Page 1

grzegorz owczarek portfolio


curriculum vitae dane osobowe Imię i nazwisko: Grzegorz Owczarek Data urodzenia: 10.07.1991 Adres: ul. Modrzewiowa 8a/9, 41-706 Ruda Śląska Telefon: 509 437 189 e-mail: grzeg.owcz@gmail.com

wykształcenie 2010–2013 Projektowanie Graficzne, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom zrealizowany w pracowni Projektowania Informacji Wizualnej dr. Jacka Mrowczyka. 2004–2010 Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu. Specjalizacja Techniki Graficzne, temat pracy dyplomowej – projekt kroju pisma.

doświadczenie 2013–2014

Współpraca z wydawnictwem WRC Media. Skład magazynu i innych wydawnictw, projektowanie reklam, branding

2012–2013 Współpraca z Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych przy projektach graficznych dla dwóch kolejnych edycji Slot Art Festival. Projekt ulotek, systemu identyfikatorów i wkładek informacyjnych Sierpień 2012 Miesięczny staż w White Cat Studio w Warszawie. 2010–2012 Stała współpraca z drukarnią fleksograficzną i producentem fleksograficznych maszyn drukarskich Nikelman w Katowicach w dziedzinie projektowania nadruków, przygotowania materiałów do druku i tworzeniu materiałów promocyjnych.

osiągniecia 2013 Licencjacki projekt dyplomowy obroniony z wyróźnieniem i medalem rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 2012 Wyróżnienie ze specjalną nagrodą prezydenta miasta Łodzi w konkursie Young Creative Students, organizownym przez Klub Twórców Reklamy za pracę konkursową realizowaną z Danutą Salamon. 2011 Dyplomowy projekt kroju pisma Linearis Sans wyróżniony na Ogólnopolskim Przyglądzie Prac Dyplomowych Szkoł Artystycznych w Częstochowie. 2010–2013 Uczestnictwo w seriach warsztatów projektowania krojów pism: Ala ma font(a), Ala ma pióro i Typograficzny Research Katowic.

umiejętności Język angielski na poziomie komunikatywnym. Grafika 2D biegła znajomość programów pakietu Adobe: Illustrator, InDesign i Photoshop udokumentowana szerokim portfolio; znajomość pakietu Corel; biegła znajomość oprogramowania FontLab Studio. Wideo i animacja znajomość Adobe After Effects oraz Premiere na poziomie średniozaawansowanym. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).


branding


10


ice

4, Katow

15.02.201

DAWCY DANE NA skich 24, ńców Ślą Al. Powsta ków 30-570 Kra .pl spektrum uto w.a ww

BIORCY DANE OD skich 24, ńców Ślą Al. Powsta ków 30-570 Kra .pl spektrum uto www.a

e, cre, P. Simunt i contem us terae d nernih m menat simo viri essi menda ri poentia ia nem vid C. Mis, con quam ute Iquastere res? Acis, um intiu m imperraessimis. Ser . a ultu ius ntr ubl s, nocci consus crus oru occionimu m dem pop similines orum re us m re nes ute con stu vem efa oru sa il elu res Sat rum Satil vem ta alemo Habemqua inprobse. ella nu qua ella nu ta no. ere end egi m viv m nov anu s; novend hum qua clemus; iaestes et imilictu cre, clemu do, factum nat not e, do, iae vo, unt ipie cum P. Sim re cum iae vide non nem per antea re i contem nducom is cerfec ae antea nih ter per coe s, ner s, us d qui qui nat viri edo, usunum obsedo, ndam me vid simo ntia obs rsu lviviri me ina, i poe nem is vitu ri ia ess , acr ute ina m Mis, con quam Iquastere tem acris imperrate ? Acis, C. um intiu essimis. s, nocci oruntra ultum res ublius. Ser occionimu nescrus es consus dem pop elustuus efautem consimilin bemqua robse morum qua ressa egita inp m no. Ha m , anu ere ta ale cre qua et viv e, stes imilictu P. Simunt factum hum ipie natiae nonvo, not i contem us terae nem per fec vide d nernih m menat peris cer coenducom simo viri ntia i menda iri usunum , coness ia nem vid uteri poe s, C. Mis u quam vitursu lviv Iquastere Aci inti ? s. res imi um usunum ess susultum ublius. Ser oruntra rsu lviviri ilines con dem pop nescrus ina, vitu m acris efautem orum re sa consim morum Satil vem imperrate ale ci nu qua res ta noc ella ere novend ionimus, hum viv clemus; stuus occ do, factum ipie elu e, cre, se cum iae nem per P. Simunt ta inprob antea re nducom i contem quam egi us terae quis, coe d nernih imilictu m menat obsedo, simo viri nonvo, not essi menda ri poentia nem vid fec vide C. Mis, con quam ute astere ia s, u peris cer Iqu Aci inti ? s. res um imperraessimi susultum ublius. Ser s, nocci oruntra s con pop imu es cru ion ilin nes occ sim orum re utem dem orum re elustuus ressa con Satil vem rum efa qua se. mo qua Satil vem bem rob ale nu ella nu ere ta egita inp m no. Ha novendella s; novend hum viv s et anu u quam mu tum lict ste clemus; cle , fac iae imi do, not e, cre ipie nat cum iae e nonvo, P. Simunt vid nem per tem fec antea re com ndu nihi con peris cer quis, coe virid ner o usunum iri sim obsedo, lviv rsu ia nem vid ina, vitu Iquastere tem acris ? essimis. oruntra ultum res nescrus es consus strona 1/5 consimilin qua ressa

Szanowny

Panie,

UM O SPEKTR GRUPA AUT ych oddziałów: .

Z O.O UM SP.

KTR

AUTO SPE

24, Śląskich

ców Al. Powstań ów, 30-570 Krak 091382, NIP 6793 456483. KRS 0000 0.000 PLN adowy: 1.00 Kapitał zakł lnością owiedzia oną odp ogranicz nowym Spółka z Sądzie Rejo , owana w jestr w Krakowie zare dmieścia erem owa-Śró pod num ym dla Krak arcz Gospod XI Wydziale 456483. KRS 0000

KTRUM

AUTO SPE

.

SP. Z O.O

24, Śląskich

ców Al. Powstań ów, 30-570 Krak 091382, NIP 6793 456483. KRS 0000 0.000 PLN adowy: 1.00 Kapitał zakł

UM O SPEKTR GRUPA AUT ii Krajowej 82; – ul. Arm Rzeszów ka 199; ul. Krakows Krosno – 82b; – Ładna Tarnów

AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o. Al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków, tel. (48-12) 38 48 413 fax (48-12) 423 61 01 www.autospektrum.pl

AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o. Al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków, tel. (48-12) 38 48 413 fax (48-12) 423 61 01 www.autospektrum.pl

: Kontakt 413 2) 38 48 tel.(48-1 423 61 01 fax (48-12) 000 2) 00 00 tel.(48-1 000 00 00 fax (48-12) rum.pl utospekt biuro@a m.pl ospektru www.aut

je nasz j 82; Lokalizac ii Krajowe – ul. Arm Rzeszów ka 199; ul. Krakows Krosno – 82b; – Ładna Tarnów ady 2; – ul. I Bryg Sącz y 26d; Now ołomska 24 – ul. Niep Śląskich Wieliczka stańców – al. Pow Kraków ka 551; – ul. Biels Bielsko Biała a 185 Katowick ul. – Cieszyn

lnością owiedzia oną odp dla ogranicz nowym Spółka z Sądzie Rejo , owana w Krakowie zarejestr eścia w erem -Śródmi pod num Krakowa arczym Gospod XI Wydziale 456483. KRS 0000

ady 2; – ul. I Bryg 26d; Nowy Sącz ołomska 24 – ul. Niep Śląskich Wieliczka stańców – al. Pow Kraków

: Kontakt 413 2) 38 48 tel.(48-1 423 61 01 fax (48-12) rum.pl utospekt biuro@a m.pl ospektru www.aut acujące: e współpr A Sp. z o.o. Koncesj GADOCH MADOR Koncesja ka 551; – ul. Biels a 185 Bielsko Biała Katowick zyn – ul. Filia Cies


Flexofabrik – producent osprzętu do maszyn drukarskich działający w branży flexografii

Corona Treatment FF Pro Flex Technical speciment

Wojciech Kasprzyk

Stanowisko

sales@flexofabrik.com mobile: 500 600 700 www.flexofabric.com


Identyfikacja fundacji Uskrzydlij Dzieciaki.pl

Wersja podstawowa

Wariant z losowo generowaną twarzą

Wariant z twarzą dorysowywaną przez użytkownika bądź podopiecznych.

System budowania twarzy

Setki możliwych kombinacji

Motyw kreatywny oparty na tej różnorodności – zgodnie z ideą "każdy z nas może pomóc"

+

+

=

+

+

=

+

+

=


Identity – oprawa graficzna imprezy Slot Art Festival 2012 praca wspólna z Danutą Salamon


WARSZ TA TY od A do

INF O R MAT O

R

Z


Identity – zestaw plakietek identyfikujących uczestników i wolantariuszy na Slot Art Festival 2013 praca wspólna z Danutą Salamon


Young Creatives Students – praca konkusowa, propozycja promocji nowej identyfikacji miasta Łódź. Prezentowane wizualizacje to jedynie część projektu. Praca wspólna z Danutą Salamon.

3,3 cm

3,3 cm


Polski malarz, teoretyk sztuki, publicysta, pedagog z kr gu konstruktywizmu. Pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20 . i 30. XX wieku; tw rca teorii unizmu. Za yn g wnie jako autor cykl w obraz w Kopozycje Unistyczne, oraz Powidoki. z Ekperymentow t typogra fi (kr j pisma Komunikat) Jego imienie nazwano ASP a najw sze zbiow ry zwi zane z tw rczo ci ma stwa Strzem ich w M uz eum z na jduj Sztuki w i.

AW Kr j pisma (popula rnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy a wa Strzem Kombinacj prostych linii i w po osiemdz iesi ciu latach odbiera si chyba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYW NA zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si inspiracj dla nowego logo odz i. odz ia nie wiedz co to kreatywn

10 cm

DY

K OMUNI K AT

K OMUNI K AT

K OMUNI K AT

Kr j pisma (popula rnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy awa Strzem Kombina prostych linii i uk w po osiemdzie ciu chyba latach odbiera tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to ja kie nowoczesne! To w nie KREATYW N A zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a inspira dla nowego logo odzi. odzia nie wiedz co to kreatywn

Kr j pisma (popula rnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy a wa Strzem Kombinacj prostych linii i w po osiemdz iesi ciu latach odbiera si chyba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYW NA zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si inspiracj dla nowego logo odz i. odz ia nie wiedz co to kreatywn

K OMUNI KA T


publikacje i typografia


Projekt layout'u miesięcznika KINO


Fragment książki Strach Grossa, propozycja layout wersja czarno biała.

26


Fragment ksiÄ…Ĺźki Strach Grossa, propozycja layout wersja z wykorzysaniem koloru i osadzonymi ilustracjami.


Projekt layout książki – fragment opowiadania Jacka Dehnela, wersja czarno biała.


Projekt layout książki – fragment opowiadania Jacka Dehnela, wersja z wykorzystaniem koloru i osadzonymi ilustracjami.


kroje pism


Krój Nagen powstały w ramach warsztatów Ala ma font(a)


Kr贸j Japet Serif, wersja beta.


Krój Pishinger powstał w ramach warsztatów Katowicki Research Katowic i był współtworzony przez grupę w składzie: Maciej Kodzis, Grzegorz Owczarek, Marta Moskwa, Ewa Sadowska, Michał Pawłowski i prezentujemy ją jako współautorzy.

Pishinger to wielowarstwowy krój pisma opisujący historie katowickiej typografii poprzez różnorodne stylistycznie odmiany oparte na tym samym grafemie. W sumie 16 odmian dających możliwość tworzenia różnorodnych kompozycji


Pozostałe szkice liternicze


webdesign


Projekt serwisu internetowego Muzeum Plakatu w Wilanowie

Strona główna - losowo generowany układ kafelków reprezentujących wiadomości o wystawach i wydarzeniach.

Strona Bienale Plakatu nawiązująca stylistyką do strony głównej.


Licencjacki projekt dyplomowy – serwis internerowy poświęcony międzyplanetarnym misjom badawczym Europejskiej Agencji Kosmicznej

Strona główna w formie mapy Układu Słonecznego z zaznaczonymi symbolicznie sondami ESA, Słońcem, planetami i mniejszymi ciałami niebieskichmi


Informacje na temat ciał niebieskich zebrane w osobnym oknie, ułożone w kategoriach i na różne sposoby zwizualizowane.

Podgląd przebiegu poszczególnych misji. Informacje podzielone na dwa typy: stale podawane takie jak aktualna data, prędkość czy odległość, oraz dłuższe teksty i galeria wyświetlanae przy ważnych etapach misji.


Grzegorz Owczarek portfolio  

+48 509 437 189