Page 1

Zamość: Pijany lekarz na dyżurze 04 Sport: Rację miał Zbigniew Pająk

amo ska

Gazeta

STRONA

1,50 zł 37

numer

cena

( 0% VAT ) (065)

REKLAMA

1 50 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

28 września - 4 października 2010 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Nowa gwiazda z Zamościa

Więzienie zdobyte

15

STRONA

W poniedziałek 27 września w Zamościu obchodzono Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Jednym z punktów obchodów była rekonstrukcja odbicia więźniów z więzienia przy ulicy Okrzei. Uroczystości zorganizowano w ramach obchodów 20-lecia istnienia ogólnopolskich oraz zamojskich struktur ŚZŻAK.

Dzień podoficera

Pospiesz się kochać - to słowa tytułowe piosenki napisanej przez lubelskiego tekściarza Wiesława Popiołka, do których muzykę specjalnie dla zespołu ONI napisał Jerzy Słota - wokalista grupy VOX.

06

STRONA

Były wybuchy, przeszukiwanie pomieszczeń zajętych przez terrorystów, maskowanie sprzętu i udzielanie pierwszej pomocy. A wszystko to w ramach Dnia Podoficera organizowanego cyklicznie przez 3 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. Żołnierze ćwiczyli pod czujnym okiem policyjnych antyterrorystów.

Tragedia po tragedii

06

STRONA

63-letnia kobieta oraz jej 25-letnia córka z gminy Zamość trafiły na przymusowe leczenie psychiatryczne. Taką decyzję wydał sąd na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Wszystko wskazuje na to, że kobiety odcięły się od świata po rodzinnej tragedii.

39

Z Ukrainy do Zamościa 9 772080 320002

20

STRONA

06

STRONA

04

STRONA

15 października w Czołkach pod Zamościem dojdzie do oficjalnego otwarcia nitki gazociągu z Ukrainy. To nim popłynie gaz między innymi do Zamościa, a nie wykluczone, że i do Szczebrzeszyna. W planach jest przedłużenie gazociągu. Na razie nie wiadomo, czy w Zamościu spadną ceny gazu.

REKLAMA

4 05 2 79


Z Z

Gazeta

2

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

felieton

„Stare ramole” na emeryturę! 29 września znany chyba wszystkim Lech Wałęsa skończy 67 lat. I widać, że mimo wieku, byłemu prezydentowi nie brakuje poczucia humoru, bo jak sam o sobie mówił podczas zorganizowanego w minioną niedzielę 26 września przyjęcia urodzinowego, iż jest "starym ramolem". Dużo w sumie w tym prawdy, i nie obrażając szanowanego pana prezydenta, ale nie tylko jego dotyczy ten "ramoli wiek". Oto wystarczy włączyć jakąkolwiek TV, czy też przypatrzeć się politykom niższego szczebla czy

też samorządowcom. Wszędzie, używając żargonu Wałęsy, stare ramole. Młodzi politycy to wyjątki i myślę, że czas coś w końcu z tym zrobić. "Stare ramole" przyczepiły się do koryta jak rzep psiego ogona i tylko zmieniają przynależność polityczną, aby tylko ssać, ssać i ssać z tego żłoba. Nie czepi się jeden z drugim uczciwiej roboty, tylko nawijają makaron na uszy biednym ludziom obiecując im, że w kwietniu na wierzbach będą rosły dwustuzłotowe banknoty. Albo wcisną im jakiś inny kit,

aby tylko pozostać przy żłobie. Taki stary ramol, wprawdzie zatrudnia młodych gdzie tylko może, lecz tylko i wyłącznie członków swojej najbliższej rodziny. Ramol potrafi też zatrudnić się na kilku etatach jednocześnie blokując tym samym możliwość rozwoju zawodowego ludziom młodym, bo ci młodzi w takim wypadku w ogóle nie mają co liczyć na pracę. Przykład "staroramolstwa" mamy też na naszym zamojskim podwórku, ale nie będę szanowanego pana "ramola" z Tomaszowa

Lubelskiego wymieniał z imienia i nazwiska. Różnica z naszym panem ramolem jest tylko taka, że nasz ramol jest wierny partii. Przez to stołków ma "jak mrówków". Zastanawiam się tylko, w której pracy jest dłużej, choć godzinę. B a r d z o m n ie n a p r z ykład cieszy to co powiedziała Minister Pracy, Jolanta Fedak. Zapowiedziała ona, że pracujący emeryci nie stracą świadczeń z ZUS. Jednak ci, którzy uzyskają prawo do emerytury, będą chcieli nadal pracować,

ń e z r a M d ó r g O

będą musieli rozwiązać umowę o pracę i podpisać nową. Resort pracy przygotował nowe przepisy, według których obowiązkowe będzie rozwiązanie stosunku pracy przez osoby, którym ZUS przyznał emeryturę. Pracownik będzie miał w ten sposób obowiązek powiadomienia pracodawcy o tym, że przysługuje mu już świadczenie emerytalne. Jednak szlag mnie trafił, gdy dowiedziałem się, że łączenie emerytury z pracą ma być jednak nadal możliwe. Wojciech Stepaniuk

Konkurs!

Ogród Pani Anny z Goraja - wyd. nr 37

Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010 1. Wybieramy ogród wydania. Najpiękniejsze ogrody, których fotografie otrzyma redakcja zostaną opublikowane i wezmą udział w konkursie. Za publikację ogrodu otrzymasz kupon o wartości 100 zł na dowolne rośliny ogrodowe, które możesz odebrać w Szkółce Roślin Ozdobnych „Matcze” przy ul. Wyszyńskiego (obok komisariatu policji). 2. Spośród wszystkich opublikowanych fotografii Czytelnicy „Gazety Zamojskiej” wybiorą „Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010”. Laureat konkursu otrzyma 12 roślin lub krzewów od sponsora konkursu, dyplom oraz publikację od „Gazety Zamojskiej” oraz pamiątkową statuetkę. 3. Aby oddać głos na najpiękniejszy ogród należy wysłać kupon z gazety do naszej redakcji na adres: „Gazeta Zamojska, ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w redakcji.

Kupon konkursowy Złoty Ogród Zamojszczyzny 2010 Głosuję na ogród Pani/Pana ..................................................................................... IMIĘ LAUREATA

z ......................................................................................................, wydanie nr: .......... MIEJSCOWOŚĆ

Fotografie ogrodów z ciekawymi roślinami, kompozycjami kwiatowymi, rabatkami i nowatorskimi aranżacjami, prosimy przesyłać drogą elektroniczną do Redakcji „Gazety Zamojskiej” na adres: redakcja@zamojska.com lub korespondencyjnie na adres redakcji.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH Zamość ul. Wyszyńskiego (obok policji)

tel. 513-056-032 Szeroki wybór krzewów, drzewek i sadzonek ogrodowych


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

3

rozmowa tygodnia Z dr Piotrem Gradziukiem, wiceprezeserm Polskiego Towarzystwa Biomasy.

Biomasa to szansa dla regionu

dr Piotr Gradziuk Nowa struktura globalnego systemu energii obejmuje coraz częściej wykorzystywanie odnawialnych źródeł tj., energii słońca, wody, wiatru, wnętrza ziemi czy biomasy. Są one wybierane z uwagi na ich nieszkodliwość dla środowiska. Biomasa stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii. Panie doktorze, zacznijmy od wyjaśniania tego pojęcia. Wg D y rekt y w y Pa rla ment u Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych „Biomasa to ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich”. W prawodawstwie polskim biomasa dla celów energetycznych została zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. „Biomasa to stale lub ciekle substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji oraz ziarna zbóż nie spełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziarna zbóż nie objętych zakupem interwencyjnym”. Dlaczego określenie to było kilkakrotnie zmieniane?

Zmiany te wynikały z dwóch powodów. Po pierwsze aby zastopować gwałtowny wzrost zużycia drewna na cele energetyczne, co wywołało protesty przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego. Branże te nie były wstanie konkurować o ten surowiec z energetyką. A powód drugi to wykorzystanie biomasy wytwarzanej w rolnictwie (biomasa z szybko rosnących roślin oraz możliwość stosowania ziarna zbóż) Jakie są zalety biomasy? Podstawową zaletą biomasy jest powszechność występowania, może pochodzić z różnych źródeł, z upraw polowych, odpadów występujących w rolnictwie, przemyśle rolno spożywczym, przydomowych gospodarstw i gospodarki komunalnej. Biomasę uzyskuje się również z przemysłu drzewnego, leśnictwa, a także ze specjalnych plantacji drzew szybko rosnących (wierzba, platon, topola, eukaliptus). Także odpady z produkcji zwierzęcej (gnojowica, biogaz) są ważnym źródłem biomasy podobnie jak osady ściekowe, odpady z gospodarstw domowych, makulatura. Powiedzmy o jej wadach. W porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi nośnikami energii, jest dość uciążliwym w użyciu paliwem. Wynika to przede wszystkim z jej właściwości fizykochemicznych takich jak: niska gęstość, utrudniająca transport i magazynowanie; niskie ciepło spalania na jednostkę masy, będące przyczyną utrudnień w dystrybucji biomasy, szeroki przedział wilgotności powodujący trudności z przygotowaniem do energetycznego wykorzystania. Z problemami tymi można się uporać,. Najważniejszym etapem na drodze biomasy pomiędzy jej producentami a energetycznym wykorzystaniem jest zwiększenie gęstości. Jak wygląda produkcja biomasy w Polsce i w naszym regionie? W „Pakiecie klimatyczno-energetycznym UE”, przyjętym przez Parlament Europejski 17 grudnia 2008, Unia Europejska zobowiązała się, że do 2020 roku zredukuje emisję gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO 2 o 20% (w przypadku podjęcia podobnych zobowiązań przez inne kraje rozwinięte redukcja ta może wynieść nawet 30%). W tym samym okresie UE zwiększy też z 8, 5% do 20% udział

energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii, do 10% udział biopaliw w paliwach wykorzystywanych w transporcie oraz ograniczy zużycie energii o 20%. Z tego dokumentu wynika też, że największe znaczenie spośród odnawialnych źródeł energii w dalszym ciągu będzie miała biomasa, a jej udział w 2020 roku w porównaniu do 2004 roku wzrośnie z 65, 8 do 67, 5%. Aby zrealizować te plany w ciągu 10 lat należy zwiększyć dostawy biomasy na cele energetyczne o około 5 mln ton rocznie. Jednym ze sposobów sprostania rosnącemu popytowi na biomasę może być produkcja z energetycznych upraw polowych. Sprostanie temu zapotrzebowaniu stwarza ogromne szanse dla terenów rolniczych, a do takich zalicza się nasz region. Czy rolnicy chętnie decydują się na biomasę? Czy jest to opłacalne? Jak do tej pory biomasa wykorzystywana jest jako paliwo głównie do ogrzewania gospodarstw domowych, a jeszcze bardzo rzadko do zasilania lokalnych systemów ciepłowniczych (kotłownia na słomę w Grabowcu). Produkcja biomasy dla celów komercyjnych rozwija się bardzo powoli. W skali kraju uprawy roślin szybkorosnących zajmują areał około 10 tys. ha, co stanowi zaledwie około 0, 6 promila powierzchni użytków rolnych. Najszybciej rozwija się wykorzystanie drewna i jego odpadów oraz słomy. W naszym regionie od kilku już lat rozwija się produkcja brykietów z tego surowca. Jak Państwo pomaga w produkcji biomasy? Niestety ale tylko w niewielkim zakresie, w ostatnim okresie wręcz ta pomoc się skurczyła, nie ma już dopłat do zakładania upraw roślin energetycznych, zmniejszono też dopłaty do roślin energetycznych. Wsparcie można uzyskać na budowę biogazowi czy przetwórstwa biomasy w ramach regionalnych programów operacyjnych czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc ta jednak w niewielkim stopniu dociera do rolników czy mieszkańców wsi Jaka jest przyszłość biomas? W Polsce biomasa to główny surowiec do produkcji energii odnawialnej, w 2020 roku około 90% energii z OZE będzie pochodziła z biomasy. To wielka szansa dla regionu, ale czy

Zamość Nabór do wojska

Do wojska marsz! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu ogłosiła nabór do służby. Dla regionu dotkniętego bezrobociem ta wiadomość jest niezwykle ważna. Informacja rozniosła się jak błyskawica. Panowie szlifują kondycję, bo i jest o co się starać. Praca w wojsku daje stabilne życie i pewne zatrudnienie, a na późne lata godną emeryturę. Nabór do służby przygotowawczej dla korpusu szeregowych dotyczy osób, które nie odbyły służby wojskowej. Wymagania to wiek między 18 a 50 rokiem życia i przynajmniej gimnazjalne wykształcenie.

Z kolei dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli już służbę wojskową, prowadzony jest nabór do Narodowych Sił Rezerwy, do korpusu szeregowych 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, jak również innych jednostek.

Chętni powinni składać wnioski w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, która mieści się przy ul. Piłsudskiego 36. Tu również otrzymają wszelkie wyczerpujące informacje. Daniel Czubara

ją wykorzystamy? Zachęcam do stawiania takich pytań do kandydatów na samorządów oraz pytań do partii politycznych o programy dotyczące wykorzystania biomasy w energetyce. Wkrótce mają być realizowane szkolenia dla rolników z zakresu produkcji biomasy. Proszę powiedzieć o szczegółach. Jednym z nich jest projekt „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” stanowiącym integralną część projektu „OZE dla domu i biznesu” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Centrum

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W naszym regionie szkoleniami tymi zajmuje się Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Ponadto w okresie jesienno zimowym organizowane będą dwudniowe szkolenia dla rolników z zakresu biogazowi rolniczych. Finansuje je Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Dla samorządowców bezpłatne szkolenia „Odnawialne Źródła Energii Szansą Twojej Gminy” organizuje Centrum FinansowoInwestycyjne „PARTNER”, bliższe informacje w biurze projektu pod nr tel. 81 5637076. Wioletta Sawa

REKLAMA

BEZP£ATNE STUDIA STACJONARNE

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamoœciu now

oœ TURYSTYKA I REKREACJA æ

FILOLOGIA ANGIELSKA - translatorska, nauczycielska FILOLOGIA ROSYJSKA - jêzyk rosyjski w biznesie i turystyce, nauczycielska FILOLOGIA POLSKA - ¿urnalistyka, animacja kultury, nauczycielska POLITOLOGIA - public relations, marketing polityczny, studia europejskie i polityka regionalna, studia samorz¹dowe i polityka lokalna, polityka bezpieczeñstwa, pomoc spo³eczna MATEMATYKA - matematyka z informatyk¹, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - eksploatacja samolotów i œmig³owców,in¿. pojazdy samochodowe, odnawialne Ÿród³a energii, maszyny przemys³u drzewnego

Studia podyplomowe ju¿ od 750 z³ / semestr


Z Z

Gazeta

4

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Zatrzymanie w placówce medycznej

Pijany lekarz na dyżurze Zamojska policja prowadzi śledztwo w sprawie pijanego lekarza. Zastano go pijanego 25 września w przychodni na ul. Starowiejskiej w Zamościu. Doniesienie na policję złożyła mieszkanka Zamościa, która w nocy w piątku na sobotę (24 na 25.09) przywiozła do

przychodni męża. Kiedy małżeństwo weszło do gabinetu zobaczyło, że lekarz jest pod wpływem alkoholu. Kobieta zawiadomiła o tym fakcie policję. Funkcjonariusze o godz. 1 w nocy udali się na miejsce, ale lekarza nie zastali. W przychodni pojawili się następnego dnia o godz. 6 rano. Tym razem lekarz już był. Policjanci poddali go badaniu

alkomatem. 48-letni mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 0, 36 promila alkoholu. Policjanci pobrali jego krew do badań. Lekarz został zwolniony do domu. - Ustalono, że lekarz zdążył przyjąć od godz. 18.00 czterech pacjentów. Policja sprawdza dokumentacje medyczną i prowadzi przesłuchania

świadków - mówi Joanna Kopeć, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Funkcjonariusze policji badają czy mężczyzna nie naraził pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia albo życia. wios

region Policja szuka sprawcy kradzieży

Zamość Kradzież na cmentarzu

Kto go rozpoznaje?

Uwaga na portfele

Tomaszowscy policjanci poszukują mężczyzny, który 27 lipca z jednego ze sklepów w centrum Tomaszowa Lubelskiego skradł myjkę ciśnieniową o wartości 650 zł. Wizerunek mężczyzny utrwaliła kamera przemysłowa. Wszystkie osoby, które rozpoznają sprawcę kradzieży prosimy o kontakt z policją pod nr tel. 997 lub 84 6648 210.

81-letnia kobieta postanowiła uporządkować grób swoich rodziców. Przyszła więc na cmentarz i zajęła się robieniem porządku. Nie spodziewała się, że na cmentarzu będzie kręcił się złodziej.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Z jednego ze sklepów, mężczyzna w wieku ok. 30-35 lat wykorzystując nieuwagę

personelu sklepu wyniósł myjkę ciśnieniową o wartości 650 zł. Wizerunek mężczyzny utrwaliła kamera przemysłowa. Prezentujemy go za zgodą prokuratury. Zdjęcie oraz nagranie można obejrzeć na stronie internetowej KWP w Lublinie, adres: www.kwp.lublin.pl Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim tel. ( 84) 664 82 10 lub (84) 664 82 18 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. 997.

Kiedy kobieta ogarnęła śmieci, postanowiła wynieść je do stojącego nieopodal kontenera naśmieci. Na grobie zostawił reklamówkę, w której znajdował się portfel. REKLAMA

Red.

Zamość Nie dali się nabić w butelkę

Oszustom nie wyszło Tylko dzięki czujności i rozwadze starsze małżeństwo z Zamościa nie dało się nabrać oszustom. Metodą „na wnuczka” próbowali wyłudzić od nich sporą gotówkę. Początkowo małżeństwo uwierzyło w finansowe tarapaty dzwoniącego i wypłacili 50 tysięcy oszczędności by wspomóc kuzyna. Ostatecznie do przekazania gotówki nie doszło. W mieszkaniu małżeństwa w wieku 72 i 73-lata zadzwonił telefon. Rozmówca przedstawił się jako "chrześniak" i pilnie

prosił o pożyczkę. Interesowała go kwota blisko 150 tyś. na zakup nieruchomości. Małżonkowie nie dysponowali taką gotówką ale ostatecznie zgodzili się wesprzeć kuzyna 50 tyś. Po pieniądze udali się do banku. Z wypłaconą gotówką czekali na chrześniaka. Zamiast niego otrzymali telefon z informacją, że po pieniądze zgłosi się kolega. Kuzyn prosił by mu zaufali. Małżeństwo nie zgodziło się przekazać pieniędzy obcemu mężczyźnie. Stanowczo nalegali by po odbiór pożyczki przyszedł osobiście kuzyn lub jego żona.

Małżeństwo jeszcze kilka razy otrzymywało telefony od rzekomego "kuzyna". Ten cały czas usiłował nakłonić małżeństwo do przekazania gotówki. Małżonkowie byli jednak nieugięci. Na koniec odebrali jeszcze jeden telefon. Tym razem rozmówca twierdził, że dzwoni z policji. Przekonywał, że tak naprawdę gotówka potrzebna jest by wpłacić kaucję za chrześniaka. W przypadku zaś braku wpłaty, kuzyna mogły czekać długie miesiące spędzone w areszcie. Widmo chrześniaka za kratami również nie przekonało małżeństwa i ostatecznie nie dali się zwieść rozmówcy. O próbie wyłudzenia pieniędzy małżonkowie powiadomili policję. Red.

Zamość Niebawem otwarcie gazociągu

Z Ukrainy do Zamościa 15 października w Czołkach pod Zamościem dojdzie do oficjalnego otwarcia nitki gazociągu z Ukrainy. To nim popłynie gaz między innymi do Zamościa, a nie wykluczone, że i do Szczebrzeszyna. W planach jest przedłużenie gazociągu. Na razie nie wiadomo, czy w Zamościu spadną ceny gazu. Z ukraińskiego gazu korzysta Hrubieszów. Trzy lata temu doszło tam do uroczystego połączenia gazociągów polskiego i ukraińskiego. Powiat hrubieszowski jest gazyfikowany przez sandomierski oddział Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie. Wybudowany przez nich gazociąg wysokiego ciśnienia, łączący Polskę z Ukrainą, ma zdolność przepływu 3 tys. m sześć paliwa na godzinę. Spółka planowała by nitka gazociągu biegła też w kierunku Zamościa i dalej, by połączyła się z ogólnopolskim systemem przesyłowym gazu.

15 października nitka biegnąca przez powiat hrubieszowski połączona zostanie z nitka na terenie powiatu zamojskiego. Tym samym gaz z Ukrainy dotrze do Zamościa. Pewne jest, że metr sześcienny ukraińskiego gazu jest tańszy. O ukraiński gaz na terenie powiatu zamojskiego stara się starosta zamojski Henryk Matej. Starosta obiecuje, że będzie czynił starania, by nitka gazociągu wybudowana została aż do Szczebrzeszyna. Jego zdaniem rozwiąże to wiele problemów na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Dodajmy, że starosta Matej oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o fotel burmistrza Szczebrzeszyna w nadchodzących wyborach samorządowych. Choć gaz z Ukrainy jest tańszy, to wcale nie oznacza, że nie będzie z tym kłopotów. Na początku września spółka NAK Naftogaz wstrzymała dostawy gazu. Argumentowała to zmianą wewnętrznych przepisów na Ukrainie. Kurków nadal nie odkręcono. Ale mieszkańcy Hrubieszowa tego nie odczuli. Gaz dostarczany jest z polskiego przemysłu przesyłowego. wues

Chwilę tą wykorzystał złodziej. Starsza pani straciła 80 złotych, dowód osobisty oraz legitymację rencisty. wues


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

Zdaniem znanych Czy Janusz Palikot opuści Platformę Obywatelską?

Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu

Lubelski poseł Janusz Palikot od dawna zapowiada, że weźmie rozwód z Platformą i założy własną partię - Ruch Poparcia Palikota. Palikot planuje zorganizować 2 października kongres Ruchu Poparcia Janusza Palikota w Sali Kongresowej w Warszawie. Kongres ma składać się z kilku paneli tematycznych. Do udziału w panelu poświęconym sprawom ustrojowym, w tym funkcjonowaniu partii politycznych, Palikot zaprosił Ryszarda Kalisza (SLD). Media pisały, że w kongresie mają wziąć udział m.in. Magdalena Środa i Manuela Gretkowska. W wypowiedział dla mediów Palikot nie wykluczał, że jego ruch może przekształcić się w partię. Dziś zastanawiamy się, czy Janusz Palikot rzeczywiście opuści PO?

- Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że Palikot opuszcza Platformę Obywatelską mówi marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. -Palikotrozpoczyna działalność na własny rachunek polityczny. Jeżeli tak by się stało, to byłoby to uczciwe podejście do sprawy.Schetyna ocenił też, że ambicje, plany, zaangażowanie i emocje Palikota wykraczają poza Platformę. - Są dla nas często kłopotem. Więc takie aksamitne rozejście, umożliwienie rozpoczęcia jego nowej drogi politycznej, uważam za zrozumiałe i akceptuję to - dodał. Źródło RMF FM

Donald Tusk premier

Premier Donald Tusk jest zdania, że Janusz Palikot powinien ostatecznie podjąć decyzję czy jest w PO czy poza nią. Po zapowiedziach założenia własnej partii - w ocenie Tuska - Palikot jest już raczej poza Platformą. Radzi mu, aby jak najszybciej podjął decyzję co do pozostania w PO. - Chłopie, nie stój w przeciągu. (...) Albo wte albo wewte - mówił. - Rozumiem Janusza Palikota i jego enuncjacje publiczne jako jednoznaczne, że wychodzi z Platformy i chce założyć własną partię polityczną - oświadczył Tusk.Jak powiedział, jest to wybór Palikota, choć w jego ocenie - jest on zły. - Powiem mu otwarcie - chłopie, nie stój w przeciągu. Chcielibyśmy zamknąć drzwi, bo trochę wieje. Albo wte albo wewte - dodał.

Zamość Nowy 3 gwiazdkowy hotel w Zamościu

Carskie Koszary otwarte 16. września miało miejsce uroczyste otwarcie nowego hotelu „Carskie Koszary” w Zamościu. Obiekt usytuowany jest ok. 500 m. od zamojskiej starówki. Posiada nowocześnie urządzone pokoje, restaurację, salę konferencyjnoszkoleniową oraz monitorowany parking. REKLAMA

Do dyspozycji gości jest 50 miejsc hotelow ych, w y posażonych w łazienki, telefony, TV Sat oraz stały dostęp do Internetu. Restauracja oferuje tradycyjną polską kuchnię wzbogaconą o potrawy kuchni rosyjskiej i ukraińskiej. Zaproszeni goście reprezentujący urząd miasta, samorząd, przedsiębiorców oraz media, mieli okazję zapoznać się z ofertą

nowo powstałej inwestycji, która ma charakter rodzinny. Po uroczystym otwarciu, powitaniu gości, właściciel hotelu wymienił długą listę urzędów instytucji oraz firm, które przyczyniły się do sprawnego i przedterminowego oddania do użytku tego wspaniałego obiektu. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Sochan, proboszcz z Górecka Kościelnego.

Tego rodzaju inwestycja z całą pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty dla turystów, którzy będą odwiedzać nasze miasto, a tym samym pomoże w jego promocji - czego serdecznie życzymy pracownikom i właścicielom "Cesarskich Koszar". MS


Z Z

Gazeta

6

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Zespół ONI nagrał teledysk

Nowa gwiazda z Zamościa Pospiesz się kochać - to słowa tytułowe piosenki napisanej przez lubelskiego tekściarza Wiesława Popiołka, do których muzykę specjalnie dla zespołu ONI napisał Jerzy Słota - wokalista grupy VOX. Zespół nagrał też teledysk do piosenki "Pospiesz się kochać", który realizowało mało znane studio filmowe z Hrubieszowa. Zdjęcia do wideoklipu były kręcone w różnych częściach kraju, między innymi w Warszawie, Józefowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Ale to nie wszystko. W przygotowaniu jest płyta. ONI mówią sami o sobie, że to dopiero początek i jeszcze będzie o nich głośno. Zresztą twórczość grupy jest już dostępna w internecie. - Wrzuciliśmy nasz teledysk na popularny serwis Youtube - powiedział nam Piotr Szymański, wokalista grupy ONI. - Wszak poprzez internet najlepiej dotrzeć do mas - dodaje. Wiele ciepłych słów na temat grupy ONI wypowiada Jerzy Słota z grupy VOX, ikony Zamościa. - Piotra Szymańskiego znam już od dawna, kiedy jeszcze próbował sił ze starym składem grupy - powiedział "Gazecie

Zamojskiej". - Nowy skład znam od niedawna, jednak to co mogę powiedzieć, to mamy do czynienia z profesjonalistami. Grupa ONI to przygotowani, rzetelni i wykształceni muzycy. Tego wykształcenia, rzetelności i przygotowania brakuje niestety obecnym pseudogwiazdom, w które zapatrzone są nastolatki. ONI zapowiadają się całkiem obiecująco i wierzę, że będzie o nich głośno - dodał. Jerzy Słota dodaje, że grupa ONI powinna być wspierana przez władze Zamościa. - Również grupa VOX udzieli wsparcia zawsze wtedy, kiedy będzie trzeba - mówi. - Ponadto uważam, że ONI powinni zachować pokorę w tym co robią i nigdy się nie rozstać. Ponadto musimy popracować nad głosem Piotrka Szymańskiego, który jest troszeczkę za delikatny do muzyki, ale wszystko da się zrobić. W jego głosie musi pojawić się trochę agresji - kończy. Zespół ONI powstał w Zamościu, działa na rynku muzycznym od 2005 roku. Jego założycielem jest Piotr Szymański muzykolog, muzyk i wokalista. Dodatkowo pełni on również rolę zespołowego managera.

Obecnie w zespole bardzo istotnym trzonem jest perkusista Maciej Stanibuła - muzyk o tradycjach rodzinnych oraz plastyk, a także basista Paweł Grzegórzko - dziennikarz radiowy, pracujący w jednej z zamojskich rozgłośni radiowych. W projekcie tym wymienić należy jeszcze nazwiska współpracujących gitarzystów Bartłomieja Garczynskiego - absolwenta gitary w Lublinie, a obecnie uczącego się w Krakowie oraz młodego znakomicie zapowiadającego się Mateusza Sołtysiaka ucznia Wrocławskiej Szkoły Jazzu. Zespół ONI ma na swoim koncie udane występy, między innymi podczas I festiwalu im. M. Grechuty, gdzie wystąpił wraz z grupą VOX oraz podczas pobytu kandydatek do tytułu "Miss World" w Zamościu. Ze względu na wgłębianie się Piotra w świat nauki zespół ONI prowadził swoją działalność bez większego zaangażowania, dopiero nowi i młodzi muzycy Oni nakłonili Piotra do tego, aby spróbować jeszcze raz. Przy dobrym i ciepłym słowie Jerzego Sloty kompozytora "Pospiesz się kochać" można było spróbować. Zespół liczy więc na to, ze piosenka się spodoba.

Nadmieniają iż nie jest to jedyna piosenka, którą nagrali. - Jesteśmy jest w trakcie miksowania pierwszej płyty w swojej karierze - mówi Maciej. Mamy już praktycznie gotowy cały materiał - dodaje Paweł.

Więcej na temat grupy ONI na stronie internetowej www.oni-art oraz MySpace.com/art.-oni oraz do zobaczenia i posłuchania naszej piosenki w popularnym serwisie youtube.

Szkolenie odbyło się 24 września na poligonie w Sitańcu - Wolicy. Tematem zajęć było działanie grup bojowych w przypadku wykrycia terrorystów znajdujących się w budynku. W czerwcu szkoleni teoretycznie poznawali zagadnienia związane z procedurami przeciwdziałania terroryzmowi, we wrześniu natomiast przyszedł czas na praktyczne wykorzystanie wiedzy. - Tutaj podczas zajęć możemy sobie przećwiczyć pewne elementy do pełnego opanowania. Jeśli coś nam nie wychodzi, możemy wrócić i powtórzyć. Natomiast podczas działań bojowych, gdzie nasi żołnierze wykonują zadania w ramach misji, nie ma czasu na pomyłkę i życie całego zespołu zależy często od pojedynczego żołnierza - poinformował kpt. Dariusz Drączkowski, oficer prasowy 3 Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze mieli za zadanie zdobyć budynek zajęty przez terrorystów. W środku, oprócz uzbrojonych

przeciwników, czekało na nich wiele niespodzianek. - Pułapki to jest jeden z elementów szkolenia. Ma to na celu uświadomienie wszystkim ćwiczącym żołnierzom jakie zagrożenia czyhają na nich w budynkach, gdzie odbija się zakładników, gdzie trzeba dokonać jakiegoś sprawdzenia budynku pod względem zagrożenia jakie może nastąpić-minowe czy z pułapkami. Między innymi zastawiamy takie pułapki z ładunków, które w momencie, gdy żołnierze tutaj wchodzą niektóre są wykrywane, niektóre nie i są detonowane. Uświadamia to każdemu żołnierzowi co może się z nim stać w trakcie boju - wyjaśnił chor. Grzegorz Kloc, dowódca pluton rozminowania. - Każde pomieszczenie ma inną pułapkę, są odciągowe, naciskowe, niektóre są zupełnie ćwiczebne i mają za zadanie odciągnąć wzrok, żeby w tym czasie przerwać nogą lub ręką odciąg, albo nacisnąć na konkretny ładunek dodał chorąży Kloc.

Żołnierze byli oceniani przez dowódcę policyjnej brygady antyterrorystycznej. - Antyterroryści to specjaliści bardzo wysokiej klasy i warto się od nich uczyć i nam to się naprawdę przyda. Brygada wyjeżdża na misje pokojowe poza granice państwa i tam wykonujemy zadania prawie, że policyjne, np. patrole przez miejscowości, osady, przeszukania i od kolegów policjantów warto się uczyć wyjaśnił pomysłodawca i współorganizator zajęć pomocnik dowódcy 3 BZ ds. podoficerów - st. chor. sztab. Waldemar Dąbczak. W szkoleniu wzięła udział grupa 40 podoficerów i szeregowych zawodowych 3 Brygady Zmechanizowanej z kompleksów koszarowych w Lublinie, Chełmie i Zamościu. Ich poczynania nadzorowało 6 policjantów. Kolejny Dzień Podoficera zostanie zorganizowany we wszystkich garnizonach 3 Brygady Zmechanizowanej pod koniec października.

chciały utrzymywać kontaktu nawet z najbliższą rodziną. Do środka nie wpuszczały nikogo: ani rodziny, ani pracowników opieki społecznej, którzy zainteresowali się losem pań po sygnale od krewnych. Młodsza z kobiet przerwała studia. Również nigdzie nie pracowała i nie wychodziła z domu. Pracownicy ośrodka próbowali skłonić obie panie do leczenia. Niestety bez efektu. Dlatego też zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego wystąpiliśmy do sądu rodzinnego z wnioskiem o leczeniu kobiet - powiedział nam Kazimierz Seń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

Sąd rodzinny wydał orzeczenie nakazujące kobietom poddaniu się leczeniu. Chwilę później pod dom kobiet zajechały dwie karetki i pracownicy GOPS-u. Kobiety odwiezione zostały do szpitala. Kierownik GOPS-u mówi, że nie było innego wyjścia. Gdyby sprawę zbagatelizowano, mogłoby dojść do tragedii, tym bardziej, że zbliża się zima. - Między innymi dzięki naszej pracownicy Zofi Makuch udało się nam jakoś tę sytuację rozwiązać - dodaje kierownik. Nie udało się też ustalić, co jest przyczyną zachowania kobiet. Jedna z prawdopodobnych przyczyn, to

wydarzenia, jakie nawiedziły obie kobiety. W wypadku zginął mąż starszej kobiety. Później pochowała też starszą córkę. Leczenie kobiet dobrze rokuje na przyszłość, co cieszy dyrektora Senia. - Na pewno kobiety otrzymały fachową pomoc i na pewno dojdą do pełnego zdrowia - powiedział "Gazecie Zamojskiej". W tej chwili opracowujemy też indywidualny program pomocowy, który będziemy realizować, kiedy kobiety wyjdą ze szpitala. Dodatkowo bardzo żałujemy, że młodsza z kobiet przerwała studia, będziemy robili wszystko, by je skończyła - dodał.

wues

Sitaniec - Wolica Ć  wiczenia żołnierzy 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. R. Traugutta

Dzień podoficera Były wybuchy, przeszukiwanie pomieszczeń zajętych przez terrorystów, maskowanie sprzętu i udzielanie pierwszej pomocy. A wszystko to w ramach Dnia Podoficera organizowanego cyklicznie przez 3 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. Żołnierze ćwiczyli pod czujnym okiem policyjnych antyterrorystów.

WMS

Zamość Dramaty rodzinne

Tragedia po tragedii 63-letnia kobieta oraz jej 25-letnia córka z gminy Zamość trafiły na przymusowe leczenie psychiatryczne. Taką decyzję wydał sąd na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Wszystko wskazuje na to, że kobiety odcięły się od świata po rodzinnej tragedii. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za bardzo nie chcą nic mówić na ten temat. - O ciężkiej sytuacji obu kobiet poinformowała nas rodzina - powiedział nam Kazimierz Seń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

Kobiety żyły w zamknięciu, nikogo nie wpuszczały do domu poza dzielnicowym. Same też nie pokazywały się na dworze. Brama wejściowa na posesję była okręcona łańcuchem. Kobiety utrzymują się z renty 63-latki. Jedyną osoba, którą kobiety wpuszczały do domu, to dzielnicowy. Kobiety nie

wues


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FINANSE

Gdzie oszczędzać? Cz. II Polisy inwestycyjne są obecne na polskim rynku finansowym od blisko 20 lat. Jest to produkt łączący w sobie bezpieczeństwo ubezpieczenia z potęgą funduszy inwestycyjnych. W klasycznym ubezpieczeniu na życie płacimy składkę przez 10, 20, 30 lat poczym możemy wyjąć zgromadzone środki powiększone o tzw. przeciętną stopę zwrotu. W przypadku klasycznego ubezpieczenia na życie za wypłacenie tej przeciętnej stopy zwrotu

odpowiada zakład ubezpieczeń, w nowych polisach uniwersalnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym za wynik stopy zwrotu odpowiada sam ubezpieczony. Polisy inwestycyjne są polisami na życie i dożycie. Składka jest podzielona na część ochroną i część inwestycyjną. Za część inwestycyjną są kupowane jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Od klienta i jego preferencji i poziomu ryzyka zależy w jaki rodzaj funduszy

7

inwestycyjnych są inwestowane środki. Obecnie niektóre towarzystwa ubezpieczeń posiadają w ofercie ponad sto i więcej funduszy inwestycyjnych, więc klient ma bardzo duże możliwości trafnego wskazania inwestycji. Polisy inwestycyjne są bardzo elastycznymi produktami oszczędnościowymi. Ubezpieczony ma nie tylko możliwość wskazania uposażonych ale i zmiany częstotliwości opłacania składki, zmianę wielkości składki, możliwość zawieszenia opłacania

składki np. na rok bez podania przyczyny. Ubezpieczony ma możliwość wyjęcia części swoich środków. W erze Internetu prawie każde towarzystwo ubezpieczeniowe daje możliwość śledzenia inwestycji przez Internet dzięki posiadaniu własnego konta. W ramach usług internetowych klient ma możliwość zmian w swojej polisie, zmian inwestycyjnych, zmian uposażonych itp. Najważniejszą korzyścią polis inwestycyjnych jest możliwość

odroczenia podatku od zysków kapitałowych tzw. Podatku Belki. Podatek ten płacony jest na koniec polisy w momencie wypłaty wszystkich środków. Częściowe wypłacanie środków nie skutkuje zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych. Obecnie firmy ubezpieczeniowe posiadają produkty o charakterze ochronno-inwestycyjnym już od 100 zł. Jest to kusząca alternatywa dla klasycznych ubezpieczeń na życie.

Szymon Miąsik DORADCA FINANSOWY HOMEFINANCE Sp. z o. o. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - pytania do eksperta wysyłaj na adres: redakcja@zamojska.com Odpowiedzi udzielimy na łamach Gazety Zamojskiej

Zamość Festiwal naukowy

Nauka jest atrakcyjna! Czy można kometę złapać za ogon? Dlaczego jabłko spada? Na te pytania dzieci mogły odnaleźć odpowiedź podczas festiwalu naukowego na zamojskiej PWSZ. Impreza odbywała się w dniach 19-23 w rześnia br. w ra mach Lubelsk iego Fest iwa lu Nau k i. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Dziecięcy "Dzieci Przyszłości", który działa pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. W niedzielę w Instytucie Humanistycznym PWSZ przy ul. Hrubieszowskiej odbył się piknik naukowy, podczas którego przeprowadzano pokazy naukowe, quizy z nagrodami oraz interaktywne wykłady pt. "Unia Europejska i ekologia. I Ty możesz kontrolować klimat" i " Bezradne maszyny, czyli czego nawet komputer nie ugryzie". Z kolei w środę

wykład o lotnictwie i kosmonautyce pt. "Od Ikara do podboju kosmosu" poprowadził dr inż. Aleksander Garbacz. Obecność wojskowego, sposób jego prowadzenia zajęć sprawił, że zebrani młodzi adepci nauki mogli poczuć się jak bohaterzy filmu "Top Gun", czy jak kosmonauci rodem z NASA.

Po wykładzie teoretycznym na lotnisku w Mokrem dzieci mogły obejrzeć, a także zasiąść w samolotach, szybowcach i innych maszynach lotniczych należących do Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Było to doskonałe urozmaicenie wkładu i dobra zabawa nie tylko dla najmłodszych.

W czwartek cykl wykładów i pokazów przeprowadzili dr inż. Bronisław Samujło, dr inż. Tomasz Garbacz, dr inż. Jarosław Bartnicki. Uczestnicy mogli poznać metody wyrobu z tworzyw sztucznych, metody obróbki metali, a także metody termowizyjne, pozwalające zobaczyć ciepło. Z kolei w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" przy ul. Wyszyńskiego, można było obejrzeć prezentacje multimedialną "Przez puszcze, bagna i chaszcze dzika przyroda Polski w obiektywie" przygotowana przez jednego z najlepszych fotografów w Polsce - Grzegorza Leśniewskiego. W imprezie dużej mierze udział wzięły dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego "Dzieci Przyszłości" (skupia głównie dzieci ze szkół podstawowych) i prowadzonego pod egidą PWSZ Uniwersytetu Pierwszego Wieku (stworzony dla gimnazjalistów). Można śmiało powiedzieć, że organizatorzy osiągnęli swój cel. Sale wykładowe były pełne po brzegi, dzieci słuchały z uwagą, widać było, że tematy trafiały do ich zainteresowań.

- Chcemy zarażać pasją, pokazać, że wiedzę można przyswajać w sposób lekki i wesoły. Wdrażać do samokształcenia. Pod tym kątem dobieramy wykładowców i tematy - mówi koordynator projektu Uniwersytetu Dziecięcego, Przemysław Popiołek. Zadowolony z przedsięwzięcia jest także rektor PWSZ w Zamościu, prof. Waldemar Martyn : - Idea nauki jest zawsze słuszna. Jest to taka praca u podstaw. Im wcześniej się zaczyna, tym wcześniej można zainteresować młodych ludzi, zachęcić. Sfrustrowanej młodzieży pokazać, że wiedza jest wartością, czymś ciekawym i cennym. Ale trzeba to promować. Wiedza jest atrakcyjna. mówi rektor. I za słowami idą czyny. Na początku 2011r. w styczniu mają już działać nowoczesne laboratoria PWSZ. - W przyszłym roku postaramy się samodzielną organizację festiwalu nauki - zdradza "Zamojskiej" Kanclerz PWSZ, Jerzy Korniluk. Daniel Czubara

region Uważajmy co zbieramy

Zamość Casting TV w Zamościu

Na grzyby

Zostań gwiazdą TV

Na zamojskim bazarze przy ulicy Orzeszkowej na prowizorycznych straganach pysznią się gąski, prawdziwki, podgrzybki i maślaki. Coraz częściej sprzedawcy oferują również opieńki. Ciepłe noce, trochę deszczu sprawiły, że w lasach zaroiło się od grzybów. I oczywiście grzybiarzy. Na łowy ruszają ci którzy się znają i ci którzy znają się trochę mniej. Dla tych drugich taka wycieczka może się jednak skończyć na oddziale toksykologii. Zbierajmy więc te dary natury z rozwagą, aby zjedzony przez nas sos nie był tym ostatnim.

W najbliższy czwartek 30 września do Zamościa zawita mobilne studio telewizyjne. Towarzysza one cyklowi programów „Psie Opowieści czyli Ochy i Fochy” emitowanych w TVP1. To nowy, 12-odcinkowy program dla najmłodszych o emocjach, z emocjami i o tym jak sobie z nimi radzić. Producenci szukają przy okazji młodych gwiazd telewizyjnych.

- Kania się teraz pokazuje, ale trzeba na nią uważać. Jeśli ktoś się nie zna, lepiej niech jej nie zbiera - ostrzega jedna ze pań. U kani pierścień musi chodzić luźno i łodyżkę wykręca się od czapeczki - dodaje druga. Tylko sprzedający na bazarku narzekają na wysyp, bo wiadomo szykuje im się mniejszy utarg. Żeby sprzedać koszyk grzybów muszą pół dnia handlować. Często bywa tak, że jeden z członków rodziny zostaje wydelegowany z grzybami na targowisko, inni zaś przemierzają leśne ostępy w poszukiwaniu następnych. Sprzedaż grzybów to spory zastrzyk gotówki dla niejednego

domowego budżetu. - Mieszkamy na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, tam jednak grzybów zbierać nie można. Ale szkoda, żeby się marnowały, więc narażając się na mandat jednak je zbieramy. Bo jakoś trzeba zarabiać - skarży się jedna ze sprzedających. Cena oczywiście kształtuje się w zależności od pory dnia. Rano kupimy co prawda najładniejsze okazy, ale trzeba za nie drożej zapłacić. Czym bliżej południa cena zaczyna spadać. - Rano sprzedawałam prawdziwki po 30 zł za kilogram teraz po 18 zł - informuje jedna z pań. Kilogram podgrzybków kosztował od 14 zł wzwyż. Kupowanie grzybów na targu przy ulicy Orzeszkowej jest bezpieczne, każdy ze sprzedawców posiada bowiem atest wydawany przez sanepid. - Codziennie przychodzi specjalnie przeszkolony pan i wydaje nam certyfikaty, które są ważne dobę - tłumaczy jedna ze sprzedających. Jeśli jednak lubimy spędzać czas na łonie natury i dysponujemy wolnym czasem możemy sami wybrać się na grzybobranie. - Śmiało można jechać do lasu. Teraz zaczną się opieńki i rydze - zachęca jedna ze sprzedających. Na wiosnę z powodu suszy grzyby były robaczywe, teraz jednak pogoda dopisała i są zdrowe jak... rydze. Tak więc ruszajmy na grzyby, a jeśli ktoś nie lubi to niech jedzie na... ryby. WMS

Każdy odcinek opowiada o jednej emocji. Rodzice i dzieci znajdą sposób na radość, nieśmiałość, ciekawość, zazdrość, złość, miłość, strach, serdeczność, smutek i wzruszenie. Program prowadzą animowane psy: Emsi Ciapek, Szykowna Pati, Pamela Pudel, Maks Ciacho, Henio Kafar, Pan Szerlok Tropiciel, Hrabia Ksawery, Gabi Gadka, Arnold Brama i Janek Hipis. "Psie opowieści czyli Ochy i Fochy" jest emitowany na kanale TVP1, w każdy czwartek, o godzinie 9.10. Kolejne odcinki umieszczane są również na stronie internetowej www.psieopowiesci.tvp.pl. W okresie od 20 września do 29 października mobilne studio telewizyjne "Psich Opowieści" odwiedzi 40 miast w

Polsce i będzie otwarte dla zwiedzających od godziny 14.00 do 20.00. Dla dzieci przygotowano 4 strefy animacji a dla rodziców film z psychologiem na temat radzenia sobie z emocjami u dzieci. 30 września mobilne studio zawita do Zamościa. Główną atrakcją jest mini studio tv, w którym dzieci wcielają się w rolę prezentera telewizyjnego. Zadaniem w castingu jest przeprowadzenie 2 minutowego wywiadu z animatorem przebranym za Maksa Ciacho - bohaterem Psich Opowieści. Wśród wszystkich dzieci, które odwiedzą nas i wezmą udział w konkursie, wyłonionych zostanie 5 finalistów, którzy przeżyją przygodę z telewizją i wystąpią w 3 finałowych odcinakach programu TVP1

"Psie Opowieści, czyli Ochy i Fochy“. Ponadto, nasi zwycięzcy będą mieli możliwość poznania telewizji od kuchni, czyli zwiedzenia studia TVP w towarzystwie znanej gwiazdy telewizji. Do konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku od 4 do 8 lat, które przyjdą ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym. Dzieci, którym nie uda się przybyć na eliminacje osobiście, mogą przesłać indywidualne zgłoszenie wysyłając swoje nagranie na adres organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 listopada na stronie internetowej www. psieopowiesci.tvp.pl. Nagranie laureatów odbędzie się w dniach 6-7.11.2010, w Warszawie, Finalistom wraz z jednym rodzicem opiekunem będącym z poza Warszawy, organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie a także transport z hotelu na plan nagrań oraz zwrot kosztu dojazdu do Warszawy. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.psieopowiesci.tvp.pl Red.


URODA

Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10 Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - pytania do eksperta wysyłaj na adres: redakcja@zamojska.com Odpowiedzi udzielimy na łamach Gazety Zamojskiej

Jesień to czas regeneracji i odnowy naszej skóry po letnich szaleństwach, kąpielach słonecznych i górskich wędrówkach, dlatego warto ten sezon wykorzystać na poprawę wyglądu, kondycji ,właściwą pielęgnację i zdrową dietę, aby nasza skóra była odżywiona, nawilżona i promienna. Zanim jednak przystąpimy do intensywnej jej pielęgnacji, dobrze jest najpierw przygotować ją do przyjęcia substancji odżywczych i nawilżających. W tym

Z Z

Gazeta

8

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Pielęgnacja skóry po lecie celu należy wykonać peeling, czyli złuszczenie zrogowaciałych komórek naskórka. Szczególnie polecane są do tego celu preparaty oparte na naturalnych kwasach owocowych (AHA). Nie tylko ułatwiają one usunięcie martwych komórek naskórka, ale w widoczny sposób spłycają zmarszczki oraz zmniejszają plamy pigmentacyjne. W ich recepturach wykorzystuje się ekstrakty obfitujące w kwasy cytrynowy, mlekowy, glikolowy.

Ważnym elementem pielęgnacji skóry jesienią jest także zapewnienie jej odpowiedniego działania nawilżającego, gdyż dobrze nawodniona skóra jest gładka, jędrna, wolniej się starzeje i staje się bardziej odporna na czynniki atmosferyczne. Stosuj kremy nawilżające. Jesienią to podstawa do zachowania młodzieńczej, zdrowej i promiennej cery. Podczas okresu grzewczego twoja skóra traci dużo wody, staje

Zamość Sposób na życie

Świetlica wyremontowana

W Polsce od dwóch lat spada liczba wolontariuszy. Ta niepokojąca tendencja dotyka także Zamojszczyzny. Szczególnie odczuwalny jest deficyt wolontariuszy pełnoletnich: studentów oraz seniorów. Statystyki podają, że tylko co czwarty Polak pracuje zawodowo. Spora część osób z tej grupy mogłaby dzielić się społecznie swoim doświadczeniem w ramach działań wolontariackich. Niestety, wolontariat wciąż jest mało popularny w porównaniu z innymi krajami Europy czy Stanami Zjednoczonymi. dotyczącej kondycji zamojskiego sektora pozarządowego (zawartej w strategii rozwoju Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na lata 2009 - 2013) wynika, że tylko 25% organizacji korzysta ze świadczeń wolontariuszy. Większość organizacji nie zatrudnia pracowników etatowych, a więc wolontariusze potrzebni są tam bardzo. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Zamojskie Centrum Wolontariatu podjęło odpowiednie działania i aktualnie realizuje projekt "Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie". Rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy umożliwi im podjęcie świadczeń wolontarystycznych w wybranych organizacjach pozarządowych. Wpłynie to niewątpliwie na ich lepsze samopoczucie, rozwój oraz na wzmocnienie zamojskiego III sektora. Nie wszyscy studenci, słuchacze szkół pomaturalnych i niepracujący absolwenci wiedzą, że będąc wolontariuszem w organizacji pozarządowej można wiele zyskać. Wolontariat jest formą zdobycia doświadczenia

samopoczucie. Wraz z endorfinami, po wysiłku fizycznym następuje przypływ adrenaliny, która również w niewielkich dawkach poprawia naszą kondycję – psychiczną i fizyczną. Nie możemy też zapomnieć o odpowiedniej diecie, która powinna być bogata w warzywa, owoce, chude mięso, nabiał i ryby. Zacznij zdrowo się odżywiać i regularnie ćwiczyć, pomoże ci to zachować jędrną, zdrowo wyglądającą skórę i siłę witalną przez cały rok.

Zubowice Inwestycje

Wolontariat - sposób na życie

Nasze społeczeństwo ma stosunkowo małą świadomość tego, czym tak naprawdę jest wolontariat, z czym się wiąże, co robią wolontariusze, jak mogą się przyczynić do rozwiązywania problemów lokalnych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. W Zamościu wspaniale działa wolontariat młodzieżowy. Kluby wolontariusza sprawdziły się prawie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Duże zainteresowanie tą forma działalności wykazuje też młodzież gimnazjalna. Uczniowie biorą udział głównie w wolontariacie akcyjnym, ale są też tacy, którzy podejmują wyzwanie poważniejsze i opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno - wychowawczych i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Wolontariat jest głównie kojarzony z bezpośrednią pomocą człowiekowi potrzebującemu, a przecież ma on jeszcze inne aspekty. Wolontariuszem można być - w zasadzie - wszędzie. Duże pole do popisu - i młodzi i starsi - mają w organizacjach pozarządowych. Z diagnozy

się matowa i szara. Najlepszy na ten okres będzie krem nawilżający z witaminami, olejkami naturalnymi, aloesem lub miodem. Jeżeli jednak mamy problemy z pękającymi naczynkami, należy wówczas stosować specjalistyczne preparaty wzmacniające ściany naczyń krwionośnych. Mimo chłodniejszych dni zachęcamy jednak do aktywności fizycznej. Ćwiczenia wyzwalają w organizmie endorfiny, które poprawiają

zawodowego. Podczas pracy wolontarystycznej można poznać swoje słabe i mocne strony, nauczyć się współdziałania w grupie, dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania. Organizowane dla wolontariuszy szkolenia wzbogacają nie tylko wiedzę, ale i CV. Istnieje też szansa, że organizacja może zaproponować wolontariuszowi stałą pracę. A co daje wolontariat ochotnikom "dojrzałym"? Poznanie nowych ludzi, udział w szkoleniach, warsztatach i imprezach integracyjnych, poczucie, że jest się znowu potrzebnym i ważnym. W ramach wolontariatu można zaoferować organizacjom swój czas i gromadzone przez lata doświadczenie. Pomaganie wzmacnia, a emeryci, którzy zostają wolontariuszami żyją dłużej. Informacje na temat działań Zamojskiego Centrum Wolontariatu można znaleźć na stronie internetowej: www.wolontariatzamosc.pl Kontakt: e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl tel. 846273775 Adres: ODK "Ok rąglak", ul.S Wyszyńskiego 28A

W niedzielę 19 września został poświęcony i oficjalne przekazany do użytku wyremontowany obiekt budynku remizo - świetlicy w Zubowicach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Grzegorz Pruszkowski.w Symboliczne klucze do budynku z rąk Pani Wójt odebrali Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach Lucjan Wysoki oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zubowicach Marta Kawalec. Otwarciu świetlicy towarzyszyły występy zespołu ludowego ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zubowicach oraz zespołu "Legenda" w KomarowieOsadzie. Obiekt ma nowe okna,

drzwi, dach oraz sanitariaty. Budynek został docieplony, doposażony. Obok świetlicy powstał parking-ok. 50 pojazdów. Cały teren został ogrodzony, wymieniono siatkę ogradzającą zbiornik przeciwpożarowy. Inwestycja była współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wynosił 546.958 zł. Red.

REKLAMA

Krystyna Rybińska - Smyk

REKLAMA

Zamość Restauracja McDonald’s

ul. Kamienna 6 tel. 696 153 642 tel. 695 764 696

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2010 McDonald’s Corporation.

306134 11 Ogl Zamosc 98x104.indd 1

10-07-22 12:10


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9

Stary Zamość

Ogólnopolski sukces dziewcząt Niecodzienna uroczystość miała miejsce 21 września 2010 roku w Gimnazjum w Starym Zamościu. Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński ufundował i wręczył pamiątkowe statuetki 10 uczennicom, które zajęły IV miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup 2010. Drużyna w składzie: Natalia Budzyńska (atak), Klaudia Burcon (obrona), Patrycja Denis (obrona), Elżbieta Edel (obrona), Karolina Goch (pomoc), Angelika Koniec (0brona), Patrycja Pawlak (atak), Rozalia Piróg (atak), Katarzyna Stępniak (bramkarz) i Adriana Wiatrzyk (atak) pod okiem trenera Pawła Lewandowskiego wystartowała wśród 1106 drużyn z całego kraju. Całość rozgrywek podzielona była na etapy. Pierwszy etap ( grało 88 zespołów

w woj. lubelskim) w Szczebrzeszynie nasze dziewczęta przeszły przebojem pokonując Wysokie 3:0, Szczebrzeszyn 3:0 i Sitno 4:1. W drugim etapie w Biłgoraju było podobnie dziewczęta pokonały Gimnazjum nr 2 z Biłgoraja 5:0, Frampol 2:0 i Gimnazjum Nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego 1:0. 6 najlepszych drużyn z drugiego etapu zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego, który odbył się w Zamościu. Tam nasza drużyna zagrała i wygrała z Nałęczowem 11:0, Janowem Lubelskim 1:1 (3:2 w karnych) i Firlejem 3:2 (po dogrywce). Mecz finałowy dziewczęta zagrały z Janowem Podlaskim (oczywiście wygrały 2:0). Zwycięzcy finałów wojewódzkich awansowali do półfinałów krajowych. Jako Mistrz województwa lubelskiego drużyna zagrała z mistrzami województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Zagrali z Gimnazjum w Kamieniu (podkarpackie) 4:3, Szkołą Sportową w Myślenicach 1:0 i Gimnazjum w Promieniu (świętokrzyskie) 0:0. Zwycięzcy 4 półfinałów krajowych awansowali do finału krajowego, który odbył się 12 września 2010 roku w Sulejówku. Pierwszy mecz nasza drużyna rozegrała z Gimnazjum Nr 3 z Opoczna (2:2). Drugi mecz z Gimnazjum Nr 6 z Konina (0:4), trzeci mecz z Gimnazjum Nr 144 z Warszawy (0:4) W meczu o trzecie miejsce pokonało nas Gimnazjum z Opoczna 0:2 Łącznie rozegrano 17 spotkań, dziewczęta zdobyły 42 bramki, wygrały 14 meczy, przegrały 3. Drużyna otrzymała od sponsora turnieju 2 komplety strojów sportowych oraz kurtki, rękawice, czapki i lunch boxy. Dyrekcja szkoły ufundowała

Prezentacje ciekawostek językowych połączone z muzycznymi i kulinarnymi niespodziankami to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowano dla uczestników Europejskiego Dnia Języków Obcych, które odbyło się 23 września br. w Zamościu. Głównym celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do nauki języków obcych i poznawania innych kultur i krajów. W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Dla

uczestników przygotowano prezentacje oraz quiz językowy z nagrodami. Do konkursu stawiło się 15 zespołów po 5 uczestników w każdej drużynie. Uczniom towarzyszyli nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto wydawnictwo Pearson Longman przygotowało dla lektorów prezentacja na temat multimedialnych metod nauczania języka angielskiego. Swoimi doświadczeniami z wyjazdów zagranicznych dzielili się studenci WSZiA, którzy w ramach programów SOKRATES I ERASMUS odbywali praktyki. W Zamościu Europejski Dzień Języków odbył się po raz pierwszy, ale idea powstała w 2001 roku, kiedy to Unia Europejska wspólnie z Radą

wyjazdów pokrył Wójt Gminy. fot. i oprac. Elżbieta Czarny

REKLAMA

Zamość Europejski Dzień Języków Obcych

Poliglotą być

na rozgrywki buty sportowe, a Rada Rodziców przyznała nagrody finansowe dla każdej z uczennic .Koszty

Spitfire Pub, Zamość, Kalinowice 145 tel. 84 61 67 346, kom. 0510 237 624, www.spitfirepub.nets.pl

Europy w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na różnorodność językową kontynentu, ogłosiła ten rok Europejskim Rokiem Języków. Dzień 26 września został ustanowiony Europejskim Dniem Języków. Spotkanie zostało zrealizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji, Studium Języków Obcych WSZiA, Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Stowarzyszenie "Projekt-Europa". Patronat honorowy na wydarzeniem objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena KolarskaBobińska oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. WMS

REKLAMA

DORADZTWO FINANSOWE

K R E DY T Y

ul. Partyzantów 59 I piętro Zamość 695 55 63 23 669 55 68 88 www.homefinance.pl

WESELA

PRZYJĘCIA - CATERING - KONFERENCJE Organizujemy przyjęcia weselne w dwóch niezależnych salach na 150 i 70 osób. Zapewniamy pełna i profesjonalną obsługę gastronomiczną i personel obsługujący. Najwyższa jakość - Konkurencyjne ceny

Domowe obiady na tel. Dwie niezależn e sale


Z Z

ZDROWIE

Tomasz Wichlaj DORADCA ŻYWIENIOWY WLC STREFA ZDROWIA Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - pytania do eksperta wysyłaj na adres: redakcja@zamojska.com Odpowiedzi udzielimy na łamach Gazety Zamojskiej

Każdy człowiek chyba wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, że aby móc żyć i prawidłowo funkcjonować, trzeba odpowiednio się odżywiać. Jedzenie to bardzo przyjemna czynność, w szczególności jeśli ma się okazję spożywać bardzo smaczne potrawy. Oprócz tego że jest to z reguły duża przyjemność, jedzenie jest niezbędne do tego aby funkcjonować, aby żyć, tak samo jak i oddychanie. Poprzez jedzenie dostarczamy swojemu organizmowi wszelkie niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania składniki, w tym różne witaminy, tłuszcze, cukry i sole mineralne. Samo jedzenie nie jest jeszcze

Gazeta

10

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Jedzenie ma znaczenie gwarancją sprawnego funkcjonowania organizmu, ponieważ do tego potrzebny jest odpowiedni sposób odżywiania ale i styl życia. Jeśli planujemy ucztę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nie można dostarczać organizmowi tylko jednego składnika odżywczego, ponieważ nie zapewni on prawidłowego funkcjonowania organizmu, a wręcz przeciwnie, może mu nawet zaszkodzić i nadmiar jakiegoś składnika w organizmie może powodować różne schorzenia. Podstawową sprawą w planowaniu prawidłowego odżywiania jest, zapewnienie odpowiednich proporcji białek, tłuszczów, węglowodanów,

witamin i składników mineralnych w spożywanych produktach. Należy codziennie spożywać posiłki zawierające: pieczywo, kaszę (i inne produkty zbożowe), mięso, drób, ryby, owoce, warzywa, rośliny strączkowe oraz produkty mleczne. Posiłki muszą również składać się z produktów zawierających tłuszcze nienasycone. Spożywane regularnie odpowiednie posiłki dostarczą do organizmu wszystkich niezbędnych substancji, nie powodując zbędnego przyrostu masy ciała. Bardzo ważne jest regularne spożywanie trzech posiłków dziennie. Ludzie, którzy odżywiają się nieregularnie, szybciej przybierają na wadze.

Wśród ludzi ogólnie na całym chyba świecie, a przynajmniej w tych krajach, które nie cierpią głodu, panuje błędne przeświadczenie, że można pozwolić sobie na zjedzenie fastfooda, ponieważ jeśli na przykład w hamburgerze będzie się znajdowała jakaś surówka czy ogórek albo sałata, już będzie on zdrowym pożywieniem. Oczywiście nie jest to prawda, ponieważ nie ważne jest to, że w fast-foodach będą zdrowe elementy. Co z tego , że sałatka będzie rzeczywiście świeża i pełna witamin i mikroelementów (choć i w to ciężko uwierzyć), skoro na przykład mięso w hamburgerze wszystkie te zdrowe składniki zneutralizuje? W gruncie rzeczy bilans i

tak wychodzi ujemny. Wszelkie fastfoody są produktami spożywczymi bardzo wysoko przetworzonymi i w dodatku przeważnie smażonymi w głębokim tłuszczu (chociaż jeśli chodzi o tak zwane budki z fast-foodami, świeżość tego tłuszczu pozostawia czasami wiele do życzenia ), dlatego też nie są one w żadnym wypadku produktami zdrowymi. Funkcjonująca od kilku miesięcy w Zamościu restauracja fast-food znanej sieci tylko utwierdza nas w przekonaniu, że pomimo naszej coraz większej świadomości na temat szkodliwości jedzenia tam serwowanego, ciągle istnieje wielki popyt na tzw. „śmieciowe jedzenie.”

Historia

Zmiana okupanta cz. I W poprzednich moich relacjach opisujących w skrócie najważniejszą działalność oddziału AK kryptonim „Wiklina” ograniczyłem się do okresu okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie. Zakończyłem ją wkroczeniem do Zamościa w ramach akcji „Burza” i oddaniem się do dyspozycji starosty (delegata Rządku Londyńskiego) Antoniego Wiącka „Sandomierskiego” (patrz relacja Rozbrojenie oddziałów AK w Zamościu - „Gazeta Zamojska” nr 35-37; od 19 lutego do 5 marca 2010 r.). Postaram się odtąd opisać niedolę jako przeżywali żołnierze "Wikliny" w reżimie sowieckim. Zgodnie z otrzymanym rozkazem mjr. "Adama" (Stanisław Prus), ppor. "Ryszard" (Józef Kaczoruk) zarządził zbiórkę oddziału w pełnym uzbrojeniu w dniu 25 lipca 1944 roku w Kazimierówce. Tym razem odbyła się ona zupełnie jawnie. Po sprawdzeniu stanu oddziału, przed frontem kompanii wystąpił dowódca i w prostych, szczerych słowach podziękował żołnierzom za spełnienie obowiązków w zbrojnej walce z okupantem. Podkreślił ich wzorową postawę w bitwach, akcjach, względnie podczas szarej, zwykłej służby obozowej. Wspomniał o poległych i rannych, oraz zaapelował aby nie zawieść tych, którzy złożyli daninę własnej krwi na ołtarzu Ojczyzny. Również wspomniał o zasługach mieszkańców wiosek w walce z zaborcą, którzy nie załamali się i nie opuścili swych zagród tak długo jak to tylko było możliwe. Na koniec zawiadomił, że zgodnie z rozkazem "Adama" do Zamościa uda się pluton składający się z dawnego plutonu szturmowego, przed przekształceniem się oddziału w kompanię. Po krótkim pożegnaniu z bliskimi pluton "Wiklina" w zwartym szyku wyruszył w drogę. Żołnierze "Wikliny" maszerując radośnie do Zamościa bezpośrednio po wyzwoleniu tych terenów z okupacji niemieckiej, nie spodziewali się, że spontaniczne powitania, jakie im zgotowała ludność wiejska i mieszkańcy grodu, będą ostatnią nagrodą za ich trud i przelaną krew w czasie zmagań z wrogiem przez okres okupacji. Pod wieczór "Wiklina" dotarła do kolonii Brudek. "Ryszard" zarządził postój. Rozlokowano się w paru stodołach na świeżym sianie. Długo chłopcy nie mogli zasnąć, dowcipkując, gwarząc i snując plany na przyszłość. Rano nieubłagany podoficer służbowy ogłosił pobudkę. Szef oddziału st.sierż. Bolesław Kwarciany "Dzięcioł" osobiście dopilnował schludnego wyglądu

podopiecznych. Chłopcy chcąc nie chcąc szorowali opalone twarze, szyje i uszy; pucowali buty i czyścili szczotkami ubrania. Nie bardzo wedzieli po co to robią, skoro za chwilę i tak się zakurzą, ale dla świętego spokoju nie chcieli zadzierać z szefem. Po śniadaniu oddział opuścił gościnną kolonię. Na czele szedł "Ryszard" w towarzystwie sierż. Alfreda Thora "Zycha" (który niedawno powrócił ze szpitala wyleczywszy swe rany), a za nim podążały drużyny dowodzone przez plut. Romana Bajwoluka "Brzosta", plut. Hipolita Kuropatnickiego "Jastrzębia", plut. Witolda Hryniewieckiego "Tułacza" i plut. Kazimierza Wlazińskiego "Czarnego". Młodsi chłopcy byli w dobrych humorach, radość tryskała z ich twarzy, żartowali, i z byle czego wybuchali lawiną śmiechu. Byli szczęśliwi, że okupacja zakończyła się, że nareszcie doczekali się sromotnego odwrotu znienawidzonych Niemców, a także to, że im ojcom, matkom i siostrom nie grożą już wysiedlenia i pacyfikacje. Jednak starci frasowali się robotą, która ich czekała. Gospodarstwa aż prosiły się o powroty gospodarzy, łany zbóż jednocześnie żyta i pszenicy wołały o szybkie zżęcie, do tego mieszkańcy Honiatycz martwili się w jaki sposób odbudują chałupy i stodoły, spalone przez bandy UPA. Tyle robót na nich czeka, a oni włóczą się po świecie. Ale chyba niedługo skończy się ich wędrówka. Wróg został przepędzony i już tylko na palcach można liczyć

dni powrotu do wiosek. Żołnierze szli zakurzeni, śpiewając coraz to inne pieśni partyzanckie. Z pól zbiegali miejscowi do drogi, aby powitać "leśnych". Znalazły się naręcza kwiatów - maków, chabrów i innych polnych, którymi dziewczyny maiły "swoich" wyzwolicieli. W mijających wioskach gospodarze zapraszali partyzantów do pospiesznie zorganizowanego poczęstunku składającego się z wiśni i czereśni. To niewyreżyserowane sceny powitania przez napotkanych ludzi, bezpośrednie, szczere i serdecznie wzruszały partyzantów. Zdawali sobie sprawę, że ludność wiejska zbyt dużo poniosła ofiar za kontakty z "leśnymi" A do tego znali wartość czasu w okresie żniw - wiedzieli, że każda minuta jest dla żniwiarza droga. Zupełnie niespodziewanie oddział natknął się na samochód ciężarowy, który utknął na skutek defektu. Przy nim kręciło się dwóch żołnierzy radzieckich. Kiedy ujrzeli biało-czerwone opaski, poderwali się na baczność i zasalutowali. "Ryszard" odsalutował, lecz ci w dalszym ciągu stali na baczność, dopóki cały oddział ich nie minął. Po chwili ciszy "Czarny" odezwał się: - "Panowie, arcyważna chwila, spotkanie na drodze historyczne: polsko-sowieckie". W niedługim czasie oddział przeszedł obok przydrożnej kapliczki. Z wnętrza przyglądał się mu zadumany Chrystus. Był zatroskany, smutny, spoglądał na partyzantów z otwartymi ustami, tak jakby chciał im coś powiedzieć i przed czymś

przestrzec. Wreszcie "Wiklina" dobrnęła do folwarku Pniówek. Znajdował się tu punkt koncentracji kompanii która miała wkroczyć do Zamościa. Czekały już plutony sierż. Edwarda Lachawca, "Konrada" z Łabuń oraz Stanisława Malickiego "Listka" z Rachodoszczy. Dowódca całości ppor. Wacław Wnukowski "Kabel" wyznaczył godzinę na odpoczynek, po czym kompania ruszyła w dalszą drogę. Kolumna kierowała się na Kalinowice, wreszcie wyszła na szosę Zamość-Tomaszów. Beztroscy żołnierze maszerowali dziarsko, śpiewając pieśni i znów ludność zbiegała z pół i spontanicznie witała z dawna wyczekiwane oddziały polskie. Wkrótce nie było żołnierza bez kwiatów. Im bliżej Zamościa, tym większe grupki ludzi witały partyzantów. Oddział minął ruiny starych fortyfikacji i doszedł do placu, przy którym wznosił się majestatyczny renesansowy ratusz. Tam nastąpił chwilowy postój. "Kabel" w towarzystwie "Ryszarda" i "Konrada" udał się do starosty "Sandomierskiego", meldując przyprowadzenie kompanii do jego dyspozycji. Tymczasem wokół oddziału zgromadził się tłum mieszkańców. Kobiety umaiły żołnierzy kwiatami, mężczyźni częstowali papierosami, ktoś uczynny przyniósł wiadro z wodą. Okazało się, że w ratuszu urzędowało dwóch starostów: na pierwszym piętrze umieścił się przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, a na drugim starosta reprezentujący rząd londyński. Na zewnątrz budynku powiewały dwie flagi: jedna biało-czerwona, a druga czerwona, dwóch wartowników posiadało opaski w tych samych barwach. Na mocy ustalenia "Sandomierskiego" z radzieckim komendantem miasta mjr. Leszczowem, kompania została zakwaterowana w środku koszar; na około znajdowały się jednostki sowieckie. Mieszkańcy odprowadzili partyzantów do bram koszar. Wartownicy radzieccy otworzyli szlaban i sprezentowali broń.

Dowódcy plutonów dowiedzieli się od "Kabla", że "Sandomierski" w dniu 22 lipca na mocy udzielonych mu pełnomocnictw mianował burmistrzem miasta Zamość prof. Tadeusza Gajewskiego. Nominację tę wręczył burmistrzowi poufnie, jeszcze przed opuszczeniem miasta przez Niemców, polecając mu objęcie urzędu wraz z wytypowanymi przez siebie pracownikami w momencie opuszczenia miasta przez okupanta i przed wejściem wojsk radzieckich. Delegat powiatowy RP wyjaśnił, że poprzedniego dnia dowódca 9 p.p. AK mjr. "Adam" (pełniący jednocześnie funkcję inspektora), nawiązał kontakt z dowódcą dywizji radzieckiej płk. Kołobowym stacjonującą w Lasowcach. Po omówieniu sytuacji bojowej pułkownik poinformował, że dowódcy frontowi otrzymali radiowe wytyczne, żeby nie wnikali w sprawy polskiej partyzantki, lecz pozostawiali je do rozstrzygnięcia przed jednostki pozafrontowe. Nieoficjalnie wyznał, że ogólne wytyczne przewidywały pozostawienie wolnej ręki partyzantom związanym z obozem gen. Berlinga, natomiast rozbrajanie wszystkich innych. Partyzanci zostali ulokowani w drewnianych barakach, natomiast "Kabel", oraz dowódcy plutonów zostali umieszczeni w pobliskim murowanym budynku. Po paru godzinach odpoczynku podoficer służbowy polecił żołnierzom przygotować się do zbiórki. Chłopcy bez pośpiechu ustawili się w szeregi. Niebawem zjawiło się dowództwo i po odebraniu raportu oznajmiło, że wezmą udział w manifestacji organizowanej przez społeczeństwo zamojskie dla uczczenia pamięci więźniów pomordowanych na Rotundzie, tuż przed ucieczką Niemców z miasta. Kompania opuściła koszary, zmierzając w stronę Rotundy. Im bliżej było tego hitlerowskiego miejsca kaźni, tym trudniej przedzierała się przez tłum. Partyzanci musieli poruszać się dwójkami, a nie czwórkami. Witold Hryniewiecki


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Z Z

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rywka z ro ogłoszenia wiadomości wydarzenia Festyn Integracyjny

piętnastu kobiet oraz ich dzieci . Panie uczestniczyły w lekcjach z fryzjerstwa, wizażu oraz zajęciach z doradcą zawodowym. Dzieci były pod stałą poieką wychowawczą, uczestniczyły w zajęciach psychoruchowych, plastycznych i strzelectwa sportowego.

Nowe M dla skazanych Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną było organizatorem festynu, którego celem było podsumowanie działań skierowanych do młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zamościa . Program jest realizowany od lipca bieżącego roku i zakłada prowadzenie działań poprwiających jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym. Prowadzono zajęcia , które obejmowały doradztwo zawodowe i zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, a także usługi wspierające aktywizację zawodową . Warsztaty prowadzone były także podczas dwudniowej wycieczki do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej . Festyn był także okazją do podsumowania "programu Aktywności Lokalnej dla kobiet nieaktywnych zawodowo " . Programem objęto szkolenia dla

sport

reportaże

reklama

W w ięzien iu przy ulicy Hrubieszowskiej w Zamościu przybyło kolejnych sto piędziesiąt miejsc. W ubiegły wtorek oddano do użytku nowowybudowany pawilon przy półotwartym zakładzie karnym.Obecnie w obiekcie może odbywać karę trzystu szeździesięciu jeden skazanych. Modernizacja była realizowana w ramach "Programu pozyskiwania 17 tysięcy nowych miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa

wejście główne na teren oddziału z salą widzeń, poczekalnią dla odwiedzających, kantyną , a także budynek garażowo – warsztatowy. Nowy pawilon przeznaczony jest dla skierowanych do zakładu półotwartego i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy , a także młodocianych z niewielkimi wyrokami. Skazani, którzy trafią do tego zakładu korzystają częściej z przepustek i odwiedzają rodziny. Na oddziałach cele są otwarte przez całą dobę , więźniowie korzystają z własnych ubrań, a przede wszystkim wykonują różnego rodzaju prace na zewnątrz bez konwojenta. Na otwarcie nowego budynku przybyli zaproszeni ,przedstawiciele Polskiego Rządu i Służb Mundurowych . Obecny był również płk Marian Puszka były dyrektor zakładu karnego i inicjator budowy , wyraził zadowolenie z tego ,że zapoczątkowana przez niego działalność doczekała się takiego finału.

Zdobyli Buławę

w latach 2006 – 2009 " i trwała około dwóch lat. Oprócz pawilonu z wieloosobowymi celami wybudowano

W tym dniu Zamość stał się wielką planszą do gry po której poruszali się zawodnicy. A to za sprawą Gry Miejskiej pod hasłem "Od pomysłu do przemysłu" ,która miała miejsce w naszy mieście. W czasie gry uczestnicy mieli za zadanie wypełnianie misji w jak naj krótszym czasie. Misja obfitowała w

Za mojsk ie oraz A rsena ł. Gra Miejska Misja I odbyła się w ramach Europejskich Dniach Dziedzictwa, nad którymi patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzień języków zagadki oraz tajemnice jakie skrywa w sobie " Idealne Miasto". Pytania tematycznie związane były z historią Hetmańskiego Grodu, początkami jego istnienia oraz z Zamojską Podstrefą Ekonomiczną. Trasa zabawy wiodła między innymi przez: Kolegiatę, Pałac Zamoyskich, Arsenał, park miejski, "Starą Elektrownię", wieżę ciśnień, Nadszaniec, Muzeum Zamojskie. Zwycięską drużyną , która perfekcyjnie rozwiązywała zadania został "Quand Team", w składzie Wojciech Łosiewicz, Michał Fedczyszyn oraz Bartosz Kudlicki. W trakcie trwania gry widzom czas umilały pokazy Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Organizatorem imprezy było zamojskie stowarzyszenie " Projekt Europa", Urząd Miasta Zamość oraz ZHP Hufiec im. Dzieci Zamojszczyzny. Wsparcie organizatorom okazało Zamojskie Bractwo Rycerskie, Centrum Szkół Mundurowych, Centrum Szkół Technicznych, księgarnia "Efemeros", ZDK, Muzeum

Europejski Dzień Języków to święto wielojęzyczności. Idea tego dnia powstała już w 2001 roku, kiedy to Unia Europejska wspólnie z Radą Europy w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na różnorodność lingwistyczną naszego kontynentu, ogłosiła ten rok " Europejskim Rokiem Języków" , natomiast dzień 26 września ustanowiła " Dniem Języków". Z tej okazji we czwartek w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji odbyły się warsztaty pod nazwą "Multilingual Ideal City ". Miały one na celu propagowanie nauki języków obcych oraz korzyści płynących z ich znajomości. W trakcie imprezy zgromadzeni wysłuchali relacji z wyjazdów zagranicznych studentów Wyższej Szkoły przybliżając w ten sposób kulturę państw europejskich. Był również poczęstunek tradycyjnymi potrawami : belgijskimi, niemieckimi, hiszpańskimi, włoskimi, tureckimi oraz ukraińskimi. Ewa Bulak

WTOREK 28.09.2010

Luby, Wacława

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Małe dranie 08:50 Owocowe ludki (40) - serial, Hiszpania 2002 09:20 Jedynkowe przedszkole (70) - dla dzieci, Polska 2010 09:55 Dlaczego? Po co? Jak? 10:15 Koszmarny Karolek (61) serial, Wielka Brytania 2008 10:25 Errata do biografii (57) dokument, Polska 2009 10:55 Laboratorium europejskie 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (3) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1539) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1928) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5154) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5155) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1540) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1929) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Magiczne przygody misia Ruperta (4) - serial, Wielka Brytania 2006 19:15 Bunio i Kimba (6) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Gwiezdne wojny V - Imperium kontratakuje (5) - film fabularny, USA 1980 22:45 Misja specjalna 23:20 Spustoszenie - film fabularny, USA,Niemcy 2005 00:55 Bracia i siostry (6) - serial, USA 2006 01:40 Notacje (422) - dokument, Polska 2009 01:50 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 02:55 Boża podszewka (14) - serial, Polska 1997

06:10 Opowiedz nam swoją historię (13) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (17) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:50 Zimowe uroki Japonii - dokument, Niemcy 2007 12:50 Licencja na wychowanie (35) - serial, Polska 2010 13:25 Wielka draka o dzieciaka (2) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (461) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (761) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (14) - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:45 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (36) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (61) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (462) - serial, Polska 2010 20:40 Barwy życia (4) - dokument, Polska 2010 20:55 M jak miłość (762) - serial, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Shadya - dokument, Kanada 2009 00:05 The Doors - film fabularny, USA 1991 02:30 07 zgłoś się (13) - serial, Polska 1981 03:30 Wiedźmin (4) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:50 Anastazja - film fabularny, USA 1997 08:45 Świat według Kiepskich (46) - serial, Polska 2000 09:25 Świat według Kiepskich (47) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (45) - serial, Polska 2005 10:30 Daleko od noszy (46) - serial, Polska 2005 11:00 Malanowski i Partnerzy (198) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1512) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (173) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (73) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1151) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (12) - serial, USA 2002 15:15 Tak, kochanie (13) - serial, USA 2002 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (199) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (76) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1152) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1513) - serial, Polska 2010 20:00 Kolekcjoner - film fabularny, USA 1997

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (129) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1315) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (563) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (710) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (709) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (39) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (40) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (155) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (130) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (710) - serial, Polska 2010

06:00 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 07:00 Gala piosenki biesiadnej rozrywka, Polska 1999 07:55 Klasa na obcasach (4) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (744) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1530) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Egzamin z życia (37) - serial, Polska 2006 14:00 Zoo bez tajemnic (4) - dokument, Polska 2008 14:30 Barwy szczęścia (237) - serial, Polska 2009 15:00 Tomasz Lis na żywo (101) publicystyka, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (7) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:20 Szansa na sukces (165) rozrywka, Polska 2010 18:20 Filmówka (4) - dokument, Polska 1996 18:45 Plebania (1530) - serial, Polska 2010 19:15 Proszę słonia (6) - serial, Polska 1969 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:15 Ojciec Mateusz (40) - serial, Polska 2010 21:05 Polska 24 21:30 Wilnoteka (58) - dokument, Litwa 2010 21:40 Wydział zabójstw (31) - serial, Polska 2008 22:05 Wydział zabójstw (32) - serial, Polska 2008 22:40 Kabaretowy Klub Dwójki (17) - rozrywka, Polska 2009 23:25 Tygrysy Europy (4) - serial, Polska 1999 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Gra w miasta (2) - rozrywka, Polska 2010 01:15 Proszę słonia (6) - serial, Polska 1969 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (19) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (20) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (17) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (30) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (31) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (202) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (18) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (20) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (21) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (10) - serial, USA/Kanada 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (9) - serial, USA/Kanada 2006 22:00 Interes na kółkach - film fabularny, Hongkong/Hiszpania 1984 00:20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (10) - serial, USA/Kanada 2006 01:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:20 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (747) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (10) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (2) - serial, USA 2002 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (19) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (37) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (38) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (28) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (11) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (10) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (3) - serial, USA 2002 17:00 BrzydUla (39) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (40) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (20) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (12) - serial, USA 2010 19:35 Dwóch i pół (11) - serial, USA 2009 20:05 Nagłe zderzenie - film fabularny, USA 1983 22:30 Agenci NCIS (2) - serial, USA 2006 23:25 Nigdylandia - film fabularny, USA 2005 01:25 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

22:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (7) - serial, USA 2008 23:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (8) - serial, USA 2008 00:30 Szukając siebie - film fabularny, USA 2000 03:25 Tajemnice losu

19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1316) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (711) - serial, Polska 2010 21:30 Usta usta (4) - serial, Polska 2010 22:30 Kuba Wojewódzki (4) - talk show, Polska 2010 23:30 Kuchenne rewolucje (4) rozrywka, Polska 2010 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:40 Telesklep

EUROSPORT PL 08:35 Turniej WTA w Tokio 10:00 Turniej WTA w Tokio 13:45 World Open w Glasgow 15:45 Eurogole 16:30 Champions Club 18:00 Mistrzostwa Świata w Antalyi 19:00 Eurogole Flash 19:10 Eurogole 20:00 Marco Huck - Matt Godfrey 22:00 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 00:30 Mistrzostwa Świata w Imoli 01:15 Weekend w sportach motorowych

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (541) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (21) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (21) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (21) - rozrywka, USA 2006 12:00 Z archiwum policji (4) - dokument, Polska 2010 12:30 Zwariowane wakacje - film fabularny, Kanada 2010 14:30 Burza uczuć (542) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (22) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (22) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (22) - rozrywka, USA 2006 18:00 Taki jest świat 18:30 Pan Andersen opowiada (22) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (23) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (61) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (30) - serial, USA 1960 20:30 Strach się bać! (5) - rozrywka, USA 2003 21:00 Egzekutorzy (5) - rozrywka, USA 21:30 Podniebny horror (5) - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (93) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (64) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (92) - rozrywka 00:30 Dziewczyny na ekran (4) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Dyżur (33) - dokument, Polska 2009


Z Z

Gazeta

12

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ŚRODA 29.09.2010

Michała, Michaliny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Siara w kuluarach (3) - rozrywka, Polska 2010 08:45 Owocowe ludki (41) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Budzik (312) - dla dzieci, Polska 2009 09:50 Moliki książkowe 10:05 Miejsce z historią - dokument, Polska 2010 10:20 Raj 10:50 Szerokie tory (65) - dokument, Polska 2004 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (4) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1540) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1929) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5156) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5157) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1541) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1930) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Proszę słonia (4) - serial, Polska 1968 19:15 Nouky i przyjaciele (13) serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (36) - serial, Polska 2008 21:30 Ratownicy (2) - serial, Polska 2010 22:25 Niepokonani. Niezwykłe historie (4) - talk show, Polska 2010 23:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 23:55 Wojna światów - dokument, Polska 2010 00:25 W kręgu tajemnicy (7) - serial, Francja 2007

06:10 Opowiedz nam swoją historię (14) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (18) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (134) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (36) - serial, Polska 2010 13:25 Tak to leciało! (75) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (462) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (762) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (15) - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:45 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (37) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (62) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (463) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (763) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Poszukiwacze zaginionej arki - film fabularny, USA 1981 23:55 Kryminalne zagadki Las Vegas (4) - serial, Kanada/ USA 2007 00:50 Dr House (115) - serial, USA 2009 01:45 Pitbull (7) - serial, Polska 2007 02:40 Pitbull (8) - serial, Polska 2007

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Smocze wzgórze II: Magiczna kostka - film fabularny, Hiszpania 2006 09:00 Świat według Kiepskich (48) - serial, Polska 2000 09:30 Świat według Kiepskich (49) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (47) - serial, Polska 2005 10:30 Daleko od noszy (48) - serial, Polska 2005 11:00 Malanowski i Partnerzy (199) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1513) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (174) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (74) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1152) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (14) - serial, USA 2002 15:15 Tak, kochanie (15) - serial, USA 2002 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (200) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (77) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1153) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1514) - serial, Polska 2010

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (130) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1316) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (155) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (711) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (710) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (41) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach - na planie dokument, Polska 2010 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (564) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (131) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (711) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1317) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (712) - serial, Polska 2010 21:30 Top Model. Zostań modelką (4) - rozrywka, Polska 2010 22:30 Posłańcy - film fabularny, USA/Kanada 2007

06:05 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 06:25 Historie prawdziwe (1) - dokument 07:00 Szansa na sukces (165) rozrywka, Polska 2010 07:55 Do przerwy 0:1 (4) - serial, Polska 1968 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (745) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1531) - serial, Polska 2010 12:40 Polska 24 13:05 Wilnoteka (58) - dokument, Litwa 2010 13:15 Dom nad rozlewiskiem (8) - serial, Polska 2009 14:00 Ostoja 14:30 Barwy szczęścia (238) - serial, Polska 2009 15:00 Jan Serce (4) - serial, Polska 1981 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (8) - serial, Polska 1998 17:00 Teleexpress 17:20 Edyta Bartosiewicz Szok ‚n ‚Show - muzyka, Polska 1995 18:15 Skarby nieodkryte 18:45 Plebania (1531) - serial, Polska 2010 19:15 Dziwny świat kota Filemona (6) - serial, Polska 1972 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Kochaj albo rzuć - film fabularny, Polska 1977 22:20 Laskowik & Malicki (13) rozrywka, Polska 2009 23:30 Warto rozmawiać (226) talk show, Polska 2010 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:50 Filmówka (4) - dokument, Polska 1996 01:15 Dziwny świat kota Filemona (6) - serial, Polska 1972 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (20) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (21) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (18) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (31) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (32) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (203) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (19) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (21) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (22) - serial, Meksyk 2009 20:00 Arlington Road - film fabularny, USA 1999 22:30 Trzynaste piętro - film fabularny, Niemcy/USA 1999 00:40 Liga Mistrzów 02:50 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (748) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (11) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (3) - serial, USA 2002 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (20) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (39) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (40) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (29) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (12) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (11) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (4) - serial, USA 2002 17:00 BrzydUla (41) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (42) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (21) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (13) - serial, USA 2010 19:35 Dwóch i pół (12) - serial, USA 2010 20:05 Nigdylandia - film fabularny, USA 2005 22:10 Bez śladu (3) - serial, USA 2002 23:05 Obcy wśród nas - film fabularny, USA 1992 01:20 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

20:00 Świat według Kiepskich (341) - serial, Polska 2010 20:30 Studio 20:45 Valencia CF - Manchester United 22:45 Studio 23:00 Liga Mistrzów 23:30 Facet pełen uroku - film fabularny, USA/Kanada 2007 01:40 Zagadkowa Noc (544) rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

00:25 Szymon Majewski Show (4) - rozrywka, Polska 2010 01:25 Uwaga! 01:45 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:00 Telesklep 03:25 Kuba Wojewódzki (4) - talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Turniej WTA w Tokio 10:00 Turniej WTA w Tokio 13:45 Mistrzostwa Świata w Melbourne 15:00 Drużynowy Puchar Świata w Dubaju 17:00 Mistrzostwa Świata w Melbourne 19:00 Eurogole Flesz 19:15 Wednesday Selection 19:20 Turniej z cyklu US PGA - The Tour Championship w Atlancie 20:20 PGA European Tour - Vivendy Celebrity Trophy 20:50 Golf Club 20:55 Maxi Yacht Rolex Cup we Włoszech 21:25 Yacht Club 21:30 Riders Club 21:35 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 22:40 Wednesday Selection 23:00 Sport Traveller 23:15 World Open w Glasgow 01:00 Eurosport dla Planety

CZWARTEK 30.09.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (542) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (22) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (22) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (22) - rozrywka, USA 2006 12:00 JRG w akcji (5) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Czerwonowłosa Zora - film fabularny, Niemcy/Szwecja 2008 14:30 Burza uczuć (543) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (23) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (23) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (23) - rozrywka, USA 2006 18:00 Martha Stewart: Inspiracje 18:30 Pan Andersen opowiada (23) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (24) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (64) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (31) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (30) - rozrywka, USA 2010 21:30 W kręgu MMA 22:30 Goło i wesoło (94) - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (93) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (37) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Z archiwum policji (4) - dokument, Polska 2010

Wery, Honoriusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Między mamami 08:40 Przyjaciele z podwórka (35) - serial, Kanada 2005 09:15 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (4) - dla dzieci, Polska 2010 09:30 Domisie (225) - dla dzieci, Polska 2009 09:55 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 10:25 My, wy, oni 10:55 Zacisze gwiazd (78) - rozrywka, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (4) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1541) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1930) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5158) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5159) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1542) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1931) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (28) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (48) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:15 Byłem gangsterem (4) dokument, Polska 2010 22:45 Podglądacze - łowcy absurdów (4) - dokument, Polska 2010 23:15 W głębi lasu - film fabularny, USA 2008 00:45 Wolne pismo - dokument, Polska 2008

06:10 Opowiedz nam swoją historię (15) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (19) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (135) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (37) - serial, Polska 2010 13:25 Laskowik & Malicki (17) rozrywka, Polska 2009 14:30 Barwy szczęścia (463) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (763) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (16) - talk show, Polska 2010 17:25 Gilotyna (59) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (38) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (63) - serial, Polska 2006 20:10 Barwy szczęścia (464) - serial, Polska 2010 20:45 Dr House (115) - serial, USA 2009 21:40 Tancerze (23) - serial, Polska 2010 22:40 997 23:20 Punkt widzenia - talk show, Polska 2010 00:10 Cedry pod śniegiem - film fabularny, USA 1999 02:25 Fryderyk Chopin - romantyzm wygnańców - dokument, Polska 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Czarodziejska lampa Alladyna - film fabularny, Japonia 1982 08:55 Świat według Kiepskich (50) - serial, Polska 2000 09:25 Świat według Kiepskich (51) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (49) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (50) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (200) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1514) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (175) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (75) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1153) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (16) - serial, USA 2002 15:15 Tak, kochanie (17) - serial, USA 2002 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (201) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (78) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1154) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1515) - serial, Polska 2010 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (122) - serial, USA 2009 21:00 Hotel 52 (18) - serial, Polska 2010 22:00 Szpilki na Giewoncie (5) serial, Polska 2010

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (131) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1317) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (564) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (712) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (711) - serial, Polska 2010 14:55 Niania (1) - serial, Polska 2005 15:25 Niania (2) - serial, Polska 2005 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sąd rodzinny (156) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (132) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (712) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1318) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (713) - serial, Polska 2010 21:30 Krzysztof - film fabularny, Polska 2010 23:30 Fringe: Na granicy światów (4) - serial, USA 2008

06:10 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 07:00 Muzyka lekka, łatwa i przyjemna - rozrywka, Polska 1970 08:00 Dlaczego? Po co? Jak? 08:15 Buli (7) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Więzy krwi (16) - serial, Polska 2001 11:40 Kabaretowa Jedynka (8) rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1532) - serial, Polska 2010 12:45 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 13:10 Ojciec Mateusz (40) - serial, Polska 2010 14:00 Makłowicz w podróży 14:30 Barwy szczęścia (239) - serial, Polska 2009 15:00 Warto rozmawiać (226) talk show, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (9) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 Kabaretowy Klub Dwójki (17) - rozrywka, Polska 2009 18:15 Słownik polsko@polski 18:45 Plebania (1532) - serial, Polska 2010 19:15 Miś Uszatek (40) - serial, Polska 1976 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:15 Egzamin z życia (38) - serial, Polska 2006 21:05 Polska 24 21:35 Dom (4) - serial, Polska 1980 23:05 Opole 2008 na bis (44) muzyka, Polska 2008 23:35 Preludium - dokument 2009 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Dzika Polska (28) - dokument, Polska 2007 01:15 Miś Uszatek (40) - serial, Polska 1976 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (21) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (22) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (19) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (32) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (33) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (204) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (20) - serial, USA 2007 18:00 STOP Drogówka 18:30 Borussia Dortmund - FC Sevilla 21:05 Lech Poznań - FC Salzburg 23:00 Galileo Extra 23:55 Magazyn Ligi Europejskiej 00:30 Manchester City - Juventus Turyn 02:40 CSI: Kryminalne zagadki Miami (9) - serial, USA 2006

06:20 Na Wspólnej (749) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (12) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (4) - serial, USA 2002 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (21) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (41) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (42) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (30) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (13) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (12) - serial, USA 2010 16:00 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2002 17:00 BrzydUla (43) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (44) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (22) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (14) - serial, USA 2010 19:35 Dwóch i pół (13) - serial, USA 2010 20:05 Obcy wśród nas - film fabularny, USA 1992 22:25 Jedenasta godzina (9) - serial, USA 2008 23:20 Kruk IV - film fabularny, USA 2005 01:20 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

23:00 Szczęśliwe zakończenia film fabularny, USA 2005 01:55 Zagadkowa Noc (545) rozrywka, Polska 2010

00:30 Multikino (518) - kultura, Polska 2010 00:55 Taniec z gwiazdami (4) rozrywka, Polska 2010 03:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Turniej WTA w Tokio 10:00 Turniej WTA w Tokio 13:45 Turniej WTA w Tokio 15:00 Mistrzostwa Świata w Melbourne 17:25 Halo, halo! Tu Londyn! 17:30 Eurogole Flesz 17:40 Drużynowy Puchar Świata w Dubaju 20:00 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 21:45 Fight Club 23:00 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 23:05 Watts 23:10 Tydzień z World Wrestling Entertainment 23:40 Vintage Collection 00:40 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 00:45 Mistrzostwa Świata w Melbourne

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (543) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (23) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (23) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (23) - rozrywka, USA 2006 12:00 Martha Stewart: Inspiracje 12:40 Morska opowieść - film fabularny, Wielka Brytania 2007 14:30 Burza uczuć (544) serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (24) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (24) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (24) - rozrywka, USA 2006 18:00 JRG w akcji (5) - rozrywka, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (24) serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (25) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (67) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (32) - serial, USA 1960 20:30 Wojownicy wszech czasów (5) - rozrywka, USA 2009 21:30 Z archiwum policji (5) - dokument, Polska 2010 22:00 Dyżur (34) - dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (95) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (65) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (94) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (38) - rozrywka, Polska 2010 01:00 JRG w akcji (5) - rozrywka, Polska 2010


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

PIĄTEK 01.10.2010

13

Danuty, Remigiusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:25 Wściekłe gary 08:50 Rodzina Rabatków (39) serial, Francja 2005 09:25 Słodkie pociechy - film fabularny, Francja 2005 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (5) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1542) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1931) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5160) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5161) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1543) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1932) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Tomek i przyjaciele - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Skarby Małgosi (14) - serial, Kanada 2006 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Mistrzostwa Świata w Rajdach Samochodowych Rajd Francji 20:10 Pogoda 20:30 Park jurajski III - film fabularny, USA 2001 22:10 Superbohaterowie - film fabularny, USA 1999 00:25 Glina (19) - serial, Polska 2008 01:20 Glina (20) - serial, Polska 2008 02:15 4400 (1) - serial, USA 2007 03:00 4400 (2) - serial, USA 2007

06:10 Opowiedz nam swoją historię (16) - talk show, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (20) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Pogotowie modowe - publicystyka, Polska 2010 11:35 Kabaretowy alfabet Dwójki (14) - rozrywka, Polska 2005 11:55 Córki McLeoda (136) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (38) - serial, Polska 2010 13:30 Kabaretowy Klub Dwójki (24) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (464) - serial, Polska 2010 15:05 Tancerze (23) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:25 Gaudeamus z Wrocławia dokument, Polska 2010 16:40 U Pana Boga w ogródku (2) - serial, Polska 2008 17:25 Gilotyna (60) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:45 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Kabaretożercy (4) - rozrywka, Polska 2010 20:05 Na dobre i na złe (414) - serial, Polska 2010 21:10 Kocham cię, Polsko! (42) rozrywka, Polska 2010 22:45 Awantura o spadek - film fabularny, Wielka Brytania 1993 00:20 A jednak po nas coś zostanie - muzyka, Polska 2010 01:20 Dwa serca - film fabularny, Kanada/USA 1999 03:00 Apetyt na życie (7) - serial, Polska 2010 03:30 Apetyt na życie (8) - serial, Polska 2010

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:50 Titan - nowa Ziemia - film fabularny, USA 2000 08:45 Świat według Kiepskich (52) - serial, Polska 2000 09:25 Świat według Kiepskich (53) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (51) - serial, Polska 2005 10:30 Daleko od noszy (52) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (201) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1515) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (176) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (76) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1154) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (18) - serial, USA 2002 15:15 Tak, kochanie (19) - serial, USA 2002 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (202) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (79) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1155) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1516) - serial, Polska 2010 20:00 Eragon - film fabularny, USA/Wielka Brytania 2006 22:05 Aeon Flux - film fabularny, USA 2005

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (132) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1318) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (156) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (713) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (712) - serial, Polska 2010 14:55 Niania (3) - serial, Polska 2005 15:25 Niania (4) - serial, Polska 2005 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (565) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (133) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (713) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Kung Fu Panda - film fabularny, USA 2008 21:50 Wejście smoka - film fabularny, Hongkong/USA 1973

06:10 Znaki szczególne (5) - serial, Polska 1977 07:00 Co nam w duszy gra - rozrywka, Polska 2000 07:55 I kudłate, i łaciate (4) - dla dzieci, Polska 2009 08:10 Buli (8) - dla dzieci, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:05 Doręczyciel (4) - serial, Polska 2009 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1533) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Czarne chmury (3) - serial, Polska 1973 14:05 Światowiec 14:35 Laskowik & Malicki (16) rozrywka, Polska 2009 15:30 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (10) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (746) - serial, Polska 2010 18:15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (54) - dokument, Polska 2008 18:45 Plebania (1533) - serial, Polska 2010 19:15 Fortele Jonatana Koota (2) - serial, Polska 1980 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (101) - rozrywka, Polska 2010 20:45 Na dobre i na złe (409) - serial, Polska 2010 21:40 47. KFPP Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 22:40 Żart - dokument, Polska 2002 23:00 Dług - film fabularny, Polska 1999 00:45 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 01:15 Fortele Jonatana Koota (2) - serial, Polska 1980 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (22) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 10:20 Osaczona (20) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (33) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (34) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (205) - serial, Meksyk 2004 17:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 18:00 Słoneczny patrol (23) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (23) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (9) - serial, USA 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2006 22:00 Śmierć na talerzu (5) - dokument, Singapur 2009 23:05 Tropical Passion - film fabularny, USA 00:55 W głębinach Loch Ness film fabularny, USA 2001 03:00 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (750) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (13) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2002 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (22) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (43) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (44) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (31) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (14) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (13) - serial, USA 2010 16:00 Życie przede wszystkim (6) - serial, USA 2002 17:00 BrzydUla (45) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (46) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (23) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (15) - serial, USA 2010 19:35 Dwóch i pół (14) - serial, USA 2010 20:05 Guzikowcy - film fabularny, Czechy 1997 22:20 Czarna skrzynka - film fabularny, Francja 2005 00:05 Sześć stóp pod ziemią (12) - serial, USA 2005 01:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

00:00 Niewolnicy Nowego Jorku - film fabularny, USA 1989 02:40 Zagadkowa Noc (544) rozrywka, Polska 2010 03:40 Tajemnice losu

00:00 Ostry poker w małym Tokio - film fabularny, USA 1991 01:35 Kuba Wojewódzki (4) - talk show, Polska 2010 02:35 Uwaga! 02:55 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 Mistrzostwa Świata w Melbourne 10:00 Turniej WTA w Tokio 13:00 Mistrzostwa Świata w Dusznikach-Zdroju 14:00 Drużynowy Puchar Świata w Dubaju 14:30 Drużynowy Puchar Świata w Dubaju 17:00 Mistrzostwa Świata w Dusznikach-Zdroju 18:00 Letnia Grand Prix w Libercu 19:00 Eurogole Flesz 19:10 Letnia Grand Prix w Libercu 19:45 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 21:15 PBA Tour w USA 22:15 Super Grand Prix w USA 23:15 Extreme Masters w Szanghaju 23:45 Mistrzostwa Świata w Dusznikach-Zdroju 00:45 Letnia Grand Prix w Libercu

SOBOTA 02.10.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (544) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (24) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (24) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (24) rozrywka, USA 2006 12:00 Dyżur (34) - dokument, Polska 2009 14:30 Burza uczuć (545) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (25) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (25) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (25) - rozrywka, USA 2006 18:00 Z archiwum policji (5) - dokument, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (25) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (26) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (70) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (33) - serial, USA 1960 20:30 Akcja: Krokodyl - film fabularny, Niemcy 2006 22:30 Goło i wesoło (96) - rozrywka 23:00 Dziewczyny na ekran (5) - rozrywka, Polska 2010 23:30 Pożądanie i zdrada - film fabularny, USA 2001 01:30 Z archiwum policji (5) dokument, Polska 2010 02:00 Nocne hity - muzyka

Teofila, Ireny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Moda na sukces (5161) serial, USA 2007 06:50 Powszechny spis rolny 2010 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2010 09:05 Ziarno 09:35 Britannia High (4) - serial, Wielka Brytania 2008 10:35 Stawka większa niż życie (4) - serial, Polska 1966 11:55 Wielka wędrówka ludzkości (4) - dokument, Wielka Brytania 2009 13:00 Wiadomości 13:10 Zacisze gwiazd (79) - rozrywka, Polska 2010 13:45 Na granicy cienia - film fabularny, Wielka Brytania 1988 15:30 Małe dranie 16:00 Miłość nad rozlewiskiem (3) - serial, Polska 2010 16:50 Mistrzostwa Świata - Rajd Faraonów 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Wściekłe gary 17:55 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (23) - serial, USA 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Mistrzostwa Świata w Rajdach Samochodowych Rajd Francji 20:05 Pogoda 20:20 Ranczo Wilkowyje - film fabularny, Polska 2007 22:10 Uśpieni - film fabularny, USA 1996 00:45 Desperacka misja - film fabularny, USA 2006 02:25 Kansas City - film fabularny, Francja/USA 1996 04:25 4400 (3) - serial, USA 2007

06:00 Powszechny spis rolny 2010 06:35 Człowiek wśród ludzi 07:05 Maszyna zmian (6) - serial, Polska 1995 07:35 Poezja łączy ludzi (45) kultura, Polska 2008 07:50 M jak miłość (761) - serial, Polska 2010 08:45 M jak miłość (762) - serial, Polska 2010 09:45 Barwy szczęścia (461) - serial, Polska 2010 10:15 Barwy szczęścia (462) - serial, Polska 2010 10:45 Licencja na wychowanie (35) - serial, Polska 2010 11:15 Licencja na wychowanie (36) - serial, Polska 2010 11:50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (68) - dokument, Polska 2009 12:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 12:50 Licencja na wychowanie (37) - serial, Polska 2010 13:20 Licencja na wychowanie (38) - serial, Polska 2010 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Wideoteka dorosłego człowieka (102) - rozrywka, Polska 2010 15:10 Kocham cię, Polsko! (42) rozrywka, Polska 2010 16:35 Dziewczynka, która płacze krwią - dokument, Wielka Brytania 2009 17:30 Słowo na niedzielę 17:40 Wstęp wolny - kultura, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:50 Wielka draka o dzieciaka kulisy (3) - dokument, Polska 2010 19:00 Wielka draka o dzieciaka (3) - rozrywka, Polska 2010 19:55 Kocham cię, Polsko - kulisy - dokument, Polska 2009 20:05 U Pana Boga w ogródku (3) - serial, Polska 2008 20:55 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 22:00 Nic do stracenia - film fabularny, USA 1997 23:45 Cel wyższy - film fabularny, USA 2002 01:30 Młode wilki - film fabularny, Polska 1996 03:10 13. Marzenia Marcina Dańca - rozrywka, Polska 2006

05:00 Wstawaj! Gramy! - program rozrywkowy odc. 1360 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Scooby Doo: Gdzie jesteś? - serial animowany odc. 3 07:45 Mali bohaterowie 2 - film familijny, USA 2000 09:40 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje - magazyn kulinarny odc. 109 10:45 Czarodziejki - serial fantasy odc. 9, USA 2001 11:45 Czarodziejki - serial fantasy odc. 10, USA 2001 12:45 Przygody Merlina - serial fantasy odc. 18, Wielka Brytania 2008 13:45 Dom nie do poznania - reality show odc. 186 14:45 Się kręci - magazyn filmowy odc. 189

05:35 Uwaga! - magazyn reporterów 05:55 Mango - telezakupy 08:00 Multikino - magazyn filmowy 08:30 Dzień dobry TVN - magazyn 10:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy odc. 1315, Polska 2003 11:20 Na Wspólnej - serial obyczajowy odc. 1316, Polska 2003 11:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy odc. 1317, Polska 2003 12:15 Na Wspólnej - serial obyczajowy odc. 1318, Polska 2003 12:45 Usta, usta 2 - serial komediowy odc. 4, Polska 2010 13:45 Kung Fu Panda - film animowany, USA 2008 15:40 Majka - telenowela odc. 129, Polska 2009 16:10 Majka - telenowela odc. 130, Polska 2009 16:35 Majka - telenowela odc. 131, Polska 2009 17:10 Majka - telenowela odc. 132, Polska 2009 17:35 Majka - telenowela odc. 133, Polska 2009 18:00 Kuchenne rewolucje - reality show 19:00 Fakty 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! - magazyn reporterów 20:00 Mam talent! - program rozrywkowy 21:40 Zróbmy sobie wnuka - komedia, Polska 2003

06:35 Znaki szczególne (6) - serial, Polska 1977 07:00 Złotopolscy (6) - serial, Polska 1998 07:25 Złotopolscy (7) - serial, Polska 1998 07:50 Złotopolscy (8) - serial, Polska 1998 08:15 Złotopolscy (9) - serial, Polska 1997 08:40 Złotopolscy (10) - serial, Polska 1997 09:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (16) - serial, Czechy 2000 09:50 Dzika Polska - dokument, Polska 2007 10:20 Zmiennicy (1) - serial, Polska 1986 11:25 Makłowicz w podróży 11:55 Czterdziestolatek (3) - serial, Polska 1974 13:00 Wiadomości 13:15 Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze? - dokument, Polska 1993 14:10 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 14:25 Skarby nieodkryte 14:55 Więzy krwi (17) - serial, Polska 2001 15:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:00 Kulturalni PL (4) - kultura, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (747) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (240) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (241) - serial, Polska 2009 19:15 Olimpiada Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1984 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Sprawiedliwi (3) - serial, Polska 2010 21:00 47. KFPP Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 21:50 47. KFPP Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 22:50 Deszczowy żołnierz - film fabularny, Polska 1996 00:30 M jak miłość (747) - serial, Polska 2010 01:15 Olimpiada Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1984 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

06:20 VIP - magazyn 06:50 V-Max - magazyn motoryzacyjny 07:20 Allegra - magazyn komputerowy 07:50 mała Czarna - talk show 08:50 Nowe przygody Pippi Langstrumpf - film familij, USA/Szwecja 1988 11:00 Galileo - program popularno-naukowy 12:00 mała Czarna - talk show odc. 242 13:00 Kinomaniak - magazyn filmowy 13:30 Allegra - magazyn komputerowy 14:00 V-Max - magazyn motoryzacyjny 14:35 Gdzie się podziała siódma kompania? - komedia wojenna, Francja 1973 16:30 VIP - magazyn 17:00 Gliniarze z Melbourne 2 serial akcji odc. 7, Australia 2008 18:00 Tajemnice Biblii: Sodoma i Gomora - film dokumentalny, USA 2008 19:00 Galileo - program popularno-naukowy odc. 175 20:00 Amerykańska partyzantka na Filipinach - dramat wojenny, USA 1950 22:20 Spadkobiercy - serial komediowy odc. 31, Polska 2009 23:20 Szwarzkopf Model Look 00:05 Gliniarze z Melbourne 2 serial akcji odc. 7, Australia 2008 01:05 Gliniarze z Melbourne 2 serial akcji odc. 8, Australia 2008

07:05 Mango - telezakupy 09:10 Jej cały świat - serial komediowy odc. 9 USA 1998 09:40 Frasier - serial komediowy odc. 23, USA 1993 10:10 Frasier - serial komediowy odc. 24 ost, USA 1993 10:40 Paszport do paryża - film familijny, USA 1999 12:25 Joey - serial komediowy odc. 3, USA 2004 12:55 Joey - serial komediowy odc. 4, USA 2004 13:25 Joey - serial komediowy odc. 5, USA 2004 13:55 Joey - serial komediowy odc. 6, USA 2004 14:25 Joey - serial komediowy odc. 7, USA 2004 14:55 Tajemniczy ogród - film familijny, USA 1994 17:00 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy odc. 11 USA 2007 17:30 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy odc. 12 USA 2007 18:00 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy odc. 13 USA 2007 18:30 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy odc. 14 USA 2007 19:00 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy odc. 15 USA 2007 19:30 Komediowa Sobota - Stowarzyszenie wędrujących dżinsów - komedia, USA 2005 21:55 Komediowa Sobota - Porwanie na żądanie - komedia kryminalna, USA/Kanada 2005 23:55 Komediowa Sobota - O dwóch takich, co poszli w miasto - komedia przygodowa, USA/ Kanada/Niemcy 2004 00:55 Guzikowcy - czarna komedia, Czechy 1997

15:45 Rodzina zastępcza - serial komediowy odc. 262, Polska 1999 16:45 Ludzie Chudego - serial komediowy odc. 5, Polska 2010 17:45 Światowe Rekordy Guinnessa 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy 2 - serial komediowy odc. 17, Polska 2004 20:00 Stand up. Zabij mnie śmiechem - program rozrywkowy 22:00 Trzymaj pion - 30-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów 01:10 Magazyn sportowy 03:00 Tajemnice losu - program interaktywny odc. 611

23:30 Droga bez powrotu - horror, USA/ Niemcy 2003 00:30 Prawdziwe historie Krzysztof - film obyczajowy, Polska 2010 02:30 Po co spać, jak można grać - program interaktywny

EUROSPORT PL 08:35 Mistrzostwa Świata w Melbourne 10:00 Turniej WTA w Tokio 12:00 Halo, halo! Tu Londyn! 12:05 Mistrzostwa Świata w Dusznikach-Zdroju 13:00 Letnia Grand Prix w Libercu 14:30 Turniej WTA w Tokio 16:00 Mistrzostwa Świata w Melbourne 17:00 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 21:45 Fight Club 23:15 Mistrzostwa Świata w Melbourne 00:30 Letnia Grand Prix w Libercu

PULS 06:00 Will i Grace (17) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (11) - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (5) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (37) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (21) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (29) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (58) - serial, USA 12:30 Duszek z Canterville - film fabularny, Niemcy 2005 14:30 Syn smoka (1) - film fabularny, USA 2006 16:30 Opowieści Szeherezady (1) film fabularny, Niemcy 2009 17:30 Opowieści Szeherezady (2) - film fabularny, Niemcy 2009 18:30 Egzekutorzy (5) - rozrywka, USA 19:00 Hi Hi TV (39) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (9) - rozrywka, Kanada 2002-2005 20:00 Candyman III: Dzień umarłych - film fabularny, USA 1999 22:00 Wojownicy wszech czasów (5) - rozrywka, USA 2009 23:00 W kręgu MMA 00:00 Medium - serial, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka


Z Z

Gazeta

14

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEDZIELA 03.10.2010

Teresy, Heliodora

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

06:25 Trzeba się dobrze spisać dokument, Polska 2010 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:30 Film dla dzieci - film fabularny 08:50 Klub przyjaciół Myszki Miki (35) - serial, USA 2008 09:25 Mój brat niedźwiedź II film fabularny, USA 2006 10:40 Ptasie sprawki - film fabularny, USA 2000 10:50 Czarodzieje z Waverly Place (4) - serial, USA 2008 11:20 Bronisław Wildstein przedstawia - talk show, Polska 2010 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:10 Siara w kuluarach (4) - rozrywka, Polska 2010 13:40 Gol! - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2005 15:50 Saga prastarej puszczy (2) - film telewizyjny, Polska 2007 16:50 Mistrzostwa Świata - Rajd Faraonów 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz (48) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (36) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Mistrzostwa Świata w Rajdach Samochodowych Rajd Francji 20:05 Pogoda 20:20 Miłość nad rozlewiskiem (4) - serial, Polska 2010 21:20 Afera Thomasa Crowna film fabularny, USA 1999 23:25 Kochanek lady Chatterley (2) - film fabularny, Wielka Brytania 1993 01:20 Bokser - film fabularny, USA/Irlandia 1997 03:20 Głosy niewinności - film fabularny, Meksyk/USA 2004

06:30 Sto tysięcy bocianów - dokument, Polska 2008 07:00 M jak miłość (763) - serial, Polska 2010 07:55 Barwy szczęścia (463) - serial, Polska 2010 08:30 Barwy szczęścia (464) - serial, Polska 2010 09:00 ZOO story (12) - dokument, Polska 2010 09:45 Czarny lampart. Na tropie legendy - dokument, Wielka Brytania 2008 10:50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - dokument, Polska 2010 11:20 Makłowicz w podróży 11:50 Wujaszek Buck - film fabularny, USA 1989 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Złotopolscy (1108) - serial, Polska 2010 15:15 Szansa na sukces - rozrywka, Polska 2010 16:15 Na dobre i na złe (414) - serial, Polska 2010 17:15 XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2010 (3) rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Tak to leciało! - kulisy - dokument, Polska 2010 18:55 Tak to leciało! (77) - rozrywka, Polska 2010 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (25) - rozrywka, Polska 2010 21:05 Czas honoru (29) - serial, Polska 2010 22:05 Hieny - rozrywka 2010 22:35 Magazyn Ekstraklasy Szybka piłka 23:10 Nagroda Literacka NIKE dokument, Polska 2010 00:00 45. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans -Wrocław 2010 - dokument, Polska 2010 00:40 Kabaretożercy (4) - rozrywka, Polska 2010 01:35 Szkatułka z Hongkongu film fabularny, Polska 1983 02:30 W samą porę - film fabularny, USA 1997

06:00 Nowy dzień z Polsat News - program informacyjny 07:10 Co nowego u Scooby’ego? - film animowany (dzieci), USA 07:35 Kaczor Donald przedstawia - film animowany (dzieci), USA 08:10 Scooby-Doo, gdzie jesteś? - film animowany (dzieci), USA 08:40 Gumisie - film animowany (dzieci), USA 09:10 Gumisie - film animowany (dzieci), USA 09:40 Kacze opowieści - film animowany, USA 1987-1989 10:10 Kacze opowieści - film animowany, USA 1987-1989 10:40 Tryumf Pana Kleksa - film przygodowy, Polska/Szwecja/Irlandia 200 12:10 Policyjna opowieść 3 - film sensacyjny, Hongkong 1992 14:20 Stawka większa niż życie Polska 1967-1968 16:45 Szpilki na Giewoncie - serial, Polska 2010 17:45 Hotel 52 - serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia - program informacyjny 19:30 Świat według Kiepskich serial komediowy, Polska 2005

05:05 Nic straconego 05:35 Uwaga! - magazyn 05:55 Mango - telezakupy 08:00 Maja w ogrodzie  08:30 Dzień dobry TVN - magazyn 10:55 Kobieta na krańcu świata Polska 2010 11:30 Co za tydzień - program informacyjny 12:00 Kuchenne rewolucje - Polska 2010 13:00 Mam talent! - program rozrywkowy, Polska 2010 14:35 W 80 dni dookoła świata - film przygodowy, USA/ Niemcy/Irlandia/Wielka Brytania 2004

06:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Plebania (1529) - serial, Polska 2010 07:20 Plebania (1530) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1531) - serial, Polska 2010 08:05 Plebania (1532) - serial, Polska 2010 08:25 Plebania (1533) - serial, Polska 2010 08:55 Tam, gdzie spadają gwiazdy (3) - serial, Czechy 1996 09:25 Słownik polsko@polski 09:55 Zmiennicy (2) - serial, Polska 1986 10:55 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:30 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Reportaż - dokument 13:00 Msza święta z kościoła pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy 14:15 Kraj się śmieje (2) - kultura, Polska 2005 15:30 Filmówka (4) - dokument, Polska 1996 15:55 Złotopolscy (1096) - serial, Polska 2010 16:25 Gra w miasta - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (748) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (242) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (243) - serial, Polska 2009 19:10 Baśnie i bajki polskie (17) dla dzieci, Polska 2008 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czarne chmury (4) - serial, Polska 1973 21:05 Kocham cię, Polsko! (42) rozrywka, Polska 2010 22:15 Festiwal Jedynki w Sopocie na bis - muzyka, Polska 2005 22:35 Królewskie sny (1) - serial, Polska 1988 23:50 Zacisze gwiazd - rozrywka, Polska 2007 00:15 M jak miłość (748) - serial, Polska 2010 01:10 Baśnie i bajki polskie (17) dla dzieci, Polska 2008 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

20:00 Ludzie Chudego - serial komediowy, Polska 2010 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 8 - serial sensacyjny, USA/Kanada 2009 22:00 Kości 5 - serial sensacyjny, USA 2009 23:00 Synalek - thriller, USA 1993 01:10 Magazyn sportowy  03:00 Tajemnice losu

17:00 Ugotowani 18:00 Milionerzy - teleturniej , Polska 2010 19:00 Fakty - program informacyjny 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda - program informacyjny 19:45 Uwaga! 20:00 Taniec z gwiazdami - Polska 2010

22:25 Samotny wilk McQuade film sensacyjny, USA 1983 00:30 Krzysztof - film obyczajowy, Polska 2010 02:30 Po co spać, jak można grać 03:45 Telesklep

TV4 06:05 KINOmaniak 06:35 Dekoratornia - magazyn 07:05 mała Czarna  08:05 Spadkobiercy - serial komediowy, Polska 2010 09:05 Historia świata: Część 1 komedia, USA 198 11:00 Galileo 12:00 mała Czarna 13:00 Dekoratornia - magazyn 13:30 Spadkobiercy - serial komediowy, Polska 2010 14:30 Liga Mistrzów 16:55 Nieposkromiona Australia - Francja 1999 17:30 VIP  18:00 Gliniarze z Melbourne 2 serial sensacyjny, Australia 2009 19:00 Galileo  20:00 Galileo EXTRA 21:00 STOP Drogówka  22:00 Spadkobiercy - serial komediowy, Polska 2010 23:00 Chłopaki z taśmy - Polska 2010 00:05 Gliniarze z Melbourne 2 serial sensacyjny, Australia 2009 01:05 Gliniarze z Melbourne 2 serial sensacyjny, Australia 2009 02:05 mała Czarna  03:05 VIP  03:25 Ben Harper & The Blind Boys of Alabama 

EUROSPORT PL 08:35 Mistrzostwa Świata w Melbourne 11:45 Z parku superbike’ów 12:00 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 13:00 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 14:15 Mistrzostwa Świata w Melbourne 15:30 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 16:30 Letnia Grand Prix w Klingenthal 18:00 Mistrzostwa Świata w Melbourne 19:00 Światowe Igrzyska Jeździeckie w Kentucky 22:15 Weekend w sportach motorowych 22:30 Letnia Grand Prix w Klingenthal 23:30 Mistrzostwa Świata w Melbourne 00:30 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 01:15 Weekend w sportach motorowych

PONIEDZIAŁEK 04.10.2010

TVN 7 05:25 Misja Martyna - 2004 05:55 Chwila prawdy 07:10 Mango 09:15 Jej cały świat - serial komediowy USA 1998 09:45 Frasier - serial komediowy, USA 2001-2002 10:20 Frasier serial komediowy, USA 2001-2002 10:50 Frasier - serial komediowy, USA 2001-2002 11:20 Tajemniczy ogród, USA/Wielka Brytania 1993 13:25 Chuck, USA 2009 14:25 Sensacyjna opowieść - komedia, Francja 1992 16:20 Paszport do Paryża, USA 1999 18:00 Miasteczko Twin Peaks - serial, USA 1990 19:05 Uwaga, faceci! - serial komediowy, USA 2007 20:05 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, USA/ Nowa Zelandia 2001 23:55 Dowody zbrodni, USA 2007-2008 00:55 Guzikowcy, Czechy 1997 02:50 Arkana magii - Polska

PULS 06:00 Will i Grace (18) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (12) - serial, USA 1961 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata (5) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (38) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (23) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (31) serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (67) - serial, USA 12:30 Zaklęty książę - film fabularny, USA 2001 14:30 Syn smoka (1) - film fabularny, USA 2006 16:30 Akcja: Krokodyl - film fabularny, Niemcy 2006 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (40) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (10) rozrywka, Kanada 2002-2005 20:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 21:00 Szok wideo - rozrywka 22:00 Podniebny horror - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (95) - rozrywka 23:30 Dziewczyny na ekran (5) - rozrywka, Polska 2010 00:00 Strach się bać! (5) - rozrywka, USA 2003 00:30 Goło i wesoło (96) rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka

Rozalii, Edwina

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Życie na cieplejszej planecie (4) - dokument, Polska 2009 08:40 Film dla dzieci - film fabularny 08:55 Legenda Nezha (46) - serial, Chiny 2003 09:30 Mój brat niedźwiedź II film fabularny, USA 2006 10:50 Niepokonani. Niezwykłe historie (2) - talk show, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (5) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1543) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1932) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5162) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5163) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1544) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1933) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (5) - serial, Czechosłowacja 1967 19:10 Bajki z mchu i paproci (19) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:30 Ranczo (37) - serial, Polska 2008 21:30 Przerwanie działań wojennych - teatr, Polska 2009 23:05 Pieska śmierć - film fabularny, Wielka Brytania/Niemcy 2005 01:10 Bracia i siostry (7) - serial, USA 2006

06:00 Trzeba się dobrze spisać (5) - dokument, Polska 2010 06:30 Pytając o Boga (4) - dokument, Polska 2010 06:55 Synody na bazarze - dokument, Polska 2010 07:20 ZUS dla ciebie! 07:30 Na dobre i na złe (21) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:45 Sto tysięcy bocianów - dokument, Polska 2008 12:20 Pytając o Boga (5) - dokument, Polska 2010 12:45 Potrzebna od zaraz 13:15 W samą porę - film fabularny, USA 1997 15:05 Czas honoru (29) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię - talk show, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:45 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (39) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (64) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (465) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (764) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 22:55 Człowiek z blizną - film fabularny, USA 1983 01:45 Wiktor But - człowiek, który uzbroił świat - dokument, Wielka Brytania 2008 02:45 Akwarium, czyli samotność szpiega (1) - serial, Polska/Niemcy/Ukraina 1995

06:00 Nowy dzień z Polsat News - program informacyjny 07:15 Zakochany pingwin - film animowany, Irlandia/USA 1995 08:45 Świat według Kiepskich serial komediowy, Polska 2000 09:25 Świat według Kiepskich serial komediowy, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy - serial komediowy, Polska 2005 10:30 Daleko od noszy - serial komediowy, Polska 2005 11:00 Malanowski i partnerzy serial, Polska 2010 11:30 Samo życie - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus serial komediowy, Polska 2007 13:00 Zamieńmy się żonami USA 2008 14:00 Pierwsza miłość - serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie 2 - serial komediowy, USA 2001-2002 15:15 Tak, kochanie 2 - serial komediowy, USA 2001-2002 15:50 Wydarzenia - program informacyjny 16:15 Interwencja  16:30 Malanowski i partnerzy serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? - Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość - serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia - program informacyjny 19:30 Samo życie - serial, Polska 2010 20:00 X-Men: Ostatni bastion Film SF, Francja/USA 2006

05:40 Uwaga! - magazyn 06:00 Mango 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Majka - telenowela, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN - magazyn 11:00 Co za tydzień - program informacyjny 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango 12:40 Ugotowani 13:45 Niania - serial komediowy, Polska 2005 14:20 Niania - serial komediowy, Polska 2005 14:55 Między kuchnią a salonem 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Majka - telenowela, Polska 2010 18:25 Detektywi - Polska 2010 19:00 Fakty - program informacyjny 19:50 Uwaga! - magazyn 20:05 Na Wspólnej - serial, Polska 2010

06:00 Więzy krwi (17) - serial, Polska 2001 07:00 Studio Gama - kultura, Polska 1981 07:55 Molly (2) - serial, Polska/ Wlk. Brytania/Francja 1994 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (746) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1534) - serial, Polska 2010 12:45 Sto tysięcy bocianów - dokument, Polska 2010 13:10 Sprawiedliwi (3) - serial, Polska 2010 14:00 Synody na bazarze - dokument 2010 14:30 Barwy szczęścia (240) - serial, Polska 2009 15:00 Tygrysy Europy (5) - serial, Polska 1999 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (11) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 IV Gala Piosenki Biesiadnej (2) - rozrywka 18:15 Gra w miasta (3) - rozrywka, Polska 2010 18:45 Plebania (1534) - serial, Polska 2010 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (23) - serial, Polska 1970 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Dom nad rozlewiskiem (9) - serial, Polska 2009 21:05 Polska 24 21:35 Jan Serce (5) - serial, Polska 1981 22:35 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 22:55 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 23:50 Historie prawdziwe (2) - dokument 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Skarby nieodkryte 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (23) - serial, Polska 1970 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy 07:15 Słoneczny patrol - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09:20 Morze miłości - telenowela, Meksyk 2009 10:20 mała Czarna  11:20 Nie igraj z aniołem - telenowela, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy  13:30 V Max  14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:00 Nie igraj z aniołem - telenowela, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani - telenowela, Meksyk 2004 17:00 Osaczona - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości - telenowela, Meksyk 2009 20:00 STOP Drogówka - Polska 2010 21:00 Tajemnice Biblii - Film dokumentalny, USA 2008 22:00 Galileo  23:00 Galileo  00:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 3 - serial, USA/Kanada 2006 01:00 mała Czarna 02:00 Muzyczne listy 03:05 V Max

06:20 Na Wspólnej, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki 07:50 Życie przede wszystkim, USA 2002 08:50 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial sensacyjny, USA 2003-2004 09:50 Brzydula - serial komediowy, Polska 2008 10:25 Brzydula - serial komediowy, Polska 2008 10:55 Mango 12:35 Apetyt na kasę - teleturniej 13:30 Marina - telenowela, USA/ Meksyk 2006 14:30 Kuba Wojewódzki 15:30 Dwóch i pół - serial komediowy, USA 2009-2010 16:00 Życie przede wszystkim, USA 2002 17:00 Brzydula - serial komediowy, Polska 2008 17:30 Brzydula - serial komediowy, Polska 2008 18:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial sensacyjny, USA 2004-2005 19:00 Teoria wielkiego podrywu - serial komediowy, USA 2009 19:30 Dwóch i pół - serial komediowy, USA 2009-2010 20:00 Homer i Eddie, USA 1989 22:05 Kobra oddział specjalny - serial sensacyjny, Niemcy 2008 23:10 Pula śmierci - film sensacyjny, USA 1988, 01:05 Arkana magii - Polska

22:15 Rewolwer - film, Francja/ Wielka Brytania 2005 00:35 Tajemnice losu

20:45 W-11 - Wydział Śledczy Polska 2010 21:30 Szymon Majewski Show Polska 2010 22:35 Mentalista - film, USA 2008 23:35 Superwizjer 00:10 Nie z tego świata - serial, USA 2008 01:10 Co za tydzień - program informacyjny 01:35 Po co spać, jak można grać  02:50 Telesklep  03:15 Uwaga!

EUROSPORT PL 08:30 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 09:00 Turniej WTA w Pekinie 15:15 Mistrzostwa Świata w Melbourne 16:45 Letnia Grand Prix w Klingenthal 18:00 Eurogole 18:45 Champions Club 20:15 Mistrzostwa Świata w Magny-Cours 20:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:30 Eurogole 23:15 Champions Club 00:45 Mistrzostwa Świata w Melbourne

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (545) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (25) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (25) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (25) - rozrywka, USA 2006 12:00 Taki jest świat 12:30 Duszek z Canterville - film fabularny, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (546) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (26) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (26) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (26) - rozrywka, USA 2006 18:00 Dyżur (34) - dokument, Polska 2009 18:30 Pan Andersen opowiada (26) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (29) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (73) - serial, USA 20:00 Flintstonowie (34) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo - rozrywka 21:30 SWAT (7) - rozrywka, USA 2006 22:30 Goło i wesoło (97) rozrywka 23:00 Candyman III: Dzień umarłych - film fabularny, USA 1999


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

15

Zamość Znani goście w Książnicy

Opowiadała o Papieżu W czwartek, 23 września Książnicę Zamojską odwiedziła niezwykła osobistość - Wanda Półtawska. Ta kobieta to wybitny specjalista w dziedzinie psychiatrii, a także pisarka, ale przede wszystkim przyjaciółka Karola Wojtyły, późniejszego papieża Polaka. Swoje spotkanie z Zamościanami poświęciła właśnie historii tej przyjaźni oraz wartościom, jakie owa znajomość wniosła w jej życie. A wszystko to w ramach XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wanda Półtawska to urodzona w Lublinie 89 - letnia doktor nauk medycznych, specjalizująca się w psychiatrii. Była harcerką, podczas II wojny światowej przez cztery lata więziona była w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Jak przyznaje jej mąż, Andrzej Półtawski, nie mogła znaleźć spokojnego miejsca w pozaobozowym

świecie - domowe i zawodowe życie jej nie wystarczało, nie mogło ukoić niepokoju i poczucia wyobcowania. Szukała kogoś, kto by ją zrozumiał i pomógł i natrafiła na spowiednika, księdza Karola Wojtyłę. W ten sposób państwo Półtawscy poznali przyszłego papieża i tak rozpoczęła się długoletnia przyjaźń.

W Zamościu Wanda Półtawska opowiedziała o znajomości jej i męża z Karolem Wojtyłą, wspominała piesze wędrówki po górach, które wszyscy troje uwielbiali, a także wspólne rozmowy i przemyślenia na tematy poruszane przez młodego księdza Wojtyłę. Mówiła, iż zastanawiała się, czy nie spalić wszystkich zapisków tych rozmów, ale za namową Ojca Świętego rozmyśliła się i tak oto z tych zapisków powstała książka Beskidzkie Rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Jak twierdzi sama autorka, tej książki nie można po prostu zwyczajnie przeczytać, tak jak czyta się większość książek, gdyż została ona spisana w formie wspomnień, czegoś na wzór pamiętnika i tak też należy ją czytać - dzień po dniu, zastanawiając się nad sensem przeczytanych słów. Dodaje, że niewiele osób, które spotkała i które przeczytały tę książkę, naprawdę zrozumiało jej treść.

Półtawska jest członkiem Unii Pisarzy Medyków oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, a inne jej publikacje to m.in. wspomnienia z lagru I boję się snów, jak również Stare rachunki, Przygotowanie do małżeństwa, Z prądem i pod prąd, Przed nami miłość czy komentarz do papieskiej encykliki By rodzina była Bogiem silna... Napisała też wiele wykładów poświęconych głównie rodzinie i wychowaniu. Jest lekarzem, lecz ma dość specyficzne podejście do samej medycyny oraz psychiatrii i psychologii, a mianowicie patrzy na nie wyłącznie przez pryzmat wiary w Boga i dekalogu. Na spotkaniu z Zamościanami wyraziła ostry sprzeciw wobec postępującego konsumpcjonizmu, aborcji, antykoncepcji, in vitro i eutanazji. Mówiła, że dzisiejsze kobiety zapomniały, że ich najważniejszym zadaniem jest macierzyństwo, a nie kariera, a mężczyźni nie zawsze pamiętają o szacunku dla kobiet. Przypominała, że rola ojca jest tak samo ważna, jak rola matki, podczas gdy obie strony często o tym zapominają - kobiety sądzą, że ojciec powinien przede wszystkim

zarabiać pieniądze, a mężczyźni uważają, że wychowanie dziecka to zadanie wyłącznie matki. Półtawska mówiła, że w czasach, gdy była młoda, nikt nie myślał o rozwodach, małżonkowie byli ze sobą na dobre i złe, a dziś przysięga małżeńska i rodzina już nic nie znaczą. Według niej współcześni ludzie błędnie pojmują słowo miłość, traktując ją głównie w kategoriach cielesności, a nie silnego uczucia. W końcu Wanda Półtawska powiedziała: no dobra, kończmy już, ile będę gadać? i nadszedł czas na pytania skierowane do niej ze strony słuchaczy. Trzeba przyznać, że to bardzo skromna osoba. Gdy na początku spotkania prowadząca odczytywała krótką notkę biograficzną o Półtawskiej, ta przerwała jej, twierdząc, że nie potrzeba tyle o niej mówić. Pani Wanda posiada ogromny bagaż doświadczeń zarówno tych najbardziej okrutnych, jakie można sobie tylko wyobrazić, jak i niezwykle pozytywnych i wyjątkowych - w końcu nie każdemu było dane przyjaźnić się z Janem Pawłem II. Karolina Zielonka

Zamość Inscenizacja odbicia więźniów

Więzienie zdobyte W poniedziałek 27 września w Zamościu obchodzono Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Jednym z punktów obchodów była rekonstrukcja odbicia więźniów z więzienia przy ulicy Okrzei. Uroczystości zorganizowano w ramach obchodów 20-lecia istnienia ogólnopolskich oraz zamojskich struktur ŚZŻAK.

Na pomysł rekonstrukcji wydarzeń sprzed 64 lat wpadli członkowie zamojskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zamysłem organizatorów i uczestników tego wydarzenia było odtworzenie zdobycia więzienia w Zamościu w dniu 8 maja 1946 roku i uwolnienia ponad 300 więźniów przez oddział zbrojny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) pod dowództwem ppor. Romana Szczura ps. "Urszula". Jak podaje nieżyjący już zamojski historyk i dziennikarz Krzysztof Czubara, więźniów uwolnił 12 osobowy oddział WiN w składzie: ppor. Roman Szczur ps. "Urszula", komendant rejonu Stary ZamośćSkierbieszów WiN, Adam Altmajer ps. "Długi", Adam Michalak ps. "Kula", Bolesław Węcławik, Stefan Policho ps. "Krasnopolski" (ranny w czasie akcji), Józef Rabiega ps. "Wózek", Tadeusz Łagoda ps. "Barykada", Stanisław Bizior ps. "Eam", Stanisław Furmanek

ps. "Mahoń", Edward Świst ps. "Miś", Franciszek Węcławik ps. "Boa" i żołnierz nieznanego nazwiska ps. "Tracz". Ubezpieczenie akcji stanowiło trzech żołnierzy WiN uzbrojonych w erkaemy (wśród nich był Teofil Niemczuk ps. "Grot"). Rozkaz uwolnienia więźniów wydał por. Marian Pilarski ps. "Jar", komendant obwodu WiN Zamość. Przygotowania do akcji trwały blisko tydzień. Cały ten czas obserwację więzienia prowadzili "Grot", "Długi" i "Wózek". Prowadzona ona była z drewnianego budynku stojącego naprzeciwko gmachu więziennego. Akcja rozpoczęła sie około godziny 21. Wtedy to dowódca oddziału WiN i Stefan Policho ps. "Krasnopolski" zatrzymali i rozbroili Jana Kościska, kierownika działu specjalnego w zamojskim więzieniu, który wraz z bratem Józefem wracali z kolacji. Chwilę wcześniej rozbrojony został Serafin Nadra, strażnik stojący na zewnątrz więzienia, przy budce wartowniczej.

Gdy otworzyła się brama do więzienia wbiegli: "Urszula", "Krasnopolski" i Józef Rabiega ps. "Wózek". Opanowali wartownię, w której podczas strzelaniny zginęli strażnicy Wacław Malec i Adam Kutryn. Druga grupa żołnierzy WiN: "Miś", "Barykada" i "Eam" opanowała bez wystrzału kancelarię więzienną. Znajdujący się w niej naczelnik więzienia, Wawrzyniec Siwiec, kierownik działu administracyjnego Wincenty Główczyk i strażnik Tadeusz Mazur zostali rozbrojeni i położyli się na podłodze. Tymczasem strażnik Grzegorz Magryta, któremu udało się chwycić ze stojaka w wartowni broń i wybiec na korytarz, zaczął się ostrzeliwać. W wyniku tego zginął Edward Świst ps. "Miś" a Stefan Policho ps. "Krasnopolski" został ranny. Biegnący za G. Margytą "Wózek" oddal za nim serię z automatu i zastrzelił go. Z zamieszania skorzystali bracia Kościkowie, uprzednio rozbrojeni, i ukryli się jeden w mieszkaniu naczelnika więzienia,

drugi w chlewie w budynku gospodarczym. W czasie strzelaniny, do której doszło przy bramie więzienia, zabici zostali strażnicy Serafin Nadra i Jan Zosiuk. Kiedy przy bramie rozgrywały się dramatyczne wydarzenia, trzech żołnierzy WiN: "Boa", "Długi" i "Kula",

zabrała klucze z wartowni, otworzyła wszystkie cele i uwolniła 301 więźniów. Kilku z nich samodzielnie włączyła się do akcji, zabierając broń z wartowni. Według relacji naocznych świadków wydarzeń, uwolnieni z więzienia wyszli czwórkami, a następnie uciekali w różnych kierunkach m.in. przez ogrody i pola otaczające posesje przy dzisiejszej ulicy Orzeszkowej, a także w kierunku Janowic i Hyżej. Część więźniów (łącznie 22 osoby, w tym 18 kobiet) w ogóle nie wyszło z więzienia. Nie kwapili się do tego również jeńcy niemieccy przebywający w celach. W ciągu kilku dni 20 więźniów, głównie z niskimi wyrokami oraz część Ukraińców, powróciło do więzienia z własnej woli. Kilku zatrzymała milicja. Za pozostałymi 254 więźniami rozesłano listy gończe. Krótki film z rekonstrukcji do obejrzenia na naszej stronie www.zamojska.com opr. wues


Gazeta

16

37

Z Z

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam działkę inwestycyjną 2000m2 przy obwodnicy hetmańskiej. tel. 607 2108 952 [268]

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

w okolicy Tomasza lub dworca PKS , czynsz do 1300 , tel . 509 405 258 ( dzwonić 10 - 17 ) [251]

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu 791 070 096 [261]

SPRZEDAM

MO

Sprzedam działki budowlane 0,21 i 0,27 ha w Szopinku. Tel. (84) 621 44 28 [279]

MOTORYZACJA

Sprzedam mieszkanie 71,5m2 Osiedle Legartis ul. Poprzeczna Tel - 692819483 [234]

SPRZEDAM

Sprzedam działkę inwestycyjną 2000m2 przy obwodnicy hetmańskiej. tel. 607 2108 952 [268]

AUDI 80 B3 , 91R , 1.8 E , KOLOR BORDOWY TEL . 511110845 [236]

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 791 m2, miejscowość Skokówka. Cena do uzgodnienia. tel. 698 09 47 14 [203]

Mazda 323F,94r,CZ,WK,ES,AA,AF, cena 4100 zł. Kontakt 694-122-976[202] Mazda 323F,94r,CZ,WK,ES,AA,AF,cena 4100zł. kontakt 694-122-976.[206]

Sprzedam Mieszkanie na Zamojskiego M - 5 , 3 piętro - 504428829 [230]

Kobieta,mgr ekonimii,10-letni staż pracy w księgowości poszukuje pracy, tel. 602618040 [250]

FINANSE I BIZNES

OFE - WSPÓŁPRACA , CIEKAWE PROPOZYCJE . TEL . 84 534 11 75 [265]

Szukam pracy jako pracownik gospodarczy,stróż jestem rencistą 53 lata, jurekzm2@gmail.com [102]

SPRZEDAM

SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY , OC , AC , NNW , MAJĄTKOWE , INNE , KREDYTY , FUNDUSZE EMERYTALNE , III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

PRZYJMĘ

Sklep AGD i Oświetlenia Zamość ul. Partyzantów 51 Wyjątkowa promocja, rabaty do 20%!!! [235]

NOWO OTWARTY PUNKT OGŁOSZEŃ GAZETY ZAMOJSKIEJ W PUNKCIE USŁUGOWYM PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 63 ( KIOSK BRĄZOWY ) [248]

CHCESZ ZMIENIĆ NA LEPSZE OFE - ZADZWOŃ TEL . 696 153 642 [244]

KUPIĘ Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię, tel. 509-353-639 [249]

Gospodarstwo dom 110m2 na działce 5ha. tel. 667 059 956 [229]

USŁUGI

OFERUJĘ

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 791 m2, miejscowość Skokówka. Cena do uzgodnienia. tel. 698 09 47 14 [203]

montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

UBEZPIECZENIA OC, AC,NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

WYNAJMĘ

NAUKA

WYNAJMĘ 2 POKOJE Z KYCHNIĄ NA ROK PILNIE !!!! 695 764 696 [256]

INNE Język Angielski - korepetycje , konwersacje , przygotowanie do egzaminów - 508 292 458 [246]

Samodzielne lokale , korzystne warunki , wysoki standard te . 846395656 , 606993019 [275] Atrakcyjne lokale na biuro , gabinety lekarskie , uslugi kosmetyczno - fryzjerskie tel . 606993019 [276]

J.ANGIELSKI KOREPRTYCJE , PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW , KONWERSACJE TEL . 508 2924 58 [274]

Samodzielne lokale na biuro , gabinety lekarskie oraz studio na usługi fryzjerskie kosmetyczne tel . 084 6395656 , 606993019 [262]

Chcesz płacić mniejsze rachunki za telefon! przedstawiciel Telenovum udzieli informacji 695 764 696 [210]

Chcesz płacić mniejsze rachunki za telefon! przedstawiciel Telenovum udzieli informacji 695 764 696 [210]

INNE OFERUJĘ

Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

Wynajnę pokój lub stancję w Zamosciu tel 724520274 [225] Stancja samodzielna dla uczennic Zamość tel 84 6386109 [101]

WYNAJMĘ

ZAMIENIĘ

wynajmę pomieszczenie do 30 m2

nSZoZ „ortoPedia ZamoJSka” - kriokomora Leczenie zimnem, znakomite rezultaty, szerokie zastoswanie w chorobach zwyrodnieniowych, reumatoidalnych i urazach.

UBEZPIECZENIA OC , AC , NNW , MAJĄTKOWE , TURYSTYCZNE , INNE ZAMOŚC . HRUBIESZOWSKA 34 D , ( SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS SPOŁEM ) TEL . 84 534 11 75 [264]

OFERUJĘ angielski - korepetycje, konwersacje, tłumaczenia. tel. 513 944 480 Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, ŻYCIOWE ZAMOŚĆ LWOWSKA 62 A IIp tel.790 605 119 [270] NOWO OTWARTY PUNKT UBEZPIECZEŃ - OC , AC , MAJĄTKOWE , NNW w MTU , UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE , OFE - AXA , CZYNNE 8 - 20 . Tel. kom 695 764 696 , 696 153 642

Przyjmę telemarketerów tel. 696 153 642 [253] Przyjmę przedstawiciela handlowego tel . 696 153 642 [254] O F E - WS P Ó Ł P R AC A - C I E K AWA PROWIZ JA TEL . 696 153 642 , 695 764 696 [263] Zatrudnię kosmetyczkę. tel 509 518 885 [239] Piekarnia w Kraśniczynie zatrudni kierowców samochodów dostawczych na trasy Chełm, Krasnystaw, Zamość, Hrubieszów, wymagane prawo jazdy kat. B. Kontakt (0-82) - 577-55-67 [224]

Lokal 28m2 na działalność

handlowo - usługowo - biurową

Echo serca, próby wysiłkowe, holter ciśnieniowy, holter EKG, konsultacje specjalistyczne.

Zamość, ul. Wyszyńskiego 3

Czynne w godzinach od 15 do 18 od poniedziałku do piątku. ul. Starowiejska 23, telefon: (84) 638 06 38.

ul. Wyszyńskiego3/4p, 22-400 Zamość, tel. 691 115 775.

Cena jednego zabiegu: 25zł.

700 zł/m-c + media tel. 84 639 92 93 tel. 880 159 820

LokaL do WynaJĘcia o PoWierZcHni 60m2 na ceLe SZkoLenioWe Lub konferencyJne PomieSZcZenie kLimatyZoWane anekS kaWoWy .mieJSca ParkingoWe JuZWeX. uL.PrZemySłoWa 4 22-400 ZamoŚĆ kontakt: 84 6271643, 509512775

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia Nieruchomości - SPRZEDAM

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - KUPIĘ Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 37

Wypełniony kupon dostarcz do redakcji Gazety Zamojskiej

OFE - WSPÓŁPRAC A - CIEK AWA PROWIZ JA TEL . 696 153 642 , 695 764 696 [263]

USŁUGI

Filmowanie, fotografowanie, śluby, wesela, bale, komunie, zdjęcia w studio i plenerze, Zamość, Słonecznikowa 13, tel. 501 078 788 [199]

ROLNICTWO KUPIĘ Kupię ziemię, tel. 606 753 241 [00000130]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Sprzedam akwarium 128 litrów i 75 litrów. tel. 665 225 695 [267]

RÓŻNE OFERUJĘ

OFERUJĘ Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144051 [237] Solidne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na terenie Zamościa po przystępnych cenach. Zapraszamy na stronę www.czyscioch. nets.pl [226] Kompleksowe usługi remontowo-budowlane, tel. 508-741-549 [216]

Wykonam stronę internetową (Joomla, Html, Flash) grafik.nets.pl [208]

DAM PRACĘ

nSZoZ „kardioLogia” badania:

Przyjmują lekarze: kardiolodzy – Hanna Batalia, Leszek Batalia, Wojciech Czochra, Tomasz Szymczyk, spec. chorób wewnętrznych – Piotr Rudnik, Elżbieta Rudnik

Szukam pracy w biurze. Posiadam wykształcenie wyższe, 1,5 letni staż. tel. 667 247 268 [211]

Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508-741-549 [223]

PRACA

Jeżeli nie chcesz być wylosowany przez ZUS OFE Skontaktuj się!!! 695 764 696 [209]

HANDEL

M2 do wynajęcia! ul. Polna. Tel. 501 532 201 [258]

SZUKAM PRACY

Zamość... [252] TANIE UBEZPIECZENIA OC , AC , NNW , MAJĄTKOWE - MTU , OFE - AX A . U B E Z P I E C Z E N E N N W na 100 . 000 ,00 już za 106 ZŁ . FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255]

Sprzedam motocykl Kawasaki GPZ 500 S. Stan bardzo dobry. Zarejestrowany i opłacony. Cena do uzg. tel. 790 873 390 [205]

Sprzedam mieszkanie 71,5m2 Osiedle Legartis ul. Poprzeczna Tel - 692819483 [234]

Dostarcz do redakcji wypełniony kupon ogłoszeniowy z aktualnego wydania lub treść ogłoszenia wyślij drogą elektroniczną z portalu www.zamojska.com

Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Organizacja wesel, chrzcin, komunii, osiemnastek oraz imprez okolicznościowych. Sala 70 os i 150 os. siedzących + sala taneczna. TEL 510 237 624 [215] Kompleksowe usługi remontowo-budowlane, tel. 508-741-549 [216] Wykonam stronę internetową (Joomla, Html, Flash) grafik.nets.pl[208] Naprawa drukarek, ksreo, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197]

Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

INNE KUPIĘ UBRANIE OCHRONIARSKE NA 165 CM WZROSTU TEL . 669 027 874 [245] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516-767, tel. 889-144-051 [238]

KUPIĘ Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię. Tel. 509 353 639 [257]

RZECZY UŻYWANE SPRZEDAM Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Sprzedam Adidasy chłopięce, rozmiar 42 (białe), cena 80 zł, tel. 517201828 [222] Siatka ogrodzeniowa, słupki i brama, sprzedam tanio - producent, tel. 695584995 [224] Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5 m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Najlepsza szkoła zawodowa w województwie lubelskim. Zwycięzcy i finaliści większości konkursów zawodowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 100% zdawalności na egzaminach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu w najlepszych zakładach rzemieślniczych i salonach samochodowych: mercedes Lublin, opel Lublin, nissan Lublin, Seat Zamość, opel Zamość, fiat Zamość. Ucząc się u nas również zarabiasz. Chętni mają możliwość odbycia praktyk także w krajach Unii Europejskiej, gdzie otrzymują wynagrodzenie. Jeżeli chcesz szybko zdobyć atrakcyjną, dobrze płatną pracę, rozpocznij naukę w rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej, która kształci w następujących zwodach: - mechanik pojazdów samochodowych - fryzjer - kucharz małej gastronomii - piekarz - cukiernik - murarz - stolarz - monter inst. i urządzeń sanitarnych - monter instalacji gazowych

e-mail: szkola@rzemieslnicza.pl Zamość, ul. krasnobrodzka 9 i 22a tel. (84) 639 79 17, 512 078 343, 502 336 554


REKLAMA

Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

17

www.legeartis.biz.pl ul. Lwowska 40C 22-400 Zamość tel. 84 638 51 76

OSTATNIE BEZCZYNSZOWE MIESZKANIA

przy ulicy Lwowskiej w Zamościui

Dwa mieszkania na pierwszym pietrze oraz mieszkanie na drugim z oranżerią i zielonym ogrodem Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wszystkich zainteresowanych tel. 605 141 599, tel. 84 638 51 76 Wszystkie mieszkania i lokale usługowe bezczynszowe, media opomiarowane indywidualnie, wyjątkowo niskie koszty ogrzewania gazowego (możliwość instalowania własnych paneli słonecznych), pomagamy iunwestorom w otrzymaniu kredytu bankowego

Serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu OCHRONA ZWIĄZKOWA PRACOWNIKA - NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE I ORZECZNICTWIE SĄDÓW Szkolenie odbędzie się dnia 29 września w Zamościu, w godzinach 10.00 – 15.00 szczegóły na www.centrumwlodkowica.com

noWo otWarte ul. Piłsudskiego 63

(kiosk naprzeciwko przystanku przy koszarach)

Xero a3 * czarno białe * kolor SkanoWanie * bindoWanie * LaminoWanie * Wydruki * art. PaPiernicZe PUNKT PRZYJĘĆ WPŁAT OD 0,89 ZŁ INTERNET * DOŁADOWANIE TELEFONÓW * LOTTO

OGŁOSZENIE

uSg: jamy brzusznej, jamy brzusznej z konsultacją specjalisty chirurgii onkologicznej, tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich doPPLer: tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych, stawu kolanowego badanie echokardiograficzne gabinety kosmetyczne * SPa * rehabilitacja * apteka * badania rtg Salon optyczny * badania Słuchu

SkLeP Z ZaoPatrZeniem medycZnym durakieWicZ marek

dĘbicki dariuSZ

SiemaSZko marta

tomaSZeWSki Piotr

firek-gWiZdak anna

Dr n. med. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń.

Lek. med. Specjalista Chorób Wew. i Nefrologii.

Lek. med. Radiolog.

Lek. med. Specjalista Radiodiagnostyki

Lek. med. Specjalista położnik i ginekolog

Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką anestezjologiczną i okołooperacyjną.

Przyjmuje we wtorki od 15.00-16.00.

kiSieL Piotr Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – poniedziałki i czwartki od 12.00 – 15.00, wtorki od 10.00 - 14.00. SocHa danuta Lek. med. Specjalista Chorób Wew. Kardiolog

Przyjmuje we wtorki i czwartki od 16.00, oraz drugą sobotę miesiąca od 8.00 ŻołyŃSki ZbignieW Lek. med. Specjalista Chirurg, Proktolog.

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne Przyjmuje we wtorki od 15.00. SZymaŃSki WaLdemar Lek. med. Specjalista Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – środa od 14.00 – 16.00.

romanoWicZ tomaSZ Dr n. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (Wykonuje UGS – Certfikat PTU)

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00. ignacZuk Jan Lek. med. Specjalista Laryngolog, Specjalista Medycyny Pracy (badania kierowców, pozwolenia na broń)

Przyjmuje w piątki od 16.00. micHnar marek Dr n. med. Specjalista Alergolog, Pulmunolog,

Przyjmuje w ostatni piątek miesiąca od 15.00.

Wykonuje USG – wtorek od 13.15. łÓJ JanuSZ Lek. med. Specjalista Chirurg – porady z zakresu chirurgii naczyń.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

noWoSieLecki marek Lek. med. Specjalista Chirurg

Przyjmuje w czwartki od 15.00.

Chirurgia ogólna,kosmetyczna i bezoperacyjne zabiegi z zakresu odmładzania twarzy . Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

błaSZcZyk grudZieŃ agnieSZka

budZyŃSka anna

PiWoWarSka magdaLena Lek. med. Specjalista Neurolog

Lek. med. Estetycznej.

Przyjmuje we wtorki i środy od godz.9.00. SaPuła rafał Dr n. med. Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Przyjmuje w środy od 15.30

brZoStoWSka anna

ZiÓłkoWSki ceZary

Lek. med. Specjalista Laryngolog, Audiolog.

Lek. med. Specjalista Ginekolog

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 – 16.00. cZocHra małgorZata

Dr n. med. USG narządów ruchu

Lek. med. Radiolog

Wykonuje USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi Przyjmuje w piątki od 13.00-15.00.

Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi,gruczoł krokowy Przyjmuje w poniedziałki od 13.30 do 15.00 rybak JanuSZ Lek. med. Specjalista chirurg

Przyjmuje w piątki od 16.00 LaSkoWSki radoSłaW Lek. med. Specjalista ginekolog położnik

Przyjmuje w środy od 16.00-18.00 bĄk łukaSZ Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje USG tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jamy brzusznej. Przyjmuje we wtorki od 13.30 do 16.00, oraz środy od 14.00. romaŃcZuk irena Lek. med. Specjalista chorób płuc

Przyjmuje we wtorki od 15.15 rubaJ edyta Lek. med. Specjalista pediatra, kardiologdziecięcy,

Przyjmuje w piątki od 15.00

Przyjmuje w poniedziałki od 15.30

Przyjmuje w poniedziałki i środy od 9.00 Do 14.00.

madeJ tomaSZ

SZcZePanik JÓZef

Dr n.med. Specjalista neurolog

Przyjmuje co drugi wtorek (co drugi) od godz. 16.00

Lek. med. Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

brodoWSki andrZeJ Przyjmuje w środy od16.00

Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

ZdZiSłaW aLekSandroWicZ - Lek. med. Specjalista Urolog, Przyjmuje we

Przyjmuje w środy od 13.00

wtorki od 9.00-11.00

JaroSZ JaroSłaW

Wykonuje USG – środa od 13.15

Przyjmuje w środy od 8.00.


Adrian Such

czy wiesz, że... Do 1985 roku NASA stworzyła cztery wahadłowce. Pierwszym, który wystartował z Ziemi 12 kwietnia 1981 r., był prom Columbia. Loty były bardzo kosztowne, a społeczeństwo nie interesowało się podbojem kosmosu – mimo tych przeciwności, szybko rozpoczęto pracę nad budową stacji kosmicznej „Freedom”, która stała się głównym celem załogowych lotów kosmicznych. Wahadłowce zostały wykorzystane w wielu ogromnych i złożonych logistycznie przedsięwzięciach, takich jak wysłanie na orbitę Kosmicznego Teleskopu Hubble’a (HST). W 1995 r. wznowiono współpracę rosyjsko-amerykańską. Powstał program Shuttle-Mir, który obejmował loty wahadłowców na stację orbitalną Mir. Znaczenie tej współpracy widać było w chwili, gdy NASA musiała polegać na rosyjskich rakietach do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Budowa Stacji kosztowała ponad sto miliardów dolarów. Sprowadziło to na NASA ostrą krytykę co do zasadności budowy stacji i przyszłych korzyści płynących z jej istnienia. Mimo to projekt jest kontynuowany, a lecącą stację ISS można często zobaczyć gołym okiem.

Gazeta

18

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

Z Z

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wynalazki Karty bankomatowe

komputery Netbooki HP Mini

gadżety Pilot telewizyjny

amerykańska firma „dynamics” zaprezentowała karty płatnicze z wbudowanym komputerem. Jednym kawałkiem plastiku będzie można korzystać z kilku kont bankowych. to dopiero początek, bo lista zalet jest naprawdę długa.

małe, lekkie i kolorowe – jak jesienne liście. Hewlett-Packard wprowadza na rynek nową serię komputerów HP mini. nowe modele charakteryzują się cienką obudową, odważną stylistyką i prostą obsługą.

Philips duaL – tak nazywa się pilot z wbudowaną klawiaturą QWerty. coraz więcej telewizorów oferuje bowiem podstawowe funkcje internetowe. dołączone do nich piloty nie są przystosowane do wygodnego przeglądania serwisów społecznościowych i multimedialnych, takich jak facebook czy youtube.

Jedna karta, wiele kont Jesienna kolekcja HP

Karta „MultiAccount” ma dwa przyciski. Jeden przełącza na opcję debetową, drugi na kredytową. Z kolei karta „Hidden” jest nieco bardziej rozbudowana. Na froncie znajduje się ekran wyświetlający sześć środkowych cyfr numeru karty. Pojawiają się tylko po wpisaniu poprawnego PIN-u. Wpisanie innego poprawnego PIN-u powoduje wywołanie z pamięci urządzenia parametrów innego konta i przeprogramowanie paska magnetycznego. Karta jest bezpieczniejsza od tradycyjnej. Jeśli nie używamy jej przez kilka minut, cyfry

znikają z ekranu, a pasek magnetyczny ulega wyłączeniu. W razie zguby lub kradzieży, dla nowego właściciela karta będzie bezużytecznym kawałkiem plastiku. Karty z komputerem mają dokładnie takie same rozmiary jak tradycyjne i są porównywalnie giętkie. Wyposażono je w baterie polimerowo-jonowe, które – jak zapewnia producent – wystarczają na cztery lata użytkowania. Ponadto są wodoodporne i jeśli przypadkowo wrzucimy je do pralki, będą nadal sprawne, tylko trochę czystsze.

Netbook Mini 210 został opracowany dla użytkowników, którzy często surfują po internecie, korzystają z poczty elektronicznej i słuchają muzyki. Funkcja HP QuickWeb umożliwia połączenie z internetem w kilka sekund, bez konieczności uruchamiania systemu Windows. W urządzeniu znajduje się najnowszy procesor Intel Atom N455 oraz pamięć DDR3. Komputer wyposażono w matrycę LED WSVGA HP BrightView Infinity o przekątnej 25,7 cm (10,1”) oraz głośniki z systemem Dolby Advanced. Netbook dostępny jest w czterech kolorach: grafitowym, czerwonym, różowym i turkusowym.

Z kolei HP Mini 5103 jest przeznaczony dla mobilnych pracowników i studentów, bo waży zaledwie 1,2 kg. HP Mini 5103 obsługuje najnowsze procesory Intel Atom oraz pamięć DDR3. Został wyposażony w trwałą i lekką obudowę, wykonaną z anodyzowanego aluminium. Jego klawiatura jest odporna na zalanie, a opcjonalny uchwyt ułatwia transport urządzenia. Model został wyposażony w ekran LED o przekątnej 25,7 cm (10,1”), dostępny z rozdzielczościami WSVGA lub HD oraz opcjonalny interfejs dotykowy. Pierwszy komputer kosztuje 1499 zł, zaś drugi tylko 200 złotych więcej.

Przełącz kanał na… Facebooka Philips DUAL to pilot dwustronny. Umożliwia obsługę standardowych funkcji telewizora, jednak oferuje przy tym pełną klawiaturę QWERTY. Gadżet ma pozwolić na szybkie wprowadzanie tekstu, niezbędne podczas przeglądania stron internetowych czy pisania wiadomości. Całość wyróżnia się cienką obudową oraz nowoczesnym wyglądem. Obecnie jest to projekt koncepcyjny i nie wiadomo kiedy trafi do sprzedaży. Producent nie podaje też informacji czy

będzie to pilot uniwersalny, czy będzie działał wyłącznie z telewizorami marki Philips. W przyszłości Philips zamierza przedstawić modele z wbudowanym touchpadem oraz sensorem optycznym, które pozwolą na wygodne sterowanie kursorem, np. podczas obsługi VOD (tzw. „telewizji na żądanie”). – Niedługo nawet odkurzacz będzie miał połączenie z internetem i klawiaturę „qwerty” – podsumowują internauci.

motoryzacja Suzuki Intruder C1800 R/T

Klasyka gatunku

Kiedy w 1991 roku na ekrany kin weszła druga część kultowego Terminatora, cały świat podziwiał Arnolda Schwarzeneggera szarżującego na potężnym Harleyu Davidsonie Fat Boy. Ten motocykl szokował wtedy olbrzymią wagą, masywną stylistyką i potężnym silnikiem o poj. 1338 cm³. Przez lata był uznawany za króla cruiserów. Dziś pozycje lidera w tym segmencie przejęli Japończycy, a my przetestowaliśmy jeden z ich flagowych modeli – Suzuki Intrudera 1800 R/T. Nie w iemy ja k d r obny m Japończykom udało się stworzyć tak wielki motocykl, ale musimy przyznać, że nawet rośli Europejczycy nie mają łatwego zadania, kiedy chcą ten sprzęt prowadzić. Nic więc dziwnego, że podczas wyprawy promującej ten model w Stanach Zjednoczonych – Play USA Tour 2009 jedną z zaproszonych do udziału gwiazd był naprawdę rosły chłop – Przemysław Saleta. Sercem tego kolosa jest potężny V-twin o pojemności 1.783 cm� i mocy 114 KM. Jest to jednostka znana ze sportowej wersji Intrudera - 1800R, ale nieco zmodyfikowana przed zastosowaniem w motocyklu

o bardziej klasycznym charakterze. W R/T ma o 11 KM mniej, ale za to więcej temperamentu już przy niewielkich obrotach. Podczas spokojnej jazdy silnik świetnie sobie radzi

z ważącym niemal pół tony (z kierowcą) pojazdem bulgocząc na obrotach zbliżonych do jałowych. Na trasie Intruder również sprawuje się bardzo dobrze. Wyprzedzanie jadących sznurem tirów nie sprawia mu

żadnych problemów, wystarczy zredukować bieg i motocykl momentalnie wyrywa do przodu. Bądź co bądź, Intruder 1800 jest teraz jednym z najmocniejszych klasycznych motocykli na rynku.

Miłe zaskoczenie czeka nas również na stacji paliw. Mimo niepojętej dla naszych ojców i dziadków pojemności skokowej, zadowala się średnio 7 litrami benzyny na 100 km. Stylistyka Intrudera 1800 R/T to prawdziwy majstersztyk motocyklowej klasyki. Szeroka kierownica, wygodne podłogi zamiast podnóżków, 10-ramnienne, odlewane felgi i tylna opona o szerokości 240 mm. Lekki powiew współczesności widać tu tylko w tylnej lampie w technice LED i elektronicznym wyświetlaczu zintegrowanym z prędkościomierzem. Klasyczna jest również pozycja kierowcy. I dobrze! Na długich trasach sprawdza się świetnie. Nie trzeba się tu gimnastykować, opierać o pasażera czy przyjmować pozycji najeżonego kota. Po prostu swoboda i przyjemność cruisingu… Podsumowując, Suzuki, mimo nieporównanie mniejszego niż amerykańskie firmy doświadczenia, doskonale wie, jak zrobić świetnego klasyka. Mocny i nigdy nie słabnący silnik 1800, piękna stylistyka, bardzo dokładne wykonanie w połączeniu z subtelnie przemyconymi zdobyczami nowoczesnej techniki tworzą naprawdę ciekawą mieszankę. www.auto-focus.pl (MW)


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

A jednak można Zdobyć cztery brązowe i dwa srebrne medale Mistrzostw Świata to osiągnięcie, o którym zdecydowana większość wyczynowych do bólu sportowców może tylko pomarzyć. Tomaszowi Gollobowi do pełni szczęścia to jednak nie wystarczało. Chciał koniecznie być najlepszy, wygrać i choć jeden raz mieć cały żużlowy świat rzucony u stóp podium. A jeżeli chce się czegoś bardziej od innych, to wtedy i szansa

19

FELIETOM

powodzenia jest większa. Gollob zdobył więc upragnioną koronę speedweyowego króla. W pięknym stylu, bezapelacyjnie i choć brzmi to może dziwnie - to po prostu zasłużenie. Bez dwóch zdań. Bo nikt inny jak on nie był tak blisko i daleko sukcesu zarazem. Na wyciągnięcie ręki, na pół koła... Podobno najlepsze scenariusze pisze samo życie. Te sportowe również, dlatego też ostatni turniej z

cyklu żużlowego Grand Prix odbędzie się nieprzypadkowo w Bydgoszczy. W tej samej, w której Gollob przyszedł na świat i w tej, w której ma swój ulubiony żużlowy tor. I swoich najwierniejszych kibiców. W całej tej pięknej historii jest jeszcze coś, co powinno dodać wszystkim energii i optymizmu. Mam na myśli mianowicie fakt, że Tomasz Gollob okazał się najlepszym żużlowcem świata w wieku 39 lat. Znaczy, że można.

W Zamościu i okolicy na powstanie ekipy żużlowej nie ma co liczyć, ale trochę chłopa po trzydziestce, żeby pokopać piłkę w jakiejś mniej lub bardziej amatorskiej lidze, by się znalazło. Tak dla zdrowia i dla taktycznego piwka po meczu. Od razu uprzedzam, że pomysł ten - podobnie zresztą jak wszystkie, w których ośmielam się uczestniczyć - nie jest skierowany przeciwko nikomu ani żadnej innej piłkarskiej inicjatywie.

Piszę to na wszelki wypadek, gdyby przykładowo pojawiły się głosy, że ma to być jakaś alternatywa dla nieszczęść mających miejsce każdego weekendu w klasie A. Nic z tych rzeczy. W mieście nad Łabuńką powinno być bowiem miejsce dla każdego sportowego pomysłu. Bez przypisywania im zawczasu i niesłusznie teorii spiskowych.

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Tym razem karny... Póki co nie pomogła zmiana na stanowisku szkoleniowca Roztocza Szczebrzeszyn i Marek Pogódź, który w czwartek zastąpił Krzysztofa Rysaka, nie był w stanie zdjąć z drużyny fatum. Inna sprawa, że miał na to raptem tylko kilka dni. Skutek jest jednak taki, że Roztocze przegrało szósty mecz z rzędu, a w czwartym kolejnym nie potrafiło strzelić bramki. A przegrać wcale nie musiało, bo w spotkaniu z Orionem było zespołem co najmniej równorzędnym, a gdyby swoje szanse wykorzystali Piotr Lipiec, Wachowicz (sam na sam) czy Tomasik, to upragnione punkty przyjechałyby do Szczebrzeszyna. A tak, w 78 min. sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym gości i ku zdziwieniu piłkarzy Roztocza wskazał na jedenasty metr. Po chwil zaś zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Andrzej Gutek.

1. Orlęta Radzyń Podlaski

8

19

19-8

Lewart Lubartów - Włodawianka Włodawa

0:0

2. Huczwa Tyszowce

8

18

18-8

Lublinianka Lublin - Orlęta Radzyń Podlaski

4:3

3. Lublinianka Lublin

8

18

12-6

Sparta Rejowiec Fabryczny - Orlęta Łuków

0:0

4. Start Krasnystaw

8

16

11-12

1:0

5. Stal Kraśnik

8

15

14-7

Orion Niedrzwica Duża - Roztocze Szczebrzeszyn

6. Włodawianka Włodawa

8

12

10-10

Janowianka Janów Lubelski - Dwernicki Stoczek Łukowski

2:0

7. Orlęta Łuków

8

11

8-7

Huczwa Tyszowce - Stal Kraśnik

2:0

8. Sparta Rejowiec Fabryczny

8

11

9-10

Start Krasnystaw - BKS Unia Bełżyce

2:3

9. Orion Niedrzwica Duża

8

11

10-9

2:2

10. Lewart Lubartów

8

10

4-4

Wieniawa Lublin - Huragan Międzyrzec Podlaski

11. Wieniawa Lublin

8

10

14-14

12. Janowianka Janów Lubelski

8

10

8-10

13. Huragan Międzyrzec Podlaski

8

7

11-12

14. BKS Unia Bełżyce

8

7

6-13

15. Roztocze Szczebrzeszyn

8

4

4-9

16. Dwernicki Stoczek Łukowski

8

0

1-20

Grzegorz Antoszek w starciu z obrońcami Orionu - Zagraliśmy naprawdę niezły mecz. Gospodarze poza końcówką, kiedy już odsłoniliśmy się, dążąc do wyrównania, specjalnie nam

nie zagrozili. Brakuje mi natomiast słów po takim rzucie karnym. On nawet nie był z kapelusza, lecz wprost z kosmosu - powiedział

wściekły po meczu po meczu trener Marek Pogódź. Orion: Dąbała - Szłapa, Pyda, Niedzielski, Olko - Kaczmarczyk (69' P. Gorczyca), Rossa, Żarnowski,

Krężołek (89' Szymuś) - Gutek (90'Cielma), Lis (86' Witek). Roztocze: Skład: Paczos - T. Bielec, T. Tomasik, Paweł Lipiec, Grela, Wachowicz, Rajtar, Rysak, Antoszek, Lipski (60 Sawic), Piotr Lipiec Żółte kartki: Kaczmarczyk, Rossa, czerwona: Rossa (87' - za drugą żółtą) - Rysak Sedziował: Grzegorz Kasiura (OKS Chełm) Widzów:250 tom

Zamość Zamojska klasa okręgowa

Zamość Piłkarska klasa A

Omega skruszyła Kryształ

Faworyci nie zawodzą

W siódmej kolejce zamojskiej klasy okręgowej najciekawiej zapowiadało się spotkanie Kryształu z Omegą i rzeczywiście dostarczyło kibicom sporo dramaturgii. Kryształ prowadził już 2:0, jednak ambicja gości została w pełni nagrodzona i po dwóch bramkach Ignaciuka oraz decydującej (88min.) Nizioła 3 punkty powędrowały na konto nowego lidera klasy okręgowej. Kryzys wydaje się mieć już za sobą Ostoja Skierbieszów. Po zeszłotygodniowym rozgromieniu Tanwi, tym razem podopieczni Dariusza Kmiecika pokonali na wyjeździe Relax Księżpol 3:0, a bramki zdobyli: Gulak (dwie) i Kierepka. Pozostałe druzyny z Zamojszczyzny spisały się już gorzej. Igros zremisował co prawda w Tarnogrodzie z Olimpiakosem 1:1 (Gozdek), natomiast na tarczy wróciły z meczów wyjazdowych Echo i Sparta. Podopieczni Mariusza Pliżgi przegrali

w Wożuczynie, natomiast beniaminek z Łabuń zebrał cięgi w Łaszczowie. tom

Szóstą kolejkę rozegrały drużyny zamojskiej klasy A. Zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie

swoje mecze wygrali liderzy. Tym razem z meczu przeciwko AMSPN Hetman Zamosć zrezygnował

natomiast Metalowiec Goraj. Wyniki i tabele: tom

1. Omega Stary Zamość

7

18

14-6

Albatros Biszcza - Piast Babice

2:3

Orzeł Cześniki - Płomień Spartan Nieledew

1:2

2. Tur Turobin

7

16

15-9

Włókniarz Frampol - Nord 98 Wysokie

1:3

Ruch Machnów Nowy - Szumy Susiec

1:1

3. Unia Hrubieszów

7

15

16-5

Metalowiec Goraj - AMSPN Hetman Zamość

0:3 (vo)

Orkan Bełżec - Granica Lubycza Królewska

4:1

4. Korona Łaszczów

7

13

19-7

Tarpan Korchów - Delta Nielisz

1:0

Huragan Hrubieszów - Pogoń 96 Łaszczówka

2:1

5. Kryształ Werbkowice

7

12

8-9

Aleksandria Aleksandrów - Sokół Zwierzyniec

4:1

Andoria Mircze - Olimpia Miączyn

1:3

6. Grom Różaniec

7

12

20-15

Orion Dereźnia - Olender II Sól

1:3

Metanoja Lipsko - Zryw Ulhówek

2:3

7. Sparta Wożuczyn

7

12

18-12

8. Olimpiakos Tarnogród

7

11

11-8

9. Igros Krasnobród

7

10

18-10

10. Relax Księżpol

7

8

8-12

11. Ostoja Skierbieszów

7

7

17-18

12. Victoria Łukowa/ Chmielek

6

7

8-11

13. Echo Zawada

6

6

8-16

14. Tanew Majdan Stary

7

5

15. Sparta Łabunie

7

16. Cosmos Józefów

7

1. Aleksandria Aleksandrów

6

16

20-4

1. Orkan Bełżec

6

18

24-3

2. Tarpan Korchów

6

16

15-3

2. Płomień Spartan Nieledew

6

18

21-10

3. AMSPN Hetman Zamość

4

12

12-0

3. Huragan Hrubieszów

6

13

15-13

4. Nord 98 Wysokie

5

12

15-6

4. Metanoja Lipsko

6

10

17-12

5. Sokół Zwierzyniec

6

10

17-10

5. Olimpia Miączyn

6

9

16-11

6. Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)

6

7

7-12

6. Pogoń 96 Łaszczówka

6

7

12-13

6-18

7. Orzeł Tereszpol

5

7

6-5

7. Zryw Ulhówek

6

7

9-10

2

6-19

8. Piast Babice

4

6

7-13

8. Granica Lubycza Królewska

6

6

12-16

1

9-26

9. Metalowiec Goraj

5

5

5-9

9. Ruch Machnów Nowy

6

6

8-11

10. Delta Nielisz

6

4

2-6

10. Szumy Susiec

6

4

11-21

0:3

11. Włókniarz Frampol

5

3

6-10

11. Andoria Mircze

6

3

8-25

Olimpiakos Tarnogród - Igros Krasnobród

1:1

12. Olender II Sól

6

3

6-16

12. Orzeł Cześniki

6

3

11-19

Korona Łaszczów - Sparta Łabunie

6:0

13. Albatros Biszcza

6

0

4-28

Victoria Łukowa - Grom Różaniec

4:2

Unia Hrubieszów - Tur Turobin

3:0

Sparta Wożuczyn - Echo Zawada

2:0

Tanew Majdan Stary - Cosmos Józefów

3:3

Kryształ Werbkowice - Omega Stary Zamość

2:3

Relax Księżpol - Ostoja Skierbieszów

Więcej sportu na

www.zamojska.com/sport


Z Z

Gazeta

20

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Piłka nożna

Zamość Tenis stołowy

Rację miał Zbigniew Pająk

Cenny wyjazdowy remis

Prokuratura Rejonowa w Zamościu umorzyła postępowanie przeciwko byłemu wiceprezesowi KS Hetman Zamość - Zbigniewowi Pająkowi. W uzasadnieniu podano, że w postępowaniu działacza „brak cech przestępstwa” oraz „brak znamion czynu zabronionego”. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła rzekomo niezgodnego z prawem przejęcia przez byłego wiceprezesa klubu części kwoty przekazanej zamojskiemu klubowi przez Zagłębie Sosnowiec z tytułu transferu Mateusza Prusa.

Sprawę do prokuratury w kwietniu br. skierował były prezes Hetmana - Tadeusz Pizoń, który uważał, że Zbigniew Pająk złamał zasadę polegającą na równym traktowaniu wierzycieli. - Nie znam uzasadnienia decyzji prokuratury, ale szanuję ją, a całą sprawę

uważam za definitywnie zamkniętą. Będąc wówczas prezesem, odpowiadałem za klubowe finanse. Po transferze Prusa zrobiłem, co uważałem za konieczne, abym sam nie był przez nikogo posądzany o jakiekolwiek finansowe nieprawidłowości - powiedział po umorzeniu postępowania Tadeusz Pizoń. Odkąd tylko sprawa ujrzała światło dzienne, Zbigniew Pająk wyjaśniał, że klubowy zarząd o wszystkim został przez niego poinformowany o wiele wcześniej. Był też pewien, że do złamania prawa nie doszło. Okazało się, że miał całkowitą rację, a jego wersję wydarzeń potwierdziła prokuratura, nie znajdując w postępowaniu działacza żadnych czynów zabronionych przez prawo. - Jestem zadowolony z decyzji prokuratury. Czekałem na nią ze spokojem, ponieważ wiedziałem, że nie zrobiłem niczego złego. Przypomnę tylko, że pracując dla KS Hetman, nie otrzymywałem przez wiele miesiecy

wynagrodzenia, które urosło do kwoty 27 tysięcy złotych. Pan Pizoń, zamiast zająć się ratowaniem klubu i drużyny, znalazł sobie niestety temat "zastępczy" i w artykułach prasowych oraz na konferencjach obrzucał mnie oszczerstwami. Przez te wypowiedzi zostałem potraktowany niemal jak przestępca i złodziej. Dziwi mnie tylko, że pan Pizoń jako prawnik nie wiedział, że moje postępowanie nie narusza prawa, co potwierdziła prokuratura. Szkoda, że do całej sytuacji w ogóle doszło, bo zanim została wyjaśniona, bardzo wiele osób po prostu obrzuciło mnie błotem. Mam tylko nadzieję, że pewnych ludzi stać będzie teraz na słowo "przepraszam" - skomentował sytuację Zbigniew Pająk. Raz jeszcze okazało się, że niektórym zbyt łatwo i za szybko przychodzi wskazywanie winnych. Szczególnie, jeżeli ma się tylko tyle odwagi, żeby podpisać się swoje kalumnie internetowym nickiem. tom

Zamość Piłkarska klasa A

PZPN umywa ręce PZPN umywa ręce PZPN nie zajął stanowiska w kwestii, z którą zwrócił się do niego 20 września 2010 Zarząd ZOZPN. Sprawa dotyczyła oczywiście prawnego aspektu przystąpienia do rozgrywek w klasie A drużyny AMSPN Hetman Zamość. W odpowiedzi, którą 24 września PZPN przesłał zamojskiemu związkowi czytamy: " Nie wkraczając w żaden sposób w suwerenne kompetencje Lubelskiego ZPN do załatwienia niniejszej sprawy pragniemy zauważyć, iż jej istota nie wyczerpuje się w interpretacji przepisów prawnych, lecz przestrzeganiu przez zainteresowane kluby klasy "A" już podjętych decyzji przez statutowe organy Lubelskiego ZPN oraz Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. " Przypomnijmy, że 16 sierpnia 2010 r. Zarząd ZOZPN nie zgodził się na grę AMSPN Hetman Zamość w klasie A, a ponownego wniosku klubu nawet nie rozpatrywał, uznając sprawę za zakończoną. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą decyzją ZOZPN drużyna

Prezesa Marcina Łysia powinien rozpoczynać zmagania od klasy B. W dniu 19 sierpnia 2010 r. Zarząd AMSPN "Hetman" zwrócił się jednak do LZPN o zajęcia stanowiska w sprawie niedopuszczenia ich zespołu do rozgrywek klasy "A" w sezonie 2010/2011. Zarząd LZPN uchwałą nr 15 zobowiązał zamojski Wydział Gier OZPN do włączenia od drugiej kolejki drużyny seniorów AMSPN "Hetman" Zamość w rozgrywki klasy "A". Miało to miejsce 26 sierpnia 2010 r., a więc już po rozegraniu pierwszej ligowej kolejki. Jako podstawę prawną tej decyzji LZPN wskazuje "Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego", gdzie w § 3 pkt 12 wprowadzono 9 lipca 2010r. zapis o treści: "Klub sportowy prowadzący szkolenie w grupach młodzieżowych, osiągający sukcesy sportowe i po zajęciu czołowego miejsca w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych, w sytuacji gdy zgłosi drużynę do rozgrywek w

następnym sezonie w seniorach, winien mieć zapewnione miejsce przez LZPN lub OZPN w prowadzonych rozgrywkach w klasie "A". Drużyna juniorów starszych AMSPN ukończyła rozgrywki na szóstym miejscu, które najwyraźniej przez LZPN potraktowane zostało jako miejsce czołowe. Uchwała LZPN wbrew woli Zarządu ZOZPN weszła więc w życie, a terminarz rozgrywek został zmieniony. Niestety, konsekwencją tej decyzji jest bojkot AMSPN-u przez pozostałe kluby tej klasy rozgrywkowej, które jak dotąd solidarnie odmawiają rozegrania zawodów z drużyną z Zamościa. Co będzie dalej? - Przyznam się, że sam z niecierpliwością czekałem na decyzję PZPN, bo cała sytuacja jest bardzo niezdrowa. Teraz zamierzam zorganizować jak najszybciej spotkanie władz LZPN z Zarządem ZOZPN oraz z Prezesami klubów A-klasowych. Mam nadzieję, że wspólnie uda się nam wypracować takie stanowisko, które usatysfakcjonuje wszystkie strony konfliktu - zapowiada Stanisław Pryciuk - prezes ZOZPN. Miejmy nadzieję, że ciągle nie jest jeszcze za późno, aby cała sprawa znalazła szczęśliwy finał. tom

Zamość Koszykówka

LZS zaprasza do ligi 3 października o godz. 10.00. w hali III LO w Zamościu rozegrany zostanie turniej w ramach "I Międzypowiatowych Rozgrywek w Koszykówce Nauczycieli". 6 drużyn reprezentujących Białą Podlaskę, Biłgoraj, Chełm, Lublin, Tomaszów Lubelski i Zamość zagra o

Puchar Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu UM w Zamościu - Kazimierza Chrzanowskiego. Natomiast 6 października o godz. 14. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (ul. Partyzantów 3) - pokój nr 124 - odbędzie się zebranie organizacyjne

kierowników drużyn, które są zainteresowani grą w Zamojskiej Lidze LZS Koszykówki Mężczyzn Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego 2010/2011. Organizatorem rozgry wek jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu. Bliższych informacji udziela Sekretarz LZS w zamościu - Krzysztof Pszenniak; tel. 663 741 458. tom

Maciej Nowaliński nie zawodzi 3 ważne punkty zdobyli zamojscy pingpongiści w kolejnych ligowych zmaganiach.

remis z nami jak porażkę. Nie spodziewali się, że stawimy im taki opór - ocenił występ swojej drużyny prezes Wojciech Skuba. W rozgrywanym awansem niedzielnym (26.09) spotkaniu III kolejki Trefl Stone Master pokonał natomiast zdecydowanie na wyjeździe JOTKEL GM EPA KROTOSZ Krotoszyn 7:3. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Zamościa prowadzi w tabeli I ligi (5 pkt. w 3 meczach) przed Kolpingiem Jarosław i Alfą BS Radzyń Podlaski (po 4 pkt. w dwóch meczach). Wyniki 2 kolejki: LKS ODRA ROEBEN Głoska - STONE MASTER TREFL Zamość 5:5 Punkty dla Trefla Stone Master: Nowaliński 1, 5; Dąbrowski 1, 5; Skubiszewski 1; Daniel 1 JOTKEL KROTOSZ Krotoszyn STONE MASTER TREFL Zamość (awansem) 3:7 Punkty dla Trefla Stone Master: Nowaliński 2, 5; Daniel 2; Dąbrowski 1, 5; Skubiszewski 1 UKTS ALFA BS Radzyń Podl. - UKS EDBAR ASKO 23 Lublin 7:3 GUKS Gorzkowice - JOTKEL GM EPA KROTOSZ Krotoszyn 3:7 PKS KOLPING Jarosław - KSTS KONTAP-MOSIR Krosno 10:0 BISTS POLSPORT Bielsko-Biała - KU AZS AE - m Wrocław 3:7 UKS EDBAR ASKO 23 Lublin - PKS KOLPING Jarosław 2:8

W drugiej kolejce rozgrywek I ligi tenisa stołowego Stone Master Trefl zremisował na wyjeździe z Odrą Roeben Głoska 5:5. Przypomnijmy, że to właśnie gospodarze piątkowego (24.09) spotkania uważani są przez znawców tej dyscypliny sportowej za głównego faworyta do końcowego zwycięstwa w I lidze. Odra rozpoczęła od prowadzenia 2:0. Przy stanie remisowym 3:3 piłkę meczową miał Artur Daniel, który jednak nie wykorzystał szansy i w efekcie uległ 2:3 Chodorskiemu (medalista Mistrzostw Europy juniorów w deblu). Na szczęście 2 ostatnie mecze Trefl rozstrzygnął na swoją korzyść i wraca do Zamościa z, bezcennym być może w końcowym rozrachunku, jednym punktem. Osiągnęliśmy remis na bardzo trudnym terenie i trzeba się z tego cieszyć, a zwycięstwo Maćka Nowalińskiego nad Błażejem Suchem ma w pingpongowym świecie swoją wartość. Przypominam, że Odra to spadkowicz z Superligi, który w porównaniu do ubiegłego roku dysponuje znacznie mocniejszym składem. Gra u nich bowiem teraz znakomity Chińczyk Zhen Meng, mający w zeszłym sezonie I ligi w barwach Granatu Strzelin bilans: 32 zwycięstwa i ledwie 4 przegrane. Wiem, że gospodarze traktują

tom

Puchar Typerów GZ W kolejnym pojedynku I rundy III edycji Pucharu Typerów GZ Zbigniew Pająk pokonał Grzegorza Dardę 9:5. Przypominamy, że za trafne wytypowanie wyniku przyznajemy 3 punkty, za odgadnięcie różnicy bramkowej (np. 3:1 zamiast 2:0 lub 3:3 zamiast 1:1), dopisujemy 2 oczka, natomiast za prawidłowe wskazanie zwycięzcy meczu (np. 1:0

zamiast 4:1 lub 5:1 zamiast 3:2) uczestnik otrzymuje 1 punkt. Jedynym nowym elementem punktowania w każdej kolejce będzie mecz bonusowy, za który można zdobyć odpowiednio 6, 4 lub 2 punkty. W siódmej parze naszej zabawy zmierzą się: kibic piłkarski - Bartek Pałyga oraz były piłkarz Hetmana - Marek Fundakowski. tom

mecz

marek fundakowski

bartek Płyga

Ostoja Skierbieszów - Cosmos Józefów

2:0

2:0

Kryształ Werbkowice - Tanew Majdan Stary

1:0

2:1

Echo Zawada - Omega Stary Zamość

0:3

0:3

Tur Turobin - Sparta Wożuczyn

2:0

2:1

Grom Różaniec - Unia Hrubieszów

1:1

0:2

Sparta Łabunie - Victoria Łukowa/Chmielek

0:0

0:1

Igros Krasnobród - Korona Łaszczów

1:2

1:1

Relax Księżpol - Olimpiakos Tarnogród

0:2

0:1

Janowianka Janów Lub. - Roztocze Szczebrzeszyn

1:0

1:2

Legia Warszawa 2-1 Lechia Gdańsk (bonus)

2:1

1:1


Z Z

Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

21

Zamość Lekka atletyka

Gimnazjaliści z Komarowa Mistrzami Powiatu 18 września na zamojskim stadionie OSiR rozegrane zostały „Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Lekkiej Atletyce Gimnazjów na rok 2010. Zawody odbyły się w ramach II Edycji Czwartków LA oraz I Kresowego Festiwalu Polonijnej Młodzieży Szkolnej z Ukrainy. Wzięło w nich udział 225 młodych zawodników z powiatu zamojskiego oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół z Ukrainy. Młodzież rywalizowała w następujących konkurencjach: 100m, 300m, 600m, 1000m (chłopcy), skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Generalna klasyfikacja szkół po przeliczeniu uzyskanych wyników na punkty (wg tabel wielobojowych) przedstawia się następująco: 1. Gimnazjum w Komarowie 2. Gimnazjum w Zawadzie 3. Gimnazjum Nr 4 w Zamościu 4. Gimnazjum w Łabuńkach I 5. Gimnazjum Nr 6 w Zamościu 6. Gimnazjum Nr 5 w Zamościu Podczas Mistrzostw kilkoro zawodników uzyskało bardzo wartościowe wyniki. Skok wzwyż chłopców wygrał Marek Mazurek (Gimnazjum Nr 5 w Zamościu

), pokonując wysokość 180 cm. W pchnięciu kulą najlepszy okazał się Bartłomiej Jarosz - (Gimnazjum Łabńki I) z wynikiem 10.69. W gronie sprinterów wyróżnił się zaś Przemysław Przytuła (Gimnazjum w Harasiukach), który dystans 300 metrów pokonał w czasie 39.81s. Wśród dziewcząt na brawa zasługuje wynik Eweliny Pyś (Gimnazjum w Komarowie ), która pchnęła kulę na odległość 8.18 oraz występ Klaudii Łapy (Gimnazjum w Łabuńkach I ) najlepszej w skoku wzwyż (145 cm). Natomiast wysokość tylko o 5 cm niższą pokonała druga w tej konkurencji Marta Burdzy (Gimnazjum w Łabuniach ). - Jestem naprawdę zbudowany tym, co widziałem podczas zawodów. Liczna

rzesza startującej młodzieży, a do tego kilka naprawdę bardzo dobrych wyników sprawiły, że o przyszłość lekkiej atletyki na Zamojszczyźnie można być spokojnym - ocenił Mistrzostwa Sekretarz Powiatowgo LZS w Zamościu - Krzysztof Pszenniak. Głównym organizatorem Mistrzostw było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy: KS "AGROS", ZTKKF, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Urzędu Miasta i OSiR-u. Medale najlepszym gimnazjalistom - sportowcom wręczali: Tadeusz Rożej z Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Julia Pasternicka przedstawicielka szkoły polonijnej w Mościskach. tom

Łęczna Piłka młodzieżowa

Przysypani węglem… Wysoką porażką zakończyło się spotkanie juniorów AMSPN Hetman Zamość z Górnikiem Łęczna. Młodzi adepci piłki nożnej z Zamościa ulegli swoim rówieśnikom aż 1-5. Podopieczni Wiesława Wieczerzaka zajmują obecnie szóstą lokatę ze stratą sześciu punktów do liderujących ‘’Górników’’. Strzelanie w piątej minucie rozpoczęli gospodarze z Łęcznej. Asystę przy bramce dla Górnika zaliczył bramkarz Hetmana Kamil Tomczyszyn, który źle obliczył tor lotu piłki i nastrzelił jednego z napastników Górnika, po czym piłka wpadła do pustej już siatki AMSPN. W 14 min. było już 2-0. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie, a o postawie zamościan można powiedzieć tylko tyle, że byli obecni na murawie. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości, jednak dobrze grająca defensywa Górnika nie pozwoliła sobie na błąd. Co więcej, zbyt otwarta gra zespołu z Zamościa sprzyjała kontratakom. Jeden z nich zakończył się w 54 min. meczu trzecią bramką. Nie minęły dwie minuty, a zespół Łęcznej prowadził już 4-0. W 63 min. honorową

bramkę dla zamojskiej drużyny zdobywa Bartłomiej Mazur, wykorzystując dobre dośrodkowanie Krystiana Szury. Pod koniec spotkania łęcznianie pokusili się o jeszcze jedno trafieni. Z perspektywy całego spotkania zamościan można podsumować tak, że swoją motoryką, kondycją fizyczną nie przypominali nawet zmęczonych po pracy górników z miejscowej kopalni Bogdanka. W następnym meczu młodzi piłkarze AMSPN zmierzą się z MKS Lewartem Lubartów, który w pierwotnym terminie z  powodu zalanego boiska nie doszedł do skutku. AMSPN:Tomczyszyn - Wurszt, Chruściński, Adamczyk, Koczwara Mazur, Lemiecha (45' Klimczuk), Czady (80' Rogalski), Maruszak, Szura - Stopa (70' Rypulak). Kamil Kusier

Zamość KS Hetman Zamość

Kibice się spotkali 24 września odbyło się spotkanie sympatyków KS Hetman Zamość, podczas którego poruszonych zostało wiele kwestii, w tym to, czy Klub Kibica zamierza uczęszczać wspierać swym dopingiem piłkarzy AMPSN Hetman. Punktualnie o  godzinie 18:00 blisko dziewięćdziesięcioosobowa grupa kibiców Hetmana spotkała się nieopodal „Okrąglaka” przy ul. Wyszyńskiego 28 A. Z dyskusji, która trwała blisko dwie godziny, wywnioskować można, że obecnie kibice nie zamierzają ani nikogo popierać, ani nikogo przekreślać z uwagi, iż KS Hetman ciągle istnieje. Zapadły również deklaracje o próbie reanimacji

KS-u, co jednak może okazać się dla kibiców za trudne.Bez zarządu i z półtoramilionowym długiem trzeba raczej liczyć na cud niż na fakt, że w Zamościu pojawi się człowiek, który postanowi spłacić zobowiązania oraz wesprzeć zespół KS-u. Pod dyskusję podana została również sprawa ZKP Hetman, którego brak rejestracji, a w zasadzie powody jej odrzucenia, dla kibiców

Kibice Hetmana podczas meczu z KSZO Ostrowiec. wydały się śmieszne i złośliwe. Reasumując, do 30 listopada br. kibice nie zamierzają podejmować

żadnych ważnych stosownych decyzji z uwagi na bojkot A klasowych zespołów drużyny AMSPN, wybory

samorządowe oraz próbę znalezienie inwestora. Kamil Kusier


Z Z

Mickey Mouse

11 letni Staś z Zamościa zaprosiłby na uroczysty obiad Myszkę Miki.

Myszka Miki (w oryginale Mickey Mouse) – fikcyjna postać z filmów animowanych, stworzona w studiu Walta Disneya. Pierwszy raz postać ta pojawiła się w filmie „Plane Crazy” z 15 maja 1928 r. Głosu postaci Myszki Miki udzielił sam Walt Disney, który w 1931/1932 otrzymał za jej stworzenie Oscara. Na początku lat 30. Mickey i jego przyjaciele nabrali barw dzięki technicolorowi. Rywalem Mikiego do ręki Minnie w filmie Mickey’s Rival

Gazeta

22

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Posiłek z ulubionym bohaterem (1936) był Mortimer – mysz, a właściwie postać myszopodobna. Mortimer to imię, jakie pierwotnie miał nosić Miki, jednak żona Disneya, Lillian, zasugerowała mężowi imię „Mickey”, ponieważ „Mortimer” brzmiało jej zdaniem zbyt „dziewczęco”. W większości przygód Mikiemu towarzyszy jego pies Pluto. Najlepszymi przyjaciółmi Myszki są Kaczor Donald (w komiksach rzadko się spotykają) oraz Goofy i Horacy. W języku angielskim

wyraz mouse (mysz) jest rodzaju nijakiego, a nie jak w języku polskim – żeńskiego. Sugeruje to polskim widzom, że Myszka Miki to dziewczynka, w rzeczywistości jest to chłopiec. Wyraz Mickey to zdrobnienie od imienia Michael – polskie Michał. W polskiej wersji językowej z początku pozostawiono wyraz Mickey, jednak później zaczęto zapisywać go tak, jak powinno się je wymawiać: Miki.

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2010 McDonald’s Corporation.

Konkurs!

Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Na adres Gazety Zamojskiej należy wysłać prace, których tematem będzie posiłek z ulubionym bohaterem. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek dla 3 osób. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy.

306134 11 Ogl Zamosc 98x104.indd 1

10-07-22 12:10

Nagrody funduje McDonald’s

Horoskop 28 września - 4 października 2010 Wodnik 20.01-18.02 W tym tygodniu dobra atmosfera w pracy, w domu drobne kłopoty. Twoje zawodowe marzenia jeszcze niestety nie będą mogły się spełnić. Musisz nad tym popracować, choć życie zrobi Ci niespodziankę. Nie rozleniwiaj się jednak, bo Twoje działania będą potrzebne.

ryby 19.02-20.03 Przed Tobą kolejne problemy zawodowe. Ktoś okaże Ci wsparcie, tak, że zdziwisz się, że znajomi mogą być bezinteresowni. Życie rodzinne nabierze tempa. Mogą wystąpić małe konflikty z bliską osobą, rozmowa będzie konieczna. Na szczęście wszystko zakończy się pozytywnie.

baran 21.03-19.04 Tydzień będzie spokojny. W pracy zbierzesz owoce wytężonej pracy. Twoje kwalifikacje docenią współpracownicy i szef, ale nie zadzieraj nosa. Pojawi się również propozycja zmiany pracy – decyduj się bez zastanowienia. W sobotę czeka Cię miłe spotkanie.

byk 20.04-20.05 Tydzień przywitasz w dobrej formie. Pozytywnie wpłynie to na Twoją pracę i relacje rodzinne. Jeśli pojawią się kłopoty, postaraj się je obejść z uśmiechem do świata. W poniedziałek nieoczekiwana wiadomość zmieni życie Twojej rodziny. Czeka Cię też sporo wydatków.

bliźnięta 21.0521.06 Tydzień zapowiada się stresująco. Musisz liczyć wydatki, w portfelu coraz mniej. Musisz zacisnąć pasa. Jakoś sobie ze wszystkim poradzisz, pomoże Ci rodzina. W pracy nowe obowiązki, co negatywnie odbije się na Twoim zdrowiu. Na horyzoncie nowa znajomość.

rak 22.06-22.07 Gwiazdy wróżą przypływ gotówki, wzbogacisz swoje konto o pokaźną sumkę. Ale nie zaniedbuj pracy, która da Ci jeszcze wiele satysfakcji i pieniędzy. Tydzień będzie doskonały do udzielania się towarzysko. Postaraj się nie wchodzić w konflikty rodzinne.

Lew 23.07-22.08 Tydzień zapowiada się emocjonująco, poznasz kogoś interesującego. Niestety praca zejdzie na drugi plan, co odbiję się na Twoich finansach. Postaraj się nie zapominać o obowiązkach. W życiu rodzinnym wszystko dobrze, ale uważaj na tzw. ‘’dobre rady’’, które nie zawsze Ci służą.

Panna 23.08-22.09 Musisz uważać na niespodzianki losu, wiele może się zmienić. Bądź na wszystko psychicznie przygotowany. Niewielkie kłopoty w domu. Dobrze Ci zrobi spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi: zaplanuj kilka spotkań. W finansach będzie dobrze, ze zdrowiem nieco gorzej.

Waga 23.09-22.10 Zaczyna się doskonały okres dla Ciebie. Możesz dokonać wielu zmian w swoim życiu. Poszukaj lepszej pracy lub poproś szefa o podwyżkę. W życiu rodzinnym również niespodzianka. Wszystko razem doda Ci nowych sił do działania. Nie załamuj się jeszcze stanem portfela.

Skorpion 23.1021.11 Nadchodzi dobry tydzień. Zaczniesz realizować plany zawodowe, nawet te najbardziej ambitne. Potrzebna będzie cierpliwość i obowiązkowość, ale z tym jakoś sobie poradzisz. Niestety w życiu osobistym niepewna sytuacja. Musisz jakoś zażegnać konflikty.

Strzelec 22.11-21.12 Czekają Cię dni pełne wyzwań. Pod koniec tygodnia Twoje samopoczucie się pogorszy. Trochę nieporozumień czeka Cię w czwartek. Pomyśl o kilkudniowym wyjeździe, może z ukochaną osobą. Dobrze Ci to zrobi. Nie martw się o finanse, tu gwiazdy wróża dostatek.

koziorożec 22.1219.01 Tydzień będzie monotonny i spokojny. Wykorzystaj ten okres na załatwienie zaległych spraw zawodowych i rodzinnych. Dobrze jeśli uporządkujesz również osobiste. Wystrzegaj się nowych znajomości: nie wyjdą Ci na dobre. Skup się na swoim zdrowiu, zrób badania profilaktyczne.

Przepis na nagrodę Wyślij i wygraj obiad dla dwóch osób w ekskluzywnej restauracji

Konkurs! Nagrody funduje Restauracja Gościniec - Kanclerz

Ciasto z orzechami

Smaczne ciasto z orzechami i śmietankowym kremem. Doskonałe ciasto na jesienne spotkania rodzinne. Idealne na imieniny. CIASTO 1/2 kg mąki (3 szklanki) 1/2 kostki margaryny 1/2 szklanki cukru pudru 2 jajka 2 łyżeczki miodu 1 łyżeczka sody POLEWA ORZECHOWA 30 dag orzechów włoskich 1/2 kostki margaryny 2 łyżki miodu 1/2 szklanki cukru KREM 1/2 litra mleka 2 łyżki mąki pszennej 2 łyżki budyniu śmietankowego 1 kostka masła 2/3 szklanki cukru pudru Przepis na ciasto: Zagnieść ciasto z wszystkich REKLAMA

Ciekawe i sprawdzone przepisy kulinarne (ze zdjęciem własnych potraw, wypieków lub innych wyrobów kulinarnych), prosimy przesyłać na adres Redakcji - drogą elektroniczną lub pocztą. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane oraz dodatkowo nagrodzone przez naszego sponsora Restaurację Gościniec – Kanclerz, zaproszeniem dla dwóch osób na obiad firmowy. Przesłane materiały prosimy zatytułować „Konkurs kulinarny” oraz uzupełnić o dane kontaktowe.

SPONSOR

składników. Podzielić na 2 części. Na jeden placek nałożyć polewę orzechową. Piec po 15 minut w temperaturze 180 stopni C. Przepis na polewę orzechową: Margarynę rozpuścić na patelni na małym ogniu, dodać miód i cukier wymieszać. Dodać orzechy i prażyć przez 3 minuty.

Przepis na krem: Z mleka, mąki i budyniu śmietankowego ugotować „budyń”. Masło utrzeć z cukrem pudrem i dodawać po trochu wystudzony „budyń”. Utrzeć, aż będzie puszyste. Przekładanie ciasta: Ciasto bez polewy - krem - ciasto z polewą orzechową.


Gazeta

Z Z Śmiechem, żartem...

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

- Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole? - Bo wczoraj umarł mój dziadek... - Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka w oknie. - Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz szedł z rentą... ***

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z uczniami: - Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi. - Nawzajem, proszę pana! *** Mama pyta Małgosię:

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

POWIATU ZAMOJSKIEGO

- Dlaczego płaczesz? - Nasz nauczyciel...który...tak długo chorował.... - Umarł ? Biedny człowiek. - Nie, wyzdrowiał! *** Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: „Nigdy nie będę mówił do nauczyciela na Ty”.

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. - Dlaczego to zdanie napisałeś

23

nie 100 razy, tylko 200? - Bo cię lubię Kaziu!

REKLAMA

Krzyżówka

Atrybut kelnera

7

2

5

8

1

6 5 2 4

9

9

Difficulty level: 10

1

5

7 4

8 7

4 3

one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

8

4

6

5 1

6 5

1 6 4

4 3 9 7

8

1

7

8

7 8 5 6

1 4 2 3

6

2

5

3

2 9 6 3 8

4 3 2 1 9

5

5

9

2

5

1

4

7

2

6

Zadzwoń i nagraj wiadomość

7

5

8

84 539-81-83

8

9

6

Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7

3

7

8 2 9 6 5 7 1

7

9

6

3

1

8

9

2

1

4

5 6 3 7 1 8 9 4 2

9

9

1

4

2

2

2

8

1

4

6

4

9

9

3

3

3

8

3

1

2

3

Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są

1

5

7

9

7

4

6

8

6

5

4

3

7 3

2

2

8

8

6

8

Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim.

6

7

7

3

5

7

2

4

1

9

3

4

1

5

7

6

4

redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji.

8

9

7

reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 nakład: 2000 szt., cena 1,50 zł (0% VAT).

6

5

8

9

5

5

1

redaktor nacZeLny: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com dZiennikarZe: Wojciech Stepaniuk, Tomasz Tomczewski,, Wioletta Sawa, Kamil Kusier ProJekt gaZety: Jarosław Bury

WSPÓłPracoWnicy: Przemysław Czarnek, Aleksandra Kalita, Adrian Such, Artur Habza, Szymon Miąsik, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański WydaWca: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. biuro rekLam i ogłoSZeŃ: Mirosław Szpakowski, Marek Kaźmierczak ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość,

7

1

9

6

4

3

redakcJa:

ul. Szczebrzeska 21, pok. 121, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com

4

2

2

Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Mariusza Rękasa. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „Gazety Zamojskiej”: ul. Szczebrzeska 21, p. 121, 22-400 Zamość.

5

2

3

5

18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

9

5

9

9 10 11 12 13 14 15 16 17

2

2

4

6

8

8

7

7

8

7

9

9

6

6

9

6

4

ny jest na 9 identycznych kwadratów. Każdy z nich jest podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystapić jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać.

3

8

5

5

3

Kwadratowy gry podzieloDiffi cultydiagram level: 10

1

1

2

4

1

7

6

6

3

2

8

4

1

4

2

9

5

8

3

8

8

4

7

4

2

3

15

5

3

5

5

1

3

1

9

4

7

3

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - znane okrelenie. 1

2 6

1

25 Inaczej o kartoflu

7

6

8

Przypada ~ 21 marca

2

6

Podkrelona czerni

1

3

Trójktne poletko

9

8

9

20

Dzida ułana

Kanapa z wałkami Higashi, jap. skoczek

8

7

1

19

3

9

7

Aktor, Robert de …

6

2

4

Bałtycki kurort Płynna magma

7

6

5

Coco ze Budywiata nek mody targowy

11

4

3

2

10

14

5 8

12 Rzut na boisku

6

1

Rzadkie imi mskie

3

9

17

Wałko

7

4

Rodzaj spoiwa

4

1

Ma jadalne kwiaty

21

Golec, hołysz

5

2

7

1

8

Sklep pełen leków

2

3

2

Kalosz

5

Rodzaj amortyzatora

8

5

Łczy krokwie

Klocki dla dzieci

9

7

Zakaz kultowy

Sudoku

6

Człowiek lub kot

7

Gruby, ciepły koc

2

Profit, intrata

Mierzony w ryzach

5

Kurze - to piciornik

Odpoczynek dla koni

24

23

1

Długotrwałe deszcze

Kielich goryczy

9

6

Beczka tokaju

4

4

22

8

ROR w banku

9

Nie rodzi plonu

16

3

13

3

w. Piotra w Rzymie

8

6

26

6

Bracia w habitach

5

18

Trzyma Dozorca si z serialu spodni

7

Gatunek kaczki

Forma zaliczki

9

Plaa bez ratownika

1

W nim nasiona

Jzor krasuli

2

Bumelka ucznia

4

Gagatek, ananas

3


Dziewczyna Zamojskiej ‘37

Z Z

Gazeta

24

37

Nr (065) 28 września - 4 października 2010

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Konkurs!

Wyślij zdjęcie i kilka słów o sobie na adres redakcja@zamojska.com i weź udział w konkursie dziewczyna Zamojskiej Każda dziewczyna, która zgłosi się do konkursu, a jej wizerunek zostanie opublikowany w "Gazecie Zamojskiej" zostanie nagrodzona zabiegiem w Centrum Urody SPA „PULS” (po okazaniu Gazety Zamojskiej w której jest opublikowana).

Judyta Pintal Mam 19 lat i jestem uczennicą Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju . Interesuje się historią i modą . W przyszłości chciałbym pracować jako fotomodelka.

Zdobądź doświadczenie i nagrody Co kwartał Czytelnicy i Internauci wybierają „Miss Sezonu GZ”. Na laureatki czekają wspaniałe nagrody: I miejsce: kupon o wartości 300 zł na zakup biżuterii, * karnet na solarium o wartości 90 zł – 105 min, kupon na 100 zł usługi fryzjerskie. II miejsce: kupon na zakupy biżuterii o wartości 200 zł,* karnet na solarium o wartości 60 zł – 70 min. III miejsce: kupon na zakup biżuterii o wartości 100 zł, karnet na solarium o wartości 30 zł – 35 min. Kupony na zakup biżuterii oraz karnety solarium ufundowało Studio modelowania sylwetki MARILYN ul. Orla1.

Zapraszamy 9-21, sob. 9-19

WytniJ kuPon i WyŚLiJ na adreS redakcJi aby oddaĆ głoS na SWoJĄ kandydatkĘ (kupon z gazety jest równoważny 20 głosom z internetu)

Nie przegap szansy! Weź udział w naszym plebiscycie. Szczegóły na www.zamojska.com, pod numerem telefonu: 84 539-88-22 oraz w siedzibie redakcji. REKLAMA

29

Zamość: „Klub 10” Karaoke start 21:00

30

Zamość: „Klub 10” Dancing start 21:00 Zamość: „Broadway” Karoke start 20:00

WrZeŚnia

WrZeŚnia

1

Zamość: „Klub 10” Dancing start 21:00 Zamość: „Broadway” Karoke start 20:00 PaŹdZiernika Zamość :”Pizzeria Fenix” Dancing z Dj Manieczki start 20:00

2

Zamość: „Broadway” Karoke start 20:00 Zamość: „Klub 10” Dancing start 21:00 PaŹdZiernika łabunie „gorzelnia”: Dyskoteka imprezę rozkręca Dj F.R.E.S.H

niewirków: Zabawa taneczna z zespołem Limit

3

dominikanówka: Zabawa taneczna z zespołem Meffis gościnnie wystąpi zespół Tex

6-7

Zamość: W dniach 6 - 7 października (sobota - niedziela) w dużej hali OSiR odbędą się Otwarte Targi Artykułów Gospodarstwa Domowego i Elektroniki Użytkowej. zostaną zaprezentowane najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne wiodących producentów. Przewidziano konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, sobota w godzinach 10:00 17:00, niedziela w godzinach 11:00 - 16:00. Organizator: C.H. „Nexa” Zamość.

PaŹdZiernika Zamość: „Klub 10” Karaoke start 21:00

PaŹdZiernika

16

Zamość: „Klub Stara Elektrownia” Koncert

O.S.T.R

PaŹdZiernika Kalendarz imprez powstaje przy współpracy z serwisem

www.imprezyzmc.pl REKLAMA

kupon „dziewczyna gazety Zamojskiej” Głosuję na dziewczynę: ......................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ Telefon: ........................................ Spośród nadesłanych kuponów wylosujemy 3 nagrody - sprzęt AGD.

Gazeta Zamojska  

Nr 37 (065)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you