzo smutna. Została porzucona przez ludzi i pozostawiona na pastwę losu. Akceptuje inne psy za kotami natomiast nie przepada. Jest bardzo czujna i ciekawa życia. Bardzo tęskni za człowiekiem. Saba znajduje obecnie w domu tymczasowym. Została odrobaczona , zaszczepiona i wysterylizowana Kontakt 601 198 030

Zamość Efekt brawury

Zderzyli sie koło Nomi 15 grudnia w Zamościu na skrzyżowaniu ulicy Odrodzenia i Wyszyńskiego doszło do wypadku samochodowego. 19-letni mieszkaniec Zamościa kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa 56-letniemu mieszkańcowi Zamościa. Doszło do zderzenia Opla

i Seata. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze policji poddali obu kierowców badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało, że obaj Zamościanie byli trzeźwi. 19-letni kierowca Opla za wymuszenie pierwszeństwa zapłacił mandat karny i otrzymał punkty karne. kom

ZUS przypomina o wyborze OFE Ponad 400 tys. listów z przypomnieniem o konieczności wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego wyśle w najbliższych dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS systematycznie w wysyłanej korespondencji przypomina ubezpieczony m o obowiązku wyboru jednego z 14 dzia łających na r y n ku OF E. Obowiązek taki mają zaś urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wybrać OFE muszą także wszyscy ci, którzy pracują i wprawdzie w przeszłości dokona li wyboru funduszu emerytalnego, ale wybór ten nie zrodził żadnych skutków prawnych, gdyż w chwili zawarcia umowy z funduszem lub na 12 miesięcy przed tą datą, dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym. Dziś ubezpieczonych, którzy nie spełnili obowiązku zapisania się do OFE, jest aż 433, 7 tys. W dniach od 9 do 14 grudnia ZUS wyśle do wszystkich tych osób korespondencję przypominającą o konieczności dokonania wyboru funduszu emerytalnego. Ci, którzy otrzymają

wios

Z policji i straży

Zamość Śmierć zamojskiego społecznika

Robert był także bardzo aktywną postacią społeczności Debiana (projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego Linux), założycielem m.in. polskiego wiki o Debianie wiki. wonder.pl i forum debian.linux.pl. W linuksowym środowisku oraz regionalnych portalach

drzewko musimy zadbać, by temperatura nie powinna przekraczać 20 stopni celsjusza. Choinkę należy ustawić jak najdalej kaloryferów i grzejników. Przed wstawieniem choinki należy obciąć kawałek pnia, około 2-3 cm, a następnie zahartować go wkładając drzewko do wiaderka lub stojaka z ciepłą wodą. Dzięki temu choinka będzie lepiej wchłaniała wodę. Zarówno drzewko cięte, jak i choinkę w doniczce, należy podlewać regularnie.

taką korespondencją będą mieli czas do 10 stycznia na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu nie zawrą umowy - zostaną zakwalifikowani do losowania, które odbędzie się 31 stycznia. Osoby, które wezmą udział w losowa n iu zost a ną prz ydzielone tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. W losowaniu 31 stycznia 2011 r. weźmie więc udział 6 funduszy, tj.: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, AXA OFE, Generali OFE i OFE Pocztylion. Po losowaniu ZUS poinformuje poszczególne OFE o jego wynikach. Fundusze mają zaś obowiązek poinformowania swoich nowych członków, że stali się ich klientami. Ubezpieczeni mogą spodziewać się tej informacji także ze strony ZUS. Kolejne losowanie członków OFE odbędzie się 29 lipca 2011 r. ZUS

Nieszczelność butli była przyczyną wycieku gazu, do którego doszło w budynku mieszkalnym. Działania straży polegały na zakręceniu butli, wyniesieniu jej i wykonaniu pomiaru stężenia. Zdarzenie miało miejsce 14 grudnia.

Zamość: Zagrożenie zawaleniem

15 grudnia zauważono, że na kominie pawilonu Marcin pękła jedna z lin. Zaistniała groźba przewrócenie się komina. Działanie straży polegały na wyprostowaniu przechylonego komina i umocowaniu nowej liny. Akcja trwała niecałą godzinę.

Hutki: Ogień strawił poddasze

16 grudnia o godz. 19.45 straż została zawiadomiona o pożarze domu letniskowego. Do działań skierowano 4 zastępy. Ogień strawił poddasze, dach, dwa tapczany, dywan i meble. Straty oszacowano na 150 tys. zł. Uratowano mienie o wartości 50 tys zł. Działania straży trwały 4 godziny. Prawdopodobna przyczyna pożaru: zwarcie instalacji elektrycznej.

Zamość: Gorące danie Pozostawienie potrawy na kuchni to prawdopodobna przyczyna pożaru, do którego doszło 18 grudnia w kamienicy na ul. Piłsudskiego. Spaleniu uległa kuchenka gazowa, szafka i okap. Straty oszacowano na 1 tys. zł.

Zamość: Złodziej głośnika

W nocy z 17 na 18 grudnia na ul. Sikorskiego nieustalony sprawca otworzył zamek bagażnika Volksvagena Golfa, przedostał się do wnętrza i ukradł tylną półkę z głośnikami samochodowymi. Straty oszacowano na 200 zł. Pokrzywdzona to 44-latka z Zamościa.

Zamość: Staruszka potrącona

19 grudnia o godz. 14.40 na ul. Peowiaków 78-letnia mieszkanka Zamościa, nie zachowując należytej ostrożności, weszła na jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy Opel, którym kierował nim 35-latek z Zamościa. W wyniku wypadku piesza doznała urazu nogi i ogólnych potłuczeń. Oboje byli trzeźwi.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

19

Zamość Znani aktorzy wspierają zamojski WOŚP

Barciś i Liszowska grają z WOŚP w Zamościu Joanna Liszowska i Artur Barciś - znani polscy artyści, aktorzy filmowi i teatralni, postanowili wspomóc zamojskich wolontariuszy Orkiestry. Przysłali do sztabu WOŚP w MDK Zamość swoje zdjęcia ze specjalnymi autografami. Jest to kolejna akcja przygotowana przez zamojski sztab WOŚP, z szefową Aleksandrą Baranowicz na czele. Sztab działa przy Młodzieżowym

Domu Ku lt u r y i m. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Zdjęcia będzie można zdobyć 9 stycznia 2011 r. w dniu 19. Fina łu WOŚP w M DK w Zamościu. Wystarczy tylko wspomóc finansowo działania wolontariuszy! Przypominamy, że wszystkie środki pozyskane podczas 19 Finału będą przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. DNL

Życzeń odrobina Krok po kroku, krok po kroczku, Najpiękniejsze w całym roczku, Idą święta, idą święta... a wraz z nimi pora na składanie sobie życzeń - pomyślności wszelkiej, radości ogromnej czy też najskrytszych marzeń spełnienia. Czego powinniśmy sobie natomiast życzyć jako kibice? Ech, jest doprawdy w  czym wybierać. Zacznijmy więc może od wielkiej piłki. Udało się poznańskiej Lokomotywie przezimować na piłkarskiej mapie Ligi Europy, niech więc Kolejarz przetrwa jeszcze

FELIETOM

przynajmniej późnolutowe przedwiośnie, co przecież nie jest tak bardzo nierealne. I niech z  najpiękniejszego kamieniołomu na świecie w  Bradze przywiezie wspomnienie nie tylko zapierającego dech stadionowego krajobrazu. Teraz może świąteczna prośba skierowana do ekipy Franciszka Smudy, zwanej powszechnie reprezentacją. Nie, wcale nie żądam, aby w  przyszłym roku „lała” wszystkich przeciwników równo. Może by tak jednak na

dobry, przed Euromistrzowski początek, wspięła się do góry w rankingu FIFA, zostawiając za plecami Botswanę, Armenię, Kubę, Panamę, Albanię, Iran i  Benin. Choćby z  samego szacunku dla historii polskiej piłki, która zasłużyła na wiele więcej niż 73 miejsce w świecie. Z Adamem Małyszem i  Justyną Kowalczyk jest o wiele prościej. Życzyć im po prostu tylko wypada, aby nadal i  niezmiennie byli sobą. Fruwająco skocznie i biegowo - powabnie.

Zawiercie Tenis stołowy

trzeba. Ma w sobie wszystko. Zamojskiemu podniebiu życzę natomiast... bardziej elastycznych w  stawach łokciowych prawych rąk, bo wówczas o  wiele łatwiej wyciągnąć je do zgody. Zacząłem od wielkiej piłki. Zakończę na maleńkiej, celuloidowej. Dokładnie takiej, która po odpowiednich rotacjach, być może pozwoli zawitać w przyszłym roku do Zamościa pingpongowej Superlidze. Oby...

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Roztocze wiosną bez Pogódzia?

Bez szału w Zawierciu

Artur Daniel Przed rozpoczęciem II O g ó l n o p o l s k i e g o Tu r n i e j u K lasy fikacyjnego Seniorów w Zawierciu w tenisie stołowym (18 - 19.12) prezes Trefla Wojciech Skuba, liczył, że Artura Daniela stać na zajęcia miejsca w przedziale 5-8, a jego klubowy kolega Maciej Nowaliński powinien powalczyć o lokaty 17-20. Niestety, rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna i obydwaj tenisisći stołowi wracają z Zawiercia na tarczy. Grający trener Trefla sklasyfikowany został bowiem na miejscach 17-20, a jego młodszy klubowy kolega z dorobkiem ledwie jednego wygranego seta zajął lokatę w przedziale 33-40. Jedynym plusem występu zamojskich pingpongistów wydaje się być zwycięstwo 3:1 Artura Daniela w „turnieju pocieszenia” (o miejsca 17-20) nad aktualnym Mistrzem Polski Młodzieżowców w deblu - Pawłem

Pozostali nasi skoczkowie i narciarscy biegacze mogliby natomiast zapatrzyć się w mistrzowską parę i przynajmniej postarać się im dorównać. Nie jestem za to pewien, czy Tomaszowi Adamkowi życzyć w  ringu jednego z  braci Kliczków. Może zostawię to samemu pięściarzowi, który podobno bardzo tego chce. Wątpliwości nie mam za to w  stosunku do Roberta Kubicy. Niech mu jak najlepiej służy... bolid, bo niczego innego do najszybszego szczęścia na świecie mu już nie

Fertikowskim z Bogorii. W meczach grupowych Daniel pokonał Artura Białka (Słoneczny Stok Białystok) 3:0 (7, 9, 8) i Patryka Przywartego (Koszalinianin Koszalin) 3:0 (4, 8, 10), ponosząc porażkę z Danielem Bąkiem (ZKS Drzonków) 0:3 (-7, - 7, - 8). Zajął więc drugie miejsce i nie zdołał awansować do turnieju głównego. Maciej Nowaliński przegrał natomiast wszystkie trzy grupowe pojedynki: 0:3 (-9, - 9, - 6) z Pawłem Fertikowskim (Bogoria Grodzisk Maz.), Alanem Wosiem (Alfa Radzyń) 1:3 (-5, 7, - 6, - 5) i Jakubem Dyjasem (Toruń) 0:3 (-7, - 6, - 5). W gronie mężczyzn najlepszy w II OTK okazał się Daniel Górak (Bogoria), wśród pań triumfowała natomiast Antonina Szymańska (Bronowianka Kraków). tom

Dość nieoczekiwane informacje napływają z obozu Roztocza Szczebrzeszyn. Rundę jesienną czwartoligowcy zakończyli na trzynastym miejscu z dorobkiem 14 punktów. Wynik ten należy uznać za niezły z tego względu, ż Lipiec i spółka, z powodu gruntownej przebudowy swojego stadionu, wszystkie mecze musieli rozgrywać na wyjeździe. Tymczasem wcale nie jest pewne, że na stanowisku szkoleniowca Roztocza pozostanie Marek Pogódź. - Rzeczywiście, to prawda, że być może nie będę prowadził zespołu w rundzie wiosennej. Działacze ze Szczebrzeszyna życzą sobie, abym był gotowy do trenowania chłopaków pięć razy tygodniowo, czego ze względu na obowiązki w pracy i wobec rodziny nie jestem w stanie zagwarantować. Dlatego też przedstawiłem swój punkt widzenia

i spokojnie czekam na odpowiedź zarządu. Daliśmy sobie czas do świąt. Zawsze powtarzam, że nic na siłę, więc jeżeli działacze Roztocza będą upierać się przy swoich warunkach, to po prostu się rozstaniemy komentuje spokojnie zaistniałą sytuację Marek Pogódź. Co na temat tej sytuacji mówią klubowe władze? - W tym tygodniu podejmiemy ostateczną decyzję w kwestii trenera. Wszystko jednak wskazuje na to, że Marek Pogódź pozostanie na swoim stanowisku - wyjaśnia zapytany o dalsze losy współpracy z popularnym „Gutkiem” prezes Roztocza, Marian Kitowski. Bez względu na to, kto poprowadzi Roztocze wiosną, przygotowano już plan sparingów czwartoligowca, który przedstawia się następująco: 02.02.2011 - Huczwa Tyszowce, 05.02 - Grom Różaniec, 12.02 - Start

Czy Marek Pogódź pozostanie w Szczebrzeszynie? Krasnystaw, 19.02. - Omega Stary Zamość, 26.02 - Korona Łaszczów, 05.03 AMSPN Hetman Zamość, 12.03 - Relax Księżpol. tom

Krasnobród Mistrzostwa bilardowe

A może na bilard? Audycja Sportowa Ole zaprasza na I Bilardowe Mistrzostwa Krasnobrodu, którerozegrane zostaną 22.12.2010 r. (środa) o godz. 19.00 w Karczmie Dębowej przy ul. Targowej 10 Zapisy prowadzi Tomasz Pakuła - tel. 517787627; ole@radiozamosc.pl lub osobiście przed zawodami. Wpisowe

wynosi 5 zł od zawodnika. Mistrzostwa przeznaczone są dla wszystkich chętnych (kobiet i mężczyzn) od 15 roku życia. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz pamiatkowe medale. Rozgrywki prowadzone będą systemem pucharowym. Maksymalny czas jednego pojedynku to 12 minut. Po tym czasie

zostaje zaliczony bieżący wynik ze stołu. Pozostałe zasady dostępne na www.audycjasportowaole.futbolowo.pl Dla zwycięzców czekają podwójne zaproszenia na I Noworoczną Galę MMA i K1 „Coloseum” (5 walk MMA, 2 walki K1 oraz walki w kisielu pań). Dodatkową atrakcją Mistrzostw będzie pokaz iluzjonistyczny Igora Lewandowskiego. tom


Gazeta

20

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Piłka ręczna

Zamość Halowe ligi LZS

Ułani im niestraszni

Zmiana tylko na czele strzelców

Zwycięstwem nad UKS Sprint Ułan-Majorat zakończyli zmagania szczypiorniści zamojskiej Padwy. Podopieczni Stanisława Żywickiego zwyciężyli rywala 30-29 (16-12) i z sześcioma punktami zajęli drugie miejsce w tabeli, dające im prawo gry w Mistrzostwach Polski juniorów. Mecz rozpoczął się od szybkich ataków zamościan, którzy już po trzech minutach prowadzili 4-0. Po raz kolejny wysoką skutecznością wykazał się Szymon Fugiel, który w całym spotkaniu rzucił trzynaście bramek, zostając najlepszym strzelcem spotkania. Kolejne minuty, to dobra gra szczypiornistów z Zamościa, którzy za sprawą tercetu Sikora - Pomiankiewicz - Fugiel łątwo stwarzali sobie sytuacje do rzutów. Dobra dyspozycja w pierwszej części spotkania rozluźniła młodych zamościan, którzy w przeciągu trzech minut drugiej połowy utracili prowadzenie, przegrywajac nawet po bramce Alana Przeździaka16-17. Nerwowa atmosfera i akcje bramka za bramke utrzymały

się już do końca spotkania, w wyniku czego do ostatnich sekund meczu kwestia zwycięstwa pozostawała otwarta. Na szczęście dla Padwy, a na nieszczęście dla Sprintu, do formy po kontuzji powrócił Michał Sikora. 18-letni skrzydłowy zamojskiego MKS-u na trzynaście sekund przed końcem rzucił trzydziestą bramkę dla swojego zespołu, dzięki czemu Padwa pokonała UKS Spring Ulan-Majorat 30-29 (16-12). Padwa Zamość:Łenc, Kozaczeńczko - Repeć (1), Wilkołazki, Bielak, Fugiel (13), Kurzępa (3), Sikora (5), Pomiankiewicz (6), Łyś (2). Sprint Ułan-Majorat:Tchórzewski (2), Bober (2), Przeździak (10), Osiak (3), Zientara (4), Zienkiewicz (8). TABELA: KS Azoty Puławy 8 12986 MKS Padwa Zamość 6 146-134 UKS Sprint Ulan-Majorat 4 111-131 AZS UMCS Lublin 0 114-149 KOMPLET WYNIKÓW: MKS Padwa Zamość - AZS UMCS Lublin 27-22 KS Azoty Puławy - UKS Sprint UlanMajorat 39-18 UKS Sprint Ulan-Majorat - MKS Padwa Zamość 34-33 KS Azoty Puławy - AZS UMCS Puławy 23-22

Szymon Fugiel (z lewej) po raz kolejny potwierdził swoje nieprzeciętne umiejętności. AZS UMCS Lublin - UKS Sprint UlanMajorat 29-30 MKS Padwa Zamość - KS Azoty Puławy 24-30 AZS UMCS Lublin - MKS Padwa Zamość 19-32 KS Azoty Puławy - AZS UMCS Lublin 26-22 MKS Padwa Zamość - UKS Sprint UlanMajorat 30-29 Kamil Kusier

Szóstą kolejkę spotkań rozegrały drużyny biorące udział w Zamojskiej Lidze Koszykówki LZS. W  czterech spotkaniach zwyciężali pewnie i  wyraźnie faworyci. Jedyna zmiana zaszła w  klasyfikacji na najlepszego strzelca Ligi. Dotychczasowego lidera - Marka Neściora z Faro C m a r o (94pk t.) w y pr z ed z i ł bowiem w  w yścigu o  koronę króla Daniel Krosman (Basket Tomaszów), który zdobył dla swojego zespołu 96 punktów. Szerszenie - Kingraff - 15.00 Basket - Gladiator - 16.00 UKS III LO - Rozpacz - 17.00 Slam Drinkers - Faro - 18.00 tom

Tabela: 1 KS „Slam Drinkers „ Biłgoraj

6

12

363 :179

2 KS Faro-Camaro Zamość

6

12

351 :206

3 Basket Tomaszów Lubelski

6

10

336 :229

4 UKS „Gladiator” ZAM-ZŁOM

6

9

190 :245

5 KS „Kingraff” Chełm

6

9

282:232

6 UKS „III LO” Zamość

6

7

175:327

7 LKS „Rozpacz” Kalinowice

6

6

172:266

8 KS Szerszenie Skokówka

6

6

179:364

7 kolejka: 08.01.2010 (sobota) - Hala III LO Wyniki 6 kolejki 18.12.2010: Faro Camaro - UKS III LO

61:37

Slam Drinkers - Szerszenie

81:34

Basket - Rozpacz

52:37

Kingraff - Gladiator

74:35

Zamość Kibice

Trójkolorowe serce!

Zamość Halowe ligi LZS

Wiadomo, kto zagra o Finał II kolejkę spotkań rozegrały drużyny grupy II i III Zamojskiej Ligi LZS w Halowej Piłce Nożnej pod patronatem prasowym GZ. Po sobotnio - niedzielnych meczach okazało się, że w grupie II o końcowy triumf AMSPN Hetman Zamość I powalczy z ARLENEM Zamość, ponieważ tylko te dwie ekipy mają na swoim koncie komplet punktów. W  grupie III w  meczu o awans do finału Ligi, oparty na zawodnikach Kryształu Werbkowice Sport Rekord zagra natomiast z Omegą Stary Zamość. W najciekawszym spotkaniu II kolejki Sport Rekord pokonał po niezłym meczu Login Profit 6:3 (2:1). - Cieszę się ze zwycięstwa, tym bardziej, że nie przyszło nam ono łatwo. W pierwszej połowie nawet przegrywaliśmy, ale na szczęście udało się odrobić straty i wygrać. A teraz czekamy już na mecz z Omegą, z którą moim skromnym zdaniem, możemy powalczyć o zwycięstwo - powiedział Mariusz Bogdanowiczkierownik Sport Rekordu. - Szkoda tej przegranej, bo nie byliśmy na pewno drużyną gorszą. Niestety, słabszy dzień miał nasz bramkarz i mimo ambitnej gry, nie byliśmy już w stanie doprowadzić nawet do remisu - ocenił mecz Mirosław Bochniak, grający kierownik Login Profit. Co ciekawe, w spotkaniu sobotnim w barwach Reprezentacji Milejewa zagrał były piłkarz Hetmana - Rafał Kycko, który swój występ przeciw Płoszczaninowi Płoskie okrasił zdobyciem sześciu bramek. Najlepsi strzelcy: Łukasz Mikulski - Omega Stary Zamość - 24 bramki, Przemysław Gałka - Hetman II Zamość (21), Przemysław Kita - AMSPN Hetman I Zamość (12) Kolejne mecze zostaną rozegrane w lutym 2010 roku.

Kibice Hetmana Zamość

Gimnazjum nr 3 w Zamościu Wyniki drużyn gimnazjalnych: G. Stary Zamość - G. Sitaniec 1:2 KS „Hetmanek” Zamość - G. Łabunie 4:1 G. nr 6 Zamość - G. Skierbieszów - 3:1 G. Radecznica - G. nr 3 Zamość - 0:9 W tabeli prowadzi Gimnazjum nr 3 (15 33:2) przed Hetmankiem (12 20:6), Gimnazjum nr 6 (9 10:9) i Starym Zamościem (9 7:7).

Najlespi strzelcy po V kolejkach: Daniel Suchowierz - G. nr 3 Zamość - 8 bramek, Łukasz Ramian - Hetmanek (8), Kamil Jaszak - G. Sitaniec (8). Na stronie www.zamojska.com trwa głosowanie na najlepszego piłkarza Ligi. Zapraszamy do oddania głosu. tom Tabela

Tabela 1 AMSPN „Hetman” Zamość I

12

36:12

1 GLKS „Omega” Stary Zamość

12

38:9

2 ARLEN Zamość

12

18:4

2 Sport-Rekord Zamość

12

22:8

3 PSP Strażacy Zamość

9

19:10

3 GKS „Relax” Radecznica

6

15:14

4 AZS WSZiA Zamość

6

14:13

4 Login-Profit Zamość

6

13:18

5 LKS „Duet” Wychody-Hubale II

3

6:19

5 Reprezentacja Milejewa

3

20:16

6 PKS „Metanoja” Lipsko

0

8:25

6 LKS „Płoszczanin” Płoskie

3

12:28

7 GLKS „Echo” Zawada

0

6:24

7 Techniczna Kapela Zamość

0

7:34

Grupa III; II kolejka - 18.12.2010

Grupa II ; II kolejka - 19.12.2010

Sport Rekord Zamość - Płoszczanin Płoskie

4:1

Techniczna Kapela Zamość - Omega Stary Zamość

0:14

Relax Radecznica - Reprezentacja Milejewa

4:2

Login Profit Zamość - Sport Rekord Zamość

3:6

Techniczna Kapela Zamość - Relax Radecznica

4:7

13:4

Płoszczanin Płoskie - Reprezentacja Milejewa

3:14

0:5

Omega Stary Zamość - Login Profit Zamość

9:5

Echo Zawada - WSZiA Zamość

0:3 vo

AMSPN Hetman Zamość I - Duet Wychody-Hubale

II 8:1

Metanoja Lipsko - Strażacy Zamość

0:2

Arlen Zamość - Echo Zawada

3:0 vo

WSZiA Zamość - Strażacy Zamość

3:4

AMSPN Hetman Zamość I - Metanoja Lipsko Duet Wychody II-Hubale - Arlen Zamośc

Za nami czwarta edycja akcji charytatywnej zatytułowanej „Trójkolorowe serce! „. Tak jak poprzednimi laty, tak i teraz kibice Klubu Sportowego Hetman Zamość zbierali łakocie dla dzieci z domu dziecka w Łabuniach. Akcja w tym roku była wyjątkowa, bowiem zaangażowały się w nią znane osobistości sportowe. Wśród nich wymienić można chociażby Waldemara Sobotę. Piłkarz Śląska Wrocław podarował na rzecz akcji koszulkę piłkarską, z licytacji której zysk został przekazany właśnie na zakup słodyczy. - Kiedy administratorzy portalu hetmanzamosc.com zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc, nie zastanawiałem się długo i postanowiłem pomóc dzieciakom, którym los niestety niezbyt się ułożył. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w akcji ''Trójkolorowe serce'' i z pewnością jeżeli będę tylko mógł, pomogę i w przyszłym roku mówi pomocnik Śląska. Dokładnie w niedzielę 19. grudnia 2010 roku kibice KS Hetman Zamość zawieźli paczki do najmłodszych, z czego szczególnie zadowolony był Wojciech Pawłowski, bramkarz gdańskiej Lechii, który również wsparł akcję zamojskich fanów.

- Jeżeli nadarza się okazja, aby tylko pomóc będącym w potrzebie dzieciom, uważam, że każdy powinien spróbować. Nie ma nic przyjemniejszego, jak możliwość pomocy bliźniemu, dlatego apeluję do wszystkich tych, którzy wahają się jeszcze czy udzielić takiej pomocy pomocy. Dobry gest nic nie kosztuje, a może zawsze przysporzyć wiele uśmiechu - komentuję akcję golkiper Lechii. - Zbiórka prezentów wykazała, że kibice Hetmana mają wrażliwe serca oraz są chętni do pomocy. Reakcja personelu, a przede wszystkim dzieci była entuzjastyczna. Uśmiechy na ich twarzach utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności tej idei, ralizowanej od czterech lat. Mamy nadzieję, że nasza akcja chociaż w maringalnym stopniu poprawiła dziecięce humory oraz wprowadziła je w prawdziwie świąteczny nastrój mówia z kolei przedstawiciele klubu kibica. Poza wymienionymi zawodnikami swoją pomoc zaoferowali również: Sergiej Kożans (Lechia Gdańsk), Jakub Rzeźniczak (Legia Warszawa), Tomasz Demusiak (Stal Stalowa Wola), Mateusz Prus (Roda JC Kerkrade) oraz kadra zawodnicza Omegi Stary Zamość. Serdecznie wszystkim dziękujemy! Kamil Kusier


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Tomaszów Lubelski Turniej charytatywny

Bramkarze zagrają w barwach WOŚP

Zagrali z potrzeby serca Fot. Michał Szumowski

Zamość WOŚP

W XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zabraknie akcentu piłkarskiego. Byli bramkarze zamojskiego Hetmana - Mateusz Prus i Przemysław Tytoń - przekazali bowiem na rzecz miejskiego sztabu koszulkę z  autografami zawodników klubu, w  którym występują, czyli Rody JC

Kerkrade. Będzie to jedna z wielu atrakcji przygotowywanych przez zamojski sztab WOŚP. Fundusze ze sprzedaży cennej koszulki w dniu XIX Finału - 9 stycznia 2011 r. - zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. tom

Biłgoraj Karate tradycyjne

Uczestnicy turnieju w Tomaszowie Lubelskim Zhurybida, Matviyuk) Zamość - Ukraina 4:2 (Bazan, Tucki 3 - Zhurybida, Yukhymenko) Zamość - Tomaszów Lubelski 5:1 Tucki 2, Szczurek 2, Bazan - Okoń) Składy: Ukraina: Kharko Lyubomyr (kpt), Madzey Volodomyr, Matviyuk Roman, Myshchuk Anatoliy, Skydanyuk Serhiy, Smirnov Vasyl (br), Sylyuk Hryhoriy, Yukhymenko Mykhaylo, Zayats Olexiy,

Zhurybida Volodimir. Tomaszów Lubelski: Ba rdega Grzegorz, Ciećko P rzemysław, Folusiewicz Tomasz (kpt), Milichiewicz Łukasz, Okoń Arkadiusz, Słoboda Mariusz, Talabski Jarosław(br). Zamość: Bazan Marian (kpt), Fidor Krzysztof (br), Szczurek Mariusz, Szymala Zbigniew, Tucki Paweł. Turniej sędziowali: Litvinchuk Leonid, Swacha Andrzej. tom

Zamość Boccia

Mikołaj rozdawał puchary

Uśmiech Złotego Anioła

17 grudnia w hali zamojskiego OSiR-u odbyły się Zawody Boccia „Złoty Anioł 2010”, które stanowiły jeden z punktów obchodów XX - lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem”. Każdy ze startujących zawodników rozegrał po 4 mecze, a ich wyniki pozwoliły wyłonić zwycięzców oraz ustalić kolejne lokaty. Mecze były zacięte, a w kilku przypadkach kończyły się nawet dogrywkami.

ZKKT - młodzi i ...groźni 4 grudnia 2010 roku w Biłgoraju już po raz dziewiętnasty miał miejsce Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym. Jak podkreślają organizatorzy, zawody te mają swoją długą historię oraz niepowtarzalną świąteczną atmosferę. Tym razem w zmaganiach wzięło udział około 450 zawodników z województwa lubelskiego, mazowieckiego oraz zaproszeni goście z klubów z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym był osobiście... Święty Mikołaj. Zamojski Klub Karate Tradycyjnego reprezentowało w Biłgoraju 30 zawodników. Najlepiej spośród nich zaprezentowali się: W grupie zaawansowanej: Marcin Byra - III miejsce w konkurencji Fuku-Go, kategoria wiekowa 15-17 lat; Aleksandra Dorosz - IV miejsce w konkurencji kata, kategoria wiekowa 9-11 lat; Michał Kycko - IV miejsce w konkurencji kata, kategoria wiekowa 9-11 lat;

W sobotę, 18 grudnia, w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbył się turniej piłkarski pomiędzy sędziami OKS ZOZPN Zamość oraz ich kolegami po fachu z Ukrainy. Zmaganiom towarzyszył szczytny cel charytatywny, czyli zbiórka pieniędzy na leczenie Michała Karwańskiego - chorego na białaczkę zawodnika Grafu Chodywańce. Przed zmaganiami sportowymi Prezes ZOZPN - Stanisław Pryciuk oraz Wiceprezes ZOZPN ds. Sędziowskich - Witold Woś przekazali na ręce rodziców zawodnika (ucznia miejscowego "Ekonomika") okolicznościowy "Dar Serca" oraz zebraną kwotę pieniężną w wysokości 900 złotych. W piłkarskich zmaganiach zmierzyły się 3 ekipy - dwa składy OKS ZOZPN, czyli drużyna "Zamościa" i "Tomaszowa Lubelskiego" oraz zaproszeni goście z Ukrainy. Najlepsi okazali się sędziowie zamojscy, przed swoimi kolegami z Ukrainy i Tomaszowa Lubelskiego: Wyniki: Tomaszów Lubelski - Ukraina 3:4 (Ciećko 2, Folusiewicz - Skydanyuk,

21

W grupie początkującej: Karen Dobrowolska - III miejsce w konkurencji kata, kategoria wiekowa 9-11 lat; Tymoteusz Majewski - III miejsce w konkurencji kata, kategoria wiekowa 6 lat i młodsi. W czasie zawodów odbyły się również testy sprawnościowe. Zawodnicy ZKKT zakończyli je również na miejscach medalowych: Leszek Synowiec - I  miejsce w kategorii wiekowej 6 lat i młodsi Aleksandra Handiuk - I miejsce w kategorii wiekowej 9 - 11 lat Maja Smoląg - III miejsce w kategorii wiekowej 9 - 11 lat Wszyscy zawodnicy ot rzymali mikołajkowe upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo finaliści turnieju za miejsca 1-3 ot rzy mali „Pucha r Świętego Mikołaja”. tom

W kategorii BC2, obejmującej zawodników z porażeniem mózgowym, rzucających z Wózka najlepsi okazali się: 1 Mateusz Urbański - Pamara Lublin 2 Patryk Barszczyk - Pamara Lublin 3 Marcin Kiciak "Krok Za Krokiem" Zamość 4 Kamil Pomarański - "Krok Za

Krokiem" Zamość 5 Patryk Szuba - Zespół Szkół Nr 109 Białobrzeska Warszawa 6 Kon rad Lipowsk i - Kona r Warszawa Pozostałe miejsca zajęli: Katarzyna Rozkres oraz Artur Cios z "Krok Za Krokiem" Zamość. W kategorii BC3 (zawodnicy korzystający z rynny i pomocy asystenta) wyniki były następujące: 1 Bartłomiej Nowosadowski - "Krok Za Krokiem" Zamość 2 Natalia Klik - "Krok Za Krokiem" Zamość 3 Łukasz Brożek - Konar Warszawa Warto dodać, że w turnieju uczestniczyło wielu sportowców, którzy zajęli czołowe miejsca w październikowych Mistrzostwach Polski. Najlepsi zawodnicy otrzymali cenne nagrody m.in. zestaw kina domowego, DVD odtwarzacze MP3 oraz puchary i pamiątkowe medale. Sędzią głównym "Złotego Anioła" była Monika Naworol.

- Od kilku lat czynimy starania o utworzenie paraolimpijskiej reprezentacji Polski w boccia. "Złoty Anioł" to kolejny krok w tę stronę. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować sponsorom, którymi byli: Rekord Bielsko Biała systemy Informatyczne, Linia Hutniczo - Siarkowa oraz SPDN "Krok Za Krokiem" Zamość. Tylko dzięki ich hojności ta wspaniała impreza mogła się odbyć - podsumował turniej Ireneusz Klimek z SPDN "Krok za Krokiem" w Zamościu. Spore zainteresowanie kibiców Zawodami Boccia "Złoty Anioł 2010" potwierdza, że warto starać się o dalszą popularyzację tej, nie wszędzie jeszcze znanej, dyscypliny sportowej. Przypomnijmy, że w rozegranych 28 - 30.10.2010 w Wągrowcu I Mistrzostwach Polski w Bocci reprezentacja zamojskiego "Krok za Krokiem" wywalczyła jeden złoty i dwa srebrne krążki. tom

Zamość Karate Kyokushin

Walczyli w Pucharze Polski 11 grudnia w hali zamojskiego OSiR-u odbyła się XXVII edycja Pucharu Polski Seniorów w Karate Kyokushin. Organizatorem zawodów był Zamojski Klub Karate Kyokushin kierowany przez sensei Krzysztofa Polichę, a w zmaganiach o medale i punkty wzięło udział 79 karateków reprezentujących 37 klubów. W gronie gospodarzy na największe brawa zasłużyła Anna Zgnilec, która w kategorii kumite 55 kg zajęła trzecie miejsce. Wśród mężczyzn najlepszy

zamościanin - Dawid Kolajda, zakończył zmagania (kategoria kumite 70 kg) na miejscach 5 - 8. W k la sy f i k ac ji d r u ż y nowej triumfował Koszalin (9 pkt.) przed Mazowieckim KKK Warszawa (9pkt.) i Rudą Śląską (8 pkt.) Gospodarze, czyli Zamojski Klub Karate Kyokushin, z dorobkiem 1 punktu sklasyfikowani zostali wraz z innymi siedmioma drużynami na 19 miejscu. tom

Puchar Polski w Karate Kyokushin - tot. A. Pogudz


Gazeta

22

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Nowatorski program praktyk PWSZ

Zamośc 4. Młodzieżowe Spotkania Teatralne

Sposób na dobrego nauczyciela Młodzi na scenie Większy nacisk na samodzielność i kreatywność w działaniu położą wykładowcy zamojskiej PWSZ w praktykach studentów o specjalności nauczycielskiej. Te zmiany zakłada projekt realizowany w uczelni. Program praktyk ma być lepiej dostosowany do tego, by przyszli nauczyciele byli lepiej przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela. Ma on przygotować obecnych studentów do rzeczywistej pracy nauczyciela. 30 proc. czasu praktyk przeznaczonych jest na obserwację pracy opiekuna praktyk, zaś 70 proc. na samodzielne zorganizowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich obejmuje praktyk i ma charakter edukacyjny. W ramach tego etapu praktyk student ma za zadanie zorganizowanie koła zainteresowań, ewentualnie wycieczki tematycznej dla uczniów lub poprowadzenie samodzielnie bloku zajęć na wybrany temat. Drugi projekt ma

charakter wychowawczy. W ramach tego projektu student będzie musiał zorganizować prelekcję albo spotkania dla rodziców, a także zaplanowanie i przeprowadzenie interwencji wychowawczej w klasie, nawiązanie współpracy ze świetlicą środowiskową lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Nowatorski program praktyk pedagogicznych ma w przyszłości zaowocować polepszeniem jakości kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach Zamojszczyzny. Skoncentrowany jest na nowoczesnym rozwiązywaniu trudności i problemów, którym każdy młody nauczyciel musi stawić czoła na początku swojej kariery w szkole. Projekt jest skierowany bezpośrednio do studentów filologii polskiej, rosyjskiej i angielskiej oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto Zamość. Partnerami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w realizacji

Zamość Wystawa plastyczna w Książnicy Zamojskiej

Anioły w Książnicy Anioły wykonane z różnych kawałków kolorowego płótna oraz pejzaże wykonane na barwionej tkaninie mogli obejrzeć wszyscy, którzy 15 grudnia przybyli do Książnicy Zamojskiej. Ekspozycje były elementami wernisażu „Sielskie - Anielskie” Anny Wośi Krystyny Kopciowskiej. Obie autorki są wychowankami zamojskiego Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. - Wystawa ma tytuł „SielskoAnielsko” zatem jest na czasie, gdyż zbliżają się święta. Ma ona charakter łagodny. Starałyśmy się także zachować kanon czterech pór roku i pod ten kanon dostosować prace. Batik to

Przepis na nagrodę Świąteczne pierniczki Składniki: - 50 dag maki - 1 łyżeczka sody oczyszczonej - 20 dag miodu - 20 dag cukru pudru - 1 paczka przy praw korzennych - 4 dag margaryny - 1 jajko Wykonanie: Mąkę przesiać razem z sodą n a stol n ic ę, do z r obionego

Autorki wystawy: Anna Woś (z lewej) i Krystyna Kopciowska (z prawej)

Teatry z trzech gimnazjów i pięciu szkół ponadgimnazjalnych walczyły 10 grudnia o miano najlepszej trupy teatralnej w powiecie zamojskim. Impreza odbyła się w murach zamojskiego „ekonomika”. Na scenie zaprezentowały się: grupa „EGO” z Gimnazjum w KomarowieOsadzie, „Szóstkowa grupa poetycka” z Gimnazjum nr 6 w Zamościu, Kaba ret szkolny „Bezta lencia” z Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Zamościu ze szkół gimnazjalnych oraz Teatr „Nic dwa razy” z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J. Zamoyskiego projektu są: Urząd Miasta Zamość oraz Instytut Nauk SpołecznoEkonomicznych w Łodzi. Projekt „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” ruszył we wrześniu i będzie realizowany w latach 2010-2014. dacz

głównie pejzaże, natomiast anioły są to takie gałganki - szyte w tkaninie i uzupełniane różnymi ozdobami i barwami - przedstawiły swoją wystawę artystki. Technika batiku wywodzi się ze starożytności. Polega ona na barwieniu tkanin bawełnianych oraz jedwabnych przy użyciu wosku. Tkaniny są w następujących po sobie cyklach barwione i suszone. Prace Anny Wośwykonane techniką batiku prezentują „sielską” część wystawy - krajobraz Roztocza, roślinność, nastrój ciszy, spokoju i zadumy. Z kolei anioły Krystyny Kopciowskiejsą - wg artystki - kompilacją kolorowych szmatek, koronek, przyozdobionych koralikami, muszelkami. Jak sama mówi, chce ukazać temat aniołów w sposób zabawny, z przymrużeniem oka. Wernisaż sprowadził w mury Książnicy Zamojskiej sporą grupę pasjonatów sztuki, miłośników postaci anielskich, angelologów-amatorów, a także innych artystów. DNL

Wyślij i wygraj obiad dla dwóch osób w ekskluzywnej restauracji Nagrody funduje Restauracja Gościniec - Kanclerz

Konkurs! wg łębien ia wlać pły n ny miód, nożem wmieszać z częścią maki, aby się nie rozlewał. Dodać cukier puder, przyprawy korzenne, tłuszcz oraz jajko. Zagnieść ciasto jak na pierogi. Ciasto roz wa łkować na g r ubość pół cent y met ra. Wykrawać foremką ciasteczka, uk ładać na blaszce i piec w dobrze rozgrzanym piekarniku ok. 10 min. Pierniczki przechowywać w słoju lub szczelnie zamkniętym pudle. Po 2-3

W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się sztuka „W krainie cudowności” grupy teatralnej EGO z Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła grupa teatralna „Wyjście Ewakuacyjne” z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu za sztukę „Piękny i szalony”, dodatkowo wyróżniono grupę teatralną „Nic dwa razy…” z Zespołu Sz kó ł D r z ew nyc h i O c h r ony Środowiska w Zwierzyńcu za sztukę „Tango” Sławomira Mrożka. Jak zwykle jury przyznało nagrody za najlepszą grę aktorską. Otrzymali je: Milena Zawadaz II LO oraz Adrian Miłosińskiz ZSDiOŚ w Zwierzyńcu.

dniach gdy skruszeją, są doskonałe. Pierniczki można lukrować i dekorować według uznania. Smacznego życzy Marta Szpakowska z Frampola

Ciekawe i sprawdzone przepisy kulinarne (ze zdjęciem własnych potraw, wypieków lub innych wyrobów kulinarnych), prosimy przesyłać na adres Redakcji - drogą elektroniczną lub pocztą. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane oraz dodatkowo nagrodzone przez naszego sponsora Restaurację Gościniec – Kanclerz, zaproszeniem dla dwóch osób na obiad firmowy. Przesłane materiały prosimy zatytułować „Konkurs kulinarny” oraz uzupełnić o dane kontaktowe.

"Tango" S. Mrożka w wykonaniu grupy "Nic dwa razy" z ZSDiOŚ ze Zwierzyńca w Zwierzyńcu, grupa „Wyjście ewakuacyjne z III LO im. C.K. Norwida w Zamościu, II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 („ekonomik”) w Zamościu - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Grupa z „ekonomika”, jako gospodarz imprezy, zaprezentowała się poza konkursem. REKLAMA

Organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy DVD oraz zestawów książek. Sponsorami imprezy byli: Restauracja Broadway Club&Restaurant, Piekarnia Kucharscy, Cukiernia M. Wasil, Zakład Usługowo - Handlowy C.O. I Gaz R. Borek, Z. Borek, Firma Armet. DNL


amo ska

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Konkurs!

Święta z McDonald’s Nagrody funduje McDonald’s

Kasia Skiba (11l.) z Zamościa na wspólny posiłek chce zaprosić Mikołaja, który po sutym obiedzie w McDonald’s z całą pewnością pozostawiłby jej worek z prezentami. Życzymy smacznego w zamojskim McDonaldzie i dużo prezentów pod choinką.

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2010 McDonald’s Corporation.

Święta w McDonalds! 306720 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1 10-11-02 16:00 Drodzy Czytelnicy! W związku ze zbliżającym się czasem świątecznym zmieniamy tematykę konkursu. Prosimy o nadsyłanie prac, które nawiązują do świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Mile widziane są rysunki choinek, św. Mikołaja i wszystkiego, co kojarzy się Wam ze świętami. Wykonanie zostawiamy Waszej pomysłowości Autorzy. W imieniu McDonalds życzymy dobrej zabawy! Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek dla 3 osób. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy.

Jest nim pacht

Lek na Antonim nadiru zbicie gorączki Czarna z lasu

Potrafi Staje w się obronie zaplątać siostry

Z

Drzewo iglaste

C

Blejtram dla malarza

R

CięŜar

R

Z

E

K

A

Amur w korycie

A

J

E

Kapelusz na lato

P

A

N

A

M

A

… Lubaszenko

D

Dobry na opał

M

Werbuje zwolenników

A

G

I

T

A

T

O

R

K

A

L

Pole według poety

O

Część świata z Indiami i Laosem

A

N

K

A

4

16

M

B

N

21

14

22 13

O

T

A

S

D

Obiecanka Trujący gaz

Tkanina przykrywająca trumnę

C

A

C

K

A

C

Z

Ogłoszenie na słupie

A

F

I

S

Z

Fotel na plaŜę

L

Gorzkie w kościele

Z

Ł

Zadrapanie, skaza

W

Piłkarski manewr

J

L

E

ś

A

R

A

Z

A

Y

Wycisza hałas

W

Nie ma sprytu za grosz

K dla chemika

P

19

Pracuje Biurowy w tkalni w tubce

T

12

9

Niepoprawny dowcipniś

K

Ansa, niechęć

U

3

6

5

18

2

23

Pokój stołowy

J

A

D

Jędrne warzywo

Duch, widmo

L

Preria z nandu

W

Babiniec szejka

S

T

Ó

R

Z

E

P

A

Zwał przy hucie

H

A

Ł

D

A

Lawa z głębi ziemi

J

Biała szata księŜy

A

L

B

A

Ventura z filmu

U

Kwiat w zaląŜku

M

M

A

G

M

A

Szlaban drogowy

R

A

M

P

A

Antonim zakazu

W

Dokucza, gdy otwarte okna

P

N

A

K

A

7

15

1

17

A

L

N

10

Bilardowy

20 8

Ł

R

Z

E

C

I

Ą

G

Z

Święte miasto Arabów

M

E

K

K

A

11

24

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie. 1

2

D O

3

4

5

Horoskop Dowcipy Baran 21.03-19.04 Stajesz się osobą coraz bardziej przebojową w sprawie uczuć i teraz trzeba będzie to wykorzystać. W pracy sukces osiągniesz wtedy, gdy krytykę zaczniesz od siebie. Wykaż więcej dystansu do współpracowników. Z pieniędzmi postępuj rozważnie. Byk 20.04-20.05 W tym tygodniu wreszcie realnie spojrzysz na istniejącą sytuację. Staraj się nie zaprzątać sobie głowy czymś bez przyszłości. W pracy chwilowe niepowodzenie, ale wkrótce będzie lepiej. Przemyśl swoje wydatki. Staraj się unikać stresu.

Restauracja McDonald’s

6

C E L U

7

8

9 10 11

R Ó ś N E

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

D R O G I

P R O W A D Z Ą

23

Bliźnięta 21.05-21.06 Wreszcie w parze pójdą intelekt i uczucie, to bardzo dobry czas dla partnerstwa. Tolerancja pozwoli znaleźć miłość samotnym Bliźniętom. W sferze zawodowej kieruj się zdrowym rozsądkiem. Ostrożnie z pieniędzmi, czeka Cię spory wydatek. Rak 22.06-22.07 W tym tygodniu możesz liczyć na pomoc prawdziwych przyjaciół. Samotne Raki poznają kogoś w niecodziennych okolicznościach. Teraz jest wymarzony okres parę dni wolnego. Nadmiar obowiązków sprawi, że pojawią się z problemami ze zdrowiem, czas na odpoczynek. Lew 23.07-22.08 Postaw na swoim. Nie daj się wciągać w dyskusje i nie zmieniaj zdania. Racja leży po Twojej stronie. W pracy uważaj na przełożonych. Postaraj się pokazać im z jak najlepszej strony. W najbliższych dniach czeka Cię poważna decyzja związana z finansami. Panna 23.08-22.09 W sprawach uczuciowych po prostu cudownie. Dużo beztroskiej zabawy i przyjemności. W pracy staraj się robić to, co sprawia Ci przyjemność. Dzięki temu Twoja praca zostanie doceniona przez szefostwo. W finansach lekki przestój, ale wkrótce sytuacja się odmieni. Waga 23.09-22.10 Doceń swojego partnera, pokaż mu, że jest dla Ciebie bardzo ważny. Pokażesz, że kreatywność to jedna z Twoich zalet. Niektórym się to nie spodoba. Mimo wszystko rób swoje. W finansach bez większych zmian. Skorpion 23.10-21.11 Nie bujaj w obłokach, tylko działaj. Czas zacząć realizować swoje marzenia. W pracy bez większych zmian. Pieniądze nigdy nie były dla Ciebie najważniejsze, dzięki temu zawsze wychodziłeś na swoje. Niedługo czeka Cię przypływ gotówki. Strzelec 22.11-21.12 Podejdź do uczucia z delikatnym dystansem, nie bierz wszystkiego na poważnie. Pamiętaj, że w miłości jest też miejsce na humor. Finanse wiążą się przede wszystkim z pracą, więc weź się do roboty. Najwyższa pora wybrać się do dentysty. Koziorożec 22.12-19.01 Delikatna wymiana zdań wydaje się być nieunikniona, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W pracy staraj się maksymalnie wykorzystać własne doświadczenie i dyplomacje. Ten tydzień nie przyniesie żadnych ważniejszych inwestycji. Wodnik 20.01-18.02 Wykaż się wyrozumiałością dla partnera, ponieważ nikt nie lubi zarozumiałych pyszałków. Samotne Wodniki mogą liczyć na romans. W pracy czeka Cię pasmo sukcesów. Twoja ciężka praca budzi respekt i zostanie doceniona. Wybierz się do lekarza. Ryby 19.02-20.03 Dobry czas, żeby coś razem ustalić, decyzja będzie poważna. W pracy lekkie niepowodzenie, wina leży pośrodku. Ale pojawi się okazja do zapomnienia o niedawnych porażkach. Jesteś mistrzem oszczędzania, ale w tym tygodniu możesz trochę zaszaleć.

Do Antka przyjechała ekipa telewizyjna, żeby zapytać go, jak doszedł do tak wysokiej wydajności mleka od krowy. – Ja tam nic nie wiem – mówi Antek. – Krowami, to się moja Jaguś zajmuje. – Zawołajcie ją, gospodarzu, zrobimy z nią małe interview. – Jagna, chodź tu. – Czego? – Panowie z TV chcą ci zrobić interview. – Co to takiego? – Nie wiem, ale lepiej się podmyj. Syn Ignaca wrócił z wojska, i Ignac zaczyna szukać mu kandydatki na żonę. Poszedł do sąsiedniej wsi, a gdy wrócił, oznajmia synowi: – Znalazłem ci narzeczoną. – Ładna? – Jeszcze jak! Żebyś ty widział, jak szybko potrafi widłami słomę zrzucić z furmanki! Przyjeżdża chłop wozem do wsi i woła: – Węgiel przywiozłem! Na to koń, który prowadził wóz, odwraca się i mówi: – Tak, kurde, ty przywiozłeś węgiel! Do sklepu na wsi wchodzi chłop i pyta: – Czy są gwoździe? – Nie ma. – A grabie? – Też nie ma. – A może wiadra? – Nie, nie ma. – To dlaczego nie zamkniecie sklepu?! – Bo kłódek też nie ma. Jedzie zamożny gościu autem i zauważa, że stary wóz z sianem leży w rowie. Wysiada i widzi płaczącego dzieciaka. – Co ci się stało? – pyta. – Jechałem i ... no wóz się wywrócił i wpadł do rowu... Ojciec mnie zabije – odpowiada chłopak, po czym nadal płacze. – Nie płacz, pomogę ci wyciągnąć wóz i ojciec cię nie ukarze. – Kiedy tatulek pod wozem leży! Stara babina na wsi miała jedną krowę. Pomyślała, że już najwyższy czas, żeby krowa miała cielaka. Zamówiła więc inseminatora (czyli kogoś do sztucznego zapłodnienia). Przyszedł inseminator, obejrzał sobie krowę i powiedział do babci: – Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. – Po co, babciu, niesiesz ten wieszak? – Żeby miał pan gdzie spodnie powiesić! Rozmowa dwóch dresów: – Siemano! Co robisz w Sylwestra? – Klatkę i biceps. Rozmawia dwóch dresiarzy: – Znasz Beethovena, albo Mozarta? – A, co? Kroimy ich? – Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą. Wkrótce w Trójmieście będą produkowane samochody BMW ze szklanymi drzwiami. – Dlaczego? – Żeby było widać cały dres.

Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Annę Szymańską. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „Gazety Zamojskiej”. REDAKCJA:

ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Wojciech Stepaniuk, Tomasz Tomczewski,, Wioletta Sawa, Kamil Kusier, Daniel Czubara

PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Przemysław Czarnek, Adrian Such, Artur Habza, Szymon Miąsik, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański KOREKTA Anna Misztal WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ:

Mirosław Szpakowski, Marek Kaźmierczak ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 1,50 zł (0% VAT).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów,

listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety

mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7

84 539-81-83

Zadzwoń i nagraj wiadomość


Dziewczyna Zamojskiej ‘49

Gazeta

24

49

Nr (077) 21 grudnia - 27 grudnia 2010

Marta Madej

Nazywam się Marta Madej, mieszkam i uczę się w Zamościu. Jestem studentką I roku fizjoterapii. Moim hobby jest taniec, kocham zwierzęta, słodycze oraz dobra muzykę. Najbardziej lubię spędzać czas z moim synkiem oraz z moja drugą połówka. Jestem osoba pozytywnie nastawiona na świat oraz na innych ludzi.

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

WYGRAJ SPA

Konkurs!

Wyślij zdjęcie i kilka słów o sobie na adres redakcja@zamojska.com i weź udział w konkursie Dziewczyna Zamojskiej Każda dziewczyna, która zgłosi się do konkursu, a jej wizerunek zostanie opublikowany w "Gazecie Zamojskiej" zostanie nagrodzona zabiegiem w Centrum Urody SPA „PULS” (po okazaniu Gazety Zamojskiej w której jest opublikowana).

Zdobądź doświadczenie i nagrody Co kwartał Czytelnicy i Internauci wybierają „Miss Sezonu GZ”. Na laureatki czekają wspaniałe nagrody: I miejsce: kupon o wartości 300 zł na zakup biżuterii, * karnet na solarium o wartości 90 zł – 105 min, kupon na 100 zł usługi fryzjerskie. II miejsce: kupon na zakupy biżuterii o wartości 200 zł,* karnet na solarium o wartości 60 zł – 70 min. III miejsce: kupon na zakup biżuterii o wartości 100 zł, karnet na solarium o wartości 30 zł – 35 min. Kupony na zakup biżuterii oraz karnety solarium ufundowało Studio modelowania sylwetki MARILYN ul. Orla1.

Eliminuje cellulit * Redukuje tkankę tłuszczową * Poprawia sylwetkę * Przyspiesza przemianę materii * Obniża wagę ciała

Zapraszamy 9-21, sob. 9-19

WYTNIJ KUPON I WYŚLIJ NA ADRES REDAKCJI ABY ODDAĆ GŁOS NA SWOJĄ KANDYDATKĘ (kupon z gazety jest równoważny 20 głosom z internetu)

Nie przegap szansy! Weź udział w naszym plebiscycie. Szczegóły na www.zamojska.com, pod numerem telefonu: 84 539-88-22 oraz w siedzibie redakcji.

Felieton

Wojciech Stepaniuk

Przydatna inicjatywa

Dzisiaj felieton będzie krótk i, ale za to - mam nadzieję - ba rdzo przydatn y. Być może część z Państwa wie, co oznacza skrót ICE, a wiele osób dowie się o tym dopiero po przeczytaniu tego tekstu. Otóż, in Case of Emergency w przełożeniu na polsk i oznacza „w nagłym wypadku”. Jest to skrót, który powinien mieć wpisany w pamięć komórki każdy posiadacz telefonu. Dlaczego? Z prostego powodu. Telefon komórkowy to w dzisiejszych czasach nieodłączny gadżet niemal każdego człowieka. Nosimy go ze sobą niemal wszędzie. Tak się też składa, że ratownicy, którzy biorą udział w akcjach ratunkowych, na przykład przy wypadkach, udzielając pomocy poszkodowane mu, często zaglądają do jego telefonu komórkowego. Po co? Po to, by móc nawiązać jak najszybszy kontakt z najbliższymi, by powiadomić, że dana osoba miała wypadek, lub dowiedzieć się podstawowych rzeczy na temat poszkodowanego. Wpisując skrót ICE do pamięci telefonu ułatwiamy pracę ratownik om, a sobie ratujemy życie. Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Służby te zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji, jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Właśnie r atownicy zaproponowali, aby każdy w swo im spisie telefonów umieścił osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Jej n umer należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer do swojej komórki teraz, bo potem zapomnicie.

Kupon „Dziewczyna Gazety Zamojskiej” Głosuję na dziewczynę: ......................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ Telefon: ........................................ Spośród nadesłanych kuponów wylosujemy 3 nagrody - sprzęt AGD.

REKLAMA

Gazeta Zamojska  

Nr 49 (077)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you