Page 1

Grzegorz Owczarek | Portfolio


O mnie Student asp w Katowiacach na kierunku Projektowanie Graficzne, wcześniej uczeń Ogólnoksztacącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu. Zainteresowany głównie typografią, projektowaniem publikacji, identyfikacji, a także początkujący projektant fontów. W ramach dyplomu zaprojektował krój pisma Linearis Sans, wyróżniony na Przeglądzie Prac Dyplomowych Szkól Artystycznych w Częstochowie w 2011 roku. Uczestnik pierwszej edycji warsztatów projektowania fontów dla publikacji dziecięcych – Ala ma font(a), w ramach których wykonał krój pisma Nagen. Obecnie uczestniczy w drugiej edycji warsztatów (Ala ma pióro) – podczas której pracuje nad krojem Japet Serif. W 2012 roku wyróżniony w konkursie Klubu Twórców Reklamy Young Creatives Students w kategorii Design, z wyróżnieniem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi, za pracę wspólną z Danutą Salamon.


Catalyst – logo stowarzyszenia działającego m.in. przy Urzędzie Miasta Katowice, zrzeszającego młodych, ambitnych i aktywnych społecznie Ślązaków. Projekt wdrożony.


PAKIET

PAKIET

EDIN PAKIET


Rocketman – Stowarzyszenie miłośników astronautyki. Praca w ramach zajęć identyfikacji. Projekt niezrealizowany.


Hedgehog – Hodowla jeży afrykańskich, praca w ramach zajęć identyfikacji. Projekt niezrealizowany.


Nikelman Osłonki – logo firmy zaopatrującej przemysł mięsny, sprzedaż, zadruk, marszczenie osłonek wędliniarskich, a także etykiet.


Maseczka – winieta gazetki wydawanej przy okazji Festiwalu Teatralnego Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie-Batorym. Projekt zrealizowany.


Zespół Szkoł Plastycznych w Zabrzu – praca konkursowa, projekt niezrealizowany


domu, towszystko jest sto-

dwudziestu

osiedla. zau neogotyku

zburzonego ponad 10 lat temu miechowickiego ratustylu art déco znalaegzemplarzu gazety „Oberschlesien in Bild” z 1928 roku. W Karbiu, mikadrze szyby samochodu infantylnego zuniformizowanego McDonald’sa, konkury z -

syzyfowe prace – permanentnego sypania i

nych przeznaczonych dla pracow-

okresie

wszystkim górników, budowa-

-

XX wieku w Familok -

tet

y

a c zn

a

ite rch

k tu

b i ur

ry

ani

st y

k i.

ie zor Zde

nto

-

ne wa

i

i

Pro w

ble

m

yz

wy

nik

u

i

je

ro dno

dny

d

pl

sc ebi

jp o te

y tu

, dy or y

na

m r ny Gó

ic nam

zn i

izw e ro

row

wz w w

rejo

P nów

ani XX

o ep a n i na w o i z c anie e z lon y z i p o , pods pop r e i h y n c c a i y z o w h g r a n t yc z n s ani r m ronac jonali e G st ac n u b w o ojó str

Typografia – artykuł Archeologia Współczesnego Miasta

na

js mie m y czn

ols

k i,

o

z

m tru ce n ie w W le we


Dom w Miechowicach, w

Dom w Miechowicach, w

metrów. W która z

metrów. domu W do centrum, która z szybie samo-

domu do centrum, szybie samo-

Bytomiu, i o

Bytomiu, i o zagmatwanej historii. zagmatwanej historii. domu, todomu, topornego bloku z lat 70. przy ulicypornego Nowej. bloku Tu wszystko z lat 70.jest przy ulicy Nowej. Tu wszystko jest nowe i nowe i zburzonego ponad 10 lat temu miechowickiego zburzonego ponad ratu10 lat temu miechowickiego ratustostostylu art déco znalastylu art déco znalaegzemplarzu gazety „Oberschlesien egzemplarzu in Bild” zgazety 1928 „Oberschlesien in Bild” z 1928 roku. W roku. WKarbiu, miKarbiu, miXIX i XX XIX i XX kadrze szyby samochodu kadrze szyby samochodu dlowej ziemi niczyjej, na którym dlowej od ponad ziemidwudziestu niczyjej, na którym od ponad dwudziestu infantylnego zuniformizowanego infantylnego McDonald’sa, zuniformizowanego McDonald’sa, osiedla. osiedla.konkury z konkury z loków*, z loków*, z zazastylu neogotyku stylu neogotyku syzyfowe prace – permanentnego syzyfowe sypaniaprace – permanentnegonych sypania przeznaczonych dla pracowi i w w okresie okresie wszystkim górników, budowaXX wieku nie odbudowano, a nie odbudowano, a w Familok

-

tualno-duchowa oraz dziedzictwo materialne

i tektury. Jest to kolejny etap dewastacji i skurantyzmu lokalnych pseudoelit. Otrzy-

kultur jest szczególnie widoczny w naszym regionie, gdzie do dnia dzisiejszego funkromskiej. On powi-

wspólnego z

kulturowym ob-

na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa regionu, z poszanowaniem wszystkich okresów historycznych i wych w zakresie zachowania poszczególnych obiektów, detali, jak i urbanistycznych. Ochrona dziedzictwa materialnego

glomerat kulturowy, gdzie tradycja intelekprób zbudowania nowego oblicza regionu w krajach zachodnich adaptacje obiektów post-

w nie sprowadza szenie, ganek przy domu

-

nych przeznaczonych dla pracowwszystkim górników, budowaXX wieku w Familok


03/2012 8,50 z (w tym 5% VAT)

KINO DOMOWE RECENZJE

RECENZJE KINO DOMOWE

SOKUROW To wydarzenie. Aleksander Sokurow, ców w

-

eksperymentatorem. Nie szuka nowych fa-

Daas Polska 2011.

/ Det Sjunde Inseglet. Ingmar Bergman. Szwecja 1956. Wykonawcy: Max Von Sydow, Gunnar Bjornstrand, Nils Poppe, Bibi Ander-

Adrian Panek. Wykonawcy: Mariusz Bonaszewski, Andrzej Chyra, -

í skazany na zniszczenie, który powróSputnika. Filmy Aleksandra Sokurowa:

rzeczyZ

1916 roku -

którySokurow wyprowadza z nowoczez

nuta Stenka, Maciej Stuhr, Magdalena

(1978, prem. 1987) Wykonawcy: Tatiana Goriaczewa, tiarow. Czas 83 min.; (1986) Wykonawcy: Ramaz Chchiwadze,

dyktatorów, Hitlerowi i cesarzowi Hirozanikiem wybitne i -

nel Lindblom, Inga Landgre.

Wirginia Madsen, Lukas Haas, Julie Chri-

dvd Czas 93 min. Dystrybucja: Gutek Film

najniezwyklejszych cejhistorii Jakuba Frankaz XVIII wieku.

Kolejna pozycja z strzów. I

Czas 133 min.; Cielec (2001) Wykonawcy: Leonid Mozgowoj, ISSNKuzniecowa, 0023-1674 INDEKS 362603 Maria Natalia NikuCzas 100 min.; Dystrybucja: 35 mm

– ale podobno nie taka dale-

niona nie do poznania. I góry wiosce wykreowa-

-

-

man), któiy z dza na miejsce wielkiego metalowego -

-

-

nie-

ry lngmar Bergman w

-

two przechodzi w odpowiednich oko-

-

bohaterem z lie (Jackman) i spodziewanie w ni sy- nek Max (Goyo). Charlie zajmuje po-

Ojciec i

pokodobrym stylu ame-

jest tylko sentymentalna opowíastka, dobrze opowiedziany, z takimi emocjami, jakby walczyli ludzie. ln- te-

-

Wenecji?

PERSPEKTYWA im. Janusza „Kuby”

dra-

cy-

na numer 7268 – koszt SMS-a

bohater tej Atom o niebie- skich oczach budzi na-

dziewczyna w czerwonej pelerynie. Kim

i

KONKURS

-

-

szachy, a jego pytania o przemijania i istnienie Boga komentuje z bardzo przyziemnego punktu widzenia giermek (Bjornstrand). Rycerz jest

Sokurowa, a

Dystrybucja: CD Projekt

ka. W

-

dociera do swej rodowej siedziby, spowraz z uczestnikami wieczerzy oczekuje osta-

-

Durand. dvd 121 min.

Czerwonym

i

tajemjednej strony mistyka, z drugiej nihilisty. Owszem, to -

Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin

stie. dvd 96 min. Dystrybucja: Galapagos

-

którym szaleje terror poszukiwania grzesznych i win-

-

Szawn Levy. Wykonawcy:

strand, Bengt Ekerot, Ake Fridell, Gun-

Dystrybucja: Best Film

jego upadkiem pracuje radca Cesarskiej KanceIarii Klein (Bonaszewski), a byly jego wyznawca, naukowiec – wyna-

Giganci ze stali / Real Steel. usa 2011.

Catherine Hardwicke. Wyko-

o kwestiach ostatecznych. Rycerz (von Czas 92 min.; (1988) Wykonawcy: Aleksiej Ananisznow,

-

Dziewczyna w czerwonej pelerynie / Red Riding Hood. usa 2011. nawcy: Amanda Seyfried, Shiloh Franazdez, Gary Oldman, Billy Burke, Max Irons,

z wampi-rów, co jednak niekorzystnie

VAT), a w konkursie prosimy o podanie swojego nazwiska. siedzibie fundacji kino.

sms powered by Mobiltek

rza ruchy wykonywane na boku przez Charliego, który w tej sytuacji stacza najganci ze stali 2, premiera bodaj w 2014.

12 KINO 02/2012

13

RECENZJE W KINACH

RECENZJE W KINACH

CZAS WOJNY

IDY MARCOWE

ujawnienie? Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pytanie o to, jak wiele wspólnego ma polityka z oparciu

o panii prezydenckiej demokratycznego kandyda-

-

– jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubiadziedzinie czeniu z -

nim wszystko, za co -

-

zawiera w sobie elementy zarówno opowie-

-

z

lonych angielskich pastwiskach. W wolnych -

Z i

prochem strzel-

Joey zostanie przymusowo wcielony w szeregi ka, cierpienie, a Dla Spielberga odyseja konia przez kolejne -

Wojciech Smarzowski. ScePiWykonawcy: Marcin (Tadeusz), Agata Kuluesza Kinga Preis (Amelia), Jacek Braciak Malwina Buss (Jadwiga Kwiatkowska) (Mateusz), nariusz

z

prasowy kandydata na prezydenta Mike'a Morrisa (w trzony w równym -

takim aplauzem pu-

"Czas wojny". Cezara, w i nami jedynie pozytywne cechy charakteru: szlascenie, gdy brytyjski i drut kolpole walki o cetami, którzy w na piwo i

-

Wojciech Smarzowski. Scenariusz PiWykonawcy: Marcin (Tadeusz), Agata Kuluesza Kinga Preis (Amelia), Malwina Buss Jacek Braciak (Jadwiga Kwiatkowska) (Mateusz),

w Stanach Zjednoczonych do bratobójczej walki raczej nie dojdzie, pytania o Z

krwawych

-

-

o grzechach panów w garniturach? Czy po dokonaniu bilansu zysków i ich

Nowy film Spielberga z

12 KINO 02/2012

Typografia – projekt layout’u miesięcznika KINO

13


ktatorów, Hitlerowi i cesarzowi Hirozanikiem bitne i -

Maria Kuzniecowa, Natalia NikuCzas 100 min.; Dystrybucja: 35 mm

i

ni

NKURS kurowa, a Wenecji?

PERSPEKTYWA im. Janusza „Kuby” na numer 7268 –

szt SMS-a

VAT), a w konkursie prosimy o podanie swojego nazwiska. siedzibie fundacji kino.

s powered by Mobiltek

NO 02/2012

REC

ENZ

JE W

KINA

CZA

CH

S WO

JNY

-

sobi

kich

nim w szyst ko, z a co -

e ele men ty za równ

past

mistyka, z drugiej nihilisty. Owszem

wisk

ach.

o op owie -

Ww

olny

ch

-

z

-


luty wiosna

marzec

maj lato

czerwiec

lato

lipiec

rnik

listopad zima

zima

Typografia – projekt zestawu kalendarzy typograficznych


marzec 2013

a/wiosna

18

wtorek

20

19

czwartek

22

21

sobota

23

niedziela

24

k/listopad 2013

28

wtorek

30

29

czwartek

1

31

sobota

2

niedziela

3

2013

23

wtorek Wigilia

24

25

czwartek

26

27

sobota

28

niedziela

29


Identity – oprawa graficzna imprezy Slot Art Festival 2012 praca wspólna z Danutą Salamon


WARSZTA TY od A do

INF O R MAT O

R

Z


3,3 cm

3,3 cm

Young Creatives Students – praca konkusowa, propozycja promocji nowej identyfikacji miasta Łódź. Prezentowane wizualizacje to jedynie część projektu. Praca wspólna z Danutą Salamon.


Polski malarz, teoretyk sztuki, publicysta, pedagog z kr gu konstruktywizmu. Pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku; twórca teorii unizmu. Za yn g ównie jako autor cyklów obrazów Kopozycje Unistyczne, oraz Powidoki. z Ekperymentow t typografi (krój pisma Komunikat) Jego imienie nazwano ASP a najw sze zbiow ry zwi zane z twórczo ci ma stwa Strzem ich w Muzeum znajduj Sztuki w i.

AW Krój pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy awa Strzem Kombinacj prostych linii i w po osiemdziesi ciu latach odbiera si chyba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si inspiracj dla nowego logo odzi. odzianie wiedz co to kreatywn

10 cm

DY

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Krój pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy awa Strzem Kombina prostych linii i uków po osiemdzie ciu latach odbiera chyba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a inspira dla nowego logo odzi. odzianie wiedz co to kreatywn

Krój pisma (popularnie: czcionka) zaprojektowany w 1932 roku przez aiego. dy awa Strzem Kombinacj prostych linii i w po osiemdziesi ciu latach odbiera si chyba tak samo - pismo jest trudne do odczytania, ale za to jakie nowoczesne! To w nie KREATYWNA zabawa granicami typogr i, i granic m dzy prostot a czytelno ci sta a si inspiracj dla nowego logo odzi. odzianie wiedz co to kreatywn

KOMUNIKAT


Typedesign – Krój Nagen powstały w ramach warsztatów Ala ma font(a)


Typedesign – Krój Japet Serif, wersja beta.


Typedesign – praca dyplomowa ze szkoły średniej, krój Linearis Sans


abcdefghijklm nopqrstuwvxyz ABCDEFGHIJKLM OPQRSTUWVXYZ 1234567890 !?# %&$@*{(\|/)}

äăąçđěëęíîňń öóřšśüůµźżž ÄĂĄÇĐĚËĘ�ÎŇŃ ÖÓŘŠŚÜŮŹŻŽ


kontakt: studio@zamb.pl

Portfolio Grzegorz Zamb  

Stawiam na oryginalne i ponadczasowe rozwiązania, zamiast powielanych szablonów i rozwiązań. Cenię sobie dobry kontakt z klientem, i pracę w...

Advertisement